Biogram naukowy. Projekty badawcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biogram naukowy. Projekty badawcze"

Transkrypt

1 dr hab. Zofia Chłopek Adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki pok. 326 tel.: Biogram naukowy : studia magisterskie w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego : studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego wrzesień 1997: tytuł doktora nauk humanistycznych; tytuł rozprawy: Testowanie komunikatywne w procesie glottodydaktycznym. Promotor: prof. dr hab. Roman Lewicki grudzień 2012: tytuł doktora habilitowanego; tytuł rozprawy: Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność: Aspekty psycholingwistyczne (i inne) od października 1989 asystent, a od października 1997 adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej ( urlop zdrowotny, urlop naukowy) : wykładowca w Instytucie Filologii Angielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie : wykładowca w Instytucie Filologii Angielskiej w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu : ćwiczenia w Instytucie Filologii Angielskiej UWr. zakończone Projekty badawcze Motywacja uczących się języków trzecich i kolejnych Procesy psycholingwistyczne w umyśle wielojęzycznym Transfer pojęciowy w umyśle wielojęzycznym Wczesna dwu-/wielojęzyczność a rozwój kognitywny i rozwój językowy dziecka bieżące Świadomość metajęzykowa osób wielojęzycznych Nauczanie języków trzecich i kolejnych

2 Działalność popularyzatorska (w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego) 1994: sekretarz komisji rekrutacyjnej : koordynator sekcji nauczania języka angielskiego 2007: sekretarz komisji rekrutacyjnej od 2009: koordynator sekcji nauczania języka angielskiego na studiach niestacjonarnych od 2013: uczestnictwo w Zespole ds. Monitorowania Jakości Kształcenia od 2014: przewodnicząca Zespołu ds. Monitorowania Jakości Kształcenia od 2014: uczestnictwo w zespole organizującym Kongres Germanistyki Wrocławskiej 2014: warsztaty dla nauczycieli języków obcych Wpływy międzyjęzykowe w trakcie nabywania języków trzecich lub następnych 2014: warsztaty dla uczniów liceum Co dzieje się w naszych głowach, gdy znamy kilka języków? Parę słów o wpływach międzyjęzykowych członkostwo w organizacjach naukowych: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Gesellschaft für Deutsche Sprache warsztaty dla uczniów gimnazjum: Co dzieje się w naszych głowach gdy znamy kilka języków? Parę słów o wpływach międzyjęzykowych und Co to jest świadomość interkulturowa? Dlaczego jest ona tak konieczna w komunikacji z obcokrajowcami? Dydaktyka W Instytucie Filologii Germańskiej UWr. od 1989 wykłady: Wykład monograficzny z zakresu glottodydaktyki; Podstawy dydaktyki proseminaria fakultatywne: Tłumaczenia angielsko-niemieckie; Tłumaczenia angielsko-niemieckie w zakresie języka biznesu; Angielski język biznesu; Język angielski, czyli metodyka od strony praktycznej; Nauczanie niemieckiego języka biznesu; Edukacja interkulturowa; Transfer pojęciowy w umyśle wielojęzycznym; Autonomia ucznia teoria i praktyka ćwiczenia: Metodyka nauczania języka niemieckiego; Metodyka nauczania języka angielskiego; Język angielski warsztaty: Nauczanie języka niemieckiego jako języka trzeciego praktyki pedagogiczne

3 W Instytucie Filologii Angielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie ( ) wykłady: Metodyka nauczania języka angielskiego; Metoda projektów ćwiczenia: Metodyka nauczania języka angielskiego W Instytucie Filologii Angielskiej w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu ( ) wykłady: Metodyka nauczania języka angielskiego proseminaria licencjackie: Autonomia ucznia; Nauczanie skoncentrowane na uczniu W Instytucie Filologii Angielskiej UWr ( ) ćwiczenia: Fonetyka angielska 1995 Udział w konferencjach (referaty) Recognising, understanding and dealing with stress and anxiety in oral testing. Teacher Training Work in Progress in the Carpathian Euroregion, Kraków, Polska Intercultural education in a foreign language classroom. Preparing our learners for participation in the multicultural world. Gesus Linguistik- Tage, Uniwersytet Wrocławski, Polska. Third language acquisition: Teaching English as a Third Language. 31st European Studies Conference, University of Nebraska at Omaha, USA Towards the trilingual mental lexicon. 10th Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmádi, Węgry. Third language teacher training. Suggestions for improving teacher training courses to meet the demands of L3 learners. Druga międzynarodowa konferencja na temat edukacji nauczycieli, Teacher Education: Theory and Practice in the European Context, Cuenca, Hiszpania. Transfer of perceptions of gender in the acquisition of English as a third language. Fifth International Conference on Third Language

