z energetyką energooszczędny dom i mieszkanie przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z energetyką energooszczędny dom i mieszkanie przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU"

Transkrypt

1 INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energooszczędny dom i mieszkanie

2 Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15, lok. 1, Warszawa tel , -03, -04, faks Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą w 1990 r. z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego. InE zajmuje się promowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski, dążąc do jej proekologicznej restrukturyzacji. W swojej działalności kieruje się misją: budowania pozytywnych relacji między rozwojem społecznym i gospodarczym a ochroną środowiska oraz występowania w interesie obecnego i przyszłych pokoleń. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju współpracuje z krajowym i europejskim ruchem pozarządowym. Instytut ma doświadczenie w tworzeniu strategii ekorozwoju wspólnie ze społecznościami lokalnymi ich samorządami i partnerami społecznymi, ekologicznymi i partnerami otoczenia biznesu. Opracowania InE wykorzystują parlamentarzyści, administracja rządowa i samorządowa, naukowcy, studenci i uczniowie. Instytucje i osoby pragnące wesprzeć działalność na rzecz ekorozwoju mogą dokonywać wpłat na konto: Bank PeKaO SA, II Oddział w Warszawie Wpłaty w PLN: Redakcja językowa: Anna Grzegrzółka Projekt serii i okładki: Joanna Chatizow & Leszek Kosmalski Wydawnictwo WIATR s. c. Skład komputerowy: Leszek Kosmalski Druk i oprawa: Grafix Centrum Poligrafii ul. Bora Komorowskiego Gdańsk Copyright by Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2011 ISBN: Wydrukowano na papierze ekologicznym

3 INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. ENERGOOSZCZĘDNY DOM I MIESZKANIE Broszura wydana w ramach projektu Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Autorzy: ARKADIUSZ WĘGLARZ PAWEŁ PIETRACZYK RENATA STĘPIEŃ Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Reportaże i wywiad: KATARZYNA TEODORCZUK Instytut na rzecz Ekorozwoju Warszawa, listopad 2011

4 energooszczędny dom i mieszkanie SPIS TREŚCI Przedmowa 4 1. Wprowadzenie 5 2. Historia budownictwa energooszczędnego 6 3. Definicja budownictwa energooszczędnego 6 4. Kryteria domu i mieszkania energooszczędnego Wytyczne do projektowania domów energooszczędnych 8 5. Rozwiązania konstrukcyjne w domu i mieszkaniu energooszczędnym Ocieplenie podłogi na gruncie oraz fundamentów Ściany zewnętrzne Izolacja poddasza i dachu Dodatkowe ocieplenie Instalacje w domu i mieszkaniu energooszczędnym Systemy grzewcze Wentylacja Przygotowanie ciepłej wody użytkowej Zużycie energii elektrycznej Nowe technologie budowy przegród zewnętrznych w domach i mieszkaniach energooszczędnych Koszty i opłacalność budowy domu i mieszkania energooszczędnego Termomodernizacja istniejących budynków mieszkalnych Znaczenie budownictwa energooszczędnego w aspekcie realizacji polityk energetycznych Polski i Unii Europejskiej Energooszczędność w architekturze wywiad z Dariuszem Śmiechowskim, architektem Podsumowanie 24 Literatura 24 Kilka słów o energooszczędnym domu reportaż Energooszczędny dom państwa Wasilewskich reportaż wkładka wkładka 2

5 SPIS TABEL z energetyką przyjazną środowisku za pan brat 1. Roczne zużycie energii dla różnych systemów elektrycznego ogrzewania wody 14 SPIS RYSUNKÓW 1. Sposób na dom energooszczędny 9 2. Potencjalne mostki termiczne w budynku Energooszczędne osiedle domów jednorodzinnych w Szwecji 19 AGD ASP EPBD EURIMA Sprzęty gospodarstwa domowego Akademia Sztuk Pięknych Energy Performance of Buildings Directive (2002/91/EC) - dyrektywa dotycząca charakterystki energetycznej budynków European Insulation Manufacturers Association (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Izolacji) K KAPE kwh LED OZE PN U UE Stopnie wg Kelvina Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Kilowatogodzina Light-emitting diode (dioda elektroluminescencyjna) Odnawialne źródła energii Polska norma Współczynnik przenikania ciepła Unia Europejska Wykaz skrótów FS12 Płyty styropianowe W Watt IEO Instytut Energetyki Odnawialnej XPS Płyta polistyrenu ekstrudowanego InE Instytut na rzecz Ekorozwoju jtk/m 3 Stężenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych 3

6 energooszczędny dom i mieszkanie Przedmowa Oddajemy do rąk Państwa broszurę przygotowaną i wydaną w ramach projektu Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat, którego celem jest poszerzenie lub utrwalenie wiedzy na temat energetyki przyjaznej środowisku, w szczególności produktów z nią związanych, oddziaływania energetyki na środowisko oraz zebranie i rozpowszechnienie informacji na temat lokalnych i regionalnych inicjatyw promujących energetykę przyjazną środowisku w Polsce. W ten sposób chcemy włączyć się w prowadzoną dyskusję na temat przyszłości energetyki w Polsce, z praktycznym ukierunkowaniem na potrzebę rozwoju energetyki przyjaznej środowisku. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do zmiany zachowań użytkowników energii, wpłynie na wybory biznesowe, a także przyniesie ze sobą potrójne korzyści w postaci: ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko (zwłaszcza wzmocni ochronę klimatu), tworzenia miejsc pracy w skali lokalnej, a także uzyskania korzyści finansowych. Projekt polega na: przeprowadzeniu i opracowaniu wyników badania socjologicznego, przygotowaniu i dystrybuowaniu materiałów informacyjnych (ulotki, broszury, płyta CD, plakaty) dotyczących różnych zagadnień związanych z energetyką i środowiskiem, a także przeprowadzeniu warsztatów regionalnych (z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizowania uczestników) i konferencji końcowej. Szczególna rola przypadnie działaniom promocyjnym przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu, a także ich wynikom. Prace te wykonuje zespół Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE) przy merytorycznym wsparciu Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) oraz we współpracy z utworzonym specjalnie zespołem społecznych informatorów regionalnych (SIR). Projekt został sfinansowany głównie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niniejsza broszura jest jedną z jedenastu, które są przygotowane w ramach projektu. Każda broszura jest produktem edukacyjnym wykorzystującym wkład wiedzy fachowej partnerów projektu KAPE i IEO oraz materiał o charakterze reportażowym, przygotowany przez ekspertów InE. Broszury służyć mają przybliżeniu czytelnikowi danego produktu lub usługi opartej na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie energetyki przyjaznej środowisku, w sposób odpowiedni do jego poziomu wiedzy oraz zachęceniu go do dalszego interesowania się tym tematem lub aktywnego działania na rzecz skorzystania lub wdrożenia danych usług, ewentualnie wprowadzenia danego produktu na rynek Polski, także z pobudek ekologicznych. Każda broszura promuje nowy sposób myślenia o energetyce i środowisku, zgodny z założeniami zrównoważonego rozwoju, tzn. zwrócona jest w nich uwaga na ograniczenia środowiskowe w rozwoju i na stosowanie produktów oraz usług związanych z wykorzystaniem energetyki przyjaznej środowisku. Przygotowano następujące broszury: Mała biogazownia rolnicza Dom pasywny Energetyka rozproszona Energia w gospodarstwie rolnym Energia w obiekcie turystycznym Energooszczędny dom i mieszkanie Inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii Samochód elektryczny Urządzenia konsumujące energię Zielona energia Zrównoważone miasto zrównoważona energia 4

7 z energetyką przyjazną środowisku za pan brat 1. Wprowadzenie Współczesny dom musi być przyjazny zarówno dla swoich mieszkańców, jak i dla środowiska naturalnego. Dlatego powinien być projektowany razem z otoczeniem, z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz warunków mieszkaniowych i społecznych. Jednocześnie budynek taki musi charakteryzować się małym zużyciem energii. Ten ostatni aspekt staje się szczególnie ważny z powodu konieczności poszanowania konwencjonalnych nośników energii w skali globalnej oraz pogarszającego się stanu środowiska naturalnego. Zasobami naturalnymi należy gospodarować oszczędnie, mając na uwadze ich zachowanie dla przyszłych pokoleń, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo rosnące systematycznie koszty energii stanowią coraz większe obciążenie budżetów domowych. Liczymy, co się bardziej opłaca: ponieść większe koszty inwestycyjne i zmniejszyć eksploatacyjne ogrzewania pomieszczeń, a może budować tradycyjnie, spełniając jedynie podstawowe wymogi norm energetycznych. Podejmowanie decyzji jest coraz trudniejsze, wymaga też coraz większej wiedzy. Nowe możliwości stwarza postęp technologiczny w budownictwie, który przejawia się w opracowywaniu i wdrażaniu nie tylko nowych rozwiązań konstrukcyjnych, ale także efektywniejszych systemów energetycznych dla budynków. Wyczerpujące się zasoby konwencjonalnych surowców energetycznych, a także konieczność większej dbałości o stan środowiska naturalnego, wymusiły wprowadzenie oszczędności w zużyciu energii w sektorze mieszkalnictwa. Już w latach 70. XX wieku podjęto badania oraz zaczęto realizację nowatorskich przedsięwzięć, których celem było radykalne obniżenie energochłonności budynków. W wyniku tych działań rozwija się obecnie typ budownictwa, określony mianem energooszczędnego, który charakteryzuje się zmniejszonym zużyciem energii i wykorzystaniem jej odnawialnych źródeł do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku. W związku z nowelizacją Dyrektywy EPBD (The Energy Performance of Buildings Directive 2002/91/EC) dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, rozwiązania energooszczędne w budownictwie niedługo okażą się koniecznością. Nowelizacja przyjęta w 2010 roku głosi, iż członkowie krajów unijnych są zobowiązani do sporządzenia wykazu aktualnych krajowych instrumentów i środków w tym zakresie oraz, w razie potrzeby, zaproponowania kolejnych narzędzi do dnia 30 czerwca 2011 roku. Postanowienia dyrektywy powinny wejść w życie w państwach członkowskich najpóźniej do 9 stycznia 2013 roku, poza pewnymi wyjątkami, dotyczącymi budynków innych niż zajmowane przez władze publiczne, które zaczną obowiązywać od 9 lipca 2013 roku. Dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) to podstawa prawna działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej. Dokument wprowadza cztery wymagania, których wdrożenie spoczywa na państwach członkowskich Unii Europejskiej. Pierwszym jest wdrożenie metodologii obliczania całościowej efektywności energetycznej budynku, a nie osobno dla poszczególnych jego części. Drugi z kolei ważny element to ustalenie minimalnych norm dla budynków nowych i już istniejących. Ważna jest także inspekcja i ocena instalacji grzewczych i chłodzących. Ostatnim, ale równie ważnym elementem znowelizowanej dyrektywy jest system oceny charakterystyki energetycznej budynków i mieszkań, którego rezultatem są świadectwa charakterystyki energetycznej. Takim świadectwem będzie musiał legitymować się prawie każdy budynek i lokal mieszkalny, budynek zamieszkania zbiorowego czy użyteczności publicznej, zarówno nowy jak i remontowany. Dyrektywa przedstawia też wymagania odnośnie opracowywania krajowych planów mających na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Planuje się także ustanawianie niezależnych systemów kontroli świadectw charakterystyki energetycznej i sprawozdań z przeglądów. Zmodernizowana dyrektywa EPBD zobowiązuje państwa członkowskie do stworzenia takich warunków prawnych i rynkowych, aby od 31 grudnia 2020 roku wszystkie nowo powstające budynki były niskoenergetyczne lub pasywne (prawie nie zużywające energii). W przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz stanowiących ich własność ma to nastąpić jeszcze wcześniej, bo już od 31 grudnia 2018 roku. EURIMA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Izolacji) szacuje, że w samej Europie dostosowanie budynków do wymogów Dyrektywy EPBD spowoduje stworzenie 5

8 energooszczędny dom i mieszkanie blisko 500 tys. nowych miejsc pracy. Jednocześnie poprzez dywersyfikację źródeł energii i jej oszczędzanie uniezależnimy się od niestabilnych politycznie dostawców surowców energetycznych. 2. Historia budownictwa energooszczędnego Już w latach 70. XIX w. pojawiło się określenie domu energooszczędnego czy niskoenergetycznego. Był to czas pierwszych kryzysów naftowych i zaczęto poszukiwać alternatywnych źródeł energii naturalnej. Szczególną uwagę zwrócono wtedy na rolę energii słonecznej w budownictwie. Kiedy urządzenia do pozyskiwania energii słonecznej upowszechniły się, wykreowano dom pasywny, który kumuluje energię na przykład z promieniowania słonecznego. Stąd pochodzi nazwa domu niskoenergetycznego, a dom pasywny to jego bardziej restrykcyjna odmiana. Ideą obu rodzajów domów jest przede wszystkim efektywne izolowanie termiczne, w którym dzięki elementom przegród energia słoneczna akumulowana w ścianach budynku jest odpowiednio kontrolowana. Pierwszy dom pasywny został zbudowany w 1990 roku w Darmstadt w Niemczech. Budownictwo pasywne ma jednak o wiele dłuższą historię. Budynek w Darmstadt to efekt 12 lat ciężkiej pracy zespołu wizjonerów, dzięki którym eksperyment naukowy przerodził się w coraz popularniejszą technologię budowania domów. Wszystko zaczęło się od rozmowy szwedzkiego profesora Bo Adamsona z Wolfgangiem Feistem na konferencji w Düsseldorfie w maju 1988 roku. Mimo iż w 2005 roku liczbę obiektów w technologii pasywnej szacowano już na ponad , znacznie powszechniejsze są realizacje domów energooszczędnych. Tylko dzięki zastosowaniu w nich lepszej izolacji przegród zewnętrznych i wyższej jakości okien oraz wymienników ciepła z wentylacji, koszty utrzymania są cztero- pięciokrotnie niższe niż w domach wzniesionych w technologii tradycyjnej. W latach 90. w Polsce energochłonność budynków była o ponad 50% wyższa od średniej unijnej. Zauważalna jest jednak poprawa tej negatywnej sytuacji. Dokonuje się to dzięki wprowadzeniu energooszczędnych technologii w nowym budownictwie oraz termomodernizacji starych obiektów. Średni wskaźnik poprawy efektywności ogrzewania budynków w krajach unijnych w latach był wprawdzie pięciokrotnie niższy niż w Polsce, nie mniej jednak standard polskich budynków nadal jest dużo niższy od standardu energetycznego obiektów w krajach starej UE. Ciągle mamy jeszcze dużo do zrobienia w tej dziedzinie, aby sprostać wyzwaniom postawionym przed sektorem budownictwa przez nowe regulacje prawne. 3. Definicja budownictwa energooszczędnego W warunkach polskich budynkiem energooszczędnym jest obiekt, dla którego wartość wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania i wentylacji E jest na poziomie mniejszym niż 70 kwh/m 2 na rok. Natomiast dla budynków projektowanych jeszcze w 2008 roku wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie budynku mieszkalnego spełniającego wymagania zawarte w obowiązujących wówczas przepisach to około kwh/m 2 powierzchni użytkowej na rok. Budynki energooszczędne najczęściej klasyfikuje się podając wartości progowe zużycia energii na metr kwadratowy powierzchni użytkowej np. w litrach oleju opałowego na m 2 powierzchni ogrzewanej. Według tej klasyfikacji możemy wyróżnić: 6 1.

9 z energetyką przyjazną środowisku za pan brat Budynki energooszczędne 7-litrowe Charakteryzują się zapotrzebowaniem na energię cieplną na poziomie ok. 70 kwh/m 2, czyli ok. 7 litrów oleju opałowego na m 2 ogrzewanej powierzchni na rok. Budynki energooszczędne 5-litrowe Budynek 5-litrowy to taki, w którym na pokrycie strat cieplnych zużywa się 5 litrów oleju opałowego na m 2 powierzchni ogrzewanej w skali roku czyli cechuje go zapotrzebowanie na energię cieplną rzędu 50 kwh/m 2. Koszt wybudowania tego typu budynku jest o ponad 10% wyższy niż budynku referencyjnego budowanego według obowiązujących przepisów w Polsce, czyli zużywającego na ogrzewanie około 120 kwh/m 2 powierzchni użytkowej energii cieplnej na rok. Budynki niskoenergetyczne 3-litrowe Budynek 3-litrowy to taki, w którym na pokrycie strat cieplnych zużywa się 3 litry oleju opałowego na m 2 powierzchni ogrzewanej w skali roku czyli cechuje go zapotrzebowanie na energię cieplną rzędu 30 kwh/m 2. Koszt tego typu budynku jest już o około 15% wyższy od ww. budynku referencyjnego w Polsce. Dla porównania, w budynku pasywnym zapotrzebowanie na energię cieplną wynosi maksymalnie 15 kwh/m 2, czyli 1,5 litra oleju opałowego lub 1,5 m 3 gazu ziemnego na m 2 w skali roku. Budynek zeroenergetyczny Prowadzone badania i doświadczenia doprowadziły do powstania budynków samowystarczalnych pod względem energetycznym. W tych eksperymentalnych domach w ogóle nie korzysta się z konwencjonalnych źródeł energii ani do ogrzewania, ani do oświetlenia, ani nawet do zasilania sprzętu AGD. Mało tego, powstały nawet domy, które mogą produkować energię i jej nadwyżki sprzedawać do państwowej sieci energetycznej. Jednak te super nowoczesne technologie są jeszcze zbyt kosztowne i powszechne ich zastosowanie w budownictwie nie jest jeszcze ekonomicznie uzasadnione. Różnice między domem energooszczędnym a pasywnym: Dom energooszczędny to budynek, w którym roczne zapotrzebowanie na energię cieplną jest niższe od 70 kwh/m 2. Kluczowymi cechami takich domów są: dobra izolacja cieplna, zredukowane mostki cieplne, szczelność i kontrolowana wentylacja. Dom pasywny to budynek, w którym zapotrzebowanie na energię cieplną jest tak niskie, że można zrezygnować z osobnego systemu grzewczego bez utraty komfortu jego użytkowania. Oznacza to, że roczne zapotrzebowanie na energię cieplną w takim domu jest niższe od 15 kwh/m Kryteria domu i mieszkania energooszczędnego Do zmieniających się wymogów w zakresie efektywności energetycznej budynków dostosowywana jest nowa oferta pracowni projektowych. Powoli staje się to regułą, że do standardowych projektów domów dołączane są specjalne katalogi z kolekcjami domów energooszczędnych. Pracownie przygotowują też tzw. pakiety energooszczędne, które pokazują, co i jak zmienić w standardowym projekcie, aby podwyższyć standard energetyczny domu. A wszystko po to, aby zwiększyć energooszczędność domu i zmniejszyć koszty jego ogrzewania, przy zachowaniu efektywności ekonomicznej oraz komfortu użytkowania

10 energooszczędny dom i mieszkanie Istnieje szereg kryteriów, jakie należy spełnić, aby dom mógł nosić miano energooszczędnego. Do typowych cech takiej budowli należy zwarta bryła i spora powierzchnia przeszkleń na nasłonecznionej, południowej elewacji. 4.1 Wytyczne do projektowania domów energooszczędnych Budynek energooszczędny zużywa mniej więcej 70 kwh/m 2 w ciągu roku. Dla porównania, domy standardowe zużywają od 150 do nawet 200 kwh/m 2 rocznie. Jest to energia końcowa zużywana do ogrzania domu. Wielkość ta nie uwzględnia energii potrzebnej do podgrzewania wody. Domy energooszczędne najczęściej buduje się jako murowane: trój- lub dwuwarstwowe lub szkieletowe, których konstrukcja ułatwia zastosowanie bardzo grubej izolacji termicznej. Ściany jednowarstwowe w domu energooszczędnym sprawdzą się tylko jeśli będą wykonane z bloczków styropianowych wypełnianych zbrojonym betonem. Nieistotne jest, czy zdecydujemy się na beton komórkowy, ceramikę, keramzytobeton czy silikaty. Ważne jest natomiast to, aby ściany miały odpowiednie parametry cieplne. W ścianach domu energooszczędnego powinny one wynosić 0,15-0,2 W/(m 2. K). Oto podstawowe wymagania, których spełnienie daje szansę na energooszczędny dom: odpowiednia działka budowlana pozwalająca na zorientowanie budynku w kierunku południowym oraz wykorzystanie naturalnych warunków terenowych (zagłębień, skarp, drzew itd.), zapewnienie jak najlepszej termoizolacyjności wszystkich przegród zewnętrznych, zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych), wyeliminowanie mostków termicznych, zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego: kotła kondensacyjnego lub pompy ciepła, możliwość wykorzystywania ciepła z energii słonecznej (montaż instalacji solarnej), zastosowanie energooszczędnych urządzeń nie tylko AGD i oświetlenia, ale również zużywających wodę (baterie umywalkowe, wannowe, spłuczki w. c. itp.), energooszczędności w domu sprzyja wyraźny podział budynku na strefy termiczne: C łazienka, C pokoje dzienne, salon, pokoje dla dzieci, gabinet, C kuchnia, sypialnie, C korytarze, pokoje do ćwiczeń lub gry w bilard, C pomieszczenia gospodarcze: składzik, spiżarnia, pralnia, weranda, 4-8 C garaż, magazyn narzędzi i sprzętu ogrodowego. Różnica temperatury pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami nie powinna przekraczać 8 C, wtedy bowiem ściany działowe mogą być tanie i stosunkowo cienkie (12 cm). Jeśli różnice miały być większe, ściany wewnętrzne trzeba ocieplać, a więc musiałyby być znacznie grubsze. Dopiero takie kompleksowe podejście może przynieść zamierzony efekt, czyli zaprojektowanie domu, w którym zużycie energii będzie znacząco niższe niż w tzw. domach standardowych, czyli budowanych wg obecnie obowiązujących przepisów. Budownictwo energooszczędne kładzie nacisk na takie skonstruowanie domu, aby minimalizować jego koszty utrzymania, w stosunku do kosztów utrzymania domów budowanych w innych technologiach, z wykorzystaniem standardowych rozwiązań konstrukcyjnych. Energia elektryczna w każdym domu jest potrzebna do oświetlenia, zapewnienia wentylacji, ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej, czy też do działania urządzeń domowych. Opłaty za energię uzależnione są oczywiście od ilości zużywanej energii. Oznacza to, że im mniej energii zużyjemy, tym niższe będą rachunki za prąd. Oczywiście, o ile koszty energii związane z działaniem urządzeń domowych, czy oświetlenia pomieszczeń uzależnione są przede wszystkim od indywidualnych decyzji i nawyków mieszkańców, o tyle koszty energii zużywanej na ogrzewanie domu, przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wentylację uzależnione są w dużej mierze od zastosowanego rozwiązania budowlanego i przestrzennego. 8

11 z energetyką przyjazną środowisku za pan brat Sposób na dom energooszczędny brak mostków termicznych izolacja cieplna przewodów instalacji ściany zewnętrzne o wysokiej izolacyjności cieplnej wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła dach o podwyższonej izolacyjności termicznej kolektory słoneczne do nagrzewania ciepłej wody ogrzewanie niskotemperaturowe podłogowe i grzejnikowe Rysunek 1 niskotemperaturowy (kondensacyjny) kocioł z regulacją pogodową okna i drzwi o wysokiej izolacyjności termicznej gruntowy wymiennik ciepła podwyższona izolacyjność cieplna fundamentów i ścian zagłębionych w gruncie podwyższona izolacyjność cieplna podłogi Jeśli już na etapie budowy zainwestujemy w dom energooszczędny, wówczas koszty jego utrzymania związane z energią, na pewno spadną. A znaczenie tych decyzji rośnie wraz z tendencją wzrostową cen energii. Podczas wyboru projektu domu energooszczędnego warto zwrócić uwagę, czy dany projekt posiada w dokumentacji technicznej konkretne dane, tj.: Informacje dotyczące prawidłowego usytuowania domu na działce względem stron świata. Szczegóły rozwiązań ocieplania ścian, dachu, stropu, podłogi, balkonu, a także rozwiązania eliminujące bądź ograniczające występowanie mostków termicznych (rys. 1). Mostki termiczne (cieplne) to słabe miejsca w ociepleniu, przez które ciepło ucieka z domu najszybciej. Sposoby mocowania okien z ograniczeniem występowania mostków termicznych, a także schemat wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Rekuperator to urządzenie stosowane w systemach wentylacyjnych, które umożliwia odzyskiwanie (rekuperację) ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz budynku. 5. Rozwiązania konstrukcyjne w domu i mieszkaniu energooszczędnym Kluczowy wpływ na uzyskanie właściwego komfortu termicznego pomieszczeń ma odpowiednie zaizolowanie oraz ocieplenie wszystkich przegród budynku. Niepoprawnie wykonane ściany konstrukcyjne, zbyt mała ilość materiałów izolujących na poddaszu, czy podłodze powodują, że roczne wydatki na ogrzewanie mogą sięgać astronomicznych sum. Utrata ciepła przez niewłaściwie zbudowane przegrody sprawia, że marnowane może być ponad 70% energii przeznaczonej do ogrzewania domu. Zadbanie o dostateczny poziom izolacji termicznej wpływa zatem nie tylko na mniejsze koszty utrzymania domu, lecz także zapewnia wysoki komfort cieplny pomieszczeń. Istotne znaczenie dla poprawnego przygotowania przegród budowlanych mają rodzaj i grubość materiałów konstrukcyjnych oraz izolujących. Budynek równomiernie i poprawnie ocieplony to taki, w którym materiał izolujący jest zamontowany od zewnętrznej strony przegród, co ogranicza ilość mostków termicznych i poprawia akumulowanie ciepła w ścianach. Wykorzystanie podczas 9

12 energooszczędny dom i mieszkanie budowy domu materiałów konstrukcyjnych odznaczających się wysoką akumulacją ciepła oraz niskim współczynnikiem jego przewodzenia umożliwia ułożenie mniejszej warstwy ocieplenia. Decydując się na konkretne rozwiązania technologiczne warto zatem sprawdzić, czy grubość izolacji będzie spełniała swoje zadanie. Zastosowanie zbyt małej ilości materiału spowoduje, iż uzyskanie dobrego współczynnika przenikania ciepła okaże się niemożliwe. Natomiast położenie zbyt grubej warstwy izolacyjnej będzie nieopłacalne ekonomicznie prawdopodobne różnice w stratach ciepła mogą być na tyle niskie, że inwestycja nigdy się nie zwróci. 5.1 Ocieplenie podłogi na gruncie oraz fundamentów Znaczące straty ciepła przez przenikanie występują w przypadku podłóg na gruncie oraz fundamentów. Obowiązujące przepisy budowlane wymagają, by te przegrody konstrukcyjne miały współczynniki przenikania nie większe niż 0,45 W/(m 2 K) dla budynków tradycyjnych oraz 0,15-0,20 W/(m 2 K) dla domów energooszczędnych i pasywnych. Najłatwiejszą metodą ocieplenia przegród przyziemnych jest położenie płyt polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Materiał ten ma lepsze właściwości termiczne niż styropian, dzięki czemu nie ma konieczności układania warstw grubszych niż cm. Tworzywo XPS doskonale sprawdza się ponadto przy bezpośrednim kontakcie z gruntem, a także pod znacznym obciążeniem wylewki betonowej. Polistyren ekstrudowany zastąpić można specjalną, wzmocnioną wełną mineralną do izolacji fundamentów. Jej hydrofobizowana i nienasiąkliwa powierzchnia jest odporna na kapilarne podciąganie wody, dzięki czemu ryzyko zawilgocenia izolacji zostało znacząco ograniczone. Wełnę stosować można jednak jedynie w przypadku, gdy poziom wód gruntowych znajduje się poniżej linii fundamentów. 5.2 Ściany zewnętrzne Ściany konstrukcyjne, ze względu na swoją dużą powierzchnię, przyczyniają się do strat ciepła na poziomie nawet 30-35%. Taka ilość traconej energii powoduje, że w trakcie sezonu grzewczego źle ocieplony budynek bardzo szybko ulega wychłodzeniu. Osiągnięcie dobrej izolacyjności cieplnej ścian związane jest zarówno z grubością zastosowanej izolacji, jak i dokładnością wykonania oraz materiałami użytymi do budowy samych przegród. Szczególne znaczenie ma to w przypadku ścian jednowarstwowych. Wykonanie ich z materiałów ciepłochronnych pozwala na zastosowanie cieńszej warstwy, bądź nawet teoretycznie rezygnacji z warstwy ocieplenia. Beton komórkowy, beton keramzytowy z wkładką styropianową oraz ceramika poryzowana umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła U na poziomie 0,19-0,26 W/ (m 2 K), co jest wartością zdecydowanie niższą od wymaganej prawem budowlanym U=0,30 W/ (m 2 K). W praktyce konieczność stosowania izolacji cieplnej dotyczy nawet ścian dwu- oraz trzywarstwowych, bowiem materiały konstrukcyjne, pomimo spełniania norm izolacyjności cieplnej przewidzianych prawem, nie zapewniają ochrony cieplnej pozwalającej oszczędzać energię. Spośród wszystkich metod ocieplania przegród pionowych najczęściej wykorzystywana jest metoda lekka mokra warstwa wełny mineralnej lub styropianu przykrywana jest warstwą tynku, co pozwala na ocieplenie budynku i uzyskanie estetycznej elewacji. Osiągnięcie dobrych efektów umożliwia również metoda lekka sucha materiał termoizolacyjny umieszczany jest pomiędzy drewnianym lub metalowym rusztem przytwierdzonym do ściany, pokrywany wiatroizolacją i wykańczany zewnętrzną okładziną (oblicówka drewniana lub winylowa). Metoda ta doskonale nadaje się do ocieplania domów o konstrukcji szkieletowej, a ponadto charakteryzuje się łatwością wykonania. Znacznie więcej pracy wymaga, odchodząca do lamusa, metoda ciężka mokra. Stosowanie siatki zbrojącej oraz grubowarstwowego tynku znacznie obciąża bowiem ścianę i jest kosztowne. Grubość warstwy termoizolacyjnej zawsze powinna być uzależniana od technologii budowy przegród i zastosowanej metody ocieplenia. Ogólnie przyjmuje się, że minimalna grubość termoizolacji powinna wynosić 20 cm, a w przypadku domów energooszczędnych 30 cm, co zapewnia osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian na poziomie 0,20-0,25 W/(m 2 K). 10

13 z energetyką przyjazną środowisku za pan brat 5.3 Izolacja poddasza i dachu Duże straty ciepła przez przenikanie występują przede wszystkim przez nieogrzewane poddasza oraz dach. Zastosowanie do ocieplenia poddasza materiału izolacyjnego o grubości co najmniej 18 cm pozwala na uzyskanie przyzwoitego współczynnika przenikania ciepła U dla tej przegrody. Najczęściej wykorzystywanym materiałem jest wełna mineralna, zapewniająca łatwość układania oraz możliwość szybkiego docięcia na wymiar. Surowiec należy mocować wraz z warstwą folii aluminiowej lub welonem szklanym zapewniającymi dodatkową ochronę oraz nie przepuszczającymi ciepła. W podobny sposób wykonuje się ocieplenie dachu. Zastosowanie wełny mineralnej pozwala na dokładne umieszczenie jej między krokwiami tak, by do minimum ograniczyć wszelkie pustki powietrzne. Alternatywę stanowią włókno celulozowe oraz styropian FS 12 łączony na pióro-wpust. Grubość każdego z zastosowanych materiałów do ocieplenia dachu nie powinna być mniejsza niż 20 cm. Pamiętajmy, że straty ciepła przez przenikanie w tej przegrodzie mogą dochodzić nawet do 25%, zatem właściwe wykonanie izolacji termicznej zapewnia oszczędności w kosztach ogrzewania. Prawo budowlane ustala minimalny współczynnik przenikania cieplnego dla dachów i stropodachów na poziomie U 0,25 W/ (m 2 K), a w domach energooszczędnych U 0,20 W/ (m 2 K). 5.4 Dodatkowe ocieplenie Wykonując termoizolację domu nie należy zapominać o ociepleniu newralgicznych miejsc, przez które mogą następować duże straty ciepła. Oprócz całej powierzchni przegród budowlanych istotne jest zaizolowanie narożników budynku, a także przestrzeni wokół ościeży, nadproży i w miejscach łączenia płyt balkonowych ze ścianą budynku. Mostki termiczne występujące w tych obszarach przyczyniają się bowiem do znaczących strat ciepła (rys. 2). Równie starannego ocieplenia wymagają ściany wewnętrzne oddzielające przestrzeń ogrzewaną od nieogrzewanej. Przy dużej powierzchni nieocieplonej ściany oddzielającej wnętrze ogrzewane od nieogrzewanego znacznie obniża się komfort termiczny w pomieszczeniu ogrzewanym, a to oznacza straty ciepła i większe rachunki za ogrzewanie. Prawo budowlane współczynnik przenikania ciepła U dla ścian wewnętrznych określa na poziomie 1,0 W/(m 2 K), co jest Potencjalne mostki termiczne w budynku Rysunek 2 11

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat.

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat dom pasywny Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

tylko u nas! sprawdzeni wykonawcy domy pod klucz INDEX :37671X ISSN: 1896-9429 CENA: 9,90 Z [W TYM VAT 23%], NAK AD: 20 000 EGZ.

tylko u nas! sprawdzeni wykonawcy domy pod klucz INDEX :37671X ISSN: 1896-9429 CENA: 9,90 Z [W TYM VAT 23%], NAK AD: 20 000 EGZ. 9 7 7 I N F O R M A T O R R Y N K O W Y B U D O W N I C T W A J E D N O R O D Z I N N E G O 2011 tylko u nas! sprawdzeni wykonawcy domy pod klucz INDEX :37671X ISSN: 1896-9429 CENA: 9,90 Z [W TYM VAT 23%],

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. mała biogazownia rolnicza

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. mała biogazownia rolnicza INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat mała biogazownia rolnicza Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2010 19-22.01. 2010 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć Poradnik Autorzy: Sławomir Pasierb Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Jerzy Wojtulewicz 1. WPROWADZENIE Drogi Czytelniku

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Stępniak Agnieszka Tomaszewska UBÓSTWO ENERGETYCZNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. analiza problemu i rekomendacje

Aleksandra Stępniak Agnieszka Tomaszewska UBÓSTWO ENERGETYCZNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. analiza problemu i rekomendacje Aleksandra Stępniak Agnieszka Tomaszewska UBÓSTWO ENERGETYCZNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA analiza problemu i rekomendacje Wy daw ca: Fundacja In sty tut na rzecz Eko ro zwo ju ul. Na bie la ka 15, lok.

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dobrych praktyk gospodarowania energią. w mikroprzedsiębiorstwie

Poradnik. dobrych praktyk gospodarowania energią. w mikroprzedsiębiorstwie Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w mikroprzedsiębiorstwie Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego rozwojowego Uwarunkowania i mechanizmy i racjonalizacji gospodarowania energią

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, CZERWIEC 2010 Nota metodologiczna Cel badania: Celem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk Przykłady działań regionów EnercitEE w zakresie efektywności energetycznej

Przewodnik Dobrych Praktyk Przykłady działań regionów EnercitEE w zakresie efektywności energetycznej Wydane przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław www.umwd.dolnyslask.pl We wspólpracy z partnerami EnercitEE: Saksońskim Urzędem Krajowym ds. Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Dom energooszczędny Projekt informacyjno-edukacyjny promujący budownictwo energooszczędne i ekologiczne wśród mieszkańców Gminy Psary

Dom energooszczędny Projekt informacyjno-edukacyjny promujący budownictwo energooszczędne i ekologiczne wśród mieszkańców Gminy Psary Dom energooszczędny Projekt informacyjno-edukacyjny promujący budownictwo energooszczędne i ekologiczne wśród mieszkańców Gminy Psary Odnawialne Źródła Energii Rozwiązania energooszczędne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja Kreatywnie w zgodzie z naturą Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywnie w zgodzie z naturą Pierwsza dekada

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach

dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach Suwałki, 2014

Bardziej szczegółowo

Gadające termostaty, Zamiast sterowania ręcznego, Efektywność. bezprzewodowej komunikacji

Gadające termostaty, Zamiast sterowania ręcznego, Efektywność. bezprzewodowej komunikacji Xomasz Żucxwski* a r t y k u ł t e c h n i c z n y l i Zamiast sterowania ręcznego, elektroniczne produktów tej serii. Jest to elegancki i dys nawiązujący swą stylis przewidziany został tr mechaniczny

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH KATALOG 2009 www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH Spis treści Na dobry początek czym jest Ekoenergia Opolszczyzny? 5 Stawiamy

Bardziej szczegółowo

PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię

PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię 3 PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię Spis treści: Streszczenie PU materiał

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W POLSCE PRZEGLĄD 2013 DOMY JEDNORODZINNE A JAKOŚĆ POWIETRZA MARIA DREGER O POTENCJALE TERMOMODERNI- ZACJI W SEKTORZE

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W POLSCE PRZEGLĄD 2013 DOMY JEDNORODZINNE A JAKOŚĆ POWIETRZA MARIA DREGER O POTENCJALE TERMOMODERNI- ZACJI W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W POLSCE PRZEGLĄD 2013 DOMY JEDNORODZINNE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA A JAKOŚĆ POWIETRZA CEM O TYM W JAK OCIEPLO- NYCH DOMACH MIESZKAJĄ POLACY I CZYM W NICH GRZEJĄ ANDRZEJ GUŁA O

Bardziej szczegółowo

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)?

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Jerzy Żurawski* ) W 2002 r. w krajach UE przyjęta została dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Adamczyk Martyna Ożga Milena Wardziak Jessica Klasa 2E

Adamczyk Martyna Ożga Milena Wardziak Jessica Klasa 2E Adamczyk Martyna Ożga Milena Wardziak Jessica Klasa 2E 1 WPROWADZENIE... 3 DOM PASYWNY, CZYLI JAKI?... 4 DLACZEGO WARTO BUDOWAĆ DOMY PASYWNE?... 5 INRODUCTION...6 ZESTAW SOLARNY.... 7 Zalety stosowania

Bardziej szczegółowo