Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o."

Transkrypt

1 MOŻLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SYSTEMIE ESCO Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o. Wojciech Zygmunt Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych POE ESCO Sp. z o.o

2 STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. o.o.z siedziba w Krakowie os. Handlowe 9 zostało założone jako Spółka prawa handlowego przy 100% wkładzie kapitałowym MPEC S.A. w Krakowie. Władzie Spółki: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, Dwuosobowy Zarząd Kapitały: Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Zysk netto za rok 2010 Razem: ,00 zł ,27 zł ,55 zł ,82 zł Spółka wdrożyła system w 2003r zapewnienia jakości ISO 9001:2000

3 HISTORIA POE ESCO Sp. z o.o r r r. lipiec 1999r r r r r r r. Podpisanie umowy kredytowej z BŚ na realizację przedsięwzięcia Modernizacja i Restrukturyzacja Systemu Ciepłowniczego w Krakowie Uchwała NR 78/17/MPEC/98 Zgoda WZA MPEC S.A. na podjęcie w oparciu o kredyt Banku Światowego działalności ESCO. Uchwała nr 24 Zarządu MPEC S.A. akceptacja Biznes Planu ESCO. Projekty pilotażowe: (1) Szkoła Podstawowa nr 97 im. Dr Judyma 10, (2) AGH Wydział Zarządzania, budynek przy ul. Gramatyka10 w Krakowie Uchwała NR 155/30/MPEC/99 Zgoda Nadzwyczajnego WZA MPEC S.A. na powołanie samodzielnego podmiotu gospodarczego, którego celem będzie prowadzenie działalności typu ESCO. Podpisanie aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Rozpoczęcie działalności POE ESCO Sp. z o.o. Podpisanie Umowy Pożyczki pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (BŚ) a MPEC S.A. Część środków kredytowych przeznaczono na realizację projektów ESCO przez POE ESCO Sp. z o.o Pierwsze przedsięwzięcie termomodernizacyjne z wykorzystaniem środków X-XII 2004r. VII Liceum Ogólnokształcące ul. Skarbińskiego podpisanie umowy Grantu z Funduszu Powierniczego GEF (Global Environmental Facility

4 PROFIL DZIAŁALNO ALNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI modernizacja energooszczędność ekologia PROJEKTOWANIE -sieci cieplne -węzły cieplne -kotłownie grzewcze -instalacje c.o. -instalacje c.w.u. -solarne systemy grzewcze -projekty architektoniczne -projekt ocieplenia ścian -oświetlenie PROJEKTY MODERNIZACYJNE W FORMULE ESCO (finansowane z uzyskanych oszczędności energii) -modernizacja budynków -modernizacja sieci cieplnych i węzłów -cieplnych -modernizacja oświetlenia -redukcja zużycie energii elektrycznego kompensacja mocy biernej -modernizacja kotłowni grzewczych i technologicznych -budowa źródeł skojarzonych - odzysk biogazów OPRACOWANIA STUDIALNE I KONSULTING -audyty energetyczne -studia wykonalności -wnioski do funduszy - (NWOŚ,WFOŚ, premia termo) -wnioski o środki Unijne -audyty termowizyjne -doradztwo

5 STRUKTURA DZIAŁALNO ALNOŚCI Struktura przychodów 40% projekty modernizacyjne z finansowaniem /esco/ opracowania projektowe i studialne projekty modernizacyjne 23% 37%

6 ESCO Energy Saving Company lub Energy Service Company oznaczają w firmę oferującą kompleksowe usługi eksperckie w zakresie energetyki gwarantującą potencjalnym klientom oszczędności energii i zmniejszenie ponoszonych z jej tytułu kosztów tytułu kosztów

7 SKRÓTY ESCO BOOT TPF EPC Energy Saving Company, przedsiębiorstwo oferujące usługę modernizacji obiektu ze spłatą nakładów z oszczędności Build, own, operate, transfer realizacja termomodernizacji poprzez budowę, własność, eksploatację i przekazanie Third party financing finansowanie przez trzecią stronę Energy performance contracting umowa z gwarancjami oszczędności

8 CECHY PROJEKTÓW ESCO uzyskanie oszczędności energii jako mierzalny i weryfikowalny element przedsięwzięcia stanowiący jeden z podstawowych celów jego realizacji, kompleksowość usługi wyrażająca się wykonaniem w ramach jednego przedsięwzięcia /umowy/ całości niezbędnych działań zmierzających do uzyskania celu tj. przygotowanie koncepcji i założeń, wykonanie audytu energetycznego, wykonanie dokumentacji budowlanej, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, wykonanie poszczególnych, przewidzianych do wykonania robót budowlanych, zagwarantowanie finansowania, prowadzenie eksploatacji, konserwacji, prowadzenie cyklicznego rozliczania uzyskanych oszczędności, podpisana umowa ma charakter umowy o efekt. Firma esco gwarantuje uzyskanie efektu energetycznego lub innego parametru przewidzianego umową, działalność esco traktowana jako działalność usługowa, nie inwestycyjna, gdzie wszelkie wykonywane modernizacje są traktowane jako środek do realizacji usługi /uzyskania oszczędności energii/.

9 Neutralność IDEA ESCO 100% spodziewanych oszczędności + oszczędnościi = + Zapłata ESCO = Zapłata ESCO Koszty energii Koszty energii 80% oszczęd ności Koszty energii Przed projektem W trakcie i po projekcie

10 W TRAKCIE PRZYGOTOWAŃ DO PROJEKTU FIRMA ESCO STARA ZNALEŚĆ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: Jak wysokie byłyby yby koszty ponoszone z tytułu wytwarzania lub/i zakupu energii gdyby nie wykonano projektu modernizacyjnego?

11 Finansowanie w formule ESCO Oszczędności Koszty ogrzewania przed projektem Koszty ogrzewania po projekcie Przed wdrożeniem projektu Po wdrożeniu projektu

12 Cykl usługi ugi w formule ESCO Przygotowanie wstępnej koncepcji modernizacji (Audyt Wstępny), Podpisanie kontraktu, Wykonanie audytu energetycznego,, studium wykonalności, akceptacja klienta, Wykonanie dokumentacji technicznych i projektów, akceptacja klienta, Przeprowadzenie pełnego procesu inwestycyjnego, Przeprowadzenie szkoleń (gdy jest to istotne), Rozliczanie kosztów w energii przez okres trwania kontraktu, Raportowanie uzyskanych oszczędno dności, akceptacje klienta dla przesyłanych raportów dokonanie rozliczeń końcowych,

13 Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych dla potrzeb modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mały Płock. Przedmiot umowy: Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych wraz z ich zainstalowaniem Zakres zamówienia: Dostawa i zamontowanie 555 kompletnych opraw oświetlenia ulicznego z źródłem światła o mocy 70W i 100W. Wartość przedmiotu umowy: ,20 złotych brutto. Okres finansowania: 5 lat.

14 Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych dla potrzeb wymiany oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grunwald Przedmiot umowy: Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych dla potrzeb wymiany oświetlenia drogowego finansowanego z oszczędności po ich zamontowaniu Zakres zamówienia: Dostawa i zamontowanie 341 kompletnych opraw oświetlenia ulicznego z źródłem światła o mocy 70W i 100W orz dostawa 321 sztuk wysięgników rurowych. Wartość przedmiotu umowy: ,69 złotych brutto. Okres finansowania: 3 lata i 6 miesięcy.

15 Wykonanie modernizacji oświetlenia ulic i dróg w Gminie i Mieście Korsze wraz z budową nowych punktów świetlnych Przedmiot umowy: Modernizacji oświetlenia ulic i dróg w Gminie i Mieście Korsze wraz z budową nowych punktów świetlnych. Zakres zamówienia: Etap I: Dostawa i zamontowanie w zakresie istniejącej sieci 459 kompletnych opraw oświetlenia ulicznego oraz dostawa 459 sztuk wysięgników rurowych. Wartość Etapu I umowy: ,49 złotych brutto.

16 Etap II: Rozbudowę i budowę oświetlenia w Mieście Korsze i w 37 miejscowościach Gminy Korsze, w zakresie: układanie kabli ok m układanie i montaż przewodów uziemiający, wyrównawczych na słupach, uziomów ok m układanie i montaż przewodów do opraw oświetleniowych ok m montaż opraw oświetleniowych ze źródełem o podwyższonym strumieniem świetlnym o 100 W ok. 6 szt osadzanie słupów oświetleniowych ok. 262 szt montaż wysięgników rurowych na słupie ok. 227 szt montaż opraw oświetleniowych o mocy 70 W ok. 162 szt osadzenie słupów lini napowietrznej nn ok. 39 szt układanie przewodów izolowanych lini napowietrznej ok. 5,925 km motaż skrzynek bezpiecznikowych ok. 65 szt montaż opraw oświetleniowych o mocy 150 W ok. 44 szt montaż opraw oświetleniowych o mocy 100 W ok. 33 szt układanie i montaż przewodów kabelkowych ok. 201 m układanie rur osłonowych ok. 256 m

17 Wartość Etapu II umowy: ,61 złotych brutto Wartość przedmiotu umowy: ,13 złotych brutto Okres finansowania: 6 lat.

18 DZIĘKUJ KUJĘ ZA UWAGĘ

PLAN PREZENTACJI. NFOŚIGW - Zespół Merytoryczny Forum Energia Efekt -Środowisko

PLAN PREZENTACJI. NFOŚIGW - Zespół Merytoryczny Forum Energia Efekt -Środowisko POTRZEBY POLSKICH FIRM ESCO NA PRZYKŁADZIE POE ESCO Sp. z o.o. w Krakowie NFOŚIGW - Zespół Merytoryczny Forum Energia Efekt -Środowisko Janusz Mazur Prezes Zarządu POE ESCO Sp. z o.o PLAN PREZENTACJI 1.

Bardziej szczegółowo

Przykłady inwestycji sfinansowanych przez Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO

Przykłady inwestycji sfinansowanych przez Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Wojciech Zygmunt Członek Zarządu, Dyrektor ds. technicznych POE ESCO Sp. z o.o. Przykłady inwestycji sfinansowanych przez Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Podstawowe informacje dotyczące formuły

Bardziej szczegółowo

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej 3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej Europejska polityka energetyczna dr Rafał Cieślak Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org.

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org. PROGRAM BEZPIECZNI DLA ŚRODOWISKA Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjęto działania zmierzające do stworzenia s i wprowadzenia w praktyce programu

Bardziej szczegółowo

ESCO USŁUGI ENERGETYCZNE KONTRAKTOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

ESCO USŁUGI ENERGETYCZNE KONTRAKTOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ESCO USŁUGI ENERGETYCZNE KONTRAKTOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Materiał informacyjny USŁUGI ENERGETYCZNE ESCO KONTRAKTOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Znaczna część zasobów komunalnych w Polsce charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne modele finansowania projektów poprawy efektywności energetycznej (EE)

Innowacyjne modele finansowania projektów poprawy efektywności energetycznej (EE) Innowacyjne modele finansowania projektów poprawy efektywności energetycznej (EE) 5 lipiec 2013 Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl Jan Twardowski j.twardowski@fewe.pl Niniejszy projekt jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka Spółki ( str. nr 3-9). 2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność

Bardziej szczegółowo

za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Katowice, listopad 2008

za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Katowice, listopad 2008 Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii za 2007 rok Katowice, listopad 2008 Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3 / 4, 40-048 Katowice;

Bardziej szczegółowo

Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej

Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej 3 Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej Zadania inwestycyjne w obszarze: zużycia energii w budynkach/instalacjach (komunalne i niekomunalne), oświetlenie uliczne,

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów poprawy efektywności energetycznej w warunkach braku własnych środków. międzynarodowe protokoły IPMVP, IEEFP

Finansowanie projektów poprawy efektywności energetycznej w warunkach braku własnych środków. międzynarodowe protokoły IPMVP, IEEFP http://www.permanent-project.eu/ Finansowanie projektów poprawy efektywności energetycznej w warunkach braku własnych środków międzynarodowe protokoły IPMVP, IEEFP Szymon Liszka FEWE 1 1 Dlaczego poprawa

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU Racibórz, 23 marca 2015 Spis treści nr strony I. Informacje ogólne... 4 II. Organizacja Grupy Kapitałowej Rafako S.A.... 7 1. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Kraków, czerwiec 2012 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2.

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej I. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Kraków, maj 2013 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Żarki 19 października 2012 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo