z energetyką energooszczędny dom i mieszkanie przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z energetyką energooszczędny dom i mieszkanie przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU"

Transkrypt

1 INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energooszczędny dom i mieszkanie

2 Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15, lok. 1, Warszawa tel , -03, -04, faks Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą w 1990 r. z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego. InE zajmuje się promowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski, dążąc do jej proekologicznej restrukturyzacji. W swojej działalności kieruje się misją: budowania pozytywnych relacji między rozwojem społecznym i gospodarczym a ochroną środowiska oraz występowania w interesie obecnego i przyszłych pokoleń. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju współpracuje z krajowym i europejskim ruchem pozarządowym. Instytut ma doświadczenie w tworzeniu strategii ekorozwoju wspólnie ze społecznościami lokalnymi ich samorządami i partnerami społecznymi, ekologicznymi i partnerami otoczenia biznesu. Opracowania InE wykorzystują parlamentarzyści, administracja rządowa i samorządowa, naukowcy, studenci i uczniowie. Instytucje i osoby pragnące wesprzeć działalność na rzecz ekorozwoju mogą dokonywać wpłat na konto: Bank PeKaO SA, II Oddział w Warszawie Wpłaty w PLN: Redakcja językowa: Anna Grzegrzółka Projekt serii i okładki: Joanna Chatizow & Leszek Kosmalski Wydawnictwo WIATR s. c. Skład komputerowy: Leszek Kosmalski Druk i oprawa: Grafix Centrum Poligrafii ul. Bora Komorowskiego Gdańsk Copyright by Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2011 ISBN: Wydrukowano na papierze ekologicznym

3 INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. ENERGOOSZCZĘDNY DOM I MIESZKANIE Broszura wydana w ramach projektu Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Autorzy: ARKADIUSZ WĘGLARZ PAWEŁ PIETRACZYK RENATA STĘPIEŃ Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Reportaże i wywiad: KATARZYNA TEODORCZUK Instytut na rzecz Ekorozwoju Warszawa, listopad 2011

4 energooszczędny dom i mieszkanie SPIS TREŚCI Przedmowa 4 1. Wprowadzenie 5 2. Historia budownictwa energooszczędnego 6 3. Definicja budownictwa energooszczędnego 6 4. Kryteria domu i mieszkania energooszczędnego Wytyczne do projektowania domów energooszczędnych 8 5. Rozwiązania konstrukcyjne w domu i mieszkaniu energooszczędnym Ocieplenie podłogi na gruncie oraz fundamentów Ściany zewnętrzne Izolacja poddasza i dachu Dodatkowe ocieplenie Instalacje w domu i mieszkaniu energooszczędnym Systemy grzewcze Wentylacja Przygotowanie ciepłej wody użytkowej Zużycie energii elektrycznej Nowe technologie budowy przegród zewnętrznych w domach i mieszkaniach energooszczędnych Koszty i opłacalność budowy domu i mieszkania energooszczędnego Termomodernizacja istniejących budynków mieszkalnych Znaczenie budownictwa energooszczędnego w aspekcie realizacji polityk energetycznych Polski i Unii Europejskiej Energooszczędność w architekturze wywiad z Dariuszem Śmiechowskim, architektem Podsumowanie 24 Literatura 24 Kilka słów o energooszczędnym domu reportaż Energooszczędny dom państwa Wasilewskich reportaż wkładka wkładka 2

5 SPIS TABEL z energetyką przyjazną środowisku za pan brat 1. Roczne zużycie energii dla różnych systemów elektrycznego ogrzewania wody 14 SPIS RYSUNKÓW 1. Sposób na dom energooszczędny 9 2. Potencjalne mostki termiczne w budynku Energooszczędne osiedle domów jednorodzinnych w Szwecji 19 AGD ASP EPBD EURIMA Sprzęty gospodarstwa domowego Akademia Sztuk Pięknych Energy Performance of Buildings Directive (2002/91/EC) - dyrektywa dotycząca charakterystki energetycznej budynków European Insulation Manufacturers Association (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Izolacji) K KAPE kwh LED OZE PN U UE Stopnie wg Kelvina Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Kilowatogodzina Light-emitting diode (dioda elektroluminescencyjna) Odnawialne źródła energii Polska norma Współczynnik przenikania ciepła Unia Europejska Wykaz skrótów FS12 Płyty styropianowe W Watt IEO Instytut Energetyki Odnawialnej XPS Płyta polistyrenu ekstrudowanego InE Instytut na rzecz Ekorozwoju jtk/m 3 Stężenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych 3

6 energooszczędny dom i mieszkanie Przedmowa Oddajemy do rąk Państwa broszurę przygotowaną i wydaną w ramach projektu Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat, którego celem jest poszerzenie lub utrwalenie wiedzy na temat energetyki przyjaznej środowisku, w szczególności produktów z nią związanych, oddziaływania energetyki na środowisko oraz zebranie i rozpowszechnienie informacji na temat lokalnych i regionalnych inicjatyw promujących energetykę przyjazną środowisku w Polsce. W ten sposób chcemy włączyć się w prowadzoną dyskusję na temat przyszłości energetyki w Polsce, z praktycznym ukierunkowaniem na potrzebę rozwoju energetyki przyjaznej środowisku. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do zmiany zachowań użytkowników energii, wpłynie na wybory biznesowe, a także przyniesie ze sobą potrójne korzyści w postaci: ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko (zwłaszcza wzmocni ochronę klimatu), tworzenia miejsc pracy w skali lokalnej, a także uzyskania korzyści finansowych. Projekt polega na: przeprowadzeniu i opracowaniu wyników badania socjologicznego, przygotowaniu i dystrybuowaniu materiałów informacyjnych (ulotki, broszury, płyta CD, plakaty) dotyczących różnych zagadnień związanych z energetyką i środowiskiem, a także przeprowadzeniu warsztatów regionalnych (z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizowania uczestników) i konferencji końcowej. Szczególna rola przypadnie działaniom promocyjnym przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu, a także ich wynikom. Prace te wykonuje zespół Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE) przy merytorycznym wsparciu Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) oraz we współpracy z utworzonym specjalnie zespołem społecznych informatorów regionalnych (SIR). Projekt został sfinansowany głównie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niniejsza broszura jest jedną z jedenastu, które są przygotowane w ramach projektu. Każda broszura jest produktem edukacyjnym wykorzystującym wkład wiedzy fachowej partnerów projektu KAPE i IEO oraz materiał o charakterze reportażowym, przygotowany przez ekspertów InE. Broszury służyć mają przybliżeniu czytelnikowi danego produktu lub usługi opartej na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie energetyki przyjaznej środowisku, w sposób odpowiedni do jego poziomu wiedzy oraz zachęceniu go do dalszego interesowania się tym tematem lub aktywnego działania na rzecz skorzystania lub wdrożenia danych usług, ewentualnie wprowadzenia danego produktu na rynek Polski, także z pobudek ekologicznych. Każda broszura promuje nowy sposób myślenia o energetyce i środowisku, zgodny z założeniami zrównoważonego rozwoju, tzn. zwrócona jest w nich uwaga na ograniczenia środowiskowe w rozwoju i na stosowanie produktów oraz usług związanych z wykorzystaniem energetyki przyjaznej środowisku. Przygotowano następujące broszury: Mała biogazownia rolnicza Dom pasywny Energetyka rozproszona Energia w gospodarstwie rolnym Energia w obiekcie turystycznym Energooszczędny dom i mieszkanie Inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii Samochód elektryczny Urządzenia konsumujące energię Zielona energia Zrównoważone miasto zrównoważona energia 4

7 z energetyką przyjazną środowisku za pan brat 1. Wprowadzenie Współczesny dom musi być przyjazny zarówno dla swoich mieszkańców, jak i dla środowiska naturalnego. Dlatego powinien być projektowany razem z otoczeniem, z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz warunków mieszkaniowych i społecznych. Jednocześnie budynek taki musi charakteryzować się małym zużyciem energii. Ten ostatni aspekt staje się szczególnie ważny z powodu konieczności poszanowania konwencjonalnych nośników energii w skali globalnej oraz pogarszającego się stanu środowiska naturalnego. Zasobami naturalnymi należy gospodarować oszczędnie, mając na uwadze ich zachowanie dla przyszłych pokoleń, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo rosnące systematycznie koszty energii stanowią coraz większe obciążenie budżetów domowych. Liczymy, co się bardziej opłaca: ponieść większe koszty inwestycyjne i zmniejszyć eksploatacyjne ogrzewania pomieszczeń, a może budować tradycyjnie, spełniając jedynie podstawowe wymogi norm energetycznych. Podejmowanie decyzji jest coraz trudniejsze, wymaga też coraz większej wiedzy. Nowe możliwości stwarza postęp technologiczny w budownictwie, który przejawia się w opracowywaniu i wdrażaniu nie tylko nowych rozwiązań konstrukcyjnych, ale także efektywniejszych systemów energetycznych dla budynków. Wyczerpujące się zasoby konwencjonalnych surowców energetycznych, a także konieczność większej dbałości o stan środowiska naturalnego, wymusiły wprowadzenie oszczędności w zużyciu energii w sektorze mieszkalnictwa. Już w latach 70. XX wieku podjęto badania oraz zaczęto realizację nowatorskich przedsięwzięć, których celem było radykalne obniżenie energochłonności budynków. W wyniku tych działań rozwija się obecnie typ budownictwa, określony mianem energooszczędnego, który charakteryzuje się zmniejszonym zużyciem energii i wykorzystaniem jej odnawialnych źródeł do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku. W związku z nowelizacją Dyrektywy EPBD (The Energy Performance of Buildings Directive 2002/91/EC) dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, rozwiązania energooszczędne w budownictwie niedługo okażą się koniecznością. Nowelizacja przyjęta w 2010 roku głosi, iż członkowie krajów unijnych są zobowiązani do sporządzenia wykazu aktualnych krajowych instrumentów i środków w tym zakresie oraz, w razie potrzeby, zaproponowania kolejnych narzędzi do dnia 30 czerwca 2011 roku. Postanowienia dyrektywy powinny wejść w życie w państwach członkowskich najpóźniej do 9 stycznia 2013 roku, poza pewnymi wyjątkami, dotyczącymi budynków innych niż zajmowane przez władze publiczne, które zaczną obowiązywać od 9 lipca 2013 roku. Dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) to podstawa prawna działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej. Dokument wprowadza cztery wymagania, których wdrożenie spoczywa na państwach członkowskich Unii Europejskiej. Pierwszym jest wdrożenie metodologii obliczania całościowej efektywności energetycznej budynku, a nie osobno dla poszczególnych jego części. Drugi z kolei ważny element to ustalenie minimalnych norm dla budynków nowych i już istniejących. Ważna jest także inspekcja i ocena instalacji grzewczych i chłodzących. Ostatnim, ale równie ważnym elementem znowelizowanej dyrektywy jest system oceny charakterystyki energetycznej budynków i mieszkań, którego rezultatem są świadectwa charakterystyki energetycznej. Takim świadectwem będzie musiał legitymować się prawie każdy budynek i lokal mieszkalny, budynek zamieszkania zbiorowego czy użyteczności publicznej, zarówno nowy jak i remontowany. Dyrektywa przedstawia też wymagania odnośnie opracowywania krajowych planów mających na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Planuje się także ustanawianie niezależnych systemów kontroli świadectw charakterystyki energetycznej i sprawozdań z przeglądów. Zmodernizowana dyrektywa EPBD zobowiązuje państwa członkowskie do stworzenia takich warunków prawnych i rynkowych, aby od 31 grudnia 2020 roku wszystkie nowo powstające budynki były niskoenergetyczne lub pasywne (prawie nie zużywające energii). W przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz stanowiących ich własność ma to nastąpić jeszcze wcześniej, bo już od 31 grudnia 2018 roku. EURIMA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Izolacji) szacuje, że w samej Europie dostosowanie budynków do wymogów Dyrektywy EPBD spowoduje stworzenie 5

8 energooszczędny dom i mieszkanie blisko 500 tys. nowych miejsc pracy. Jednocześnie poprzez dywersyfikację źródeł energii i jej oszczędzanie uniezależnimy się od niestabilnych politycznie dostawców surowców energetycznych. 2. Historia budownictwa energooszczędnego Już w latach 70. XIX w. pojawiło się określenie domu energooszczędnego czy niskoenergetycznego. Był to czas pierwszych kryzysów naftowych i zaczęto poszukiwać alternatywnych źródeł energii naturalnej. Szczególną uwagę zwrócono wtedy na rolę energii słonecznej w budownictwie. Kiedy urządzenia do pozyskiwania energii słonecznej upowszechniły się, wykreowano dom pasywny, który kumuluje energię na przykład z promieniowania słonecznego. Stąd pochodzi nazwa domu niskoenergetycznego, a dom pasywny to jego bardziej restrykcyjna odmiana. Ideą obu rodzajów domów jest przede wszystkim efektywne izolowanie termiczne, w którym dzięki elementom przegród energia słoneczna akumulowana w ścianach budynku jest odpowiednio kontrolowana. Pierwszy dom pasywny został zbudowany w 1990 roku w Darmstadt w Niemczech. Budownictwo pasywne ma jednak o wiele dłuższą historię. Budynek w Darmstadt to efekt 12 lat ciężkiej pracy zespołu wizjonerów, dzięki którym eksperyment naukowy przerodził się w coraz popularniejszą technologię budowania domów. Wszystko zaczęło się od rozmowy szwedzkiego profesora Bo Adamsona z Wolfgangiem Feistem na konferencji w Düsseldorfie w maju 1988 roku. Mimo iż w 2005 roku liczbę obiektów w technologii pasywnej szacowano już na ponad , znacznie powszechniejsze są realizacje domów energooszczędnych. Tylko dzięki zastosowaniu w nich lepszej izolacji przegród zewnętrznych i wyższej jakości okien oraz wymienników ciepła z wentylacji, koszty utrzymania są cztero- pięciokrotnie niższe niż w domach wzniesionych w technologii tradycyjnej. W latach 90. w Polsce energochłonność budynków była o ponad 50% wyższa od średniej unijnej. Zauważalna jest jednak poprawa tej negatywnej sytuacji. Dokonuje się to dzięki wprowadzeniu energooszczędnych technologii w nowym budownictwie oraz termomodernizacji starych obiektów. Średni wskaźnik poprawy efektywności ogrzewania budynków w krajach unijnych w latach był wprawdzie pięciokrotnie niższy niż w Polsce, nie mniej jednak standard polskich budynków nadal jest dużo niższy od standardu energetycznego obiektów w krajach starej UE. Ciągle mamy jeszcze dużo do zrobienia w tej dziedzinie, aby sprostać wyzwaniom postawionym przed sektorem budownictwa przez nowe regulacje prawne. 3. Definicja budownictwa energooszczędnego W warunkach polskich budynkiem energooszczędnym jest obiekt, dla którego wartość wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania i wentylacji E jest na poziomie mniejszym niż 70 kwh/m 2 na rok. Natomiast dla budynków projektowanych jeszcze w 2008 roku wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie budynku mieszkalnego spełniającego wymagania zawarte w obowiązujących wówczas przepisach to około kwh/m 2 powierzchni użytkowej na rok. Budynki energooszczędne najczęściej klasyfikuje się podając wartości progowe zużycia energii na metr kwadratowy powierzchni użytkowej np. w litrach oleju opałowego na m 2 powierzchni ogrzewanej. Według tej klasyfikacji możemy wyróżnić: 6 1.

9 z energetyką przyjazną środowisku za pan brat Budynki energooszczędne 7-litrowe Charakteryzują się zapotrzebowaniem na energię cieplną na poziomie ok. 70 kwh/m 2, czyli ok. 7 litrów oleju opałowego na m 2 ogrzewanej powierzchni na rok. Budynki energooszczędne 5-litrowe Budynek 5-litrowy to taki, w którym na pokrycie strat cieplnych zużywa się 5 litrów oleju opałowego na m 2 powierzchni ogrzewanej w skali roku czyli cechuje go zapotrzebowanie na energię cieplną rzędu 50 kwh/m 2. Koszt wybudowania tego typu budynku jest o ponad 10% wyższy niż budynku referencyjnego budowanego według obowiązujących przepisów w Polsce, czyli zużywającego na ogrzewanie około 120 kwh/m 2 powierzchni użytkowej energii cieplnej na rok. Budynki niskoenergetyczne 3-litrowe Budynek 3-litrowy to taki, w którym na pokrycie strat cieplnych zużywa się 3 litry oleju opałowego na m 2 powierzchni ogrzewanej w skali roku czyli cechuje go zapotrzebowanie na energię cieplną rzędu 30 kwh/m 2. Koszt tego typu budynku jest już o około 15% wyższy od ww. budynku referencyjnego w Polsce. Dla porównania, w budynku pasywnym zapotrzebowanie na energię cieplną wynosi maksymalnie 15 kwh/m 2, czyli 1,5 litra oleju opałowego lub 1,5 m 3 gazu ziemnego na m 2 w skali roku. Budynek zeroenergetyczny Prowadzone badania i doświadczenia doprowadziły do powstania budynków samowystarczalnych pod względem energetycznym. W tych eksperymentalnych domach w ogóle nie korzysta się z konwencjonalnych źródeł energii ani do ogrzewania, ani do oświetlenia, ani nawet do zasilania sprzętu AGD. Mało tego, powstały nawet domy, które mogą produkować energię i jej nadwyżki sprzedawać do państwowej sieci energetycznej. Jednak te super nowoczesne technologie są jeszcze zbyt kosztowne i powszechne ich zastosowanie w budownictwie nie jest jeszcze ekonomicznie uzasadnione. Różnice między domem energooszczędnym a pasywnym: Dom energooszczędny to budynek, w którym roczne zapotrzebowanie na energię cieplną jest niższe od 70 kwh/m 2. Kluczowymi cechami takich domów są: dobra izolacja cieplna, zredukowane mostki cieplne, szczelność i kontrolowana wentylacja. Dom pasywny to budynek, w którym zapotrzebowanie na energię cieplną jest tak niskie, że można zrezygnować z osobnego systemu grzewczego bez utraty komfortu jego użytkowania. Oznacza to, że roczne zapotrzebowanie na energię cieplną w takim domu jest niższe od 15 kwh/m Kryteria domu i mieszkania energooszczędnego Do zmieniających się wymogów w zakresie efektywności energetycznej budynków dostosowywana jest nowa oferta pracowni projektowych. Powoli staje się to regułą, że do standardowych projektów domów dołączane są specjalne katalogi z kolekcjami domów energooszczędnych. Pracownie przygotowują też tzw. pakiety energooszczędne, które pokazują, co i jak zmienić w standardowym projekcie, aby podwyższyć standard energetyczny domu. A wszystko po to, aby zwiększyć energooszczędność domu i zmniejszyć koszty jego ogrzewania, przy zachowaniu efektywności ekonomicznej oraz komfortu użytkowania

10 energooszczędny dom i mieszkanie Istnieje szereg kryteriów, jakie należy spełnić, aby dom mógł nosić miano energooszczędnego. Do typowych cech takiej budowli należy zwarta bryła i spora powierzchnia przeszkleń na nasłonecznionej, południowej elewacji. 4.1 Wytyczne do projektowania domów energooszczędnych Budynek energooszczędny zużywa mniej więcej 70 kwh/m 2 w ciągu roku. Dla porównania, domy standardowe zużywają od 150 do nawet 200 kwh/m 2 rocznie. Jest to energia końcowa zużywana do ogrzania domu. Wielkość ta nie uwzględnia energii potrzebnej do podgrzewania wody. Domy energooszczędne najczęściej buduje się jako murowane: trój- lub dwuwarstwowe lub szkieletowe, których konstrukcja ułatwia zastosowanie bardzo grubej izolacji termicznej. Ściany jednowarstwowe w domu energooszczędnym sprawdzą się tylko jeśli będą wykonane z bloczków styropianowych wypełnianych zbrojonym betonem. Nieistotne jest, czy zdecydujemy się na beton komórkowy, ceramikę, keramzytobeton czy silikaty. Ważne jest natomiast to, aby ściany miały odpowiednie parametry cieplne. W ścianach domu energooszczędnego powinny one wynosić 0,15-0,2 W/(m 2. K). Oto podstawowe wymagania, których spełnienie daje szansę na energooszczędny dom: odpowiednia działka budowlana pozwalająca na zorientowanie budynku w kierunku południowym oraz wykorzystanie naturalnych warunków terenowych (zagłębień, skarp, drzew itd.), zapewnienie jak najlepszej termoizolacyjności wszystkich przegród zewnętrznych, zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych), wyeliminowanie mostków termicznych, zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego: kotła kondensacyjnego lub pompy ciepła, możliwość wykorzystywania ciepła z energii słonecznej (montaż instalacji solarnej), zastosowanie energooszczędnych urządzeń nie tylko AGD i oświetlenia, ale również zużywających wodę (baterie umywalkowe, wannowe, spłuczki w. c. itp.), energooszczędności w domu sprzyja wyraźny podział budynku na strefy termiczne: C łazienka, C pokoje dzienne, salon, pokoje dla dzieci, gabinet, C kuchnia, sypialnie, C korytarze, pokoje do ćwiczeń lub gry w bilard, C pomieszczenia gospodarcze: składzik, spiżarnia, pralnia, weranda, 4-8 C garaż, magazyn narzędzi i sprzętu ogrodowego. Różnica temperatury pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami nie powinna przekraczać 8 C, wtedy bowiem ściany działowe mogą być tanie i stosunkowo cienkie (12 cm). Jeśli różnice miały być większe, ściany wewnętrzne trzeba ocieplać, a więc musiałyby być znacznie grubsze. Dopiero takie kompleksowe podejście może przynieść zamierzony efekt, czyli zaprojektowanie domu, w którym zużycie energii będzie znacząco niższe niż w tzw. domach standardowych, czyli budowanych wg obecnie obowiązujących przepisów. Budownictwo energooszczędne kładzie nacisk na takie skonstruowanie domu, aby minimalizować jego koszty utrzymania, w stosunku do kosztów utrzymania domów budowanych w innych technologiach, z wykorzystaniem standardowych rozwiązań konstrukcyjnych. Energia elektryczna w każdym domu jest potrzebna do oświetlenia, zapewnienia wentylacji, ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej, czy też do działania urządzeń domowych. Opłaty za energię uzależnione są oczywiście od ilości zużywanej energii. Oznacza to, że im mniej energii zużyjemy, tym niższe będą rachunki za prąd. Oczywiście, o ile koszty energii związane z działaniem urządzeń domowych, czy oświetlenia pomieszczeń uzależnione są przede wszystkim od indywidualnych decyzji i nawyków mieszkańców, o tyle koszty energii zużywanej na ogrzewanie domu, przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wentylację uzależnione są w dużej mierze od zastosowanego rozwiązania budowlanego i przestrzennego. 8

11 z energetyką przyjazną środowisku za pan brat Sposób na dom energooszczędny brak mostków termicznych izolacja cieplna przewodów instalacji ściany zewnętrzne o wysokiej izolacyjności cieplnej wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła dach o podwyższonej izolacyjności termicznej kolektory słoneczne do nagrzewania ciepłej wody ogrzewanie niskotemperaturowe podłogowe i grzejnikowe Rysunek 1 niskotemperaturowy (kondensacyjny) kocioł z regulacją pogodową okna i drzwi o wysokiej izolacyjności termicznej gruntowy wymiennik ciepła podwyższona izolacyjność cieplna fundamentów i ścian zagłębionych w gruncie podwyższona izolacyjność cieplna podłogi Jeśli już na etapie budowy zainwestujemy w dom energooszczędny, wówczas koszty jego utrzymania związane z energią, na pewno spadną. A znaczenie tych decyzji rośnie wraz z tendencją wzrostową cen energii. Podczas wyboru projektu domu energooszczędnego warto zwrócić uwagę, czy dany projekt posiada w dokumentacji technicznej konkretne dane, tj.: Informacje dotyczące prawidłowego usytuowania domu na działce względem stron świata. Szczegóły rozwiązań ocieplania ścian, dachu, stropu, podłogi, balkonu, a także rozwiązania eliminujące bądź ograniczające występowanie mostków termicznych (rys. 1). Mostki termiczne (cieplne) to słabe miejsca w ociepleniu, przez które ciepło ucieka z domu najszybciej. Sposoby mocowania okien z ograniczeniem występowania mostków termicznych, a także schemat wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Rekuperator to urządzenie stosowane w systemach wentylacyjnych, które umożliwia odzyskiwanie (rekuperację) ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz budynku. 5. Rozwiązania konstrukcyjne w domu i mieszkaniu energooszczędnym Kluczowy wpływ na uzyskanie właściwego komfortu termicznego pomieszczeń ma odpowiednie zaizolowanie oraz ocieplenie wszystkich przegród budynku. Niepoprawnie wykonane ściany konstrukcyjne, zbyt mała ilość materiałów izolujących na poddaszu, czy podłodze powodują, że roczne wydatki na ogrzewanie mogą sięgać astronomicznych sum. Utrata ciepła przez niewłaściwie zbudowane przegrody sprawia, że marnowane może być ponad 70% energii przeznaczonej do ogrzewania domu. Zadbanie o dostateczny poziom izolacji termicznej wpływa zatem nie tylko na mniejsze koszty utrzymania domu, lecz także zapewnia wysoki komfort cieplny pomieszczeń. Istotne znaczenie dla poprawnego przygotowania przegród budowlanych mają rodzaj i grubość materiałów konstrukcyjnych oraz izolujących. Budynek równomiernie i poprawnie ocieplony to taki, w którym materiał izolujący jest zamontowany od zewnętrznej strony przegród, co ogranicza ilość mostków termicznych i poprawia akumulowanie ciepła w ścianach. Wykorzystanie podczas 9

12 energooszczędny dom i mieszkanie budowy domu materiałów konstrukcyjnych odznaczających się wysoką akumulacją ciepła oraz niskim współczynnikiem jego przewodzenia umożliwia ułożenie mniejszej warstwy ocieplenia. Decydując się na konkretne rozwiązania technologiczne warto zatem sprawdzić, czy grubość izolacji będzie spełniała swoje zadanie. Zastosowanie zbyt małej ilości materiału spowoduje, iż uzyskanie dobrego współczynnika przenikania ciepła okaże się niemożliwe. Natomiast położenie zbyt grubej warstwy izolacyjnej będzie nieopłacalne ekonomicznie prawdopodobne różnice w stratach ciepła mogą być na tyle niskie, że inwestycja nigdy się nie zwróci. 5.1 Ocieplenie podłogi na gruncie oraz fundamentów Znaczące straty ciepła przez przenikanie występują w przypadku podłóg na gruncie oraz fundamentów. Obowiązujące przepisy budowlane wymagają, by te przegrody konstrukcyjne miały współczynniki przenikania nie większe niż 0,45 W/(m 2 K) dla budynków tradycyjnych oraz 0,15-0,20 W/(m 2 K) dla domów energooszczędnych i pasywnych. Najłatwiejszą metodą ocieplenia przegród przyziemnych jest położenie płyt polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Materiał ten ma lepsze właściwości termiczne niż styropian, dzięki czemu nie ma konieczności układania warstw grubszych niż cm. Tworzywo XPS doskonale sprawdza się ponadto przy bezpośrednim kontakcie z gruntem, a także pod znacznym obciążeniem wylewki betonowej. Polistyren ekstrudowany zastąpić można specjalną, wzmocnioną wełną mineralną do izolacji fundamentów. Jej hydrofobizowana i nienasiąkliwa powierzchnia jest odporna na kapilarne podciąganie wody, dzięki czemu ryzyko zawilgocenia izolacji zostało znacząco ograniczone. Wełnę stosować można jednak jedynie w przypadku, gdy poziom wód gruntowych znajduje się poniżej linii fundamentów. 5.2 Ściany zewnętrzne Ściany konstrukcyjne, ze względu na swoją dużą powierzchnię, przyczyniają się do strat ciepła na poziomie nawet 30-35%. Taka ilość traconej energii powoduje, że w trakcie sezonu grzewczego źle ocieplony budynek bardzo szybko ulega wychłodzeniu. Osiągnięcie dobrej izolacyjności cieplnej ścian związane jest zarówno z grubością zastosowanej izolacji, jak i dokładnością wykonania oraz materiałami użytymi do budowy samych przegród. Szczególne znaczenie ma to w przypadku ścian jednowarstwowych. Wykonanie ich z materiałów ciepłochronnych pozwala na zastosowanie cieńszej warstwy, bądź nawet teoretycznie rezygnacji z warstwy ocieplenia. Beton komórkowy, beton keramzytowy z wkładką styropianową oraz ceramika poryzowana umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła U na poziomie 0,19-0,26 W/ (m 2 K), co jest wartością zdecydowanie niższą od wymaganej prawem budowlanym U=0,30 W/ (m 2 K). W praktyce konieczność stosowania izolacji cieplnej dotyczy nawet ścian dwu- oraz trzywarstwowych, bowiem materiały konstrukcyjne, pomimo spełniania norm izolacyjności cieplnej przewidzianych prawem, nie zapewniają ochrony cieplnej pozwalającej oszczędzać energię. Spośród wszystkich metod ocieplania przegród pionowych najczęściej wykorzystywana jest metoda lekka mokra warstwa wełny mineralnej lub styropianu przykrywana jest warstwą tynku, co pozwala na ocieplenie budynku i uzyskanie estetycznej elewacji. Osiągnięcie dobrych efektów umożliwia również metoda lekka sucha materiał termoizolacyjny umieszczany jest pomiędzy drewnianym lub metalowym rusztem przytwierdzonym do ściany, pokrywany wiatroizolacją i wykańczany zewnętrzną okładziną (oblicówka drewniana lub winylowa). Metoda ta doskonale nadaje się do ocieplania domów o konstrukcji szkieletowej, a ponadto charakteryzuje się łatwością wykonania. Znacznie więcej pracy wymaga, odchodząca do lamusa, metoda ciężka mokra. Stosowanie siatki zbrojącej oraz grubowarstwowego tynku znacznie obciąża bowiem ścianę i jest kosztowne. Grubość warstwy termoizolacyjnej zawsze powinna być uzależniana od technologii budowy przegród i zastosowanej metody ocieplenia. Ogólnie przyjmuje się, że minimalna grubość termoizolacji powinna wynosić 20 cm, a w przypadku domów energooszczędnych 30 cm, co zapewnia osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian na poziomie 0,20-0,25 W/(m 2 K). 10

13 z energetyką przyjazną środowisku za pan brat 5.3 Izolacja poddasza i dachu Duże straty ciepła przez przenikanie występują przede wszystkim przez nieogrzewane poddasza oraz dach. Zastosowanie do ocieplenia poddasza materiału izolacyjnego o grubości co najmniej 18 cm pozwala na uzyskanie przyzwoitego współczynnika przenikania ciepła U dla tej przegrody. Najczęściej wykorzystywanym materiałem jest wełna mineralna, zapewniająca łatwość układania oraz możliwość szybkiego docięcia na wymiar. Surowiec należy mocować wraz z warstwą folii aluminiowej lub welonem szklanym zapewniającymi dodatkową ochronę oraz nie przepuszczającymi ciepła. W podobny sposób wykonuje się ocieplenie dachu. Zastosowanie wełny mineralnej pozwala na dokładne umieszczenie jej między krokwiami tak, by do minimum ograniczyć wszelkie pustki powietrzne. Alternatywę stanowią włókno celulozowe oraz styropian FS 12 łączony na pióro-wpust. Grubość każdego z zastosowanych materiałów do ocieplenia dachu nie powinna być mniejsza niż 20 cm. Pamiętajmy, że straty ciepła przez przenikanie w tej przegrodzie mogą dochodzić nawet do 25%, zatem właściwe wykonanie izolacji termicznej zapewnia oszczędności w kosztach ogrzewania. Prawo budowlane ustala minimalny współczynnik przenikania cieplnego dla dachów i stropodachów na poziomie U 0,25 W/ (m 2 K), a w domach energooszczędnych U 0,20 W/ (m 2 K). 5.4 Dodatkowe ocieplenie Wykonując termoizolację domu nie należy zapominać o ociepleniu newralgicznych miejsc, przez które mogą następować duże straty ciepła. Oprócz całej powierzchni przegród budowlanych istotne jest zaizolowanie narożników budynku, a także przestrzeni wokół ościeży, nadproży i w miejscach łączenia płyt balkonowych ze ścianą budynku. Mostki termiczne występujące w tych obszarach przyczyniają się bowiem do znaczących strat ciepła (rys. 2). Równie starannego ocieplenia wymagają ściany wewnętrzne oddzielające przestrzeń ogrzewaną od nieogrzewanej. Przy dużej powierzchni nieocieplonej ściany oddzielającej wnętrze ogrzewane od nieogrzewanego znacznie obniża się komfort termiczny w pomieszczeniu ogrzewanym, a to oznacza straty ciepła i większe rachunki za ogrzewanie. Prawo budowlane współczynnik przenikania ciepła U dla ścian wewnętrznych określa na poziomie 1,0 W/(m 2 K), co jest Potencjalne mostki termiczne w budynku Rysunek 2 11

Jak zbudować dom poradnik

Jak zbudować dom poradnik Jak zbudować dom poradnik Technologie Koszty budowy Finansowanie inwestycji Domem energooszczędnym jest budynek, na którego ogrzanie zużywamy przynajmniej o 30% mniej energii niż w typowych budynkach,

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość

Bardziej szczegółowo

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER 2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER wstęp Każdy właściciel chciałby uniknąć strat ciepła związanych z ogrzewaniem budynku w porze zimowej. Nie wystarczy tylko zaizolować dach czy też ściany, ale

Bardziej szczegółowo

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Prezentacja audiowizualna opracowana w ramach projektu Nowy Ekspert realizowanego przez Fundację Poszanowania Energii Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

budownictwo niskoenergetyczne

budownictwo niskoenergetyczne budownictwo niskoenergetyczne lata 80-te XX w. Dania, Szwecja niskoenergetyczny standard budynków nowych znaczne grubości termoizolacji minimalizowanie mostków termicznych szczelność powietrzna budynków

Bardziej szczegółowo

Jak budować? Budować tanio czy energooszczędnie? XV Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach Nowe technologie w budownictwie

Jak budować? Budować tanio czy energooszczędnie? XV Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach Nowe technologie w budownictwie Jak budować? Budować tanio czy energooszczędnie? XV Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach Nowe technologie w budownictwie dr inż. Zbigniew Suchorab dr inż. Andrzej Raczkowski Cele Prezentacji Porównanie

Bardziej szczegółowo

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika dr Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 05.07.2012 r., Kraków 1. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

1 III Akademia Energooszczędności. dr inż. arch. Miłosz Lipiński www.lipinscy.pl Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW

1 III Akademia Energooszczędności. dr inż. arch. Miłosz Lipiński www.lipinscy.pl Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW DLACZEGO WARTO BUDOWAĆ DOMY ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE? 1 III Akademia Energooszczędności dr inż. arch. Miłosz Lipiński Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW Struktura zużycia energii pierwotnej w Polsce

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella System 20 cm PLUS łączy zalety bloków SILKA i YTONG z bloczkami YTONG MULTIPOR i jest najlepszym oraz najnowocześniejszym rozwiązaniem budowlanym proponowanym przez firmę Xella. Jego stosowanie gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL

Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL POPLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i FIZYKI BUDOWLI Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL Inwestor słyszy Dom, który nie traci energii Dom pasywny, czyli tanie

Bardziej szczegółowo

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY Jak budować ekologicznie: domy pasywne oraz architektura niskoenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ MAŁOPOLSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA DOBRA TERMOMODERNIZACJA W PRAKTYCE PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

Standardowy dom energooszczędny Termoizolacja

Standardowy dom energooszczędny Termoizolacja Standardowy dom Termoizolacja Fundament styrodur pionowa (dookoła płyty fundamentowej) 20 cm Dach styropian 20 cm styropian 30 cm Ściana Tylko jedna (zewnętrzna) warstwa izolacji 15 cm Mostki termiczne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Stare i nowe budynki. energooszczędne

Stare i nowe budynki. energooszczędne Stare i nowe budynki. energooszczędne Szczecin 15.04.2016 r. Dorota Pierzchalska Kierownik Działu Markietingu Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. dpierzchalska@kape.gov.pl Niezależny ekspert w obszarze

Bardziej szczegółowo

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w KAPE S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej PW 2010-07-13

Bardziej szczegółowo

Istniejące i nowe budynki. energooszczędne przykłady dobrych praktyk

Istniejące i nowe budynki. energooszczędne przykłady dobrych praktyk Istniejące i nowe budynki. energooszczędne przykłady dobrych praktyk Szczecin 15.04.2016 r. Dorota Pierzchalska Kierownik Działu Markietingu Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. dpierzchalska@kape.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

audyt energetyczny budynku.

audyt energetyczny budynku. Sektor budowlany zużywa 40% całkowitej energii w UE, więc realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach nie jest możliwe. Około 85% tej energii jest przeznaczana

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energooszczędne i pasywne a ochrona klimatu

Budownictwo energooszczędne i pasywne a ochrona klimatu Budownictwo energooszczędne i pasywne a ochrona klimatu Wywołane zmianami klimatycznymi fale upałów zwiększają popyt na pochłaniające dużo energii szczególnie elektrycznej systemy klimatyzacyjne. W warunkach

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PASYWNE nowy standard w budownictwie. Konferencja Energia, Ekologia, Ekonomia. Dębica 12.09.2013

BUDOWNICTWO PASYWNE nowy standard w budownictwie. Konferencja Energia, Ekologia, Ekonomia. Dębica 12.09.2013 BUDOWNICTWO PASYWNE nowy standard w budownictwie Konferencja Energia, Ekologia, Ekonomia. Dębica 12.09.2013 PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH 1. Idea budownictwa pasywnego. 2. Cechy budynku pasywnego. 3.

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła DOCENIAMY TWOJĄ TROSKĘ O ŚRODOWISKO Stawiając na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła REQURA dokonujesz dobrego wyboru dla siebie i środowiska.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne Optymalizacja rozwiąza zań energooszczędnych, a oszczędno dności eksploatacyjne Bartosz PrzysięŜny Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl Plan prezentacji 1. W którą stronę idzie

Bardziej szczegółowo

Co zrobić aby stary dom stał się energooszczędny?

Co zrobić aby stary dom stał się energooszczędny? Co zrobić aby stary dom stał się energooszczędny? Domy energooszczędne i pasywne charakteryzują się dużo mniejszym zapotrzebowaniem na energię w porównaniu do swoich standardowych odpowiedników. Jest to

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

budownictwo niskoenergetyczne - standard pasywny

budownictwo niskoenergetyczne - standard pasywny budownictwo niskoenergetyczne - standard pasywny 1 budownictwo zrównoważone zasada 4r zmniejszenie (reduce): materiały budowlane zużycie energii ponowne użycie (reuse): ponowne użycie materiałów recykling

Bardziej szczegółowo

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii dla Ministerstwa Środowiska 1975 Problemy zagrożenia i ochrony środowiska naturalnego w opinii publicznej Pozytywne oceny środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE Projektowanie, wdrożenie, audyty dr inż. Arkadiusz Węglarz U S T A W A z dnia 29 sierpnia 2014 r. O charakterystyce energetycznej budynków Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

COLORE budynek energooszczędny

COLORE budynek energooszczędny Analiza zużycia energii cieplnej budynku COLOE przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu na tle budynku referencyjnego (wg WT 2008) Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (Prawo Budowlane (Dz.U. nr 191 z 18.10.2007,

Bardziej szczegółowo

P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - "AGATKA"

P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - AGATKA P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - "AGATKA" Częśd 1. Obliczenia ekonomiczno-energetyczne dla zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii

Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii Budynki można dzielić na różne kategorie. Jedną z nich jest zapotrzebowanie na energię. Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez Prof.

Bardziej szczegółowo

Koszty inwestycyjne związane z budownictwem energooszczędnym i pasywnym

Koszty inwestycyjne związane z budownictwem energooszczędnym i pasywnym Koszty inwestycyjne związane z budownictwem energooszczędnym i pasywnym Decyzja o budowie domu zapada raz na wiele lat, w naszym kraju często raz na całe życie. Jest to zatem decyzja ważna, a dokonane

Bardziej szczegółowo

Budowa domów z dopłatą z NFOŚiGW na przykładzie projektu zrealizowanego w Warszawie. Dziesiąta Edycja Dni Oszczędzania Energii

Budowa domów z dopłatą z NFOŚiGW na przykładzie projektu zrealizowanego w Warszawie. Dziesiąta Edycja Dni Oszczędzania Energii KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Budowa domów z dopłatą z NFOŚiGW na przykładzie projektu zrealizowanego w Warszawie Dziesiąta Edycja Dni Oszczędzania Energii Wrocław, 21 października 2014 mgr

Bardziej szczegółowo

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Struktura zużycia energii w Polsce Ponad 13 mln istniejących mieszkań Blisko 1 mln mieszkań nie posiadających ocieplenia!

Bardziej szczegółowo

Inteligentna izolacja energooszczędnego domu

Inteligentna izolacja energooszczędnego domu Inteligentna izolacja energooszczędnego domu Sprawdź, jak zbudować tani i jednocześnie wydajny dom na miarę swoich potrzeb Charakterystyczne dla nowoczesnych domów, oprócz atrakcyjnej architektury, są

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa Strona 1/6 Budynek oceniany: Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej administracyjny Adres budynku:

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Wymagania techniczne i możliwości wsparcia dla termomodernizowanych budynków Centrum Zielna Warszawa, 8 czerwca 2016 Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Szymon Firląg Buildings Performance

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

Inteligentny dom plus-energetyczny. Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski

Inteligentny dom plus-energetyczny. Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski Inteligentny dom plus-energetyczny Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 40% energii zużywanej w UE wykorzystywana jest

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawne w latach 2014-2021 odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Mgr inż.

Zmiany prawne w latach 2014-2021 odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Mgr inż. Zmiany prawne w latach 2014-2021 odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii Mgr inż. Maciej Muzyczuk Podstawa prawna Ustawa Prawo budowlane 7 lipca 1994,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

Komfort Intl. Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce 2015-2020

Komfort Intl. Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce 2015-2020 Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort International

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ HENRYK KWAPISZ *1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND COSTS FOR SINGLE FAMILY HOUSE

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy publikację opisującą innowację na rynku ciepłowniczym. Ma ona na celu zapoznanie oraz przybliżenie inwestorowi innowacyjny system

Przedstawiamy publikację opisującą innowację na rynku ciepłowniczym. Ma ona na celu zapoznanie oraz przybliżenie inwestorowi innowacyjny system Jarosław Sikorski Marcin Dziedzic Przedstawiamy publikację opisującą innowację na rynku ciepłowniczym. Ma ona na celu zapoznanie oraz przybliżenie inwestorowi innowacyjny system grzewczy jakim jest Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Metoda z obmurowaniem. FB VII w05 2005-11-17. Termomodernizacja w Polsce. Dotychczasowe efekty. Dotychczasowe efekty termomodernizacji

Metoda z obmurowaniem. FB VII w05 2005-11-17. Termomodernizacja w Polsce. Dotychczasowe efekty. Dotychczasowe efekty termomodernizacji Termomodernizacja budynków Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli Termomodernizacja w Polsce Termomodernizacja budynków w Polsce przy finansowej

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lwówek Śląski. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU Adam Hernas Warszawa 21 luty 2013 r. www.solartime.pl PRZYCZYNY PODJĘCIA TEMATU Osiągnięcie 20 % oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii do 2020

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza Wielka. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

JAK EFEKTYWNIE IZOLOWAĆ DACHY, ŚCIANY I FASADY?

JAK EFEKTYWNIE IZOLOWAĆ DACHY, ŚCIANY I FASADY? PŁYTY Z MINERALNEJ WEŁNY SZKLANEJ CLIMOWOOL JAK EFEKTYWNIE IZOLOWAĆ DACHY, ŚCIANY I FASADY? Izolacja, izolacja i jeszcze raz izolacja... Z ust fachowców budowlanych, ekonomistów i ekologów słyszymy te

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dom jednorodzinny od Dostosowanie projektu do nowych warunków technicznych. Autor: dr inż. arch Miłosz Lipiński

Dom jednorodzinny od Dostosowanie projektu do nowych warunków technicznych. Autor: dr inż. arch Miłosz Lipiński Dom jednorodzinny od 2017. Dostosowanie projektu do nowych warunków technicznych. Autor: dr inż. arch Miłosz Lipiński Zmiany prawne dotyczące ochrony cieplnej budynków współczynnik przenikania ciepła U

Bardziej szczegółowo

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Coraz częściej decydujemy się na budowę domu w standardzie energooszczędnym wyróżniający się odpowiednią izolacją ścian, przegród zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDYTU CIEPLNEGO SZKOŁY

FORMULARZ AUDYTU CIEPLNEGO SZKOŁY FORMULARZ AUDYTU CIEPLNEGO SZKOŁY Jak korzystać z formularza? Przygotowane są wskazówką, na co zwrócić uwagę przy ocenie wykorzystania energii cieplnej w Waszej szkole. W każdej tabelce znajduje się rubryka

Bardziej szczegółowo

Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu

Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu dr inż. Andrzej Górka Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu W Poznaniu przeprowadzono pierwsze w Polsce badanie szczelności powietrznej budynku o kubaturze przekraczającej 50 000m 3. Było to złożone

Bardziej szczegółowo

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne)

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne) Czyste powietrze - odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkowie 80% dofinansowania na kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla istniejących budynków jednorodzinnych Instalacje z kolektorami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 września 2012. dr inż. Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. rwnuk@kape.gov.pl

Warszawa, 7 września 2012. dr inż. Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. rwnuk@kape.gov.pl XLIV spotkanie Forum Energia Efekt Środowisko NFOŚiGW Warszawa, 7 września 2012 Domy słoneczne i magazynowanie ciepła dr inż. Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. rwnuk@kape.gov.pl 1

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła

Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła Rozpoczęcie realizacji projektu: 22 maj 2010 r. Zakończenie realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne Systemy pasywne w budownictwie

Systemy solarne Systemy pasywne w budownictwie Dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 Systemy solarne Systemy pasywne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

14.1. Prawo krajowe dotyczące efektywności energetycznej Prawo krajowe dotyczące efektywności nergetycznej c.d Certyfikat energetyczny

14.1. Prawo krajowe dotyczące efektywności energetycznej Prawo krajowe dotyczące efektywności nergetycznej c.d Certyfikat energetyczny 14.1. Prawo krajowe dotyczące efektywności energetycznej 14.2. Prawo krajowe dotyczące efektywności nergetycznej c.d. 14.3. Certyfikat energetyczny 14.4. Certyfikat energetyczny 14.5. Certyfikat energetyczny

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu nr 1 /POIiŚ/ 9.3/ 2008 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 RAMOWY KATALOG KOSZTÓW/WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH Priorytet IX. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz 5. Strona tytułowa CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. WaŜne z projektem termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą.

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą. Taryfa dla ciepła Popatrzmy na tabelkę poniżej. Przedstawiam w niej ceny energii przeliczone na 1GJ różnych paliw. Metodyka jest tu prosta; musimy znać cenę danej jednostki paliwa (tona, kg, litr, m3)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY

PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, CZY COŚ WIĘCEJ 1984 IDENTYFIKACJA PROBLEMU, (KTÓRY NIE BYŁ GŁÓWNYM PROBLEMEM) SZPITAL JEST ISTOTNYM CZYNNIKIEM DEGRADACJI ŚRODOWISKA W DODATKU DROGO

Bardziej szczegółowo

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm OPIS OBIEKTU: Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej i bloczków gazobetonu z izolacyjną przerwą powietrzną ok. 3 cm między materiałami. Od środka tynk cementowo -

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna:

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna: Część teoretyczna pod redakcją: dr hab. inż. Dariusza Gawina i prof. dr hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. PŁ rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; dr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od 1999

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna na przykładzie szkoły pasywnej w Budzowie dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ZADANIA PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH Przegrody przeźroczyste

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne i zero-energetyczne, zielone budynki moda a efektywność w oparciu o konkretne przykłady

Budownictwo pasywne i zero-energetyczne, zielone budynki moda a efektywność w oparciu o konkretne przykłady Budownictwo pasywne i zero-energetyczne, zielone budynki moda a efektywność w oparciu o konkretne przykłady Zużycie energii końcowej w Polsce w poszczególnych sektorach (%) Przemysł 45% 28% Transport 27%

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Wentylacja w budynkach pasywnych i prawie zero energetycznych

Wentylacja w budynkach pasywnych i prawie zero energetycznych Akademia Powietrza SWEGON, Poznań-Kraków 16-17 X 2012 Wentylacja w budynkach pasywnych i prawie zero energetycznych Tomasz M. Mróz Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Środowiska Zakres prezentacji

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK JEDNORODZINNY PARTEROWY - PRZYKŁAD

BUDYNEK JEDNORODZINNY PARTEROWY - PRZYKŁAD BUDYNEK JEDNORODZINNY PARTEROWY - PRZYKŁAD DANE TECHNICZNE O BUDYNKU: Rok budowy Budynek nowobudowany Opis technologii Ściana murowana cegłą silikatową drążoną o grubości 25[cm]. Budynek parterowy, kryty

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 1

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 1 Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 1 Co roku wymienia się w Polsce miliony okien nowe okna mają być cieplejsze i powinny zmniejszać zużycie energii potrzebnej na ogrzanie mieszkań.

Bardziej szczegółowo