Marek Derenowski, PhD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marek Derenowski, PhD"

Transkrypt

1 Marek Derenowski, PhD Adjunct Degrees: 1998 MA in English methodology, University of Warsaw MA thesis written under the supervision of prof. Maria Dakowska: Learning strategies in vocabulary acquisition 2004 PhD in applied linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań Doctoral dissertation written under the supervision of prof. Krystyna Droździał-Szelest: Dialogue journal as a means of developing teacher s reflective awareness Research interests: language learning strategies teachers professional development autonomy in language learning culture in the language classroom intercultural competence learner autonomy learning strategies European Language Portfolio Teaching experience: foreign language pedagogy descriptive grammar European education introduction to linguistics selected issues in applied linguistics psychological theories in language acquisition

2 intercultural communication BA seminar MA seminar proseminar EFL at university level Publications: (1) "Differentiation as a key to effective teaching in mixed ability classes" ["Zróżnicowanie zajęć jako klucz do efektywnego nauczania w klasach o zróżnicowanym poziomie"]. In: Danuta Stanulewicz (ed.) PASE Papers in Linguistics, Translation and TEFL Methodology. Gdańsk: Gdańsk University Press, (2) Matchbox English. Włodzimierz Sobkowiak (ed.) Poznań: Poznań University Press. (3) "Differentiation as a key to effective teaching in mixed ability classes" ["Zróżnicowanie zajęć jako klucz do efektywnego nauczania w klasach o zróżnicowanym poziomie"].zeszyt Naukowy IN PWSZ w Koninie 2/2002, Published previously in Danuta Stanulewicz (ed.) PASE Papers in Linguistics, Translation and TEFL Methodology. Gdańsk: Gdańsk University Press, (4) "Developing knowledge concerning culture with the use of movies foreign language lesson" [Rozwijanie wiedzy kulturowej przez wykorzystanie filmu na lekcjach języka obcego"]. Magazyn o Dobrym Nauczaniu 0/2002, 4-5. (5) "Developing cultural awareness during foreign language lessons" ["Rozwijanie świadomości kulturowej na lekcjach języka obcego"]. Języki Obce w Szkole 3/2006, 4-6. (6) "Incorporating elements of culture in teaching foreign languages" ["Wykorzystanie elementów kulturowych w nauczaniu języków"]. (7) "Providing meaningful pronunciation error correction during oral practice in the language classroom" ["Poprawa błędów w wymowie podczas rozwijania sprawności mówienia w klasie językowej"]. In Włodzimierz Sobkowiak, Ewa Waniek-Klimczak (eds.) Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego w Polsce,

3 (8) "Presenting language learning strategies in the classroom a short overview". ["Prezentacja strategii uczenia się w klasie - krótki przegląd"]. Zeszyt Naukowy IN PWSZ w Koninie 4/2006, (9) Zeszyt Naukowy IN PWSZ w Koninie 4(7)/2006. Marek Derenowski (ed.) Wydawnictwo PWSZ Konin, ss 133. (10) Discovering Language vol 1. [Odkrywanie Języka] Konin: Wydawnictwo PWSZ Konin. (11) "Rozwijanie refleksyjności nauczycielskiej jako niezbędny element w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli" ["Developing teachers reflectivity as a necessary element in teacher education and development]. Jan Grzesiak (ed.) Ewaluacje i innowacje w edukacji Konin: Wydawnictwo PWSZ Konin, (12) "Rozwijanie refleksyjności nauczycielskiej jako niezbędny element w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli" [Developing teacher reflectivity as a necessary element in teacher education and development]. Języki Obce w Szkole 1/2007, Previously published in Jan Grzesiak (ed.) Ewaluacje i innowacje w edukacji 3. Konin: Wydawnictwo PWSZ Konin, (13) "Rozwijanie autonomii uczniowskiej jako niezbędny element w procesie wdrażania portfolio językowego w klasie językowej". ["Developing learner autonomy as a necessary element in introducing ELP in foreign language classroom"], In: Mirosław Pawlak, Jadwiga Fisiak (eds.) Europejski system opisu kształcenia językowego i Europejskie portfolio językowe a polski system edukacji, (14) "Rozwijanie refleksyjności nauczycielskiej jako efektywny sposób zwiększania motywacji i zapobiegania problemowi wypalenia zawodowego" [Developing reflectivity as an effective way of developing motivation and preventing professional burnout"]. In: Anna Michońska-Stadnik, Zdzisław Wąsik (eds.). Nowe spojrzenia na motywację w dydaktycejęzyków obcych. Vol.1, (15) "Dialogue Journal as a means of teacher s reflective development" [Dziennik jako narzędzie do rozwijania refleksyjności nauczycielskiej"]. Zeszyt Naukowy IN PWSZ w Koninie. Nr 1(8)/ (16) "The place of target language culture in the language classroom" ["Miejsce kultury w klasie językowej"]. In: Mirosław Pawlak (ed.) Investigating English Language Learning and Teaching

4 (17) Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych [Problems of modern foreign language didactics]. M. Pawlak, B. Wolski, M. Derenowski (eds.). Poznań Kalisz: Wydawnictwo UAM, ss (18) "In search for an ideal candidate for foreign language teacher. An attempt to evaluate foreign language teacher training program" ["W poszukiwaniu idealnego kandydata na nauczyciela języka obcego. Próba ewaluacji procesu kształcenia nauczycieli języków obcych"]. In: Mirosław Pawlak (ed.). Nauczyciel Języków obcych dziś i jutro (19) "An attempt to evaluate a journal as a research tool" ["Próba ewaluacji dziennika jako narzędzia badawczego ]. In Halina Widła (ed.). Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce. Neofilolog (20) "In search for an ideal candidate for foreign language teacher" ["W poszukiwaniu idealnego kandydata na nauczyciela języka obcego]. In Jan Grzesiak (ed.). Ewaluacja i Innowacje w Edukacji. Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela (21) "Using cultural component in the process of effective language skill development" [Wykorzystanie komponentu kulturowego w procesie efektywnego rozwijania sprawności językowych ]. In Krystyna Droździał-Szelest (ed.) Materiały Edukacyjne w Nauczaniu Języków Obcych Teoria i Praktyka (22) "Developing teacher's reflectivity in the process of becoming professional teacher". ["Rozwijanie refleksyjności nauczycielskiej w procesie stawania się profesjonalnym nauczycielem ]. In Jan Grzesiak (ed.). Profesjonalne praktykiprofesjonalni nauczyciele. Wybrane konteksty praktyk pedagogicznych (23) "Strangers in paradise: The role of target language culture in foreign language teaching materials" ["Zagubieni w raju. Rola kultury języka obcego w materiałach do nauki języków obcych"]. In Mirosław Pawlak (ed.). Extending the boundaries of research on second language learning and teaching (24) "Investigating the development of students intercultural competence ["Rozwijanie kompetencji interkulturowej uczniów"]. In Raciene E. (ed.). Language in different contexts vol (25) "The process of autonomy development in Polish educational context - senior highschool environment ["Autonomizacja ucznia w polskim kontekście edukacyjnym środowisko licealne"]. In Mirosław Pawlak (ed.). Autonomia w nauce języka obcego uczeń a nauczyciel

5 (26) "Target language culture in foreign language teaching materials" [Kultura języka docelowwego w materiałach do nauczania języków obcych"]. In Janusz Arabski and Adam Wojtaszek (eds). Aspects of culture in second language acquisition and foreign language learning (27) Reflective teachers in the modern educational context. [Refleksyjni nauczyciele we współczesnym kontekście edukacyjnym]. Wydawnictwo PWSZ Konin. 198 pp. (28) "The reasons for educational failures of the first year students in the light of teachers' education" ["Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych studentów pierwszego roku studiów wobec jakości kształcenia nauczycieli"]. In Jan Grzesiak i Paweł Trzos (red.) Wyznaczniki Ewaluacji i Jakości Praktyk Pedagogicznych. Wydawnictwo PWSZ w Koninie. (29) "Taking a closer look at the professional development of foreign language teachers" [Spojrzenie na proces rozwoju zawodowego nauczycieli języków obcych"]. In Ewa Piechurska-Kuciel and Liliana Piasecka (eds.) Variability and stability in foreign and second language learning contexts: Volume 1, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing (30) "Developing foreign language learners Intercultural Competence through Computer Assisted Language Learning in Polish educational context" [Rozwijanie kompetencji interkulturowej uczniów wspomagane komputerowo w polskim kontekście edukacyjnym"]. Iranian Journal of Language and Literature vol 2. No (31) "Discovering cultures. Developing intercultural awareness among foreign language teachers" ["Okrywanie kultur. Rozwijanie świadomości kulturowej u nauczycieli języków obcych"]. In Ugur Yavuz (ed.) Language and communication. Research trends and challenges. Izmir University Press (32) "The use of authentic materials in developing learners motivation" [Wykorzystanie materiałów autentycznych w rozwijaniu motywacji uczniowskiej"]. In Eda Tomello (ed.). Learning and teaching languages in a multi-cultural spacetime (33) Book Review: Reflectivity in Pre-service Teacher Education: a Survey of Theory and Practice [Recenzja książki: Reflectivity in Pre-service Teacher Education: a Survey of Theory and Practice]. In Studies in Second Language Learning and Teaching vol. 2,no

6 (34) Recenzja książki: Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce. [Book review: Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce]. Neofilolog vol. 39/ (35) Recenzja książki: Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się. O kompetencjach, motywowaniu i strategiach. Roczniki Humanistyczne t. 61 z. 5 (neofilologia) Conference papers: (1) Paper read at the Tenth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Papers in Linguistics, Translation and TEFL Methodology PASE conference, Gdańsk, "Differentiation as a key to effective teaching in mixed ability classes". (2) Paper read at the Sixth Phonological Conference. Didactics of Foreign Language Phonetics in Poland, Konin, " Providing meaningful pronunciation error correction during oral practice in the language classroom". (3) Paper read at Evaluation and Innovation in Teaching conference, Konin, "Developing reflectivity as a necessary condition for teacher professional development". (4) Paper read at Common European Framework of Reference for Languages and European Language Portfolio in Polish education conference, Łódź, "Developing learner autonomy as a necessary element of effective introduction of the ELP in the foreign language classroom". (5) Paper read at the 1st Learner Autonomy in Foreign Language Teaching conference, Konin, "No one is more lost than the one who thinks he/she knows the way. Teacher in the process of autonomy development, in Polish educational context". (6) Paper read at the 19th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Szczyrk, "The use of mnemonics in the foreign language classroom". (7) Paper read at the Polish Neophilological Association conference, Wrocław, "Developing teacher reflectivity as an effective way to prevent professional burnout"

7 (8) Paper read at IATEFL Research SIG international conference, Konin, "The place of target language culture in the language classroom". (9) Paper read at the 11th International Conference on English and American Studies Jagiellonian University, Kraków, "The place of target language culture in the modern language classroom". (10) Paper read at the Polish Neophilological Association conference, Kalisz, "In search of 'ideal' candidate for foreign language teacher. An attempt to evaluate the foreign language teacher training process". (11) Paper read at Speaking in Foreign Language 1st international conference- Successes and Failures in Learning and Teaching conference, Konin, "The use of culture in effective development of foreign language speaking skills". (12) Paper read at 21st International Conference on Foreign / Second Language Acquisition. Individual Learner Differences in Second Language Acquisition, Szczyrk, "Investigating the process of developing students intercultural competence". (13) Paper read at the Polish Neophilological Association conference. Concepts in glottodydactics, Sosnowiec, "An attempt to evaluate a journal as an effective research tool". (14) Paper read at the 19th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Crossing frontiers, staking out new territories, Kalisz, "Strangers in paradise. The role of culture in foreign language teaching materials: an evaluation from an intercultural perspective". (15) Paper read at the 8th Pedagogical Forum. Evaluation and Innovations in Education. Teacher Competencies and Responsibilities, Konin, "In search of ideal candidate for teacher. An attempt to evaluate teacher training. (16) Paper read at Learner Autonomy in Foreign Language Teaching - Learner and Teacher conference, Konin, "The process of autonomy development in Polish educational context - senior highschool environment". (17) Paper read at the 22nd International Conference on Foreign/ Second Language Acquisition. Szczyrk "The role of culture in foreign language teaching materials: an evaluation from an intercultural perspective".

8 (18) Paper read at Polish Neophilological Association, Lublin, "The unique learner - individual educational needs in learning foreign languages. When listening to learners we create an opportunity to dream". (19) Paper read at Foreign Language Didactics and its Use in Education conference, Warszawa "Investigating the development of students intercultural communicative competence". (20) Paper read at Educational Materials in Teaching Foreign Languages - Theory and Practice conference, Gorzów Wlkp "The use of target language culture in effective language skill development". (21) Paper read at Topics In Applied Linguistics: Stability and Variability. Opole, "Taking a closer look at the professional development of foreign language teachers". (22) Paper read at Professional Practice Professional Teachers conference, Konin, "The development of teacher reflectivity in the process of becoming a professional teacher". (23) Paper read at the 20th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English In Comparison Juxtapositions, Correspondences, and Differentiations in English Studies. Toruń, "Investigating the correspondence between teacher s personality and students performance in the language classroom". (24) Paper read at Speaking in Foreign Language 2nd international conference, Konin, "The use of communication strategies during speaking activities by high school learners". (25) Paper read at the 23rd International Conference on Foreign / Second Language Acquisition. The Affective Dimension in Language Acquisition and Learning. Szczyrk, "The use of authentic materials in developing students motivation". (26) Paper read at the Polish Neophilological Association conference, Kalisz, "The place of L1 in foreign language classroom". (27) Paper read at the Polish Neophilological Association conference, Kalisz, "Effective use of selected elements of culture in language teaching". (28) Paper read at the IATEFL Research SIG conference. Classroom oriented research: Achievements and challenges. Kalisz, "Development of intercultural competence in the language classroom through CALL".

9 (29) Paper read at Professional Practice Professional Teachers conference, Konin, "The analysis of the reasons for educational failures among first year students as a tool used for the improvement in teaching and upbringing". (30) Paper read at Topics in Applied Linguistics. Opole, "Cognitive and Affective Language Processes in Intercultural Contexts. Application of Multiple Intelligences Theory in the foreign language classroom". (31) Paper read at the Learner Autonomy in teaching Foreign Languages - Techniques, Strategies, Tools conference, Konin, "Practice what you preach. Perceptions on becoming autonomous language teachers". (32) Paper read at the 24th International Conference on Foreign / Second Language Acquisition. Language awareness in second/foreign language learning. Szczyrk, "More than words. Developing intercultural awareness as a necessary condition in the process of effective foreign language acquisition". (33) Paper read at the Polish Neophilological Association, Bydgoszcz, "Teacher language competence and foreign language teacher education old, but still valid dilemmas". (34) Paper read at Professional Practice Professional Teachers conference, Konin, "Leader, partner, advisor. Expectations and challenges connected with adopting the role of the student teaching practice". (35) Paper read at Speaking in a Foreign Language: Psycholinguistic and Sociolinguistic Perspectives third international conference, Konin "Does it still matter? Teaching English pronunciation in Polish senior highschools". (36) Paper read at the 25th International Conference on Foreign / Second Language Acquisition "Qualitative approach in researching second/foreign language acquisition". Szczyrk "Do we really have to do it? Taking a closer look at learners' opinions concerning the process of journal writing". (37) Paper read at the Polish Neophilological Association conference, Wrocław "Lack of reflectivity as a negative factor influencing the teacher behavior in and outside the classroom". (38) Paper read at the third international conference IATEFL Research SIG. Konin, "Adopting the role of a mentor in contemporary foreign language classroom".

10 (39) Paper read at Professional Practice Professional Teachers conference. Konin, "The influence of teaching practice on the learners' reflectivity concerning the teaching profession". (40) Paper read at 29th International Annual Conference of APEEA, Success and Failure, Aveiro, Portugal, "Investigating the reasons of academic failure among first year English language students". (41) Paper read at the 30th Annual TESOL Greece Convention. "Back to the Future: English for All Ages". Athens, Greece, "Teacher s reflective development through journal writing". (42) Plenary paper read at the 14th International creativity conference Creativity across the lifespan of an individuality. Riga, Latvia, "Investigating the influence of teacher s creativity on the development of students motivation and autonomy". (43) Plenary paper read at the 4th International Conference Aspects of Language Functioning in Different Linguistic, Didactic and Sociocultural Contexts. Vilnius, Lithuania, "Investigating the process of developing learners intercultural competence". (44) Paper read at the Language and Communication: Research Trends and Challenges conference. Izmir, "Discovering cultures. Developing intercultural awareness among foreign language teachers". (45) Paper read at Learning and Teaching Languages in a Multi-Cultural Spacetime. Tartu, "The use of authentic materials in developing learners motivation". Professional organizations: Modern Language Association of Poland (PTN), Organizer of conferences and congresses: (1) Autonomy in Language Teaching Conference - Konin (2) Research SIG Conference Exploring English Language Learning and Teaching (3) Konin (4) Polish Philology Association Conference - Kalisz (5) Speaking in a foreign language Conference - Konin,

11 (6) 19th Conference of the Polish Association for the Study of English, Kalisz, (7) Autonomy in Language Teaching Conference Konin (8) Professional Teachers Professional Teaching Practice - Konin 2010 (9) Speaking in a foreign language Konin (10) Classroom-oriented research: Achievements and challenges. Research SIG Kalisz (11) Polish Philology Association Conference - Kalisz Professional service and experience: Adam Mickiewicz University, Poznań, Kalisz branch, Adjunct Professor (2004-) Konin State School of Higher Professional Education, Lecturer ( ), Adjunct Professor (2008-) Teacher of English in Third Lyceum in Konin ( ) Teacher of English in Second Lyceum in Konin ( ) Honors: Prize of the Principal of III High School in Konin in 1999 and 2002, 2003 Prize of the Rector of State School of Higher Professional Education in Konin in 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011

CONFERENCE PAPERS AND PUBLICATIONS Degrees:

CONFERENCE PAPERS AND PUBLICATIONS Degrees: e-mail: pawlakmi@amu.edu.pl CONFERENCE PAPERS AND PUBLICATIONS Degrees: 1995 M.A. in English methodology, School of English, Poznań, MA thesis written under the supervision of prof. Krystyna Droździał-Szelest:

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji i konferencji

Wykaz publikacji i konferencji Dr Paweł Sobkowiak Wykaz publikacji i konferencji I. Publikacje Książki 1. Issues in ESP: designing a model for teaching English for Business Purposes. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. Artykuły i

Bardziej szczegółowo

Anna Mystkowska-Wiertelak, PhD

Anna Mystkowska-Wiertelak, PhD Anna Mystkowska-Wiertelak, PhD Senior lecturer (Starszy wykładowca) mystkows@amu.edu.pl Degrees: 1990 MA in American literature, School of English, Poznań, MA thesis written under the supervision of prof.

Bardziej szczegółowo

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH 1. Needs Analysis in the ESP context XI Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH 1. Needs Analysis in the ESP context XI Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH 1. Needs Analysis in the ESP context XI Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce (IATEFL Poland), Politechnika Poznańska,

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji, opracowań metodycznych, ukończonych kursów oraz udział w konferencjach naukowych

Wykaz publikacji, opracowań metodycznych, ukończonych kursów oraz udział w konferencjach naukowych Dr Paweł Sobkowiak Wykaz publikacji, opracowań metodycznych, ukończonych kursów oraz udział w konferencjach naukowych I. Publikacje Książki 1. Issues in ESP: designing a model for teaching English for

Bardziej szczegółowo

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4 Department/ Institute: Department of Modern Languages/Institute of Applied Linguistics Applied linguistics assistant first cycle degree full time programme for students with prior knowledge of German Course

Bardziej szczegółowo

Foreign language learning and teaching project work method, cross-curricular education Socio- and ethno-linguistics Intercultural communication

Foreign language learning and teaching project work method, cross-curricular education Socio- and ethno-linguistics Intercultural communication MAREK KRAWIEC /PhD/ AFFILIATIONS Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych (PWSZ Wałbrzych) senior lecturer Complex of Secondary Schools No. 1 in Krotoszyn (ZSP nr 1 Krotoszyn) teacher

Bardziej szczegółowo

STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA SPECJALIZACJA NAUKOWA: GLOTTODYDAKTYKA

STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA SPECJALIZACJA NAUKOWA: GLOTTODYDAKTYKA IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Marzec-Stawiarska E-MAIL: m.marzec.stawiarska@gmail.com STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA SPECJALIZACJA NAUKOWA:

Bardziej szczegółowo

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS No Course name (in ) 1 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 2 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 3 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 4 Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Professor Mirosław Pawlak

Professor Mirosław Pawlak Professor Mirosław Pawlak Acting Dean for English Philology in Kalisz Head of the Department of English Studies e-mail: pawlakmi@amu.edu.pl Degrees: 1995 M.A. in English methodology, School of English,

Bardziej szczegółowo

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

UMCS, Department of English, BA Courses

UMCS, Department of English, BA Courses UMCS, Department of English, BA Courses 2016-17 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko: Melanie Ellis stopień naukowy: dr stanowisko: adiunkt Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra dydaktyki języka angielskiego

imię i nazwisko: Melanie Ellis stopień naukowy: dr stanowisko: adiunkt Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra dydaktyki języka angielskiego Rozprawa doktorska: 2004 Temat rozprawy: Developing speaking skills in the teaching of English at the advanced level. Design, implementation and evaluation of a task-based syllabus for trainees of pre-service

Bardziej szczegółowo

Instytut Neofilologii

Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii 1. Kadra dydaktyczna We wrześniu 2012 r. Instytut Neofilologii (IN) został połączony ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i od początku roku akademickiego 2012/2013 prowadzi

Bardziej szczegółowo

PL-CALL conference Programme 5-6 June 2014

PL-CALL conference Programme 5-6 June 2014 PL-CALL conference 8.00 9.30 9.45 THURSDAY, 5 JUNE 2014 Registration (conference venue, Łucka 11, Warszawa/) Opening speech: prof. zw. dr hab. Jacek Fisiak Plenary lecture / wykład plenarny Elżbieta Gajek:

Bardziej szczegółowo

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO WZ 007644-WZ BEC VANTAGE BEC Vantage Masterclass Upper Intermediate : Workbook with key / Ed. Nick Brieger Oxford : University Press, 2009. - 96 s. ; 30 cm. + CD ISBN

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko pracownika: MARIUSZ MARCZAK, Instytut Neofilologii, UP Kraków

Imię i nazwisko pracownika: MARIUSZ MARCZAK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Imię i nazwisko pracownika: MARIUSZ MARCZAK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Rozprawa doktorska Temat rozprawy: Developing Intercultural Competence in the Foreign Language Classroom with the Use of Information

Bardziej szczegółowo

Undergraduate studies (B.A. level)

Undergraduate studies (B.A. level) THE CHAIR OF APPLIED LINGUISTICS - MIXED LANGUAGE PROGRAMMES OFFERED BY THE CHAIR OF APPLIED LINGUISTICS in 2016/17 1. language English, German 2. language - English, German, French, Russian Undergraduate

Bardziej szczegółowo

PL-CALL conference Programme 5-6 June 2014

PL-CALL conference Programme 5-6 June 2014 PL-CALL conference Programme THURSDAY, 5 JUNE 2014 8.00 9.30 9.45 11.00 11.00 11.30 Registration (conference venue, Łucka 11, Warszawa/Warsaw) Opening speech: prof. zw. dr hab. Jacek Fisiak Plenary lecture

Bardziej szczegółowo

ENGLISH PHILOLOGY BA YEAR 1 WINTER SEMESTER 2013/2014. Practical English: Gr. 3 Teacher. Grammar. Teacher AB Gr. 2. Language acquisition studies

ENGLISH PHILOLOGY BA YEAR 1 WINTER SEMESTER 2013/2014. Practical English: Gr. 3 Teacher. Grammar. Teacher AB Gr. 2. Language acquisition studies ENGLISH PHILOLOGY BA YEAR 1 WINTER SEMESTER 2013/2014 8.00 9.30 Language acquisition AB 3.12 Mgr Anna Milanowska Mgr Krzysztof British literature Dr hab. Anna Branach Kallas (45 min.) 8.30 9.15 British

Bardziej szczegółowo

Melanie Ellis. Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego: kierownik

Melanie Ellis. Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego: kierownik Melanie Ellis STOPIEŃ NAUKOWY STANOWISKO KATEDRA dr adiunkt Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego: kierownik ROZPRAWA DOKTORSKA TEMAT ROZPRAWY PROMOTOR Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Liczba nauczycieli akademickich, którzy prowadzą zajęcia na kierunku filologia. dla których uczelnia stanowi: podstawowe miejsce pracy

Liczba nauczycieli akademickich, którzy prowadzą zajęcia na kierunku filologia. dla których uczelnia stanowi: podstawowe miejsce pracy Sprawozdanie z działalności Instytutu Neofilologii za rok akademicki 2012/2013 1. Kadra dydaktyczna We wrześniu 2012 r Instytut Neofilologii został połączony ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,

Bardziej szczegółowo

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA NAZWA Lingwokulturologia jako nowy paradygmat lingwistyki Linguistics Beyond And Within 2014 International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2014) Idee i wartości w języku, historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

PRACE OPUBLIKOSWANE KSIĄŻKI

PRACE OPUBLIKOSWANE KSIĄŻKI PRACE OPUBLIKOSWANE KSIĄŻKI Kształtowanie sprawności czytania w języku obcym: uczenie się zamierzone i niezamierzone, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1985. O sprawności czytania w nauczaniu języka obcego, Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Institute of Modern Languages, State School of Higher Professional Education in Konin. and

Institute of Modern Languages, State School of Higher Professional Education in Konin. and Institute of Modern Languages, State School of Higher Professional Education in Konin and Department of English Studies, Faculty of Pedagogy and Fine Arts, Adam Mickiewicz University, Kalisz Autonomy in

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Katedrze Filologii (stan z 18 czerwca 2014 r.) umowa o pracę

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Katedrze Filologii (stan z 18 czerwca 2014 r.) umowa o pracę Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Katedra Filologii 1. Kadra dydaktyczna We wrześniu 2013 r. Instytut Neofilologii, po połączeniu we wrześniu 2012 r. ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko pracownika : ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków

Imię i nazwisko pracownika : ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Imię i nazwisko pracownika : ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Rozprawa doktorska Temat rozprawy: The order of the acquisition of English article system by Polish learners in different proficiency

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko pracownika: MARIUSZ MARCZAK, Instytut Neofilologii, UP Kraków

Imię i nazwisko pracownika: MARIUSZ MARCZAK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Imię i nazwisko pracownika: MARIUSZ MARCZAK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Rozprawa doktorska Temat rozprawy: Developing Intercultural Competence in the Foreign Language Classroom with the Use of Information

Bardziej szczegółowo

Institute of Modern Languages, State School of Higher Professional Education in Konin. and

Institute of Modern Languages, State School of Higher Professional Education in Konin. and Institute of Modern Languages, State School of Higher Professional Education in Konin and Department of English Studies, Faculty of Pedagogy and Fine Arts, Adam Mickiewicz University, Kalisz Autonomy in

Bardziej szczegółowo

de Catalunya for a Web-based ESP Coursebook 2. 2003 Computer-Mediated Castello (Hiszpania), Electronic Dictionaries as

de Catalunya for a Web-based ESP Coursebook 2. 2003 Computer-Mediated Castello (Hiszpania), Electronic Dictionaries as Dr hab. Jarosław Krajka Zakład Lingwistyki Stosowanej Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH ORAZ UDZIAŁ W KOMITETACH ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19 Spis treści Wstęp / 13 Introduction / 19 I II III IV Zasady dydaktyczne procesu kształcenia w uniwersytecie / 27 Istota i geneza zasad dydaktycznych oraz ich klasyfikacja / 30 Treści zasad dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Rokita - Jaśkow E-MAIL: jrokita@ap.krakow.pl STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA RODZAJ ZATRUDNIENIA: ADIUNKT KATEDRA:

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko pracownika : ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków

Imię i nazwisko pracownika : ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Imię i nazwisko pracownika : ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Rozprawa doktorska Temat rozprawy: The order of the acquisition of English article system by Polish learners in different proficiency

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU. Praktyka zawodowa

I. KARTA PRZEDMIOTU. Praktyka zawodowa 53 III część Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Prowadzący przedmiot: I. KARTA PRZEDMIOTU Praktyki zawodowe przygotowanie w

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko pracownika : ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków

Imię i nazwisko pracownika : ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Imię i nazwisko pracownika : ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Rozprawa doktorska Temat rozprawy: The order of the acquisition of English article system by Polish learners in different proficiency

Bardziej szczegółowo

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation]

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation] PROGRAM I PLAN SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ NA STUDIACH ZAOCZNYCH MAGISTERSKICH (II STOPNIA). Instytut Historyczny oferuje dwie specjalizacje nauczycielskie: przygotowującą do nauczania jednego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Przedmowa Wstęp... 19

Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Przedmowa Wstęp... 19 Spis treści Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie... 13 Przedmowa... 15 Wstęp... 19 I. Reforma systemu edukacji... 28 1. Konieczność reformy systemu edukacji... 29 2. Kosztowna edukacja,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko pracownika : ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków

Imię i nazwisko pracownika : ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Imię i nazwisko pracownika : ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Rozprawa doktorska Temat rozprawy: The order of the acquisition of English article system by Polish learners in different proficiency

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY Studia nad teori, praktyk i dydaktyk przek adu Redakcja Maciej P awski Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko aja Kopernika Toru 2012 SPIS TRE CI Wst p... 7 Cz 1 Artyku y i rozprawy

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko pracownika: ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków

Imię i nazwisko pracownika: ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Imię i nazwisko pracownika: ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Rozprawa doktorska Temat rozprawy: The order of the acquisition of English article system by Polish learners in different proficiency

Bardziej szczegółowo

Institute of Modern Languages, State School of Higher Professional Education in Konin. and

Institute of Modern Languages, State School of Higher Professional Education in Konin. and Institute of Modern Languages, State School of Higher Professional Education in Konin and Department of English Studies, Faculty of Pedagogy and Fine Arts, Adam Mickiewicz University, Kalisz Autonomy in

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year ITALIANITYKA ITALIAN TUDIE Plan studiów (siatka godzin) dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015-2016 tudy programme (table of courses) starting with the 2015-2016 academic year Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Personal Knowledge Management (PKM) 1998 2009 termin,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Speaking in a foreign language: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives

Speaking in a foreign language: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives Honorary patronage: Marshal of the Wielkopolska Region President of the City of Konin Rector of Adam Mickiewicz University Rector of State School of Higher Professional Education in Konin Institute of

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza oraz Zakład Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kompetencje językowe w programie Erasmus+ na przykładzie sektora szkolnictwa wyższego. Beata Skibińska Warszawa, 22 września 2014 r.

Kompetencje językowe w programie Erasmus+ na przykładzie sektora szkolnictwa wyższego. Beata Skibińska Warszawa, 22 września 2014 r. Kompetencje językowe w programie Erasmus+ na przykładzie sektora szkolnictwa wyższego Beata Skibińska Warszawa, 22 września 2014 r. Plan prezentacji Program Erasmus+ w pigułce Biegłość językowa cel czy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

najważniejsze kierunki zmian

najważniejsze kierunki zmian Edukacja językowa dla przyszłości najważniejsze kierunki zmian Anna Czura Uniwersytet Wrocławski Edukacja językowa dla przyszłości Gdańsk Przyszłość ść? WCZORAJ DZIŚ JUTRO WCZORAJ Dwudziestolecie międzywojenne

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU

KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: Dydaktyka 2. Kod przedmiotu: FAN-19 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia 5.

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych Spis treści Oryginalne artykuły badawcze Allison Tatton, Chris Collett The role of Teaching Assistants in supporting inclusion in England... 7 Elena Lucia

Bardziej szczegółowo

2004 Grant British Council (College Development Grant) na publikację zadań

2004 Grant British Council (College Development Grant) na publikację zadań Imię i nazwisko pracownika: Joanna Rokita-Jaśkow Rozprawa doktorska: 2005 Temat rozprawy: Lexical development in early L2 acquisition. (Rozwój leksykalny we wczesnym przyswajaniu języka obcego). Promotor:

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wydawnictwo Naukowe ChAT Warszawa 2015 RADA NAUKOWA: Jaroslav

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Speaking in a foreign language: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. Conference Program

Speaking in a foreign language: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. Conference Program Speaking in a foreign language: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives Konin, May 13 th -15 th 2013 Conference Program All plenary and parallel sessions will take place in the new PWSZ Conference

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 9. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 9. RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU. Metodyka nauczania języka angielskiego English Teaching Methodology

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU. Metodyka nauczania języka angielskiego English Teaching Methodology Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU 05.0-1FAS-G32-MNJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 11. Introduction / 23

Spis treści. Wstęp / 11. Introduction / 23 Spis treści Wstęp / 11 Introduction / 23 I II III Tożsamość nauczyciela i ucznia w płynnej nowoczesności / 35 Wstęp / 37 Doskonalenie zawodowe nauczycieli / 38 Formy i treści doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

= = = = AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO

= = = = AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO UCZEŃ A NAUCZYCIEL pod redakcją Mirosława Pawlaka POZNAŃ KALISZ KONIN 2011 RECENZENT: prof. UŁ dr hab. Jan Majer Copyright by Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Dydaktyka nauczania języka angielskiego 1, 2 i 3 2 Instytut Humanistyczny 3

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Dydaktyka nauczania języka angielskiego 1, 2 i 3 2 Instytut Humanistyczny 3 SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Dydaktyka nauczania języka angielskiego 1, 2 i 3 2 Instytut Humanistyczny 3 4 Kod przedmiotu Kierunek, poziom i profil kształcenia PPWSZ-FA-1-532n-s

Bardziej szczegółowo

Ilona Delekta mgr filologii angielskiej; wykładowca. Kontakt ihd@poczta.fm, ilona.delekta@us.edu.pl, gabinet 4.16. Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Ilona Delekta mgr filologii angielskiej; wykładowca. Kontakt ihd@poczta.fm, ilona.delekta@us.edu.pl, gabinet 4.16. Prowadzone zajęcia dydaktyczne Ilona Delekta mgr filologii angielskiej; wykładowca Kontakt ihd@poczta.fm, ilona.delekta@us.edu.pl, gabinet 4.16 Prowadzone zajęcia dydaktyczne praktyczna nauka języka angielskiego, gramatyka opisowa języka

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland Language Schools and Other Institutions where you can learn Polish as a foreign language in Poland City Name of Institution Contact Biała Podlaska PRIME Centrum Języków Obcych biuro@prime-bp.pl Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA A NOWE TECHNOLOGIE W KULTURZE, EDUCATION AND NEW TECHNOLOGIES IN CULTURE, INFORMATION AND COMMUNICATION INFORMACJI I KOMUNIKACJI

EDUKACJA A NOWE TECHNOLOGIE W KULTURZE, EDUCATION AND NEW TECHNOLOGIES IN CULTURE, INFORMATION AND COMMUNICATION INFORMACJI I KOMUNIKACJI EDUKACJA A NOWE TECHNOLOGIE W KULTURZE, INFORMACJI I KOMUNIKACJI EDUCATION AND NEW TECHNOLOGIES IN CULTURE, INFORMATION AND COMMUNICATION REDAKCJA NAUKOWA DOROTA SIEMIENIECKA Toruń 2015 Recenzent Grażyna

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU 05.0-1FAS-H32-MNJA;

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Metodyka nauczania języka angielskiego Kod przedmiotu/ modułu* - Wydział

Bardziej szczegółowo

2004 Grant British Council (College Development Grant) na publikację zadań. 2010 Udział w projekcie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa

2004 Grant British Council (College Development Grant) na publikację zadań. 2010 Udział w projekcie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Imię i nazwisko pracownika: Joanna Rokita-Jaśkow Rozprawa habilitacyjna : 2014 Tytuł rozprawy: Foreign language learning at pre-primary level: parental aspirations and educational practice. (Nauczanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM

PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: METODYKA PRZEDMIOTOWA NA ETAPACH PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM 2. Kod przedmiotu: ANG_S_2012/13_35 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

Mówienie w języku obcym III perspektywa psycholingwistyczna i socjolingwistyczna

Mówienie w języku obcym III perspektywa psycholingwistyczna i socjolingwistyczna Zakład Filologii Angielskiej WP-A UAM w Kaliszu oraz Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji na temat: Mówienie w języku

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów kontynuujących naukę języka

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU

KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 2 2. Kod przedmiotu: FAN-24 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na etapie wczesnoszkolnym na przykładzie języka niemieckiego

Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na etapie wczesnoszkolnym na przykładzie języka niemieckiego Akademickie Centrum Kreatywności Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na etapie wczesnoszkolnym na przykładzie języka niemieckiego Publikacja stanowi analizę badań w zakresie realizowanego projektu

Bardziej szczegółowo

Monika Łodej STOPIEŃ NAUKOWY. Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego

Monika Łodej STOPIEŃ NAUKOWY. Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego Monika Łodej STOPIEŃ NAUKOWY STANOWISKO KATEDRA dr adiunkt Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego ROZPRAWA DOKTORSKA Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki TEMAT ROZPRAWY Types of difficulties in the

Bardziej szczegółowo