Ogrody i piękna architektura zawsze budziły zachwyt i podziw. Tak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogrody i piękna architektura zawsze budziły zachwyt i podziw. Tak"

Transkrypt

1 Osiedle domów we Lwowie Jakub Lewicki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Ogrody, czereśnie i kwiaty, czyli przyroda, tradycja i piękna architektura. Osiedle domów we Lwowie 1. widok ogólny (fot. z pocz. lat 30. XX w., zbiory prywatne) Ogrody i piękna architektura zawsze budziły zachwyt i podziw. Tak też było w wypadku kolonii domów we Lwowie. Wspomniane kolonie pięknie zabudowane, w ogrodach i obsadzone czereśniami stanowią szczególnie w okresie kwitnienia tych drzew owocowych wielką atrakcję dla kulturalnych mieszkańców Lwowa [ ] dowodem są liczne rzesze przechodniów na tych koloniach w dni świąteczne [ ] przyznać trzeba, że obie te kolonie są prawdziwą ozdobną naszego miasta - pisał Zarząd kolonii w czerwcu 1933 r. 1 Architektura kolonii spełniała wszystkie wymogi użyteczności i piękna: była funkcjonalna, efektowna i zarazem przyciągała uwagę okolicznych mieszkańców. Dekoracja poszczególnych budynków łączyła elementy stylu dworkowego, motywy swojskie i wczesnomodernistyczne, które wzajemnie się uzupełniały. Wyróżniająca się architektura kolonii i czcigodni mieszkańcy zadecydowali o niezapomnianej atmosferze osiedla, którą wspominano w różnych opracowaniach i wspomnieniach 2. Omówienie zabudowy tego rejonu nie pojawiło się jednak w żadnym z opracowań z historii architektury. Zespól kolonii domów we Lwowie powstał nieopodal ul. Zielonej. Był to obszar administracyjny lwowskiej Pierwszej Dzielnicy (Halicka) potocznie zwany na Zielonym, na której znajdowały się najobszerniejsze we Lwowie tereny zielone i obszary rekreacyjne. Lokalizacja kolonii w elitarnej dzielnicy niewątpliwie stanowiła wyróżnienie dla mieszkańców. Obok znajdowała się zabudowa ul. Zielonej z luksusowymi kamienicami wznie- 1 Derżavnyj Archiv L`vivśkoji Obłasti [u Lvovi] (Państwowe Archiwum Obwodowe we Lwowie, dalej DALO), sprawa 2115, s H. Olszewska-Pazurzyna, Mój lwowski mikrokosmos, Rocznik Lwowski 1992, s. 172, 174. sionymi na dużych parcelach z ogrodami. Po przeciwnej stronie do ul. Zielonej znajdował się stok stromego wzgórza, na którym jeszcze przed pierwszą wojną światową wytyczono ul. św. Jacka, później stopniowo zabudowywaną modernistycznymi kamienicami. Przy ul. Zielonej wzniesiono w latach elitarny zakład szkolny Zofii Strzałkowskiej oraz nowoczesną fabrykę tutek i kart do gry Dawida Wekslera 3, i należącą do tego samego właściciela modernistyczną kamienicę z efektownym owalnym świetlikiem górującym nad otaczającą zabudową 4. Z wymienionych budynków najbardziej efektowny był obszerny, czteropiętrowy zespół szkoły kierowanej przez znaną działaczkę społeczną i narodową Zofię Strzałkowską ( ) 5. Był to jeden z pierwszych zakładów edukacyjnych dla dziewcząt o szerokim programie kształcenia i emancypacji, który założono na ówczesnych ziemiach polskich. Gmachy szkoły zaprojektował i wzniósł w latach Alfred Zachariewicz 6. Zakład otaczał także duży park i starannie utrzymane ogrody - owoco- 3 Plany fabryki Dawida Wekslera podpisał Michał Ulam. Zatwierdzono je 14 X DALO, fond 2, opis 1, sprawa Zob. Budowle wybudowane w dziesięcioleciu przez firmę Michał Ulam Architekt-budowniczy, Lwów 1913, s Później w budynku tym mieściły się zakłady znanej firmy wydawniczej Atlas. 4 Plany kamienicy Dawida Wekslera podpisał Michał Ulam. Zatwierdzono je 14 X 1910, DALO, fond 2, opis 1, sprawa Budowle, dz. cyt., s J. Lewicki, Doskonała edukacja, czyli nowoczesność, higiena i sztuka. Budynki zakładów naukowych Zofii Strzałkowskiej we Lwowie, w: Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane prof. Marii Poprzęckiej, red. J. Pomorska, Warszawa 2005, s Plany sygnowano pieczątką biura Sosnowski i Zachariewicz, a podpisał je Alfred Zachariewicz. Zatwierdzono je 19 IX 1912 i 7 III 1913 r. DALO, fond 2, opis 1, sprawa 4099, s

2 Jakub Lewicki Osiedle domów we Lwowie 2. sytuacja. Przerys fond 2, opis 3, sprawa 671, ul. Czereśniowa 11, s. 2; A. Ob. numeracja domów; B. Pierwotnie zaplanowana numeracja domów; C. Numery hipoteczne nieruchomości wy i kwiatowy. Sąsiadujące budynki dodawały kolonii dodatkowego splendoru i podkreślały elitarny charakter okolicznej zabudowy. Inicjatorem powstania kolonii była spółdzielnia domów Okręgu Korpusu VI we Lwowie. Lata 20. XX w. są okresem działalności licznych kolonii wojskowych, które zlokalizowane były w poszczególnych okręgach wojskowych. Były one inicjatorami wznoszenia budynków przeznaczonych dla oficerów, ale także dla pracowników różnych jednostek wojskowych 7. Wzmiankowana kolonia była największym zespołem zabudowy nie tylko w Okręgu Korpusu VI, obejmującym województwo lwowskie i południowo- -wschodni obszar II Rzeczpospolitej, ale i jednym z najciekawszych zespołów tego typu (il. 1). Zabudowa wypełniała teren pomiędzy ul. św. Jacka a zespołem zakładu szkolnego Zofii Strzałkowskiej. Przez środek tego obszaru wytyczono ulicę, nazwaną Czereśniową, która łączyła się z drugą prostopadłą analogicznie rozwiązaną ulicą wytyczoną równolegle do ul. Zielonej. Po obydwu stronach ul. Czereśniowej zaprojektowano i wzniesiono niewielkie piętrowe domy. Z boku wytyczono drugą nieco szerszą równoległą ulicę (Oficerska), przy której z jednej strony powstały niewielkie dwurodzinne domy, a po przeciw- nej budynki wielorodzinne (il. 2). Stanowiły one przestrzenne zamknięcie całego kompleksu zabudowy. Od strony ul. św. Jacka zaplanowano dwa niewielkie placyki. Projekt parcelacji tego terenu został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej. Układ zabudowy został zaprojektowany symetrycznie i konsekwentnie. Pismo o zgodę na zatwierdzenie projektów budynków skierowano 17 maja 1923 r. Zbiorcze pismo dotyczyło domu nr 1, przy okazji budowy którego załatwiano wszystkie formalności. Ponadto występowano o zgodę na budowę każdego z budynków oddzielnie. O ile nie wnoszono znaczących zmian w przygotowanych wcześniej projektach, to zgoda była tylko formalnością wynikającą z prawa budowlanego. Budowa poszczególnych domów rozpoczęła się ok. końca 1923 r. Finansowano ją z przyznanych kredytów na rozbudowę miasta Lwowa, ale także z kredytów z BGK. W wypadku domu nr 1 projekt zatwierdzono 11 lipca a o zgodę na zamieszkanie ukończonego domu wystąpiono 11 października 1926 r., co też wkrótce zatwierdzono. Większość domów zasiedlono po 13 lutym 1926 r. Niektóre domy kończono jeszcze w 1927 r., kilka budynków powstało po roku Wtedy też wzniesiono dwa większe budynki wielorodzinne. Zasadą było oddzielnie zatwierdzanie każdej z połówek jednego domu, który mieścił po dwa mieszkania należące do dwóch rodzin. Projekty każdej z połówek budynku w zasadzie były identyczne. Jednak nieznacznie różniły się one rozplanowaniem niektórych pomieszczeń parteru i prawie zawsze rozwiązaniem wejść do budynku (kształtem schodów wejściowych lub też formą ganku znajdującego się z boku domku) 8 (il. 3-4). 3. wybrane fasady domów A. Oficerska 1, Wł. Lembergen przerys sprawa 2108, s. 63; B. Oficerska 10-12, wg DALO, fond 2, opis 2, sprawa 2118, s. 5; C. Czereśniowa 2-4, 1923, przerys wg DALO, fond 2, opis 3, sprawa 662, s. 1; D. Oficerska 6-8, 1923, przerys sprawa 2114, s. 2 7 J. Chęciński, Budownictwo Wojskowe w Polsce ( ), Warszawa 1966, s Akta domów Oficerska DALO, sprawa ; Strzałkowskiej

3 Jakub Lewicki Osiedle domów we Lwowie 4. wybrane rzuty domów. A. Oficerska 6-8, sprawa 2114, s. 2; B. Czereś-- niowa 2-4, fond 2, opis 3, sprawa 662, s. 4-5; C. Oficerska 10-12, sprawa 2118, s. 3-3a; D. Oficerska 1, Wł. Lembergen fond 2, opis 2, sprawa 2108, s. 63 Każdy z mniejszych budynków dwurodzinnych miał dwa mieszkania o dwutraktowym układzie. Składały się one z obszernej piwnicy, kuchni z przyległą spiżarnią i służbówką oraz dwóch lub trzech pokoi na parterze oraz dwóch izb mieszkalnych na piętrze połączonych zabiegowymi schodami. Łazienki z reguły lokowano na parterze lub na piętrze. Rozmieszczenie i układ pomieszczeń w poszczególnych domach niekiedy różnił się od siebie, ale schemat układu funkcjonalnego był analogiczny. Podobny układ funkcjonalny miały domy wielorodzinne. Zaprojektowane rozwiązania były bardzo tradycyjne. Mankamentem był przechodni układ niektórych wnętrz, jak i stosunkowo niewielka powierzchnia użytkowa. Dlatego też w późniejszym okresie właściciele nadbudowywali niektóre domy zamieniając strychy na kondygnacje użytkowe. Autorem projektów był w 1923 r. architekt Witołd Jakimowski. Zaprojektowane przez niego domy zostały ukończone szybko, a zezwolenie na ich zamieszkanie wydano 13 lutego 1926 r. Budynki wznoszone później zaprojektował kpt. inż. arch. Władysław Lembergen. Były one także szybko kończone i zasiedlane. Również kilka budynków wzniesionych po 1925 r. zaprojektował Roman Voelpel (w tym budynki wielorodzinne). Największy wielorodzinny budynek w tym zespole był autorstwa Tadeusza Wróbla. Kolonia składała się z 23 mniejszych budynków oraz kilku wzniesionych później większych budowli (w tym dwóch wielorodzinnych). Zespół posiadał 335 izb mieszkalnych, co było dość dużą liczbą na tle innych budynków tego typu, a koszt bu DALO sprawa ; Czereśniowa DALO fond 2, opis 3, sprawa Opis projektów i materiały spółdzielni zachowane też w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie. dowy jednego mieszkania i jednej izby był dużo niższy niż w innych domach oficerów i pracowników wojska 9. Domki były utrzymane w formach stylu dworkowego, który nieznacznie zmodyfikowano. Były to budynki piętrowe. Piętro było ukryte w stromym czterospadowym dachu, który był najważniejszym elementem kształtującym bryłę budynków. W dachu znajdowały się okna doświetlające piętro. Zasadniczym elementem każdego z domków było zaakcentowanie części środkowej stylizowanym szczytem. Niekiedy fasadę budynków akcentował uproszczony portyk kolumnowy lub skromna dekoracja stylizowana na styl dworkowy. Dolną część elewacji niektórych budynków dekorowały niekiedy pilastry o stylizowanych kapitelach. Dodatkowym elementem dekoracji były też obramienia okien i drzwi. Opracowanie obramień okien jak i otworów wejściowych łączyło motywy swojskie z elementami wczesnego modernizmu. Nieco inna była architektura budynków projektowanych po 1925 r. Ich dekoracja operowała formami geometrycznymi i stylistyką art déco, a obramienia okienne i drzwiowe otrzymały uproszczone geometryczne formy (il. 5-8). Budowa ukończonej kolonii była szeroko komentowana. Opisywała ją prasa lwowska i galicyjska. Były to artykuły m.in. w Kurierze Lwowskim, Gazecie Wieczornej, Słowie Polskim. Powstałe budynki były bardzo atrakcyjnie nie tylko dla mieszkańców kolonii, ale i dla odwiedzających oraz spacerowiczów. Świadczy o tym obszerna korespondencja zarządu spółdzielni z władzami miejskimi, która dotyczyła utrzymania w dobrym stanie otaczającej zieleni jak i ochrony zabudowy przed dewastacją przez licznych spacerowiczów i okolicznych mieszkańców. Bardzo ważną częścią zabudowy były obszerne ogrody otaczające poszczególne budynki, jak i liczne drzewa czereśniowe, jakimi obsadzono ulice wokół poszczególnych domów. Specjalnie dobrana szlachetna odmiana czereśni w okresie kwitnienia zapewniła niezwykle atrakcyjny wygląd zabudowy, co podkreślano w licznych pismach i opracowaniach. Projekt otaczającej zieleni 9 J. Chęciński, dz. cyt., s dom nr 2, do 1926 r

4 Jakub Lewicki Osiedle domów we Lwowie 6. dom nr 5, do 1926 r.; dom nr 7, do 1926 r.. i obsadzenie osiedla licznymi drzewami specjalnie dobranych gatunków czereśni był świadomym zabiegiem władz kolonii. Świadczy o tym szeroka korespondencja zarządu kolonii z władzami miejskimi podkreślająca konieczność zachowania jednolitego charakteru drzew rosnących na terenie kolonii i nie obsadzania sąsiadujących ulic innymi gatunkami roślin (jesiony). Zwracano w niej uwagę, że inne gatunki drzew w tym rejonie nie tylko zmieniłyby charakter osiedla, ale i rozrastając się zasłoniłyby starannie zaprojektowane budynki dla oficerów. Przeprowadzano też dokładne analizy rozrastających się drzew i uznano, że tylko drzewa czereśniowe ze względu na swoją skalę nadają się do obsadzenia niewielkich piętrowych budynków. Bardzo ważną część kolonii stanowili jej mieszkańcy. Byli to weterani wojenni, emerytowani wojskowi jak i oficerowie służby czynnej. W domu nr 12 zamieszkał emerytowany generał, w kolejnych pułkownicy i kapitanowie wojska polskiego 10. Poszczególni mieszkańcy przejmowali domy na własność, choć zdarzały się też wypadki, że po ich bezpotomnej śmierci zamieszkiwali 10 Wykaz mieszkańców: DALO, sprawa 2108, s , stan w 1926 r. (planowany): nr 1 Stanisław Kietło; nr 2 Piotr Trapp; nr 3 Wacław Kościelny; nr 4 Wilhelm Sawajk; nr 5 Juliusz Siermak; nr 6 Jan Adamus; nr 7 Tadeusz Gutkowski; nr 8 Marian Stanpful; nr 9 Oskar Schneidscher; nr 10 W. Schindler; nr 11 Józef Bajgerowicz; nr 12 Jan Paszkudzki; nr 13 Jan Kijowski; nr 14 Ryszard Peszka; stan 25 II 1932 r. (wg fond 2, opis 2, sprawa 2120, s ): ul. św. Jacka nr 3 kpt Limberger; Oficerska nr 2 mjr Stefanicki; nr 14 płk Kakowski; nr 16 Żenkusz; nr 18 kpt Wiliński; nr 20 Schubert; nr 22 Godowski; nr 24 Wronke; nr 28 Urbanowicz; nr 30 mjr Szostakowicz; nr 32 Much; nr 34 Kopicki; nr 15 Usan; nr 17 kpt Figar; nr 19 mjr Schlaffenbergl; nr 21 Duczmski; nr 23 Kuczynki; nr 25 Kośmicki; nr 27 kpt Prager; nr 29 płk Hecket. tam nowi emerytowani wojskowi. Zasiedlenie kolonii znanymi weteranami wojennymi i oficerami WP zadecydowało o późniejszych losach mieszkańców. Kilku z oficerów otrzymało w 1939 r. karty powołania do czynnej służby i zginęło w Katyniu, Charkowie i Ostaszkowie. Większość z mieszkańców została zesłana w kolejnych falach deportacji w 1940, 1941 i 1945 r. Kolonię zasiedlono rodzinami wojskowych Armii Czerwonej, a potem pracownikami różnych instytucji związanych z NKWD i aparatem bezpieczeństwa. Nowi mieszkańcy robili wszystko, aby pozostać w przedzielonych im domach i mieszkaniach. Świadczy to o atrakcyjności zajmowanych budynków i ich otoczenia. Od lat 90. XX w. kolejne domy były przejmowane na własność przez mieszkańców i stopniowo przebudowywane. Polegała ona z reguły na nadbudowie i powiększaniu budynków. Nie zachowywano jednolitych form architektonicznych. Mimo coraz większych zniekształceń zabudowa kolonii do dzisiaj wyróżnia się jednolitymi formami całego kompleksu i jest ulubionym miejscem spacerów mieszkańców Lwowa. Także sąsiadująca dawna szkoła Zofii Strzałkowskiej jest siedzibą elitarnej szkoły średniej nr 6, która jest obecnie jedną z niewielu na Ukrainie Zachodniej szkół z rosyjskim językiem wykładowym, a wśród wielu jej słynnych absolwentów wymienić można znanego rosyjskiego reformatora i działacza politycznego Aleksego Jewlińskiego. Zabudowa kolonii domów Okręgu Korpusu VI we Lwowie jest typowym przykładem inwestycji wojskowej spółdzielni mieszkaniowej i ilustruje przemiany budownictwa tego typu. W ramach poszczególnych okręgów wojskowych podejmowano poszukiwania odpowiednich form stylowych charakterystycznych dla żołnierzy o odmiennej randze i stanowisku. Proces ewolucji architektury tego typu rozpoczęły budowle projektowane w stylu dworkowym, potem było to dwu i wielorodzinne budownictwo o fasadach zdobionych motywami dworkowymi i swojskimi, aż wreszcie zaczęto projektować architekturę w duchu funkcjonalizmu. Ukazywały się liczne opracowana jak i wzorniki prezentujące wznoszone budowle 11. W wielu niepubliko- 11 Fundusz Kwaterunku Wojskowego, Sprawozdanie , Warszawa 1930; Fundusz Kwaterunku Wojskowego, Sprawozdanie , Warszawa 1933; Fundusz Kwaterunku Wojskowego, Sprawozdanie , Warszawa 1937; Spółdzielnia Mieszkaniowa w Polsce, 7. domy nr

5 Jakub Lewicki Osiedle domów we Lwowie 8. O.K. VI., domy nr , T. Wróbel 1926 r., do 1928 r.; domy nr , T. Wróbel 1926 r., do 1928 r. wanych opracowaniach precyzyjnie określano nie tylko zalecane formy stylowe, ale szczegółowo analizowano wymogi funkcjonalne, które miały decydujący wpływ na stosowane rozwiązania architektoniczne. Zabudowa kolonii niewątpliwie była bardzo efektowna. Pod tym pojęciem należy rozumieć umiejętne połączenie architektury o starannie dopracowanym układzie funkcjonalnym spełniającym wszystkie wymogi mieszkańców, które zadecydowały o rozmieszczeniu i wyposażeniu wnętrz. Konsekwentnie zaprojektowana architektura kolonii, wkomponowana w otaczającą zabudowę, wyróżniała się nie tylko na tle zabudowy Lwowa, ale też na tle zabudowy innych kolonii spółdzielczych. Wydaje się, że równie efektowna mogła być tylko zabudowa warszawskiego Żoliborza 12, ale płaska topografia tej dzielnicy ujmowała jej atrakcyjności. Także budynki kolonii wojskowych i budowle Korpusu Ochrony Pogranicza, powstające na wschodnich terenach państwa, odznaczały się podobnymi formami architektonicznymi, ale nie miały równie malowniczej topografii jak i atrakcyjnej otaczającej zabudowy. Podsumowując należy podkreślić, że umiejętne połączenie efektownej lokalizacji oraz topografii z przemyślaną funkcją i z malowniczą dekoracją stanowi o szczególnym miejscu kolonii domów Okręgu Korpusu VI we Lwowie wśród innych podobnych budynków II Rzeczpospolitej. cz. 1, Spółdzielnie mieszkaniowe, Warszawa Ł. Heyman, Nowy Żoliborz Architektura - Urbanistyka, Warszawa Projektant Źródło wg DALO Numer hipoteczny i konskrypcyjny Numer sprzed 1939 Numer pierwotnie planowany Numer i nazwa ulicy obecna fond 2, opus 2, sprawa 2108 Proj. kpt. inż. arch. Władysław Lembergen 1923; nadbudowa Włodzimierz Prochaska 1936 Czereśniowa 1 1 Czereśniowa I f. 2, o. 3, s. 662 f. 2, o. 3, s I Czereśniowa 2 Czereśniowa 4 Czereśniowa 2 Czereśniowa 4 f. 2, o. 3, s. 663 f. 2, o. 3, s I Czereśniowa 3 Czereśniowa 5 Czereśniowa 3 Czereśniowa 5 f. 2, o. 3, s. 666 f. 2, o. 3, s Czereśniowa 6 Czereśniowa 8 Czereśniowa 6 Czereśniowa 8 f. 2, o. 3, s. 667 f. 2, o. 3, s. 669 Czereśniowa 7 Czereśniowa 9 Czereśniowa 7 Czereśniowa 9 f. 2, o. 3, s. 670 f. 2, o. 3, s. 673 Czereśniowa10 Czereśniowa Czereśniowa 10 Czereśniowa 12 f. 2, o. 3, s. 671 f. 2, o. 3, s. 672 Czereśniowa 11 Czereśniowa 13 Czereśniowa 11 Czereśniowa Czereśniowa i 45 Czereśniowa 15 i /50-51 Proj. inż. arch. Roman Voelpel 1926; nie istnieje f. 2, o. 2, s f. 2, o. 2, s f. 2, o. 2, s Proj. inż. arch. Roman Voelpel 1926; częściowo ukończony 1926.; nie istnieje Czereśniowa 14 Czereśniowa Pciłka 2 (?) Pciłka 2 (?) pusty plac Oficerska 2 Proj. kpt. inż. arch. Wł. Lembergen 1927 f. 2, o. 2, s f. 2, o. 2, s f. 2, o. 2, s Oficerska 14 Oficerska Pciłka 5 Pciłka 7 f. 2, o. 2, s f. 2, o. 2, s Oficerska 6 Oficerska Pciłka 6 Pciłka 8 f. 2, o. 2, s f. 2, o. 2, s Oficerska 9 Oficerska Pciłka 9 Pciłka 11 f. 2, o. 2, s f. 2, o. 2, s Proj., ukończony 13 II 1926 Oficerska 10 Oficerska Pciłka 10 Pciłka 12 f. 2, o. 2, s f. 2, o. 2, s Proj., ukończony 13 II Oficerska 13 Oficerska Pciłka 13 Pciłka 15 f. 2, o. 2, s Proj. inż. arch. Roman Voelpel 1925; częściowo ukończony Proj. kpt. inż. arch. Wł. Lembergen 1931 Pciłka 14, 16, 18, 20 26, 27, 28, 29 Oficerska 14, 16, 18, / Czereśniowa Tadeusz Wróbel 1926; ukończony 1928 f. 2, o. 2, s , 21, 23, 25, 27, 29, 31 Piłka 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 Aneks Identyfikacja budynków kolonii domów O. K. VI we Lwowie. Uwaga: w niektórych rejonach nastąpiły więcej niż 3 zmiany numeracji, stąd niekonsekwencje w kolejności numerów i w oznaczeniach nazw ulic

OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22.

OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22. Kopernika 22 - Łódź OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22. Budynek frontowy posesji jest wpisany

Bardziej szczegółowo

idealna lokalizacja Restauracja Poczta Dworzec Główny 15 minut* Rynek 20 minut* Sklep Przedszkole Przystanek autobusowy Szkoła podstawowa Kościół

idealna lokalizacja Restauracja Poczta Dworzec Główny 15 minut* Rynek 20 minut* Sklep Przedszkole Przystanek autobusowy Szkoła podstawowa Kościół Restauracja Poczta Sklep Dworzec Główny 15 minut* Rynek 20 minut* Przedszkole Przystanek autobusowy Szkoła podstawowa Kościół Biblioteka Miejska Osiedle na Błoniu Przychodnia Ośrodek sportowy Piekarnia

Bardziej szczegółowo

RODZINNY ZAKĄTEK. PAWŁOWICE ul. Stawowa. Objęta programem Inwestuj w nieruchomości. Rządowe dopłaty Mieszkanie dla młodych. Mieszkania z ogrodem

RODZINNY ZAKĄTEK. PAWŁOWICE ul. Stawowa. Objęta programem Inwestuj w nieruchomości. Rządowe dopłaty Mieszkanie dla młodych. Mieszkania z ogrodem RODZINNY ZAKĄTEK PAWŁOWICE ul. Stawowa Rządowe dopłaty Mieszkanie dla młodych Mieszkania z garażem Mieszkania z ogrodem Objęta programem Inwestuj w nieruchomości Program Zamień Stare na Nowe RODZINNY ZAKĄTEK

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO NA ŻOLIBORZU. Warszawa, dzilenica Żoliborz, ul. Włościańska 15 lok. Nr. 98

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO NA ŻOLIBORZU. Warszawa, dzilenica Żoliborz, ul. Włościańska 15 lok. Nr. 98 SPRZEDAŻ ATRAKCYJNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO NA ŻOLIBORZU Warszawa, dzilenica Żoliborz, ul. Włościańska 15 lok. Nr. 98 Cena 950.000 zł do negocjacji Tylko 7.000 za/m² KONTAKT Bank Spółdzielczy w Piasecznie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYBRANYCH INWESTYCJI Z LAT 1995 2015 OREG WAM w KRAKOWIE

PREZENTACJA WYBRANYCH INWESTYCJI Z LAT 1995 2015 OREG WAM w KRAKOWIE : PREZENTACJA WYBRANYCH INWESTYCJI Z LAT 1995 2015 OREG WAM w KRAKOWIE Jesteśmy dla Żołnierzy, świadczymy wysokiej jakości usługi w zakresie zakwaterowania. W okresie 20. lecia WAM, w ramach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

O INWESTYCJI. ATRIUM PARK - Nowa inwestycja przy ulicy Bociana w Krakowie.

O INWESTYCJI. ATRIUM PARK - Nowa inwestycja przy ulicy Bociana w Krakowie. O INWESTYCJI ATRIUM PARK - Nowa inwestycja przy ulicy Bociana w Krakowie. Okolica ul. Bociana jest znana w Krakowie głównie z powodu powstałych w tym rejonie oryginalnych i wysoko ocenianych projektów

Bardziej szczegółowo

Idealna Lokalizacja. Osiedle Paryskie powstaje w samym sercu Bydgoszczy,

Idealna Lokalizacja. Osiedle Paryskie powstaje w samym sercu Bydgoszczy, Budlex Ponad 27 lat na rynku oraz kilkanaście tysięcy zadowolonych klientów sprawiło, iż zdecydowaliśmy się na realizację wyjątkowego projektu łączącego nasze doświadczenie z pasją tworzenia. Klasyczna

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni HAVEN SP. Z O.O. TRIBEACH HOLDINGS DEVELOPMENT MEMORANDUM INFORMACYJNE Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 19 Lokalizacja Wawrzyńca19 to nowa inwestycja na krakowskim Kazimierzu,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu Zespół pałacowo parkowy w Dąbrówce Wielkopolskiej, gm. Zbąszynek woj. lubuskie Neorenesansowy pałac hrabiów Schwarzenau i park krajobrazowy w zespole pałacowym,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY GMINA OSIELSKO 2010

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY GMINA OSIELSKO 2010 MAKSYMILIANOWO NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY GMINA OSIELSKO 2010 163/54 0,1062 BY1B/00064677/9 142.559,00 zł 163/55 0,1118 BY1B/00064677/9 150.077,00 zł Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

Powiat: lubański Gmina: Lubań Adres: ul. Sikorskiego 4 Obręb AM Dz.

Powiat: lubański Gmina: Lubań Adres: ul. Sikorskiego 4 Obręb AM Dz. Nazwa: Budynek Komisariatu Policji Nr inwentarzowy w GEZ: 346 Funkcja obecna: publiczna Czas powstania: lata 20 te XX w. Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Sikorskiego 4 Obręb AM Dz. Własność: Gmina

Bardziej szczegółowo

Twój komfort naszym standardem

Twój komfort naszym standardem Twój komfort naszym standardem GDAŃSK TORUŃ WARSZAWA ŁOWICZ POZNAŃ SZCZECIN WARSZAWA RAWA MAZ. KALISZ ZIELONA GÓRA LUBLIN RADOM Osiedle Jarzębinowe zlokalizowane WROCŁAW JELENIA GÓRA KATOWICE KRAKÓW jest

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IKz6g123 ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Zagadka IKz6g123 ULICA LICZY SOBIE OKOŁO 240 LAT A JEJ NAZWA O POŁOWĘ MNIEJ. JEST ULICĄ W MIARĘ DŁUGĄ. ZABUDOWA KIEDYŚ I OBECNIE BARDZO RÓŻNORODNA, OD ZWARTYCH

Bardziej szczegółowo

WIDOK JAKIEGO NIE MA NIKT! ECO-CLASSIC KOŃCZY SPRZEDAŻ APARTAMENTÓW TRIO.

WIDOK JAKIEGO NIE MA NIKT! ECO-CLASSIC KOŃCZY SPRZEDAŻ APARTAMENTÓW TRIO. Strona główna Kontakt O Nas Zobacz Pro l Moje konto Zarejestruj Zaloguj Jesteś tutaj Strona Główna» Inwestycje» ekskluzywne» Widok jakiego nie ma nikt! ECO-Classic kończy sprzedaż apartamentów TRIO. WIDOK

Bardziej szczegółowo

WILCZA ESKA ETAP III

WILCZA ESKA ETAP III WILCZA ESKA ETAP III Na teren zespołu budynków prowadzą trzy zjazdy z czego dwa zlokalizowane są od strony ul. Królowej Jadwigi oraz jeden z ul. Wilczej. Prowadzą one do drogi wewnętrznej zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

Borkowska, Budynek C PEWNOŚĆ INWESTYCJI TO U NAS STANDARD. taniemieszkania.pl

Borkowska, Budynek C PEWNOŚĆ INWESTYCJI TO U NAS STANDARD. taniemieszkania.pl POŚĆ ITYCJI TO U A TADARD, Kliny, Osiedle Millenia Fort kolejny etap harmonijnej rozbudowy osiedla 1 Prezentujemy Państwu naszą nową inwestycję Osiedle Millenia Fort budynek C - kolejny etap harmonijnej

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

Borkowska, Budynek C PEWNOŚĆ INWESTYCJI TO U NAS STANDARD. taniemieszkania.pl

Borkowska, Budynek C PEWNOŚĆ INWESTYCJI TO U NAS STANDARD. taniemieszkania.pl POŚĆ ITYCJI TO U A TADARD, Kliny, Osiedle Millenia Fort kolejny etap harmonijnej rozbudowy osiedla 1 Prezentujemy Państwu naszą nową inwestycję Osiedle Millenia Fort budynek C - kolejny etap harmonijnej

Bardziej szczegółowo

OPIS INWESTYCJI. UWAGA- rozwiązania projektowe i techniczne pozwalają na łączenie poszczególnych lokali znajdujących się na jednej kondygnacji.

OPIS INWESTYCJI. UWAGA- rozwiązania projektowe i techniczne pozwalają na łączenie poszczególnych lokali znajdujących się na jednej kondygnacji. OPIS INWESTYCJI Zespół mieszkaniowy Kolonia ZACISZE w Krakowie obejmuje dwa budynki mieszkaniowe wielorodzinne w zabudowie bliźniaczej, trzykondygnacyjne z poddaszem użytkowym, składający się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

Początki rodziny Schönów w Sosnowcu

Początki rodziny Schönów w Sosnowcu 1 2 Początki rodziny Schönów w Sosnowcu Historia pałacu sięga XIX w. kiedy to stanowił on majątek rodziny niemieckich fabrykantów Schönów. W 1875 roku do Sosnowca przybyło rodzeństwo Franz, Ernst i Fanny

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna w Katowicach dzielnica Brynów Miejsce, gdzie chcielibyście zamieszkać...

ul. Rolna w Katowicach dzielnica Brynów Miejsce, gdzie chcielibyście zamieszkać... ul. Rolna w Katowicach dzielnica Brynów Miejsce, gdzie chcielibyście zamieszkać... Lokalizacja ul. Rolna w Katowicach, dzielnica Brynów Blisko tętniącego życiem centrum miasta Atrium Geo to nowa inwestycja

Bardziej szczegółowo

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL MODUO MOKOTÓW HOUSE Inwestycja MODUO Mokotów House powstaje w południowej części dzielnicy Mokotów. To właśnie ten fragment miasta przeżywał w ciągu ostatnich 20 lat dynamiczny rozwój. Nowoczesne budynki

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE DZ NR 75/15, 75/8, 75/7, 75/21, obręb Pilchowo 72-004 Pilchowo, woj. zachodniopomorskie Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Budujemy powyżej oczekiwań

Budujemy powyżej oczekiwań Budujemy powyżej oczekiwań Kameralne osiedle domów przy ul. Chełmońskiego w Krakowie www.atal.pl www.bronowiceresidence.pl 14 komfortowych lokali mieszkalnych Bronowice Residence Domy to inwestycja składająca

Bardziej szczegółowo

biuro@scala.nieruchomosci.pl

biuro@scala.nieruchomosci.pl N I E R U C H O M O Ś C I S C A L A - Tadeusz Krzewski. Adres do korespondencji: Dobrzenice 10, 57 211 Ciepłowody tel. nr 748 103 129, tel. kom. 609 959 822 www.scala.nieruchomosci.pl NIP: 887 107 20 01.

Bardziej szczegółowo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Irena Niedźwiecka-Filipiak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Architektury Krajobrazu Forum Debaty Publicznej Sieć Najciekawszych Wsi sposób na zachowanie

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 LOKALIZACJA Jednym z największych atutów inwestycji jest lokalizacja. Z osiedla do ścisłego centrum miasta można dojechać samochodem zaledwie w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1:

Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1: Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1: Jest to punkt nasłuchowy zlokalizowany przy moście drogowym, nad kanałem łączącym Jezioro

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REWITALIZACJI PODWÓREK XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KWARTAŁÓW PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W SZCZECINIE

KONCEPCJA REWITALIZACJI PODWÓREK XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KWARTAŁÓW PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W SZCZECINIE MGR INŻ. ARCH. KRAJ. KAROLINA TURBACZEWSKA Tel. 509508209 e-mail: botanica@wp.pl W 2008 roku skończyłam Akademię Rolniczą w Szczecinie na kierunku Architektura Krajobrazu. Od tego czasu pracuję jako wolny

Bardziej szczegółowo

PSZCZÓŁKI KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW P-16/53/240

PSZCZÓŁKI KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW P-16/53/240 KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW P-16/53/240 1. OBIEKT Plebania kościoła rzymskokatolickiego p.w. św. Serca Jezusowego 5. MIEJSCOWOŚĆ PSZCZÓŁKI 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA Pszczółki

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus Poznań, dnia grudnia 2014 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu, i stopnia

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Zdzisław Bałabaoski ul. Solankowa 66/4, Inowrocław tel. 793 05 03 45; 793 07 11 29 fax 052 357 01 03 e-mail : balabanski@architekci.pl Egz. nr Projekt budowlany rozbiórki

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO (IX KM 838/12) Mieszkaniowej: Jurek Andrzej nr członkowski 2426 Jurek Teresa nr członkowski 3645

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO (IX KM 838/12) Mieszkaniowej: Jurek Andrzej nr członkowski 2426 Jurek Teresa nr członkowski 3645 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO (IX KM 838/12) RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ADRES Kraków ul. Wyki 12/19 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 42 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW

Bardziej szczegółowo

Poznań, ul. chwaliszewo 72

Poznań, ul. chwaliszewo 72 Poznań, ul. chwaliszewo 72 OPIS BUDYNKU Lokale mieszkalne Tarasy z widokiem na Wartę i Stare Miasto powierzchnie od 33 m2 do 72 m2 Lokalizacja w samym centrum miasta Wysokiej jakości architektura Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODOBSZARU FUNKCJONALNEGO KWARTAŁU PODZAMCZA GARNCARSKA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODOBSZARU FUNKCJONALNEGO KWARTAŁU PODZAMCZA GARNCARSKA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODOBSZARU FUNKCJONALNEGO KWARTAŁU PODZAMCZA GARNCARSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Opracowanie : kwiecień 2014r. Zespół autorski: mgr inż. arch. Beata Kuźmińska, mgr

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 14.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ "WRZOSOWE WZGÓRZE" W SZCZECINIE ul. Szosa Polska

ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ WRZOSOWE WZGÓRZE W SZCZECINIE ul. Szosa Polska W SZCZECINIE ul. 1/10/1.pokój powierzchnia - 12,4 m2 1/10/2.pokój powierzchnia - 11,7m2 1/10/3,łazienka powierzchnia - 5,9 m2 BUDYNEK NR 9 Nr mieszkania: 1/10 Kondygnacja: 3 piętro Kategoria mieszkania:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

5 Sypialnie, 3 Łazienki 191,45 m 2

5 Sypialnie, 3 Łazienki 191,45 m 2 5 Sypialnie, 3 Łazienki 191,45 m CONSTRUCTON 11,66 m 6,40 m 16,36 m 5,41 m,30 m "" 6,11 m 9,07 m 3,44 m 3,04 m 16,09 m 7,81 m 16,50 m 7,98 m 13,06 m i schody 5 Sypialnie, 3 Łazienki 191,45 m 5,99 m Czwarta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r. UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE z dnia.2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Nieruchomość na sprzedaż Willa w centrum Szczecina Wszystkie prawa zastrzeżone dla M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spółka komandytowa A. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI Al. Wojska Polskiego 66, Szczecin, dzielnica

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kampus Szkoły Głównej Handlowej jako czynnik rozwoju lokalnego 12/11/2015 1 1 Historia SGH Kampus Szkoły Głównej Handlowej jako czynnik rozwoju lokalnego Analiza konkursów

Bardziej szczegółowo

Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich II. Zamek Lubomirskich III IV. Rynek w Rozwadowie, kościół farny VI.

Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich II. Zamek Lubomirskich III IV. Rynek w Rozwadowie, kościół farny VI. Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich Park Charzewicki I. Wzdłuż obrzeża parku biegnie długa aleja. Drzewa jakiego gatunku rosną w większości po obu jej stronach? Zasugeruj jakim celom owa aleja mogła służyć?

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Baumat i prefabrykacja we współczesnej architekturze. Zespół budynków Malmö Live w Szwecji

Baumat i prefabrykacja we współczesnej architekturze. Zespół budynków Malmö Live w Szwecji Baumat i prefabrykacja we współczesnej architekturze. Zespół budynków Malmö Live w Szwecji W ramach prestiżowej inwestycji Malmö Live w Szwecji powstają budynki apartamentowe z elementów prefabrykowanych

Bardziej szczegółowo

O INWESTYCJI. Oferujemy Państwu bogaty wybór mieszkań w dwóch budynkach:

O INWESTYCJI. Oferujemy Państwu bogaty wybór mieszkań w dwóch budynkach: ATRIUM PARK nasza nowa inwestycja przy ulicy Bociana 6B i 6C w Krakowie. Bociana to zaciszna uliczka znana w Krakowie głównie z powodu powstałych w tym rejonie dwóch oryginalnych i wysoko ocenianych deweloperskich

Bardziej szczegółowo

szare_domy Festiwal Otwarty 25_06_2016 SzareDomy(c)2016

szare_domy Festiwal Otwarty 25_06_2016 SzareDomy(c)2016 szare_domy Festiwal Otwarty 25_06_2016 Festiwal_Otwarty_Szare_Domy_a.indd 1 6/16/16 11:02:50 AM Kolonia Szare Domy to wyjątkowy zespół budynków usytuowanych w samym sercu starego Mokotowa. Nazwa osiedla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni...

www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni... www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni... 100 mieszkań Powierzchnia mieszkań: od 38 do 66m 2 Garaż podziemny 2 nowe budynki Windy 4 piętra W kameralnym otoczeniu zabudowy jednorodzinnej, z dala od miejskiego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCA LOKAL MIESZKALNY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00036597/9 lokal

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 18 października 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie 1-3Q 2013

Bardziej szczegółowo

Wytyczne konserwatorskie

Wytyczne konserwatorskie Załącznik nr 4 CZĘŚĆ A - osiedle Księży Młyn Wytyczne ogólne Wytyczne konserwatorskie - Proces adaptacji zespołu powinien uwzględnić dążenia Miasta do wpisania zespołu osiedla Księży Młyn na listę pomników

Bardziej szczegółowo

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY Łódź posiada jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych i secesyjnych kamienic

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

Zobacz, zachwyæ siê... Zamieszkaj! ul. Zagrodnicza, Strachocin, Wroc³aw

Zobacz, zachwyæ siê... Zamieszkaj! ul. Zagrodnicza, Strachocin, Wroc³aw Zobacz, zachwyæ siê... Zamieszkaj! ul. Zagrodnicza, Strachocin, Wroc³aw Nasze osiedle - położone jest przy ul. Zagrodniczej, spokojnej, wewnętrznej uliczce na Strachocinie. Wokół dominuje zabudowa jednorodzinna,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

MURAPOL S. A. Tychy, Osiedle Cztert Pory Roku

MURAPOL S. A. Tychy, Osiedle Cztert Pory Roku MURAPOL S. A. Tychy, Osiedle Cztert Pory Roku Murapol S.A. docenili nas Dedykowana opieka Posiadamy funkcję Opiekuna Klienta. Jest nim Doradca, który prowadzi Klienta przez cały proces sprzedaży mieszkania

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1 Zał. Nr 1 do Regulaminu konkursu PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. Tytuł: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Plany rozbudowy Gdyni wykonane pod kierunkiem Romana Felińskiego na tle działalności urbanistycznej architekta

Plany rozbudowy Gdyni wykonane pod kierunkiem Romana Felińskiego na tle działalności urbanistycznej architekta Plany rozbudowy Gdyni wykonane pod kierunkiem Romana Felińskiego na tle działalności urbanistycznej architekta Jakub Lewicki Warszawa, Polska Wykonane w latach 1925-26 plany rozbudowy Gdyni od dawna budziły

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Świerczewo część A w Poznaniu Etap II konsultacje społeczne

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Świerczewo część A w Poznaniu Etap II konsultacje społeczne Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Świerczewo część A w Poznaniu Etap II konsultacje społeczne Poznań, 13 marca 2014 r. Skład zespołu: mgr inż. arch. Adam Kijowski - projektant prowadzący

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2312/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo

OCENA ENERGETYCZNYCH CECH HISTORYCZNEJ ZABUDOWY W OLSZTYNIE

OCENA ENERGETYCZNYCH CECH HISTORYCZNEJ ZABUDOWY W OLSZTYNIE Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym Nina SOŁKIEWICZ-KOS, Mariusz ZADWORNY Politechnika Częstochowska OCENA ENERGETYCZNYCH CECH HISTORYCZNEJ ZABUDOWY W OLSZTYNIE This article concerns

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok 2011 SPIS TREŚCI OD REDAKTORA... 9 CZĘŚĆ I POLSKA SZKOŁA PLANOWANIA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Tadeusz Barucki Zapomniana architektura II Rzeczpospolitej...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA 1. IDEA: Ideą projektu jest przywróceniu miastu Elbląg wyspy Spichrzów, z nowym ładem przestrzennym i funkcjonalnym, oraz

Bardziej szczegółowo

PEWNOŚĆ INWESTYCJI TO U NAS STANDARD. Wielicka 44. Kraków, Podgórze Nowoczesny kompleks budynków wielorodzinnych

PEWNOŚĆ INWESTYCJI TO U NAS STANDARD. Wielicka 44. Kraków, Podgórze Nowoczesny kompleks budynków wielorodzinnych POŚĆ ITYCJI TO U TDRD ielicka Kraków, Podgórze owoczesny kompleks budynków wielorodzinnych Prezentujemy Państwu nową inwestycję awel ervice Osiedle ielicka nowoczesny, starannie zaprojektowany ielicka

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 1 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 Opis dokumentów: 1. Materiały

Bardziej szczegółowo

KM 4300/13. OSOBA KTÓREJ PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU: Krystian Przybyś

KM 4300/13. OSOBA KTÓREJ PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU: Krystian Przybyś KM 4300/13 O P I N I A określająca wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 107 położonego w Krakowie- Podgórzu przy ul. Jerzmanowskiego 34. Dla przedmiotowego spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM JOLANTA LATAŁA Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje w WSZ 2 Zadania inwestycyjne w WSZ w latach 2009-2012 Modernizacja Oddziału Noworodków Koszt: 0,5 mln zł Zakup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN rozliczania zadania inwestycyjnego, zasad wnoszenia wkładów i rozliczeń z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej ROZŁOGI" I. Postanowienia ogólne..1 Zadania inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Nazwa i opis przedmiotu

Nazwa i opis przedmiotu Przedwojenna fotografia przedstawiające płytę żorskiego rynku. 1. przedwojenna przedstawiająca portret zbiorowy komendantów żorskiej policji. 2. z ok XIX/XX wieku. Portret, sepia. 3. z ok XIX/XX wieku.

Bardziej szczegółowo

KONKURS MIEJSKI 9/5. Zespół autorski arch. Tadeusz Michalak arch. Elżbieta Pytlarz arch. Jan Zamasz KONKURS SARP

KONKURS MIEJSKI 9/5. Zespół autorski arch. Tadeusz Michalak arch. Elżbieta Pytlarz arch. Jan Zamasz KONKURS SARP KONKURS SARP Konkurs na opracowanie koncepcji fragmentu Śródmieścia wzdłuż Trasy W-Z został przeprowadzony przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Lublinie na zlecenie Prezydenta i Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

ogród kasztanowy ul. Kalwaryjska 64/10 30-504 Kraków +48 795 57 75 57 biuro@pracowniak.pl

ogród kasztanowy ul. Kalwaryjska 64/10 30-504 Kraków +48 795 57 75 57 biuro@pracowniak.pl przyrodnicze azyle w miejskich przedszkolach / konsultacje architektoniczno-krajobrazowe ogród kasztanowy numer konsultacji: K02 temat: ogród przedszkolny miejsce: ul. Bydgoska 4, Białystok inwestor: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY Jak budować ekologicznie: domy pasywne oraz architektura niskoenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Wężyka 10 PEWNOŚĆ INWESTYCJI TO U NAS STANDARD

Wężyka 10 PEWNOŚĆ INWESTYCJI TO U NAS STANDARD PEWNOŚĆ INWESTYCJI TO U NAS STANDARD, Czyżyny kameralny, energooszczędny budynek mieszkalny bezpieczeństwo i komfort w atrakcyjnej lokalizacji Prezentujemy Państwu naszą najnowszą inwestycję kameralny,

Bardziej szczegółowo

Lubin, Ul. Sybiraków 4

Lubin, Ul. Sybiraków 4 Oferta wynajmu nieruchomości komercyjnej Lubin, Ul. Sybiraków 4 Przedstawiamy ofertę wynajmu prestiŝowej nieruchomości komercyjnej, połoŝonej w centrum Lubina, obok największej na Dolnym Śląsku Galerii

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KONFERENCJA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO oraz IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY BUDYNEK APARTAMENTOWY NA TERENIE KNUROWA osiedle mieszkaniowe Cztery Pory Roku

PIERWSZY BUDYNEK APARTAMENTOWY NA TERENIE KNUROWA osiedle mieszkaniowe Cztery Pory Roku Apartamenty PIERWSZY BUDYNEK APARTAMENTOWY NA TERENIE KNUROWA osiedle mieszkaniowe Cztery Pory Roku Venit projektant osiedla Cztery Pory Roku Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

2.3. Analiza charakteru zabudowy

2.3. Analiza charakteru zabudowy 2.3. Analiza charakteru zabudowy Wieś ułożona jest na planie kwadratu z bocznymi rozgałęzieniami dróg. Większość zabudowy stanowią parterowe murowane budynki (80%) ustawione szczytowo do drogi, pozostałe

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A. AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 05-090 Warszawa/Raszyn Al. Krakowska 94 mgr inŝ. arch.

A N K I E T A. AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 05-090 Warszawa/Raszyn Al. Krakowska 94 mgr inŝ. arch. AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 05-090 Warszawa/Raszyn Al. Krakowska 94 mgr inŝ. arch. Wojciech Obłuski A N K I E T A 1. INFORMACJA NA TEMAT INWESTORA Imię i nazwisko Inwestora:

Bardziej szczegółowo

Kolonia Górczewska. przedmiot odrębnej własności lokali i przeniesie własność na wszystkie zainteresowane. osoby.

Kolonia Górczewska. przedmiot odrębnej własności lokali i przeniesie własność na wszystkie zainteresowane. osoby. Odrębna własność W roku 2008 kontynuowane były prace związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów, niezbędne do umoŝliwienia wyodrębnienia własności poszczególnych lokali. przygotowano kompleksową dokumentację

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO TEMAT: WYDZIELENIE POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO, PRZEBICIE JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO ORAZ ZABUDOWA JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości Lokalizacja Powierzchnia lokalu Stan prawny Województwo małopolskie, powiat M. Kraków, Miasto Kraków, Dzielnica Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

MIENIE ZABUŻAŃSKIE określenie przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkalnego budynku włościańskiego w województwie wołyńskim, powiecie horchowskim

MIENIE ZABUŻAŃSKIE określenie przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkalnego budynku włościańskiego w województwie wołyńskim, powiecie horchowskim MIENIE ZABUŻAŃSKIE określenie przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkalnego budynku włościańskiego w województwie wołyńskim, powiecie horchowskim Wojewoda Małopolski Postanowieniem wydanym na podstawie

Bardziej szczegółowo