Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju Finansowanie przedsiębiorczości. Budowanie rynków lokalnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju Finansowanie przedsiębiorczości. Budowanie rynków lokalnych."

Transkrypt

1 Warszawa, 11marca 2015 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju Finansowanie przedsiębiorczości. Budowanie rynków lokalnych. Tomasz Mironczuk Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

2 Cel: Wzrost dobrobytu społeczności lokalnej Mierniki (przykładowe): Liczba miejsc pracy (stopa zatrudnienia) Poziom aktywności gospodarczej (PKB, obroty) Poziom przestępczości Jakość opieki medycznej i szkolnictwa

3 1. Finansowanie przedsiębiorczości 2. Budowanie rynków lokalnych 3. Model rynku lokalnego 4. Lokalny rynek finansowy

4 1.1. Finansowanie przedsiębiorczości - kto potrzebuje finansowania? A. Kto? Małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 osób, obrót lub suma bilansowa do 10 mln EUR, Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników, obrót lub suma bilansowa do 2 mln EUR, Samozatrudnieni: osoby fizyczne prowadzące działalność na własny rachunek, własna odpowiedzialność i ryzyko, B. W jakim celu? Cel finansowania: rozpoczęcie działalności, rozwój działalności, innowacje,

5 1.2. Finansowanie przedsiębiorczości jakie instrumenty? Instrumenty finansowania przedsiębiorstw Kredyt bankowy (bank komercyjny) Kredyt bankowy (bank spółdzielczy) Pożyczka (niebankowa) Poręczenie/gwarancja Dostępność/Uwagi dominujący segment polskiego rynku finansowego, wysoka standaryzacja, nie uwzględnia specyfiki lokalnej decyzyjność lokalna, dobre dopasowanie do uwarunkowań lokalnych, konieczność dopasowania do wymogów prawa bankowego bardzo słabo rozwinięty segment, głównie fundusze pożyczkowe oparte o środki samorządów, nieefektywne wykorzystanie kapitału, nieliczne fundusze oparte o prywatny kapitał bardzo niespójny rynek funduszy poręczeniowych opartych o kapitał samorządowy, nieefektywne wykorzystanie kapitału, duży udział gwarancji de minimis BGK jednakże z nieznanym efektem dla wsparcia finansowania przedsiębiorstw na terenach wiejskich (nieznane są analizy efektywności tych instrumentów) Dotacja Leasing/Faktoring Finansowanie kapitału Venture Capital, wysoka standaryzacja produktu, aktywny segment rynku finansowego, bardzo słabo rozwinięty rynek funduszy wsparcia kapitałowego dla małych i mikroprzedsiębiorstw szczególnie dla fazy wczesnej, bardzo słaba dystrybucja na tereny wiejskie,

6 1.3. Finansowanie przedsiębiorczości - bariery Warunki uzyskania finansowania Kredytowalność/ bankowalność, historia przedsiębiorstwa, Wiarygodność formalna/realna, Business plan, ryzyko inwestycyjne, Aktywa na zabezpieczenie

7 2.1. Budowanie rynków lokalnych Centra rozwoju lokalnego Pobudzanie współpracy pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami Wsparcie samorządu w budowaniu przedsiębiorczości lokalnej Lokalni liderzy rozwoju instytucje, osoby Identyfikacja lokalnych aktywów Finansowe Produkty Kompetencje, know how, Wsparcie przedsiębiorców w pozyskaniu kapitału lub finansowania Identyfikacja innowacyjności na obszarach wiejskich (właściwe rozumienie innowacyjności)

8 2.2. Budowanie rynków lokalnych Zrównoważony rozwój główne wyznaczniki: w zrównoważonej gospodarce lokalnej następuje akumulacja podstawowych bogactw (aktywa), gospodarka niezrównoważona narusza zastane aktywa, traktując kapitały tak jak dochody i w rezultacie ograbia przyszłe pokolenia, gospodarka niezrównoważona sprzyja wyciekaniu kapitału: każdy zakup towarów wyprodukowanych gdzie indziej powoduje wyciek pieniędzy; każdy przypadek wyeksportowania surowców lokalnych bez przetworzenia ich w celu dodania im wartości wzbogaca zasoby innej społeczności, gospodarka zrównoważona wymaga troski o możliwie najlepsze wykorzystanie zasobów lokalnych, Pretty J., Sustainable Development for Local Economies, Centre for Environment and Society, University of Essex, (1998)

9 2.3. Budowanie rynków lokalnych Podstawowe zasady zrównoważonej gospodarki lokalnej: eliminacja niepotrzebnych wycieków kapitału, wykorzystanie odnawialnych zasobów własnych, nie pochodzących z zewnątrz, przetwarzanie zasobów finansowych w obrębie społeczności, a więc kupowanie lokalnych wyrobów i korzystanie z lokalnych usług, przetwarzanie produktów lokalnych nim zostaną sprzedane na zewnątrz, organizowanie uczestników procesu gospodarczego (osób i instytucji) w spójne grupy, tworząc w ten sposób klimat wzajemnego zaufania, promując lepszą wymianę i korzystne kontakty, przyciąganie aktywów zewnętrznych: kapitału, kwalifikacji, nowych technik. Pretty J., Sustainable Development for Local Economies, Centre for Environment and Society, University of Essex, (1998)

10 3.1. Model rynku lokalnego Identyfikacja głównych uczestników życia gospodarczego: sektor publiczny (np. szkoły, szpitale, urzędy), przedsiębiorstwa (np.: usługi, producenci, rolnicy, przetwórstwo rolne), mieszkańcy (emeryci, studenci), Identyfikacja istotnych przepływów finansowych lub procesów gospodarczych: dotacje (np: dla samorządu, emerytury, na ochronę przyrody) wpływy i koszty głównych uczestników życia gospodarczego (np.: z eksportu surowców, zakup energii i paliw, zakup towarów konsumpcyjnych) Wycieki i źródła zasilania rynku lokalnego: wycieki: lokowanie oszczędności poza gospodarka lokalną, zakup artykułów spożywczych importowanych źródła zasilania: wpływy z eksportu towarów, wpływy z dotacji,

11 3.2. Model rynku lokalnego Przykładowy schemat

12 3.3. Model rynku lokalnego macierz przepływów Macierz przepływów

13 3.4. Model rynku lokalnego Sformułowanie polityki wspierającej rozwój lokalny: Poprawa wykorzystania własnych zasobów odnawialnych w tym rozwój lokalnego handlu i sprzedaży bezpośredniej, promowanie i rozwijanie lokalnego biznesu Ożywienie wewnętrznych obrotów finansowych: w tym nabywanie miejscowych produktów i korzystanie z miejscowych usług; związki (spółdzielnie) kredytobiorców i inne metody mikrofinansowania; lokalne banki, fundacje i stowarzyszenia gospodarcze. Podnoszenie wartości produktów lokalnych przed sprzedaniem ich na zewnątrz w tym rozbudowa lokalnej sieci handlowej, agroturystyka; rozwój miejscowego przetwórstwa i wytwórczości. Tworzenie organizacyjnych powiązań między uczestnikami procesu gospodarczego w tym tworzenie sieci lokalnych usług służącej przedsiębiorstwom; stosowanie innych form demokracji uczestniczącej przy układania planów lokalnej rozbudowy i rewaloryzacji zasobów; wspieranie lokalnych organizacji społecznych; organizowanie się grup rolnych, zakładanie lokalnych spółdzielni, klastrów Przyciąganie zasobów spoza społeczności, zwłaszcza kapitału, umiejętności, nowych technik;

14 4.1. Lokalny rynek finansowy Przejście z konwencjonalnych do innowatywnych metod finansowania wzrostu obszarów wiejskich Podejście konwencjonalne: Finansowanie aktywności na obszarach wiejskich głównie ze środków publicznych. Lokalne oszczędności i lokalny kapitał nie są wykorzystywane lokalnie. Poszukiwanie kapitału zewnętrznego, kredytów ze środków zewnętrznych i dotacji. Podejście innowatywne: Podejście partycypacyjne aktywowanie lokalnych oszczędności i kapitału na lokalne inwestycje, koncentracja na generowaniu nowych miejsc pracy, rozwój metod inwestowania wspólnego. Powyższa typologia jest zaczerpnięta z Tabeli 2.2, OECD (2014), Innovation and Modernising the Rural Economy, OECD Publishing. Cytowana za: Bryce, B. (2012), Rural governance and innovation: Refining how rural regions reach decisions, presentation at the 8th OECD Rural Development Policy Conference held in Krasnoyarsk, Russian Federation, 4 October 2012,

15 4.2. Lokalny rynek finansowy stan obecny

16 4.3. Lokalny rynek finansowy wzmocnienie roli lokalnych instytucji finansowych

17 4.4. Lokalny rynek finansowy potencjalny efekt Po przemodelowaniu (wzmocnieniu) lokalnego rynku finansowego wynik finansowy funkcjonowania gospodarki lokalnej poprawia się - podsumowanie wyników modelowania: Model słabego lokalnego rynku finansowego Model aktywnego lokalnego rynku finansowego Oszczędności dostępne lokalnie (parametr wejściowy) Dostępny kapitał (wynik modelu) Możliwe kredytowanie do gospodarki lokalnej (wynik modelu) Wartość dodana dla gospodarki lokalnej (wynik modelu)

18 5. Bibliografia OECD (2014), Innovation and Modernising the Rural Economy, OECD Publishing. Pretty J., Sustainable Development for Local Economies, Centre for Environment and Society, University of Essex, (1998) Dziemianowicz W., Kierzkowski T., Knopik R. Jak przygotować lokalny program rozwoju przedsiębiorczości?, PARP, (2003)

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Recenzja raportu pn. Ewaluacja ex-post Programu PL01.06.09.02 Promocja Rozwoju MSP (Phare 2001 SSG komponent MSP)

Recenzja raportu pn. Ewaluacja ex-post Programu PL01.06.09.02 Promocja Rozwoju MSP (Phare 2001 SSG komponent MSP) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu, SGH Recenzja raportu pn. Ewaluacja ex-post Programu PL01.06.09.02 Promocja Rozwoju MSP (Phare 2001 SSG komponent MSP) I. Diagnoza 1. Gospodarka, w tym sektor MSP

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE

MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE Ministerstwo Środowiska, 2006 1 Wstęp Celem przygotowania Mapy Drogowej Wdrażania Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Magdalena Kochmańska* BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM STRESZCZENIE W artykule przedstawiono bariery ograniczające przedsiębiorczość małych i średnich firm w oparciu o przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Wanda Pełka Katedra Finansów Międzynarodowych Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Streszczenie Przyczyną występowania luki kapitałowej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Agnieszka Bretyn Katedra Ekonomii Porównawczej Uniwersytet Szczeciński ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Abstrakt Znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw nie sposób

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Wybrane koncepcje finansowania innowacyjności

Wybrane koncepcje finansowania innowacyjności Zeszyty Naukowe nr 9 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Łódzki Wybrane koncepcje finansowania innowacyjności 1. Wprowadzenie Innowacyjność jest wymuszana przez konkurencję, a konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech

System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech Joanna Karpowicz, System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich... 133 Gospodarka narodowa 3 (271) Rok LXXXIV/XXV maj czerwiec 2014 s. 133 151 Joanna KARPOWICZ * System preferencyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA LOKALNA DOMENA STRATEGICZNA: Uzasadnienie wyboru domeny:

GOSPODARKA LOKALNA DOMENA STRATEGICZNA: Uzasadnienie wyboru domeny: DOMENA STRATEGICZNA: GOSPODARKA LOKALNA Uzasadnienie wyboru domeny: Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią jedną z zasadniczych gałęzi w skali całej gospodarki. Od ich funkcjonowania uzależniona jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo