Ogrody i piękna architektura zawsze budziły zachwyt i podziw. Tak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogrody i piękna architektura zawsze budziły zachwyt i podziw. Tak"

Transkrypt

1 Osiedle domów we Lwowie Jakub Lewicki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Ogrody, czereśnie i kwiaty, czyli przyroda, tradycja i piękna architektura. Osiedle domów we Lwowie 1. widok ogólny (fot. z pocz. lat 30. XX w., zbiory prywatne) Ogrody i piękna architektura zawsze budziły zachwyt i podziw. Tak też było w wypadku kolonii domów we Lwowie. Wspomniane kolonie pięknie zabudowane, w ogrodach i obsadzone czereśniami stanowią szczególnie w okresie kwitnienia tych drzew owocowych wielką atrakcję dla kulturalnych mieszkańców Lwowa [ ] dowodem są liczne rzesze przechodniów na tych koloniach w dni świąteczne [ ] przyznać trzeba, że obie te kolonie są prawdziwą ozdobną naszego miasta - pisał Zarząd kolonii w czerwcu 1933 r. 1 Architektura kolonii spełniała wszystkie wymogi użyteczności i piękna: była funkcjonalna, efektowna i zarazem przyciągała uwagę okolicznych mieszkańców. Dekoracja poszczególnych budynków łączyła elementy stylu dworkowego, motywy swojskie i wczesnomodernistyczne, które wzajemnie się uzupełniały. Wyróżniająca się architektura kolonii i czcigodni mieszkańcy zadecydowali o niezapomnianej atmosferze osiedla, którą wspominano w różnych opracowaniach i wspomnieniach 2. Omówienie zabudowy tego rejonu nie pojawiło się jednak w żadnym z opracowań z historii architektury. Zespól kolonii domów we Lwowie powstał nieopodal ul. Zielonej. Był to obszar administracyjny lwowskiej Pierwszej Dzielnicy (Halicka) potocznie zwany na Zielonym, na której znajdowały się najobszerniejsze we Lwowie tereny zielone i obszary rekreacyjne. Lokalizacja kolonii w elitarnej dzielnicy niewątpliwie stanowiła wyróżnienie dla mieszkańców. Obok znajdowała się zabudowa ul. Zielonej z luksusowymi kamienicami wznie- 1 Derżavnyj Archiv L`vivśkoji Obłasti [u Lvovi] (Państwowe Archiwum Obwodowe we Lwowie, dalej DALO), sprawa 2115, s H. Olszewska-Pazurzyna, Mój lwowski mikrokosmos, Rocznik Lwowski 1992, s. 172, 174. sionymi na dużych parcelach z ogrodami. Po przeciwnej stronie do ul. Zielonej znajdował się stok stromego wzgórza, na którym jeszcze przed pierwszą wojną światową wytyczono ul. św. Jacka, później stopniowo zabudowywaną modernistycznymi kamienicami. Przy ul. Zielonej wzniesiono w latach elitarny zakład szkolny Zofii Strzałkowskiej oraz nowoczesną fabrykę tutek i kart do gry Dawida Wekslera 3, i należącą do tego samego właściciela modernistyczną kamienicę z efektownym owalnym świetlikiem górującym nad otaczającą zabudową 4. Z wymienionych budynków najbardziej efektowny był obszerny, czteropiętrowy zespół szkoły kierowanej przez znaną działaczkę społeczną i narodową Zofię Strzałkowską ( ) 5. Był to jeden z pierwszych zakładów edukacyjnych dla dziewcząt o szerokim programie kształcenia i emancypacji, który założono na ówczesnych ziemiach polskich. Gmachy szkoły zaprojektował i wzniósł w latach Alfred Zachariewicz 6. Zakład otaczał także duży park i starannie utrzymane ogrody - owoco- 3 Plany fabryki Dawida Wekslera podpisał Michał Ulam. Zatwierdzono je 14 X DALO, fond 2, opis 1, sprawa Zob. Budowle wybudowane w dziesięcioleciu przez firmę Michał Ulam Architekt-budowniczy, Lwów 1913, s Później w budynku tym mieściły się zakłady znanej firmy wydawniczej Atlas. 4 Plany kamienicy Dawida Wekslera podpisał Michał Ulam. Zatwierdzono je 14 X 1910, DALO, fond 2, opis 1, sprawa Budowle, dz. cyt., s J. Lewicki, Doskonała edukacja, czyli nowoczesność, higiena i sztuka. Budynki zakładów naukowych Zofii Strzałkowskiej we Lwowie, w: Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane prof. Marii Poprzęckiej, red. J. Pomorska, Warszawa 2005, s Plany sygnowano pieczątką biura Sosnowski i Zachariewicz, a podpisał je Alfred Zachariewicz. Zatwierdzono je 19 IX 1912 i 7 III 1913 r. DALO, fond 2, opis 1, sprawa 4099, s

2 Jakub Lewicki Osiedle domów we Lwowie 2. sytuacja. Przerys fond 2, opis 3, sprawa 671, ul. Czereśniowa 11, s. 2; A. Ob. numeracja domów; B. Pierwotnie zaplanowana numeracja domów; C. Numery hipoteczne nieruchomości wy i kwiatowy. Sąsiadujące budynki dodawały kolonii dodatkowego splendoru i podkreślały elitarny charakter okolicznej zabudowy. Inicjatorem powstania kolonii była spółdzielnia domów Okręgu Korpusu VI we Lwowie. Lata 20. XX w. są okresem działalności licznych kolonii wojskowych, które zlokalizowane były w poszczególnych okręgach wojskowych. Były one inicjatorami wznoszenia budynków przeznaczonych dla oficerów, ale także dla pracowników różnych jednostek wojskowych 7. Wzmiankowana kolonia była największym zespołem zabudowy nie tylko w Okręgu Korpusu VI, obejmującym województwo lwowskie i południowo- -wschodni obszar II Rzeczpospolitej, ale i jednym z najciekawszych zespołów tego typu (il. 1). Zabudowa wypełniała teren pomiędzy ul. św. Jacka a zespołem zakładu szkolnego Zofii Strzałkowskiej. Przez środek tego obszaru wytyczono ulicę, nazwaną Czereśniową, która łączyła się z drugą prostopadłą analogicznie rozwiązaną ulicą wytyczoną równolegle do ul. Zielonej. Po obydwu stronach ul. Czereśniowej zaprojektowano i wzniesiono niewielkie piętrowe domy. Z boku wytyczono drugą nieco szerszą równoległą ulicę (Oficerska), przy której z jednej strony powstały niewielkie dwurodzinne domy, a po przeciw- nej budynki wielorodzinne (il. 2). Stanowiły one przestrzenne zamknięcie całego kompleksu zabudowy. Od strony ul. św. Jacka zaplanowano dwa niewielkie placyki. Projekt parcelacji tego terenu został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej. Układ zabudowy został zaprojektowany symetrycznie i konsekwentnie. Pismo o zgodę na zatwierdzenie projektów budynków skierowano 17 maja 1923 r. Zbiorcze pismo dotyczyło domu nr 1, przy okazji budowy którego załatwiano wszystkie formalności. Ponadto występowano o zgodę na budowę każdego z budynków oddzielnie. O ile nie wnoszono znaczących zmian w przygotowanych wcześniej projektach, to zgoda była tylko formalnością wynikającą z prawa budowlanego. Budowa poszczególnych domów rozpoczęła się ok. końca 1923 r. Finansowano ją z przyznanych kredytów na rozbudowę miasta Lwowa, ale także z kredytów z BGK. W wypadku domu nr 1 projekt zatwierdzono 11 lipca a o zgodę na zamieszkanie ukończonego domu wystąpiono 11 października 1926 r., co też wkrótce zatwierdzono. Większość domów zasiedlono po 13 lutym 1926 r. Niektóre domy kończono jeszcze w 1927 r., kilka budynków powstało po roku Wtedy też wzniesiono dwa większe budynki wielorodzinne. Zasadą było oddzielnie zatwierdzanie każdej z połówek jednego domu, który mieścił po dwa mieszkania należące do dwóch rodzin. Projekty każdej z połówek budynku w zasadzie były identyczne. Jednak nieznacznie różniły się one rozplanowaniem niektórych pomieszczeń parteru i prawie zawsze rozwiązaniem wejść do budynku (kształtem schodów wejściowych lub też formą ganku znajdującego się z boku domku) 8 (il. 3-4). 3. wybrane fasady domów A. Oficerska 1, Wł. Lembergen przerys sprawa 2108, s. 63; B. Oficerska 10-12, wg DALO, fond 2, opis 2, sprawa 2118, s. 5; C. Czereśniowa 2-4, 1923, przerys wg DALO, fond 2, opis 3, sprawa 662, s. 1; D. Oficerska 6-8, 1923, przerys sprawa 2114, s. 2 7 J. Chęciński, Budownictwo Wojskowe w Polsce ( ), Warszawa 1966, s Akta domów Oficerska DALO, sprawa ; Strzałkowskiej

3 Jakub Lewicki Osiedle domów we Lwowie 4. wybrane rzuty domów. A. Oficerska 6-8, sprawa 2114, s. 2; B. Czereś-- niowa 2-4, fond 2, opis 3, sprawa 662, s. 4-5; C. Oficerska 10-12, sprawa 2118, s. 3-3a; D. Oficerska 1, Wł. Lembergen fond 2, opis 2, sprawa 2108, s. 63 Każdy z mniejszych budynków dwurodzinnych miał dwa mieszkania o dwutraktowym układzie. Składały się one z obszernej piwnicy, kuchni z przyległą spiżarnią i służbówką oraz dwóch lub trzech pokoi na parterze oraz dwóch izb mieszkalnych na piętrze połączonych zabiegowymi schodami. Łazienki z reguły lokowano na parterze lub na piętrze. Rozmieszczenie i układ pomieszczeń w poszczególnych domach niekiedy różnił się od siebie, ale schemat układu funkcjonalnego był analogiczny. Podobny układ funkcjonalny miały domy wielorodzinne. Zaprojektowane rozwiązania były bardzo tradycyjne. Mankamentem był przechodni układ niektórych wnętrz, jak i stosunkowo niewielka powierzchnia użytkowa. Dlatego też w późniejszym okresie właściciele nadbudowywali niektóre domy zamieniając strychy na kondygnacje użytkowe. Autorem projektów był w 1923 r. architekt Witołd Jakimowski. Zaprojektowane przez niego domy zostały ukończone szybko, a zezwolenie na ich zamieszkanie wydano 13 lutego 1926 r. Budynki wznoszone później zaprojektował kpt. inż. arch. Władysław Lembergen. Były one także szybko kończone i zasiedlane. Również kilka budynków wzniesionych po 1925 r. zaprojektował Roman Voelpel (w tym budynki wielorodzinne). Największy wielorodzinny budynek w tym zespole był autorstwa Tadeusza Wróbla. Kolonia składała się z 23 mniejszych budynków oraz kilku wzniesionych później większych budowli (w tym dwóch wielorodzinnych). Zespół posiadał 335 izb mieszkalnych, co było dość dużą liczbą na tle innych budynków tego typu, a koszt bu DALO sprawa ; Czereśniowa DALO fond 2, opis 3, sprawa Opis projektów i materiały spółdzielni zachowane też w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie. dowy jednego mieszkania i jednej izby był dużo niższy niż w innych domach oficerów i pracowników wojska 9. Domki były utrzymane w formach stylu dworkowego, który nieznacznie zmodyfikowano. Były to budynki piętrowe. Piętro było ukryte w stromym czterospadowym dachu, który był najważniejszym elementem kształtującym bryłę budynków. W dachu znajdowały się okna doświetlające piętro. Zasadniczym elementem każdego z domków było zaakcentowanie części środkowej stylizowanym szczytem. Niekiedy fasadę budynków akcentował uproszczony portyk kolumnowy lub skromna dekoracja stylizowana na styl dworkowy. Dolną część elewacji niektórych budynków dekorowały niekiedy pilastry o stylizowanych kapitelach. Dodatkowym elementem dekoracji były też obramienia okien i drzwi. Opracowanie obramień okien jak i otworów wejściowych łączyło motywy swojskie z elementami wczesnego modernizmu. Nieco inna była architektura budynków projektowanych po 1925 r. Ich dekoracja operowała formami geometrycznymi i stylistyką art déco, a obramienia okienne i drzwiowe otrzymały uproszczone geometryczne formy (il. 5-8). Budowa ukończonej kolonii była szeroko komentowana. Opisywała ją prasa lwowska i galicyjska. Były to artykuły m.in. w Kurierze Lwowskim, Gazecie Wieczornej, Słowie Polskim. Powstałe budynki były bardzo atrakcyjnie nie tylko dla mieszkańców kolonii, ale i dla odwiedzających oraz spacerowiczów. Świadczy o tym obszerna korespondencja zarządu spółdzielni z władzami miejskimi, która dotyczyła utrzymania w dobrym stanie otaczającej zieleni jak i ochrony zabudowy przed dewastacją przez licznych spacerowiczów i okolicznych mieszkańców. Bardzo ważną częścią zabudowy były obszerne ogrody otaczające poszczególne budynki, jak i liczne drzewa czereśniowe, jakimi obsadzono ulice wokół poszczególnych domów. Specjalnie dobrana szlachetna odmiana czereśni w okresie kwitnienia zapewniła niezwykle atrakcyjny wygląd zabudowy, co podkreślano w licznych pismach i opracowaniach. Projekt otaczającej zieleni 9 J. Chęciński, dz. cyt., s dom nr 2, do 1926 r

4 Jakub Lewicki Osiedle domów we Lwowie 6. dom nr 5, do 1926 r.; dom nr 7, do 1926 r.. i obsadzenie osiedla licznymi drzewami specjalnie dobranych gatunków czereśni był świadomym zabiegiem władz kolonii. Świadczy o tym szeroka korespondencja zarządu kolonii z władzami miejskimi podkreślająca konieczność zachowania jednolitego charakteru drzew rosnących na terenie kolonii i nie obsadzania sąsiadujących ulic innymi gatunkami roślin (jesiony). Zwracano w niej uwagę, że inne gatunki drzew w tym rejonie nie tylko zmieniłyby charakter osiedla, ale i rozrastając się zasłoniłyby starannie zaprojektowane budynki dla oficerów. Przeprowadzano też dokładne analizy rozrastających się drzew i uznano, że tylko drzewa czereśniowe ze względu na swoją skalę nadają się do obsadzenia niewielkich piętrowych budynków. Bardzo ważną część kolonii stanowili jej mieszkańcy. Byli to weterani wojenni, emerytowani wojskowi jak i oficerowie służby czynnej. W domu nr 12 zamieszkał emerytowany generał, w kolejnych pułkownicy i kapitanowie wojska polskiego 10. Poszczególni mieszkańcy przejmowali domy na własność, choć zdarzały się też wypadki, że po ich bezpotomnej śmierci zamieszkiwali 10 Wykaz mieszkańców: DALO, sprawa 2108, s , stan w 1926 r. (planowany): nr 1 Stanisław Kietło; nr 2 Piotr Trapp; nr 3 Wacław Kościelny; nr 4 Wilhelm Sawajk; nr 5 Juliusz Siermak; nr 6 Jan Adamus; nr 7 Tadeusz Gutkowski; nr 8 Marian Stanpful; nr 9 Oskar Schneidscher; nr 10 W. Schindler; nr 11 Józef Bajgerowicz; nr 12 Jan Paszkudzki; nr 13 Jan Kijowski; nr 14 Ryszard Peszka; stan 25 II 1932 r. (wg fond 2, opis 2, sprawa 2120, s ): ul. św. Jacka nr 3 kpt Limberger; Oficerska nr 2 mjr Stefanicki; nr 14 płk Kakowski; nr 16 Żenkusz; nr 18 kpt Wiliński; nr 20 Schubert; nr 22 Godowski; nr 24 Wronke; nr 28 Urbanowicz; nr 30 mjr Szostakowicz; nr 32 Much; nr 34 Kopicki; nr 15 Usan; nr 17 kpt Figar; nr 19 mjr Schlaffenbergl; nr 21 Duczmski; nr 23 Kuczynki; nr 25 Kośmicki; nr 27 kpt Prager; nr 29 płk Hecket. tam nowi emerytowani wojskowi. Zasiedlenie kolonii znanymi weteranami wojennymi i oficerami WP zadecydowało o późniejszych losach mieszkańców. Kilku z oficerów otrzymało w 1939 r. karty powołania do czynnej służby i zginęło w Katyniu, Charkowie i Ostaszkowie. Większość z mieszkańców została zesłana w kolejnych falach deportacji w 1940, 1941 i 1945 r. Kolonię zasiedlono rodzinami wojskowych Armii Czerwonej, a potem pracownikami różnych instytucji związanych z NKWD i aparatem bezpieczeństwa. Nowi mieszkańcy robili wszystko, aby pozostać w przedzielonych im domach i mieszkaniach. Świadczy to o atrakcyjności zajmowanych budynków i ich otoczenia. Od lat 90. XX w. kolejne domy były przejmowane na własność przez mieszkańców i stopniowo przebudowywane. Polegała ona z reguły na nadbudowie i powiększaniu budynków. Nie zachowywano jednolitych form architektonicznych. Mimo coraz większych zniekształceń zabudowa kolonii do dzisiaj wyróżnia się jednolitymi formami całego kompleksu i jest ulubionym miejscem spacerów mieszkańców Lwowa. Także sąsiadująca dawna szkoła Zofii Strzałkowskiej jest siedzibą elitarnej szkoły średniej nr 6, która jest obecnie jedną z niewielu na Ukrainie Zachodniej szkół z rosyjskim językiem wykładowym, a wśród wielu jej słynnych absolwentów wymienić można znanego rosyjskiego reformatora i działacza politycznego Aleksego Jewlińskiego. Zabudowa kolonii domów Okręgu Korpusu VI we Lwowie jest typowym przykładem inwestycji wojskowej spółdzielni mieszkaniowej i ilustruje przemiany budownictwa tego typu. W ramach poszczególnych okręgów wojskowych podejmowano poszukiwania odpowiednich form stylowych charakterystycznych dla żołnierzy o odmiennej randze i stanowisku. Proces ewolucji architektury tego typu rozpoczęły budowle projektowane w stylu dworkowym, potem było to dwu i wielorodzinne budownictwo o fasadach zdobionych motywami dworkowymi i swojskimi, aż wreszcie zaczęto projektować architekturę w duchu funkcjonalizmu. Ukazywały się liczne opracowana jak i wzorniki prezentujące wznoszone budowle 11. W wielu niepubliko- 11 Fundusz Kwaterunku Wojskowego, Sprawozdanie , Warszawa 1930; Fundusz Kwaterunku Wojskowego, Sprawozdanie , Warszawa 1933; Fundusz Kwaterunku Wojskowego, Sprawozdanie , Warszawa 1937; Spółdzielnia Mieszkaniowa w Polsce, 7. domy nr

5 Jakub Lewicki Osiedle domów we Lwowie 8. O.K. VI., domy nr , T. Wróbel 1926 r., do 1928 r.; domy nr , T. Wróbel 1926 r., do 1928 r. wanych opracowaniach precyzyjnie określano nie tylko zalecane formy stylowe, ale szczegółowo analizowano wymogi funkcjonalne, które miały decydujący wpływ na stosowane rozwiązania architektoniczne. Zabudowa kolonii niewątpliwie była bardzo efektowna. Pod tym pojęciem należy rozumieć umiejętne połączenie architektury o starannie dopracowanym układzie funkcjonalnym spełniającym wszystkie wymogi mieszkańców, które zadecydowały o rozmieszczeniu i wyposażeniu wnętrz. Konsekwentnie zaprojektowana architektura kolonii, wkomponowana w otaczającą zabudowę, wyróżniała się nie tylko na tle zabudowy Lwowa, ale też na tle zabudowy innych kolonii spółdzielczych. Wydaje się, że równie efektowna mogła być tylko zabudowa warszawskiego Żoliborza 12, ale płaska topografia tej dzielnicy ujmowała jej atrakcyjności. Także budynki kolonii wojskowych i budowle Korpusu Ochrony Pogranicza, powstające na wschodnich terenach państwa, odznaczały się podobnymi formami architektonicznymi, ale nie miały równie malowniczej topografii jak i atrakcyjnej otaczającej zabudowy. Podsumowując należy podkreślić, że umiejętne połączenie efektownej lokalizacji oraz topografii z przemyślaną funkcją i z malowniczą dekoracją stanowi o szczególnym miejscu kolonii domów Okręgu Korpusu VI we Lwowie wśród innych podobnych budynków II Rzeczpospolitej. cz. 1, Spółdzielnie mieszkaniowe, Warszawa Ł. Heyman, Nowy Żoliborz Architektura - Urbanistyka, Warszawa Projektant Źródło wg DALO Numer hipoteczny i konskrypcyjny Numer sprzed 1939 Numer pierwotnie planowany Numer i nazwa ulicy obecna fond 2, opus 2, sprawa 2108 Proj. kpt. inż. arch. Władysław Lembergen 1923; nadbudowa Włodzimierz Prochaska 1936 Czereśniowa 1 1 Czereśniowa I f. 2, o. 3, s. 662 f. 2, o. 3, s I Czereśniowa 2 Czereśniowa 4 Czereśniowa 2 Czereśniowa 4 f. 2, o. 3, s. 663 f. 2, o. 3, s I Czereśniowa 3 Czereśniowa 5 Czereśniowa 3 Czereśniowa 5 f. 2, o. 3, s. 666 f. 2, o. 3, s Czereśniowa 6 Czereśniowa 8 Czereśniowa 6 Czereśniowa 8 f. 2, o. 3, s. 667 f. 2, o. 3, s. 669 Czereśniowa 7 Czereśniowa 9 Czereśniowa 7 Czereśniowa 9 f. 2, o. 3, s. 670 f. 2, o. 3, s. 673 Czereśniowa10 Czereśniowa Czereśniowa 10 Czereśniowa 12 f. 2, o. 3, s. 671 f. 2, o. 3, s. 672 Czereśniowa 11 Czereśniowa 13 Czereśniowa 11 Czereśniowa Czereśniowa i 45 Czereśniowa 15 i /50-51 Proj. inż. arch. Roman Voelpel 1926; nie istnieje f. 2, o. 2, s f. 2, o. 2, s f. 2, o. 2, s Proj. inż. arch. Roman Voelpel 1926; częściowo ukończony 1926.; nie istnieje Czereśniowa 14 Czereśniowa Pciłka 2 (?) Pciłka 2 (?) pusty plac Oficerska 2 Proj. kpt. inż. arch. Wł. Lembergen 1927 f. 2, o. 2, s f. 2, o. 2, s f. 2, o. 2, s Oficerska 14 Oficerska Pciłka 5 Pciłka 7 f. 2, o. 2, s f. 2, o. 2, s Oficerska 6 Oficerska Pciłka 6 Pciłka 8 f. 2, o. 2, s f. 2, o. 2, s Oficerska 9 Oficerska Pciłka 9 Pciłka 11 f. 2, o. 2, s f. 2, o. 2, s Proj., ukończony 13 II 1926 Oficerska 10 Oficerska Pciłka 10 Pciłka 12 f. 2, o. 2, s f. 2, o. 2, s Proj., ukończony 13 II Oficerska 13 Oficerska Pciłka 13 Pciłka 15 f. 2, o. 2, s Proj. inż. arch. Roman Voelpel 1925; częściowo ukończony Proj. kpt. inż. arch. Wł. Lembergen 1931 Pciłka 14, 16, 18, 20 26, 27, 28, 29 Oficerska 14, 16, 18, / Czereśniowa Tadeusz Wróbel 1926; ukończony 1928 f. 2, o. 2, s , 21, 23, 25, 27, 29, 31 Piłka 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 Aneks Identyfikacja budynków kolonii domów O. K. VI we Lwowie. Uwaga: w niektórych rejonach nastąpiły więcej niż 3 zmiany numeracji, stąd niekonsekwencje w kolejności numerów i w oznaczeniach nazw ulic

TRASA: ALEJE TRZECH WIESZCZÓW

TRASA: ALEJE TRZECH WIESZCZÓW TRASA: ALEJE TRZECH WIESZCZÓW KRAKOWSKI SZLAK MODERNIZMU ALEJE TRZECH WIESZCZÓW Trasa obejmować będzie najbardziej reprezentacyjny odcinek Alei Trzech Wieszczów, ciągnący się od alei Słowackiego i okolic

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Miasto-ogród jako wzorzec kształtowania ładu przestrzennego Ewelina Maria Szczęśniak Praca napisana w Katedrze Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Od socrealizmu do postmodernizmu

Od socrealizmu do postmodernizmu Od socrealizmu do postmodernizmu Unikatowe NOWE Tychy Przewodnik po szlaku miejskim Tekst i wybór zdjęć Maria Lipok-Bierwiaczonek Tychy 2011 Publikacja powstała w ramach projektu pn. System oznakowania

Bardziej szczegółowo

Szerokie bulwary i jednolita zabudowa pojawiły się także w pracach Eliela Saarinena działającego w miastach północnych krajów nadbałtyckich.

Szerokie bulwary i jednolita zabudowa pojawiły się także w pracach Eliela Saarinena działającego w miastach północnych krajów nadbałtyckich. 284 Urbanistyka Urbanistyka Hausmann Dziedzina planowania przestrzennego i urbanistyki nabrała szczególnej wagi w świecie zmienionym przew rewolucję przemysłową i gwałtowne przemiany społeczne. 452 Najważniejszy

Bardziej szczegółowo

TEKSTY Waldemar Bojarun. REDAKCJA Beata Leśniewska. WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz

TEKSTY Waldemar Bojarun. REDAKCJA Beata Leśniewska. WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz TEKSTY Waldemar Bojarun REDAKCJA Beata Leśniewska WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz Szczególne podziękowania dla Jerzego Dolinkiewicza za konsultację merytoryczną. FOTOGRAFIE I ILUSTRACJE

Bardziej szczegółowo

Panel Ekspertów DZIEDZICTWO LASY I GOSPODARKA LEŚNA W KULTURZE I DZIEDZICTWIE NARODOWYM Termin: 10-11 kwietnia 2014 r. SESJA 3

Panel Ekspertów DZIEDZICTWO LASY I GOSPODARKA LEŚNA W KULTURZE I DZIEDZICTWIE NARODOWYM Termin: 10-11 kwietnia 2014 r. SESJA 3 Panel Ekspertów DZIEDZICTWO LASY I GOSPODARKA LEŚNA W KULTURZE I DZIEDZICTWIE NARODOWYM Termin: 10-11 kwietnia 2014 r. SESJA 3 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W LASACH PAŃSTWOWYCH DOROBEK PROJEKTOWY I REALIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Założenie i rozwój miasta

Założenie i rozwój miasta OLSZTYN Jerzy SIKORSKI Miasto i zamek dwa zespoły obronne: 1 zespół zamkowy, 2 kościół, 3 ratusz, 4 Górne Przedmieście, 5 Dolne Przedmieście. Założenie i rozwój miasta 660. rocznica założenia Olsztyna

Bardziej szczegółowo

michał krasucki... Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego

michał krasucki... Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego michał krasucki... Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego ... Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego michał krasucki... Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego

Bardziej szczegółowo

Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat. Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat. Rozdziały: - Polska Polska architektura modernistyczna na tle innych krajów Europy środkowo-wschodniej Polscy architekci

Bardziej szczegółowo

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Warszawa, 2014 r. Wydawca: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE OFICERSKIE W KRAKOWIE

OSIEDLE OFICERSKIE W KRAKOWIE OSIEDLE OFICERSKIE W KRAKOWIE Skrócone studium zabytkowego załoŝenia urbanistycznego. Zespół autorski: mgr Małgorzata Baczyńska mgr inŝ. arch. Anna Staniewska Współpraca ze strony Muzeum InŜynierii Miejskiej:

Bardziej szczegółowo

Perły polskiej architektury modernistycznej

Perły polskiej architektury modernistycznej Perły polskiej architektury modernistycznej Książkę wydano przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Gdyni. Konsultacja naukowa: dr inż. Ryszard Nakonieczny Opracowanie graficzne i skład: Paweł Pomykalski

Bardziej szczegółowo

najciekawsze inwestycje 2015 raport specjalny: Home&Market, Gentleman, Gazeta Finansowa

najciekawsze inwestycje 2015 raport specjalny: Home&Market, Gentleman, Gazeta Finansowa najciekawsze inwestycje 2015 raport specjalny: Home&Market, Gentleman, Gazeta Finansowa 24 NAJCIEKAWSZE INWESTYCJE 2015 Korzystać ze wsparcia ekspertów Joanna Zielińska W ostatnich miesiącach deweloperzy

Bardziej szczegółowo

NAJCIEKAWSZE INWESTYCJE 2013 RAPORT SPECJALNY: HOME&MARKET, GENTLEMAN, GAZETA FINANSOWA

NAJCIEKAWSZE INWESTYCJE 2013 RAPORT SPECJALNY: HOME&MARKET, GENTLEMAN, GAZETA FINANSOWA NAJCIEKAWSZE INWESTYCJE 2013 RAPORT SPECJALNY: HOME&MARKET, GENTLEMAN, GAZETA FINANSOWA Grażyna Stefańska Przed Państwem kolejna odsłona wspólnego projektu realizowanego przez tygodnik Gazeta Finansowa"

Bardziej szczegółowo

Droga zima. Wielkanoc

Droga zima. Wielkanoc PISMO BEZPŁATNE MARZEC 2010 ISSN 1732-5145 Wielkanoc Święcone sporo pochłaniało czasu, niemało panie miały ambarasu z tem by się babki dobrze im udały, w miarę podrosły, zakalca nie miały. By były drożdże

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Miasto Mikołajki Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach Sławomir Gawliński Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym rozwinęło się miasto, charakteryzuje się znacznymi różnicami poziomów wynoszą one ok. 50 m. Deniwelacje lokalne sięgają 15 20 m.

Teren, na którym rozwinęło się miasto, charakteryzuje się znacznymi różnicami poziomów wynoszą one ok. 50 m. Deniwelacje lokalne sięgają 15 20 m. PRZEWODNIK Ulicami Lublina jest nieco odmienną formą informatora turystycznego. Odmienność tę określa przede wszystkim przyjęty opis miasta prowadzony dzielnicami i ulicami. Intencją autorów było przedstawienie

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN. LETIA zarzuca sieć. www.focis.pl KOMINKI. Tower sięga po Sky. Ścieżka w ogrodzie. Sposób na złodzieja. Mierz siły na zamiary

MAGAZYN. LETIA zarzuca sieć. www.focis.pl KOMINKI. Tower sięga po Sky. Ścieżka w ogrodzie. Sposób na złodzieja. Mierz siły na zamiary R E K L A M A dom nieruchomości inanse wnętrza ogród LETIA zarzuca sieć Na stronach internetowych już pojawiły się oferty wynajmu pomieszczeń przyszłego Letia Business Center. Spółka KGHM LETIA Legnicki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 35-064 RZESZÓW, ul. Targowa 1, tel./fax (0-17) 852-86-51, e-mail: sekretariat@pbpp.pl ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE: 38-400 KROSNO, ul. Lewakowskiego 7, tel./fax (0-13)

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu nowego programu przestrzennego Białegostoku - nowe centrum

W poszukiwaniu nowego programu przestrzennego Białegostoku - nowe centrum W poszukiwaniu nowego programu przestrzennego Białegostoku - nowe centrum Michał Chodorowski Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, ul. O. Sosnowskiego 11, 15-893 Białystok E-mail: michal.chodorowski@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Szanowni P.T. Czytelnicy Wiadomości Konserwatorskich! Pismo Stowarzyszenia. Konserwatorów Zabytków. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006

Od redakcji. Szanowni P.T. Czytelnicy Wiadomości Konserwatorskich! Pismo Stowarzyszenia. Konserwatorów Zabytków. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006 Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006 Rada Programowa Dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, prof. PWr przewodniczący Dr inż. Lech J. Engel Dr inż. arch. Marcin Gawlicki

Bardziej szczegółowo

Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 14/2003

Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 14/2003 Nr 14/2003 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 14/2003 Rada Programowa Dr hab. inż. Jerzy Jasieńko Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

profesjonalizm, dobra lokalizacja swoich inwestycji. Miniony rok był trudny dla deweloperów mieszkaniowych.

profesjonalizm, dobra lokalizacja swoich inwestycji. Miniony rok był trudny dla deweloperów mieszkaniowych. Gazeta Finansowa DEWELOPER ROKU 2012 RAPORT SPECJALNY: HOME&MARKET, GENTLEMAN, GAZETA FINANSOWA Grażyna Stefańska Mamy zaszczyt oddać w Państwa ręce raport Deweloper Roku 2012. Jest to kontynuacja wspólnego

Bardziej szczegółowo

W numerze: WYDARZENIA 5 NOWOŚ CI PRODUKTOWE 8 PROJEKT Z OKŁ ADKI REALIZACJE W POLSCE PODRÓŻ E ARCHITEKTONICZNE SPECJALIZACJE

W numerze: WYDARZENIA 5 NOWOŚ CI PRODUKTOWE 8 PROJEKT Z OKŁ ADKI REALIZACJE W POLSCE PODRÓŻ E ARCHITEKTONICZNE SPECJALIZACJE 09/2014 W Y D A R Z E N I A W numerze: WYDARZENIA 5 NOWOŚ CI PRODUKTOWE 8 PROJEKT Z OKŁ ADKI KOMFORTOWY, EKONOMICZNY, STYLOWY 10 Hotel PURO w Poznaniu REALIZACJE W POLSCE NIE MONUMENT 20 Best Western Plus

Bardziej szczegółowo

Numer 1/2008. Nowa inwestycja Róża Wiatrów Program Manhattan Rozmowa z Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem Finansowym Leszkiem Piotrem Nałęczem

Numer 1/2008. Nowa inwestycja Róża Wiatrów Program Manhattan Rozmowa z Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem Finansowym Leszkiem Piotrem Nałęczem M a g a z y n d l a k l i e n t a Numer 1/2008 Nowa inwestycja Róża Wiatrów Program Manhattan Rozmowa z Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem Finansowym Leszkiem Piotrem Nałęczem W nowoczesnym stylu Zawiszy

Bardziej szczegółowo

Spacery ulicami Chorzowa

Spacery ulicami Chorzowa Adam Lapski Spacery ulicami Chorzowa (Monografia ulic miasta z opisem zabytków i miejsc godnych uwagi) Chorzów 2014 Wykaz skrótów bibliograficznych ZBoWiD Związek Bojowników o Wolność i Demokrację ROD

Bardziej szczegółowo

historia historia IŁAWA

historia historia IŁAWA historia historia IŁAWA założona została w 1305 r. Jednakże osadnictwo tak w okolicy miasta, jak i w jego obecnych granicach sięga o wiele dalej w przeszłość. Najstarsze ślady obecności człowieka w okolicy

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich/www.archsarp.pl maj/czerwiec 2010. issn 2081-8092

Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich/www.archsarp.pl maj/czerwiec 2010. issn 2081-8092 Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich/www.archsarp.pl maj/czerwiec 2010 #1 issn 2081-8092 2 4 5 w numerze: 6 / Edytorial 7 / Kalendarium 9 / Wiadomości 16 / Dyplomy Roku 2010 16 50 wydawca

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l u t y / m a r z e c 2 0 0 8

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l u t y / m a r z e c 2 0 0 8 S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H l u t y / m a r z e c 2 0 0 8 ISSN 0239-3549 Spis treści Najlepszy Dyplom na Politechnice Śląskiej...6 Parę kwestii dotyczących Warszawy...7

Bardziej szczegółowo