Kościołowi za bezcen. str. I W NUMERZE. POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kościołowi za bezcen. str. I W NUMERZE. www.domymagdalenka.pl POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI"

Transkrypt

1 POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 34 (546) 26 WRZEŚNIA - 2 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Street Art Jam ożywił Piaseczno str. II Kościołowi za bezcen LESZNOWOLA Podczas ostatniej sesji, radni wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej gminnej działki o powierzchni 7000 m kw. położonej w Mysiadle. Działkę, z 99-procentową bonifikatą, ma kupić Archidiecezja Warszawska, która planuje w przyszłości zbudować w tym miejscu kościół str. I Skończyła 102 lata! Wjechał w ogrodzenie str. VI str. XX Kolarskie święto w uzdrowisku KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę, 20 września na terenie gminy odbył się jeden z etapów cyklu wyścigów kolarskich LOTTO Poland Bike Marathon. W zawodach rywalizowało ok kolarzy w różnym wieku, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Start i metę oraz kolarskie miasteczko zorganizowano w Parku Zdrojowym, który w słoneczną sobotę wypełnił się sympatykami rowerów górskich str. XV "Apartamenty Jarzębina" Apartamenty dwupoziomowe o pow. 121 m2 Cena zł/m2 Magdalenka ul. Końcowa/Leśna Gotowe do natychmiastowego odbioru "Willa Mirabelka" Domy jednorodzinne o pow m2 Cena od zł Lesznowola, ul. GRN 300 m od Szkoły w Lesznowoli Realizacja - wrzesień 2015 Bezpieczeństwo Twoich pieniędzy - inwestycja z rachunkiem powierniczym

2 2 KURIER POŁUDNIOWY AKTUALNOŚCI Witold Maliszewski - wielki zapomniany PIASECZNO O Witoldzie Maliszewskim postaci zapisanej złotymi zgłoskami w historii polskiego i rosyjskiego życia muzycznego przypomina skromny nagrobek na piaseczyńskiej nekropolii. Dbają o niego członkowie lokalnego Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarza Parafialnego zachowując w ten sposób pamięć o wielkim kompozytorze, dyrygencie, pedagogu i organizatorze życia muzycznego Ojciec Witolda Maliszewskiego Józef, po Powstaniu Styczniowym 1863 roku skazany na zsyłkę na Syberię, poważnie zachorował tam na gruźlicę. W drodze wielkiej łaski z powodu komplikacji zdrowotnych zmieniono mu miejsce pobytu na Mohylew Podolski nad Dnieprem. Tam też w 1873 roku urodził się syn Witold który od wczesnego dzieciństwa przejawiał wielki talent muzyczny. Rodzice wyszli naprzeciw jego zainteresowaniom i skierowali na naukę do Tyflisu (obecnie Tbilisi) do późniejszego dyrektora moskiewskiego konserwatorium Michaiła Ippolitowa-Iwanowa. Ten szybko odkrył talent muzyczny młodzieńca i ostatecznie Maliszewski, równolegle studiując medycynę i nauki ścisłe, znalazł się w klasie Mikołaja Rimskiego Korsakowa w konserwatorium w Petersburgu. Tam też zadebiutował jako kompozytor i dyrygent prowadząc swą I Symfonię, która w 1902 roku wykonana została także w warszawskiej Filharmonii pod dyrekcją Emila Młynarskiego. Od tej pory nazwisko Twórczość i osobowość Maliszewskiego wzbudziły zainteresowanie samego Siergieja Rachmaninowa Maliszewskiego jako kompozytora zaczęło się pojawiać coraz częściej. Był twórcą którego utwory pozostawały pod wyraźnym wpływem Aleksandra Głazunowa i jego mistrza Rimskiego Korsakowa. Maliszewski wraca do Polski Twórczość i osobowość Maliszewskiego wzbudziły zainteresowanie samego Siergieja Rachmaninowa, który zarekomendował go w 1908 roku na dyrektora Odeskiej Szkoły Cesarskiego Towarzystwa Muzycznego (Konserwatorium). Tę funkcję Maliszewski pełnił aż do 1921 roku, kiedy to z przyczyn politycznych w okresie wzmagającego się terroru zmuszony został do powrotu do Polski. Konserwatorium w Odessie za czasów Maliszewskiego, który wykładał tam kompozycję, harmonię i kontrapunkt, stało się znaczącym ośrodkiem życia muzycznego Rosji, później ZSRR. Do najwybitniejszych absolwentów uczelni należą Dawid Ojstrach, Emil Gilels, Jakub Zak, Natan Milstein, Aleksander Kogan. Jednak imię jego pierwszego dyrektora pozostało tam zapomniane Obok systematycznej pracy kompozytorskiej Maliszewski włą- czył się aktywnie w nurt życia muzycznego kraju, wykładając teorię i kompozycję w Wyższej Szkole im. F. Chopina w Warszawie. Do jego najsłynniejszych uczniów należą Witold Lutosławski a także Bolesław Woytowicz, Feliks Łabuński i Feliks Rybicki. Dokończył niedokończoną symfonię... W 1902 roku za utwory fortepianowe Maliszewski otrzymał pierwszą nagrodę w warszawskim konkursie im. ks. Lubomirskiego, w latach był laureatem pierwszej nagrody Cesarskiego Towarzystwa Kameralnego w Petersburgu za dwa kwartety i kwintet smyczkowy. W 1931 roku w Polsce otrzymał prestiżową Państwową Nagrodę Muzyczną. O uznaniu dla jego wiedzy muzycznej niech świadczy też fakt, iż przewodniczył jury I Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 1927 roku. W 1928 roku w Genewie otrzymał nagrodę w konkursie na dokończenie Symfonii h-moll Schuberta ( Niedokończonej ). W 1933 roku prezydent Ignacy Mościcki odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach Maliszewski pełnił funkcję dyrektora departamentu muzyki w Ministerstwie Edukacji, do końca swego życia pozostając profesorem Konserwatorium Warszawskiego. Do bogatej spuścizny kompozytorskiej Maliszewskiego, dzisiaj niemal zupełnie zapomnianej, należą dwa balety (Boruta i Syrena), pięć symfonii, koncert fortepianowy, fantazja na fortepian i orkiestrę, sonaty skrzypcowa, kwartety i kwintety, Requiem i Msza, utwory na fortepian i pieśni. Pod koniec swojego życia Witold Maliszewski osiedlił się w Zalesiu. Niestety nie udało się ustalić gdzie zamieszkiwał wraz z żoną Natalią, któ- Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione Redakcja: Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) ; Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) ; Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, Sławomir Krejpowicz, Anna Żuber Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Leszek Świder Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) , Pruszków (22) Dyrektor: Anna Staniszek Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Zuzanna Heba Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN: ra zmarła w 1974 roku. Może coś na ten temat wiedzą Czytelnicy Kuriera Południowego? A może należałoby uczcić pamięć Witolda Maliszewskiego, nadając jego imię jednej z nowopowstających ulic w Piasecznie? Jan Żdżarski R E K L A M A

3 POWIAT PIASECZYŃSKI Kościołowi za bezcen LESZNOWOLA Podczas ostatniej sesji, radni wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej gminnej działki o powierzchni 7000 m kw. położonej w Mysiadle. Działkę, z 99-procentową bonifikatą, ma kupić Archidiecezja Warszawska, która planuje w przyszłości zbudować w tym miejscu kościół Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1/249 leży w obrębie KPGO Mysiadło. Rada gminy upoważniła wójt Lesznowoli do udzielenia Archidiecezji Warszawskiej 99-procentowej bonifikaty na sprzedaż nieruchomości. Uchwałę poparło 13 radnych, dwoje pozostałych Michał Otręba i Maria Rogowska było nieobecnych podczas głosowania. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że Archidiecezja Warszawska wystąpiła o sprzedaż prawa własności gruntu z bonifikatą, gdyż zamierza wybudować w tamtym miejscu Zespół Sakralny (w planie zagospodarowania teren ten przeznaczony jest także pod usługi kultu). Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem na cele działalności sakralnej, odbywa się na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Przeniesienie prawa własności gruntu ma nastąpić po dokonaniu podziału geodezyjnego i wyodrębnieniu działki, wykonaniu przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, szczegółowym określeniu funkcji sakralnych oraz harmonogramu procesu inwestycyjnego. W przypadku gdyby nabywca nieruchomości podjął decyzję o sprzedaży gruntu, gminie przysługuje prawo pierwokupu. Jeśli nabywca nieruchomości zbędzie ją lub wykorzysta na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat (licząc od dnia nabycia) jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Choć wartość nieruchomości wynosi kilka milionów złotych, Archidiecezja Warszawska zapłaci za nią prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy Miało był 1,5 ha... Temat sprzedaży gminnej działki Archidiecezji Warszawskiej nie jest nowy. W czerwcu ubiegłego roku po całym Mysiadle lotem błyskawicy rozeszła się informacja, że przygotowano enigmatycznie brzmiący projekt uchwały mówiący o sprzedaży archidiecezji 1,5-hektarowej nieruchomości o wartości 11,6 mln zł przy ul. Topolowej. Działka ta miała zmienić właściciela za jedyne 116 tys. zł, a więc jeden procent nominalnej wartości. Po protestach mieszkańców uchwała została zdjęta z porządku obrad i trafiła do dalszego procedowania. Wówczas wątpliwości budziła zarówno wielkość działki (na założenie parafii potrzeba działki o powierzchni 5-6 tys. m kw.), jej lokalizacja, jak również wysokość bonifikaty. - Powierzchnia działki oraz wy- sokość bonifikaty wynika z wniosku Archidiecezji Warszawskiej. Możliwość udzielenia bonifikaty przewidują przepisy prawa mówiła w czerwcu ubiegłego roku Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt Lesznowoli. W tym miejscu stanie prawdopodobnie nowy kościół Wypracowano kompromis? Ostatecznie, po trwających 15 miesięcy rozmowach z nieprzekonanymi do pomysłu radnymi, wielkość działki, która będzie przekazana kościołowi zmniejszyła się ponad dwukrotnie. Zmieniono też jej lokalizację gmina chce sprzedać archidiecezji nieruchomość znajdującą się na tyłach willi przy stawie, położoną w odległości około 450 m od pierwotnie zaproponowanej działki. Wielu mieszkańców informacja o przekazaniu gruntu pod budowę kościoła w Mysiadle ucieszyła. Jednak decyzja rady wzbudziła też pewne wątpliwości. Chodzi zwłaszcza o wysokość zaproponowanej bonifikaty. Mimo, że nie zrobiono jeszcze operatu szacunkowego, wartość nieruchomości wynosi z pewnością kilka milionów złotych, a Archidiecezja Warszawska zapłaci za nią prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy. W obecnej sytuacji gminy Lesznowola nie stać na oddawanie za bezcen atrakcyjnych gruntów, ponieważ pieniędzy potrzebuje jak powietrza. Nie dość, że jest zadłużona, to od lat brakuje środków na podstawowe inwestycje, m.in. w zakresie dróg czy kanalizacji. - W ubiegłym roku byłem przeciwny tej uchwale, gdyż nie znałem stanowiska mieszkańców Mysiadła, bez których nie podejmuję żadnych istotnych decyzji - mówi radny Mirosław Wilusz. Po ponad rocznych konsultacjach wypracowaliśmy kompromis, który powinien satysfakcjonować prawie wszystkich. Proszę pamiętać, że proces tworzenia parafii, Mysiadło zainicjowany został jeszcze w latach 90. Dzisiaj, szanując trud i wysiłek podjęty przez naszych mieszkańców w poprzednich latach, zamykamy ten rozdział. Mirosław Wilusz zapytany o wysokość bonifikaty lekko się miesza: Nie ma idealnej odpowiedzi na to pytanie, ale głęboko wierzę w mądrość mieszkańców Mysiadła i zrozumienie, że obowiązkiem radnego jest podejmowanie takich decyzji, które łączą a nie dzielą i mam nadzieję, że tak będzie w tym przypadku - Już w 2000 roku ówczesny właściciel EKO Mysiadła podjął starania, aby przekazać część gruntu pod budowę kościoła dodaje radny Marcin Kania. - Rok później rada gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania, który dopuszczał tutaj taką inwestycję. Teraz nadszedł właściwy czas na sfinalizowanie tego tematu. Samorząd miał zielone światło, ponieważ inicjatywa referendalna upadła, a zwolennicy budowy kościoła zebrali ponad 1000 podpisów. Tomasz Wojciuk

4 II KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA AKTUALNOŚCI KRONIKA POLICYJNA PIASECZNO Zatrzymano złodziei samochodów Pod koniec lipca z parkingu przed jednym z centrów handlowych została skradziona toyota. Sprawą zajęli się kryminalni, którym udało się wytypować osoby podejrzane o dokonanie kradzieży. Kilka dni temu na terenie Warszawy zatrzymano 42-letniego Wojciecha W. oraz 37-letniego Roberta J., którzy poruszali się bmw. Podczas zatrzymania mężczyźni próbowali przejechać jednego z funkcjonariuszy. Jak się okazało, bmw także było kradzione. Mężczyźni usłyszeli w sumie pięć zarzutów, wśród których są kradzież pojazdu w wyniku rozboju, paserstwo, czynna napaść na funkcjonariusza i posługiwanie się fałszywymi dokumentami. Decyzją prokuratury 42- i 37-latek zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Na podwójnym gazie W nocy, na ulicy Okulickiego policjanci zatrzymali do kontroli drogowej niepewnie jadące daewoo. Jak się okazało, siedzący za kierownicą pojazdu 55-letni Piotr S. był nietrzeźwy mężczyzna miał w organizmie ponad 1,9 promila alkoholu. Oprócz utraty prawa jazdy Piotrowi S. grozi do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Wpadł z marihuaną We wtorek po południu przy ul. Puławskiej w Piasecznie policjanci zatrzymali Mateusza G., którego podejrzewali o posiadanie narkotyków. I rzeczywiście, okazało się, że chłopak ma przy sobie działkę marihuany. Teraz funkcjonariusze sprawdzają gdzie kupował narkotyki i czy zajmował się ich rozprowadzaniem. O dalszym losie zatrzymanego zdecyduje sąd, za posiadanie środków odurzających grozi do 3 lat więzienia. Znaleziono skradzione auto Na jednym z osiedli mieszkaniowych, dzielnicowy piaseczyńskiej komendy namierzył skradzionego trzy lata temu mercedesa sprintera. Pojazd został skradziony na warszawskiej Ochocie. Kolizja po alkoholu Późnym wieczorem na ulicy Osiedlowej w Józefosławiu doszło do kolizji z udziałem nietrzeźwego kierowcy. Z relacji świadków wynikało, że kierujący fordem, cofając, nie zachował należytej ostrożności i uderzył w zaparkowanego citroena. 42-letni Marek K. miał w organizmie ponad 1,7 promila alkoholu. Z bezmyślnego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem, grozi mu do 2 lat więzienia. PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA Uwaga na oszustwa internetowe W ciągu ostatnich kilku dni do komendy w Piasecznie oraz komisariatu w Konstancinie-Jeziornie zgłosiły się dwie osoby, które zostały oszukane za pośrednictwem internetu. Jedna z z nich wpłaciła 119 zł, a druga 1020 zł na zakup telefonów komórkowych. Oczywiście pokrzywdzeni telefonów nigdy nie otrzymali. Policja przestrzega, aby zawierając transakcje za pośrednictwem sieci zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa, korzystać z usług markowych portali aukcyjnych i zawsze sprawdzać zawartość paczki w obecności kuriera. LESZNOWOLA Znów podrobiona odzież W centrum handlowym w Wólce Kosowskiej uwagę policjantów zwróciły koszulki i bluzy dziecięce opatrzone metkami znanej firmy. Jak się jednak okazało, nazwa zastrzeżona przez producenta została użyta bezprawnie. Funkcjonariusze zabezpieczyli towar o szacunkowej wartości ponad 9 tys. zł. Właściciel firmy odpowie za handel podróbkami, za co może grozić mu nawet do 5 lat więzienia. GÓRA KALWARIA Z promilami pod osłoną nocy W środę przed północą policjanci patrolujący rejon miasta zwrócili uwagę na jadącego zygzakiem opla. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli okazało się, że siedzący za kierownicą 26-latek jest pod wpływem alkoholu mężczyzna miał go w organizmie prawie 1,5 promila. Za jazdę w stanie nietrzeźwości kierowca odpowie przed sądem. Oprócz utraty prawa jazdy grozi mu do 2 lat więzienia. URSYNÓW Pobili za zwrócenie uwagi Na terenie Imielina został pobity 57-letni mężczyzna, który twierdził potem, że jeden ze sprawców groził mu także śmiercią. Pokrzywdzony sprzątał klatkę schodową, gdy z mieszkania obok usłyszał odgłosy awantury. Kiedy zwrócił głośno zachowującym się mężczyznom uwagę, został uderzony w twarz i plecy. Po chwili na miejsce zdarzenia przybyli policjanci. 24-letni Piotr P. i 36-letni Jarosław W. zostali zatrzymani, byli nietrzeźwi. Obydwaj odpowiedzą za pobicie, grozi im do 5 lat więzienia. Rozbój w biały dzień Kilka dni temu, przed godziną 18, policjanci zostali wezwani w rejon pętli autobusowej przy Al. KEN, gdzie został zaatakowany młody mężczyzna. Nieco wcześniej pobity 17-latek zauważył awanturującego się w autobusie mężczyznę, który kopał w drzwi oraz obrzucał wyzwiskami kierowcę. Wtedy nastolatek postanowił wezwać na miejsce policjantów, ale gdy awanturnik to zauważył podszedł do niego, próbując wyrwać mu z ręki telefon. Pokrzywdzonemu udało się uniknąć kradzieży aparatu, ale wywiązała się szarpanina w wyniku której został uderzony w twarz. Sprawca zamieszania, 32-letni Krzysztof N. został zatrzymany. Był pijany, miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Odpowie za usiłowanie rozboju jako przypadek mniejszej wagi oraz uszkodzenie ciała. Grozi mu do 5 lat więzienia. Street Art Jam ożywił Piaseczno PIASECZNO W sobotę, 20 września na stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Sienkiewicza 14 odbyła się pierwsza edycja Street Art Jam - wydarzenia artystycznego, podczas którego industrialny, kolejowy teren zamienił się w labirynt sztuki ulicznej Przygotowania do imprezy rozpoczęły się już kilka miesięcy wcześniej. Przestrzeń publiczna, która została w sobotę opanowana przez kilkudziesięciu artystów, była przez kilka tygodni sprzątana. - Chcieliśmy upiększyć nasze miasto i pokazać, że niewykorzystywaną przestrzeń można zagospodarować w trochę inny sposób mówi Paweł Chrzanowski z fundacji Eco Choice, który był głównym organizatorem wydarzenia. Malowanie przy dźwiękach muzyki Na Street Art Jam przybyło około 50 muzyków i 60 malujących graffiti artystów z całej Polski. O oprawę wokalną Impreza cieszyła się zainteresowaniem, odwiedziło ją grubo ponad 1000 osób przedsięwzięcia zadbał DJ Ruffin. Przy dźwiękach hip-hopu, które było słuchać z odległości kilkuset metrów, na prowizorycznej scenie swe układy taneczne prezentowali bardziej lub mniej profesjonalni tancerze, których popisy były głośno oklaskiwane przez zgromadzoną publiczność. Pod płotem i we wszystkich dostępnych zakamarkach rozstawiono duże płyty, na których street artowi artyści tworzyli swoje dzieła. Na terenie wąskotorówki będzie można podziwiać je przez miesiąc. - Potem zostaną przeniesione w Pokaz swoich umiejętności dali m.in. tancerze Grawitacji W wydarzeniu wzięło udział około 60 artystów inne miejsca Piaseczna, część z nich zostanie być może ustawiona na terenie skateparku mówi K O N D O L E N C J E Paweł Chrzanowski. Młodzież rzucała mięsem? Bywało, że w śpiewanych przez artystów utworach pojawiały się przekleństwa, które nie podobały się okolicznym mieszkańcom. Niektórzy nawet interweniowali w tej sprawie w urzędzie gminy. Muzyków broni jednak konwencja samego hiphopu oraz fakt, że tego typu imprezy nie zdarzają się co dzień. Tego dnia organizatorzy zaplanowali zresztą więcej atrakcji. Zostały ustawione stoliki i ławeczki, na których można było usiąść, zjeść kiełbaskę, napić się piwa, porozmawiać ze znajomymi. Dzieci mogły wziąć udział w warsztatach graffiti, zaś młodzież sprawdzić swoje umiejętności na specjalnie zaadaptowanym, terenowym torze rowerowym. Impreza zakończyła się około godz. 22. Czy będzie kolejna? - Chcemy aby Street Art Jam był imprezą cykliczną mówi Paweł Chrzanowski. - Wszystkim bardzo się podobało. Ożywiliśmy to miejsce w niestandardowy sposób, chcemy to kontynuować. Tomasz Wojciuk

5 WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA Podziel się życiem w Hugonówce KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę, 28 września o godz. 18 w Hugonówce przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się koncert wspierający medycynę transplantacyjną. W wydarzeniu wezmą udział artyści, lekarze i ludzie, którzy zyskali drugie życie dzięki transplantacji. Tego dnia wszyscy posiadacze kodu genetycznego HLA, przekonają się, że każdy może dzielić się życiem! Koncerty zespołów Hamak Band i Cardioband w sali widowiskowej Konstancińskiego Domu Kultury przy ul. Mostowej 15 będą próbą przekonania wielu osób do składania Oświadczenia Woli. W wydarzeniu wezmą również udział gwiazdy młodego pokolenia finaliści programu telewizyjnego X Factor: Filip Mettler i Agata Dziarmagowska, którzy wystąpią w Hugonówce. Wstęp jest bezpłatny. - Żyją w wiecznym strachu i oczekiwaniu mówi Zygmunt Kaliciński, kardiochirurg, jeden z pomysłodawców koncertu i lider składającego się z lekarzy zespołu Cardioband. - Potencjalni biorcy to ludzie młodzi, którym zepsuło się serce, wątroba lub nerki. Po drugiej stronie jest dużo bezsensownej, czasami głupiej, beznadziejnej i nagłej śmierci. To, co chcemy zrobić to połączyć te dwa światy, żeby życie mogło przepływać między nimi. Ci co giną, żeby mogli żyć dalej w kimś, a ci co żyją, żeby mogli wreszcie naśmiać się aż ich brzuch zaboli. My jako lekarze jesteśmy gotowi. Możemy pracować dzień i noc, przepompowywać życie, które wyciekło tam, gdzie jest go bardzo mało - dodaje doktor Kalićiński. Wszyscy ludzie, zarówno potencjalni dawcy, jak i biorcy, posiadają unikalny, jedyny w swoim rodzaju kod genetyczny HLA, zwany również transplantacyjnym. Im bardziej dopasowany kod HLA dawcy i biorcy, tym większa szansa na wyśmienitą funkcję przeszczepionego organu. Ponieważ tym kodem różnimy się od siebie, im więcej nas w klubie HLA, tym większa szansa na jego dopasowanie, co umożliwia lekarzom przepompowywanie życia. Niestety środowisko lekarskie często spotyka się ze sprzeciwem rodziny na pobranie narządu od osoby zmarłej, w szczególności młodej. Dlatego tak ważna jest kampania edukacyjna i informacyjna o potrzebach i wynikach transplantacji. Ten jeden podpis pod oświadczeniem: W nadziei ratowania Życia innych wyrażam zgodę na pobranie po śmierci moich narządów do przeszczepienia daje szanse na nowe życie! Potwierdza to Ambasador akcji, aktor, znany m.in. z kultowego filmu Młode Wilki Jarosław Jakimowicz, który swojemu synowi Jeremiaszowi oddał część wątroby, ratując mu życie. Na całym świecie zagraniczne odpowiedniki polskiego Poltransplant-u, organizacje, fundacje, lekarze i prywatne osoby działają na rzecz transplantologii, kierując się wiarą, nadzieją, odpowiedzialnością, profesjonalizmem, a także chęcią zjednania wszystkich tych, którzy czują tak jak oni. Jednak pozostaje nieodparte uczucie, że tego życia po jednej i po drugiej stronie jest wciąż za mało. Według danych Poltransplant-u z 2012 roku liczba dawców rzeczywistych w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się o 11 proc., a liczba przeszczepionych organów o 9 proc. Mimo wszystko wyniki są dalekie od założeń i celów opisanych w Narodowym Programie Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Organizatorami akcji są: Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie przy ul. Wołoskiej pod kierownictwem Prof. Marka Durlika i Konstanciński Dom Kultury. Patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Transplantacyjne i Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji Poltransplant. Inicjatorami koncertu są doktor Zygmunt Kaliciński - kardiochirurg i Andrzej Zambrowicz - działacz społeczny z Konstancina-Jeziorny. gt/inf

6 IV KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA AKTUALNOŚCI URODZENI W PIASECZNIE LESZNOWOLA Wrak Race w Mysiadle fot. Paulina Bera Hania Ślińska , 3320 g, 53 cm Adam Hajduk , 3400g, 53 cm Aleksandra Makuch , 3460 g, 55 cm Alicja Łozińska , 3120 g, 53 cm Aysima ilik , 3420 g, 53 cm Filip Barna , 3500 g, 54 cm Kinga Winiarek , 3240 g, 53 cm Natalia Siarnecka , 4140 g, 59 cm Nikola Zapadka , 2820 g, 52 cm Oliwier Bentkowski , 3200 g, 53 cm Oskar Balcerak , 3200 g, 50 cm fot. Renata Świtakowska Staś Paliwoda , 3360 g, 55 cm Tymoteusz Horst , 3200 g, 52 cm Weronika Gostkowska , 3880 g, 55 cm Wiktor Dębski , 3000g, 52 cm Alicja Żebrowska r g, 54 cm Franciszek Jagaś r g, 59 cm Franek Antoś Rojek r g, 59 cm Jagoda Maria Kowalczyk r g, 51 cm Agnieszka Zubkowicz r g, 55 cm Kacper Włodarczyk r g, 55 cm Krystian Żywek r g, 52 cm W sobotę, 27 września w Mysiadle na terenie byłego zakładu Eko Mysiadło przy ulicy Osiedlowej odbędą się wyścigi wysłużonych samochodów czyli III Mazowiecki Wrak Race. Zawody te mają na celu popularyzację motorsportu wśród ludzi z zamiłowaniem do wyścigów oraz rajdów samochodowych, ale nie dysponujących budżetem, jaki potrzebny jest w profesjonalnych zawodach. Głównym atutem Wrak Race jest bardzo niski koszt udziału w takich zawodach. Wystarczy samochód osobowy o wartości do 1 tys. złotych, kask z homologacją drogową, np. motocyklowy, wpisowe na zwody, chęci do rywalizacji oraz dobrej zabawy i można startować. Impreza będzie odbywała się na przygotowanym, zabezpieczonym torze. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała przeszkolona ekipa sędziów, straż pożarna oraz służby medyczne. Niezwykle widowiskowe zawody odbędą się w godz Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji dla kibiców sportowych emocji i dobrej zabawy z pewnością nie zabraknie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie gt R E K L A M A

7 WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA Szczęście po tajsku PIASECZNO We wtorek, 16 września odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie w ramach cyklu Klub Podróżnika. Tym razem Irmina Bruszewska opowiedziała licznie przybyłej publiczności o Tajlandii Spotkanie zatytułowane Szczęście po tajsku rozpoczęło się od przytoczenia kilku podstawowych faktów i danych statystycznych dotyczących Tajlandii. Irmina Bruszewska, wspólnie z mężem Jakubem, przyjęli założenie, że zwiedzą kraj podróżując z północy na południe. Zatrzymali się, między innymi, w tajskim klasztorze, gdzie poznawali tajniki medytacji. Wyjaśnili przy tym, że tamtejsi mnisi różnią się od tych znanych choćby z Polski trzy razy w ciągu swojego życia mogą bowiem zrezygnować z życia w klasztorze i są przy tym otwarci na dobrodziejstwa współczesnej cywilizacji, takie jak np. internet. Choć Jakub Bruszewski nie mógł być, jak pierwotnie planował, obecny na pokazie, publiczność mogła usłyszeć jego głos opowiadający o wrażeniach z pobytu w Bangkoku. Miasto, mówiąc krótko, nie zrobiło na podróżnikach specjalnie pozytywnego wrażenia. Podkreślone zostały panujący w nim chaos komunikacyjny, a przede wszystkim iluzja Bangkoku stworzonego dla turystów i tego prawdziwego, dużo już mniej efektownego, miasta. Zupełnie inne wrażenie zrobiły na podróżnikach wyspy i krajobraz południa kraju, gdzie za niewielkie pieniądze można było się poczuć jak w raju. Bogactwo przyrody (między innymi eksploracja miejscowej rafy koralowej) została świetnie pokazana w kończącym pokaz teledysku, do którego muzykę skomponował Jakub Bruszewski. Grzegorz Tylec TAK PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ ŚWIAT 5 rok naszej działalności rozpoczęliśmy wycieczką do pracowni znanego artysty Józefa Wilkonia. Dzieci z zachwytem oglądały drewniane rzeźby słonia, hipopotama i wielu innych zwierząt. Jednak największa ich uwagę przyciągnął wykonany z blachy nietoperz. Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały opowiadań artysty i oglądały ilustrowane przez niego książeczki. Ich zainteresowanie sztuką okazało się tak duże, że niechętnie opuszczaliśmy gościnne progi Pana Józefa Wilkonia. Na pamiątkę otrzymaliśmy książkę ze specjalna dedykacją dla dzieci z Przedszkola,,Fantazja w Piasecznie. W ten sposób uroczyście rozpoczęliśmy realizację tematu rocznego,,poznajemy zwierzęta i rośliny świata. W P R O M O C J A tym roku czeka na nas jeszcze wiele ciekawych miejsc. Jeśli chcesz by Twoje dziecko poznawało świat razem z nami ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ PODRÓŻY. Przedszkole Niepubliczne,,Fantazja ul. Staszica 12

8 VI KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA AKTUALNOŚCI Skończyła 102 lata! KONSTANCIN-JEZIORNA W poniedziałek, 22 września w Domu Seniora Willa Kalina, który znajduje się przy ul. Fabrycznej, odbyła się niecodzienna uroczystość. Jedna z mieszkanek, Janina Kupczyńska obchodziła 102. urodziny. Jubilatka świętowała wraz z pensjonariuszami i personelem domu oraz z rodziną. Życzenia i gratulacje złożyli jej również przedstawiciele konstancińskiego samorządu Uroczystość rozpoczęła Barbara Zych, dyrektor Domu Seniora Willa Kalina, która powitała wszystkich pensjonariuszy i zaproszonych gości, a także złożyła życzenia Janinie Kupczyńskiej i wręczyła jej kwiaty. - Życie człowieka toczy się między wspomnieniami i nadziejami zaczął burmistrz Kazimierz Jańczuk, składając życzenia w imieniu samorządu i mieszkańców Konstancina-Jeziorny. - Pani jubileusz jest świadectwem mądrego i świadomego życia. Zaprzecza potocznemu powiedzeniu, że życie nie ma sensu, bo żyjemy właśnie po to, by nadać mu sens. Kiedy 102-latek ma uzbierane zapasy ze swego mądrego wcześniejszego życia, wykorzystuje je rozważnie i oszczędnie. Mówiąc w przenośni odcina kupony uprawniające do odbioru życiowej dywidendy, a jego życie powinno być wzorem dla innych. Życzę pani pogody ducha i kolejnych lat w zdrowiu, bo ono właściwie jest życiem. W związku z tym niech będzie opromienione i wypełnione 102 lata skończyła Janina Kupczyńska, mieszkanka Domu Seniora Willa Kalina w Konstancinie-Jeziornie nowymi, spełnionymi nadziejami dodał burmistrz, wręczając jubilatce kwiaty oraz list gratulacyjny. Do życzeń i gratulacji dołączyli się również Andrzej Cieślawski, przewodniczący rady miejskiej, który podarował szacownej jubilatce wielki kosz słodyczy oraz Irena Krasnopolska, sekretarz gminy. Nie mogło zabraknąć także urodzinowego tortu z płonącą racą. Następnie w sali rozległo się gromkie 200 lat, które odśpiewali wszyscy uczestnicy Janina Kupczyńska otrzymała życzenia i gratulacje od rodziny, mieszkańców i personelu domu seniora oraz przedstawicieli samorządu urodzin. Jubilatka podziękowała i z uśmiechem stwierdziła, że 200 lat to za dużo. W uroczystości uczestniczyli również mieszkańcy domu seniora oraz syn jubilatki, który na uroczystość przybył z Kanady. Podczas degustacji tortu jubilatka, będąca w świetnym humorze i we wspaniałej kondycji, zdradziła swoją receptę na długowieczność. - Najważniejsze jest pozytywne nastawienie do świata - mówiła Janina Kupczyńska. - Nigdy niczego nikomu nie zazdrościłam dodała jubilatka. Janina Kupczyńska urodziła się w 1912 roku we Lwowie, gdzie również się kształciła. Podczas wojny wraz z rodziną uciekła do Polski. Mieszkała w Zalesiu Górnym i w Warszawie. Przez większą część swojego życia Janina Kupczyńska pracowała w banku. W Domu Seniora Willa Kalina zamieszkała niewiele ponad dwa lata temu, kiedy jej stan zdrowia nieco się pogorszył. Wcześniej mieszkała sama w warszawskim bloku bez windy, gdzie mimo 100 lat, świetnie sobie radziła. Dołączamy się do gratulacji i życzymy jubilatce kolejnych lat w zdrowiu i w szczęściu. Grzegorz Traczyk KONSTANCIN-JEZIORNA Pobiegną ku pamięci Tomasza Hopfera W najbliższą sobotę, 27 września ścieżka zdrowia w Chojnowskim Parku Krajobrazowym uroczyście otrzyma imię Tomasza Hopfera - mieszkańca Konstancina-Jeziorny, dziennikarza, znanego komentatora telewizyjnego oraz lekkoatlety. W przededniu 36. PZU Maratonu Warszawskiego, o godz. 15 przy ul. Od lasu zostanie odsłonięty kamień upamiętniający tego wybitnego sportowca. Chwilę później wystartuje I Bieg imienia Tomasza Hopfera. Zawodnicy będą mieli do pokonania pięciokilometrową trasę. PIASECZNO Opowiadania z lumpeksu We wtorek, 30 września w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się spotkanie z poetką i pisarką Martą Precht wieczór promocyjny jej nowej książki pt. Opowiadania z lumpeksu. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny. GÓRA KALWARIA Święto Wisły W niedzielę, 28 września w okolicy tamy nad Wisłą w Górze Kalwarii odbędzie się Święto Wisły Impreza zacznie się o godz W programie znajdą się m.in. zawody w wakeboardzie o puchar Święta Wisły 2014 (godz. 11), dwa spływy kajakowe Wisłą z Królewskiego Lasu do Góry Kalwarii (godz. 11 oraz 14), wyścig kajakowy wokół wyspy przy tamie dojazdowej w Górze Kalwarii (godz. 13), a także rejsy łodziami ratowniczymi oraz pokazy i szkolenia ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy. Wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów na udział dziecka w imprezie. Sprzęt sportowy i asekuracyjny zapewnia organizator. Udział w zawodach i wszystkich atrakcjach jest bezpłatny. Organizatorem imprezy jest Sekcja Narciarstwa Wodnego Vistula Góra Kalwaria - Piaseczyńskie WOPR. gt PRAŻMÓW Piknik z Pętelką W niedzielę, 28 września o godz. 12 przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziórku odbędzie się Piknik Ustanowski oraz Pętelka cykliczne, rodzinne zawody rowerowe. Mali i duzi kolarze będą ścigali się na różnych dystansach, dostosowanych do wieku. Najmłodsi będa rywalizowali na trasie o długości 700 metrów. Nieco starsi na dystansie 4 kilometrów. Zawodnicy w rodzinnej kategorii open, w której zmierzą się dorośli oraz młodzież, będą musieli zrobić pętelkę o długości 7 kilometrów. Podczas rodzinnego pikniku nie zabraknie również innych atrakcji, wśród których będą m.in. dmuchańce dla dzieci. gt gt tyl

9 WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA KURIER POŁUDNIOWY DODATEK BUDOWLANY VII Stabilizacja w nieruchomościach Większość przedstawicieli firm deweloperskich oraz agencji nieruchomości, które oferują swoje usługi w powiecie piaseczyńskim przyznaje, że obecnie ceny zarówno mieszkań, jak i domów oraz działek są korzystne dla kupujących. Stabilizacja na rynku oraz spadek cen sprzed kilku lat sprzyjają zakupom nieruchomości, mimo że banki nie przyznają kredytów tak chętnie, jak kiedyś - W obecnej sytuacji na rynku nieruchomości największym zainteresowaniem potencjalnych kupców cieszą się przede wszystkim okazje przyznaje Grzegorz Szewc z Agencji Nieruchomości Luksus w Piasecznie. - Jeśli cena nagle spada o 20 proc. natychmiast jest zainteresowanie kupców, niezależnie od tego czy jest to mieszkanie, dom czy działka. Takie okazje zdarzają się dość często i klienci, obserwujący oferty, błyskawicznie je wyłapują dodaje. Kupię mieszkanie Na rynku mieszkaniowym niezmiennie warunki dyktują banki, od których zależy zdolność kredytowa potencjalnych kupców, a co za tym idzie również liczba sprzedawanych mieszkań oraz ich ceny. W powiecie piaseczyńskim spośród nowych mieszkań najlepiej sprzedają się niewielkie dwupokojowe lokale o powierzchni od 30 m kw. do 55 m kw. Istotne jest jednak, by budynek był już gotowy i można było obejrzeć mieszkania. Nikt nie chce kupować kota w worku. Największym zainteresowaniem cieszą się jak najmniejsze metraże, ponieważ przy udzielaniu kredytu każdy metr jest na wagę złota. Ważną rzeczą jest także komunikacja, lokalizacja oraz standard mieszkania. Mimo że ceny za metr kwadratowy nieco się różnią z uwagi na lokalizacje oraz wykończenie mieszkań, stawki utrzymują się na podobnym poziomie. Nie zanosi się także na żadne gwałtowne zmiany obserwujemy stabilizację na rynku nieruchomości, która prawdopodobnie będzie się utrzymywała w najbliższej przyszłości. Średnie ceny nowych mieszkań wahają się od 4,5 tys. złotych do 6,5 tys. złotych za metr kwadratowy, w zależności od metrażu, standardu, wyposażenia oraz lokalizacji. Mieszkania o powierzchni do 50 metrów kwadratowych, które pod Warszawą cieszą się największym powodzeniem, nieco taniej można kupić w Górze Kalwarii i w Tarczynie. Więcej za takie mieszkanie trzeba zapłacić w Piasecznie i w Konstancinie-Jeziornie. Mimo nadchodzącej zimy, podczas której zazwyczaj sprzedaje się mniej mieszkań, większość deweloperów nie przewiduje obniżki cen. Jednak stabilizacja na rynku oraz obecne stawki sprzyjają zakupom nowych lokali. Średnie ceny mieszkań na rynku wtórnym wahają się natomiast między 5 a 5,5 tys. złotych. A może działka lub dom Obecnie znacznie taniej, niż kilka lat temu możemy kupić również działkę lub dom czy segment. Największym zainteresowaniem w powiecie piaseczyńskim cieszą się niewielkie działki o wartości nieprzekraczającej 200 tys. złotych i domy nie droższe niż pół miliona. Co z kolei sprawia, że więcej warte nieruchomości w wyniku negocjacji można nabyć za kwotę znacznie niższą niż cena ofertowa (nawet o proc). Potwierdza się tu powiedzenie, że nieruchomość jest tyle warta, ile ktoś jest w stanie za nią zapłacić. Trudno określić średnią cenę działek i domów, ponieważ ich wartość zależy od wielu czynników (m.in. media, infrastruktura). Niezwykle istotna jest również lokalizacja. Za działkę usytuowaną np. w centrum Piaseczna, Konstancina-Jeziorny czy w Magdalence lub Zalesiu Górnym trzeba zapłacić ok. 1,5 tys. złotych za m kw. Na obrzeżach miast nieruchomości wycenia się na ok zł za m kw. Natomiast działki poza miastami kosztują ok zł za m kw. - Cena nieruchomości spada właściwie z każdym kilometrem odległości od miasta mówi Grzegorz Szewc z Agencji Nieruchomości Luksus w Piasecznie. - Nawet do zł za m kw. w przypadku odległości ok. 10 kilometrów dodaje. Fachowcy zgodnie przyznają, że obecnie ceny gruntów spadły do poziomu sprzed kilku lat i opłaca się zainwestować w działkę. Korzystne ceny zarówno nowych oraz używanych mieszkań, jak i domów oraz działek mają się utrzymać w najbliższej przyszłości. - Nie liczyłbym na jakiś duży spadek cen, ale na pewno korzystny trend będzie się utrzymywał, co sprawia, że to bardzo dobry czas na zakup nieruchomości uważa Grzegorz Szewc. Grzegorz Traczyk

10 VIII KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA DODATEK BUDOWLANY Modne schody W większych mieszkaniach często znajdują się schody, które mogą mieć różną konstrukcję i kształt. Sposób ich wykończenia powinien komponować się z wystrojem pomieszczeń Schody mogą być proste i skromne, ale także wystawne i eleganckie. W mieszkaniach zwykle mamy na nie mało miejsca. Jeśli kupimy lokal ze schodami żelbetowymi, z powodzeniem można wykończyć je drewnem, kamieniem lub gresem. Coraz częściej stosowanymi materiałami są również tworzywo sztuczne i szkło. Hitem są schody kute, które efektownie wyglądają i zajmują stosunkowo niedużo miejsca, ale są niestety strasznie drogie. Jakie schody do mieszkania? W mieszkaniach zwykle nie ma tyle przestrzeni co w wolno stojącym domu. Dlatego tutaj wystawne ciężkie schody z rzeźbionymi balustradami odpadają. Dobrze sprawdzą się natomiast schody w kształcie spirali. Wnętrze rustykalne i nowoczesne Najbardziej uniwersalnym materiałem jest drewno, które będzie pasowało w zasadzie do pomieszczenia o każdym charakterze. Schody metalowe i szklane, mogą być podświetlone diodami LED, znakomicie sprawdzą się we wnętrzach nowoczesnych. Duże znaczenie ma także konstrukcja samych stopni i balustrad. Schody bez podstopnic (ażurowe) dodadzą wnętrzom lekkości, zaś schody zabudowane, najlepiej z balustradą sprawią, że wnętrze zyska bardziej luksusowy charakter. TW 21

11 WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA Osiedle inne niż wszystkie U zbiegu ulic Jarząbka, Pawiej i Tukanów w Piasecznie znajduje się wykonane w wysokim standardzie Osiedle Róż. W otoczeniu zieleni stoją wykończone naturalnym kamieniem budynki z licznymi punktami usługowymi, a z najwyżej położonych mieszkań Prestige Tower roztacza się niepowtarzalny widok na panoramę Warszawy KURIER POŁUDNIOWY PROMOCJA IX Budowa Osiedla Róż ruszyła w 2006 roku. Przez ten czas z atrakcyjnej oferty dewelopera zdążyło skorzystać już kilkaset rodzin. Inwestorem jest ciesząca się znakomitą opinią klientów firma Prestige, która powstała w 1992 roku. Realizacja potrzeb na wyciągnięcie ręki Kluczowym elementem, branym pod uwagę podczas projektowania osiedla, był komfort życia mieszkańców. Deweloperowi chodziło o to, aby wygodne i przestronne były nie tylko mieszkania, ale także ich najbliższe otoczenie. To właśnie dlatego wokół budynków jest tyle zieleni oraz miejsc, pozwalających realizować podstawowe potrzeby i miło spędzać czas. Należą do nich m.in. przedszkole, żłobek, szkoła językowa oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci, klub fitness, klinika stomatologiczna, apteka, kilka sklepów spożywczych, lokale gastronomiczne, sala zabaw dla dzieci oraz Restauracja. - Chcieliśmy aby nasi Klienci mieszkali w przyjaznym miejscu, dlatego wszystkie dostępne na terenie osiedla usługi zostały bardzo dobrze przemyślane wyjaśnia Piotr Siwiec, dyrektor handlowy w firmie Prestige. - Rano, przed wyjściem do pracy, mieszkańcy mogą odprowadzić dziecko do przedszkola, a po powrocie zrobić drobne zakupy, zjeść obiad czy poćwiczyć na siłowni podczas gdy dziecko spędzi miło czas bawiąc się i ucząc pod troskliwą opieką w znajdującym się na osiedlu klubie dla maluchów. Ten pomysł sprawdził się znakomicie i muszę powiedzieć, że dostępna na miejscu oferta rekreacyjna i usługowa cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Najlepszy stosunek jakości do ceny Osiedle Róż słynie z dobrej jakości w ykonania i estet ycznego w yglądu. W budynku Prestige Tower uwagę zwracają duże okna, gwarantujące niesamowite widoki. Przy dobrej pogodzie, z wyższych kondygnacji (budynek ma 17 pięter), można podziwiać panoramę stolicy. Szklane ściany oddzielające salony od balkonów oraz osobne widne kuchnie sprawiają, że w mieszkaniach jest jasno i przyjemnie. Kolejnym atutem są wydzielone strefy: dzienna i nocna oraz możliwość połączenia w jedną otwartą przestrzeń kuchni, salonu i przedpokoju. Ściany oddzielające poszczególne mieszkania zostały wykonane ze specjalnej, tłumiącej dźwięki cegły, do tego dochodzi 25-centymetrowy strop oraz znakomicie wyizolowane ściany zewnętrzne. Wszystko to sprawia, że mieszkania są ciche, ciepłe i komfortowe, a opłaty za ogrzewanie utrzymują się na bardzo niskim poziomie. Elewacje budynków oraz schody wyłożone są granitem yellow rock, a do lokali dowożą mieszkańców ciche i szybkie windy Schindlera, które wjeżdżają do mieszkań znajdujących się na ostatnich piętrach Recepcja i podziemny garaż dla gości Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc parkingowych na terenie osiedla, firma Prestige zrobiła ukłon w kierunku wszystkich gości, wygospodarowując dla nich 50 miejsc w 3-poziomowym, podziemnym garażu. Teraz, o każdej porze dnia, za drobną opłatą, można zostawić tam samochód. Warto dodać, że wszystkie garaże zostały wykonane w technologii białej wanny, co eliminuje ryzyko ich zalania. Z garażu można bezpośrednio przejść do klubu fitness. Innym ciekawym rozwiązaniem, zarezer wowanym jedynie dla osiedli w wysokim standardzie, jest dostępna w jednym z budynków recepcja. Często zostawiane są w niej przesyłki kurierskie, które mieszkańcy mogą odebrać po powrocie z pracy. Są jeszcze wolne mieszkania! Na Osiedlu Róż, są jeszcze wolne mieszkania! Najmniejsze, 2-pokojowe mają powierzchnię od 46 m kw. Metraże mieszkań 3-pokojowych zaczynają się od 54 m kw., zaś 4-pokojowych od 69 m kw. W ofercie dewelopera znajdują się także apartamenty. Na życzenie Klienta dostępne są także mieszkania, w których można od razu zamieszkać. Są one dostępne w kilku standardach wykończenia z zastrzeżeniem, że każde mieszkanie ma indywidualny charakter. Ogromnym atutem Osiedla Róż jest jego doskonała lokalizacja, gwarantująca świetną komunikację na terenie miasta, połączenie z Warszawą i pobliskimi Jankami. W odległości 1,5 km (i to góra tyle) znajduje się stacja PKP, 400 m przystanek autobusowy a w odległości 600 m miejski basen. Na miłośników zakupów czekają okoliczne centra handlowe. biuro sprzedaży: Piaseczno, ul. K. Jarząbka 24, tel.:

12 X KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA DODATEK BUDOWLANY Wybieramy podłogę do mieszkania Jedną z ważniejszych decyzji jakie musimy podjąć wykańczając mieszkanie jest wybór podłogi. Podejmując decyzję na pewno warto kierować się nie tylko względami estetycznymi, ale także praktycznymi, mając na uwadze również zasobność portfela Zwykle wybór podłogi, nie licząc kuchni i łazienki, sprowadza się albo do paneli albo litych desek. Kiedyś deski były zdecydowanie droższe od paneli, które z założenia traktowane były jako podłoga gorszej jakości. Obecnie ten mit został już gruntownie zweryfikowany: deski nadal uchodzą wprawdzie za materiał ekskluzywny, ale niektóre panele wcale im nie ustępują, nie tylko pod względem wyglądu, ale także wykonania i trwałości. Panele rozwiązaniem łatwym, funkcjonalnym, przyjemnym Panele podłogowe są rozwiązaniem najbardziej w tej chwili popularnym. Są ładne, funkcjonalne, łatwe w montażu i odpowiednio dobrane pasują tak naprawdę do każdego wnętrza. Kupując je powinniśmy zwracać uwagę szczególnie na warstwę wierzchnią, a mówiąc konkretnie na jej grubość i rodzaj zastosowanego materiału. Najlepiej jeśli wierzch panelu ma około 4 mm grubości i jest wykonany z twardego drewna dębowego, bukowego lub grabiny. Można spotkać także panele, których warstwę wierzchnią stanowi tworzywo sztuczne lub laminowany papier. Każdy z materiałów zostaje pokryty na etapie produkcji kilkoma warstwami lakieru. Do pomieszczeń intensywnie eksploatowanych powinniśmy kupować lepsze jakościowo panele, których warstwa wierzchnia jest mniej podatna na zarysowania. Dostępne w sprzedaży panele podłogowe przeważnie mają kształt prostokątów o długości od 80 cm do 220 cm i szerokości od 13 cm do 21 cm, a ich grubość wynosi od 8 do 22 mm. Ciekawym materiałem, który znakomicie sprawdzi się w kuchniach i łazienkach, są panele laminowane, odporne na wnikanie tłuszczu, wilgoci, wgniatanie, przypalanie. Warstwy nośnej takich paneli nie stanowi płyta wiórowa tylko wodoodporny rdzeń. Mają one także chroniące przed wodą,, uszczelnione krawędzie. Innym rodzajem paneli podłogowych, który coraz bardziej zyskuje na popularności, są panele winylowe, których wierzchnią warstwę stanowi dekor pokryty powłoką transparentnego, odpornego na ścieranie PVC. Panele takie można układać praktycznie na każdym podłożu. Są one bardzo odporne na uszkodzenia, dobrze tłumią kroki i są materiałem ciepłym. Są też antystatyczne i trudno się na nich poślizgnąć. Choć montaż paneli nie jest bardzo skomplikowany, warto zlecić to zadanie fachowcowi. Panele można układać na wypoziomowanym podkładzie betonowym lub na podłodze już istniejącej. Mogą one być przyklejone do podłoża lub nie (tzw. podłoga pływająca). Jeśli zdecydujemy się układać je na świeżej wylewce, należy zadbać, aby jej wilgotność nie przekraczała 2 proc. Pod spodem warto ułożyć także folię paroizolacyjną. Lite drewniane deski Parkiet z litego drewna jest rozwiązaniem eleganckim i ponadczasowym. Choć od razu trzeba zaznaczyć, że podłoga drewniana nie jest tania. Z drugiej jednak strony, może cieszyć nasze oczy latami, gdyż co jakiś czas można ją odnawiać. Jest to materiał trwały, ciepły, o znakomitej izolacyjności. Największą wadą litego drewna jest to, że w zależności od panującej w powietrzu wilgotności ma ono tendencję do lekkiego odkształcania. Dlatego, aby deski się nie paczyły, nie mogą być zbyt duże. Zwykle mają długość do 50 cm, szerokość do 10 cm i grubość do 22 mm. Większe deski wykonane są z płyt klejonych warstwowo, gdzie wierzchnią warstwę stanowi twarde, lite drewno o grubości do 7 mm, a pod spodem jest płyta drewnopochodna lub tzw. klejonka. Można wyróżnić kilka rodzajów parkietów. W parkiecie tradycyjnym deszczułki mają pióra i wpusty. Można układać je na różnym podłożu i komponować różne wzory. W parkiecie lamelowym deszczułki są mniejsze i nie mają piór i wpustów. Można układać je na ogrzewaniu podłogowym. Parkiet mozaikowy składa się natomiast z niewielkich elementów naklejonych na płytę, siatkę lub papier. Takie gotowe do ułożenia tafle mogą mieć różne wzory. Niezwykle ciekawym, coraz chętniej stosowanym rozwiązaniem, jest tzw. parkiet przemysłowy. Tworzą go niewielkie deszczułki ułożone pionowo, które również kupuje się w postaci gotowych tafli. Parkiet przemysłowy jest niezwykle trwały i odporny na duże naciski. Dostępne w sprzedaży deski drewniane wytwarzane są albo z drewna krajowego, albo z egzotycznego, niezwykle twardego i bardziej odpornego na działanie wilgoci. O wyglądzie parkietu decyduje też jego klasa, oznaczona w skali od I do V, gdzie klasa I oznacza najlepsze gatunkowo drewno bez widocznych skaz, sęków czy słojów. Parkiet w takiej klasie ma oczywiście najwyższą cenę. Układanie parkietu wymaga pewnego doświadczenia, dlatego, podobnie zresztą jak w przypadku paneli, najlepiej jest zlecić to fachowcowi. Kupując parkiet powinniśmy przypilnować, aby poleżał on przynajmniej 3 tygodnie w miejscu, w którym będzie układany, z wilgotność posadzki do której będą przyklejane deszczułki nie przekraczała 2 proc. Ważna jest także wilgotność samego drewna, która przy wilgotności powietrza w granicach 50 proc., powinna wynosić około 9 proc. Tomasz Wojciuk

13 WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA Hotelowy komfort, domowa atmosfera KURIER POŁUDNIOWY PROMOCJA XI Apartamenty Hotelowe Piaseczno, które powstały przy ul. Generała Grochowskiego 5, to nowa, innowacyjna propozycja firmy deweloperskiej Arche, idealna dla wszystkich osób, poszukujących mieszkania do wynajęcia w spokojnej, podwarszawskiej okolicy, czyli w Piasecznie. Każdy wybierze coś dla siebie z naprawdę bogatej oferty różnorodnych, funkcjonalnych i kompleksowo wyposażonych apartamentów i pokoi, o których więcej szczegółów można znaleźć na Zrealizowana inwestycja obejmuje aż 220 jednostek mieszkalnych, spośród których dostępne są 2-, 3-, 4-, 5-pokojowe apartamenty o powierzchni do 87 m kw. oraz pojedyncze pokoje już od powierzchni 7 m kw. Apartamenty Hotelowe to nowe Salon apartamentu VIP apartamenty i pokoje do wynajęcia na dzień, miesiąc, rok i dłużej. Szeroka oferta apartamentów pełna jest nowoczesności, zachowuje funkcjonalność dzięki kompleksowemu wyposażeniu, odpowiednio dostosowanemu do preferencji Gościa. Ciepło pastelowych kolorów ścian, przejrzystość okien, kompleksowe wyposażenie łazienek, funkcjonalne rozmieszczenie kuchni wyposażonych w sprzęt AGD sprawiają, że apartamenty są gotowe do komfortowego zamieszkania. W ofercie znajdują się apartamenty z balkonami, tarasami bądź ogródkami. Aranżacja obiektu nacechowana jest designerskim stylem, jednakże utrzymuje pełną funkcjonalność nieruchomości. Całość zachowuje ciepło i klimat domowej i rodzinnej atmosfery. Obiekt został wykonany z solidnej jakości materiałów budowlano-wykończeniowych. Recepcja z pokojem konferencyjnym, bar Zaścianek w budynku, garaż podziemny oraz dostępność bezprzewodowego internetu to dodatkowe atuty, które znajdziemy w ofercie Apartamentów Hotelowych Piaseczno. Lokalizacja Apartamentów Hotelowych jest nacechowana dyspozycyjnością: centrum miasta, kościół, administracja państwowa, liczne punkty handlowo-usługowe, ośrodek sportu GOSiR, liczne kluby fitnesowe, restauracje oraz PKP i pętla autobusowa. Nieruchomość jest usytuowana na skraju otuliny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego z niesamowitymi krajobrazami - Górki Szymona czy Zimny Dół - miejscami pełnymi stawów, lasów z pieszymi ścieżkami dydaktyczno-turystycznymi oraz szlakami rowerowymi Krainy Jeziorki, w których można korzystać z aktywnej formy relaksu. Apartamenty Hotelowe to część Grupy Deweloperskiej Arche. Firma swoją działalność rozpoczęła w 1991 roku i ma już 23- letnie doświadczenie na rynku nieruchomości, specjalizując się również w świadczeniu usług hotelarskich. Arche stworzyło już wiele wyjątkowych obiektów począwszy od hotelu Arche w Siedlcach przez Pałac Łochów, Hotel Puławska Residence oraz Tobaco Park (w Łodzi), Pałac Sieniawa. W trakcie odbudowy jest Zamek Biskupów Łuckich w Janowie Podlaskim. Gazele Biznesu, Medal Europejski oraz Excellent Exhibitor - to certyfikaty i nagrody, które otrzymało Arche za wyjątkową działalność inwestycyjną. Warto przyjechać i skorzystać z zakresu usług Apartamentów Hotelowych Piaseczno. Sylwia Marcinkowska Widok od ul. Sienkiewicza Przykładowy wystrój pokoju

14 XII KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA AKTUALNOŚCI

15 WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA KURIER POŁUDNIOWY PROMOCJA/REKLAMA XIII Nie kandyduję na burmistrza Maria Bernacka-Rheims, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w piaseczyńskim samorządzie przerywa spekulacje na temat swojego ubiegania się o funkcje burmistrza Piaseczna. - Nie będę startowała w wyborach na burmistrza Piaseczna - informuje Maria Bernacka-Rheims. - Poprę kandydaturę dotychczasowego burmistrza Piaseczna Zdzisława Lisa. Uważam, że kierunki i skuteczność jego działań prognozują kolejną udaną kadencję, na której zyskają mieszkańcy naszego miasta i gminy W poprzednim numerze Kuriera Południowego ukazał się artykuł, w którym znana społeczniczka i działaczka samorządowa Maria Bernacka-Rheims wytknęła kandydatowi na burmistrza Piotrowi Kandybie przypisywanie sobie zasług w staraniach o budowę ciągu pieszo-rowerowego w Siedliskach. Piotr Kandyba poinformował mieszkańców, że Maria Bernacka-Rheims będzie jego kontrkandydatem w najbliższych wyborach samorządowych. Czyżby kampania wyborcza na dobre się zaczęła? Czy publikacja Marii Bernackiej-Rheims zapowiada jej start w wyborach na burmistrza? Śladami Witalija Kliczko - Moja publikacja nie była atakowaniem kontrandydata, lecz odpowiedzią na SMS-y pana Kandyby, skierowane do mieszkańców mówi Maria Bernacka-Rheims, Starał się zdeprecjonować pracę wielu osób i przypisać sobie owoce pracy innych. Uznałam, że trzeba się temu przeciwstawić i przekazać mieszkańcom jak było naprawdę. Insynuacje pana Kandyby, jakoby moje działania były częścią przedwyborczej walki są całkowicie chybione. - W nadchodzących wyborach samorządowych nie zamierzam ubiegać się o funkcję burmistrza podkreśla Maria Bernacka-Rheims. - Nigdy nie startowałam po to, by być na jakimś stanowisku czy realizować swoje osobiste ambicje. Moje kandydowanie zawsze wynikało z negowania dotychczasowych włodarzy Piaseczna. Bardzo miłą niespodzianką była dla mnie kończąca się kadencja burmistrza Zdzisława Lisa, postanowiłam więc wziąć przykład z Kliczki, który zrezygnował ze startu w wyborach i poparł Poroszenkę, uznając, że tak będzie lepiej dla Ukrainy. Ja uważam, że dla dobra Piaseczna nie należy rozdrabniać głosów i poprzeć Lisa, który się sprawdził. Lepszego kandydata nie widzę. Albo chcemy rzeczywiście zrobić coś dla Piaseczna, albo zajmować się walką o stołeczki, stanowiska i popularność. Uważam, że kadencja pana burmistrza Lisa była jedną z lepszych z dotychczasowych kadencji w piaseczyńskim samorządzie. Spokojna, bez pieniactwa, bez personalnych konfliktów, bez afer i skandali wylicza Maria Bernacka- Rheims. - Może burmistrz Zdzisław Lis nie brylował towarzysko i nie biegał po tylu różnych imprezach co jego poprzednik,czy inni kandydaci, ale gmina to nie Taniec z gwiazdami. Liczy się kultura, merytoryczna praca i skuteczne działanie, a nie pijarowskie fajerwerki. Spójny program, udana kadencja - Kilka miesięcy temu wzięłam swoją ulotkę wyborczą sprzed czterech lat i stwierdziłam, że wiele z moich postulatów i zamierzeń zostało zrealizowanych przez Zdzisława Lisa. W związku z tym uważam, że w tej chwili zamiana osoby na stanowisku burmistrza Piaseczna byłaby dla naszego miasta szkodliwa przekonuje Maria Bernacka-Rheims. - Wiele rzeczy jest już rozpoczętych i warto pozwolić Zdzisławowi Lisowi, by kontynuował rozpoczęte działania. Przez ostatnie cztery lata udowodnił, że potrafi działać skutecznie i efektywnie. Za kadencji Zdzisława Lisa wreszcie rozpoczęto robić rzeczy, o których w Piasecznie mówiło się od wielu lat, ale za tym mówieniem nie szły żadne działania. Choćby remont dworca PKP, przejęcie kolejki wąskotorowej, uporządkowanie terenów przy Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym, przebudowa kanału pod ulicą Wojska Polskiego, którego zbyt mała przepustowość doprowadziła do pamiętnej powodzi wylicza Maria Bernacka-Rheims. - Świetnie wprowadzono bardzo trudną i wymagającą ustawę śmieciową, pod tym względem Piaseczno jest w czołówce, jeśli nie ogólnopolskiej, to na pewno w skali Mazowsza. Pamiętamy ileż było awantur na sesjach związanych z dofinansowaniem przez gminę klubów sportowych. Dziś na sesjach spokojnie, kulturalnie i merytorycznie, sprawy piaseczyńskiego sportu uporządkowane, a na piaseczyńskim stadionie przejętym przez gminę rozpoczęto już pierwsze inwestycje. Samo miasto bardziej zadbane, czyste, przyjaźniejsze mieszkańcom. Oczywiście wciąż jest wiele do zrobienia, ale burmistrz Lis idzie w dobrym kierunku i trzeba mu umożliwić kontynuację działań przez najbliższe cztery lata. Błędy poprzedników mu działań nie ułatwiały (np. uchwalone wcześniej plany zagospodarowania przestrzennego). Wierzę, że w przyszłej kadencji uda się uregulować także sprawy związane z piaseczyńskim parkiem czy Ośrodkiem Wisła w Zalesiu Górnym i wiele innych kwestii ważnych dla mieszkańców. Okiem burmistrza: - Jestem zaskoczony, ale szanuję decyzję pani Marii o niekandydowaniu. Bardzo miło mi jest słyszeć, że postanowiła mnie poprzeć ze względów merytorycznych, uznając zbieżność moich działań z własną wizją rozwoju miasta i gminy Piaseczno - komentuje burmistrz Zdzisław Lis. - Cieszy mnie, że moja praca znajduje poparcie i uznanie w oczach mieszkańców, także tak aktywnych społecznie, jak pani Maria Bernacka-Rheims. Może także inni potencjalni kandydaci na burmistrza Piaseczna pójdą śladami pani Marii? dodaje z uśmiechem burmistrz Zdzisław Lis. Czytaj on-line! Jesteśmy również na: /kurierpoludniowy

16 XIV KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA AKTUALNOŚCI Jak dbać o zdrowie? PIASECZNO We wtorek w siedzibie starostwa powiatowego odbyła się konferencja Parasol dla zdrowia inwestycja w zdrowe społeczeństwo. Podczas konferencji rozmawiano m.in. o nawykach żywieniowych dzieci i młodzieży oraz sposobach udzielania pierwszej pomocy. Podczas konferencji poruszano także kwestię profilaktyki, która ma niebagatelne znaczenie w przypadku raka szyjki macicy Wszystkich zaproszonych na konferencję gości powitała jej organizatorka, radna Dorota Kłos. Spotkanie zaczęło się od przedstawienia profilaktycznych programów zdrowotnych, realizowanych na terenie gminy Piaseczno. Następna część prelekcji została poświęcona racjonalnemu odżywianiu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 40 tys. osób umiera każdego roku w Polsce na skutek częstoskurczu serca Niewłaściwa dieta jest bezpośrednią przyczyną ponad 80 jednostek chorobowych Jak właściwie się odżywiać? Jeśli zależy nam na właściwych nawykach żywieniowych, powinniśmy spożywać codziennie pięć posiłków, najlepiej w odstępach 2-3 godzin. Dzięki temu w organizmie będzie utrzymywał się stabilny poziom glukozy, a dostarczany pokarm będzie na bieżąco spalany. Ważne jest także, aby zaczynać dzień od śniadania. Niestety, jak dowodzili prelegenci, wcale nie jest to takie oczywiste, ponieważ wiele osób (dotyczy to także dzieci), świadomie ze śniadania rezygnuje. Podczas konferencji można było dowiedzieć się, że najczęściej popełnianym błędem żywieniowym, prowadzącym do otyłości, jest nadmierna podaż energii. Niestety, w naszej diecie często jest zbyt dużo tłuszczów, węglowodanów prostych, białka zwierzęcego, produktów przetworzonych, soli, cholesterolu, a za mało błonnika. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe obniżają koncentrację oraz możliwość przyswajania wiedzy, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku młodzieży szkolnej. Wiele do życzenia pozostawia aktywność fizyczna, zarówno dzieci, jak i młodzieży. Zaledwie 30 proc. dzieci i 10 proc. dorosłych prowadzi aktywność fizyczną, dostosowaną do potrzeb fizjologicznych organizmu. Ciekawym elementem konferencji było przedstawienie wyników badań dotyczących żywienia i aktywności fizycznej dzieci, przeprowadzonych wśród 6-7 latków na terenie Warszawy i Piaseczna. Badania te na terenie naszej gminy przeprowadzała osobiście organizatorka konferencji, Dorota Kłos. Jak się okazało, młodsze dzieci są w większości aktywne fizycznie, choć z wiekiem ta aktywność zaczyna się zmniejszać. Większość dzieci, jest to około 80 proc., je śniadanie przed wyjściem do szkoły oraz dostaje do plecaka drugie śniadanie. Około 70 proc. dzieci kształcących się na terenie gminy Piaseczno je też w szkole obiady, na połowę natomiast czeka obiad w domu. Niestety, z badania wyłonił się wniosek, że sporo dzieci spożywa posiłki nieregularnie. Dzieci umiarkowanie stołują się natomiast w fastfoodach, być może także dlatego, że w Piasecznie takich miejsc jest niewiele (statystyki te gorzej wyglądają w Warszawie). Unikają też napojów gazowanych, chociaż sięgają po słodzone soki i słodkie przekąski. Biorąc pod uwagę fakt, że właściwe nawyki żywieniowe kształtuje także szkoła, w szkolnych sklepikach jest zdecydowanie za mało zdrowych przekąsek, owoców i kanapek. Królują tam natomiast chipsy, cola i słodycze. Są one nie tylko niezdrowe, ale zawierają też wiele cukrów prostych, które spożywane w nadmiarze mogą stanowić prostą drogę do otyłości. Talerz zdrowia Ciekawą prelekcję dotyczącą odżywienia przedstawiły przedstawicielki zajmującej się właściwym bilansowaniem diet firmy Natur House. Przekonywały one, że właściwe nawyki żywieniowe wpływają nie tylko na masę ciała, ale także na nasze samopoczucie. Z kolei złe odżywianie może prowadzić nie tylko do otyłości, ale także wielu chorób, jak np. cukrzyca, a niedobory witamin i minerałów skutkują zmęczeniem i brakiem energii. Podczas prezentacji przedstawiono tzw. talerz zdrowia, na którym znalazły się zdrowe produkty, które powinny stanowić podstawę naszej diety. Należą do nich wszelkiego rodzaju zboża, warzywa i owoce, produkty mleczne, mięso, jaja, ryby i tłuszcze wielonienasycone, jak np. oliwa. Ważne jest, aby pić dużo wody, której niedobór może skutkować wysychaniem błon śluzowych i skóry, spadkiem koncentracji, bólami głowy, kłopotami z trawieniem, dolegliwościami sercowymi. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i profilaktyka w walce z rakiem Ciekawą prelekcję dotyczącą udzielania pierwszej pomocy wygłosił doświadczony ratownik medyczny, Mikołaj Kowalewski, który namawiał wszystkich obecnych na konferencji przedstawicieli szkół, aby wprowadzili dla dzieci darmową wodę. - Dzieci potrzebują ruchu, wody i mniej słodyczy, wówczas są o wiele spokojniejsze przekonywał. Jednak jego wykład dotyczył zupełnie czego innego, a mianowicie częstoskurczu, inaczej migotania komór, który zabija każdego roku aż 40 tys. Polaków. Przyczynami migotania komór są: nadmiar kawy i stresu, zła dieta, za mało lub za dużo ruchu, nadwaga i zatrucie środowiska. Ratownik pokazywał zebranym, jak posługiwać się automatycznym defibrylatorem (jest dostępny w coraz większej liczbie miejsc publicznych, np. w metrze), za pomocą którego i umiejętnie przeprowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej można uratować nawet do 86 proc. osób, które zasłabną na skutek częstoskurczu. Jak się okazało, posługiwanie się defibrylatorem wcale nie jest trudne. Największą barierą w popularyzacji tego urządzenia jest niestety jego wysoka cena, która w przypadku najprostszych urządzeń zaczyna się od kilku tysięcy złotych. Profilaktyka dotycząca raka szyjki macicy O profilaktyce pierwotnej związanej z rakiem szyjki macicy opowiedziała dr Teresa Marek-Szydłowska, zaś Europejski Kodeks Walki z Rakiem przybliżyła Dorota Ołowska. Zarówno w przypadku raka piersi, który zbiera w Polsce największe żniwo wśród kobiet, jak i raka szyjki macicy (jest w tym niechlubnym zestawieniu na szóstym miejscu), kluczową kwestią są regularne badania przesiewowe. W przypadku raka piersi, któremu nie można zapobiec, ogromne znaczenie ma wczesne wykrywanie. Kobiety powinny o tym pamiętać i wykonywać okresowe badania USG lub mammografię. Rak szyjki macicy jest z kolei jednym niewielu nowotworów, którym można skutecznie zapobiegać. Pomimo to wciąż umiera na niego przerażająco dużo Polek. - Była to już trzecia konferencja mająca służyć poprawie zdrowia lokalnej społeczności mówi Dorota Kłos. - Mam wrażenie, że wciąż zbyt mało osób jest zaangażowanych w poprawę stanu zdrowia mieszkańców. Nie chcę przez to powiedzieć, że jest źle, ale zawsze mogłoby być lepiej. Tomasz Wojciuk

17 WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA KURIER POŁUDNIOWY AKTUALNOŚCI XV Kolarskie święto w uzdrowisku KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę, 20 września na terenie gminy odbył się jeden z etapów cyklu wyścigów kolarskich LOTTO Poland Bike Marathon. W zawodach rywalizowało ok kolarzy w różnym wieku, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Start i metę oraz kolarskie miasteczko zorganizowano w Parku Zdrojowym, który w słoneczną sobotę wypełnił się sympatykami rowerów górskich LOTTO Poland Bike Marathon, cykl wyścigów organizowany przez byłego utytułowanego kolarza Grzegorza Wajsa, pierwszy raz odbył się w Konstancinie-Jeziornie. Park Zdrojowy, w którym zlokalizowano start, metę i kolarskie miasteczko z różnymi atrakcjami przeżywał prawdziwe oblężenie zarówno kolarzy z całej Polski, jak i kibiców. Zawody uroczyście otworzył burmistrz Kazimierz Jańczuk, któremu towarzyszyli m.in. Grzegorz Wajs oraz były znany kolarz, a obecnie restaurator Mieczysław Jachacy. - Cieszę się, że właśnie ta impreza zawitała do naszej gminy - podkreślił Kazimierz Jańczuk, witajac zawodników i kibiców. - Mamy doskonałe warunki do uprawiania sportów rowerowych i zapewniam, że w przyszłym roku ponownie spotkamy się W wyścigach Mini Cross dla dzieci od 2 do 6 lat wzięło udział aż 100 maluchów w jedynym uzdrowisku na Mazowszu dodał burmistrz, który następnie biało-czarną flagą dał kolarzom sygnał do startu. ok kolarzy stanęło na starcie konstancińskiego etapu LOTTO Poland Bike Marathonu Wielkie ściganie W zawodach wzięło udział ok kolarzy (w tym ok. 800 na głównych dystansach), a wśród nich również gwiazdy kolarstwa. Z amatorami MTB na trasę wyruszyli uczestnicy igrzysk olimpijskich - jeden z najlepszych kolarzy szosowych sprzed lat Dariusz Baranowski oraz Magdalena Sadłecka, medalistka mistrzostw świata i Europy w kolarstwie górskim. Trasa przebiegała przez najbardziej urokliwe tereny gminy m.in. leśnymi ścieżkami Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, leśnymi piaszczystymi pagórkami oraz szlakami wytyczonymi nad Wisłą i Jeziorką. Kolarze mogli się zmierzyć niemal na każdym rodzaju nawierzchni od asfaltu i kostki po piasek i błoto. Nie zabrakło również wymagających podjazdów oraz przeprawy przez strumyk. Dla kolarzy przygotowano trzy dystanse FAN (9 km), MINI (34 km) oraz MAX (64 km). W Parku Zdrojowym nie brakowało emocji również dla kibiców, którzy mogli obserwować efektowne finisze, walkę bark w bark na ostatnich metrach przed metą, gdzie o zwycięstwie decydowały niekiedy ułamki sekund oraz centymetry. Jednak dzięki elektronicznemu pomiarowi czasu, organizatorzy bezbłędnie wskazywali kolejność kolarzy. Medale i puchary Po zawodach na scenie amfiteatru odbyła sie uroczysta dekoracja najlepszych zawodników. Kolarze odbierali puchary i medale z rąk burmistrza Kazimierza Jańczuka, organizatora zawodów Grzegorza Wajsa oraz kolarskiego mistrza Dariusza Baranowskiego. Organizatorów zaskoczyła frekwencja wśród najmłodszych zawodników. W wyścigach Mini Cross dla dzieci od 2 do 6 lat wzięło bowiem udział aż 100 maluchów. Podobna liczba kolarzy uczestniczyła w rywalizacji na dystansie FAN (9 km), która tym Kolarze wystartowali z Parku Zdrojowego razem miała rangę Mistrzostw Konstancina-Jeziorny uczniów szkół podstawowych w kolarstwie górskim. Wśród chłopców zwyciężył Mateusz Jakubiuk (MTB Międzyrzec Podlaski), tuż przed Kacprem Szabłowskim (KK24h Ostrołęka) i Dominikiem Kucharkiem (RKS Family Active). W gronie dziewcząt triumfowała Aleksandra Lach (UKK Huragan Wołomin), przed Mają Płończyk (Oriflame Cycling Team) i Kingą Matuszewską (UKK Huragan Wołomin). Na dystansie MINI (34 km) pierwszy na mecie zameldował się Michał Kostrzewa (TRW Cloudware Team). Za nim finiszowali Jan Czapliński i Marek Długołęcki (obaj Komobike Scott). Rywalizację kobiet, już czwarty raz z rzędu, wygrała Izabela Macutkiewicz (SK Bank Team). Druga była Magdalena Dąbrowska (New Age Fitness SklepRowerowy.pl), a trzecia Olga Niewiarowska (Trek Gdynia). Magdalena Sadłecka (Fundacja Teraz Twój Ruch Racing Team) uplasowała się na 10. pozycji w klasyfikacji generalnej i trzeciej w swojej kategorii wiekowej. Pojechali na maxa Na najdłuższej trasie MAX (64 km) najszybszy okazał się Damian Walczak (MTB Silesia), minimalnie przed Arkadiuszem Jusińskim (Renault Eco2 Team) i Tomaszem Szalą (Airbike.pl Rocky Mountain). Formą błysnął też Dariusz Baranowski (w barwach Danielo Sportswear), zajmując wysokie 19. miejsce w klasyfikacji generalnej i doskonałe drugie - w swojej kategorii wiekowej. Wśród kobiet zwyciężyła Katarzyna Różycka (Rozycky Team), która wyprzedziła Katarzynę Pakulską (SK Bank Team) i Izabelę Pazynę (Komobike Scott). Faworytka, wcześniej niepokonana w LOTTO Poland Bike Marathon, Urszula Luboińska (BDC Retro MTB Team) tym razem była czwarta. W rywalizacji drużynowej triumfował TRW Cloudware Team, przed New Age Fitness SklepRowerowy.pl i Mybike.pl. Klasyfikację rodzinną wygrali Lachowie, przed Pomorskimi i Michalczykami. Grzegorz Traczyk

18 XVI KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA PROMOCJA Informacje z Gminy Lesznowola Nowy rok szkolny w liczbach W poniedziałek 1 września szkoły i placówki oświatowe w Gminie Lesznowola wypełniły się gwarem uczniów, którzy po okresie dwumiesięcznych wakacji powrócili, by przez następne 10 miesięcy pod kierunkiem swoich nauczycieli i wychowawców zdobywać wiedzę, uczyć się i bawić. W pięciu gminnych Zespołach Szkół Publicznych w roku szkolnym 2014/2015 naukę rozpoczęło 876 gimnazjalistów oraz 3055 uczniów Szkoły Podstawowej. 614 uczniów poszło w tym roku do klasy I SP, a wśród nich 250 to dzieci sześcioletnie. Liczba najmłodszych uczniów, czyli sześciolatków urodzonych w I połowie 2008 roku wyniosła 203 osoby. 1 września to dzień wyjątkowy również dla przedszkolaków - w 2014/2015 roku do publicznych przedszkoli (5 placówek) uczęszcza 306 dzieci. Wszystkim życzymy wielu sukcesów w nauce, niezapomnianych przygód i serdecznych przyjaźni. Bezpłatne czipowanie psów i kotów Czy Lesznowola zna Angielski? 14 września br. mieszkańcy gminy Lesznowola przystąpili do Wielkiego Testu Języka Angielskiego. O tym, jak sprawnie władamy tym językiem dowiemy się już niebawem - 28 września. Wyniki określą poziom kompetencji językowej w skali CEFR. Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik (pierwsza z prawej) wita uczestników i życzy powodzenia podczas testu, obok Ilona Łuczakowska z The Spark Language School. Już od wakacji trwa akcja bezpłatnego czipowania czworonogów. Właściciele zwierząt z terenu Gminy Lesznowola mogą elektronicznie oznakować swojego pupila, dzięki czemu znajdzie się on w europejskiej bazie danych. Prosty i bezbolesny zabieg czipowania sprawi, że zagubione zwierzę szybciej odnajdzie swój dom. Na terenie Gminy Lesznowola można bezpłatnie zaczipować swojego zwierzaka w jednej z czterech placówek: 1) Gabinet Weterynaryjny ARKA, ul. Motocyklistów 8, Władysławów, tel ; 2) Klinika Weterynaryjna REDLINE - Leczenie i Rehabilitacja Zwierząt, ul. Łączności 2G, Łazy, tel ; 3) Przychodnia Weterynaryjna CANIS-WET s.c. Agata Komor i Anna Wysmolińska, ul. Graniczna 37, Nowa Iwiczna, tel ; 4) Gabinet Weterynaryjny Wojciech Szymański, ul. GRN 66, Lesznowola, tel , Warunkiem bezpłatnego oznakowania zwierzęcia jest: - wypełnienie przez właściciela wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania zwierzęcia, - okazanie dowodu tożsamości, w celu potwierdzenia faktu zameldowania na terenie Gminy Lesznowola, - okazanie książeczki szczepień (pies powinien być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie), rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia. Serdecznie zapraszamy! We wrześniu odbyła się trzecia już edycja testu - po raz pierwszy we współpracy ETS Global międzynarodowym wydziałem ETS (Educational Testing Service), czyli największej amerykańskiej organizacji zajmującej się testowaniem i badaniami edukacyjnymi w obszarze języków obcych. Wielki Test Języka Angielskiego to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest białostocka szkoła językowa Homeschool, zapraszając do współorganizacji różne placówki w kraju. Organizatorem testu na terenie gminy Lesznowola była szkoła The Spark Language School, zaś patronat honorowy nad wydarzeniem przyjęła Wójt Gminy Maria Jolanta Batycka-Wąsik. Uczestnicy WTJA spotkali się w niedzielę w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Na sprawdzenie swoich kompetencji językowych zdecydowało się 30 osób, m.in. lesznowolski radny Łukasz Grochala. Uczestnicy przystąpili do egzaminu podzieleni na dwie kategorie wiekowe - dziecięcą do lat 12 oraz kategorię OPEN, w której test pisała młodzież oraz dorośli. Udział był bezpłatny. Egzamin składał się z dwóch częśći - testu jednokrotnego wyboru oraz testu pisanego na podstawie różnych tekstów. Na napisanie swojego egzaminu grupa starsza miała 75 minut. Test nie był zbyt trudny, ale źle zaplanowałem czas i pod koniec musiałem improwizować losowo wybierając odpowiedzi - komentował jeden z uczestników, dodając, że chciałby się poprawić podczas następnego testu. Grupa młodsza składała się tylko z dwóch chłopców, którzy mieli na napisanie swojego testu 35 minut. Po tym czasie opuścili salę egzaminacyjną i razem z opiekunką udali się na zajęcia warsztatowe. Po zakończeniu testu wszyscy mieli możliwość udziału w konkursach z nagrodami. Zarówno organizatorzy jaki i uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału w tym wydarzeniu. Test przebiegał w sympatycznej, wolnej od stresu atmosferze, a oprócz możliwości sprawdzenia poziomu znajomości języka angielskiego był także cennym doświadczeniem i treningiem przed np. egzaminami państwowymi. Mamy nadzieję, że Wielki Test Języka Angielskiego odbędzie się w gminie Lesznowola również w przyszłym roku. Już teraz serdecznie zachęcamy do uczestnictwa. Więcej o informacji o Wielkim Teście Języka Angielskiego znajduje się na stronie: Debata o Janosikowym Gmina Lesznowola została zaproszona przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej do udziału w debacie poświęconej jednemu z najbardziej kontrowersyjnych podatków - tzw. Janosikowego. 19 sierpnia br. został przyjęty przez Rząd projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który nie uwzględnienia zmian przepisów dotyczących powiatów. W związku z tym, 26 września w siedzibie redakcji w Warszawie przedstawiciele samorządów oraz niezależni eksperci będą dyskutować na temat wprowadzonych zmian i ich skutków, wad obowiązujących rozwiązań, a także propozycji zmian. Gminę Lesznowola będą reprezentowały panie: Maria Jolanta Batycka-Wąsik Wójt Gminy oraz Skarbnik Elżbieta Obłuska. Tzw. Janosikowe to poważny - obligatoryjny wydatek dla wielu samorządów. W przypadku Gminy Lesznowola stanowi on około 5% rocznych wydatków. W roku bieżącym samorząd wyda z tego tytułu prawie 7 mln zł. Środki te można byłoby przeznaczyć np.: na inwestycje w infrastrukturę społeczną. Opracowała A. Adamus UG Lesznowola

19 Gmina Piaseczno Zmiana była konieczna Szanowni Mieszkańcy oraz Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, informuję Państwa, że w dniu r. podpisałem zarządzenie odwołujące Panią Annę Wiktorzak z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie. Tę przykrą, ale konieczną według mnie, decyzję podjąłem mając na względzie przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do tej placówki oraz konieczność zapewnienia szkole spokoju i stabilnych warunków do pracy. Zarządzenie zostało wydane z zachowaniem należnej procedury, tj. w oparciu o art.38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty i przy pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Od dawna przyglądam się z niepokojem sytuacji panującej w szkole nr 5 i - mimo że jestem zwolennikiem jak największej autonomii dyrektorów placówek oświatowych - nie mogłem dłużej pozostać obojętny wobec nasilających się, alarmujących sygnałów napływających głównie ze strony Rady Rodziców, ale także Nauczycieli. Brak współpracy Pani Dyrektor z reprezentującym Rodziców Komitetem Rodzicielskim, brak reakcji na zgłaszane przez Rodziców skargi i wnioski, przy jednoczesnym braku inicjatywy, zaangażowania i dobrej woli w zakresie poprawy organizacji pracy szkoły, skutkowały liczny mi z anie db aniami. Z anie db aniami o tyle groźnymi, że dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci. Jednocześnie narastający z tygodnia na tydzień konflikt wewnętrzny - konflikt, którego Pani Dyrektor nie umiała bądź nie chciała załagodzić, a przeciwnie, wręcz eskalowała przenosząc go na forum nauczycielskie - spowodowały, że panująca w szkole atmosfera zaczęła uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie placówki. Jak już powiedziałem, jestem zwolennikiem szerokiej autonomii dyrektorów szkół. Dlatego do pewnego momentu wierzyłem, że problemy zostaną rozwiązane własnymi siłami. Niestety, tak się nie stało i tym samym zostałem zmuszony do interwencji. Stanąłem wobec dylematu nie tylko czysto ludzkiego, ale i formalno-prawnego. Z jednej strony zaniedbywanie obowiązków, narastający konflikt wewnętrzny, nie rokujący poprawy brak partnerskiej współpracy między Panią Dyrektor a Rodzicami, alarmujące sygnały i oczekiwanie natychmiastowej reakcji i zmian ze strony Rady Rodziców. Z drugiej: wieloletni, sprawujący funkcję od 20 lat, zasłużony dla przeszłości szkoły dyrektor, osoba starsza, od trzech lat emerytowana, mianowana - po raz kolejny - przez mojego poprzednika tuż pod koniec poprzedniej kadencji na okres pięciu lat. Mając na względzie wieloletnią pracę i zasługi Pani Wiktorzak oraz fakt, że podpisany przez mojego poprzednika kontrakt upływa z końcem przyszłego roku szkolnego, zaproponowałem kilka rozwiązań polubownych, które albo pozwoliłyby nam rozstać się w atmosferze zgody oraz wzajemnej przyjaźni i szacunku, albo pozwoliłyby współpracować dalej, już na innych zasadach, ale wciąż korzystając z wiedzy i doświadczenia Pani Dyrektor. Niestety, obie te propozycje zostały kategorycznie odrzucone. Kolejną, także nieudaną próbą rozwiązania problemów szkoły było powołanie nowej wicedyrektor, której zadaniem było wsparcie Pani Dyrektor w zakresie spraw związanych z nadzorem psychologiczno pedagogicznym, bezpieczeństwem oraz współpracą z Rodzicami. Oczekiwałem, że Pani Dyrektor skorzysta z zaoferowanej pomocy i sytuacja w szkole ulegnie poprawie. Niestety, także to rozwiązanie nie zostało właściwie odebrane i nie przyniosło spodziewanego rezultatu. - brak współpracy z Radą Rodziców. Ignorowanie i lekceważenie jej kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty i w Statucie Szkoły. Systematyczne lekceważenie stanowiska rodziców objawiające się uchwalaniem Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki bez wymaganego ustawą udziału Rady Rodziców i nie przedstawianie jej do zaopiniowania informacji o poprawie i efektywności kształcenia oraz projektu Planu Finansowego. Narastający konflikt z rodzicami spowodowany był naruszeniem przez Panią Dyrektor obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie; - zaniedbania w kwestii bezpieczeństwa uczniów w szkole (m.in. brak nadzoru nad wejściem na teren szkoły); - zaniedbywanie należących do obowiązków szkoły prac konserwatorskich, co powoduje degradację obiektu; - b r a k z a a n g a ż o w a n i a, i n i c j a t y w y i dobrej woli w zakresie poprawy organizacji pracy szkoły; - przedstawianie niezgodnych z prawdą danych, które spowodowały niesłuszne naliczenie subwencji oświatowej; - nieprawidłowości związane z procedurą awansu zawodowego; - nagminne przyznawanie sobie doraźnych zastępstw co uniemożliwiało rzetelne wykonywanie obowiązków dyrektora. Jednocześnie informuję, że na stanowisko p.o. dyrektora SP nr 5 powołałem Panią Edytę Pyszyńską, byłą dyrektor SP nr 2, a od r. wicedyrektor w SP nr 5, która objęła obowiązki z dniem r. Uznałem, że dla uzdrowienia sytuacji, potrzebne jest nowe spojrzenie i świeża energia, czyli wprowadzenie doświadczonej osoby z zewnątrz, spoza środowiska SP nr 5, nieobciążonej negatywnymi zaszłościami panującymi w tej placówce. Od nowej Pani Dyrektor oczekuję zarówno diagnozy i przedstawienia programu naprawczego dla Szkoły, jak i ścisłej i harmonijnej współpracy z Rodzicami oraz gronem nauczycielskim. Pani Pyszyńska zostaje mianowana na rok. Po tym okresie - jeśli dzieci, rodzice i nauczyciele będą zadowoleni ze współpracy - mianowanie może zostać przedłużone, bądź ogłoszony zostanie konkurs. Na koniec, korzystając z okazji dodam, że wszyscy wiemy w jakich warunkach funkcjonuje od wielu lat szkoła nr 5, jak bardzo jest przeciążona i że jedynym skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest budowa nowej szkoły dla Piaseczna. Od początku obecnej kadencji podjęte zostały konkretne działania w tej sprawie: ustalona została ostateczna lokalizacja, nastąpił szereg niezbędnych zmian planistycznych, wykup kilkunastu działek od prywatnych właścicieli, wykonana została koncepcja, przyjęty program funkcjonalno-użytkowy i obecnie jesteśmy na etapie projektowania nowoczesnego Centrum Edukacyjno-Multimedialnego. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest przewidziane na pierwszą po łowę 2015 roku. Realist yc znie i optymistycznie rzecz biorąc oznacza to, że nowa szkoła przyjmie pierwszych uczniów w roku szkolnym 2016/2017. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis Obwieszczenie Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu w dniu r. Pan Wojciech Korona pełnomocnik inwestora Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie, przedłożył uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla przedsięwzięcia pn. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54 w Piasecznie pokój 10 oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w kancelarii Urzędu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno. z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr Jolanta Łączyńska Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518) informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 na I piętrze przy sekretariacie Burmistrza oraz na stronie internetowej zamieszczony został do publicznej wiadomości Wykaz Nieruchomości przeznaczonych: do wydzierżawienia działki ozn. nr ewid. 75, obręb 54, oraz część działki ozn. nr ewid. 74, obr. 54, położonych w Piasecznie w rejonie ul. Mickiewicza i al. Kalin. Spotkanie burmistrza z dyrektorami szkół i przedszkoli Quad dla OSP Do jednostki OSP w Chojnowie został zakupiony quad Kawasaki z napędem 4x4, który zwiększy możliwości jej działań w trudnym terenie. - Wyposażyliśmy naszą jednostkę straży pożarnej w quada ponieważ jego wielkość, budowa oraz parametry techniczne ułatwiają przemieszczanie ludzi i sprzętu w trudnych warunkach terenowych - mówi burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis. W związku z ostatnimi wydarzeniami w szkole podstawowej nr 5, burmistrz zaprosił dyrektorów piaseczyńskich placówek na spotkanie, podczas którego przedstawił powody, dla których zdecydował o zwolnieniu ze stanowiska dotychczasowej pani dyrektor. To nie była łatwa decyzja podkreślił burmistrz wyjaśniając, że jednym z zasadniczych przyczyn odwołania pani dyrektor była niezadowalająca współpraca z Radą Rodziców. Pokrótce przypomniał kompetencje Rad Rodziców i zaapelował do dyrektorów o ich respektowanie. Również dyrektorzy wyrazili swoją opinię na temat współpracy z Radami Rodziców w swoich placówkach. Podkreślali rosnący wpływ rodziców nie tylko na organizację funkcjonowania szkoły, ale także niepokojącą chęć ingerowania w proces nauczania. Dyrektorzy zgodnie wyrazili opinię, że dobra współpraca z rodzicami jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania szkół. Zaznaczyli jednak, że podział kompetencji dyrektora i Rady Rodziców musi być jasny: rodzice mają prawo opiniować działania dyrekcji, ale to dyrektor odpowiada za prawidłową organizację pra- Nowy sprzęt wspomoże działania transportu sprzętu ratowniczego, medycznego, gaśniczego oraz pomp pożarniczych na miejscu akcji. Poprawi działania w zakresie zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zwiększy ich skuteczność. Pojazdy tego typu świetnie sprawdzają się również w czasie powodzi umożliwiając transport worków, piasku, niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Wykorzystywanie pojazdów o małych cy placówki, za którą ponosi odpowiedzialność. Obecna na spotkaniu dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Edyta Woźniak zauważyła, że idealnym polem, na którym mamy możliwość wspólnego określenia kompetencji między dyrektorami, nauczycielami i rodzicami, są trwające właśnie prace nad strategia oświatową gminy Piaseczno. Dyrektor Woźniak zaapelowała o czynny udział w warsztatach i ankietach zamieszczonych na stronie internetowej zeas.piaseczno.eu. gabarytach i niewielkiej masie własnej wpłynie na ochronę środowiska terenów leśnych i cennych z przyrodniczego. Zakupiony przez gminę pojazd quad w wersji pożarniczej do wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych jednostki OSP w Chojnowie kosztował blisko 45 tys. zł, z czego 20 tys. zł dofinansowano w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

20 XVIII KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA AKTUALNOŚCI Czy nowe będzie lepsze? GÓRA KALWARIA Nowe drogi to na ogół jedna z najbardziej pożądanych inwestycji zwłaszcza dla okolicznych mieszkańców i stałych użytkowników. Czasem jednak wzbudzają one pewne kontrowersje W tym roku na terenie gminy Góra Kalwaria wykonano prace drogowe w sumie na kwotę 2,32 mln zł. Nowe inwestycje powstały m.in. w Wólce Załęskiej, Kątach, Mikówcu i Baniosze. W większości spotkały się z aprobatą mieszkańców, poza jedną. W ubiegłym tygodniu prace przy budowie ul. Księdza Sajny w Górze Kalwarii były już w końcowej fazie, ale nadal jej użytkownicy dzielili się wątpliwościami dotyczącymi efektów inwestycji. Zebraliśmy opinie różnych stron. - Na odcinku od kina w stronę szkoły nie jest źle, ale tu, to już kompletny bubel twierdzi pan Sylwek, mieszkający przy sąsiedniej ulicy od urodzenia (chodzi o odcinek drogi w okolicy Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i pl. J. Piłsudskiego przyp. red.). Jak z jednej strony jadą autobusy zwłaszcza przegubowe, to z drugiej samochody muszą się zatrzymywać, żeby je przepuścić, bo nie wyrabiają się na zakrętach. Drogi są źle wyprofilowane i w czasie deszczu woda będzie spływała w ul. Piłsudskiego, a za kościołem pod bloki. Za mało jest też studzienek kanalizacyjnych na parkingu tylko jedna. I jak ma to wystarczyć w czasie większych deszczy? kontynuuje mężczyzna. - Pracuję tu, przy Piłsudskiego wyjaśnia pani Anna, mieszkanka Góry Kalwarii. - Wcześniej łatwiej mi się wyjeżdżało, bo od razu na ulicę w stronę domu, a teraz muszę objeżdżać dookoła. No i jak jadą autobusy, to samochody muszą się zatrzymywać, bo na zakrętach jest za wąsko. Mam świadomość, że przebudowa tej ulicy budzi wiele emocji wyjaśnia Jan Wysokiński, zastępca burmistrza Góry Kalwarii. Głównym celem tej inwestycji jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci, które chodzą do przedszkola i szkoły. Do tej pory mieszkańcy byli przyzwyczajeni do pasa jezdni o szerokości 11 m, gdzie każdy jeździł i parkował, jak chciał. Teraz uregulowano pas jezdni do 6 m czyli standardowego wymiaru drogi powiatowej oraz wykonano miejsca parkingowe. Docelowo droga ta ma mieć charakter drogi osiedlowej i przyjęte parametry całkowicie wystarczają dla spełnienia jej funkcji obecnej i docelowej. Moim zdaniem największym problemem jest przyzwyczajenie się do nowej organizacji ruchu i dostosowanie do pewnych rygorów, które ta organizacja narzuca. Jestem przekonany, że za kilka miesięcy mieszkańcy nie tylko przyzwyczają się, ale wręcz docenią nowe rozwiązania, które przede wszystkim zwiększą bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Część przyszłych użytkowników obserwuje prace z mniejszymi emocjami, ale pod konkretnym kątem. - Ponieważ nie jestem mieszkańcem, a jedynie pracuję w Górze Kalwarii, ze względu na specyfikę naszego ośrodka, interesuje mnie głównie dostosowanie inwestycji do potrzeb osób niepełnosprawnych i czy po jej zakończeniu ułatwi ona funkcjonowanie naszym podopiecznym - podkreśla Grzegorz Szymański, zastępca kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej. - Na obecnym etapie mogę stwierdzić, że nowa nawierzchnia chodnika jest równiejsza i bezpieczniejsza dla osób poruszających się na wózkach. Resztę ocenimy po zakończeniu prac. - Nowa inwestycja będzie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych wyjaśnia dalej Jan Wysokiński. Szerokie i równe chodniki, obniżenia przy przejściach z wmontowanymi specjalnymi płytami - z wypustkami ułatwiającymi poruszanie się osób niewidomych, wygodne i bezpieczne parkingi to elementy, które tym ludziom ułatwią funkcjonowanie. W Referacie Inwestycji i Remontów uzyskaliśmy dodatkowo zapewnienie, że liczba zamontowanych studzienek kanalizacyjnych w pełni wystarczy do odbioru wody z jezdni i parkingów. Drogi wykonane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a pewne problemy wynikają z faktu, że w trakcie robót postawiono dodatkowe znaki i ograniczenia. Po ich zdjęciu oraz wyznaczeniu osi jezdni, nie powinno być żadnych problemów z komunikacją także w przypadku autobusów. Może zatem warto zajrzeć tu ponownie za jakiś czas i sprawdzić, kto miał rację. Mira Dzięgielewska Zdołowani, ale zadowoleni PIASECZNO W sobotę, 6 września w uroczysku Zimne Doły w Żabieńcu odbyła się druga edycja Festiwalu Piosenki Dołującej. Imprezę, podobnie jak w ubiegłym roku, poprowadził Andrzej Poniedzielski znany i ceniony poeta, autor tekstów piosenek, humorysta i twórca scenariuszy. Wieczór zwieńczył z kolei recital Mirosława Czyżykiewicza artysty kultowego w kręgach piosenki literackiej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Kultury w Piasecznie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno oraz Nadleśnictwo Chojnów Festiwal Piosenki Dołującej kojarzy się osobom mało obeznanym z tematem z imprezą smutną, tymczasem jego nazwa jest przewrotnie myląca. Spotkanie na Zimnych Dołach, które powoli wchodzi już do żelaznego punktu programu corocznych wydarzeń w powiecie piaseczyńskim, ma bowiem formę kabaretową połączoną z przeglądem i nawiązuje do przypisywanego Polakom malkontenctwa i wszechobecnego narzekania na świat wokół nas. Mottem festiwalu są słowa znawcy i orędownika twórczości ponurej Andrzeja Poniedzielskiego Smutek to radość inaczej, który prowadzi imprezę wspólnie z Katarzyną Biernadską-Hernik z Centrum Kultury w Piasecznie. W tym roku już na starcie nie było jednak aż tak dołująco jak ostatnim razem, bo zamiast chłodu, deszczu i chmary żądnych krwi komarów, uczestnikom przez cały dzień towarzyszyła wspaniała, słoneczna pogoda. Umiejscowienie sceny w pięknych okolicznościach przyrody dodatkowo nadawało poszczególnym występom artystycznym specyficznego klimatu. Pierwszą częścią imprezy był przegląd zatytułowany Mikrofon dla wszystkich, który poprowadził zalesianin, rewelacyjny muzyk i prawdziwy człowiek orkiestra Stanisław Szczyciński. Choć początkowo wystąpić miało na nim 13 uczestników, ostatecznie na Zimnych Dołach zaprezentowała się, głównie z powodów zdrowotnych, dołująca dziesiątka. - Było ciekawie mówi Stanisław Szczyciński. - Mnie osobiście szczególnie przypadły do gustu piosenki Mariusza Dekiela i Piotra Majewskiego. Także zespół Borońka był zjawiskowy. Niezwykle skutecznie dołował i przygnębiał. Drugą częścią festiwalu były z kolei recitale starych wyjadaczy, a więc zespołów Parasol Poetica, Transgrajpol i Tomka Wachnowskiego. - W tej części, jak można się było spodziewać, gwiazdą szczególną był Transgrajpol podkreśla Stanisław Szczyciński. - W tym roku, jako że mieli więcej czasu, dali się poznać jako bystrzy obserwatorzy zjawisk muzycznych naszych czasów, tworząc przepiękne pastisze. Była więc nutka przebojowa, była wirtuozeria instrumentalna, dystans i raz wyrafinowany, a to znowu bijący między oczy, humor prześmiewczy. Parasol Poetica, znany chyba większości mieszkańców Piaseczna, wprowadził z kolei publiczność w prawdziwie poetycki i nostalgiczny nastrój, a całość imprezy zwieńczył Mirosław Czyżykiewicz. - To artysta o takiej mocy przekazu, że wręcz zahipnotyzował publiczność mówi Stanisław Szczyciński. - Jego piosenki w scenerii wody, lasu, pięknie wyglądającej, wpasowanej w pejzaż zgrzebnej sceny, zadziałały niesamowicie, unosząc publiczność do innych wymiarów muzyki i słowa. Trudno się zresztą dziwić. Mirosław Czyżykiewicz ma przecież na swoim koncie liczne nagrody: na Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej (FAMA), I nagrodę im. J. Kaczmarskiego za całokształt swojej pracy przyznawanej przez Kapitułę tej nagrody Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, a także szereg wspaniałych, niezapomnianych koncertów na festiwalach, przeglądach, w audycjach radiowych. Cenią go zarówno miłośnicy Stachury, Wysockiego, jak i Leonarda Cohena. Czyżykiewicz śpiewa swoje utwory oraz wiersze Josifa Brodskiego, którym jest zafascynowany. Artystę wyróżnia charakterystyczny głos i swoisty typ emocji, gdzie jego własne aranżacje przerywa niespodziewanie krzyk, przejmujący szept, melorecytacja, a jego teksty pozostają niedoścignionym wzorem dla wielu młodych twórców. Wszystko wskazuje na to, że festiwal będzie w przyszłym roku kontynuowany, bo jak mówi Stanisław Szczyciński, właśnie takiego zdołowania nam trzeba. Grzegorz Tylec Blaski i cienie PIASECZNO W piątek, 12 września w Muzeum Regionalnym w Piasecznie odbył się wernisaż wystawy fotografii Moniki Bukowińskiej, ukazujących Piaseczno w nieco inny sposób niż zwykle. Ekspozycję będzie można oglądać do 5 października w godzinach pracy muzeum Wystawa Moniki Bukowińskiej to zbiór fotografii ukazujących specyficzne podejście do tematu miejskiej przestrzeni. Zdaniem autorki zdjęć mijamy dziesiątki nic dla nas nieznaczących miejsc i budynków. Tymczasem wystarczy odrobina światła, cień rzucany przez liście, by dostrzec w otaczającej nas rzeczywistości wiele interesujących i pięknych detali. To one właśnie stały się tematami ponad 30 fotografii prezentowanych na wystawie. Ekspozycja została otwarta wspólnie przez kierownik Muzeum Regionalnego Monikę Gielecińską i kierownik pobliskiego Przystanku Kultura Bogumiłę Rososzczuk. - Przyznam, że miałam frajdę w odszukiwaniu w pamięci miejsc, z których pochodzą prezentowane na wystawie zdjęcia powiedziała, otwierając Blaski i cienie, Monika Gielecińska. Monika Bukowińska podkreśliła z kolei swój zachwyt nad rzemieślniczą pracą ludzi, którzy przed laty wiele czasu poświęcali na dekorowanie domów i ulic. - Dzieła te wypierają współcześnie produkty z supermarketów, które, nie oszukujmy się, mają się nijak do pracy rzemieślniczej mówiła autorka zdjęć. - Niektóre elementy dekoracyjne są w ogóle niewidoczne bez odpowiedniego światła, dzięki któremu nabierają one fascynującego wymiaru. A ponieważ te detale znikają nam z Piaseczna i okolic, zdecydowałam się pokazać to miasto jeszcze raz, tym razem moimi oczami. W trakcie wernisażu ogłoszony został również konkurs, w ramach którego należy odgadnąć nazwę spółki widniejącą na cegłach jednego z murów przedstawionych na fotografii. Nagrodą dla zwycięzcy będzie zdjęcie z wystawy z autografem Moniki Bukowińskiej. Autorka Blasków i cieni najchętniej fotografuje detale architektoniczne, zwłaszcza architekturę zabytkową i drewnianą oraz obiekty sakralne. Wiele pracy poświęca przy tym utrwalaniu elementów drewnianych i metaloplastyki. Należy do Polskiego Związku Fotografów Przyrody i Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina. Jest rodowitą mieszkanką ziemi piaseczyńskiej, związaną rodzinnie z Konstancinem i Piasecznem, a także laureatką wielu konkursów i autorką wystaw fotograficznych. Grzegorz Tylec

Pobiegli dla papieża i powstańców

Pobiegli dla papieża i powstańców LESZNOWOLA PRAŻMÓW TARCZYN URSYNÓW ROK XIV NR 37 (549)/W1 17-23 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA PIASECZNO KONSTANCIN-JEZIORNA GÓRA KALWARIA W NUMERZE S7 S7 w 2019 roku? str. 3 Warczące

Bardziej szczegółowo

Złożyli hołd Powstańcom

Złożyli hołd Powstańcom l LESZNOWOLA l PRAŻMÓW l TARCZYN l URSYNÓW l R O K X I I I N R 2 8 ( 4 9 4 ) / W 1 0 2-0 8 S I E R P N I A 2 0 1 3 I S S N 1 6 4 3-2 8 4 3 G A Z E TA B E Z P Ł AT N A l PIASECZNO l KONSTANCIN-JEZIORNA

Bardziej szczegółowo

Spełnili dziecięce marzenia

Spełnili dziecięce marzenia l LESZNOWOLA l PRAŻMÓW l TARCZYN l URSYNÓW l R O K X I I I N R 4 ( 4 7 0 ) / W 1 1-7 L U T E G O 2 0 1 3 I S S N 1 6 4 3-2 8 4 3 G A Z E TA B E Z P Ł AT N A l PIASECZNO l KONSTANCIN-JEZIORNA l GÓRA KALWARIA

Bardziej szczegółowo

Plany, inwestycje, wydatki

Plany, inwestycje, wydatki l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 1 ( 4 6 7 ) 11-17 STYCZNIA 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Plany, inwestycje, wydatki

Bardziej szczegółowo

Misie Ratownisie trafiły do chorych dzieci

Misie Ratownisie trafiły do chorych dzieci l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l Czytaj str. VII ROK XII NR 4 5 ( 4 6 4 ) 07-13 GRUDNIA 2012 ISSN 1643-2843 G A Z E TA B E Z P Ł AT N A Czytaj str. VIII-IX l POWIAT GRODZISKI l POWIAT

Bardziej szczegółowo

Ścieki mogą też zatruć życie

Ścieki mogą też zatruć życie l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XII NR 4 1 ( 4 6 0 ) 09-15 LISTOPADA 2012 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Poprawianie ulic po

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni walczą o swój dom

Niepełnosprawni walczą o swój dom l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Becikowego nie będzie

Bardziej szczegółowo

I po eurowyborach. Powiat Grodziski. Powiat Pruszkowski

I po eurowyborach. Powiat Grodziski. Powiat Pruszkowski l PRUSZKÓW l PIASTÓW l BRWINÓW l MICHAŁOWICE l NADARZYN l RASZYN l ROK XIV NR 19 (531)/W2 30 MAJA - 5 CZERWCA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA l GRODZISK MAZ. l MILANÓWEK l PODKOWA LEŚNA l BARANÓW

Bardziej szczegółowo

Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy?

Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy? tygodnik BEZPŁATNy NR 40 (495) 23 października 2014 Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy? warka Jerzy Słowiński twierdzi, że stracił pracę za wywieszenie banera promującego kontrkandydata burmistrza.

Bardziej szczegółowo

RASZYN Pół tysiąca osób wystartowało w piątej już edycji Ogólnopolskiego Biegu Raszyńskiego. Zwycięzców uhono-

RASZYN Pół tysiąca osób wystartowało w piątej już edycji Ogólnopolskiego Biegu Raszyńskiego. Zwycięzców uhono- PRUSZKÓW PIASTÓW BRWINÓW MICHAŁOWICE NADARZYN RASZYN ROK XIV NR 13 (525)/W2 11-17 KWIETNIA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA GRODZISK MAZ. MILANÓWEK PODKOWA LEŚNA BARANÓW JAKTORÓW ŻABIA WOLA W NUMERZE

Bardziej szczegółowo

Deweloper wygrał w sądzie, gmina musiała zapłacić

Deweloper wygrał w sądzie, gmina musiała zapłacić GÓRA KALWARIA ul. Wojska Polskiego 3 tel./fax (22) 727 23 23 ul. Kalwaryjska 8 tel./fax (22) 72 72 333 KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE BUDÓW www.ar-sklad.com.pl tygodnik BEZPŁATNy NR 19 (426) 23 maja 2013 Deweloper

Bardziej szczegółowo

Piotr Wysocki znów. pojawił się w Warce

Piotr Wysocki znów. pojawił się w Warce l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l R O K X I I I N R 4 4 ( 5 1 0 ) 6-1 9 G R U D N I A 2 0 1 3 I S S N 1 6 4 3-2 8 4 3 G A Z E TA B E Z P Ł AT N A l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Mostu nie skończą na czas!

Mostu nie skończą na czas! l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 39 (505) 25 PAŹDZIERNIKA - 7 LISTOPADA 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Mostu nie

Bardziej szczegółowo

GÓRNICY WYBRALI PRZEDSTAWICIELI

GÓRNICY WYBRALI PRZEDSTAWICIELI Rok X nr 341 22 maja 2014 Gazeta bezpłatna ISSN 1732-761X Redaktor wydania: Marta Czachórska następne wydanie: 29 maja 2014 AUTOBUSY OD WRZEŚNIA ZA DARMO Fot. Marcelina Falkiewicz OKRADLI A POTEM PODPALILI

Bardziej szczegółowo

Wjechał niemal pod mostek

Wjechał niemal pod mostek POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 24 (536) 11-24 LIPCA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum znów w budowie str. I Wjechał niemal

Bardziej szczegółowo

Samobójstwo. na torach? Most otworzą przed świętami. UWAGA! KONKURS! Czytaj str. I

Samobójstwo. na torach? Most otworzą przed świętami. UWAGA! KONKURS! Czytaj str. I l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l R O K X I I I N R 4 4 ( 5 1 0 ) 6-1 2 G R U D N I A 2 0 1 3 I S S N 1 6 4 3-2 8 4 3 G A Z E TA B E Z P Ł AT N A l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Sprawa w sądzie, a zabytek niszczeje

Sprawa w sądzie, a zabytek niszczeje POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548) 10-23 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Na ludową nutę, czyli Święto Kultury

Bardziej szczegółowo

Ten bubel nie przejdzie?

Ten bubel nie przejdzie? tygodnik BEZPŁATNy NR 22 (525) 11 czerwca 2015 Ten bubel nie przejdzie? warka Trwająca przebudowa drogi Konary Podgórzyce wywołała konflikt. Mieszkańcy protestują, bulwersują się radni. To największa tegoroczna

Bardziej szczegółowo

Prestiżowe decyzje. 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej

Prestiżowe decyzje. 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej Nr 3/4 (157) 28.02.2011-23.03.2011 Prestiżowe decyzje 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej, w trakcie

Bardziej szczegółowo

Sękocin wciąż bez konkretów

Sękocin wciąż bez konkretów PRUSZKÓW PIASTÓW BRWINÓW MICHAŁOWIC NADARZYN RASZYN ROK XV NR 13 (571)/W2 10-16 KWITNIA 2015 ISSN 1643-2843 GAZTA BZPŁATNA GRODZISK MAZ. MILANÓ PODKOWA LŚNA BARANÓW JAKTORÓW ŻABIA WOLA W NUMRZ Ciężki weekend

Bardziej szczegółowo

Udzielali pomocy, a zmarł

Udzielali pomocy, a zmarł GÓRA KALWARIA ul. Wojska Polskiego 3 tel./fax (22) 727 23 23 ul. Kalwaryjska 8 tel./fax (22) 72 72 333 KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE BUDÓW www.ar-sklad.com.pl tygodnik BEZPŁATNy NR 5 (412) 7 lutego 2013 Udzielali

Bardziej szczegółowo

Gorzowska kultura klientem czy partnerem Filharmonii?

Gorzowska kultura klientem czy partnerem Filharmonii? Indeks 375349 ISSN 1644 9835 WYGRAJ BILETY DO KINA str. 15 Ani dyrektor teatru, ani prowadząca szkołę muzyczną, ani nawet polecamy tygodnik bezpłatny tel.: 95 736 62 22 również dla Słubic i Kostrzyna NR

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja była konieczna

Ewakuacja była konieczna dom budownictwo otoczenie patrz str. 10-11» 2 kwietnia 2015 Nr 7(74) ISSN 2083-6341 gazeta bezpłatna Nakład 14.000 egz. GŁOS TARNOWSKI dwutygodnik arnowski gazeta bezpłatna Tarnów Wola Rzędzińska Jodłówka

Bardziej szczegółowo

Biało-Czerwoni na weekend wpadną do Warki

Biało-Czerwoni na weekend wpadną do Warki tygodnik BEZPŁATNy NR 18 (425) 16 maja 2013 Biało-Czerwoni na weekend wpadną do Warki warka Reprezentacja Polski przygotuje się do starć z Liechtensteinem i Mołdawią w hotelu Sielanka nad Pilicą. Piłkarze

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV. O tym, że w Nasielsku będzie kręcony film, mówiło się od pół roku. Wszyscy

DODATEK TV. O tym, że w Nasielsku będzie kręcony film, mówiło się od pół roku. Wszyscy DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.noknasielsk.pl Z prac komisji Uwaga na znaki str. 2 NOK zaprasza str. 3 str. 8 Przełamałyśmy strach Historia

Bardziej szczegółowo

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie Grudzień 2009 nr 12 (12) gazeta bezpłatna ISSN 1689 6513 NASZE MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA www.naszemiasto-fmk.pl DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W KONSTANCINIE MOST GOTOWY W Biegu Niepodległości honoru

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK HISTORIA. UTKNĘLI NA ZAŁAMANKU. Maria to tytuł filmu o pionkowskim partyzancie Ignacym Pisarskim, którego scenarzystą i reżyserem jest

TYGODNIK HISTORIA. UTKNĘLI NA ZAŁAMANKU. Maria to tytuł filmu o pionkowskim partyzancie Ignacym Pisarskim, którego scenarzystą i reżyserem jest BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 288/08 26 lutego 2015 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. PRZEDSIĘBIOR- CA Z KLIMATEM ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna.

Bardziej szczegółowo

www.tygodniksanocki.eu który cierpi na SM i porusza się na wózku inwalidzkim oraz chudy portfel nie nie chce z nami rozmawiać. Jak

www.tygodniksanocki.eu który cierpi na SM i porusza się na wózku inwalidzkim oraz chudy portfel nie nie chce z nami rozmawiać. Jak Nr 27 (1126) 12 lipca 2013 r. Cena detaliczna 2,50 zł w tym VAT 5% nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 PKWiU 58.14.11.0 Nakład 4000 egz. www.tygodniksanocki.eu Dołącz do nas na facebook.com/tygodnik.sanocki

Bardziej szczegółowo

Relacja z Dni Mosiny na stronach 6-12 Twarde warunki przetargu - rozmowa z burmistrz M. Ornoch-Tabędzką - str. 5

Relacja z Dni Mosiny na stronach 6-12 Twarde warunki przetargu - rozmowa z burmistrz M. Ornoch-Tabędzką - str. 5 1 www.gazeta-mosina.pl ISSN 1689-8958 Czerwiec 2010 Nigdy mi się to nie śniło str. 16 Powódź stulecia? Fotoreportaż na stronach 22-23 Od tego domu zaczęło się Puszczykowo str. 20 To nie będzie blokowisko

Bardziej szczegółowo