WIRTUALIZACJA PĘKANIA MIĘDZYWARSTWOWEGO KOMPOZYTU VIRTUALIZATION OF INTERLAYER CRACK PROPAGATION IN CRF COMPOSITE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIRTUALIZACJA PĘKANIA MIĘDZYWARSTWOWEGO KOMPOZYTU VIRTUALIZATION OF INTERLAYER CRACK PROPAGATION IN CRF COMPOSITE"

Transkrypt

1 Mgr inż. Jack Skrpk AvioAro Bilsko-Biała Pro. dr hab. inż. Jack Stadnicki ATH Bilsko-Biała WIRTUALIZACJA PĘKANIA MIĘDZYWARSTWOWEGO KOMPOZYTU Strscni: W artkul prdstaiono modl MES kompotu arstogo mocniongo tkaniną łókin ęgloch. Modl uględnia nętrną strukturę mocninia ora tchnologię jgo tarania. Modl korstano do smuloania propagoania pęknięcia międ arstogo kompoci mocnionm 6. arstami tkanin łókin ęgloch. Za krtrium pękania kompotu prjęto prkrocni dopuscalngo dłużnia osnoi kompotu. Wniki anali i smulacji porónano nikami ksprmntu. Słoa kluco: kompot arsto, modl MES, dlaminacja VIRTUALIZATION OF INTERLAYER CRACK PROPAGATION IN CRF COMPOSITE Abstract: Th olloing articl shos th FEM modl o a laminat composit rinorcd ith abric mad o roving o carbon ibrs. Th modl considrs th intrnal structur o th rinorcmnt and th manuacturing procss o its production. This modl as usd or a simulation o a crack propagation in th 6-lars o carbon ibr laminat. Ecding prmissibl strains in th nods corrsponding to th po rsin - th arp o th sampl as accptd as th critrion or damag. Th rsults o th simulation r thn compard ith th rsults o th primnts. Kords: laminat composit, FEM modl, dlamination. WPROWADZENIE Dnamicn roój matriałó kompotoch dtrminuj konicność ni tlko doskonalnia mtod ich tarania, al róniż mtod oblicnioch, umożliiającch pridani achoania tch matriałó. Wkorstani smulacji komputroch, scgólności mtod lmntó skońconch jst obcni najposchnij stosoaną mtodą spomagania oblicń inżnirskich. Podstaą uskania łaścich nikó jst prjęci poprango modlu oblicniogo, co prpadku matriałó kompotoch stara pngo rodaju trudności, scgólni dla kompotó arstoch laminató, którch mocninim jst tkanina konana tasimk rovingu łókin ęgloch, sklanch lub innch. Stosoan obcni mtod oblicń baują na korstaniu praa misanin, któr traktuj kompot składając się co najmnij dóch składnikó: mocninia i osno jako matriał jdnorodn, cli posiadając łaściości będąc padkoą składnikó. Założni taki ni jst popran, gdż łaściości trmałościo alżą ni tlko od łaściości mocninia i osno, al róniż od struktur mocninia i od trmałości połącnia mocnini osnoa. Dodatkoo ażnm aspktm oblicń trmałościoch jst możliość pridania uskodń pęknięć i prognooania ich rooju, któr matriałach kompotoch jst ualżnion o takich cnnikó jak: rodaj mocninia, kirunk mocninia, rodaj osno, a takż tchnologia

2 konania np. możliość stąpinia ad struktur. W ninijsj prac opisano modl oblicnio kompotu arstogo macniango tkaniną rovingu łókin ęgloch ora prproadoną jgo pomocą smulację rooju najcęścij stępującj orm uskodnia jaką jst roarstini dlaminacja kompotu. Uskan niki porónano następni nikami ksprmntu.. ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH Do okrślnia odporności na pękani stosuj się praa nikając mchaniki pękania ośrodkó ciągłch, którch różnia się tr podstao sposob pękania alżności od prłożongo obciążnia rs.. Rs. Sposob obciążnia lmntó scliną: a sposób I-cst rorani otirani pęknięcia, b sposób II-ścinani dłużn, c sposób III-ścinani poprcn Do okrślnia odporności na pękani konicn jst ksprmntaln nacni stałch matriałoch spółcnnika intnsności naprężń K lub krtcngo spółcnnika ualniania nrgii G c ora krtcnj długości sclin l. Paramtr t umożliiają ilościoą ocnę achoania się matriału okrśloną adą ora okrślni arunkó jakich następuj poięksni się tj ad, a kci niscni badango lmntu. Istnij kilka mtod okrślnia odporności na pękani kompotó laminató iąanch głóni roojm pęknięć międarstoch cli dlaminacją, która jak już spomniano, jst najcęścij spotkaną ormą uskodnia i proadi do obniżnia stności, trmałości konstrukcji, a kci do niscnia. Wśród nich można różnić mtodę korstującą lmnt kohjn Cohsiv Zon Modl CZM [], którj akłada się, ż pobliżu coła sclin stępuj stra matriału o długości l c, która ulga stopnioj dgradacji po prkrocniu naprężń maksmalnch σ ma. Całkoita sparacja następuj dopiro po prkrocniu Rs. Schmat diałania lmntu kohjngo odkstałcń maksmalnch ε ma, odpoiadającch σ0 ni aś σ ma. Stosoan obcni komrcjnch sstmach MES lmnt kohjn posiadają różn charaktrstki. Na rs. prdstaiono schmat diałania lmntu kohjngo, natomiast na rs.3 prdstaiono podstao charaktrstki tgo lmntu.

3 Rs.3 Charaktrstki lmntó kohjnch: atrapoa, bilomianoa, cdulinioa, dkładnica Pol pod krsm rprntuj artość krtcną spółcnnika ualniania nrgii G c, którą prost sposób można nacć popr badani konkrtnch próbk. Właści odoroani długości str l c ora licb lmntó prpadającch na tę strę, odkstałcń ε i ε ma, ora naprężń σ ma, maga prproadnia srgu tstó numrcnch, któr ostatcności sproadają się do posukiania paramtró charaktrstki poalającch uskać biżność roiąania numrcngo nikim ksprmntu. Z uagi na trudności pomiarm tch artości istnij duż rko, ż prjęt artości niłaścii odorują rcistość. Modl dskrtn laminatu posiada padko stał matriało, atm ni uględnia się nim płu rodaju astosoango mocninia splot tkanin na prbig dlaminacji, co jst adą tj mtod. Dlatgo tż dalsj cęści prac aproponoano sposób numrcngo smuloania dlaminacji uględninim struktur mocninia. 3. DOŚWIADCZALNE WYZNACZANIE ODPORNOŚCI NA PĘKANIE W badaniach korstano pirs sposób obciążnia cst rorani. Zastosoano próbkę DCB Doubl Cantilvr Bam [3], którj miar i sposób obciążnia prdstaiono na rs.4. Rs.4 Wmiar próbki DCB i schmat raliacji obciążnia Próbki konano laminatu składającgo się 6 arst tkanin tasimk łókin ęgloch o sploci płócinnm i gramatur 96 g/m. Jako osnoę astosoano żicę poksdoą. Sclina inicjująca pęknięci konana ostała płascźni środkoj próbki procsi laminoania. Do poirchni próbki ostał prkljon mtalo ucht poalając na amocoani prrądi pomiarom. Na potrb anali prjęto, ż prbig procsu dlaminacji moż bć odoroan alżnością Pδ, atm adaano roarci δ a mirono siłę P. Eksprmnt prproadono dla pięciu próbk o orintacji tasimk tkanin jak na rs.4. Na rs.5 prdstaiono niki uskanch pomiaró. 3

4 Dla prproadongo badania próbki stałą matriałoą okrślającą odporność kompotu na pękani jst krtcna artość spółcnnika ualniania nrgii, która moż bć nacona stosunkoo prost sposób g alżności [3]: G Ic Rs.5 Zalżność sił rorającj P od roarcia δ: a dla poscgólnch próbk, b uśrdniona śrdni odchlni standardo,4n 3P d Ba gdi: G Ic spółcnnik ualniania nrgii dla pirsgo sposobu obciążnia cst rorani, P obciążni, δ roarci, B srokość próbki, a długość pęknięcia. W tabli prdstaiono uskan artości spółcnnika ualniania nrgii G Ic. Tab. Wartość spółcnnika ualniania nrgii Nr próbki G Ic [N/m] Wartość śrdnia G Ic [N/m] Odchlni standardo σ [N/m] ,49 Uskan niki pomiaró posłużł dalsj koljności do prproadnia tstó numrcnch dla aproponoango modlu dskrtngo. 4. DYSKRETNY MODEL OBLICZENIOWY Jak spomniano proadniu, obcni stosoan modl numrcn ni uględniają struktur mocninia kompotu a jdni padko stał matriało. Ab liminoać to uproscni opracoano modl dskrtn, którm odrębniono składniki kompotu: mocnini i osnoę. W pirsm tapi prgotoano paramtrcn modl gomtrcn tkanin. W tm clu korstano alżności 4

5 5 opisując rokład łókin astosoanj tkanini o sploci płócinnm[]. Na rs.6 prdstaiono modl t. komórki lmntarnj RUC Rptitiv Unit Cll ora paramtr gomtrcn korstan rónaniach. Rs.6 Modl CAD tkanin: a komórka lmntarna RUC, b miar tkanin a h a h π π cos cos Zalżności opisują kr środko rprntując poscgóln tasimki tkanin. Natomiast rónania 3 opisują paramtr prkrojo poscgólnch tasimk tkanin. a h a h π π cos cos 3 Wkorstując pożs alżności można proadić ór na poirchni, któr od gór,,, top top i od dołu,,, bot bot ogranicają tkaninę mocninia.,,,, bot top bot top W koljnm tapi opracoano modl gomtrcn osno, któr analioanm kompoci bła żica poksdoa. W tm clu korstano opracj na brłach pr użciu algbr Bool a. Z prostopadłościanu o miarach nikającch miaró RUC usunięto cęści, któr płniała tkanina mocninia, korstując rónania poirchni granicnch 4. W kci uskano paramtrcn gomtrcn modl żic prdstaion na rs.7.

6 Opracoan modl gomtrcn moż posłużć do gnroania modli kompotó różnmi rodajami i gramaturami tkanin mocninia, pod arunkim, ż splot tkanin jst płócinn. W clu prproadnia anali opracoano dskrtn modl oblicnio korstanim mtod lmntó skońconch.dskrtacji dokonano Rs. 7 Modl gomtrcn żic programi MSC Patran, natomiast oblicnia prproadon ostał programi MD Nastran. Do dskrtacji korstano linio lmnt trójmiaro CHEXA dinioan pr 8 ęłó, posiadając każdm ęźl po tr stopni sobod [4]. Prjęto, ż cęść modlu odoroująca żicę konana będi matriału iotropogo, natomiast tkanina ęgloa matriału ortotropogo, któr maga podania 9 stałch matriałoch. Z uagi na brak danch matriałoch tkanin tasimk łókin ęgloch traktoanch jako matriał ortotropo, konicn okaało się prproadni procsu kalibracji modlu MES, cli nacni stałch matriałoch E, E, E, G, G, G, ν, ν, ν. W tm clu prproadono dodatko badani polgając na statcnj próbi rociągania płaskij próbki kompotoj składającj się jdnj arst tkanin. Próbka ostała tak prgotoana, ż jj grubość odpoiadała grubości pojdncj arst próbc DCB. W niku badania uskano charaktrstkę alżności σε. W dalsm tapi prgotoano modl dskrtn badanj próbki płaskij i prproadono procs kalibracji, polgając na roiąaniu adania optmaliacji [5], którm ktorm minnch dcjnch i unkcją clu są odpoidnio T 9 ť n n n ý Í Ž ķ Ż [,, K, ] E, E, E, G, G, G,,, ora Q [ P ] T Ś D ģ min, gdi D P P - P ora MES odkstałcni odcinka pomiarogo modlu MES EXP MES, EXP odkstałcni odcinka pomiarogo nacon ksprmntalni, P siła obciążająca próbkę. Kirunk jst godn osią tasimki łókin ęgloch. Zadani roiąano korstując moduł optmaliacji SOL 00 programu MD Nastran. W rultaci roiąania adania optmaliacji uskano artości stałch inżnirskich: E 7GPa, E 5,6GPa, E 5,6GPa, G 4,GPa, G,6GPa, G 4,GPa, ν 0,7, ν 0,3, ν 0,03. Dan t ostał następni korstan do dinioania modlu dskrtngo próbki DCB. Z uagi na romiar adania licbę lmntó skońconch dcdoano, ż procsi smulacji uględnian będi tlko obsar str niscnia rs.8a. Ponadto modl tn jst smtrcn ględm płascn środkoj próbki, proadono atm ię smtrii clu prspisnia oblicń. Na rs.8b prdstaiono dskrtn modl oblicnio komórki lmntarnj RUC korstan do modloania str niscnia. Poostałą cęść próbki amodloano korstując rads podiał na lmnt skońcon. i 6

7 Rs.8 Modl próbki DCB: a stra niscnia, b komórka lmntarna stri niscnia Ab prproadić smulację dlaminacji nalżało prjąć krtrium uskodnia. Jako krtrium uskodnia prjęto prkrocni odkstałcń dopuscalnch ęłach odpoiadającch żic poksdoj osnoi badanj próbki. Ab potirdić słusność prjętgo ałożnia prproadono stępn oblicnia, którch modl dskrtn obciążono prjmując artości maksmalnj sił P7,6N uskaną podcas badań rs.5b. Na rs.9 prdstaiono artości odkstałcń żic stri niscnia uskan podcas smulacji. Rs.9 Odkstałcnia maksmaln żic stri niscnia, % Oblicnia kaał, ż maksmaln odkstałcni nosi 5,8% co potirdiło słusność prjętgo ałożnia, boim g danch producnta uskodni żic nastąpi, gd odkstałcnia prkrocą artość 5 6%. Dalsm tapm bło prproadni smuloania dlaminacji oparciu o algortm pokaan na rs.0. W koljnch itracjach algortmu ięksano roarci δ rs.4 o Δδ aż do uskania artości δ ma, która odpoiadała stanoi niscnia próbki i ostała nacona ksprmntalni rs.5b. Pr cm, jśli odkstałcni ględn ęźl modlu MES lmntu modlującgo żicę ε FEM prkrocło artość krtcną ε ma 6%, pr którm następuję pękani żic, odpoidni lmnt bł usuan modlu MES koljnj itracji. Położni lmntó usuanch modlu koljnch itracjach pooliło na smuloani ściżki propagoania pęknięcia kompoci, ainicjoango pr sclinę próbc DCB, roijającgo się pod płm narastającgo roarcia sclin rs.5. Warto dodać, ż podcas badań mikroskopoch poirchni pęknięcia próbki aobsroano, ż pęknięci ni ostało spoodoan odranim się żic od łókin tkanin prkrocni sił adhji lc 7

8 Rs.0 Schmat bloko smuloania dlaminacji dkohją samj żic prranim ciągłości nętrnj. Prproadon smulacj numrcn potirdił to jaisko. Odkstałcnia maksmaln pojaiają się na poirchni pęknięcia próbki płascźni smtrii i ni prnosą się na ęł łącąc tkaninę żicą. Procs smulacji propagacji pęknięcia proadono do artości roarcia δma 0mm, a uskan niki porónano nikami ksprmntu, co ormi krsu prdstaiono na rs.. Jak prdstaia pożs krs uskano dobrą godność smulacji numrcnj nikami ksprmntu artość spółcnnika korlacji ajmnj Parsona nosi 0,996. Odchlnia charaktrstki mogą bć spoodoan stępoanim ad matriałoch postałch podcas tarania próbki np. pęchr poitra rs.. Trba podkrślić, iż ażn jst łaści prjęci krtrium uskodnia, tj. artości licboj odkstałcń krtcnch Rs. Porónani charaktrstk Pδ dla rcistj próbki i dla modlu dskrtngo ε ma, alż ono od ilu cnnikó takich jak proporcja żic i utardaca, prscni mocninia osnoą, tmpratur grania ora casu grania podcas laminoania, atm od tchnologii stosoanj pr konkrtngo producnta. Chcąc korstać aproponoaną mtodkę do ocn trmałości cęści rcistch konstrukcji konanch kompotó, nalż roiąać problm ktności numrcnj modlu MES. Analioana próbka DCB składała się lmntó i miała ęł. Cas pojdncj itracji algortmu g schmatu na rs.0 komputr procsorm Intl Cor i5 3450, 4GB pamięci RAM nosił około 40 minut. Dośiadcni autoró pr analii podobnch agadniń skaują, ż ktność numrcną modlu MES można nacni popraić rdukując romiar adania popr korstani t. suprlmntó, dostępnch programach anali MES. Zastosoani koncpcji suprlmntu moż dać mirn korści, gdż kompot składa się potarającch lmntó komórk lmntarnch. Wstarc atm dinioać suprlmnt dla jdnj komórki i korstać go podcas budo całgo modlu. W prac [5] kaano, ż korstani koncpcji suprlmntu analii ugięcia płaskij próbki o bliżonch miarach, konanj takigo samgo kompotu jak próbka badana, pooliło rdukoać romiar modlu pocątkoch stopni 8

9 sobod do 98 a pr to skrócić cas oblicń 43s do,9 s, cli blisko 50 ra. Podobnch któ można ockiać smuloaniu dlaminacji. 5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Prproadon badania nad opracoanim modlu MES do smuloania rooju dlaminacji kompotach arstoch macnianch tkaninami poalają na następując stirdnia: obcni stosoan komrcjnch sstmach MES mtod smuloania dlaminacji ni są starcająco użtcn, gdż magają od użtkonika najomości paramtró, któr są trudn a casami Rs. Poirchnia pęknięcia próbki nimożli do okrślnia drogą dośiad- DCB idocnmi adami postałmi calną, procsi tarania nalż dążć do tgo ab smulacjach numrcnch uględniać strukturę nętrną kompotu licbę arst, ich orintację ora splot tkanin mocninia, gdż istotn sposób płają on na uskan niki i ich intrprtację, aproponoana artkul mtodka tornia modlu MES kompotu arstogo macniango tkaniną łókin ęgloch, pooliła uskać modl pomocą którgo można smuloać prbig procsu dlaminacji kompotu gon ksprmntm, stał matriało modlu MES kompotu poinn uględniać tchnologię konania i arunki konkrtngo tórc konstrukcji kompotoch kalibracja modlu MES korstanim nikó ksprmntu. Autor pridują roijani opisango modlu MES kompotu clu stornia użtcngo, inżnirskigo narędia anali rcistch konstrukcji kompotoch. LITERATURA [] Barbro Evr J.: Introduction to composit matrial dsign, Talor & Francis 00. [] Carnocki P., Dobrański P.: Wkorstani lmntó kohjnch do smulacji rooju roarstiń laminatach polimroch, Prgląd Mchanicn 6/0 [3] Ochlski S.: Mtod dośiadcaln mchaniki kompotó konstrukcjnch, WNT, Warsaa 004. [4] Rakoski G., Kacprk Z.: Mtoda lmntó skońconch mchanic konstrukcji, Oicna Wdanica Politchniki Warsaskij, Warsaa 005. [5] Stadnicki J., Tokar Z.: Modl oblicnio kompotu arstogo kalibracja korstanim optmaliacji, XI Skoła Komputrogo Wspomagania Projktoania, Wtarania i Eksploatacji: matriał konrncjn, Jurata 006. [5] Stadnicki J., Tokar Z.: Structural analsis o slctd constructions mad o abric laminat composit, Acta Mchanica Slovaca, Kosc 007, R. [nr] 4-A 9

MWD Komunikaty dla usług komercyjnych. Wersja dokumentu 4.3-2-1.6 Status

MWD Komunikaty dla usług komercyjnych. Wersja dokumentu 4.3-2-1.6 Status MWD Komunikat dla usług komrcjnch Wrsja dokumntu 4.3-2-1.6 Status Wdrożon Data wdrożnia 3Q 2014 Spis trści 1 Dokumnt powiązan... 15 2 Słownik pojęć... 15 3 Wstęp... 15 3.1 Zasad numrowania dokumntu MWDK...

Bardziej szczegółowo

HEURYSTYCZNA METODA WYBORU DOSTAWCÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH

HEURYSTYCZNA METODA WYBORU DOSTAWCÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH 2/2012 Tcnologia i Automatyacja Montażu HEURYSTYCZNA METODA WYBORU DOSTAWCÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH Mark MAGIERA Cora więcj akładów montażowyc funkcjonuj w ramac sici

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A.

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A. KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje.

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje. Raport Autumn 2011 II Edycja 22 grudnia 2011 www.langloo.com Partnr wydania www.combidata.pl Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza silników dwupaliwowych o zapłonie samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG

Ocena porównawcza silników dwupaliwowych o zapłonie samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG NAFTA-GAZ styczń 2012 RO LXVIII Andrzj Adamkiwicz, Czary Bhrndt Akadmia Morska w Szczcini Ocna porównawcza silników dwupaliwowych o zapłoni samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG Wprowadzni

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie środka ścinania w prętach o przekrojach niesymetrycznych

Wyznaczanie środka ścinania w prętach o przekrojach niesymetrycznych Insttut Mechaniki i Inżnierii Obliceniowej Wdiał Mechanicn echnologicn Politechnika Śląska www.imio.polsl.pl LBORORIUM WYRZYMŁOŚCI MERIŁÓW Wnacanie środka ścinania w prętach o prekrojach niesmetrcnch WYZNCZNIE

Bardziej szczegółowo

Naturalne produkty dla zdrowych gołębi w dobrej kondycji!

Naturalne produkty dla zdrowych gołębi w dobrej kondycji! KATALOG Naturaln produkty dla zdrowych gołębi w dobrj kondycji! Bony suplmnty odżywcz zapobigają, poprawiają kondycję, a przd wszystkim są naturaln! Naturaln produkty dla zdrowych gołę bi w dobrj kondycji:

Bardziej szczegółowo

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej.

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej. Śrdni waŝony koszt kapitału (WACC) Spółki mogą korzystać z wilu dostępnych na rynku źródł finansowania: akcj zwykł, kapitał uprzywiljowany, krdyty bankow, obligacj, obligacj zaminn itd. W warunkach polskich

Bardziej szczegółowo

Modele wczesnego ostrzegania przed kryzysami walutowymi zastosowania dla Polski *

Modele wczesnego ostrzegania przed kryzysami walutowymi zastosowania dla Polski * 4 Makrokonomia BANK I KREDYT wrzsiƒ 2005 Modl wczsngo ostrzgania przd kryzysami walutowymi zastosowania dla Polski * Dobromi Srwa 1. Wprowadzni * WczÊnijszych obliczƒ, dotyczàcych analizy sygna owj, dokona

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie bazujące na wielosensorowym filtrze Kalmana. Positioning based on the multi-sensor Kalman filter

Pozycjonowanie bazujące na wielosensorowym filtrze Kalmana. Positioning based on the multi-sensor Kalman filter Scntfc ournal Martm Unvrt of Szczcn Zzt Naukow Akadma Morka w Szczcn 8, 13(85) pp. 5 9 8, 13(85). 5 9 ozcjonowan bazując na wlonorowm fltrz Kalmana otonng bad on th mult-nor Kalman fltr otr Borkowk, anuz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona

Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona Bank i Kredt 44 (4, 03, 375 40 www.bankikredt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Wkorzstanie gotówki i kart płatniczej w punktac andlowo-usługowc w Polsce: zastosowanie dwuwmiarowego modelu Poissona Jerz

Bardziej szczegółowo

MICHAŁ ZIELNICA, WŁODZIMIERZ TALARCZYK Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań

MICHAŁ ZIELNICA, WŁODZIMIERZ TALARCZYK Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań MICHAŁ ZIELNICA, WŁODZIMIERZ ALARCZYK Przemsłow Insttut Maszn Rolniczch, Poznań SIMULAION OF LOADS OF MULI-ROLE AGGREGAE FOR PLOUGHLESS SOIL ILLAGE S u m m a r In the paper presented are practical possibilities

Bardziej szczegółowo

do odkrycia sprawia, że nawet teraz niektóre

do odkrycia sprawia, że nawet teraz niektóre JEST TYLE ADAM ZALEPA odkrycia operacyjny - elastycny jak żaden inny uniknąć. Weźmiemy się spraia, że et tera niektóre też a emulatory, które cynności moż robić łatiej niż ielu osobom skutecnie noomodnych

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE. Wybory do Parlamentu Europejskiego Miasta jak dwie siostry. Wywiad z Mariuszem Wilkiem Landshuckie wesele

BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE. Wybory do Parlamentu Europejskiego Miasta jak dwie siostry. Wywiad z Mariuszem Wilkiem Landshuckie wesele BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE nr 3 (12) maj / czrwic 2009 MOJE MIASTO Wybory do Parlamntu Europjskigo Miasta jak dwi siostry MY POLACY Wywiad z Mariuszm Wilkim Landshucki wsl PORADNIK Mity

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatki Metod Informatki Stosowanej Nr 1/008 (Tom 13) Szczecin 008 Metod Informatki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatki Polskiej Akademii Nauk Oddział

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu miennch wkład MATEMATYKI Automatka i robotka studia niestacjonarne sem II, rok ak 2009/2010 Katedra Matematki Wdiał Informatki Politechnika Białostocka Niech R ndef ={( 1, 2,, n ): 1 R 2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. LxPolonica nr 27934. Stan prawny 200-- Dz.U.2003.39.328 (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

IO05r164582test4-0505.doc

IO05r164582test4-0505.doc 1. Proces projektowe 1. Zanacć wsstkie dania charakterjące faę strategicną: ma miejsce pred ropocęciem realiacji projekt obejmje klcowe decje stalające strktrę programów jest poświęcona ocenie możliwości

Bardziej szczegółowo

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Ewa Jastrębska Ewa Pyłka-Gutowska Biologia Centralna Komisja Egaminacyjna publikacja współfinansowana pre Europejski Fundus Społecny Autory biuletynu: Ewa Jastrębska, Ewa Pyłka-Gutowska

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY STRONY INTERNETOWEJ

KOMPONENTY STRONY INTERNETOWEJ Zszyty Naukow Wydziału Elktrotchniki i Automatyki Politchniki Gdańskij Nr 9 XIII Sminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2003 Oddział Gdański PTETiS KOMPONENTY STRONY INTERNETOWEJ Agniszka

Bardziej szczegółowo

1(2) Studenckie czasopismo naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

1(2) Studenckie czasopismo naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 1(2) 2014 Studncki czasopiso naukow Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwrsyttu Jagillońskigo 2014-08-23 12:38:56 Księgarnia Ad sp z oo ul św Anny 6, 31-008 Krów tl/fax: 12 431 27 43 @

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie PA6. Badanie działania regulatora PID zaimplementowanego w sterowniku S7-1200 firmy Siemens

Ćwiczenie PA6. Badanie działania regulatora PID zaimplementowanego w sterowniku S7-1200 firmy Siemens INSYU AUOMAYKI i ROBOYKI WYDZIAŁ MECHARONIKI - laboratorium Ćwiczni PA6 Badani działania rgulatora PID zaimplmntowango w strowniu S7-00 firmy Simns Instrucja laboratoryjna Opracowani : dr inż. Danuta Holjo

Bardziej szczegółowo

Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej na jego niestabilność termosprężystą. Część I. Budowa modelu MES i jego weryfikacja

Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej na jego niestabilność termosprężystą. Część I. Budowa modelu MES i jego weryfikacja Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej... 111 EKSPLOATYKA ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN Zeszyt 3 (151) 2007 STANISŁAW ŚCIESZKA, MARCEL ŻOŁNIERZ Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

Platforma Galileo: Koncepcja uniwersalnego odbiornika sygnałów Galileo dla potrzeb nawigacji morskiej

Platforma Galileo: Koncepcja uniwersalnego odbiornika sygnałów Galileo dla potrzeb nawigacji morskiej Samodzilna Pracownia Radiokomunikacji Morskij w Gdańsku (P-8) Plaforma Galilo: Koncpcja uniwrsalngo odbiornika sygnałów Galilo dla porzb nawigacji morskij Praca nr 08300026 Gdańsk, grudziń 2006 Plaforma

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRYCZNE OKREŚLENIE PRZEMIESZCZEŃ GRUNTU W TRAKCIE LABORATORYJNEGO EKSPERYMENTU GEOTECHNICZNEGO

FOTOGRAMETRYCZNE OKREŚLENIE PRZEMIESZCZEŃ GRUNTU W TRAKCIE LABORATORYJNEGO EKSPERYMENTU GEOTECHNICZNEGO Archium Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 9, 2009 ISBN 978-83-6576-09-9 FOTOGRAMETRYCZNE OKREŚLENIE PRZEMIESZCZEŃ GRUNTU W TRAKCIE LABORATORYJNEGO EKSPERYMENTU GEOTECHNICZNEGO THE PHOTOGRAMMETRIC

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2014 Gliwice, maj 2014 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) ykonania adania publicnego JA CZŁOWIEK (tytuł adania publicnego) okresie 7.2.21 r. do 1.12.21 r. określonego umoie nr 9/21 aartej dniu 7 lutego 21 r. pomiędy POWIATEM

Bardziej szczegółowo