Bibliografia Zawartości Czasopism

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Zawartości Czasopism"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism grudzień 2012 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 006 Normalizacja 008 Kultura 01/02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 06 Organizacje. Wystawy. Muzea 1 FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA Psychologia 17 Etyka 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo. Kościoły i wyznania chrześcijańskie 272 Katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Problematyka płci 308 Socjografia. Sytuacja społeczna poszczególnych krajów, narodów. Reportaże dotyczące różnych zagadnień społecznych 311 Statystyka 314 Demografia. Migracja (Emigracja. Imigracja. Wysiedlanie. Repatriacja) 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 322 Kościół a państwo. Polityka wyznaniowa 323/324 Polityka wewnętrzna. Wybory 323/324(438) Polityka wewnętrzna Polski. Wybory w Polsce 327 Polityka zagraniczna. Polityka międzynarodowa 327(438) Polityka zagraniczna Polski 328 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy 329 Partie i ruchy polityczne 33 Nauki ekonomiczne. Spółdzielczość 331 Praca 332 Gospodarka regionalna i terytorialna 336 Finanse. Podatki 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Usługi. Ceny 338(438) Sytuacja gospodarcza Polski. Polityka gospodarcza Polski Turystyka 339.1/.5 Handel wewnętrzny i zagraniczny 339.7/.9 Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 34 Nauki prawne. Prawo 341 Prawo międzynarodowe 342 Prawo państwowe. Prawo administracyjne 343 Prawo karne 346 Prawo gospodarcze 347 Prawo cywilne 349 Prawo o charakterze mieszanym. Prawo pracy. Prawo socjalne. Prawo rolne. Prawo budowlane. Prawo ochrony środowiska Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 352/353 Samorząd terytorialny. Administracja terenowa 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne 36 Działania na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych. Potrzeby mieszkaniowe. Konsumeryzm

2 364 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Polityka społeczna Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze 368 Ubezpieczenia dobrowolne 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu Przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów 373 Wychowanie przedszkolne. Szkoły podstawowe. Szkoły średnie 374 Oświata pozaszkolna. Praca kulturalno-oświatowa 376 Szkolnictwo specjalne 377 Szkolnictwo zawodowe 378 Szkolnictwo wyższe 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia. Bioetyka 61 Medycyna Wypadki. Zapobieganie wypadkom. Bezpieczeństwo osobiste. Ratownictwo. Ochrona przeciwpożarowa 62 Technika. Energetyka 621 Ogólna budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia mechaniczna w ogólności 622 Górnictwo 623 Technika wojskowa 624 Inżynieria lądowa 625 Technika dróg komunikacyjnych 626/627 Inżynieria wodna 628 Inżynieria sanitarna 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta 655 Działalność wydawnicza. Księgarstwo 657 Rachunkowość. Księgowość 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw 659 Reklama. Public relations. Środki masowego przekazu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 7.096/.097 Radio i telewizja 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73 Rzeźba 74 Rysunek. Rzemiosło artystyczne 75 Malarstwo 76 Grafika 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791 Film. Kino. Widowiska publiczne 792 Teatr. Opera 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LI- TERATURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze. Teoria literatury (091) Historia literatury polskiej 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia 930 Nauki pomocnicze historii. Historiografia. Archiwistyka 94 Historia powszechna. I wojna światowa ( ). II wojna światowa ( ) 94(3) Historia poszczególnych krajów starożytna 94(4/9) Historia poszczególnych krajów średniowieczna i nowożytna 94(438) Historia Polski 94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny 94(438).02/.06 Dynastia Piastów. Dynastia Jagiellonów. Królowie elekcyjni ( ). Stanisław August Poniatowski. Rozbiory ( ) 94(438).07 Okres zaborów ( ). Zabór austriacki. Zabór pruski. Zabór rosyjski. I wojna światowa ( ) 94(438).08 Okres od 1918 r. 94(438).081 Okres międzywojenny ( ) 94(438).082 II wojna światowa ( ) 94(438).083 Polska Ludowa (1944/ )

3 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma BRANDT, Andrzej Marek. Komisje czy liczydła? / Andrzej M. Brandt // Forum Akademickie. - R. 18, nr 12 (2011), s Polem. z: Publikowalność naukowa w Polsce / Ryszard Kierzek. W: Forum Akademickie. - R. 17, nr 7/8 (2010). 1. Nauka Polska od 1944 r. 2. Wydawnictwa naukowe historia Polska od 1944 r. 00 BZCz 36564/2012 FIRMHOFER, Robert. Sposób na edukację w nowym stylu / Robert Firmhofer ; rozm. przepr. Krzysztof Ołdakowski // Przegląd Powszechny. - R. 128, nr 11 (2011), s Centrum Nauki Kopernik (Warszawa) 2. Warszawa nauka od 2001 r. 3. Wywiady 00 BZCz 36565/2012 GAJ, Beata. The Latin manuscripts and old prints connected with Silesia nowadays preserved in the Archive of Jasna Góra Monastery / Beata Gaj // Forum Artis Rhetoricae , nr 4, s Silesiaca zbiory Polska 2. Częstochowa (woj. śląskie) Jasna Góra archiwistyka zbiory 3. Rękopisy łacińskie historia 4. Rękopisy łacińskie zbiory Polska 5. Stare druki historia w. 6. Stare druki zbiory Polska 00:930 BZCz 36566/2012 IŁOWIECKI, Maciej (1935- ). Wielki skok / Maciej Iłowiecki // Przegląd Powszechny. - R. 128, nr 11 (2011), s Nauka od 2001 r. 00 BZCz 36567/2012 KUDRYCKA, Barbara (1956- ). Warto inwestować w najlepszych / Barbara Kudrycka ; rozm. przepr. Urszula Rybicka // Forum Akademickie. - R. 18, nr 12 (2011), s Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2. Nauka polityka Polska od 2001 r. 3. Szkolnictwo wyższe polityka Polska od 2001 r. 4. Wywiady 00:378 BZCz 36568/2012 KURYŠEVA, Marina Aleksandrovna. Srednevekovaâ rukopis kak sakral nyj fenomen : k probleme izučeniâ i restavracii rukopisej na Afone v pervoj polovine XVI v. / Marina Aleksandrovna Kuryševa. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Nomos. - Nr 71/72 (2010), s Materiały z międzynardowej konferencji naukowej Symbolizm religijny jako dziedzictwo kulturowe, Zakopane. 1. Athos (Grecja) religia w. 2. Moskwa (Rosja) bibliotekarstwo zbiory 3. Rękopisy ochrona i konserwacja Grecja 4. Rękopisy bizantyńskie historia 5. Rękopisy bizantyńskie zbiory Rosja 00 BZCz 36569/2012 PAŃKOWSKA, Małgorzata. Procesy biznesowe w środowisku otwartej nauki / Małgorzata Pańkowska. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Problemy Zarządzania. - [Vol. 9], z. spec. (2011), s Internet stosowanie 2. Nauka komputeryzacja 3. Systemy informatyczne stosowanie 00:004 BZCz 36570/2012 Sprawozdania z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2010 / Adam Wróbel, Henryk Wasilewski, Marek Stefański, Stanisław Kunikowski, Wiesław Jakubicz // Zapiski Kujawsko- -Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Włocławskie Towarzystwo Naukowe 2. Towarzystwa naukowe Polska od 2001 r. 3. Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) nauka organizacje od 2001 r. 4. Sprawozdania 00:06 BZCz 36571/2012 3

4 STEFAŃSKA, Wanda. Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2010 / Wanda Stefańska // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Włocławskie Towarzystwo Naukowe 2. Towarzystwa naukowe Polska od 2001 r. 3. Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) nauka organizacje od 2001 r. 4. Sprawozdania 00:06 BZCz 36572/2012 SZREDER, Mirosław. Źródła informacji i ich rola w badaniach ankietowych / Mirosław Szreder. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 3, s Ankieta metody 2. Informacja 3. Opinia publiczna badanie metody 00:316 BZCz 36573/2012 BARCIAK, Antoni: Współpraca polsko-czeska oraz polskie zainteresowania dziejami Czech i stosunków polsko- -czeskich w badaniach okresu średniowiecza u progu XXI wieku zob. poz ČAPSKÝ, Martin: Polská medievistyka na ceské (moravské a slezské) půdě uplynulého desetiletí zob. poz CIESIELSKI, Marek: Kolokwia habilitacyjne w naukach o zarządzaniu zob. poz CZERWIŃSKI, Bogumił: Wykorzystanie innowacji w rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych zob. poz LITWIN, Maciej: Global insight and counterfactuals in policy-making zob. poz MARCINIAK, Stanisław: Rozwój społeczno-gospodarczy a innowacje zob. poz NOGALSKI, Bogdan: [Zarządzanie informacją na rynku globalnym - recenzja] zob. poz REDZIK, Adam: Periodyczne encyklopedie prawnicze zob. poz TUCHAŃSKA, Barbara: Nieuniwersalność praw nauki, historyczność wszystkiego i specyfika humanistyki zob. poz WIŚNIEWSKA, Karolina: Przedstawienia czterech Ewangelistów w tzw. Ewangeliarzu Lwowskim zob. poz Informatyka BRUNNSTEIN, Klaus. Cloud computing : economic opportunities versus technical and compliance risks / Klaus Brunnstein. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Przetwarzanie w chmurze 004 BZCz 36574/2012 CZARNACKA-CHROBOT, Beata. The effectiveness of software systems construcion models / Beata Czarnacka-Chrobot. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Systemy informatyczne 004 BZCz 36575/2012 GÓRSKI, Tomasz. Concept of integration platform s security model / Tomasz Górski, Jerzy Stanik. - Bibliogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Systemy informatyczne ochrona 004 BZCz 36576/2012 GÓRSKI, Tomasz. Selected aspects and mechanisms of integration platform s security / Tomasz Górski, Jerzy Stanik. - Bibliogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Systemy informatyczne ochrona 004 BZCz 36577/2012 JABŁOŃSKI, Jacek. Componential analysis in translation of computer software / Jacek Jabłoński // Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia. - Nr 48 (2010), s

5 1. Programy komputerowe 2. Semantyka lingwistyczna 3. Przekłady polskie stylistyka 004:80/81 BZCz 36578/2012 KUCZERA, Karol. Ewolucja pojęcia wirtualność / Karol Kuczera. - Bibliogr. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 9, s Infrastruktura techniczna 2. Internet 3. Rzeczywistość wirtualna 004 BZCz 36579/2012 KULIGOWSKA, Karolina. Virtual assistants suport customer relations and business processes / Karolina Kuligowska, Mirosława Lasek. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Inteligencja sztuczna stosowanie 2. Usługi elektroniczne 004 BZCz 36580/2012 MĘDRALA-MŁYŃSKA, Ewelina. Lubię to czyli akceptacja według Facebooka / Ewelina Mędrala-Młyńska. - Streszcz. ang. // Rocznik Muzeum Częstochowskiego. - T. 10 (2010), s Facebook 2. Portal społecznościowy 004 BZCz 36581/2012 Odkrywanie tożsamości użytkownika sieci / Witold Abramowicz, Jakub Dzikowski, Agata Filipowska, Jacek Małyszko, Dawid Grzegorz Węckowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Problemy Zarządzania. - [Vol. 9], z. spec. (2011), s Informacja 2. Internet 3. Wyszukiwanie informacji 004 BZCz 36582/2012 SALA, Jolanta. The modeling of information processes : cybernetic approach / Jolanta Sala, Halina Tańska. - Bibliogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Systemy informatyczne 2. UML 004 BZCz 36583/2012 STEFANOWICZ, Bogdan (1937- ). Granice integracji systemów informatycznych / Bogdan Stefanowicz. - Streszcz. ang. // Problemy Zarządzania. - [Vol. 9], z. spec. (2011), s Systemy informatyczne 004 BZCz 36584/2012 UNOLD, Jacek (1956- ). Cyberspace information retrieval and processing with the use of the Deep Web / Jacek Unold // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Strony WWW 2. Wyszukiwanie informacji 004 BZCz 36585/2012 WORWA, Kazimierz. On some challenges in Web information retrieval / Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Strony WWW 004 BZCz 36586/2012 WRÓBEL, Piotr. overload in organizations / Piotr Wróbel. - Bibliogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Komunikacja społeczna 2. Poczta elektroniczna stosowanie gospodarka 004 BZCz 36587/2012 BAJ-ROGOWSKA, Anna: Medical data flow and exchange of medical data between integraed HIS - RIS - PACS systems zob. poz

6 BIAŁEK-SZWED, Olga: Między wolnością a odpowiedzialnością zob. poz BIELAWSKI, Piotr: Telewizja internetowa zob. poz BUCHALSKI, Zbigniew: Kreowanie strategii biznesowej w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji zob. poz CHMIELARZ, Witold: Analiza i ocena wybranych internetowych sklepów spożywczych zob. poz CHMIELARZ, Witold: Determinants in e-banking websites selection in Poland zob. poz CIEŚLIŃSKI, Wojciech: Process approach and implementation of organizational learning mechanisms in networks using information systems zob. poz CZERWONKA, Zuzanna: Fraseologische variatie en modificatie in NRC-Handelsblad -commentaren zob. poz DAINES, Andrew: Online marketing and e-commerce for tourism zob. poz DEVELOPMENT and maintenance of multi-lingual e-tourism website on the example of BalticMuseums 2.0 online information platform zob. poz DUDYCZ, Helena: Analiza metod budowania ontologii dla wskaźników ekonomicznych w celu zapisania jej w standardzie mapy pojęć zob. poz DYCZKOWSKI, Mirosław: Automatyzacja systemów rozliczeń oparta na standardach EDI na przykładzie łańcuchów logistycznych branży motoryzacyjnej zob. poz FIUT, Ignacy Stanisław: Komunikowanie w perspektywie nowych mediów zob. poz FIUT, Ignacy Stanisław: Media w modelu web 3.0 zob. poz GRABARA, Iwona: Inteligentna platforma logistyczna podstawą rozwoju polskiego przedsiębiorstwa zob. poz GRAMSZ, Katarzyna: [Einsatz digitaler Informations- und Kommunikationsmedien im Fremdsprachenunterricht - recenzja] zob. poz GRAMSZ, Katarzyna: [Technologiegestützte Lernwerkzeuge im konstruktivistisch orientierten Fremdsprachenunterricht - recenzja] zob. poz HENDRYK, Ewa: Die Präsenz prominenter deutschsprachiger Schriftsteller im Internet zob. poz HRGOVCIC, Vedran: Industrialization of knowledge work zob. poz ILNICKI, Rafał: Dziecinnienie języka zob. poz ILNICKI, Rafał: Wszyscy będziemy cyborgami zob. poz JATKIEWICZ, Przemysław: Ocena bezpieczeństwa portali internetowych jednostek samorządowych województwa pomorskiego zob. poz KACZOROWSKA, Maria: Znaczenie dostępu do elektronicznych rejestrów nieruchomości dla rozwoju wspólnego rynku na przykładzie Europejskiego Serwisu Informacji o Gruntach (EULIS) zob. poz KĘDZIORA, Renata: Charakter prawny kart płatniczych w prawie karnym zob. poz KISIELNICKI, Jerzy: O jakości kształcenia w uczelniach wyższych w warunkach zastosowań e-edukacji czyli o skuteczności przekazywania wiedzy zob. poz KOCÓJ, Łukasz: Po pierwsze: e-booki, po drugie: internacjonalizacja zob. poz KOSIOROWSKI, Zbigniew: Lokalność regionalnych mediów elektronicznych zob. poz KRAWCZYK-WASILEWSKA, Violetta: Global singlevillage and cultural attitudes of older British males to dating on-line zob. poz KUBIAK, Bernard: CSDM model as a competitive advantage in outsourcing industry zob. poz KURUC, Małgorzata: Język młodych tarnowian w świetle korespondencji elektronicznej zob. poz LECH, Przemysław: Enterprise System Selection Process in Polish organizations zob. poz LIDERMAN, Krzysztof: Informacja - jej znaczenie i sposoby ochrony zob. poz MAŚLANKOWSKI, Jacek: Indirect outcomes of information systems implementation in business organizations zob. poz MELLER, Dominik: Preception of online access to electronic health records zob. poz MOOIJAART, M. A.: Doorlopende lexicografie zob. poz MYŚLIWIEC, Alicja: Antyradio i Chilli Zet zob. poz NIEDZIELSKI, Piotr: IT support of knowledge management in the area of a company s innovative potential zob. poz

7 NOWAK, Hanna: Internet w działalności firm w branży AGD zob. poz OLSZAK, Celina: Wybrane technologie informatyczne w doskonaleniu rozwoju systemów Business Intelligence zob. poz PAŃKOWSKA, Małgorzata: Procesy biznesowe w środowisku otwartej nauki zob. poz PARYS, Tomasz: Technologie skryptowe budowania witryn internetowych zob. poz POLAŃSKI, Edward: Dydaktyka ortografii a komputer i Internet zob. poz RUTKOWSKA, Jolanta: Ewolucja narzędzi informatycznych wspierających metodę rachunku kosztów działań zob. poz SIEMIENIUK, Nina: Problematyka szacowania kosztów posiadania informatyki w przedsiębiorstwie zob. poz SIENKIEWICZ, Piotr: Konflikty w cyberprzestrzeni zob. poz SIKORA, Jan: Zur Frage der Äquivalenz bei der maschinellen Übersetzung zob. poz SIKORSKI, Marcin: Badania użyteczności usług online zob. poz SMALEC, Agnieszka: Nowe formy komunikacji marketingowej samorządu z otoczeniem w dobie społeczeństwa informacyjnego zob. poz STECYK, Adam: E-learning in theory of systems zob. poz SZCZODROWSKI, Marian: [Duden Praxis - Briefe und s gut und richtig schreiben - recenzja] zob. poz SZERSZEŃ, Paweł: Einige Bemerkungen zur Rolle von Hypertexten im glottodidaktischen Prozess zob. poz SZUMSKI, Oskar: Skuteczność procesów reklamacyjnych na przykładzie polskich dostawców usług multimedialnych zob. poz SZYJEWSKI, Zdzisław: Model systemu monitorowania jakości procesów organizacji usługowych zob. poz ŚLÓSARZ, Anna: Rozwój badań nad rolą nowych mediów w kształceniu polonistycznym zob. poz ŚLUSARCZYK, Julita: Wykorzystanie youtube a jako narzędzia perswazji politycznej w kampanii Baracka Obamy zob. poz TARSA, Jadwiga: Âzyk padonkov zob. poz TELEC, Zbigniew: Bezpieczeństwo systemów informacyjnych zob. poz WATERLOT, Muriel: Schrijfpraktijk in zakelijke brieven zob. poz WICHOROWSKI, Marcin: Integrated ocean data and information management system (ZSPDO) zob. poz WIELKI, Janusz: Analiza rozwoju modeli biznesowych opartych na wykorzystaniu internetu zob. poz WIELKI, Janusz: The impact of organizations on the functioning of the Internet zob. poz WILECZEK, Anna: O języku młodego internetu zob. poz WIŚNIEWSKA, Paulina Maria: Sytuacje przerastają codzienność czyli o twórczej mocy przypadku zob. poz WRÓBEL, Borys: Management and representation of biological data zob. poz ZABAWA, Marcin: The influence of English on the Polish language of Internet message boards zob. poz ZIELIŃSKA, Jolanta: Wykorzystanie osiągnięć techniki w procesie wsparcia funkcjonowania osób z uszkodzeniem sensorycznym zob. poz ZIEMBA, Ewa: Wikinomia nowym modus operandi współczesnej organizacji zob. poz ZIEMSKI, Waldemar: Dwa spojrzenia na e-gospodarkę zob. poz Zarządzanie. Biurowość ALUCHNA, Maria. Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego : przypadek struktur piramidowych / Maria Aluchna. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Nadzór korporacyjny 005 BZCz 36588/2012 BARTOSEWICZ, Julianna. Zarządzanie wiedzą warunkiem prawidłowej egzystencji współczesnej organizacji / Julianna Bartosewicz. - Streszcz. ang. // Zarządzanie i Edukacja. - Nr 79 (2011), s

8 1. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 36589/2012 BŁOCH, Łukasz. Wpływ mechanizmu iceberg order na kondycję nadzoru korporacyjnego / Łukasz Błoch. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Nadzór korporacyjny 005 BZCz 36590/2012 BRYJA, Katarzyna. Pomiar złożoności hierarchii organizacyjnej / Katarzyna Bryja, Marian Hopej, Janusz Martan. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 8, s Przedsiębiorstwo organizacja 2. Zarządzanie 005 BZCz 36591/2012 BUCHALSKI, Zbigniew. Kreowanie strategii biznesowej w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji / Zbigniew Buchalski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Problemy Zarządzania. - [Vol. 9], z. spec. (2011), s Inteligencja sztuczna stosowanie 2. Systemy informatyczne zarządzania 005:004 BZCz 36592/2012 CAMPBELL, Kevin. Corporate governance after the financial crisis : institutional investors and the stewardship function / Kevin Campbell. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Kryzys finansowy od 2001 r. 2. Nadzór korporacyjny 005:336 BZCz 36593/2012 CIESIELSKI, Marek. Kolokwia habilitacyjne w naukach o zarządzaniu / Marek Ciesielski. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 12, s Dysertacje naukowe metody 2. Zarządzanie metodologia 005:00 BZCz 36594/2012 CIEŚLIŃSKI, Wojciech (1960- ). Process approach and implementation of organizational learning mechanisms in networks using information systems / Wojciech Cieśliński, Alicja Gębczyńska, Andrzej Bujak. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Organizacja ucząca się 2. Systemy informatyczne stosowanie gospodarka 005:004 BZCz 36595/2012 DOMAŃSKA-SZARUGA, Beata. Znaczenie raportowania kwestii ESG (Environment, Social, Governance) dla podejmowania decyzji inwestycyjnych / Beata Domańska-Szaruga. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Przedsiębiorstwo a ochrona środowiska 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu 005:502/504:33 BZCz 36596/2012 DUBICKI, Leszek. Problemy współpracy rad nadzorczych z biegłymi rewidentami / Leszek Dubicki. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Biegli rewidenci a rada nadzorcza 2. Rada nadzorcza 005:657 BZCz 36597/2012 GOLEC, Anna. Ewolucja systemu nadzoru korporacyjnego w Stanach Zjednoczonych / Anna Golec, Bartosz Kurek. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Nadzór korporacyjny Stany Zjednoczone 005 BZCz 36598/2012 8

9 GRUBA, Tomasz. Specyfika wynagrodzenia wyższej kadry menedżerskiej / Tomasz Gruba. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Menedżerowie płace Polska od 2001 r. 005:331 BZCz 36599/2012 HRGOVCIC, Vedran. Industrialization of knowledge work : the semantic workflows as enabler / Vedran Hrgovcic, Robert Woitsch. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Systemy informatyczne zarządzania 2. Zarządzanie wiedzą 005:004 BZCz 36600/2012 IGNYŚ-LIPOWIECKA, Agnieszka. Nadzór korporacyjny : perspektywa prawna, ekonomiczna i zarządcza / Agnieszka Ignyś-Lipowiecka. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Nadzór korporacyjny 005 BZCz 36601/2012 JERZEMOWSKA, Magdalena (1952- ). How can shareholders and creditors lower the agency costs? / Magdalena Jerzemowska. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Nadzór korporacyjny 2. Zarządzanie strategiczne 005 BZCz 36602/2012 JEŻAK, Jan. Ewolucja modeli ładu korporacyjnego oraz wnioski dla polskiej praktyki gospodarczej / Jan Jeżak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Nadzór korporacyjny 2. Nadzór korporacyjny Polska 3. Polska gospodarka od 2001 r. 005:338(438) BZCz 36603/2012 KOZIOŁ, Leszek. Kontrakty menedżerskie jako narzędzie nadzoru i motywowania kierownictwa / Leszek Kozioł. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Kontrakt menedżerski 2. Motywacja pracy metody 3. Nadzór korporacyjny 005 BZCz 36604/2012 KRZYWORZEKA, Paweł. Kultura organizacyjna : ślepa uliczka teorii organizacji / Paweł Krzyworzeka. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Management and Business Administration , nr 1, s Kultura organizacyjna 005 BZCz 36605/2012 KUBIAK, Bernard. CSDM model as a competitive advantage in outsourcing industry : a case study of Atos Origin Poland / Bernard Franciszek Kubiak, Paweł Weichbroth // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Outsourcing 2. Systemy informatyczne 005:004 BZCz 36606/2012 KUJAWA, Anna. Nadzór korporacyjny w Polsce / Anna Kujawa, Małgorzata Siemionek. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Nadzór korporacyjny Polska 005 BZCz 36607/2012 KWIECIEŃ, Anna. Zaufanie : interdyscyplinarny aspekt współczesnego zarządzania / Anna Kwiecień. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zarządzanie i Edukacja. - Nr 79 (2011), s Zarządzanie metody 2. Zaufanie socjologia 005:316 BZCz 36608/2012 9

10 LIDERMAN, Krzysztof. Informacja - jej znaczenie i sposoby ochrony : perspektywa techniczna / Krzysztof Liderman. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia Bezpieczeństwa Narodowego. - R. 1, nr 1 (2011), s Informacja ochrona 2. Systemy informatyczne ochrona 3. Zarządzanie ryzykiem 005:004 BZCz 36609/2012 MAŚLANKOWSKI, Jacek. Indirect outcomes of information systems implementation in business organizations / Jacek Maślankowski. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa 2. Systemy informatyczne stosowanie gospodarka 005:004 BZCz 36610/2012 NIEDZIELSKI, Piotr. IT support of knowledge management in the area of a company s innovative potential / Piotr Niedzielski, Tomasz Norek. - Bibliogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Systemy informatyczne zarządzania 2. Zarządzanie wiedzą 005:004 BZCz 36611/2012 NOBIS, Adam (1960- ). Idiografizm w badaniach nad globalizacją czyli rozmaitość globalizacji / Adam Nobis // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze. - Nr 11 (2010), s Globalizacja teoria 2. Historiografia 3. Nauki społeczne 005:3:930 BZCz 36612/2012 NOGALSKI, Bogdan (1946- ). [Zarządzanie informacją na rynku globalnym - recenzja] / Bogdan Nogalski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 8, s Zawiera rec. książki: Zarządzanie informacją na rynku globalnym : teoria i praktyka / Zbigniew Malara, Jerzy Rzęchowski. - Warszawa, Malara, Zbigniew (1951- ). Zarządzanie informacją na rynku globalnym 2.Rzęchowski, Jerzy. Zarządzanie informacją na rynku globalnym 3. Recenzje 005:00:658.1/.5 BZCz 36613/2012 NOWAKOWSKI, Krzysztof Ryszard. Japońskie zarządzanie kapitałem ludzkim / Krzysztof R. Nowakowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zarządzanie i Edukacja. - Nr 79 (2011), s Kadry polityka Japonia 2. Zarządzanie Japonia 005 BZCz 36614/2012 OLSZAK, Celina (1958-). Wybrane technologie informatyczne w doskonaleniu rozwoju systemów Business Intelligence / Celina M. Olszak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Problemy Zarządzania. - [Vol. 9], z. spec. (2011), s Decyzje metody 2. Systemy informatyczne zarządzania 3. Zarządzanie 005:004 BZCz 36615/2012 OSMELAK, Jerzy. Metody racjonalizacji zarządzania kapitałem ludzkim w zakładach pracy / Jerzy Osmelak. - Streszcz. ang. // Zarządzanie, Teoria i Praktyka , nr 2, s Kadry polityka 005 BZCz 36616/2012 Przegląd Organizacji : spis treści 2011 // Przegląd Organizacji , nr 12, s Przegląd Organizacji (czasop.) 2. Organizacja 3. Zarządzanie 4. Czasopisma naukowe polskie historia 5. Spisy treści 005 BZCz 36617/2012 PUCZKOWSKI, Benedykt. Organizacja nadzoru korporacyjnego we współczesnej gospodarce kapitalistycznej / Benedykt Puczkowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Nadzór korporacyjny Polska 005 BZCz 36618/

11 PUGH, Jonathan (1974- ). Formułowanie i realizacja strategii / Jonathan Pugh, L. Jay Bourgeois ; oprac. z ang. Maria Aluchna // Przegląd Organizacji , nr 12, s Zarządzanie strategiczne teoria 005 BZCz 36619/2012 RUDOLF, Stanisław (1940- ). Kierunki ewolucji głównych systemów nadzoru korporacyjnego / Stanisław Rudolf. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Nadzór korporacyjny 005 BZCz 36620/2012 SAJKIEWICZ, Alicja. Projakościowa kultura zarządzania : wyzwania teorii i praktyka / Alicja Sajkiewicz. - Streszcz. ang. // Zarządzanie, Teoria i Praktyka , nr 2, s Kultura organizacyjna 2. Zarządzanie teoria 005 BZCz 36621/2012 SIEMIONEK, Małgorzata. Systemy wynagradzania wyższej kadry kierowniczej / Małgorzata Siemionek, Anna Kujawa. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Menedżerowie płace 005:331 BZCz 36622/2012 SŁOMSKI, Wojciech (1969- ). Etyczne aspekty procesów globalizacyjnych / Wojciech Słomski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Parerga , t. 3, s Globalizacja etyka 005:17 BZCz 36623/2012 SOBIESKA-KARPIŃSKA, Jadwiga. Determining consensus in situation of simple functional dependences belong elements of decision stucture in distributed decision support systems / Jadwiga Sobieska-Karpińska, Marcin Hernes. - Bibliogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Systemy wspomagania decyzji 005 BZCz 36624/2012 SPAŁEK, Seweryn. Nauczanie przez projekty jako metoda kształcenia menedżerów XXI wieku zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw / Seweryn Spałek. - Streszcz. ang. // Zarządzanie i Edukacja. - Nr 79 (2011), s Zarządzanie nauczanie metody 2. Zarządzanie nauczanie Polska 005 BZCz 36625/2012 STAŃCZAK-STRUMIŁŁO, Kamila. Nadzór korporacyjny w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce / Kamila Stańczak-Strumiłło. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Fundusz powierniczy kontrola Polska 2. Nadzór korporacyjny Polska 005:336 BZCz 36626/2012 STELMACH, Waldemar. Zarządzanie bezpośrednie / Waldemar Stelmach. - Streszcz. ang. // Zarządzanie, Teoria i Praktyka , nr 2, s Kadry polityka 2. Zarządzanie 005 BZCz 36627/2012 SUŁKOWSKI, Łukasz. Metodologie emic i etic w badaniach kultury w zarządzaniu / Łukasz Sułkowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Management and Business Administration , nr 1, s

12 1. Kultura organizacyjna badanie 2. Zarządzanie teoria historia od 1945 r. 005 BZCz 36628/2012 SZABOWSKA-WALASZCZYK, Anna. Zaangażowanie pracowników : rola bezpośredniego przełożonego / Anna Szabowska-Walaszczyk, Anna Maria Zawadzka. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 2, s Menedżerowie przydatność zawodowa Polska 2. Motywacja pracy Polska 3. Praca organizacja Polska 005:331 BZCz 36629/2012 SZCZUPACZYŃSKI, Jerzy. Organizacyjne uczenie się jako proces etycznego rozwoju organizacji / Jerzy Szczupaczyński. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 12, s Etyka biznesu 2. Organizacja ucząca się 005:33 BZCz 36630/2012 WALIŃSKA, Ewa. Rada nadzorcza w łańcuchu raportów korporacyjnych : wyzwanie współczesnego biznesu / Ewa Walińska, Jacek Gad. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Rada nadzorcza organizacja 005 BZCz 36631/2012 ZEMKE, Jerzy (1948- ). Managing a business organization management under risk conditions : a system conception / Jerzy Zemke. - Bibliogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Zarządzanie ryzykiem 005 BZCz 36632/2012 ZIEMBA, Ewa. Wikinomia nowym modus operandi współczesnej organizacji / Ewa Ziemba. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Problemy Zarządzania. - [Vol. 9], z. spec. (2011), s Gospodarka oparta na wiedzy 2. Internet 3. Społeczeństwo informacyjne 005:004:316 BZCz 36633/2012 ZIEMSKI, Waldemar. Dwa spojrzenia na e-gospodarkę / Waldemar Ziemski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 8, s Systemy informatyczne zarządzania 2. Zarządzanie metody 005:004 BZCz 36634/2012 BALEWSKI, Błażej: An attempt to redefine the concepts of semantic fields zob. poz BAREMBRUCH, Adam: Wybrane aspekty organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 r. zob. poz BARWACZ, Kazimierz: Rada nadzorcza w procesie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem zob. poz BIENIASZ, Anna: The influence of working capital management on the food industry enterprises profitability zob. poz BOHDANOWICZ, Leszek: Kobiety w organach statutowych polskich spółek publicznych zob. poz BUGDOL, Marek: Sześć sposobów na usprawnienie procesów realizacji usług administracyjnych zob. poz BURZYŃSKI, Wojciech: [Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce - recenzja] zob. poz BUTMANOWICZ-DĘBICKA, Iwona: [Wąż w raju - recenzja] zob. poz CZARNECKI, Krzysztof: Idee i praktyki Nowego Zarządzania Publicznego zob. poz ĆWIK, Krzysztof: Istota i narzędzia nadzoru właścicielskiego a specyfika grupy kapitałowej zob. poz DAWIDZIUK, Stanisław: Niektóre problemy zarządzania firmą zob. poz DOMAGALSKA, Sylwia: Zarządzanie kapitałem ludzkim oparte na kompetencjach zob. poz

13 DUDYCZ, Helena: Analiza metod budowania ontologii dla wskaźników ekonomicznych w celu zapisania jej w standardzie mapy pojęć zob. poz DZIWULSKI, Jacek: Kompetencje pracowników jako czynnik determinujący zarządzanie zasobami ludzkimi zob. poz GAŁKOWSKI, Jerzy Wacław: Globalizacja w nauczaniu Jana Pawła II zob. poz GRABARA, Iwona: Inteligentna platforma logistyczna podstawą rozwoju polskiego przedsiębiorstwa zob. poz HOPEJ-KAMIŃSKA, Magdalena: Megawartości przedsiębiorstwa a jego struktura organizacyjna zob. poz HRYNIEWICZ, Janusz Tadeusz: Style kierowania w centralnej administracji publicznej na tle stylów kierowania w wybranych środowiskach organizacyjnych zob. poz JAKUBCZAK, Weronika: Impact of globalization on critical infrastructure zob. poz JEDYNAK, Piotr: Systemowe zarządzanie społeczną odpowiedzialnością organizacji zob. poz KALINOWSKI, Sławomir: Globalizacja w browarnictwie europejskim zob. poz KOŁADKIEWICZ, Izabela: Rada dyrektorów/rada nadzorcza w firmie rodzinnej zob. poz KUBIAK, Bernard: Reengineering of the tourism industry and its information management zob. poz LECHICKA-KOSTUCH, Maria: Region uczący się jako koncepcja zarządzania rozwojem wspólnot regionalnych zob. poz LEWANDOWSKA, Hanna: Wiedza jako zasób organizacji non-profit zob. poz MESJASZ, Czesław: Corporate governance systems and codes of good practices in Central Eastern Europe zob. poz MICHALIK, Małgorzata: Wykorzystanie koncepcji dynamiki grupowej w badaniach naczelnych organów kierownictwa przedsiębiorstw zob. poz NAUMAVETS, Vitali: Strategie rozwoju przedsiębiorstw z polskim kapitałem na rynku białoruskim zob. poz NOWAK, Hanna: Internet w działalności firm w branży AGD zob. poz ONISZCZUK-JASTRZĄBEK, Aneta: Pomiar przedsiębiorczych działań przedsiębiorstwa zob. poz PETERS, B.: Dwie wizje rządzenia decentracją i recentracja procesów rządzenia zob. poz PIECZYŃSKA, Agnieszka: Szkolenie jako metoda rozwijania kompetencji zob. poz PIENIĄŻEK, Grzegorz: Information security criteria in the design of business systems zob. poz POSTRACH, Krzysztof: Instytucja wezwania na akcje a nadzór korporacyjny zob. poz RADZIEJEWSKI, Ryszard: Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w świetle nowych zagrożeń zob. poz SKOTNICKA-ZASADZIEŃ, Bożena: Przesłanki i korzyści stosowania narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwie górniczym zob. poz STAWARCZYK, Feliks Marek: Kobiety w najwyższych kierowniczych gremiach prywatnych przedsiębiorstw w Niemczech zob. poz SUDOLSKA, Agata: Znaczenie potencjału relacyjnego w procesach współpracy międzyorganizacyjnej zob. poz SZKODA, Edward: [Wąż w raju - recenzja] zob. poz SZYJEWSKI, Zdzisław: Model systemu monitorowania jakości procesów organizacji usługowych zob. poz URBANEK, Grzegorz: Od operacyjnej do strategicznej przewagi konkurencyjnej zob. poz WALASZCZYK, Anna: Zarządzanie jakością w mikro-przedsiębiorstwach rolnych zob. poz WIECZOREK, Agata: Forma kontroli nad korporacją jako czynnik wpływający na realizację celów spółki w świetle menedżerskiej teorii przedsiębiorstwa zob. poz WIECZOREK, Dariusz: Zjawisko krawędzi chaosu w organizacjach multiprojektowych zob. poz WIŚNIEWSKA, Małgorzata: PATH - model wspomagający ocenę i poprawę jakości usług medycznych zob. poz ZIOŁO, Magdalena: Funkcjonowanie sektora publicznego w państwach regionalnych zob. poz ŻOŁNIERSKI, Aleksander: Kapitał społeczny w polskich przedsiębiorstwach zob. poz

14 006 Normalizacja ADAMCZYK, Jadwiga Krystyna: Działania normalizacyjne w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zob. poz Kultura BYCZYŃSKA, Danuta. Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2009 / oprac. Danuta Byczyńska // Zapiski Kujawsko- -Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Dobrzyńska, Ziemia od 2001 r. 2. Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) od 2001 r. 3. Kalendarium 008 BZCz 36635/2012 Gdzie szukać wolności dla kultury? : w instytucjach czy poza nimi? / Katarzyna Redzisz, Hanna Wróblewska, Jarosław Suchan, Bogna Świątkowska // Res Publica Nowa. - R. 24, nr 15 (2011), s Polska kultura od 1989 r. 008 BZCz 36636/2012 SKOROWSKI, Henryk (1950- ). W kierunku jedności kulturowej Europy / Henryk Skorowski. - Streszcz. ang. // Przegląd Europejski , nr 2, s Europa kultura 008 BZCz 36637/2012 STOPIKOWSKA, Małgorzata (1970- ). Z działalności artystycznej Polaków na Białorusi ( ) / Małgorzata Stopikowska. - Streszcz. ang. // Przegląd Polsko-Polonijny , nr 1, s Polacy za granicą kultura Białoruś od 1945 r. 2. Sztuka polska historia od 1944 r. 008:314:7 BZCz 36638/2012 WOJTKOWSKI, Marek. Czasopisma społeczno-kulturalne na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w latach / Marek Wojtkowski // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Dobrzyńska, Ziemia media r. 2. Kujawy media r. 3. Czasopisma społeczno-kulturalne polskie historia r. 4. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia r. 008: BZCz 36639/2012 ZIÓŁKOWSKA, Barbara. Czasopisma społeczno-kulturalne na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej po drugiej wojnie światowej / Barbara Ziółkowska // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Dobrzyńska, Ziemia media od 1944 r. 2. Kujawy media od 1944 r. 3. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia od 1944 r. 4. Czasopisma społeczno-kulturalne polskie historia od 1944 r. 008: BZCz 36640/2012 DUDEK-SZUMIGAJ, Agnieszka: [Przywracanie kulturze dolnośląskiej jej regionalnej specyfiki - recenzja] zob. poz DUDEK-SZUMIGAJ, Agnieszka: [Śląsk Cieszyński - recenzja] zob. poz ENEMUO, Katarzyna: Niestety, nie jestem Romką zob. poz GIEMZA, Lech: Piękno Wenecji, piękno życia zob. poz GODLEWICZ-ADAMIEC, Joanna: [Ciało i społeczeństwo - recenzja] zob. poz KARCZMARCZYK, Norbert Leszek: [Vom Wort zum Text - recenzja] zob. poz KARDYŚ, Piotr: [Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu - recenzja] zob. poz KOWALCZEWSKA, Anna: Piotr Milchert ( ) zob. poz MAZURKIEWICZ, Monika: Działalność oświatowo-naukowa i kulturalna polskich organizacji pozarządowych na Ukrainie zob. poz NAWARECKI, Aleksander: Wyśpiewać Śląsk zob. poz

15 SZTUKA, Maria: Kulawa ustawa, czy krok do przodu? zob. poz WOŹNIAKOWSKI, Krzysztof: Komitet Obywatelski dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech ( ) w kręgu działań kulturalnych zob. poz WYRZYKIEWICZ, Dominika: [Deutsch-polnische Beziehungen in Kultur und Literatur - recenzja] zob. poz /02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia DYŁA, Maria. Biblioteka / Maria Dyła, Barbara Susek. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rocznik Muzeum Częstochowskiego. - T. 10 (2010), s Muzeum Częstochowskie. Biblioteka zbiory 2. Bibliotekarstwo Polska 3. Częstochowa (woj. śląskie) bibliotekarstwo zbiory 4. Częstochowa (woj. śląskie) muzealnictwo 01/02:06 BZCz 36641/2012 KOZŁOWSKA, Maria. Księgozbiór i archiwum profesora Stanisława Kałużyńskiego / Maria Kozłowska // Przegląd Orientalistyczny , nr 3/4, s Kałużyński, Stanisław ( ) zbiory 2. Uniwersytet Warszawski. Zakład Turkologii i Ludów Aji Środkowej. Biblioteka zbiory 3. Warszawa bibliotekarstwo zbiory 01/02 BZCz 36642/2012 NOWAK, Barbara. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2010 / Barbara Nowak // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Biblioteka Naukowa 2. Biblioteki naukowe Polska od 2001 r. 3. Włocławek (woj. kujawsko- -pomorskie) bibliotekarstwo od 2001 r. 4. Sprawozdania 01/02 BZCz 36643/2012 ZIÓŁKOWSKA, Barbara. Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2009 : (wybór) / oprac. Barbara Ziółkowska // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydawnictwa 2. Bibliografia 01/02 BZCz 36644/2012 BIBLIOGRAFIA zawartości Rocznika Acta Albaruthenica zob. poz HEARN, Beverly: Improving reading speed the problem of slow reading speed zob. poz JASZCZUKOWA, Marta: Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego zob. poz JEZIERSKA, Katarzyna: Publikacje Muzeum Częstochowskiego wydane w 2009 roku zob. poz KAWECKA, Agata: Aneks zob. poz KRZEMIŃSKI, Tomasz: Bibliografia historii Kujaw za rok 2009 zob. poz LICHAŃSKI, Jakub Zdzisław: A summary of issues 1 trouhg 23 zob. poz MAJKA, Roman: Jubileusz ks. dr. hab. Zdzisława Z. Kruczka CSMA, misjonarza z Papui Nowej Gwinei zob. poz MATELSKI, Dariusz: [Collegium Maius - recenzja] zob. poz MINAŁTO, Jarosław: Spis prac Krystiana Lupy zob. poz OCHAŁ, Artur: W poszukiwaniu nowych źródeł do dziejów Korpusu Ochrony Pogranicza zob. poz POLSKA bibliografia prawnicza zob. poz RITTER, Cezary: Jan Paweł II i Benedykt XVI o sprawiedliwości gospodarczej zob. poz ROGOZIŃSKA, Katarzyna: Jubileusz pracy naukowej, dydaktycznej oraz artystycznej prof. dr hab. Ireny Chyły- -Szypułowej zob. poz ROMANOWICZ, Jerzy: Kontradmirał Jerzy Tumaniszwili ( ) zob. poz ŚWIERCZYŃSKA-JELONEK, Danuta: Samodzielnie i bezpiecznie zob. poz

16 Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo CHYLIŃSKI, Marek. Dziennikarstwo i public relations : równowaga sił w ekonomice zainteresowania publiczności / Marek Chyliński. - Streszcz. ang. // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 54, nr 3/4 (2011), s Dziennikarstwo a public relations 2. Public relations a dziennikarstwo :659 BZCz 36645/2012 DĄBROWSKA-CENDROWSKA, Olga. Męska sprawa : czyli zaangażowanie niemieckich koncernów w segment prasy dla mężczyzn / Olga Dąbrowska- -Cendrowska. - Streszcz. ang. // Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy. - T. 3 (2011), s Edytorstwo zakłady Niemcy od 1990 r. 2. Edytorstwo zakłady Polska od 1989 r. 3. Czasopisma dla mężczyzn polskie historia od 1989 r :655 BZCz 36646/2012 DRAGUŁA, Andrzej (1966- ). Bluźnierstwo okładkowe : lżenie Boga czy gra religijnym tabu? / Andrzej Draguła // Więź. - R. 54, nr 11/12 (2011), s Bluźnierstwo 2. Czasopisma polskie historia od 2001 r. 3. Publicystyka polska tematyka od 2001 r :272 BZCz 36647/2012 DUREJKO, Agnieszka. Historia czasopisma Nasze Życie i jego rola w zachowaniu i kształtowaniu języka polskiego Polaków mieszkających w dwudziestoleciu międzywojennym na Łotwie / Agnieszka Durejko. - Streszcz. ang. // Kształcenie Językowe. - T. 8 (2010), s Nasze Życie (czasop.) 2. Polacy za granicą język Łotwa r. 3. Polacy za granicą kultura Łotwa r. 4. Czasopisma polonijne historia Łotwa r :80/81:314 BZCz 36648/2012 DZIKI, Tomasz (1972- ). Ziemia Kujawska : historyczny periodyk Kujaw / Tomasz Dziki // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Ziemia Kujawska (czasop.) 2. Kujawy media od 1944 r. 3. Czasopisma historyczne polskie historia od 1944 r. 4. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia od 1944 r BZCz 36649/2012 GARGAS, Anita (1964- ). O rozkładzie dziennikarstwa śledczego / Anita Gargas // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo , [nr] 11, s Dziennikarstwo śledcze Polska od 2001 r BZCz 36650/2012 KNYŻEWSKI, Jakub. Konstruowanie historii regionu : przeszłość i pamięć na łamach olsztyńskiej Borussii / Jakub Knyżewski. - Streszcz. ang. // Kultura i Społeczeństwo. - T. 55, nr 4 (2011), s Borussia (czasop.) 2. Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) media od 1989 r. 3. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia od 1989 r BZCz 36651/2012 KOWALCZYK, Ryszard. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju prasy lokalnej w okresie powojennym, ze szczególnym uwzględnieniem okresu przełomu ustrojowego / Ryszard Kowalczyk // Media i Medioznawstwo , nr 2, s Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia od 1944 r BZCz 36652/2012 KRAMBERGER, Petra....die Tageszeitungen liefern das Neueste auch aus den entfernten Winkeln : deutsche Presse in Maribor im 19. Jahrhundert / Petra Kramberger. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia. - Nr 130 (2010), s

17 1. Niemcy za granicą media Słowenia 19 w. 2. Maribor (Słowenia) media 19 w. 3. Gazety niemieckie historia Słowenia 19 w. 4. Gazety słoweńskie historia 19 w BZCz 36653/2012 KUCHARCZAK, Franciszek (1962- ). Mit dziennikarskiego obiektywizmu / Franciszek Kucharczak // Fronda. - Nr 57 (2010), s Dziennikarstwo etyka Polska 2. Środki masowego przekazu etyka Polska :659:17 BZCz 36654/2012 KUNIKOWSKI, Stanisław (1951- ). Rola i znaczenie Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich w rozwoju nauki na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w latach / Stanisław Kunikowski // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie (czasop.) 2. Dobrzyńska, Ziemia nauka w. 3. Kujawy nauka w 4. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia od 1944 r BZCz 36655/2012 LUTER, Andrzej (1959- ). Schyłek dziennikarstwa? / Andrzej Luter // Więź. - R. 54, nr 11/12 (2011), s Dziennikarstwo Polska od 1989 r. 2. Środki masowego przekazu Polska od 1989 r :659 BZCz 36656/2012 MORACZEWSKA, Marta. Al Jazeera : taniec międzykulturowego niezrozumienia : studium z socjologii komunikacji / Marta Moraczewska. - Streszcz. ang. // Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy. - T. 3 (2011), s Dziennikarstwo socjologia arabskie, kraje od 1989 r. 2. Dziennikarstwo socjologia Stany Zjednoczone od 1989 r. 3. Komunikacja międzykulturowa 4. Odmienność kulturowa 5. Stacje telewizyjne Katar od 1989 r :7.096/.097:659:316 BZCz 36657/2012 ORSKI, Mieczysław (1943- ). Odrą pod prąd / Mieczysław Orski ; rozm. przepr. Zbigniew Figat // Śląsk. - R. 17, nr 10 (2011), s O pracy na stanowisku redaktora naczelnego czasop. Odra. 1.Orski, Mieczysław (1943- ) 2. Odra (czasop.) 3. Czasopisma społeczno-kulturalne polskie historia od 1944 r. 4. Wywiady BZCz 36658/2012 PACZKOWSKI, Stefan (1927- ). Wybrane zagadnienia gospodarcze, społeczne i kulturalne na łamach Rolnika Nieszawskiego, Głosu Nieszawskiego i Głosu Kujaw w latach / Stefan Paczkowski // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Rolnik Nieszawski (czasop.) 2. Głos Nieszawski (czasop.) 3. Głos Kujaw (czasop.) 4. Kujawy media r. 5. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia r. 6. Publicystyka polska tematyka r BZCz 36659/2012 PARYŁA, Daria (1985- ). Dziennikarstwo śledcze : między prawdą a skandalem : uwag kilka / Daria Paryła // Media i Medioznawstwo , nr 2, s Dziennikarstwo etyka 2. Dziennikarstwo śledcze BZCz 36660/2012 ULJASZ, Adrian (1974- ). Prasa regionalna jako nośnik propagandy stalinowskiej : Nowiny Rzeszowskie o śmierci Józefa Stalina / Adrian Uljasz. - Streszcz. ang. // Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy. - T. 3 (2011), s Stalin, Iosif V. ( ) 2. Nowiny (czasop. ; Rzeszów) 3. Propaganda Polska r. 4. Rzeszów (woj. podkarpackie) media r. 5. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia r. 6. Publicystyka polska tematyka r :94(438).083 BZCz 36661/2012 WILDSTEIN, Dawid. Walka ze złotymi cielcami / Dawid Wildstein // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo , [nr] 11, s Chesterton, G. K. ( ) 2. Dziennikarstwo Wielka Brytania w. 3. Środki masowego przekazu etyka :659 BZCz 36662/

18 WIŚNIEWSKA, Paulina Maria. Sytuacje przerastają codzienność czyli o twórczej mocy przypadku : według dziennikarzy prasy on line / Paulina Maria Wiśniewska // Media i Medioznawstwo , nr 3, s Przypadek 2. Czasopisma elektroniczne socjologia :004 BZCz 36663/2012 ZUBKOWICZ, Katarzyna. Zum 100. Geburtstag von Marion Gräfin Dönhoff / Katarzyna Zubkowicz // Studia Niemcoznawcze. - T. 44 (2010), s Dönhoff, Marion ( ) 2. Dziennikarze Niemcy w. 3. Biografie :929 BZCz 36664/2012 BARSZCZEWSKA, Nina: Poglâd belaruskaj èmìgracyì na rolû rodnae movy ŭ stanaŭlennì nacyânal nae toesnascì zob. poz BIERÓWKA, Joanna: Polski system prasowy w samoopisie zob. poz CZABAŃSKI, Krzysztof: Róbmy swoje zob. poz CZERWONKA, Zuzanna: Fraseologische variatie en modificatie in NRC-Handelsblad -commentaren zob. poz DĄBAŁA, Jacek: Literatura wobec pragmatyki warsztatu dziennikarskiego zob. poz DELONG, Marek: Środowisko Tygodnika Powszechnego wobec współczesnego katolicyzmu ludowego zob. poz FILIP, Grzegorz: Kilka naszych inicjatyw zob. poz IWAŃSKA-CIEŚLIK, Bernardeta: [ Ateneum Kapłańskie recenzja] zob. poz JAROSZ, Katarzyna: Komercjalizacja nauki i mechanizmy podnoszenia atrakcyjności artykułów popularnonaukowych zob. poz JASTRZĘBSKI, Robert: [Nauka prawa karnego w środowisku Gazety Sądowej Warszawskiej ( ) - recenzja] zob. poz KAJTOCH, Wojciech: Trochę inna retoryka zob. poz KAMIŃSKA, Kamila: O czwartej władzy zob. poz KĘDER, Wojciech: Gazeta Warszawska wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach zob. poz KOSTUCH, Bożena: Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie na łamach krakowskich czasopism Architekt i Przegląd Ceramiczny zob. poz LUBCZYŃSKA, Aleksandra: [Procesy prasowe redaktorów Gazety Grudziądzkiej w latach recenzja] zob. poz MISIAK, Paweł: Prawda czasu zob. poz MROŻEK, Sebastian: Hans Werner Richter als nonkonformistischer Publizist zwischen Humanismus und Sozialismus zob. poz NAŁĘCZ-RAJCA, Urszula: Przegląd Sejmowy zob. poz OCHAŁ, Artur: W poszukiwaniu nowych źródeł do dziejów Korpusu Ochrony Pogranicza zob. poz OSSOWSKA-ZWIERZCHOWSKA, Aldona: Wizerunek rodziców i dzieci w czasopiśmie dla nowych komitetów rodzicielskich ( Szkoła i Dom ) zob. poz PIWOWARCZYK, Dariusz J.: Anthropos zob. poz PŁANETA, Paweł: Dwie dekady wolności zob. poz ROGOŻ, Michał: Dzienniki ogólnopolskie wobec katastrofy smoleńskiej zob. poz ROGOŻ, Michał: Tygodnik Powszechny w 1949 roku w świetle wtórnych ocen cenzorów Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zob. poz RULKA, Kazimierz: Stuletnie Ateneum Kapłańskie zob. poz RZANNA-SZCZEPANIAK, Ewa: Szkolnictwo muzyczne I i II stopnia w Polsce, na podstawie prasy muzycznej z lat zob. poz SAGAN-BIELAWA, Mirosława: Język reklam i ogłoszeń drobnych w górnośląskiej prasie okresu międzywojennego zob. poz

19 STACHURSKI, Edward: Osobliwe słownictwo w dowcipach językowych opublikowanych w krakowskich i lwowskich czasopismach humorystycznych na przełomie XIX i XX wieku zob. poz STĘPIŃSKA, Agnieszka: Obraz konfliktu rosyjsko-gruzińskiego w 2008 roku w polskiej prasie drukowanej zob. poz WENCEL, Wojciech: Ogniska polskości zob. poz WERBIŃSKI, Ireneusz: Studia Włocławskie zob. poz WĘGOROWSKA, Katarzyna: Językowy wizerunek międzywojennego świata wileńskiej kultury utrwalony w Almanachu Literackim z 1926 roku zob. poz WOJCIECHOWSKA, Dorota: Czasopisma Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku zob. poz WOJTKOWSKI, Marek: Czasopisma społeczno-kulturalne na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w latach zob. poz ZIÓŁKOWSKA, Barbara: Czasopisma społeczno-kulturalne na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej po drugiej wojnie światowej zob. poz Organizacje. Wystawy. Muzea Development and maintenance of multi-lingual e-tourism website on the example of BalticMuseums 2.0 online information platform / Jakub Swacha, Karolina Muszyńska, Tomasz Komorowski, Zygmunt Drążek. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Muzea morskie i rzeczne 2. Muzea wirtualne 3. Systemy informatyczne stosowanie muzealnictwo 06:004 BZCz 36665/2012 JANIK, Elżbieta. Działalność edukacyjna Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego w latach / Elżbieta Janik. - Streszcz. ang. // Rocznik Muzeum Częstochowskiego. - T. 10 (2010), s Muzeum Częstochowskie 2. Lekcje muzealne 3. Częstochowa (woj. śląskie) muzealnictwo 06:37 BZCz 36666/2012 JEZIERSKA, Katarzyna. Publikacje Muzeum Częstochowskiego wydane w 2009 roku / Katarzyna Jezierska. - Streszcz. ang. // Rocznik Muzeum Częstochowskiego. - T. 10 (2010), s Muzeum Częstochowskie wydawnictwa 2. Częstochowa (woj. śląskie) muzealnictwo 3. Bibliografia 06:01/02 BZCz 36667/2012 MIKUŁOWSKI-POMORSKI, Jerzy (1937- ). Muzeum : transformacje medium na tle procesów konwergencji / Jerzy Mikułowski-Pomorski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Kultura i Społeczeństwo. - T. 55, nr 4 (2011), s Kultura masowa socjologia 2. Muzealnictwo socjologia 06:316 BZCz 36668/2012 OZIMEK, Katarzyna. Muzealnik w świecie kuratorów : współczesne strategie konserwatorskie / Katarzyna Ozimek. - Streszcz. ang. // Rocznik Muzeum Częstochowskiego. - T. 10 (2010), s Muzealnictwo organizacja 2. Wystawiennictwo organizacja metody 06 BZCz 36669/2012 ŚWIERCZEWSKA, Monika. Wystawy organizowane przez Muzeum Częstochowskie w 2009 roku / Monika Świerczewska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rocznik Muzeum Częstochowskiego. - T. 10 (2010), s Muzeum Częstochowskie wystawy 2. Częstochowa (woj. śląskie) wystawy 2009 r. 06 BZCz 36670/2012 BANIEWICZ, Elżbieta: Zapolska - własnym ściegiem zob. poz BARTOSZ, Adam: Cygan z niedźwiedziem zob. poz BOGUMIŁ, Zuzanna: Miejsce pamięci versus symulacja przeszłości zob. poz

20 CHWALBA, Andrzej: Europa Środkowa w drodze do NATO i Unii Europejskiej zob. poz CIUK, Agnieszka: Dział Etnografii zob. poz DOBRZYŃSKI, Andrzej: Nie ustawajcie w tym dobrym dziele zob. poz DYDUCH, Barbara: Nowe tendencje w edukacji ikonicznej zob. poz DYŁA, Maria: Biblioteka zob. poz DZIĘGIEL, Maciej: Skansen górniczy Królowa Luiza w Zabrzu jako przykładowy obiekt geoturystyczny w środowisku przekształconym na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego zob. poz GRYGLEWSKI, Ryszard Witold: Historia - świadek czasu... zob. poz HARTWICH, Mateusz J.: Obok: Polska - Niemcy zob. poz HÜBNER, Piotr: Akademia Nauk Technicznych zob. poz JAGODZIŃSKA, Katarzyna: Historyczne mury dla nowych muzeów zob. poz JARACZEWSKI, Krzysztof: Pokazać całościowy dorobek zob. poz KACZMARZYK, Ewa: Kreacja obiektu muzealnego na przykładzie wystawy entomologicznej Owady okolic Częstochowy organizowanej przez Muzeum Częstochowskie zob. poz KACZMARZYK, Ewa: Uwagi o kolekcji ptaków w zbiorach Muzeum Częstochowskiego zob. poz KARCZEWSKI, Piotr: Sowiecki samochód pancerny FAI-M w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku zob. poz KARPIŃSKI, Maciej: Księgowy moralności zob. poz KOŁBAN, Dariusz: Ekspozycja stała Muzeum Wojska w Białymstoku pn. Przeciw dwóm wrogom. Militarne dzieje Podlasia i jego mieszkańców zob. poz KONOPELSKA, Wiesława: Powstałe z dialogu z rzeźbą zob. poz KONOPELSKA, Wiesława: Przystanie Jerzego Handermandera zob. poz KOSIEWSKI, Piotr: Demokracja nad laguną zob. poz KOSTUCH, Bożena: Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie na łamach krakowskich czasopism Architekt i Przegląd Ceramiczny zob. poz KRAŚ, Ireneusz: Przystąpienie Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej a niezależność Narodowego Banku Polskiego zob. poz KRUSZKA, Kazimierz: Polskie Towarzystwo Statystyczne w Wielkopolsce zob. poz KUBIT, Robert: Muzeum Huculskie w Kołomyi zob. poz LETKIEWICZ, Marek: Teatr magicznych obrazów zob. poz MATELSKI, Dariusz: [Collegium Maius - recenzja] zob. poz MATERA, Paulina: Propozycja Deklaracji Atlantyckiej jako próba instytucjonalizacji współpracy transatlantyckiej zob. poz MISZCZYŃSKA, Elżbieta: Kolekcja ceramiki w zbiorach Działu Etnografii Muzeum Częstochowskiego zob. poz NIKOLAEV, Gennadij Alekseevič: Muzej Ânki Kupaly pod Kazanû zob. poz NIR, Roman: Działalność Rady Polonii Amerykańskiej w latach zob. poz PABICH, Łukasz: Teki Andrzeja Gały zob. poz POŚPIECH, Małgorzata: Ostatnia Wieczerza według Greenawaya zob. poz PROXIMITY in coalition building zob. poz RADULSKI, Łukasz: Galeria rzeźby batalistycznej Edmunda Majkowskiego w Muzeum Wojska w Białymstoku jako przykład mecenatu instytucji nad artystą zob. poz RATAJ, Andrzej: Miasta w ekspozycji muzeum typu skansenowskiego (open air museum) zob. poz ROSSA-KILIAN, Donata: Funkcjonowanie obrony cywilnej w wybranych krajach należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego zob. poz SPRAWOZDANIA z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2010 zob. poz STAWARZ, Andrzej: 10-lecie Polskiego Towarzystwa Etnologii Miasta zob. poz STEFAŃSKA, Wanda: Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2010 zob. poz SUCHARKIEWICZ, Katarzyna: Dział Sztuki zob. poz

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 10755-14159 kwiecień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 36246-38739 grudzień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz. 3196-6639 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 12-18 października 2014 r. Nr 42

R. 70(82) Warszawa, 12-18 października 2014 r. Nr 42 R. 70(82) Warszawa, 12-18 października 2014 r. Nr 42 Poz. 28336-28916 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 Poz. 8852-9527 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 Poz. 18287-18862 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22

R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22 R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22 Poz. 14610-15281 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3

R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3 R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3 Poz. 918-1413 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 7-13 grudnia 2014 r. Nr 50

R. 70(82) Warszawa, 7-13 grudnia 2014 r. Nr 50 R. 70(82) Warszawa, 7-13 grudnia 2014 r. Nr 50 Poz. 33705-34353 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a Poz. 22298-22845 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a Poz. 20387-20820 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a Poz. 9251-9734 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a Poz. 27117-27565 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 Poz. 6457-7073 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 1 styczeń-czerwiec 2010 poz. 1-252 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 2 lipiec-grudzień 2010 poz. 253-413 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo