SecondLook Premier podręcznik radiologa dla urządzeń General Electric

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SecondLook Premier podręcznik radiologa dla urządzeń General Electric"

Transkrypt

1 SecondLook Premier podręcznik radiologa dla urządzeń General Electric 2010, icad, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. icad, logo icad, Never Stop Looking i SecondLook są zarejestrowanymi znakami handlowymi DTM firmy icad, Inc. Inne nazwy firm, produktów icad, i usług Inc. mogą być znakami towarowymi Strona lub znakami 1 z 30 usługowymi innych podmiotów. DTM wer. B

2 Pusta strona. DTM icad, Inc. Strona 2 z 30

3 98 Spit Brook Rd, Suite 100 Nashua, NH 03062, USA Europejski przedstawiciel firmy icad, Inc.: MDSS GmbH Schiffgraben Hanower, Niemcy DTM icad, Inc. Strona 3 z 30

4 Pusta strona. DTM icad, Inc. Strona 4 z 30

5 SPIS TREŚCI SECONDLOOK PREMIER PODRĘCZNIK RADIOLOGA DLA URZĄDZEŃ GENERAL ELECTRIC STRUKTURA PODRĘCZNIKA SYSTEM ZNACZNIKOWANIA SYSTEMU SECONDLOOK PREMIER WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA KRÓTKI OPIS URZĄDZENIA OSTRZEŻENIA ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA NIEPOŻĄDANE SKUTKI BADANIA KLINICZNE SZCZEGÓŁOWY OPIS URZĄDZENIA ZGODNOŚĆ Z NORMAMI ZAKRES DOSTAWY KORZYSTANIE Z SYSTEMU SECONDLOOK PREMIER PRZEZ RADIOLOGA OCENA RADIOLOGICZNA PRZED NAŁOŻENIEM ZNACZNIKÓW CAD OCENA RADIOLOGICZNA Z WYKORZYSTANIEM ZNACZNIKÓW CAD SZKOLENIE RADIOLOGICZNE NA PODSTAWIE PRZYKŁADOWYCH PRZYPADKÓW INSTRUKCJE SZKOLENIOWE PRZYKŁADOWY PRZYPADEK PODSUMOWANIE PROCEDURY KORZYSTANIA Z SYSTEMU SECONDLOOK PREMIER PRZEZ RADIOLOGA PARAMETRY CAD PARAMETRY DETEKCJI Powierzchnia obszaru mikrozwapnień i zagęszczenia Liczba punktowych mikrozwapnień Najdłuższa oś mikrozwapnień lub zagęszczenia Średnia odległość pomiędzy mikrozwapnieniami Standardowe odchylenie skupiska mikrozwapnień...23 DTM icad, Inc. Strona 5 z 30

6 6.1.6 Odległość od brodawki sutkowej Odległość od ściany klatki piersiowej Zakres guza, skupiska mikrozwapnień i pojedynczych mikrozwapnień Kwadrant Umiejscowienie na tarczy zegara Odległość Z (głębokość) CAD insight Wynik CAD insight PARAMETRY PRZYPADKU Utkanie sutka Procent tkanki gruczołowej FUNKCJE SYSTEMU Wykrywanie brodawki sutkowej Kontur na linii skóry Kontur mięśnia piersiowego Poziomy pracy Dopasowywanie Błędy detekcji CAD BIBLIOGRAFIA DTM icad, Inc. Strona 6 z 30

7 1 Struktura podręcznika Niniejszy podręcznik obejmuje opis systemu detekcji wspomaganej komputerowo (CAD) SecondLook Premier oraz szkolenie dla radiologów wykorzystujących system SecondLook Premier do wykrywania raka sutka. Rozdział 2 zawiera opis systemu znacznikowania SecondLook. Rozdział 3 wyjaśnia sposób korzystania z systemu SecondLook Premier. Rozdział 4 opisuje przykładowy przypadek w celu przybliżenia działania systemu SecondLook Premier. Rozdział 5 zawiera podsumowanie procedury korzystania z systemu SecondLook Premier przez radiologa. Rozdział 6 obejmuje informacje na temat parametrów CAD. Rozdział 7 zawiera bibliografię. 2 System znacznikowania systemu SecondLook Premier 2.1 Wskazówki dotyczące użytkowania System detekcji wspomaganej komputerowo (ang. Computer-Aided Detection; CAD) SecondLook to oprogramowanie przeznaczone do stosowania na mammogramach przesiewowych i diagnostycznych w mammografii cyfrowej. Algorytm SecondLook Premier CAD został stworzony w celu identyfikacji i oznaczania potencjalnie złośliwych obszarów na mammogramach przesiewowych oraz do identyfikacji wcześniej niewykrytych podejrzanych obszarów na mammogramach diagnostycznych. Celem jest zwrócenie uwagi radiologa na potencjalne zmiany po przeprowadzeniu wstępnego odczytu. W ten sposób system wskazuje radiologowi obszary wymagające dokładniejszej analizy. System SecondLook Premier obejmuje również dwa moduły o nazwach CAD Metrics i Breast Composition. Więcej informacji na ich temat znajduje się w rozdziale 6. Moduł CAD Metrics, obejmujący funkcję CAD insight, dostarcza informacji o parametrach CAD wykrytych zagęszczeń i skupisk zwapnień oraz dokonuje oceny stopnia podejrzenia danego obszaru. Informacje generowane przez moduł CAD Metrics mają charakter wyłącznie pomocniczy. Z kolei moduł Breast Composition podaje szacunkowy procent tkanki gruczołowej sutka oraz powiązaną z nim ocenę utkania sutka według klasyfikacji BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System). Informacje generowane przez moduł Breast Composition mają charakter wyłącznie pomocniczy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 6.2. DTM icad, Inc. Strona 7 z 30

8 2.2 Krótki opis urządzenia SecondLook Premier to system mammografii CAD, wyszukujący obszary wymagające dokładniejszego obejrzenia na mammogramach z urządzeń GE. Algorytm oprogramowania SecondLook Premier CAD wykorzystuje przetwarzanie obrazu, obliczanie parametrów oraz technologię rozpoznawania wzorów do wykrywania potencjalnych obszarów zagrożeń. Algorytm ten został wyuczony na mammogramach cyfrowych i jest przeznaczony przede wszystkim do identyfikowania potencjalnych zmian sutka objawiających się w postaci skupisk mikrozwapnień i/lub guzów. Wykryte zmiany są wyświetlane na stacji przeglądowej i/lub stacji przeglądowej PACS, dopuszczonej do użytku w mammografii. Wynik analizy SecondLook można również wydrukować w postaci mammogramu ze znacznikami CAD. Korzystanie z systemu CAD: Oprogramowanie SecondLook Premier z systemem GE FFDM jest przeznaczony do użytku przez radiologów w następujący sposób: W pierwszej kolejności radiolog musi zawsze wykonać pełen konwencjonalny odczyt mammogramu i dopiero po nim może skorzystać z funkcji znaczników CAD, wskazujących podejrzane obszary, które zostały lub nie zostały zbadane podczas podstawowego odczytu. Należy pamiętać, że z powodu małej częstotliwości występowania zmian rakowych na mammogramach przesiewowych, 99,6% wszystkich znaczników CAD wskazuje miejsca normalnej tkanki sutka lub łagodnych zmian. System SecondLook Premier nie jest więc narzędziem diagnostycznym, a funkcją znaczników CAD jest wyłącznie pomoc w wykrywaniu, a nie w interpretacji. Więcej informacji na temat użytkowania znajduje się w rozdziale Ostrzeżenia Ostrzeżenia: ocena radiologiczna W pierwszej kolejności radiolog musi zawsze wykonać pełen konwencjonalny odczyt mammogramu i dopiero po nim może skorzystać z funkcji znaczników CAD, wskazujących podejrzane obszary, które zostały lub nie zostały zbadane podczas podstawowego odczytu. Obecność lub brak znacznika CAD nie powinny w żaden sposób wpływać na decyzję diagnostyczną co do natury obszaru widocznego na obrazie, tj. ocenę, czy tkanka jest normalna czy zawiera łagodną lub złośliwą zmianę, ani na rodzaj podjętego postępowania klinicznego (np. wykonanie dodatkowego obrazowania lub biopsji). Nie należy polegać na wielkości (ani kształcie) znacznika CAD, gdyż może on nie odpowiadać rzeczywistej wielkości (lub kształtowi) zmiany w sutku. Po ponownym przeglądzie pierwotnego mammogramu w miejscach wskazanych przez system SecondLook Premier radiolog jest zobowiązany, w oparciu o posiadane umiejętności diagnostyczne, dokonać oceny konieczności dalszego rozpoznania danego obszaru na podstawie jego wyglądu na mammogramie. DTM icad, Inc. Strona 8 z 30

9 System SecondLook Premier nie został stworzony ani nie jest przeznaczony do wskazywania: o potrzeby zmian(y) w częstotliwości wykonywania badań mammograficznych; o asymetrii pomiędzy lewym a prawym gruczołem sutkowym; o zagęszczeń cewkowych/pojedynczych poszerzeń przewodów; o zgrubień skóry; o wciągnięcia brodawki sutkowej. Ostrzeżenia: działanie systemu Zabrania się używania systemu SecondLook Premier, jeśli zachodzi podejrzenie, że któryś element elektryczny może być uszkodzony lub może nie działać prawidłowo. Nie należy umieszczać żadnych cieczy na lub w pobliżu urządzenia SecondLook Premier. W razie przypadkowego rozlania cieczy na podzespoły elektryczne należy natychmiast wyłączyć zasilanie systemu. W celu uzyskania dalszych instrukcji prosimy o kontakt z firmą icad Inc. pod numerem telefonu lub Należy się upewnić, że system jest podłączony do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego obwodu. Sprawdzić, czy parametry napięcia oraz natężenia prądu są zgodne z wymaganiami systemu, w celu uniknięcia obrażeń ciała wynikających z porażenia elektrycznego oraz w celu uniknięcia niebezpieczeństwa pożaru. W przypadku awarii zasilania system SecondLook włączy się automatycznie po przywróceniu zasilania. Podczas awarii zasilania nie jest przeprowadzana analiza CAD. Wszelkie przypadki, których analiza się nie powiodła, należy przetworzyć ponownie. W tym celu należy jeszcze raz przesłać obrazy do systemu SecondLook w celu dokonania analizy. Ostrzeżenia: instalacja i konserwacja Ostrzeżenie dotyczące zgodności elektromagnetycznej (EMC) opisywany system SecondLook Premier został przetestowany pod kątem zgodności i uznany za zgodny z wymogami norm IEC , EN i EN System ten wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię fal radiowych, a zainstalowany lub użytkowany niezgodnie z instrukcjami może ulegać szkodliwym zakłóceniom z zewnątrz lub zakłócać działanie innych urządzeń znajdujących się w pobliżu. W przypadku podejrzeń, że system SecondLook Premier powoduje lub ulega zakłóceniom należy podjąć próbę usunięcia problemu przy użyciu następujących metod: o zmiana orientacji lub miejsca ustawienia systemu SecondLook Premier lub urządzenia zakłócającego; o zwiększenie odległości pomiędzy systemem SecondLook Premier a urządzeniem zakłócającym; DTM icad, Inc. Strona 9 z 30

10 o podłączenie systemu SecondLook Premier do gniazda w innym obwodzie niż urządzenie zakłócające; o kontakt z firmą icad Inc. pod numerem telefonu lub w celu uzyskania dalszych instrukcji. Ostrzeżenie dotyczące temperatury i wilgotności - system SecondLook Premier może pracować w niżej podanych zakresach temperatury i wilgotności. o Temperatura: Celsjusza (50 95 Fahrenheita) o Wilgotność: 20-80% 2.4 Środki bezpieczeństwa Środki bezpieczeństwa: działanie systemu W celu uniknięcia uszkodzeń systemu sprzęt należy przechowywać w dobrze wentylowanym, klimatyzowanym pomieszczeniu. Wydajność oraz bezpieczeństwo systemu SecondLook Premier nie zostały potwierdzone w przypadku badań pacjentek z implantami piersi. W przypadku analizy przez system widoków nieprzemieszczonych przez implanty wszelkie pojawiające się w analizie znaczniki CAD nie powinny być wykorzystywane przez radiologa do oceny stanu zdrowia pacjentki. Wydajność oraz bezpieczeństwo systemu SecondLook Premier nie zostały potwierdzone w przypadku niestandardowych mammogramów (np. projekcji powiększonych/z kompresją miejscową). W przypadku analizy przez system takich projekcji pojawiające się w analizie znaczniki CAD nie powinny być wykorzystywane przez radiologa do oceny stanu zdrowia pacjenta. Środki bezpieczeństwa: instalacja i serwis Produkt nie posiada elementów, których naprawa może być przeprowadzana przez użytkownika. W celu uniknięcia uszkodzeń systemu SecondLook Premier nie należy podejmować prób jego naprawy. Instalacja i naprawy systemu mogą być przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników. W celu uzyskania informacji na temat szkolenia serwisowego prosimy o kontakt z firmą icad Inc. pod numerem telefonu lub Przed przemieszczeniem urządzenia lub jego serwisowaniem należy wyłączyć system i odłączyć zasilanie. 2.5 Niepożądane skutki System SecondLook Premier może przyczynić się do zwiększenia liczby wyników fałszywie dodatnich zarówno w mammografii przesiewowej, jak i diagnostycznej. Może to doprowadzić do niepotrzebnego narażania pacjenta na promieniowanie podczas obrazowania, biopsję, zdenerwowanie itp. DTM icad, Inc. Strona 10 z 30

11 2.6 Badania kliniczne Testy porównawcze Testy porównawcze obejmowały analizę samodzielną (tj. bez udziału radiologa) próbki mammogramów z urządzeń GE, reprezentatywnej dla badanej populacji. W ramach testowania porównawczego nie mierzono wpływu urządzenia na efektywność pracy radiologa i nie można zmierzyć ani przewidzieć jakichkolwiek zmian w skuteczności wykrywania raka przez radiologa na skutek używania urządzenia w prawidłowy sposób. Na podstawie testów porównawczych systemu SecondLook Premier na obrazach z urządzeń GE ustalono wskaźnik skuteczności (tj. czułość i średnia liczba fałszywych wyników dodatnich na obraz lub przypadek) bez jakiegokolwiek udziału radiologa. Wskaźniki samodzielnej skuteczności informują o częstotliwości wskazywania przez urządzenie CAD miejsc zawierających lub niezawierających znane zmiany sutka (tzn. mikrozwapnienia i/lub guzy) bez udziału radiologa. Wyniki testów porównawczych systemu SecondLook na obrazach z urządzeń GE są następujące: Ogólna czułość systemu SecondLook Premier przy wysokim poziomie pracy wyniosła 93%. Ogólna średnia liczba fałszywych wyników dodatnich systemu SecondLook Premier przy wysokim poziomie pracy wyniosła 2,8 znacznika CAD na badanie przesiewowe z 4 widokami. Ogólna czułość systemu SecondLook Premier przy średnim poziomie pracy wyniosła 88%. Ogólna średnia liczba fałszywych wyników dodatnich systemu SecondLook Premier przy średnim poziomie pracy wyniosła 2,1 znacznika CAD na badanie przesiewowe z 4 widokami. Ogólna czułość systemu SecondLook Premier przy niskim poziomie pracy wyniosła 84%. Ogólna średnia liczba fałszywych wyników dodatnich systemu SecondLook Premier przy niskim poziomie pracy wyniosła 1,4 znacznika CAD na badanie przesiewowe z 4 widokami. 2.7 Szczegółowy opis urządzenia System SecondLook Premier wykorzystuje algorytmy detekcji wspomaganej komputerowo (CAD) do identyfikowania na mammogramach obszarów, które mogą zawierać podejrzane zmiany. Dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu obrazu, obliczaniu parametrów i technologii rozpoznawania wzorów algorytmy CAD analizują obrazy w poszukiwaniu potencjalnych miejsc zagrożeń. Obszary te zostają przedstawione poprzez nałożenie znaczników CAD na odpowiednie miejsca mammogramów na stacji przeglądowej lub na wydruku papierowym. Znaczniki CAD są wykorzystywane przez radiologa jako dodatkowe narzędzie w wykrywaniu raka sutka. Rysunek Rysunek 1 przedstawia schemat algorytmów CAD systemu SecondLook Premier. DTM icad, Inc. Strona 11 z 30

12 Rysunek 1: schemat algorytmów CAD systemu SecondLook Premier Czujniki mikrozwapnień i zagęszczeń są w stanie wykryć obszary będące najprawdopodobniej pojedynczymi mikrozwapnieniami lub zagęszczeniami na podstawie wstępnej analizy pomiarów morfologicznych oraz pomiarów intensywności. Rodzaje zagęszczeń zostały przedstawione na ilustracji Rysunek 2 i obejmują guzy spikularne i niespikularne, a także zaburzenia architektury tkanki oraz zagęszczenia ogniskowe. DTM icad, Inc. Strona 12 z 30

13 Rysunek 2: zagęszczenia wykrywane przez system SecondLook Premier Dalsza analiza podejrzanych obszarów wykorzystuje grupowanie pojedynczych mikrozwapnień i lokalnie rozrastających się zagęszczeń. Skupiska obejmują 3 lub więcej pojedynczych mikrozwapnień, w odległości nie większej niż 4,1 mm od siebie. Ilustracja Rysunek 3 przedstawia fragmenty trzech różnych mammogramów, pokazujące, w jaki sposób system SecondLook wskazałby skupiska mikrozwapnień w tych przykładach. Wykorzystane zostały tutaj prostokątne znaczniki CAD, w przybliżeniu odpowiadające wielkości mikrozwapnień. Rozrost obszaru określa kształt potencjalnego zagęszczenia, jak pokazano na rysunku Rysunek 4. DTM icad, Inc. Strona 13 z 30

14 c) a) 4.1mm b) 4.1mm Rysunek 3: zaznaczanie skupisk mikrozwapnień: (a) Minimalna liczba zwapnień (b) Znacznik CalcMark obejmujący wszystkie zwapnienia zaklasyfikowane jako jedna grupa (c) Nachodzące na siebie znaczniki CalcMark pozostają wyraźnie rozdzielone, nawet wtedy, gdy skupiska znajdują się blisko siebie Po mapowaniu mikrozwapnień i rozrostu obszarów zagęszczeń cechy istotne klinicznie i matematyczne są poddawane obróbce pozwalającej na stworzenie opisu każdego z wykrytych zagęszczeń i skupisk mikrozwapnień. Przykładowo, cechą pozwalającą na opis zgrupowań mikrozwapnień jest różnorodność wielkości i kształtu zwapnień w skupisku. Cechy te są rozpoznawane przez czujniki mikrozwapnień i zagęszczeń, specjalnie stworzone do wykrywania obszarów o cechach potencjalnie najbardziej zbliżonych do raka. Dalsza analiza bierze pod uwagę wszystkie obszary zaznaczone dla danego pacjenta. Jednoczesna analiza wszystkich potencjalnych obszarów zagrożenia wykrytych u pacjenta pozwala na wyznaczenie najbardziej prawdopodobnych obszarów występowania raka przez znaczniki. DTM icad, Inc. Strona 14 z 30

15 Rysunek 4: rozrost obszarów pozwalający na określenie kształtu zagęszczeń 2.8 Zgodność z normami Podręcznik serwisowy systemu SecondLook Premier (D4D0062) zawiera deklarację zgodności CE (DTB085). 2.9 Zakres dostawy System SecondLook Premier składa się z następujących komponentów: komputer klawiatura mysz DTM icad, Inc. Strona 15 z 30

16 3 Korzystanie z systemu SecondLook Premier przez radiologa 3.1 Ocena radiologiczna przed nałożeniem znaczników CAD Radiolog rozpoczyna ocenę od zaznajomienia się z mammogramami z urządzenia GE zgodnie z obowiązującymi procedurami lub praktyką kliniczną, bez sprawdzania położenia znaczników CAD systemu SecondLook Premier. Radiolog powinien dokonać wstępnego ustalenia obszarów wymagających dalszego rozpoznania przed włączeniem i zaznajomieniem się z położeniem znaczników CAD na stacji przeglądowej. 3.2 Ocena radiologiczna z wykorzystaniem znaczników CAD Po ustaleniu, czy wstępna ocena mammogramów pacjenta wskazuje na konieczność dalszego rozpoznania, radiolog zapoznaje się z położeniem znaczników CAD systemu SecondLook Premier na stacji przeglądowej. Ponownie dokonuje oceny mammogramów z uwzględnieniem położenia znaczników CAD. Ta ponowna ocena mammogramów pozwala na podjęcie decyzji o rozszerzeniu zakresu diagnostyki. Jeżeli znaczniki CAD nie występują, ponowna ocena mammogramów nie jest konieczna. Decyzja na temat rozszerzenia rozpoznania nie jest podejmowana wyłącznie na podstawie położenia znaczników CAD. Wszystkie takie decyzje podejmowane są przez radiologa na podstawie oceny mammogramów, dodatkowych informacji klinicznych oraz znaczników CAD. Obszary podejrzane, oznaczone przez system SecondLook Premier, obejmują skupiska mikrozwapnień, guzy spikularne i niespikularne, zaburzenia architektury tkanki oraz ogniskowe, asymetryczne zagęszczenia. Poniżej przedstawiono zalecany przebieg badania z wykorzystaniem systemu SecondLook Premier: 1. Zapoznać się z historią choroby pacjenta oraz ocenić mammogramy z urządzenia GE przed włączeniem i zapoznaniem się ze znacznikami CAD na stacji przeglądowej. 2. Dokonać wstępnej oceny. 3. Włączyć stację przeglądową, zapoznać się ze znacznikami CAD i wybrać obszary potencjalnego zagrożenia. 4. Dokonać kolejnej oceny mammogramów na stacji przeglądowej, koncentrując się na obszarach zagrożenia wskazanych przez znaczniki CAD. 5. Podjąć decyzję. Należy pamiętać, że decyzja w sprawie dalszego postępowania należy do lekarza. Jeżeli radiolog podejmie decyzję o poszerzeniu badań, położenie znaczników CAD nie może mieć wpływu na jej zmianę. Należy jednak pamiętać, że znaczniki CAD mogą wskazać obszary wymagające poszerzenia badań, wcześniej przeoczone przez radiologa. DTM icad, Inc. Strona 16 z 30

17 4 Szkolenie radiologiczne na podstawie przykładowych przypadków 4.1 Instrukcje szkoleniowe Rozdział ten zawiera opis stosowania systemu SecondLook Premier w przykładowym przypadku, umożliwiający radiologowi poznanie działania przed rzeczywistym wykorzystaniem klinicznym. Celem przykładu jest zaznajomienie radiologa z procedurami wykorzystywania znaczników CAD systemu SecondLook Premier. Szczególnie podkreślone zostały procedury opisu przypadku. W związku z tym, osiągnięcie celu szkolenia zakłada zaznajomienie się z opisem przypadku zawartym w rozdziale 4.2, bez konieczności posługiwania się stacją przeglądową. Dla opisanego przypadku procedury wykorzystywania znaczników CAD SecondLook Premier zostały przedstawione w następujących etapach: 1. Pierwsza strona zawiera historię choroby pacjenta oraz drukowane wersje mammogramów z urządzeń GE bez znaczników CAD. W praktyce klinicznej radiolog rozpocząłby ocenę od zaznajomienia się z tymi mammogramami bez znaczników CAD, zgodnie ze stosowanymi przez siebie procedurami lub praktyką kliniczną. Dokonałby on wstępnego ustalenia obszarów wymagających dalszego rozpoznania przed włączeniem i zaznajomieniem się z położeniem znaczników CAD na stacji przeglądowej. 2. Druga strona zawiera drukowane wersje mammogramów z włączonymi znacznikami CAD. W praktyce klinicznej radiolog ponownie oceniłby mammogramy, biorąc pod uwagę położenie znaczników CAD. Ta ponowna ocena pozwoliłaby na podjęcie decyzji o rozszerzeniu zakresu diagnostyki. Jeżeli nie zostałyby wygenerowane żadne znaczniki CAD, ponowna ocena mammogramów nie byłaby konieczna. Decyzja o rozszerzeniu rozpoznania nie jest podejmowana na podstawie położenia znaczników CAD. Wszystkie takie decyzje podejmowane są przez radiologa na podstawie oceny mammogramów, dodatkowych informacji klinicznych oraz znaczników CAD. 3. Trzecia strona zawiera podsumowanie przypadku, obejmujące historię choroby, wnioski z mammografii oraz wynikające stąd rozpoznanie. Strzałka wskazuje położenie guza na drukowanych wersjach mammogramów. DTM icad, Inc. Strona 17 z 30

18 4.2 Przykładowy przypadek Historia choroby i mammogramy Wywiad: 62-letnia kobieta z wyczuwalnym guzem w górnym, zewnętrznym kwadrancie prawej piersi. Ujemny wywiad rodzinny w kierunku raka sutka. **** W PRAKTYCE KLINICZNEJ ZOSTAŁABY DOKONANA POCZĄTKOWA **** **** OCENA MAMMOGRAMÓW I PODJĘTA DECYZJA O POTRZEBIE **** **** DALSZEGO ROZPOZNANIA **** DTM icad, Inc. Strona 18 z 30

19 Mammogramy ze znacznikami CAD Uwaga: W zależności od stacji przeglądowej znaczniki CAD mogą być wyświetlane w formie innej niż prostokąty (zwapnienia) i elipsy (zagęszczenia). **** W PRAKTYCE KLINICZNEJ OBSZARY ZAGROŻENIA OZNACZONE **** **** ZNACZNIKAMI CAD ZOSTAŁYBY PONOWNIE OCENIONE PRZY UŻYCIU **** **** STACJI PRZEGLĄDOWEJ. OSTATECZNA DECYZJA RADIOLOGA **** **** ZOSTAŁABY PODJĘTA NA PODSTAWIE PONOWNEJ OCENY **** **** MAMMOGRAMÓW. **** DTM icad, Inc. Strona 19 z 30

20 Podsumowanie przypadku Wywiad: 62-letnia kobieta z wyczuwalnym guzem w górnym, zewnętrznym kwadrancie prawej piersi. Ujemny wywiad rodzinny w kierunku raka sutka. Zmiany wykryte na mammografach: 3-centymetrowy, okrągły guz z częściowo zatartymi granicami w prawej piersi, na godzinie 10 (w badaniu ultrasonograficznym stwierdzono torbiel). Liniowy rozkład różnokształtnych zwapnień w prawej piersi, na godzinie 2, z tyłu. Patologia: rak przewodowy in-situ (strzałki wskazują lokalizację). DTM icad, Inc. Strona 20 z 30

21 5 Podsumowanie procedury korzystania z systemu SecondLook Premier przez radiologa Wykorzystywanie przez radiologa znaczników CAD systemu SecondLook Premier odbywa się w następujących etapach: 1) Radiolog rozpoczyna ocenę od zapoznania się z mammogramami z urządzenia GE zgodnie z obowiązującymi procedurami lub praktyką kliniczną, bez sprawdzania położenia znaczników CAD. Powinien dokonać on wstępnego ustalenia obszarów wymagających dalszego rozpoznania przed włączeniem i zapoznaniem się z położeniem znaczników CAD na stacji przeglądowej. 2) Po ustaleniu, czy wstępna ocena mammogramów pacjenta wskazuje na konieczność dalszego rozpoznania, radiolog sprawdza położenie znaczników CAD na stacji przeglądowej. 3) Radiolog ponownie ocenia mammogramy, uwzględniając położenie znaczników CAD. Ta ponowna ocena mammogramów pozwala na podjęcie decyzji o rozszerzeniu zakresu diagnostyki. Jeżeli znaczniki CAD nie występują, ponowna ocena mammogramów nie jest konieczna. Decyzja o rozszerzeniu rozpoznania nie jest podejmowana na podstawie położenia znaczników CAD. Wszystkie takie decyzje podejmowane są przez radiologa na podstawie oceny mammogramów, dodatkowych informacji klinicznych oraz znaczników CAD. 4) Do interpretacji przypadku radiolog może również wykorzystać parametry CAD. Informacje te nie stanowią oceny diagnostycznej obszaru. Należy pamiętać, że informacje te dotyczą znacznika CAD, a nie zmiany, na której może znajdować się znacznik CAD. Ponadto należy mieć świadomość, że mogą się one różnić od oceny klinicznej. Więcej informacji na temat dostępnych parametrów znajduje się w rozdziale 6. DTM icad, Inc. Strona 21 z 30

22 6 Parametry CAD Oprogramowanie systemu SecondLook Premier oblicza podstawowe parametry każdego wykrytego obszaru zagrożenia, które mogą być następnie przedstawiane na różne sposoby przez kompatybilne stacje przeglądowe. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w systemie CAD SecondLook Premier. Dane wersji oprogramowania CAD są widoczne na stacji przeglądowej, zwykle w pobliżu liczby znaczników CAD na obraz. Parametry CAD są podawane dla skupisk mikrozwapnień oraz zagęszczeń, jeśli dotyczy. Wszystkie parametry są definiowane w standardzie DICOM, a informacje są umieszczane w raporcie mammograficznym CAD w formacie DICOM. Każdy z parametrów można aktywować lub wyłączyć. Ich stosowanie jest zależne od stacji przeglądowej. Aby uzyskać wykaz obsługiwanych funkcji, należy się zapoznać ze standardem zgodności DICOM danej stacji przeglądowej. Parametry te są dzielone na trzy kategorie. Parametry detekcji dotyczą konkretnej/-ych detekcji. Parametry przypadku odnoszą się do całego badanego przypadku. Z kolei funkcje systemowe są definiowane jako funkcje dostępne dla stacji przeglądowej, o ile są z nią kompatybilne. 6.1 Parametry detekcji Powierzchnia obszaru mikrozwapnień i zagęszczenia Ten parametr określa powierzchnię obszaru przeanalizowanego przez system CAD. Parametru tego nie należy interpretować jako rzeczywistej powierzchni zmiany otoczonej znacznikiem MassMark lub CalcMark. Jest to raczej powierzchnia obszaru poddanego analizie (wskazywanego przez obramowanie guza lub punktowych mikrozwapnień) Liczba punktowych mikrozwapnień Parametr ten oznacza liczbę miejsc zidentyfikowanych przez oprogramowanie CAD jako punktowe mikrozwapnienia w skupisku. Nie jest to rzeczywista liczba mikrozwapnień w obszarze, ponieważ oprogramowanie CAD może zarówno przeoczyć rzeczywiste mikrozwapnienia, jak i nieprawidłowo zakwalifikować miejsca wolne od zwapnień Najdłuższa oś mikrozwapnień lub zagęszczenia Parametr ten jest średnicą obszaru przeanalizowanego przez oprogramowanie CAD, ustaloną poprzez znalezienie maksymalnej odległości pomiędzy dwoma punktami w obrębie guza lub skupiska mikrozwapnień. Parametru tego nie należy interpretować jako rzeczywistego wymiaru zmiany otoczonej znacznikiem MassMark lub CalcMark. Jest to raczej średnica obszaru poddanego analizie (wskazywanego przez obramowanie guza lub punktów mikrozwapnień) Średnia odległość pomiędzy mikrozwapnieniami Ten parametr wskazuje średnią wartość ze wszystkich odległości między punktami mikrozwapnień w badanym obszarze. DTM icad, Inc. Strona 22 z 30

23 6.1.5 Standardowe odchylenie skupiska mikrozwapnień Ten parametr wskazuje standardowe odchylenie wśród wszystkich odległości między punktami mikrozwapnień w badanym obszarze Odległość od brodawki sutkowej Ten parametr oznacza odległość od środka brodawki sutkowej do środka znacznika CAD. System CAD podaje również lokalizacje obydwu punktów użytych do wykonania tego pomiaru Odległość od ściany klatki piersiowej Ten parametr oznacza odległość od ściany klatki piersiowej do środka znacznika CAD. System CAD podaje również lokalizacje obydwu punktów użytych do wykonania tego pomiaru Zakres guza, skupiska mikrozwapnień i pojedynczych mikrozwapnień Są to granice obszaru lub pojedynczych mikrozwapnień analizowanych przez oprogramowanie CAD Kwadrant Ten parametr wskazuje kwadrant (wewnętrzny/zewnętrzny, górny/dolny), w którym umieszczony jest znacznik CAD. Parametr ten jest dostępny tylko wtedy, gdy oprogramowanie CAD wskazuje tę samą zmianę w obydwu widokach tej samej piersi Umiejscowienie na tarczy zegara Ten parametr wskazuje umiejscowienie znacznika CAD i jego odpowiednika na tarczy zegara. Parametr ten jest dostępny tylko wtedy, gdy oprogramowanie CAD wskazuje tę samą zmianę w obydwu widokach tej samej piersi Odległość Z (głębokość) Ten parametr oznacza odległość od przodu sutka do środka znacznika CAD. Parametr ten jest dostępny tylko wtedy, gdy oprogramowanie CAD wskazuje tę samą zmianę w obydwu widokach tej samej piersi CAD insight Parametr CAD insight pokazuje, dlaczego oprogramowanie CAD oznaczyło dany obszar lub go nie oznaczyło. Przedstawia on łączny wynik, wraz z uproszczoną wersją wyników dla poszczególnych kryteriów branych pod uwagę przy ocenianiu stopnia podejrzenia obszaru. Dla każdego z kryteriów jest określana ocena stopnia podejrzenia. Oceny wykrywania zagęszczeń Kształt ocena wykrytego kształtu Kontrast ocena kontrastu wykrytego zagęszczenia DTM icad, Inc. Strona 23 z 30

24 Kontur ocena konturu wykrytego zagęszczenia Faktura ocena faktury wykrytego zagęszczenia Spikularność ocena spikularności wykrytego zagęszczenia Oceny wykrywania skupisk mikrozwapnień Rozmieszczenie ocena rozmieszczenia pojedynczych mikrozwapnień w obrębie obszaru detekcji Heterogeniczność ocena heterogeniczności (wielkości, kontrastu, jasności i kształtu) pojedynczych mikrozwapnień w obrębie obszaru detekcji Morfologia zbiorcza ocena wyglądu pojedynczych mikrozwapnień w obrębie obszaru detekcji Kontrast zbiorcza ocena kontrastu pojedynczych mikrozwapnień w obrębie obszaru detekcji Przypadek zbiorcza ocena wykrytego skupiska w odniesieniu do wszystkich skupisk wykrytych dla tego przypadku Każdej cesze przyznawana jest jedna z poniższych ocen: Normalne Pośrednie Podejrzane Bardzo podejrzane Wynik CAD insight Ten parametr to wynik z przedziału 1 100, wskazujący, w jakim stopniu oprogramowanie CAD uznało zaznaczenie danego obszaru za konieczne. Obszary o wysokich wynikach są zaznaczane w pierwszej kolejności, przed tymi o niższych wynikach. Nie jest to ocena prawdopodobieństwa złośliwości zmiany. Wynik może odbiegać od oceny radiologa, tzn. zmiany złośliwe mogą błędnie otrzymać niskie wyniki, a wyniki normalnych obszarów mogą być wysokie. Ten wynik nie powinien stanowić podstawy do zmiany decyzji przez radiologa. 6.2 Parametry przypadku Utkanie sutka Ten parametr to ocena CAD utkania sutka według klasyfikacji BI-RADS. Cztery standardowe typy utkania to: DTM icad, Inc. Strona 24 z 30

Tomosynteza mit czy hit?

Tomosynteza mit czy hit? Tomosynteza mit czy hit? Page 1 Radiologia Wspólna Sprawa Kraków 2014 Magdalena Barcikowska Tomosynthesis is not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons its future availability

Bardziej szczegółowo

Screening raka piersi

Screening raka piersi OCENA SCREENINGU RAKA PIERSI W POLSCE Radosław Tarkowski Katedra Onkologii A.M. we Wrocławiu Polska: 14 482 zachorowania 5 255 zgonów (na podstawie danych Centrum Onkologii w Warszawie) 137,8 78 61.2 Zapadalność

Bardziej szczegółowo

Badania. przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka. zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Badania. przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka. zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Badania przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Cel wykonywania badań przesiewowych Jak powinna postępować każda kobieta? U jakich

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie decyzji diagnostycznych w mammografii

Wspomaganie decyzji diagnostycznych w mammografii Wspomaganie decyzji diagnostycznych w mammografii Artur Przelaskowski, Anna Wróblewska, Paweł Bargieł Politechnika Warszawska, Instytut Radiolelektroniki, Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i rodzaje ułożeń piersi

Pozycjonowanie i rodzaje ułożeń piersi Elżbieta Łuczyńska Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział Kraków Badanie mammograficzne metoda radiologiczna badania piersi, prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagania diagnozy, czyli mammografia przyszłości

Systemy wspomagania diagnozy, czyli mammografia przyszłości Systemy wspomagania diagnozy, czyli mammografia przyszłości Anna Wróblewska Plan prezentacji Mammografia Problemy interpretacji badań Komputerowe wspomaganie diagnozy cel Cele detekcji typy patologii Współczesne

Bardziej szczegółowo

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu PORADNIK DLA PACJENTÓW Biopsja

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu PORADNIK DLA PACJENTÓW Biopsja www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu PORADNIK DLA PACJENTÓW Biopsja Rak piersi Najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet w Polsce 2004 r. ponad12 000 nowych zachorowań na raka piersi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DO PRZETWARZANIA ZDJĘĆ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ MÓZGU ORAZ ZDJĘĆ MAMMOGRAFICZNYCH WSPOMAGAJĄCA DIAGNOZOWANIE CHORÓB

PLATFORMA DO PRZETWARZANIA ZDJĘĆ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ MÓZGU ORAZ ZDJĘĆ MAMMOGRAFICZNYCH WSPOMAGAJĄCA DIAGNOZOWANIE CHORÓB PLATFORMA DO PRZETWARZANIA ZDJĘĆ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ MÓZGU ORAZ ZDJĘĆ MAMMOGRAFICZNYCH WSPOMAGAJĄCA DIAGNOZOWANIE CHORÓB Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych. Kraków, 2009

Bardziej szczegółowo

Spis treści VII. Wprowadzenie. Prawidłowy gruczoł piersiowy: porównanie budowy makroskopowej z obrazami mammograficznymi... 1

Spis treści VII. Wprowadzenie. Prawidłowy gruczoł piersiowy: porównanie budowy makroskopowej z obrazami mammograficznymi... 1 Spis treści Wprowadzenie. Prawidłowy gruczoł piersiowy: porównanie budowy makroskopowej z obrazami mammograficznymi..................................... 1 Wprowadzenie. Prawidłowy gruczoł piersiowy: porównanie

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie diagnostyki mammograficznej: poprawa percepcji zmian patologicznych

Wspomaganie diagnostyki mammograficznej: poprawa percepcji zmian patologicznych Wspomaganie diagnostyki mammograficznej: poprawa percepcji zmian patologicznych Anna Wróblewska Plan prezentacji Mammografia Problemy detekcji i interpretacji badań Komputerowe wspomaganie diagnozy System

Bardziej szczegółowo

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Warunki finansowania programu profilaktyki raka piersi I. Część A. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23% wszystkich zachorowań

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka węzłów chłonnych (Lymph nodes assessment) Joanna Anioł

Diagnostyka węzłów chłonnych (Lymph nodes assessment) Joanna Anioł Diagnostyka węzłów chłonnych (Lymph nodes assessment) Joanna Anioł Joanna Anioł Wykształcenie: wyższe Studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medium UJ w Krakowie 1989 1995 Kształcenie podyplomowe: Specjalizacja

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Oprogramowanie IntelliSpace Portal w wersji 5 i 6

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Oprogramowanie IntelliSpace Portal w wersji 5 i 6 ICAP -1/5- FSN 88100023_88100024 28 lipca 2014 Oprogramowanie w wersji 5 i 6 Szanowni Państwo, Niniejszym informujemy, że w oprogramowaniu w wersji 5 i 6 stwierdzono kilka problemów, które mogą prowadzić

Bardziej szczegółowo

Współczesna mammografia

Współczesna mammografia Analogowa intuicja, cyfrowa rzeczywistość Współczesna mammografia Mammografia jest radiologiczną metodą badania gruczołu piersiowego. Jak w każdej innej metodzie rentgenowskiej, do uzyskania obrazu diagnostycznego

Bardziej szczegółowo

Opis programu - wizualizacja

Opis programu - wizualizacja Opis programu - wizualizacja Ekran Główny Narzędzia podstawowe File Open - otwieranie i przeglądanie baz danych oraz wyników pojedyńczych pacjentów Scan - przełączanie na tryb skanowania (pojedyńcze ujęcia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4. Rzadko występujące ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 4. Rzadko występujące ROZDZIAŁ 4 ROZDZIŁ 4. Rzadko występujące ROZDZIŁ 4 Rzadko występujące i stwarzające problemy typy raka sutka CDIS, rak brodawkowy wewnątrz torbieli, rak sutka o wyglądzie zmiany łagodnej, inwazyjny rak zrazikowy,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

PILNA KOREKTA URZĄDZENIA MEDYCZNEGO PILNE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PILNA KOREKTA URZĄDZENIA MEDYCZNEGO PILNE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Temat: Brak automatycznego unieważnienia dawki w przypadku zmian dotyczących kolimatora wielolistkowego (MLC) Produkt, którego dotyczy zawiadomienie: System Eclipse w wersjach od 6.5 do 10 (kompilacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z audytu rok 2014

Sprawozdanie z audytu rok 2014 Sprawozdanie z audytu rok 2014 Elżbieta Łuczyńska Przewodnicząca Sekcji Chorób Piersi PLTR Audyt kliniczny W 2014 roku każdy ośrodek wykonujący badania w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania

Bardziej szczegółowo

System Senographe SecondLook Digital CAD

System Senographe SecondLook Digital CAD System Senographe SecondLook Digital CAD Instrukcja obsługi SLDU Nakładka CAD Obrazy surowe oraz/lub obrobione Manufactured by icad 5189820-5-C-1PL Copyright 2009 by General Electric Company Inc. All Rights

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki raka piersi 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AUTOMATYCZNEJ DETEKCJI I KLASYFIKACJI MIKROZWAPNIEŃ W CYFROWEJ MAMMOGRAFII

SYSTEM AUTOMATYCZNEJ DETEKCJI I KLASYFIKACJI MIKROZWAPNIEŃ W CYFROWEJ MAMMOGRAFII SYSTEM AUTOMATYCZNEJ DETEKCJI I KLASYFIKACJI MIKROZWAPNIEŃ W CYFROWEJ MAMMOGRAFII Anna Wróblewska, Artur Przelaskowski Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej, Instytut Radioelektroniki PW ul.nowowiejska

Bardziej szczegółowo

Artykuły przeglądowe Review articles

Artykuły przeglądowe Review articles NOWOTWORY Journal of Oncology 2010 volume 60 Number 2 136 146 Artykuły przeglądowe Review articles Zasady kwalifikacji zmian gruczołu piersiowego wykrytych w badaniu mammograficznym według systemu BI-RADS

Bardziej szczegółowo

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU Opracowanie: Ewa Wesołowska Mammografia rentgenowska jest podstawową metodą badania piersi, ale musi

Bardziej szczegółowo

PILNA KOREKTA URZĄDZENIA MEDYCZNEGO PILNE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PILNA KOREKTA URZĄDZENIA MEDYCZNEGO PILNE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Temat: Prawdopodobieństwo uzyskania niepoprawnych wyników w przypadku skonfigurowania wiązki emc (electron Monte Carlo) z wykorzystaniem nierównoodległych punktów danych w profilach w systemie Eclipse

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki raka piersi 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ROZDZIA 4 NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE Arkadiusz Jeziorski W Polsce do lekarzy onkologów zgłasza się rocznie ponad 130 tysięcy nowych pacjentów; około 80 tysięcy

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA SCHORZEŃ PIERSI

PROFILAKTYKA SCHORZEŃ PIERSI PROFILAKTYKA SCHORZEŃ PIERSI Lek. Dominika Jasińska-Stasiaczek www.domhome.pl http://www.echirurgia.pl/sutek/koliste_ruchy.htm CO TO JEST ZMIANA W PIERSI? Pierś zbudowana jest z tkanki gruczołowej, tłuszczowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Badanie termograficzne piersi

Badanie termograficzne piersi Badanie termograficzne piersi Termografia piersi jest procesem tworzenia obrazu w podczerwieni, w celu analizy i oceny ryzyka zachorowania na raka piersi. Termografia jest nieinwazyjna, bezpieczna i bezbolesna

Bardziej szczegółowo

Zapytaj swojego lekarza.

Zapytaj swojego lekarza. Proste, bezpieczne badanie krwi, zapewniające wysoką czułość diagnostyczną Nieinwazyjne badanie oceniające ryzyko wystąpienia zaburzeń chromosomalnych, takich jak zespół Downa; opcjonalnie umożliwia również

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.pl e-mapa Podręcznik użytkownika Warszawa 2012 e-mapa podręcznik

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny 3D z kontrastem może być najlepszy do oceny rozwarstwienia aorty

Rezonans magnetyczny 3D z kontrastem może być najlepszy do oceny rozwarstwienia aorty Rezonans magnetyczny 3D z kontrastem może być najlepszy do oceny rozwarstwienia aorty Jak twierdzi grupa badaczy z Changhai Hospital z Szanghaju w Chinach trójwymiarowa angiografia rezonansem magnetycznym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNA NAWIGACJA W DIAGNOSTYCE OBWODOWYCH GUZKÓW PŁUC

ELEKTROMAGNETYCZNA NAWIGACJA W DIAGNOSTYCE OBWODOWYCH GUZKÓW PŁUC ELEKTROMAGNETYCZNA NAWIGACJA W DIAGNOSTYCE OBWODOWYCH GUZKÓW PŁUC płk dr hab. n. med. A. CHCIAŁOWSKI WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY Warszawa CIEŃ OKRĄGŁY PŁUCA Przeważnie rozpoznanie przypadkowe Powyżej 150

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI AUDYT KLINICZNY 2013. Opracowanie: Ewa Wesołowska

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI AUDYT KLINICZNY 2013. Opracowanie: Ewa Wesołowska POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI AUDYT KLINICZNY 2013 Opracowanie: Ewa Wesołowska Mammografia rentgenowska jest podstawową metodą badania piersi, ale musi spełniać określone warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 86/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 86/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki raka piersi 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Korekta urządzenia medycznego

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Korekta urządzenia medycznego Strona 1 z 7 Ważne Ostrzeżenie przed napromieniowaniem przez produkt elektroniczny Szanowni Państwo! W tomografach komputerowych Brilliance 64 i Ingenuity CT firmy Philips wykryto problem w oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0

EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0 EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0 EM1019 4 Portowy rozdzielacz USB 2.0 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Połączenie z EM1019... 3 3.0 Używanie EM1019... 4

Bardziej szczegółowo

Windows Defender Centrum akcji

Windows Defender Centrum akcji Windows Defender Usługa Windows Defender stanowi pierwszą linię obrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym oprogramowaniem. W systemie Windows 7 jest on łatwiejszy w obsłudze, oferuje prostsze

Bardziej szczegółowo

centralna weryfikacja

centralna weryfikacja Założenia audytu klinicznego zdjęć mammograficznych oparte są na wytycznych zawartych w European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis 1 (dokument sygnowany przez Komisję

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010 Koercyjne natężenie pola Hcj KOERZIMAT 1.097 HCJ jest sterowanym komputerowo przyrządem pomiarowym do szybkiego, niezależnego od geometrii

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Schorzenia gruczołu piersiowego. Dr n.med.anna Borowiecka Elwertowska

Schorzenia gruczołu piersiowego. Dr n.med.anna Borowiecka Elwertowska Schorzenia gruczołu piersiowego Dr n.med.anna Borowiecka Elwertowska Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet Prawdopodobieństwo wystąpienia raka u kobiet USA 2001-2003 Ogółem 1/3 Rak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania mammografii cyfrowej KODAK

Rozwiązania mammografii cyfrowej KODAK Rozwiązania mammografii cyfrowej KODAK Mammografia cyfrowa firmy Carestream Health Firma Carestream Health oferuje doradztwo ekspertów oraz rozwiązania oparte na dogłębnej wiedzy z dziedziny obrazowania

Bardziej szczegółowo

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie Dziennik Ustaw Nr 52 3302 Poz. 271 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy macicy etap podstawowy pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. macicy etap diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie w mammografii

Pozycjonowanie w mammografii artykuł / article radiologia / radiology Pozycjonowanie w mammografii Positioning in mammography Elżbieta Łuczyńska Zakład Radiologii idiagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Galaxy VM. Zestaw IP32. Instalacja 06/2015.

Galaxy VM. Zestaw IP32. Instalacja 06/2015. Galaxy VM Zestaw IP32 Instalacja 06/2015 www.schneider-electric.com Informacje prawne Marka Schneider Electric oraz wszelkie zastrzeżone znaki towarowe firmy Schneider Electric Industries SAS wymienione

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa BIU MRI -1/5- FSN 781437 czerwiec 2015 r. PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Cewka SENSE Body 1.5T stosowana z aparatami do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego typu ACS NT, Intera 1.5T i

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie I. Potwierdzam wybranie 2 kompletów reprezentatywnych prawidłowych, najlepszych

Oświadczenie I. Potwierdzam wybranie 2 kompletów reprezentatywnych prawidłowych, najlepszych Załącznik nr 1 Pełna nazwa świadczeniodawcy wraz z adresem Data Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi Adres Oświadczenie I Potwierdzam wybranie 2 kompletów

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Dr hab. med. Mirosław Dziuk, prof. nadzw. Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM Warszawa

Dr hab. med. Mirosław Dziuk, prof. nadzw. Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM Warszawa Dr hab. med. Mirosław Dziuk, prof. nadzw. Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM Warszawa ROZPOZNAWANIE: PET - CT W ONKOLOGII poszukiwanie ognisk choroby - wczesne wykrywanie różnicowanie zmian łagodnych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania

Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania Konferencja w ramach projektu Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I. CZĘŚĆ A. Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 1. Opis problemu zdrowotnego.

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach. Termometr radiowy. Nr zam. 100255 Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. System składa się z jednostki odbiorczej i oddzielnego nadajnika. Dodatkowo nadajnik może współpracować z dwoma innymi jednostkami nadawczymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Informacja o ostrzeżeniach

Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 460 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Metoda detekcji guzków w obrazach mammograficznych wykorzystująca transformację Rayleigha

Metoda detekcji guzków w obrazach mammograficznych wykorzystująca transformację Rayleigha Metoda detekcji guzków w obrazach mammograficznych wykorzystująca transformację Rayleigha Piotr Boniński, Anna Wróblewska, Artur Przelaskowski 1), 1) Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D. Przełącznik Fast Ethernet Desktop 10/100M. Rev:

Instrukcja obsługi TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D. Przełącznik Fast Ethernet Desktop 10/100M. Rev: Instrukcja obsługi TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Przełącznik Fast Ethernet Desktop 10/100M Rev: 1.0.0 71065043 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Korekta urządzenia medycznego WERSJA UAKTUALNIONA

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Korekta urządzenia medycznego WERSJA UAKTUALNIONA Strona 1 z 7 Szanowni Państwo, Prosimy o zapoznanie się z niniejszą uaktualnioną wersją informacji o bezpieczeństwie, która zastępuje informacje zawarte w dokumencie FSN 72800614 z dnia 1 kwietnia 2014.

Bardziej szczegółowo

Współczesne możliwości rozpoznawania raka gruczołu piersiowego - szczególna rola mammografii

Współczesne możliwości rozpoznawania raka gruczołu piersiowego - szczególna rola mammografii Współczesne możliwości rozpoznawania raka gruczołu piersiowego - szczególna rola mammografii Leczenie chorych na raka piersi ma charakter wielodyscyplinarny. Zasadniczym i kluczowym elementem terapii pozostaje

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Transpozer czasowy mowy

Transpozer czasowy mowy Transpozer czasowy mowy Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl 1. Wprowadzenie Transpozer czasowy mowy został opracowany w celu wspierania rozumienia mowy przez osoby z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 86/2014 z dnia 5 maja 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi gmina

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Podręcznik użytkownika Certyfikacja Deklaracja FCC Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo