Ochrona dziedzictwa kulturowego a perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochrona dziedzictwa kulturowego a perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 2020"

Transkrypt

1 Ochrona dziedzictwa kulturowego a perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata

2 Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu 23 maja 2013 r.

3 Ochrona dziedzictwa kulturowego a perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata Kancelaria Senatu Warszawa 2013

4 Przedruk materiałów Kancelarii Senatu w całości lub części możliwy jest wyłącznie za zgodą Kancelarii Senatu. Cytowanie oraz wykorzystanie danych empirycznych dozwolone jest z podaniem źródła. Opracowanie: Małgorzata Lipińska Redakcja techniczna: JACEK PIETRZAK ISBN Biuro Informatyki Dział Edycji i Poligrafii Warszawa 2013

5 Spis treści Otwarcie Konferencji Senator Grzegorz Czelej Senator Jarosław Lasecki Piotr Żuchowski Senator Jarosław Lasecki Referaty część I Dr hab. Andrzej Betlej 21 Senator Jarosław Lasecki Prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk Zwrot siedzib ziemiańskich z punktu widzenia byłych właścicieli 87 Senator Jarosław Lasecki Dyskusja Wiesław Kaczmarek Małgorzata Omilanowska Senator Grzegorz Czelej Jerzy Meysztowicz Senator Grzegorz Czelej Prof. Bogumiła J. Rouba Senator Grzegorz Czelej Przemysław Rey Senator Grzegorz Czelej Małgorzata Omilanowska Senator Grzegorz Czelej Maciej Szeptycki Senator Jarosław Lasecki Małgorzata Omilanowska

6 Senator Jarosław Lasecki Mariusz Ścisło Senator Jarosław Lasecki Małgorzata Omilanowska Senator Grzegorz Czelej Andrzej Heydel Senator Grzegorz Czelej Piotr Korwin-Kochanowski Senator Grzegorz Czelej Referaty część II Elżbieta Bieńkowska Środki na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata Senator Grzegorz Czelej Andrzej Novak-Zempliński Senator Grzegorz Czelej Jerzy Meysztowicz Elżbieta Bieńkowska Jerzy Meysztowicz Elżbieta Bieńkowska Senator Grzegorz Czelej Jerzy Mańkowski Senator Grzegorz Czelej Elżbieta Bieńkowska Senator Jarosław Lasecki Piotr Białko Senator Grzegorz Czelej Elżbieta Bieńkowska Senator Grzegorz Czelej Piotr Żuchowski Senator Grzegorz Czelej Waldemar Gujski Elżbieta Bieńkowska Senator Grzegorz Czelej Piotr Żuchowski Senator Jarosław Lasecki Dr inż. Włodzimierz Łęcki Restytucja Zamku Królewskiego w Poznaniu 132 Senator Jarosław Lasecki

7 Andrzej Dowgiałło Adaptacja obiektów zabytków na cele komercyjne jako istotny element ich ratowania 154 Senator Jarosław Lasecki Dyskusja Christophe de Breza Senator Grzegorz Czelej Roman Klamycki Senator Grzegorz Czelej Dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda Senator Grzegorz Czelej Danuta Prus-Głowacka Senator Jarosław Lasecki Danuta Prus-Głowacka Senator Jarosław Lasecki Senator Grzegorz Czelej Marcin Schrimer Senator Jarosław Lasecki Marcin Schrimer Senator Jarosław Lasecki Senator Grzegorz Czelej

8

9 otwarcie konferencji Senator Grzegorz Czelej Przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu Szanowni Państwo, otwieram konferencję Komisji Kultury i Środków Przekazu, której tematem jest Ochrona dziedzictwa kulturowego a perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata Chciałbym serdecznie powitać panią minister Małgorzatę Omilanowską, serdecznie witam pana Piotra Żuchowskiego, ministra w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proszę wybaczyć, że ze względów oczywistych nie będę witał wszystkich państwa imiennie. Serdecznie witam wszystkich zaproszonych dostojnych gości, szanownych członków komisji. Pomysłodawcą dzisiejszej konferencji jest pan senator Lasecki, który był przez cały okres organizacji tej konferencji motorem i głównym sprawcą naszego dzisiejszego spotkania i mam duży zaszczyt przekazać mu prowadzenie tej konferencji, o co bardzo proszę. Senator Jarosław Lasecki Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Słowa pana przewodniczącego zobowiązują. Do motoru się przyznaję, do inspiratora troszkę, ale tak naprawdę inspiratorem tej konferencji są państwo, to państwa głosy o to, aby rozpocząć i prowadzić dyskusję, która przyczyni się do poprawy sytuacji zabytków polskich w Polsce i aby wsłuchać się w głosy opiekunów tych zabytków, właścicieli tych zabytków, spowodowały, że zdecydowaliśmy się na kolejną edycję konferencji, która ma się zająć poprawą losów polskich zabytków. Pierwsza edycja tej konferencji odbyła się w 2006 r. i jej pokłosiem, właśnie tutaj, w Senacie, była zmiana nastawienia, jeżeli chodzi o dofinansowanie remontów czy też konserwacji zabytków przez prywatnych właścicieli zabytków ze środków Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja i państwa głosy w dyskusji przyczynią się do tego, że w nowej perspektywie finansowej znajdą się specjalne programy i znajdą się środki, aby los polskich 9

10 zabytków, pozostających w rękach prywatnych właścicieli, był coraz lepszy i aby te zabytki na wiele następnych pokoleń cieszyły nie tylko polskich, ale i zagranicznych turystów. Bardzo serdecznie chciałbym powitać pana ministra Piotra Żuchowskiego, który jako Generalny Konserwator Zabytków opiekuje się zabytkami w Polsce i już się cieszę na jego wystąpienie oraz na, mam nadzieję, pewną perspektywę czy pewną wizję tego, co można byłoby z polskimi zabytkami w perspektywie finansowej przez najbliższe sześć lat zrobić. Dzisiejsza konferencja będzie się składała z dwóch części. W pierwszej części będziemy mieli dwie prezentacje. Po wystąpieniu pana Piotra Żuchowskiego chcemy państwu przedstawić prezentację czy też wystąpienie pana doktora Andrzej Betleja pod tytułem Dziedzictwo kulturowe Rzeczypospolitej za granicą wschodnią, a później wystąpienie pana profesora dr. hab. Wojciecha Włodarczyka: Zwrot siedzib ziemiańskich z punktu widzenia byłych właścicieli. Mam nadzieję, że te dwa wystąpienia sprowokują nie tylko do dyskusji, ale do wyciągnięcia odpowiednich wniosków. To będzie pierwsza część, która, mam nadzieję, wyczerpie wszystkie te kwestie, które chcemy poruszyć od strony bardziej konserwatorskiej. Po przerwie zaprosiliśmy panią Elżbietę Bieńkowską, minister rozwoju regionalnego, aby w swoim wystąpieniu mogła przedstawić pewną wizję czy też pierwsze punkty propozycji środków finansowych właśnie dla właścicieli obiektów zabytkowych, środków z Unii Europejskiej. I dwa wystąpienia w tej części: Restytucja Zamku Królewskiego w Poznaniu, pana dr. inż. Włodzimierza Łęckiego i Adaptacja obiektów zabytkowych na cele komercyjne jako istotny element ich ratowania, prezentacja przedstawiona przez pana Andrzeja Dowgiałłę, jako jeden z przykładów pozytywnego wykorzystania zabytków w nowej, zmieniającej się rzeczywistości. Chciałbym prosić pana ministra Piotra Żuchowskiego o zaprezentowanie pomysłów i wizji na następną perspektywę finansową i następne lata, jeżeli chodzi o Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo proszę. 10 Piotr Żuchowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Bardzo dziękuję organizatorom dzisiejszej konferencji, zarówno panu przewodniczącemu Czelejowi, jako osobie bardzo zaangażowanej w debatę nad relacjami między właścicielami a tymi, którzy w Rzeczypospolitej strzegą za-

11 bytków, by były obszarem zachowywania dziedzictwa zgodnie z ustaloną doktryną mówię oczywiście o panu senatorze Laseckim. Decydujące dyskusje jeszcze przed nami, jak będzie wyglądał kształt funduszy, zarówno tych, którymi będzie dysponował minister kultury i dziedzictwa narodowego w nowej perspektywie, jak również i tych, jakimi będą dysponowały poszczególne województwa. Przygotowujemy się do dyskusji w Komisji Europejskiej, która jest przewidziana na 3 4 czerwca, z naszym udziałem, co do warunków i co do zasad dysponowania pieniędzmi z funduszy unijnych na obszar ochrony zabytków. Muszę państwu powiedzieć, że w punkcie wyjścia mieliśmy podstawowy dylemat, ponieważ Komisja początkowo bardzo stanowczo odrzucała uproszczoną bardzo metodę zastosowaną w przypadku perspektywy, która jeszcze nadal trwa, a przypominam, że była to metoda limitów kwotowych. Ona mogła wyglądać w sensie strategicznym na mało przewidującą, ale miała jedną ogromną zaletę, była bardzo sprawna. Mówiąc wprost, można było zadysponować wszystkie pieniądze, i po stronie ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jako dysponenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jak również wszystkie pieniądze po stronie samorządów wojewódzkich, jako dysponentów środków z regionalnych programów operacyjnych. Przez kilka miesięcy prowadziliśmy prace, ponieważ likwidacja owego limitu kwotowego narzucała na nas obowiązek stworzenia niejako specjalnej listy szczególnych obiektów, które będą finansowane ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ale te same obiekty nie będą mogły się znaleźć w żaden sposób w finansowaniu w regionalnych programach operacyjnych. Było pewne niebezpieczeństwo, które polegało na tym, że na przykład minister umieści pewne obiekty na liście, a one nie będą mogły znaleźć finansowania w regionalnych programach operacyjnych, a nie dostaną również dofinansowania od ministra. Dzisiaj wszystko idzie w tym kierunku, żeby wrócić do limitu kwotowego przypominam, ten limit kwotowy był limitem 20 milionów zł i kto wie, czy również zastosowanie tego limitu, z całą konsekwencją budowanie pewnych strategii dla tychże obiektów, również strategii konserwatorskich, o czym jeszcze za chwilę głębiej powiem, że będzie to metoda podziału tychże środków. Przypomnę tylko, że zabytków rejestrowych nieruchomych mamy zarejestrowanych w rzeczypospolitej sześćdziesiąt sześć tysięcy, choć mogę powiedzieć, że dzisiaj jest to raczej sześćdziesiąt pięć tysięcy, ponieważ po kwerendach, jakie są prowadzone i porządkowaniu rejestru z udziałem Narodowego Instytutu Dziedzictwa wiemy, że na pewno tysiąc a ostatnie dane, które do mnie docierają, tysiąc pięćset obiektów tak naprawdę albo nie istnieje, albo są zapisy 11

12 w rejestrach, a in situ obiektu nie ma. Rejestr jest oddzielnym problemem, nie chciałbym tutaj tego zgłębiać, ale przy każdej inwestycji, jaka jest podejmowana, to właśnie rejestr zabytków musi być tym punktem, który daje takie, a nie inne uprawnienia wojewódzkim konserwatorom zabytków do wydawania decyzji, które w sposób wiążący określają, jak dany zabytek ma być konserwowany, rewitalizowany, ratowany. Mamy również dwieście trzydzieści cztery tysiące zabytków ruchomych. Może w tym obszarze zainteresowania tejże konferencji nie jest to grupa zabytków, którą będziemy szczególnie omawiać, ale powiem jeszcze o jednym zjawisku, ono się ostatnio pojawia. Co prawda nie dotyczy bezpośrednio środków, które są przyznawane, bo środki trafiają wprost do zabytków, które są wpisane do rejestru zabytków, ale mówię o zabytkach, które się znajdują w ewidencjach gminnych. Dziś, po zmianach z 2010 r., które kompletnie zmieniły usytuowanie zabytków ewidencjonowanych, mamy już w gminnej ewidencji około sześciuset pięćdziesięciu tysięcy zabytków. I to jest potężny problem, z wojewódzkimi konserwatorami zabytków rozmawiamy na ten temat, ale to jest problem pewnej sprawności działania tychże służb i dobrze pojętej decyzyjności tych służb, których decyzje w efekcie mają służyć ochronie tychże zabytków. Dane jednak muszą zostać weryfikowane i planujemy w przyszłym roku przeprowadzenie szczegółowych badań, które określą, jaki jest stan zachowania zabytków, jakich wymagają zabytki w Rzeczypospolitej inwestycji, ale te dane jednak pokazują, że ponad 40% zabytków wymaga natychmiastowej interwencji w sensie zabezpieczenia tychże zabytków. Jest oczywiście grupa zabytków, które przez kolejne lata otrzymywały środki pozwalające je w sposób należyty zachowywać, ale ta grupa nie przekracza zapewne 10% całego zasobu zabytków. Chociaż też chcę powiedzieć, że tę pozytywną grupę tworzą zabytki o kluczowym znaczeniu dla obszaru dziedzictwa narodowego i najczęściej tę grupę tworzą też zabytki w sensie doktryny konserwatorskiej realizowane najlepiej, a czasami w sposób absolutnie wzorowy. Środki, które zostały zadysponowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w perspektywie w której jesteśmy, to kwota 544 milionów zł na dwadzieścia osiem bardzo różnych inwestycji. Sam limit kwotowy określa, że są to inwestycje duże i rozbudowane, inwestycje, które tak naprawdę z innych programów, z innych środków nie mogłyby nigdy zostać prowadzone. Spróbowaliśmy w roku 2012 policzyć wszystkie pieniądze, jakie trafiały na sferę ochrony zabytków w latach Powiem państwu, że to przedsięwzięcie karkołomne, by wyłuskać te pieniądze, które bezpośrednio trafiają w różnych działaniach programowych na samą sferę ochrony zabytków, a nie na inne rzeczy. I ta trudność była nie tylko w Programie Operacyjnym Infra- 12

13 struktura i Środowisko, dużo mniej może w funduszach norweskich, bo one były tak zaprogramowane i tak sprofilowane, że te kwoty można było dużo bezpieczniej wyłuskać. W regionalnych programach operacyjnych ta trudność była duża, ponieważ wiele działań było realizowanych na substancji zabytkowej, a nie do końca dotyczyło tylko i wyłącznie zachowania tychże zabytków, były to działania funkcjonalne, udoskonalające, windy, itd., itd. Próbowaliśmy wychwycić te kwoty, które rzeczywiście służyły zachowaniu substancji zabytkowej i powiem państwu, że dodając do tych kwot jednak kwotę, mniej więcej, między milionów zł, która każdego roku jest dysponowana poprzez różne fundusze bezpośrednio z budżetu państwa, nie ma najmniejszych wątpliwości, że każdego roku w latach na sferę ochrony zabytków trafiała kwota między 1,1 miliarda zł a 1,4 miliarda zł. To jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Już bym nie chciał tego tematu w tym momencie zgłębiać, ale jako Generalny Konserwator Zabytków chciałbym przypomnieć o rzeczach, które są wielkim niebezpieczeństwem, w momencie kiedy się takie poważne pieniądze pojawiają, rozpoczynając od debaty z początku XIX wieku i stwierdzeń, które wtedy padały, kiedy rodziła się doktryna konserwatorska, co do pewnych zasad i istoty działań konserwatorskich na zabytkach, byśmy mogli mieć ową miarę, by rozdzielać to, co często widzimy w obszarze propagandy, na różnych poziomach władzy, a działaniami konserwatorskimi w żaden sposób nie jest. Bardzo bliska jest mi sentencja Wiktora Hugo z tekstu z 1832 r. Wojna niszczycielom. Wiktor Hugo powiedział to sto osiemdziesiąt lat temu, cytuję: Zapragnęlibyśmy odbudować te wspaniałe gmachy, lecz na próżno, nie ma już wśród nas tego geniuszu tamtej epoki. Przemysł zastąpił sztukę. Myślę, że każdy wojewódzki konserwator zabytków mógłby mieć taką sentencję napisaną, by przy podpisywaniu decyzji wiedział, do czego został powołany przez struktury publiczne i czemu powinien służyć, jakim ideom. I druga sentencja. Z wielkim wyczuciem Wiktora Hugo odnosi się do samych prac konserwatorskich, cytuję: Najważniejsze, aby architekt restaurator był umiarkowany w swych wyobrażeniach, by studiował uważnie charakter danego budynku zgodnie z daną epoką i jej klimatem, aby wgłębił się zarówno w linię ogólną, jak i szczegółową danego zabytku powierzonego jego rękom i aby potrafił zręcznie spiąć swój geniusz z geniuszem danego architekta chodzi oczywiście o tego architekta pierwotnego, który obiekt tworzył. I jeszcze krótka sentencja, bardzo przewrotna, człowieka, który oczywiście szedł w sukurs myślom Wiktora Hugo. To Charles De Montalembert, który powiedział był to czas rewolucji, kiedy pisał te słowa, bo też w roku 1832: Zamieszki mają tę zaletę, że przynajmniej niczego nie odnawiają. To już 13

14 taka bardzo ortodoksyjna, daleko idąca sekwencja, ale warta przypominania w różnych sytuacjach. Oczywiście zawsze jest bardzo potężny problem. Tak naprawdę dla mnie zawsze te problemy w sensie wypracowywania decyzji na różnych obszarach kondensują się w trzech takich tematykach głównych. Pierwsza tematyka to jest sytuacja prawna i szczególna sytuacja prawna zabytku wpisanego do rejestru, kiedy mamy do czynienia z przypadkiem, gdzie z uprawnień konstytucyjnych, w momencie kiedy dobro publiczne przeważa nad dobrem indywidualnym, wywłaszczamy właściciela danego obiektu, danej nieruchomości z jego praw, uważając, że państwo winno w swym systemie wartości narzucać pewne rozwiązania, w tym przypadku rozwiązania odnośnie do zabytku. Nie ma innego rozwiązania. Jak wiemy, od momentu kiedy pojawiły się rejestry zabytków, od momentu kiedy pojawiły się działania państwa w tym zakresie, kiedy pojawiły się służby konserwatorskie, zawsze trwała dyskusja, jak głęboka może być ingerencja państwa w tym zakresie. Nie było nigdy wątpliwości, że państwo powinno budować systemy, które rekompensują owe wywłaszczenie. W programie operacyjnym, którym dysponuje minister kultury i dziedzictwa narodowego, oprócz wzrostu przez ostatnie lata, bo w 2010 r., gdy zostawałem Generalnym Konserwatorem Zabytków, mieliśmy tylko 40 milionów w programie operacyjnym, to był bardzo trudny rok dla ministra kultury, w sensie inwestycji prowadzonych przez tego ministra, a w instytucjach, które nam przynależą, musieliśmy mieć pieniądze na wkład własny. Ale ta tendencja wzrostowa jest taka silna, że w tym roku to się może zamknąć na poziomie 108, może ponad 110 milionów. Każdego roku dysponujemy coraz większymi sumami pieniędzy w programie operacyjnym ministra kultury. Ale jeden współczynnik mnie bardzo pociesza i powiem państwu, że dzieje się to w sposób rozmyślny i na zasadzie budowania pewnych strategii. To jest współczynnik dofinansowania z pieniędzy, jaki trafia do prywatnych właścicieli obiektów zabytkowych. Przez te cztery kolejne podziały środków inwestycyjnych ten współczynnik z 3% wzrósł już do ponad 10% i głęboko wierzę, że będzie rósł. Można to robić, jeżeli środki przyrastają, ale to bardzo ważna informacja i określająca w tym przypadku, jak mówimy o prawach podstawowych właścicieli zabytków, pewną powinność państwową. Oczywiście ja należę do osób, które uważają, że najlepszym rozwiązaniem są odpisy podatkowe i głęboko wierzę, że państwo polskie dojrzeje do takiej sytuacji, że ci, którzy będą inwestowali w obszar ochrony zabytków, będą z tego tytułu mieli dobrze skonstruowaną formę odpisów podatkowych. Uważam, że to są najlepiej i najskuteczniej wydawane pieniądze, a na pewno w obszarze 14

15 tych, którzy są właścicielami obiektów zabytkowych, nie mam najmniejszej wątpliwości. Ale dzisiaj rozmowy z ministrem finansów na ten temat są trudne, musimy poczekać, aż przełamie się sytuacja kryzysowa, ale głęboko wierzę, że o tym musimy przypominać przy każdej sytuacji i że nadejdzie moment, który to zmieni i w Polsce będziemy mieli zastosowane dobre praktyki, które funkcjonują w Europie od lat z dużym powodzeniem. Drugi problem, to jest problem funkcjonalności. On dotyczy, oczywiście, w sposób szczególny obiektów architektonicznych. Violette-le-Duc prowadził wspaniałą debatę z Johnem Ruskinem w XIX, zresztą Violette-le-Duc uwodzi do dnia dzisiejszego swym wielkim znawstwem, erudycją i pewnie zawsze tak będzie, że w doktrynie konserwatorskiej będą osoby, które będą reprezentowały różne ortodoksje. Uważam, że nadal musimy się dużo uczyć od Violette-le-Duc, bo jego wyjątkowa fachowość i zgłębianie okresu, do którego się odnosił, i nawet jak pewne rzeczy przekraczał, są nadal pewnym wyznacznikiem. Ale Violette-le-Duc powiedział bardzo znamienne słowa, cytuję: zresztą najlepszym sposobem konserwacji budynku jest znaleźć dla niego przeznaczenie. Ta myśl jest nadal bardzo aktualna. W ostatnich latach miałem możność zobaczyć obiekty bądź te obiekty były mi w moim gabinecie przedstawiane, gdzie na przykład samorząd powiatowy zainwestował łącznie kwotę, jak dobrze pamiętam, 12 bądź 14 milionów zł na rewaloryzację obiektu zabytkowego, samorząd powiatowy niezbyt bogaty, bo to z natury nie są samorządy zbyt bogate. I oni przychodzą do mnie z prośbą, byśmy razem powołali może jakieś muzeum, może jakieś muzeum diecezjalne albo coś innego, bo teraz mają 1500 m 2 i nie wiedzą, jak to utrzymywać i co z tym teraz dalej robić. I pieniądze, które się pojawiają i często takie myślenie pomnikowe powoduje między innymi właśnie takie sytuacje. Mówiąc wprost, jak nie znajdzie się mądra funkcjonalność dla danego obiektu. Dobrze, jeżeli jest to taka funkcjonalność, która nie przeobrazi tego obiektu tak, że on nie będzie miał nic wspólnego z tym, co reprezentował sobą jako obiekt zabytkowy przed rozpoczęciem inwestycji konserwatorskiej. Te pieniądze mają taką cechę, że ten obiekt będzie się po prostu dekapitalizował i to jest nieuniknione. Myślenie o funkcjonalności jest myśleniem bardzo istotnym i bardzo poważnym. Dostaję z Dolnego Śląska bardzo systematycznie informacje, zresztą informacje bardzo smutne, o niszczeniu wielu obiektów, bo jak spojrzymy na polski rejestr zabytków, to Dolny Śląsk jest absolutnym liderem i to w różnych obszarach, ale w sposób szczególny w architekturze rezydencjonalnej. Wiemy, że Dolny Śląsk tradycyjnie był terenem dużej zamożności, więc ta architektura rzeczywiście miała wielką klasę. Ale rewitalizowane i zachowywane są tam te obiekty, które znalazły 15

16 właścicieli, a ci z kolei mieli pomysł na jakąkolwiek funkcjonalność dla tych obiektów. To jest taka prawidłowość, prawidłowość jednoznaczna i nawet jeżeli na przestrzeni dziejów było tak, że wyjątkowej klasy obiekty były nie do końca ciekawie, funkcjonalnie zagospodarowane patrzę na Andrzeja Dowgiałłę i myślę o Lidzbarku Warmińskim, też na panią konserwator Zalewską gdzie w połowie XIX wieku na zamku podzielono nawet kondygnacjami przestrzenie, bo sale były za duże na Flintenhaus, taki przytułek, który był tam zakładany. Ale była funkcjonalność i te obiekty ocalały. Trzecim elementem jest bezwzględna troska nad doktryną konserwatorską i debata, jak te obiekty powinny być zachowywane, byśmy to, co zostało wypracowane w debacie przez ostatnie dwa wieki, zapisane, respektowali w naszych obiektach. Dzisiaj będzie referat odnośnie do zamku Przemysła. Bardzo jestem ciekaw tego referatu, bo widziałem ten zamek i mam swoje zdanie, które publicznie wygłaszam. Ale powiem w sposób pozytywny, po kilku latach odwiedziłem zamek Krzyżtopór w Ujeździe, po pracach konserwatorskich, które nadzorował pan profesor Andrzej Kos i serce mi skoczyło z radości, gdy zobaczyłem pracę, która została w tę ruinę włożona i jak ten obiekt został zakonserwowany i zachowany, bo w mojej skromnej opinii jest to przykład, który możemy naprawdę pokazywać szeroko w swym konserwatorskim smaku i sposobie zrealizowania tego bardzo, bardzo trudnego pomysłu. Dziękuję za uwagę. 16 Senator Jarosław Lasecki Bardzo dziękujemy, Panie Ministrze. Podczas dzisiejszej konferencji będzie możliwość zadawania pytań i mam nadzieję dyskusja. Panie Ministrze, bardzo dziękuję za te ciekawe liczby. Z wielkim niepokojem możemy tylko przyjąć do wiadomości, że z tych sześćdziesięciu sześciu tysięcy zabytków, które są w rejestrze zabytków, już tysiąc czy tysiąc pięćset nie istnieje. Mam nadzieję, że każdy z państwa, którzy na tej konferencji są, będzie mógł opowiedzieć o przykładach z własnego doświadczenia, w jaki sposób zabytki w Polsce się marnują i co robić, aby jednak pozyskiwać środki na konserwację i na ratunek tych zabytków. Bardzo dobrze, że w latach aż 1 miliard 400 milionów zł przeznaczono na zabytki polskie, ale, Panie Ministrze, sama tylko matematyka, bo gdyby tę sumę podzielić na sześćdziesiąt sześć tysięcy, to wiadomo, że to są środki zupełnie niewystarczające. I dzisiaj chcemy też odpowiedzieć sobie na pytanie, co zrobić, mając, jak usłyszeliśmy, w osobie pana ministra osobę

17 przychylną, aby znaleźć rozwiązania, które mogą zapewnić inny sposób finansowania i utrzymywania polskich zabytków. Bardzo uprzejmie proszę pana doktora Andrzeja Betleja o przedstawienie swojego wystąpienia: Dziedzictwo kulturowe Rzeczypospolitej za granicą wschodnią.

18

19 Referaty część I

20

21 Dr hab. Andrzej Betlej Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziedzictwo kulturowe Rzeczypospolitej za granicą wschodnią Szanowny Panie Senatorze! Panie Ministrze! Pani Minister! Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję, jednocześnie chciałbym w imieniu mojego mistrza, mentora profesora Jana Ostrowskiego przeprosić za jego nieobecność, niestety obowiązki służbowe uniemożliwiły mu przybycie na to ważne spotkanie. Profesor Ostrowski prosił mnie o przedstawienie zagadnień dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Ze wstępu pana senatora zacząłem się zastanawiać, jak to się ma do głównych, zasygnalizowanych problemów tego spotkania, niemniej wydaje mi się, iż terytorialnie to, co za chwilę przedstawię, nie znajduje się w granicach obecnej Rzeczypospolitej, o tyle ma istotne konsekwencje dla badań czy chociażby wspominanej przez pana ministra kwestii dokumentacji i właściwie weryfikacji tego, co znajduje się na obszarze obecnej Rzeczypospolitej. Dlaczego ważne jest przedstawienie owego dziedzictwa kulturowego w tym momencie, na tym spotkaniu? Przede wszystkim musimy stwierdzić jedną podstawową rzecz, iż dziedzictwo kulturowe Rzeczypospolitej, i to nie tylko pod względem terytorialnym, ale pod względem jakościowym, w odniesieniu do naszej historii, historii Rzeczypospolitej, zajmowało szacunkowo ponad 60% tego, czym chwalimy się, o czym wiemy, co stanowi o istocie kultury Rzeczypospolitej. Te dwa słowa: dziedzictwo Rzeczypospolitej są właściwie pewnego rodzaju słowami kluczem, stanowiącym o pewnego rodzaju świadomości, świadomości artystycznej i świadomości tego, czym obecnie dysponujemy. Moją prezentację (str. 28) chciałem rozpocząć od widoku kaplicy Św. Kazimierza w Wilnie, która jest pewnego rodzaju punktem odniesienia dla naszego spotkania dotyczącego dziedzictwa. Ów Jagiellon, a zapewne państwo w tym momencie mają w większości w pamięci jedną z największych wystaw, które ostatnio się odbywały, Europa Jagiellonica, ów Jagiellon jest patronem tych terenów, które stanowiły jedność, średniość wielu nacji, nie tylko nacji 21

22 polskiej, ale tych, które obecnie zamieszkują, stanowią za naszą wschodnią granicą. Nasze badania ja reprezentuję Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego mają charakter teoretyczny, oczywiście, niemniej w kontekście dokumentowania dziedzictwa trzeba zwrócić uwagę na kwestię ochrony dziedzictwa poprzez dokumentację. Trudno oczywiście całą kwestię dokumentacji ochrony dziedzictwa przedstawiać w ciągu czterdziestu pięciu minut, tak naprawdę ten tytuł, który państwo widzą na ekranie, to jest, w moim przypadku, pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego, temat na doskonały całoroczny wykład monograficzny. Jest to niemożliwe, dlatego chciałbym zwrócić uwagę na pewnego rodzaju zjawiska, które będą jak najbardziej istotne dla dziedzictwa i dokumentacji, te zjawiska, które stanowią o wyjątkowości, które decydują o randze dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej. Oszczędzę, w związku z powyższym, państwu jakiegoś akademickiego wykładu na temat, w układzie chronologicznym, co jest ważne i jak to dokładnie wyglądało, natomiast chciałbym przede wszystkim pokazać te rzeczy, które stanowią o istocie badań i działań, działań również instytucjonalnych, nie tylko badań akademickich, ale również działań ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego. Kilkanaście lat temu profesor Mariusz Karpowicz, uznany badacz warszawski, operował pojęciem awangardy artystycznej w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej, wskazując na kilka punktów, które stanowiły o wyjątkowości dziedzictwa kulturowego i ten sposób myślenia można przełożyć do naszej rzeczywistości. Mamy do czynienia z dziedzictwem, które decyduje w znacznym stopniu o wyjątkowości, o randze sztuki polskiej używam słowa sztuki polskiej, ale tak naprawdę trzeba powiedzieć sztuki wielonarodowej. Zacząłem od północnych terenów, od terenów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, chociażby kościół Św. Piotra i Pawła, dzieło znaczące, które jak się okazuje, jest stworzone przez artystów pochodzących z Rzymu, artystów, którzy swoje wykształcenie uzyskali w środkowych Włoszech, w warsztatach Berniniego, a więc mamy do czynienia z dziedzictwem kulturowym znajdującym się na Wschodzie, które wpisuje kulturę Rzeczypospolitej w cały rozwój kultury zachodnioeuropejskiej, niestety w chwili obecnej znajdujący się poza naszymi granicami wschodnimi, co nie oznacza, że powinniśmy o niej zapomnieć. Zjawisko tak zwanej wileńskiej architektury rokokowej jest jednym z wyjątkowych, to owe charakterystyczne wysokie wieże ażurowe, porównywane niekiedy do biskwitowych, porcelanowych, niewielkich dzieł, bardzo ażurowych, w tym momencie stanowi jeden z elementów łączących bardzo mocno północno-wschodnie Kresy Rzeczypospolitej z architekturą Piemontu w północnych Włoszech oraz środkowej Europy. Zresztą dziedzictwo kulturowe środkowej Europy to tak naprawdę dziedzictwo owej wielokulturowej Rzeczypospolitej 22

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

Ochrona zabytków 2007 2014

Ochrona zabytków 2007 2014 Ochrona zabytków 2007 2014 Prace ratownicze zabytkowego zespołu poklasztornego Opactwa cystersów w Lubiążu Koszt prac w latach 2007-2013: 3 016 424,53 zł Dofinansowanie MKiDN: 2 699 453,89 zł Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r.

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.1 do SIWZ

Załącznik nr 8.1 do SIWZ Załącznik nr 8.1 do SIWZ Wytyczne konserwatorskie dla adresów: ul. Rewolucji 1905 r. 13, ul. Rewolucji 1905 r. 15, ul. Rewolucji 1905 r. 17, ul. Rewolucji 1905 r. 21, ul. Wschodnia 50, ul. Wschodnia 54,

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r.

Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków

Bardziej szczegółowo

Konferencja na temat prawnej problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Konferencja na temat prawnej problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Konferencja na temat prawnej problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Na podstawie art. 5 i 6 Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska ( ) strzeże dziedzictwa narodowego ( ). Stwarza warunki

Bardziej szczegółowo

Europejskie Dni Dziedzictwa w Lubuskiem

Europejskie Dni Dziedzictwa w Lubuskiem Europejskie Dni Dziedzictwa w Lubuskiem 13 września, o godz. 10:00 w Sali Kryształowej Pałacu w Zaborze odbyły się Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. -Samorząd województwa bardzo aktywnie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń wspólna sprawa

Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń to nie tylko estetyka czy tzw. marketing miejsca. Planowanie przestrzenne jest fundamentem rozwoju miast i dotyka wielu sfer życia społeczno gospodarczego, jak choćby

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

Wspólne posiedzenie 60. 68.

Wspólne posiedzenie 60. 68. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (60.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (68.) w dniu 9 stycznia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (632) 93. posiedzenie Komisji Ustawodawczej w dniu 22 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (632) 93. posiedzenie Komisji Ustawodawczej w dniu 22 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (632) 93. posiedzenie Komisji Ustawodawczej w dniu 22 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

Program Rozwój infrastruktury kultury

Program Rozwój infrastruktury kultury Program Rozwój infrastruktury kultury Celem Programu Rozwój infrastruktury kultury jest wsparcie infrastruktury i poprawa funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną, szkół i uczelni artystycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (37.) w dniu 26 lipca 2012 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (37.) w dniu 26 lipca 2012 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (37.) w dniu 26 lipca 2012 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Sześciolatki w pierwszej klasie to nie jedyna zmiana wynikająca z reformy. - Obecnie obowiązek przedszkolny dzieci mogą realizować zarówno w

Sześciolatki w pierwszej klasie to nie jedyna zmiana wynikająca z reformy. - Obecnie obowiązek przedszkolny dzieci mogą realizować zarówno w Nie macie prawa! Rząd 5 marca 2015 r. po raz kolejny pokazał Polakom, że nie mają prawa decydować o kwestiach dotyczących ich dzieci. Tego dnia koalicja PO-PSL już w pierwszym czytaniu odrzuciła obywatelski

Bardziej szczegółowo

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Kandydat do nagrody i tytułu Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Pierwsza dyskusja na II Wschodnim Kongresie Gospodarczym dotyczyła sprawy dla gospodarki Podlaskiego, ale i pozostałych

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1987) 100. posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w dniu 27 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1987) 100. posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w dniu 27 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1987) 100. posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w dniu 27 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy wiarą a sztuką sztuka i kicz w przestrzeni sakralnej Konferencja naukowa Lublin, 31 maja 2 czerwca 2012 roku

Pomiędzy wiarą a sztuką sztuka i kicz w przestrzeni sakralnej Konferencja naukowa Lublin, 31 maja 2 czerwca 2012 roku Lublin, dn. 14 stycznia 2012 Pomiędzy wiarą a sztuką sztuka i kicz w przestrzeni sakralnej Konferencja naukowa Lublin, 31 maja 2 czerwca 2012 roku Organizatorzy: Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje Test mocny stron Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do Ciebie. Są to określenia, które wiele osób uznaje za korzystne i atrakcyjne.

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/464/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 22 maja 2012 r. STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury Zamek, zwane w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

zbigniew.paszkowski@gmail.co

zbigniew.paszkowski@gmail.co OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW S1 SEMESTR VII (ZIMOWY) 2014/15 1. UCZESTNICTWO W WYKŁADACH DOKUMENTOWANE ZESZYTEM Z NOTATKAMI SKŁADANYMI DO WERYFIKACJI PO WYKŁADZIE I NA KONIEC SEMESTRU 2. UCZESTNICTWO

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich. w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU

WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich. w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU Dorota Folga Januszewska Polski Komitet Narodowy ICOM PONOWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW KULTURY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum miejskiego w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: Trafostacja Sztuki" w Szczecinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

DESIGNERSKIE WCIELENIA KOSTKI BRUKOWEJ

DESIGNERSKIE WCIELENIA KOSTKI BRUKOWEJ KOSTKA BRUKOWA WOKÓŁ DOMU DESIGNERSKIE WCIELENIA KOSTKI BRUKOWEJ Kostka brukowa przed domem i wokół domu jest dziś nie tylko elementem funkcjonalnym, który pozwala schludnie zagospodarować przestrzeń.

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab.arch. Konrad Kucza-Kuczyński Warszawa, Kierownik Katedry Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego

prof.zw.dr hab.arch. Konrad Kucza-Kuczyński Warszawa, Kierownik Katedry Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego 1 prof.zw.dr hab.arch. Konrad Kucza-Kuczyński Warszawa, 31.03.2016 Kierownik Katedry Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Krakowska 33, Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2366) Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (164.), oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (288.)

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Premierze!

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Premierze! w związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku, stwierdzającego niezgodność z Konstytucją części przepisów, które określają system wpłat janosikowych dla samorządów

Bardziej szczegółowo

Ostrów Płn., cerkiew parafialna

Ostrów Płn., cerkiew parafialna 30 sierpnia w Galerii Samorządowej Województwa Podlaskiego została otwarta wystawa fotograficzna Różnorodność kulturowa w regionie przygotowana przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Ostrów

Bardziej szczegółowo

Prezydent chce referendum ws konstytucji

Prezydent chce referendum ws konstytucji Prezydent chce referendum ws konstytucji Naród polski powinien się wypowiedzieć, co do przyszłości ustrojowej swojego państwa - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów rocznicy Konstytucji 3

Bardziej szczegółowo

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Charakter Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego Siedzą w środkowym rzędzie: prof. Jerzy Mikułowski Pomorski późniejszy rektor AE, prof. Aleksander Koj ówczesny rektor

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku.

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Witając wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji pragnę serdecznie podziękować Państwu za

Bardziej szczegółowo

Jubileusz nauczania języka białoruskiego

Jubileusz nauczania języka białoruskiego Jubileusz nauczania języka białoruskiego Zapraszamy na uroczystość związaną z Jubileuszem 10-lecia nauczania języka białoruskiego w szkołach Białegostoku, która odbędzie się 15 czerwca 2007 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Rafał Nadolny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Warszawa, 28 listopada 2013 r. www.mwkz.pl KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Stowarzyszenie FORUM ROZWOJU OLSZTYNA e-mail: forum@fro.net.pl tel. 728 623 503 adres do korespondencji: ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich WIZJA LOKALNA e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w roku 2006

Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w roku 2006 Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w roku 2006 Lp Z dnia Wnioskodawca Zadanie Wnioskowana dotacja Przyznana dotacja

Bardziej szczegółowo

Z Rafałem Bakalarczykiem z instytutu Polityki Społecznej UW rozmawia Agata Czarnacka.

Z Rafałem Bakalarczykiem z instytutu Polityki Społecznej UW rozmawia Agata Czarnacka. Z Rafałem Bakalarczykiem z instytutu Polityki Społecznej UW rozmawia Agata Czarnacka. AC: jak pan ocenia konsultacje, które 16 stycznia zorganizowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z opiekunami

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (42) 2. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 28 listopada 2007 r.

Zapis stenograficzny (42) 2. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 28 listopada 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (42) 2. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 28 listopada 2007 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Wybór zastępców przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ. mała wystawa o wielkiej rzeczy

PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ. mała wystawa o wielkiej rzeczy PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ mała wystawa o wielkiej rzeczy Od 26 listopada 2012 roku w sali wystaw Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, prezentowana jest wystawa pt. Pałac Dzieduszyckich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POBYTU CZŁONKÓW SGP ODDZIAŁ W ŁODZI W POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE

INFORMACJA Z POBYTU CZŁONKÓW SGP ODDZIAŁ W ŁODZI W POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE Warszawa 26.11.2014r. Geodezja od czystej mierniczej do interdyscyplinarnej - w 60-letnim przekazie dydaktycznym prof. dr hab. Zdzisława Adamczewskiego i prof. dr hab. inż. Janusza Śledzińskiego 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne)

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok razem w. ćw. razem w. ćw. s. 1

Bardziej szczegółowo

TERRA PIZDRIENSIS. Referaty konferencji:

TERRA PIZDRIENSIS. Referaty konferencji: TERRA PIZDRIENSIS Terra Pizdriensis to temat trzeciej z kolei corocznie organizowanej konferencji w Muzeum Regionalnym w Pyzdrach. Odbyła się ona w dniu 17 maja 2014 r. gromadząc przedstawicieli środowisk

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Statut Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr XIII/254/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2007 r. I. Postanowienia ogólne Statut Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 1 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ Miliardy REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2008 POCZĄTEK KADENCJI 0,5 0,0 2002 2004 2006 2008 2010 2012* *plan wg stanu na 30 czerwca Wszystkie środki będące w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W każdej społeczności istnieją różne mniej lub bardziej poważne problemy społeczne. Również mieszkańcy Starego Sącza borykają się na

Bardziej szczegółowo

Kto jest podatnikiem VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa?

Kto jest podatnikiem VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa? Z zakresu gospodarki nieruchomościami, których właścicielem jest Skarb Państwa, wynika, że podatnikiem VAT nie jest Skarb Państwa lecz gmina lub powiat. Z zakresu gospodarki nieruchomościami, których właścicielem

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwane dalej Muzeum",

Bardziej szczegółowo

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach {{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach 2007-2014 Sytuacja ekonomiczna Gminy Góra w latach 2007-2014. Stan na dzień 31 grudnia Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DOCHODY 41 256

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert do dnia: r.

Termin składania ofert do dnia: r. Muzeum Okręgowe w w dniu 30.12.2016r. ogłosiło przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy Jagiellońskiej 56 w, dla zachowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42-530 Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce ul. Warszawska 43b

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok 2011 SPIS TREŚCI OD REDAKTORA... 9 CZĘŚĆ I POLSKA SZKOŁA PLANOWANIA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Tadeusz Barucki Zapomniana architektura II Rzeczpospolitej...

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Napisano dnia: 2016-10-30 11:00:46 W piątek, 28 października 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Sobocie koło Lwówka Śląskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość,

Bardziej szczegółowo

LIV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA 12 października 2016 r.

LIV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA 12 października 2016 r. Fragment stenogramu dotyczący II czytania projektu uchwały: Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynówka Królewska Grottgera II /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76) Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Łazienki

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (899) 79. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 13 września 2007 r.

Zapis stenograficzny (899) 79. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 13 września 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (899) 79. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 13 września 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Wnioski nierozpatrywane

Bardziej szczegółowo

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Scenariusz wywiadu pogłębionego z Nauczycielem Filozofii Scenariusz wywiadu pogłębionego z nauczycielem filozofii Dzień Dobry, Nazywam

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Zdaję się na to Was. I zawsze się udaje. Specjalista w dziedzinie konstrukcji metalowych, Harry Schmidt, w rozmowie o terminach i planowaniu. Liczą się

Bardziej szczegółowo

LX EDYCJA KONKURSU im. ks. dr Szczęsnego Dettloffa książka o ratuszu kaliskim nagrodzona

LX EDYCJA KONKURSU im. ks. dr Szczęsnego Dettloffa książka o ratuszu kaliskim nagrodzona Makary Górzyński, 30. listopada 2015, materiał informacyjny; fot. archiwum SHS i Autora LX EDYCJA KONKURSU im. ks. dr Szczęsnego Dettloffa książka o ratuszu kaliskim nagrodzona W dniu 26. listopada 2015,

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

Konserwacja i kreacja architektury. Jan Tajchman i jego działalność

Konserwacja i kreacja architektury. Jan Tajchman i jego działalność Konserwacja i kreacja architektury Jan Tajchman i jego działalność Justyna Brodzka Błażej Ciarkowski KONSERWACJA I KREACJA ARCHITEKTURY Jan Tajchman i jego działalność Wydawnictwo Tako Toruń 2014 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (882) 93. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 4 września 2007 r.

Zapis stenograficzny (882) 93. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 4 września 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (882) 93. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 4 września 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Powrót do Europy Opinia społeczna po 20 latach demokracji

Powrót do Europy Opinia społeczna po 20 latach demokracji Konferencja prasowa Powrót do Europy Opinia społeczna po 20 latach demokracji Projekt realizowany we współpracy z: Projekt finansowany przez: Partnerem strategicznym Instytutu Spraw Publicznych jest Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy Odkłamywacz PO - Kultura się liczy PAKT DLA KULTURY Co najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych Uczestnictwo w kulturze i twórcza aktywność obywateli jako priorytety polityki rządu i samorządów Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Polacy wobec historii zainteresowanie a wiedza

Polacy wobec historii zainteresowanie a wiedza Informacja o badaniu Rok 2014 obfituje w wiele jubileuszowych rocznic, ważnych wydarzeń historycznych np. -lecie wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, 1-lecie wstąpienia do NATO, czy -lecie wybuchu II

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Lutomski. Grafika

Zbigniew Lutomski. Grafika Zbigniew Lutomski Grafika czerwiec 2013 Zbigniew Lutomski, urodzony 4 grudnia 1934 roku, jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli grafiki polskiej. Specjalizuje się w trudnej technice drzeworytu.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Projektu

Opis przedmiotu Projektu Nazwa Projektu: Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie etap III Nazwa beneficjenta: Całkowita wartość Projektu: Wartość dofinansowania: Źródło finansowania Diecezja Legnicka

Bardziej szczegółowo

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Narodowe w Krakowie. zapraszają na sympozjum otwarte

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Narodowe w Krakowie. zapraszają na sympozjum otwarte Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Narodowe w Krakowie zapraszają na sympozjum otwarte Wokół Tryptyku Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Standardy ochrony i wypożyczania unikatowych dzieł sztuki. 14 września

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego

II OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego II OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego Lubostroń, 21 23 września 2015 r. KOMITET ORGANIZACJNY prof. dr hab. Kamil

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa VI edycja

Akademia Dziedzictwa VI edycja Akademia Dziedzictwa VI edycja Studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą i dziedzictwem narodowym MCK, MSAP UEK, Kraków 2011-2012 Adresaci: Akademia Dziedzictwa to dwusemestralne studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Muzeum Sztuki w Łodzi, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3 00-071 Warszawa W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na dzień 26 stycznia 2012 r. podpisaniu przez Polskę

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (39.) oraz Komisji Zdrowia (51.) w dniu 20 czerwca 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora. XVII edycja. www.kronenberg.org.pl Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora. XVII edycja. www.kronenberg.org.pl Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora XVII edycja www.kronenberg.org.pl Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Nagroda Prof. Aleksander Gieysztor (1916-1999) Patron Nagrody prof. Aleksander Gieysztor,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1624/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. Kwota dofinansowania MRPO (zł) Nazwa Wnioskodawcy

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1624/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. Kwota dofinansowania MRPO (zł) Nazwa Wnioskodawcy Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1624/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo