Lista podręczników w wydaniu elektronicznym:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista podręczników w wydaniu elektronicznym:"

Transkrypt

1 Lista podręczników w wydaniu elektronicznym: Lp. Tytuł ISBN 1 A Diachronic Grammar of Old English A Practical Grammar of English ABC chorób wieku dziecięcego ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi dla studentów kierunków pedagogicznych oraz osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego Administracja publiczna Agresywność młodzieży. Problem indywidulany i społeczny Alergie pokarmowe Alternatywne metody opieki okołoporodowej Anatomia człowieka t Anatomia człowieka t Anatomia człowieka t Anestezja geriatryczna Anestezjologia położnicza Angielski dla początkujących i średniozaawansowanych (A1-B1) Angielski w praktyce ratownika medycznego Anoreksja Antologia współczesnej polskiej myśli politycznej Astma oskrzelowa AutoCAD 2013/LT2013/WS+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D Autokontrola decyzji administracyjnej Autyzm Autyzm i zespół Aspergera Bezpieczeństwo międzynarodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego

2 27 Bezpieczeństwo społeczności lokalnych Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania Bliźnięta i więcej czyli o wieloraczkach podczas ciąży i po porodzie Choroba Alzheimera Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci Choroby zapalne układu nerwowego u dzieci Cukrzyca Człowiek - istota społeczna Czynniki leczące w psychoterapii Ćwiczenia z logiki Demokracja Diagnostyka edukacyjna Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii Diagnoza w resocjalizacji Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych Dydaktyka Podręcznik akademicki Dyrygent w studio Dysleksja Dysleksja i ADHD współwystępujące zaburzenia rozwoju Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju Dzieciństwo i dorastanie z ADHD Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera Dziecko chore Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne Dziecko z niepełnosprawnością ruchową Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej Dzieje sześciu pojęć Edukacja małego dziecka, t. 1. Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy Edukacja małego dziecka, t. 2. Wychowanie i kształcenie w praktyce Edukacja małego dziecka, t.3. Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia Edukacja Zdrowotna Egzekucja administracyjna

3 60 Elementy fizjoterapii. Fizykoterapia dla praktyków Embriologia English Adverbial Collocations English at Work. An English-Polish Dictionary of Selected Collocations an other useful phrases English for Academic Purposes Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów Etos w zawodach medycznych Europeistyka. Leksykon Europeistyka. Podręcznik akademicki t Europeistyka. Podręcznik akademicki t Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór Orzeczeń Excel Praktyczny kurs Farmakologia Filozofia polityki Finanse międzynarodowe Finanse publiczne Finanse publiczne. Finanse samorządu terytorialnego Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi Fizjologia człowieka. Krótkie wykłady Fizjologia starzenia się Fizjoterapia w geriatrii Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie Fizjoterapia w onkologii Fizjoterapia w pediatrii Fizjoterapia w psychiatrii Geografia polityczna Gra o Europę Gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami Gry w kulturę gry w mit Historia administracji w Polsce Historia filozofii, t Historia gospodarcza

4 93 Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych Historia Policji w Polsce Historia ustroju Polski Historia wychowania, t Historia wychowania, t Historia wychowania, t Historia wychowania, t. 2. Wiek XIX i XX Ideologie polityczne Inspiracje Korczakowskie Instytucje wsparcia dziecka i rodziny Integracja transportu miejskiego Jak wydobyć się z depresji Jak żywić niemowlęta i małe dzieci Jaka polityka spójności po roku 2013? 107 Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Janusz Korczak. Dziecko i wychowawca Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo prywatne międzynarodowe. Wydanie 27 Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy akademickie Kodeks pracy. Zbiorowy kodeks pracy. Projekty Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe i naprawcze. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych i spółka europejska Komitet praw człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa Kompendium wiedzy o logistyce Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie (wydanie XI) Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych

5 121 Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie Konflikt nauczyciel - uczeń Konflikty i spory międzynarodowe, t Konflikty i spory międzynarodowe, t Konflikty między ludźmi Konflikty współczesnego świata Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Próba oceny i podsumowania z perspektywy dziesięciolecia stosowania Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne Kontrola skuteczności marketingowej - problem zmienności interpretacji i pomiaru Kreatywność w reklamie Kreowanie informacji. Media relations Kryminalistyka: wybrane zagadnienia techniki Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców Kultura i komunikowanie Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość Kultury narodowe u korzeni Kultury świata w dialogu Kurs Kadry i Płace System Symfonia Edycja Kurs księgowości komputerowej Leczenie bólu Leczenie krwią. Podręcznik dla studiów medycznych Leczenie odleżyn i ran przewlekłych Leczenie w neurologii. Kompendium Logika ogólna Logistyka w Polsce. Raport Logistyka zwrotna Małe struktury społeczne Marketing Marketing i wartość. Metodologiczne aspekty badania skuteczności działań marketingowych

6 152 Marketing w szkolnictwie Matematyka dla studentów i kandydatów na wyższe uczelnie. Repetytorium Materiały do ćwiczeń z dydaktyki ogólnej Media Media globalne - media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej Media na przełomie Mediatyzacja polityki. Amerykańska kampania prezydencka Medycyna ratunkowa i katastrof Metodologia badań w pielęgniarstwie Metody badawcze w naukach politycznych Metody i techniki badań pedagogicznych Międzynarodowa ochrona praw człowieka Międzynarodowe stosunki kulturalne Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce Nadwaga i otyłość Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców Nasza różna Europa Natura stresu Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej Nauczyciel wczesnej edukacji. Na drodze do profesjonalnego mistrzostwa Nauczyciel wczesnej edukacji. Oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna Nauczyciel wczesnej edukacji. Wobec zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej, kulturowej i społecznej Neurologia praktyczna Niedożywienie związane z chorobą. Zapobieganie. Leczenie Niepełnosprawność - Edukacja - Dorosłość. Studium przypadku osoby ociemniałej Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne Niepłodność Nietradycyjna teoria polityki

7 183 Nietypowe rodziny Nowe media we współczesnym społeczeństwie Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etycznoprakseologicznym O depresji w ciąży i po porodzie O podziale pracy społecznej O teorii i praktyce poradnictwa Oblicza polityki społecznej Obywatelstwo w Europie Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich Opieka nad kobietą ciężarną Opieka nad noworodkiem Opieka nad wcześniakiem Opieka paliatywna Opieka zdrowotna nad rodziną Organizacje międzynarodowe partii politycznych Organizacje pozarządowe a korporacje Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji Otyłość u dzieci i młodzieży Państwo narodowe w perspektywie wspólnoty europejskiej Partie i systemy partyjne na świecie. Nowe wydanie Patologie społeczne Pedagogika dla nauczycieli w praktyce Pedagogika medialna, t Pedagogika medialna, t Pedagogika ogólna Pedagogika ogólna a teoria i praktyka dydaktyczna Pedagogika porównawcza Pedagogika pracy Pedagogika sokratejska Pedagogika społeczna, t Pedagogika społeczna, t

8 215 Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania Pedagogika. Podręcznik akademicki, t Pedagogika. Podręcznik akademicki, t Pielęgniarstwo internistyczne Pielęgniarstwo kardiologiczne Pielęgniarstwo psychiatryczne Pielęgniarstwo transkulturowe Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów Pisanie prac i sztuka ich prezentacji Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską Podkultura więzienna - wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej Podmiotowe obszary jakości życia osób z różnych grup społecznych Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego Podstawy dydaktyki Podstawy kształcenia ogólnego Podstawy opieki paliatywnej Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką Politologia Politologia. Polityka społeczna. Praca socjalna Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach Polityka społeczna Polityka zagraniczna III RP t Polityka zagraniczna III RP t Poradnictwo pedagogiczne Powszechna historia prawa Powszechna historia ustroju Praca socjalna. Kształcenie - działanie - konteksty Prawo administracyjne Prawo cywilne dla studentów administracji Prawo i postępowanie karne skarbowe Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady

9 248 Prawo konstytucyjne. Przepisy akademickie Prawo ochrony środowiska Prawo pracy. Kazusy i ćwiczenia Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej Prowadzenie badań jakościowych Prowadzenie wywiadów Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy Przemoc w wychowaniu rodzinnym Przesłuchanie małoletnich świadków Przymus bezczynności Psychiatria w praktyce Psychologia dysleksji Psychologia i życie Psychologia Kluczowe koncepcje tom Psychologia Kluczowe koncepcje tom Psychologia Kluczowe koncepcje tom Psychologia Kluczowe koncepcje tom Psychologia Kluczowe koncepcje tom Psychologia stresu Psychoonkologia w praktyce klinicznej Psychoruchowy rozwój dziecka Public Relations jako funkcja zarządzania w organizacjach Reflective teachers in the modern educational context Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Relacje społeczne i role społeczne Resocjalizacja Resocjalizacja, t Resocjalizacja, t Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce Rodzina Rodzina w kryzysie

10 281 Rola Kościoła w integralnym rozwoju młodzieży Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa Samorząd powiatowy w Polsce. Założenia i realizacja Samorząd terytorialny Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne Samorządowe public relations Schorzenia i urazy kręgosłupa Socjologia języka Socjologia kultury Socjologia narodu i konfliktów etnicznych Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe Suwerenność państwa i jej granice Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych Sztuka nauczania, t Sztuka nauczania, t. 2. Szkoła Świat człowieka - świat kultury TEACHING ENGLISH as a Foreign Language Teaching English to Young Learners Teoria komunikowania masowego Teoria polityki Teorie stosunków międzynarodowych Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Terroryzm europejski. Geneza i współczesne zagrożenia Terroryzm. Aktorzy, statyści, widownie The Articles in Polish-English Translation The Educational Approach to Language Teaching The Language Teacher in the Digital Age Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE. Nowe wydanie Trenuj umysł Ustawa Karta Nauczyciela. Komentarz Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz Ustawa o systemie oświaty. Komentarz

11 314 Ustroje konstytucyjne państw współczesnych Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r Vademecum logopedyczne Vademecum psychoterapeuty Vademecum terapeuty rodzinnego Węzły drogowe i autostradowe Więźniowie "niebezpieczni" - ukryty świat penitencjarny Wprowadzenie do logopedii Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji pracy i badań Współczesne konflikty zbrojne Współczesne społeczeństwo polskie Współczesne systemy motywacyjne Współczesne systemy polityczne Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny Współpraca jednostek Samorządu Terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Wstęp do językoznawstwa Wstęp do nauki o komunikowaniu Wstęp do politologii Wstrzyknięcia domięśniowe Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki Wybrane problemy osób starszych Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec terapeuty Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej Wypalenie zawodowe a empatia u lekarzy i pielęgniarek Wypoczynek dzieci i młodzieży na obozach i koloniach. Scenariusze imprez Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki Zaburzenia tempa i płynności mowy

12 Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji 346 szkolnych i pozaszkolnych Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi Zakażenia szpitalne. Wybrane zagadnienia Zamach stanu Zamówienia publiczne nie są trudne Zarys nauki administracji Zarys współczesnej promocji zdrowia Zarządzanie mediami Zarządzanie rozwojem szkoły Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych Zasady Ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej Zastraszanie i przemoc szkolna Zdrowe odżywianie i higiena kobiety ciężarnej Zmanipuluję cię, kochanie Żywienie człowieka, t Żywienie człowieka. Słownik terminologiczny Żywienie dzieci Żywienie kobiet w ciąży Żywienie osób w wieku starszym Żywoty i poglądy słynnych filozofów

1 "Kazania świętokrzyskie" - od rękopisu do zrozumienia tekstu 978-83-232-2371-9 2 "Literatury mniejsze" Europy romańskiej 978-83-232-2436-5

1 Kazania świętokrzyskie - od rękopisu do zrozumienia tekstu 978-83-232-2371-9 2 Literatury mniejsze Europy romańskiej 978-83-232-2436-5 Lp Tytuł ISBN 1 "Kazania świętokrzyskie" - od rękopisu do zrozumienia tekstu 978-83-232-2371-9 2 "Literatury mniejsze" Europy romańskiej 978-83-232-2436-5 3 "Nie należy dopuszczać do publikacji". Cenzura

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNA LISTA EBOOKÓW

TEMATYCZNA LISTA EBOOKÓW TEMATYCZNA LISTA EBOOKÓW Spis treści 0 DZIAŁ OGÓLNY... 1 004 Informatyka... 1 005 Zarządzanie... 1 005.44 Globalizacja... 2 008 Cywilizacja. Kultura. Postęp... 2 02 Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo...

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH W LIBRA.IBUK.PL. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe 5. Pyżalski J.

LISTA UDOSTĘPNIONYCH WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH W LIBRA.IBUK.PL. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe 5. Pyżalski J. LISTA UDOSTĘPNIONYCH WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH W LIBRA.IBUK.PL L.p. Autor Tytuł 1. RokickaMilewska R. ABC chorób wieku dziecięcego 2. TomkiewiczBętkowska A., Krztoń A. 3. Całek A. 4. Administracja publiczna

Bardziej szczegółowo

ISBN/ISSN Publikacji. Tytuł Publikacji. Lp.

ISBN/ISSN Publikacji. Tytuł Publikacji. Lp. Lp. ID Publikacji w Serwisie Tytuł Publikacji ISBN/ISSN Publikacji 1 104199 "Nie należy dopuszczać do publikacji". Cenzura w PRL 978-83-231-3061-1 "Zabijemy was słowami". Prowokacja kulturowa w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Wykaz alfabetyczny tytułów dostępnych na platformie libra.ibuk.pl e-booków

Wykaz alfabetyczny tytułów dostępnych na platformie libra.ibuk.pl e-booków Wykaz alfabetyczny tytułów dostępnych na platformie libra.ibuk.pl e-booków Tytuł Autor Lp. ABC chorób wieku dziecięcego Roma Rokicka-Milewska 1 ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska

I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska I D I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska 2 2Metody organizacji i zarządzania. Redakcja: Wanda Błaszczyk 2008 7 Kształtowanie relacji

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do UMOWY LICENCYJNEJ zawartej w dniu 9 października 2013 r. Lp Ibuk ID Tytuł ISBN

ZAŁĄCZNIK NR 2 do UMOWY LICENCYJNEJ zawartej w dniu 9 października 2013 r. Lp Ibuk ID Tytuł ISBN Lista udostępnionych wydań elektronicznych: ZAŁĄCZNIK NR 2 do UMOWY LICENCYJNEJ zawartej w dniu 9 października 2013 r. Lp Ibuk ID Tytuł ISBN 1 41606 ABC chorób wieku dziecięcego 978-83-200-4121-7 2 64111

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia ODDZIAŁ FIZJOTERAPII II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII I ROK studiów drugiego stopnia r. ak. 2009/2010 PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

Katalog Programów i Przedmiotów

Katalog Programów i Przedmiotów Katalog Programów i Przedmiotów studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim Socjologia Stosunki Międzynarodowe Politologia Dziennikarstwo Administracja Publiczna Filozofia Polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Plan i program nauczania zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY 3 Rozwiązanie 5 pomysłów na lokalną aktywność 7 Nawyków skutecznego działania 8. Nawyk 10 minut przerwy 50 i więcej. Same plusy A guide to EU Funding Aktywizowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo