MLA. Cytowania: Przykłady. As Nelson underlines, she [Sylvia Plath] lived and died inside the container of her mother s

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MLA. Cytowania: Przykłady. As Nelson underlines, she [Sylvia Plath] lived and died inside the container of her mother s"

Transkrypt

1 Wskazówki redakcyjne dla autorów publikujących prace zwarte i artykuły w pracach zbiorowych w języku angielskim. Wskazówki dotyczą cytowania, stosowania odnośników do materiałów źródłowych oraz zapisywania listy bibliograficznej według stylu MLA Przy zastosowaniu podanego stylu naleŝy zwracać szczególną uwagę na kompletność i kolejność informacji oraz na poprawną interpunkcję. Podane niŝej wskazówki wraz z przykładami mogą stanowić wstępny, podstawowy model do naśladowania. W przypadkach nie prezentowanych poniŝej prosimy odnieść się do głównych materiałów źródłowych. MLA Styl MLA pochodzi od nazwy stowarzyszenia Modern Language Association i jest uznanym formatem dokumentowania materiałów źródłowych w humanistyce (literatura). Styl ten jest szczegółowo opisany w MLA Handbook for Writers of Research Papers, 5th ed. (patrz takŝe: Guide to writing research papers: MLA-style. ) Cytowania: Przykłady As Nelson underlines, she [Sylvia Plath] lived and died inside the container of her mother s personality (15). Furthermore, since work is based on the assumption that mothers stay home with children, facilities for day care in this country are still woefully inadequate (May 589). At the beginning of the novel Rose is viewed by Waverley as too frank, too confiding, too kind; amiable qualities, undoubtedly, but destructive of the marvelous, with which a youth of imagination delights to address the empress of his affections. Was it possible to bow, to tremble, and to adore, before the timid, yet playful little girl, who now asked Edward to mend her pen, not to construe the stanza in Tasso, and now how to spell a very very long word in her version of it? (Scott, Waverley 132) Tom s aunt could not resist telling him how she felt about his escape: Well, I don t say it wasn t a fine joke, Tom,... so you boys had a good time, but it is a pity you could be so hard-hearted as to let me suffer so.... Tom, you ll look back, some day, when it s too late, wish you d cares a little more

2 for me when it would have cost you so little. (Twain, The Adventures of Tom Sawyer 100) All sorts of desires and impulses, whether physical, psychological or biological, determine the direction of and give energy to those activities and behaviours. This is why they are considered to be the causative forces stimulating man to search for new kinds of stimuli and objects the contact with which eases his stress and tension [emphasis added] (Reykowski qtd. in Tomaszewski 784). The study of comparative literature, Bill Readings wrote, takes off from the idea of humanity (6). The debut of Julius Ceasar, according to Sohmer, proclaimed Shakespeares Globe a theater of courage and ideas, a place where an audience must observe with the inner eye, listen with the inner ear (par. 44). Cytowania: omówienie 1. Stosuj frazy wprowadzające cytat. 2. Odnoś się do nazwiska autora, i strony, na której znajduje się cytat. (jeśli odnosisz się to róŝnych prac tego samego autora podaj takŝe tytuł wydania (moŝe być jego część)). 3. Stosuj cudzysłowy tylko do krótkich cytowań (do 4 linijek tekstu). 4. UŜywaj 10 spacji akapitu lub dwa kliknięcia klawisza TAB przy długim cytacie (od 4 linijek tekstu). 5. Zwróć uwagę na znaki interpunkcyjne (kropki, dwukropki, przecinki, nawiasy, podwójny/pojedynczy cudzysłów). 6. Zwróć uwagę na moŝliwość przenoszenia odnośnika do cytatu w zdaniu oraz przedzielania informacji w odnośniku. 7. Przy źródle internetowym, gdy nie ma numeracji stron, podaje się albo numer akapitu albo podtytuł, pod którym znajduje się cytowany fragment. Odnośniki w tekście: przykłady According to Brendon Hennessey, the Gothic novel developed two types of the villain-like character. One of them was aristocrat with the shady past as Manfred of Signor Montoni. The other type was that of a Roman Catholic monk, represented by Ambrosio or Shedoni (13).

3 W. Stallard Flory, in her book The American Ezra Pound, also puts an emphasis on his mental and psychological breakdown as the source of the racial prejudice (Pratt 1). The death of Sarah Dreiser caused Theodore s long-lived search for the woman who could take up his mother s role, as McAleer claimed (12). Jack London chose to become a writer only to avoid a horrific and mundane career of a factory worker (Stasz par. 2). Odnośniki w tekście: omówienie 1. Stosuj frazy wprowadzające odnośnik (róŝnicuj czasowniki). 2. Odnoś się do nazwiska autora i daty publikacji. 3. Zwróć uwagę na znaki interpunkcyjne (przecinki i nawiasy). 4. Zwróć uwagę na moŝliwość przenoszenia odnośnika w zdaniu. 5. Przy źródle internetowym, jeśli nie ma autora, podajemy tytuł publikacji w odnośniku. Lista bibliograficzna: przykłady 1. prace zwarte American Psychological Association. Publication Manual of the American Psychological Association. 4 th ed. Washington, DC: APA, Daiches, David. A Critical History of English Literature. 2 nd ed. 2 vols. New York: Ronald, Donald, Robert B., et al. Writing Clear Essays. 3 rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice, Gibaldi, Joseph, and Walter S. Achtert, eds. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 3 rd ed. New York: The Modern Language Association of America, Haight, Gordon S. George Eliot: A Biography. Oxford: Oxford UP, , ed. The George Eliot Letters. 9 vols. New Haven and London: Yale UP, Longman Dictionary of English Language and Culture. Harlow, Essex: Longman, Stanton Elisabeth Cady, Susan B. Anthony, and Mathilda Joslyn Gage. History of Woman Suffrage. New York: Fowler and Wells, 1881.

4 2. artykuły w czasopismach Ashton, Rosemary. New George Eliot Letters at the Huntington. Huntington Library Quarterly 54 (1991): Barker, Phil. Comfy Conspiracies. Times Literary Supplement September 4 (1998): 9. Bonney, William W. Eastern Logic under my Western Eyes : Conrad, Schopenhauer, and the Orient. Conradiana 10.3 (1978): Spahr, Juliana. Resignifying Autobiography: Lyn Hejinian s My Life. American Literature March (1996): Whitehead, Lee M. The Active Voice and the Passive Eye: Heart of Darkness and Nietzsche s The Birth of Tragedy. Conradiana 7.2 (1975): rozdziały w ksiąŝkach edytorskich Eliot, George. Margaret Fuller and Mary Wollstonecraft. Selected Essays, Poems and Other Writings. Eds. A. S. Byatt and Nicholas Warren. Harmondsworth, Middlesex: Penguin, Korsmeyer, Carolyn. Reason and Morals in the Early Feminist Movement: Mary Wollstonecraft. Women and Philosophy: Toward a Theory of Liberation. Eds. Carol C. Gould and Marx W. Wartofsky. New York: Putnam, Gajda, Stanisław, and Mieczysław Balowski, eds. Styl a tekst. Opole: Uniwersytet Opolski, Ong, Walter J. Literacy and Orality in Our Times. The Writing Teacher s Sourcebook. Eds. Gary Tate and Edward P. J. Corbett. 2 nd ed. New York: Oxford UP, Potter, G. R., et al., eds. The New Cambridge Modern History. 14 vols. Cambridge: Cambridge UP, źrodła internetowe Citation styles. Using APA style to cite and document sources. 31 May 1999 <http://www.smpcollege.com/online-4styles~help/cite6.html>. Hefner, G. Alan. Nathaniel Hawthorne. TheMYSTICA.org June 2003 <http://www.themystica.org/mystica/articles/h/hawthorne nathaniel.html>.

5 Readings, Bill. Translation and Comparative Literature: The Terror of European Humanism. Surfaces 1.11 (1991): 19 pp. 8 July 1988 <http://tornade.ere.umontreal.ca/ guedon/surface/vol1/reading-a.html>. Sohmer, Steve. 12 June 1599: Opening Day at Shakespeare s Globe. Early Modern Literary Studies 3.1 (1997): 46 pars. 22 June 1998 <http://www.humanities.ualberta.ca/emls/ 03sohmjuli.html>. Walker, Janice R. MLA-Style Citations of Electronic Sources. Jan Aug <http://www.cas.usf.edu/english/walker/mla.html>. Lista bibliograficzna: omówienie 1. Stosuj wyśrodkowany nagłówek WORKS CITED. 2. Stosuj alfabetyczny porządek (wg nazwisk autorów; w przypadku kilku materiałów tego samego autora wg daty publikacji; w przypadku tej samej daty wg pierwszej litery tytułu; oznacz datę małą literą alfabetu a, b ) 3. Nie numeruj pozycji źródłowych. 4. Stosuj 5 spacji lub jedno kliknięcie klawisza TAB od marginesu w drugiej i kolejnych linijkach jednego źródła. 5. Zwróć uwagę na kolejność informacji (np. tytuł jest zawsze po nazwisku autora; data publikacji na końcu po nazwie wydawnictwa). 6. W źródłach internetowych zwróć uwagę na podanie daty powstania strony/dokumentu (jeśli taka jest) oraz obowiązkowo daty twojego wejścia na tę stronę obie zawsze przed adresem internetowym. 7. Zwróć uwagę na kompletność informacji. Works Cited Adams-Tukiendorf, Małgorzata, and Danuta Rydzak. Developing Writing Skills. A Manual for EFL Students. Opole: Uniwerstytet Opolski, Gibaldi, J. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 5 th ed. New York: The Modern Language Association of America, Guide to writing research papers: MLA-style. 12 June April 2004 <http://webster.commnet.edu/mla)>.

6 Wskazówki redakcyjne dla autorów publikujących prace zwarte i artykuły w pracach zbiorowych w języku angielskim. Wskazówki dotyczą cytowania, stosowania odnośników do materiałów źródłowych oraz zapisywania listy bibliograficznej według stylu APA Przy stosowaniu podanego stylu naleŝy zwracać szczególną uwagę na kompletność i kolejność informacji oraz na poprawną interpunkcję. Podane niŝej wskazówki wraz z przykładami mogą stanowić wstępny, podstawowy model do naśladowania. W przypadkach nie prezentowanych poniŝej prosimy odnieść się do głównych materiałów źródłowych. APA Styl APA pochodzi od nazwy amerykańskiego stowarzyszenia psychologicznego (the American Psychological Association) i jest uznanym formatem dokumentowania materiałów źródłowych w naukach społecznych i ścisłych (a takŝe w kulturze, metodyce i językoznawstwie). Styl ten jest szczegółowo opisany w Publication Manual of the American Psychological Association, 5 ed. Cytowania: przykłady As a result students lack vital lexical items and have problems with expressing ideas while communicating, because then irregular verbs can t sustain a conversation (Swan, 1998, p. 5). Donald et al. (1996) suggest that the quotation should be used primarily if the material is written brilliantly, or if the material is controversial or unknown (p. 386). Strange (1998) concludes: Beginners and near-beginners will need a combination of grammar rules and useful formulae to get going, sure. They take their first steps in simple sentences.... But after that, sentence grammar as a basis for lessons, courses, and course-books and tests is the road to frustration for all concerned. So why (a very rhetorical question) is it this desolate, boring, ineffectual way that so many respected experts - including publishers, as Craig Wallace points out in the last issue of this very publication choose? Some of the honest answers to this question may be politely and educationally rather disturbing. (p. 17)

7 Nunan and Keobke (1995) note the importance of considering the learners perception when proceeding with classroom research: Seeing things from the perspective of the learners [provides]... much richer insights into processes of learning within a task-based curriculum than would have been possible without involving learners themselves in the research process. Rather than carrying out research on learners,... work of this sort should be carried out in collaboration with learners. In this way, teaching, learning and research can be mutually reinforcing. (p. 8) This method favors grammar at the expense of teaching vocabulary which is presented chiefly as a means of illustrating grammatical patterns [emphasis added] (Batstone, 1996, p. 8). In the 1970 s course-book writers approached grammar in a bit different way, which Thornbury calls the hidden grammatical agenda of the functional-notional coursebooks of the 1970 s (cited in Rigdway, 1998, p. 13). Brown and Nation (1997) characterize fluency in speaking as a reasonably fast speed of speaking and only a small number of pauses and ums and ers (Development of speaking fluency, para. 1). Cytowania: omówienie 1. Stosuj frazy wprowadzające cytat. 2. Odnoś się do nazwiska autora, daty publikacji i strony, na której znajduje się cytat. 3. Stosuj cudzysłów tylko do krótkich cytowań (do 40 słów tekstu). 4. UŜywaj 5 spacji akapitu lub jedno kliknięcie klawisza TAB przy długim cytacie (40 słów i więcej). 5. Zwróć uwagę na znaki interpunkcyjne (kropki, dwukropki, przecinki, nawiasy, podwójny/pojedynczy cudzysłów). 6. Zwróć uwagę na moŝliwość przenoszenia odnośnika do cytatu w zdaniu oraz rozdzielania informacji w odnośniku. 7. Przy źródle internetowym, gdy nie numeracji stron, podaje się albo numer akapitu albo podtytuł, pod którym znajduje się cytowany fragment

8 Odnośniki w tekście: przykłady In Long s (1990) words audience is created by the writer, and its identity depends on the cues the author uses in the text. The effectiveness of proper teacher written commentaries commensurates with the effectiveness of peer group responding (Freedman, 1987). Perl (1980) also identifies another aspect of the composing process, the projective structuring, which, like Murray s (1978) external revision, is connected with the writer s ability to project themselves into the role of the reader in order to determine whether the text is intelligible to others. Communication in a foreign language can be divided into four different types such as assertive, aggressive, passive and passive-aggressive (Styles, n.d.) Odnośniki w tekście: omówienie 1. Stosuj frazy wprowadzające odnośnik (róŝnicuj czasowniki). 2. Odnoś się do nazwiska autora i daty publikacji. 3. Zwróć uwagę na znaki interpunkcyjne (przecinki, nawiasy). 4. Zwróć uwagę na moŝliwość przenoszenia odnośnika w zdaniu. 5. Przy źródle internetowym, jeśli nie ma autora, podajemy tytuł publikacji w odnośniku, a jeśli nie ma daty, podajemy skrót n.d. no date). Lista bibliograficzna: przykłady 1. prace zwarte Behrens, L., & Rosen, L. J. (1994). Writing and reading across the curriculum (5 th ed.). New York: HarperCollins. Besser, P. (1994). A basic handbook of writing skills. London: Mayfield. Brown, G., Anderson, A., Shillcock, R., & Yule, G. (1984). Teaching talk: Strategies for production and assessment. Cambridge: Cambridge University Press. Gajda, S., & Balowski, M. (Eds.). (1996). Styl a tekst [The style and the text]. Opole: Uniwersytet Opolski.

9 Koch, S. (Ed.). ( ). Psychology: A study of science (Vol. 1-6). New York: McGraw- Hill. Longman dictionary of English language and culture. (1992). Harlow, Essex: Longman. Piasecka, L. (1996). Vocabulary learning strategies of the Polish learners of English. Unpublished doctoral dissertation, Opole University, Opole, Poland. 2. artykuły w czasopismach Brown, R. (1991). Group work, task difference, and second language acquisition. Applied Linguistics, 12(1), Dyer, B. (1996). L1 and L2 composition theories: Hillock s environmental mode and task based language teaching. ELT Journal, 50(4), Long, M. H., & Porter, P. (1985). Groupwork, interlanguage talk and second language acquisition. TESOL Quarterly, 19(2), Skehan, P. (1996a). A framework for the implementation of task-based instruction. Applied Linguistics, 17(1), rozdziały w ksiąŝkach edytorskich Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The New Encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp ). Chicago: Encyclopedia Britannica. Duff, P. (1986). Another look at interlanguage talk: Taking task to task. In R. Day (Ed.), Talking to learn (pp ). Rowley, MA: Newbury House. Duff, P. (1993). Tasks and interlanguage performance: An SLA perspective. In G. Crookes & S. M. Gass (Eds.). Tasks and language learning. Integrating theory and practice (pp ). Clevedon: Multilingual Matters. Skehan, P. (1996b). Second language acquisition research and task-based instruction. In J. Willis & D. Willis (Eds.). Challenge and change in language teaching (pp ). Oxford: MacMillan Heinemann. Weathers, W. (1988). Teaching style: A possible anatomy. In G. Tate, & E. P. J. Corbett (Eds.), The writing teacher s sourcebook (2 nd ed., pp ). New York: Oxford

10 University Press. 4. źródła internetowe Citation styles. Using APA style to cite and document sources. (n.d.). Retrieved May 31, 1999, from Florez, MaryAnn Cunningham (1999, June). Improving adult English language learners' speaking skills. ERIC Digest. Retrieved December 27, 2003, from Styles of communication. (n.d.). Retrieved December 27, 2003, from Wayne, G., & Seibert, J. E. (1998, January). Coast to cascades: An English language journey. Tips for improving your listening comprehension and speaking skills. Retrieved December 27, 2003, from ~coast_cascades98/references/listening_speaking/ls_tips_improving.html Lista bibliograficzna: omówienie 1. Stosuj wyśrodkowany nagłówek REFERENCES. 2. Stosuj alfabetyczny porządek (wg nazwisk autorów; w przypadku kilku materiałów tego samego autora wg daty publikacji; w przypadku tej samej daty wg pierwszej litery tytułu; oznacz datę małą literą alfabetu a, b ) 3. Nie numeruj pozycji źródłowych. 4. Stosuj 5 spacji lub jedno kliknięcie klawisza TAB od marginesu w drugiej i kolejnych linijkach jednego źródła 5. Zwróć uwagę na kolejność informacji (np. data publikacji jest zawsze po nazwisku autora; miejsce publikacji jest zawsze przed nazwą wydawnictwa) 6. Zwróć uwagę na znaki interpunkcyjne (przecinki, kropki, nawiasy, skróty, małe/duŝe litery, kursywa). 7. W źródłach internetowych podaj datę utworzenia strony (po nazwisku autora), jeśli taka jest) jeśli nie stosuje się skrót n.d. czyli no date), oraz obowiązkowo datę, kiedy byłeś na tej stronie (po słowie retrieved ). 8. Zwróć uwagę na kompletność informacji. References Adams-Tukiendorf, M., & Rydzak, D. (2003). Developing writing skills. A manual for EFL students. Opole: Uniwersytet Opolski. American Psychological Association. (1994). Publication manual of the American Psychological Association (4 th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Archaizacja i starzenie się języka na podstawie dwóch. polskich tłumaczeń Podróży Guliwera

Archaizacja i starzenie się języka na podstawie dwóch. polskich tłumaczeń Podróży Guliwera Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Michał Kluz Nr albumu: 1170 Archaizacja i starzenie się języka na podstawie dwóch polskich tłumaczeń Podróży Guliwera

Bardziej szczegółowo

State Higher Vocational School in Nowy Sącz The dynamics of native language competence of a bilingual speaker insights into writing competency

State Higher Vocational School in Nowy Sącz The dynamics of native language competence of a bilingual speaker insights into writing competency State Higher Vocational School in Nowy Sącz The dynamics of native language competence of a bilingual speaker insights into writing competency Anna D. Biedrzyńska Nowy Sącz 2014 ` Editorial Board doc.

Bardziej szczegółowo

Rok X 2014 Numer 1 (24) ParT ii

Rok X 2014 Numer 1 (24) ParT ii Rok X 2014 Numer 1 (24) dziecko w Świecie liczb i komputerów część ii THe child in THe world of numbers and computers ParT ii Polskie TowarzysTwo Pedagogiczne komitet naukowy/ scientific committee Ľudmila

Bardziej szczegółowo

Culture and civilisations

Culture and civilisations MODULE 4 Culture and civilisations 4 A Vocabulary: festivals and celebrations 1 Match the words with their definitions candle costume gift greetings card lantern Listening: three reports about festivals

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail. Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.com Contents INTRODUCTION...2 The aim of the work...2 CHAPTER

Bardziej szczegółowo

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl 1 Language, Literacy, and Media Theory 2 AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl T R E N D S I N I N T E R D I S C I P L I N A R Y S T U D I E S

Bardziej szczegółowo

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish)

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish) Maria Czerepaniak-Walczak Elżbieta Perzycka Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1 (english & polish) Szczecin 2013 Maria Czerepaniak Walczak & Elżbieta Perzycka Culture of Trust

Bardziej szczegółowo

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001 MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Poziom 2 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy Łódź 2011 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 2 wg STANAG 6001 Specyfikacje i egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

1(27) 2013 WARSZAWA 2013

1(27) 2013 WARSZAWA 2013 WARSZAWA 2013 1(27) 2013 1(27) 2013 EUROPEAN REVIEW Research Methods for Public Procurement Study of IR Crossing Regional Boundaries? Legitimization of the EU and EMU WARSAW 2013 1(27) 2013 Metodologia

Bardziej szczegółowo

The Linguistic Academy Journal of Interdisciplinary Language Studies

The Linguistic Academy Journal of Interdisciplinary Language Studies ISSN 2083-120X The Linguistic Academy Journal of Interdisciplinary Language Studies Roczniki Naukowe Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie Nr 2, Rok Akademicki 2011/2012 Warszawa 2012 LAJILS 2.indb

Bardziej szczegółowo

(from The Learning and Teaching of Slavic Languages. Edited by Olga Kagan and Benjamin Rifkin. Bloomington, IN: Slavica, 2000, pp. 689-- 608[!

(from The Learning and Teaching of Slavic Languages. Edited by Olga Kagan and Benjamin Rifkin. Bloomington, IN: Slavica, 2000, pp. 689-- 608[! 8. Textbooks, References and Resources (from The Learning and Teaching of Slavic Languages. Edited by Olga Kagan and Benjamin Rifkin. Bloomington, IN: Slavica, 2000, pp. 689-- 608[!]) Resources for Teaching

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 62 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.4. Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 3)

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ II LISTOPAD ROK 2006 Czas pracy 70 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Zadanie 4 (4 pkt.) 4.2. 4.4.

Zadanie 4 (4 pkt.) 4.2. 4.4. JĘZYK ANGIELSKI: zestaw przykładowych zadań maturalnych, poziom rozszerzony 28 STOSOWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH Zadanie 1 (2,5 pkt.) Przeczytaj poniższy tekst. Uzupełnij luki 1.1.-1.5., przekształcając

Bardziej szczegółowo

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu:

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: Rozdział II Czytanie 1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: A/ Barbican studio to let in EC1.

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

MIŁOSZ AND CONRAD IN THE TREATISE ON MORALITY

MIŁOSZ AND CONRAD IN THE TREATISE ON MORALITY Yearbook of Conrad Studies (Poland) Vol. VII 2012, pp. 125 158 doi:10.4467/20843941yc.12.007.0696 MIŁOSZ AND CONRAD IN THE TREATISE ON MORALITY Jolanta Dudek The Jagiellonian University, Cracow Abstract:

Bardziej szczegółowo

Test z języka angielskiego

Test z języka angielskiego Małe olimpiady przedmiotowe Test z języka angielskiego ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Imię i nazwisko. Szkoła. Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1 elektrycznych Jednostka modułowa Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej 311410.M1. J3 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment.

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment. GET THAT JOB LESSON 1 Curriculum Vitae Patrice: Merry: CV, actually, stands for Curriculum Vitae, which is Latin, actually, it s Latin, it stands for 'the story of my life'. But CV is the term people use

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03

Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

Philological School of Higher Education

Philological School of Higher Education Academic Journal of Modern Philology Polish Academy of Sciences Wroclaw Branch Philological School of Higher Education in Wroclaw Academic Journal of Modern Philology e-issn 2353-3218 ISSN 2299-7164 Vol.

Bardziej szczegółowo

ECTACO Partner X8 English Polish

ECTACO Partner X8 English Polish English Polish English Polish Talking Translator & Language Learning System with 2 MB Business Organizer Angielsko polski tłumacz mówiący oraz system do nauki języka angielskiego wraz z organizerem biznesowym

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W I T A M Y W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków, lipiec sierpień 2013 W E L C O M E TO THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY SCHOOL OF POLISH LANGUAGE AND CULTURE Kraków, July

Bardziej szczegółowo