SIMATIC. Programator SIMATIC Field PG M3. Wstęp 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2. Opis 3. Przygotowanie do użycia 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIMATIC. Programator SIMATIC Field PG M3. Wstęp 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2. Opis 3. Przygotowanie do użycia 4."

Transkrypt

1 Wstęp 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 SIMATIC Programator Instrukcja obsługi Opis 3 Przygotowanie do użycia 4 Ustawienie 5 Podłączanie 6 Odbiór 7 Integracja w systemie automatyki 8 Obsługa 9 Rozbudowa i przydzielanie parametrów 10 Serwis i konserwacja 11 Rozwiązywanie problemów / Najczęściej zadawane pytania 12 Dane techniczne 13 Opisy szczegółowe 14 09/2010 A5E Załącznik Wytyczne w zakresie ESD Wykaz skrótów A B C

2 Informacje prawne System ostrzeżeń Niniejsza instrukcja zawiera informacje, których należy przestrzegać w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego oraz uniknięcia uszkodzenia mienia. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osobistego zostały oznaczone symbolem bezpieczeństwa, a wskazówki odnoszące się jedynie do uszkodzenia mienia nie zawierają tego symbolu. Przedstawione niżej wskazówki ułożono stosownie do stopnia zagrożenia. ZAGROŻENIE oznacza, że w przypadku nie zachowania odpowiednich środków ostrożności nastąpi śmierć lub poważne uszkodzenie ciała. OSTRZEŻENIE oznacza, że w przypadku nie zachowania odpowiednich środków ostrożności może nastąpić śmierć lub poważne uszkodzenie ciała. OSTROŻNIE ze znakiem ostrzegawczym oznacza, że w przypadku nie zachowania odpowiednich środków ostrożności może nastąpić lekkie uszkodzenie ciała. OSTROŻNIE bez znaku ostrzegawczego oznacza, że w przypadku nie zachowania odpowiednich środków ostrożności może nastąpić uszkodzenie mienia. UWAGA oznacza, że w przypadku nie stosowania się do załączonej informacji mogą nastąpić niezamierzone skutki lub sytuacje. W przypadku występowania kilku niebezpieczeństw o różnym stopniu zagrożenia, użyty zostanie symbol reprezentujący stopień najwyższy. Ostrzeżenie o możliwości uszkodzenia ciała oznaczone symbolem bezpieczeństwa może również zawierać ostrzeżenie o możliwym uszkodzeniu mienia. Kwalifikacje personelu Produkt lub system opisany w niniejszym dokumencie może być obsługiwany jedynie przez wykwalifikowany personel w zgodzie z podanymi informacjami, a szczególnie środkami ostrożności oraz wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa. Za wykwalifikowany personel uważa się osoby, które dzięki praktyce i doświadczeniu są zdolne do identyfikowania oraz unikania potencjalnych zagrożeń podczas pracy z niniejszymi produktami lub systemami. Właściwe użytkowanie produktów firmy Siemens Uwaga: Znaki towarowe OSTRZEŻENIE Produkty firmy Siemens mogą być używane wyłącznie w aplikacjach opisanych w katalogu i odpowiedniej dokumentacji technicznej. Jeśli wykorzystywane są produkty i podzespoły pochodzące od innych producentów, to muszą być one zalecane lub zatwierdzone przez firmę Siemens. Do zapewnienia bezpiecznej i bezproblemowej pracy urządzenia niezbędny jest odpowiedni transport, przechowywanie, montaż, przygotowanie, odbiór, obsługa oraz konserwacja. Należy przestrzegać dopuszczalnych warunków otoczenia oraz informacji zawartych w odpowiedniej dokumentacji. Wszystkie nazwy oznaczone symbolem są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Siemens AG. Inne oznaczenia występujące w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi, których wykorzystanie dla własnych celów przez osoby trzecie może naruszać prawa właścicieli. Zrzeczenie się odpowiedzialności Treść niniejszej instrukcji została sprawdzona pod kątem zgodności opisanego sprzętu i oprogramowania ze stanem faktycznym. Ponieważ nie ma możliwości wyeliminowania wszystkich różnic, nie możemy zagwarantować pełnej spójności, jednak informacje zawarte w niniejszej instrukcji są regularne sprawdzane i wszystkie niezbędne poprawki zostaną wprowadzone w kolejnych wydaniach. Siemens AG Industry Sector Postfach NÜRNBERG NIEMCY A5E P 08/2010 Prawa autorskie Siemens AG 2010 Dane techniczne mogą ulec zmianie

3 Spis treści 1 Wstęp Przedmowa Przewodnik po instrukcji obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Dodatkowe środki ostrożności w przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN Opis Informacje ogólne Obszary zastosowania Główne zalety Parametry Konstrukcja Wygląd zewnętrzny Przyciski użytkownika Przycisk zasilania Touchpad Klawiatura Interfejsy Wskaźniki stanu Przygotowanie do użycia Transport Rozpakowanie i sprawdzenie przesyłki Dane identyfikacyjne urządzenia Ustawienie Ustawienie urządzenia Podłączanie Podłączanie urządzeń peryferyjnych Podłączanie urządzenia do zasilania Podłączanie modemu do gniazda telefonicznego Podłączanie PG do urządzenia automatyki S Podłączanie PG do urządzenia automatyki S7 lub sieci PROFIBUS...38 Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

4 Spis treści 7 Odbiór Wymagania dotyczące odbioru Pierwszy odbiór pierwszy start Uwagi dotyczące obsługi Bateria wielokrotnego ładowania Dongiel Bluetooth Dysk twardy Napęd optyczny Moduł pamięci SIMATIC S SIMATIC Memory Card Zintegrowany czytnik kart pamięci Multi Media Card SIMATIC Micro Memory Card Karty PC Bezprzewodowa sieć LAN (WLAN) Informacje ogólne dotyczące WLAN Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy w sieci WLAN Integracja w systemie automatyki Obsługa Oprogramowanie SIMATIC Rozbudowa i przydzielanie parametrów Instalowanie i usuwanie modułów pamięci Serwis i konserwacja Usuwanie oraz instalowanie wyposażenia Wymiana dysku twardego Dysk twardy (zestaw) Wymiana baterii Wymiana baterii zapasowej Reinstalacja oprogramowania Ogólna procedura instalacji Przywracanie systemu Konfigurowanie systemu operacyjnego z płyty Recovery CD/DVD Przywracanie Windows Instalacja sterowników i oprogramowania Instalacja oprogramowania do nagrywarki i DVD (opcjonalne) Rozwiązywanie problemów / Najczęściej zadawane pytania Problemy ogólne Problemy z bezprzewodową siecią LAN Dane techniczne Ogólna specyfikacja techniczna Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

5 Spis treści 14 Opisy szczegółowe Interfejsy Interfejsy zewnętrzne Przewody połączeniowe Zasoby systemowe Ustawienia BIOS-u Informacje ogólne Menu główne (Main) Menu zaawansowane (Advanced) Menu zabezpieczeń (Security) Menu startowe (Boot) Menu wersji (Version) Menu wyjściowe (Exit)...98 A Załącznik A.1 Wytyczne i deklaracje...99 A.2 Certyfikaty i pozwolenia A.3 Serwis i wsparcie A.4 Akcesoria B Wytyczne w zakresie ESD C Wykaz skrótów C.1 Skróty Słownik Indeks Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

6 Spis treści 6 Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

7 Wstęp Przedmowa Cel niniejszej instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie informacje niezbędne do obioru i obsługi. Jest przeznaczona zarówno dla personelu programistycznego, jak i testującego, który dokonuje odbioru urządzenia oraz łączy je do systemów automatyki i innych programatorów, a także dla personelu serwisowego i konserwacyjnego, który instaluje rozszerzenia i analizuje nieprawidłowości. Prawidłowość niniejszego dokumentu Niniejszy dokument obowiązuje dla wszystkich dostępnych wersji SIMATIC Field PG M3 i opisuje stan fabryczny na wrzesień 2010 roku. Pozycja w schemacie informacyjnym Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią dostarczonej płyty DVD "Software for Field PG. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących obsługi oprogramowania, skorzystaj z odpowiednich podręczników. Konwencje Terminy PG i urządzenie, stosowane w niniejszej instrukcji, mogą odnosić się również do programatora. Historia Aktualnie opublikowane wersje niniejszej instrukcji obsługi: Numer Uwagi 04/2010 Wydanie pierwsze Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

8 Wstęp 1.2 Przewodnik po instrukcji obsługi 1.2 Przewodnik po instrukcji obsługi Forma rozdziału Spis treści Wstęp Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Zawartość Organizacja dokumentu wraz z indeksem stron oraz rozdziałów Cel, układ oraz opis ważnych zagadnień Dotyczy wszystkich aspektów bezpieczeństwa technologicznego, które wynikają z przepisów ustawowych oraz powinny być przestrzegane podczas montażu, odbioru i obsługi produktu lub systemu Opis Przygotowanie do użycia Podłączanie Odbiór Integracja Obsługa Rozbudowa / konfiguracja Konserwacja i serwis Rozwiązywanie problemów / Najczęściej zadawane Specyfikacje techniczne Opisy szczegółowe Załącznik Obszary zastosowania, parametry oraz struktura Kwestie przygotowawcze odnoszące się do przechowywania, transportu, warunków środowiskowych oraz EMC. Wskazówki oraz możliwości w zakresie podłączania produktu. Opcje integracji produktu w istniejących lub planowanych Obsługa oprogramowania SIMATIC Procedura instalacji modułów pamięci Wymiana sprzętu, przywracanie i konfigurowanie systemu operacyjnego, instalacja sterowników i oprogramowania Problemy, przyczyny, rozwiązania Ogólne specyfikacje techniczne w zakresie zgodności z odpowiednimi standardami oraz parametrami prądu/napięcia Struktura, funkcja oraz parametry podstawowych podzespołów, alokacja zasobów systemu oraz korzystanie z BIOS-u Wytyczne oraz certyfikaty, serwis oraz wsparcie Wytyczne w zakresie ESD Ogólne wytyczne w zakresie ESD. 8 Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

