Biogram naukowy. Projekty badawcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biogram naukowy. Projekty badawcze"

Transkrypt

1 dr hab. Zofia Chłopek Adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki pok. 326 tel.: Biogram naukowy : studia magisterskie w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego : studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego wrzesień 1997: tytuł doktora nauk humanistycznych; tytuł rozprawy: Testowanie komunikatywne w procesie glottodydaktycznym. Promotor: prof. dr hab. Roman Lewicki grudzień 2012: tytuł doktora habilitowanego; tytuł rozprawy: Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność: Aspekty psycholingwistyczne (i inne) od października 1989 asystent, a od października 1997 adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej ( urlop zdrowotny, urlop naukowy) : wykładowca w Instytucie Filologii Angielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie : wykładowca w Instytucie Filologii Angielskiej w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu : ćwiczenia w Instytucie Filologii Angielskiej UWr. zakończone Projekty badawcze Motywacja uczących się języków trzecich i kolejnych Procesy psycholingwistyczne w umyśle wielojęzycznym Transfer pojęciowy w umyśle wielojęzycznym Wczesna dwu-/wielojęzyczność a rozwój kognitywny i rozwój językowy dziecka bieżące Świadomość metajęzykowa osób wielojęzycznych Nauczanie języków trzecich i kolejnych

2 Działalność popularyzatorska (w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego) 1994: sekretarz komisji rekrutacyjnej : koordynator sekcji nauczania języka angielskiego 2007: sekretarz komisji rekrutacyjnej od 2009: koordynator sekcji nauczania języka angielskiego na studiach niestacjonarnych od 2013: uczestnictwo w Zespole ds. Monitorowania Jakości Kształcenia od 2014: przewodnicząca Zespołu ds. Monitorowania Jakości Kształcenia od 2014: uczestnictwo w zespole organizującym Kongres Germanistyki Wrocławskiej 2014: warsztaty dla nauczycieli języków obcych Wpływy międzyjęzykowe w trakcie nabywania języków trzecich lub następnych 2014: warsztaty dla uczniów liceum Co dzieje się w naszych głowach, gdy znamy kilka języków? Parę słów o wpływach międzyjęzykowych członkostwo w organizacjach naukowych: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Gesellschaft für Deutsche Sprache warsztaty dla uczniów gimnazjum: Co dzieje się w naszych głowach gdy znamy kilka języków? Parę słów o wpływach międzyjęzykowych und Co to jest świadomość interkulturowa? Dlaczego jest ona tak konieczna w komunikacji z obcokrajowcami? Dydaktyka W Instytucie Filologii Germańskiej UWr. od 1989 wykłady: Wykład monograficzny z zakresu glottodydaktyki; Podstawy dydaktyki proseminaria fakultatywne: Tłumaczenia angielsko-niemieckie; Tłumaczenia angielsko-niemieckie w zakresie języka biznesu; Angielski język biznesu; Język angielski, czyli metodyka od strony praktycznej; Nauczanie niemieckiego języka biznesu; Edukacja interkulturowa; Transfer pojęciowy w umyśle wielojęzycznym; Autonomia ucznia teoria i praktyka ćwiczenia: Metodyka nauczania języka niemieckiego; Metodyka nauczania języka angielskiego; Język angielski warsztaty: Nauczanie języka niemieckiego jako języka trzeciego praktyki pedagogiczne

3 W Instytucie Filologii Angielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie ( ) wykłady: Metodyka nauczania języka angielskiego; Metoda projektów ćwiczenia: Metodyka nauczania języka angielskiego W Instytucie Filologii Angielskiej w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu ( ) wykłady: Metodyka nauczania języka angielskiego proseminaria licencjackie: Autonomia ucznia; Nauczanie skoncentrowane na uczniu W Instytucie Filologii Angielskiej UWr ( ) ćwiczenia: Fonetyka angielska 1995 Udział w konferencjach (referaty) Recognising, understanding and dealing with stress and anxiety in oral testing. Teacher Training Work in Progress in the Carpathian Euroregion, Kraków, Polska Intercultural education in a foreign language classroom. Preparing our learners for participation in the multicultural world. Gesus Linguistik- Tage, Uniwersytet Wrocławski, Polska. Third language acquisition: Teaching English as a Third Language. 31st European Studies Conference, University of Nebraska at Omaha, USA Towards the trilingual mental lexicon. 10th Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmádi, Węgry. Third language teacher training. Suggestions for improving teacher training courses to meet the demands of L3 learners. Druga międzynarodowa konferencja na temat edukacji nauczycieli, Teacher Education: Theory and Practice in the European Context, Cuenca, Hiszpania. Transfer of perceptions of gender in the acquisition of English as a third language. Fifth International Conference on Third Language

4 Acquisition and Multilingualism, Stirling, Szkocja, Zj. Królestwo. Errors committed by L3 learners what are they like and what do they tell us? 40. doroczna konferencja BAAL, Technology, Ideology and Practice in Applied Linguistics, Edinburgh, Szkocja, Zj. Królestwo. Motywacja uczniów opanowujących pierwszy, drugi i kolejny język obcy. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce językow obcych. Uniwersytet Wrocławski, Polska Is globalization real in Eastern Europe? First and second foreign language teaching, intercultural education and learner motivation in Poland. 15. Światowy Kongres AILA, Multilingualism: Challenges and Opportunities, Uniwersytet Duisburg-Essen, Niemcy. Kształcenie nauczycieli języków trzecich lub kolejnych. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Nauczyciel jezyków obcych dziś i jutro. Kalisz, Polska Wpływy międzyjęzykowe z L1 i L2 na L3 w trakcie dokonywania przekładu pisemnego. Konferencja międzynarodowa Translation: Theorie Praxis Didaktik, Uniwersytet Wrocławski, Polska Das multilinguale mentale Lexikon. Międzynarodowa konferencja Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge. Uniwersytet Wrocławski, Polska Psycholinguistische Prozesse im multilingualen Kopf während der Übersetzung und ihre glottodidaktischen Implikationen. Kongres międzynarodowy Jubiläumskongress der Breslauer Germanistik, Uniwersytet Wrocławski, Polska Sprache und Denken, und der Begriffstransfer: Zur Perzeption des Geschlechts der geschlechtslosen Objekte durch Mehrsprachler. 23. Internationale Linguistenkonferenz, Sprache in Wissenschaft und Unterricht, Karpacz, Polska. Conceptual transfer in the trilingual mind: The case of object

5 categorisation. Międzynarodowa Konferencja Language, Thought and Education: Exploring Networks, Zielona Góra, Polska. Das Phänomen des lexikalischen Rücktransfers im multilingualen Kopf während mündlicher Verwendung der Muttersprache. Międzynarodowa konferencja językoznawcza: Im Anfang war das Wort, Uniwersytet Wrocławski, Polska Student tuż przed licencjatem refleksyjny czy odtwórczy? Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Uniwersytet Wrocławski, Polska Problemy z użyciem przedimków w pisemnej produkcji w języku trzecim: analiza psycholingwistyczna i implikacje glottodydaktyczne. Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Wrocławski, Polska Publikacje a) monografie Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność: Aspekty psycholingwistyczne (i inne). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 449 stron Conceptual Transfer in the Multilingual Mind: Perceptions of the Gender of Sexless Entities. Wrocław, Dresden: Quaestio, Neisse Verlag, 168 stron b) artykuły Students learning a third language: anticipating and correcting their errors. The Polish Teacher Trainer 2/1,

6 1995 Using drama with literature students. The Polish Teacher Trainer 3/1, 19. Błędy językowe spowodowane negatywnym wpływem języka niemieckiego na język angielski. Języki Obce w Szkole 2, The importance of the beginning. English Teaching Forum 33, Pamiętnik w nauczaniu języków obcych. Języki Obce w Szkole 2/3, Czy testy sprawności mówienia mogą być rzetelne? Języki Obce w Szkole 4, Czy nagrywanie wypowiedzi osób testowanych przyczynia się do podwyższenia rzetelności wystawionej oceny? ORBIS LINGUARUM 25, z Duszą Sebastianem: Czasowniki ruchu w języku niemieckim i angielskim. Analiza semantyczno-syntaktyczna oraz implikacje metodyczne. Języki Obce w Szkole 2, Multikompetencja ucznia oraz nauczanie języków trzecich i kolejnych. Języki Obce w Szkole 2, Motywacja uczniów opanowujących pierwszy, drugi i kolejny język obcy. W: Anna Michońska-Stadnik, Zdzisław Wąsik (red.), Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Tom I. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, The Intercultural Approach to EFL teaching and learning. English Teaching Forum 46 (4), 10 19, 27. Intercultural education in a foreign language classroom: Preparing our learners for participation in the multicultural world. W: Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.), Linguistische Treffen in Wrocław 2: Linguistica et res cotidianae. Wrocław, Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe,

7 Neisse Verlag, Third language teacher training. Suggestions for improving teacher training courses to meet the demands of L3 learners. W: Ignacio Ramos Gay, A. Jesús Moya Guijarro, José Ignacio Albentosa Hernández (red.), New Trends in English Teacher Education. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La-Mancha, Nauczanie kultury na lekcjach języka obcego w Polsce: Wyniki badań kwestionariuszowych. Języki Obce w Szkole 1, Towards the trilingual mental lexicon. W: Lengyel Zsolt, Navracsics Judit (red.), Tanulmányok a mentális lexikonról: Nyelvelsajátítás beszédprodukció beszédpercepció. / Studies on the Mental Lexicon: Language Acquisition Speech Production Speech Perception. Budapest: Tinta Könyvkiadó, Transferfehler in der schriftlichen Produktion der polnischen Germanistikstudenten in ihrer Drittsprache Englisch: Zum Formund Inhaltstransfer. W: Wojciech Kunicki, Jacek Rzeszotnik, Eugeniusz Tomiczek (red.), Breslau und die Welt: Festschrift für Prof. Dr. Irena Światłowska-Prędota zum 65. Geburtstag. Wrocław, Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, Kształcenie nauczycieli języków trzecich lub kolejnych. W: Mirosław Pawlak, Anna Mystkowska-Wiertelak, Agnieszka Pietrzykowska (red.), Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Poznań, Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, The relationship between language learning experience, motivation and some other individual variables of mature foreign language learners. Glottodidactica 35, Wpływy międzyjęzykowe z L1 i L2 na L3 w trakcie dokonywania przekładu pisemnego. W: Anna Małgorzewicz (red.), Translation: Theorie Praxis Didaktik. Wrocław, Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, Bi-/multilingualism and the perceptions of the gender of objects. Glottodidactica 36,

8 2011 Das Lehren von Deutsch als Drittsprache in Polen. W: Edward Białek, Krzysztof Huszcza, Cezary Lipiński (red.), Texte in Bewegung setzen: Aufsätze zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik. Dresden, Wrocław: Neisse Verlag, Quaestio, Das multilinguale mentale Lexikon aus der Sicht der Psycholinguistik, der Neurolinguistik und des Konnektionismus. W: Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.), Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge II. (Seria Linguistische Treffen in Wrocław VII). Wrocław, Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, Lexical transfer in the written production in a third language the case of content words and function words. Studia Linguistica XXX, Das Phänomen des lexikalischen Rücktransfers im multilingualen Kopf während mündlicher Verwendung der Muttersprache. W: Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.), Im Anfang war das Wort I. Wrocław, Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, Psycholinguistische Prozesse im multilingualen Kopf beim Übersetzen und ihre glottodidaktischen Implikationen. W: Edyta Błachut, Józef Jarosz, Anna Małgorzewicz, Roman Opiłowski (red.), Sprachwissenschaft im Fokus germanistischer Forschung und Lehre. Band 1. Wrocław, Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, Zur Rezeption einer unbekannten Sprache von mehrsprachigen Menschen. Germanica Wratislaviensia. Varia 1. Acta Universitatis Wratislaviensis No Red. Józef Jarosz, Stephan Michael Schröder, Janusz Stopyra. Studia Scandinavica et Germanica. Vom Sprachlaut zur Sprachgeschichte. 28 linguistische Annäherungen an diachrone und synchrone Sprachbetrachtung, Reverse lexical transfer in a multilingual s spoken production in her native language. Studia Linguistica XXXII,

9 2014 Przekład jako problem dydaktyczny z perspektywy psycholingwistycznej. Języki Obce w Szkole 4/2014, content/przek%c5%82ad-jako-problem-dydaktyczny-zperspektywypsycholingwistycznej Problemy z użyciem przedimków w pisemnej produkcji w języku trzecim: analiza psycholingwistyczna i implikacje glottodydaktyczne. Lingwistyka Stosowana 10, Lingwistyka+Stosowana+10+Zofia+Chlopek.pdf 2004 c) recenzje Lucyna Wille, Zdzisław Wawrzyniak, Język niemiecki kluczem do języka angielskiego. Język angielski kluczem do języka niemieckiego. Gramatyka konfrontatywna niemiecko-angielska w ćwiczeniach. Zielona Góra: Kanion W: Orbis Linguarum 26, z Żyromskim Piotrem: Michaela Wolf (red.), Übersetzen Translating Traduire: Towards a Social Turn? Lit Verlag: Berlin W: Orbis Linguarum 33, Zygmunt Tęcza, Gramatyka angielska i niemiecka w opisie równoległym. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego W: Orbis Linguarum 37, d) podręczniki z Małgorzewicz Anną: Niebezpieczne podobieństwa angielskoniemieckie. Gramatyka w ćwiczeniach. Warszawa: REA.

10 2003 e) słowniki jako współautorka: SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI POLSKO ANGIELSKI z gramatyką. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

dr hab. Zofia Chłopek adiunkt w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki gabinet 326 tel.:

dr hab. Zofia Chłopek adiunkt w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki gabinet 326 tel.: dr hab. Zofia Chłopek adiunkt w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki gabinet 326 tel.: +48 71 3752 454 e-mail: zofia.chlopek@uwr.edu.pl Biogram naukowy 1984-1989: studia magisterskie w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Biogram naukowy. Projekty badawcze. Stypendia i pobyty badawcze

Biogram naukowy. Projekty badawcze. Stypendia i pobyty badawcze dr Michał Smułczyński Asystent w Zakładzie Języka Niemieckiego i Pracowni Skandynawistyki pok. 202 tel.: +48 71 3752 240 e-mail: michal.smulczynski@uwr.edu.pl Biogram naukowy 2002-2007 studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Biogram naukowy. Projekty badawcze

Biogram naukowy. Projekty badawcze dr Magdalena Białek Adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki pok. 330 tel.: +48 71 3752 452 e-mail: magdalena.bialek@uni.wroc.pl Biogram naukowy 1997-2000: Studia licencjackie w Instytucie Filologii Germańskiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji i konferencji

Wykaz publikacji i konferencji Dr Paweł Sobkowiak Wykaz publikacji i konferencji I. Publikacje Książki 1. Issues in ESP: designing a model for teaching English for Business Purposes. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. Artykuły i

Bardziej szczegółowo

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH 1. Needs Analysis in the ESP context XI Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH 1. Needs Analysis in the ESP context XI Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH 1. Needs Analysis in the ESP context XI Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce (IATEFL Poland), Politechnika Poznańska,

Bardziej szczegółowo

STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Rokita - Jaśkow E-MAIL: jrokita@ap.krakow.pl STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA RODZAJ ZATRUDNIENIA: ADIUNKT KATEDRA:

Bardziej szczegółowo

STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA SPECJALIZACJA NAUKOWA: GLOTTODYDAKTYKA

STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA SPECJALIZACJA NAUKOWA: GLOTTODYDAKTYKA IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Marzec-Stawiarska E-MAIL: m.marzec.stawiarska@gmail.com STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA SPECJALIZACJA NAUKOWA:

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji, opracowań metodycznych, ukończonych kursów oraz udział w konferencjach naukowych

Wykaz publikacji, opracowań metodycznych, ukończonych kursów oraz udział w konferencjach naukowych Dr Paweł Sobkowiak Wykaz publikacji, opracowań metodycznych, ukończonych kursów oraz udział w konferencjach naukowych I. Publikacje Książki 1. Issues in ESP: designing a model for teaching English for

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOT - SYLABUS

OPIS PRZEDMIOT - SYLABUS OPIS PRZEDMIOT - SYLABUS Nazwa przedmiotu Język w kontekście społecznym Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej UR Kod przedmiotu ---------------------------

Bardziej szczegółowo

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego. Biogram naukowy

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego. Biogram naukowy dr Adam Gołębiowski Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego gab. 210 tel.: +48 71 3752 801 e-mail: adam.golebiowski@uni.wroc.pl Biogram naukowy 1999-2004 studia licencjackie i magisterskie

Bardziej szczegółowo

Biogram naukowy. Projekty badawcze a) zakończone

Biogram naukowy. Projekty badawcze a) zakończone dr Małgorzata Czarnecka Starszy wykładowca w Zakładzie Glottodydaktyki pok. 326 tel.: +48 71 37 52 454 e-mail: malgorzataczarnecka4@gmail.com Biogram naukowy 1990-1995: studia na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4 Department/ Institute: Department of Modern Languages/Institute of Applied Linguistics Applied linguistics assistant first cycle degree full time programme for students with prior knowledge of German Course

Bardziej szczegółowo

Lingwistyka stosowana i jej horyzonty poznawcze Kraków, 17 18 kwietnia 2015

Lingwistyka stosowana i jej horyzonty poznawcze Kraków, 17 18 kwietnia 2015 Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW Lingwistyka stosowana i jej horyzonty poznawcze Kraków,

Bardziej szczegółowo

Mówienie w języku obcym III perspektywa psycholingwistyczna i socjolingwistyczna

Mówienie w języku obcym III perspektywa psycholingwistyczna i socjolingwistyczna Zakład Filologii Angielskiej WP-A UAM w Kaliszu oraz Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji na temat: Mówienie w języku

Bardziej szczegółowo

Udział w projektach badawczych

Udział w projektach badawczych dr Marta Rogozińska Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego Kierownik Studiów Niestacjonarnych gab. 210 tel.: +48 71 3752 801 e-mail: marta.rogozinska@uwr.edu.pl Biogram naukowy 2002-2005:

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY Studia nad teori, praktyk i dydaktyk przek adu Redakcja Maciej P awski Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko aja Kopernika Toru 2012 SPIS TRE CI Wst p... 7 Cz 1 Artyku y i rozprawy

Bardziej szczegółowo

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA NAZWA Lingwokulturologia jako nowy paradygmat lingwistyki Linguistics Beyond And Within 2014 International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2014) Idee i wartości w języku, historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

Anna Mystkowska-Wiertelak, PhD

Anna Mystkowska-Wiertelak, PhD Anna Mystkowska-Wiertelak, PhD Senior lecturer (Starszy wykładowca) mystkows@amu.edu.pl Degrees: 1990 MA in American literature, School of English, Poznań, MA thesis written under the supervision of prof.

Bardziej szczegółowo

Biogram. Projekty badawcze. Stypendia, pobyty badawcze, seminaria i wykłady gościnne na uczelniach zagranicznych

Biogram. Projekty badawcze. Stypendia, pobyty badawcze, seminaria i wykłady gościnne na uczelniach zagranicznych dr hab. Anna Małgorzewicz Kierownik Zakładu Glottodydaktyki i Pracowni Translatoryki Kierownik Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego pok. 330 tel.: +48 71 3752 452 e-mail: anna.malgorzewicz@uni.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-MET-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

najważniejsze kierunki zmian

najważniejsze kierunki zmian Edukacja językowa dla przyszłości najważniejsze kierunki zmian Anna Czura Uniwersytet Wrocławski Edukacja językowa dla przyszłości Gdańsk Przyszłość ść? WCZORAJ DZIŚ JUTRO WCZORAJ Dwudziestolecie międzywojenne

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej Specjalizacja nauczycielska STARY PROGRAM Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990, kształcenie

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Anglistyki PASJA ZNA TYLKO STRONĘ CZYNNĄ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Tradycje poznańskiej szkoły anglistycznej sięgają

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Instytut Filologii Angielskiej dr Ewa Konieczna - Kierownik Zakładu Językoznawstwa Teoretycznego i Historii Języka adiunkt e-mail: eakon@poczta.onet.pl Stopień magistra uzyskała na Uniwersytecie im. Adama

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. O g ł a s z a. Konkurs. ADIUNKTA (j. polski) Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie:

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. O g ł a s z a. Konkurs. ADIUNKTA (j. polski) Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie: ADIUNKTA (j. polski) Wykształcenie kierunkowe: filologia polska Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filologii polskiej a) kopię dyplomu otrzymania stopnia naukowego doktora 1 ASYSTENTA

Bardziej szczegółowo

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS No Course name (in ) 1 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 2 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 3 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 4 Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Studia adresowane są do absolwentów kierunków pedagogicznych posiadających przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wissenschaftlicher Werdegang

Wissenschaftlicher Werdegang Dr. Magdalena Białek Adjunkt am Lehrstuhl für Glottodidaktik Tel.: +48 71 3752 452 E-Mail: magdalena.bialek@uni.wroc.pl Wissenschaftlicher Werdegang 1997-2000: Lizenziatstudium am Institut für Germanistik

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Metodyka nauczania języka

Bardziej szczegółowo

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO WZ 007644-WZ BEC VANTAGE BEC Vantage Masterclass Upper Intermediate : Workbook with key / Ed. Nick Brieger Oxford : University Press, 2009. - 96 s. ; 30 cm. + CD ISBN

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Filologia angielska - glottodydaktyka. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. Filologia angielska - glottodydaktyka. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M/2/5 Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy Glottodydaktyki w języku angielskim Introduction to Glottodidactics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7 1. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA JĘZYKOWA. Termin i miejsce rozpoczęcia: 25 października 2016 roku, godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D

EDUKACJA JĘZYKOWA. Termin i miejsce rozpoczęcia: 25 października 2016 roku, godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D EDUKACJA JĘZYKOWA Nr formy: 73 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka obcego - Uczeń z SPE i specyfika jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego III edycja NOWOCZESNY PROGRAM, AKTYWNE METODY NAUKI, 12 GODZIN PRAKTYK!

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego III edycja NOWOCZESNY PROGRAM, AKTYWNE METODY NAUKI, 12 GODZIN PRAKTYK! 00-330 Warszawa, Nowy Świat 72. www.ibl.waw.pl, e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl, tel.: 530 064 008 STUDIA PODYPLOMOWE 2016/2017 Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego III edycja NOWOCZESNY

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH od roku akademickiego 2016/2017

MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH od roku akademickiego 2016/2017 MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW od roku akademickiego 2016/2017 1. Kierunek LINWISTYKA STOSOWANA jest dla studentów kierunkiem limitowanym: dla I stopnia 2 osoby, dla II stopnia 5 osób. 2. Wymagania dla

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE (DAWNE ZAOCZNE)

STUDIA NIESTACJONARNE (DAWNE ZAOCZNE) PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM STUDIA NIESTACJONARNE (DAWNE ZAOCZNE) I ROK STUDIÓW I semestr 1 praktyczna nauka języka angielskiego ćwiczenia O zaliczenie

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016)

FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016) FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć w Instytucie Filologii Germańskiej Semestr zimowy 2015/2016 STUDIA I STOPNIA

Plan zajęć w Instytucie Filologii Germańskiej Semestr zimowy 2015/2016 STUDIA I STOPNIA Plan zajęć w Instytucie Filologii Germańskiej Semestr zimowy 2015/2016 STUDIA I STOPNIA I rok 9.10-10.40 PNJN: gramatyka praktyczna I (ćw.) I gr., dr L. Krzysiak, GG-322 10.00-10.45 Logika (ćw.) II GR.,

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE ZJAZDY: 9 10 11 października 2015 23 24

Bardziej szczegółowo

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation]

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation] PROGRAM I PLAN SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ NA STUDIACH ZAOCZNYCH MAGISTERSKICH (II STOPNIA). Instytut Historyczny oferuje dwie specjalizacje nauczycielskie: przygotowującą do nauczania jednego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kompetencje językowe w programie Erasmus+ na przykładzie sektora szkolnictwa wyższego. Beata Skibińska Warszawa, 22 września 2014 r.

Kompetencje językowe w programie Erasmus+ na przykładzie sektora szkolnictwa wyższego. Beata Skibińska Warszawa, 22 września 2014 r. Kompetencje językowe w programie Erasmus+ na przykładzie sektora szkolnictwa wyższego Beata Skibińska Warszawa, 22 września 2014 r. Plan prezentacji Program Erasmus+ w pigułce Biegłość językowa cel czy

Bardziej szczegółowo

Diagramy ECTS na rok akademicki 2016/2017

Diagramy ECTS na rok akademicki 2016/2017 Diagramy na rok akademicki 2016/2017 Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie Kierunek: filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja: nauczycielska Skróty: W wykład, C ćwiczenia, CP ćwiczenia praktyczne,

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza:

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia 1. Zajęcia obowiązkowe Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

Biogram naukowy. Projekty badawcze zakończone

Biogram naukowy. Projekty badawcze zakończone dr Agnieszka Kodzis-Sofińska Adiunkt w Zakładzie Literatury Niemiec po roku 1945 Biogram naukowy Studia germanistyczne w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Studia niderlandystyczne

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

= = = = AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO

= = = = AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO UCZEŃ A NAUCZYCIEL pod redakcją Mirosława Pawlaka POZNAŃ KALISZ KONIN 2011 RECENZENT: prof. UŁ dr hab. Jan Majer Copyright by Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia plan obowiązujący dla I i II roku I stopnia P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Specjalność:

Studia I stopnia plan obowiązujący dla I i II roku I stopnia P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Specjalność: PLANY STUDIÓW I i II stopnia OBOWIĄZUJĄCE W KATEDRZE FILOLOGII GERMAŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 013/01 W roku akademickim 013/01 studia w Katedrze Filologii Germańskiej będą odbywać się według różnych planów

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne Program nauczania Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Tytuł: Kierunek: Specjalność: licencjat FILOLOGIA lingwistyka

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka obcego w szkole podstawowej (4-6)

Metodyka nauczania języka obcego w szkole podstawowej (4-6) Kod przedmiotu: IHFIL-L-6s12-2013FA- Pozycja planu: D12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodyka języka obcego w szkole (4-6) 2 Rodzaj przedmiotu specjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ Program specjalizacji nauczycielskiej

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ Program specjalizacji nauczycielskiej 1. Wstęp przygotowano w zgodzie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

CONFERENCE PAPERS AND PUBLICATIONS Degrees:

CONFERENCE PAPERS AND PUBLICATIONS Degrees: e-mail: pawlakmi@amu.edu.pl CONFERENCE PAPERS AND PUBLICATIONS Degrees: 1995 M.A. in English methodology, School of English, Poznań, MA thesis written under the supervision of prof. Krystyna Droździał-Szelest:

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM, WARSZTATY, 30 GODZIN PRAKTYK!

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM, WARSZTATY, 30 GODZIN PRAKTYK! 00-330 Warszawa, Nowy Świat 72. www.ibl.waw.p, e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl, tel.: 530 064 008 STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM,

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Szczecinie Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

Bardziej szczegółowo

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego IV edycja

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego IV edycja 00-330 Warszawa, Nowy Świat 72. www.ibl.waw.pl, e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl, tel.: 530 064 008 STUDIA PODYPLOMOWE 2017/2018 Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego IV edycja NOWOCZESNY

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2 PLAN STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA STUDIA I STOPNIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 201/16 I ROK Semestr I Semestr II Lp. Nazwa przedmiotu Moduł 1 Przedmioty misyjne/ ogólnouniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GERMANISTYKI Studia II stopnia (od )

INSTYTUT GERMANISTYKI Studia II stopnia (od ) INSTYTUT GERMANISTYKI Studia II stopnia (od 1.10.2012) 07.03.2012 I rok 1 Praktyczna nauka języka niemieckiego synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne 2 Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa,

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin W K L ECTS Psychologia 30 30 2,0 Semestr 3 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland Language Schools and Other Institutions where you can learn Polish as a foreign language in Poland City Name of Institution Contact Biała Podlaska PRIME Centrum Języków Obcych biuro@prime-bp.pl Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach dwukierunkowej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

2004 Grant British Council (College Development Grant) na publikację zadań

2004 Grant British Council (College Development Grant) na publikację zadań Imię i nazwisko pracownika: Joanna Rokita-Jaśkow Rozprawa doktorska: 2005 Temat rozprawy: Lexical development in early L2 acquisition. (Rozwój leksykalny we wczesnym przyswajaniu języka obcego). Promotor:

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia

Program studiów II stopnia Program studiów II stopnia Kierunek: Specjalność: studia nad słowiańszczyzną wschodnią filologia białoruska Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne II stopnia dwuletnie ( semestry) studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia

PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia ROK I [rok akad. 2014/2015] konw. godzin Moduł podstawowy zal. ECTS Filozofia w. I 30 zal./o 3 09-FILO-ILS-12 W-F I 30 zal./o 1 32-WF

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE 1 Literatura angielska w 18 ZO 5 1 Kultura brytyjska 1 Kultura

Bardziej szczegółowo

dr hab. Zofia Berdychowska zofia.berdychowska@uj.edu.pl

dr hab. Zofia Berdychowska zofia.berdychowska@uj.edu.pl dr hab. Zofia Berdychowska zofia.berdychowska@uj.edu.pl Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr Izabeli Bawej (zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 14.03.2003 oraz Rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE HARMONOGRAM ZAJĘĆ I SEMESTR ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek Filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek Filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4//10 Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania języka w języku polskim angielskiego 4 English language teaching w języku angielskim Methodology 4 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE HARMONOGRAM ZAJĘĆ II SEMESTR ROK AKADEMICKI 2014/2015

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Lucyna Teresa Bakiera

Lucyna Teresa Bakiera Curriculum vitae Lucyna Teresa Bakiera Magisterium rok 1992 Psychologia, specjalność: psychologia wychowawcza. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska pt. Wyobrażenia własnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GERMANISTYKI

INSTYTUT GERMANISTYKI INSTYTUT GERMANISTYKI Studia II stopnia (od 1.10.2014) 10.06.2014 I rok 1 Praktyczna nauka języka niemieckiego synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne 2 Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/1/2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład ogólny General introduction to the theory and practice of

Bardziej szczegółowo

AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO CO OSIĄGNĘLIŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY? Red. Mirosław Pawlak

AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO CO OSIĄGNĘLIŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY? Red. Mirosław Pawlak AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO CO OSIĄGNĘLIŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY? Red. Mirosław Pawlak POZNAŃ-KALISZ 2008 RECENZENT: Jan Majer Copyright by Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu and Państwowa

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze a) zakończone

Projekty badawcze a) zakończone dr hab. Janusz Stopyra Pracownia Skandynawistyki Adiunkt w Zakładzie Języka Niemieckiego pok. 202 tel.: +48 71 3752 240 e-mail: janusz.stopyra@uwr.edu.pl Biogram naukowy 1985-1990: Studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS F_O_L_I_A_G_E_fMANICA 2, 2000! SYLWETKA NAUKOWA PROF j SORA ALFREDA TARANTOWICZA Profesor Alfred Tarantowicz ur dził się 23 listopada 1931 r. w Biłgoraju (województwo lubelskie)

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Misja Wydziału Filologicznego, poprzez kształcenie, badania naukowe, udział w pomnażaniu dorobku kulturalnego, unowocześnianą

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU

KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: Dydaktyka 2. Kod przedmiotu: FAN-19 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia 5.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013. podręczniki brajlowskie.

Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013. podręczniki brajlowskie. Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013 podręczniki brajlowskie. Klasy 1-3 Faliszewska J Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła. Klasa 2. Semestr 1./ Faliszewska

Bardziej szczegółowo

Kursy złożone i lektoraty językowe

Kursy złożone i lektoraty językowe statnia aktualizacja: 13.10.2015r. Kursy złożone i lektoraty językowe W przypadku przedmiotów realizowanych w ciągu II semestrów, które kończą się egzaminem w drugim do średniej ważonej zalicza się punkty

Bardziej szczegółowo

E-Mail: M.Hernik-Mlodzianowska@ifg.uz.zgora.pl. Wykaz publikacji:

E-Mail: M.Hernik-Mlodzianowska@ifg.uz.zgora.pl. Wykaz publikacji: Magister Monika Hernik Młodzianowska, ur. 1977 w Zielonej Górze, studia filologii germańskiej na Uniwersytecie m, od września 2001 asystentka w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie m; od 2007

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie ekonomiczno-prawne w biznesie

Tłumaczenie ekonomiczno-prawne w biznesie Tłumaczenie ekonomiczno-prawne w biznesie WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Tłumaczenie ekonomiczno-prawne w biznesie - z językiem angielskim w WSB w Bydgoszczy Oprócz

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej na rok 2015/16

Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej na rok 2015/16 Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej na rok 2015/16 I. Kierunek filologia, specjalność filologia germańska, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie), trzyletnie, prowadzone w czterech

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne Bydgoszcz, 10-12 września 2012

Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne Bydgoszcz, 10-12 września 2012 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zapraszają do udziału w konferencji na temat: Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Filologia germańska ogólnoakademicki II ( ) 2016/2017 dla I roku

Filologia germańska ogólnoakademicki II ( ) 2016/2017 dla I roku Rok I II PLAN STUDIÓW Przedmiot kierunek studiów: profil studiów: stopień: od roku: Filologia germańska ogólnoakademicki II ( ) 2016/2017 dla I roku ck1 p1 Razem 1 PNJN 56 56 E 4 pmp 1 Trening interkulturowy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z pedagogiką o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WA UAM na WPA w Kaliszu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z pedagogiką o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WA UAM na WPA w Kaliszu Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z pedagogiką o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WA UAM na WPA w Kaliszu PLAN STUDIÓW I STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY S T U D

Bardziej szczegółowo