Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów"

Transkrypt

1 Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów Rysunek. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy () 6,7,66,90 6,06 6, 6, 6, 6,0 7,3 6,77 6, 6,9 6,6 9,9 7,3 90, 97, 3,0,0 69,3 3,,9 7,9 6, 306, 9, 6,63 6,69 6,9 6,7 7,7 7,6 7,30 7,33 7,36 7,3 7,0 7,3 7,6 33,9 39, 39,7 33,0 3,7 336,7 33, 339, 339,7 30,3 3, 30,6 3, Udział pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej : Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy w ogóle pracujących w sektorze przemysłowym zwiększył się w latach 99-0 o 0,7 p. proc. (z poziomu 6,7 w roku 99 do 6,7 w roku 0). Zgodnie z prognozą na lata 0-00 udział ten podlegać będzie dalszemu wzrostowi do poziomu 7,6 w roku 00 (wzrost o 0,9 p. proc. w stosunku do stanu z roku 0). Liczba pracujących w przemyśle w analizowanej grupie wielkiej zwiększyła się na przestrzeni lat 99-0 o 36, osób (z 9,9 osób do 33 osób). W horyzoncie prognozy 0-00 przewidywane jest utrzymanie się liczby pracujących w. wielkiej grupie zawodowej na względnie stałym poziomie blisko 30 osób, przy czym obserwowana będzie nieznaczna tendencja spadkowa (3, osób w roku 00 w stosunku do 3,7 osób w roku 0). Spadek ten wynika głównie ze znacznego spadku liczby pracujących, jaki, zgodnie z prognozą, obserwowany będzie w średniej grupie 3: Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji (spadek na poziomie, osób), przy czym jego wpływ na zmiany liczby pracujących w. wielkiej grupie zawodowej zostanie w pewnym stopniu zniwelowany przez wzrost zatrudnienia w grupach : Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania oraz : Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju (łącznie blisko osób).

2 Rysunek. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Specjaliści () 3, 3,6,,36 3,97,36,67,,,60 6,,9,90,7 7, 07,, 0,6 9, 96,3 6,6 7,,9, 6,0,,0 6,07 6,3 7,6 7,0 7,6,03,,9 9,3 9,0 0,9 0,0 76, 9, 33,6 30, 3, 33, 36, 39,, 30, 3, 7,6 9, Na przestrzeni lat 99-0 udział specjalistów pracujących w przemyśle zwiększył się o 3, p. proc. (z 3, do 7,6). Zgodnie z prognozą, w latach 0-00 udział ten w dalszym ciągu wykazywać będzie wyraźną tendencję wzrostową, osiągając w roku 00 poziom 0, (wzrost o 3,6 p. proc. w stosunku do stanu z roku 0). Liczba pracujących w przemyśle w analizowanej wielkiej grupie zawodowej zwiększyła się w latach 99-0 o 67, osób. Na przestrzeni lat 0-00 prognozowany jest dalszy wzrost liczby specjalistów pracujących w przemyśle z 3, osób do 9,7 osób (wzrost o 0, osób). Wzrost ten zdeterminowany jest w głównej mierze przewidywanym zwiększeniem zatrudnienia w średniej grupie zawodowej : Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii) (wzrost o blisko 60,9 osób) oraz : Specjaliści do spraw administracji i zarządzania i 3: Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations (łączny wzrost na poziomie 37,7 osób na przestrzeni lat 0-00).

3 Rysunek 3. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Technicy i inny średni personel (3) 9, 9,06, 9,9 9,7 9,9 9,0,3,3,0,09 7,6 7,69 0, 39, 37, 6,9 3,9, 3,7 3, 3,9 3, 33,3 3, 366,9 7,6 7,9 7, 9,0,,99 9,0 9,07 9,0 9,0 9,09 9,0 9, 3, 3,0 370, 36, 3, 6,9,3 9, 9, 9, 0, 7,3 7, Udział pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej 3: Technicy i inny średni personel w ogóle pracujących w tym sektorze uległ zmniejszeniu z 9, w roku 99 do 9,0 w roku 0. W horyzoncie prognozy 0-00 zakłada się utrzymanie udziału pracujących w przemyśle w 3. wielkiej grupie zawodowej na względnie stałym poziomie średnio 9,0, przy czym obserwowana będzie nieznaczna tendencja wzrostowa, prowadząca do zwiększenia udziału pracujących o 0,6 p. proc. w stosunku do roku 0 (wzrost do poziomu 9, w roku 00). Na przestrzeni lat 99-0 liczba pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej 3. uległa początkowo (lata 99-00) znacznemu spadkowi o 6 osób (z 0, osób do 3, osób), po czym wzrosła do poziomu 36, osób w roku 0 (wzrost o,7 osób). Zgodnie z prognozą, w latach 0-00 przewidywany jest nieznaczny spadek liczby pracujących (o, osób) w stosunku do stanu z roku 0 (7, osób w roku 00), stanowiący w głównej mierze rezultat znacznego spadku liczby pracujących, jaki prognozowany jest w średnich grupach zawodowych 33: Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani, 33: Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych oraz 33: Średni personel do spraw finansowych (łącznie, osób na przestrzeni lat 0-00). Powyższy spadek zostanie w części zniwelowany przez wzrost zatrudnienia, mający miejsce w średniej grupie zawodowej 33: Agenci i pośrednicy handlowi (wzrost o blisko 0, osób).

4 Rysunek. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Pracownicy biurowi (),60,7,,67,60,3,,3,70,0,,, 67,3 70, 73, 79,,3 39, 9,0 0, 3, 0,,3, 9,6,,7,7,6,67,6,6,6,6,60,,7, 7,9,3 3, 3, 3,,,, 3,,9,9 09,7 09,7 6,0, ,0 0 Udział pracowników biurowych (. wielka grupa zawodowa) pracujących w przemyśle uległ w latach 99-0 zmniejszeniu z poziomu,6 do,6 (spadek o 0,7 p. proc.). Zgodnie z prognozą na lata 0-00, udział ten w dalszym ciągu podlegać będzie tendencji spadkowej, jednak tempo spadku będzie znacznie niższe. W roku 00 udział pracujących w. wielkiej grupie zawodowej w przemyśle osiągnie wartość,. Liczba pracujących w przemyśle w analizowanej grupie wielkiej zmniejszyła się na przestrzeni lat 99-0 o 33, osób (z 67,3 osób do 3, osób). W horyzoncie prognozy 0-00 przewidywany jest dalszy spadek tej liczby o 3, osób do poziomu 09,7 osób w roku 00. Spadek ten wynika głównie ze spadku liczby pracujących, jaki zgodnie z prognozą nastąpi w średniej grupie 3: Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu (spadek rzędu,6 osób na przestrzeni lat 0-00), a także 3: Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych (spadek o około 7,6 osób). Wpływ spadku obserwowanego w powyższych grupach zawodowy zostanie w znacznym stopniu zniwelowany wzrostem zatrudnienia, jaki prognozowany jest w średniej grupie : Pracownicy obsługi biurowej (wzrost o ponad, osób).

5 Rysunek. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (),97,,7,70,6,6,,77,97,67,0,0,0 93,9, 6, 3, 70, 73,6 79, 69, 77, 67, 6,0 90,3 99,,,6,7,0,0,03,0,06,07,0,0,,3 9,9 9,0,,6,7 7, 7,9 9, 9,6 0,0 0,,,0,,0,,0 0, Na przestrzeni lat 99-0 udział pracowników usług osobistych i sprzedaży w przemyśle zmniejszył się o 0,96 p. proc. (z,97 do,0). Zgodnie z prognozą, w latach 0-00 udział ten wzrośnie o 0, p. proc. w stosunku do stanu z roku 0, osiągając poziom,3 w roku 00. Liczba pracujących w przemyśle w analizowanej wielkiej grupie zawodowej zmniejszyła się w latach 99-0 o,3 osób. Początkowo (lata 99-00) liczba ta wykazywała tendencję spadkową, po czym w latach obserwowano jej wzrost do średniego poziomu około 90 osób, po którym nastąpił wyraźny spadek do,6 osób w roku 0. Na przestrzeni lat 0-00 prognozowany jest nieznaczny wzrost liczby pracowników usług osobistych i sprzedaży pracujących w przemyśle z,7 osób do osób (o 3,3 osób). Wzrost ten zdeterminowany jest w głównej mierze przewidywanym wzrostem liczby pracujących w średniej grupie zawodowej : Pracownicy usług ochrony (wzrost o blisko 3,6 osób). Znaczny ubytek liczby pracujących w latach 00-0 w analizowanej grupie zawodowej nie jest jedynie wynikiem obserwowanej tendencji spadkowej w latach lecz może być skutkiem niewystarczającej precyzji procedury przekodowania danych w przekroju zawodowym (KZiS007-KZiS00).

6 Rysunek 6. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (6) 6,9 7,3 9,7,,, 3,6 3,,,7,6,7,3 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0,09 0,0 0,0 0,07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0,7 3,,0 0,9 0, 0, 0, 0, 0, 0,7 0,6 0, 0, 0,3 0, 0, 6 6 0,0 0 Udział rolników, ogrodników, leśników i rybaków pracujących w przemyśle uległ spadkowi z 0, w roku 99 do zaledwie 0,0 w roku 0. W horyzoncie prognozy 0-00 zakłada się dalszy spadek udziału pracujących w 6. wielkiej grupie zawodowej w tym sektorze o do poziomu 0,0 w roku 00. Na przestrzeni lat 99-0 liczba pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej 6. zmniejszyła się o 6 osób (z 6,9 osób w roku 99 do 0,9 osób w roku 0). Zgodnie z prognozą, w latach 0-00 w sektorze przemysłowym w grupie tej przewidywany jest dalszy spadek liczby pracujących do poziomu 0, osób w roku 00. Bardzo niskie wartości zmiennej prezentowane jedynie ze względu na bilansowanie wyników.

7 Rysunek 7. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (7) tys. 9,67 0,36 9,9 9, 7,37 7, 7,6,6,90 6,3,7,7,3 37, 0, 9, 0, 7, 3, 96,9 73, 79, 7 6, 6 90, 9, 0 6, tys.,37,37,,6,90,6 0,7 39,9 39,0 3,9 37, 36,96 36, 7, 67, 0 09, 06, 00, 93, 9 70, 9, 6 09, 773, 77, 7 69, 3 66, Udział pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej 7: Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy w ogóle pracujących w przemyśle uległ w latach 99-0 zmniejszeniu z poziomu 9,67 do,6 (spadek o 7,0 p. proc.). Zgodnie z prognozą na lata 0-00, udział ten podlegać będzie dalszemu spadkowi i w roku 00 osiągnie poziom 36, wobec,9 w roku 0. Liczba pracujących w przemyśle w analizowanej grupie wielkiej zmniejszyła się na przestrzeni lat 99-0 o 36,6 osób. W latach liczba ta w przewadze charakteryzowała się tendencją spadkową, osiągając w roku 00 poziom 73, osób, po czym obserwowano jej wzrost do 7, osób w roku 00 i ponowny spadek do poziomu 06, osób w roku 0. W horyzoncie prognozy 0-00 przewidywany jest spadek liczby robotników przemysłowych i rzemieślników o 39 osób do poziomu 66, osób w roku 00. Spadek ten wynika głównie ze spadku liczby pracujących przewidywanego w średniej grupie 7: Kowale, ślusarze i pokrewni (spadek o około 6 osób) oraz 73: Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni i 7: Pozostali robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy i pokrewni (łączny spadek na poziomie ponad osób).

8 Rysunek. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (),0,30,,09 6,3 6,0,9 6,,00,67,0 9,0 9, 670,7 69,9 7, 69, 7, 70, 67,7 67, 703, 70, 760,,3 93, 9,60,79,7,9 9, 9,73 0,0 0,3 0,63 0,90,3,,6 9, 97, 9, 9,0 9, 9, 9,7 90, 9, 963, 977,0 9, 993, Na przestrzeni lat 99-0 udział operatorów i monterów maszyn i urządzeń w sektorze przemysłowym zwiększył się o,9 p. proc. (z,0 do,9). Zgodnie z prognozą, w latach 0-00 dotychczasowa tendencja zostanie utrzymana, w wyniku czego w roku 00 udział ten wyniesie,6 (wzrost o,6 p. proc. w stosunku do roku 0). Liczba pracujących w przemyśle w analizowanej wielkiej grupie zawodowej wzrosła w latach 99-0 o,3 osób. Na przestrzeni lat 0-00 prognozowany jest dalszy wzrost liczby operatorów i monterów maszyn i urządzeń pracujących w przemyśle z 9, osób do 993,3 osób (o 7, osób). Wzrost ten zdeterminowany jest głównie znaczącym wzrostem zatrudnienia, jakie przewidywane jest w średniej grupie zawodowej 3: Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni (wzrost na poziomie blisko,7 osób).

9 Rysunek 9. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Pracownicy przy pracach prostych (9) 9, 9, 9,,7 9,00,3 9, 0,0,9 7,79,,,7 36,7 6,,0 36,0 0, 39,3 39, 39, 30, 3,9 36, 377, 7,3,76,0,3 9,30,9 9,0 9,09 9,0 9,0 9,09 9,07 9,09 9,0 0,0 0,0,9,6 7,3 9,7 7, 9, 9,3, 9, 6,, Udział pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej 9: Pracownicy przy pracach prostych podlegał w latach 99-0 znacznym wahaniom. Ostatecznie udział ten zwiększył się z 9, w roku 99 do 9,3 w roku 0. W horyzoncie prognozy 0-00 zakłada się stabilizację udziału tej grupy zawodowej (bardzo niewielki wzrost do poziomu 9,0 w roku 00). Na przestrzeni lat 99-0 liczba pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej 9. wzrosła o osób. Początkowo (lata 99-00) liczba ta podlegała silnej tendencji spadkowej, osiągając wartość 3,9 osób w roku 00, po czym obserwowano jej ponowny wzrost do wartości,6 osób w roku 0. Zgodnie z prognozą, w latach 0-00 przewidywane jest zmniejszenie liczby pracujących w analizowanej grupie wielkiej w przemyśle do poziomu, osób w roku 00 (spadek o, osób w stosunku do stanu z roku 0). Spadek ten wynika głównie ze spadku liczby pracujących, jaki obserwowany będzie w średnich grupach 9: Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe, a także 93: Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle (łącznie ponad 9,9 osób na przestrzeni lat 0-00). Wpływ spadku zatrudnienia, jaki będzie miał miejsce w powyższych grupach średnich, na zmiany liczby pracujących w 9. wielkiej grupie zawodowej zostanie ograniczony przez wzrost zatrudnienia w grupie 93: Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie (wzrost o blisko, osób).

Sytuacja na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035

Sytuacja na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035 Sytuacja na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035 Krzysztof Kwaśniewski Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych kwiecień 2013 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobotnych według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2006 roku

Informacja o bezrobotnych według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2006 roku Informacja o bezrobotnych według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2006 roku UWAGI OGÓLNE 1. Opracowanie zawiera dane statystyczne opracowane za podstawie Załącznika nr 3 do sprawozdania MGiP-01

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY PROFILU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

PROGNOZY PROFILU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROGNOZY PROFILU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Raport opracowany w ramach projektu: Aktualny i Przyszły Profil Gospodarczy Województwa Lubelskiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7834-052-2

ISBN 978-83-7834-052-2 Raport opracowany przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, 90 248 Łódź tel. 42 633 17 19 www.inse.org.pl Raport opracowała: Beata Socha Redakcja: Mariusz

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Plan prezentacji 2 1. Sytuacja demograficzna w woj. podlaskim na tle trendów światowych.

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Gdańsk, kwiecień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W 2003 ROKU

BEZROBOTNI WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W 2003 ROKU WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE URZĄD PRACY Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach BEZROBOTNI WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W 2003 ROKU Programowanie Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań

Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań Rynek pracy ulega ciągłym zmianom ekonomicznym, społecznym oraz technologicznym. Niektóre zawody znikają z rynku, natomiast na inne rośnie zapotrzebowanie.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OPRACOWANIE NA ZLECENIE PUP W CZĘSTOCHOWIE KRAKÓW 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1. ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I półroczu 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I półroczu 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I półroczu 212 roku Kielce, październik 212 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. 41 36

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Realizacja i wyniki badania ankietowego lokalnych pracodawców Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

Realizacja i wyniki badania ankietowego lokalnych pracodawców Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy Realizacja i wyniki badania ankietowego lokalnych pracodawców Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania ankietowego pracodawców w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Artur Frąckiewicz Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Pana/i przedsiębiorstwie jest planowane zatrudnianie nowych pracowników?

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku. Ranking. zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. podlaskim w 2014r.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku. Ranking. zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. podlaskim w 2014r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. podlaskim w 2014r. Białystok, kwiecień 2015 RAPORT OPRACOWANO W WYDZIALE BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

- Edycja 2012. Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji

- Edycja 2012. Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji - Edycja 2012 Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji Dyslokacja zatrudnienia w woj. podlaskim w ujęciu klasycznej triady sektorów: rolnictwo przemysł usługi Polska 21% 28% 51% woj. podlaskie 37% 20% 43%

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU MARZEC 2012 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim RAPORT 2008 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim w 2008 roku 1 2 Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce.

W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce. W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce. Mimo, że pozycja kobiet na rynku pracy w Polsce stale się poprawia, to wciąż widoczne

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W SKIERNIEWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R. Skierniewice 2011 SPIS TREŚCI Wstęp - Cel

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego w 2014 roku

Rynek pracy województwa pomorskiego w 2014 roku Rynek pracy województwa pomorskiego w 2014 roku zmiana Województwo pomorskie 2013 r. 2014 r. liczba % / pkt proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w roku (w tys. osób) 277,8 282,7 4,9

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie kadrowe firm w Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+ w świetle badań Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Zapotrzebowanie kadrowe firm w Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+ w świetle badań Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Zapotrzebowanie kadrowe firm w Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+ w świetle badań Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Cele badania 1. Weryfikacja planów zatrudnieniowych pracodawców. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2013 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: pup@jaroslaw.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2013 Październik 2013 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Nazwa grupy elementarnych zawodów

Nazwa grupy elementarnych zawodów Agencje zatrudnienia z woj. lubelskiego, które w 2013 r. skierowały pracowników tymczasowych do pracodawców użytkowników Nazwa i dane teleadresowe agencji zatrudnienia FULL JOB Dawid Małecki Lublin ul.

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim 2013 Raport za I półrocze Spis treści Wstęp... 5 1. Cel opracowania... 6 2. Podstawa opracowania... 6 3. Metodologia opracowania...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR.

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. 1 1. Płeć: Kobieta 2. Wiek: 48 lat Zasadnicze zawodowe/ zawód

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w I półroczu 2009 roku 1. Wstęp

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w I półroczu 2009 roku 1. Wstęp Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w I półroczu 2009 roku 1. Wstęp Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. Raport opracowano w Zespole Badań, Analiz i Informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Gdańsk, kwiecień 2008 r. KATALOG

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2011 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2011 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2011 r. Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdańsk tel.: (58) 326-18-01 fax: (58)

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W I PÓŁROCZU 211 ROKU Kielce, październik 211 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. 41 36 41 6, fax

Bardziej szczegółowo

Ludność według ekonomicznych grup wieku: Współczynnik feminizacji

Ludność według ekonomicznych grup wieku: Współczynnik feminizacji Źródłem informacji opracowania z zakresu sytuacji kobiet na rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim są dane pochodzące z badań i zasobów danych Głównego Urzędu Statystycznego, tj. z Badania Aktywności

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM luty 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Marzec 2012 SPIS TREŚCI I.Wstęp.... 3 1. Cel opracowania.. 3 2. Podstawa opracowania..... 3

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim w 2006 r.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim w 2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim w 2006 r. Kraków, maj 2007 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Małopolsce w 2006

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert pracy. Raport powiatowy

Analiza ofert pracy. Raport powiatowy Analiza ofert pracy Raport powiatowy Millward Brown Raport z analizy ogłoszeń o pracę w województwie mazowieckim POWIAT PIASECZYŃSKI 1 Informacja o badaniu Głównym celem analizy opisanej w poniższym opracowaniu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Busku - Zdroju. Busko - Zdrój, ul. Różana 2 tel/fax: 041 378 30 54, 041 378 80 55 e-mail: kibu@praca.gov.pl www.pupbusko.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Busku - Zdroju. Busko - Zdrój, ul. Różana 2 tel/fax: 041 378 30 54, 041 378 80 55 e-mail: kibu@praca.gov.pl www.pupbusko. POWIATOWY URZĄD PRACY w Busku - Zdroju Busko - Zdrój, ul. Różana 2 tel/fax: 041 378 30 54, 041 378 80 55 e-mail: kibu@praca.gov.pl www.pupbusko.pl 1. Wstęp 1. Cele opracowania - określenie kierunków i

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Jak prawidłowo przypisać zawód?

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Jak prawidłowo przypisać zawód? Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Jak prawidłowo przypisać zawód? Spotkanie z pracownikami PUP rejestrującymi osoby bezrobotne. Spotkanie przygotowane w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Walentyna Kwiatkowska ZATRUDNIENIE WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SEKTORÓW EKONOMICZNYCH W POLSKIEJ GOSPODARCE 1

Walentyna Kwiatkowska ZATRUDNIENIE WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SEKTORÓW EKONOMICZNYCH W POLSKIEJ GOSPODARCE 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 281, 2013 ZATRUDNIENIE WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SEKTORÓW EKONOMICZNYCH W POLSKIEJ GOSPODARCE 1 WSTĘP Rozwój nowoczesnych przemysłów i

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU część diagnostyczna

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU część diagnostyczna RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU część diagnostyczna Kielce, kwiecień 2015 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA MARZEC 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 Analiza bezrobocia i struktura osób bezrobotnych... 5 1.1 Analiza bezrobocia...5

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Kielce, październik 2013 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. 41

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Ostatni kwartał 2013 roku nie przyniósł większych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 7

Spis treści. Wprowadzenie... 7 Spis treści Wprowadzenie... 7 Rozdział 1 Absolwenci szkolnictwa zawodowego a możliwości zatrudnienia na warszawskim rynku pracy... 9 1.1. Rynek pracy w Warszawie... 9 1.1.1. Bezrobocie w Warszawie na tle

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU Warszawa 2009 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert pracy. Raport powiatowy

Analiza ofert pracy. Raport powiatowy Analiza ofert pracy Raport powiatowy Millward Brown Raport z analizy ogłoszeń o pracę w województwie mazowieckim POWIAT WĘGROWSKI I WYSZKOWSKI 1 Informacja o badaniu Głównym celem analizy opisanej w poniższym

Bardziej szczegółowo

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04 Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04 2 Branża łodzi rekreacyjnych stanowi mocną stronę francuskiego handlu zagranicznego. Od roku 2011 sektor ten osiąga regularne nadwyżki, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2006 ROKU

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2006 ROKU DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2006 ROKU Kwiecień 2007 Wstęp Opracowanie Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

R O P C Z Y C K O S Ę D Z I S Z O W S K I M W 2 0 0 5 R O K U

R O P C Z Y C K O S Ę D Z I S Z O W S K I M W 2 0 0 5 R O K U POW IIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH ul. Najświętszej Marii Panny 2 39-100 Ropczyce tel./fax 22-18-523 rzro@praca.gov.pl www.pup-ropczyce.pl R A N K I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H I N A D

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert pracy. Raport powiatowy

Analiza ofert pracy. Raport powiatowy Analiza ofert pracy Raport powiatowy Millward Brown Raport z analizy ogłoszeń o pracę w województwie mazowieckim POWIAT CIECHANOWSKI 1 Informacja o badaniu Głównym celem analizy opisanej w poniższym opracowaniu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 Analiza bezrobocia i struktura osób bezrobotnych... 5 1.1 Analiza bezrobocia...5

Bardziej szczegółowo

Kierownika sklepu zatrudnię jak i gdzie poszukujemy pracowników? Poznao, 22 września 2011

Kierownika sklepu zatrudnię jak i gdzie poszukujemy pracowników? Poznao, 22 września 2011 2011 Kierownika sklepu zatrudnię jak i gdzie poszukujemy pracowników? Poznao, 22 września 2011 Kierownika sklepu zatrudnię jak i gdzie poszukujemy pracowników? prelegent: Anna Strzebooska, UJ, ekspert

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert pracy. Raport powiatowy

Analiza ofert pracy. Raport powiatowy Analiza ofert pracy Raport powiatowy Millward Brown Raport z analizy ogłoszeń o pracę w województwie mazowieckim POWIAT GRODZISKI I ŻYRARDOWSKI 1 Informacja o badaniu Głównym celem analizy opisanej w poniższym

Bardziej szczegółowo

Przystosowywanie środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem Ramowych wytycznych

Przystosowywanie środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem Ramowych wytycznych 1. Przystosowywanie środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem Ramowych wytycznych Joanna Bugajska, Joanna Kamińska, Wiktor M. Zawieska W celu ułatwienia korzystania z materiału

Bardziej szczegółowo