PL7419. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL7419. Podręcznik użytkownika komputera ASUS"

Transkrypt

1 PL7419 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Czerwiec 2012

2 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7 Przygotowanie notebooka...11 Rozdział 2: Poznanie budowy Widok z góry...14 Widok z dołu...18 Widok z prawej...22 Widok z lewej...24 Widok z tyłu...26 Widok z przodu...27 Rozdział 3: Rozpoczęcie używania System zasilania...30 Zasilacz...30 Bateria...32 Właściwa eksploatacja baterii...33 Włączanie zasilania komputera...34 Test POST (Autotest po włączeniu)...34 Sprawdzenie baterii...36 Ładowanie baterii...37 Ponowne uruchamianie komputera...38 Tryby zarządzania zasilaniem...40 Uśpienie i hibernacja...40 Kontrola temperatury...42 Specjalne funkcje klawiatury...43 Przyciski skrótu...43 Przyciski Microsoft Windows...45 Klawiatura jako klawiatura numeryczna(w wybranych modelach)...46 Sterowanie kursorami poprzez klawiaturę(w wybranych modelach)...46 Przyciski sterowania multimediami...47 Przycisk i wskaźniki stanu Podręcznik użytkownika komputera ASUS

3 Przycisk...48 Wskaźniki stanu...49 Rozdział 4: Używanie komputera Urządzenie wskazujące...52 Używanie touchpada...53 Ilustracje używania touchpada...54 Dbanie o touchpad...56 Automatyczne wyłączanie touchpada...57 Urządzenia pamięci masowej...58 Napęd optyczny (w wybranych modelach)...58 Czytnik karty pamięci...62 Dysk twardy...63 Pamięć operacyjna...66 Połączenie sieciowe...69 Przewodowe połączenia sieciowe...69 Połączenia z siecią bezprzewodową...71 Połączenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach)...75 USB Charger Natychmiastowe włączenie...77 Dodatek Akcesoria opcjonalne...d-2 Połączenia opcjonalne... D-2 System operacyjny i oprogramowanie...d-3 Ustawienia systemu BIOS... D-4 Rozwiązywanie problemów...d-10 Opcje przywracania komputera notebook PC... D-15 Używanie Recovery Partition (Partycja przywracania)...d-15 Używanie DVD Recovery (Płyta DVD przywracania) (w wybranych modelach)...d-16 Informacja dotycząca napędu DVD-ROM... D-18 (w wybranych modelach)... D-18 Informacje o napędzie Blu-ray ROM (w wybranych modelach). D-20 Zgodność wewnętrznego modemu... D-21 Podręcznik użytkownika komputera ASUS 3

4 Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa... D-25 Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)...D-25 Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji częstotliwości radiowej (RF)...D-26 Deklaracja zgodności...d-26 (Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)...D-26 Ostrzeżenie znaku CE...D-27 Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady...D-27 Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen...d-28 Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we Francji...D-28 Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa...d-30 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania...d-31 Uwagi dotyczące tunera TV (w wybranych modelach)...d-31 REACH...D-31 Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich (dotyczą baterii litowo-jonowych)...d-32 Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego...d-33 Informacja dotycząca bezpieczeństwa korzystania z lasera...d-33 Etykieta serwisowa z ostrzeżeniem...d-33 Przepisy CDRH...D-33 Uwaga dotycząca produktów Macrovision Corporation...D-34 Certyfikat CTR 21 (dla komputerów notebook PC z wbudowanym modemem)......d-35 Etiqueta Ecológica da União Européia...D-37 Produkt zgodny z ENERGY STAR...D-37 Zgodność i deklaracja zgodności z ogólnoświatowymi przepisami ochrony środowiska...d-38 Recycling ASUS/Usługi zwrotu...d-38 Informacje o prawach autorskich... D-39 Ograniczenie odpowiedzialności... D-40 Serwis i pomoc techniczna... D-40 4 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

5 Rozdział 1: 1 Wprowadzenie do komputera

6 O podręczniku użytkownika To jest podręcznik użytkownika. Zawiera on informacje o podzespołach komputera oraz sposobie ich używania. Podręcznik został podzielony na następujące części: 1. Wstęp Ogólne informacje dotyczące komputera i tego podręcznika użytkownika. 2. Budowa komputera Informacje dotyczące komponentów komputera. 3. Wprowadzenie Podstawy korzystania z komputera przenośnego. 4. Korzystanie z komputera Wprowadzenie do pracy z komputerem przenośnym. 5. Dodatek Omówienie akcesoriów opcjonalnych i udostępnienie informacji dodatkowych. Faktycznie zainstalowane aplikacje różnią się w zależności od modelu i regionu. Wygląd komputera może się różnić od pokazanego na rysunkach w tym podręczniku. Należy zaakceptować wygląd komputera jako prawidłowy. Uwagi dotyczące tego podręcznika W tym podręczniku znajdują się uwagi i ostrzeżenia, umożliwiające bezpieczne i skuteczne wykonanie niektórych zadań. Uwagi te mają różne, następujące stopnie ważności: OSTRZEŻENIE! Ważne informacje, które należy wykonać w celu zapewnienia bezpiecznego działania. WAŻNE! Istotne informacje, które należy spełnić, aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem dane, komponenty lub osoby. PORADY: Porady dotyczące wykonania zadań. UWAGA: Informacje dotyczące sytuacji specjalnych. 6 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

7 Zasady bezpieczeństwa Przestrzeganie podanych poniżej zasad bezpieczeństwa pozwoli na długą i satysfakcjonującą pracę na komputerze. Należy się stosować do wszystkich wymienionych poniżej wskazówek. Poza czynnościami wskazanymi w tym podręczniku, wszelkie prace serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilanie prądem zmiennym i wyjąć zestawy baterii. Do czyszczenia komputera należy zastosować czystą celulozową chusteczkę lub irchę zwilżoną w roztworze detergentu bez właściwości ścierających i kilku kropel ciepłej wody, a nadmiar wody usunąć suchą szmatką. NIE NALEŻY ustawiać komputera na nierównej lub niestabilnej powierzchni. W przypadku uszkodzenia obudowy należy skontaktować się z serwisem. NIE NALEŻY narażać komputera na brud lub pył. NIE WOLNO używać komputera w miejscach, gdzie ulatnia się gaz. NIE NALEŻY naciskać lub dotykać panela wyświetlacza. Nie należy umieszczać go razem z małymi elementami, które mogą zarysować lub przedostać się do komputera. NIE NALEŻY umieszczać komputera na kolanach lub na innych częściach ciała, aby zapobiec dyskomfortowi lub obrażeniom z powodu emisji ciepła. NIE NALEŻY umieszczać na komputerze lub upuszczać na niego obiektów, a także nie należy wpychać żadnych obiektów do komputera. NIE NALEŻY narażać komputera na działanie silnych pól magnetycznych lub elektrycznych. NIE NALEŻY narażać komputera na działanie lub używać w pobliżu płynów, na deszczu lub w wilgotnych miejscach. NIE NALEŻY używać modemu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii: NIE NALEŻY wrzucać baterii do ognia. NIE NALEŻY zwierać styków. NIE NALEŻY demontować baterii. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 7

8 BEZPIECZNA TEMPERATURA: ten komputer może być używany wyłącznie w miejscach, gdzie temperatura otoczenia mieści się w zakresie od 5 C (41 F) do 35 C (95 F). NIE NALEŻY przenosić lub przykrywać komputera z włączonym zasilaniem żadnymi materiałami, które redukują przepływ powietrza, takimi jak torba do przenoszenia. NIE należy używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych. WARTOŚĆ ZNAMIONOWA WEJŚCIA: Sprawdź etykietę wartości znamionowych w dolnej części komputera i upewnij się, że adapter zasilania może zapewnić wymagane zasilanie. NIE należy używać na powierzchni lub w jej pobliżu mocnych rozcieńczalników, takich jak silne rozpuszczalniki, benzen lub inne chemikalia. Nieprawidłowa instalacja baterii może spowodować jej wybuch i uszkodzenie komputera. NIE NALEŻY wyrzucać komputera do śmieci. Produkt ten został opracowany w taki sposób, aby umożliwić właściwe ponowne wykorzystanie części i jego utylizację. Symbol przekreślonego kosza na kółkach wskazuje, że dany produkt (sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz akumulatory z zawartością rtęci) nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące usuwania produktów elektronicznych. NIE NALEŻY wyrzucać baterii do śmieci miejskich. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy umieszczać razem ze śmieciami miejskimi. 8 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

9 Ostrzeżenie dotyczące ciśnienia dźwięku Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych lub nagłownych, może spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu. Regulacja głośności oraz korektora na ustawienia inne niż pozycja centralna, mogą zwiększyć napięcie wyjścia słuchawek dousznych lub nagłownych i poziomu ciśnienia dźwięku. Ostrzeżenie dotyczące wentylatora na prąd stały Należy pamiętać, że wentylator na prąd stały jest elementem ruchomym i może być niebezpieczny. Nie należy zbliżać ciała do ruchomych skrzydeł wentylatora. Informacje o adapterze Napięcie wejściowe: Vac Częstotliwość wejściowa: Hz Parametry prądu wyjścia: 3.42A(65W) Parametry napięcia wyjścia: Napięcie stałe 19Vdc Gniazdo zasilania powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne. Środki bezpieczeństwa dotyczące transportu W celu przygotowania komputera do transportu, należy go wyłączyć i odłączyć wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, aby zapobiec uszkodzeniu złączy. Po wyłączeniu zasilania cofa się głowica dysku twardego, co zapobiega zarysowaniu talerzy dysku twardego podczas transportu. Dlatego, nie należy przenosić komputera przy włączonym zasilaniu. Należy zamknąć panel wyświetlacza i sprawdzić, czy jest bezpiecznie zatrzaśnięty w pozycji zamknięcia, w celu zabezpieczenia klawiatury i panela wyświetlacza. Nieprawidłowa obsługa może spowodować łatwe zarysowanie powierzchni komputera. Nie należy pocierać i rysować powierzchni komputera. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 9

10 Przykrywanie komputera Należy zakupić torbę do przenoszenia komputera w celu ochrony go przed brudem, wodą, wstrząsami i zarysowaniami. Ładowanie baterii W celu korzystania z komputera podczas dłuższych wyjazdów, należy się upewnić że bateria jest naładowana, a także zabrać ze sobą zapasową baterię. Należy pamiętać, że adapter zasilania ładuje zestaw baterii przez cały czas podłączenia go do komputera i do źródła zasilania prądem zmiennym. Należy pamiętać, że ładowanie potrwa znacznie dłużej, gdy w czasie ładowania będzie używany komputer. Środki ostrożności dotyczące lotu samolotem Aby uzyskać informację o możliwości używania komputera w samolocie należy skontaktować się z linią lotniczą. Większość linii lotniczych ogranicza możliwość używania urządzeń elektronicznych. Większość linii lotniczych umożliwia korzystanie z urządzeń elektronicznych wyłącznie w czasie lotu, a nie podczas startu lądowania. Na lotniskach używane są trzy rodzaje urządzeń zabezpieczających: Urządzenia do prześwietlania (stosowane do sprawdzania elementów na przenośnikach taśmowych), detektory magnetyczne (sprawdzanie osób przechodzących przez bramki kontrolne) i pałeczki magnetyczne (ręczne urządzenia stosowane do kontroli osób i bagażu osobistego). Komputer i dyskietki można przetransportować poprzez urządzenia prześwietlające. Jednakże zaleca się, aby nie narażać komputera lub dyskietek na działanie lotniskowych detektorów magnetycznych lub pałek magnetycznych. 10 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

11 Przygotowanie notebooka B W tym miejscu znajdują się jedynie krótkie instrukcje dotyczące używania komputera. Zainstaluj zestaw baterii A A. Aby włożyć zestaw baterii, przesuń ręczną blokadę do pozycji odblokowania. B. Włóż zestaw baterii pod pokazanym kątem, aż do kliknięcia oznaczającego zaskoczenie na miejsce. C. Sprężynowa blokada spowoduje automatyczne zaskoczenie na miejsce. Po włożeniu zestawu baterii, przesuń ręczną blokadę do pozycji zablokowania. C C C B A Podłącz adapter zasilania prądu zmiennego A. Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego do konwertera prąd zmienny - prąd stały. B. Podłącz adpater zasilania prądu zmiennego do gniazdka elektrycznego (100V-240V). C. Podłącz złącze prądu stałego do komputera notebook PC. C B A Podręcznik użytkownika komputera ASUS 11

12 Otwórz panel wyświetlacza A. Przytrzymaj podstawę komputera notebook PC, a następnie unieś kciukiem panel wyświetlacza B. Wolno przechyl panel wyświetlacza do przodu lub do tyłu, aby uzyskać wygodny kąt widzenia. Włączanie zasilania Naciśnij przycisk zasilania. 12 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

13 Rozdział 2: 2 Poznanie budowy

14 Widok z góry Układ klawiatury może się różnić w zależności od regionu geograficznego. Wygląd górnej części zależy od modelu. Model Podręcznik użytkownika komputera ASUS

15 Model 14" Podręcznik użytkownika komputera ASUS 15

16 Mikrofon (wbudowany) Wbudowanego mikrofonu można używać do wideokonferencji, narracji głosowych lub zwykłego nagrywania audio. Kamera Wbudowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub nagrywanie wideo. Można ją używać do wideokonferencji i innych aplikacji interaktywnych. Wskaźnik pracy kamery(w wybranych modelach) Podczas używania wbudowanej kamery wyświetlany jest wskaźnik pracy kamery. Panel wyświetlacza Funkcje panela wyświetlacza są takie same jak monitora typu desktop. Komputer wykorzystuje aktywną matrycę TFT LCD, co zapewnia doskonałą jakość obrazu. W odróżnieniu od kineskopowych monitorów komputerów stacjonarnych, panel LCD nie emituje promieniowania i obraz na nim nie miga, dzięki czemu jest mniej męczący dla oczu. Wyświetlacz należy czyścić miękką, suchą szmatką (jeżeli to konieczne z niewielką ilością czystej wody). 16 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

17 5 6 7 Przycisk zasilania Przycisk zasilania umożliwia włączenie i wyłączenie zasilania komputera notebook i prz y wracanie działania z tr ybu wstrzymania. Naciśnij przycisk raz w celu włączenia i raz w celu wyłączenia komputera notebook PC. Przycisk zasilania działa wyłącznie po otwarciu panela wyświetlacza. Klawiatura Klawiatura udostępnia pełnowymiarowe klawisze QWERTY z wygodną podczas pisania głębokością wciskania i oparciem na nadgarstki obu rąk. Jest także dostarczana ze specjalnymi funkcjami klawiatury, które udostępniają przyciski skrótu, zapewniając szybki dostęp do systemu Windows i sterowanie działaniem multimediów. Dalsze szczegółowe informacje, znajdują się w części Specjalne funkcje klawiatury w Rozdziale 3. Touchpad Touchpad to urządzenie wskazujące, które udostępnia te same funkcje co mysz komputera desktop. Funkcja przewijania jest dostępna po zainstalowaniu dostarczonego sterownika touchpada i ułatwia nawigację w systemie Windows lub w sieci web. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 17

18 Widok z dołu Widok dolnej części może się różnić w zależności od modelu. Rozmiar zestawu baterii różni się, w zależności od modelu. Model 15" 5 18 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

19 Model 14" 5 Dolna część komputera może silnie się rozgrzewać. Należy uważać podczas korzystania z komputera, w trakcie jego działania lub gdy był niedawno używany. Wysoka temperatura to zjawisko normalne podczas ładowania i używania. Nie należy używać komputera na miękkich powierzchniach, takich jak kanapy czy łóżka, które mogą blokować szczeliny wentylacyjne. ABY UNIKNĄĆ POPARZEŃ, NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ KOMPUTERA NA KOLANACH LUB NA INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 19

20 1 2 3 Sprężynowa blokada baterii Sprężynowa blokada modułu baterii służy do zabezpieczania baterii. Po włożeniu zestawu baterii następuje automatyczne zamknięcie. Aby wyjąć baterię, należy przytrzymać zaczep sprężynowy w pozycji odblokowania. Moduł baterii Po podłączeniu do źródła zasilania prądu zmiennego rozpoczyna się automatyczne ładowanie zestawu baterii. Moduł baterii umożliwia korzystanie z notebooka bez konieczności podłączania do zasilania. Czas pracy komputera na baterii może się różnić w zależności od sposobu używania i specyfikacji danego notebooka. Baterii nie wolno rozbierać - należy ją zakupić w formie pojedynczego modułu. Ręczna blokada baterii Ręczna blokada baterii służy do zamocowania zestawu baterii. Przesuń ręczną blokadę baterii do pozycji odblokowania, aby wstawić lub wyjąć zestaw baterii. Przesuń blokadę ręczną do pozycji zablokowania po wstawieniu zestawu baterii. 20 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

21 4 5 Wnęka pamięci (RAM) Wnęka pamięci umożliwia wykonanie rozbudowy poprzez instalację dodatkowej pamięci. Dodatkowa kość pamięci zwiększa wydajność komputera poprzez zmniejszenie częstotliwości dostępu do dysku twardego. BIOS automatycznie wykrywa wielkość pamięci w systemie i odpowiednio konfiguruje CMOS podczas testu POST (Power- On-Self-Test). Po zainstalowaniu pamięci nie jest wymagana instalacja sprzętu i oprogramowania (włącznie z BIOS). W celu uzyskania informacji dotyczących modernizacji napędu dysku twardego w komputerze należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym lub ze sprzedawcą. W celu zapewnienia maksymalnej zgodności i niezawodności moduły rozszerzenia należy kupować u autoryzowanych sprzedawców tego komputera. Wnęka na dysk twardy Dysk twardy jest zabezpieczony we wnęce. Informacje o możliwościach rozbudowy dysku twardego dla komputera można uzyskać w centrum serwisowym lub u sprzedawcy. Maksymalną zgodność i niezawodność zapewniają wyłącznie dyski twarde od autoryzowanych dostawców. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 21

22 Widok z prawej Model 15" Model 14" / Gniazdo combo Wyjście słuchawek/ Wejście mikrofonu To gniazdo combo można używać do podłączenia sygnału wyjścia audio komputera notebook PC do głośników ze wzmacniaczem lub słuchawek albo do podłączenia zewnętrznego mikrofonu lub sygnałów wyjścia z urządzeń audio. To gniazdo autom automatycznie wykrywa podłączone urządzenie i przełącza funkcje. Port USB (2.0) Port USB (Universal Serial Bus) jest zgodny z urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, kamery, dyski twarde, drukarki i skanery podłączone szeregowo i może przesyłać dane z szybkością do 12Mbitów/sek. (USB 1.1) oraz 480Mbitów/sek. (USB 2.0). USB umożliwia równoczesne uruchomienie wielu urządzeń na pojedynczym komputerze, a niektóre urządzenia peryferyjne umożliwiają podłączenie innych urządzeń lub mogą działać jako huby. USB obsługuje funkcję odłączania lub podłączania większości urządzeń peryferyjnych bez ponownego uruchamiania komputera (hot-swapping). 22 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

23 3 Napęd optyczny Występuje wiele wersji tego modelu komputera, które mogą być wyposażone w różne napędy optyczne. Napęd optyczny komputera może obsługiwać dyski kompaktowe (CD) i/lub cyfrowe dyski wideo (DVD) i posiadać możliwość zapisu (R) lub ponownego zapisu (RW). Szczegółowe informacje dotyczące każdego modelu znajdują się w specyfikacjach marketingowych. 4 Elektroniczne wysuwanie napędu optycznego Do wysuwania tacy napędu optycznego służy elektroniczny przycisk wysuwania. Tacę napędu optycznego można także wysunąć poprzez dowolny odtwarzacz programowy lub poprzez kliknięcie prawym przyciskiem napędu optycznego w oknie systemu Windows Mój komputer. 5 6 Awaryjne wysuwanie tacy napędu optycznego (lokalizacja zależy od modelu) Awaryjne wysuwanie jest stosowane do wysunięcia tacy napędu optycznego, gdy nie działa wysuwanie elektroniczne. Nie należy używać wysuwania awaryjnego zamiast wysuwania elektronicznego. Port blokady Kensington Port blokady Kensington umożliwia zabezpieczenie komputera, poprzez użycie produktów zabezpieczania notebooka zgodnych z Kensington. Jest to zazwyczaj metalowa linka i zamek, które zabezpieczają komputer przed odłączeniem od stałego obiektu. Niektóre produkty zabezpieczenia mogą także zawierać detektor ruchu, generujący po poruszeniu dźwięk alarmu. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 23

24 Widok z lewej Model 15" Model 14" Wejście zasilania Gniazdo to wykorzystuje prąd stały konwertowany przez dostarczony adapter zasilania z prądu zmiennego. Dostarczany przez to gniazdo prąd służy do zasilania komputera i ładowania wewnętrznego zestawu baterii. W celu zabezpiecznia komputera i zestawu baterii przed uszkodzeniem należy zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania. W CZASIE UŻYWANIA, ADAPTER MOŻE BYĆ CIEPŁY LUB GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE PRZYKRYWAĆ ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA. 2 Szczeliny wentylacyjne Szczeliny wentylacyjne umożliwiają wpływanie powietrza chłodzącego i wypływanie ciepłego powietrza z notebooka. Upewnić się, że papiery, książki, ubrania, kable lub inne przedmioty nie blokują żadnej ze szczelin wentylacyjnych. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania. 24 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

25 Wyjście wyświetlacza (Monitor) 15-pinowy port D-sub monitora obsługuje standardowe urządzenia zgodne z VGA, takie jak monitor lub projektor i umożliwia oglądanie na większym wyświetlaczu zewnętrznym. HDMI Port HDMI Interfejs HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Interfejs multimediów wysokiej rozdzielczości) jest interfejsem całkowicie cyfrowego nieskompresowanego sygnału audio/wideo między każdym źródłem sygnału audio/wideo, takim jak set-top box, odtwarzacz DVD, czy odbiornik audio/wideo oraz monitorem audio i/lub wideo, takim jak telewizor cyfrowy (DTV). Obsługuje jednym kablem sygnał wideo standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczości oraz wielokanałowy cyfrowy sygnał audio. Transmituje wszystkie standardy ATSC HDTV oraz obsługuje 8- kanałowy dźwięk cyfrowy, w paśmie o szerokości pozwalającej na wprowadzenie przyszłych udoskonaleń. Port sieci LAN Ośmiopinowy port LAN RJ-45 jest większy od portu modemu RJ-11 i obsługuje standardowe połączenie kablem Ethernet z siecią lokalną. Wbudowane złącze umożliwia wygodne używanie bez dodatkowych adapterów. Port USB (3.0) Port USB (Universal Serial Bus) jest zgodny z urządzeniami USB 3.0, 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, kamery, dyski twarde, drukarki i skanery podłączone szeregowo i może przesyłać dane z szybkością do 4.8Gbitów/sek. (USB 3.0), 480Mbitów/sek. (USB 2.0) oraz 12Mbitów/sek. (USB 1.1). USB umożliwia równoczesne uruchomienie wielu urządzeń na pojedynczym komputerze, a niektóre urządzenia peryferyjne umożliwiają podłączenie innych urządzeń lub mogą działać jako huby. USB obsługuje funkcję odłączania lub podłączania większości urządzeń peryferyjnych bez ponownego uruchamiania komputera (hot-swapping). USB Charger+ USB Charger+ umożliwia szybkie ładowanie urządzeń mobilnych poprzez port ładowania USB komputera notebook notebook PC ASUS. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 25

26 Widok z tyłu Rozmiar zestawu baterii różni się, w zależności od modelu. 1 1 Moduł baterii Po podłączeniu do źródła zasilania prądu zmiennego rozpoczyna się automatyczne ładowanie zestawu baterii. Moduł baterii umożliwia korzystanie z notebooka bez konieczności podłączania do zasilania. Czas pracy komputera na baterii może się różnić w zależności od sposobu używania i specyfikacji danego notebooka. Baterii nie wolno rozbierać - należy ją zakupić w formie pojedynczego modułu. 26 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

27 Widok z przodu Model 15" 1 2 Model 14" Czytnik kart pamięci Flash Zwykle, aby można było używać kart pamięci z takich urządzeń jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA należy zakupić osobno zewnętrzny czytnik kart pamięci. Ten komputer ma wbudowany wysokiej szybkości czytnik kart pamięci, umożliwiający wygodne odczytywanie i zapisywanie na wiele kart pamięci flash, zgodnie z opisem w dalszej części tego podręcznika. Wskaźniki stanu Wskaźniki stanu reprezentują różne stany sprzętowe/ programowe. Szczegółowe informacje dotyczące wskaźnika w części 3. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 27

28 28 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

29 Rozdział 3: 3 Rozpoczęcie używania

30 System zasilania Zasilacz Komputer może być zasilany z dwóch źródeł, z sieci energetycznej poprzez zasilacz sieciowy, lub z zestawu bateryjnego. Zasilacz przekształca prąd zmienny ze ściennego gniazda zasilania na prąd stały wymagany przez komputer. Komputer jest dostarczany z uniwersalnym zasilaczem przekształcającym prąd zmienny na prąd stały. Oznacza to, że można podłączyć przewód zasilający do dowolnego źródła 100V-120V lub 220V-240V bez przestawiania przełączników lub używania konwerterów zasilania. W różnych krajach może być wymagany adapter do podłączenia dostarczonego przewodu zasilającego w standardzie amerykańskim w celu dopasowania do lokalnego standardu. W większości hoteli znajdują się uniwersalne gniazda, obsługujące różne rodzaje przewodów zasilających i różne napięcia. Przed daleką wyprawą najlepiej jest zasięgnąć informacji jakie napięcie zasilania stosowane jest w danym kraju. C B A Rzeczywista lokalizacja wejścia zasilania zależy od modelu. Informacje dotyczące lokalizacji portu LAN, znajdują się w poprzednim rozdziale. Można dokupić specjalny zestaw do podróży, który zawiera adaptery zasilania i modemu dla większości państw. NIE NALEŻY podłączać przewodu prądu zmiennego do gniazda prądu zmiennego przed podłączeniem wtyczki prądu stałego do komputera. Może to spowodować uszkodzenie adaptera prąd zmienny-prąd stały. 30 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

31 Użycie zasilacza komputera do zasilania innych urządzeń elektrycznych, może spowodować uszkodzenie. Jeśli pojawi się dym, będzie wyczuwalny zapach spalenizny lub wystąpi zbyt wysoka temperatura zasilacza należy zgłosić się do serwisu. Z serwisem należy się skontaktować także wtedy, gdy istnieje podejrzenie uszkodzenia adaptera prąd zmienny - prąd stały. Uszkodzony zasilacz, może spowodować zniszczenie zestawu baterii i komputera. W zależności od regionu, komputer może być dostarczony z dwu lub trzy bolcową wtyką. Jeśli dostarczona została wtyka trzy bolcowa w celu zapewnienia bezpiecznego działania komputera należy zastosować uziemione gniazdo prądu zmiennego lub zastosować adapter z prawidłowo wykonanym uziemieniem. W CZASIE DZIAŁANIA ADAPTER ZASILANIA MOŻE SILNIE SIĘ ROZGRZEWAĆ. NALEŻY PAMIĘTAĆ ABY NIE PRZYKRYWAĆ ZASILACZA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA. Odłącz adapter zasilania lub wyłącz gniazdo prądu zmiennego w celu zminimalizowania zużycia energii, gdy komputer nie jest używany. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 31

32 Bateria Komputer jest przeznaczony do pracy z wymiennym zestawem baterii. Zestaw baterii składa się z połączonych we wspólnej obudowie ogniw baterii. W pełni naładowany zestaw, zapewnia zasilanie przez kilka godzin, a czas ten można wydłużyć poprzez stosowanie zarządzania zasilaniem. Dodatkowe zestawy baterii są opcjonalne i można je zakupić oddzielnie u sprzedawcy komputera. Instalacja i deinstalacja modułu baterii Komputer może być dostarczony z zainstalowanym lub z niezainstalowanym zestawem baterii, a w celu instalacji zestawu baterii należy wykonać następujące czynności. A Nigdy nie należy wyjmować zestawu baterii przy uruchomionym komputerze.może to spowodować utratę aktywnych danych. B C Instalacja modułu baterii: C C B A 32 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

33 Deinstalacja modułu baterii: B A C Należy używać wyłącznie modułów baterii i zasilaczy dostarczonych z tym komputerem lub specjalnie zatwierdzonych przez producenta lub sprzedawcę do używania z tym modelem, w przeciwnym przypadku może wystąpić uszkodzenie komputera. Właściwa eksploatacja baterii Moduł baterii komputera, jak wszystkie ładowalne baterie, może być ładowany określoną ilość razy. Użyteczna żywotność zestawu baterii zależy od temperatury otoczenia, wilgotności i sposobu używania komputera. Najlepszy zakres temperatur wynosi od 5 C do 35 C (41 F do 95 F). Należy także pamiętać, że temperatura wewnętrzna komputera jest wyższa niż temperatura otoczenia. Temperatury powyżej lub poniżej tego zakresu skracają żywotność baterii. W każdym jednak przypadku czas użyteczności baterii kiedyś się zakończy i konieczne będzie zakupienie u autoryzowanego dostawcy tego komputera nowego zestawu baterii. Ponieważ baterie zużywają się także podczas przechowywania, nie zaleca się kupowania dodatkowych baterii w celu ich przechowywania. Bateria powinna być ładowana co najmniej raz w miesiącu. Nie należy doprowadzać do dłuższego pozostawiania baterii odłączonej od ładowania. A C Ze względów bezpieczeństwa, NIE WOLNO wrzucać baterii do ognia, NIE WOLNO zwierać styków baterii i NIE WOLNO demontować baterii. Po wystąpieniu nieprawidłowego działania baterii lub uszkodzenia spowodowanego uderzeniem baterii należy wyłączyć komputer i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. B C Podręcznik użytkownika komputera ASUS 33

34 Włączanie zasilania komputera Po włączeniu komputera na ekranie wyświetlany jest komunikat włączenia zasilania. W razie potrzeby, jasność można wyregulować przyciskami skrótów. Aby uruchomić program konfiguracji BIOS w celu ustawienia lub modyfikacji konfiguracji systemu, naciśnij [F2] podczas uruchamiania. Po naciśnięciu [Tab] podczas wyświetlania ekranu początkowego, wyświetlone zostaną informacje startowe, takie jak wersja BIOS. Naciśnij [ESC], po czym zostanie wyświetlone menu startowe z możliwością wyboru uruchomienia z dostępnych napędów. Po włączeniu zasilania, a przed uruchomieniem komputera, widoczne jest miganie panela wyświetlacza. Jest to część testu komputera i nie oznacza problemu z wyświetlaczem. Aby zabezpieczyć napęd dysku twardego, po wyłączeniu komputera należy zawsze zaczekać, co najmniej 5 sekund przed jego ponownym włączeniem. NIE NALEŻY przenosić lub przykrywać komputera z włączonym zasilaniem żadnymi materiałami, które redukują przepływ powietrza, takimi jak torba do przenoszenia. Test POST (Autotest po włączeniu) Po włączeniu komputera, nastąpi uruchomienie serii sterowanych programowo testów diagnostycznych nazywanych POST (Power-On Self Test). Oprogramowanie, które steruje testem POST jest stałą częścią architektury komputera. POST zawiera zapis konfiguracji sprzętowej komputera, która jest wykorzystywana do diagnostyki systemu. Zapis ten jest tworzony poprzez użycie programu konfiguracji BIOS. Jeśli w trakcie testu POST zostanie wykryta różnica pomiędzy zapisem konfiguracji sprzętowej a istniejącym sprzętem, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o poprawienie konfliktu przez uruchomienie programu konfiguracji BIOS. W większości przypadków zapis konfiguracji sprzętowej powinien być poprawny w momencie otrzymania komputera. Po zakończeniu testu, może pojawić się komunikat No operating system found (Nie znaleziono systemu operacyjnego), jeśli na dysku twardym nie został wstępnie załadowany system operacyjny. Oznacza to, że dysk twardy został prawidłowo wykryty i jest gotowy do instalacji nowego systemu operacyjnego. 34 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

35 Technologia automatycznego wykrywania i naprawy błędów S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) sprawdza dysk twardy podczas testu POST i generuje komunikat z ostrzeżeniem, jeśli dysk twardy wymaga serwisowania. Jeśli w trakcie uruchamiania zostanie wygenerowane ostrzeżenie o błędzie krytycznym dysku twardego, należy jak najszybciej wykonać kopię zapasową danych i uruchomić program sprawdzający dysk w systemie Windows. Aby uruchomić program sprawdzania dysku systemu Windows: kliknij Start > wybierz Komputer > kliknij prawym przyciskiem ikonę dysku twardego > wybierz Właściwości > kliknij zakładkę Narzędzia > kliknij Sprawdź teraz > kliknij Start. Można także wybrać Skanuj... sektory dla wykonania bardziej efektywnego skanowania i naprawy, ale ten proces jest wolniejszy. Jeżeli po wykonaniu sprawdzenia dysku programem narzędziowym w trakcie uruchamiania dalej generowane są ostrzeżenia, należy przekazać komputer do naprawy. Kontynuowanie używania może spowodować utratę danych. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 35

36 Sprawdzenie baterii Moduł baterii obsługuje standard Smart Battery, dzięki czemu w systemie Windows możliwe jest monitorowanie stanu naładowania baterii. W zależności od konfiguracji sprzętowej i sposobu użytkowania, całkowicie naładowany zestaw baterii zapewnia zasilanie do kilku godzin poprzez stosowanie zarządzania zasilaniem. Rzeczywisty czas działania zależy od sposobu wykorzystania funkcji oszczędzania energii, ogólnego sposobu pracy, od procesora, od wielkości pamięci systemowej i od rozmiaru panela wyświetlacza. Pokazane tu zrzuty ekranów, to tylko przykłady, które mogą różnić się od ekranów wyświetlanych w systemie. Użytkownik jest ostrzegany o słabym naładowaniu. Kontynuowanie pracy mimo ostrzeżeń o słabym naładowaniu baterii, spowoduje ostatecznie przejście komputera do stanu wstrzymania (jest to domyślna akcja Windows). Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę baterii w celu wyświetlenia dostępnych akcji. Najedź kursorem myszy na ikonę baterii bez klikania, aby wyświetlić stan naładowania baterii. Kliknij lewym przyciskiem ikonę baterii w celu wyświetlenia ustawień zarządzania zasilaniem. Najedź kursorem myszy bez klikania na ikonę zasilacza, aby wyświetlić postęp naładowania baterii. STR (Suspend-to-RAM [Wstrzymanie]), przy rozładowanej baterii nie może trwać dłuższy czas. STD (Suspend-to-Disk [Hibernacja]) nie jest jednoznaczne z wyłączeniem komputera. Komputer potrzebuje niewielkiej ilości prądu w celu przejścia do stanu STD, w związku z czym może się to nie udać przy braku zasilania (np. odłączenie adaptera zasilania I zestawu baterii). 36 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

37 Ładowanie baterii Przed użyciem komputera w czasie podróży należy naładować zestaw baterii. Ładowanie zestawu baterii rozpoczyna się po podłączeniu do zewnętrznego zasilania poprzez adapter zasilania. Zestaw baterii należy całkowicie naładować przed pierwszym użyciem. Nowy zestaw baterii należy całkowicie naładować przed odłączeniem komputera od zewnętrznego zasilania. Pełne naładowanie baterii przy włączonym komputerze trwa kilka godzin, a przy włączonym komputerze może potrwać dwukrotnie dłużej. Kontrolka ładowania gaśnie w momencie całkowitego naładowania baterii. Ładowanie baterii rozpoczyna się, gdy jej naładowanie spadnie poniżej 95%. Zapobiega to konieczności częstego ładowania baterii. Minimalizacja cykli doładowania pomaga w wydłużeniu żywotności baterii. Ładowanie baterii jest zatrzymywane przy zbyt wysokiej temperaturze lub przy zbyt wysokim napięciu baterii. Nie należy pozostawiać rozładowanego zestawu baterii. Zestaw baterii rozładowuje się wraz z upływem czasu. Jeśli nie jest używany, należy go naładować raz na trzy miesiące w celu wydłużenia trwałości, w przeciwnym wypadku może okazać się niemożliwe wykonanie ładowania w przyszłości. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 37

38 Ponowne uruchamianie komputera W niektórych sytuacjach po wprowadzeniu zmian do systemu operacyjnego konieczne jest jego ponowne uruchomienie. Niektóre procesy instalacyjne wyświetlają okno dialogowe umożliwiające wykonanie restartu. Aby zrestartować system ręcznie, kliknij przycisk Start systemu Windows i strzałkę w prawo, a następnie wybierz Restart(Uruchom ponownie). W celu uzyskania innych opcji, takich jak Przełącz użytkownika, Uruchom ponownie, Wstrzymaj lub Zamknij, kliknij strzałkę w prawo. Wyłączanie zasilania Włącznik zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie komputera lub przechodzenie komputera do trybu uśpienia (wstrzymania) albo hibernacji. Funkcje włącznika zasilania można dostosować w opcji Opcje zasilania Panelu sterowania systemu Windows. W celu uzyskania innych opcji, takich jak Przełącz użytkownika, Uruchom ponownie, Uśpij lub Wyłącz, kliknij strzałkę w prawo. Aby zabezpieczyć dysk twardy, po wyłączeniu komputera należy zaczekać przynajmniej 5 sekund przed ponownym włączeniem. 38 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

39 Wyłączanie awaryjne Jeśli nie można prawidłowo wyłączyć lub uruchomić ponownie systemu operacyjnego, dostępne są dwa dodatkowe sposoby wyłączania komputera: Przytrzymaj przycisk zasilania przez 4 sekundy. Nie należy stosować wyłączania awaryjnego w trakcie zapisywania danych; może to spowodować ich utratę. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 39

40 Tryby zarządzania zasilaniem Komputer posiada wiele automatycznych lub regulowanych funkcji oszczędzania energii, które można wykorzystać do maksymalizacji żywotności baterii i obniżenia TCO (Total Cost of Ownership [Całkowity koszt utrzymania]. Niektóre z tych funkcji można regulować przez menu Power (Zasilanie) programu BIOS Setup. Ustawienia zarządzania zasilaniem ACPI wykonuje się poprzez system operacyjny. Zadaniem funkcji zarządzania zasilaniem jest maksymalne oszczędzanie energii elektrycznej poprzez możliwie najczęstszą zmianę trybu działania komponentów na tryb niskiego zużycia energii, ale także udostępnienie na żądanie trybu pełnego działania. Uśpienie i hibernacja Dostęp do ustawień zarządzania zasilaniem można uzyskać przez Windows > Panel sterowania > Opcje zasilania. W opcji Ustawienia systemowe, można zdefiniować Uśpienie/ Hibernacja lub Wyłączenie dla akcji zamykania panela wyświetlacza lub naciskania przycisku zasilania. Tryby Uśpienie i Hibernacja poprzez wyłączenie niektórych komponentów, umożliwiają oszczędzanie energii, gdy komputer nie jest używany. Po wznowieniu pracy, przywrócony zostanie ostatni stan (taki jak np. przewinięty do połowy dokument lub napisana do połowy wiadomość ), tak jakby nie nastąpiło opuszczenie miejsca pracy. Opcja Wyłącz spowoduje zamknięcie wszystkich aplikacji i wyświetlenie pytania o zapisanie pracy jeśli nie została wcześniej zapisana. 40 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

41 Uśpienie oznacza to samo co STR (Suspend-to-RAM). Funkcja ta zapisuje bieżące dane w pamięci RAM gdy wyłączanych jest wiele komponentów. Ponieważ pamięć RAM jest ulotna, do podtrzymania danych (odświeżania) wymagane jest zasilanie. Kliknij przycisk Windows i strzałkę w prawo, aby wyświetlić tę opcję. Do uaktywnienia tego trybu można także użyć skrótu klawiaturowego [Fn F1]. Przywrócenie działania następuje po naciśnięciu dowolnego przycisku, poza przyciskiem [Fn]. (UWAGA: W tym trybie miga wskaźnik zasilania.) Hibernacja oznacza to samo co STD (Suspend-to-Disk) i zapisuje bieżące dane i stan na dysku twardym. Z tego powodu pamięć RAM nie musi być okresowo odświeżana i w znacznym stopniu spada zużycie energii, ale nie całkowicie, ponieważ niektóre wybudzalne komponenty, takie jak sieć LAN wymagają podtrzymania zasilania. Hibernacja oszczędza więcej energii w porównaniu z trybem Uśpienie. Kliknij przycisk Windows i strzałkę w prawo, aby wyświetlić tę opcję. Przywrócenie działania następuje po naciśnięciu zasilania. (UWAGA: Wskaźnik zasilania jest w tym trybie wyłączony.) Podręcznik użytkownika komputera ASUS 41

42 Kontrola temperatury Dostępne są trzy metody kontrolowania stanu termicznego komputera. Metody kontroli nie mogą być konfigurowane przez użytkownika i powinny być znane na wypadek, gdy komputer przejdzie do tych stanów. Następujące temperatury reprezentują temperaturę obudowy (nie procesora). Gdy temperatura osiągnie bezpieczny górny limit włącza się wentylator w celu aktywnego chłodzenia. Gdy temperatura przekroczy bezpieczny górny limit, zmniejsza się szybkość procesora dla wykonania pasywnego chłodzenia. Gdy temperatura przekroczy maksymalny bezpieczny górny limit, system wyłączy się w celu wykonania krytycznego chłodzenia. 42 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

43 Specjalne funkcje klawiatury Przyciski skrótu Następujące definicje definiują przyciski skrótu na klawiaturze komputera notebook PC. Dostęp do poleceń można uzyskać poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku funkcji, przy jednoczesnym naciśnięciu przycisku z poleceniem. Umieszczenie konkretnych skrótów na klawiszach funkcyjnych może być różne w różnych modelach. Proszę zwracać uwagę bardziej na ikonki reprezentujące skróty, niż na numery klawiszy funkcyjnych. Ikona Z Z (f1): Przełączenie komputera do stanu wstrzymania (Save-to-RAM lub Save-to-Disk, w zależności od ustawienia przycisku uśpienia w ustawieniach zarządzania zasilaniem). Wieża radiowa (f2): Tylko modele bezprzewodowe: Włączanie lub wyłączanie wewnętrznej bezprzewodowej sieci LAN lub Bluetooth (w wybranych modelach). Po włączeniu zaczyna świecić odpowiednie światło wskaźnika. Do używania bezprzewodowej sieci LAN lub Bluetooth wymagane są ustawienia oprogramowania Windows. Ikona wypełnionego słońca (f5): Zmniejszanie jasności wyświetlacza. Ikona otwartego słońca (f6): Zwiększanie jasności wyświetlacza. Ikona LCD (f7): Włączanie i wyłączanie panela LCD (W niektórych modelach rozciąga obraz na cały ekran podczas korzystania z niskich rozdzielczości). Podręcznik użytkownika komputera ASUS 43

44 Ikony LCD/Monitor (f8): Przełączanie pomiędzy wyświetlaniem na panelu LCD i zewnętrznym monitorze w kolejności: wyświetlacz LCD komputera->zewnętrzny monitor->obydwa. (Ta funkcja nie działa w trybie 256 kolorów, wybierz tryb High Color w ustawieniach wyświetlania). Ważne: Przed przełączeniem wyświetlania na zewnętrzny monitor należy go podłączyć. Przekreślony touchpad (f9): Przełączenie wbudowanego touchpada do pozycji zablokowany (wyłączony) i odblokowany (włączony). Blokowanie touchpada zabezpiecza przed przypadkowym przesunięciem kursora podczas pisania i najlepiej stosować je z zewnętrznym urządzeniem wskazującym, takim jak mysz. UWAGA: W wybranych modelach pomiędzy przyciskami touchpada, znajduje się wskaźnik, który świeci gdy touchpad jest odblokowany (włączony) i nie świeci, gdy touchpad jest zablokowany (wyłączony). Ikona głośnika (f10): Włączanie i wyłączanie głośników (tylko w systemie Windows). Ikona głośnik w dół (f11): Zmniejszenie głośności głośników (tylko w systemie operacyjnym Windows). Ikona głośnik w górę (f12): Zwiększenie głośności głośników (tylko w systemie operacyjnym Windows). fn+c: Przełączanie funkcji Splendid Video Intelligent Technology, co umożliwia przełączenie pomiędzy trybami poprawiania wyświetlanych kolorów: Gamma Correction (Korekcja Gamma), Vivid Mode (Tryb Żywe), Theater Mode (Tryb Teatr), Soft Mode (Tryb Łagodne), My Profile (Mój Profil) i Normal (Normalne). fn+v: Uruchamia aplikację Life Frame. W niektórych modelach ta funkcja jest dostępna wyłącznie po włączeniu aparatu. 44 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

45 Power4Gear Hybrid (fn + spacja): Ten przycisk przełącza pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii. Tryby oszczędzania wpływają na wiele aspektów działania komputera w celu maksymalizacji wydajności i czasu działania na zasilaniu bateryjnym. Zastosowanie lub odłączenie adaptera zasilania powoduje automatyczne przełączanie systemu pomiędzy trybem zasilania prądem zmiennym, a trybem zasilania bateryjnego. Informacje o bieżącym trybie zasilania, znajdują się w menu ekranowym (OSD). fn+enter(w wybranych modelach): Uruchamia Kalkulator. insert/num lk (w wybranych modelach): Przełączanie WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA klawiatury numerycznej (blokada cyfr). Umożliwia używanie większej części klawiatury do wprowadzania liczb. delete/scr lk (w wybranych modelach): Przełączanie WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA "Scroll Lock". Umożliwia używanie większej części klawiatury do nawigacji. Przyciski Microsoft Windows Na klawiaturze znajdują się dwa specjalne przyciski Windows, opisane poniżej. Przycisk z logo Windows uaktywnia menu Start w dolnej, lewej części pulpitu Windows. Drugi przycisk, który wygląda jak menu Windows z małym kursorem, uaktywnia menu właściwości i stanowi odpowiednik naciśnięcia prawym przyciskiem myszy obiektu Windows. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 45

46 Klawiatura jako klawiatura numeryczna(w wybranych modelach) Klawiatura numeryczna jest wbudowana w klawiaturę i zawiera 15 przycisków, które zwiększają wygodę wprowadzania liczb. Te dwuczynnościowe przyciski są oznaczone w górnej części niebieską etykietą. Przydziały cyfr są opisane w górnym, prawym rogu każdego z przycisków. Po uaktywnieniu klawiatury numerycznej poprzez naciśnięcie [fn][insert/num lk], zaświeci się dioda LED number lock. Po podłączeniu zewnętrznej klawiatury, naciśnięcie [insert/ num lk] na klawiaturze zewnętrznej równocześnie włącza/wyłącza NumLock na obydwu klawiaturach. W celu wyłączenia klawiatury numerycznej notebooka przy utrzymaniu aktywności klawiatury numerycznej na klawiaturze zewnętrznej, naciśnij przyciski [fn][insert/num lk] komputera. Sterowanie kursorami poprzez klawiaturę(w wybranych modelach) Klawiatury można używać do sterowania kursorami przy włączonej lub wyłączonej funkcji wprowadzania cyfr w celu ułatwienia nawigacji podczas wprowadzania danych numerycznych w arkuszach k a l k u l a c y j nych l u b w podobnych aplikacjach. Przy wyłączonej funkcji wprowadzania cyfr, naciśnij [fn] i jeden z pokazanych poniżej przycisków kursora. Na przykład [fn][8] w górę, [fn][k] w dół, [fn][u] w lewo i [fn][o] w prawo. Przy włączonej funkcji wprowadzania cyfr, użyj [shift] i naciśnij jeden z pokazanych poniżej przycisków kursora. Na przykład [shift][8] w górę, [shift][k] w dół, [shift][u] w lewo i [shift][o] w prawo. 46 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

47 Przyciski sterowania multimediami Przyciski sterowania multimediami umożliwiają wygodne sterowanie aplikacjami multimedialnymi. Poniżej podano przeznaczenie każdego z przycisków multimedialnych w komputerze. Niektóre funkcje przycisków zależą od modelu komputera. Użyj przycisku [fn] w połączeniu z przyciskami strzałek do funkcji sterowania CD. Start/Pauza odtwarzania CD Podczas zatrzymania CD, rozpoczyna odtwarzanie CD. Podczas odtwarzania CD, wstrzymuje odtwarzanie CD. Zatrzymanie CD Podczas odtwarzania CD: Zatrzymuje odtwarzanie CD. Powrót do poprzedniego utworu płyty CD (przewijanie wstecz) W czasie odtwarzania płyty CD, powoduje powrót do poprzedniego utworu/rozdziału filmu. Przejście do następnego utworu płyty CD (przewijanie do przodu) W czasie odtwarzania płyty CD, powoduje przejście do następnego utworu/rozdziału filmu. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 47

48 Przycisk i wskaźniki stanu Przycisk Wygląd górnej części zależy od modelu. Przycisk zasilania Przycisk zasilania umożliwia WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE komputera notebook PC. Umożliwia on także przełączanie komputera notebook PC do trybu uśpienia lub hibernacji. Rzeczywiste działanie przycisku zasilania, można dostosować w Panelu sterowania Windows w części Opcje zasilania. 48 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

49 Wskaźniki stanu Model 15 Model 14" Wskaźnik zasilania Wskaźnik zasilania świeci się po włączeniu komputera i wolno miga, gdy komputer znajduje się w trybie Suspend-to-RAM (Wstrzymanie). Wskaźnik ten jest wyłączony, gdy wyłączony został komputer lub znajduje się w trybie Suspend-to-Disk (Hibernacja). Wskaźnik ładowania baterii (dwukolorowy) Dwukolorowy wskaźnik naładowania baterii, pokazuje stan naładowania baterii w następujący sposób: Włączone zielone światło: Naładowanie baterii w granicach 95% do 100% (przy zasilaniu prądem zmiennym). Włączone pomarańczowe światło: Naładowanie baterii poniżej 95% (przy zasilaniu prądem zmiennym). Migające pomarańczowe światło: Naładowanie baterii poniżej 10% (bez zasilania prądem zmiennym). Wyłączony: Naładowanie baterii w granicach 10% do 100% (bez zasilania prądem zmiennym). Podręcznik użytkownika komputera ASUS 49

50 Wskaźnik aktywności napędu Oznacza, że komputer znajduje się w trakcie dostępu do jednego lub więcej urządzeń pamięci masowej, takich jak dysk twardy. Częstotliwość migania światła jest proporcjonalna do czasu dostępu. Bluetooth / Wskaźnik sieci bezprzewodowej Dotyczy to wyłącznie modeli z wewnętrzną funkcją Bluetooth (BT) i wbudowaną bezprzewodową siecią LAN. Światło tego wskaźnika wskazuje uaktywnienie wbudowanej funkcji Bluetooth (BT) komputera. Wskaźnik ten świeci po włączeniu wbudowanej bezprzewodowej sieci LAN. (Niezbędne są ustawienia oprogramowania Windows.) Wskaźnik Number Lock Świecenie tego wskaźnika wskazuje uaktywnienie funkcji number lock [Num Lk]. Funkcja Number lock (Blokada wprowadzania numerów), ułatwia wprowadzanie danych liczbowych. Wskaźnik wprowadzania dużych liter Podświetlenie oznacza uaktywnienie wprowadzania dużych liter [Caps Lock]. Funkcja wprowadzania dużych liter powoduje, po naciśnięciu niektórych klawiszy liter, wpisywanie dużych liter (np. A, B, C). Po wyłączeniu wskaźnika wprowadzania dużych liter, wprowadzane będą małe litery (np. a,b,c). 50 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

51 Rozdział 4: 4 Używanie komputera

52 Urządzenie wskazujące Komputer notebook PC posiada zintegrowane urządzenie wskazujące o nazwie touchpad, wrażliwe na naciskanie i nie zawierające części ruchomych. Do pracy z niektórymi aplikacjami wymagany jest sterownik. Przycisk prawego kliknięcia (strefa na zewnątrz kropkowanej linii) Przycisk lewego kliknięcia (strefa wewnątrz kropkowanej linii) Do obsługi touchpada NIE należy używać żadnych innych obiektów zamiast palca. Mogą one uszkodzić powierzchnię touchpada. 52 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

53 Używanie touchpada Touchpad to urządzenie interaktywne, które symuluje funkcje normalnej myszy. Umożliwia to wykonywanie gestów jednym lub wieloma palcami dla przesunięcia wskaźnika w celu wyboru i kliknięcia elementów, obracania i powiększania obrazów, przewijania list oraz do przesuwania i przełączania okien. Przesuwanie wskaźnika Można kliknąć w dowolnym miejscu touchpada w celu uaktywnienia jego wskaźnika, a następnie przesunąć palcem po touchpadzie w celu przesunięcia wskaźnika ekranowego. Przesunięcie w poziomie Przesunięcie w pionie Przesunięcie po przekątnej Podręcznik użytkownika komputera ASUS 53

54 Ilustracje używania touchpada Stuknięcie - Stuknięcie touchpada umożliwia wybór elementów ekranowych i otwieranie plików. Stuknij raz, aby wybrać element. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć wybrany element. Kliknięcie - Kliknięcie touchpada, symuluje funkcje lewego przycisku myszy i prawego przycisku myszy. Kliknięcie lewym przyciskiem Kliknięcie prawym przyciskiem Kliknij raz, aby wybrać element, a następnie kliknij dwukrotnie w celu otworzenia. Kliknij raz w celu wyboru elementu i sprawdzenia jego opcji menu. Przeciągnięcie i upuszczenie - Przeciągnięcie i upuszczenie na touchpadzie, umożliwia przesunięcie elementów ekranowych do nowego miejsca. Przeciągnij Upuść Zaznacz element klikając go dwukrotnie, a następnie przesuń tym samym palcem, bez odrywania go od touchpada. Zwolnij palec od touchpada w celu przeciągnięcia elementu do nowego miejsca. 54 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

55 Obracanie - Obracanie obrazów zgodnie/przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara wykonuje się na touchpadzie gestem zbliżenia palców. Aby obrócić obraz, połóż dwa palce na touchpadzie, a następnie obróć jeden palec w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, gdy inne pozostają nieruchomo. Przewijanie - Używając dwóch palców na touchpadzie, można przewijać listy pionowo i poziomo. Aby włączyć ciągłe przewijanie, przytrzymaj palce na krawędzi touchpada, podczas przesuwania z góry na dół/z lewej do prawej i na odwrót. Po uaktywnieniu ciągłego przewijania, wskaźnik myszy zmieni kształt na strzałkę z dwoma grotami. Powiększanie - Używając dwóch palców na touchpadzie, można powiększać lub zmniejszać rozmiar wybranego obrazu. Odsuń od siebie/złóż razem dwa palce w celu powiększenia/ zmniejszenia. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 55

56 Przesuwanie trzema palcami - Używając trzch palców na touchpadzie, można przesuwać strony od lewej do prawej/od prawej do lewej. Można także wykorzystać ten gest do przełączenia pomiędzy aktywnymi oknami na pulpicie. Dbanie o touchpad Touchpad jest wrażliwy na naciskanie. Niewłaściwa obsługa może spowodować jego łatwe uszkodzenie. Należy zastosować się do następujących środków ostrożności. Należy sprawdzić, czy touchpad nie jest zabrudzony, nie ma na nim płynów lub nie jest zatłuszczony. Nie należy dotykać touchpada brudnymi lub mokrymi palcami. Nie należy umieszczać na touchpadzie lub na przyciskach touchpada ciężkich obiektów. Nie należy dopuszczać do zarysowywania touchpada paznokciami lub twardymi obiektami. Touchpad reaguje na ruch, a nie na siłę. Nie należy zbyt mocno stukać powierzchni. Zbyt mocne stukanie nie zwiększa szybkości odpowiedzi touchpada. Touchpad lepiej reaguje na lekkie naciskanie. 56 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

57 Automatyczne wyłączanie touchpada Po podłączeniu zewnętrznej myszy USB, touchpad można wyłączyć automatycznie. W celu wyłączenia touchpada: 1. Przejdź do Panel sterownia. Zmień ustawienia widoku na Duże ikony, a następnie wybierz Mysz. 2. Wybierz zakładkę ELAN. 3. Zaznacz okno z opcją Wyłącz po podłączeniu zewnętrznego urządzenia wskazującego. 4. Wybierz Zastosuj, aby zapisać bieżące zmiany lub wybierz OK, aby zapisać zmiany, a następnie zakończ. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 57

58 Urządzenia pamięci masowej Dzięki urządzeniom pamięci masowej notebook może odczytywać lub zapisywać dokumenty, obrazy i inne pliki w różnych urządzeniach przechowywania danych. Napęd optyczny (w wybranych modelach) Wkładanie dysku optycznego 1. Przy włączonym zasilaniu notebooka, naciśnij przycisk wysuwania napędu, po czym nastąpi częściowe wysunięcie tacy. 2. Delikatnie pociągnij panel przedni i wysuń tacę całkowicie na zewnątrz. Uważaj, aby nie dotknąć soczewki napędu CD i innych mechanizmów. Upewnij się, że nie ma żadnych obiektów, które mogłyby zostać zablokowane pod tacą napędu. 58 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

59 3. Przytrzymaj dysk za krawędzie i ustaw dysk stroną z nadrukiem skierowaną do góry. Naciśnij po obu stronach centralnej części dysku, aż dysk zaskoczy na zaczep gniazda. Po prawidłowym zamontowaniu, zaczep gniazda powinien wystawać nad dysk. Umieść całą płytę na środku tacy, aby zapobiec zarysowaniu płyty. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 59

60 4. Delikatnie pchnij tacę napędu do wnętrza. Napęd zacznie odczytywać spis zawartości (TOC) dysku. Po zatrzymaniu napędu, dysk jest gotowy do użycia. Podczas odczytywania danych, mogą być słyszane obroty lub drgania napędu optycznego. Aby zmniejszyć drgania należy ustawić komputer notebook PC na płaskiej powierzchni i nie należy dotykać etykiet na płycie. Wyjmowanie dysku optycznego Wysuń tacę i delikatnie pociągnij za krawędź dysku do góry, pod kątem, w celu wyjęcia dysku z zaczepu gniazda. 60 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

61 Wysuwanie awaryjne Przycisk wysuwania awaryjnego znajduje się w otworze na napędzie optycznym i służy do wysuwania tacy napędu optycznego, gdy nie działa wysuwanie elektroniczne. Nie należy używać wysuwania awaryjnego zamiast wysuwania elektronicznego. Należy uważać, aby nie uszkodzić diody sygnalizacyjnej pracy napędu, która znajduje się na tym samym obszarze. Rzeczywista lokalizacja może być inna, w zależności od modelu. Odtwarzanie plików audio/video z użyciem napędu optycznego Napędy optyczne zapewniają dostęp do plików danych multimediów i odtwarzanie cyfrowych plików, takich jak audio i video. Do obsługi takich formatów płyt, jak DVD lub Blu-ray, wymagany jest specyficzny typ napędu optycznego. W zależności od płyty i zainstalowanego oprogramowania, może pojawić się polecenie otworzenia specyficznego odtwarzacza multimediów w celu odtworzenia pliku audio/video. Po otworzeniu pliku, można wyregulować ustawienia głośności z użyciem przycisków skrótu tego komputera notebook PC lub ikony głośnika na pasku pulpitu. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 61

62 Czytnik karty pamięci Ten komputer notebook PC ma wbudowane pojedyncze gniazdo czytnika kart pamięci, z obsługą karty SD i wykorzystuje wewnętrzną, wysokiej przepustowości magistralę PCI. Kartę pamięci należy zakupić oddzielnie. Zgodność karty pamięci zależy od modelu komputera notebook PC i specyfikacji karty pamięci. Specyfikacje karty pamięci stale się zmieniają, dlatego zgodność może zostać zmieniona bez ostrzeżenia. SD Nigdy nie należy wyjmować kart w trakcie lub natychmiast po zakończeniu odczytywania, kopiowania, formatowania lub usuwania danych na karcie gdyż dane mogą zostać utracone. Aby zapobiec utracie danych, przed wyjęciem karty pamięci użyj opcji systemu Windows Safely Remove Hardware and Eject Media na pasku zadań. 62 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

63 Dysk twardy Dyski twarde mają większe pojemności i działają dużo szybciej niż napędy dyskietek i napędy optyczne. Komputer jest dostarczany z wymiennym dyskiem twardym. Aktualnie montowane dyski obsługują technologię S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology), umożliwiającą wykrywanie błędów dysków twardych lub awarii przed ich wystąpieniem. W celu wymiany lub modernizacji dysku twardego należy zawsze odwiedzić autoryzowany punkt serwisowy lub sprzedawcę tego komputera. Niewłaściwa obsługa komputera może spowodować uszkodzenie dysku twardego. Należy ostrożnie posługiwać się komputerem i izolować go od elektryczności statycznej oraz unikać silnych wibracji lub uderzeń. Dysk twardy jest najbardziej delikatnym komponentem i jest bardzo prawdopodobne, że po upuszczeniu komputera będzie on pierwszym lub jedynym komponentem, który ulegnie uszkodzeniu. W celu wymiany lub modernizacji dysku twardego należy zawsze odwiedzić autoryzowany punkt serwisowy lub sprzedawcę tego komputera. Przed zdjęciem pokrywy dysku twardego należy odłączyć wszystkie podłączone urządzenia peryferyjne, wszystkie linie telefoniczne lub telekomunikacyjne i złącze zasilania (takiego jak zewnętrzny zasilacz, akumulator, itd.). Ilość dysków twardych zależy od zakupionego modelu. Wnęka drugiego dysku twardego może być pusta Lokalizacja dysków twardych Podręcznik użytkownika komputera ASUS 63

64 Odłączanie dysku twardego A A A A B B A A A B A B A A A A 64 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

65 Instalacja dysku twardego B B B B A B B A Podręcznik użytkownika komputera ASUS B 65

66 Pamięć operacyjna Dodatkowa pamięć zwiększa wydajność poprzez zmniejszenie częstotliwości dostępu do dysku twardego. W celu uzyskania informacji dotyczących modernizacji pamięci w komputerze należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym lub ze sprzedawcą. W celu zapewnienia maksymalnej zgodności i niezawodności moduły rozszerzenia należy kupować u autoryzowanych sprzedawców tego komputera. BIOS automatycznie wykrywa wielkość pamięci w systemie i odpowiednio konfiguruje CMOS podczas testu POST (Power-On-Self- Test [Autotest po włączeniu zasilania]). Po zainstalowaniu pamięci, nie jest wymagana instalacja sprzętu i oprogramowania. Przed instalacją lub wyjmowaniem pamięci należy odłączyć wszystkie podłączone urządzenia peryferyjne, wszystkie linie telefoniczne lub telekomunikacyjne i złącze zasilania (takiego jak zewnętrzny zasilacz, akumulator, itd.). Lokalizacja pamięci (RAM) 66 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

67 Instalacja pamięci (RAM) A A A A B B B B A A B A B B C C A A A B B B A A Podręcznik użytkownika B komputera ASUS 67 C

68 Usuwanie pamięci (RAM): A A B A B B B B A A A A B B AC B C A A A B B B A A B C 68 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

69 Połączenie sieciowe Komputer notebook PC umożliwia połączenie z internetem i innymi sieciami, poprzez wykorzystanie następujących przewodowych i bezprzewodowych połączeń. Przewodowe połączenia sieciowe Ten komputer notebook PC obsługuje przewodowe połączenia sieciowe z użyciem technologii Fast/Gigabit Ethernet (1000 BASE-TX) i Twisted Pair Ethernet. Podczas używania Fast (1000 BASE-TX) lub Gigabit Ethernet należy zaopatrzyć się w skrętkę kablową kategorii 5 lub lepszy kabel. Jeśli planowane jest uruchomienie połączenia interfejsu 100/1000Mbps należy uzyskać połączenie z hubem 100 BASE-TX/1000 BASE-T. Podczas używania Twisted Pair Ethernet (10Base-T) należy zaopatrzyć się w skrętkę kablową 3, 4 lub 5 parową. Połączenie 10/100 Mbps Full- Duplex jest obsługiwane przez ten komputer notebook PC, ale wymaga połączenia z przełącznikiem sieciowym z włączoną funkcją duplex. Oprogramowanie domyślnie wykorzystuje najszybsze ustawienie, dlatego nie jest wymagana interwencja użytkownika. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 69

70 Używanie skrętki kablowej Kabel wykorzystywany do podłączenia karty sieciowej Ethernet do hosta (generalnie hub lub switch) to nieskrosowana skrętka Ethernet (TPE). Końcowe złącza nazywają się RJ-45 i nie są zgodne ze złączami telefonicznymi RJ-11. Do połączenia ze sobą dwóch komputerów bez huba wymagany jest skrosowany kabel LAN (model Fast-Ethernet). Następująca ilustracja pokazuje jak połączyć komputer notebook PC z lokalną siecią komputerową (LAN). Komputer typu notebook LAN Kabel sieciowy ze złączami RJ-45 Hub sieciowy 70 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

71 Połączenia z siecią bezprzewodową Bezprzewodowa sieć LAN (WLAN) Ta wbudowana karta WLAN komputera notebook PC, to niewielkich rozmiarów, łatwy w użyciu bezprzewodowy adapter Ethernet, implementujący standard IEEE Może on uzyskać duże szybkości transmisji danych, z użyciem technologii Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) i Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) z częstotliwością 2,4GHz/5GHz. Wbudowany adapter WLAN jest wstecznie zgodny z wcześniejszymi standardami IEEE Aby zapewnić bezpieczeństwo komunikacji bezprzewodowej, opcjonalna, wbudowana, bezprzewodowa karta LAN, jest dostarczana z 64-bitowym/128-bitowym szyfrowaniem Wired Equivalent Privacy (WEP) i Wi-Fi Protected Access (WPA). Ze względów bezpieczeństwa NIE WOLNO podłączać sieci nie objętej ochroną; w przeciwnym razie transmisja d a n y c h b e z s z y f r o w a n i a m o ż e b y ć w i d z i a n a p r z e z innych użytkowników. Używanie połączenia sieciowego WLAN 1. Włącz funkcję sieci bezprzewodowej, jeśli to konieczne, użyj jednej z następujących opcji: a. Naciśnij + aż do wyświetlenia ikony bezprzewodowej sieci LAN i ikony bluetooth (w wybranych modelach). Kliknij ikonę WLAN, aby uaktywnić funkcję WLAN. b. Kliknij dwukrotnie ikonę konsoli sieci bezprzewodowej w obszarze powiadamiania Windows i zaznacz ikonę WLAN. Ikona WLAN Ikona Bluetooth Podręcznik użytkownika komputera ASUS 71

72 2. Kliknij ikonę połączenia Kliknij ikonę połączenia sieci bezprzewodowej w obszarze powiadamiania Windows. 3. Wybierz z listy punkt dostępowy do połączenia, a następnie kliknij Connect (Połącz). Jeśli nie można odszukać wymaganego punktu dostępowego, kliknij ikonę Odśwież w prawym, górnym rogu, aby odświeżyć i ponownie przeszukać listę. 4. Po połączeniu, może być konieczne wprowadzenie hasła. 5. Po ustanowieniu połączenia, na liście wyświetli się połączenie, a w obszarze powiadamiania Windows, pokaże się ikona sieci bezprzewodowej. 72 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

73 Używanie trybu Ad-hoc i Infrastructure (Infrastruktura) Wbudowana karta WLAN w tym komputerze notebook PC, to także adapter klienta, który umożliwia używanie trybów Ad-hoc i Infrastructure (Infrastruktura) w czasie połączenia z siecią. Aby korzystać z tych trybów, wszystkie urządzenia muszą mieć zainstalowane opcjonalne adaptery połączenia z siecią LAN Przed użyciem trybu ad-hoc lub infrastruktura należy włączyć funkcję WLAN komputera notebook PC Tryb Ad-hoc Tryb ad-hoc umożliwia połączenie komputera notebook PC z innym komputerem notebook PC lub komputerem desktop PC, bez konieczności ustawiania punktu dostępowego. Ten tryb umożliwia współdzielenie plików i połączenie z internetem w zasięgu 30 stóp. Aby używać tryb ad-hoc: 1. Kliknij ikonę sieci bezprzewodowej w obszarze powiadaniania Windows, a następnie kliknij Open Network Sharing Center (Otwórz centrum udostępniania sieci). 2. W oknie dialogowym Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania), kliknij Setup a new connection or network (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć). 3. Zaznacz Setup a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (Skonfiguruj sieć bezprzewodową ad hoc [komputer-komputer]), a następnie kliknij Next (Dalej). 4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu konfiguracji. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 73

74 Tryb Infrastruktura Tryb Infrastruktura umożliwia połączenie komputera i innych urządzeń bezprzewodowych w sieć bezprzewodową tworzoną przez AP (Access Point) (sprzedawane oddzielnie), który zapewnia centralne połączenie klientów bezprzewodowych w celu komunikowania się ze sobą lub z siecią przewodową. Aby używać tryb infrastruktury: 1. Kliknij ikonę sieci bezprzewodowej w obszarze powiadaniania Windows, a następnie kliknij Open Network Sharing Center (Otwórz centrum udostępniania sieci). 2. W oknie dialogowym Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania), kliknij Setup a new connection or network (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć). 3. Wybierz Set Up a Network (Konfiguracja sieci), a następnie kliknij Next (Dalej). 4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu konfiguracji. 74 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

75 Połączenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach) Bluetooth umożliwia dostęp do innych urządzeń, takich jak komputery notebook PC, komputery desktop PC, tablety i telefony komórkowe z włączoną funkcją Bluetooth. Poprzez użycie połączenia Bluetooth można przyspieszyć transfer plików, używać telefonów komórkowych jako hotspota do połączenia z internetem i udostępniać połączenia z internetem lub siecią innym urządzeniom. Jeśli komputer nie posiada wbudowanej funkcji Bluetooth, aby można było używać Bluetooth należy podłączyć moduł Bluetooth USB lub ExpressCard. Używanie połączenia Bluetooth Aby dodać większość urządzeń Bluetooth i ustanowić sparowane połączenie dla zapewnienia transferu danych: 1. Włącz funkcję sieci bezprzewodowej, jeśli to konieczne, użyj jednej z następujących opcji: a. Naciśnij + aż do wyświetlenia ikony bezprzewodowej sieci LAN i ikony bluetooth (w wybranych modelach). Kliknij ikonę WLAN, aby uaktywnić funkcję WLAN. b. Kliknij dwukrotnie ikonę konsoli sieci bezprzewodowej w obszarze powiadamiania Windows i zaznacz ikonę WLAN. Ikona WLAN Ikona Bluetooth Podręcznik użytkownika komputera ASUS 75

76 2. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Bluetooth w obszarze powiadamiania Windows, a następnie wybierz Add a device (Dodaj urządzenie). 3. Wybierz z listy urządzenie z włączoną funkcją Bluetooth i kliknij Dalej. 4. Wprowadź w urządzeniu kod zabezpieczenia Bluetooth i uruchom parowanie. 5. Kliknij Close (Zamknij), aby zakończyć dodawanie urządzenia. 76 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

77 USB Charger+ USB Charger+ umożliwia szybkie ładowanie urządzeń mobilnych poprzez port ładowania USB komputera notebook PC ASUS. Jeśli podłączone urządzenia będą się przegrzewać należy je natychmiast odłączyć. Funkcja USB Charger+ jest dostępna przez portładowania USB 3.0. Natychmiastowe włączenie Natychmiastowe właczenie do domyślnie włączona funkcja komputera notebook PC ASUS, która umożliwia oszczędzanie baterii, gdy komputer notebook PC znajduje się w trybie głębokiego uśpienia (Deep S3). Pokazuje także jak długo komputer notebook PC może działać w trybie oczekiwania, z wykorzystaniem tych dwóch trybów oszczędzania baterii: Tryb wydajności i tryb oszczędzania baterii. Technologia Deep S3 pozwala oszczędzić więcej energii baterii, gdy komputer notebook PC ASUS znajduje się w trybie uśpienia. Czas oczekiwania zależy od pozostałej pojemności baterii komputera notebook PC, modelu komputera, konfiguracji i warunków działania. Tryb wydajności Tryb wydajności jest domyślnie włączony w komputerze notebook PC. Umożliwia on powrót systemu w ciągu dwóch sekund do ostatniego stanu działania, nawet po przejściu komputera notebook PC do trybu głębokiego uśpienia. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 77

78 tryb oszczędzania baterii Tryb oszczędzania baterii, włącza dłuższe czasy oczekiwwania, pozwalając na działanie na zasilaniu bateryjnym do trzydziestu (30) lub więcej dni. Po włączeniu tej funkcji, system może w ciągu siedmiu sekund powrócić do ostatniego stanu działania, cztery godziny po przejściu komputera notebook PC do trybu głębokiego uśpienia. Używanie funkcji Smart Logon podczas natychmiastowego uruchamiania Funkcja Smart Logon umożliwia wykorzystanie wykrywania twarzy, do szybkiego logowania, bez wprowadzania nazwy użytkownika i hasła. Aby uaktywnić tę funkcję, kliknij Smart Logon, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe. 78 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

79 D Dodatek

80 Akcesoria opcjonalne Elementy te, w przypadku takiego życzenia, są dostarczane jako elementy opcjonalne uzupełniające komputer. Hub USB Podłączenie opcjonalnego huba USB zwiększy liczbę portów USB i umożliwi szybkie podłączenie lub odłączenie wielu urządzeń peryferyjnych USB poprzez pojedynczy kabel. Dysk pamięci Flash USB Dysk pamięci flash USB jest elementem opcjonalnym, który może zapewnić do kilkudziesięciu gigabajtów miejsca na zapis, wyższą szybkość zapisu i większą wytrzymałość. Podczas stosowania z nowymi systemami operacyjnymi nie są potrzebne sterowniki. Napęd dyskietek USB Opcjonalny napęd dyskietek z interfejsem USB, akceptuje standard 1.44MB (lub 720KB) 3,5-calowych dyskietek elastycznych. Aby zabezpieczyć system przed awariami oraz przed rozłączeniem dysku USB należy użyć opcji Bezpieczne usuwanie sprzętu systemu operacyjnego Windows. Aby zapobiec uszkodzeniu na wskutek wstrząsów podczas transportu komputera należy wysunąć z napędu dyskietkę elastyczną. Połączenia opcjonalne Jeśli elementy te są wymagane, można je zakupić u innych firm. Klawiatura i mysz USB Podłączenie zewnętrznej klawiatury USB umożliwia wygodniejsze wprowadzanie danych. Podłączenie zewnętrznej klawiatury i myszy USB zwiększa wygodę nawigacji w systemie Windows. Zarówno zewnętrzna klawiatura jak i mysz mogą działać równolegle z wbudowaną klawiaturą i touchpadem komputera. Podłączenie drukarki Po podłączeniu do portu USB lub huba USB, można równolegle używać jedną lub kilka drukarek USB. D-2 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

81 System operacyjny i oprogramowanie Ten komputer może być dostarczony do klienta (w zależności od terytorium) z wybranym, wstępnie zainstalowanym systemem operacyjnym, takim jak Microsoft Windows. Możliwość wyboru i język zależą od terytorium. Poziomy sprzętu i oprogramowania mogą się różnić w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego. Nie można zagwarantować stabilności i zgodności innych systemów operacyjnych. Obsługiwane oprogramowanie Ten komputer jest dostarczany z pomocniczym dyskiem CD, z programem konfiguracji BIOS, sterownikami i aplikacjami, umożliwiającymi włączenie funkcji sprzętowych, zwiększenie funkcjonalności, wspomaganie zarządzania komputerem lub dodanie funkcjonalności, której nie zapewnia system operacyjny. Jeśli okaże się konieczna aktualizacja lub wymiana pomocniczego dysku CD należy skontaktować się z dostawcą, aby uzyskać adresy stron sieci web w celu pobrania indywidualnych sterowników programowych i programów narzędziowych. Pomocniczy dysk CD zawiera wszystkie sterowniki, programy narzędziowe i oprogramowanie dla wszystkich popularnych systemów operacyjnych włącznie z fabrycznie zainstalowanym. Pomocniczy dysk CD nie zawiera systemu operacyjnego. Pomocniczy dysk CD jest niezbędny nawet, gdy komputer został wstępnie skonfigurowany w celu udostępnienia dodatkowego oprogramowania, które nie zostało dołączone podczas fabrycznej, wstępnej instalacji. Dysk CD przywracania (Recovery) jest opcjonalny i zawiera obraz oryginalnego systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie na dysku twardym. Dysk CD przywracania udostępnia kompletne rozwiązanie szybkiego odtworzenia systemu operacyjnego komputera do jego oryginalnego stanu, na prawidłowo działającym dysku twardym. W celu uzyskania tego rozwiązania należy skontaktować się z dostawcą. Niektóre komponenty i funkcje komputera mogą nie działać, do czasu zainstalowania sterowników urządzenia i programów narzędziowych. Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-3

82 Ustawienia systemu BIOS Wygląd ekranów BIOS w tej części służy wyłączenie jako odniesienie. Boot Device (Urządzenie rozruchowe) 1. Na ekranie Boot (Uruchamianie), wybierz Boot Option #1 (Opcja uruchamiania #1). Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Main Advanced Chipset Boot Security Save & Exit Boot Configuration UEFI Boot PXE ROM Boot Option Priorities Boot Option #1 Boot Option #2 [Disabled] [Disabled] [Windows Boot Manag...] [P2: MATSHITADVD-RA...] Sets the system boot order CD/DVD ROM Drive BBS Priorities Add New Boot Option Delete Boot Option : Select Screen : Select Item Enter : Select +/ : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save ESC : Exit Version Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. 2. Naciśnij [Enter] i wybierz właściwe urządzenie. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Main Advanced Chipset Boot Security Save & Exit Boot Configuration UEFI Boot PXE ROM Boot Option Priorities Boot Option #1 Boot Option #2 [Disabled] [Disabled] [P0: Hitachi HTS545...] [P2: MATSHITADVD-RA...] Sets the system boot order Boot Option #1 CD/DVD ROM Drive BBS Priorities Windows Boot Manager (PO: Hitachi HTS727575A9E364) Add New Boot Option P2: MATSHITADVD-RAM UJ8C2 S : Select Screen Delete Boot Option Disabled : Select Item Enter : Select +/ : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save ESC : Exit Version Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. D-4 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

83 Security Setting (Ustawienie zabezpieczenia) Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Password Description If ONLY the Administrator s password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have Administrator rights. Set Administrator Password. The password length must be in the following range: Minimum length 3 Maximum length 20 Administrator Password Status User Password Status Administrator Password User Password HDD Password Status : Set Master Password Set User Password I/O Interface Security NOT INSTALLED NOT INSTALLED NOT INSTALLED : Select Screen : Select Item Enter : Select +/ : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save ESC : Exit Version Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Aby ustawić hasło: 1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup Administrator Password (Hasło administratora) lub User Password (Hasło użytkownika). 2. Wpisz hasło i naciśnij [Enter]. 3. Wpisz ponownie hasło i naciśnij [Enter]. 4. Hasło zostało ustawione. Aby usunąć hasło: 1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup Administrator Password (Hasło administratora) lub User Password (Hasło użytkownika). 2. Wprowadź bieżące hasło i naciśnij [Enter]. 3. Pozostaw puste pole Create New Password (Utwórz nowe hasło) i naciśnij [Enter]. 4. Pozostaw puste pole Confirm New Password (Potwierdź nowe hasło) i naciśnij [Enter]. 5. Hasło zostanie usunięte. Przy każdym włączeniu zasilania komputera, pojawi się polecenie wprowadzenia User Password (Hasło użytkownika) (przejście do BIOS lub do systemu operacyjnego). Polecenie wprowadzenia Administrator Password (Hasło administratora) pojawia się wyłącznie wtedy, gdy wymagane jest wprowadzenie i skonfigurowanie ustawień BIOS. Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-5

84 Zabzpieczenie interfejsu We/Wy Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Security I/O Interface Security LAN and Card Reader Interface Wireless Network Interface HD AUDIO Interface SATA ODD Interface USB Interface Security [UnLock] [UnLock] [UnLock] [UnLock] If Locked, LAN and Card Reader Interface will be disabled. Lock UnLock LAN and Card Reader Interface : Select Screen : Select Item Enter : Select +/ : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save ESC : Exit Version Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Aby zablokować interfejs We/Wy: 1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy). 2. Wybierz interfejs do zablokowania, a następnie wzbiery Lock (Zablokuj). Ustawienie I/O Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy) można zmienić wyłącznie po zalogowaniu z uprawnieniami administratora. D-6 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

85 Zabezpieczenie interfejsu USB Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Security USB Interface Security USB Interface External Ports Bluetooth CMOS Camera [UnLock] [UnLock] [UnLock] [UnLock] I f L o c k e d, a l l U S B d e v i c e w i l l be disabled Lock UnLock USB Interface : Select Screen : Select Item Enter : Select +/ : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save ESC : Exit Version Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Aby zablokować interfejs USB: 1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy) > USB Interface Password (Zabezpieczenie interfejsu USB). 2. Wybierz interfejs do zablokowania, a następnie wzbiery Lock (Zablokuj). Po ustawieniu USB Interface (Interejs USB) na [Zablokuj], zostaną zablokowane i jednocześnie ukryte External Ports (Porty zewnętrzne) i CMOS Camera (Kamera CMOS). Ustawienie USB Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu USB) można zmienić wyłącznie po zalogowaniu z uprawnieniami administratora. Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-7

86 Hasło dysku twardego Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Password Description If ONLY the Administrator s password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have Administrator rights. Set HDD Master Password. *** Advisable to Power Cycle System after Setting Hard Disk Passwords *** Administrator Password Status User Password Status Administrator Password User Password HDD Password Status : Set Master Password Set User Password I/O Interface Security NOT INSTALLED NOT INSTALLED NOT INSTALLED : Select Screen : Select Item Enter : Select +/ : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save ESC : Exit Aby ustawić hasło dysku twardego: 1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), kliknij Set Master Password (Ustaw hasło nadrzędne), wpisz hasło i naciśnij [Enter]. 2. Wpisz ponownie, aby potwierdzić hasło i naciśnij [Enter]. 3. Kliknij Set User Password (Ustaw hasło użytkownika) i powtórz poprzednie czynności w celu ustawienia hasła użytkownika. 4. Nastąpi ustawienie hasła. Version Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Hasło dysku twardego można zmienić wyłącznie po zalogowaniu z uprawnieniami administratora Master Password (Hasło nadrzędne) należy ustawić przed ustawieniem User Password (Hasło użytkownika). Po włączeniu zasilania komputera najpierw pojawi się polecenie wprowadzenia hasła użytkownika (jeśli jest ustawione), a następnie hasła dysku twardego użytkownika, a wprowadzenie nieprawidłowych haseł uniemożliwi przejście do systemu operacyjnego. D-8 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

87 Save Changes (Zapisanie zmian) Aby zachować ustawienia konfiguracji, przed zakończeniem programu konfiguracji BIOS należy zapisać zmiany. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Main Advanced Chipset Boot Security Save & Exit Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Exit system setup after saving the changes. Save Options Save Changes Discard Changes Restore Defaults Boot Override Windows Boot Manager (PO: Hitachi HTS727575A9E364) P2: MATSHITADVD-RAM UJ8C2 S Launch EFI Shell from filesystem device : Select Screen : Select Item Enter : Select +/ : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save ESC : Exit Version Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-9

88 Rozwiązywanie problemów W tej części znajduje się opis niektórych popularnych problemów i możliwych rozwiązań dla komputera notebook PC. Napęd dysku optycznego nie może odczytywać lub zapisywać dysków. Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji i spróbuj ponownie. Jeśli aktualizacja BIOS nie pomaga, spróbuj użyć lepszej jakości dysków i spróbuj ponownie. Jeśli problem dalej utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym i poproś inżyniera serwisu o pomoc. Nie można wybudzić systemu z trybu uśpienia lub hibernacji. Wyjmij zmodernizowane części (RAM, HDD, WLAN, BT), jeśli zostały zainstalowane po zakupieniu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj uruchomić MS System Restore (Program odtwarzania systemu MS) i przywrócić system do wcześniejszego stanu. Jeśli problem dalej utrzymuje się, spróbuj odtworzyć system z partycji odtwarzania lub z dysku DVD. Przed wykonaniem przywracania należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych i zapisać ją w innym miejscu. Jeśli problem dalej utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym i poproś inżyniera serwisu o pomoc. Wyłączona funkcja przycisku skrótu. Zainstaluj ponownie sterownik ATK0100 z dysku CD ze sterownikami lub pobierz go ze strony sieci web firmy ASUS. Wbudowana kamera nie działa prawidłowo. Sprawdź Menedżer urządzeń. Spróbuj przeinstalować sterownik kamery sieci web. D-10 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

89 Jeśli problem nie został rozwiązany, zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji i spróbuj ponownie. Jeśli problem dalej utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym i poproś inżyniera serwisu o pomoc. Używanie zestawu baterii Zarejestruj jednoroczną gwarancję komputera notebook PC przez tę stronę sieci web: Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przypadkowym zanikiem zasilania, nie należy odłączać zestawu baterii podczas używania komputera z adapterem prądu zmiennego. Zestaw baterii ASUS posiada obwód zabezpieczający, zapobiegający przeładowaniu, co zabezpiecza zestaw baterii po pozostawieniu go w komputerze. Nie można włączyć zasilania komputera. Sprawdź połączenia przewodu zasilającego. Sprawdź, czy zestaw baterii jest prawidłowo dopasowany do występów i do gniazda baterii. Jeśli komputer notebook PC jest podłączony do adaptera zasilania, ale nie ładuje programu konfiguracji BIOS (pojawia się jako logo ASUS) lub systemu operacyjnego, problem może być spowodowany przez dysk twardy komputera notebook PC. Skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym ASUS w celu uzyskania pomocy. Jeśli komputer notebook PC jest podłączony do adaptera zasilania i pokazuje program konfiguracji BIOS (pojawia się jako logo ASUS), ale nie ładuje systemu operacyjnego, problem może być spowodowany przez dysk twardy komputera notebook PC. Skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym ASUS w celu uzyskania pomocy. Dlaczego wentylator chłodzący jest cały czas włączony, a temperatura jest wysoka? Upewnij się, że wentylator działa przy wysokiej temperaturze procesora i sprawdź, czy przepływa powietrze od głównego kanału wentylacyjnego. Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-11

90 Zamknij część uruchomionych aplikacji, aby zmniejszyć obciążenie systemu. Sprawdź system pod kątem wirusów. Spróbuj przywrócić system z użyciem partycji przywracania lub płyty DVD przywracania. Przed wykonaniem przywracania należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych i zapisać ją w innym miejscu. Zainstaluj opogramowanie antywirusowe, aby zabezpieczyć system przed wirusami. Gdy włączam zasilanie, mój komputer notebook PC wyświetla taki komunikat: Open policy file error (Błąd otwierania pliku polityki). Zainstaluj najnowszy program narzędziowy Power4 Gear pobrany ze strony sieci web ASUS. Po uruchomieniu systemu pojawia się niebieski ekran z białym tekstem. Wyjmij dodatkową pamięć. Jeśli po zakupieniu zainstalowana została dodatkowa pamięć, wyłącz zasilanie, odłącz dodatkową pamięć i włącz zasilanie, aby sprawdzić, czy problem jest spowodowany niekompatybilną pamięcią. Usuń aplikacje programowe. Jeśli ostatnio instalowane było oprogramowanie, może być ono niezgodne z systemem. Spróbuj usunąć je w trybie awaryjnym systemu Windows. Sprawdź system pod kątem obecności wirusów. Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji poprzez WINFLASH w systemie Windows lub AFLASH w trybie DOS. Narzędzia te i pliki BIOS można pobrać ze strony sieci web ASUS. Upewnij się, że komputer jest zabezpieczony przed zanikiem zasilania w trakcie procesu aktualizacji pamięci flash BIOS. Spróbuj przywrócić system z użyciem partycji przywracania lub płyty DVD przywracania. D-12 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

91 Przed wykonaniem procesu przywracania należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych w innej lokalizacji. Zainstaluj opogramowanie antywirusowe, aby zabezpieczyć system przed wirusami. Aby możliwe było wykrycie sprzętu, upewnij się najpierw, że zainstalowane zostały sterowniki Intel INF Update oraz ATKACPI. Jeśli problem nadal istnieje w celu uzyskania pomocy skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym ASUS. Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-13

92 PAktualizacja BIOS. 1. Sprawdź dokładnie model komputera i pobierz dla niego plik najnowszego systemu BIOS z witryny firmy ASUS, a następnie zapisz go na nośniku pamięci flash. 2. Podłącz nośnik pamięci flash do komputera i włącz go. 3. W programie konfiguracji BIOS, kliknij Advanced (Zaawansowane) > Start Easy Flash (Uruchom Easy Flash), a następnie naciśnij [Enter]. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Main Advanced Chipset Boot Security Save & Exit POST Logo Type [Static] Start Easy Flash Play POST Sound [No] Speaker Volume [4] Internal Pointing Device [Enabled] Wake On Lid Open [Enabled] ASUS USB Charger+ in battery mode [Disabled] Intel Virtualization Technology [Enabled] Intel AES-NI [Enabled] VT-d [Enabled] SATA Configuration Graphics Configuration Intel (R) Anti-Theft Technology Configuration USB Configuration Network Stack Press ENTER to run the utility to select and update BIOS. : Select Screen : Select Item Enter : Select +/ : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save ESC : Exit Version Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. 4. Zlokalizuj plik najnowszego systemu BIOS i rozpocznij aktualizację systemu BIOS. ASUSTek Easy Flash Utility FLASH TYPE: Winbond 25X/Q Series Current BIOS Platform: K56CA Version: 100 Build Date: May Build Time: 09:53:29 New BIOS Platform: Unknown Version: Unknown Build Date: Unknown Build Time: Unknown FS0 FS1 0 EFI <DIR> [ ]: Switch [ ] : Choose [q] : Exit [Enter]: Enter/Execute 5. Po zakończeniu procesu aktualizacji BIOS, kliknij Exit (Zakończ) > Restore Defaults (Przywróć domyślne) w celu przywrócenia systemu do ustawień domyśnych. D-14 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6591 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Maj 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Spis treści Spis treści...ii Spis treści... iii Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera Eee

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Extensa Serii 2900. Instrukcja Obsługi

Extensa Serii 2900. Instrukcja Obsługi Extensa Serii 2900 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Extensa serii 2900 Oryginalne wydanie: Kwiecień 2004 Publikacja ta podlega okresowym

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PL6748. Eee PC Podręcznik. użytkownika komputera. Windows 7 Edition Eee PC X101CH/R11CX

PL6748. Eee PC Podręcznik. użytkownika komputera. Windows 7 Edition Eee PC X101CH/R11CX Eee PC Podręcznik użytkownika komputera Windows 7 Edition Eee PC X101CH/R11CX PL6748 Spis treści Informacje dotyczące podręcznika użytkownika...iv Uwagi dotyczące tego podręcznika...iv Środki bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi Acer Aspire Serii 1360 / 1520 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Acer Aspire serii 1360 / 1530 Oryginalne wydanie: Siepień 2004 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera Ta zmiana: 06/2013 Usługa

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Packard Bell EasyNote TE - 1 Spis Treści Uruchamianie komputera 4 Połączenie bezprzewodowe... 4 Rejestracja... 5 Instalacja oprogramowania... 6 Odzyskiwanie... 6 Masz problemy?...

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi komputera notebook HP

Instrukcja obsługi komputera notebook HP Instrukcja obsługi komputera notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5110/5100/3100 Wydanie oryginalne: 03/2006

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo