INTELIGENTNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Cz.3. - SYSTEM KNX/EIB 1: Topologia, wykonanie instalacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTELIGENTNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Cz.3. - SYSTEM KNX/EIB 1: Topologia, wykonanie instalacji"

Transkrypt

1 INTEIGENTNE INSTAACJE EEKTRYCZNE Cz.3. - SYSTEM KNX/EIB 1: Topologia, wykonanie instalacji Mgr inŝ. Mirosław Kobusiński Politechnika Wrocławska, Katedra Energoelektryki Szkolenia KNX 1

2 Informacje wstępne podstawy topologii systemu KNX UM UM UM magistrala UM UM UM Topologia systemu KNX/EIB KNX/EIB 2

3 Informacje wstępne magistrale w systemie KNX TP (twisted pair) - skrętka dwuparowa, czyli para dwóch skręconych i ekranowanych przewodów, P (power line) - przewody energetyczne, czyli przesył telegramów po przewodach instalacji, RF (radio frequency) - transmisja przy pomocy fal radiowych System KNX/EIB magistrala TP Przewód magistralny TP (skrętka dwuparowa) YCYM 2x2x0,8 śyły robocze: czerwona ( + ) czarna ( - ) śyły rezerwowe: Ŝółta biała Mogą pracować tylko na napięciu SEV (bardzo niskim), Muszą być zabezpieczone przed przetęŝeniami, przy czym prąd max. prąd znamionowy zabezpieczenia od przetęŝeń wynosi 2,5 A, 3

4 System KNX/EIB magistrala TP System KNX/EIB - prowadzenie przewodów magistralnych względem energetycznych a) Przewody energetyczne Przewód magistralny b) minimalny odstęp 4 mm KNX Przewody energetyczne Przewód magistralny KNX Przewód magistralny TP (skrętka dwuparowa) YCYM 2x2x0,8 4

5 System KNX/EIB doprowadzenie przewodów magistralnych System KNX/EIB Strefy instalacyjne M M instalacja energetyczna magistrala przewody energetyczne łącznik (sensor) przewody przyciskowy magistralne puszki rozgałęźne łącznik (sensor) przewodów przyciskowy magistyralnych puszki rozgałęźne puszki rozgałęźne przewodów przewodów energetycznych magistralnych strefy prowadzenia puszki rozgałęźne przewodów przewodów energetycznych strefy prowadzenia przewodów

6 System KNX/EIB Ochrona przepięciowa magistrali TP Złącze budynku instalacja odgromowa budynku PEN N PE Ograniczniki przepięć Klasa I Główna szyna wyrównawcza Przewody energetyczne Przewód magistralny instalacja wodociągowa instalacja ciepłownicza element izolacyjny instalacja gazowa uziom budynku (uziom fundamentowy) System KNX/EIB Ochrona przepięciowa magistrali TP i urządzeń magistralnych UM UM rozdzielnica przewód odgromowy ogranicznik kl. II ogranicznik kl. I (klasa B) < 4kV UM UM przewody magistralne przewody energetyczne główna szyna wyrównawcza uziom budynku (fundamentowy) 6

7 Inteligentne instalacje elektryczne System KNX / EIB podział urządzeń URZĄDZENIA MAGISTRANE URZĄDZENIA SYSTEMOWE sensory aktory zasilacze 120 ma 320 ma 640 ma 800 ma sprzęgła interfejsy System KNX/EIB - sensory Sensory (sensors) nazywane teŝ elementami nadawczymi bądź czujnikami słuŝą do wygenerowania polecenia wykonania określonej czynności. Sensor reagując na określoną wielkość fizyczną bądź kilka takich wielkości formułuje zwarty plik informacji zwany telegramem, który jest wysyłany magistralą do odczytania przez inne elementy magistralne. A) B) Ogólny symbol sensora: A) pole z symbolem informującym o rodzaju polecenia generowanego przez sensor, B) pole z symbolem wielkości fizycznej, na którą sensor reaguje, 7

8 System KNX/EIB przykładowe symbole sensorów n n Łącznik przyciskowy dwustanowy (załącz / wyłącz) n-klawiszowy Łącznik przyciskowy n- klawiszowy z funkcją załączania i ściemniania oświetlenia n Łącznik przyciskowy sterowania Ŝaluzji n-klawiszowy System KNX/EIB - aktory Aktory (actuators) nazywane teŝ elementami wykonawczymi bądź wyrobnikami, słuŝą do wykonywania poleceń odczytanych z magistrali i do nich adresowanych. Dotyczy to zwykle załączenia bądź wyłączenia określonych odbiorników lub regulacji ich parametrów. Aktorem jest przykładowo urządzenie ściemniające oprawy oświetleniowej, regulator zaworu grzejnikowego bądź silnik Ŝaluzji czy bramy garaŝowej. C) Ogólny symbol aktora C) pole z symbolem czynności którą (które) wykonuje aktor. 8

9 System KNX/EIB przykładowe symbole aktorów Aktor dwustanowy załączający Aktor ściemniacza oświetlenia (z funkcją załącz/wyłącz i ściemniania Aktor sterowania Ŝaluzjami System KNX/EIB struktura urządzeń magistralnych Urządzenia magistralne mają charakterystyczną strukturę wewnętrzną. W jej skład wchodzą trzy zasadnicze elementy: port magistralny, łącze adaptacyjne, element końcowy. Magistrala szeregowa Element końcowy Łącze adaptacyjne Magistrala 1) 2) n) port magistralny port magistralny port magistralny Port magistralny łącze adaptacyjne element wykonawczy łącze adaptacyjne element wykonawczy łącze adaptacyjne element wykonawczy 9

10 System KNX/EIB - zasilacz Zasilacz powinien być zainstalowany na początku kaŝdej linii oraz, jeśli linia jest rozbudowana, na początku kaŝdego z jej segmentów. Typowe wartości prądu znamionowego: 120 / 320 / 640mA, rzadziej spotykane 800 ma. Zainstalowanie odpowiedniego zasilacza jest związane z poborem mocy kaŝdego z zasilanych w danej linii elementów magistralnych. System KNX/EIB - zasilacz WaŜnym elementem zasilacza jest dławik, nazywany najczęściej cewką. Cewka spełnia waŝną rolę w generowaniu telegramów oraz chroni zasilacz przed krótkimi przepięciami pojawiającymi się w magistrali. 10

11 System KNX/EIB sprzęgło Sprzęgło (symbol) System KNX/EIB funkcje sprzęgła 3 zasadnicze funkcje sprzęgła: połączenie róŝnych poziomów topologii systemu, separacja galwaniczna, filtracja telegramów 11

12 System KNX/EIB funkcje sprzęgła Sprzęgło (zasada budowy) inia pierwotna ogika Tablica filtrów inia wtórna System KNX/EIB - sprzęgła 3 rodzaje sprzęgieł w systemie KNX: sprzęgło liniowe, które łączy linię główną z linią wtórną, sprzęgło obszarowe, które łączy linię obszarową z linią główną danego obszaru, repetytor liniowy (wzmacniacz liniowy), który łączy linię wtórną z dodatkowym odcinkiem linii, nazywanym segmentem. 12

13 System KNX/EIB repetytor liniowy Repetytor liniowy, to urządzenie słuŝące do rozbudowy danej linii o jej kolejne segmenty, czyli następne fragmenty linii. Repetytor liniowy jest fizycznie takim samym urządzeniem jak sprzęgło, lecz nie ma zdefiniowanej tablicy filtrów, czyli nie blokuje telegramów pomiędzy linią i jej segmentem, który jest odseparowany repetytorem. inia pierwotna ogika Tablica filtrów inia wtórna System KNX/EIB - interfejs Interfejs do komunikacji z komputerem słuŝy do programowania urządzeń magistralnych oraz sprzęgieł, przy uŝyciu programu narzędziowego ETS, a tym samym do uruchomienia instalacji. Po zaprogramowaniu urządzeń, instalacja pracuje samodzielnie i nie wymaga komunikowania się z komputerem. W instalacji uruchomionej interfejs jest wykorzystywany jedynie do wprowadzania zmian w oprogramowaniu urządzeń i do wykonywania czynności serwisowych. EIB RS232 13

14 Topologia linii magistralnej w systemie KNX/EIB Struktura pojedynczej linii magistralnej w instalacji KNX/EIB inia wtórna Topologia elementarnej linii w systemie KNX/EIB Przykład najprostszej linii, z podstawowymi elementami: zasilaczem, sensorem z/w, aktorem załączającym V EIB 14

15 Struktura drzewiasta linii w systemie KNX/EIB Z/C miejsca rozgałęzień linii UM1 UM2 UM3 UM4 UM5 UM9 UM11 UM 16 UM 17 UM10 UM6 UM7 UM8 UM12 UM13 pętla UM15 UM14 Maksymalne długości magistrali w systemie KNX Całkowita długość przewodów w pojedynczej linii: max. 1000m Odległość pomiędzy zasilaczem a urządzeniem magistralnym: max. 350 m. Odległość pomiędzy dwoma zasilaczami wraz z cewkami: min. 200 m. Odległość pomiędzy dwoma urządzeniami magistralnymi: max. 700 m. 15

16 Poziomy topologii systemu KNX/EIB poziom 1: linia ( maksymalnie 64 elementy; ale istnieje moŝliwość rozbudowy linii o trzy segmenty liniowe zwiększające liczbę urządzeń magistralnych linii do 256) poziom 2: linia główna (grupuje do 15 linii danego obszaru), poziom 3: linia obszarowa (grupuje do 15 obszarów) Topologia obszaru w systemie KNX/EIB OBSZAR 16

17 Maksymalna ilość urządzeń magistralnych w systemie KNX/EIB nie rozbudowanym o segmenty liniowe Maksymalna liczba urządzeń, jaka moŝe być zainstalowana dla struktury instalacji bez rozbudowy linii o segmenty liniowe : elementy linii obszarów = linia obszar instalacja elementów instalacja Rozbudowa struktury systemu KNX/EIB o dodatkowe urządzenia w linii głównej UM 1 UM 49 17

18 Rozbudowa struktury systemu KNX/EIB o dodatkowe urządzenia w linii obszarowej UM49 UM1 Dostosowanie topologii systemu KNX/EIB do struktury budynku rozdzielnice na kolejnych kondygnacjach G6 G5 linia obszarowa G4 G3 Przykładowe rozplanowanie topologii instalacji KNX/EIB w budynku wielokondygnacyjnym; G2 G1 18

19 Rozbudowa linii magistralnej w systemie KNX/EIB o segmenty liniowe R - (repetytory liniowe) Ilość urządzeń magistralnych w systemie KNX/EIB rozbudowanym o segmenty liniowe Maksymalna liczba zainstalowanych w jednym systemie urządzeń przy rozbudowie linii o segmenty liniowe (bez urządzeń umieszczonych bezpośrednio w linii obszarowej i liniach głównych) : elementów linii obszarów ( ) = linia obszar instalacja elementów instalacja 19

20 Topologia systemu KNX/EIB z liniami nie rozbudowanymi o segmenty liniowe linia obszarowa SO15 OBSZAR 15 SO14 OBSZAR 14 S15 Z/C Z/C linia główna S1 SO1 OBSZAR 1 S15 UM 1 UM 2 UM 1 S15 Z/C UM1 UM2 Z/C UM 2 UM1 UM64 UM2 UM64 UM64 UM64 linia 1 linia 15 Adres fizyczny urządzenia w systemie KNX/EIB Nr obszaru (O) (dwa miejsca) Nr linii () (dwa miejsca) Nr urządzenia (U) (trzy miejsca) Struktura adresu fizycznego w instalacji KNX/EIB 20

21 Adres fizyczny urządzenia w systemie KNX/EIB W obrębie instalacji EIB adres fizyczny kaŝdego urządzenia magistralnego musi być indywidualny. Adres fizyczny słuŝy do identyfikacji urządzeń. Jest on przydatny przede wszystkim na etapie programowania i uruchamiania systemu. W trakcie eksploatacji jest wykorzystywany do: - diagnozowania, poprawy błędów, modyfikacji programu, - adresowania obiektów interfejsu EIB Adres fizyczny jest konfigurowany w programie ETS. Adres fizyczny urządzenia w systemie KNX/EIB Pozycja pierwsza: O = 1-15 numery obszarów ( 1 15), O = numery urządzeń magistralnych zasilanych bezpośrednio z linii obszarowej (o ile są zainstalowane). Pozycja druga: = 1-15 numery linii w danym obszarze ( 1 15) = numery urządzeń magistralnych zasilanych bezpośrednio z danej linii głównej (o ile są zainstalowane), = 0 numer sprzęgła obszarowego łączącego daną linię z linia obszarową. Pozycja trzecia: U = numery urządzeń magistralnych danej linii, przy czym jeśli linia nie jest rozbudowana o segmenty liniowe, to U = 1 64, jeśli natomiast jest rozbudowana to numery 64, 128 i 192 są zarezerwowane dla repetytorów liniowych, a dla urządzeń magistralnych w kolejnych segmentach odpowiednio numery: , i U = 0 numer sprzęgła liniowego. 21

22 Adres fizyczny sprzęgła w systemie KNX/EIB Adres fizyczny O U Zastosowanie Sprzęgło obszarowe Funkcja Połączenie linii głównej z linią obszarową Sprzęgło liniowe Połączenie linii wtórnej z linią główną Repetytor liniowy (wzmacniacz liniowy) Połączenie segmentu liniowego z linią macierzystą (wydłuŝenie linii) Topologia systemu KNX/EIB z adresami fizycznymi elementów (bez rozbudowy linii o segmenty liniowe) SO Obszar 15 sprzęgło obszarowe (SO) SO Obszar 1 S S S SO SO SO linia główna 1.0 sprzęgło liniowe (S) linia 1.1 linia 1.2 linia 1.15 Obszar 4 Obszar 3 Obszar 2 S Adres fizyczny numer urządzenia numer linii numer obszaru 22

23 Topologia systemu KNX/EIB z adresami fizycznymi elementów (z rozbudową linii o segmenty liniowe) inia obszarowa Zasilacz 1 Sprzęgło obszarowe Sprzęgło obszarowe inia główna 1.0 inia główna 2.0 Zasilacz 2 Zasilacz 3 Sprzęgło liniowe Urządzenie Sprzęgło liniowe Urządzenie Zasilacz 4 Urządzenie Zasilacz 5 Urządzenie Urządzenie Urządzenie Repetytory liniowe Zasilacz 6 Z 6 Z 7 Urządzenie Urządzenie System KNX/EIB wykonanie urządzeń Wykonanie urządzeń - urządzenia podtynkowe interfejs 10-cio pinowy (złącze adaptacyjne) miejsce na wpisanie adresu fizycznego 23

24 System KNX/EIB wykonanie urządzeń Urządzenia podtynkowe System KNX/EIB wykonanie urządzeń Urządzenia podtynkowe 24

25 System KNX/EIB wykonanie urządzeń Urządzenia montowane w rozdzielnicy System KNX/EIB wykonanie urządzeń Urządzenia montowane w rozdzielnicy Zaciski spręzynujące urządzenia Przewody magistralne Szyna instalacyjna 25

26 System KNX/EIB wykonanie urządzeń Urządzenia do montaŝu natynkowego, na odbiornikach i do wmontowania System KNX/EIB - planowanie instalacji Rozmieszczenie urządzeń odbiorczych Kuchnia Salon WC R Hall Łazienka 26

27 System KNX/EIB - planowanie instalacji Trasy prowadzenia przewodów elektroenergetycznych M4 3 M3 M2 2 Kuchnia 4 1 Salon M WC R Hall 7 10 Łazienka M5 M6 8 System KNX/EIB - planowanie instalacji Dobór sensorów i aktorów KNX/EIB oraz tras prowadzenia magistrali lx M M M 4 Kuchnia Salon M 4 4 WC R 2 Hall Łazienka M 4 M lx 27

28 System KNX/EIB - planowanie instalacji Nadawanie adresów fizycznych M M Kuchnia M M Salon WC R Hall Łazienka M M INTEIGENTNE INSTAACJE EEKTRYCZNE SYSTEM KNX/EIB 2. ogika Mgr inŝ. Mirosław Kobusiński Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki 28

29 System KNX/EIB - struktura logiczna. Obiekty komunikacyjne (OK) KaŜdemu urządzeniu magistralnemu przypisany jest jego program aplikacyjny (aplikacja) proponowany przez producenta. Bez programu aplikacyjnego urządzenie nie będzie funkcjonowało. Aplikacja ściśle określa liczbę oraz rodzaj zadań, które moŝe realizować dane urządzenie. Dla kaŝdego zadania przypisane są w pamięci urządzenia tzw. obiekty komunikacyjne (OK). Wybierając funkcję, jaką ma pełnić dane urządzenie lub jego element, (np. dany klawisz przycisku wieloklawiszowego) automatycznie wybierane są obiekty komunikacyjne przypisane do danej funkcji, a następnie obiekty te są programowane zgodnie z ustawionymi parametrami. System KNX/EIB - struktura logiczna. Grupy adresowe i adresy grupowe Grupa adresowa : - w systemie KNX/EIB to określone, zaplanowane przez projektanta zadanie realizowane przez powiązane ze sobą strukturalnie obiekty komunikacyjne. - grupa adresowa stanowi podstawową jednostkę struktury logicznej systemu. Adresy grupowe : - słuŝą do łączenia obiektów komunikacyjnych w grupy adresowe - kaŝda grupa adresowa posiada swój własny, niepowtarzalny w danej instalacji adres grupowy, czyli identyfikujący ją zestaw liczb. 29

30 System KNX/EIB - struktura logiczna. Struktura adresów grupowych W odróŝnieniu od adresu fizycznego, liczby w adresie grupowym są od siebie oddzielone ukośnikami, np. 1/1/5 Struktura adresu moŝe być 2- lub 3- poziomowa. G/D, G/S/D Kolejne liczby oznaczają numery grup adresu grupowego, przy czym: G numer grupy głównej, S numer grupy pośredniej, D numer grupy dolnej (podgrupy) System KNX/EIB - struktura logiczna. Adres grupowy Wybór struktury zaleŝy tylko i wyłącznie od projektanta i dobrany jest do ilości zadań jakie spełnia system. Adresy grupowe mogą dowolnie wiązać urządzenia, niezaleŝnie od tego, gdzie znajdują się w topologii systemu i jakie są ich adresy fizyczne. struktura dwupoziomowa, grupa górna / grupa dolna (G/D: G = (0 15), D = (0 2047) struktura trójpoziomowa, grupy: górna / pośrednia / dolna (G/S/D): G = (0 15), S = (0 7), D = (0 255) 30

31 System KNX/EIB - struktura logiczna. Adres grupowy Zaleca się, aby kolejne miejsca w adresie grupowym oznaczały: G określoną część budynku lub określone pomieszczenia, w zaleŝności od wielkości obiektu; przykładowo w budynkach wielokondygnacyjnych moŝe to być kondygnacja, w budynkach jednorodzinnych mogą to być poszczególne pomieszczenia, S określone zadania spełniane przez daną grupę urządzeń, np. oświetlenie, ogrzewanie, Ŝaluzje, klimatyzacja, bezpieczeństwo, D polecenie wykonania konkretnej czynności, np. załącz oprawę oświetleniową 1 w pomieszczeniu X. System KNX/EIB - struktura logiczna. Grupy adresowe i adresy grupowe. Przykład mały domek jednorodzinny. Grupa główna (pomieszczenie) Grupa pośrednia (obiekt sterowania) Grupa dolna (realizowane zadanie) Nazwa (G) Obiekt sterowania (S) Zadanie (D) Salon 0 Oświetlenie ogólne 0 Zał/wył oświetlenie 1 Pracownia 1 Oświetlenie boczne 1 Ściemnianie oświetlenia 2 Pokój dziecięcy 2 śaluzje 2 Załącz oświetlenie 3 Kuchnia 3 Ogrzewanie 3 Wyłącz oświetlenie 4 Łazienka 4 Opuść/podnieś Ŝaluzje 5 Korytarz 5 Zasłoń/odsłoń lamele 6 Schody 6 Regulacja temperatury 7 31

32 System KNX/EIB - struktura logiczna. Przykład 1: linia Aktor załączająco -ściemniający Sensor przycisk 4-klawiszowy wielofunkcyjny 230 V EIB System KNX/EIB - struktura logiczna. Przykład : opis obiektów komunikacyjnych (OK) elementów linii Nr OK Opis czynności Realizowana funkcja sterowania Rozmiar OK Urządzenie 0 Klawisz 1 naciśnięcie z lewej strony załącz oświetlenie 1 bit 1 Klawisz 2 krótkie naciśnięcie zał/wył oświetlenie 1 bit 2 Klawisz 3 krótkie naciśnięcie Ŝaluzje góra/dół 1 bit 4 Klawisz 1 naciśnięcie z prawej strony wyłącz oświetlenie 1 bit 6 Klawisz 2 długie naciśnięcie ściemnianie 4 bit 9 Klawisz 3 długie naciśnięcie Ŝaluzje obrót lamelek 1 bit 12 Klawisz 4 długie naciśnięcie lewa/prawa Regulacja zaworu grzejnika 1 bajt 0 zał/wył oświetlenie 1 bit 1 ściemnianie 4 bit Przycisk 4-klawiszowy wielofunkcyjny (sensor) Aktor załączającościemniający 32

33 System KNX/EIB - struktura logiczna instalacji. Przykład 1: wykorzystane obiekty komunikacyjne elementów linii Nr OK Opis czynności Realizowana funkcja sterowania Rozmiar OK Urządzenie 0 Klawisz 1 naciśnięcie z lewej strony załącz oświetlenie 1 bit 1 Klawisz 2 krótkie naciśnięcie zał/wył oświetlenie 1 bit 2 Klawisz 3 krótkie naciśnięcie Ŝaluzje góra/dół 1 bit 4 Klawisz 1 naciśnięcie z prawej strony wyłącz oświetlenie 1 bit 6 Klawisz 2 długie naciśnięcie ściemnianie 4 bit Sensor - przycisk 4-klawiszowy wielofunkcyjny 9 Klawisz 3 długie naciśnięcie Ŝaluzje obrót lamelek 1 bit 12 Klawisz 4 długie naciśnięcie lewa/prawa Regulacja zaworu grzejnika 1 bajt 0 zał/wył oświetlenie 1 bit Aktor załączająco 1 ściemnianie 4 bit -ściemniający System KNX/EIB - struktura logiczna. Przykład 1: adresy grupowe Przycisk 4-klawiszowy wielofunkcyjny Aktor załączająco-ściemniający n Załącz oświetlenie (1 bit) OK 0 Zał/wył oświetlenie (1 bit) OK 1 1/1/1 OK 0 Zał/wył oświetlenie (1 bit) śaluzje góra/dół (1 bit) OK 2 1/1/2 Wyłącz oświetlenie (1 bit) OK 4 1/1/3 OK 1 Ściemnianie (4 bity) Ściemnianie (4 bity) OK 6 śaluzje obrót lamalek (1 bit) OK 9 Regulacja zaworu grzejnikowego (1 bajt) OK 12 33

34 System KNX/EIB - struktura logiczna. Przykład 1: adresy grupowe w postaci tabelarycznej Adres fizyczny (Aktor) Nr OK 0 1 (Sensor) 0 1/1/2 1 1/1/ /1/2 6 1/1/ System KNX/EIB - struktura logiczna. Grupy adresowe i adresy grupowe - podsumowanie Adresy grupowe tworzące strukturę logiczną magistrali wiąŝą ze sobą obiekty komunikacyjne urządzeń magistralnych, a nie urządzenia jako odrębne elementy. Obiekty komunikacyjne jednego urządzenia mogą wchodzić w skład wielu róŝnych adresów grupowych, znajdujących się w róŝnych miejscach systemu. Jeden obiekt komunikacyjny moŝe wchodzić w skład wielu adresów grupowych. Np. obiekt komunikacyjny aktora oprawy oświetleniowej moŝe znajdować się w róŝnych adresach grupowych obiektów komunikacyjnych łączników, które go załączają z wielu róŝnych miejsc. Adresy fizyczne dotyczące urządzenia jako całości nie mają znaczenia w tworzeniu logicznej struktury powiązań. Adres fizyczny daje jedynie informację o zlokalizowaniu danego urządzenia w instalacji. 34

35 System KNX/EIB - struktura logiczna. Przykład 2: Zaplanowanie instalacji Oświetlenie w salonie zasilanie magistrala KNX 1 oświetlenie górne, 2 oświetlenie górne, 3 oświetlenie boczne, 4 oświetlenie boczne, Przewidywane funkcje: , 2 (oświetlenie górne): - zał./ wył. -ściemnianie , 4 (oswietlenie boczne) - zał./ wył System KNX/EIB - struktura logiczna. Przykład 2: Dobór urządzeń i stworzenie topologii (adresy fizyczne) Oświetlenie w salonie zasilanie magistrala KNX Aktory: oświetlenie górne, oświetlenie górne, oświetlenie boczne, oświetlenie boczne, Sensor: przycisk 4-o klawiszowy oświetleniowy

36 System KNX/EIB - struktura logiczna. Przykład 2: Utworzenie grup adresowych (realizacja funkcji) Grupa główna (G) Grupa pośrednia (S) Grupa dolna (D) pomieszczenie liczba obiekt sterowania liczba realizowane zadanie liczba załącz/wyłącz 1 0 ściemniaj 1 1 Salon 1 oświetlenie górne 0 załącz/wyłącz 2 2 ściemniaj 2 3 załącz/wyłącz ściemniaj oświetlenie boczne kinkiety 1 załącz/wyłącz System KNX/EIB - struktura logiczna. Przykład 2: obiekty komunikacyjne Czujnik przyciskowy 4-klawiszowy do oświetlenia (sensor) Nr OK Opis czynności Realizowana funkcja sterowania Rozmiar OK 0 Klawisz 1 krótkie naciśnięcie zał/wył 1 1 bit 1 Klawisz 1 długie naciśnięcie ściemnianie 1 4 bity 2 Klawisz 2 krótkie naciśnięcie zał/wył 2 1 bit 3 Klawisz 2 długie naciśnięcie ściemnianie 2 4 bity 4 Klawisz 3 krótkie naciśnięcie zał/wył (1+2) 1 bit 5 Klawisz 3 długie naciśnięcie ściemnianie (1+2) 4 bity 6 Klawisz 4 krótkie naciśnięcie zał/wył (3+4) 1 bit 36

37 System KNX/EIB - struktura logiczna. Przykład 2: obiekty komunikacyjne Aktory załączająco ściemniające (lampy 1, 2) Nr OK Opis czynności Realizowana funkcja sterowania Rozmiar OK 0 zał / wył oświetlenie 1 bit 1 ściemnianie 4 bity System KNX/EIB - struktura logiczna. Przykład 2: obiekty komunikacyjne Aktory załączające (lampy 3, 4) Nr OK Opis czynności Realizowana funkcja sterowania Rozmiar OK 0 zał / wył oświetlenie 1 bit 37

38 Nr OK Opis czynności Realizowana funkcja sterowania Rozmiar OK Urządzenie 0 Klawisz 1 krótkie naciśnięcie zał/wył 1 1 bit 1 Klawisz 1 długie naciśnięcie ściemnianie 1 4 bity 2 Klawisz 2 krótkie naciśnięcie zał/wył 2 1 bit 3 Klawisz 2 długie naciśnięcie ściemnianie 2 4 bity 4 Klawisz 3 krótkie naciśnięcie zał/wył (1+2) 1 bit Czujnik przyciskowy 4-klawiszowy do oświetlenia (sensor) 5 Klawisz 3 długie naciśnięcie ściemnianie (1+2) 4 bity 6 Klawisz 4 naciśnięcie z lewej strony załącz (3+4) 1 bit 7 Klawisz 4 naciśnięcie z prawej strony wyłącz (3+4) 1 bit 0 zał / wył oświetlenie 1 bit 1 ściemnianie 4 bity 0 zał / wył oświetlenie 1 bit Aktor załączająco ściemniający (lampy 1, 2) Aktor załączający (lampy 3, 4) System KNX - Transmisja szeregowa asynchroniczna Nadajnik Przewody magistralne Odbiornik Zegar nadajnika Zegar odbiornika Dane Znacznik startu Znacznik stop Bity odczytane przez odbiornik 38

39 INTEIGENTNE INSTAACJE EEKTRYCZNE SYSTEM KNX/EIB 3. Programowanie Mgr inŝ. Mirosław Kobusiński Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki System KNX/EIB programowanie instalacji ETS ETS (EIB Tool Software) stanowi podstawowy program narzędziowy przeznaczony do projektowania, uruchamiania oraz serwisowania instalacji systemu KNX/EIB. Zalecane wymagania sprzętowe dla programu to: komputer PC, pamięć minimum 8MB RAM, MS Windows 3.1/3.11 lub Windows 95, przynajmniej 10MB wolnego miejsca na dysku twardym, stacja dyskietek. 39

40 System KNX/EIB programowanie instalacji Ogólna struktura programu ETS Moduł Ustawienia programu Menu główne programu EIB Tool Software 2 ver. 1.3 (ETS2V1.3). Ustawienia programu (Settings) Projektowanie (Project Design) Uruchamianie i testowanie instalacji (Commissioning/Test) Zarządzanie projektami (Project Administrator Zarządzenie bazą danych produktów (Product dministrator) Drukowanie raportów (Reports) Wyjście z programu (Exit) System KNX/EIB programowanie instalacji Menu modułu projektowanie - zakładanie projektu 40

41 System KNX/EIB programowanie instalacji Menu modułu projektowanie -projekt załoŝony - tworzenie struktury budynku System KNX/EIB programowanie instalacji Menu modułu projektowanie - tworzenie struktury budynku (budynek) 41

42 System KNX/EIB programowanie instalacji Menu modułu projektowanie - tworzenie struktury budynku (piętra i pomieszczenia) System KNX/EIB programowanie instalacji Menu modułu projektowanie - tworzenie struktury budynku (wstawianie urządzeń) 42

43 System KNX/EIB programowanie instalacji Menu modułu projektowanie - tworzenie struktury budynku (wstawianie urządzeń) lx M M M 4 Kuchnia Salon M 4 WC R 2 Hall 4 Łazienka M 4 M lx System KNX/EIB programowanie instalacji Menu modułu zarządzanie bankiem danych programu EIB Tool (ETS2V1.3). 43

44 System KNX/EIB programowanie instalacji Menu modułu projektowanie - edycja parametrów urządzeń System KNX/EIB programowanie instalacji Menu modułu projektowanie - utworzona topologia instalacji 44

45 System KNX/EIB programowanie instalacji Menu modułu projektowanie - tworzenie struktury grup adresowych System KNX/EIB programowanie instalacji Menu modułu projektowanie - struktura grup adresowych 45

46 System KNX/EIB programowanie instalacji Menu modułu projektowanie - łączenie obiektów komunikacyjnych w grupy adresowe System KNX/EIB programowanie instalacji Wgrywanie aplikacji do urządzeń w module uruchamianie i testowanie programu EIB Tool (ETS2V1.3). 46

INTELIGENTNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Część 3 - SYSTEM KNX/EIB Logika i komunikacja

INTELIGENTNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Część 3 - SYSTEM KNX/EIB Logika i komunikacja INTELIGENTNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Część 3 - SYSTEM KNX/EIB Logika i komunikacja Mgr inŝ. Mirosław Kobusiński Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki System KNX/EIB topologia. Pełna topologia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA W SYSTEMIE KNX/EIB. Struktura logiczna. Dr hab. inż. Antoni KLAJN Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki

INSTALACJA W SYSTEMIE KNX/EIB. Struktura logiczna. Dr hab. inż. Antoni KLAJN Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki INSTALACJA W SYSTEMIE KNX/EIB Struktura logiczna Dr hab. inż. Antoni KLAJN Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki Urządzenie magistralne / obiekt komunikacyjny Magistrala 1.1.1 Adres fizyczny

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA W SYSTEMIE KNX/EIB. Komunikacja. Dr hab. inż. Antoni KLAJN Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki

INSTALACJA W SYSTEMIE KNX/EIB. Komunikacja. Dr hab. inż. Antoni KLAJN Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki INSTALACJA W SYSTEMIE KNX/EIB Komunikacja Dr hab. inż. Antoni KLAJN Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki Komunikacja Graficzna ilustracja transmisji szeregowej asynchronicznej Nadajnik Przewody

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 19 Analiza pracy urządzeń KNX/EIB należących do odrębnych linii magistralnych Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie i analiza pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach Systemy sterowania i nadzoru w budynkach Inteligentne Instalacje Elektryczne (3) Powernet EIB Studia Podyplomowe Wydział Elektrotechniki i Informatyki Przystosowanie sieci Sprzęgło fazowe Filtry Licznik

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wprowadzenie do oprogramowania firmowego ETS2 V1.3 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRYKI LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRYKI LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRYKI LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wprowadzenie do oprogramowania firmowego ETS2 V1.3 2017 SPIS TREŚCI 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EIB W LABORATORIUM OŚWIETLENIA I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SYSTEM EIB W LABORATORIUM OŚWIETLENIA I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 20 XIV Seminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2004 Oddział Gdański PTETiS SYSTEM EIB W LABORATORIUM OŚWIETLENIA

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych 36 Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 14 Projekt i programowanie scen świetlnych w systemie EIB 37 1. Wstęp. Oświetlenie jest jednym z najważniejszych elementów każdego mieszkania.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie 12 PROGRAMOWANIE FUNKCJI ŚCIEMNIACZA W SYSTEMIE EIB 2 1. Wstęp. Do płynnej regulacji lamp żarowych oraz lamp halogenowych zasilanych z elektronicznych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH. Ćwiczenie 14 PROJEKT I PROGRAMOWANIE SCEN ŚWIETLNYCH W SYSTEMIE EIB

LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH. Ćwiczenie 14 PROJEKT I PROGRAMOWANIE SCEN ŚWIETLNYCH W SYSTEMIE EIB LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH Ćwiczenie 14 PROJEKT I PROGRAMOWANIE SCEN ŚWIETLNYCH W SYSTEMIE EIB Katedra InŜynierii Komputerowej i Elektrycznej 2 1. Wstęp. Oświetlenie jest jednym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH

LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH Ćwiczenie 11 Załączanie oświetlenia przy pomocy czujnika natężenia światła w systemie EIB/KNX MH 2012 2 1. Wstęp. Oświetlenie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych 21 Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 11 Sterowanie Ŝaluzjami w systemie EIB 22 1. Wstęp. Sterowanie Ŝaluzjami w systemie EIB Celem ćwiczenia jest nauczenie przyszłego uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU Ćwiczenie 3 PROJEKT I PROGRAMOWANIE WIZUALIZACJI W SYSTEMIE EIB/KNX Z WYKORZYSTANIEM UNIWERSALNEGO KONCENTRATORA UK/S 32.1. Energooszczędny Budynek 2 1. Wstęp. W

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych 39 Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 15 Programowanie ogrzewania w systemie EIB 40 1. Wstęp. 1.1. Kontrola ogrzewania w Laboratorium Inteligentnych Systemów Elektrycznych. Bilans

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Programowanie funkcji ściemniacza w systemie KNX/EIB

Ćwiczenie 6 Programowanie funkcji ściemniacza w systemie KNX/EIB 84 Ćwiczenie 6 Programowanie funkcji ściemniacza w systemie KNX/EIB 1. Wiadomości teoretyczne. Do płynnej regulacji lamp żarowych oraz lamp halogenowych zasilanych z elektronicznych bądź konwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Standard KNX. Standard KONNEX / KNX

Standard KNX.  Standard KONNEX / KNX Standard KNX http://www.knx.org Standard KONNEX / KNX Standard KONNEX / KNX (dawniej EIB) to pierwszy na świecie otwarty standard zarządzania i kontroli urządzeń i budynków. Jest efektem konwergencji kilku

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie 9 PROJEKT STEROWANIA I PROGRAMOWANIE WYŁĄCZNIKA SCHODOWEGO W SYSTEMIE EIB Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej 2 1. Wstęp. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

Automatyka budynkowa wybrane

Automatyka budynkowa wybrane I n s t a l a c j e i s y s t e m y e l e k t r y c z n e Automatyka budynkowa wybrane systemy inteligentnych instalacji elektrycznych (2) Antoni Klajn W czerwcowym zeszycie Elektroinstalatora zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

ControlHome wprowadzimy Twój Dom w przyszłość

ControlHome wprowadzimy Twój Dom w przyszłość 27 sierpień 2009 Oferta na system Inteligentnego Domu EIB/KNX System EIB/KNX zastępuje tradycyjną instalację elektryczną, łącząc wspólną magistralą róŝne urządzenia wchodzące w skład instalacji domu. W

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 16 Programowanie komponentów systemu automatyki domowej IHC Elektryczne Systemy Inteligentne 1 Przed ćwiczeniami należy zapoznać się również

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wprowadzenie do oprogramowania firmowego LCN-PRO 4.22 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ABIS-C2. Integracja automatyki pomieszczeo domowych

Ćwiczenie ABIS-C2. Integracja automatyki pomieszczeo domowych AUTOMATYKA BUDYNKOWA IMPLEMENTACJA W SIECIACH INTELIGENTNYCH KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WWW.KANIUP.AGH.EDU.PL WWW.AGH.EDU.PL Temat:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie 1 PROJEKTOWANIE - ZAŁĄCZANIE OŚWIETLENIA POPRZEZ EIB Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej 2 1 Wykonanie ćwiczenia. W ćwiczeniu należy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7. Projekt i programowanie wizualizacji w systemie KNX/EIB. z wykorzystaniem uniwersalnego koncentratora UK/S 32.1

Ćwiczenie 7. Projekt i programowanie wizualizacji w systemie KNX/EIB. z wykorzystaniem uniwersalnego koncentratora UK/S 32.1 49 Ćwiczenie 7 Projekt i programowanie wizualizacji w systemie KNX/EIB 1. Wstęp. z wykorzystaniem uniwersalnego koncentratora UK/S 32.1 W nowoczesnych rozwiązaniach tzw. inteligentnych budynkach wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9. Programowanie ogrzewania w systemie LCN

Ćwiczenie 9. Programowanie ogrzewania w systemie LCN 241 1. Wstęp. Ćwiczenie 9 Programowanie ogrzewania w systemie LCN Celem ćwiczenia jest zapoznanie wszystkich użytkowników sieci systemu LCN z jego budową celami stosowania oraz jego podstawowymi funkcjami.

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROJEKTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CZĘŚĆ 1 XL PRO 2

PODSTAWY PROJEKTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CZĘŚĆ 1 XL PRO 2 PODSTAWY PROJEKTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CZĘŚĆ 1 XL PRO 2 Trochę o programie XL PRO 2 jest aplikacją stworzoną przez firmę LEGRAND. Oprogramowanie pomaga w sporządzeniu dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH

LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH Ćwiczenie 3 PROJEKT STEROWANIA I PROGRAMOWANIE WYŁĄCZNIKA SCHODOWEGO W SYSTEMIE EIB/KNX MH 2012 Elektryczne Systemy Inteligentne 2 1. Wstęp. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NOWOCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE NOWOCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Cz.2. - Instalacje przekaźnikowe 1. Przekaźnikowe systemy instalacyjne Podstawy przekaźnikowych systemów instalacyjnych Idea zastosowania przekaźnika bądź stycznika Z

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA BUDYNKOWA W OBIEKTACH ROZLEGŁYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMÓW KNX I LCN

AUTOMATYKA BUDYNKOWA W OBIEKTACH ROZLEGŁYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMÓW KNX I LCN Andrzej KSIĄŻKIEWICZ Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki AUTOMATYKA BUDYNKOWA W OBIEKTACH ROZLEGŁYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMÓW KNX I LCN Streszczenie: Systemy automatyki budynkowej stosowane

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie 5 WYBÓR KOMPONENTÓW MAGISTRALI Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej 2 1. Wstęp W niniejszym ćwiczeniu należy wstawić urządzenia do

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SYSTEMEM KNX A NIEKTÓRYMI INSTALACJAMI BUDYNKOWYMI

WYBRANE ZAGADNIENIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SYSTEMEM KNX A NIEKTÓRYMI INSTALACJAMI BUDYNKOWYMI Andrzej KSIĄŻKIEWICZ Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki WYBRANE ZAGADNIENIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SYSTEMEM KNX A NIEKTÓRYMI INSTALACJAMI BUDYNKOWYMI Streszczenie: Współpraca wielu różnorodnych

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sterowanie oświetleniem za pomocą przycisków firmy Busch -Jeager i pilota na podczerwień Numer ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M

Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M OPIS BHT-1000-M jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń w systemach SMART-CONTROL lub innych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

mh-io12e6 Moduł logiczny / 12. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz systemu F&Home.

mh-io12e6 Moduł logiczny / 12. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-io1e6 Moduł logiczny / 1. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz

Bardziej szczegółowo

KNX Podtynkowy interfejs przycisków FMBI61

KNX Podtynkowy interfejs przycisków FMBI61 KNX Podtynkowy interfejs przycisków 1. Informacje podstawowe KNX Podtynkowy interfejs przycisków posiada sześć (6) wejsc aktywowanych zwarciem do wspolnego zacisku COM i jedno (1) wyjscie - bezpotencjałowy

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA BUDYNKOWA W OBIEKTACH ROZLEGŁYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMÓW KNX I LCN

AUTOMATYKA BUDYNKOWA W OBIEKTACH ROZLEGŁYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMÓW KNX I LCN XVII SYMPOZJUM ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH WSPÓŁCZESNE URZĄDZENIA ORAZ USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE I INFORMATYCZNE SIECI I INSTALACJE ZAGADNIENIA WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 15. Wprowadzenie do programu LCN-Pro. Projekt i programowanie scen świetlnych w systemie LCN.

Ćwiczenie 15. Wprowadzenie do programu LCN-Pro. Projekt i programowanie scen świetlnych w systemie LCN. Ćwiczenie 15 Wprowadzenie do programu LCN-Pro. Projekt i programowanie scen świetlnych w systemie LCN. 1. Wiadomości teoretyczne. Inteligentny budynek - budynek, który zapewnia użytkownikom komfort i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH 3 5.3.1. Instalacje elektroenergetyczne TABLICE ROZDZIELCZA TABLICA POMIAROWA ZŁACZOWA TZ i POMIAROWA TL Tablicę projektuje

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

STANDARD KNX Automatyka budynkowa Podstawowe informacje

STANDARD KNX Automatyka budynkowa Podstawowe informacje Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią STANDARD KNX Automatyka budynkowa Podstawowe informacje dr inż.

Bardziej szczegółowo

Bramka KNX-Paradox PEVO192

Bramka KNX-Paradox PEVO192 Bramka KNX-Paradox PEVO192 1. Informacje podstawowe Bramka KNX-Paradox PEVO192, będąca rozszerzeniem do bramki PEVO096, przeznaczona jest do integracji systemów alarmowych PARADOX z systemem magistralnym

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1.

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1 PAMIĘCI SZEREGOWE EEPROM Ćwiczenie 3 Opracował: dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach Systemy sterowania i nadzoru w budynkach Inteligentne instalacje elektryczne (4) Intelligent Home Control Koncepcja systemu Studia Podyplomowe Wydział Elektrotechniki i Informatyki Koncepcja IHC Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Sterowanie oświetleniem przy pomocy wejścia binarnego. w systemie KNX/EIB

Ćwiczenie 2. Sterowanie oświetleniem przy pomocy wejścia binarnego. w systemie KNX/EIB 38 Ćwiczenie 2 Sterowanie oświetleniem przy pomocy wejścia binarnego 1. Wiadomości teoretyczne. w systemie KNX/EIB Bardzo często w systemie KNX/EIB wymagane jest wprowadzenie do magistrali sygnałów z zewnątrz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6050 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada dwa porty szeregowe typu COM (1 i 3) z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Laboratorium. Elektrycznych Systemów Inteligentnych Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 10 Projekt i programowanie scen świetlnych w systemie EIB/KNX MH 2012 2 1. Wstęp. Oświetlenie jest jednym z najważniejszych elementów każdego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX int-knx_pl 09/11 Moduł INT-KNX umożliwia integrację systemu alarmowego INTEGRA z systemem KNX, dzięki czemu centrala alarmowa może sterować urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania.

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania Andrzej Sowa Układy ochrony przepięciowej w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych, w których pracują urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe bez baterii - inteligentny hotel GS-163

Zamki hotelowe bez baterii - inteligentny hotel GS-163 Zamki hotelowe bez baterii - inteligentny hotel - otwieranie drzwi kartą, odłączanie napięcia - sterowanie ogrzewaniem - programowanie z komputera recepcji - karty : Unique 125 khz Mifare 13,56 MHz - 4

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000014/PL Data: 26/11/2008 Komunikacja w protokole MPI za pomocą Global Data (GD) pomiędzy sterownikami S7-300

FAQ: 00000014/PL Data: 26/11/2008 Komunikacja w protokole MPI za pomocą Global Data (GD) pomiędzy sterownikami S7-300 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400 w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci MPI i usługi komunikacyjnej Danych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VI LABORATORIUM MECHATRONIKI IEPiM Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy modelu układu

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Podłączenia modułu powinien wykonać uprawniony elektryk. Napięcie sieci 230V jest bardzo niebezpieczne.

Uwaga! Podłączenia modułu powinien wykonać uprawniony elektryk. Napięcie sieci 230V jest bardzo niebezpieczne. Zdalnie sterowane telefonem z Androidem poprzez WiFi przekaźniki. ELWIFI-01 Uwaga! Podłączenia modułu powinien wykonać uprawniony elektryk. Napięcie sieci 230V jest bardzo niebezpieczne. Przekaźniki te

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX int-knx_pl 01/13 Moduł INT-KNX umożliwia integrację systemu alarmowego INTEGRA z systemem KNX, dzięki czemu centrala alarmowa może sterować urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002 BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) INSTRUKCJA OBSŁUGI ASTOR SP. Z O.O. ul. Smoleńsk 29 31-112 Kraków tel. 12 428 63 00 info@comodis.pl comodis.pl DO CZEGO SŁUŻY? Bezprzewodowe wyjścia

Bardziej szczegółowo

Różnice pomiędzy tradycyjną instalacją elektryczną a instalacją magistralną KNX

Różnice pomiędzy tradycyjną instalacją elektryczną a instalacją magistralną KNX Różnice pomiędzy tradycyjną instalacją elektryczną a instalacją magistralną KNX W dotychczasowych publikacjach magazynu Fachowy Elektryk, traktujących o technologii magistralnej KNX oprócz omówienia samej

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Zasilacz napięciowy KNX z funkcją diagnostyki, 320 ma/640 ma, MDRC SV/S , 2CDG110145R0011, SV/S

ABB i-bus KNX Zasilacz napięciowy KNX z funkcją diagnostyki, 320 ma/640 ma, MDRC SV/S , 2CDG110145R0011, SV/S Dane techniczne 2CDC501052D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Zasilacze napięciowe KNX wytwarzają i monitorują napięcie systemowe KNX (SELV). Przy użyciu zintegrowanego dławika linia magistralna jest podłączona

Bardziej szczegółowo

Systemy automatyki domowej

Systemy automatyki domowej Systemy automatyki domowej Inteligentny Dom Zobacz jak moŝe wyglądać Twój Dom Teletask Teletask system magistralowy System w całości tworzony w Europie Belgia Dystrybuowany w ponad 20 krajach Pełna gama

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH

LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH Ćwiczenie 2 Sterowanie oświetleniem przy pomocy wejścia binarnego w systemie EIB/KNX MH 2012 Elektryczne Systemy Inteligentne 2 1. Wstęp. Bardzo często

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system opomiarowania mieszkań

Kompleksowy system opomiarowania mieszkań Apator Powogaz S.A., 60-542 Poznań, ul. Klemensa Janickiego 23/25 tel.: +48 (61) 841 81 01, fax: +48 (61) 847 01 92 www.apator.com Kompleksowy system opomiarowania mieszkań FLAT Opis techniczny ISO 9001

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY KRAKÓW, UL. UŁANÓW 9 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH

INWESTOR : ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY KRAKÓW, UL. UŁANÓW 9 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH TEMAT : ŚWIETLICA MULTIFUNKCYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 W RAMACH PROJEKTU BUDśETU OBYWATELSKIEGO Z 2015 I 2016 R. ADRES: 30-243 KRAKÓW, UL. KSIĘCIA JÓZEFA 337 INWESTOR : ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY 31-450

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL S.A. W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM DO KONFIGURACJI KONCENTRATORA DANYCH TYPU PD22 PD22Wiz.exe INSTRUKCJA OBSŁUGI Zielona Góra 2007 2 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP. 3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY... 3 1.1 Temat projektu... 3 1.2 Zakres projektu... 3 1.3 Podstawa opracowania projektu... 3 1.4 Wskaźniki techniczne dla jednego domku wczasowego... 3 1.5 Uwagi

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez uŝytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM DLA HAL PRZEMYSŁOWYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM DLA HAL PRZEMYSŁOWYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM DLA HAL PRZEMYSŁOWYCH System zarządzania oświetleniem dla hal przemysłowych pozwala na automatyczne lub ręczne załączanie (wyłączanie) poszczególnych scen, przyczynia się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6070 1/6. Przycisk RESET. Przełączniki konfiguracyjne. Diody statusowe. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6070 1/6. Przycisk RESET. Przełączniki konfiguracyjne. Diody statusowe. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6070 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada trzy porty szeregowe typu COM z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU oraz

Bardziej szczegółowo

Sterownik źródła zasilania STR-Z01

Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Instrukcja obsługi i instalacji v1.0 1 Instrukcja obsługi sterownika źródła zasilania STR-Z01 Spis treści 1. Parametry urządzenia... 2 2. Zasada działania sterownika...

Bardziej szczegółowo

STACJA PAMIĘCI SP2005

STACJA PAMIĘCI SP2005 STACJA PAMIĘCI SP2005 INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE ELBOK s. c. 40-772 KATOWICE, ul. Nad Strumieniem 3 www.elbok.com.pl e-mail: elbok@elbok.com.pl Katowice

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie modułu ściemniacza UNIV

Oprogramowanie modułu ściemniacza UNIV Oprogramowanie modułu ściemniacza UNIV 1.0.6.2 1. Cechy: Sterowanie napięciem w 256 krokach (0-255) Funkcja miękkiego startu Wartość minimalna i maksymalna 7 instrukcji sterujących modułem. Timer 1s-20h

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie SIB-C4. Integracja automatyki pomieszczeń domowych z wykorzystaniem standardu firmowego InOne by Legrand

Ćwiczenie SIB-C4. Integracja automatyki pomieszczeń domowych z wykorzystaniem standardu firmowego InOne by Legrand SYSTEMY INTELIGENTNYCH BUDYNKÓW KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WWW.KANIUP.AGH.EDU.PL WWW.AGH.EDU.PL Temat: Integracja automatyki pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o. moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD. Praca autonomiczna Moduł sterujący SAB...

Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o. moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD. Praca autonomiczna Moduł sterujący SAB... Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD Praca autonomiczna Spis treści: 1. Informacja ogólne 1.1. Moduł sterujący SAB... 2 1.2. Moduł wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00 Strona 2 z 10 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 4 3 Schemat podłączenia... 4 4 Parametry techniczne... 6 5 Przykładowe zastosowania... 7 6 Prawidłowe zachowanie ze zuŝytym sprzętem

Bardziej szczegółowo