Bibliografia Zawartości Czasopism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Zawartości Czasopism"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism grudzień 2012 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 006 Normalizacja 008 Kultura 01/02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 06 Organizacje. Wystawy. Muzea 1 FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA Psychologia 17 Etyka 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo. Kościoły i wyznania chrześcijańskie 272 Katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Problematyka płci 308 Socjografia. Sytuacja społeczna poszczególnych krajów, narodów. Reportaże dotyczące różnych zagadnień społecznych 311 Statystyka 314 Demografia. Migracja (Emigracja. Imigracja. Wysiedlanie. Repatriacja) 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 322 Kościół a państwo. Polityka wyznaniowa 323/324 Polityka wewnętrzna. Wybory 323/324(438) Polityka wewnętrzna Polski. Wybory w Polsce 327 Polityka zagraniczna. Polityka międzynarodowa 327(438) Polityka zagraniczna Polski 328 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy 329 Partie i ruchy polityczne 33 Nauki ekonomiczne. Spółdzielczość 331 Praca 332 Gospodarka regionalna i terytorialna 336 Finanse. Podatki 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Usługi. Ceny 338(438) Sytuacja gospodarcza Polski. Polityka gospodarcza Polski Turystyka 339.1/.5 Handel wewnętrzny i zagraniczny 339.7/.9 Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 34 Nauki prawne. Prawo 341 Prawo międzynarodowe 342 Prawo państwowe. Prawo administracyjne 343 Prawo karne 346 Prawo gospodarcze 347 Prawo cywilne 349 Prawo o charakterze mieszanym. Prawo pracy. Prawo socjalne. Prawo rolne. Prawo budowlane. Prawo ochrony środowiska Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 352/353 Samorząd terytorialny. Administracja terenowa 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne 36 Działania na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych. Potrzeby mieszkaniowe. Konsumeryzm

2 364 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Polityka społeczna Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze 368 Ubezpieczenia dobrowolne 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu Przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów 373 Wychowanie przedszkolne. Szkoły podstawowe. Szkoły średnie 374 Oświata pozaszkolna. Praca kulturalno-oświatowa 376 Szkolnictwo specjalne 377 Szkolnictwo zawodowe 378 Szkolnictwo wyższe 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia. Bioetyka 61 Medycyna Wypadki. Zapobieganie wypadkom. Bezpieczeństwo osobiste. Ratownictwo. Ochrona przeciwpożarowa 62 Technika. Energetyka 621 Ogólna budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia mechaniczna w ogólności 622 Górnictwo 623 Technika wojskowa 624 Inżynieria lądowa 625 Technika dróg komunikacyjnych 626/627 Inżynieria wodna 628 Inżynieria sanitarna 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta 655 Działalność wydawnicza. Księgarstwo 657 Rachunkowość. Księgowość 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw 659 Reklama. Public relations. Środki masowego przekazu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 7.096/.097 Radio i telewizja 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73 Rzeźba 74 Rysunek. Rzemiosło artystyczne 75 Malarstwo 76 Grafika 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791 Film. Kino. Widowiska publiczne 792 Teatr. Opera 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LI- TERATURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze. Teoria literatury (091) Historia literatury polskiej 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia 930 Nauki pomocnicze historii. Historiografia. Archiwistyka 94 Historia powszechna. I wojna światowa ( ). II wojna światowa ( ) 94(3) Historia poszczególnych krajów starożytna 94(4/9) Historia poszczególnych krajów średniowieczna i nowożytna 94(438) Historia Polski 94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny 94(438).02/.06 Dynastia Piastów. Dynastia Jagiellonów. Królowie elekcyjni ( ). Stanisław August Poniatowski. Rozbiory ( ) 94(438).07 Okres zaborów ( ). Zabór austriacki. Zabór pruski. Zabór rosyjski. I wojna światowa ( ) 94(438).08 Okres od 1918 r. 94(438).081 Okres międzywojenny ( ) 94(438).082 II wojna światowa ( ) 94(438).083 Polska Ludowa (1944/ )

3 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma BRANDT, Andrzej Marek. Komisje czy liczydła? / Andrzej M. Brandt // Forum Akademickie. - R. 18, nr 12 (2011), s Polem. z: Publikowalność naukowa w Polsce / Ryszard Kierzek. W: Forum Akademickie. - R. 17, nr 7/8 (2010). 1. Nauka Polska od 1944 r. 2. Wydawnictwa naukowe historia Polska od 1944 r. 00 BZCz 36564/2012 FIRMHOFER, Robert. Sposób na edukację w nowym stylu / Robert Firmhofer ; rozm. przepr. Krzysztof Ołdakowski // Przegląd Powszechny. - R. 128, nr 11 (2011), s Centrum Nauki Kopernik (Warszawa) 2. Warszawa nauka od 2001 r. 3. Wywiady 00 BZCz 36565/2012 GAJ, Beata. The Latin manuscripts and old prints connected with Silesia nowadays preserved in the Archive of Jasna Góra Monastery / Beata Gaj // Forum Artis Rhetoricae , nr 4, s Silesiaca zbiory Polska 2. Częstochowa (woj. śląskie) Jasna Góra archiwistyka zbiory 3. Rękopisy łacińskie historia 4. Rękopisy łacińskie zbiory Polska 5. Stare druki historia w. 6. Stare druki zbiory Polska 00:930 BZCz 36566/2012 IŁOWIECKI, Maciej (1935- ). Wielki skok / Maciej Iłowiecki // Przegląd Powszechny. - R. 128, nr 11 (2011), s Nauka od 2001 r. 00 BZCz 36567/2012 KUDRYCKA, Barbara (1956- ). Warto inwestować w najlepszych / Barbara Kudrycka ; rozm. przepr. Urszula Rybicka // Forum Akademickie. - R. 18, nr 12 (2011), s Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2. Nauka polityka Polska od 2001 r. 3. Szkolnictwo wyższe polityka Polska od 2001 r. 4. Wywiady 00:378 BZCz 36568/2012 KURYŠEVA, Marina Aleksandrovna. Srednevekovaâ rukopis kak sakral nyj fenomen : k probleme izučeniâ i restavracii rukopisej na Afone v pervoj polovine XVI v. / Marina Aleksandrovna Kuryševa. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Nomos. - Nr 71/72 (2010), s Materiały z międzynardowej konferencji naukowej Symbolizm religijny jako dziedzictwo kulturowe, Zakopane. 1. Athos (Grecja) religia w. 2. Moskwa (Rosja) bibliotekarstwo zbiory 3. Rękopisy ochrona i konserwacja Grecja 4. Rękopisy bizantyńskie historia 5. Rękopisy bizantyńskie zbiory Rosja 00 BZCz 36569/2012 PAŃKOWSKA, Małgorzata. Procesy biznesowe w środowisku otwartej nauki / Małgorzata Pańkowska. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Problemy Zarządzania. - [Vol. 9], z. spec. (2011), s Internet stosowanie 2. Nauka komputeryzacja 3. Systemy informatyczne stosowanie 00:004 BZCz 36570/2012 Sprawozdania z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2010 / Adam Wróbel, Henryk Wasilewski, Marek Stefański, Stanisław Kunikowski, Wiesław Jakubicz // Zapiski Kujawsko- -Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Włocławskie Towarzystwo Naukowe 2. Towarzystwa naukowe Polska od 2001 r. 3. Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) nauka organizacje od 2001 r. 4. Sprawozdania 00:06 BZCz 36571/2012 3

4 STEFAŃSKA, Wanda. Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2010 / Wanda Stefańska // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Włocławskie Towarzystwo Naukowe 2. Towarzystwa naukowe Polska od 2001 r. 3. Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) nauka organizacje od 2001 r. 4. Sprawozdania 00:06 BZCz 36572/2012 SZREDER, Mirosław. Źródła informacji i ich rola w badaniach ankietowych / Mirosław Szreder. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 3, s Ankieta metody 2. Informacja 3. Opinia publiczna badanie metody 00:316 BZCz 36573/2012 BARCIAK, Antoni: Współpraca polsko-czeska oraz polskie zainteresowania dziejami Czech i stosunków polsko- -czeskich w badaniach okresu średniowiecza u progu XXI wieku zob. poz ČAPSKÝ, Martin: Polská medievistyka na ceské (moravské a slezské) půdě uplynulého desetiletí zob. poz CIESIELSKI, Marek: Kolokwia habilitacyjne w naukach o zarządzaniu zob. poz CZERWIŃSKI, Bogumił: Wykorzystanie innowacji w rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych zob. poz LITWIN, Maciej: Global insight and counterfactuals in policy-making zob. poz MARCINIAK, Stanisław: Rozwój społeczno-gospodarczy a innowacje zob. poz NOGALSKI, Bogdan: [Zarządzanie informacją na rynku globalnym - recenzja] zob. poz REDZIK, Adam: Periodyczne encyklopedie prawnicze zob. poz TUCHAŃSKA, Barbara: Nieuniwersalność praw nauki, historyczność wszystkiego i specyfika humanistyki zob. poz WIŚNIEWSKA, Karolina: Przedstawienia czterech Ewangelistów w tzw. Ewangeliarzu Lwowskim zob. poz Informatyka BRUNNSTEIN, Klaus. Cloud computing : economic opportunities versus technical and compliance risks / Klaus Brunnstein. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Przetwarzanie w chmurze 004 BZCz 36574/2012 CZARNACKA-CHROBOT, Beata. The effectiveness of software systems construcion models / Beata Czarnacka-Chrobot. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Systemy informatyczne 004 BZCz 36575/2012 GÓRSKI, Tomasz. Concept of integration platform s security model / Tomasz Górski, Jerzy Stanik. - Bibliogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Systemy informatyczne ochrona 004 BZCz 36576/2012 GÓRSKI, Tomasz. Selected aspects and mechanisms of integration platform s security / Tomasz Górski, Jerzy Stanik. - Bibliogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Systemy informatyczne ochrona 004 BZCz 36577/2012 JABŁOŃSKI, Jacek. Componential analysis in translation of computer software / Jacek Jabłoński // Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia. - Nr 48 (2010), s

5 1. Programy komputerowe 2. Semantyka lingwistyczna 3. Przekłady polskie stylistyka 004:80/81 BZCz 36578/2012 KUCZERA, Karol. Ewolucja pojęcia wirtualność / Karol Kuczera. - Bibliogr. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 9, s Infrastruktura techniczna 2. Internet 3. Rzeczywistość wirtualna 004 BZCz 36579/2012 KULIGOWSKA, Karolina. Virtual assistants suport customer relations and business processes / Karolina Kuligowska, Mirosława Lasek. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Inteligencja sztuczna stosowanie 2. Usługi elektroniczne 004 BZCz 36580/2012 MĘDRALA-MŁYŃSKA, Ewelina. Lubię to czyli akceptacja według Facebooka / Ewelina Mędrala-Młyńska. - Streszcz. ang. // Rocznik Muzeum Częstochowskiego. - T. 10 (2010), s Facebook 2. Portal społecznościowy 004 BZCz 36581/2012 Odkrywanie tożsamości użytkownika sieci / Witold Abramowicz, Jakub Dzikowski, Agata Filipowska, Jacek Małyszko, Dawid Grzegorz Węckowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Problemy Zarządzania. - [Vol. 9], z. spec. (2011), s Informacja 2. Internet 3. Wyszukiwanie informacji 004 BZCz 36582/2012 SALA, Jolanta. The modeling of information processes : cybernetic approach / Jolanta Sala, Halina Tańska. - Bibliogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Systemy informatyczne 2. UML 004 BZCz 36583/2012 STEFANOWICZ, Bogdan (1937- ). Granice integracji systemów informatycznych / Bogdan Stefanowicz. - Streszcz. ang. // Problemy Zarządzania. - [Vol. 9], z. spec. (2011), s Systemy informatyczne 004 BZCz 36584/2012 UNOLD, Jacek (1956- ). Cyberspace information retrieval and processing with the use of the Deep Web / Jacek Unold // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Strony WWW 2. Wyszukiwanie informacji 004 BZCz 36585/2012 WORWA, Kazimierz. On some challenges in Web information retrieval / Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Strony WWW 004 BZCz 36586/2012 WRÓBEL, Piotr. overload in organizations / Piotr Wróbel. - Bibliogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Komunikacja społeczna 2. Poczta elektroniczna stosowanie gospodarka 004 BZCz 36587/2012 BAJ-ROGOWSKA, Anna: Medical data flow and exchange of medical data between integraed HIS - RIS - PACS systems zob. poz

6 BIAŁEK-SZWED, Olga: Między wolnością a odpowiedzialnością zob. poz BIELAWSKI, Piotr: Telewizja internetowa zob. poz BUCHALSKI, Zbigniew: Kreowanie strategii biznesowej w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji zob. poz CHMIELARZ, Witold: Analiza i ocena wybranych internetowych sklepów spożywczych zob. poz CHMIELARZ, Witold: Determinants in e-banking websites selection in Poland zob. poz CIEŚLIŃSKI, Wojciech: Process approach and implementation of organizational learning mechanisms in networks using information systems zob. poz CZERWONKA, Zuzanna: Fraseologische variatie en modificatie in NRC-Handelsblad -commentaren zob. poz DAINES, Andrew: Online marketing and e-commerce for tourism zob. poz DEVELOPMENT and maintenance of multi-lingual e-tourism website on the example of BalticMuseums 2.0 online information platform zob. poz DUDYCZ, Helena: Analiza metod budowania ontologii dla wskaźników ekonomicznych w celu zapisania jej w standardzie mapy pojęć zob. poz DYCZKOWSKI, Mirosław: Automatyzacja systemów rozliczeń oparta na standardach EDI na przykładzie łańcuchów logistycznych branży motoryzacyjnej zob. poz FIUT, Ignacy Stanisław: Komunikowanie w perspektywie nowych mediów zob. poz FIUT, Ignacy Stanisław: Media w modelu web 3.0 zob. poz GRABARA, Iwona: Inteligentna platforma logistyczna podstawą rozwoju polskiego przedsiębiorstwa zob. poz GRAMSZ, Katarzyna: [Einsatz digitaler Informations- und Kommunikationsmedien im Fremdsprachenunterricht - recenzja] zob. poz GRAMSZ, Katarzyna: [Technologiegestützte Lernwerkzeuge im konstruktivistisch orientierten Fremdsprachenunterricht - recenzja] zob. poz HENDRYK, Ewa: Die Präsenz prominenter deutschsprachiger Schriftsteller im Internet zob. poz HRGOVCIC, Vedran: Industrialization of knowledge work zob. poz ILNICKI, Rafał: Dziecinnienie języka zob. poz ILNICKI, Rafał: Wszyscy będziemy cyborgami zob. poz JATKIEWICZ, Przemysław: Ocena bezpieczeństwa portali internetowych jednostek samorządowych województwa pomorskiego zob. poz KACZOROWSKA, Maria: Znaczenie dostępu do elektronicznych rejestrów nieruchomości dla rozwoju wspólnego rynku na przykładzie Europejskiego Serwisu Informacji o Gruntach (EULIS) zob. poz KĘDZIORA, Renata: Charakter prawny kart płatniczych w prawie karnym zob. poz KISIELNICKI, Jerzy: O jakości kształcenia w uczelniach wyższych w warunkach zastosowań e-edukacji czyli o skuteczności przekazywania wiedzy zob. poz KOCÓJ, Łukasz: Po pierwsze: e-booki, po drugie: internacjonalizacja zob. poz KOSIOROWSKI, Zbigniew: Lokalność regionalnych mediów elektronicznych zob. poz KRAWCZYK-WASILEWSKA, Violetta: Global singlevillage and cultural attitudes of older British males to dating on-line zob. poz KUBIAK, Bernard: CSDM model as a competitive advantage in outsourcing industry zob. poz KURUC, Małgorzata: Język młodych tarnowian w świetle korespondencji elektronicznej zob. poz LECH, Przemysław: Enterprise System Selection Process in Polish organizations zob. poz LIDERMAN, Krzysztof: Informacja - jej znaczenie i sposoby ochrony zob. poz MAŚLANKOWSKI, Jacek: Indirect outcomes of information systems implementation in business organizations zob. poz MELLER, Dominik: Preception of online access to electronic health records zob. poz MOOIJAART, M. A.: Doorlopende lexicografie zob. poz MYŚLIWIEC, Alicja: Antyradio i Chilli Zet zob. poz NIEDZIELSKI, Piotr: IT support of knowledge management in the area of a company s innovative potential zob. poz

7 NOWAK, Hanna: Internet w działalności firm w branży AGD zob. poz OLSZAK, Celina: Wybrane technologie informatyczne w doskonaleniu rozwoju systemów Business Intelligence zob. poz PAŃKOWSKA, Małgorzata: Procesy biznesowe w środowisku otwartej nauki zob. poz PARYS, Tomasz: Technologie skryptowe budowania witryn internetowych zob. poz POLAŃSKI, Edward: Dydaktyka ortografii a komputer i Internet zob. poz RUTKOWSKA, Jolanta: Ewolucja narzędzi informatycznych wspierających metodę rachunku kosztów działań zob. poz SIEMIENIUK, Nina: Problematyka szacowania kosztów posiadania informatyki w przedsiębiorstwie zob. poz SIENKIEWICZ, Piotr: Konflikty w cyberprzestrzeni zob. poz SIKORA, Jan: Zur Frage der Äquivalenz bei der maschinellen Übersetzung zob. poz SIKORSKI, Marcin: Badania użyteczności usług online zob. poz SMALEC, Agnieszka: Nowe formy komunikacji marketingowej samorządu z otoczeniem w dobie społeczeństwa informacyjnego zob. poz STECYK, Adam: E-learning in theory of systems zob. poz SZCZODROWSKI, Marian: [Duden Praxis - Briefe und s gut und richtig schreiben - recenzja] zob. poz SZERSZEŃ, Paweł: Einige Bemerkungen zur Rolle von Hypertexten im glottodidaktischen Prozess zob. poz SZUMSKI, Oskar: Skuteczność procesów reklamacyjnych na przykładzie polskich dostawców usług multimedialnych zob. poz SZYJEWSKI, Zdzisław: Model systemu monitorowania jakości procesów organizacji usługowych zob. poz ŚLÓSARZ, Anna: Rozwój badań nad rolą nowych mediów w kształceniu polonistycznym zob. poz ŚLUSARCZYK, Julita: Wykorzystanie youtube a jako narzędzia perswazji politycznej w kampanii Baracka Obamy zob. poz TARSA, Jadwiga: Âzyk padonkov zob. poz TELEC, Zbigniew: Bezpieczeństwo systemów informacyjnych zob. poz WATERLOT, Muriel: Schrijfpraktijk in zakelijke brieven zob. poz WICHOROWSKI, Marcin: Integrated ocean data and information management system (ZSPDO) zob. poz WIELKI, Janusz: Analiza rozwoju modeli biznesowych opartych na wykorzystaniu internetu zob. poz WIELKI, Janusz: The impact of organizations on the functioning of the Internet zob. poz WILECZEK, Anna: O języku młodego internetu zob. poz WIŚNIEWSKA, Paulina Maria: Sytuacje przerastają codzienność czyli o twórczej mocy przypadku zob. poz WRÓBEL, Borys: Management and representation of biological data zob. poz ZABAWA, Marcin: The influence of English on the Polish language of Internet message boards zob. poz ZIELIŃSKA, Jolanta: Wykorzystanie osiągnięć techniki w procesie wsparcia funkcjonowania osób z uszkodzeniem sensorycznym zob. poz ZIEMBA, Ewa: Wikinomia nowym modus operandi współczesnej organizacji zob. poz ZIEMSKI, Waldemar: Dwa spojrzenia na e-gospodarkę zob. poz Zarządzanie. Biurowość ALUCHNA, Maria. Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego : przypadek struktur piramidowych / Maria Aluchna. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Nadzór korporacyjny 005 BZCz 36588/2012 BARTOSEWICZ, Julianna. Zarządzanie wiedzą warunkiem prawidłowej egzystencji współczesnej organizacji / Julianna Bartosewicz. - Streszcz. ang. // Zarządzanie i Edukacja. - Nr 79 (2011), s

8 1. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 36589/2012 BŁOCH, Łukasz. Wpływ mechanizmu iceberg order na kondycję nadzoru korporacyjnego / Łukasz Błoch. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Nadzór korporacyjny 005 BZCz 36590/2012 BRYJA, Katarzyna. Pomiar złożoności hierarchii organizacyjnej / Katarzyna Bryja, Marian Hopej, Janusz Martan. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 8, s Przedsiębiorstwo organizacja 2. Zarządzanie 005 BZCz 36591/2012 BUCHALSKI, Zbigniew. Kreowanie strategii biznesowej w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji / Zbigniew Buchalski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Problemy Zarządzania. - [Vol. 9], z. spec. (2011), s Inteligencja sztuczna stosowanie 2. Systemy informatyczne zarządzania 005:004 BZCz 36592/2012 CAMPBELL, Kevin. Corporate governance after the financial crisis : institutional investors and the stewardship function / Kevin Campbell. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Kryzys finansowy od 2001 r. 2. Nadzór korporacyjny 005:336 BZCz 36593/2012 CIESIELSKI, Marek. Kolokwia habilitacyjne w naukach o zarządzaniu / Marek Ciesielski. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 12, s Dysertacje naukowe metody 2. Zarządzanie metodologia 005:00 BZCz 36594/2012 CIEŚLIŃSKI, Wojciech (1960- ). Process approach and implementation of organizational learning mechanisms in networks using information systems / Wojciech Cieśliński, Alicja Gębczyńska, Andrzej Bujak. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Organizacja ucząca się 2. Systemy informatyczne stosowanie gospodarka 005:004 BZCz 36595/2012 DOMAŃSKA-SZARUGA, Beata. Znaczenie raportowania kwestii ESG (Environment, Social, Governance) dla podejmowania decyzji inwestycyjnych / Beata Domańska-Szaruga. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Przedsiębiorstwo a ochrona środowiska 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu 005:502/504:33 BZCz 36596/2012 DUBICKI, Leszek. Problemy współpracy rad nadzorczych z biegłymi rewidentami / Leszek Dubicki. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Biegli rewidenci a rada nadzorcza 2. Rada nadzorcza 005:657 BZCz 36597/2012 GOLEC, Anna. Ewolucja systemu nadzoru korporacyjnego w Stanach Zjednoczonych / Anna Golec, Bartosz Kurek. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Nadzór korporacyjny Stany Zjednoczone 005 BZCz 36598/2012 8

9 GRUBA, Tomasz. Specyfika wynagrodzenia wyższej kadry menedżerskiej / Tomasz Gruba. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Menedżerowie płace Polska od 2001 r. 005:331 BZCz 36599/2012 HRGOVCIC, Vedran. Industrialization of knowledge work : the semantic workflows as enabler / Vedran Hrgovcic, Robert Woitsch. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Systemy informatyczne zarządzania 2. Zarządzanie wiedzą 005:004 BZCz 36600/2012 IGNYŚ-LIPOWIECKA, Agnieszka. Nadzór korporacyjny : perspektywa prawna, ekonomiczna i zarządcza / Agnieszka Ignyś-Lipowiecka. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Nadzór korporacyjny 005 BZCz 36601/2012 JERZEMOWSKA, Magdalena (1952- ). How can shareholders and creditors lower the agency costs? / Magdalena Jerzemowska. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Nadzór korporacyjny 2. Zarządzanie strategiczne 005 BZCz 36602/2012 JEŻAK, Jan. Ewolucja modeli ładu korporacyjnego oraz wnioski dla polskiej praktyki gospodarczej / Jan Jeżak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Nadzór korporacyjny 2. Nadzór korporacyjny Polska 3. Polska gospodarka od 2001 r. 005:338(438) BZCz 36603/2012 KOZIOŁ, Leszek. Kontrakty menedżerskie jako narzędzie nadzoru i motywowania kierownictwa / Leszek Kozioł. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Kontrakt menedżerski 2. Motywacja pracy metody 3. Nadzór korporacyjny 005 BZCz 36604/2012 KRZYWORZEKA, Paweł. Kultura organizacyjna : ślepa uliczka teorii organizacji / Paweł Krzyworzeka. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Management and Business Administration , nr 1, s Kultura organizacyjna 005 BZCz 36605/2012 KUBIAK, Bernard. CSDM model as a competitive advantage in outsourcing industry : a case study of Atos Origin Poland / Bernard Franciszek Kubiak, Paweł Weichbroth // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Outsourcing 2. Systemy informatyczne 005:004 BZCz 36606/2012 KUJAWA, Anna. Nadzór korporacyjny w Polsce / Anna Kujawa, Małgorzata Siemionek. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Nadzór korporacyjny Polska 005 BZCz 36607/2012 KWIECIEŃ, Anna. Zaufanie : interdyscyplinarny aspekt współczesnego zarządzania / Anna Kwiecień. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zarządzanie i Edukacja. - Nr 79 (2011), s Zarządzanie metody 2. Zaufanie socjologia 005:316 BZCz 36608/2012 9

10 LIDERMAN, Krzysztof. Informacja - jej znaczenie i sposoby ochrony : perspektywa techniczna / Krzysztof Liderman. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia Bezpieczeństwa Narodowego. - R. 1, nr 1 (2011), s Informacja ochrona 2. Systemy informatyczne ochrona 3. Zarządzanie ryzykiem 005:004 BZCz 36609/2012 MAŚLANKOWSKI, Jacek. Indirect outcomes of information systems implementation in business organizations / Jacek Maślankowski. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa 2. Systemy informatyczne stosowanie gospodarka 005:004 BZCz 36610/2012 NIEDZIELSKI, Piotr. IT support of knowledge management in the area of a company s innovative potential / Piotr Niedzielski, Tomasz Norek. - Bibliogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Systemy informatyczne zarządzania 2. Zarządzanie wiedzą 005:004 BZCz 36611/2012 NOBIS, Adam (1960- ). Idiografizm w badaniach nad globalizacją czyli rozmaitość globalizacji / Adam Nobis // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze. - Nr 11 (2010), s Globalizacja teoria 2. Historiografia 3. Nauki społeczne 005:3:930 BZCz 36612/2012 NOGALSKI, Bogdan (1946- ). [Zarządzanie informacją na rynku globalnym - recenzja] / Bogdan Nogalski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 8, s Zawiera rec. książki: Zarządzanie informacją na rynku globalnym : teoria i praktyka / Zbigniew Malara, Jerzy Rzęchowski. - Warszawa, Malara, Zbigniew (1951- ). Zarządzanie informacją na rynku globalnym 2.Rzęchowski, Jerzy. Zarządzanie informacją na rynku globalnym 3. Recenzje 005:00:658.1/.5 BZCz 36613/2012 NOWAKOWSKI, Krzysztof Ryszard. Japońskie zarządzanie kapitałem ludzkim / Krzysztof R. Nowakowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zarządzanie i Edukacja. - Nr 79 (2011), s Kadry polityka Japonia 2. Zarządzanie Japonia 005 BZCz 36614/2012 OLSZAK, Celina (1958-). Wybrane technologie informatyczne w doskonaleniu rozwoju systemów Business Intelligence / Celina M. Olszak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Problemy Zarządzania. - [Vol. 9], z. spec. (2011), s Decyzje metody 2. Systemy informatyczne zarządzania 3. Zarządzanie 005:004 BZCz 36615/2012 OSMELAK, Jerzy. Metody racjonalizacji zarządzania kapitałem ludzkim w zakładach pracy / Jerzy Osmelak. - Streszcz. ang. // Zarządzanie, Teoria i Praktyka , nr 2, s Kadry polityka 005 BZCz 36616/2012 Przegląd Organizacji : spis treści 2011 // Przegląd Organizacji , nr 12, s Przegląd Organizacji (czasop.) 2. Organizacja 3. Zarządzanie 4. Czasopisma naukowe polskie historia 5. Spisy treści 005 BZCz 36617/2012 PUCZKOWSKI, Benedykt. Organizacja nadzoru korporacyjnego we współczesnej gospodarce kapitalistycznej / Benedykt Puczkowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Nadzór korporacyjny Polska 005 BZCz 36618/

11 PUGH, Jonathan (1974- ). Formułowanie i realizacja strategii / Jonathan Pugh, L. Jay Bourgeois ; oprac. z ang. Maria Aluchna // Przegląd Organizacji , nr 12, s Zarządzanie strategiczne teoria 005 BZCz 36619/2012 RUDOLF, Stanisław (1940- ). Kierunki ewolucji głównych systemów nadzoru korporacyjnego / Stanisław Rudolf. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Nadzór korporacyjny 005 BZCz 36620/2012 SAJKIEWICZ, Alicja. Projakościowa kultura zarządzania : wyzwania teorii i praktyka / Alicja Sajkiewicz. - Streszcz. ang. // Zarządzanie, Teoria i Praktyka , nr 2, s Kultura organizacyjna 2. Zarządzanie teoria 005 BZCz 36621/2012 SIEMIONEK, Małgorzata. Systemy wynagradzania wyższej kadry kierowniczej / Małgorzata Siemionek, Anna Kujawa. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Menedżerowie płace 005:331 BZCz 36622/2012 SŁOMSKI, Wojciech (1969- ). Etyczne aspekty procesów globalizacyjnych / Wojciech Słomski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Parerga , t. 3, s Globalizacja etyka 005:17 BZCz 36623/2012 SOBIESKA-KARPIŃSKA, Jadwiga. Determining consensus in situation of simple functional dependences belong elements of decision stucture in distributed decision support systems / Jadwiga Sobieska-Karpińska, Marcin Hernes. - Bibliogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Systemy wspomagania decyzji 005 BZCz 36624/2012 SPAŁEK, Seweryn. Nauczanie przez projekty jako metoda kształcenia menedżerów XXI wieku zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw / Seweryn Spałek. - Streszcz. ang. // Zarządzanie i Edukacja. - Nr 79 (2011), s Zarządzanie nauczanie metody 2. Zarządzanie nauczanie Polska 005 BZCz 36625/2012 STAŃCZAK-STRUMIŁŁO, Kamila. Nadzór korporacyjny w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce / Kamila Stańczak-Strumiłło. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Fundusz powierniczy kontrola Polska 2. Nadzór korporacyjny Polska 005:336 BZCz 36626/2012 STELMACH, Waldemar. Zarządzanie bezpośrednie / Waldemar Stelmach. - Streszcz. ang. // Zarządzanie, Teoria i Praktyka , nr 2, s Kadry polityka 2. Zarządzanie 005 BZCz 36627/2012 SUŁKOWSKI, Łukasz. Metodologie emic i etic w badaniach kultury w zarządzaniu / Łukasz Sułkowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Management and Business Administration , nr 1, s

12 1. Kultura organizacyjna badanie 2. Zarządzanie teoria historia od 1945 r. 005 BZCz 36628/2012 SZABOWSKA-WALASZCZYK, Anna. Zaangażowanie pracowników : rola bezpośredniego przełożonego / Anna Szabowska-Walaszczyk, Anna Maria Zawadzka. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 2, s Menedżerowie przydatność zawodowa Polska 2. Motywacja pracy Polska 3. Praca organizacja Polska 005:331 BZCz 36629/2012 SZCZUPACZYŃSKI, Jerzy. Organizacyjne uczenie się jako proces etycznego rozwoju organizacji / Jerzy Szczupaczyński. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 12, s Etyka biznesu 2. Organizacja ucząca się 005:33 BZCz 36630/2012 WALIŃSKA, Ewa. Rada nadzorcza w łańcuchu raportów korporacyjnych : wyzwanie współczesnego biznesu / Ewa Walińska, Jacek Gad. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, [cz.] 1, s Rada nadzorcza organizacja 005 BZCz 36631/2012 ZEMKE, Jerzy (1948- ). Managing a business organization management under risk conditions : a system conception / Jerzy Zemke. - Bibliogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Zarządzanie ryzykiem 005 BZCz 36632/2012 ZIEMBA, Ewa. Wikinomia nowym modus operandi współczesnej organizacji / Ewa Ziemba. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Problemy Zarządzania. - [Vol. 9], z. spec. (2011), s Gospodarka oparta na wiedzy 2. Internet 3. Społeczeństwo informacyjne 005:004:316 BZCz 36633/2012 ZIEMSKI, Waldemar. Dwa spojrzenia na e-gospodarkę / Waldemar Ziemski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 8, s Systemy informatyczne zarządzania 2. Zarządzanie metody 005:004 BZCz 36634/2012 BALEWSKI, Błażej: An attempt to redefine the concepts of semantic fields zob. poz BAREMBRUCH, Adam: Wybrane aspekty organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 r. zob. poz BARWACZ, Kazimierz: Rada nadzorcza w procesie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem zob. poz BIENIASZ, Anna: The influence of working capital management on the food industry enterprises profitability zob. poz BOHDANOWICZ, Leszek: Kobiety w organach statutowych polskich spółek publicznych zob. poz BUGDOL, Marek: Sześć sposobów na usprawnienie procesów realizacji usług administracyjnych zob. poz BURZYŃSKI, Wojciech: [Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce - recenzja] zob. poz BUTMANOWICZ-DĘBICKA, Iwona: [Wąż w raju - recenzja] zob. poz CZARNECKI, Krzysztof: Idee i praktyki Nowego Zarządzania Publicznego zob. poz ĆWIK, Krzysztof: Istota i narzędzia nadzoru właścicielskiego a specyfika grupy kapitałowej zob. poz DAWIDZIUK, Stanisław: Niektóre problemy zarządzania firmą zob. poz DOMAGALSKA, Sylwia: Zarządzanie kapitałem ludzkim oparte na kompetencjach zob. poz

13 DUDYCZ, Helena: Analiza metod budowania ontologii dla wskaźników ekonomicznych w celu zapisania jej w standardzie mapy pojęć zob. poz DZIWULSKI, Jacek: Kompetencje pracowników jako czynnik determinujący zarządzanie zasobami ludzkimi zob. poz GAŁKOWSKI, Jerzy Wacław: Globalizacja w nauczaniu Jana Pawła II zob. poz GRABARA, Iwona: Inteligentna platforma logistyczna podstawą rozwoju polskiego przedsiębiorstwa zob. poz HOPEJ-KAMIŃSKA, Magdalena: Megawartości przedsiębiorstwa a jego struktura organizacyjna zob. poz HRYNIEWICZ, Janusz Tadeusz: Style kierowania w centralnej administracji publicznej na tle stylów kierowania w wybranych środowiskach organizacyjnych zob. poz JAKUBCZAK, Weronika: Impact of globalization on critical infrastructure zob. poz JEDYNAK, Piotr: Systemowe zarządzanie społeczną odpowiedzialnością organizacji zob. poz KALINOWSKI, Sławomir: Globalizacja w browarnictwie europejskim zob. poz KOŁADKIEWICZ, Izabela: Rada dyrektorów/rada nadzorcza w firmie rodzinnej zob. poz KUBIAK, Bernard: Reengineering of the tourism industry and its information management zob. poz LECHICKA-KOSTUCH, Maria: Region uczący się jako koncepcja zarządzania rozwojem wspólnot regionalnych zob. poz LEWANDOWSKA, Hanna: Wiedza jako zasób organizacji non-profit zob. poz MESJASZ, Czesław: Corporate governance systems and codes of good practices in Central Eastern Europe zob. poz MICHALIK, Małgorzata: Wykorzystanie koncepcji dynamiki grupowej w badaniach naczelnych organów kierownictwa przedsiębiorstw zob. poz NAUMAVETS, Vitali: Strategie rozwoju przedsiębiorstw z polskim kapitałem na rynku białoruskim zob. poz NOWAK, Hanna: Internet w działalności firm w branży AGD zob. poz ONISZCZUK-JASTRZĄBEK, Aneta: Pomiar przedsiębiorczych działań przedsiębiorstwa zob. poz PETERS, B.: Dwie wizje rządzenia decentracją i recentracja procesów rządzenia zob. poz PIECZYŃSKA, Agnieszka: Szkolenie jako metoda rozwijania kompetencji zob. poz PIENIĄŻEK, Grzegorz: Information security criteria in the design of business systems zob. poz POSTRACH, Krzysztof: Instytucja wezwania na akcje a nadzór korporacyjny zob. poz RADZIEJEWSKI, Ryszard: Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w świetle nowych zagrożeń zob. poz SKOTNICKA-ZASADZIEŃ, Bożena: Przesłanki i korzyści stosowania narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwie górniczym zob. poz STAWARCZYK, Feliks Marek: Kobiety w najwyższych kierowniczych gremiach prywatnych przedsiębiorstw w Niemczech zob. poz SUDOLSKA, Agata: Znaczenie potencjału relacyjnego w procesach współpracy międzyorganizacyjnej zob. poz SZKODA, Edward: [Wąż w raju - recenzja] zob. poz SZYJEWSKI, Zdzisław: Model systemu monitorowania jakości procesów organizacji usługowych zob. poz URBANEK, Grzegorz: Od operacyjnej do strategicznej przewagi konkurencyjnej zob. poz WALASZCZYK, Anna: Zarządzanie jakością w mikro-przedsiębiorstwach rolnych zob. poz WIECZOREK, Agata: Forma kontroli nad korporacją jako czynnik wpływający na realizację celów spółki w świetle menedżerskiej teorii przedsiębiorstwa zob. poz WIECZOREK, Dariusz: Zjawisko krawędzi chaosu w organizacjach multiprojektowych zob. poz WIŚNIEWSKA, Małgorzata: PATH - model wspomagający ocenę i poprawę jakości usług medycznych zob. poz ZIOŁO, Magdalena: Funkcjonowanie sektora publicznego w państwach regionalnych zob. poz ŻOŁNIERSKI, Aleksander: Kapitał społeczny w polskich przedsiębiorstwach zob. poz

14 006 Normalizacja ADAMCZYK, Jadwiga Krystyna: Działania normalizacyjne w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zob. poz Kultura BYCZYŃSKA, Danuta. Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2009 / oprac. Danuta Byczyńska // Zapiski Kujawsko- -Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Dobrzyńska, Ziemia od 2001 r. 2. Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) od 2001 r. 3. Kalendarium 008 BZCz 36635/2012 Gdzie szukać wolności dla kultury? : w instytucjach czy poza nimi? / Katarzyna Redzisz, Hanna Wróblewska, Jarosław Suchan, Bogna Świątkowska // Res Publica Nowa. - R. 24, nr 15 (2011), s Polska kultura od 1989 r. 008 BZCz 36636/2012 SKOROWSKI, Henryk (1950- ). W kierunku jedności kulturowej Europy / Henryk Skorowski. - Streszcz. ang. // Przegląd Europejski , nr 2, s Europa kultura 008 BZCz 36637/2012 STOPIKOWSKA, Małgorzata (1970- ). Z działalności artystycznej Polaków na Białorusi ( ) / Małgorzata Stopikowska. - Streszcz. ang. // Przegląd Polsko-Polonijny , nr 1, s Polacy za granicą kultura Białoruś od 1945 r. 2. Sztuka polska historia od 1944 r. 008:314:7 BZCz 36638/2012 WOJTKOWSKI, Marek. Czasopisma społeczno-kulturalne na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w latach / Marek Wojtkowski // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Dobrzyńska, Ziemia media r. 2. Kujawy media r. 3. Czasopisma społeczno-kulturalne polskie historia r. 4. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia r. 008: BZCz 36639/2012 ZIÓŁKOWSKA, Barbara. Czasopisma społeczno-kulturalne na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej po drugiej wojnie światowej / Barbara Ziółkowska // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Dobrzyńska, Ziemia media od 1944 r. 2. Kujawy media od 1944 r. 3. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia od 1944 r. 4. Czasopisma społeczno-kulturalne polskie historia od 1944 r. 008: BZCz 36640/2012 DUDEK-SZUMIGAJ, Agnieszka: [Przywracanie kulturze dolnośląskiej jej regionalnej specyfiki - recenzja] zob. poz DUDEK-SZUMIGAJ, Agnieszka: [Śląsk Cieszyński - recenzja] zob. poz ENEMUO, Katarzyna: Niestety, nie jestem Romką zob. poz GIEMZA, Lech: Piękno Wenecji, piękno życia zob. poz GODLEWICZ-ADAMIEC, Joanna: [Ciało i społeczeństwo - recenzja] zob. poz KARCZMARCZYK, Norbert Leszek: [Vom Wort zum Text - recenzja] zob. poz KARDYŚ, Piotr: [Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu - recenzja] zob. poz KOWALCZEWSKA, Anna: Piotr Milchert ( ) zob. poz MAZURKIEWICZ, Monika: Działalność oświatowo-naukowa i kulturalna polskich organizacji pozarządowych na Ukrainie zob. poz NAWARECKI, Aleksander: Wyśpiewać Śląsk zob. poz

15 SZTUKA, Maria: Kulawa ustawa, czy krok do przodu? zob. poz WOŹNIAKOWSKI, Krzysztof: Komitet Obywatelski dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech ( ) w kręgu działań kulturalnych zob. poz WYRZYKIEWICZ, Dominika: [Deutsch-polnische Beziehungen in Kultur und Literatur - recenzja] zob. poz /02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia DYŁA, Maria. Biblioteka / Maria Dyła, Barbara Susek. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rocznik Muzeum Częstochowskiego. - T. 10 (2010), s Muzeum Częstochowskie. Biblioteka zbiory 2. Bibliotekarstwo Polska 3. Częstochowa (woj. śląskie) bibliotekarstwo zbiory 4. Częstochowa (woj. śląskie) muzealnictwo 01/02:06 BZCz 36641/2012 KOZŁOWSKA, Maria. Księgozbiór i archiwum profesora Stanisława Kałużyńskiego / Maria Kozłowska // Przegląd Orientalistyczny , nr 3/4, s Kałużyński, Stanisław ( ) zbiory 2. Uniwersytet Warszawski. Zakład Turkologii i Ludów Aji Środkowej. Biblioteka zbiory 3. Warszawa bibliotekarstwo zbiory 01/02 BZCz 36642/2012 NOWAK, Barbara. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2010 / Barbara Nowak // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Biblioteka Naukowa 2. Biblioteki naukowe Polska od 2001 r. 3. Włocławek (woj. kujawsko- -pomorskie) bibliotekarstwo od 2001 r. 4. Sprawozdania 01/02 BZCz 36643/2012 ZIÓŁKOWSKA, Barbara. Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2009 : (wybór) / oprac. Barbara Ziółkowska // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydawnictwa 2. Bibliografia 01/02 BZCz 36644/2012 BIBLIOGRAFIA zawartości Rocznika Acta Albaruthenica zob. poz HEARN, Beverly: Improving reading speed the problem of slow reading speed zob. poz JASZCZUKOWA, Marta: Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego zob. poz JEZIERSKA, Katarzyna: Publikacje Muzeum Częstochowskiego wydane w 2009 roku zob. poz KAWECKA, Agata: Aneks zob. poz KRZEMIŃSKI, Tomasz: Bibliografia historii Kujaw za rok 2009 zob. poz LICHAŃSKI, Jakub Zdzisław: A summary of issues 1 trouhg 23 zob. poz MAJKA, Roman: Jubileusz ks. dr. hab. Zdzisława Z. Kruczka CSMA, misjonarza z Papui Nowej Gwinei zob. poz MATELSKI, Dariusz: [Collegium Maius - recenzja] zob. poz MINAŁTO, Jarosław: Spis prac Krystiana Lupy zob. poz OCHAŁ, Artur: W poszukiwaniu nowych źródeł do dziejów Korpusu Ochrony Pogranicza zob. poz POLSKA bibliografia prawnicza zob. poz RITTER, Cezary: Jan Paweł II i Benedykt XVI o sprawiedliwości gospodarczej zob. poz ROGOZIŃSKA, Katarzyna: Jubileusz pracy naukowej, dydaktycznej oraz artystycznej prof. dr hab. Ireny Chyły- -Szypułowej zob. poz ROMANOWICZ, Jerzy: Kontradmirał Jerzy Tumaniszwili ( ) zob. poz ŚWIERCZYŃSKA-JELONEK, Danuta: Samodzielnie i bezpiecznie zob. poz

16 Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo CHYLIŃSKI, Marek. Dziennikarstwo i public relations : równowaga sił w ekonomice zainteresowania publiczności / Marek Chyliński. - Streszcz. ang. // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 54, nr 3/4 (2011), s Dziennikarstwo a public relations 2. Public relations a dziennikarstwo :659 BZCz 36645/2012 DĄBROWSKA-CENDROWSKA, Olga. Męska sprawa : czyli zaangażowanie niemieckich koncernów w segment prasy dla mężczyzn / Olga Dąbrowska- -Cendrowska. - Streszcz. ang. // Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy. - T. 3 (2011), s Edytorstwo zakłady Niemcy od 1990 r. 2. Edytorstwo zakłady Polska od 1989 r. 3. Czasopisma dla mężczyzn polskie historia od 1989 r :655 BZCz 36646/2012 DRAGUŁA, Andrzej (1966- ). Bluźnierstwo okładkowe : lżenie Boga czy gra religijnym tabu? / Andrzej Draguła // Więź. - R. 54, nr 11/12 (2011), s Bluźnierstwo 2. Czasopisma polskie historia od 2001 r. 3. Publicystyka polska tematyka od 2001 r :272 BZCz 36647/2012 DUREJKO, Agnieszka. Historia czasopisma Nasze Życie i jego rola w zachowaniu i kształtowaniu języka polskiego Polaków mieszkających w dwudziestoleciu międzywojennym na Łotwie / Agnieszka Durejko. - Streszcz. ang. // Kształcenie Językowe. - T. 8 (2010), s Nasze Życie (czasop.) 2. Polacy za granicą język Łotwa r. 3. Polacy za granicą kultura Łotwa r. 4. Czasopisma polonijne historia Łotwa r :80/81:314 BZCz 36648/2012 DZIKI, Tomasz (1972- ). Ziemia Kujawska : historyczny periodyk Kujaw / Tomasz Dziki // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Ziemia Kujawska (czasop.) 2. Kujawy media od 1944 r. 3. Czasopisma historyczne polskie historia od 1944 r. 4. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia od 1944 r BZCz 36649/2012 GARGAS, Anita (1964- ). O rozkładzie dziennikarstwa śledczego / Anita Gargas // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo , [nr] 11, s Dziennikarstwo śledcze Polska od 2001 r BZCz 36650/2012 KNYŻEWSKI, Jakub. Konstruowanie historii regionu : przeszłość i pamięć na łamach olsztyńskiej Borussii / Jakub Knyżewski. - Streszcz. ang. // Kultura i Społeczeństwo. - T. 55, nr 4 (2011), s Borussia (czasop.) 2. Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) media od 1989 r. 3. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia od 1989 r BZCz 36651/2012 KOWALCZYK, Ryszard. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju prasy lokalnej w okresie powojennym, ze szczególnym uwzględnieniem okresu przełomu ustrojowego / Ryszard Kowalczyk // Media i Medioznawstwo , nr 2, s Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia od 1944 r BZCz 36652/2012 KRAMBERGER, Petra....die Tageszeitungen liefern das Neueste auch aus den entfernten Winkeln : deutsche Presse in Maribor im 19. Jahrhundert / Petra Kramberger. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia. - Nr 130 (2010), s

17 1. Niemcy za granicą media Słowenia 19 w. 2. Maribor (Słowenia) media 19 w. 3. Gazety niemieckie historia Słowenia 19 w. 4. Gazety słoweńskie historia 19 w BZCz 36653/2012 KUCHARCZAK, Franciszek (1962- ). Mit dziennikarskiego obiektywizmu / Franciszek Kucharczak // Fronda. - Nr 57 (2010), s Dziennikarstwo etyka Polska 2. Środki masowego przekazu etyka Polska :659:17 BZCz 36654/2012 KUNIKOWSKI, Stanisław (1951- ). Rola i znaczenie Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich w rozwoju nauki na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w latach / Stanisław Kunikowski // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie (czasop.) 2. Dobrzyńska, Ziemia nauka w. 3. Kujawy nauka w 4. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia od 1944 r BZCz 36655/2012 LUTER, Andrzej (1959- ). Schyłek dziennikarstwa? / Andrzej Luter // Więź. - R. 54, nr 11/12 (2011), s Dziennikarstwo Polska od 1989 r. 2. Środki masowego przekazu Polska od 1989 r :659 BZCz 36656/2012 MORACZEWSKA, Marta. Al Jazeera : taniec międzykulturowego niezrozumienia : studium z socjologii komunikacji / Marta Moraczewska. - Streszcz. ang. // Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy. - T. 3 (2011), s Dziennikarstwo socjologia arabskie, kraje od 1989 r. 2. Dziennikarstwo socjologia Stany Zjednoczone od 1989 r. 3. Komunikacja międzykulturowa 4. Odmienność kulturowa 5. Stacje telewizyjne Katar od 1989 r :7.096/.097:659:316 BZCz 36657/2012 ORSKI, Mieczysław (1943- ). Odrą pod prąd / Mieczysław Orski ; rozm. przepr. Zbigniew Figat // Śląsk. - R. 17, nr 10 (2011), s O pracy na stanowisku redaktora naczelnego czasop. Odra. 1.Orski, Mieczysław (1943- ) 2. Odra (czasop.) 3. Czasopisma społeczno-kulturalne polskie historia od 1944 r. 4. Wywiady BZCz 36658/2012 PACZKOWSKI, Stefan (1927- ). Wybrane zagadnienia gospodarcze, społeczne i kulturalne na łamach Rolnika Nieszawskiego, Głosu Nieszawskiego i Głosu Kujaw w latach / Stefan Paczkowski // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. - T. 25 (2010), s Rolnik Nieszawski (czasop.) 2. Głos Nieszawski (czasop.) 3. Głos Kujaw (czasop.) 4. Kujawy media r. 5. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia r. 6. Publicystyka polska tematyka r BZCz 36659/2012 PARYŁA, Daria (1985- ). Dziennikarstwo śledcze : między prawdą a skandalem : uwag kilka / Daria Paryła // Media i Medioznawstwo , nr 2, s Dziennikarstwo etyka 2. Dziennikarstwo śledcze BZCz 36660/2012 ULJASZ, Adrian (1974- ). Prasa regionalna jako nośnik propagandy stalinowskiej : Nowiny Rzeszowskie o śmierci Józefa Stalina / Adrian Uljasz. - Streszcz. ang. // Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy. - T. 3 (2011), s Stalin, Iosif V. ( ) 2. Nowiny (czasop. ; Rzeszów) 3. Propaganda Polska r. 4. Rzeszów (woj. podkarpackie) media r. 5. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia r. 6. Publicystyka polska tematyka r :94(438).083 BZCz 36661/2012 WILDSTEIN, Dawid. Walka ze złotymi cielcami / Dawid Wildstein // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo , [nr] 11, s Chesterton, G. K. ( ) 2. Dziennikarstwo Wielka Brytania w. 3. Środki masowego przekazu etyka :659 BZCz 36662/

18 WIŚNIEWSKA, Paulina Maria. Sytuacje przerastają codzienność czyli o twórczej mocy przypadku : według dziennikarzy prasy on line / Paulina Maria Wiśniewska // Media i Medioznawstwo , nr 3, s Przypadek 2. Czasopisma elektroniczne socjologia :004 BZCz 36663/2012 ZUBKOWICZ, Katarzyna. Zum 100. Geburtstag von Marion Gräfin Dönhoff / Katarzyna Zubkowicz // Studia Niemcoznawcze. - T. 44 (2010), s Dönhoff, Marion ( ) 2. Dziennikarze Niemcy w. 3. Biografie :929 BZCz 36664/2012 BARSZCZEWSKA, Nina: Poglâd belaruskaj èmìgracyì na rolû rodnae movy ŭ stanaŭlennì nacyânal nae toesnascì zob. poz BIERÓWKA, Joanna: Polski system prasowy w samoopisie zob. poz CZABAŃSKI, Krzysztof: Róbmy swoje zob. poz CZERWONKA, Zuzanna: Fraseologische variatie en modificatie in NRC-Handelsblad -commentaren zob. poz DĄBAŁA, Jacek: Literatura wobec pragmatyki warsztatu dziennikarskiego zob. poz DELONG, Marek: Środowisko Tygodnika Powszechnego wobec współczesnego katolicyzmu ludowego zob. poz FILIP, Grzegorz: Kilka naszych inicjatyw zob. poz IWAŃSKA-CIEŚLIK, Bernardeta: [ Ateneum Kapłańskie recenzja] zob. poz JAROSZ, Katarzyna: Komercjalizacja nauki i mechanizmy podnoszenia atrakcyjności artykułów popularnonaukowych zob. poz JASTRZĘBSKI, Robert: [Nauka prawa karnego w środowisku Gazety Sądowej Warszawskiej ( ) - recenzja] zob. poz KAJTOCH, Wojciech: Trochę inna retoryka zob. poz KAMIŃSKA, Kamila: O czwartej władzy zob. poz KĘDER, Wojciech: Gazeta Warszawska wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach zob. poz KOSTUCH, Bożena: Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie na łamach krakowskich czasopism Architekt i Przegląd Ceramiczny zob. poz LUBCZYŃSKA, Aleksandra: [Procesy prasowe redaktorów Gazety Grudziądzkiej w latach recenzja] zob. poz MISIAK, Paweł: Prawda czasu zob. poz MROŻEK, Sebastian: Hans Werner Richter als nonkonformistischer Publizist zwischen Humanismus und Sozialismus zob. poz NAŁĘCZ-RAJCA, Urszula: Przegląd Sejmowy zob. poz OCHAŁ, Artur: W poszukiwaniu nowych źródeł do dziejów Korpusu Ochrony Pogranicza zob. poz OSSOWSKA-ZWIERZCHOWSKA, Aldona: Wizerunek rodziców i dzieci w czasopiśmie dla nowych komitetów rodzicielskich ( Szkoła i Dom ) zob. poz PIWOWARCZYK, Dariusz J.: Anthropos zob. poz PŁANETA, Paweł: Dwie dekady wolności zob. poz ROGOŻ, Michał: Dzienniki ogólnopolskie wobec katastrofy smoleńskiej zob. poz ROGOŻ, Michał: Tygodnik Powszechny w 1949 roku w świetle wtórnych ocen cenzorów Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zob. poz RULKA, Kazimierz: Stuletnie Ateneum Kapłańskie zob. poz RZANNA-SZCZEPANIAK, Ewa: Szkolnictwo muzyczne I i II stopnia w Polsce, na podstawie prasy muzycznej z lat zob. poz SAGAN-BIELAWA, Mirosława: Język reklam i ogłoszeń drobnych w górnośląskiej prasie okresu międzywojennego zob. poz

19 STACHURSKI, Edward: Osobliwe słownictwo w dowcipach językowych opublikowanych w krakowskich i lwowskich czasopismach humorystycznych na przełomie XIX i XX wieku zob. poz STĘPIŃSKA, Agnieszka: Obraz konfliktu rosyjsko-gruzińskiego w 2008 roku w polskiej prasie drukowanej zob. poz WENCEL, Wojciech: Ogniska polskości zob. poz WERBIŃSKI, Ireneusz: Studia Włocławskie zob. poz WĘGOROWSKA, Katarzyna: Językowy wizerunek międzywojennego świata wileńskiej kultury utrwalony w Almanachu Literackim z 1926 roku zob. poz WOJCIECHOWSKA, Dorota: Czasopisma Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku zob. poz WOJTKOWSKI, Marek: Czasopisma społeczno-kulturalne na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w latach zob. poz ZIÓŁKOWSKA, Barbara: Czasopisma społeczno-kulturalne na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej po drugiej wojnie światowej zob. poz Organizacje. Wystawy. Muzea Development and maintenance of multi-lingual e-tourism website on the example of BalticMuseums 2.0 online information platform / Jakub Swacha, Karolina Muszyńska, Tomasz Komorowski, Zygmunt Drążek. - Bibliogr., netogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, s Muzea morskie i rzeczne 2. Muzea wirtualne 3. Systemy informatyczne stosowanie muzealnictwo 06:004 BZCz 36665/2012 JANIK, Elżbieta. Działalność edukacyjna Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego w latach / Elżbieta Janik. - Streszcz. ang. // Rocznik Muzeum Częstochowskiego. - T. 10 (2010), s Muzeum Częstochowskie 2. Lekcje muzealne 3. Częstochowa (woj. śląskie) muzealnictwo 06:37 BZCz 36666/2012 JEZIERSKA, Katarzyna. Publikacje Muzeum Częstochowskiego wydane w 2009 roku / Katarzyna Jezierska. - Streszcz. ang. // Rocznik Muzeum Częstochowskiego. - T. 10 (2010), s Muzeum Częstochowskie wydawnictwa 2. Częstochowa (woj. śląskie) muzealnictwo 3. Bibliografia 06:01/02 BZCz 36667/2012 MIKUŁOWSKI-POMORSKI, Jerzy (1937- ). Muzeum : transformacje medium na tle procesów konwergencji / Jerzy Mikułowski-Pomorski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Kultura i Społeczeństwo. - T. 55, nr 4 (2011), s Kultura masowa socjologia 2. Muzealnictwo socjologia 06:316 BZCz 36668/2012 OZIMEK, Katarzyna. Muzealnik w świecie kuratorów : współczesne strategie konserwatorskie / Katarzyna Ozimek. - Streszcz. ang. // Rocznik Muzeum Częstochowskiego. - T. 10 (2010), s Muzealnictwo organizacja 2. Wystawiennictwo organizacja metody 06 BZCz 36669/2012 ŚWIERCZEWSKA, Monika. Wystawy organizowane przez Muzeum Częstochowskie w 2009 roku / Monika Świerczewska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rocznik Muzeum Częstochowskiego. - T. 10 (2010), s Muzeum Częstochowskie wystawy 2. Częstochowa (woj. śląskie) wystawy 2009 r. 06 BZCz 36670/2012 BANIEWICZ, Elżbieta: Zapolska - własnym ściegiem zob. poz BARTOSZ, Adam: Cygan z niedźwiedziem zob. poz BOGUMIŁ, Zuzanna: Miejsce pamięci versus symulacja przeszłości zob. poz

20 CHWALBA, Andrzej: Europa Środkowa w drodze do NATO i Unii Europejskiej zob. poz CIUK, Agnieszka: Dział Etnografii zob. poz DOBRZYŃSKI, Andrzej: Nie ustawajcie w tym dobrym dziele zob. poz DYDUCH, Barbara: Nowe tendencje w edukacji ikonicznej zob. poz DYŁA, Maria: Biblioteka zob. poz DZIĘGIEL, Maciej: Skansen górniczy Królowa Luiza w Zabrzu jako przykładowy obiekt geoturystyczny w środowisku przekształconym na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego zob. poz GRYGLEWSKI, Ryszard Witold: Historia - świadek czasu... zob. poz HARTWICH, Mateusz J.: Obok: Polska - Niemcy zob. poz HÜBNER, Piotr: Akademia Nauk Technicznych zob. poz JAGODZIŃSKA, Katarzyna: Historyczne mury dla nowych muzeów zob. poz JARACZEWSKI, Krzysztof: Pokazać całościowy dorobek zob. poz KACZMARZYK, Ewa: Kreacja obiektu muzealnego na przykładzie wystawy entomologicznej Owady okolic Częstochowy organizowanej przez Muzeum Częstochowskie zob. poz KACZMARZYK, Ewa: Uwagi o kolekcji ptaków w zbiorach Muzeum Częstochowskiego zob. poz KARCZEWSKI, Piotr: Sowiecki samochód pancerny FAI-M w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku zob. poz KARPIŃSKI, Maciej: Księgowy moralności zob. poz KOŁBAN, Dariusz: Ekspozycja stała Muzeum Wojska w Białymstoku pn. Przeciw dwóm wrogom. Militarne dzieje Podlasia i jego mieszkańców zob. poz KONOPELSKA, Wiesława: Powstałe z dialogu z rzeźbą zob. poz KONOPELSKA, Wiesława: Przystanie Jerzego Handermandera zob. poz KOSIEWSKI, Piotr: Demokracja nad laguną zob. poz KOSTUCH, Bożena: Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie na łamach krakowskich czasopism Architekt i Przegląd Ceramiczny zob. poz KRAŚ, Ireneusz: Przystąpienie Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej a niezależność Narodowego Banku Polskiego zob. poz KRUSZKA, Kazimierz: Polskie Towarzystwo Statystyczne w Wielkopolsce zob. poz KUBIT, Robert: Muzeum Huculskie w Kołomyi zob. poz LETKIEWICZ, Marek: Teatr magicznych obrazów zob. poz MATELSKI, Dariusz: [Collegium Maius - recenzja] zob. poz MATERA, Paulina: Propozycja Deklaracji Atlantyckiej jako próba instytucjonalizacji współpracy transatlantyckiej zob. poz MISZCZYŃSKA, Elżbieta: Kolekcja ceramiki w zbiorach Działu Etnografii Muzeum Częstochowskiego zob. poz NIKOLAEV, Gennadij Alekseevič: Muzej Ânki Kupaly pod Kazanû zob. poz NIR, Roman: Działalność Rady Polonii Amerykańskiej w latach zob. poz PABICH, Łukasz: Teki Andrzeja Gały zob. poz POŚPIECH, Małgorzata: Ostatnia Wieczerza według Greenawaya zob. poz PROXIMITY in coalition building zob. poz RADULSKI, Łukasz: Galeria rzeźby batalistycznej Edmunda Majkowskiego w Muzeum Wojska w Białymstoku jako przykład mecenatu instytucji nad artystą zob. poz RATAJ, Andrzej: Miasta w ekspozycji muzeum typu skansenowskiego (open air museum) zob. poz ROSSA-KILIAN, Donata: Funkcjonowanie obrony cywilnej w wybranych krajach należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego zob. poz SPRAWOZDANIA z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2010 zob. poz STAWARZ, Andrzej: 10-lecie Polskiego Towarzystwa Etnologii Miasta zob. poz STEFAŃSKA, Wanda: Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2010 zob. poz SUCHARKIEWICZ, Katarzyna: Dział Sztuki zob. poz

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P)

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Warszawa, 23.05.2016 Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Stosowanie i zawartość pola W polu 083 umieszczany jest pojedynczy symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya, za pomocą którego przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI Spis treści Przedmowa... 11 Część pierwsza ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI.... 13 Rozdział 1. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego (Andrzej Kaleta)... 15 1.1. Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa Wprowadzenie 11 Część I Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17 1.1. Geneza

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy Il.godz. studiów Semestr Zasady ustroju politycznego państwa i ochrona praw człowieka Dr Janusz Karp O 9 45 I rok I poniedziałek, 12.30-14.45,

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

NABÓR 2014 S: STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ROK I, SEMESTR I, 2014-2015 (NABÓR 2014/2015)

NABÓR 2014 S: STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ROK I, SEMESTR I, 2014-2015 (NABÓR 2014/2015) ROK I, SEMESTR I, 2014-2015 (NABÓR 2014/2015) kategoria nazwa wykładowca W Ć/Wa L S PSM E ZAO ZAL 1. O Filozofia ks. dr hab. Michał Drożdż prof. UPJPII E 3 2. O Socjologia E 3 3. K Media w nauczaniu Kościoła

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Informatyka 2 Przyszłości

Informatyka 2 Przyszłości Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z okazji XXX - lecia prowadzenia zajęć z informatyki zaprasza na międzynarodową konferencję naukową p.t. Informatyka 2 Przyszłości organizowaną pod patronatem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU Dział ogólny 0/9(03) Encyklopedie, leksykony, wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym 00 Nauka i wiedza w ogólności. Kultura. Informatyka 005 Zarządzanie teoria, strategie,

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE Książki w kolekcji dziedzinowej ułożone są według działów odpowiadającym dziedzinom wiedzy, np. KF/01.0 Filozofia, KF/02.0 Religioznawstwo, KF/03.0 Kulturoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy

Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy Adamczyk (dr Grażyna) Bator (dr Paweł) Brenk (mgr Agnieszka) katedra Termin przedmiot 15.09. 2015 9.00-11.00 s.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7 Spis treści Wstęp.............................................. 5 Część pierwsza WYCHOWANIE, KSZTAŁCENIE, EDUKACJA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59 /2010 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z dnia 30 września 2010 roku

Zarządzenie Nr 59 /2010 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z dnia 30 września 2010 roku Zarządzenie Nr 59 /2010 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25.02-3.03.2011) 1 010 a p 2004426095 110 2. a Wrocławskie Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex" 2 010 a p 2004505044 150 a Architektura

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI 1 WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego Katowice 2009 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nr Wyka zu WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nazwisko i imię adres e-mail Dziedziny 1. Baczewski Jacek baczewskijacek@wp.pl 2. Baran Małgorzata mbaran33@interia.pl 3. Bera Anna anna.bera@wzieu.pl 4.

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012 Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Karolina Dębska, Anna Kaniewska Korekta: Anna Kaniewska Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Ilustracja na okładce James Steidl Fotolia.com

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU DYREKTOR SZKOŁY mgr Jarosław Kulhawik WICEDYREKTORZY mgr Dariusz Radziulewicz KIEROWNIK INTERNATU mgr Joanna Augustynowicz PEDAGOG

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 Religia Spotkam Twoje Słowo, ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium Lublin do podręcznika Spotkam Twoje Słowo podręczniki bezpłatne Język polski Świat

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY Warszawa 2007 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Część I ISTOTA PROBLEMY DETERMINANTY Rozdział I Andrzej Woźniakowski KONCEPCJA HIGH

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium PONIEDZIAŁEK Nazwa przedmiotu wykładowca godzina rodzaj zajęć Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium Media w stosunkach międzynarodowych amb. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia

KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia 209 B 380896 Redaktor naukowy Zygmunt Waśkowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Polskość poza granicami Rzeczpospolitej

Polskość poza granicami Rzeczpospolitej Międzynarodowa konferencja naukowa Polskość poza granicami Rzeczpospolitej ORGANIZATORZY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Stowarzyszenie Wspólnota Polska Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Katedra

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40 Terminy konsultacji pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania, semestr letni 2013/ 2014 Lp. tytuł Nazwisko Pokój tel. 320 Pn Wt Śr Czw Pt Sobota Niedziela Z-1 Zakład Badań Operacyjnych i Zastosowań

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny menadżer w turystyce

Nowoczesny menadżer w turystyce Tomasz Studzieniecki Nowoczesny menadżer w turystyce Zarządzanie produktem turystycznym - wykaz zagadnień Moduł I Podstawy i organizacja turystyki i hotelarstwa liczba godzin razem - 8 1 Geneza, ewolucja

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r.

LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r. LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r. STRONA RZĄDOWA LP IMIĘ I NAZWISKO INSTYTUCJA 1. 2. 3. 4. Pani Iwona Wendel Pan Rafał Sukiennik Pan Jarosław Pasek Pani Izabela Ziątek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU SERIA mediapoczątku XXIw. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego TOM 7 Komitet redakcyjny Janusz W. Adamowski, Jerzy Bralczyk, Michał

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 10 Nr 4 Część 1 ROK Październik VOL. No. Part October 2012 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący,

Bardziej szczegółowo