MicroStation 5.0 SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MicroStation 5.0 SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 MicroStation 5.0 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 I. OPIS ELEMENTÓW EKRANU I OKNA MICROSTATION MANAGER... 3 II. OPERACJE PODSTAWOWE NA PLIKU PROJEKTOWYM... 4 III. INFORMACJE PODRĘCZNE... 4 IV. POLECENIA POMOCNICZE... 5 V. WNOSZENIE OBIEKTÓW... 6 VI. WIDOKI... 7 VII. POZIOMY... 7 VIII. NASTAWY... 8 IX. OPERACJE NA OBIEKTACH X. LINIE WIELOKROTNE XI. TEKST XII. KOMÓRKI XIII. WYPEŁNIANIE WZOREM... 16

2 WSTĘP MicroStation jest programem wspomagającym projektowanie (CAD) przeznaczonym dla inżynierów i profesjonalnych projektantów z wielu dziedzin (architektura, konstrukcje maszyn, kartografia i geodezja, inżynieria przemysłowa). Dostępny jest w wielu wersjach i na większość współczesnych platform: DOS, Microsoft Windows, Windows NT, IBM RS/6000, Intergraph Workstation, SGI, SPARC, HP, Macintosh, OS/2, PowerPC NT. Funkcje dostępne są w postaci zestawu narzędzi do kreślenia, modelowania, symbolizacji, a nawet zarządzania danymi. Struktura programu nie jest zbyt przejrzysta, głównie przez to, że wiele czynności można wykonać na różne sposoby - można osiągnąć ten sam rezultat różnymi ścieżkami. Te niedogodności kompensuje doskonale zaprojektowany i uporządkowany układ narzędzi, zgrupowanych w palecie głównej i podpaletach, okna dialogowe z rozsądnymi opcjami i ogólna - rzadko spotykana - elastyczność MicroStation. Pulpit pracy, obok innych elementów, zawiera menu z oknem komend, okno (okna) z płaszczyzną rysunku i zestawy narzędzi w postaci przycisków, na których widnieje ikona polecenia. Pojedynczy plik projektowy (o rozszerzeniu.dgn) składa się z 63 poziomów (levels), na których umieszcza się obiekty graficzne i pomiędzy którymi można wykonywać operacje. Ustala się też widoczność na monitorze ośmiu widoków (views) - okien, w których obserwujemy projekt (zarówno 2D, jak i trójwymiarowy). MicroStation pozwala na projektowanie w przestrzeni 3D, a zawansowane funkcje pozwalają na jak najlepszą prezentację modelu (cieniowanie, ustawianie oświetlenia i kąta widzenia itp.) Program z konieczności jest dość rozległy, a poniższy opis zawężony został do zastosowania MicroStation w budowie geometrycznej części systemów informacji przestrzennej.

3 I. OPIS ELEMENTÓW EKRANU I OKNA MICROSTATION MANAGER 1. Command Window Jest to podstawowe okno programu i zawiera pasek tytułowy z nazwą otwartego pliku (projektu), menu rozwijalne oraz poniżej zestawione pola, w których, zależnie od sytuacji, wpisywane są odpowiednie dane: klucze informacje aktywne narzędzie podpowiedzi linia komend komunikacja błędów 2. MicroStation Manager Pierwsze okno dialogowe, jakie napotykamy w programie to MicroStation Manager, gdzie (zgodnie z nazwą) możemy zarządzać plikami i tworzyć katalogi na dysku. Szczegółowe funkcje Managera omówione są w części II. Tutaj możemy też wybrać plik źródłowy (seed), z jakim chcemy pracować, będący pierwowzorem projektu. W tym pliku zawarto informacje na temat jednostek pracy, dokładności, aktywnych parametrów, układu współrzędnych, tablicy barw i elementów pomocniczych.

4 Przykładowe operacje w oknie MicroStation Manager: tworzenie nowego projektu (pliku.dgn) FILE > NEW otwarcie istniejącego projektu FILE > OPEN kopiowanie pliku FILE > COPY zmiana nazwy pliku FILE > RENAME MicroStation nie dodaje automatycznie rozszerzenia.dgn do skpiowanego pliku (lub po zmianie nazwy). II. OPERACJE PODSTAWOWE NA PLIKU PROJEKTOWYM Wszystkie wytłuszczone komendy dotyczą menu rozwijalnego (Command Window), chyba, że podano inaczej. Odnośniki ( ) prowadzą do numeru polecenia (funkcji). 3. Tworzenie projektu (nowego pliku.dgn) FILE > NEW 4. Otwarcie istniejącego projektu FILE > OPEN 5. Zapisanie pliku FILE > SAVE AS 6. Zamknięcie pliku (aktywnego projektu) FILE > CLOSE 7. Wyjście z programu FILE > EXIT III. INFORMACJE PODRĘCZNE 8. Przeznaczenie przycisków myszki W MicroStation używamy zasadniczo dwóch rodzajów punktów: - punkt danych (data point) - oznacza punkt wprowadzany do projektu (np. jako część składowa rysowanego elementu), - punkt chwilowy (tentative point) - oznacza punkt, w którym będzie można wprowadzić punkt danych. Używany jest do precyzyjnego dołączania punktów danych do już istniejących elementów (snap) 26.

5 Lewy przycisk - punkt danych Prawy przycisk - reset (zakończenie, przerwanie polecenia) - działanie zbliżone do klawisza Esc w innych programach Oba przyciski jednocześnie - punkt chwilowy 9. Zasada pracy z narzędziami Narzędzia MicroStation zostały pogrupowane wg. ich zadań w podpalety. Większość podpalet reprezentowana jest przez jedno z narzędzi w palecie głównej (main), której widok przedstawiony jest w punkcie 18. Można powiedzieć, że paleta główna jest rozwijalna, gdyż po wskazaniu trójkąta w narożniku przycisku rozwija się cała podpaleta narzędzi. Wyjątkiem są tu narzędzia: selekcja i usuwanie elementów, które są pojedynczymi przyciskami. Tylko jedno narzędzie może być aktualnie dostępne - to, którego nazwa została umieszczona w polu aktywne narzędzie okna Command Window. Narzędzie wybiera się przez pojedyncze kliknięcie, jest ono wtedy zablokowane - działa aż do wybrania następnego, bądź przerwania (reset). Jednorazowe użycie narzędzia jest możliwe po dwukrotnym kliknięciu jego przycisku. IV. POLECENIA POMOCNICZE 10. Przerysowanie (aktualizacja) widoku VIEW > UPDATE lub 17 z palety głównej (main) 11. Cofaj EDIT > UNDO 12. Przywróć EDIT > REDO 13. Umieszczanie znacznika do obsługi cofania EDIT > SET MARK 14. Cofaj do znacznika EDIT > UNDO > TO MARK 15. Wyświetlenie informacji o obiekcie (z możliwością edycji) ELEMENT > INFORMATION lub Ctrl+I

6 16. Dokonywanie pomiarów PALETTES > MEASURING 17. Wprowadzanie i odczyt współrzędnych, przyrostów, odległości i kąta SETTINGS > PRECISION INPUT Komenda służy też do precyzyjnego wnoszenia i przesuwania obiektów. Jednostki, sposób pomiaru kąta i dokładności ustawiane są poleceniem SETTINGS > COORDINATE READOUT ( 29) V. WNOSZENIE OBIEKTÓW 18. Wnoszenia obiektów dokonuje się przy wykorzystaniu niektórych narzędzi z palety głównej, które (jeśli nie jest otwarte) można wnieść na ekran poleceniem PALETTES > MAIN 1 selekcja obiektów 2 rysowanie linii i łańcuchów 3 operacje z ogrodzeniem 4 rysowanie wieloboków 5 rysowanie łuków 6 rysowanie okręgów i elips 7 rysowanie krzywych 8 wnoszenie tekstu 9 rysowanie punktów 10 operowanie komórkami 11 zaokrąglanie przecięć 12 przesuwanie, kopiowanie, itp. 13 zmiana atrybutów elementu 14 wydłużanie, ucinanie, itp. 15 edycja wierzchołków łańcucha 16 grupowanie obiektów 17 operacje widoku okna 18 usuwanie obiektów Oto rozmieszczenie narzędzi palety głównej (obok: nazwa otwieranej podpalety z narzędziami)

7 VI. WIDOKI 19. Otwarcie / zamknięcie widoku (jednego z 8 dostępnych) VIEW > OPEN / CLOSE 20. Rozmieszczenie widoków na ekranie VIEW > BOTTOM TO TOP (widok o najniższym numerze na wierzchu) VIEW > CASCADE (jako okna schowane kolejno wg numeracji) VIEW > TILE (obok siebie na całym ekranie) 21. Nazywanie, zapis i dołączanie widoków VIEW > SAVED 22. Zoom (powiększenia / pomniejszenia) wokół punktu VIEW > ZOOM > IN / OUT lub 17 z palety głównej zakres rysunku VIEW > FIT > ACTIVE DESIGN lub 17 z palety głównej okno VIEW > WINDOW lub 17 z palety głównej VII. POZIOMY 23. Kontrola widoczności poziomów (dokonywana w każdym z ośmiu widoków) VIEW > LEVELS lub Ctrl + E Kliknięcie pojedyncze zmienia widoczność poziomu, podwójne - czyni poziom aktywny (poziom aktywny dla wszystkich widoków jest ten sam). Aby zdefiniowaną strukturę widoczności poziomów odnieść do wszystkich widoków - po zakończeniu ustawiania - kliknąć należy przycisk ALL. 24. Ustalenie symboliki (barwy, stylu linii, grubości linii) obiektów znajdujących się na odpowiednich poziomach SETTINGS > LEVEL SYMBOLOGY Przyciski OVERRIDES muszą być włączone, jeżeli symbolika poziomu ma być nadrzędna w stosunku do symboliki obiektów.

8 25. nadawanie nazw poziomom oraz zapamiętywanie i wczytywanie struktury poziomów SETTINGS > LEVEL NAMES Struktura poziomów wraz z symboliką i nazwami jest przechowywana w pliku.lvl VIII. NASTAWY 26. Dołączanie (snap) punktów chwilowych (tentative points) do elementów istniejących umożliwia klucz: SETTINGS > LOCKS > SNAP LOCK, w którym: MODE > NEAREST - oznacza dowiązanie do najbliższego punktu elementu MODE > KEYPOINT - dowiązanie do punktów węzłowych elementu DIVISOR - określa zakres rozpoznawania punktów węzłowych 1 - węzłami są tylko punkty końcowe 2 - dodaje do węzłów także punkt środkowy elementu 27. Jednostki pracy SETTINGS > WORKING UNITS MU - master units - jednostki podstawowe np. km SU - sub units - jednostki podrzędne np. m PosU (= WU) - positional units - jednostki pozycyjne - najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami w MicroStation, np. cm Wszystkie jednostki podaje się w miarach terenowych. SU per MU (stosunek SU/MU, np m/km) PosU per SU (stosunek Pos/SU, np. 100 cm/m) 28. Siatka Tworzona jest sieć punktów pomocniczych o dowolnej gęstości i trzech możliwościach konfiguracji, widoczna w widoku przy włączonym parametrze VIEW >ATTRIBUTES > GRID, Siatka ma postać dwustopniową: reference grid - siatka rzadsza (zaznaczona większymi kropkami) grid - siatka szczegółowa (drobna). Włączenie dołączania punktów danych do siatki SETTINGS > GRID > GRID LOCK, lub: SETTINGS > LOCKS > GRID LOCK

9 Ustawienie parametrów siatki SETTINGS > GRID MASTER / GRID - rozmiar oczka siatki szczegółowej (podawany w master units) REFERENCE GRID - skok siatki referencyjnej (rzadszej) wyrażony w liczbie oczek siatki szczegółowej CONFIGURATION: ORTHOGONAL - siatka prostopadła ISOMETRIC - siatka naprzemianległa o stałym stosunku x/y = OFFSET - siatka naprzemianległa o dowolnym stosunku x/y ASPECT RATIO (X/Y) - stosunek odstępu X do odstępu Y (możliwy do zmiany w siatce prostopadłej i offset) 29. Ustawienie dokładności i jednostek odczytywania współrzędnych oraz dokładności, zasady pomiaru i jednostek odczytu kątów SETTINGS > COORDINATE READOUT Nastawy tego polecenia decydują o jednostkach, w jakich odczytujemy i wprowadzamy współrzędne oraz o jednostkach i zasadzie pomiaru kątów, którymi posługujemy się w pracy. Jednostki i dokładność współrzędnych COORDINATES: Master Units - MU (podstawowe) Sub Units - MU:SU ( podrzędne) Working Units (=PosU) - MU:SU:WU (pozycyjne) ACCURACY: dokładność maks.: (oznaczona przez ) lub: 1/64. Jednostki, zasada pomiaru i dokładność odczytu kątów FORMAT: DD,DDDD (stopnie, części stopnia) ' " (stopnie, minuty, sekundy) MODE: Conventional (pomiar kąta od osi X przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) Azimuth (pomiar kąta od osi Y w prawo) ACCURACY: dokładność maksymalna (oznaczona jako )

10 30. Ustawienie aktywnych parametrów: poziomu ( 23), koloru, stylu i grubości linii, rodzaju obszaru (Solid / Hole), klasy obiektu, wypełnienia ELEMENT > ATTRIBUTES LEVEL (można również ustawić przez: VIEW > LEVELS ( 23) COLOR (można również ustawić przez: ELEMENT > COLOR) STYLE (można również ustawić przez: ELEMENT > STYLE) WEIGHT (można również ustawić przez: ELEMENT > WEIGHT) AREA (Solid / Hole) - rodzaj obszaru przy wypełnianiu elementu CLASS (Primary / Consruction) - klasa elementu. FILL - wypełnienie elementów zamkniętych (widoczne w tych widokach, w których klucz AREA FILL jest włączony 31. Ustawienie aktywnego kąta SETTINGS > ACTIVE ANGLE Podać należy wartość kąta (lub przesunąć strzałkę na tarczy). Zasada pomiaru kątów jest ustalana poleceniem SETTINGS > COORDINATE READOUT ( 29) ANGLE LOCK - zaokrągla wszystkie wartości zgodnie z dokładnością "TOLERANCE" 32. Ustawienie aktywnej skali SETTINGS > ACTIVE SCALE Kłódka zamknięta oznacza zmiany współczynników równocześnie, kliknięcie na kłódkę otwiera ją i daje możliwość zmian każdego współczynnika oddzielnie szybkie ustawienie skali na 1 HALVE - dwukrotne zmniejszenie wszystkich współczynników DOUBLE - dwukrotne zwiększenie współczynników skali SCALE LOCK - zaokrągla wszystkie współczynniki skali z dokładnością podaną w oknie "TOLERANCE" 33. Wczytanie, modyfikacja i zapis tablicy barw SETTINGS > COLOR PALETTE Polecenie otwiera paletę przypisaną do projektu (lub standardową) Modyfikacja barwy - przez dwukrotne kliknięcie na próbkę barwy (otwiera się okno "Modify Color") i dobranie wartości w systemach HSV lub RGB. Barwa jest tu uwidaczniana jako: WIREFRAME - pełna barwa, lub:

11 DITHERED - do cieniowania (3D) Na pasku z prawej strony określa się stopień jasności barwy (zczernienia). Numer barwy z palety (widoczny w tytule okna "Modify Color") oznacza kolejność barw w palecie (od próbki w lewym górnym rogu (= 0) przez wszystkie wiersze w prawo). Przypisanie palety już ustalonej do pliku projektowego: ATTACH Otwarcie istniejącej już palety z dysku: FILE > OPEN Zapisanie na dysku palety ustawionej FILE > SAVE AS (powstaje plik.tbl) 34. Zapisanie nastawów przypisanych do projektu (bez preferencji użytkownika) FILE > SAVE SETTINGS IX. OPERACJE NA OBIEKTACH 35. Selekcja elementów - za pomocą strzałki (1 z palety głównej) Przez wleczenie myszy można wskazać elementy oknem. Po takiej selekcji możliwa jest edycja węzłów elementu i jego przesuwanie bez używania narzędzi edycyjnych. Wybór wszystkich elementów (także niewidocznych) EDIT > SELECT ALL Wybór kilku elementów - przez użycie strzałki + Ctrl 36. Zmiana atrybutów elementu ELEMENT > INFORMATION SYMBOLOGY: poziom, barwa, grubość i styl linii PROPERTIES: rodzaj obszaru (Solid / Hole), możliwość dołączania do elementu, blokowanie elementu (Locked / Not Locked) G GROUP: numer grupy graficznej, do której należy element (0 - obiekt pojedynczy) CLASS (Primary / Construction): klasa elementu FILL: wypełnienie elementu Można też użyć narzędzia Change Element (13) z palety głównej zmieniającego kolor, styl i grubość linii, poziom, rodzaj obszaru (Solid / Hole), wypełnienie i klasę elementu na aktywne (ustalone poleceniem ELEMENT > ATTRIBUTES - zob. 30). 37. Usuwanie elementów Delete Element (18) z palety głównej, lub: selekcja strzałką z MAIN i klawisz Backspace Jeżeli używamy ogrodzenia 48

12 38. Modyfikacja obiektów (edycja wierzchołków, wydłużanie i ucinanie elementów) narzędzie Modify Element (14) z palety głównej 39. Kopiowanie, przesuwanie, obracanie, skalowanie elementu i jego kopii, odbicia lustrzane narzędzie Manipulate Element (12) z palety głównej 40. Tworzenie tablic narzędzie Manipulate Element (12) z palety głównej Tablica prostokątna jest położona pod kątem aktywnym, a wskazany przy jej tworzeniu element staje się lewym dolnym elementem tablicy Tablica kołowa tworzona jest przez wskazanie elementu do skopiowania i dynamiczne zdefiniowanie promienia tablicy - wskazanie środka koła. ITEMS - liczba elementów DELTA ANGLE - kąt pomiędzy elementami ROTATE - zachowanie symetrii (zwrócenie wszystkich elementów do środka tablicy Przy tworzeniu tablic z komórek używa się narzędzi Cells (10) ( 63) 41. Zaokrąglanie przecięć (połączeń) elementów Elementy muszą się przecinać. Jeżeli jeden z nich jest obiektem zamkniętym, to nie podlega on modyfikacji. narzędzie Fillets (11) z palety głównej 42. Zamykanie elementów i grupowanie narzędzie Chain (15) z palety głównej grupowanie elementów EDIT > GROUP 43. Rozbijanie łańcuchów, multilinii i grup graficznych (patrz też 53) narzędzie Drop Element (16) z palety głównej rozbicie grupy EDIT > UNGROUP

13 44. Ogradzanie elementów narzędzie Fence (3) z palety głównej Narzędzia pozwalają wnosić ogrodzenia prostokątne (Block) lub wielokątne (Shape) 45. Kasowanie ogrodzenia - przez wybór poprzedniej funkcji bez definiowania położenia 46. Przesuwanie węzłów ogrodzenia - narzędzie Fence (3) z palety głównej 47. Przesuwanie całości ogrodzenia (bez zawartości) - narzędzie Fence (3) z palety głównej 48. Kasowanie zawartości ogrodzenia - narzędzie Fence (3) z palety głównej X. LINIE WIELOKROTNE 49. Definiowanie linii wielokrotnych ELEMENT > MULTI-LINES - dodawanie linii ADD - kasowanie linii DELETE - odstęp od osi OFFSET - wypełnienie dowolnym kolorem FILL - parametry linii i zakończeń (barwa, styl i grubość oraz poziom i klasa) - definiowanie zakończeń (początkowego i końcowego oddzielnie): line (linia), angle (kąt pomiędzy linią zakończenia i osią linii wielokrotnej) outer arc (łuk łączący linie skrajne) inner arc (łuk lączący linie wewnętrzne) 50. Zmiana aktywnej definicji linii wielokrotnej na wskazaną PALETTES > MATCH lub narzędzie Change (13) z palety głównej 51. Wnoszenie linii wielokrotnych (stylem aktywnym) narzędzie Line Strings (4) z palety głównej 52. Połączenia linii wielokrotnych PALETTES > MULTI-LINES JOINTS - 7 rodzajów połączeń

14 - wycinanie fragmentu linii wielokrotnej lub linii składowej 53. Rozbicie linii wielokrotnej na linie pojedyncze (łańcuchy) narzędzie Drop (16) z palety głównej ( 43) XI. TEKST 54. Wybór czcionki ELEMENT > TEXT > FONT (podać numer czcionki) Przycisk VIEW pozwala obejrzeć przykłady czcionek 55. Ustawianie atrybutów tekstu ELEMENT > TEXT HEIGHT - wysokość w jednostkach pracy WEIGHT - szerokość w jednostkach pracy LINE SPACING - odległość między wierszami lub między tekstem a opisywanym elementem np. linią LINE LENGTH - maksymalna liczba znaków w wierszu MIRROR TEXT - możliwość lustrzanego tekstu FRACTIONS - zamienia znaki rozdzielone znakiem slash ( / ), np. x/y na ułamek zajmujący jeden znak np x y MATCH - zamiana wszystkich atrybutów na takie, jakie reprezentuje wskazany tekst z projektu JUSTIFICATION - justyfikacja - wskazać należy krzyżyk odpowiadający punktowi wstawiania (niezależnie dla jednego wiersza i dla tekstu wielowierszowego) 56. Wprowadzanie tekstu - narzędzie Text (8) z palety głównej 57. Edycja tekstu - narzędzie Text (8) z palety głównej 58. Zmiana atrybutów tekstu na aktualne - narzędzie Text (8) z palety głównej 59. Wyświetlenie atrybutów tekstu - narzędzie Text (8) z palety głównej lub ELEMENT > INFORMATION

15 XII. KOMÓRKI 60. Tworzenie biblioteki komórek FILES > CELL LIBRARY > NEW (powstaje plik o rozszerzeniu.cel) 61. Przyłączanie istniejącej biblioteki komórek do projektu FILES > CELL LIBRARY > ATTACH 62. Definiowanie komórek * wniesienie elementów tworzących komórkę na projekt * zdefiniowanie punktu wstawiania przez narzędzie Cells (10) z palety głównej * wybór (selekcja) wszystkich elementów komórki * SETTINGS > CELLS > CREATE Istnieje specjalny typ komórek - SHARED (wspólna = podzielona), co oznacza, że: - komórka jest zawsze dostępna (niezależnie od przyłączonej aktualnie biblioteki) - zmienia się symbolika wszystkich komórek SHARED w projekcie gdy edytujemy jedno z jej wystąpień. Zamiana komórek wspólnych na zwykłe: DROP SHAREDCELL Sposoby umieszczania: PLACEMENT (narzędziami komórek - Cells (10) z palety głównej) POINT (narzędziami wnoszenia punktów - Points (9) z palety głównej) PATTERN (jako wzory wypełnień - dla linii i powierzchni) 63. Wnoszenie komórek - narzędzie Cells (10) z palety głównej Przed wniesieniem należy wybrać sposób umieszczania (jak wyżej). Narzędzia Cells dają możliwości wykonania poniższych operacji - umieszczenie komórki aktywnej (na ten poziom, na którym była definiowana) - umieszczenie komórki aktywnej relatywnie tzn. na poziom aktualnie aktywny - umieszczenie komórki aktywnej pod dowolnym kątem i w dowolnej skali - tworzenie tablicy prostokątnej z komórek - zmiana grafiki komórki na aktywną (zawartą w bibliotece)

16 XIII. WYPEŁNIANIE WZOREM 64. Kreskowanie powierzchni (typu Solid) PALETTES > PATTERNING > Hatch Area * podać kąt i odstęp między kreskami * wskazać element * wskazać początek kreskowania (przez ten punkt będzie przechodzić "pierwsza" linia) 65. Kratkowanie powierzchni (element typu Solid) PALETTES > PATTERNING > Crosshatch Area * podać kąty i odstępy między kreskami (niezależnie dla obu kierunków kreskowania) * wskazać element * wskazać początek kratkowania (w tym punkcie będzie skrzyżowanie linii) 66. Pokrycie powierzchni wzorem składającym się z komórek PALETTES > PATTERNING > Pattern Area * podać nazwę wykorzystywanej komórki * skalę wzoru * odstęp pomiędzy wierszami * odstęp pomiędzy kolumnami * podać kąt położenia wzoru * wskazać element * wskazać początek wypełniania (punkt wstawienia pierwszej komórki) Aby pokryć dowolny obszar w projekcie (nie mieszczący się w granicach elementu) należy użyć ogrodzenia (PALETTES > FENCE) a następnie PALETTES > PATTERNING > Pattern Area i podać METHOD > FENCE 67. Pokrycie linii wzorem składającym się z komórek (umieszczenie komórek wzdłuż linii bez dowolnych przeskalowań) PALETTES > PATTERNING > Linear Pattern

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Baltie 3 Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Czytanie klawisza lub przycisku myszy Czytaj klawisz lub przycisk myszy - czekaj na naciśnięcie Polecenie

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft Tworzenie mapy cyfrowej w oparciu o wyznaczone w terenie współrzędne I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft Tworzenie mapy cyfrowej w oparciu o wyznaczone w terenie współrzędne I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu 1. Rysunek rastrowy a wektorowy CorelDRAW Różnice między rysunkiem rastrowym (czasami nazywanym bitmapą) a wektorowym są olbrzymie. Szczególnie widoczne są podczas skalowania (czyli zmiany rozmiaru) rysunku

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Prowadzący

Bardziej szczegółowo

1. OPEN OFFICE RYSUNKI

1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1. 1 1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1.1 Wiadomości podstawowe Po uruchomieniu programu Draw okno aplikacji wygląda jak na poniższym rysunku. Składa się ono z głównego okna, w którym edytuje się rysunek oraz czterech

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2 Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta Opracowanie: mgr inż. Aleksandra Miętus na podstawie książki Autocad 2000 ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

6. Modyfikacja obiektów. 6.1 Wstęp. 6.2 Ucinanie. 6.3 Wydłużanie. 6.4 Rozciąganie. Auto CAD 14 6-1

6. Modyfikacja obiektów. 6.1 Wstęp. 6.2 Ucinanie. 6.3 Wydłużanie. 6.4 Rozciąganie. Auto CAD 14 6-1 Auto CAD 14 6-1 6. Modyfikacja obiektów. 6.1 Wstęp Niniejsza instrukcja zapozna Cię ze sposobami modyfikacji istniejących elementów rysunku. Dowiesz się jak wydłużać, ucinać i rozciągać poszczególne elementy

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Ustawienia drukowania

Pasek menu. Ustawienia drukowania Polecenie Ustawienia drukowania... z menu Plik pozwala określić urządzenie drukujące poprzez jego wybór z pola kombi. Urządzenie można skonfigurować poprzez przycisk właściwości. Otwiera się wówczas okno

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki.

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem po narzędziach służących do wstawiania i edycji obiektów rastrowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

tak jak jest to przedstawione na rysunku powyżej (pierwszy etap ćwiczenia)

tak jak jest to przedstawione na rysunku powyżej (pierwszy etap ćwiczenia) 6 Modyfikacja obiektów Kopiowanie Kopiowanie polega na powielaniu wskazanego elementu lub elementów i umieszczeniu go (lub ich) w innym miejscu na rysunku. Zastosowanie tej operacji pozwala w szybki sposób

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 5

AutoCAD laboratorium 5 AutoCAD laboratorium 5 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj kwadrat o boku 200, następnie:... 3 a) zaokrąglić dwa rogi (promień zaokrąglenia 50),... 3 b) sfazować

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia: Szczegółowy program szkolenia: TEMATYKA ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH WYKŁAD (TEORIA) ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH ĆWICZENIA (PRAKTYKA) AutoCAD (32h) 7 25 Elementy ekranu AutoCAD, dostosowanie pasków narzędzi, menu

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

54. Układy współrzędnych

54. Układy współrzędnych 54 54. Układy współrzędnych Współrzędne punktów i dostępne układy współrzędnych na płaszczyźnie (2D) omówiono w rozdziale 8. Współrzędne 2D. W tym rozdziale podane zostaną informacje dodatkowe konieczne

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy istnieje folder Geomat (jeŝeli nie proszę go utworzyć); - w folderze

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz Rysunek map Wstęp do AutoCada Elżbieta Lewandowicz Ustawienia szablonu rysunkowego Kreator ustawień jednostki : liniowe, kątowe, zwrot kąta granice rysunku Przykład organizacji rys. Kreator ustawień: Jednostki

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

1 Tworzenie brył obrotowych

1 Tworzenie brył obrotowych 1 Tworzenie brył obrotowych Do tworzenia brył obrotowych w programie Blender służą dwa narzędzia: Spin i SpinDup. Idea tworzenia brył obrotowych jest prosta i polega na narysowania połowy przekroju poprzecznego

Bardziej szczegółowo

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacja Pole równoległoboku Naukę tworzenia animacji uruchamianych na przycisk zaczynamy od przygotowania stosunkowo prostej animacji, za pomocą, której można

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy:

1.1 Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki Mapa spowoduje wyświetlenie panelu mapy: 1.1 Zakładka Mapa Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Rys. 1 Zakładka Mapa Zakładka "Mapa" podzielona została na sześć części: 1. Legenda, 2. Pasek narzędzi, 3. Panel widoku

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prostych obrazów wektorowych w programie CorelDRAW 12

Tworzenie prostych obrazów wektorowych w programie CorelDRAW 12 Tworzenie prostych obrazów wektorowych w programie CorelDRAW 12 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite to zestaw aplikacji do tworzenia i edytowania grafiki wektorowej i rastrowej. Dwa najważniejsze składniki

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie grafiki w dokumencie

Umieszczanie grafiki w dokumencie Umieszczanie grafiki w dokumencie Najczęstszym sposobem wstawiania grafiki do dokumentu jest wybranie z górnego menu polecenia Wstaw-->Obraz--Z pliku W tym oknie podajemy lokalizacje pliku, który zostanie

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

4.2. ELIPSA. 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie:

4.2. ELIPSA. 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie: 4.2. ELIPSA 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie: 2. Rysujemy Elipsę (_Ellipse) zaczynając w dowolnym punkcie, koniec osi definiujemy np. za pomocą współrzędnych względnych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Ogród PRO. Instrukcja użytkownika. Gardenphilia.com sp. z o.o.

Wirtualny Ogród PRO. Instrukcja użytkownika. Gardenphilia.com sp. z o.o. Wirtualny Ogród PRO Instrukcja użytkownika Gardenphilia.com sp. z o.o. Historia zmian dokumentu Wersja Data Zmiany Autor 1.0.0. 2011-03-21 Utworzenie dokumentu. Magdalena Wujec 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...3

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku.

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Zadanie a 1. Celem ćwiczenia jest przygotowanie arkusza wydruku rysunku wałka. Wałek ma być pokazany zgodnie z poniższym rysunkiem widoku całości elementu i dwóch

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Ćwiczenie 4 - Przygotowanie dokumentacji mechanicznej Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem do tworzenia rysunków mechanicznych oraz wykonanie rysunków płyty

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 6

AutoCAD laboratorium 6 AutoCAD laboratorium 6 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 4 Zad. 1. Wczytaj 3 dowolne rodzaje linii, aby były widoczne w pasku rozwijalnym.... 4 Zad. 2. Utwórz dwie warstwy o nazwach

Bardziej szczegółowo

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012 1 z 72 Rysunek rysujemy w skali rzeczywistej tzn. jeżeli pas ruchu ma szerokość 3,5m to wpisujemy w AutoCAD: 3,5 jednostki (mapa oczywiście również musi być wstawiona w skali 1:1). Opisany w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Ćwiczenie 0.. Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Szkice 3D może być tworzony z zastosowaniem narzędzia do precyzyjnego wprowadzania współrzędnych. Tak utworzony szkic może być dalej modyfikowany

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ Czasami konieczne jest rozmieszczenie na obiekcie punktów lub bloków, w równych odstępach. Na przykład, moŝe zachodzić konieczność zlokalizowania na obiekcie punktów oddalonych

Bardziej szczegółowo

Cel ćwiczenia: Kreskowanie

Cel ćwiczenia: Kreskowanie Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 Temat ćwiczenia: Polecenie kreskuj, wypełnij, polilinia multilinia. Wymiarowanie i opisywanie rysunków

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bloku na przykładzie znaku chropowatości

Tworzenie bloku na przykładzie znaku chropowatości Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2013 Kolor czerwony elementy pomocnicze, których nie rysujemy (narysowane dla przedstawienia wymiarów itp.). Kolor zielony elementy pomocnicze. Tworzenie bloku

Bardziej szczegółowo

Początek pracy z programem 3D Studio Max

Początek pracy z programem 3D Studio Max Początek pracy z programem 3D Studio Max Program 3D Studio Max jest programem służącym do modelowania i animacji obiektów 3D. W chwili obecnej firma Discreet wypuściła siódmą wersję tego programu.po otworzeniu

Bardziej szczegółowo

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Parametr wymiaru programu Revit Wymiar wyrównany Wymiar liniowy Wymiar kątowy Wymiar promieniowy Wymiar długości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne

Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne Bloki dynamiczne zawierają oprócz elementów rysunkowych i/lub atrybutów również operacje na elementach bloku. Aby można było je realizować konieczne są specjalne obiekty

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Warstwy w programie Inscape. Budowa palety - Warstwy. Ćwiczenie 2

Inkscape. Warstwy w programie Inscape. Budowa palety - Warstwy. Ćwiczenie 2 Ćwiczenie 2 Inkscape Warstwy w programie Inscape Wiesz już, że tworząc rysunek masz możliwość ułożenia kolejności obiektów wzglę dem siebie korzystając z poleceń zawartych w menu Edycja. Inscape do roz

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia Tworzenie logo Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

na podstawie modelu 3D

na podstawie modelu 3D Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D na podstawie modelu 3D SST-2013/2014 Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D 1 Wydruk rysunku z AutoCAD 2D można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce Model

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4: PIERWSZE KROKI

Rozdział 4: PIERWSZE KROKI Rozdział 4: PIERWSZE KROKI 4. Pierwsze kroki 4.1. Uruchomienie programu Program najłatwiej uruchomić za pośrednictwem skrótu na pulpicie, choć równie dobrze możemy tego dokonać poprzez Menu Start systemu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1 Auto CAD 14 9-1 9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp Wymiarowanie elementów jest ważnym etapem tworzenia rysunku. Dzięki wymiarom wielkość elementów znajdujących się na rysunku zostaje jednoznacznie określona. 9.2

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał.

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał. Witam w kolejnej części kursu modelowania 3D. Jak wspomniałem na forum, dalsze etapy będą przedstawiały terminy i nazwy opcji, ustawień i menu z polskojęzycznego interfejsu programu. Na początek dla celów

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KOLUMNY PRZY UŻYCIU SPLAJNÓW

MODELOWANIE KOLUMNY PRZY UŻYCIU SPLAJNÓW MODELOWANIE KOLUMNY PRZY UŻYCIU SPLAJNÓW Niniejszy tekst przeznaczony jest dla początkujących użytkowników programu 3DSMax. Ma na celu przedstawienie podstawowych technik modelingu z wykorzystaniem modyfikatorów

Bardziej szczegółowo

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Celem ćwiczenia jest wstępne przygotowanie do wykonania projektu opakowania transportowego poprzez zapoznanie się z programem Corel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 3

AutoCAD laboratorium 3 AutoCAD laboratorium 3 Spis treści UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE PROGRAMU AUTOCAD.... 3 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj używając polecenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Dodatek A. Palety. QuarkXPress 4.1. Projekty praktyczne. Podstawowe palety

Dodatek A. Palety. QuarkXPress 4.1. Projekty praktyczne. Podstawowe palety Dodatek A. Palety Podstawowe palety Paleta Tools, czyli paleta narzędziowa. Jest to typowa paleta pływająca, w której zostały umieszczone podstawowe narzędzia. Rysunek A 1. Paleta Tools Item narzędzie

Bardziej szczegółowo

FORMATOWANIE DOKUMENTU

FORMATOWANIE DOKUMENTU FORMATOWANIE DOKUMENTU Poznamy narzędzia umieszczone na wstążce karty Narzędzia główne w grupie Czcionka i Akapit ZMIANA WIELKOŚCI I KROJU CZCIONKI Aby zmienić wielkość i krój czcionki, zaznaczamy część

Bardziej szczegółowo

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP - 1 - Podstawy Windows & Zarządzanie zasobami komputera opr.m r Osa Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP 1. System Windows składa się z następujących podstawowych elementów: ikona pulpit okno pasek zadań folder

Bardziej szczegółowo