4 Acquisition and Multilingualism, Stirling, Szkocja, Zj. Królestwo. Errors committed by L3 learners what are they like and what do they tell us? 40. doroczna konferencja BAAL, Technology, Ideology and Practice in Applied Linguistics, Edinburgh, Szkocja, Zj. Królestwo. Motywacja uczniów opanowujących pierwszy, drugi i kolejny język obcy. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce językow obcych. Uniwersytet Wrocławski, Polska Is globalization real in Eastern Europe? First and second foreign language teaching, intercultural education and learner motivation in Poland. 15. Światowy Kongres AILA, Multilingualism: Challenges and Opportunities, Uniwersytet Duisburg-Essen, Niemcy. Kształcenie nauczycieli języków trzecich lub kolejnych. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Nauczyciel jezyków obcych dziś i jutro. Kalisz, Polska Wpływy międzyjęzykowe z L1 i L2 na L3 w trakcie dokonywania przekładu pisemnego. Konferencja międzynarodowa Translation: Theorie Praxis Didaktik, Uniwersytet Wrocławski, Polska Das multilinguale mentale Lexikon. Międzynarodowa konferencja Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge. Uniwersytet Wrocławski, Polska Psycholinguistische Prozesse im multilingualen Kopf während der Übersetzung und ihre glottodidaktischen Implikationen. Kongres międzynarodowy Jubiläumskongress der Breslauer Germanistik, Uniwersytet Wrocławski, Polska Sprache und Denken, und der Begriffstransfer: Zur Perzeption des Geschlechts der geschlechtslosen Objekte durch Mehrsprachler. 23. Internationale Linguistenkonferenz, Sprache in Wissenschaft und Unterricht, Karpacz, Polska. Conceptual transfer in the trilingual mind: The case of object

5 categorisation. Międzynarodowa Konferencja Language, Thought and Education: Exploring Networks, Zielona Góra, Polska. Das Phänomen des lexikalischen Rücktransfers im multilingualen Kopf während mündlicher Verwendung der Muttersprache. Międzynarodowa konferencja językoznawcza: Im Anfang war das Wort, Uniwersytet Wrocławski, Polska Student tuż przed licencjatem refleksyjny czy odtwórczy? Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Uniwersytet Wrocławski, Polska Problemy z użyciem przedimków w pisemnej produkcji w języku trzecim: analiza psycholingwistyczna i implikacje glottodydaktyczne. Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Wrocławski, Polska Publikacje a) monografie Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność: Aspekty psycholingwistyczne (i inne). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 449 stron Conceptual Transfer in the Multilingual Mind: Perceptions of the Gender of Sexless Entities. Wrocław, Dresden: Quaestio, Neisse Verlag, 168 stron b) artykuły Students learning a third language: anticipating and correcting their errors. The Polish Teacher Trainer 2/1,

6 1995 Using drama with literature students. The Polish Teacher Trainer 3/1, 19. Błędy językowe spowodowane negatywnym wpływem języka niemieckiego na język angielski. Języki Obce w Szkole 2, The importance of the beginning. English Teaching Forum 33, Pamiętnik w nauczaniu języków obcych. Języki Obce w Szkole 2/3, Czy testy sprawności mówienia mogą być rzetelne? Języki Obce w Szkole 4, Czy nagrywanie wypowiedzi osób testowanych przyczynia się do podwyższenia rzetelności wystawionej oceny? ORBIS LINGUARUM 25, z Duszą Sebastianem: Czasowniki ruchu w języku niemieckim i angielskim. Analiza semantyczno-syntaktyczna oraz implikacje metodyczne. Języki Obce w Szkole 2, Multikompetencja ucznia oraz nauczanie języków trzecich i kolejnych. Języki Obce w Szkole 2, Motywacja uczniów opanowujących pierwszy, drugi i kolejny język obcy. W: Anna Michońska-Stadnik, Zdzisław Wąsik (red.), Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Tom I. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, The Intercultural Approach to EFL teaching and learning. English Teaching Forum 46 (4), 10 19, 27. Intercultural education in a foreign language classroom: Preparing our learners for participation in the multicultural world. W: Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.), Linguistische Treffen in Wrocław 2: Linguistica et res cotidianae. Wrocław, Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe,

7 Neisse Verlag, Third language teacher training. Suggestions for improving teacher training courses to meet the demands of L3 learners. W: Ignacio Ramos Gay, A. Jesús Moya Guijarro, José Ignacio Albentosa Hernández (red.), New Trends in English Teacher Education. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La-Mancha, Nauczanie kultury na lekcjach języka obcego w Polsce: Wyniki badań kwestionariuszowych. Języki Obce w Szkole 1, Towards the trilingual mental lexicon. W: Lengyel Zsolt, Navracsics Judit (red.), Tanulmányok a mentális lexikonról: Nyelvelsajátítás beszédprodukció beszédpercepció. / Studies on the Mental Lexicon: Language Acquisition Speech Production Speech Perception. Budapest: Tinta Könyvkiadó, Transferfehler in der schriftlichen Produktion der polnischen Germanistikstudenten in ihrer Drittsprache Englisch: Zum Formund Inhaltstransfer. W: Wojciech Kunicki, Jacek Rzeszotnik, Eugeniusz Tomiczek (red.), Breslau und die Welt: Festschrift für Prof. Dr. Irena Światłowska-Prędota zum 65. Geburtstag. Wrocław, Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, Kształcenie nauczycieli języków trzecich lub kolejnych. W: Mirosław Pawlak, Anna Mystkowska-Wiertelak, Agnieszka Pietrzykowska (red.), Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Poznań, Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, The relationship between language learning experience, motivation and some other individual variables of mature foreign language learners. Glottodidactica 35, Wpływy międzyjęzykowe z L1 i L2 na L3 w trakcie dokonywania przekładu pisemnego. W: Anna Małgorzewicz (red.), Translation: Theorie Praxis Didaktik. Wrocław, Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, Bi-/multilingualism and the perceptions of the gender of objects. Glottodidactica 36,

8 2011 Das Lehren von Deutsch als Drittsprache in Polen. W: Edward Białek, Krzysztof Huszcza, Cezary Lipiński (red.), Texte in Bewegung setzen: Aufsätze zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik. Dresden, Wrocław: Neisse Verlag, Quaestio, Das multilinguale mentale Lexikon aus der Sicht der Psycholinguistik, der Neurolinguistik und des Konnektionismus. W: Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.), Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge II. (Seria Linguistische Treffen in Wrocław VII). Wrocław, Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, Lexical transfer in the written production in a third language the case of content words and function words. Studia Linguistica XXX, Das Phänomen des lexikalischen Rücktransfers im multilingualen Kopf während mündlicher Verwendung der Muttersprache. W: Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.), Im Anfang war das Wort I. Wrocław, Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, Psycholinguistische Prozesse im multilingualen Kopf beim Übersetzen und ihre glottodidaktischen Implikationen. W: Edyta Błachut, Józef Jarosz, Anna Małgorzewicz, Roman Opiłowski (red.), Sprachwissenschaft im Fokus germanistischer Forschung und Lehre. Band 1. Wrocław, Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, Zur Rezeption einer unbekannten Sprache von mehrsprachigen Menschen. Germanica Wratislaviensia. Varia 1. Acta Universitatis Wratislaviensis No Red. Józef Jarosz, Stephan Michael Schröder, Janusz Stopyra. Studia Scandinavica et Germanica. Vom Sprachlaut zur Sprachgeschichte. 28 linguistische Annäherungen an diachrone und synchrone Sprachbetrachtung, Reverse lexical transfer in a multilingual s spoken production in her native language. Studia Linguistica XXXII,

9 2014 Przekład jako problem dydaktyczny z perspektywy psycholingwistycznej. Języki Obce w Szkole 4/2014, content/przek%c5%82ad-jako-problem-dydaktyczny-zperspektywypsycholingwistycznej Problemy z użyciem przedimków w pisemnej produkcji w języku trzecim: analiza psycholingwistyczna i implikacje glottodydaktyczne. Lingwistyka Stosowana 10, Lingwistyka+Stosowana+10+Zofia+Chlopek.pdf 2004 c) recenzje Lucyna Wille, Zdzisław Wawrzyniak, Język niemiecki kluczem do języka angielskiego. Język angielski kluczem do języka niemieckiego. Gramatyka konfrontatywna niemiecko-angielska w ćwiczeniach. Zielona Góra: Kanion W: Orbis Linguarum 26, z Żyromskim Piotrem: Michaela Wolf (red.), Übersetzen Translating Traduire: Towards a Social Turn? Lit Verlag: Berlin W: Orbis Linguarum 33, Zygmunt Tęcza, Gramatyka angielska i niemiecka w opisie równoległym. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego W: Orbis Linguarum 37, d) podręczniki z Małgorzewicz Anną: Niebezpieczne podobieństwa angielskoniemieckie. Gramatyka w ćwiczeniach. Warszawa: REA.

10 2003 e) słowniki jako współautorka: SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI POLSKO ANGIELSKI z gramatyką. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH Dr hab. Artur Dariusz Kubacki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DR JOANNA DYBIEC-GAJER

DR JOANNA DYBIEC-GAJER DR JOANNA DYBIEC-GAJER E-MAIL: dybiec@ap.krakow.pl STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (literatura amerykańska) RODZAJ ZATRUDNIENIA:

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU INSTYTUT NEOFILOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU INSTYTUT NEOFILOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE JULIAN MALISZEWSKI profesor zwyczajny nauk humanistycznych doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA

LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA Harenberg Lexikon der Sprichwörter und Zitate : Mit 50 000 Einträgen das umfassendste Werk in deutscher Sprache / Brigitte Beier, Matthias Herkt, Bernhard Pollmann. - Dortmund

Bardziej szczegółowo

8. Realizowane projekty (naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, finansowane z programów operacyjnych, z programów ramowych UE):

8. Realizowane projekty (naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, finansowane z programów operacyjnych, z programów ramowych UE): mgr Łukasz Jasiński Wydział Studiów Stosowanych Katedra Lingwistyki Stosowanej Pracownia Literatury i Kultury Niemieckiej Budynek C, pokój C2 Adres email: lukasz.jasinski@byd.pl 1. Wykształcenie (lata

Bardziej szczegółowo

Konińskie Studia Językowe

Konińskie Studia Językowe Konińskie Studia Językowe Katedra Filologii, Wydział Społeczno-Humanistyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie KSJ 2 (1). 2014. 35-53 http://ksj.pwsz.konin.edu.pl Studenci germanistyki o gramatyce

Bardziej szczegółowo

Rozprawa habilitacyjna: Językoznawstwo stosowane, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Rozprawa habilitacyjna: Językoznawstwo stosowane, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Imię i nazwisko: Małgorzata Pamuła-Behrens Stopień naukowy: doktor habilitowany Stanowisko: profesor UP Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra Glottodydaktyki i nauczania zdalnego Zainteresowania naukowe:

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO Polskie Towarzystwo Badania Gier BADAN A I E I G

POLSKIE TOWARZYSTWO Polskie Towarzystwo Badania Gier BADAN A I E I G ISSN 2080-4555 Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier Czasopismo wydawane przy współpracy z Pracownią Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej Instytutu

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 3 wrzesień 2013

Czasopismo dla nauczycieli nr 3 wrzesień 2013 Czasopismo dla nauczycieli nr 3 wrzesień 2013 [ rada programowa ] Anna Atłas, dyrektor programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przewodnicząca rady programowej Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

JAROSZEWSKI MAREK, prof. zw. dr hab. Studia: filologia germańska UW (1961-1966), specjalizacja literaturoznawcza pod kierunkiem prof. dr hab.

JAROSZEWSKI MAREK, prof. zw. dr hab. Studia: filologia germańska UW (1961-1966), specjalizacja literaturoznawcza pod kierunkiem prof. dr hab. JAROSZEWSKI MAREK, prof. zw. dr hab. Studia: filologia germańska UW (1961-1966), specjalizacja literaturoznawcza pod kierunkiem prof. dr hab. Elidy Marii Szaroty. Kariera naukowa: mgr filologii germańskiej

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2011

AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2011 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2011 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2011 SZKOŁA WYŻSZA im. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Inne dyplomy i certyfikaty związane z prowadzoną działalnością naukową: Kurs Editing for Translators. Kurs Poprawna Polszczyzna I

Autoreferat. Inne dyplomy i certyfikaty związane z prowadzoną działalnością naukową: Kurs Editing for Translators. Kurs Poprawna Polszczyzna I Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Łucja Biel 2. Rozwój naukowy: posiadane dyplomy i stopnie naukowe 2004 Uniwersytet Gdański Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (z wyróżnieniem), Filologiczne

Bardziej szczegółowo

TOM VI. Tropy lingwistyki

TOM VI. Tropy lingwistyki TOM VI Tropy lingwistyki Warszawa 2013 1 Recenzenci Redaktor naczelny Sekretarz redakcji Rada Programowa Redaktorzy językowi - dr hab. Roman Hajczuk - dr Łukasz Karpiński - mgr Wojciech Drajerczak - prof.

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2010

ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2010 2010 rok Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej 1 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2010 2 Józef Półturzycki 2010 rok Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej 3 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA

LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA A handbook of lexicography : the theory and practice of dictionary-making / Bo Svensén. - New York : Cambridge University Press, 2009. Formulaic language and the lexicon / Alison

Bardziej szczegółowo

Narracyjne studium życia na przykładzie studentów Wydziału Filologicznego. Katarzyna Biernacka-Licznar. Uniwersytetu Wrocławskiego

Narracyjne studium życia na przykładzie studentów Wydziału Filologicznego. Katarzyna Biernacka-Licznar. Uniwersytetu Wrocławskiego Katarzyna Biernacka-Licznar Uniwersytet Wrocławski Narracyjne studium życia na przykładzie studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego Narracyjne studium życia w świetle teorii glottodydaktycznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(89)/2015 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów SEGMENT I: Podstawy merytoryczne nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 2. Program 4. Opisy grup dyskusyjnych 9. Prelegenci 13. Informacje praktyczne 22. Organizatorzy 27

Spis treści. Słowo wstępne 2. Program 4. Opisy grup dyskusyjnych 9. Prelegenci 13. Informacje praktyczne 22. Organizatorzy 27 Spis treści Słowo wstępne 2 Program 4 Opisy grup dyskusyjnych 9 Prelegenci 13 Informacje praktyczne 22 Organizatorzy 27 Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów lub wolontariuszy, których można

Bardziej szczegółowo

www.wuj.pl Seria: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich Redaktor serii dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ

www.wuj.pl Seria: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich Redaktor serii dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ Seria: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich Redaktor serii dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ Recenzent prof. zw. dr hab. Julian Maliszewski Projekt serii Jolanta Olszowska Projekt okładki Anna

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(86)/2014 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Księga abstraktów z konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zorganizowanej przez

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY MIEJSCE I TERMIN. VII Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego

UCZESTNICY MIEJSCE I TERMIN. VII Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego VII Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego ENGLISH TEACHING MARKET Stare Jabłonki, 22-24 czerwca 2009 r. Spotkanie organizowane jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowi Językowi. Podaj dalej! Informator 2011/2012

Wyjątkowi Językowi. Podaj dalej! Informator 2011/2012 Informator 2011/2012 Studia licencjackie Studia magisterskie Amerykanistyka Hispanistyka Italianistyka Język+Język Wyjątkowi Językowi Podaj dalej! Spis treści List od Rektora Studia licencjackie Program

Bardziej szczegółowo

Homo Ludens. Numer 1/2009. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Polskie Towarzystwo Badania Gier

Homo Ludens. Numer 1/2009. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Polskie Towarzystwo Badania Gier ISSN 2080-4555 Homo Ludens Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier Czasopismo wydawane przy współpracy z Pracownią Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej

Bardziej szczegółowo

RECENZJE. EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 2 (27), 2012 Szczecin 2012

RECENZJE. EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 2 (27), 2012 Szczecin 2012 RECENZJE EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 2 (27), 2012 Szczecin 2012 E-learning for Societal Needs Scientific Ed. Eugenia Smyrnova-Trybulska Copyright by University of Silesia in Katowice, Poland Katowice Cieszyn

Bardziej szczegółowo