9 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa OSTROŻNIE Należy przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa z tyłu okładki niniejszego dokumentu. Nie rozkładać urządzenia przed przeczytaniem stosownych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. Niniejsze urządzenie jest zgodne z IEC, EN, VDE, UL i CSA w zakresie stosownych środków bezpieczeństwa. W przypadku pytań dotyczących instalacji w planowanym środowisku, skontaktuj się z przedstawicielem do spraw obsługi klienta. Naprawy Naprawa urządzenia może być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowany personel. OSTRZEŻENIE Nieautoryzowany dostęp lub niewłaściwa naprawa może spowodować znaczne uszkodzenie mienia lub niebezpieczeństwo użytkownika. Rozbudowa systemu Do robudowy można wykorzystać wyłącznie rozszerzenia przeznaczone do niniejszego urządzenia. Instalacja innych rozszerzeń może uszkodzić system i naruszyć przepisy dotyczące tłumienia interferencji radiowych. Aby dowiedzieć się, które akcesoria mogą być bezpiecznie instalowane, skontaktuj się z zespołem wsparcia technicznego lub twoim sprzedawcą. OSTROŻNIE Uszkodzenie powstałe podczas instalacji lub wymiany rozszerzeń spowoduje utratę gwarancji. Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

10 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Bateria Niniejsze urządzenie jest wyposażone w baterię litową. Wymiana baterii może być dokonywana tylko przez wykwalifikowany personel. OSTROŻNIE W przypadku nieprawidłowej wymiany istnieje ryzyko wybuchu baterii. Wymieniać tylko na ten sam rodzaj lub jego odpowiednik zalecany przez producenta. Zużyte baterie utylizować w zgodzie z lokalnymi przepisami. OSTRZEŻENIE Ryzyko wybuchu i uwolnienia szkodliwych substancji! Nie wrzucać baterii litowych do ognia, nie lutować, nie otwierać, nie powodować zwarcia, nie odwracać polaryzacji, nie podgrzewać powyżej 100 C, przestrzegać wytycznych w zakresie usuwania, chronić przed kondensacją oraz bezpośrednim działaniem słońca i wilgoci. Wytyczne w zakresie ESD Moduły zawierające urządzenia wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD) mogą być zidentyfikowane na podstawie następującej etykiety: Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych wytycznych podczas obsługi modułów podatnych na ESD: Zawsze rozładowuj ładunki statyczne zgromadzone na twoim ciele przed obsługą urządzeń podatnych na wyładowania elektrostatyczne (na przykład przez dotknięcie uziemionego przedmiotu). Wszystkie urządzenia i narzędzia muszą być wolne od ładunków statycznych. Zawsze wyciągaj z kontaktu wtyczkę zasilającą i odłączaj baterię przed instalacją lub usuwaniem modułów wrażliwych na ESD. Moduły zawierające urządzenia wrażliwe na ESD dotykaj tylko na ich krawędziach. Nie dotykaj stojaków na przewody lub przewodników będących częścią modułów zawierających urządzenia wrażliwe na ESD. 1 Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

11 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2.2 Dodatkowe środki ostrożności w przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN 2.2 Dodatkowe środki ostrożności w przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN Jeśli urządzenie zawiera zintegrowaną kartę WLAN, to należy stosować się do następujących informacji dotyczących bezpieczeństwa: Przesyłane fale radiowe mogą powodować nieprzyjemne buczenie w aparatach słuchowych. Wyłączaj urządzenie na czas podróży samochodem lub samolotem. Wyłączaj radiowe podzespoły urządzenia na czas pobytu w szpitalu lub będąc w pobliżu elektronicznych urządzeń medycznych. Przesyłane fale radiowe mogą negatywnie wpływać na działanie sprzętu medycznego. Utrzymuj urządzenie w odległości co najmniej 20 cm od rozruszników serca, gdyż w przeciwnym razie ich działanie może zostać zakłócone przez fale radiowe. Nie zbliżaj urządzenia do gazów łatwopalnych lub atmosfer potencjalnie wybuchowych (na przykład warsztatów malarskich), jeśli jego podzespoły radiowe są włączone, ponieważ przesyłane fale radiowe mogą spowodować wybuch lub wzniecić ogień. Zasięg połączenia radiowego zależy od warunków środowiskowych. Dane przesyłane przez połączenie bezprzewodowe mogą zostać przechwycone przez nieupoważnione osoby trzecie. Firma Siemens nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia radiowe i telewizyjne spowodowane dokonaniem nieuprawnionych zmian do niniejszego urządzenia, jak również za użycie lub wymianę przewodów połączeniowych i urządzeń niezalecanych przez Siemens. Odpowiedzialność za usterki powstałe w wyniku takiej nieuprawnionej zmiany oraz za użycie lub wymianę urządzenia ponosi wyłącznie użytkownik. Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

12 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2.2 Dodatkowe środki ostrożności w przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN 12 Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

13 Opis Charakterystyka ogólna jest kompletnym, gotowym do użycia i wstępnie skonfigurowanym narzędziem do programowania składników przemysłowych systemów automatyki SIMATIC. Rysunek Obszary zastosowania Kompaktowy programator jest przeznaczony do takich zastosowań mobilnych, jak: konfigurowanie, programowanie oraz symulowanie rozwiązań automatyki z poziomu biura odbiór, konserwacja i serwisowanie rozwiązań automatyki na miejscu z poziomu fabryki zdalne serwisowanie przez wbudowany modem użycie nowoczesnych aplikacji biurowych w biurze lub podczas podróży Solidna konstrukcja sprawia, że Field PG M3 jest szczególnie odpowiedni do trudnych warunków przemysłowych. Dowodem na to, oprócz innych cech konstrukcyjnych, jest obudowa wykonana z odpornego na uderzenia i skręcanie stopu magnezowego oraz duże pochłaniacze wstrząsów umieszczone na jej narożach. Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

14 Opis 3.3 Główne zalety 3.3 Główne zalety Gwarantowana najwyższa mobilność Struktura notebooka (wymiary, masa) optymalna w ciasnych pomieszczenich fabryki oraz podczas podróży Wysokiej jakości bateria litowo-jonowa o nominalnej pojemności 71 Wh zapewnia długi czas pracy bez dostępu do sieci zasilającej. Obudowa wykonana ze stopu magnezowego wraz z miękkimi narożnikami zapewnia dobrą ochronę dla wewnętrznej elektroniki Wysokiej wydajności układ graficzny ze wsparciem trybu dwuekranowego (format 16:9) Ergonomiczna praca dzięki dużemu wyświetlaczowi o przekątnej 15,6 z trybem full HD lub HR ready w formacie 16:9 Funkcje przemysłowe Zintegrowany interfejs PROFIBUS DP/MPI Interfejs COM/TTY Zastosowany interfejs TTY zależy od wybranego sprzętu. Interfejsy do programowania kart pamięci SIMATIC Memory Card, Micro Memory Card oraz modułów S5 EPROM Zintegrowany czynik kart SIMATIC Memory Card (SMC), SD, SDHC, MS i XD Card Połączenie z sieciami firmy oraz WAN bez konieczności instalowania dodatkowego sprzętu przez dwa zintegrowane, niezależne i pełnoprawne interfejsy Gigabit Ethernet Bezprzewodowa sieć LAN zgodna ze standardem IEEE a/b/g/n Prosty w wymianie szybki dysk twardy SATA 4 porty USB 2.0 (dużej mocy) oraz 1 port USB 2.0 przystosowany specjalnie do współpracy z donglem USB Bluetooth Interfejs HDA (audio w standardzie high definition) dla dźwięku i modemu Zintegrowany modem (V.92) Dostępność systemu Opcjonalne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych Image & Partition Creator V Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

15 Opis 3.4 Parametry 3.4 Parametry Parametry ogólne Rodzaj konstrukcji Urządzenie mobilne Procesor Intel Pentium Dual Core (1,86 GHz, 2 MB cache) RAM Intel CORE i5-520m (2,40 GHz, 3 MB cache) Możliwość rozbudowy do 8 GB DDR3 SODIMM Karta graficzna Układ graficzny: Intel HD Graphics Pamięć karty graficznej DDR3, od 8 do 256 MB, częściowo z wykorzystaniem dynamicznego przydzielania pamięci Rozdzielczości/częstotliwości/kolory: Zależnie od ustawień sterownika karty graficznej Zasilanie Napędy i nośniki danych Dysk twardy Napęd optyczny Interfejsy COM TTY/V.24 (opcjonalnie) Od 100 do 240 V, szeroki zakres 2,5 SATA Pojemność dysku jak w treści zamówienia DVD+-R/+-RW Szeregowy interfejs TTY, 20 ma, zależnie od konfiguracji, brak możliwości doposażenia Standardowa konfiguracja Premium/S5 Zasięg do 100 m, gniazdo 25-pinowe, brak izolacji galwanicznej lub szeregowego interfejsu V.24 DVI-I Interfejs dla zewnętrznego monitora (monitory VGA mogą być używane za pośrednictwem adaptera DVI/VGA) USB szybkich portów USB, maks. 4 o dużej mocy (500 ma) lub 1 A na blok Interfejs PROFIBUS/MPI 9-pinowe gniazdo sub-d Prędkość transmisji Od 9,4 kbaud do 12 MBaud, konfigurowana programowo Obszar pamięci adresowej Od 0CC00h do 0CC7FFh lub od 0DC000h do 0DC7FFh Ethernet 2 x Gigabit Ethernet (RJ45) Modem RJ11 V.92 Motorola SM56 Klawiatura Standardowy notebook Wskaźniki stanu na urządzeniu (LED) Caps Lock Num Lock Aktywność WLAN Stan baterii Stan urządzenia Dostęp do HD/DVD Moduł S5/karta pamięci MPI/DP Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

16 Opis 3.5 Konstrukcja Oprogra mowanie Systemy operacyjne (w każdym przypadku 32-bitowy) Zainstalowane: Windows 7 Ultimate, 5 języków: niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski Windows XP Professional MUI MUI: Multi User Interface, 5 języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski 3.5 Konstrukcja Konstrukcja zewnętrzna Widok przy zamkniętym wyświetlaczu Wskaźniki LED stanu systemu i klawiatury Zatrzask wyświetlacza Uchwyt urządzenia 16 Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

17 Opis 3.5 Konstrukcja Widok z przodu przy otwartym wyświetlaczu Zatrzask wyświetlacza Wyświetlacz Głośniki stereofoniczne Przycisk zasilania Klawiatura Touchpad Przyciski touchpada Widok z tyłu USB 2.0 dla dongla Bluetooth 2 Ethernet MPI/DP 4 2 USB DVI-I COM1/TTY (TTY zależny od zastosowanej wersji) Otwór wentylacyjny Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

18 Opis 3.5 Konstrukcja Widok z lewej strony Pro) Gniazdo blokady Kensingtona Otwór wentylacyjny Wejście 19 V DC Słuchawki Mikrofon Czytnik kart (interfejs dla SMC, SDHC, MMC (Multi Media Card nie SIMATIC MMC), XD i MS Slot Express Card oraz kart PC Port modemu (RJ11) z osłoną Widok z prawej strony Napęd optyczny Interfejs kart pamięci SIMATIC Micro Memory Card Wymienny dysk twardy Interfejs kart pamięci 2 USB 2.0 (z osłoną) 18 Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

19 Opis 3.5 Konstrukcja Widok z dołu Rozbudowa pamięci Tabliczka znamionowa Bateria wielokrotnego ładowania Przyciski użytkownika Przycisk zasilania Przycisk zasilania 1 1 Przycisk zasilania pełni następujące funkcje: Umożliwia włączenie/wyłączenie PG (przytrzymanie przez około sekundę; efekt zależy od ustawień opcji zasilania systemu Windows) Wyłączenie PG w sytuacji awaryjnej (przytrzymanie przez ponad 7 sekund) Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

20 Opis 3.5 Konstrukcja Konfigurowanie przycisku zasilania Poprzez zamknięcie pokrywy wyświetlacza lub z systemowego Menu start możliwe jest użycie przycisku zasilania do przełączenia PG z trybu normalnego do następujących stanów: Stan gotowości (zapis do pamięci RAM), Hibernacja (zapis na dysk), ustawienie domyślne Wyłączenie (zamknięcie systemu Windows). Zamknięcie systemu Windows oznacza automatyczne wyłączenie urządzenia. Jeśli urządzenie nie znajduje się w systemie Windows, możliwe jest jego wyłączenie przyciskiem zasilania. Uwaga W systemie Windows XP możliwe jest przypisanie odpowiedniej funkcji do przycisku zasilania oraz pokrywy komputera, wchodząc w Settings > Control Panel > Power Options (Ustawienia > Panel sterowania > Opcje zasilania). Można również przypisać te funkcji do klawiszy skrótu Fn + F5 oraz Fn + F6. W celu całkowitego odłączenia urządzenia od zasilania należy wyciągnąć przewód zasilający z kontaktu oraz wyjąć baterię. OSTROŻNIE Field PG obsługuje różne tryby pracy zgodnie z ustawieniami opcji zasilania systemu Windows. Opcje zasilania zostały ustawione w fabryce w taki sposób, że według ustawień fabrycznych urządzenie zawsze przyjmuje cztery zdefiniowane tryby pracy (włączony, gotowości, hibernacja, wyłączony). Zmiana niniejszych ustawień, przyłączenie dodatkowego sprzętu (jak np. urządzenia USB) lub zainstalowanie oprogramowania pozwala na modyfikację trybów pracy w taki sposób, aby urządzenie nie mogło przejść do stanu hibernacji lub gotowości. Nawet jeśli ekran jest czarny, odpowiedni użytkownicy pozostają podłączeni do urządzenia. Należy pamiętać, aby zawsze wyłączać Field PG lub wprowadzać go w stan hibernacji przed transportem w plecaku. W tych stanach wszystkie wskaźniki LED urządzenia zgasną po odłączeniu zasilania. Pozwoli to zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem urządzenia i w konsekwencji rozładowaniem baterii podczas transportu. Wciśnięcie na krótko przycisku zasilania spowoduje przywrócenie PG ze stanu gotowości lub hibernacji. W stanie gotowości miga dioda LED urządzenia, a w stanie hibernacji wszystkie wskaźniki stanu są wyłączone. 20 Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

21 Opis 3.5 Konstrukcja Touchpad Touchpad z przyciskami działającymi jak w przypadku myszy Touchpad może być używany w wielu programach (wymagających funkcjonalności myszy) jako urządzenie wejściowe do sterowania kursorem i wybierania menu. Możliwe jest ustawienie kursora w dowolnym miejscu na ekranie za pomocą dotyku. Wciśnięcie lewego przycisku zaznacza obiekt. Efekt wciśnięcia prawego przycisku zależy od ustawień programu użytkownika. Uwaga Funkcjonalność touchpada (sterowanie kursorem oraz przyciski) może być włączana i wyłączana za pomocą klawiszy skrótu Fn + F4. Możliwe jest skonfigurowanie zaawansowanych funkcji touchpada, klikając na ikonę Mysz (Mouse) w Panelu sterowania (Control Panel). Możliwe są przypadkowe kliknięcia wykonane za pomocą touchpada, jeśli jest on używany w zaburzonym środowisku. W takim przypadku dobrym pomysłem jest wyłączenie funkcji kliknięcia w sterowniku touchpada i zamiast jego przycisków zamiast niej Klawiatura Układ klawiatury Klawiatura została podzielona na następujące grupy funkcyjne: Klawiatura alfanumeryczna oraz klawisze skrótu Klawisze funkcyjne Klawisze kontrolne Funkcja powtarzania Wszystkie klawisze są wyposażone w funkcję powtarzania, tzn. znak jest powtarzany do momentu puszczenia klawisza. Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

22 Opis 3.5 Konstrukcja Oznaczenia klawiszy Klawisze zawierają oznakowanie międzynarodowe oraz niemieckie.,qwhuqdwlrqdo *HUPDQ 8 6KLIW 8QVKLIW "? 7RJHWKHU ZLWK $/7 *5 NH\ 7RJHWKHU ZLWK WKH )Q NH\ ZLWK 1XP /RFN ZLWKRXW 1XP /RFN &XUVHU OHIW Klawiatura alfanumeryczna Największą grupę klawiszy stanowi klawiatura alfanumeryczna, do której zaliczają się klawisze liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Ich układ jest taki sam, jak w przypadku typowej maszyny do pisania. Jednak istnieje kilka klawiszy, które pełnią funkcje specjalne. Klawisz Funkcja Caps Lock Przycisk Caps Lock aktywuje tryb wielkich liter.wszystkie wpisywane znaki są wtedy wyświetlane jako wielkie litery. W przypadku klawisza o wielu oznaczeniach, wyświetlany będzie lewy górny znak. Można wyłączyć Caps Lock poprzez wciśnięcie klawisza Shift. Num Lock Włącza imitację klawiatury numerycznej, przełączając klawisze alfanumeryczne na numeryczne. Podświetla się wskaźnik LED. Scroll Lock Określa czy klawisze strzałek przesuwają kursor czy część ekranu (nie każdy program wspiera tę funkcjonalność). Klawisz Start (pod Windows) Klawisz Start otwiera menu Start systemu Windows. Klawisz Menu (pod Windows) Klawisz Menu otwiera menu poleceń dla zaznaczonego obiektu. 22 Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

23 Opis 3.5 Konstrukcja Użycie klawiatury numerycznej z klawiszem Fn Znaki oraz liczby oznaczone z przodu klawiszy numerycznych mogą być używane przez jednoczesne wcisnięcie Fn oraz jednego z tych klawiszy. Klawisz Num Lock musi być aktywny. & / 7 { * ( 8 [ ( ) 9 ] ) = 0 } x Fn + I O J K L :Ö ; M > :? _. / - 0, - Klawisze funkcyjne Dwanaście programowalnych klawiszy funkcyjnych znajduje się w najwyższym wierszu. Ich układ zależy od uruchomionego oprogramowania. Klawisze skrótu (kombinacje) Użycie klawisza Fn wraz z drugim (np. funkcyjnym) uaktywni więcej kodów klawiaturowych dla konkretnych aplikacji. Klawisz Fn + Home Fn + End Fn + ESC Fn + F1 Fn + F2 Fn + F3 Fn + F4 Fn + F5 Fn + F6 Fn + F7 Fn + F8 Fn + F9 Fn + F10 Funkcja Kursor na początek Kursor na koniec Blokada PG Włączenie/wyłączenie głośnika Menu ustawień wyświetlacza/monitora Włączenie/wyłączenie WLAN Włączenie/wyłączenie funkcji touchpada (sterowanie kursorem oraz przyciski). Stan gotowości (zależnie od konfiguracji przycisku zasilania w opcjach zasilania systemu Windows) Hibernacja (zależnie od konfiguracji przycisku zasilania w opcjach zasilania systemu Windows) Zmniejszenie głośności Zwiększenie głośności Zmniejszenie jasności ekranu Zwiększenie jasności ekranu Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

24 Opis 3.5 Konstrukcja Interfejsy Układ interfejsów z tyłu urządzenia USB 2.0 dla dongla Bluetooth (opcjonalny) 2 2 porty RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps 3 MPI/DP (RS 485, izolowany elektrycznie), 9-pinowe gniazdo sub-d 4 2 porty USB DVI/VGA dla monitora CRT lub LCD ze złączem DVI, VGA poprzez adapter DVI/VGA 6 COM1(TTY) (zależnie od wersji) do podłączania urządzeń automatyki S5 lub standardowy V.24 przez dołączony adapter Serial Port Adaptors D9/D25 do podłączania urządzeń przez port szeregowy, takich jak modem czy mysz Wskaźniki stanu Wskaźniki stanu 24 Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E

25 Opis 3.5 Konstrukcja Description 3.5 Design Diody LED wskazujące Systemowe diody LED wskazują stan baterii, urządzenia, napędów, Description interfejsów Description System LEDs stan systemu MPI/DP i kart pamięci. Diody są widoczne nawet przy zamkniętym wyświetlaczu. Description 3.5 Design The system LEDs indicate the operating state of the battery, the device, the drives, Description 3.5 Design 3.5 and Design the MPI/DP and memory card interface. The LEDs can also be seen when the display is 3.5 closed. Design System System LEDs LEDs Symbol LED Opis System LEDs The Symbol system LEDs LED indicate the operating Description state of the battery, the device, the drives, and the System LEDs The system LEDs MPI/DP and ZIELONY indicate the operating memory GREEN card interface. Bateria state The LEDs can jest of the also naładowana battery, the device, the drives, and the The system LEDs indicate the operating state of the battery, be seen the when device, the the display drives, is and closed. the MPI/DP Battery is charged The MPI/DP system and and LEDs memory memory POMARAŃCZOWY ORANGE indicate card card interface. the interface. operating The The Trwa state LEDs LEDs ładowanie of can the can also battery, also be baterii seen the be device, seen when when the the display drives, the display is and closed. the is closed. MPI/DP and memory RED Battery is being charged CZERWONY card interface. The Zbyt LEDs mała can also pojemność be seen baterii when the (tylko display podczas is closed. pracy na Symbol LED OFF Description Battery capacity too low (only with battery operation) Symbol GREEN LED No battery Battery Description baterii) Symbol LED Description is charged Symbol WYŁĄCZONA ORANGE LED Line operation RED GREEN GREEN Description Brak baterii Battery Battery is being charged is charged GREEN GREEN ORANGE ZIELONY flashing operation OFF ORANGE capacity RED Battery Battery Podłączony is charged being is being too charged do low charged zasilania (only with battery operation) POMARAŃCZOWY ORANGE flashing No Line battery operation, device is in Standby RED OFF Battery Battery Praca is capacity being na capacity baterii charged too low too (only low with (only battery with battery operation) operation) GREEN operation, device is in Standby Miga OFF na Line Battery No No Podłączony battery operation battery capacity too do low zasilania, (only with battery urządzenie operation) ORANGE Device is switched off GREEN flashing Battery No battery ZIELONO GREEN Line Line znajduje operation operation się w stanie gotowości. GREEN ORANGE Access to the external memory (hard disk, optical drive) Line operation, Battery Miga ORANGE GREEN na flashing Battery Praca na operation device baterii, is in urządzenie Standby znajduje OFF GREEN is flashing Battery Line device is in in Standby POMARAŃCZOWO ORANGE flashing Line ORANGE Device is switched off flashing Line się Battery operation, w operation, stanie operation, device gotowości device is in Standby device is in is Standby in Standby GREEN GREEN OFF Battery operation, device is in Standby WYŁĄCZONA OFF Access MPI Battery Device Urządzenie interface to is operation, the switched external active jest device off wyłączone is in Standby Device is switched memory off (hard disk, optical drive) Device is switched off ZIELONY GREEN Access Access Dostęp to the to do external the pamięci external memory zewnętrznej memory (hard disk, (hard (dysku optical disk, drive) optical twardego, drive) napędu optycznego) GREEN Access GREEN Module to the external memory (hard disk, optical drive) programming, memory card or micro memory card, GREEN MPI card interface reader active active ZIELONY GREEN MPI interface active GREEN MPI MPI Złącze interface interface MPI jest active active aktywne GREEN Module programming, memory card or micro memory card, card reader active GREEN Module programming, memory card or micro memory card, Keyboard LEDs ZIELONY GREEN Module card Module Programowanie reader programming, modułu, active memory memory karty card or card pamięci micro or memory micro lub memory karty card, card, The keyboard LEDs indicate the current card card Micro state reader reader of Memory active active the Num Card, Lock and aktywny Shift Lock czytnik keys. kart After switching on the device, the operating displays of the keys light up briefly. The keyboard is ready. Keyboard LEDs Diody Keyboard LED LEDs The keyboard LEDs indicate the current state of the Num Lock and Shift Lock keys. After Keyboard Symbol Description wskazujące LEDs LEDs stan Niniejsze switching The keyboard on diody the LEDs device, wskazują indicate the operating bieżący the current stan displays state klawiszy of of the the Num keys Lock light up and i briefly. Shift Lock. The keyboard keys. Po włączeniu After is urządzenia ready. The The switching on diody the GREEN device, zapalą the się operating the na current krótką Num displays state Lock chwilę, of switched of the the a Num klawiatura keys on Lock light and up będzie briefly. Shift Lock gotowa The keys. keyboard do After pracy. is klawiatury keyboard LEDs indicate the current state of the Num Lock and Shift Lock keys. After switching ready. on the OFF device, the the operating operating displays of the keys light up briefly. The keyboard is ready. Num displays Lock switched of the off keys light up briefly. The keyboard is ready. Symbol LED Description GREEN Caps Lock switched on Symbol GREEN OFF LED LED Num Description Opis Lock switched on Symbol OFF LED GREEN Caps Description Lock switched off Symbol LED ZIELONY Num Description off OFF Num Lock Lock switched włączony on GREEN OFF Num WYŁĄCZONA Lock switched on GREEN off GREEN wyłączony OFF Caps Num Num Lock Lock switched switched on off OFF GREEN Num Lock switched off Caps Lock switched off on WLAN LED GREEN OFF ZIELONY Caps Caps Lock włączony Lock switched off The WLAN LED is OFF GREEN WYŁĄCZONA located on the right Caps next Caps Lock to Lock the switched keyboard switched wyłączony off LEDs and indicates whether WLAN is active. OFF Caps Lock switched off WLAN LED WLAN LED Dioda WLAN LED LED WLAN wskazująca LED stan sieci WLAN The Symbol WLAN LED is LED located on the right Description next to the keyboard LEDs and indicates whether WLAN The WLAN is active. LED ORANGE is located on the right next to the keyboard LEDs and indicates whether WLAN switched on The WLAN WLAN is active. LED is OFF located on the right next to the keyboard LEDs and indicates whether WLAN switched off The WLAN WLAN is active. LED is located on the right next to the keyboard LEDs and indicates whether WLAN Symbol is active. LED Description Symbol ORANGE LED WLAN Description switched on Symbol OFF LED ORANGE Description WLAN switched off on Symbol LED ORANGE OFF WLAN Opis Symbol LED Description switched on OFF off POMARAŃCZOWY ORANGE WLAN WLAN switched włączony off WLAN switched on OFF WLAN switched off WYŁĄCZONA WLAN wyłączony SIMATIC Operating Field Instructions, PG M3 09/2010, A5E Instrukcja obsługi, 09/2010, A5E Operating SIMATIC Instructions, Field PG M3 09/2010, A5E Operating Instructions, 09/2010, A5E Operating Instructions, 09/2010, A5E

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 1. Opis urządzenia 2. Podłączanie 3 SIMATIC. Programator SIMATIC Field PG M4. Instrukcja obsługi

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 1. Opis urządzenia 2. Podłączanie 3 SIMATIC. Programator SIMATIC Field PG M4. Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa 1 Opis urządzenia 2 SIMATIC Podłączanie 3 Programator Instrukcja obsługi Informacje prawne System ostrzeżeń Niniejsza instrukcja zawiera informacje, których należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

Informacja o ostrzeżeniach

Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 460 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Wstęp Dziękujemy za zakup Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Sweex. Multi panel pozwala na rozszerzenie możliwości połączeniowych komputera i umieszczenie złączy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt.

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. ZADANIE NR 1 Dostawa komputerów przenośnych (wspólny słownik zamówienia CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8) 1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. Jeden procesor dwurdzeniowy o wyniku testu Pasmark CPU

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

h Komputer h Akumulator

h Komputer h Akumulator Numer PN: 67P4573 Dziękujemy za zakup komputera IBM ThinkPad X Series. Prosimy sprawdzić, czy pozycje na tej liście odpowiadają elementom znajdującym się w pudełku. Jeśli jakiegoś elementu brakuje lub

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach,

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, Dell Latitude 2120 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

HP USB-C Travel Dock. Instrukcja obsługi

HP USB-C Travel Dock. Instrukcja obsługi HP USB-C Travel Dock Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX Interfejs (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 SPIS TREŚCI 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zasada działania...

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Aspire One. Skrócony poradnik

Aspire One. Skrócony poradnik Aspire One Skrócony poradnik Rejestracja produktu Przed pierwszym użyciem urządzenia zalecane jest niezwłoczne zarejestrowanie go. Zapewni to dostęp do następujących korzyści: Szybsza obsługa ze strony

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu 911706 Strona 1 z 5 WEJŚCIE FRONTOWE 3.5 wersja 02/09 Dla USB2.0 + Firewire 400 + esata Numer produktu 97 17 06 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

Komputer PC Lenovo M57e - Cena netto 2 310,00 zł 1USD = 3,90 zł Kod produktu

Komputer PC Lenovo M57e - Cena netto 2 310,00 zł 1USD = 3,90 zł Kod produktu Komputer PC M57e - Cena netto 2 310,00 zł 1USD = 3,90 zł Nazwa produktu Producent Klasa produktu Typ obudowy komputera Typ zainstalowanego procesora Częstotliwość procesora Częstotliwość szyny FSB Pojemność

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB Nr produktu 000372738 Strona 1 z 5 Uwaga: Przeczytaj przed użyciem: - Globalny system pozycji (GPS) jest uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Łącza (3.1)

Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Łącza (3.1) Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Łącza (3.1)! 2. Odinstalowanie starych sterowników i produktów (3.2) 3. Instalacja sterownika w Windows 98/ 98SE/ Me/ 2000/ XP (3.3) 4. Instalacja karty

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP /10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP /10 Załącznik do oferty

... Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP /10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP /10 Załącznik do oferty Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.341-404/10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP.342-404/10 Załącznik do oferty SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE KOMPUTER MOBILNY - 1 Sprzęt musi być zgodny z serią Toshiba S500-115

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO 1. Zawartość opakowania 1. Telefon 2. Adapter AC 3. Słuchawki 4. Kabel USB 5. 6. Karta gwarancyjna 7. Uwagi dotyczące kwestii prawnych i bezpieczeństwa 8. Akumulator 9. Pokrowiec 2. Przegląd 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo