INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.)"

Transkrypt

1 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE Zrób zdjęcie i pojedź do Brukseli! KONKURS PRZEDŁUŻONY!!! we współpracy z biurem Pani Danuty Jazłowieckiej Posłanki do Parlamentu Europejskiego ogłaszają konkurs fotograficzny Jak zmienia się Opolskie dzięki Funduszom Europejskim II edycja. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2014 r. więcej: Decyzja ZWO o wyborze projektu do dofinansowania w ramach VI naboru wniosków do działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata (RPO WO ) 5 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego (ZWO) jako Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO WO podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały prawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach VI naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO w zakresie kategorii interwencji: 43 efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią. więcej: Aktualizacja Vademecum dla beneficjentów, Tom III RPO WO ZWO przyjął 20 wersję Vademecum dla beneficjentów RPO WO Tom III - Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO więcej: 1

2 Lista zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/PWP/2013, Priorytet VIII PO KL, Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Opolu przedstawił listę zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/PWP/2013 w ramach Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekty Konkursowe PO KL. więcej: 1pokl811pwp2013-priorytet-viii-po-kl-poddzialanie-811.html Aktualne zestawienie wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej po uzupełnieniu wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1, nr konkursu 1/POKL/7.2.1/2014 WUP w Opolu przedstawił aktualne zestawienie wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej po uzupełnieniu wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1, nr konkursu 1/POKL/7.2.1/2014 w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe PO KL. więcej: Wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych IP dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2, Priorytet VI PO KL w woj. opolskim z dn r. WUP w Opolu przedstawił wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych IP dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienie PO KL, Priorytet VI PO KL w woj. opolskim z dn r. więcej: oraz-beneficjentow-pomocy-ubiegajacych-sie-o-wsparcie-w-ramach-dzialania-62-priorytet-vi-po-kl-w-woj-opolskim-z-dn r.html 2

3 Wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych IP dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 8.1.2, Priorytet VIII PO KL w woj. opolskim z dn r. WUP w Opolu przedstawił wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych IP dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie projekty konkursowe PO KL, Priorytet VIII PO KL w woj. opolskim z dn r. więcej: Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) w sprawie działania zorganizowanego przez Komisję Europejską w ramach programu EaSI MPiPS przedstawiło pismo w sprawie działania zorganizowanego przez Komisję Europejską w ramach programu EaSI. więcej: Interpretacja Instytucji Zarządzającej PO KL dot. Pkt. 7 i 8 podrozdziału nr 4.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL IZ PO KL przekazuje do wykorzystania przez Beneficjentów, Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Pośredniczące II stopnia interpretację dotyczącą punktu nr 7 i 8 podrozdziału nr 4.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 2 kwietnia 2014 r. (obowiązujących od dnia 1 maja 2014 r.). więcej: tacja_inst_zarz_kwal_wydatkow_pokl_ aspx 3

4 Jak znaleźć partnera do projektu za pomocą bazy na stronie programu Europa Środkowa Baza pomysłów jest ogólnodostępna korzystanie z niej nie wymaga zakładania profilu. Celem tego narzędzia jest zareklamowanie swojego pomysłu i znalezienie partnerów do projektu. Jeśli chcesz mieć dostęp do danych kontaktowych autorów pomysłów lub zamieścić swój pomysł, konieczne jest założenie profilu w bazie. więcej: /Strony/Jak_znalezc_partnera_do_projektu_za_pomoca_bazy_na_stronie_programu_Europa_Srodkowa.aspx Raport o potencjale administracyjnym instytucji realizujących programy współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) opracowano kolejny raport pt. "Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata ". Dokument, będący elementem systemu monitoringu zdolności instytucjonalnej, przedstawia informacje na temat wybranych aspektów funkcjonowania jednostek zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w latach więcej: ny/raport_o_potencjale_administracyjnym_instytucji_realizujacych_nsro_2007_2013_ aspx Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) stan na 15 lipca 2014 r. MIiR, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach PO IiŚ. więcej: kumentach/strony/aktualizacja harmonogramu_naborow_wnioskow_poiis_ aspx Baza Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w województwie opolskim Ze względu na bardzo duże zainteresowanie możliwościami skorzystania z oferty Inkubatorów Przedsiębiorczości, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przygotowali bazę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej oferty, proponowanej przez Instytucje Otoczenia Biznesu, które otrzymały dofinansowanie w ramach Podziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO więcej: 4

5 Bezpłatne doradztwo ekonomiczne w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (AIP UO) AIP UO świadczy bezpłatne usługi doradztwa z zakresu ogólnych zasad zakładania działalności gospodarczej, ekonomicznych i finansowych aspektów jej prowadzenia np. wyboru form opodatkowania, finansów przedsiębiorstwa, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto dokonywana jest wstępna ocena pomysłu na działalność gospodarczą, opracowanie biznesplanu oraz wybór źródeł finansowania działalności. więcej: Gwarancje de minimis - wsparcie dla mikro, małych i średnich firm Program gwarancji de minimis jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze. W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. Jest to pierwszy program rządu, w którym ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami jest przejęte przez Skarb Państwa. Gwarancje de minimis stanowią dozwoloną prawem polskim i regulacjami UE pomoc państwa dla przedsiębiorców. Są oferowane przez BGK za pośrednictwem banków kredytujących. więcej: Oferta pożyczek dla MŚP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Opolu. więcej: 5

6 Nieuczciwe praktyki w zakresie informacji o Funduszach Europejskich W związku z powtarzającymi się sygnałami o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na sprzedaży dostępnych bezpłatnie informacji i publikacji na temat Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje i przypomina, że wszelkie materiały informacyjne, w tym poradniki, informatory, broszury, podręczniki dla beneficjentów, itp. wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich są bezpłatne. więcej: Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności stan na 13 lipca 2014 r. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK od początku uruchomienia programów do 13 lipca 2014 r. złożono 298,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 606,4 mld zł. więcej: FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spotkanie informacyjne EWT w Warszawie MIiR zaprasza 8 października 2014 r. na spotkanie informacyjne na temat programów transnarodowych i międzyregionalnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej , z udziałem Polski. więcej: 6

7 Trwa rejestracja na spotkanie dla instytucji z Polski i Niemiec zainteresowanych współpracą transnarodową Wkrótce zostaną ogłoszone nabory w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Jeżeli planujesz udział w projekcie Programu Region Morza Bałtyckiego lub Europa Środkowa, to spotkanie jest dla Ciebie. Aby zachęcić do współpracy podmioty z obydwu krajów, reprezentanci Polski i Niemiec w komitetach programów transnarodowych wraz z krajowymi punktami kontaktowymi organizują spotkanie 14 października 2014 r. w Berlinie. więcej: ec_zainteresowanych_wspolpraca_transnarodowa_ aspx KONKURSY / DZIAŁANIA PROMOCYJNE Trwa konkurs na Najlepsze Partnerstwo Społeczne 2014 Roku Do 15 sierpnia będzie trwał konkurs na najciekawsze praktyki współpracy międzysektorowej. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są już dzisiaj. 5 maja ruszyła IV edycja Konkursu, którego organizatorem jest Krajowy Ośrodek EFS. Przedsięwzięcie jest adresowane do wszystkich podmiotów, które budują stabilne przedsięwzięcia społeczne, sprzyjające trwałym relacjom gospodarczym między partnerami i przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce. więcej: Konkurs fotograficzny Komisji Europejskiej Europe in my Region Komisja Europejska ogłosiła kolejną edycję konkursu fotograficznego, skierowanego do beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności. Beneficjenci mogą wziąć udział w dwóch kategoriach Mój projekt oraz Świadek naoczny. Ostateczny termin przesyłania zdjęć upływa z dniem 23 sierpnia br. więcej: 7

8 Zrób zdjęcie i pojedź do Brukseli! KONKURS PRZEDŁUŻONY!!! we współpracy z biurem Pani Danuty Jazłowieckiej Posłanki do Parlamentu Europejskiego ogłaszają konkurs fotograficzny Jak zmienia się Opolskie dzięki Funduszom Europejskim II edycja. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2014 r. więcej: Rusza VIII edycja konkursu "Dobre praktyki EFS 2014" Już po raz ósmy mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konkursie Dobre praktyki EFS 2014, przeznaczonym dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL. Zgłoszenia można przesyłać do 15 października 2014 r. więcej: i/strony/rusza_kolejna_viii_ed_konk_dobre_praktyki_ aspx NABORY WNIOSKÓW Nabór wniosków w ramach Poddziałania PO KL PARP ogłasza nabór wniosków w ramach Działania Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU PO KL. Wnioski można składać od 11 do 21 lipca 2014 r. więcej: Wsparcie na założenie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 PO KL W związku z licznymi zapytaniami, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego informuje, kto może przystąpić do projektu w ramach Działania 6.2 PO KL - Bądź przedsiębiorczy, pracuj u siebie 2. więcej: 8

9 Nabór wniosków w ramach Działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór wniosków w ramach Działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW. Wnioski można składać od 2 czerwca do 31 lipca 2014 r. w biurach powiatowych ARiMR. więcej: Nabór wniosków w ramach Działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności PROW ARiMR ogłasza nabór wniosków w ramach Działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności PROW. Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 31 grudnia 2014 r. więcej: Nabór wniosków w ramach Działania Grupy producentów rolnych PROW ARiMR ogłasza nabór wniosków w ramach Działania Grupy producentów rolnych PROW. Wnioski o udzielenie wsparcia przyjmowane są w trybie ciągłym. więcej: Nabór wniosków o pomoc finansową w formie częściowej spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych ARiMR informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie częściowej spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych (linia kredytowa o symbolu CSK). więcej: 9

10 Nabór wniosków o pomoc finansową w formie kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych ARiMR informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (linia kredytowa o symbolu nkl01, nkl02). więcej: Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 PROW ZWO na wniosek LGD Stobrawski Zielony Szlak informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w zakresie tzw. Małych projektów, Działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Działania Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej. Wnioski można składać od 9 do 23 lipca 2014 r. więcej: Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 PROW ZWO na wniosek Lokalnej Grupy Działania (LGD) Fundacja Euro-Country informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w zakresie tzw. Małych projektów oraz Działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Wnioski można składać od 9 do 22 lipca 2014 r. więcej: Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 PROW ZWO na wniosek LGD Wspólne Źródła informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w zakresie Działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Wnioski można składać od 14 do 28 lipca 2014 r. więcej: 10

11 Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 PROW ZWO na wniosek LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w zakresie tzw. małych projektów, Działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Działania Odnowa i rozwój wsi. Wnioski można składać od 31 lipca do 13 sierpnia 2014 r. więcej: Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 PROW ZWO na wniosek LGD Kraina Świętej Anny informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w zakresie tzw. małych projektów, Działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Działania Odnowa i rozwój wsi oraz Działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Wnioski można składać od 30 lipca do 14 sierpnia 2014 r. więcej: Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 PROW ZWO na wniosek LGD Złota Ziemia informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w zakresie Działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Wnioski można składać od 31 lipca do 14 sierpnia 2014 r. więcej: Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 PROW ZWO na wniosek LGD Brzeska Wieś Historyczna informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w zakresie tzw. małych projektów. Wnioski można składać od 4 do 18 sierpnia 2014 r. więcej: 11

12 Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 PROW ZWO na wniosek LGD Górna Prosna informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w zakresie tzw. małych projektów. Wnioski można składać od 30 lipca do 19 sierpnia 2014 r. więcej: Nabór wniosków w ramach Środka 3.1 PO Programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich " (PO RYBY) ARiMR ogłasza nabór wniosków w ramach Środka 3.1 Działania wspólne PO RYBY. Wnioski można składać od 24 lipca do 6 sierpnia 2014 r. więcej: Nabór wniosków w ramach Programu PL 07 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) Ministerstwo Zdrowia ogłasza II nabór wniosków FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych MF EOG. Wnioski można składać od 30 kwietnia do 28 listopada 2014 r. więcej: Nabór wniosków w ramach Programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Minister Środowiska ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Wnioski można składać od 4 lipca do 15 września 2014 r. więcej: 12

13 Nabór wniosków do Programu "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych" Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza nabór wniosków do Programu "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych". Wnioski można składać od 15 lipca do 15 września 2014r. więcej: Nabór wniosków do Programu KAWKA NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków w Amach Programu KAWKA. Wnioski można składać od 18 marca do 8 września 2014 r. więcej: Programy NFOŚiGW Informacja o aktualnych naborach w ramach programów krajowych NFOŚiGW znajduje się pod adresem: oraz: Nabór wniosków w ramach Programu MONOGRAFIE Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłasza nabór wniosków w ramach Programu MONOGRAFIE. Wnioski można składać w trybie ciągłym. więcej: Nabór wniosków w ramach PROGRAMU IDEE DLA POLSKI FNP ogłasza nabór wniosków w ramach PROGRAMU IDEE DLA POLSKI. Wnioski można składać w trybie ciągłym. więcej: 13

14 Granty wspomagające na laureatów programu KOLUMB FNP przyjmuje zgłoszenia do Programu Granty wspomagające jest dodatkową ofertą dla laureatów programu KOLUMB (laureaci do edycji 2009 włącznie). Grant taki ma ułatwić młodym uczonym pełne wykorzystanie zdobytej dzięki stypendium wiedzy i umiejętności podczas dalszej pracy naukowej w polskiej placówce badawczej. więcej: Nabór wniosków w ramach PROGRAMU SKILLS Szkolenia FNP ogłasza nabór wniosków w ramach PROGRAMU SKILLS Szkolenia. Wnioski można składać w trybie ciągłym. więcej: Stypendia typu sabbatical leave dla laureatów programu MISTRZ FNP informuje o możliwości składania wniosków w ramach Stypendiów typu sabbatical leave dla laureatów programu MISTRZ. Wnioski można składać do 20 października 2014 r. więcej: Dla środowiska i klimatu - trwa nabór wniosków do programu LIFE Komisja Europejska ogłosiła nabór do programu LIFE na rzecz Środowiska oraz Klimatu. więcej: dla_srodowiska_i_klimatu_trwa_nabor_wnioskow_do_programu_life_2014_2017.html Łącząc Europę: Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w energetyce Do 19 sierpnia 2014 r. można składać w ramach instrumentu Łącząc Europę wnioski o dofinansowanie dla projektów w zakresie tworzenia infrastruktury energetycznej, znajdujących się na liście projektów wspólnego zainteresowania (z ang. Project of Common Interest - PCI). więcej: Europejska_zaprasza_do_skladania_wnioskow_w_energetyce_ aspx 14

15 Rusza pierwszy nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" Ministerstwo Zdrowia (MZ) ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Wnioski mogą być składane do siedziby Ministerstwa Zdrowia od 22 kwietnia 2014 r., do 28 listopada 2014 r., lub do zakontraktowania całej dostępnej alokacji. więcej: ej_dla_programu_ograniczanie_spolecznych_nierownosci.aspx Nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznoepidemiologicznych" MZ ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznoepidemiologicznych". Wnioski można składać od 30 kwietnia do 28 listopada 2014 r. więcej: kow_w_ramach_funduszu_wspolpracy_dwustronnej_w_programie_pl07.aspx Konkurs na realizację działania - VP/2014/008 "Innowacyjne polityki społeczne wspierające reformy służb społecznych". Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, ogłosiła konkurs na realizację działania - VP/2014/008 "Innowacyjne polityki społeczne wspierające reformy służb społecznych". Wnioski można składać do 30 lipca 2014 r. więcej: 15

16 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych w 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Opolu zamierza w 2014 r. w ramach projektu pn. HERKULES, w ramach PO KL, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.; przyznać 175 bezrobotnym dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą w następujących terminach: IV nabór wrzesień 2014 (udzielone zostaną 43 dotacje). więcej: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w 2014 roku PUP w Opolu zamierza w 2014 r. w ramach projektu pn. HERKULES, w ramach PO KL, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.; przyznać pracodawcom refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 100 stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego. Wnioski o refundację przyjmowane będą w następujących terminach: III nabór sierpień 2014 (przyznane zostaną 34 refundacje). więcej: Nabór wniosków stażowych PUP w Opolu informuje, iż prowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. HERKULES, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych; Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych PO KL. więcej: 16

17 Nabór wniosku o organizację stażu w ramach projektu Praca łączy pokolenia Beneficjent projektu pn. PRACA ŁĄCZY POKOLENIA realizowanego przez Miasto Opole/Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PO KL, zaprasza pracodawców organizatorów stażu do zorganizowania stażu dla 60 uczestników w/w projektu. więcej: Szkolenia dla bezrobotnych w 2014 roku PUP w Opolu PUP w Opolu zamierza w 2014 r. w ramach projektu pn. HERKULES, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych; skierować na szkolenia 200 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Opolu, w tym 100 osób na szkolenia indywidualne, pod gwarancję zatrudnienia wystawioną przez konkretnego pracodawcę oraz 100 osób na 10 szkoleń grupowych wymienionych w Planie szkoleń na rok więcej: Nabór wniosków na organizację staży dla osób niepełnosprawnych PUP w Opolu ogłasza nabór wniosków na organizację staży dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. HERKULES, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach PO KL, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. więcej: 17

18 Program stażowy dla absolwentów Celem projektu jest organizacja staży dla absolwentów w zakresie elektroniki, utrzymania ruchu, telekomunikacji, informatyki oraz specjalistów z obszaru systemów sterowania, projektowania, konstruowania czy budownictwa. Staże przeznaczone są dla absolwentów kierunków technicznych bądź ścisłych uczelni wyższych zamieszkujących na terenie woj. opolskiego. Czas trwania projektu: maj 2014 r. - czerwiec 2015 r. więcej: Planowany nabór wniosków w ramach Programu Strategicznego Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - STRATEGMED NCBiR planuje ogłosić nabór wniosków w ramach Programu Strategicznego Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED. Termin otwarcia naboru wniosków w systemie OSF zostanie zamieszczony w aktualnościach programu STRATEGMED na stronie internetowej NCBR. Zgodnie z zapisami Regulaminu nabór wniosków będzie trwał 60 dni od daty otwarcia naboru w systemie OSF. więcej: strategmed/aktualnosci/art,2799,ii-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-profilaktyka-i-leczenie-chorobcywilizacyjnych-strategmed.html Wznowiona rekrutacja do projektu "POWRÓT DO ZATRUDNIENIA"! WUP w Opolu zaprasza do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach Projektu "Powrót do zatrudnienia" na szkolenie w zawodzie opiekuna dziennego dzieci do lat 3. więcej: Zaproszenie do udziału w projekcie Wsparcie kompetencji na starcie PUP w Opolu informuje o możliwości udziału w projekcie Wsparcie kompetencji na starcie" realizowanego w trybie systemowym, z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL. Projekt skierowany jest do osób: w wieku od 15 do 30 roku życia (w dniu przystąpienia do Projektu), zameldowanych na stałe lub czasowo na terenie województwa opolskiego, pozostających bez zatrudnienia. więcej: 18

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Celem europejskiej polityki regionalnej w

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska

Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska Podinspektor w Wydziale Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska 1

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Katowice, 1 kwietnia 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni Sobolewski, Paweł Klimek, Jarema Piekutowski 1 Zachodniopomorska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo