Marek Derenowski, PhD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marek Derenowski, PhD"

Transkrypt

1 Marek Derenowski, PhD Adjunct Degrees: 1998 MA in English methodology, University of Warsaw MA thesis written under the supervision of prof. Maria Dakowska: Learning strategies in vocabulary acquisition 2004 PhD in applied linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań Doctoral dissertation written under the supervision of prof. Krystyna Droździał-Szelest: Dialogue journal as a means of developing teacher s reflective awareness Research interests: language learning strategies teachers professional development autonomy in language learning culture in the language classroom intercultural competence learner autonomy learning strategies European Language Portfolio Teaching experience: foreign language pedagogy descriptive grammar European education introduction to linguistics selected issues in applied linguistics psychological theories in language acquisition

2 intercultural communication BA seminar MA seminar proseminar EFL at university level Publications: (1) "Differentiation as a key to effective teaching in mixed ability classes" ["Zróżnicowanie zajęć jako klucz do efektywnego nauczania w klasach o zróżnicowanym poziomie"]. In: Danuta Stanulewicz (ed.) PASE Papers in Linguistics, Translation and TEFL Methodology. Gdańsk: Gdańsk University Press, (2) Matchbox English. Włodzimierz Sobkowiak (ed.) Poznań: Poznań University Press. (3) "Differentiation as a key to effective teaching in mixed ability classes" ["Zróżnicowanie zajęć jako klucz do efektywnego nauczania w klasach o zróżnicowanym poziomie"].zeszyt Naukowy IN PWSZ w Koninie 2/2002, Published previously in Danuta Stanulewicz (ed.) PASE Papers in Linguistics, Translation and TEFL Methodology. Gdańsk: Gdańsk University Press, (4) "Developing knowledge concerning culture with the use of movies foreign language lesson" [Rozwijanie wiedzy kulturowej przez wykorzystanie filmu na lekcjach języka obcego"]. Magazyn o Dobrym Nauczaniu 0/2002, 4-5. (5) "Developing cultural awareness during foreign language lessons" ["Rozwijanie świadomości kulturowej na lekcjach języka obcego"]. Języki Obce w Szkole 3/2006, 4-6. (6) "Incorporating elements of culture in teaching foreign languages" ["Wykorzystanie elementów kulturowych w nauczaniu języków"]. (7) "Providing meaningful pronunciation error correction during oral practice in the language classroom" ["Poprawa błędów w wymowie podczas rozwijania sprawności mówienia w klasie językowej"]. In Włodzimierz Sobkowiak, Ewa Waniek-Klimczak (eds.) Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego w Polsce,

3 (8) "Presenting language learning strategies in the classroom a short overview". ["Prezentacja strategii uczenia się w klasie - krótki przegląd"]. Zeszyt Naukowy IN PWSZ w Koninie 4/2006, (9) Zeszyt Naukowy IN PWSZ w Koninie 4(7)/2006. Marek Derenowski (ed.) Wydawnictwo PWSZ Konin, ss 133. (10) Discovering Language vol 1. [Odkrywanie Języka] Konin: Wydawnictwo PWSZ Konin. (11) "Rozwijanie refleksyjności nauczycielskiej jako niezbędny element w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli" ["Developing teachers reflectivity as a necessary element in teacher education and development]. Jan Grzesiak (ed.) Ewaluacje i innowacje w edukacji Konin: Wydawnictwo PWSZ Konin, (12) "Rozwijanie refleksyjności nauczycielskiej jako niezbędny element w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli" [Developing teacher reflectivity as a necessary element in teacher education and development]. Języki Obce w Szkole 1/2007, Previously published in Jan Grzesiak (ed.) Ewaluacje i innowacje w edukacji 3. Konin: Wydawnictwo PWSZ Konin, (13) "Rozwijanie autonomii uczniowskiej jako niezbędny element w procesie wdrażania portfolio językowego w klasie językowej". ["Developing learner autonomy as a necessary element in introducing ELP in foreign language classroom"], In: Mirosław Pawlak, Jadwiga Fisiak (eds.) Europejski system opisu kształcenia językowego i Europejskie portfolio językowe a polski system edukacji, (14) "Rozwijanie refleksyjności nauczycielskiej jako efektywny sposób zwiększania motywacji i zapobiegania problemowi wypalenia zawodowego" [Developing reflectivity as an effective way of developing motivation and preventing professional burnout"]. In: Anna Michońska-Stadnik, Zdzisław Wąsik (eds.). Nowe spojrzenia na motywację w dydaktycejęzyków obcych. Vol.1, (15) "Dialogue Journal as a means of teacher s reflective development" [Dziennik jako narzędzie do rozwijania refleksyjności nauczycielskiej"]. Zeszyt Naukowy IN PWSZ w Koninie. Nr 1(8)/ (16) "The place of target language culture in the language classroom" ["Miejsce kultury w klasie językowej"]. In: Mirosław Pawlak (ed.) Investigating English Language Learning and Teaching

4 (17) Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych [Problems of modern foreign language didactics]. M. Pawlak, B. Wolski, M. Derenowski (eds.). Poznań Kalisz: Wydawnictwo UAM, ss (18) "In search for an ideal candidate for foreign language teacher. An attempt to evaluate foreign language teacher training program" ["W poszukiwaniu idealnego kandydata na nauczyciela języka obcego. Próba ewaluacji procesu kształcenia nauczycieli języków obcych"]. In: Mirosław Pawlak (ed.). Nauczyciel Języków obcych dziś i jutro (19) "An attempt to evaluate a journal as a research tool" ["Próba ewaluacji dziennika jako narzędzia badawczego ]. In Halina Widła (ed.). Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce. Neofilolog (20) "In search for an ideal candidate for foreign language teacher" ["W poszukiwaniu idealnego kandydata na nauczyciela języka obcego]. In Jan Grzesiak (ed.). Ewaluacja i Innowacje w Edukacji. Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela (21) "Using cultural component in the process of effective language skill development" [Wykorzystanie komponentu kulturowego w procesie efektywnego rozwijania sprawności językowych ]. In Krystyna Droździał-Szelest (ed.) Materiały Edukacyjne w Nauczaniu Języków Obcych Teoria i Praktyka (22) "Developing teacher's reflectivity in the process of becoming professional teacher". ["Rozwijanie refleksyjności nauczycielskiej w procesie stawania się profesjonalnym nauczycielem ]. In Jan Grzesiak (ed.). Profesjonalne praktykiprofesjonalni nauczyciele. Wybrane konteksty praktyk pedagogicznych (23) "Strangers in paradise: The role of target language culture in foreign language teaching materials" ["Zagubieni w raju. Rola kultury języka obcego w materiałach do nauki języków obcych"]. In Mirosław Pawlak (ed.). Extending the boundaries of research on second language learning and teaching (24) "Investigating the development of students intercultural competence ["Rozwijanie kompetencji interkulturowej uczniów"]. In Raciene E. (ed.). Language in different contexts vol (25) "The process of autonomy development in Polish educational context - senior highschool environment ["Autonomizacja ucznia w polskim kontekście edukacyjnym środowisko licealne"]. In Mirosław Pawlak (ed.). Autonomia w nauce języka obcego uczeń a nauczyciel

5 (26) "Target language culture in foreign language teaching materials" [Kultura języka docelowwego w materiałach do nauczania języków obcych"]. In Janusz Arabski and Adam Wojtaszek (eds). Aspects of culture in second language acquisition and foreign language learning (27) Reflective teachers in the modern educational context. [Refleksyjni nauczyciele we współczesnym kontekście edukacyjnym]. Wydawnictwo PWSZ Konin. 198 pp. (28) "The reasons for educational failures of the first year students in the light of teachers' education" ["Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych studentów pierwszego roku studiów wobec jakości kształcenia nauczycieli"]. In Jan Grzesiak i Paweł Trzos (red.) Wyznaczniki Ewaluacji i Jakości Praktyk Pedagogicznych. Wydawnictwo PWSZ w Koninie. (29) "Taking a closer look at the professional development of foreign language teachers" [Spojrzenie na proces rozwoju zawodowego nauczycieli języków obcych"]. In Ewa Piechurska-Kuciel and Liliana Piasecka (eds.) Variability and stability in foreign and second language learning contexts: Volume 1, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing (30) "Developing foreign language learners Intercultural Competence through Computer Assisted Language Learning in Polish educational context" [Rozwijanie kompetencji interkulturowej uczniów wspomagane komputerowo w polskim kontekście edukacyjnym"]. Iranian Journal of Language and Literature vol 2. No (31) "Discovering cultures. Developing intercultural awareness among foreign language teachers" ["Okrywanie kultur. Rozwijanie świadomości kulturowej u nauczycieli języków obcych"]. In Ugur Yavuz (ed.) Language and communication. Research trends and challenges. Izmir University Press (32) "The use of authentic materials in developing learners motivation" [Wykorzystanie materiałów autentycznych w rozwijaniu motywacji uczniowskiej"]. In Eda Tomello (ed.). Learning and teaching languages in a multi-cultural spacetime (33) Book Review: Reflectivity in Pre-service Teacher Education: a Survey of Theory and Practice [Recenzja książki: Reflectivity in Pre-service Teacher Education: a Survey of Theory and Practice]. In Studies in Second Language Learning and Teaching vol. 2,no

6 (34) Recenzja książki: Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce. [Book review: Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce]. Neofilolog vol. 39/ (35) Recenzja książki: Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się. O kompetencjach, motywowaniu i strategiach. Roczniki Humanistyczne t. 61 z. 5 (neofilologia) Conference papers: (1) Paper read at the Tenth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Papers in Linguistics, Translation and TEFL Methodology PASE conference, Gdańsk, "Differentiation as a key to effective teaching in mixed ability classes". (2) Paper read at the Sixth Phonological Conference. Didactics of Foreign Language Phonetics in Poland, Konin, " Providing meaningful pronunciation error correction during oral practice in the language classroom". (3) Paper read at Evaluation and Innovation in Teaching conference, Konin, "Developing reflectivity as a necessary condition for teacher professional development". (4) Paper read at Common European Framework of Reference for Languages and European Language Portfolio in Polish education conference, Łódź, "Developing learner autonomy as a necessary element of effective introduction of the ELP in the foreign language classroom". (5) Paper read at the 1st Learner Autonomy in Foreign Language Teaching conference, Konin, "No one is more lost than the one who thinks he/she knows the way. Teacher in the process of autonomy development, in Polish educational context". (6) Paper read at the 19th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Szczyrk, "The use of mnemonics in the foreign language classroom". (7) Paper read at the Polish Neophilological Association conference, Wrocław, "Developing teacher reflectivity as an effective way to prevent professional burnout"

7 (8) Paper read at IATEFL Research SIG international conference, Konin, "The place of target language culture in the language classroom". (9) Paper read at the 11th International Conference on English and American Studies Jagiellonian University, Kraków, "The place of target language culture in the modern language classroom". (10) Paper read at the Polish Neophilological Association conference, Kalisz, "In search of 'ideal' candidate for foreign language teacher. An attempt to evaluate the foreign language teacher training process". (11) Paper read at Speaking in Foreign Language 1st international conference- Successes and Failures in Learning and Teaching conference, Konin, "The use of culture in effective development of foreign language speaking skills". (12) Paper read at 21st International Conference on Foreign / Second Language Acquisition. Individual Learner Differences in Second Language Acquisition, Szczyrk, "Investigating the process of developing students intercultural competence". (13) Paper read at the Polish Neophilological Association conference. Concepts in glottodydactics, Sosnowiec, "An attempt to evaluate a journal as an effective research tool". (14) Paper read at the 19th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Crossing frontiers, staking out new territories, Kalisz, "Strangers in paradise. The role of culture in foreign language teaching materials: an evaluation from an intercultural perspective". (15) Paper read at the 8th Pedagogical Forum. Evaluation and Innovations in Education. Teacher Competencies and Responsibilities, Konin, "In search of ideal candidate for teacher. An attempt to evaluate teacher training. (16) Paper read at Learner Autonomy in Foreign Language Teaching - Learner and Teacher conference, Konin, "The process of autonomy development in Polish educational context - senior highschool environment". (17) Paper read at the 22nd International Conference on Foreign/ Second Language Acquisition. Szczyrk "The role of culture in foreign language teaching materials: an evaluation from an intercultural perspective".

8 (18) Paper read at Polish Neophilological Association, Lublin, "The unique learner - individual educational needs in learning foreign languages. When listening to learners we create an opportunity to dream". (19) Paper read at Foreign Language Didactics and its Use in Education conference, Warszawa "Investigating the development of students intercultural communicative competence". (20) Paper read at Educational Materials in Teaching Foreign Languages - Theory and Practice conference, Gorzów Wlkp "The use of target language culture in effective language skill development". (21) Paper read at Topics In Applied Linguistics: Stability and Variability. Opole, "Taking a closer look at the professional development of foreign language teachers". (22) Paper read at Professional Practice Professional Teachers conference, Konin, "The development of teacher reflectivity in the process of becoming a professional teacher". (23) Paper read at the 20th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English In Comparison Juxtapositions, Correspondences, and Differentiations in English Studies. Toruń, "Investigating the correspondence between teacher s personality and students performance in the language classroom". (24) Paper read at Speaking in Foreign Language 2nd international conference, Konin, "The use of communication strategies during speaking activities by high school learners". (25) Paper read at the 23rd International Conference on Foreign / Second Language Acquisition. The Affective Dimension in Language Acquisition and Learning. Szczyrk, "The use of authentic materials in developing students motivation". (26) Paper read at the Polish Neophilological Association conference, Kalisz, "The place of L1 in foreign language classroom". (27) Paper read at the Polish Neophilological Association conference, Kalisz, "Effective use of selected elements of culture in language teaching". (28) Paper read at the IATEFL Research SIG conference. Classroom oriented research: Achievements and challenges. Kalisz, "Development of intercultural competence in the language classroom through CALL".

9 (29) Paper read at Professional Practice Professional Teachers conference, Konin, "The analysis of the reasons for educational failures among first year students as a tool used for the improvement in teaching and upbringing". (30) Paper read at Topics in Applied Linguistics. Opole, "Cognitive and Affective Language Processes in Intercultural Contexts. Application of Multiple Intelligences Theory in the foreign language classroom". (31) Paper read at the Learner Autonomy in teaching Foreign Languages - Techniques, Strategies, Tools conference, Konin, "Practice what you preach. Perceptions on becoming autonomous language teachers". (32) Paper read at the 24th International Conference on Foreign / Second Language Acquisition. Language awareness in second/foreign language learning. Szczyrk, "More than words. Developing intercultural awareness as a necessary condition in the process of effective foreign language acquisition". (33) Paper read at the Polish Neophilological Association, Bydgoszcz, "Teacher language competence and foreign language teacher education old, but still valid dilemmas". (34) Paper read at Professional Practice Professional Teachers conference, Konin, "Leader, partner, advisor. Expectations and challenges connected with adopting the role of the student teaching practice". (35) Paper read at Speaking in a Foreign Language: Psycholinguistic and Sociolinguistic Perspectives third international conference, Konin "Does it still matter? Teaching English pronunciation in Polish senior highschools". (36) Paper read at the 25th International Conference on Foreign / Second Language Acquisition "Qualitative approach in researching second/foreign language acquisition". Szczyrk "Do we really have to do it? Taking a closer look at learners' opinions concerning the process of journal writing". (37) Paper read at the Polish Neophilological Association conference, Wrocław "Lack of reflectivity as a negative factor influencing the teacher behavior in and outside the classroom". (38) Paper read at the third international conference IATEFL Research SIG. Konin, "Adopting the role of a mentor in contemporary foreign language classroom".

10 (39) Paper read at Professional Practice Professional Teachers conference. Konin, "The influence of teaching practice on the learners' reflectivity concerning the teaching profession". (40) Paper read at 29th International Annual Conference of APEEA, Success and Failure, Aveiro, Portugal, "Investigating the reasons of academic failure among first year English language students". (41) Paper read at the 30th Annual TESOL Greece Convention. "Back to the Future: English for All Ages". Athens, Greece, "Teacher s reflective development through journal writing". (42) Plenary paper read at the 14th International creativity conference Creativity across the lifespan of an individuality. Riga, Latvia, "Investigating the influence of teacher s creativity on the development of students motivation and autonomy". (43) Plenary paper read at the 4th International Conference Aspects of Language Functioning in Different Linguistic, Didactic and Sociocultural Contexts. Vilnius, Lithuania, "Investigating the process of developing learners intercultural competence". (44) Paper read at the Language and Communication: Research Trends and Challenges conference. Izmir, "Discovering cultures. Developing intercultural awareness among foreign language teachers". (45) Paper read at Learning and Teaching Languages in a Multi-Cultural Spacetime. Tartu, "The use of authentic materials in developing learners motivation". Professional organizations: Modern Language Association of Poland (PTN), Organizer of conferences and congresses: (1) Autonomy in Language Teaching Conference - Konin (2) Research SIG Conference Exploring English Language Learning and Teaching (3) Konin (4) Polish Philology Association Conference - Kalisz (5) Speaking in a foreign language Conference - Konin,

11 (6) 19th Conference of the Polish Association for the Study of English, Kalisz, (7) Autonomy in Language Teaching Conference Konin (8) Professional Teachers Professional Teaching Practice - Konin 2010 (9) Speaking in a foreign language Konin (10) Classroom-oriented research: Achievements and challenges. Research SIG Kalisz (11) Polish Philology Association Conference - Kalisz Professional service and experience: Adam Mickiewicz University, Poznań, Kalisz branch, Adjunct Professor (2004-) Konin State School of Higher Professional Education, Lecturer ( ), Adjunct Professor (2008-) Teacher of English in Third Lyceum in Konin ( ) Teacher of English in Second Lyceum in Konin ( ) Honors: Prize of the Principal of III High School in Konin in 1999 and 2002, 2003 Prize of the Rector of State School of Higher Professional Education in Konin in 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011

13. Dr Maria Grala: Active participles in Polish and English: a contrastive study. Promotor doc. dr Kazimierz Polański (językoznawstwo) 14.

13. Dr Maria Grala: Active participles in Polish and English: a contrastive study. Promotor doc. dr Kazimierz Polański (językoznawstwo) 14. Rozprawy doktorskie obronione w IFA UAM i WA UAM Rozprawy doktorskie obronione w IFA UAM... 1 Rozprawy doktorskie obronione na WA UAM... 18 Rozprawy doktorskie obronione w IFA UAM 1. Dr Henryk Zbierski:

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(89)/2015 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Encouraging dialogue between teachers and students in the environment of elementary school education: of Vygotsky and Bruner

Encouraging dialogue between teachers and students in the environment of elementary school education: of Vygotsky and Bruner EETP 29(2013)3, ISSN 1896-2327 Aneta Kamińska Akademia Ignatianum, Katedra Dydaktyki Encouraging dialogue between teachers and students in the environment of elementary school education: the sociocultural

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE PATRONAT HONOROWY/THE HONORARY PATRONAGE Prof. dr hab., dr h. c. mult. Andrzej Książek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 125-129. Urszula Szalast-Bytys

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 125-129. Urszula Szalast-Bytys Jak efektywnie uczyć języka obcego JAK BUDOWAĆ POZYTYWNE NASTAWIENIE UCZĄCYCH SIĘ DO NAUCZANEGO JĘZYKA OBCEGO I UCZYĆ EFEKTYWNIE Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 125-129 Urszula Szalast-Bytys Państwowa

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie Best practices from the Lifelong Learning Programme Kreatywnožć i innowacje w projektach współpracy europejskiej Creativity and innovation

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej From New Teaching Techniques to Virtual Education Poniedziałek, 12 czerwca 2006 Aula Lubrańskiego

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

An attempt to redefine the concepts of semantic fields: the competence and talent as a determinant of talent management development.

An attempt to redefine the concepts of semantic fields: the competence and talent as a determinant of talent management development. Błażej Balewski An attempt to redefine the concepts of semantic fields: the competence and talent as a determinant of talent management development. Innovative Management Journal, [ISSN 1899-3656], PWSB,

Bardziej szczegółowo

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES No. 34, October 2013 N E W S L E T T E R Contents Department of American Literature, Adam Mickiewicz University 1 Department of Modern Languages, Faculty of Philology,

Bardziej szczegółowo

Rok X 2014 Numer 1 (24) ParT ii

Rok X 2014 Numer 1 (24) ParT ii Rok X 2014 Numer 1 (24) dziecko w Świecie liczb i komputerów część ii THe child in THe world of numbers and computers ParT ii Polskie TowarzysTwo Pedagogiczne komitet naukowy/ scientific committee Ľudmila

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents Spis treści Contents Od Redakcji Letter from the Editor (Barbara Sosińska-Kalata)... 7 ROZPRAWY. BADANIA. M ATERIAŁY THESES. R ESEARCH. MATERIALS Barbara Sosińska-Kalata Obszary badań współczesnej informatologii

Bardziej szczegółowo

Current Academic Positions Research assistant, Research Team on Comparative Analysis of Social Inequality (CASIN),

Current Academic Positions Research assistant, Research Team on Comparative Analysis of Social Inequality (CASIN), ANNA BACZKO DOMBI Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences 72 Nowy Świat, 00 330 Warsaw, Poland Phone: +48 22 657 27 55 Institute of Sociology University of Warsaw Karowa 18, 00

Bardziej szczegółowo

State Higher Vocational School in Nowy Sącz The dynamics of native language competence of a bilingual speaker insights into writing competency

State Higher Vocational School in Nowy Sącz The dynamics of native language competence of a bilingual speaker insights into writing competency State Higher Vocational School in Nowy Sącz The dynamics of native language competence of a bilingual speaker insights into writing competency Anna D. Biedrzyńska Nowy Sącz 2014 ` Editorial Board doc.

Bardziej szczegółowo

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish)

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish) Maria Czerepaniak-Walczak Elżbieta Perzycka Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1 (english & polish) Szczecin 2013 Maria Czerepaniak Walczak & Elżbieta Perzycka Culture of Trust

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

Zacznij zmiany od siebie!

Zacznij zmiany od siebie! Zacznij zmiany od siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych redakcja Marta Znajmiecka-Sikora,

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

124 Polish culture and society Between vanguard and exclusion - young people of the twenty-first century

124 Polish culture and society Between vanguard and exclusion - young people of the twenty-first century DOI: 10.15503/jecs20112-124-132 124 Polish culture and society Between vanguard and exclusion - young people of the twenty-first century Agnieszka Gil aga_gil@wp.pl Abstract This study has been narrowed

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów SEGMENT I: Podstawy merytoryczne nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE SCIENTIFIC COUNCIL Aleksander Sieroń, Bytom, Poland HEAD OF SCIENTIFIC COUNCIL Artur Badyda, Warsaw, Poland Josep Benitez, Valencia, Spain Eugeniusz Bolach, Wrocław, Poland Jurgis Bredikis, Kaunas, Lithuania

Bardziej szczegółowo

1(27) 2013 WARSZAWA 2013

1(27) 2013 WARSZAWA 2013 WARSZAWA 2013 1(27) 2013 1(27) 2013 EUROPEAN REVIEW Research Methods for Public Procurement Study of IR Crossing Regional Boundaries? Legitimization of the EU and EMU WARSAW 2013 1(27) 2013 Metodologia

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kalaga CURRICULUM VITAE. Personal details. Degrees. Posts held/employment

Wojciech Kalaga CURRICULUM VITAE. Personal details. Degrees. Posts held/employment Wojciech Kalaga [October 2009] CURRICULUM VITAE Personal details Surname: Given names: KALAGA Wojciech Henryk Date of birth: 27 July 1949 Place of birth: Marital status: Position Office Addess: Krakow

Bardziej szczegółowo