INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.)"

Transkrypt

1 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE Zrób zdjęcie i pojedź do Brukseli! KONKURS PRZEDŁUŻONY!!! we współpracy z biurem Pani Danuty Jazłowieckiej Posłanki do Parlamentu Europejskiego ogłaszają konkurs fotograficzny Jak zmienia się Opolskie dzięki Funduszom Europejskim II edycja. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2014 r. więcej: Decyzja ZWO o wyborze projektu do dofinansowania w ramach VI naboru wniosków do działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata (RPO WO ) 5 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego (ZWO) jako Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO WO podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały prawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach VI naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO w zakresie kategorii interwencji: 43 efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią. więcej: Aktualizacja Vademecum dla beneficjentów, Tom III RPO WO ZWO przyjął 20 wersję Vademecum dla beneficjentów RPO WO Tom III - Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO więcej: 1

2 Lista zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/PWP/2013, Priorytet VIII PO KL, Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Opolu przedstawił listę zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/PWP/2013 w ramach Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekty Konkursowe PO KL. więcej: 1pokl811pwp2013-priorytet-viii-po-kl-poddzialanie-811.html Aktualne zestawienie wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej po uzupełnieniu wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1, nr konkursu 1/POKL/7.2.1/2014 WUP w Opolu przedstawił aktualne zestawienie wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej po uzupełnieniu wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1, nr konkursu 1/POKL/7.2.1/2014 w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe PO KL. więcej: Wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych IP dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2, Priorytet VI PO KL w woj. opolskim z dn r. WUP w Opolu przedstawił wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych IP dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienie PO KL, Priorytet VI PO KL w woj. opolskim z dn r. więcej: oraz-beneficjentow-pomocy-ubiegajacych-sie-o-wsparcie-w-ramach-dzialania-62-priorytet-vi-po-kl-w-woj-opolskim-z-dn r.html 2

3 Wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych IP dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 8.1.2, Priorytet VIII PO KL w woj. opolskim z dn r. WUP w Opolu przedstawił wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych IP dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie projekty konkursowe PO KL, Priorytet VIII PO KL w woj. opolskim z dn r. więcej: Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) w sprawie działania zorganizowanego przez Komisję Europejską w ramach programu EaSI MPiPS przedstawiło pismo w sprawie działania zorganizowanego przez Komisję Europejską w ramach programu EaSI. więcej: Interpretacja Instytucji Zarządzającej PO KL dot. Pkt. 7 i 8 podrozdziału nr 4.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL IZ PO KL przekazuje do wykorzystania przez Beneficjentów, Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Pośredniczące II stopnia interpretację dotyczącą punktu nr 7 i 8 podrozdziału nr 4.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 2 kwietnia 2014 r. (obowiązujących od dnia 1 maja 2014 r.). więcej: tacja_inst_zarz_kwal_wydatkow_pokl_ aspx 3

4 Jak znaleźć partnera do projektu za pomocą bazy na stronie programu Europa Środkowa Baza pomysłów jest ogólnodostępna korzystanie z niej nie wymaga zakładania profilu. Celem tego narzędzia jest zareklamowanie swojego pomysłu i znalezienie partnerów do projektu. Jeśli chcesz mieć dostęp do danych kontaktowych autorów pomysłów lub zamieścić swój pomysł, konieczne jest założenie profilu w bazie. więcej: /Strony/Jak_znalezc_partnera_do_projektu_za_pomoca_bazy_na_stronie_programu_Europa_Srodkowa.aspx Raport o potencjale administracyjnym instytucji realizujących programy współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) opracowano kolejny raport pt. "Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata ". Dokument, będący elementem systemu monitoringu zdolności instytucjonalnej, przedstawia informacje na temat wybranych aspektów funkcjonowania jednostek zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w latach więcej: ny/raport_o_potencjale_administracyjnym_instytucji_realizujacych_nsro_2007_2013_ aspx Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) stan na 15 lipca 2014 r. MIiR, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach PO IiŚ. więcej: kumentach/strony/aktualizacja harmonogramu_naborow_wnioskow_poiis_ aspx Baza Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w województwie opolskim Ze względu na bardzo duże zainteresowanie możliwościami skorzystania z oferty Inkubatorów Przedsiębiorczości, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przygotowali bazę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej oferty, proponowanej przez Instytucje Otoczenia Biznesu, które otrzymały dofinansowanie w ramach Podziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO więcej: 4

5 Bezpłatne doradztwo ekonomiczne w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (AIP UO) AIP UO świadczy bezpłatne usługi doradztwa z zakresu ogólnych zasad zakładania działalności gospodarczej, ekonomicznych i finansowych aspektów jej prowadzenia np. wyboru form opodatkowania, finansów przedsiębiorstwa, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto dokonywana jest wstępna ocena pomysłu na działalność gospodarczą, opracowanie biznesplanu oraz wybór źródeł finansowania działalności. więcej: Gwarancje de minimis - wsparcie dla mikro, małych i średnich firm Program gwarancji de minimis jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze. W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. Jest to pierwszy program rządu, w którym ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami jest przejęte przez Skarb Państwa. Gwarancje de minimis stanowią dozwoloną prawem polskim i regulacjami UE pomoc państwa dla przedsiębiorców. Są oferowane przez BGK za pośrednictwem banków kredytujących. więcej: Oferta pożyczek dla MŚP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Opolu. więcej: 5

6 Nieuczciwe praktyki w zakresie informacji o Funduszach Europejskich W związku z powtarzającymi się sygnałami o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na sprzedaży dostępnych bezpłatnie informacji i publikacji na temat Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje i przypomina, że wszelkie materiały informacyjne, w tym poradniki, informatory, broszury, podręczniki dla beneficjentów, itp. wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich są bezpłatne. więcej: Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności stan na 13 lipca 2014 r. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK od początku uruchomienia programów do 13 lipca 2014 r. złożono 298,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 606,4 mld zł. więcej: FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spotkanie informacyjne EWT w Warszawie MIiR zaprasza 8 października 2014 r. na spotkanie informacyjne na temat programów transnarodowych i międzyregionalnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej , z udziałem Polski. więcej: 6

7 Trwa rejestracja na spotkanie dla instytucji z Polski i Niemiec zainteresowanych współpracą transnarodową Wkrótce zostaną ogłoszone nabory w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Jeżeli planujesz udział w projekcie Programu Region Morza Bałtyckiego lub Europa Środkowa, to spotkanie jest dla Ciebie. Aby zachęcić do współpracy podmioty z obydwu krajów, reprezentanci Polski i Niemiec w komitetach programów transnarodowych wraz z krajowymi punktami kontaktowymi organizują spotkanie 14 października 2014 r. w Berlinie. więcej: ec_zainteresowanych_wspolpraca_transnarodowa_ aspx KONKURSY / DZIAŁANIA PROMOCYJNE Trwa konkurs na Najlepsze Partnerstwo Społeczne 2014 Roku Do 15 sierpnia będzie trwał konkurs na najciekawsze praktyki współpracy międzysektorowej. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są już dzisiaj. 5 maja ruszyła IV edycja Konkursu, którego organizatorem jest Krajowy Ośrodek EFS. Przedsięwzięcie jest adresowane do wszystkich podmiotów, które budują stabilne przedsięwzięcia społeczne, sprzyjające trwałym relacjom gospodarczym między partnerami i przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce. więcej: Konkurs fotograficzny Komisji Europejskiej Europe in my Region Komisja Europejska ogłosiła kolejną edycję konkursu fotograficznego, skierowanego do beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności. Beneficjenci mogą wziąć udział w dwóch kategoriach Mój projekt oraz Świadek naoczny. Ostateczny termin przesyłania zdjęć upływa z dniem 23 sierpnia br. więcej: 7

8 Zrób zdjęcie i pojedź do Brukseli! KONKURS PRZEDŁUŻONY!!! we współpracy z biurem Pani Danuty Jazłowieckiej Posłanki do Parlamentu Europejskiego ogłaszają konkurs fotograficzny Jak zmienia się Opolskie dzięki Funduszom Europejskim II edycja. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2014 r. więcej: Rusza VIII edycja konkursu "Dobre praktyki EFS 2014" Już po raz ósmy mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konkursie Dobre praktyki EFS 2014, przeznaczonym dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL. Zgłoszenia można przesyłać do 15 października 2014 r. więcej: i/strony/rusza_kolejna_viii_ed_konk_dobre_praktyki_ aspx NABORY WNIOSKÓW Nabór wniosków w ramach Poddziałania PO KL PARP ogłasza nabór wniosków w ramach Działania Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU PO KL. Wnioski można składać od 11 do 21 lipca 2014 r. więcej: Wsparcie na założenie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 PO KL W związku z licznymi zapytaniami, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego informuje, kto może przystąpić do projektu w ramach Działania 6.2 PO KL - Bądź przedsiębiorczy, pracuj u siebie 2. więcej: 8

9 Nabór wniosków w ramach Działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór wniosków w ramach Działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW. Wnioski można składać od 2 czerwca do 31 lipca 2014 r. w biurach powiatowych ARiMR. więcej: Nabór wniosków w ramach Działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności PROW ARiMR ogłasza nabór wniosków w ramach Działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności PROW. Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 31 grudnia 2014 r. więcej: Nabór wniosków w ramach Działania Grupy producentów rolnych PROW ARiMR ogłasza nabór wniosków w ramach Działania Grupy producentów rolnych PROW. Wnioski o udzielenie wsparcia przyjmowane są w trybie ciągłym. więcej: Nabór wniosków o pomoc finansową w formie częściowej spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych ARiMR informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie częściowej spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych (linia kredytowa o symbolu CSK). więcej: 9

10 Nabór wniosków o pomoc finansową w formie kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych ARiMR informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (linia kredytowa o symbolu nkl01, nkl02). więcej: Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 PROW ZWO na wniosek LGD Stobrawski Zielony Szlak informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w zakresie tzw. Małych projektów, Działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Działania Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej. Wnioski można składać od 9 do 23 lipca 2014 r. więcej: Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 PROW ZWO na wniosek Lokalnej Grupy Działania (LGD) Fundacja Euro-Country informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w zakresie tzw. Małych projektów oraz Działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Wnioski można składać od 9 do 22 lipca 2014 r. więcej: Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 PROW ZWO na wniosek LGD Wspólne Źródła informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w zakresie Działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Wnioski można składać od 14 do 28 lipca 2014 r. więcej: 10

11 Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 PROW ZWO na wniosek LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w zakresie tzw. małych projektów, Działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Działania Odnowa i rozwój wsi. Wnioski można składać od 31 lipca do 13 sierpnia 2014 r. więcej: Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 PROW ZWO na wniosek LGD Kraina Świętej Anny informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w zakresie tzw. małych projektów, Działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Działania Odnowa i rozwój wsi oraz Działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Wnioski można składać od 30 lipca do 14 sierpnia 2014 r. więcej: Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 PROW ZWO na wniosek LGD Złota Ziemia informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w zakresie Działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Wnioski można składać od 31 lipca do 14 sierpnia 2014 r. więcej: Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 PROW ZWO na wniosek LGD Brzeska Wieś Historyczna informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w zakresie tzw. małych projektów. Wnioski można składać od 4 do 18 sierpnia 2014 r. więcej: 11

12 Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 PROW ZWO na wniosek LGD Górna Prosna informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w zakresie tzw. małych projektów. Wnioski można składać od 30 lipca do 19 sierpnia 2014 r. więcej: Nabór wniosków w ramach Środka 3.1 PO Programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich " (PO RYBY) ARiMR ogłasza nabór wniosków w ramach Środka 3.1 Działania wspólne PO RYBY. Wnioski można składać od 24 lipca do 6 sierpnia 2014 r. więcej: Nabór wniosków w ramach Programu PL 07 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) Ministerstwo Zdrowia ogłasza II nabór wniosków FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych MF EOG. Wnioski można składać od 30 kwietnia do 28 listopada 2014 r. więcej: Nabór wniosków w ramach Programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Minister Środowiska ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Wnioski można składać od 4 lipca do 15 września 2014 r. więcej: 12

13 Nabór wniosków do Programu "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych" Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza nabór wniosków do Programu "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych". Wnioski można składać od 15 lipca do 15 września 2014r. więcej: Nabór wniosków do Programu KAWKA NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków w Amach Programu KAWKA. Wnioski można składać od 18 marca do 8 września 2014 r. więcej: Programy NFOŚiGW Informacja o aktualnych naborach w ramach programów krajowych NFOŚiGW znajduje się pod adresem: oraz: Nabór wniosków w ramach Programu MONOGRAFIE Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłasza nabór wniosków w ramach Programu MONOGRAFIE. Wnioski można składać w trybie ciągłym. więcej: Nabór wniosków w ramach PROGRAMU IDEE DLA POLSKI FNP ogłasza nabór wniosków w ramach PROGRAMU IDEE DLA POLSKI. Wnioski można składać w trybie ciągłym. więcej: 13

14 Granty wspomagające na laureatów programu KOLUMB FNP przyjmuje zgłoszenia do Programu Granty wspomagające jest dodatkową ofertą dla laureatów programu KOLUMB (laureaci do edycji 2009 włącznie). Grant taki ma ułatwić młodym uczonym pełne wykorzystanie zdobytej dzięki stypendium wiedzy i umiejętności podczas dalszej pracy naukowej w polskiej placówce badawczej. więcej: Nabór wniosków w ramach PROGRAMU SKILLS Szkolenia FNP ogłasza nabór wniosków w ramach PROGRAMU SKILLS Szkolenia. Wnioski można składać w trybie ciągłym. więcej: Stypendia typu sabbatical leave dla laureatów programu MISTRZ FNP informuje o możliwości składania wniosków w ramach Stypendiów typu sabbatical leave dla laureatów programu MISTRZ. Wnioski można składać do 20 października 2014 r. więcej: Dla środowiska i klimatu - trwa nabór wniosków do programu LIFE Komisja Europejska ogłosiła nabór do programu LIFE na rzecz Środowiska oraz Klimatu. więcej: dla_srodowiska_i_klimatu_trwa_nabor_wnioskow_do_programu_life_2014_2017.html Łącząc Europę: Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w energetyce Do 19 sierpnia 2014 r. można składać w ramach instrumentu Łącząc Europę wnioski o dofinansowanie dla projektów w zakresie tworzenia infrastruktury energetycznej, znajdujących się na liście projektów wspólnego zainteresowania (z ang. Project of Common Interest - PCI). więcej: Europejska_zaprasza_do_skladania_wnioskow_w_energetyce_ aspx 14

15 Rusza pierwszy nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" Ministerstwo Zdrowia (MZ) ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Wnioski mogą być składane do siedziby Ministerstwa Zdrowia od 22 kwietnia 2014 r., do 28 listopada 2014 r., lub do zakontraktowania całej dostępnej alokacji. więcej: ej_dla_programu_ograniczanie_spolecznych_nierownosci.aspx Nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznoepidemiologicznych" MZ ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznoepidemiologicznych". Wnioski można składać od 30 kwietnia do 28 listopada 2014 r. więcej: kow_w_ramach_funduszu_wspolpracy_dwustronnej_w_programie_pl07.aspx Konkurs na realizację działania - VP/2014/008 "Innowacyjne polityki społeczne wspierające reformy służb społecznych". Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, ogłosiła konkurs na realizację działania - VP/2014/008 "Innowacyjne polityki społeczne wspierające reformy służb społecznych". Wnioski można składać do 30 lipca 2014 r. więcej: 15

16 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych w 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Opolu zamierza w 2014 r. w ramach projektu pn. HERKULES, w ramach PO KL, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.; przyznać 175 bezrobotnym dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą w następujących terminach: IV nabór wrzesień 2014 (udzielone zostaną 43 dotacje). więcej: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w 2014 roku PUP w Opolu zamierza w 2014 r. w ramach projektu pn. HERKULES, w ramach PO KL, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.; przyznać pracodawcom refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 100 stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego. Wnioski o refundację przyjmowane będą w następujących terminach: III nabór sierpień 2014 (przyznane zostaną 34 refundacje). więcej: Nabór wniosków stażowych PUP w Opolu informuje, iż prowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. HERKULES, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych; Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych PO KL. więcej: 16

17 Nabór wniosku o organizację stażu w ramach projektu Praca łączy pokolenia Beneficjent projektu pn. PRACA ŁĄCZY POKOLENIA realizowanego przez Miasto Opole/Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PO KL, zaprasza pracodawców organizatorów stażu do zorganizowania stażu dla 60 uczestników w/w projektu. więcej: Szkolenia dla bezrobotnych w 2014 roku PUP w Opolu PUP w Opolu zamierza w 2014 r. w ramach projektu pn. HERKULES, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych; skierować na szkolenia 200 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Opolu, w tym 100 osób na szkolenia indywidualne, pod gwarancję zatrudnienia wystawioną przez konkretnego pracodawcę oraz 100 osób na 10 szkoleń grupowych wymienionych w Planie szkoleń na rok więcej: Nabór wniosków na organizację staży dla osób niepełnosprawnych PUP w Opolu ogłasza nabór wniosków na organizację staży dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. HERKULES, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach PO KL, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. więcej: 17

18 Program stażowy dla absolwentów Celem projektu jest organizacja staży dla absolwentów w zakresie elektroniki, utrzymania ruchu, telekomunikacji, informatyki oraz specjalistów z obszaru systemów sterowania, projektowania, konstruowania czy budownictwa. Staże przeznaczone są dla absolwentów kierunków technicznych bądź ścisłych uczelni wyższych zamieszkujących na terenie woj. opolskiego. Czas trwania projektu: maj 2014 r. - czerwiec 2015 r. więcej: Planowany nabór wniosków w ramach Programu Strategicznego Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - STRATEGMED NCBiR planuje ogłosić nabór wniosków w ramach Programu Strategicznego Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED. Termin otwarcia naboru wniosków w systemie OSF zostanie zamieszczony w aktualnościach programu STRATEGMED na stronie internetowej NCBR. Zgodnie z zapisami Regulaminu nabór wniosków będzie trwał 60 dni od daty otwarcia naboru w systemie OSF. więcej: strategmed/aktualnosci/art,2799,ii-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-profilaktyka-i-leczenie-chorobcywilizacyjnych-strategmed.html Wznowiona rekrutacja do projektu "POWRÓT DO ZATRUDNIENIA"! WUP w Opolu zaprasza do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach Projektu "Powrót do zatrudnienia" na szkolenie w zawodzie opiekuna dziennego dzieci do lat 3. więcej: Zaproszenie do udziału w projekcie Wsparcie kompetencji na starcie PUP w Opolu informuje o możliwości udziału w projekcie Wsparcie kompetencji na starcie" realizowanego w trybie systemowym, z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL. Projekt skierowany jest do osób: w wieku od 15 do 30 roku życia (w dniu przystąpienia do Projektu), zameldowanych na stałe lub czasowo na terenie województwa opolskiego, pozostających bez zatrudnienia. więcej: 18

19 Projekt: Równe szanse aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych PUP w Opolu informuje o możliwości skorzystania z projektu Równe szanse aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizuje firma bit Polska Sp. z o. o. Opole, ul. Reymonta 29. więcej: Projekt Trener pracy moją szansą! Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza do udziału w projekcie pn. TRENER PRACY moją szansą! program aktywizacji społeczno-zawodowej osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z terenu woj. opolskiego i śląskiego (realizowany ze środków PFRON). Projekt adresowany do pełnoletnich, niepracujących osób z orzeczonym stopnie m niepełnosprawności, a jego celem jest pomoc w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy. W ramach projektu można uzyskać: indywidualne wsparcie trenera pracy, psychologa, doradcy zawodowego, warsztaty rozwijające kompetencje interpersonalne, organizacyjne i społeczne konieczne na rynku pracy, kursy i szkolenia zawodowe, spotkania w ramach dobrych praktyk z pracującymi osobami niepełnosprawnymi. więcej: Projekt Zarządzanie kompetencjami w MSP Zapraszamy kadrę zarządzającą i HR oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w Usłudze szkoleniowo-doradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP realizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego,,zarządzanie kompetencjami w MSP. więcej: 19

20 SPOTKANIA, SZKOLENIA, KONFERENCJE Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim prowadzi stałe dyżury specjalistów ds. Funduszy Europejskich w powiatach, w których nie ma siedziby Punktu Informacyjnego, tj. Starostwo Powiatowe w Głubczycach pierwszy czwartek miesiąca, godz. 9:00-12:00; Starostwo Powiatowe w Krapkowicach pierwszy wtorek miesiąca, godz. 9:00-13:00; Starostwo Powiatowe w Namysłowie drugi czwartek miesiąca, godz. 9:00-12:00 Starostwo Powiatowe w Oleśnie drugi wtorek miesiąca, godz. 9:00-12:00; Starostwo Powiatowe w Prudniku druga oraz ostatnia środa miesiąca, godz. 8:30-15:30; Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich drugi wtorek miesiąca, 9:00-13:00. 20

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 18 (280) (28 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 18 (280) (28 lipca 3 sierpnia 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 18 (280) (28 lipca 3 sierpnia 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE Zrób zdjęcie i pojedź do Brukseli! KONKURS PRZEDŁUŻONY!!! we współpracy z biurem Pani Danuty Jazłowieckiej Posłanki do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (271) (5 18 maja 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (271) (5 18 maja 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (271) (5 18 maja 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE Zmiana struktury Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 20 (282) (11 17 sierpnia 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 20 (282) (11 17 sierpnia 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 20 (282) (11 17 sierpnia 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE Zrób zdjęcie i pojedź do Brukseli! KONKURS PRZEDŁUŻONY!!! we współpracy z biurem Pani Danuty Jazłowieckiej Posłanki do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (119) (31 stycznia 6 lutego 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (119) (31 stycznia 6 lutego 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (119) (31 stycznia 6 lutego 2011 r.) WAŻNE INFORMACJE Opolskie najlepsze w konkursie o dodatkowe pieniądze z UE MRR podało oficjalne wyniki konkursu o KRW, w ramach regionalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 24 (286) (22 28 września 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 24 (286) (22 28 września 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 24 (286) (22 28 września 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE Zrób zdjęcie i pojedź do Brukseli! KONKURS PRZEDŁUŻONY!!! (UMWO) we współpracy z biurem Pani Danuty Jazłowieckiej Posłanki do

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 28 (290) (3 9 listopada 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 28 (290) (3 9 listopada 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 28 (290) (3 9 listopada 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE W konkurencyjności znaleźć siłę 30 października 2014 r. dobrodzieńska Dobroteka stała się miejscem wymiany doświadczeń przy działaniach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektu z listy rezerwowej w ramach Poddziałania 5.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (84) (17 23 maja 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (84) (17 23 maja 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (84) (17 23 maja 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Decyzja o wyborze do dofinansowania projektu znajdującego się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (289) (20 października 2 listopada 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (289) (20 października 2 listopada 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (289) (20 października 2 listopada 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE Autokorekta Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 29 (143) (25 31 lipca 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 29 (143) (25 31 lipca 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 29 (143) (25 31 lipca 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektu w ramach III naboru do Poddziałania 3.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 6 (268) (31 marca 6 kwietnia 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 6 (268) (31 marca 6 kwietnia 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 6 (268) (31 marca 6 kwietnia 2014 r.) WAśNE INFORMACJE Dni Otwarte Funduszy Europejskich 1 11 maja 2014 r. W dniach 1 11 maja 2014 r. z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 38 (255) (28 października 3 listopada 2013 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 38 (255) (28 października 3 listopada 2013 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 38 (255) (28 października 3 listopada 2013 r.) WAŻNE INFORMACJE Aktualizacja listy rankingowej oraz rezerwowej w ramach II naboru do Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 34 (49) (31 sierpnia 6 września 2009 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 34 (49) (31 sierpnia 6 września 2009 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 34 (49) (31 sierpnia 6 września 2009 r.) WAśNE INFORMACJE Aktualizacja Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Praca naszym celem - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Ostrołęka. Biuletyn Regionalnego Ośrodka E FS w Ostroł nr 3/2011

Ostrołęka. Biuletyn Regionalnego Ośrodka E FS w Ostroł nr 3/2011 Biuletyn Regionalnego Ośrodka E FS w Ostroł strołęce nr 3/2011 Szanowni Państwo! W imieniu zespołu Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrołęce, zapraszam do lektury biuletynu. Z

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 22 (187) (28 maja 3 czerwca 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 22 (187) (28 maja 3 czerwca 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 22 (187) (28 maja 3 czerwca 2012 r.) WAśNE INFORMACJE Konkurs "Kapitalni w Opolskiem" Jesteś kapitalnym beneficjentem, realizujesz kapitalny projekt? Pochwal się nim i zyskaj prestiŝowy

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (179) (2 8 kwietnia 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (179) (2 8 kwietnia 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (179) (2 8 kwietnia ) WAśNE INFORMACJE Decyzja Zarządu Województwa Opolskiego (ZWO) o wyborze do dofinansowania projektu z listy rezerwowej w ramach IV naboru do Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (226) (25 luty 3 marca 2013 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (226) (25 luty 3 marca 2013 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (226) (25 luty 3 marca 2013 r.) WAŻNE INFORMACJE Decyzja ZWO o wyborze projektów do dofinansowania w ramach V naboru wniosków do poddziałania 5.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r.

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r. Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków Wrocław październik, 2015 r. RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 Spowolnienie gospodarcze ZPORR oraz SPO

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przewodnik po Działaniach wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Katowice, lipiec 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Co możemy osiągnąć dzięki PO KL?

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (236) (13 19 maja 2013 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (236) (13 19 maja 2013 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (236) (13 19 maja 2013 r.) WAŻNE INFORMACJE Decyzja o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 25 (40) (29 czerwca 5 lipca 2009 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 25 (40) (29 czerwca 5 lipca 2009 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 25 (40) (29 czerwca 5 lipca 2009 r.) WAśNE INFORMACJE Zakończenie oceny merytorycznej Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej

Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Plan spotkania 1. Fundusze Europejskie na lata 2014-2020. Wprowadzenie 2. Możliwości wsparcia na założenie firmy w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. 2,878 mld euro

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. 2,878 mld euro REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014 2020 2,878 mld euro SCHEMAT RPO WM 2014-2020 + 13. POMOC TECHNICZNA ZMIANA CHARAKTERU FINANSOWANIA * Instrumenty finansowe = pożyczki lub kredyty,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 47 (212) (19 25 listopada 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 47 (212) (19 25 listopada 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 47 (212) (19 25 listopada 2012 r.) WAŻNE INFORMACJE Regionalne konsultacje założeń dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Przygotowanie Założeń Umowy Partnerstwa to jeden z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach komponentu regionalnego PO KL Liczba naborów 29 STATYSTYKA NABORY 2007 2008 wg kontraktacji

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Harmonogram konkursów na 2010 rok (Działania 6.1 i 8.1 PO KL) www.pokl.up.podlasie.pl Zakładka: konkursy Harmonogram konkursów na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Przełamać bariery. O projekcie. Rekrutacja

Przełamać bariery. O projekcie. Rekrutacja Przełamać bariery O projekcie Projekt pn. PWP Przełamać bariery" to przedsięwzięcie ponadnarodowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego - działania skierowane do osób 50+

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego - działania skierowane do osób 50+ Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego - działania skierowane do osób 50+ dr inż. Urszula Szachowicz Kierownik projektu UDANY STRAT Z UNI 3 Konferencja regionalna Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są :Pracownicy Urzędów Pracy

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są :Pracownicy Urzędów Pracy Wykorzystanie środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy publicznej/pomocy de minimis w projektach realizowanych przez Urzędy Pracy. Dlaczego warto? poznanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (191) (25 czerwca 1 lipca 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (191) (25 czerwca 1 lipca 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (191) (25 czerwca 1 lipca 2012 r.) WAśNE INFORMACJE Wyjątkowo europejski weekend w Opolu W niedzielne popołudnie 17 czerwca opolski rynek został opanowany przez fundusze europejskie.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Wojewódzki Urząd d Pracy w Białymstoku Instytucja Pośrednicz rednicząca ca II Stopnia dla działań: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców.

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców. 1. Kto może otrzymać dofinansowanie? Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020 są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP),

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. PARTNER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Konferencja 22.09.11, Wrocław Monika

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Warsztaty przygotowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja - Rozwój. Bielsko-Biała, 22 wrzesień 2015r.

SZKOLENIE. Warsztaty przygotowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja - Rozwój. Bielsko-Biała, 22 wrzesień 2015r. SZKOLENIE Warsztaty przygotowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja - Rozwój Bielsko-Biała, 22 wrzesień 2015r. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ POWER www.power.gov.pl https://sowa.efs.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork. Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.pl Na koniec 2015 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało

Bardziej szczegółowo

Skutecznośd gmin roztoczaoskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013

Skutecznośd gmin roztoczaoskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013 TRANSGRANICZNY REZERWAT BIOSFERY ROZTOCZE SZANSĄ NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ REGIONU Skutecznośd gmin roztoczaoskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013 dr Marcin Kozieł Zakład

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju POKL 2011 W związku z realizacją projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 20 (237) (20 26 maja 2013 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 20 (237) (20 26 maja 2013 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 20 (237) (20 26 maja 2013 r.) WAśNE INFORMACJE Zmiana terminu zakończenia oceny merytorycznej I oraz II stopnia wniosków złoŝonych w ramach II naboru do działania 2.2 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo