dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D"

Transkrypt

1 EDZ /11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) , fax: NIP: REGON : Lublin, r. Do Dyrekcji Firmy dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D W związku z wątpliwościami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - przesyłamy treść zapytania nadesłanego do w/w zamówienia wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego: Zadanie 4 : Respirator transportowy 2 kpl. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator transportowy w którym ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta regulowane jest w zakresie cm H2O? Nie Zamawiający nie dopuszcza. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności respirator, który posiada regulację stężenia tlenu w zakresie 60 lub 65 %? Parametr ten w respiratorach zasilanych pneumatycznie wykorzystujących tzw. zwężkę Venturiego jest zależny od aktualnie ustawionych parametrów oddechowych dla pacjenta zakres ten może się wahać nawet do 85% tlenu i jest niezależny od żądania Użytkownika. Osoba obsługująca respirator nie ma wpływu na ustawioną wartość. Może tylko na podstawie tabelki dołączanej do instrukcji obsługi dowiedzieć się jakie uzyska stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej dla ustawionych ilości oddechów oraz objętości pojedynczego oddechu. Nie Zamawiający nie dopuszcza. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania powszechnie używany respirator transportowy w którym podciśnienie wyzwalające tryb na żądanie ulega zmianie w zależności od przepływu i waha się w zakresie od 2 do 5 cm H2O? 4. Prosimy od wydzielenie z pakietu urządzenia do badań krwawień wewnątrzczaszkowych urządzenie to nie jest integralną częścią żadnego respiratora, a uniemożliwia złożenie oferty w ww. postępowaniu. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ 5. Prosimy o udzielenie wyjaśnienie czy wymóg możliwości pracy w środowisku rezonansu magnetycznego w polu do 3 Tesli należy stosować do całości zadania czyli respiratora, puls oksymetru oraz infrascannera? Wymóg możliwości pracy w środowisku rezonansu magnetycznego w polu do 3 Tesli należy stosować do respiratora 6. (dotyczy 7a pkt.11 specyfikacji technicznej) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylatory z przekątną kolorowego ekranu 5,6 cala? 7. (dotyczy 7a pkt.16 specyfikacji technicznej) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylatory pozwalające na co najmniej 3,5 godz Strona 1 z 25

2 monitorowania ekg przy pracy z akumulatora? 8. (dotyczy 7b pkt.2 specyfikacji technicznej) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z kompletnym wyposażeniem o ciężarze 9,1 kg? 9. (dotyczy 7b pkt.26 specyfikacji technicznej) Czy Zamawiajacy dopuści do zaoferowania defibrylator o zakresie częstości stymulacji w granicach imp./min.? Zadanie nr Pkt. 4 Czy Zamawiający zmieni punktację i będzie wyżej punktował wyższą rozdzielczość ekranu niż minimalna wymagana? Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ w powyższym zakresie. 10. Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z oprogramowaniem do obliczeń hemodynamicznych, wentylacyjnych i natlenowania, bez obliczeń czynności nerek? 11. Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z eksportem danych cyfrowych z centrali intensywnego nadzoru? Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnie z zapisem w SIWZ w powyższym zakresie 12. Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym interaktywną pracę w sieci zapewnia centrala intensywnego nadzoru? Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ Pkt. 17 Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez określenie kompatybilny z systemem informatycznym monitorowania Zamawiający przez określenie kompatybilny z systemem informatycznym monitorowania rozumie urządzenie współpracujące z całym oferowanym systemem monitorującym. 14. Pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści monitor z zakresem alarmowym bpm? Alarmy poniżej 15 bpm nie mają uzasadnienia klinicznego, tym bardziej że Zamawiający wymaga zakresu pomiaru bpm, tak więc ustawienie granicy alarmu poza zakresem pomiaru mija się z celem. 15. Pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem EKG spełniającym wymagania norm IEC : A1:1999 /EN : A1:1999, IEC :2005/EN :2006, IEC :2003 /EN :2003 oraz AAMIEC11/EC13:1991/2002 oraz AAMI EC11/13, IEC ? Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ Pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem częstości oddechu w zakresie rpm? 17. Pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmami oddechu ustawianymi w zakresie rpm? Alarmy powyżej 150 rpm nie mają uzasadnienia klinicznego, tym bardziej że Zamawiający wymaga zakresu pomiaru rpm, tak więc ustawienie granicy alarmu poza zakresem pomiaru mija się z celem. Strona 2 z 25

3 18. Pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmem bezdechu w zakresie s? Alarm bezdechu ustawiony na 5 sekund oznacza, że monitor będzie sygnalizował bezdech już przy częstości oddechów 12/minutę, co jest wartością fizjologiczną u osób dorosłych. 19. Pkt. 12, 24, 29, 45 Czy poprzez określenie granice alarmowe wyuczone dla przebiegu wzorcowego Zamawiający rozumie funkcję automatycznego ustawiania granic alarmowych odpowiednio do aktualnych wartości parametrów życiowych pacjenta? Tak, Zamawiający ma na myśli funkcję automatycznego ustawiania granic alarmowych odpowiednio do aktualnych wartości parametrów życiowych pacjenta 20. Pkt. 25 W pkt. 20 Zamawiający wymaga wykrywania zespołów QRS jednocześnie w co najmniej 2 odprowadzeniach i jednoczesnego wyświetlania co najmniej 12 odprowadzeń, co nie jest możliwe przy zastosowaniu przewodu EKG 3-odprowadzeniowego. Czy Zamawiający tym samym rezygnuje z wymogów pkt. 20 czy też wymaga dostarczenia kabli EKG umożliwiających korzystanie z tych funkcji? Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w zakresie pkt. 20 i wymaga minimum 3 przewodów EKG do monitorowania 12 odprowadzeń z wymaganych 15 szt. i tym samym pkt. 25 uzyskuje brzmienie: przewód EKG 3-odprowadzeniowy - 12 szt., przewód EKG 12-odprowadzeniowy 3 szt Pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem ciśnienia metodą inwazyjną w zakresie od -40 do 360 mmhg? 22. Pkt. 30 Z uwagi na różne standardy połączeń stosowane przez producentów przetworników ciśnienia prosimy o określenie, do jakich przetworników mają pasować kable interfejsowe. Kable interfejsowe powinny pasować do przetworników typu TruWave DPTx1 producenta Edwards Lifesciences. 23. Pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści alternatywnie pomiar metodą PiCCO, uznaną obecnie za złoty standard w pomiarze rzutu minutowego serca? Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ Pkt. 48 Czy Zamawiający dopuści pomiar temperatury w zakresie od -1 do +45 st.c? Pomiar temperatury w zakresie powyżej 45 st. C jest nieuzasadniony klinicznie. 1b) centrala do monitorowania 25. Pkt. 4 Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Z uwagi na inny specyfikę obsługi i różne funkcje centrali i kardiomonitorów większość producentów stosuje różne menu w tych urządzeniach. Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ w powyższym zakresie. 26. Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści centralę z możliwością analizy porównawczej czterech dowolnie wybranych parametrów? 27. Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści centralę z trendami z ostatnich 72 godzin? Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści centralę z zapamiętywaniem do 150 zdarzeń na każdego pacjenta? Strona 3 z 25

4 29. Pkt. 12 Prosimy o udostępnienie informacji o protokołach komunikacji, które posiada system szpitalny Infomedica. System szpitalny posiada możliwość integracji z wykorzystaniem protokołu HL7 1d) pulsoksymetr 30. Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ekranem o przekątnej co najmniej 8,4 i ważące poniżej 3,8 kg? zad. 1 zestawy monitorujące 31. do pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści 14 monitorów modułowych stacjonarnych 19" i jeden monitor modułowy przenośny 12" ze stojakiem na kółkach, zwiększy to mobilność i ułatwi transport? 14 monitorów modułowych stacjonarnych 19" i jeden monitor modułowy przenośny 12" ze stojakiem na kółkach 32. do pkt Czy dopuszczą Państwo monitory z możliwością podłączenia następujących respiratorów: Dräger:Evita, Evita 2, Evita 2 Dura, Evita 4, Evita XL, Bäbylog 8000; GE: Engstrom Carestation, Erica, Elvira; Hamilton: Galileo G5, Raphael XT; Puritan Bennett: 7200, PB840 Siemens/Maquet: Servo S300, S900, SERVOi; CardinalHealth/Viasys: Vela, Avea, LTV 1200, Bear1000; Newport Medical Instruments:E150, E do pkt Czy dopuszczą Państwo możliwość podłączenia pomp Medima, Braun i Alaris umieszczonych w stacjach dokujących i podłączonych do systemu? zad. nr 2 - aparat do znieczulenia 34. do pkt Czy dopuszczą Państwo pochłaniacz o pojemności 2l? Dotyczy Opisu Warunków Gwarancji Załącznik nr 11: 35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w tabeli: Ilość napraw tego samego istotnego elementu w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tego elementu na nowy maksymalnie 3. Nie Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy Opisu Warunków Gwarancji Załącznik nr 11: 36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w tabeli: Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie usterki 5 dni roboczych. Nie Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy Opisu Warunków Gwarancji Załącznik nr 11: 37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w tabeli: okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie - min. 6 miesięcy. Nie Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy wzoru umowy 3 ust Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% do 0,1% naliczanych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w usunięciu usterki. Nie Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy wzoru umowy 3 ust Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby za dzień zapłaty rozumiano dzień wpływu środków na konto Wykonawcy? Strona 4 z 25

5 Nie Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy wzoru umowy 5 ust Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od kontraktu za 30-dniowym pisemnym uprzedzeniem w okolicznościach wskazanych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, m.in. z powodu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 14 dni roboczych od terminu wskazanego w umowie Nie Zamawiający nie wyraża zgody. 41. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe. Wobec Zamawiającego na dzień dzisiejszy nie została wszczęta likwidacja, Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego oraz nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe. Zadania nr 8 Specyfikacja przedmiotowa: 42. 8a) - Prosimy o dopuszczenie zapisu: menu procesora w języku polskim lub graficzne menu w języku angielskim oraz instrukcja w języku polskim Proponowane rozwiązanie pozwoli zaoferować urządzenie z intuicyjnym menu graficznym ułatwiającym obsługę 43. 8b) - Prosimy o dopuszczenie zapisu: głębia ostrości 3-100mm lub 4-100mm z kątem obserwacji 140 stopni Powyższe rozwiązanie pozwoli zaoferować nowocześniejszy aparat o większym możliwościach terapeutycznych 44. 8b) - Prosimy o dopuszczenie zapisu: szczypce chwytające gastroskopowe do resekcji śluzówkowej oraz do usuwania ciał obcych (wielorazowego użytki) ramiona typu szczęki aligatora lub ząb szczura min. 2 szt 45. 8c) - Prosimy o dopuszczenie zapisu: średnica zewnętrzna wziernika co najwyżej 5,2mm (+- 1mm) Proponowane rozwiązanie pozwoli zaoferować Państwu aparat o kanale roboczym 2,8mm czyli optymalny do zastosowania na SOR i tym samym zmienia brzmienie pkt. 8c na : średnica zewnętrzna wziernika co najwyżej 6,2mm 46. Prosimy o dopuszczenie zapisu: Koszyk lub chwytak drutowy do usuwania ciał obcych ze światła dróg oddechowych (wielorazowego użytku) min. 2 szt Chwytak drutowy będzie rozwiązaniem bardziej praktycznym podczas zabiegu bronchoskopowego (ze względu na konstrukcję aparatu oraz anatomię drzewa oskrzelowego, gdzie jest zawężona możliwość manipulacji akcesorium) d) - Prosimy o dopuszczenie zapisu: Wygięcie końcówki dystalnej: do góry min 180, do dołu min 130 lub do góry min 160, do dołu min 130 z katem widzenia min 95 Proponowany zapis pozwala zaoferować aparat nowocześniejszy o większych możliwościach diagnostycznych. Strona 5 z 25

6 48. 8e) - pkt. 20 Czy Zamawiający wymaga integracji HL7 czy DICOM? Prosimy o dane techniczne w celu zapoznana się z możliwością integracji (jakie dane mają być wysyłane pomiędzy systemami)? Zamawiający oczekuje dostawy rozwiązań umożliwiających rozbudowę w przyszłości o powyższą funkcjonalność i nie oczekuje ich uruchomienia w trakcie realizacji tego postępowania. Funkcjonalność ta powinna być rozwiązana w oparciu o protokół HL f) - pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści aparat z maksymalną mocą cięcia 350W? Użytkownik ustawia moc w zależności od potrzeb (ok. 100W), natomiast tzw. zapas mocy używany jest w momencie rozpoczęcia cięcia, dodatkowo ograniczenia zakresu mocy można zrobić programowo F) - pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści diatermię z koagulacją bipolarną o częstotliwości 357kHz o mocy maksymalnej 120 W? Różnica w częstotliwości jest nieodczuwalna w czasie pracy, a ograniczenie mocy można zrobić programowo. Zadanie 7a - Defibrylator dwufazowy ze stymulatorem i pulsokymetrem 4 szt. 51. Ad Lp 16: Czy Zamawiający zrezygnuje z oceny punktowej dotyczącej liczby defibrylacji możliwych do wykonania przy zasilaniu akumulatorowym? Nie, Zamawiający nie zrezygnuje. Zadanie 7b Defibrylator dwufazowy ze stymulatorem, pulsoksymetrią i kapnometrią szt. 1: 52. Ad Lp 49/ 52/53: Czy Zamawiający zrezygnuje z oceny punktowej w podanych punktach wymagań technicznych? Nie, Zamawiający nie zrezygnuje. 53. Ad Lp 7: Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maksymalnie 5 godzin Czy Zamawiający dopuści nowoczesny niskoenergetyczny defibrylator dwufazowy marki ZOLL z czasem ładowania akumulatora do pełnej pojemności do 7 godzin? Oferowany defibrylator posiada wbudowany zasilacz/ ładowarkę, co zapewnia możliwość stałego podłączenia aparatu do sieci zasilającej i doładowania częściowo rozładowanego akumulatora i utrzymanie stałej gotowości do akcji. 54. Ad Lp. 16: Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 6 o wysokim kontraście Czy Zamawiający dopuści defibrylator z kolorowym ekranem LCD o przekątnej 5,6 cala, pracującym w trzech trybach wyświetlania danych w zależności od oświetlenia zewnętrznego? Takie rozwiązanie zapewnia czytelną prezentacje danych numerycznych i krzywych dynamicznych niezależnie od warunków zewnętrznych. 55. Ad Lp. 35: Minimalny zakres mierzonego ciśnienia skurczowego ciśnienia krwi od 30 do 250 mmhg Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w opcję NIBP posiadającą zakres pomiarowy mierzonego ciśnienia skurczowego krwi od 40 do 260 mmhg? Proponowana różnica nie ma żadnego znaczenia klinicznego, tym bardziej, że zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego wynosi mmhg. Strona 6 z 25

7 56. Ad Lp. 57: Komunikacja z użytkownikiem i opisy elementów sterujących w języku polskim Czy Zamawiający dopuści urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej masażu pośredniego serca komunikujące się z użytkownikiem oraz posiadające opisy elementów sterujących w języku angielskim? Obsługa urządzenia jest intuicyjnie prosta i odbywa się za pomocą kilku czytelnie opisanych przycisków. 57. Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania defibrylatora z funkcją monitorowania częstości i głębokości uciśnięć klatki piersiowej w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej? Najnowsze Wytyczne 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej podkreślają znaczenie prawidłowego prowadzenia uciśnięć klatki piersiowej w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia, cyt: Kluczową interwencją, na którą Wytyczne kładą nacisk, jest wysoka jakość wykonywania uciśnięć klatki piersiowej. Celem powinno być osiągnięcie głębokości przynajmniej 5 cm i częstości przynajmniej 100 uciśnięć na minutę..podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) zachęca się do stosowania urządzeń pozwalających na uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej dla ratowników. Dane gromadzone w tych urządzeniach mogą być użyte w celu monitorowania i poprawy jakości wykonywania RKO.. ; Podsumowanie głównych zmian w Wytycznych Resuscytacji, Wytyczne ERC; Polska Rada Resuscytacji, Nowoczesne defibrylatory wiodących producentów są wyposażone we wskazaną w Wytycznych 2010 ERC funkcję monitorowania i wspomagania resuscytacji. Zamawiający nie wymaga. Pytania dotyczące części 8 Zestaw Endoskopowy: Pytanie 1, część 8a 58. Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie źródła światła z ksenonową żarówką o mocy 300 W świecącą światłem ciągłym oraz halogenową żarówką zapasową o mocy 35 W, posiadające wbudowany filtr optyczny umożliwiający ograniczenie dopływu światła czerwonego? Uzasadnienie: Aktualny opis uniemożliwia złożenie oferty, w której zaproponowany mógłby być zestaw umożliwiający obrazowanie w wąskim paśmie światła. Dopuszczenie wyżej wymienionego rozwiązania umożliwi zaproponowanie Zamawiającemu nowoczesnego sprzętu, którego walory techniczne zwiększą możliwości diagnostyczne oferowanego zestawu. 59. Czy Zamawiający dopuści Videokolonoskop posiadający zmienną, regulowaną sztywność sondy o długości roboczej 1680 mm? Uzasadnienie Różnica w długości sondy 2 cm nie ma większego znaczenia diagnostycznego, jest jednak istotnym elementem ograniczającym złożenie konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty. część 8a Monitor Medyczny 60. Czy Zamawiający zgodzi się, aby w sytuacji braku możliwości technicznych nie leżących po stronie Wykonawcy dopuścić możliwość przewodowego transferu obrazu z procesora HDTV na monitor oraz system archiwizacji? Uzasadnienie: Powyższa ewentualność zabezpiecza Zamawiającego w sytuacji gdy transfer sygnału mógłby zostać zakłócony przez czynniki zewnętrzne takie jak urządzenia pracujące w wysokiej częstotliwości w pobliżu urządzeń. 61. Część 8b Sonda do videogastrofiberoskopu Strona 7 z 25

8 Czy Zamawiający wymagał będzie aby Wideogastroskop dwukanałowy obrazował w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez redukcję emisji fali światła czerwonego przez filtr optyczny umieszczony w źródle światła, w rozdzielczości HDTV przy ogniskowej od 2 mm? Uzasadnienie: Takie rozwiązanie jest aktualnie najnowocześniejszym i najskuteczniejszym narzędziem diagnostycznym. Możliwa jest wówczas ocena i odróżnienie mozaiki wg klasyfikacji Pit Pattern w zmianach i naciekach nowotworowych. Ma to bardzo duży wpływ na poprawę diagnostyki nowotworowej. Zamawiający nie wymaga obligatoryjnie. 62. część 8d Endoskop Intubacyjny Czy Zamawiający dopuści w miejsce wymienionych parametrów Bronchoskop intubacyjny przewyższający technologicznie sprzęt wymieniony przez Zamawiającego o poniższych parametrach: Endoskop hybrydowy tj. posiadający zintegrowane źródło światła i monitor LCD. 1. Źródło światła dioda LED 2. Monitor LCD o przekątnej min. 2,5 3. Ekran obrotowy prawo/lewo, góra/dół 4. Kierunek patrzenia na wprost 0 O 5. Głębia ostrości 3-50mm 6. Załączona karta pamięci. 7. Funkcja zapisywania nieruchomych obrazów i filmów w wewnętrznej pamięci aparatu lub na karcie. 8. Średnica wziernika 5,2 mm; 9. Kanał roboczy 2,6 mm; 10. Pole widzenia Zginanie G/D 180 o /130 O 12. Długość robocza min 600 mm: 13. Rotacja jednostki kamery ( lewo /prawo) 90 O / 90 O 14. Kąt regulacji monitora LCD 0 O -120 O 15. Bardzo jasne światło LED o żywotności ok h 16. Możliwość sterylizacji w ETO (załączona specjalna nakładka do sterylizacji) 17. Szczoteczka do czyszczenia kanału; 18. Adaptor ssąco myjący do kanału; 19. Akumulator litowo-jonowy min. 2 szt:, oraz ładowarka USB kompatybilna z akumulatorem 20. Elektroniczny Tester szczelności 21. Endoskop w pełni zanurzalny Wyżej wymieniony aparat jest połączeniem bronchoskopu wideo i intubacyjnego, który nie wymaga montażu dodatkowych elementów jak to ma miejsce w endoskopach optycznych (światłowód, źródło światła itd.) Przyspieszy to znacznie czas reakcji w sytuacji potencjalnie niebezpiecznej. Endoskop ma możliwość archiwizacji badania co może być przydatne w późniejszej diagnostyce wyeliminuje potrzebę ponownego badania chorego lub przysłuży się celom ewidencyjnym. Stosowanie bronchoskopu z zintegrowanym monitorem daje ratownikowi/badającemu większą swobodę, manewrowość oraz skuteczność podczas pracy. powyższe rozwiązanie ze źródłem światła dioda LED pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań 63. część 8f Diatermia, Czy Zamawiający dopuści diatermię, której moc prądu koagulacji bipolarnej odbywa się przy ok khz. Z naszej wiedzy wynika, że na rynku nie ma diatermii o wyspecyfikowanych parametrach technicznych, która realizuje ten typ cięcia przy 450 khz. Może być to omyłka pisarska. 64. część 8g Ssak do gastroskopu, Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie 2l wymiennej butli z tworzywa? Strona 8 z 25

9 Zgodnie z naszą wiedzą odchodzi się od produkowania butli szklanych ze względu na ich niską wytrzymałość materiałową, np. sytuacja upadku butli ze szkła może być bardzo ryzykowna dla personelu medycznego ze względów epidemiologicznych jak i ewentualnego uszkodzenia ciała. Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania. Obecny zapis uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej jakościowo. 65. część 8h Myjka do endoskopu Czy Zamawiający dopuści w miejsce wyspecyfikowanych parametrów wysokiej jakości myjnię przeprowadzającą wysoki stopień dezynfekcji endoskopów w procesie kwasu nadoctowego o następujących parametrach: Mycie dwóch endoskopów w dzielonych koszach minimalizujących stykanie się powierzchni sond. Czas mycia ok. 27 min, Zużycie detergentu 63 ml Zużycie środka dezynfekującego 136 ml Podłączenie 3 fazowe Kontrola Szczelności endoskopów podczas całego procesu mycia i dezynfekcji, System rejestrujący poprawność procesu mycia i dezynfekcji oparty o zestaw transponderów zbliżeniowych, przy pomocy których sczytywana jest informacja dot. Endoskopu oraz osoby początkującej proces dezynfekcji. Istnieje możliwość wysyłania raportu do systemu archiwizującego lub wydruk. Środki dezynfekcyjne dedykowane do myjni. Przyłącza dedykowane do endoskopów. Zgodnie z wymogami NFZ proces jest w pełni automatyczny i powtarzalny zarówno w odniesieniu do czasu mycia jak i dezynfekcji. Możliwość wstępnego mycia laparoskopów. Opis procesu: - Mycie wstępne - Mycie - Dezynfekcja (5 min w temp. 35 o C) - Płukanie - Końcowe płukanie - Suszenie (opcjonalnie), Uzasadnienie Mycie działająca w procesie kwasu nadoctowego jest najbardziej skutecznym i jednym z najbardziej zaawansowanych, ekologicznych procesów mycia i dezynfekcji. Charakteryzuje się niską temperaturą mycia, co ma bardzo korzystny wpływ na zużycie materiałowe endoskopów, jest również środkiem o znikomym poziomie alergizacji. Nasze myjnie spełniają wszelkie, najbardziej rygorystyczne normy oraz zapewniają najwyższy stopień bezpieczeństwa personelu oraz pacjenta. Programy zastosowane w myjni zapewniają zminimalizowanie ingerencji czynnika ludzkiego poprzez brak możliwości zmiany programów mycia i dezynfekcji. Ma to decydujące znaczenie w sytuacji, w której niezbędne jest w pełni powtarzalne i zautomatyzowane działanie urządzenia wymagane przez procedury NFZ. przy czym oferent oferując urządzenie o powyższych cechach nie wypełnia tabeli z parametrami/warunkami minimalnymi w pkt. 8h) myjka do endoskopu 1 sztuka 66. część 8h Myjka do endoskopu Czy Zamawiający dopuści w miejsce wyspecyfikowanych parametrów dwie wysokiej jakości myjnie endoskopowe przeprowadzające wysoki stopień dezynfekcji endoskopów w procesie kwasu nadoctowego o następujących parametrach: Mycie endoskopów w koszach minimalizujących stykanie się powierzchni sond. Czas mycia 30 min, Zużycie detergentu 35 ml Zużycie środka dezynfekującego 70 ml Podłączenie 3 fazowe lub 1 fazowe, Kontrola Szczelności endoskopów podczas całego procesu mycia i dezynfekcji, Strona 9 z 25

10 System rejestrujący poprawność procesu mycia i dezynfekcji oparty o zestaw transponderów zbliżeniowych, przy pomocy których sczytywana jest informacja dot. Endoskopu oraz osoby początkującej proces dezynfekcji. Istnieje możliwość wysyłania raportu do systemu archiwizującego lub wydruk. Środki dezynfekcyjne dedykowane do myjni. Przyłącza dedykowane do endoskopów. Zgodnie z wymogami NFZ proces jest w pełni automatyczny i powtarzalny zarówno w odniesieniu do czasu mycia jak i dezynfekcji. Możliwość wstępnego mycia laparoskopów. Opis procesu: - Mycie wstępne - Mycie - Dezynfekcja (5 min w temp. 35 o C) - Płukanie - Końcowe płukanie Uzasadnienie Mycie w procesie kwasu nadoctowego jest najbardziej skutecznym i jednym z najbardziej zaawansowanych, ekologicznych procesów mycia i dezynfekcji. Charakteryzuje się niską temperaturą mycia, co ma bardzo korzystny wpływ na zużycie materiałowe endoskopów, jest również środkiem o znikomym poziomie alergizacji. Nasze myjnie spełniają wszelkie, najbardziej rygorystyczne normy oraz zapewniają najwyższy stopień bezpieczeństwa personelu oraz pacjenta. Programy zastosowane w myjni zapewniają zminimalizowanie ingerencji czynnika ludzkiego poprzez brak możliwości zmiany programów mycia i dezynfekcji. Ma to decydujące znaczenie w sytuacji, w której niezbędne jest w pełni powtarzalne i zautomatyzowane działanie urządzenia wymagane przez procedury NFZ. 67. część 8i Myjka ultradźwiękowa Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy samodzielną medyczną myjkę ultradźwiękową o pojemności 7,5 litra, o wymiarach 500X430X270, z zabezpieczeniem przed podwyższoną temperaturą pracy, układem czasowym 1-30 min, automatyczna zmiana częstotliwości ultradźwięków trakcie procesu mycia. Uzasadnienie Myjka spełnia najwyższe standardy wstępnego oczyszczania narzędzi i akcesoriów endoskopowych. Dzięki automatycznej zmiennej częstotliwości ultradźwięków możliwe jest najdokładniejsze wytrącenie resztek materiału pozostającego w obrębie narzędzi. Nie Zamawiający nie dopuszcza. 68. część 8e) System do archiwizacji badan i obrazów endoskopowych 1 kpl ppk 20 Czy Zamawiający dopuści na czas integracji dostęp zdalny w postaci oprogramowania Teamviewer instalowanego na stacjach roboczych oraz serwerze. Uzasadnienie: Integracja odbywa się na poziomie wymiany informacji oraz mapowania pól, które można wykonywać zdalnie nie będąc w siedzibie klienta. Dostęp zdalny do sieci szpitalnej jest realizowany tylko i wyłącznie poprzez połączenia VPN. 69. W jakich godzinach i oraz dniach roboczych można się łączyć zdalnie i integrować poprzez HL7 i DICOM. Szpital nie limituje zdalnego dostępu 70. Czy Zamawiający zapewni na czas integracji dostęp zdalny oraz zasoby niezbędne dla firmy Asseco? Uzasadnienie: Jest to niezbędne do integracji poprzez Hl7 Zamawiający dopuszcza dostęp zdalny w celu prowadzenia procesów integracji. Strona 10 z 25

11 71. Czy po stronie Dostawcy należy opłacenie serwisantów do integracji ppk 20 z firmy Asseco? Patrz odp Czy po stronie Dostawcy należy opłacenie niezbędnych licencji z firmy Asseco do integracji poprzez HL7? Patrz odp Czy Zamawiającemu chodzi o uzyskanie połączenia pomiędzy oprogramowaniem dostarczonym a HISem? Tak, Zamawiającemu chodzi o uzyskanie połączenia pomiędzy oprogramowaniem dostarczonym a HISem 74. Czy Zamawiającemu chodzi o przekazanie zlecenia z HISu do pracowni endoskopowej odczytywanej w oprogramowaniu dostarczonym? Tak, Zamawiającemu chodzi o przekazanie zlecenia z HISu do pracowni endoskopowej odczytywanej w oprogramowaniu dostarczonym 75. Czy Zamawiającemu chodzi o odbieranie w HISie raportów z badania z oprogramowania dostarczanego? Tak, Zamawiającemu chodzi o odbieranie w HISie raportów z badania z oprogramowania dostarczanego PPK 21 - Stacja robocza do oferowanego oprogramowania Minimalne wymagania sprzętowe dla stacji roboczej: 76. Czy Zamawiający dopuści na zmianę zaoferowania stacji roboczej na taką, która również pozwala na archiwizacje badań, o poniższych parametrach: -Plyta oparta na Chipsecie Intel z wolnym slotem PCI oraz wolnym RS232 -Procesor Intel dual core -Pamiec 2x1 GB -Dysk Twardy 1TB -Nagrywarka CD/DVD z oprog. Nero -Mysz -Klawiatura -System Windows XP PRO PL -Obudowa ATX z zasilaczem 350 W -Karta do przechwytywania obrazu (PAL) -Monitor LCD 19 -Drukarka atramentowa do zastosowań photo -UPS -klawiatura,mysz Uzasadnienie: Stacja robocza o powyższych parametrach daje bezproblemową i komfortową pracę w oferowanym systemie do archiwizacji. Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ w powyższym zakresie. część 8b, 8c, 8d, 8h 77. Dot. oferowanego wyposażenia (mebli) Czy Zamawiający używając określeń medyczna, medyczne (np. szafka medyczna) ma na myśli do zastosowań medycznych (np. szafka do zastosowań medycznych) i nie wymaga, aby oferowane meble były wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych? Zamawiający nie wymaga aby oferowane meble były wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. Strona 11 z 25

12 Opis warunków gwarancji 78. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu w okresie gwarancji uprawniało do wymiany tego elementu lub urządzenia na nowe? Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ w powyższym zakresie. 79. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki wynosił 48 h w dni robocze? Zamawiający wyraża zgodę aby w odniesieniu do wszystkich zadań przetargowych czas reakcji serwisu liczony był w dniach roboczych a nie w dniach kalendarzowych 80. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie wynosił 6 miesięcy? Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ w powyższym zakresie. Projekt umowy 81. Dotyczy wzoru umowy: paragraf 2. ustęp 1.: Z uwagi na to, że Wykonawca nie jest właścicielem budynku, nie dysponuje jego dokumentacją techniczną, przez co nie jest możliwe określenie zakresu i możliwości przeprowadzenia niezbędnych prac dostosowawczych oraz skalkulowanie ich kosztu zwracamy się z prośbą o zapisanie w umowie informacji, ze Zamawiający zobowiązuje się do przystosowania pomieszczeń, w których ma zostać zainstalowany przedmiot umowy zgodnie z przedstawiona przez Dostawce wraz z oferta przetargowa, Dokumentacja Techniczno Rozruchowa. W przeciwnym wypadku prosimy o dostarczenie Oferentom 14 dni przed terminem otwarcia ofert niezbędnej dokumentacji technicznej budynku, a także uzyskanie przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń na prowadzenie prac dostosowawczych od właściwych organów administracji państwowej i uzależnienie terminu zakończenia dostawy od uzyskania przez Zamawiającego pozwoleń na przeprowadzenie przez Wykonawcę prac remontowo- budowlanych. Wszelkie niezbędne pozwolenia na prowadzenie prac dostosowawczych oraz dokumentacja z trwających obecnie prac remontowo-budowlanych jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego 82. Dotyczy wzoru umowy: paragraf 3. ustęp 7.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by kary umowne z tytułu niedotrzymania terminu dostawy były liczone od wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką gdyż kary liczone od wartości brutto całej umowy są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych? Nie Zamawiający nie wyraża zgody. zad Czy Zamawiający dopuści respirator: z zasilaniem tlenem i powietrzem ze źródła sprężonych gazów o zakresie 2,4 6,9 bar, z westchnieniami ręcznymi, bez monitorowania częstości oddechów spontanicznych, tylko całkowitą ilość oddechów, pamięcią 80 zdarzeń oraz bezobsługową zastawką wydechową, bezobsługowym czujnikiem, systemem ogrzewanych filtrów wydechowych respiratora chroniących personel i innych pacjentów przed zakażeniami krzyżowymi wraz z intuicyjnym systemem rozruchu respiratora umożliwiającym dostosowanie parametrów wentylacji, alarmów i ustawień zaawansowanych do konkretnego pacjenta przyjmowanego w SOR w czasie do 30 sekund? Nie Zamawiający nie dopuszcza. 84. Czy Zamawiający zgodzi się na wliczenie przeglądów w cenę respiratora, ponieważ zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych nie mogą być one bezpłatne? Tak Zamawiający wyraża zgodę. 85. Czy Zamawiający zgodzi się by wszelkie zapisy dotyczące gwarancji odnosiły się do dni roboczych? Zgodnie z odpowiedzią w pyt Czy nie zaszła omyłka w SIWZ pkt. I.2 (uwagi pkt. 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych, gdyż zgodnie z ogłoszeniem Zamawiający dopuszcza składanie Strona 12 z 25

13 ofert częściowych, a warunki udziału w postępowaniu oraz wadium zostały podzielone na poszczególne zadania. Zgodnie z ogłoszeniem oraz SIWZ przedmiot zamówienia składa się z 9 zadań przetargowych, z których każde podlega odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty, natomiast zapis iż Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych dotyczy przedmiotu zamówienia w obrębie danego zadania. zadanie nr 1b centrala do monitorowania: Pytanie 1 do pkt.12 i Integracja z systemem szpitalnym (Infomedica/AMMS firmy Asseco) na platformie HL7 wymaga dodatkowego oprogramowania ze strony oferenta i ze strony Asecco, czy ma być ono dostarczone ze sprzętem, czy chodzi o gotowość systemu do takiego połączenia. Zamawiający ma na myśli gotowość systemu do takiego połączenia. Zad. Nr 5 Dotyczące punktu nr 6 tabeli 88. Jeżeli Zamawiający oczekuje aby analizator wykonywał oznaczenia z krwi pełnej bez konieczności otwierania próbki, prosimy aby punkt 6 brzmiał : Analizator nie wymagający wstępnego przygotowania próbki, pomiar z krwi pełnej bez konieczności otwierania próbki.automatyczne mieszanie i pipetowanie krwi pełnej w analizatorze pobranej na EDTA lub heparynę Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. 6 tabeli na: Analizator nie wymagający wstępnego przygotowania próbki, pomiar z krwi pełnej bez konieczności otwierania próbki.automatyczne mieszanie i pipetowanie krwi pełnej w analizatorze pobranej na EDTA lub heparynę Dotyczące punktu nr Czy Zamawiający oczekuje analizatora wykonujący automatyczną kalibrację w czasie krótszym niż jedna godzina? Dotyczące punktu 5A 90. Czy Zamawiający dopuści ofertę uwzględniającą wykonywanie jednej kontroli dziennie. Zad. Nr 5, 5B Dotyczące punktu Czy Zamawiający oczekuje aby analizator oznaczał próbki krwi pobrane na heparynę?jeśli tak, to prosimy o modyfikację punktu 6 w taki sposób aby brzmiał następująco Analiza próbek krwi pełnej pobranej na heparynę Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. 6 tabeli na: Analiza próbek krwi pełnej pobranej na heparynę Dotyczące punktu Czy określenie brak dodatkowych reagentów i odpadów oznacza,że Zamawiający oczekuje aby zaoferowany analizator pracował w oparciu o odczynniki gotowe do instalacji na pokładzie aparatu, nie wymagające specjalnego przygotowywania? Tak, Zamawiający oczekuje aby zaoferowany analizator pracował w oparciu o odczynniki gotowe do instalacji na pokładzie aparatu, nie wymagające specjalnego przygotowywania Dotyczące punktu Czy Zamawiający oczekuje analizator, w którym wszystkie odczynniki i kalibratory umieszczone są w zamkniętych łatwych do wymiany pojedynczych pojemnikach ( jeden pojemnik jeden roztwór ) umożliwiających wymianę w miarę zużycia, który wykorzystuje butle z gazem w celu dokonania kalibracji. Zamawiający dopuszcza analizator, w którym wszystkie odczynniki i kalibratory umieszczone Strona 13 z 25

14 są w zamkniętych łatwych do wymiany pojedynczych pojemnikach ( jeden pojemnik jeden roztwór ) umożliwiających wymianę w miarę zużycia, który wykorzystuje butle z gazem w celu dokonania kalibracji Dotyczące punktu Czy Zamawiający dopuści analizator, który na jeden cykl kalibracyjny potrzebuje 9,5 minuty? Jednocześnie istnieje możliwość przerwania kalibracji w każdym jej momencie w celu oznaczenia próbki pilnej. Dotyczące punktu 5B 95. Czy Zamawiający w przypadku zaoferowania analizatora wykonującego: PH,Pco2,PO2, sód, potas, wapń zjonizowany,glukozę, Hct, Hb, oksymatrię z frakcjami MetHB, CoHB, kreatyninę, chlor, mleczny I bilirubinę oczekuje aby w dodatkowym kosztorysie ofertowym uwzględnić wszystkie odczynniki umożliwiające określanie całego panelu badań? Jeśli tak to prosimy o zmianę opisu w puncie 5B Zamawiający wymaga uwzględnienia w kosztorysie ofertowym wszystkich odczynników potrzebnych do wykonania pełnego panelu badań w ilości rocznej 2000 (6000 w okresie 3 lat) 96. Czy Zamawiający dopuści ofertę uwzględniającą wykonywanie jednej kontroli dziennie, przy czym kosztorys ofertowy będzie zawierał 3 poziomy kontroli tak aby analizator był na przemian kontrolowany w trzech zakresach wartości? ZADANIE NR 1 ZESTAWY MONITORUJĄCE A) KARDIOMONITORY MODUŁOWE DO MONITOROWANIA CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH 15KPL 97. Punkty 2 i 3 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z modułowością realizowaną programowo? 98. Punkt 3 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z przenoszeniem danych poprzez sieć centralnego monitorowania? 99. Punkt 4 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory o konstrukcji pozwalającej na przenoszenie małego kardiomonitora 8,4 o wadze do 6kg jako transportowego, podłączanego do stacji dokującej z replikatorem portów sieci oraz zasilania oraz z podłączeniem do ekranu kopiującego min. 19? 100. Punkt 4 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ekranów medycznych, tzn. o jakości wyższej niż komputerowe ekrany LCD? Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań Punkt 4 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory o przekątnej 15? Nie Zamawiający nie dopuszcza 102. Punkt 5 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez ekranu dotykowego sterowane za pomocą klawiszy i wielofunkcyjnego pokrętła? 103. Punkt 7 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez możliwości podłączenia klawiatury, myszki komputerowej i skanera kodu paskowego przez gniazda USB? 104. Punkt 9 - Czy Zamawiający zaakceptuje wskazaną funkcjonalność opisaną jako: W pamięci Strona 14 z 25

15 może zostać zachowanych maksymalnie 36 zdarzeń arytmii i 10 zdarzeń ST (w tym alarmy i dane referencyjne). W Historii Alarmów przechowywane są 10-sekundowe odcinki zdarzeń arytmii w formie skompresowanej.? Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ Punkt 10 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez obliczania czynności nerek? 106. Punkt 10 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez obliczania czynności nerek, hemodynamiki, natlenowania i wentylacji? 107. Punkt 13 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z możliwościa podłączenia m.in.: respiratory: Bear 1000, Bird 6400ST, 8400ST, Dräger Evita, Dräger Evita XL, Dräger Fabius GS, Dräger Savina, Hamilton Amadeus, Veolar, Hamilton Galileo, Nellcor Puritan Bennett Adult Star, Adult Star 1500, 2000, Nellcor Puritan Bennett 7200SPE, AE, E, Puritan-Bennett 840, Respironics Espirit, Stephan Christina, Stephanie (niedostępny w sprzedaży w USA), Siemens Servo-I, Siemens SV900C, 900D, 900E; Siemens SV300; Nellcor Puritan Bennett Infant Star, Infant Star 500, 950; Bird VIP; Dräger Babylog 8000; pulsoksymetry: Nellcor Puritan Bennett N-200, Nellcor Puritan Bennett N-395, Nellcor Puritan- Bennett N1000, Nellcor Puritan-Bennett N2500 pompy: Nellcor Puritan-Bennett N2500, Alaris Medical Systems 560M, 570; Alaris Medical Systems Gemini PC-1, PC-2, PC-2TX, PC-4; Alaris Medical IVAC Signature 7130, 7230; Baxter Edwards Flowgard 6201, 6301; Tak zamawiający dopuszcza 108. Punkt 14 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z przesyłaniem danych do komputera w sieci, bez określonego formatu? Jest to kwestia techniczna, która dla użytkownika nie ma znaczenia klinicznego ani użytkowego Punkt 15 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z możliwością interaktywnej pracy pomiędzy stanowiskami przy zainstalowanej centrali zbiorczej? Zamawiający wymaga kardiomonitory z możliwością interaktywnej pracy pomiędzy stanowiskami bez konieczności pośrednictwa centrali 110. Punkt 16 - Czy Zamawiający dopuści system telemetrii bez możliwości pomiaru NIBP? 111. Punkt 20 - Czy Zamawiający zaakceptuje kardiomonitory z dokładnością pomiaru określaną jako: ±5% lub ±5 uderzeń/min? 112. Punkt 20 - Czy Zamawiający zaakceptuje kardiomonitory z możliwością wyświetlenia do 3 odprowadzeń EKG? Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 113. Punkt 20 - Czy Zamawiający zaakceptuje kardiomonitory z wykrywaniem amplitud zespołu QRS od 0,5mV? Z punktu widzenia klinicznego QRS o amplitudzie 5mV, oznacza stan krytyczny pacjenta, tak więc szerszy zakres wykrywania małych amplitud nic nie zmienia w zakresie dalszego postępowania z pacjentem Punkt 21 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z podstawową analizą arytmii? Strona 15 z 25

16 115. Punkt 21 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z wykrywaniem arytmii w zakresie: ASYSTOLIA; KRYZYS; KRYZYS; MIGK/TACK; TACH K; TK > 2; BRADY K; PARY DPK; KOMUNIKAT; BIGEMINIA; PRZYSP RK; PAUZA; TRIGEMINIA; R NA T; PPK; TACHY; BRADY; NIEREGUL.; ATRIAL FIB;? 116. Punkt 21 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z wykrywaniem arytmii w zakresie: A Fib; Asystolia; Bigeminia; Brady; Komorowy przyśpieszający; Niemiarowy; Para komorowa; Pauza; Pojed. PVC; R na T; Skurcz ominięty; Szybka VT; Tachy; Trigeminia; V Brady; V Fib; V Fib/ V Tach; V Tach? 117. Punkt 23 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z górnym zakresem regulacji alarmu bezdechu do 30 sekund? Oferowana wartość tylko nieznacznie odbiega od wymaganej, 30 sekundowa przerwa do uzyskania alarmu bezdechu wydaje się być w zupełności wystarczająca przy ocenie pracy oddechowej pacjenta która jest krytyczną dla życia Punkt 23 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z granicami alarmowymi i zakresem pomiarowym od 1odd/min a nie od 0odd/min? Strona 16 z 25

17 119. Punkt 27 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z inwazyjną metodą pomiaru ciśnienia krwi i monitorowaniem w zakresie od -25mmHg? 120. Punkty 33 i 35 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z możliwością pomiaru metodą PiCCO i zakresem pomiaru dla tej metody od 0,25 do 25l/min? Nie Zamawiający nie dopuszcza Punkty 34 i 35 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z możliwością pomiaru metodą termodylucji i zakresem pomiaru dla tej metody od 0,2 do 15l/min? 122. Punkt 48 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z klinicznym zakresem monitorowania temperatury, tj. od 0 do 45 stopni C? 123. Punkty 52, 55 i 57 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z monitorowaniem CO2 ze strumienia bocznego z możliwością monitorowania dorosłych oraz dzieci od 5kg i możliwością zastosowania wyłącznie u pacjentów zaintubowanych? 124. Punkt 54 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z zakresem monitorowania oddechów przy CO2 od 4 do 80 odd/min? 125. Punkt 54 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z zakresem monitorowania oddechów przy CO2 w strumieniu głównym w zakresie od 0-120odd/min? 126. Punkt 14 - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu podglądu dowolnego monitora przez komputer w sieci na oddziale? Oferowane rozwiązanie umożliwia podgląd monitora na innym stanowisku oraz możliwość rozbudowy o podgląd monitorów spoza sieci szpitalnej poprzez przeglądarkę WWW. Nie Zamawiający nie zrezygnuje Punkt 4 - Czy Zamawiający zaakceptuje kardiomonitory wyposażone w ekran o rozdzielczości 640x480? 128. Punkt 5 - Czy Zamawiający zaakceptuje kardiomonitory wyposażone w ekran o rozdzielczości 1024x768? ZADANIE NR 1 ZESTAWY MONITORUJĄCE B) CENTRALA DO MONITOROWANIA 1 KPL 129. Punkt 2 - Czy Zamawiający dopuści centralę z monitorem sterowanym poprzez klawiaturę i mysz? 130. Punkt 4 - Czy Zamawiający dopuści centralę z menu dostosowanym do funkcjonalności centrali a jednocześnie różniące się w szczegółach od oprogramowania monitorów przyłóżkowych? Strona 17 z 25

18 131. Punkt 6 - Czy Zamawiający dopuści centralę z trendami 48h o rozdzielczości takiej jak monitory przyłóżkowe? Trendy Full Disclosure, czyli próbkowanie wymagane z rozdzielczością jak dla noworodków, niepotrzebnie zwiększają koszt zakupu centrali Punkt 6 - Czy Zamawiający dopuści centralę z trendami 72h o rozdzielczości takiej jak monitory przyłóżkowe? Trendy Full Disclosure, czyli próbkowanie wymagane z rozdzielczością jak dla noworodków, niepotrzebnie zwiększają koszt zakupu centrali Punkty 7 i 10 - Czy Zamawiający dopuści centralę, która pokaże wszelkie trendy dostępne w podłączonych urządzeniach peryferyjnych? 134. Punkt 7 - Czy Zamawiający dopuści centralę, która pokaże wszelkie trendy dostępne dla centrali w podłączonych urządzeniach peryferyjnych? 135. Punkt 9 - Czy Zamawiający dopuści centralę skonfigurowaną dla podglądu wyłącznie podpiętych do niej stanowisk monitorowania? 136. Punkt 12 - Czy Zamawiający zechce sprecyzować jakie konkretnie dane o pacjencie mają być odbierane i wysyłane do systemu szpitalnego? Zamawiający ma na myśli następujący zestaw danych: odbierane przez system szpitalny - dane, które są monitorowane przez monitor parametrów życiowych, wysyłane przez system szpitalny dane osobowe pacjenta 137. Punkt 13 - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu podglądu obrazów radiologicznych ze szpitalnego systemu informatycznego na ekranie kardiomonitora? Nie Zamawiający nie zrezygnuje. ZADANIE NR 2 APARAT DO ZNIECZULENIA Z WYPOSAŻENIEM STANOWISKA 1 KPL 138. Punkt 14 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ze zbiornikami na wydzielinę o łącznej pojemności 1,6l? 139. Punkt 20 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z interaktywnym testem, którego czas zależy także od personelu i z możliwością ominięcia testu? 140. Punkt 22 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z pochłaniaczem dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności 1,25l =800g umożliwiającym wymianę wapna w czasie pracy aparatu? 141. Punkt 32 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z pamięcią 30 konfiguracji ekranu, wyświetlanych krzywych i parametrów cyfrowych realizowaną w monitorze pacjenta odpowiedzialnym także za wyświetlanie parametrów wentylacji? 142. Punkt 45 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z bardzo precyzyjną regulacją czułości wyzwalania w zakresie klinicznym 0,2 10l/min? Wyższy zakres wydaje się nieuzasadniony klinicznie. Strona 18 z 25

19 143. Punkt 66 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z kardiomonitorem o przekątnej 12,1 i rozdzielczości 800x600? 144. Punkt 68 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania bez możliwości transmisji danych do komputera w postaci plików TXT, ale przystosowany do pracy w sieci i transmisją zgodną z protokołem HL7. Zamawiający rezygnuje z transmisji plików TXT Punkt 68 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania, przy którym zostanie dostarczony komputer stacjonarny o parametrach użytkowych nie gorszych niż: - dysk twardy 500GB; - sterowanie mysz, klawiatura; - ekran LCD 19 ; - karta dźwiękowa + głośniki; - karta sieciowa; - oprogramowanie Windows 7; - oprogramowanie MS Office Professional PL; - drukarka? Wymieniona funkcjonalność wydaje się być wystarczająca dla potrzeb szpitala. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ 146. Punkt 81 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor do aparatu do znieczulania z pomiarem częstości oddechów w zakresie od 4 do 120 odd./min? Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ 147. Punkt 85 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z wyzwalaniem pomiaru ręcznie i automatycznie z regulacją od 1 min do 4h? 148. Punkty 95, 96 Monitor głębokości uśpienia Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dołączenia modułu głębokości uśpienia, na rzecz możliwości rozszerzenia o taki moduł oraz wprowadzi wymóg dostarczenia modułu zwiotczenia nerwowomięśniowego, co jest zgodne z wymogami NFZ w zakresie stanowiska do znieczulenia? Posiadanie zestawu bez monitorowania zwiotczenia nerwowo-mięśniowego nie spełnia wymogów NFZ. (załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r.) Zamawiający nie rezygnuje z wymogu dołączenia modułu głębokości uśpienia a dodatkowo również będzie wymagał modułu monitorowania zwiotczenia mięśni 149. Tryby wentylacji Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania nowoczesnego i zwiększającego bezpieczeństwo trybu wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością? Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań obligatoryjnych Układ oddechowy Czy Zamawiający będzie wymagał nowoczesnego układu okrężnego o objętości poniżej 3,0l dostosowanego do anestezji z minimalnymi przepływami i sprzyjającego oszczędnościom przy znieczuleniu środkami wziewnymi? Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań obligatoryjnych. ZADANIE NR 3 RESPIRATOR STACJONARNY 3 KPL 151. Punkt 5 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator stacjonarny z zasilaniem tlenem i powietrzem ze źródła sprężonych gazów o zakresie 2.4 do 6.4 bar? Strona 19 z 25

20 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 152. Punkt 10 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z nebulizatorem wykonanym w równoważnej technologii, co wymagany przez Zamawiającego z elektrycznie sterowaną mikropompą? Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 153. Punkty 17 i 18 - Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator stacjonarny z trybem wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością? W trybie tym wentylacja jest prowadzona ze skutecznością typową dla wentylacji ciśnieniowo-zmiennej, nadal adaptacyjnie zapewniając kompensację zmian podatności płuc pacjenta. Tak, Zamawiający zaakceptuje Punkt 24 - Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator stacjonarny z zakresem regulacji PEEP/CPAP szerszym od wymaganego, opisanym jako: WYŁ, 1-50cmH2O? Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 155. Punkt 31 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator stacjonarny z wyzwalaniem przepływem w zakresie od 1-9l/min? Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 156. Punkt 32 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator bez westchnień automatycznych, natomiast oferującym funkcję świadczącą o jakości klinicznej oferowanego produktu automatycznej funkcji odzwyczajania pacjenta od respiratora? Westchnienia stanowią część algorytmu pracy systemu i przez to nie są wyróżnione, co jest również efektem rozwoju technologicznego w zakresie wentylacji oferowanej aparatury. Nie Zamawiający nie dopuszcza 157. Punkt 44 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator stacjonarny z trendami mierzonych parametrów, tzw. minitrendy, wyświetlane obok bieżącej krzywej z ostatniej godziny? Jednocześnie respirator umożliwia zapamiętywanie trendów z 14 dni, dostępne poprzez menu trendy Punkt 45 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator stacjonarny z obrazowaniem skalkulowanego stosunku I:E? Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 159. Punkt 68 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator stacjonarny z trendami 14 dni i pamięcią 200 zdarzeń alarmowych? Nie Zamawiający nie dopuszcza 160. Punkt 75 - Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących dostępności serwisu technicznego. W załączniku nr 11 (opis warunków gwarancji) jest mowa o czasie reakcji serwisu gwarancyjnego max. 48 godz. Odpowiedź jak w pytaniu Punkt 75 - Czy Zamawiający wydłuży termin wstawienia respiratora zastępczego na czas naprawy do napraw trwających powyżej 5 dni w okresie objętym gwarancją. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ PROJEKT UMOWY 162. Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia w/w paragrafu projektu umowy w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 0,2% wartości niedostarczonego sprzętu/naprawianego sprzętu za każdy dzień zwłoki. Nie Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ w powyższym zakresie. Strona 20 z 25

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 AC01-4 QMS, EMS Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 Dotyczy: postępowania nr PN-21/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ dot.: przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowany parametr różni się od wymaganego przez Zamawiającego o ponad. 20%.

WYJAŚNIENIE NR 1. Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowany parametr różni się od wymaganego przez Zamawiającego o ponad. 20%. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/49/12 Szczecin, dn. 11.09.2012

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania. INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI

PYTANIA i ODPOWIEDZI SP ZOZ.II.1.3./ZP-28-PN/2012 Rzeszów, dnia 28.08.2012r. PYTANIA i ODPOWIEDZI dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę respiratorów, kardiomonitorów wraz z centralą, autorefraktometru W związku ze złożonymi

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód NIP: 595-13-40-382 REGON: 000310249 KRS: 0000005301 Sekretariat: tel./fax 95 748 27 11 Centrala: tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Nasz znak: ZP.271-171.8/2015 Kraków, dnia 7.05.2015 r. Do uczestników

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 i budżetu państwa Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 1 (str. 1 10):

PAKIET NR 1 (str. 1 10): Załącznik nr 1 do SIWZ nr PN-114/14/TM Pakiet nr 1 i nr 2 PAKIET NR 1 (str. 1 10): 1. Kardiomonitor kompaktowy ilość: 50 szt. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa własna Oferowany model

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów:

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów: Załącznik Nr 1 do odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ. Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 26.04.2012 LICZBA STRON: 11

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 26.04.2012 LICZBA STRON: 11 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z ul. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

BROSZURA PRODUKTU MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15. W Twoim szpitalu

BROSZURA PRODUKTU MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15. W Twoim szpitalu BROSZURA PRODUKTU MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15 W Twoim szpitalu MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15 We wszystkich oddziałach szpitalnych potrzeba zaawansowanego ratunkowego monitora/ defibrylatora, który

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo