PRZYSZŁOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA UCZELNIACH WYŻSZYCH. Praca zbiorowa pod redakcją Moniki Srebro, Elżbiety Typek, Lidii Zielińskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYSZŁOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA UCZELNIACH WYŻSZYCH. Praca zbiorowa pod redakcją Moniki Srebro, Elżbiety Typek, Lidii Zielińskiej"

Transkrypt

1 PRZYSZŁOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA UCZELNIACH WYŻSZYCH Praca zbiorowa pod redakcją Moniki Srebro, Elżbiety Typek, Lidii Zielińskiej Kraków 2015

2 Redakcja: Monika Srebro Elżbieta Typek Lidia Zielińska Recenzenci: Katarzyna Jaśtal Marcin Kleban Copyright by Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015 ISBN: (książka w oprawie miękkiej) ISBN: (on-line pdf) Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27, Kraków

3 SPIS TREŚCI Monika Srebro, Elżbieta Typek, Lidia Zielińska Teaching Foreign Languages at the University Level Prospects for the Future CZĘŚĆ I. ADAPTACJA UCZELNI WYŻSZYCH DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH Agnieszka Kościńska, Magdalena Łubiarz Formy doskonalenia zawodowego lektorów języków obcych oczekiwania a rzeczywistość Bożena Lasoń, Dorota Zawadzka Lektoraty języków obcych na uczelniach wyższych w aspekcie wielojęzyczności Anna J. Piwowarczyk Lektorat jako płaszczyzna rozwoju kompetencji komunikacji międzykulturowej studentów. Możliwości i uwarunkowania Lidia Zielińska Content and Language Integrated Learning approach in Teaching Foreign Languages at the University Level CZĘŚĆ II. SPOSOBY I METODY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Małgorzata Held Czego pragnie pracodawca? Czyli rzecz o wymaganiach wobec pracowników i kandydatów w dziedzinie języków obcych oraz umiejętności komunikacyjnych Piotr W. Parczewski Dekonstrukcja Krajowych Ram Kwalifikacji krytyczna analiza wpływu Krajowych Ram Kwalifikacji na poprawę jakości nauczania języków obcych w polskich szkołach wyższych Jolanta Regucka-Pawlina How to change university classes into effective real-life professional communication using examples from General Business English and English for Tourism classes level B1 and B2

4 Magdalena Sowa Ewolucja programu kształcenia na filologii romańskiej w świetle wyzwań rynku pracy i Krajowych Ram Kwalifikacji Grażyna Strzelecka Wirtschaftsdeutsch für Germanistikstudenten: Eine Gratwanderung zwischen Praxis und Ideal CZĘŚĆ III. NOWOCZESNE METODY I TECHNOLOGIE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Witosław Awedyk Foreign language needs of young Polish professionals on the example of students at Poznan School of Logistics Elżbieta Gajek Projekty międzynarodowe online w akademickim kształceniu językowym Ryszard Kalamarz Uczelniana platforma teraźniejszość i (najbliższa) przyszłość nauczania języków na uczelniach wyższych Urszula Majcher-Legawiec Gra miejska jako forma treningu międzykulturowego w perspektywie podejścia zadaniowego i włączającego Iwona Mokwa-Tarnowska Projekty zespołowe nakierowane na nauczanie języka technicznego w środowisku e-learningowym CZĘŚĆ IV. KONCEPCJA LIFELONG LEARNING (LLL) UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Agnieszka Kłos-Dacka Blended Learning-Your Ally in Supporting Learner Autonomy Sławomir Maskiewicz Kursy języków obcych w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz Uniwersytetu Otwartego jako dwa modele organizacji kształcenia językowego na Uniwersytecie Warszawskim Agnieszka M. Sendur Egzaminy certyfikujące z języków obcych ogólnych i akademickich oraz języków obcych dla potrzeb zawodowych porównanie sprawdzanych umiejętności, sprawności i kryteriów oceny

5 CZĘŚĆ I. ADAPTACJA UCZELNI WYŻSZYCH DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW SPOŁECZNO- -GOSPODARCZYCH

6 Agnieszka Kościńska, Magdalena Łubiarz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LEKTORÓW JĘZYKÓW OBCYCH OCZEKIWANIA A RZECZYWISTOŚĆ At first glance, a variety of professional development forms for teachers of foreign languages may be considered as more than sufficient. Publishing houses enable teachers to participate in conferences, and the very educational market is full of educational institutions with a wide range of professional development forms. Only after a more thorough analysis does it become obvious that the target group for these forms of professional development are teachers employed in primary or secondary schools. There are not many offers for teachers working at universities, though. Certain changes that are the result of introducing National Qualifi cations Framework have forced teachers of foreign languages employed at universities to teach LSP. Hence, not only are these teachers required to be familiar with discipline-related vocabulary, but also to exploit various teaching materials as well as continuously broaden their knowledge as far as the range of their vocabulary is concerned. The aim of the article is to present what these teachers expect as far as their professional development is concerned and to compare the adequacy of available professional development forms to the teachers needs. The article also includes a description of a training session especially designed for this particular group. The training session is based on the needs analysis and the analysis of professional development forms currently available on educational market. Keywords: teachers professional development, language for specific purposes, foreign language teachers, National Qualifications Framework, online training

7 Bożena Lasoń, Dorota Zawadzka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie LEKTORATY JĘZYKÓW OBCYCH NA UCZELNIACH WYŻSZYCH W ASPEKCIE WIELOJĘZYCZNOŚCI In the twenty-fi rst century European institutions advocate multilingualism. The Council of Europe calls for providing every European with an opportunity to learn at least two foreign languages in the course of institutionalized education alongside their mother tongue. The authors attempt to answer the question to which extent universities are involved in the implementation of this idea. The number of foreign language classes offered by universities has been reduced over the last years. The decree passed by the Ministry of Science and Higher Education in November 2011 stipulates that each graduate of Bachelor studies should attain B2 level (CEFR) and a graduate of Masters studies should reach B2 + level. These conditions are not conducive to promoting multilingualism in higher education. Most students are forced to choose English to reach the prescribed B2 level. Yet the labor market wants graduates with a good knowledge of at least two foreign languages. The conducted surveys indicate that the students themselves would prefer to pursue acquisition of two foreign languages within the framework of both Bachelor as well as Master studies. Keywords: multilingualism, foreign language classes at universities, communicative competence, CEFR levels, labour market

8 Anna J. Piwowarczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie LEKTORAT JAKO PŁASZCZYZNA ROZWOJU KOMPETENCJI KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ STUDENTÓW. MOŻLIWOŚCI I UWARUNKOWANIA The study hypothesis is that learning foreign languages has a signifi cant contribution to the development of intercultural competence of students. The aim of the paper is to show how, through learning a foreign language, students learn the culture of the country. This in turn has an impact on the appropriateness and effectiveness of their communication with the representatives of foreign cultures. The study undertakes the problem of shaping the intercultural communication competence of students. It explains the term culture and it presents the elements of culture which are discussed during the process of teaching of a foreign language. The category of language which is understood as a system, and is the key to understanding the culture, is shown in the article. The paper describes the nature and development of intercultural communication competence. The last chapter discusses how intercultural communication is expressed in glottodidactics. In this way the author tries to show how learning a foreign language culturalize communication. Thereby it makes it less technical and more appropriate and embeds it in specifi c cultural conditions. Keywords: intercultural communication competence, higher education, culture

9 Lidia Zielińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT THE UNIVERSITY LEVEL The role of teaching foreign languages at universities needs to be redefi ned and this relates to the process of globalization and constantly changing conditions in the job market. Students should have an opportunity to acquire necessary tools for their job and, consequently, to learn a foreign language inseparably connected with their subject areas, with the assistance of new technologies. In my article I will try to consider the following thesis: teaching of foreign languages at universities will be connected with the departure from teaching general language to teaching specialized language. A teacher also needs to fi nd space for soft skills in the syllabus, as they are of pivotal importance for future employers. In order to meet the needs of students and also the suggestions of lecturers who teach subject courses, content-based language courses have been developed for the last couple of years at the Foreign Languages Department, at Cracow University of Economics. They refl ect such an approach to teaching a foreign language which takes into account the students subject areas and the needs analysis of their language requirements. This is caused by the reality of living in the globalized world in which fast integrative processes of particular elements of acquiring knowledge are the norm. Our work at university might consist in cooperation between subject teachers and the teachers of foreign languages. In my article, I will try to show that such a support is possible and describe what conditions have to be fulfi lled to realize such a task. Apart from that, I will outline what methodological approaches seem to be the most effective, all of this based on my long experience in teaching and preparing ESP language courses. Keywords: CLIL (content and language integrated learning), ESP (English for Specific Purposes), content-based language courses, language teacher, subject teacher

10 CZĘŚĆ II. SPOSOBY I METODY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

11 Małgorzata Held Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie CZEGO PRAGNIE PRACODAWCA? CZYLI RZECZ O WYMAGANIACH WOBEC PRACOWNIKÓW I KANDYDATÓW W DZIEDZINIE JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH In today s world, on the one hand, a lot of accusations towards the educational institutions can be heard, such as universities do not prepare students for working life ; on the other, various organizations conduct research trying to understand specifi c requirements on the part of the employers. This article tries to present some data on how the employers see the knowledge of foreign languages among the university graduates and what requirements they have concerning this fi eld. To form conclusions on what the employers really want and how universities can respond to the needs, data has been collected using a specially prepared questionnaire and similar research done by various organizations. Keywords: foreign languages, employer expectations, questionnaire, analysis, skills

12 Piotr W. Parczewski Politechnika Koszalińska DEKONSTRUKCJA KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI KRYTYCZNA ANALIZA WPŁYWU KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI NA POPRAWĘ JAKOŚCI NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH The paper presents a critical discussion of the concept, mode of implementation, and implications of National Qualifi cations Framework (NQF) for the teaching of foreign languages in Polish higher education institutions. The analysis of the basic aims of NQF, the imposed way of its implementation in universities, and the juxtaposition of the understanding of teaching and quality assurance implied by NQF with the contemporary concept of foreign language learning, teaching and assessment lead to the conclusion that the Framework does not lead to the improvement of the quality of university education, thus inhibiting rather than stimulating improvement of foreign language teaching. Keywords: National Qualifications Framework, neoliberalism, bureaucratic education, taxonomy of educational objectives, individual differences

13 Jolanta Regucka-Pawlina Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie HOW TO CHANGE UNIVERSITY CLASSES INTO EFFECTIVE REAL-LIFE PROFESSIONAL COMMUNICATION USING EXAMPLES FROM GENERAL BUSINESS ENGLISH AND ENGLISH FOR TOURISM CLASSES LEVEL B1 AND B2 The main purpose of ESP classes at universities is to improve students language and business abilities so that they can effectively communicate in their future professional environment. Language tutors can take advantage of the materials and activities from relevant course books as well as design their own teaching materials using authentic texts and resources, where communication always has a defi ned purpose and participants have to adjust to the imposed roles. The choice of the suitable medium, format, style, tone and register contributes to the successful outcome of the communication process, but students should be aware that they need to demonstrate a more fl exible approach and adjust their style to the changing communication context. Some tried and tested activities will be demonstrated in the paper. Keywords: business and tourism, effective communication, language and business skills, authentic materials, practical activities

14 Magdalena Sowa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II EWOLUCJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA FILOLOGII ROMAŃSKIEJ W ŚWIETLE WYZWAŃ RYNKU PRACY I KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI The aim of the article is to provide system solutions in the fi eld of education of Romance philologists, based on the example of the Institute of Romance Philology at KUL (IFR KUL), presented in the context of constantly changing economic and educational conditions. Discussion of the solutions used in the philological curricula is preceded by an analysis of the factors that underlie the changes in education in philological studies. In particular, the following issues are considered: the expectations of employers and labor market requirements, the candidate s profi le, the National Qualifi cations Framework and changes in the education system. Based on a sketched background, the author presents solutions adopted by IFR KUL to adapt education to the economic and educational needs while maintaining a high level of education of Romance philologists and meeting the expectations of internal stakeholders. Keywords: educational program, Romance philology, labor market requirements, National Qualifications Framework

15 Grażyna Strzelecka Uniwersytet Warszawski WIRTSCHAFTSDEUTSCH FÜR GERMANISTIKSTUDENTEN: EINE GRATWANDERUNG ZWISCHEN PRAXIS UND IDEAL The paper presents an outline of a standard course on business language at the Institute of German Studies, University of Warsaw. It focuses on the problem of how to combine two important academic goals: to teach economics and specialized business vocabulary, on the one hand, and to practise various communication skills, on the other. Special consideration is given to the curriculum of the MA study programme at the Institute. Profi ciency in language use is required from graduates looking for a job in business and economics nowadays. Also students expect to refi ne their language skills in practice during the course. The teacher must, therefore, not only teach German, but also lecture on economics and encourage students to study both, theoretical and practical aspects of the fi eld themselves. The question is how to fulfi ll the task successfully. It is argued here that an academic lecturer should be prepared to critically asses the scope of material together with his students. Such constant and mutual assessment of the course contents can, hopefully, provide the balance between the practical language study and creative analysis of texts concerned with theoretical problems of economy. Keywords: business language, business vocabulary, communication skills, academic lecturer, creative analysis

16 CZĘŚĆ III. NOWOCZESNE METODY I TECHNOLOGIE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

17 Witosław Awedyk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu FOREIGN LANGUAGE NEEDS OF YOUNG POLISH PROFESSIONALS ON THE EXAMPLE OF STUDENTS AT POZNAN SCHOOL OF LOGISTICS This paper attempts to discuss the issue of foreign language instruction for a highly specialized group of students. Subsequently, the current article will touch upon the problem of language awareness among young logisticians in Poland on the example of Eurologistics students at Poznan School of Logistics (WSL). In addition, this paper shortly outlines the present status of English in Europe, principally in relation to the growing presence of English lexical borrowings in European languages, especially in their professional jargons. Some attention will also be devoted to the views held by logistics practitioners towards their perception of English as an indispensible tool in their professions. For the purpose of the present paper a written questionnaire has been devised, the fi ndings of which will also be discussed here. Keywords: lingua franca, language awareness, English loanwords, Greek-Latin neologisms, specialist language courses

18 Elżbieta Gajek Uniwersytet Warszawski PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE ONLINE W AKADEMICKIM KSZTAŁCENIU JĘZYKOWYM The article discusses the role of an international project in language teaching at tertiary education. Interationalization is introduced to higher education mainly through Erasmus programme in which students and academic staff participate. However, it can be also introduced into daily teaching practice via online projects. Both students communication needs and Bologna Process recommendations infl uence the need for modifi cations of language teaching aims at tertiary level. The change of the aims introduces changes in the language teaching techniques. Moreover, the use of Information and Communication Technologies allows for international cooperation, developing of various competences such as linguistic, communicative and intercultural competences in academic project work. The online project also enables the introduction of constructivist didactic principles into the teaching practice. The article presents fi ve projects in which Polish students cooperated with students of American colleges (two projects), a Chinese university, a Russian Polytechnique and a Hungarian university. Chinese project was awarded European Language Label. Various digital tools were used in the online projects, for example , chats, communicators (Skype, QQ), tools for presentations, photoessays and fi lms. The results of the analysis show factors which enables success in the projects such as close contact of the students, comparable knowledge of the partner s culture, important reasons of participation in the project, and autonomous settings. Factors which decrease the effects of the project are the following: too much teacher control, lack of engagement, too high expectations, and technical problems. The analysis shows that well-planned and well-performed online project may be effective for language teaching at tertiary level. Keywords: project, international cooperation, teaching foreign languages, tertiary education

19 Ryszard Kalamarz Uniwersytet Śląski w Katowicach UCZELNIANA PLATFORMA TERAŹNIEJSZOŚĆ I (NAJBLIŻSZA) PRZYSZŁOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKÓW NA UCZELNIACH WYŻSZYCH Can we imagine the present day university without the e-learning platform? Ten years ago this would not have sounded like a rhetorical question at all. Although there are quite a few sceptics, Moodle and other tools are an indispensable part of the academic environment. The university foreign language teaching and its organization benefi t a lot from this one, uncomplicated and, importantly, especially nowadays, inexpensive tool like the popular Moodle system. The presentation of some of its practical applications at the University of Silesia Foreign Language Teaching Centre, from the placement test to the key competences, leaves no doubt. Keywords: Moodle, foreign language teaching, university foreign language classes, e-learning

20 Urszula Majcher-Legawiec Uniwersytet Jagielloński GRA MIEJSKA JAKO FORMA TRENINGU MIĘDZYKULTUROWEGO W PERSPEKTYWIE PODEJŚCIA ZADANIOWEGO I WŁĄCZAJĄCEGO A location-based game for foreign students of Polish in Poland is an educational activity, a form of intercultural training carried out in real time, within the city space, according to a pre-established scenario including tasks for players to complete using their own ideas as solutions. The goal of such a game is to activate processes supporting development of the student s communicative competence in intercultural situations. While teaching, the instructor may make use of tasks which simulate natural situations and are to be carried out in the classroom, but he or she may also prepare tasks to be completed outside the classroom, in contact with natural users of the language. The general direction of these tasks is planned, but the way they are to be completed is not. The fi rst group of tasks represents general cultural training, preparation for contact with the culture being introduced through the use of the language being learned, but such training is done using a randomly assembled group of people representing various cultures in the safe space of the classroom. The second group of tasks designs real communication situations in real intercultural space, which are carried out by the student in contact with a natural user of the language and in a situation where communication noise and genuine emotions play a part. Tasks in this group not only represent training in communication in an inter- and multicultural situation, but are also real activities and even their own form of evaluation of the student s linguistic competence. They can be considered from the perspective of a task-based and integrative approach. In this presentation, types of tasks making up the location-based game are presented, which not only represent training in communication or a test of communicative and intercultural competence, but as tasks carried out in the city space, with the participation of Polish-speakers met by chance and who represent various attitudes towards foreigners and who are invited to complete a task (the initiative here always lies with the student of the foreign language) falling within the limits of the students sociolinguistic and cultural competence which also represent a spontaneous and natural communicative act in an intercultural situation. Keywords: a location-based game, intercultural training, perspective of a taskbased and integrative approach

21 Iwona Mokwa-Tarnowska Politechnika Gdańska PROJEKTY ZESPOŁOWE NAKIEROWANE NA NAUCZANIE JĘZYKA TECHNICZNEGO W ŚRODOWISKU E-LEARNINGOWYM Students learning technical English in a constructivist, constructionist and connectivist e-learning environment have the chance to develop the necessary skills to co-operate and collaborate effectively. Working together, a group of students can considerably improve their language and non-language skills and achieve the aims of the course. Co-operative and collaborative activities enhance students performance as they encourage them to handle diffi cult and complex tasks, and to make a greater effort. A virtual learning environment, such as Moodle, promotes selfdirected as well as collaborative and co-operative learning. It offers Web 2.0 tools such as wiki, blog, workshop, survey and discussion forum, which allow students to communicate, share ideas, build knowledge and participate in projects. The paper shows how collaborative work affects a traditional classroom-based course with an e-learning component that focuses on technical English. Keywords: language teaching and learning, collaborative projects, e-learning, Moodle

22 CZĘŚĆ IV KONCEPCJA LIFELONG LEARNING (LLL) UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

23 Agnieszka Kłos-Dacka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II BLENDED LEARNING-YOUR ALLY IN SUPPORTING LEARNER AUTONOMY Helping students to develop linguistic and learning skills that are likely to meet the requirements of the job market poses a challenge on the part of language teachers. Students in one language group often display mixed linguistic competence and are very often barely at CEF A2 level. It is highly recommended for students to study specialized vocabulary related to their particular line of studies. Still very frequent scarcity of proper LSP materials and the length of university language course ( only 120 hours) complete the gloomy picture. In this article I wish to share my experience of an attempt to develop and support learner autonomy in my students through a learner-centred approach, which is going to help them adjust to the requirements of the constantly changing world. Blended learning solutions I employ in my work and which are currently easily accessible and appreciated by the students are a great ally in that struggle. Keywords: lifelong learning, learner autonomy, blended learning, teacher s role users of a foreign language.

24 Sławomir Maskiewicz Uniwersytet Warszawski KURSY JĘZYKÓW OBCYCH W RAMACH UNIWERSYTECKIEGO SYSTEMU NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ UNIWERSYTETU OTWARTEGO JAKO DWA MODELE ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM The paper focuses on language teaching at University of Warsaw. Open University and University System of Language Provision apparently targeted at different students share many elements that make up a versatile model preparing students for contemporary challenges on the labour market. They offer language courses that fulfi l the idea of lifelong learning and meet the needs of both the professionals as well as those that will soon seek employment. The author also discusses key factors in systemic solutions when creating language provision systems. Keywords: language teaching; university; labour market; lifelong learning; adult education

25 Agnieszka M. Sendur Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego EGZAMINY CERTYFIKUJĄCE Z JĘZYKÓW OBCYCH OGÓLNYCH I AKADEMICKICH ORAZ JĘZYKÓW OBCYCH DLA POTRZEB ZAWODOWYCH PORÓWNANIE SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI, SPRAWNOŚCI I KRYTERIÓW OCENY A vast array of language certifi cates that prove the holder s profi ciency in LSP is currently available on the educational market. At the same time representatives of a number of vocations do not have the possibility to obtain a certifi cate of language abilities in their particular profession. Should these professionals wish to obtain a language certifi cate at a particular level of profi ciency, they have no other choice than to take a general or academic language exam. Are the skills and abilities tested using general or academic language examinations the same as those assessed in LSP tests? What are the differences between the various kinds of exams? Do the results of general and academic tests give a fair description of a candidate s language profi ciency in a particular profession? The author tries to answer these questions on the basis of three ESP certifi cate examinations available in Poland. Keywords: language certification, assessment, exams, languages for specific purposes

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE

SYLLABUS. Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE SYLLABUS Nazwa przedmiotu/course TITLE Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE Studia/DEGREE PROGRAMME Europejczyk

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji i konferencji

Wykaz publikacji i konferencji Dr Paweł Sobkowiak Wykaz publikacji i konferencji I. Publikacje Książki 1. Issues in ESP: designing a model for teaching English for Business Purposes. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. Artykuły i

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

PL-CALL conference Programme 5-6 June 2014

PL-CALL conference Programme 5-6 June 2014 PL-CALL conference 8.00 9.30 9.45 THURSDAY, 5 JUNE 2014 Registration (conference venue, Łucka 11, Warszawa/) Opening speech: prof. zw. dr hab. Jacek Fisiak Plenary lecture / wykład plenarny Elżbieta Gajek:

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

PL-CALL conference Programme 5-6 June 2014

PL-CALL conference Programme 5-6 June 2014 PL-CALL conference Programme THURSDAY, 5 JUNE 2014 8.00 9.30 9.45 11.00 11.00 11.30 Registration (conference venue, Łucka 11, Warszawa/Warsaw) Opening speech: prof. zw. dr hab. Jacek Fisiak Plenary lecture

Bardziej szczegółowo

Partner consultation polls to evaluate lot4eng.com platform and e-learning modules. lot4eng.com (Logistics Open Training for Engineering Competence)

Partner consultation polls to evaluate lot4eng.com platform and e-learning modules. lot4eng.com (Logistics Open Training for Engineering Competence) Please send comments to the April 25, 2012 10/04/2012 Partner consultation polls to evaluate lot4eng.com platform and e-learning modules lot4eng.com (Logistics Open Training for Engineering Competence)

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się?

Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się? Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się? Seminarium Bolońskie Proces Boloński: nowe wyzwania dla polskich uczelni Uniwersytet w Białymstoku, 12 maja 2010 r. Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1 Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Wprowadzenie do programowania gier komputerowych

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Koordynator Dr Stanisław Skórka Zespół dydaktyczny

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Koordynator Dr Stanisław Skórka Zespół dydaktyczny Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Architektura informacji Information Architecture Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Stanisław Skórka Zespół dydaktyczny Opis kursu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness ETHICS IN COACHING Axiological foundations supporting changes of consciousness Lidia D. Czarkowska PhD & Bożena Wujec MA Agenda What coaching is and what is not History of Coachig Ethics in coaching Telic

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE FRANCJI JAKO PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA SYSTEMOWEGO DO ZAŁOŻEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE FRANCJI JAKO PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA SYSTEMOWEGO DO ZAŁOŻEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO mgr Justyna Sobolewska-Noël ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE FRANCJI JAKO PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA SYSTEMOWEGO DO ZAŁOŻEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO Artykuł porusza kwestię reformy systemu

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Foreign language learning and teaching project work method, cross-curricular education Socio- and ethno-linguistics Intercultural communication

Foreign language learning and teaching project work method, cross-curricular education Socio- and ethno-linguistics Intercultural communication MAREK KRAWIEC /PhD/ AFFILIATIONS Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych (PWSZ Wałbrzych) senior lecturer Complex of Secondary Schools No. 1 in Krotoszyn (ZSP nr 1 Krotoszyn) teacher

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Version 1.0: 0606 abc. General Certificate of Education. 2006 examination June series

Version 1.0: 0606 abc. General Certificate of Education. 2006 examination June series Version.0: 0606 abc General Certificate of Education Polish 5686 POL Responsive Writing Mark Scheme 006 examination June series Mark schemes are prepared by the Principal Examiner and considered, together

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Logistyka zaopatrzenia Procurement logistics/supply Logistics Subject

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ na temat: MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH W DUŻEJ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ Autor:

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo