WIRTUALIZACJA PĘKANIA MIĘDZYWARSTWOWEGO KOMPOZYTU VIRTUALIZATION OF INTERLAYER CRACK PROPAGATION IN CRF COMPOSITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIRTUALIZACJA PĘKANIA MIĘDZYWARSTWOWEGO KOMPOZYTU VIRTUALIZATION OF INTERLAYER CRACK PROPAGATION IN CRF COMPOSITE"

Transkrypt

1 Mgr inż. Jack Skrpk AvioAro Bilsko-Biała Pro. dr hab. inż. Jack Stadnicki ATH Bilsko-Biała WIRTUALIZACJA PĘKANIA MIĘDZYWARSTWOWEGO KOMPOZYTU Strscni: W artkul prdstaiono modl MES kompotu arstogo mocniongo tkaniną łókin ęgloch. Modl uględnia nętrną strukturę mocninia ora tchnologię jgo tarania. Modl korstano do smuloania propagoania pęknięcia międ arstogo kompoci mocnionm 6. arstami tkanin łókin ęgloch. Za krtrium pękania kompotu prjęto prkrocni dopuscalngo dłużnia osnoi kompotu. Wniki anali i smulacji porónano nikami ksprmntu. Słoa kluco: kompot arsto, modl MES, dlaminacja VIRTUALIZATION OF INTERLAYER CRACK PROPAGATION IN CRF COMPOSITE Abstract: Th olloing articl shos th FEM modl o a laminat composit rinorcd ith abric mad o roving o carbon ibrs. Th modl considrs th intrnal structur o th rinorcmnt and th manuacturing procss o its production. This modl as usd or a simulation o a crack propagation in th 6-lars o carbon ibr laminat. Ecding prmissibl strains in th nods corrsponding to th po rsin - th arp o th sampl as accptd as th critrion or damag. Th rsults o th simulation r thn compard ith th rsults o th primnts. Kords: laminat composit, FEM modl, dlamination. WPROWADZENIE Dnamicn roój matriałó kompotoch dtrminuj konicność ni tlko doskonalnia mtod ich tarania, al róniż mtod oblicnioch, umożliiającch pridani achoania tch matriałó. Wkorstani smulacji komputroch, scgólności mtod lmntó skońconch jst obcni najposchnij stosoaną mtodą spomagania oblicń inżnirskich. Podstaą uskania łaścich nikó jst prjęci poprango modlu oblicniogo, co prpadku matriałó kompotoch stara pngo rodaju trudności, scgólni dla kompotó arstoch laminató, którch mocninim jst tkanina konana tasimk rovingu łókin ęgloch, sklanch lub innch. Stosoan obcni mtod oblicń baują na korstaniu praa misanin, któr traktuj kompot składając się co najmnij dóch składnikó: mocninia i osno jako matriał jdnorodn, cli posiadając łaściości będąc padkoą składnikó. Założni taki ni jst popran, gdż łaściości trmałościo alżą ni tlko od łaściości mocninia i osno, al róniż od struktur mocninia i od trmałości połącnia mocnini osnoa. Dodatkoo ażnm aspktm oblicń trmałościoch jst możliość pridania uskodń pęknięć i prognooania ich rooju, któr matriałach kompotoch jst ualżnion o takich cnnikó jak: rodaj mocninia, kirunk mocninia, rodaj osno, a takż tchnologia

2 konania np. możliość stąpinia ad struktur. W ninijsj prac opisano modl oblicnio kompotu arstogo macniango tkaniną rovingu łókin ęgloch ora prproadoną jgo pomocą smulację rooju najcęścij stępującj orm uskodnia jaką jst roarstini dlaminacja kompotu. Uskan niki porónano następni nikami ksprmntu.. ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH Do okrślnia odporności na pękani stosuj się praa nikając mchaniki pękania ośrodkó ciągłch, którch różnia się tr podstao sposob pękania alżności od prłożongo obciążnia rs.. Rs. Sposob obciążnia lmntó scliną: a sposób I-cst rorani otirani pęknięcia, b sposób II-ścinani dłużn, c sposób III-ścinani poprcn Do okrślnia odporności na pękani konicn jst ksprmntaln nacni stałch matriałoch spółcnnika intnsności naprężń K lub krtcngo spółcnnika ualniania nrgii G c ora krtcnj długości sclin l. Paramtr t umożliiają ilościoą ocnę achoania się matriału okrśloną adą ora okrślni arunkó jakich następuj poięksni się tj ad, a kci niscni badango lmntu. Istnij kilka mtod okrślnia odporności na pękani kompotó laminató iąanch głóni roojm pęknięć międarstoch cli dlaminacją, która jak już spomniano, jst najcęścij spotkaną ormą uskodnia i proadi do obniżnia stności, trmałości konstrukcji, a kci do niscnia. Wśród nich można różnić mtodę korstującą lmnt kohjn Cohsiv Zon Modl CZM [], którj akłada się, ż pobliżu coła sclin stępuj stra matriału o długości l c, która ulga stopnioj dgradacji po prkrocniu naprężń maksmalnch σ ma. Całkoita sparacja następuj dopiro po prkrocniu Rs. Schmat diałania lmntu kohjngo odkstałcń maksmalnch ε ma, odpoiadającch σ0 ni aś σ ma. Stosoan obcni komrcjnch sstmach MES lmnt kohjn posiadają różn charaktrstki. Na rs. prdstaiono schmat diałania lmntu kohjngo, natomiast na rs.3 prdstaiono podstao charaktrstki tgo lmntu.

3 Rs.3 Charaktrstki lmntó kohjnch: atrapoa, bilomianoa, cdulinioa, dkładnica Pol pod krsm rprntuj artość krtcną spółcnnika ualniania nrgii G c, którą prost sposób można nacć popr badani konkrtnch próbk. Właści odoroani długości str l c ora licb lmntó prpadającch na tę strę, odkstałcń ε i ε ma, ora naprężń σ ma, maga prproadnia srgu tstó numrcnch, któr ostatcności sproadają się do posukiania paramtró charaktrstki poalającch uskać biżność roiąania numrcngo nikim ksprmntu. Z uagi na trudności pomiarm tch artości istnij duż rko, ż prjęt artości niłaścii odorują rcistość. Modl dskrtn laminatu posiada padko stał matriało, atm ni uględnia się nim płu rodaju astosoango mocninia splot tkanin na prbig dlaminacji, co jst adą tj mtod. Dlatgo tż dalsj cęści prac aproponoano sposób numrcngo smuloania dlaminacji uględninim struktur mocninia. 3. DOŚWIADCZALNE WYZNACZANIE ODPORNOŚCI NA PĘKANIE W badaniach korstano pirs sposób obciążnia cst rorani. Zastosoano próbkę DCB Doubl Cantilvr Bam [3], którj miar i sposób obciążnia prdstaiono na rs.4. Rs.4 Wmiar próbki DCB i schmat raliacji obciążnia Próbki konano laminatu składającgo się 6 arst tkanin tasimk łókin ęgloch o sploci płócinnm i gramatur 96 g/m. Jako osnoę astosoano żicę poksdoą. Sclina inicjująca pęknięci konana ostała płascźni środkoj próbki procsi laminoania. Do poirchni próbki ostał prkljon mtalo ucht poalając na amocoani prrądi pomiarom. Na potrb anali prjęto, ż prbig procsu dlaminacji moż bć odoroan alżnością Pδ, atm adaano roarci δ a mirono siłę P. Eksprmnt prproadono dla pięciu próbk o orintacji tasimk tkanin jak na rs.4. Na rs.5 prdstaiono niki uskanch pomiaró. 3

4 Dla prproadongo badania próbki stałą matriałoą okrślającą odporność kompotu na pękani jst krtcna artość spółcnnika ualniania nrgii, która moż bć nacona stosunkoo prost sposób g alżności [3]: G Ic Rs.5 Zalżność sił rorającj P od roarcia δ: a dla poscgólnch próbk, b uśrdniona śrdni odchlni standardo,4n 3P d Ba gdi: G Ic spółcnnik ualniania nrgii dla pirsgo sposobu obciążnia cst rorani, P obciążni, δ roarci, B srokość próbki, a długość pęknięcia. W tabli prdstaiono uskan artości spółcnnika ualniania nrgii G Ic. Tab. Wartość spółcnnika ualniania nrgii Nr próbki G Ic [N/m] Wartość śrdnia G Ic [N/m] Odchlni standardo σ [N/m] ,49 Uskan niki pomiaró posłużł dalsj koljności do prproadnia tstó numrcnch dla aproponoango modlu dskrtngo. 4. DYSKRETNY MODEL OBLICZENIOWY Jak spomniano proadniu, obcni stosoan modl numrcn ni uględniają struktur mocninia kompotu a jdni padko stał matriało. Ab liminoać to uproscni opracoano modl dskrtn, którm odrębniono składniki kompotu: mocnini i osnoę. W pirsm tapi prgotoano paramtrcn modl gomtrcn tkanin. W tm clu korstano alżności 4

5 5 opisując rokład łókin astosoanj tkanini o sploci płócinnm[]. Na rs.6 prdstaiono modl t. komórki lmntarnj RUC Rptitiv Unit Cll ora paramtr gomtrcn korstan rónaniach. Rs.6 Modl CAD tkanin: a komórka lmntarna RUC, b miar tkanin a h a h π π cos cos Zalżności opisują kr środko rprntując poscgóln tasimki tkanin. Natomiast rónania 3 opisują paramtr prkrojo poscgólnch tasimk tkanin. a h a h π π cos cos 3 Wkorstując pożs alżności można proadić ór na poirchni, któr od gór,,, top top i od dołu,,, bot bot ogranicają tkaninę mocninia.,,,, bot top bot top W koljnm tapi opracoano modl gomtrcn osno, któr analioanm kompoci bła żica poksdoa. W tm clu korstano opracj na brłach pr użciu algbr Bool a. Z prostopadłościanu o miarach nikającch miaró RUC usunięto cęści, któr płniała tkanina mocninia, korstując rónania poirchni granicnch 4. W kci uskano paramtrcn gomtrcn modl żic prdstaion na rs.7.

6 Opracoan modl gomtrcn moż posłużć do gnroania modli kompotó różnmi rodajami i gramaturami tkanin mocninia, pod arunkim, ż splot tkanin jst płócinn. W clu prproadnia anali opracoano dskrtn modl oblicnio korstanim mtod lmntó skońconch.dskrtacji dokonano Rs. 7 Modl gomtrcn żic programi MSC Patran, natomiast oblicnia prproadon ostał programi MD Nastran. Do dskrtacji korstano linio lmnt trójmiaro CHEXA dinioan pr 8 ęłó, posiadając każdm ęźl po tr stopni sobod [4]. Prjęto, ż cęść modlu odoroująca żicę konana będi matriału iotropogo, natomiast tkanina ęgloa matriału ortotropogo, któr maga podania 9 stałch matriałoch. Z uagi na brak danch matriałoch tkanin tasimk łókin ęgloch traktoanch jako matriał ortotropo, konicn okaało się prproadni procsu kalibracji modlu MES, cli nacni stałch matriałoch E, E, E, G, G, G, ν, ν, ν. W tm clu prproadono dodatko badani polgając na statcnj próbi rociągania płaskij próbki kompotoj składającj się jdnj arst tkanin. Próbka ostała tak prgotoana, ż jj grubość odpoiadała grubości pojdncj arst próbc DCB. W niku badania uskano charaktrstkę alżności σε. W dalsm tapi prgotoano modl dskrtn badanj próbki płaskij i prproadono procs kalibracji, polgając na roiąaniu adania optmaliacji [5], którm ktorm minnch dcjnch i unkcją clu są odpoidnio T 9 ť n n n ý Í Ž ķ Ż [,, K, ] E, E, E, G, G, G,,, ora Q [ P ] T Ś D ģ min, gdi D P P - P ora MES odkstałcni odcinka pomiarogo modlu MES EXP MES, EXP odkstałcni odcinka pomiarogo nacon ksprmntalni, P siła obciążająca próbkę. Kirunk jst godn osią tasimki łókin ęgloch. Zadani roiąano korstując moduł optmaliacji SOL 00 programu MD Nastran. W rultaci roiąania adania optmaliacji uskano artości stałch inżnirskich: E 7GPa, E 5,6GPa, E 5,6GPa, G 4,GPa, G,6GPa, G 4,GPa, ν 0,7, ν 0,3, ν 0,03. Dan t ostał następni korstan do dinioania modlu dskrtngo próbki DCB. Z uagi na romiar adania licbę lmntó skońconch dcdoano, ż procsi smulacji uględnian będi tlko obsar str niscnia rs.8a. Ponadto modl tn jst smtrcn ględm płascn środkoj próbki, proadono atm ię smtrii clu prspisnia oblicń. Na rs.8b prdstaiono dskrtn modl oblicnio komórki lmntarnj RUC korstan do modloania str niscnia. Poostałą cęść próbki amodloano korstując rads podiał na lmnt skońcon. i 6

7 Rs.8 Modl próbki DCB: a stra niscnia, b komórka lmntarna stri niscnia Ab prproadić smulację dlaminacji nalżało prjąć krtrium uskodnia. Jako krtrium uskodnia prjęto prkrocni odkstałcń dopuscalnch ęłach odpoiadającch żic poksdoj osnoi badanj próbki. Ab potirdić słusność prjętgo ałożnia prproadono stępn oblicnia, którch modl dskrtn obciążono prjmując artości maksmalnj sił P7,6N uskaną podcas badań rs.5b. Na rs.9 prdstaiono artości odkstałcń żic stri niscnia uskan podcas smulacji. Rs.9 Odkstałcnia maksmaln żic stri niscnia, % Oblicnia kaał, ż maksmaln odkstałcni nosi 5,8% co potirdiło słusność prjętgo ałożnia, boim g danch producnta uskodni żic nastąpi, gd odkstałcnia prkrocą artość 5 6%. Dalsm tapm bło prproadni smuloania dlaminacji oparciu o algortm pokaan na rs.0. W koljnch itracjach algortmu ięksano roarci δ rs.4 o Δδ aż do uskania artości δ ma, która odpoiadała stanoi niscnia próbki i ostała nacona ksprmntalni rs.5b. Pr cm, jśli odkstałcni ględn ęźl modlu MES lmntu modlującgo żicę ε FEM prkrocło artość krtcną ε ma 6%, pr którm następuję pękani żic, odpoidni lmnt bł usuan modlu MES koljnj itracji. Położni lmntó usuanch modlu koljnch itracjach pooliło na smuloani ściżki propagoania pęknięcia kompoci, ainicjoango pr sclinę próbc DCB, roijającgo się pod płm narastającgo roarcia sclin rs.5. Warto dodać, ż podcas badań mikroskopoch poirchni pęknięcia próbki aobsroano, ż pęknięci ni ostało spoodoan odranim się żic od łókin tkanin prkrocni sił adhji lc 7

8 Rs.0 Schmat bloko smuloania dlaminacji dkohją samj żic prranim ciągłości nętrnj. Prproadon smulacj numrcn potirdił to jaisko. Odkstałcnia maksmaln pojaiają się na poirchni pęknięcia próbki płascźni smtrii i ni prnosą się na ęł łącąc tkaninę żicą. Procs smulacji propagacji pęknięcia proadono do artości roarcia δma 0mm, a uskan niki porónano nikami ksprmntu, co ormi krsu prdstaiono na rs.. Jak prdstaia pożs krs uskano dobrą godność smulacji numrcnj nikami ksprmntu artość spółcnnika korlacji ajmnj Parsona nosi 0,996. Odchlnia charaktrstki mogą bć spoodoan stępoanim ad matriałoch postałch podcas tarania próbki np. pęchr poitra rs.. Trba podkrślić, iż ażn jst łaści prjęci krtrium uskodnia, tj. artości licboj odkstałcń krtcnch Rs. Porónani charaktrstk Pδ dla rcistj próbki i dla modlu dskrtngo ε ma, alż ono od ilu cnnikó takich jak proporcja żic i utardaca, prscni mocninia osnoą, tmpratur grania ora casu grania podcas laminoania, atm od tchnologii stosoanj pr konkrtngo producnta. Chcąc korstać aproponoaną mtodkę do ocn trmałości cęści rcistch konstrukcji konanch kompotó, nalż roiąać problm ktności numrcnj modlu MES. Analioana próbka DCB składała się lmntó i miała ęł. Cas pojdncj itracji algortmu g schmatu na rs.0 komputr procsorm Intl Cor i5 3450, 4GB pamięci RAM nosił około 40 minut. Dośiadcni autoró pr analii podobnch agadniń skaują, ż ktność numrcną modlu MES można nacni popraić rdukując romiar adania popr korstani t. suprlmntó, dostępnch programach anali MES. Zastosoani koncpcji suprlmntu moż dać mirn korści, gdż kompot składa się potarającch lmntó komórk lmntarnch. Wstarc atm dinioać suprlmnt dla jdnj komórki i korstać go podcas budo całgo modlu. W prac [5] kaano, ż korstani koncpcji suprlmntu analii ugięcia płaskij próbki o bliżonch miarach, konanj takigo samgo kompotu jak próbka badana, pooliło rdukoać romiar modlu pocątkoch stopni 8

9 sobod do 98 a pr to skrócić cas oblicń 43s do,9 s, cli blisko 50 ra. Podobnch któ można ockiać smuloaniu dlaminacji. 5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Prproadon badania nad opracoanim modlu MES do smuloania rooju dlaminacji kompotach arstoch macnianch tkaninami poalają na następując stirdnia: obcni stosoan komrcjnch sstmach MES mtod smuloania dlaminacji ni są starcająco użtcn, gdż magają od użtkonika najomości paramtró, któr są trudn a casami Rs. Poirchnia pęknięcia próbki nimożli do okrślnia drogą dośiad- DCB idocnmi adami postałmi calną, procsi tarania nalż dążć do tgo ab smulacjach numrcnch uględniać strukturę nętrną kompotu licbę arst, ich orintację ora splot tkanin mocninia, gdż istotn sposób płają on na uskan niki i ich intrprtację, aproponoana artkul mtodka tornia modlu MES kompotu arstogo macniango tkaniną łókin ęgloch, pooliła uskać modl pomocą którgo można smuloać prbig procsu dlaminacji kompotu gon ksprmntm, stał matriało modlu MES kompotu poinn uględniać tchnologię konania i arunki konkrtngo tórc konstrukcji kompotoch kalibracja modlu MES korstanim nikó ksprmntu. Autor pridują roijani opisango modlu MES kompotu clu stornia użtcngo, inżnirskigo narędia anali rcistch konstrukcji kompotoch. LITERATURA [] Barbro Evr J.: Introduction to composit matrial dsign, Talor & Francis 00. [] Carnocki P., Dobrański P.: Wkorstani lmntó kohjnch do smulacji rooju roarstiń laminatach polimroch, Prgląd Mchanicn 6/0 [3] Ochlski S.: Mtod dośiadcaln mchaniki kompotó konstrukcjnch, WNT, Warsaa 004. [4] Rakoski G., Kacprk Z.: Mtoda lmntó skońconch mchanic konstrukcji, Oicna Wdanica Politchniki Warsaskij, Warsaa 005. [5] Stadnicki J., Tokar Z.: Modl oblicnio kompotu arstogo kalibracja korstanim optmaliacji, XI Skoła Komputrogo Wspomagania Projktoania, Wtarania i Eksploatacji: matriał konrncjn, Jurata 006. [5] Stadnicki J., Tokar Z.: Structural analsis o slctd constructions mad o abric laminat composit, Acta Mchanica Slovaca, Kosc 007, R. [nr] 4-A 9

Errata do I i II wydania skryptu Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1

Errata do I i II wydania skryptu Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1 Errt do I i II dni skrptu Konstrukcj stlo. Prkłd oblicń dług PN-EN 99- Rodił. W osttnim kpici pkt. dodno nstępującą inormcję: Uględniono min nikjąc prodni pr PKN crcu 009 r. poprk opublikonch normch, śld

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSTRUKCJI POWŁOKOWEJ. CIENKOŚCIENNY ZBIORNIK CIŚNIENIOWY

ANALIZA KONSTRUKCJI POWŁOKOWEJ. CIENKOŚCIENNY ZBIORNIK CIŚNIENIOWY Cw3_biornik.doc ANALIZA KONTRUKCJI POWŁOKOWEJ. CIENKOŚCIENNY ZBIORNIK CIŚNIENIOWY 1. W P R O W A D Z E N I E Ciało utworone pre dwie akrwione powierchnie nawane jest powłoką, jeśli preciętna odlełość pomięd

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO Łukasz MACH Strszczni: W artykul przdstawiono procs budowy modlu rgrsji logistycznj, którgo clm jst wspomagani

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ Chybowski L. Grzbiniak R. Matuszak Z. Maritim Acadmy zczcin Poland ZATOOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZEPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W IŁOWNI OKRĘTOWEJ ummary: Papr prsnts issus of application

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻONE RUCHY OSI OBROTOWYCH STEROWANYCH NUMERYCZNIE

ZŁOŻONE RUCHY OSI OBROTOWYCH STEROWANYCH NUMERYCZNIE KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 6 nr Archiwum Technologii Masn i Automatacji 6 ROMAN STANIEK * ZŁOŻONE RUCHY OSI OBROTOWYCH STEROWANYCH NUMERYCZNIE W artkule predstawiono ależności matematcne

Bardziej szczegółowo

3. Metody rozwiązywania zagadnień polowych

3. Metody rozwiązywania zagadnień polowych 3. Metod rowiąwania agadnień polowch 3.. Dokładne metod anali pola Dokładne metod anali pola powalają na uskanie dokładnego rowiąania równania róŝnickowego lub całkowego w dowolnm punkcie obsaru diałania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodawania reklamy

Instrukcja dodawania reklamy Istrukja dodawaa rklam b s tu P w r st la m uj m C S ku t r k www.p.om www.sawa.om www.orst.om fabook.om/p a h Krok 1 Rjstraja owgo użtkowka la m uj m 1. Whodm a jd trh portal, klkam a lk dodaj rklamę

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie bazujące na wielosensorowym filtrze Kalmana. Positioning based on the multi-sensor Kalman filter

Pozycjonowanie bazujące na wielosensorowym filtrze Kalmana. Positioning based on the multi-sensor Kalman filter Scntfc ournal Martm Unvrt of Szczcn Zzt Naukow Akadma Morka w Szczcn 8, 13(85) pp. 5 9 8, 13(85). 5 9 ozcjonowan bazując na wlonorowm fltrz Kalmana otonng bad on th mult-nor Kalman fltr otr Borkowk, anuz

Bardziej szczegółowo

Służą opisowi oraz przewidywaniu przyszłego kształtowania się zależności gospodarczych.

Służą opisowi oraz przewidywaniu przyszłego kształtowania się zależności gospodarczych. MODEL EOOMERYCZY MODEL EOOMERYCZY DEFIICJA Modl konomtrczn jst równanm matmatcznm (lub układm równao), któr przdstawa zasadncz powązana loścow pomędz rozpatrwanm zjawskam konomcznm., uwzględnającm tlko

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu CMYK ISBN 98-8-888-- Wdanicto Wżsej Skoł Komunikacji i Zarądania - Ponań, ul Różana a tel 8 9, fa 8 9 skiedu danicto@skiponanpl analia89indd Wdanicto Wżsej Skoł Komunikacji i Zarądania Ponaniu 9--8 ::

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń liniowa R n.

Przestrzeń liniowa R n. MATEMATYKA IIb - Lcjan Kowalski Prestreń liniowa R n. Element (wektor) prestreni R n będiem onacać [,,, ] Element erow [,, L, ]. Diałania. a) ilocn element pre licbę: b) sma elementów [ c, c, ] c L, c

Bardziej szczegółowo

Analiza danych jakościowych

Analiza danych jakościowych Analiza danych jakościowych Ccha ciągła a ccha dyskrtna! Ciągła kg Dyskrtna Cchy jakościow są to cchy, których jdnoznaczn i oczywist scharaktryzowani za pomocą liczb jst nimożliw lub bardzo utrudnion.

Bardziej szczegółowo

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc.

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc. Stosowani znaków wakuacji i ochron przciwpożarowj crtfikowanch pr zz C N B O P www.znaki-tdc.com wdani 3 / listopad 2015 AA 001 Wjści wakuacjn AA 010 Drzwi wakuacjn AA 009 Drzwi wakuacjn AA E001 E001 AA

Bardziej szczegółowo

DryLin T System prowadnic liniowych

DryLin T System prowadnic liniowych DrLin T Sstem prowadnic liniowch Prowadnice liniowe DrLin T ostał opracowane do astosowań wiąanch automatką i transportem materiałów. Chodiło o stworenie wdajnej, beobsługowej prowadnic liniowej do astosowania

Bardziej szczegółowo

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej.

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej. Śrdni waŝony koszt kapitału (WACC) Spółki mogą korzystać z wilu dostępnych na rynku źródł finansowania: akcj zwykł, kapitał uprzywiljowany, krdyty bankow, obligacj, obligacj zaminn itd. W warunkach polskich

Bardziej szczegółowo

MONOLITYCZNA METODA WYBORU DOSTAWCÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

MONOLITYCZNA METODA WYBORU DOSTAWCÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Logistyka - nauka Mark MAGIERA * MONOLITYCZNA METODA WYBORU DOSTAWCÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Strscni Opis prdstawion mtody poprdono krótką charaktrystyką mtod prnaconych do wspomagania

Bardziej szczegółowo

Analiza odkształceń kompozytowego skrzydła samolotu

Analiza odkształceń kompozytowego skrzydła samolotu BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 2, 2008 Analiza odkształceń kompozytowego skrzydła samolotu JACEK STADNICKI, ZBIGNIEW TOKARZ Akademia Techniczno-Humanistyczna, Katedra Podstaw Budowy Maszyn, 43-309 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Portalu Kulturalngo Warmii i Mazur www.światowid Przygotował: Krzysztof Prochra... Zatwirdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn. 4.12.2014 Płna forma nazwy prawnj: www.światowid Formy płnj nazwy prawnj nalży

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA UKŁADU DYNAMICZNEGO SZLIFOWANIA WAŁÓW O MAŁEJ SZTYWNOŚCI WIKTOR TARANENKO 1, GEORGIJ TARANENKO 2, JAKUB SZABELSKI 1, ANTONI ŚWIĆ 1

IDENTYFIKACJA UKŁADU DYNAMICZNEGO SZLIFOWANIA WAŁÓW O MAŁEJ SZTYWNOŚCI WIKTOR TARANENKO 1, GEORGIJ TARANENKO 2, JAKUB SZABELSKI 1, ANTONI ŚWIĆ 1 MODELOWANIE INśYNIERSIE ISSN 896-77X 35, s. 5-3, Gliwic 8 IDENTYFIACJA UŁADU DYNAMICZNEGO SZLIFOWANIA WAŁÓW O MAŁEJ SZTYWNOŚCI WITOR TARANENO, GEORGIJ TARANENO, JAUB SZABELSI, ANTONI ŚWIĆ Insttut Tchnologicnch

Bardziej szczegółowo

Strukturalne elementy symetrii. Krystalograficzne grupy przestrzenne.

Strukturalne elementy symetrii. Krystalograficzne grupy przestrzenne. Uniwerstet Śląski Insttut Chemii Zakład Krstalografii Laboratorium Krstalografii Strukturalne element smetrii. Krstalograficne grup prestrenne. god. Cel ćwicenia: aponanie się diałaniem elementów smetrii

Bardziej szczegółowo

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 PRZEDMIOT TEMAT KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydiał Mechanicny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 1. CEL ĆWICZENIA Wybrane

Bardziej szczegółowo

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek 1 Matriał tortyczny do ćwicznia dostępny jst w oddzilnym dokumnci, jak równiż w książc: Hrmann T., Farmakokintyka. Toria i praktyka. Wydawnictwa Lkarski PZWL, Warszawa 2002, s. 13-74 Ćwiczni 6: Farmakokintyka

Bardziej szczegółowo

MWD Komunikaty dla usług komercyjnych. Wersja dokumentu 4.3-2-1.6 Status

MWD Komunikaty dla usług komercyjnych. Wersja dokumentu 4.3-2-1.6 Status MWD Komunikat dla usług komrcjnch Wrsja dokumntu 4.3-2-1.6 Status Wdrożon Data wdrożnia 3Q 2014 Spis trści 1 Dokumnt powiązan... 15 2 Słownik pojęć... 15 3 Wstęp... 15 3.1 Zasad numrowania dokumntu MWDK...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych Laboratorium Półprzwodniki Dilktryki Magntyki Ćwiczni nr Badani matriałów frromagntycznych I. Zagadninia do przygotowania:. Podstawow wilkości charaktryzując matriały magntyczn. Związki pomiędzy B, H i

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych LABORATORIUM

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych LABORATORIUM POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elktrotchniki i Automatyki Katdra Enrgolktroniki i Maszyn Elktrycznych LABORATORIUM SYSTEMY ELEKTROMECHANICZNE TEMATYKA ĆWICZENIA MASZYNA SYNCHRONICZNA BADANIE PRACY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy rachunku wektorowego

1. Podstawy rachunku wektorowego 1 Postaw rachunku wektorowego Wektor Wektor est wielkością efiniowaną pre ługość (mouł) kierunek iałania ora wrot Dwa wektor o tm samm moule kierunku i wrocie są sobie równe Wektor presunięt równolegle

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) ykonania adania publicnego JA CZŁOWIEK (tytuł adania publicnego) okresie 7.2.21 r. do 1.12.21 r. określonego umoie nr 9/21 aartej dniu 7 lutego 21 r. pomiędy POWIATEM

Bardziej szczegółowo

HEURYSTYCZNA METODA WYBORU DOSTAWCÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH

HEURYSTYCZNA METODA WYBORU DOSTAWCÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH 2/2012 Tcnologia i Automatyacja Montażu HEURYSTYCZNA METODA WYBORU DOSTAWCÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH Mark MAGIERA Cora więcj akładów montażowyc funkcjonuj w ramac sici

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 11 OPTYMALIZACJA NIEZAWODNOŚCIOWA STRUKTURY ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA

ĆWICZENIE 11 OPTYMALIZACJA NIEZAWODNOŚCIOWA STRUKTURY ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA ĆWICZENIE OPTYMALIZACJA NIEZAWODNOŚCIOWA STUKTUY ELEKTONICZNEGO SYSTEMU EZPIECZEŃSTWA Cl ćwicznia: zapoznani z analizą nizawodnościowo-ksploaacyjną lkronicznych sysmów bzpiczńswa; wyznaczni wybranych wskaźników

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Opracowani: dr inż. Ewa Fudalj-Kostrzwa CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Charaktrystyki obciążniow są wyznaczan w ramach klasycznych statycznych badań silników zarówno dla silników o zapłoni iskrowym jak i

Bardziej szczegółowo

Pienińskich Portali Turystycznych

Pienińskich Portali Turystycznych Ofrta Pńskch Portal Turstczch b s z tu P w z c r st la m uj m C S ku z c t r k www.p.com www.szczawca.com www.czorszt.com facbook.com/p c a h Krótko o Pńskch Portalach Turstczch Pńsk Portal Turstcz został

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr - Wykład 7 Ruch ogólny elementu płynu

J. Szantyr - Wykład 7 Ruch ogólny elementu płynu J. Santr - Wkład 7 Rch ogóln element płn Rch ogóln ciała stwnego można predstawić jako smę premiescenia liniowego i obrot. Ponieważ płn nie mają stwności postaciowej, w rch płn dochodi dodatkowo do odkstałcenia

Bardziej szczegółowo

Belki złożone i zespolone

Belki złożone i zespolone Belki łożone i espolone efinicja belki łożonej siła rowarswiająca projekowanie połąceń prkła obliceń efinicja belki espolonej ałożenia echnicnej eorii ginania rokła naprężeń normalnch prkła obliceń Belki

Bardziej szczegółowo

4.2.1. Środek ciężkości bryły jednorodnej

4.2.1. Środek ciężkości bryły jednorodnej 4..1. Środek ciężkości rł jednorodnej Brłą jednorodną nawam ciało materialne, w którm masa jest romiescona równomiernie w całej jego ojętości. Dla takic ciał arówno gęstość, jak i ciężar właściw są wielkościami

Bardziej szczegółowo

BADANIE CYFROWYCH UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH TTL strona 1/7

BADANIE CYFROWYCH UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH TTL strona 1/7 BADANIE CYFROWYCH UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH TTL strona 1/7 BADANIE CYFROWYCH UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH TTL 1. Wiadomości wstępne Monolitcne układ scalone TTL ( ang. Trasistor Transistor Logic) stanowią obecnie

Bardziej szczegółowo

napór cieczy - wypadkowy ( hydrostatyczny )

napór cieczy - wypadkowy ( hydrostatyczny ) 5. apór hdrostatcn i równowaga ciał płwającch Płn najdując się w stanie równowagi oddiałwuje na ścian ogranicające ropatrwaną jego objętość i sił te nawane są naporami hdrostatcnmi. Omawiana problematka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) ykonania adania publicnego JA CZŁOWIEK (tytuł adania publicnego) okresie 2.7.21 r. do 27.7.21 r. określonego umoie nr 9/21 aartej dniu 7 lutego 21 r. pomiędy POWIATEM

Bardziej szczegółowo

ź ść Ł Ł Ą ś Ł ć Ę Ń Ż Ż ź Ą Ł ź ĘŁ Ż ś ź ź ś ś ść Ń ś ś ś ź ź ź ś ś ś ś ś Ą ś Ń ź ś ś Ł Ą ś ź ś Ą Ż ś Ń Ż Ą Ż Ę ć ź ść ść ść ś Ż ś ś Ż ź ź ść Ń ś Ł ś ś ś ś ś Ą Ę Ż ś ś ś ś Ż Ą Ż ś Ń Ó ś Ń ś ź ć ś ś ś

Bardziej szczegółowo

Ń Ł ź Ę ź Ę ź Ł ĘŁ Ł Ę Ę ź Ę Ę Ą Ę Ę Ą Ą Ś Ę Ś Ó ź Ę Ę Ę Ł Ą Ą Ę Ą Ź Ę Ó Ę ź Ą Ę Ę Ą Ę ź Ę Ę Ą ź Ą Ę Ę Ą Ę Ę Ń Ę Ę ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę Ź Ą Ą Ę Ą Ó Ą Ą Ą Ń Ą Ą Ę Ą Ę Ą ź Ę Ł Ą ź Ę Ł Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ł Ą Ą

Bardziej szczegółowo

Optyka 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Optyka 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Optka Projekt współinansowan przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego Optka II Promień świetln paając na powierzchnię zwierciała obija się zgonie z prawem obicia omówionm w poprzeniej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie belek prostych i przegubowych wyznaczanie reakcji i wykresów sił przekrojowych 6

Rozwiązywanie belek prostych i przegubowych wyznaczanie reakcji i wykresów sił przekrojowych 6 ozwiązwanie beek prostch i przegubowch wznaczanie reakcji i wkresów sił przekrojowch 6 Obciążenie beki mogą stanowić sił skupione, moment skupione oraz obciążenia ciągłe q rs. 6.. s. 6. rzed przstąpieniem

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby badawczej.

Uświadomienie potrzeby badawczej. III. BADANIA MARKETINGOWE PROWADZENIA BADAŃ 1. W badaniach marktingowych poszukuj się odpowidzi na trzy rodzaj pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności co jst? pytania o cchy (właściwości) stwirdzanych

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA. Ekonometryczne modele specjalne. Zbigniew.Tarapata zbigniew.tarapata.akcja.pl/p_ekonometria/ tel.

EKONOMETRIA. Ekonometryczne modele specjalne.   Zbigniew.Tarapata zbigniew.tarapata.akcja.pl/p_ekonometria/ tel. EKONOMETRIA Tmat wykładu: Ekonomtryczn modl spcjaln Prowadzący: dr inż. Zbigniw TARAPATA -mail: Zbigniw.Tarapata Tarapata@isi.wat..wat.du.pl http:// zbigniw.tarapata.akcja.pl/p_konomtria/ tl.: 0-606-45-54-80

Bardziej szczegółowo

Modelowanie matematyczne procesów transportu w mikroskali

Modelowanie matematyczne procesów transportu w mikroskali METRO MEtaurgicn TRening On-ine Modeoanie matematcne proceó tranportu mikrokai Piotr Furmańki IT PW Edukaca i Kutura Modeoanie arodkoania Tempo arodkoania dn dt f T N N cr gdie: N -gętość obętościoa aktnc

Bardziej szczegółowo

Kratownice Wieża Eiffel a

Kratownice Wieża Eiffel a Kratownice Wieża Eiffel a Kratownica jest to konstrukcja nośna, składająca się z prętów połączonch ze sobą w węzłach. Kratownica może bć: 1) płaska, gd wszstkie pręt leżą w jednej płaszczźnie, 2) przestrzenna,

Bardziej szczegółowo

( ) O k k k. A k. P k. r k. M O r 1. -P n W. P 1 P k. Rys. 3.21. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił

( ) O k k k. A k. P k. r k. M O r 1. -P n W. P 1 P k. Rys. 3.21. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił 3.7.. Reducja dowolego uładu sił do sił i par sił Dowolm uładem sił będiem awać uład sił o liiach diałaia dowolie romiescoch w prestrei. tm pucie ajmiem się sprowadeiem (reducją) taiego uładu sił do ajprostsej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY. Optymalizacja układów powierzchniowych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY. Optymalizacja układów powierzchniowych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Katdra Wytrzymałości Matriałów i Mtod Komputrowych Mchaniki Rozprawa doktorska Tytuł: Optymalizacja układów powirzchniowych z wykorzystanim

Bardziej szczegółowo

MWD Komunikaty dla usług komercyjnych. Wersja dokumentu 4.3-2-1.4 Status

MWD Komunikaty dla usług komercyjnych. Wersja dokumentu 4.3-2-1.4 Status MWD Komunikat dla usług komrcjnch Wrsja dokumntu 4.3-2-1.4 Status Wdrożon Data wdrożnia 1Q 2014 Spis trści 1 Dokumnt powiązan...15 2 Słownik pojęć...15 3 Wstęp...15 3.1 Zasad numrowania dokumntu MWDK...15

Bardziej szczegółowo

R Ó W N A N IA MAGGIEGO W M O D E LO WANIU RUCHU TORPED Y N A PR O WADZA N E J M E TO DĄ TRÓJPUNKTOWĄ

R Ó W N A N IA MAGGIEGO W M O D E LO WANIU RUCHU TORPED Y N A PR O WADZA N E J M E TO DĄ TRÓJPUNKTOWĄ ZESZYTY NAOWE AADEMII MAYNAI WOJENNEJ O LI N 3 (94) 03 Edta Ładżńska-odraś Politechnika Warsaska Wdiał Mechatroniki, Insttut Mikromechaniki i Fotoniki 0-55 Warsaa, ul. ś. A. Boboli 8 e-mail: edtalad@pocta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 KAROL MAREK KLIMCZAK SYMULACJA FINANSOWA SPÓŁKI ZA POMOCĄ MODELU ZYSKU REZYDUALNEGO Słowa kluczow:

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. e-learning w biznesie

TRENDS 2011. e-learning w biznesie Raport Summr 2011 I Edycja 12 lipca 2011 www.langloo.com -larning Pirwsz w Polsc ddykowan badani intrnautów na tmat -larningu przy współpracy z firmą badawczą Gmius Partnr badania www.tstbynt.com -larning

Bardziej szczegółowo

PARCIE GRUNTU. Przykłady obliczeniowe. Zadanie 1.

PARCIE GRUNTU. Przykłady obliczeniowe. Zadanie 1. MECHANIA GRUNTÓW ćwicznia, dr inż. Irnusz Dyka irunk studiów: Budownictwo Rok III, s. V Zadani. PARCIE GRUNTU Przykłady obliczniow Przdstawion zostały wyniki obliczń parcia czynngo i birngo (odporu) oraz

Bardziej szczegółowo

TEMAT ĆWICZENIA. Wyznaczanie entalpii parowania (skraplaniu) wody

TEMAT ĆWICZENIA. Wyznaczanie entalpii parowania (skraplaniu) wody TEMAT ĆIZEIA znaczanie entalpii parowania (kraplani wod PODSTAY TEORETYZE DO SAMODZIELEGO OPRAOAIA Para nacona cha i para okra, para przegrzana, topień chości, taone ciepło parowania (taona entalpia parowania,

Bardziej szczegółowo

ZGINANIE BELEK Z MATERIAŁU SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNEGO W ZAKRESIE SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNYM. σ R. - ε pl 3. ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ NORMALNYCH W PRZEKROJU ZGINANYM

ZGINANIE BELEK Z MATERIAŁU SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNEGO W ZAKRESIE SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNYM. σ R. - ε pl 3. ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ NORMALNYCH W PRZEKROJU ZGINANYM ZGINNIE SPĘŻYSTO-PLSTYCZNE ZGINNIE BELEK Z TEIŁU SPĘŻYSTO-PLSTYCZNEGO ZKESIE SPĘŻYSTO-PLSTYCZNY. TEIŁ SPĘŻYSTO-PLSTYCZNY matriał ialni matriał ialni matriał ialni mat. ial. ęż. liniowym ężysty ężysto-astycny

Bardziej szczegółowo

MMF ćwiczenia nr 1 - Równania różnicowe

MMF ćwiczenia nr 1 - Równania różnicowe MMF ćwiczia r - Rówaia różicow Rozwiązać rówaia różicow pirwszgo rzędu: y + y = y = y + y =! y = Wsk Podzilić rówai przz! i podstawić z y /( )! Rozwiązać rówaia różicow drugigo rzędu: 5 6 F F F F F (ciąg

Bardziej szczegółowo

$y = XB KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ Z WIELOMA ZMIENNYMI NIEZALEŻNYMI

$y = XB KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ Z WIELOMA ZMIENNYMI NIEZALEŻNYMI KASYCZNY ODE REGRESJI INIOWEJ Z WIEOA ZIENNYI NIEZAEŻNYI. gdz: wtor obsrwacj a zmj Y, o wmarach ( macrz obsrwacj a zmch zalżch, o wmarach ( ( wtor paramtrów struturalch (wtor współczów, o wmarach (( wtor

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012 LifProtct Ubzpiczni w razi poważngo zachorowania. Maj 2012 Nasz plan ubzpiczniowy dotyczący poważnych zachorowań stanowi najbardzij komplksową ochronę tgo typu dostępną w Irlandii. Podniśliśmy jakość polisy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ MGR INŻ. LSZK CHYBOWSKI Politchnik Szczcińsk Wydził Mchniczny Studium Doktorncki ANALIZA PRACY SYSTMU NRGTYCZNO-NAPĘDOWGO STATKU TYPU OFFSHOR Z WYKORZYSTANIM MTODY DRZW USZKODZŃ STRSZCZNI W mtril przdstwiono

Bardziej szczegółowo

Motto. Czy to nie zabawne, że ci sami ludzie, którzy śmieją się z science fiction, słuchają prognoz pogody oraz ekonomistów? (K.

Motto. Czy to nie zabawne, że ci sami ludzie, którzy śmieją się z science fiction, słuchają prognoz pogody oraz ekonomistów? (K. Motto Cz to nie zabawne, że ci sami ludzie, którz śmieją się z science fiction, słuchają prognoz pogod oraz ekonomistów? (K. Throop III) 1 Specfika szeregów czasowch Modele szeregów czasowch są alternatwą

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY. www.rurgaz.pl. RC MULTIsafe Rury z polietylenu PE 100RC do układania bez obsypki piaskowej i do renowacji rurociągów

KATALOG TECHNICZNY. www.rurgaz.pl. RC MULTIsafe Rury z polietylenu PE 100RC do układania bez obsypki piaskowej i do renowacji rurociągów KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub

Bardziej szczegółowo

SMART METERING JAKO DECYDUJĄCE UWARUNKOWANIE WDROŻENIA STRATEGII DSM W POLSCE

SMART METERING JAKO DECYDUJĄCE UWARUNKOWANIE WDROŻENIA STRATEGII DSM W POLSCE SMART METERING JAKO DECYDUJĄCE UWARUNKOWANIE WDROŻENIA STRATEGII DSM W POLSCE Ator: Jry Sktnik ( Rynk Enrgii nr 1/2010) Słowa klcow: rynk nrgii lktrycnj, sprawność nrgtycna, arądani, popyt, taryfy nrgtycn

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika strona: 371 9. ZAŁĄCZNIKI. Robobat www.robobat.com

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika strona: 371 9. ZAŁĄCZNIKI. Robobat www.robobat.com ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 37 9. ZAŁĄCZNIKI Robobat www.robobat.com stroa: 37 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika 9.. Załącik - Elemet prętowe (ieliiowa aalia w programie

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A.

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A. KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub

Bardziej szczegółowo

DRGANIA WYMUSZONE PŁYTY PROSTOKĄTNEJ Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ

DRGANIA WYMUSZONE PŁYTY PROSTOKĄTNEJ Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ acta mecanica et automatica, vol.5 no. ( DRGANIA WYMUSZONE PŁYTY PROSTOKĄTNEJ Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ Jacek SNAMINA * * Katedra Automatacji Procesów, Wdiał Inżnierii Mecanicnej, Akademia Górnico-Hutnica

Bardziej szczegółowo

( ) σ v. Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Analiza płaskiego stanu naprężenia.

( ) σ v. Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Analiza płaskiego stanu naprężenia. Adam Bdnar: Wtrzmałść Materiałów Analiza płaskieg stanu naprężenia 5 ANALIZA PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻENIA 5 Naprężenia na dwlnej płaszczźnie Jak pamiętam płaski stan naprężenia w punkcie cechuje t że wektr

Bardziej szczegółowo

PRACA DOKTORSKA ANALIZA DYNAMICZNYCH I USTALONYCH STANÓW PRACY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO MGR INŻ. JANUSZ KOŁODZIEJ ZE STRUMIENIEM POPRZECZNYM

PRACA DOKTORSKA ANALIZA DYNAMICZNYCH I USTALONYCH STANÓW PRACY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO MGR INŻ. JANUSZ KOŁODZIEJ ZE STRUMIENIEM POPRZECZNYM POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI MGR INŻ. JANUSZ KOŁODZIEJ ANALIZA DYNAMICZNYCH I USTALONYCH STANÓW PRACY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO ZE STRUMIENIEM POPRZECZNYM PRACA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ: HYDRODYNAMIKA ĆWICZENIE B: Wyznaczanie oporów przy przepływie płynów [OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ] opracowanie: A.W.

DZIAŁ: HYDRODYNAMIKA ĆWICZENIE B: Wyznaczanie oporów przy przepływie płynów [OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ] opracowanie: A.W. DZIAŁ: HYDRODYNAMIKA ĆWICZENIE B: Wynacanie ooró ry rełyie łynó [OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ] oracoanie: A.W. rys.. Rokład rędkości rekroju rury dla rełyu laminarnego i turbulentnego LICZBY KRYTERIALNE:

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie środka ścinania w prętach o przekrojach niesymetrycznych

Wyznaczanie środka ścinania w prętach o przekrojach niesymetrycznych Insttut Mechaniki i Inżnierii Obliceniowej Wdiał Mechanicn echnologicn Politechnika Śląska www.imio.polsl.pl LBORORIUM WYRZYMŁOŚCI MERIŁÓW Wnacanie środka ścinania w prętach o prekrojach niesmetrcnch WYZNCZNIE

Bardziej szczegółowo

Global Positioning System (GPS) zasada działania

Global Positioning System (GPS) zasada działania Global Positioning Sstem GPS asada diałania Metoda wnacania pocji GPS apewnia pocję 3D -,, H. Parametr nawigacjn odległość odbiornika od SV. Odległość od SV wlicana na podstawie pomiaru casu podcas prebtej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie produktów

Zestawienie produktów EPIC B, G, G, X7 Paźdirnik Sysmy poliylnow PE, PE 00 sawini produków DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYC, SIECI DYSTRYBUCYJNYC GAU, KANAIACJI CIŚNIENIOWEJ, INSTAACJI PREYSŁOWYC Sysmy doskonał dla sici infrasrukuralnych

Bardziej szczegółowo

Atom wodoru. -13.6eV. Seria Lymana. od 91 nm to 122 nm. n = 2, 3,... Seria Paschena n = 4, 5,... n = 5, 6,... Seria Bracketta.

Atom wodoru. -13.6eV. Seria Lymana. od 91 nm to 122 nm. n = 2, 3,... Seria Paschena n = 4, 5,... n = 5, 6,... Seria Bracketta. Atom wodou -3.6eV Seia Lmana n 2, 3,... od 9 nm to 22 nm Seia Paschena n 4, 5,... Seia Backetta n 5, 6,... Ogólnie: n 2, 2, 3; n (n 2 + ), (n 2 + 2),... Atom wodou We współędnch sfecnch: metoda odielania

Bardziej szczegółowo

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska, Wrocław; KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław **

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska, Wrocław; KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław ** Górnictwo i Goinżyniria Rok 35 Zszyt 3/1 2011 Monika Hardygóra*, Hnryk Komandr**, Mirosław Bajda** ENERGOOSZCZĘDNE TAŚMY PRZENOŚNIKOWE DLA KOPALŃ WĘGLA BRUNATNEGO 1. Wprowadzni Prznośniki taśmow są podstawowymi

Bardziej szczegółowo

DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warszawa,xpaździernika 2010 r.

DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warszawa,xpaździernika 2010 r. DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warsaa,xpaźdiernika 2010 r. Pan Rysard Proksa Preodnicący Sekcji Krajoej Ośiaty i Wychoania NSZZ Solidarność" ul. Wały Piastoskie 24 80-855 Gdańsk Sanony Panie Preodnicący, Odpoiadając

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu miennch wkład MATEMATYKI Automatka i robotka studia niestacjonarne sem II, rok ak 2009/2010 Katedra Matematki Wdiał Informatki Politechnika Białostocka Niech R ndef ={( 1, 2,, n ): 1 R 2

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

MODELOWANIE MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH MODELOWANIE MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH Andrzej BAIER, Michał MAJZNER Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę modelowania laminatów, za pomocą narzędzia zawartego w zaawansowanym programie graficznym

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubzpiczń Społcznych Dpartamnt Zamówiń Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tl: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/271/IN- 268/15 Warszawa, dnia 19.03.2015 r. Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Wpływ strategii powierzchniowej obróbki laserowej na jej efektywność

Wpływ strategii powierzchniowej obróbki laserowej na jej efektywność MECANIK NR 1/2015 23 Wływ stratgii owirzchniowj obróbki lasrowj na jj ktywność Inlunc o lasr surac tratmnt stratgy on its icincy JOANNA RADZIEJEWSKA JACEK WIDŁASZEWSKI Przdstawiono wyniki badań ksrymntalnych

Bardziej szczegółowo

PITAGORAS ARYSTOTELES ERATOSTENES. Wprowadzenie. O kulistości Ziemi. Starożytni postulatorzy kulistości Ziemi

PITAGORAS ARYSTOTELES ERATOSTENES. Wprowadzenie. O kulistości Ziemi. Starożytni postulatorzy kulistości Ziemi O kulistości Ziemi Starożtni postulator kulistości Ziemi Wprowaenie PITAGOAS sugerował, iż Ziemia jest kstałtu kulistego. Jenak postulat ten opierał się racej na tm, iż kula bła uważana a figurę oskonałą,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO

ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 63 Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO Streszczenie: W strukturze typu sandwicz z rdzeniem typu pianoaluminium oraz na strukturze

Bardziej szczegółowo

www.eled.pl LAMPY ULICZNE LED

www.eled.pl LAMPY ULICZNE LED dp p d LAMPY ULICZNE LED A B C D LAMPY LED ULICZNE: A 150W B 120W C 80W D 60W Spis trści Spcyfikacja tchniczna Poradnik - kasyfikacja dróg Rozkład natężnia śiatła Rguoany uchyt montażoy Montaż i ymiary

Bardziej szczegółowo

Imperfekcje globalne i lokalne

Imperfekcje globalne i lokalne Imperfekcje globalne i lokalne Prz obliczaniu nośności i stateczności konstrukcji stalowch szczególnego znaczenia nabiera konieczność uwzględniania warunków wkonania, transportu i montażu elementów konstrukcjnch.

Bardziej szczegółowo

V JURAJSKI TURNIEJ MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM FINAŁ 14 maja 2005 r.

V JURAJSKI TURNIEJ MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM FINAŁ 14 maja 2005 r. V JURAJSKI TURNIEJ MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM FINAŁ 4 maja 005 r. Przecztaj uważnie poniższą instrukcję: Test składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera 0 zadań wielokrotnego wboru. Tlko

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln czym sę zajmujmy? szkolna, symulacj Komunkacja, współpraca Cągł doskonaln Zarządzan zspołm Rozwój talntów motywacja

Bardziej szczegółowo

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007 Tadusz Uhl*, Macij Kaliski*, Łukasz Sękiwicz* *Akadmia Górniczo - Hutnicza w Krakowi ASY PALI IE I E II STRESZCZENIE Artykuł zawira informacj na tmat zastosowania ogniw paliwowych jako gnratorów nrgii

Bardziej szczegółowo

P K. Położenie punktu na powierzchni kuli określamy w tym układzie poprzez podanie dwóch kątów (, ).

P K. Położenie punktu na powierzchni kuli określamy w tym układzie poprzez podanie dwóch kątów (, ). Materiał ddaktcne Geodeja geometrcna Marcin Ligas, Katedra Geomatki, Wdiał Geodeji Górnicej i Inżnierii Środowiska UKŁADY WSPÓŁZĘDNYCH NA KULI Pierwsm prbliżeniem kstałtu Ziemi (ocwiście po latach płaskich

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych Prztwarzani sygnałów biomdycznych dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński, prof. PW Człowik- najlpsza inwstycja Projkt współfinansowany przz Unię Europjską w ramach Europjskigo Funduszu Społczngo Wykład XI Filtracja

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH. Ćwiczenie 2 POMIARY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY SILNIKÓW SPALINOWYCH

LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH. Ćwiczenie 2 POMIARY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY SILNIKÓW SPALINOWYCH Dr inŝ. Sławomir Makowski WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KATEDRA SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘśAREK Kirownik katdry: prof. dr hab. inŝ. Andrzj Balcrski, prof. zw. PG LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce Anna urczak Zachodniopomorska Szkoła Biznsu w Szczcini Prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngo w Polsc Strszczni W artykul wyjaśniono istotę rolnictwa kologiczngo Następni szczgółowo omówiono zasady, na

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA BUDOWLI 2 PRACA SIŁ WEWNĘTRZNYCH W PRĘTACH

MECHANIKA BUDOWLI 2 PRACA SIŁ WEWNĘTRZNYCH W PRĘTACH Oga Kopac, am Łogowski, Wojciech Pawłowski, ichał Płotkowiak, Krstof mber Konsutacje naukowe: prof. r hab. JERZY RKOWSKI Ponań /3 ECHIK BUDOWI Praca sił normanch Siła normana prpomnienie (): Jest to siła

Bardziej szczegółowo

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych.

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych. Przkłd 6 Przkrój złożon z trzh ksztłtowników wlownh Polni: Wznzć główn ntrln momnt bzwłdnośi orz kirunki główn dl poniższgo przkroju złożongo z trzh ksztłtowników wlownh 0800 0 80800 Dn dotzą ksztłtowników

Bardziej szczegółowo

Publikacje GreenWorld

Publikacje GreenWorld Osady ścikow odpadm (ni)bzpicznym. Andrzj Mizra Konsultant Naukowo Tchniczny Ds. InŜynirii Ochrony Środowiska Osady ścikow są produktm oczyszczania ścików i powstają na skutk szrgu procsów fizycznych,

Bardziej szczegółowo

OdPORNOść LAmiNATU WęgLOWO-EPOkSYdOWEgO NA zmęczeniowy ROzWój ROzWARSTWiEń W WARUNkACh isp

OdPORNOść LAmiNATU WęgLOWO-EPOkSYdOWEgO NA zmęczeniowy ROzWój ROzWARSTWiEń W WARUNkACh isp PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 18 25, Warszawa 2011 OdPORNOść LAmiNATU WęgLOWO-EPOkSYdOWEgO NA zmęczeniowy ROzWój ROzWARSTWiEń W WARUNkACh isp KamIla CzajKoWSKa, DaNIel Szeląg, zbigniew lorenc Instytut

Bardziej szczegółowo

SKRĘCANIE WAŁÓW OKRĄGŁYCH

SKRĘCANIE WAŁÓW OKRĄGŁYCH KRĘCANIE AŁÓ OKRĄGŁYCH kręcanie występuje wówczas gdy para sił tworząca moment leży w płaszczyźnie prostopadłej do osi elementu konstrukcyjnego zwanego wałem Rysunek pokazuje wał obciążony dwiema parami

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje.

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje. Raport Autumn 2011 II Edycja 22 grudnia 2011 www.langloo.com Partnr wydania www.combidata.pl Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij

Bardziej szczegółowo

Rozważa się dwa typy odwzorowań: 1. Parametryzacja prosta

Rozważa się dwa typy odwzorowań: 1. Parametryzacja prosta WYKŁAD MODELOWANIE I WIZUALIZACJA TEKSTURY. Co to jest tekstra obiekt T(,, (,, t( =... tn(,,,, Plan wkład: Co to jest tekstra? Generowanie worów tekstr Wialiaja tekstr Filtrowanie tekstr Co może oiswać

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln Osoba prowadząca badan zawodowo aktywator własna dzałalność gospodarcza Gtn Nobl Bank trnr wwnętrzny Konrad Dębkowsk

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesu doboru próby

Projektowanie procesu doboru próby Projkowai procsu doboru próby Okrśli populacji gralj i badaj Okrśli jdoski próby 3 Okrśli wykazu badaj populacji 4 Okrśli liczbości próby 5 Wybór mody doboru próby losowgo ilosowgo Usali ko lub co moż

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 7504 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Bardziej szczegółowo