Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów"

Transkrypt

1 Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów Rysunek. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy () 6,7,66,90 6,06 6, 6, 6, 6,0 7,3 6,77 6, 6,9 6,6 9,9 7,3 90, 97, 3,0,0 69,3 3,,9 7,9 6, 306, 9, 6,63 6,69 6,9 6,7 7,7 7,6 7,30 7,33 7,36 7,3 7,0 7,3 7,6 33,9 39, 39,7 33,0 3,7 336,7 33, 339, 339,7 30,3 3, 30,6 3, Udział pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej : Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy w ogóle pracujących w sektorze przemysłowym zwiększył się w latach 99-0 o 0,7 p. proc. (z poziomu 6,7 w roku 99 do 6,7 w roku 0). Zgodnie z prognozą na lata 0-00 udział ten podlegać będzie dalszemu wzrostowi do poziomu 7,6 w roku 00 (wzrost o 0,9 p. proc. w stosunku do stanu z roku 0). Liczba pracujących w przemyśle w analizowanej grupie wielkiej zwiększyła się na przestrzeni lat 99-0 o 36, osób (z 9,9 osób do 33 osób). W horyzoncie prognozy 0-00 przewidywane jest utrzymanie się liczby pracujących w. wielkiej grupie zawodowej na względnie stałym poziomie blisko 30 osób, przy czym obserwowana będzie nieznaczna tendencja spadkowa (3, osób w roku 00 w stosunku do 3,7 osób w roku 0). Spadek ten wynika głównie ze znacznego spadku liczby pracujących, jaki, zgodnie z prognozą, obserwowany będzie w średniej grupie 3: Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji (spadek na poziomie, osób), przy czym jego wpływ na zmiany liczby pracujących w. wielkiej grupie zawodowej zostanie w pewnym stopniu zniwelowany przez wzrost zatrudnienia w grupach : Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania oraz : Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju (łącznie blisko osób).

2 Rysunek. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Specjaliści () 3, 3,6,,36 3,97,36,67,,,60 6,,9,90,7 7, 07,, 0,6 9, 96,3 6,6 7,,9, 6,0,,0 6,07 6,3 7,6 7,0 7,6,03,,9 9,3 9,0 0,9 0,0 76, 9, 33,6 30, 3, 33, 36, 39,, 30, 3, 7,6 9, Na przestrzeni lat 99-0 udział specjalistów pracujących w przemyśle zwiększył się o 3, p. proc. (z 3, do 7,6). Zgodnie z prognozą, w latach 0-00 udział ten w dalszym ciągu wykazywać będzie wyraźną tendencję wzrostową, osiągając w roku 00 poziom 0, (wzrost o 3,6 p. proc. w stosunku do stanu z roku 0). Liczba pracujących w przemyśle w analizowanej wielkiej grupie zawodowej zwiększyła się w latach 99-0 o 67, osób. Na przestrzeni lat 0-00 prognozowany jest dalszy wzrost liczby specjalistów pracujących w przemyśle z 3, osób do 9,7 osób (wzrost o 0, osób). Wzrost ten zdeterminowany jest w głównej mierze przewidywanym zwiększeniem zatrudnienia w średniej grupie zawodowej : Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii) (wzrost o blisko 60,9 osób) oraz : Specjaliści do spraw administracji i zarządzania i 3: Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations (łączny wzrost na poziomie 37,7 osób na przestrzeni lat 0-00).

3 Rysunek 3. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Technicy i inny średni personel (3) 9, 9,06, 9,9 9,7 9,9 9,0,3,3,0,09 7,6 7,69 0, 39, 37, 6,9 3,9, 3,7 3, 3,9 3, 33,3 3, 366,9 7,6 7,9 7, 9,0,,99 9,0 9,07 9,0 9,0 9,09 9,0 9, 3, 3,0 370, 36, 3, 6,9,3 9, 9, 9, 0, 7,3 7, Udział pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej 3: Technicy i inny średni personel w ogóle pracujących w tym sektorze uległ zmniejszeniu z 9, w roku 99 do 9,0 w roku 0. W horyzoncie prognozy 0-00 zakłada się utrzymanie udziału pracujących w przemyśle w 3. wielkiej grupie zawodowej na względnie stałym poziomie średnio 9,0, przy czym obserwowana będzie nieznaczna tendencja wzrostowa, prowadząca do zwiększenia udziału pracujących o 0,6 p. proc. w stosunku do roku 0 (wzrost do poziomu 9, w roku 00). Na przestrzeni lat 99-0 liczba pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej 3. uległa początkowo (lata 99-00) znacznemu spadkowi o 6 osób (z 0, osób do 3, osób), po czym wzrosła do poziomu 36, osób w roku 0 (wzrost o,7 osób). Zgodnie z prognozą, w latach 0-00 przewidywany jest nieznaczny spadek liczby pracujących (o, osób) w stosunku do stanu z roku 0 (7, osób w roku 00), stanowiący w głównej mierze rezultat znacznego spadku liczby pracujących, jaki prognozowany jest w średnich grupach zawodowych 33: Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani, 33: Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych oraz 33: Średni personel do spraw finansowych (łącznie, osób na przestrzeni lat 0-00). Powyższy spadek zostanie w części zniwelowany przez wzrost zatrudnienia, mający miejsce w średniej grupie zawodowej 33: Agenci i pośrednicy handlowi (wzrost o blisko 0, osób).

4 Rysunek. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Pracownicy biurowi (),60,7,,67,60,3,,3,70,0,,, 67,3 70, 73, 79,,3 39, 9,0 0, 3, 0,,3, 9,6,,7,7,6,67,6,6,6,6,60,,7, 7,9,3 3, 3, 3,,,, 3,,9,9 09,7 09,7 6,0, ,0 0 Udział pracowników biurowych (. wielka grupa zawodowa) pracujących w przemyśle uległ w latach 99-0 zmniejszeniu z poziomu,6 do,6 (spadek o 0,7 p. proc.). Zgodnie z prognozą na lata 0-00, udział ten w dalszym ciągu podlegać będzie tendencji spadkowej, jednak tempo spadku będzie znacznie niższe. W roku 00 udział pracujących w. wielkiej grupie zawodowej w przemyśle osiągnie wartość,. Liczba pracujących w przemyśle w analizowanej grupie wielkiej zmniejszyła się na przestrzeni lat 99-0 o 33, osób (z 67,3 osób do 3, osób). W horyzoncie prognozy 0-00 przewidywany jest dalszy spadek tej liczby o 3, osób do poziomu 09,7 osób w roku 00. Spadek ten wynika głównie ze spadku liczby pracujących, jaki zgodnie z prognozą nastąpi w średniej grupie 3: Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu (spadek rzędu,6 osób na przestrzeni lat 0-00), a także 3: Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych (spadek o około 7,6 osób). Wpływ spadku obserwowanego w powyższych grupach zawodowy zostanie w znacznym stopniu zniwelowany wzrostem zatrudnienia, jaki prognozowany jest w średniej grupie : Pracownicy obsługi biurowej (wzrost o ponad, osób).

5 Rysunek. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (),97,,7,70,6,6,,77,97,67,0,0,0 93,9, 6, 3, 70, 73,6 79, 69, 77, 67, 6,0 90,3 99,,,6,7,0,0,03,0,06,07,0,0,,3 9,9 9,0,,6,7 7, 7,9 9, 9,6 0,0 0,,,0,,0,,0 0, Na przestrzeni lat 99-0 udział pracowników usług osobistych i sprzedaży w przemyśle zmniejszył się o 0,96 p. proc. (z,97 do,0). Zgodnie z prognozą, w latach 0-00 udział ten wzrośnie o 0, p. proc. w stosunku do stanu z roku 0, osiągając poziom,3 w roku 00. Liczba pracujących w przemyśle w analizowanej wielkiej grupie zawodowej zmniejszyła się w latach 99-0 o,3 osób. Początkowo (lata 99-00) liczba ta wykazywała tendencję spadkową, po czym w latach obserwowano jej wzrost do średniego poziomu około 90 osób, po którym nastąpił wyraźny spadek do,6 osób w roku 0. Na przestrzeni lat 0-00 prognozowany jest nieznaczny wzrost liczby pracowników usług osobistych i sprzedaży pracujących w przemyśle z,7 osób do osób (o 3,3 osób). Wzrost ten zdeterminowany jest w głównej mierze przewidywanym wzrostem liczby pracujących w średniej grupie zawodowej : Pracownicy usług ochrony (wzrost o blisko 3,6 osób). Znaczny ubytek liczby pracujących w latach 00-0 w analizowanej grupie zawodowej nie jest jedynie wynikiem obserwowanej tendencji spadkowej w latach lecz może być skutkiem niewystarczającej precyzji procedury przekodowania danych w przekroju zawodowym (KZiS007-KZiS00).

6 Rysunek 6. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (6) 6,9 7,3 9,7,,, 3,6 3,,,7,6,7,3 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0,09 0,0 0,0 0,07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0,7 3,,0 0,9 0, 0, 0, 0, 0, 0,7 0,6 0, 0, 0,3 0, 0, 6 6 0,0 0 Udział rolników, ogrodników, leśników i rybaków pracujących w przemyśle uległ spadkowi z 0, w roku 99 do zaledwie 0,0 w roku 0. W horyzoncie prognozy 0-00 zakłada się dalszy spadek udziału pracujących w 6. wielkiej grupie zawodowej w tym sektorze o do poziomu 0,0 w roku 00. Na przestrzeni lat 99-0 liczba pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej 6. zmniejszyła się o 6 osób (z 6,9 osób w roku 99 do 0,9 osób w roku 0). Zgodnie z prognozą, w latach 0-00 w sektorze przemysłowym w grupie tej przewidywany jest dalszy spadek liczby pracujących do poziomu 0, osób w roku 00. Bardzo niskie wartości zmiennej prezentowane jedynie ze względu na bilansowanie wyników.

7 Rysunek 7. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (7) tys. 9,67 0,36 9,9 9, 7,37 7, 7,6,6,90 6,3,7,7,3 37, 0, 9, 0, 7, 3, 96,9 73, 79, 7 6, 6 90, 9, 0 6, tys.,37,37,,6,90,6 0,7 39,9 39,0 3,9 37, 36,96 36, 7, 67, 0 09, 06, 00, 93, 9 70, 9, 6 09, 773, 77, 7 69, 3 66, Udział pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej 7: Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy w ogóle pracujących w przemyśle uległ w latach 99-0 zmniejszeniu z poziomu 9,67 do,6 (spadek o 7,0 p. proc.). Zgodnie z prognozą na lata 0-00, udział ten podlegać będzie dalszemu spadkowi i w roku 00 osiągnie poziom 36, wobec,9 w roku 0. Liczba pracujących w przemyśle w analizowanej grupie wielkiej zmniejszyła się na przestrzeni lat 99-0 o 36,6 osób. W latach liczba ta w przewadze charakteryzowała się tendencją spadkową, osiągając w roku 00 poziom 73, osób, po czym obserwowano jej wzrost do 7, osób w roku 00 i ponowny spadek do poziomu 06, osób w roku 0. W horyzoncie prognozy 0-00 przewidywany jest spadek liczby robotników przemysłowych i rzemieślników o 39 osób do poziomu 66, osób w roku 00. Spadek ten wynika głównie ze spadku liczby pracujących przewidywanego w średniej grupie 7: Kowale, ślusarze i pokrewni (spadek o około 6 osób) oraz 73: Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni i 7: Pozostali robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy i pokrewni (łączny spadek na poziomie ponad osób).

8 Rysunek. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (),0,30,,09 6,3 6,0,9 6,,00,67,0 9,0 9, 670,7 69,9 7, 69, 7, 70, 67,7 67, 703, 70, 760,,3 93, 9,60,79,7,9 9, 9,73 0,0 0,3 0,63 0,90,3,,6 9, 97, 9, 9,0 9, 9, 9,7 90, 9, 963, 977,0 9, 993, Na przestrzeni lat 99-0 udział operatorów i monterów maszyn i urządzeń w sektorze przemysłowym zwiększył się o,9 p. proc. (z,0 do,9). Zgodnie z prognozą, w latach 0-00 dotychczasowa tendencja zostanie utrzymana, w wyniku czego w roku 00 udział ten wyniesie,6 (wzrost o,6 p. proc. w stosunku do roku 0). Liczba pracujących w przemyśle w analizowanej wielkiej grupie zawodowej wzrosła w latach 99-0 o,3 osób. Na przestrzeni lat 0-00 prognozowany jest dalszy wzrost liczby operatorów i monterów maszyn i urządzeń pracujących w przemyśle z 9, osób do 993,3 osób (o 7, osób). Wzrost ten zdeterminowany jest głównie znaczącym wzrostem zatrudnienia, jakie przewidywane jest w średniej grupie zawodowej 3: Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni (wzrost na poziomie blisko,7 osób).

9 Rysunek 9. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Pracownicy przy pracach prostych (9) 9, 9, 9,,7 9,00,3 9, 0,0,9 7,79,,,7 36,7 6,,0 36,0 0, 39,3 39, 39, 30, 3,9 36, 377, 7,3,76,0,3 9,30,9 9,0 9,09 9,0 9,0 9,09 9,07 9,09 9,0 0,0 0,0,9,6 7,3 9,7 7, 9, 9,3, 9, 6,, Udział pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej 9: Pracownicy przy pracach prostych podlegał w latach 99-0 znacznym wahaniom. Ostatecznie udział ten zwiększył się z 9, w roku 99 do 9,3 w roku 0. W horyzoncie prognozy 0-00 zakłada się stabilizację udziału tej grupy zawodowej (bardzo niewielki wzrost do poziomu 9,0 w roku 00). Na przestrzeni lat 99-0 liczba pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej 9. wzrosła o osób. Początkowo (lata 99-00) liczba ta podlegała silnej tendencji spadkowej, osiągając wartość 3,9 osób w roku 00, po czym obserwowano jej ponowny wzrost do wartości,6 osób w roku 0. Zgodnie z prognozą, w latach 0-00 przewidywane jest zmniejszenie liczby pracujących w analizowanej grupie wielkiej w przemyśle do poziomu, osób w roku 00 (spadek o, osób w stosunku do stanu z roku 0). Spadek ten wynika głównie ze spadku liczby pracujących, jaki obserwowany będzie w średnich grupach 9: Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe, a także 93: Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle (łącznie ponad 9,9 osób na przestrzeni lat 0-00). Wpływ spadku zatrudnienia, jaki będzie miał miejsce w powyższych grupach średnich, na zmiany liczby pracujących w 9. wielkiej grupie zawodowej zostanie ograniczony przez wzrost zatrudnienia w grupie 93: Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie (wzrost o blisko, osób).

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

!" #$ %&' $ # +$+ " !" #$ %&' # # " " )-- !" #$ $ # +$+* ; " ,) -,1), -).- 0.,.) 1 ,. 2. -.. 0-2.) 0 1/,/1,200 /, 2 11,.22 5 4

! #$ %&' $ # +$+  ! #$ %&' # #   )-- ! #$ $ # +$+* ;  ,) -,1), -).- 0.,.) 1 ,. 2. -.. 0-2.) 0 1/,/1,200 /, 2 11,.22 5 4 3.1. LICZBA PRACUJĄCYCH Do pracujących, oprócz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, Urząd Statystyczny zalicza również pracodawców i pracujących na własny rachunek, osoby wykonujące pracę nakładczą,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030. Raport z badania

Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030. Raport z badania Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030 Raport z badania Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030 Raport

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU W KONTEKŚCIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Autorzy: Dr

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY hays.pl/raporty 2 Hays Polska Raport Placowy Trendy 2015 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić najnowszy raport Hays Poland dotyczący wynagrodzeń i trendów

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Pracownicze kasy zapomogowo pożyczkowe

Pracownicze kasy zapomogowo pożyczkowe Sławomir Nałęcz1 Pracownicze kasy zapomogowo pożyczkowe Niniejszy rozdział opiera się na analizach przeprowadzonych przez Krajowe Obserwatorium Gospodarki Społecznej w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Stan

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych:

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: osoby do 30 r. ż., osoby pow. 50 r. ż., rodzice, posiadający co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub co najmniej

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY pod redakcją Bohdana Wyżnikiewicza Współpraca gospodarcza Polska Niemcy dr Łukasz Ambroziak Jacek Fundowicz dr Tomasz Kalinowski Krzysztof Łapiński Marcin Peterlik

Bardziej szczegółowo