Nr 6/106 CZERWIEC 2007 ISSN KOROWÓD 750 LECIA. Fot. KAMIL DRATWIŃSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 6/106 CZERWIEC 2007 ISSN 1425-7386 KOROWÓD 750 LECIA. Fot. KAMIL DRATWIŃSKI"

Transkrypt

1 Nr 6/106 CZERWIEC 2007 ISSN Fot. KAMIL DRATWIŃSKI KOROWÓD 750 LECIA

2 2 Fot. DANIEL ADAMSKI, JAKUB BANDKOWSKI, KAMIL DRATWIŃSKI

3 Urodziny miasta 30 czerwca (sobota) od do wieczora Piknik histo ryczny (bulwar): pokazy sportów wod nych, pokazy kajaków, motorówek, łodzi wikingów, na nabrzeżu pokazy wojów, rycerzy, wikingów prezentacja wioski, pokazy walk, stylu życia z początków historii miasta program artystyczny dla dzieci (statek teatralny) spektakl Z wody czerpane (statek teatralny) 1 lipca (niedziela) od do Biesiada nad Wartą (bulwar scena przy Wildomie): zespoły amatorskiego ruchu artystycz nego, orkiestry, pokazy mody nabożeństwo ekumeniczne (ka tedra) otwarcie mostu Staromiejskiego korowód happening inscenizu jący moment lokacji miasta z udziałem artystów ulicznych (Stary Rynek); kon cert organizowany przez Stowarzysze nie Twórczych Inicjatyw otwarcie wystawy archeolo gicznej tuż za mostem na rzece Warcie (Muzeum Lubuskie Spichlerz) pokaz sztucznych ogni (bulwar) spektakl Z wody czerpane (statek teatralny) cały dzień prezentacja i promocja kultury Brandenburgii (bulwar scena przy LOK) 2 lipca (poniedziałek) 9.00 Wczoraj i dziś spotkanie jubileuszowe byłych i obecnych miesz kańców miasta (hotel Mieszko) od zabawy dla dzieci (bulwar) uderzenie w Dzwon Pokoju, wystąpienia prezydenta Gorzowa i prze wodniczącej BAG (pl. Grunwaldzki) uroczysta sesja Rady Miasta (teatr) premierowy pokaz filmu Wspo mnienia z miasta G. (teatr) występy zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, 750 muzyków na 750 lecie (bulwar scena przy Wildomie) występy zespołów amatorskie go ruchu artystycznego (bulwar sce na przy LOK) otwarcie wystawy Gorzów w dokumentach archiwalnych (Mu zeum Lubuskie Spichlerz) koncert zespołu ukraińskiego muzyka folkowa (bulwar scena przy LOK) koncert Ani Dąbrowskiej (bulwar scena przy Wildomie) opera Carmen Opera Nova z Bydgoszczy (amfiteatr) Świętujmy razem! 2 lipca nasze miasto skończy 750 lat. Obchody jubileuszowe rozpoczęliśmy odsłonięciem Dzwonu Pokoju dokładnie 10 miesięcy wcześniej. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się zrealizować w tym czasie sporo ciekawych pomysłów. W dorobku 10-miesięcznego świętowania znalazły się wystawy przygotowane specjalnie z okazji jubileuszu. Rekordowe tłumy odwiedziły Miejski Ośrodek Sztuki podczas prezentacji twórczości Władysława Hasiora, Andrzeja Gordona i innych powojennych artystów gorzowskich. Wielkim zainteresowaniem cieszą się koncerty na osiem wieków miasta, jakich słuchamy w katedrze. Tłumnie stanęliśmy do wspólnej fotografii. Świeżo w pamięci mamy historyczny korowód, w którym przeszliśmy ulicami na bulwar, gdzie młodzi gorzowianie pokazali dzieje naszego grodu. Oprócz wspomnień z wydarzeń, w jakich mogliśmy uczestniczyć, na długo pozostaną również książki wydane właśnie z okazji jubileuszu. O początkach naszego miasta na podstawie dokumentów opowiedziała dr Ewa Syska, twórców związanych z Gorzowem Władysława Hasiora, Andrzeja Gordona oraz Jana Korcza przedstawili Gustaw Nawrocki, Renata Ochwat i pracownicy Muzeum Lubuskiego, Gorzowian XXI wieku na wystawie i w albumie uwiecznił Sławomir Sajkowski, natomiast dr Tadeusz Szczurek z pasją opisał monety, jakich dawniej tutaj używano. Przed nami jeszcze inne książki, w tym ta niezwykle ważna encyklopedia. Dzięki jej wydaniu znajdziemy się w elitarnym gronie miast mogących pochwalić się takim właśnie wydawnictwem. Pamiątką na miarę jubileuszu jest emisja znaczka pocztowego i monety. Oba te elementy obecne w milionowych nakładach w kraju i za granicą doskonale promują nasze miasto. Podobną rolę odgrywa seria kartek pocztowych kreślona ręką Dariusza Sapkowskiego, autora także okolicznościowych datowników i edukacyjnych kart do gry. To tylko niektóre dotychczasowe osiągnięcia jubileuszu. Przed nami kolejne ważne wydarzenia. Już 2 czerwca świętować będziemy dziesiątą rocznicę wizyty Jana Pawła II w Gorzowie. Z tej okazji wydaliśmy specjalne kartki pocztowe przedstawiające miejsca, w których mogliśmy spotkać Papieża. Świętowanie urodzin miasta rozpoczynamy już 30 czerwca. Kilkudniowy piknik historyczny zakończy się właśnie 2 lipca. Oprócz uderzenia w Dzwon Pokoju, uroczystej sesji Rady Miasta oraz otwarcia mostu Staromiejskiego przygotowaliśmy szereg atrakcji upamiętniających urodziny miasta. Drodzy mieszkańcy, każdego dnia razem tworzymy historię naszego miasta. Swoją pracą, zaangażowaniem, zainteresowaniem nie tylko sprawami nam bliskimi udowadniamy, że na sercu leży nam dobro Gorzowa. Pokażmy razem, że jesteśmy dumni z naszych osiągnięć. Spotkajmy się na urodzinach naszego miasta. Zapraszam serdecznie, Tadeusz Jędrzejczak 3

4 4 Decyzje Prezydenta 9 maja l Wydział Edukacji przedstawił projekt wprowadzenia od września br. w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 14 (Zespół Szkół Specjalnych nr 14) nowego zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Szkoła jest dobrze przygotowana do wprowadzenia nowego zawodu i uzyskała pozytywne opinie Lubuskiego Kuratora Oświaty i Powiatowej Rady Zatrudnienia. Prezydent wyraził zgodę. l W Zespole Szkół Ekonomicznych stanowisko wicedyrektora szkoły, do czasu wyłonienia w drodze konkursu nowego dyrektora placówki, będzie pełnił Jarosław Kapelarz. l Prezydent pozytywnie zaopiniował sześć wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego (po 320 zł) uczniom gorzowskich szkół. Zasiłki takie otrzymują uczniowie, których rodziny wskutek niesprzyjających okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. l Wydział Spraw Społecznych przygotował wniosek mieszkańca zajmującego bez najmu mieszkanie po babci, a zawierający prośbę o zawarcie umowy. Ponieważ wnioskodawca spełnia warunki określone w uchwale Rady Miasta i zamieszkiwał z babcią ponad pięć lat, prezydent wyraził zgodę na podpisanie umowy z najemcą. l Wydział zaproponował też wystąpienie do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie przebudowy lokali w budynku przy ul. Młyńskiej na mieszkania socjalne. Wnioski o udzielenie finansowego wsparcia są przyjmowane przez bank dwa razy w roku, w pierwszym (do końca maja) i drugim (do końca października) półroczu. Ponieważ miasto przymierza się do budowania nowych mieszkań socjalnych można by było skorzystać z możliwości refundowania inwestycji ze środków BGK, na co zezwala ustawa o finansowym wsparciu tworzenia mieszkań socjalnych z grudnia ubiegłego roku. Prezydent powróci do tej sprawy po uzyskaniu dodatkowych informacji. l Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotował do rozpatrzenia 33 wnioski. Sześć spraw dotyczyło sprzedaży Z okazji 10. rocznicy wizyty Jana Pawła II Urząd Miasta wydał serię czterech kartek ukazujących Papieża na tle miejsc związanych z jego pobytem. Na rysunkach autorstwa Dariusza Sapkowskiego znalazły się więc: ołtarz z miejsca celebry, katedra, pałac biskupi oraz szpital, przy którym wylądował helikopter. Kartki są dostępne w księgarniach Daniel w Gorzowie i Zielonej Górze. 1 czerwca dołączyliśmy je także do całego nakładu Gazety Lubuskiej. Urząd Miasta przekazał poczcie projekt specjalnego datownika. Każda przesyłka opuszczająca 2 czerwca urząd przy ul. Jagiellończyka będzie miała specjalny stempel z rysunkiem Dariusza Sapkowskiego. Jan Paweł II w Gorzowie i okolicach lipiec 1955 r. pierwszy znany spływ kajakowy Drawą do Noteci ks. Karola Wojtyły 5-6 listopada 1966 r. abp Karol Wojtyła wziął udział w uroczystościach milenijnych w Zielonej Górze i Gorzowie 27 września 1972 r. kard. Karol Wojtyła koncelebrował mszę św. w kaplicy biskupów gorzowskich 26 grudnia 1973 r. kard. Karol Wojtyła udzielił w gorzowskiej katedrze sakry bp. Pawłowi Sosze 2 czerwca 1997 r. Papież Jan Paweł II złożył 3,5-godzinną wizytę w Gorzowie (helikopter wylądował o 17.10, odleciał ok ) 3 czerwca 1997 r. radni miejscy na nadzwyczajnej sesji nazwali miejsce spotkania z Papieżem placem Jana Pawła II 28 marca 1998 r. radni miejscy nadali Papieżowi Janowi Pawłowi II tytuł honorowego obywatela miasta 2 czerwca 2002 r. w pięciolecie pobytu Papieża w Gorzowie na górczyńskich błoniach odsłonięto pomnik Jana Pawła II 2 czerwca 1997 r. w liczbach 15 tyle chórów zaśpiewało Gaude Mater 19 tyle PKP uruchomiły dodatkowych pociągów 101 tyle było sektorów na placu tyle powieszono w mieście flag narodowych i miejskich tyle powieszono w mieście flag watykańskich tylu wiernych spotkało się z Janem Pawłem II w Gorzowie Program 2 czerwca 2007 r kościół stacyjny pw. Pierwszych Męczenników Polski: spotkanie wspólnot małżeńskich i rodzinnych kościół stacyjny pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe: spotkanie eucharystycznego ruchu młodych i dzieci pl. Jana Pawła II: Wspomnienie impresja poetycko-muzyczna: orkiestra symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej, chór Cantabile z Gorzowa, chór Cantemus Domino z Zielonej Góry, chór Adoramus ze Słubic, Lubuski Zespół Pieśni i Tańca, Mali Gorzowiacy, schole z dekanatów gorzowskich pl. Jana Pawła II: msza św. pontyfikalna pod przewodnictwem kard. Henryka Gulbinowicza

5 Pozostał w nas do dziś Rozmowa z ks. EDWARDEM DAJCZAKIEM, biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, odpowiedzialnym za organizację uroczystości z okazji dziesiątej rocznicy wizyty Papieża Jana Pawła II w Gorzowie Przypomnijmy młodszemu pokoleniu, jak to się stało, że Papież przyjechał właśnie do Gorzowa, który nie kojarzy się z żadnym sanktuarium, nie jest też żadną metropolią To był czas, kiedy Ojciec Święty chciał być w różnych częściach Polski. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Gorzów od wojny był w Kościele punktem odniesienia. Proszę pamiętać, że ta administracja apostolska stanowiła siódmą część Polski, najpierw była zlepkiem kamieńskiej, pilskiej, lubuskiej, potem była formalnie administracją apostolską do 1972 roku. Centrum zarządzania mieściło się w Gorzowie od samego początku, od kiedy ludzie zaczęli się tu zjeżdżać ze wschodu i nie tylko stamtąd. Niezależnie od zmian administracyjnych, jakie się dokonywały, było to miejsce bardzo znamienne. Zresztą można było usłyszeć od Papieża wiele osobistych odniesień. Jan Paweł II jako kardynał krakowski w gorzowskiej rezydencji bywał nierzadko. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o bp. Wil- helmie Plucie w czasie bardzo krótkiej kolacji w rezydencji, ktoś rzucił a może beatyfikacja?. Wtedy Papież uśmiechnął się i powiedział zaczynajcie. To było proste hasło, ale dużo mówiące. Tak więc są tu racje historyczne i to było decydujące. I katedra, niezależnie od tego, że siedziba diecezji jest w Zielonej Górze. Papież podczas pobytu w Gorzowie wymieniał raczej diecezję gorzowską Zdecydowanie. Ona tak się nazywała i w jego świadomości ciągle taka jest. Ile razy ksiądz biskup miał okazję spotkać się z Janem Pawłem II? To nie jest taka imponująca liczba. Różne to były spotkania albo takie, kiedy przechodziło się obok na zasadzie przywitania, jak w czasie pielgrzymek papieskich, albo spotkania, które pozostawiają większy ślad. Było kilka sytuacji, w których relacja była bardzo osobista. Najbardziej dla mnie znamienne dotyczy święceń biskupich, jakich on mi udzielał 6 stycznia 1990 r. Po nich były dwa niezwykle istotne dla mnie wydarzenia audiencja dla najbliższych i obiad w bardzo zawężonym gronie biskupów ze Szczecina i Gorzowa. Było nas wtedy sześciu. Miałem kiedyś rekolekcje w Rzymie skierowane do księży polskich, którzy tam studiują. Jan Paweł II miał taki zwyczaj, gdy dowiedział się, że jest jakiś biskup z Polski, to zapraszał na jakiś posiłek kolację, obiad. Edward Dajczak urodził się w 1949 r. w Koźminku (pow. świebodziński). W 1969 r. ukończył Technikum Elektro-Mechaniczne w Gorzowie, jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 1975 r. w Gorzowie z rąk bp. Wilhelma Pluty. 15 grudnia 1989 r. został biskupem pomocniczym w Gorzowie ze stolicą tytularną w Azura, sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1990 r. w Rzymie z rąk Papieża Jana Pawła II. Jako ostatni z biskupów rezydencje w Gorzowie. Jest współautorem książki Życie Boże i twórcą Przystanku Jezus. Jego brat Władysław jest dyrektorem Zakładu Komunalnego w Strzelcach Kraj. i wiceprzewodniczącym sejmiku lubuskiego. (źródło: J. Zysnarski, Encyklopedia) Było kilka takich sytuacji, w których uczestniczyłem. Nie jest powszechną cechą ludzką umiejętność wsłuchiwania się w człowieka. Potrafił dawać ludziom szansę mówienia, a na końcu stawiał kolejne pytania. Były to bardzo ciekawe spotkania. Co księdzu najbardziej utkwiło w pamięci z pobytu Jana Pawła II w Gorzowie? Oczywiście ta radosna atmosfera i to, że Papież miał kłopoty z pożegnaniem się z ludźmi. Pamiętam, kiedy jego sekretarz, obecnie kardynał Stanisław Dziwisz, wyraźnie naciskał, mówiąc, że jest późno, że nie da się inaczej dolecieć do Gniezna, bo przed zmrokiem helikoptery musiały wylądować. Było już bardzo późno, a czekał nas jeszcze przejazd do rezydencji i króciutka kolacja. Utkwił mi bardzo w pamięci ten radosny klimat. Tłumy ludzi pełnych entuzjazmu towarzyszyły wizycie od samego przylotu Jana Pawła II przy szpitalu, gdzie stało wielu chorych. Ja ciągle jestem w tym klimacie, gdy podjeżdżam pod szpital. Nie mogę zapomnieć również rzeczy, która generalnie uszła uwadze. Na górze była dziewczynka prawdopodobnie po porażeniu mózgowym, z trudem chodząca. Kiedy Ojciec Święty ruszał, ona bardzo się wyrywała w kierunku Papieża. Podprowadzał ją prawdopodobnie jej ojciec. Zaszedł im drogę ochroniarz. Ojciec Święty zrobił taki ruch, że ona mogła do niego się przytulić. To był szlachetny, ludzki gest. Co zmieniło się w nas w ostatnich 10 latach? Co pozostawiła po sobie wizyta Jana Pawła II w Gorzowie? Gorzów zyskał takie miejsce, w którym Jan Paweł II jako człowiek w ludzkich wspomnieniach, w ludzkiej obecności ciągle potrafi zwoływać ludzi, potrafi coś ze swojego ogromnego dorobku zostawić. Dla mnie swoistym obrazem jest ten rok i choćby nawet 2 kwietnia ten biały marsz. Nie spodziewałem się, że tylu młodych ludzi, znając ich mentalność i sposób, w jaki dzisiaj młody człowiek żyje, jest w stanie się skrzyknąć. On ciągle jest autorytetem dla wielu ludzi i jakimś punktem odniesienia. Jest jeszcze coś fajnego to miejsce, które zostało. Ja nie wiem, w którym momencie był taki impuls, żeby ołtarza nie budować z drewna czy z metalu, tylko usypać ten wzgórek papieski. Dzięki temu on został do dziś. Tam jest ten punkt, w którym Papież bywa przywoływany na różne sposoby. Dla mnie ogromną wartością jest to, że w sytuacji, kiedy naprawdę trudno o autorytet musimy to sobie szczerze powiedzieć dla ludzi, którzy wchodzą w życie, jest to jakiś punkt odniesienia. WOJCIECH WYSZOGRODZKI 5

6 6 Decyzje Prezydenta mieszkań komunalnych na rzecz najemców. 15 dzierżawców gruntów pod garażami zwróciło się o przedłużenie umów dzierżaw. Dla obszaru położonego na północ od ul. Myśliborskiej przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren, na którym zlokalizowane są tymczasowe garaże, jest przewidziany pod usługi komercyjne, a garaże do likwidacji. Właściciele garaży stałych mogą być spokojni. Samorządowe Kolegium Odwoławcze szuka w Gorzowie obiektu ( m 2 ) na swoją siedzibę. Prezydent polecił wydziałowi przygotowanie propozycji. Nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi i mogą być im oddawane w trwały zarząd nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, a obecnie nie ma obiektów odpowiadających wymogom SKO. l Wydział Dróg i Transportu Publicznego, kierując się opiniami wykonawcy inwestycji polegającej na przebudowie ul. Estkowskiego, przedstawił prezydentowi następujące propozycje: możliwość zastosowania innego systemu detekcji (śledzenie potoku pojazdów i sterowanie instalacją świetlną) z pętli indukcyjnych na wideodetektory mocowane na słupach sygnalizacyjnych, odstąpienie od wykonania powierzchni bitumicznej na odcinku 55 metrów al. Konstytucji 3 Maja, co byłoby niezbędne przy zastosowaniu pętli indukcyjnych, przekazanie 270 m 2 kostki granitowej do przebudowania postoju Taxi i nawierzchni mini ronda na ul. Orląt Lwowskich. Prezydent wyraził zgodę na proponowane zmiany. l Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej przygotował informacje o stanie i sposobie gospodarowania majątkiem trwałym miasta na koniec ubiegłego roku. Do 31 grudnia ub.r. miasto posiadało 3.743,47 ha gruntów własnych i w użytkowaniu wieczystym o łącznej wartości blisko tys. zł. Majątek trwały miał wartość blisko tys. zł a środki trwałe w budowie tys. zł. Udziały i akcje oraz wkłady pieniężne w obcych podmiotach to prawie tys. zł. Wartość komunalnego majątku trwałego wyniosła Książki 750-lecia Ewa Syska Dokumenty Gorzowa Wielkopolskiego (Landsbergu) z lat Dystrybucja: Archiwum Państwowe (nakład na wyczerpaniu) 1 lands na urodziny Landsbersko-gorzowska moneta, plakieta z katedrą i medal z dwuzłotówką to tylko niektóre niespodzianki, jakie czekały na numizmatyków w naszym mieście. Spotkali się oni w Gorzowie na ogólnopolskim zjeździe swego towarzystwa. Podczas zjazdu każdy mógł wybić monetę Było to możliwe dzięki staraniom Henryka Kopaczela, dyrektora banku PEKAO SA i zarazem szefa gorzowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. 120 delegatów z całej Polski wysłuchało w hotelu Mieszko m.in. wykładu dr. Tadeusza Szczurka, autora książki Moneta w Gorzowie Wielkopolskim i okolicy na przestrzeni dziejów. To kolejne wydawnictwo sfinansowane z miejskiego budżetu w ramach obchodów jubileuszu. Okolicznościową plakietę zjazdową zaprojektowała Zofia Bilińska. Numizmatycy wydali na poczcie korespondentki z wybitym medalem (na tle katedry umieszczono gorzowską dwuzłotówkę). Ciekawostką były także wycofane z obiegu banknoty, na których nadrukowano monetę, plakietę zjazdową czy logo jubileuszu. Delegaci byli pod wrażeniem jedynej w swym rodzaju koperty z monetą i ze znaczkiem, jaką magistrat wydał wraz z gorzowskimi numizmatykami i pocztowcami. Z okazji zjazdu powstało również wydawnictwo popularno-edukacyjne Skarbczyk, które po- Gustaw Nawrocki Kolekcja 750-lecia: Hasior Dystrybucja: Miejski Ośrodek Sztuki, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna przez PTN trafi do szkół w Gorzowie i okolicy. Na co dzień dostępne jest w Muzeum Lubuskim. Przedstawiciele mennicy oferowali rarytasy numizmatyczne, a mincerz wybijał żeton pełniący rolę landsbersko-gorzowskiej monety. Na awersie zaznaczono nominał 1 lands, zaś rewers miał dwie wersje jubileuszową (logo obchodów) i zjazdową. Mieszkańcy Gorzowa i urodzinowi goście będą mogli zdobyć 1 landsa w trakcie pikniku historycznego ( ) na bulwarze. W czasie urodzin każdy będzie mógł wybić sobie mone- Renata Ochwat Kolekcja 750-lecia: Gordon Dystrybucja: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna (nakład na wyczerpaniu)

7 Decyzje Prezydenta Fot. KAMIL DRATWIŃSKI Szósta kartka z jubileuszowej serii korespondentek przedstawia pałac biskupi. Dostępna jest w gorzowskich urzędach pocztowych od 21 maja. * * * Jest jeszcze do nabycia jubileuszowa koperta z monetą i ze znaczkiem. Zaprojektował ją Dariusz Sapkowski. Z jednej strony przedstawia panoramę Gorzowa, a z drugiej budynek poczty przy ul. Jagiellończyka. Koperta wyszła dzięki staraniom pocz- Tadeusz Szczurek ze swoją książką tę, jeśli tylko udźwignie młot śmieje się Henryk Kopaczel. Jemu też być może przypadnie w udziale rola mincerza na urodzinach miasta. Osoby, które chciałyby nabyć pamiątki zjazdowe czy inne skarby numizmatyczne, powinny zgłosić się do banku PEKAO SA przy ul. Wełniany Rynek. To tam, na pierwszym piętrze, w każdy drugi wtorek miesiąca spotykają się gorzowscy numizmatycy. Szczegóły na Kolekcja 750-lecia: Korcz Dystrybucja: Muzeum Lubuskie Tadeusz Szczurek Moneta w Gorzowie Wielkopolskim i okolicy na przestrzeni wieków Dystrybucja: Muzeum Lubuskie Kartka i koperta tys. zł. i w porównaniu do końca 2005 roku wzrosła o 9,75 %. l Wydział przedstawił sprawozdanie o sytuacji miejskich spółek po I kwartale tego roku. W porównaniu z ubiegłym rokiem pogorszyła się sytuacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Spółka poniosła stratę 415 tys. zł na sprzedaży, podczas gdy za I kwartał 2006 roku miała zysk 148 tys. zł. O 5,2 % wzrosły koszty działalności operacyjnej, ujemne są wskaźniki rentowności, a ogólne zadłużenie wzrosło niemal dwukrotnie. Poprawiła się natomiast sytuacja ekonomiczna Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Słowianka. Wprawdzie spółka wciąż wykazuje stratę 30 tys. zł, ale w porównaniu z ubiegłym rokiem strata na sprzedaży i strata netto są trzykrotnie mniejsze. Poprawiły się też wskaźniki rentowności, chociaż nadal są ujemne. Dane finansowe Zakładu Utylizacji Odpadów w porównaniu do analogicznych z 2006 roku wskazują, że sytuacja spółki jest znacznie korzystniejsza. Wzrosły przychody ze sprzedaży, a strata zmniejszyła się o połowę. Uległy poprawie wskaźniki rentowności i wzrosły wskaźniki płynności. l Wydział Inwestycji poinformował prezydenta o błędach w opracowaniu projektu remontu hali po byłych zakładach Ursus przy ul. Przemysłowej. Hala ma być przekazana na potrzeby Gorzowskiego Rynku Hurtowego. Jak się okazuje, w dokumentacji nie ujęto poważnego zakresu prac dotyczącego dachu. Wykonanie zaprojektowanego zakresu nie zapewni bezpiecznej eksploatacji obiektu. Biuro projektowe uznaje swój błąd i już opracowało kosztorys uwzględniający pominięty zakres prac. To samo biuro opracowuje też bezpłatnie nowy projekt. Jednak jest jeszcze sprawa dodatkowych kosztów blisko 400 tys. zł. Prezydent przed podjęciem decyzji w tej sprawie poprosił o dodatkowe wyjaśnienia. l Wydział Integracji Europejskiej przygotował notatkę służbową z konsultacji społecznych dotyczących Indykatywnego wykazu projektów kluczowych w tym dużych dla programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. Spotkanie poświęcone konsultacjom odbyło się w połowie kwietnia w Krakowie. Uczestniczyli w nim naczelnicy wydziaty, numizmatyków i magistratu, który projekt sfinansował. Znajduje się w niej dwuzłotówka z katedrą, zaś w prawym rogu naklejony jest gorzowski znaczek pocztowy i przybity datownik. Nakład jest ograniczony i numerowany od 1 do Pamiątkową kopertę można kupić w urzędzie pocztowym przy ul. Jagiellończyka. Więcej informacji na głównej stronie Poczty Polskiej (www.poczta-polska.pl). Sławomir Sajkowski Gorzowianie XXI wieku Dystrybucja: Miejski Ośrodek Sztuki W przygotowaniu: u Encyklopedia Gorzowa u Secesja gorzowska i historyzm u Kolekcja 750-lecia: Kućko u Kolekcja 750-lecia: Strebejko 7

8 Decyzje Prezydenta łów kultury Lidia Przybyłowicz i integracji europejskiej Jacek Jeremicz. Gorzów starał się o umieszczenie w wykazie projektów do współfinansowania z UE budowy Centrum Edukacji Artystycznej, co umożliwiłoby wskazanie jej do realizacji poza drogą konkursową. Jak się okazało, w wykazie znalazły się inne projekty, ale Gorzów ma jeszcze szansę udziału w konkursie projektów. Termin ogłoszenia konkursów to albo czwarty kwartał 2007 r., albo pierwszy 2008 r. Konieczna będzie zatem jak najszersza promocja i lobbing naszego projektu. 15 maja l Wydział Edukacji szuka sposobów na zatrzymanie w szkołach nauczycieli niektórych przedmiotów, a zwłaszcza języka angielskiego. Wydział zaproponował rozszerzenie obowiązujących zasad dofinansowania kształcenia nauczycieli. W wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych potrzebami szkoły, kwota dofinansowania może wynieść nawet 100 %. Nauczycielom, którzy uzyskają świadectwo potwierdzające znajomość języków obcych, można by było przyznać częściową lub całkowitą refundację kosztów, a nauczycielom, którzy uczestniczą w zajęciach warsztatowych, przyznać dofinansowanie na zasadach ogólnych. Prezydent wstępnie wyraził zgodę, jednak polecił sprawdzić, czy jest możliwe w zamian zobowiązanie nauczyciela do pozostania w szkole. l Na wniosek dyrektorów czterech szkół: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołów Szkół nr 20 i 21 oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych prezydent podzielił 50 tys. zł na montaż w placówkach kamer służących do monitoringu. Większość potrzebnych pieniędzy dyrektorzy uzyskali od sponsorów. W ten sposób rozpoczęła się w szkołach realizacja projektu Pilotażowy program minitoringu i reagowania oparty o sieć komputerową i kamery przemysłowe w szkołach. l Wydział Edukacji powrócił do wniosku dyrektora Gimnazjum nr 4 w sprawie utworzenia stanowiska wicedyrektora szkoły. Problem w tym, że placówka ma jedynie 11 oddziałów, a zgodnie z przepisami wicedyrektora powołuje się przy 12. Zdaniem wydziału w szkole Fot. ARCHIWUM Na pytanie, czy jesteśmy europejscy, starali się odpowiedzieć stypendyści programu Sokrates Erasmus, przyszli socjologowie oraz wykładowcy gorzowskiej uczelni. Europejskość młodzieży rozpatrywano bowiem przez pryzmat doświadczeń osób, które skorzystały już ze stypendiów. Europodróżnicy zwrócili uwagę na zaskakującą różnicę w po- Europejska emigracja Walka ze stereotypami na temat Polski i Polaków to jedno z zadań studentów wyjeżdżających na zagraniczne stypendia. Tak wynika z debaty, jaką 9 maja zorganizowała Wyższa Szkoła Biznesu. Studenci WSB na stypendia wyjeżdżają m.in. do Porto strzeganiu polskiego społeczeństwa przez inne narodowości na przełomie ostatnich lat. Jedna z byłych studentek będąc we Francji kilka lat temu, została szczegółowo przepytana o Polską rzeczywistość. Zamożna rodzina, u której mieszkała, chciała wiedzieć, czy Polacy mają kolorowe telewizory i czy w Polsce latem też jest ciepło. Największe zaże- My, z Erasmusa Marta Nie żałuję niczego i gdybym miała jeszcze raz wybierać, na pewno powiedziałabym TAK, ponieważ Erasmus to wspaniale przeżycie, które pozostanie w mojej pamięci na cale życie, a może i nawet zmieni moje życie... Dlatego namawiam każdego, aby spróbował tego doświadczenia, ponieważ to, co można tu zyskać, nie można z niczym porównać. Przyznam, że na początku obawiałam się wielu rzeczy, miałam dużo wątpliwości, ale teraz, gdy już po, były to błahostki. 5 maja 2004 Kamil Wczoraj byłem na paradzie studentów coś niesamowitego! Każdy student miał jakiś gadżet z logo swojego uniwersytetu. Ponadto każdy uniwersytet miał swoją ciężarówkę, na której trwała impreza. Muzyka różna od techno po fado (tradycyjne pieśni portugalskie). Każdy finalista (ostatni rok studiów) ma cylinder i laskę w kolorze jego uniwersytetu. Panuje tradycja, że znajomi muszą uderzyć trzy razy w cylinder, za każdym razem wypowiadając życzenie. Sądząc po zniszczonych kapeluszach, niektórzy tutaj mają mnóstwo znajomych W centrum miasta imprezy odbywają się non stop, za to koncerty są w Parque na Cidade Porto jednym z parków miejskich 20 minut piechotą. 18 maja 2005 dr Agnieszka Wala Prowadziłam wykłady Target group in an advertising strategy. W wykładach wzięli udział studenci z kierunków: zarządzanie, dziennikarstwo, marketing, reklama, nauki społeczne. Wykładom przysłuchiwał się także profesor António Cardoso, wykładowca przedmiotu Marketing (program zaawansowany). Po zajęciach długo rozmawialiśmy nowanie przeżyła jednak, kiedy uprzedzono ją, żeby nie przestraszyła się pewnego sprzętu w kuchni chodziło o kuchenkę gazową. Dziś w innych krajach wiedzą, że w Polsce zima nie trwa 12 miesięcy, a studenci zagranicznych uczelni cenią sobie znajomość z Polakami. Chcemy pokazać, że warto uczyć się języków obcych, wyjeżdżać i poznawać inne kultury. Myślę, że samodzielny wyjazd za granicę to szkoła życia, a faktem jest, że na obczyźnie integracja zawsze przebiega sprawniej, a wtedy tęsknota i lęk ustępują mówi politolog Ewa Wilk, wykładowca WSB. W czasie spotkania omówiono programy stypendialne, z których może skorzystać polska młodzież oraz czekające na nią możliwości i zagrożenia. MARCIN SŁOWIŃSKI na tematy związane z marketingiem, sposobami uczenia, polsko-portugalską współpracą gospodarczą i naukową. Studenci portugalscy dość aktywnie brali udział w zajęciach. Przede mną jeszcze warsztaty. Mam nadzieję, że będą równie udane. Teraz w Portugalii trwa długi weekend. W Porto odbywa się wiele festynów, ale tak jak Polacy wielu Portugalczyków wyjeżdża poza miasto na odpoczynek. Pragnę zachęcić zarówno wykładowców, ale szczególnie jednak studentów do wykorzystania szansy, jaką jest uczestnictwo w programie Socrates Erasmus w Portugalii. To wspaniała możliwość podjęcia nauki w międzynarodowym gronie studentów, poznania wielu kultur, nawiązania przyjaźni ponad granicami, a przede wszystkim to niewątpliwie ogromna przygoda. Jak obserwuję, stworzone są tutaj dogodne warunki pobytu, edukacji, życia studenckiego. 9 czerwca 2005 (wspomnienia ze strony WSB: 8

9 Krok w dorosłość Rozmowa z ANNĄ CZEKIRDĄ, szefem biura współpracy z zagranicą w WSB, wieloletnią organizatorką obozów językowych UNESCO w Zespole Szkół Budowlanych Ostatni raz widzieliśmy się chyba w budowlance na balu z duńską królową [śmiech] Obozy UNESCO wspominam z ogromnym sentymentem. Pamiętam, jakie było wielkie zainteresowanie wśród uczniów szkół średnich i jak trudno było się dostać na taki obóz. W niektórych szkołach organizowano specjalne konkursy na jedno czy dwa miejsca, które przyznane były szkole na obóz. I to zarówno w małych, jak i w dużych miastach, bo przecież młodzież przyjeżdżała z całej Polski. Najtrudniej było w latach 80. Jaki obraz Polski mieli obcokrajowcy, którzy przyjeżdżali tu uczyć? Pamiętam pierwszy obóz z Duńczykami w 1987 r., którzy przyjechali do Gorzowa z własnym papierem toaletowym, proszkiem do prania, wodą mineralną, a nawet miskami do mycia. Ich wyobrażenia o Polsce były zupełnie zaskakujące i oczywiście wiedza bardzo ograniczona. Nie wiedzieli, czego mogą się tu spodziewać. Ale byli mile zaskoczeni, bo pomimo oczywistych w tym czasie braków w sklepach (faktycznie z papierem był problem ), nie byliśmy przecież zacofani, a wiedza naszych uczniów mówię to z pełnym przekonaniem przekraczała wiedzę przeciętnego duńskiego ucznia. Najlepszym dowodem były pytania, jakie zadawali uczniowie klas 6 i 7 podczas mojego pierwszego pobytu w Danii na zaproszenie nauczycieli z obozu UNESCO. Pytano mnie np. jak ma na imię nasz król (czasy Wojciecha Jaruzelskiego), czy są kina i czy się w nich wyświetla zagraniczne filmy, czy słuchamy zagranicznej muzyki i jak mamy urządzone domy. Z drugiej strony, szczególnie panie, były zachwycone kulturą i dobrym wychowaniem naszych polskich uczniów np. przepuszczaniem przez drzwi, pomocą w noszeniu materiałów na lekcje itd., oraz polską kuchnią. Zupy robiły prawdziwą furorę! W miarę upływu lat wiedza naszych duńskich przyjaciół na temat Polski powiększała się, a na przyjazd do Gorzowa było coraz więcej chętnych, szczególnie studentów (zasadą było, że przyjeżdża 10 nauczycieli i 10 dorosłych uczniów lub studentów w charakterze pomocników nauczycieli). Natomiast wśród polskich uczniów zmieniał się skład społeczny dzieci bogatych rodziców z dużych miast stać było na wyjazdy na prywatne obozy za granicę i kontakt z żywym językiem. Niemniej popularność obozów UNESCO nie słabła, gdyż wciąż było taniej przyjechać na obóz w Polsce niż wyjechać za granicę. Poza tym obozy cieszyły się bardzo dobrą renomą, były Od lewej: dr Agnieszka Wala, kanclerz WSB oraz Anna Czekirda z biura współpracy z zagranicą merytorycznie bardzo dobrze przygotowane. Niestety, podobnie jak w wielu innych dziedzinach pieniądze, a raczej ich brak, przesądziły o zaprzestaniu organizacji obozów. Ostatni obóz w ZSB odbył się w 2003 roku z kadrą amerykańską. Dziś pracuje pani ze studentami i nadal promuje naukę Fot. ARCHIWUM języków. Co zmieniło się od tamtych czasów? Przede wszystkim wiedza o nas i nasza wiedza o krajach zachodnich jest nieporównywalnie większa. Myślę też, że realne relacje między złotówkami a euro i walutami innych krajów spowodowały, iż nie czujemy się już aż tak zażenowani jak kiedyś, uprawiając jedynie window shopping. Można odnieść wrażenie, że niekiedy trudno jest znaleźć chętnych na wyjazd na studia za granicę Takie problemy wynikają nie z obaw czy braku chęci studentów, ale z faktu, iż większość uczniów renomowanych gorzowskich liceów znających bardzo dobrze języki obce nie studiuje w Gorzowie. Z relacji moich koleżanek koordynatorek programu Erasmus w miastach uniwersyteckich wynika, że zazwyczaj jest więcej chętnych niż miejsc. W naszym regionie jest także wciąż dość wysokie bezrobocie i wiele ubogich rodzin, stąd studenci wolą wyjechać do pracy i zasilić w ten sposób budżet rodzinny, niż narażać rodzinę na dodatkowe koszty związane z wyjazdem. Gdzie lubią jeździć pani studenci? WSB ma partnerów zarówno w ciepłej Portugalii, w umiarkowanych Niemczech, jak i w zimnej Danii. We wszystkich krajach studenci przyjmowani są gorąco, otoczeni dobrą opieką i wracają zachwyceni. W Danii w ubiegłym roku dziewczyny były zimą, prawie godzinę szły do szkoły, a i tak nie chciały wracać! To przebywanie w międzynarodowym towarzystwie, możliwość sprawdzenia się w nowych sytuacjach i poznania ludzi, z którymi rozmawia się przeważnie na inne tematy niż w domu, sprawia, że wchodzi się w dorosłość szerokimi drzwiami, z impetem i staje się odpowiedzialnym człowiekiem. Europejczykiem pełną gębą! WOJCIECH WYSZOGRODZKI Jesteśmy w Europie, czyli z kim współpracują gorzowskie uczelnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Akademia Pedagogiczna w Wiedniu, Wyższa Szkoła Zawodowa w Wiedniu (Austria), Wyższa Szkoła Zawodowa w Eberswalde, Wyższa Szkoła Zawodowa w Cottbus (Niemcy), Uniwersytet w Bari (Włochy), Uniwersytet w Metz, Nauczycielski Instytut Kształcenia Nauczycieli w Nancy (Francja), Technologiczny Instytut im. Fredericka w Nikozji (Cypr), Narodowy Uniwersytet Podkarpacki im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina), Państwowy Uniwersytet im. P. M. Maszerowa w Witebsku (Białoruś) (www.pwsz.pl) Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa Uniwersytet Nauk Stosowanych w Turku (Finlandia), Uniwersytet w Alicante (Hiszpania), Uniwersytet w Castelo Branco (Portugalia), Panevezys College (Litwa), Brandenburska Politechnika w Cottbus, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Lausitz (Niemcy), Uniwersytet w Tartu (Estonia), Uniwersytet w Selcuk (Turcja) (www.wisz.pl) Wyższa Szkoła Biznesu Universidade Fernando Pessoa w Porto (Portugalia), Fachhochschule w Erfurcie, Fachhochschule w Koblencji (Niemcy), Vitus Bering w Horsens (Dania) (www.wsb.gorzow.pl) Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej University of Freiburg (Niemcy), Departament of Science and Technics of Physical Activietes and Sports, Marc Bloch University (Francja), Institute of Social Science of Sport (Czechy), Nationala Sporna Akademia (Bułgaria), University of Thesaloniki (Grecja) (www.awf-gorzow.edu.pl) 9

10 10 Decyzje Prezydenta wzrastają problemy opiekuńczo-wychowawcze, przybywa zadań statutowych i dla sprawnego funkcjonowania placówki zasadnym jest utworzenie tam stanowiska wicedyrektora. Prezydent wyraził zgodę. l Kolejna szkoła Zespół Szkół nr 14 chce zlikwidować wyeksploatowaną kuchnię, której nie opłaca się remontować. Szkoła, wzorem innych placówek, chce skorzystać z usług firmy cateringowej. Zlikwidowanie kuchni szkolnej i pomieszczeń magazynowych pozwoli na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń na sale lekcyjne lub sali do terapii oraz zorganizowanie pracowni kucharskiej do prowadzenia zajęć praktycznych w zasadniczej szkole zawodowej o specjalności kucharz małej gastronomii. Pomysł zyskał akceptację prezydenta. l Wydział Gospodarki Nieruchomościami przedstawił do rozpatrzenia 36 wniosków. Czterech najemców mieszkań komunalnych zdecydowało się na ich kupno. We wszystkich przypadkach prezydent wyraził zgodę. Właściciele garaży tymczasowych położonych we wnętrzach zabytkowych kwartałów wnioskują o przedłużenie dzierżawy gruntów pod garażami. W związku z planami uporządkowania terenów śródmiejskich plastyk i konserwator zabytków opiniują te wnioski negatywnie, więc i prezydent nie zgadza się na przedłużenie dzierżaw. Archiwum Państwowe stara się o 40- arową działkę pod budowę nowej siedziby. Archiwum jest państwową jednostką organizacyjną i może otrzymać w trwały zarząd jedynie nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa. Niestety, nie ma obecnie możliwości wskazania takiej nieruchomości. Prezydent polecił przeprowadzenie rozmów w tej sprawie z wojewodą. Miasto ogłosi już drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Jasnej. Wydział przygotował projekt porozumienia pomiędzy miastem a Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową o wspólnym zagospodarowaniu nieruchomości przy ul. Kosynierów Gdyńskich 108. W budynku ma powstać Regionalne Centrum Przedsiębiorczości. Miasto jako beneficjent projektu wystąpi o dofinansowanie inwestycji z pie- Egzamin (nie)dojrzałości Ufff... matura już za mną! Myślałem, że będzie gorzej. Drętwienie palców, epilepsja, niewydolność ruchowo-krążeniowa, skurczowe bule brzucha, serce bijące jak młot. Myślałem, że tak będzie. Myślałem, że każdego ranka po nieprzespanej nocy przed egzaminem zaleje mnie zimny pot. Błąd! To ja zalewałem... kawę wodą i pędem na egzamin. Są takie słowa, które już od najmłodszych lat kojarzą się z (nie)uzasadnionym lękiem. Śmierć, pożar, pająk, piekło, duchy, pogrzeb, samotność od dziecka na ich dźwięk mimowolnie przeszywał mnie dreszcz albo przynajmniej dreszczyk. Do tych strachogrozobudzących słów, należy też... MATURA. Wszyscy, którzy ten sławny egzamin dojrzałości mają już za sobą, twierdzą, że ta cała matura to po prostu pic na wodę. Co nie przeszkadza tym, którzy jeszcze do niej nie przystąpili, bardzo się bać, z niepokojem przeglądać dane procentowe i patrzeć na liczbę osób, które co roku oblewają. Do matury przygotowują nas już (a może dopiero...?) od początku pierwszej klasy liceum. Proces ten jest żmudny i od razu na samym wstępie bardzo zaskakujący. Dowiadujemy się na przykład, że analizując wiersz czy inny utwór literacki, już nie wolno nam zastanawiać się: co czuł poeta, pisząc te słowa. Nie, absolutnie! Teraz musimy stawiać sobie pytanie: co myślał egzaminator, układając klucz odpowiedzi. Paradoksalne, groteskowe, komiczne, śmieszne jak chciał, tak zwał ale po prostu takie są fakty i tak trzeba. Pisząc wypracowanie maturalne, przepisujemy linijka po linijce utwór, który to niby mamy zanalizować, i ubogacamy o swoją interpretację oczywiście, koniecznie zgodną z kluczem! Matura zabija twórcze myślenie. Napisanie artykułu, felietonu czy czegokolwiek, co powstaje pod wpływem natchnienia, zajmuje mi minut. Nad wypracowaniem maturalnym męczę się średnio przez dwa wieczory (bo pierwszego po półtorej godzinie mózg odmawia mi posłuszeństwa... widać nienawidzi myśleć szablonowo i schematycznie, cóż). Matura zabija twórcze myślenie. Na deser przedmiot dodatkowy, ale obowiązkowy (swoją drogą: czy to nie brzmi śmiesznie?). Tutaj jedynym bzdurnym zarządzeniem jest to, że weszła w życie ustawa, która uczniów zdających poziom rozszerzony pozbawia prawa do zdawania jednocześnie podstawowego. Oznacza to, że w wypadku zawalenia rozszerzonego, nie mamy ratunkowych punktów, zdobytych wcześniej na podstawowym matura po prostu niezdana. Na koniec najcudowniejszy chyba pomysł Pana Ministra od 2009 roku obowiązkowa matematyka. Całe szczęście, że ja już nie muszę tego zdawać i mnie ta przyjemność ominie. Choć generalnie nie wiem, po co mnie, typowemu humaniście, przyda się w życiu trygonometria, całki, funkcje i inne tego typu bajery. Do obliczania cen w sklepach wystarczy znać dodawanie i odejmowanie, a w wypadku wyprzedaży procenty. Agrrr! Matura zabija twórcze myślenie. ŁUKASZ CHWIŁKA Łukasz Chwiłka ma prawie 20 lat. Właśnie został absolwentem Zespołu Szkół Ekonomicznych. Na maturze zdawał język niemiecki, wiedzę o społeczeństwie oraz historię. Zauroczył komisję swoją prezentacją z języka polskiego i wyszedł z egzaminu z maksymalną oceną. 1 czerwca będzie reprezentował Gorzów podczas obrad sejmu dzieci i młodzieży w Warszawie. Od dwóch lat pisuje w GWS, pracuje też dla gorzow24.pl. Organizował m.in. trzy koncerty charytatywne. Jak przyznaje, lubi włoską kuchnię i kawę w hurtowych ilościach. Fot. BARTOSZ ZAKRZEWSKI

11 Rozmowa z GUSTAWEM NAWROCKIM, kuratorem Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Miejskim Ośrodku Sztuki, jednym z trzech kuratorów wystawy Artyści Gorzowa Trudny wybór artysty Czym kierowali się kuratorzy Gabriela Balcerzakowa, Zbigniew Sejwa i Gustaw Nawrocki wybierając artystów, których prace znalazły się na wystawie? Głównym kryterium było zauważalne i trwałe zaistnienie w regionalnym obiegu wystawienniczym, to znaczy obecność na wystawach środowiskowych Salonach Jesiennych ZPAP (dawniej Przeglądach Plastyki Gorzowskiej). Tego kryterium nie mogliśmy oczywiście zastosować w stosunku do najmłodszego pokolenia artystów. W tym przypadku kierowaliśmy się własnymi preferencjami. Nie było to łatwe zadanie. Tak na marginesie, niemożliwe jest znalezienie skali określającej pozycję i znaczenie danego artysty w środowisku, np. Mieczysław Rzeszewski był ważną postacią w Gorzowie i wielce zasłużoną, ale w sensie wystawowym nie istniał. Na wystawie jego prac nie zobaczymy, będzie jednak w pewien sposób obecny to przecież on projektował wnętrza Miejskiego Ośrodka Sztuki. Zbigniew Sejwa zajmuje się fotografią, Gustaw Nawrocki malarstwem. Która z tych dziedzin sztuki miała przeważać na wystawie? Jest to wystawa interdyscyplinarna. Prezentujemy malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, fotografię i obiekty. Projekt ten został włączony do programu obchodów 750-lecia miasta i dzięki temu wydamy katalog zawierający sylwetki gorzowskich twórców nie tylko tych obecnych na wystawie opatrzony wstępem dr Gabrieli Balcerzak. Kuratorzy byli jednomyślni przy wyborze czy były spory? Spieraliśmy się. Do końca zastanawialiśmy się nad kształtem tej wystawy. Każda tego typu przekrojowa prezentacja wymaga od kuratora podjęcia decyzji wyboru. Może ktoś inny inaczej dobrałby autorów i prace... Spodziewam się różnorodnych reakcji. Swoją drogą niektórzy artyści całkowicie zignorowali nasz projekt. Mieliśmy wrażenie, że się narzucamy, prosząc o materiały do wydawnictwa czy w ogóle o jakiś kontakt. Chyba dobrze, że wystawa wzbudza kontrowersje? Każda wystawa artystów działających w XX i obecnym wieku Gustaw Nawrocki (1961) jest absolwentem I LO w Gorzowie oraz PWSSP (obecnie ASP) w Poznaniu. 1 lutego 2006 r. został kuratorem Galerii BWA w MOS. Swoje prace prezentował na wielu wystawach w kraju i za granicą. Sam był bohaterem wystawy monograficznej Zenona Kmiecika (1999). Zajmuje się malarstwem i scenografią teatralną. Przez dwie kadencje był prezesem oddziału ZPAP w Gorzowie. Był stypendystą MKiS dla młodych twórców (1987) oraz Wojewody Gorzowskiego (1993). Otrzymał I nagrodę na Przeglądzie Plastyki Gorzowskiej w 1993 r. oraz Salonie Jesiennym Gorzów 96. Jest laureatem Nagrody Wojewody Gorzowskiego im. Andrzeja Gordona (1998). powinna wzbudzać kontrowersje... Artyści Gorzowa musieli urodzić się tutaj czy tworzyć? Niekoniecznie. W katalogu znajdą się np. artyści z Myśliborza Janusz Moraczewski i Ryszard Jobke, którzy często wystawiali w Gorzowie swoje prace do czasu reformy administracyjnej i uznaliśmy, że nie powinniśmy ich pominąć. Dotyczy to też między innymi Romany Kaszczyc z Barlinka czy Henryki Zaremby mieszkającej obecnie w Danii. Młodzi, pochodzący stąd artyści żyją i pracują w różnych miejscach Polski i Europy. Prezentujemy ich, bo po prostu robią dobrą sztukę i warto ich pokazywać. W tym roku Galeria BWA jest organizatorem największych wystaw wpisanych do programu jubileuszu miasta. W styczniu pokazano tu prace Hasiora, w marcu oglądaliśmy Gordona każda z tych wystaw przyciągnęła rekordowe tłumy gorzowian. Artyści Gorzowa też nie mogą narzekać na brak frekwencji. Z czego to wynika? To suma pewnych zdarzeń. Uznałem, że przy okazji jubileuszu 750-lecia trzeba pokazać, co posiadamy w Gorzowie i przypomnieć sylwetki znanych twórców działających w naszym mieście. Zainteresowanie wystawą prac Gordona czy wcześniej ekspozycją Władysław Hasior i konteksty pokazały, że decyzje były słuszne. Czy w tym roku czeka nas jeszcze podobne wydarzenie? Myślę, że tak. W październiku pokażemy Żywiołem opętanie Andrzeja Fogtta. Jest to jeden z największych obrazów, jakie namalowano w Polsce (16,5 na 4 m). Obraz ten pokazywany był po raz pierwszy na biennale weneckim w 1984 roku. Poza tym zobaczymy najnowsze prace tego wybitnego artysty. Już teraz serdecznie zapraszam. WOJCIECH WYSZOGRODZKI W roku jubileuszu miasta Gustaw Nawrocki był kuratorem wystawy prac Andrzeja Gordona, autorem książki o Władysławie Hasiorze z Kolekcji 750-lecia. Spod jego ręki wyszły również jubileuszowe plakaty (Hasior, Gordon, Korcz, korowód historyczny czy z okazji 10. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Gorzowie). Decyzje Prezydenta niędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Programu Operacyjnego. Izba jako partner będzie partycypować w kosztach stanowiących wkład własny, a po realizacji projektu przeniesie do budynku swoją siedzibę, udostępniając jednocześnie pomieszczenia innym instytucjom non-profit. l Wydział Gospodarki Komunalnej przed obchodami 10. rocznicy wizyty Papieża Jana Pawła II w Gorzowie wykosi i uporządkuje teren, okolice pl. Jana Pawła II, na którym odbędą się uroczystości. Jedna z działek będzie wystawiona na sprzedaż jeszcze w maju, a uroczystości odbędą się 2 czerwca. Prezydent wyraził zgodę, ponieważ umowa z ewentualnym właścicielem nieruchomości będzie podpisana dopiero w czerwcu. l Wydział Integracji Europejskiej poinformował prezydenta, że projekt Kalejdoskop artystyczny statek na Warcie otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu to prawie 25 tys. zł. Dofinansowanie z UE stanowi 75 % wartości projektu. l Komisja Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta zapozna się z dokumentacją zagospodarowania skarpy ze Schodami Donikąd przy ul. Drzymały. Projekty zagospodarowania tego terenu opracowali studenci z Akademii Rolniczej w Szczecinie należący do Studenckiego Koła Naukowego Dendrologów i Projektantów Terenów Zieleni. Schody ze względu na zły stan techniczny zostały wyłączone z użytkowania w kwietniu 2003 r. Koszt wykonania modernizacji szacuje się na ok. 2 mln zł. l Prezydent wyraził zgodę na złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie adaptacji i przystosowania budynku przy ul. Młyńskiej 12 na mieszkania socjalne. Finansowe wsparcie przedsięwzięcia może sięgnąć nawet 30 % całości kosztów. Na Młyńskiej będzie mogło powstać 20 mieszkań socjalnych. l Prezydent powołał sześcioosobową komisję, która odbierze inwestycję Przebudowa drogi krajowej nr 3 ulica Grobla most Staromiejski. Wydział Dróg i Transportu zamontuje nowe oznakowanie ulic, które będzie obowiązywać od 3 lipca. Uroczystości oddania mostu do użytku zaplanowano na 1 lipca. 11

12 Porozmawiaj z radnym Przewodniczący Rady Miasta Robert Surowiec 5 czerwca (wtorek) To idzie młodość Są młodzi, założyli rodziny, mają swoje mieszkania. Zarabiają na siebie i nie narzekają, bo robią to, o czym marzyli jako nastolatkowie. Podążają też śladami swych ojców. Dziś dwudziestoparoletni potomkowie znanych polityków są w Radzie Miasta. Wiceprzewodniczący 12 Arkadiusz Marcinkiewicz 12 czerwca (wtorek) Paweł Adrian Leszczyński 19 czerwca (wtorek) Grażyna Wojciechowska 26 czerwca (wtorek) Przewodniczący czekają na mieszkańców w biurze rady w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (sala 217, I piętro, tel lub ). RADNI Forum dla Gorzowa Stanisław Łazowski 4 czerwca (poniedziałek) Artur Radziński 11 czerwca (poniedziałek) Izabella Szafrańska -Słupecka 18 czerwca (poniedziałek) Michał Kaniowski 25 czerwca (poniedziałek) Milena Wilińska-Surmacz dwa lata temu skończyła medycynę w Szczecinie. Już w II LO wiedziała, że chce leczyć ludzi. Poza tym gra na skrzypcach i fortepianie. Przez cztery lata spędzała wakacje w Długiem, pracując jako wolontariuszka. Kiedy w ubiegłym roku startowała do Rady Miasta, miała 26 lat. Niewielu moich rówieśników interesuje się polityką. Uważają, że niczego nie można zmienić. Tymczasem aktywny udział w rozwoju miasta daje satysfakcję, że coś się zrobiło tak dziś tłumaczy swoją decyzję. Co jest pociągającego w byciu radnym? Czy mam wielką chęć władzy? śmieje się. Mimo że PiS wygrało wybory w radzie, tak się złożyło, że jest w opozycji. Nie mam wrażenia, że możemy decydować. Nie chciałabym tutaj się oszukiwać, przede wszystkim wyrażamy własne zdanie. 14 czerwca Maciej Marcinkiewicz skończy ćwierć wieku. Do rady startował już pięć lat temu. Głosowało na niego 70 osób. Radnym był już jednak wcześniej reprezentował Katolickie LO w Młodzieżowej Radzie Miasta. Potem poszedł na studia informatyczne. W młodzieżowym samorządzie działał też najmłodszy gorzowski radny Łukasz Szadny. Mimo że ma zaledwie 24 lata, może poszczycić się największym majątkiem spośród rówieśników w radzie. Posiada 20- hektarowe gospodarstwo rolne, spory dochód przynoszą mu też firmy związane z golfem. Jest obywatelem świata skończył I SLO w Gorzowie, ale większość życia spędził za granicą (Kanada, Londyn). Mógłbym mieszkać w wielu miejscach na świecie. Żona Marta jest Niemką, więc mogę mieszkać w Berlinie. Maciej Marcinkiewicz już podczas pierwszej sesji został uznany za najlepiej ubranego radnego Patriotyzm lokalny powoduje jednak, że wracam do Gorzowa tłumaczy. Po co mu mandat radnego? Pomyślałem, że spróbuję. Nie spodziewałem się, że wejdę do rady przyznaje. Nadzieja w nazwisku Kiedy startowali w wyborach, nie ukrywali, że są dziećmi tego Marcinkiewicza, tego Szadnego i tego Surmacza. Nigdy nikomu nie powiem, że do rady dostałem się dzięki pięknej kampanii. Dobrze wiem, komu ten sukces zawdzięczam. Jak sądzę, pomógł fakt, iż ojciec jest szanowanym politykiem przyznaje Łukasz Szadny. Nazwisko jest znane i ludzie je kojarzą. Czy można nam to zarzucać? Jeśli ktoś ufał pewnym postaciom, może liczyć, że dzieci wychowane w pewnym duchu będą wzorowały się na rodzicach zauważa Milena Wilińska-Surmacz. Magii nazwiska nie wypiera się też Maciej Marcinkiewicz: Byłbym głupi, gdybym mówił, że było inaczej. Teraz jest trudniej, bo spoczywa na mnie duża odpowiedzialność. Wiele osób pokłada we mnie pewne nadzieje. Do tej pory w mediach widzieli głównie swoich ojców, teraz dziennikarze interesują się też ich życiem. Gazety rozpisywały się np. o tym, że wiceminister Marek Surmacz załatwił zięciowi pracę. Każdy z nas chce być sobą. Sprawa pracy mojego męża w straży pożarnej nie była wymierzona w niego, tylko w mojego tatę tłumaczy dziś Milena Wilińska-Surmacz. Przyznaje, że spodziewała się zainteresowania mediów. Nie czyta jednak wpisów na forach internetowych, bo nie ma na to czasu. Maciej Marcinkiewicz głównie z racji wyrazistych poglądów i działalności w młodzieżowej radzie opisywany jest w gazetach od ponad siedmiu lat. Jestem w pełni świadomy, że osoba publiczna narażona jest na ataki twierdzi. Zna tę sytuację doskonale, bo przecież i ojciec, i wujkowie działają w polityce już od wielu lat, razem byli nawet radnymi na początku lat 90. On sam trafił na czołówki gazet, gdy urodził mu się syn Jakub.

13 Łukasz Szadny wywalczył pieniądze na monitoring w szkołach Radny do kliknięcia Od wyborów minęło już siedem miesięcy. Jaki jest dorobek młodych radnych? Co mi się już udało? Hmmm, być nieobecnym na wielu głosowaniach żartuje Łukasz Szadny. Wszystko przez to, że nie spodziewałem się, że zostanę radnym. Miałem dużo zaplanowanych jeszcze przed wyborami zobowiązań zawodowych. Jako radny PO, partii życzliwie spoglądającej na działania prezydenta i jego administracji, ma większą siłę przebicia. Stąd też może pochwalić się sukcesem. Przekonał innych do przeznaczenia pieniędzy na monitoring w szkołach. Z tego, co wiem, zgłosiło się kilka szkół chętnych do wprowadzenia monitoringu. Są też takie, które mają 50 proc. wkładu własnego na ten cel. Najbardziej zależało mi na budowlance i ona w tym roku doczeka się monitoringu podkreśla. Dla mnie ważne jest bezpieczeństwo i tym chciałbym się zajmować. Poza tym rewitalizacją miasta. Zależy mi, żeby Gorzów się rozwijał i nie jest to polityczny bełkot. Zdaniem Mileny Wilińskiej- Surmacz radnych można oceniać po czterech latach pracy: Zbieramy doświadczenia. Jest bardzo wielu nowych radnych, którzy zachowują się jak my. Nie jestem po kierunkach administracyjnych czy ekonomicznych, więc sporo jest dla mnie nowości. W tej kadencji chciałaby zająć się bezrobociem i szpitalem. Tutaj miasto nie ma jednak zbyt wielkiego wpływu. Widzę, w jak wielu dziedzinach mamy związane ręce. Prawo nie zawsze pozwala działać tak, jak byśmy chcieli zauważa. Sama pracuje na oddziale hematologii i chemioterapii gorzowskiego szpitala. Widzę prawdziwe ludzkie cierpienie i prawdziwe potrzeby. Z drugiej strony dostrzegam też, że są osoby wykorzystujące sytuację, że wyduszają pieniądze z miasta mówi. Maciej Marcinkiewicz przyznaje, że do tej pory uczy się funkcjonowania rady. Teraz przychodzi czas, żeby włączyć drugi bieg i ruszyć z inicjatywami. Mam nadzieję, że mogę tu liczyć na innych młodych radnych. Chciałbym sprecyzować, ożywić współpracę Gorzowa z miastami partnerskimi, zwłaszcza na bazie kontaktów młodzieżowych, wymiany doświadczeń, konferencji naukowych zapowiada. Chciałby także zadbać o skatepark i w ogóle o sprawy dotyczące młodzieży. Do niej chce też trafić np. przez stronę internetową. Będzie pierwszym gorzowskim radnym komunikującym się z mieszkańcami w taki właśnie sposób. Do tej pory dbał o stronę ojca, teraz przejmie adres To rewelacyjny sposób kontaktu z mieszkańcami. Chcę, żeby to był taki blog z pomysłami, opiniami. Po sesji będzie można przeczytać tam moje spostrzeżenia zapowiada. Pojawią się też zdjęcia Joanny i ich syna Jakuba. Serce swoje, partia swoje Łukasz Szadny przyznaje, że tak w PO, jak i w klubach lewicowych doświadczeni radni konsultują z młodszymi różne decyzje: Uważają, że przyda się trochę świeżego umysłu. Odnoszę wrażenie, że w klubie PiSu starzy wyjadacze myślą, iż młodzi dostali się do ich klubu przypadkiem i na chwilę. Po kilku miesiącach byciami radnymi młodzi mają już pewne obserwacje. Zdarza się, że radni nie głosują tak, jak im każe serce, tylko zgodnie z linią partii. Niekiedy przed sesją spędzamy dużo czasu na rozmowach np. z radnymi PiSu, dogadujemy się, a potem okazuje się, że mikrofony i kamery zmieniają ich zachowanie wyznaje Łukasz Szadny. Podobnie myśli Maciej Marcinkiewicz: Podczas obrad komisji radni mówią tym samym językiem, dochodzą do porozumienia, a na sesji pojawia się polityka. Ktoś z partyjnego obowiązku głosuje inaczej. Zdaniem Mileny Wilińskiej-Surmacz niektórzy radni występują tylko po to, żeby wystąpić. Denerwuje ją też ignorancja. Sesje powinny być zwoływane po południu, żeby mieszkańcy po pracy mogli na nie przyjść dodaje. Skok na 13 baniek? Radni podczas dyżurów mają okazję poznać problemy mieszkańców. Milena Wilińska-Surmacz dyżurowała już dwa razy. Mieszkańcy nie ufają radnym, zbyt późno powierzają im sprawy, myślą, że są sami z problemami zauważa. Inne doświadczenia ma Maciej Marcinkiewicz. Pojawił się pan, żeby lobbować przed konkursem dotyczącym podziału pieniędzy na stowarzyszenia wspomina. O miejską kasę gorzowianie upominają się jednak nie tylko w czasie dyżurów. Kolega mówił, że właśnie skończył remont mieszkania i te 13 baniek z wolnych środków by wziął śmieje się Maciej Marcinkiewicz. WOJCIECH WYSZOGRODZKI Milena Wilińska-Surmacz uważa, że radnych należy oceniać po czterech latach pracy 13

14 Porozmawiaj z radnym Lewica i Demokraci Jerzy Antczak 4 i 25 czerwca (poniedziałek) Zbigniew Żbikowski 11 czerwca (poniedziałek) Roman Bukartyk 18 czerwca (poniedziałek) Platforma Obywatelska Krystyna Sibińska 1 czerwca (piątek) Łukasz Szadny 4 czerwca (poniedziałek) IX sesja Rady Miasta Radni rozliczyli prezydenta Przed podjęciem uchwały o udzieleniu prezydentowi absolutorium radni rozpatrywali sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w 2006 roku. Na 2006 r. zaplanowano dochody miasta w wysokości zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów zwiększono o zł. Wpływ na to miało między innymi zwiększenie udziału miasta w podatkach dochodowych, zwiększenie subwencji ogólnej i przyznanie dotacji celowych przez wojewodę oraz zagraniczna pomoc finansowa w realizacji projektów. Miasto otrzymało też dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na koniec ub. roku planowane dochody wyniosły zł. W omawianym roku wykonano dochody na kwotę ,33 zł, co stanowi 99,44 % planu po zmianach. Wydatki w uchwalonym budżecie na 2006 r. zostały ustalone w wysokości zł i w ciągu roku budżetowego zostały zwiększone o zł. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki wyniosły zł. W ub. roku wykonano wydatki w wysokości ,14 zł, co stanowi 96,87 % planu po zmianach. Deficyt budżetowy stanowił zatem prawie 30 mln zł. Miasto na zrównoważenie budżetu zaciągnęło kredyt bankowy (40 mln zł) i pożyczyło pieniądze (nieco ponad 16 mln zł) na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Kredyt bankowy, pożyczka i wolne środki (24,6 mln zł) stanowiły przychody budżetu 80,6 mln zł. Na spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych miasto wydało 15,5 mln zł. Dochody i wydatki Największy udział w dochodach miały subwencje (102,5 mln zł), udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (72,8 mln zł), a w następnej kolejności podatki i opłaty (61,4 mln zł) oraz dotacje (55,7 mln zł). Dochody z majątku to nieco ponad 17 mln zł, w tym ze sprzedaży gruntów prawie 7,3 mln zł. Plan dochodów ze sprzedaży gruntów nie został w pełni zrealizowany wskutek wstrzymania sprzedaży nieruchomości przy ul. Przemysłowej, a to w związku z trwającym sporem z byłymi dzierżawcami. Największą pozycją w wydatkach była jak zwykle oświata, na którą przeznaczono 115,3 mln zł. Znaczącą pozycją w wydatkach budżetowych były transport i łączność (76,5 mln zł). Na drogi publiczne wydano blisko 55 mln zł, z czego 52,7 mln zł to pieniądze na inwestycje drogowe i dokumentacje z tym związane. Kolejny znaczący wydatek to pomoc społeczna (68,6 mln zł), następnie administracja publiczna (26 mln zł), gospodarka komunalna (17,2 mln zł), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12 mln zł), bezpieczeństwo publiczne (9,6 mln zł), kultura fizyczna i sport (6,5 mln zł), ochrona zdrowia (2,8 mln zł). Czas inwestycji Miasto prowadziło w ubiegłym roku 22 inwestycje, m.in. przebudowę drogi krajowej nr 3 ul. Grobla most Staromiejski, rozbudowę skrzyżowania ul. Grobla z ul. Mazowiecką, budowę zachodniej obwodnicy miasta, połączenia drogi powiatowej nr 253 z drogą krajową nr 22 wraz z przebudową przyległych odcinków drogi nr 22 (przejazd przez park Kopernika i okolice), budowę bulwaru przy ul. Nadbrzeżnej, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok w ciągu ul. Poznańskiej, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego. Wykonano przebudowę skrzyżowania drogowego ul. Fredry, Staszica, Kochanowskiego, budowę ul. Janockiego, modernizację ul. Paderewskiego, ul. Niepodległości wraz przyległymi ulicami Grabskiego i Witosa, drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej. Ponadto dokończono ul. Obrońców Pokoju, kontynuowano uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie, adaptację hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy, modernizację stadionu żużlowego, budowę przyszkol- Jerzy Sobolewski 6 czerwca (środa) czerwca (czwartek) (klub U Szefa) 14 Witold Pahl 15 czerwca (piątek) Edward Andrusyszyn 29 czerwca (piątek) Wolne i dzielone X sesja Rady Miasta Zwołana na 16 maja sesja była poświęcona podziałowi tzw. wolnych środków, czyli nadwyżki pieniędzy na rachunku bieżącym miasta, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Do podziału było zł, z czego: l zł dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji (1.405 tys. zł wydatki bieżące, 95 tys. zł zakup sprzętu) l zł bieżące utrzymanie chodników i jezdni bitumicznych, oznakowanie nazw rond i mostów l zł remont nawierzchni ul. Olimpijskiej l zł remont chodnika przy ul. Dworcowej l zł kontynuowanie budowy połączenia drogi nr 2531 F z drogą krajową nr 22 wraz z przebudową przyległych odcinków drogi nr 22 (droga przez park Kopernika i okolice) l zł roboty budowlane, wycinka drzew, nowe nasadzenia i pielęgnacja oraz wynagrodzenie inżyniera kontraktu przy inwestycji polegającej na budowie chodników, zatok autobusowych i ścieżki rowerowej przy ul. Poznańskiej l zł rozbudowa skrzyżowania ulic Grobla i Mazowiecka l zł przebudowa nawierzchni ul. Estkowskiego l zł wydatki bieżące i inwestycyjne związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki gruntami nieruchomościami l zł plany zagospodarowania przestrzennego l zł opracowania geodezyjne i kartograficzne l zł pokrycie kosztów utrzymania cmentarza przy ul. Żwirowej l zł uroczysta sesja z okazji 750- lecia miasta, spotkanie z samorządem miasta Herford l zł pokrycie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych, zastępstw procesowych i koszty postępowań sądowych l zł koszty doręczania wezwań osobom, które nie uiściły opłaty za parkowanie pojazdów, badania lekarskie i szkolenia pracowników l zł funkcjonowanie Urzędu Miasta, w tym remont dachów budynku l zł promocja

15 nych boisk sportowych W ubiegłym roku rozpoczęto też budowę Centrum Edukacji Artystycznej wykonana została dokumentacja projektowa sali koncertowej i uzyskano pozwolenie na budowę umożliwiające rozpoczęcie prac ziemnych. Większość inwestycji planuje się zakończyć w 2007 roku zł. Pieniądze te zostaną wykorzystane w roku bieżącym. Głosowanie bez niespodzianek niu o środki unijne mówił Mirosław Rawa. Przypomniał o opóźniających się inwestycjach drogowych i o sporze z kupcami, co spowodowało, że dotąd nie ruszyła inwestycja przy ul. Przemysłowej. Radnych PiS niepokoi sytuacja z niewykonywaniem uchwały Rady Miasta poprzedniej kadencji dotyczącej wspierania rozwoju czy budowania Akademii Gorzowskiej, nie podoba im się stosunek prezyden- Wykonanie budżetu pozytywnie oceniły Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miasta. W imieniu klubu radnych PiS przemawiał Mirosław Fundusze celowe Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Rawa, jednocześnie prze- wodniczący Komisji Rewizyjnej. Udzielenie absolutorium prezydentowi i Gospodarwodniczący ki Wodnej dysponował w ubiegłym roku zł. Na edukację i popularyzację zagadnień ochrony środowiska wydano 45 tys. zł, na utrzymanie terenów zielonych prawie 702 tys. zł. Za 15 tys. zł przeprowadzono konserwację koryta Kłodawki, 57 tys. zł wydano na budowę separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej. Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Huzarskiej kosztowała 95 tys. zł. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawiła Małgorzata Zienkiewicz, skarbnik miasta Wodnej miał do dyspozycji zł. Większość (273 tys. zł) pochłonęło utrzymanie terenów zieleni. Na utrzymanie stawów, zbiorników przeciwpożarowych i separatorów poszło 37,5 tys. zł. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na początku 2006 roku miał zł, w ciągu roku osiągnął przychody zł, a wydał zł. Na koniec 2006 r. stan uzależnił od wyników deki baty poświęconej podsumowaniu ubiegłego roku. Niewątpliwie 2007 był bardzo dobrym rokiem, pojawiły się pierwsze symptomy wzrostu gospodarczego. W związku z tym budżet miasta na to reaguje, stwarza coraz większe możliwości realizowania potrzeb mieszkańców miasta. Był to bardzo duży, dobry budżet, jednak uważamy, że ponieśliśmy ta do problemu szpitala w Gorzowie. Niedobra jest propozycja zlikwidowania linii tramwajowej, choć po części niedofinansowanie komunikacji miejskiej to wina Rady Miasta mówił Mirosław Rawa. Wytłumaczył, dlaczego radni PiS nie będą głosować za udzieleniem absolutorium: Jest też aspekt polityczny, czyli pewnej wiarygodności co do naszych wyborców. Nasze środowisko organizowało środków obrotowych wyniósł dość dotkliwą klęskę w zabiega- referendum, w którym namawiało do odwołania prezydenta. Klub radnych Lewica i Demokraci reprezentował Zbigniew Żbikowski. Przypomniał, że absolutorium samorządowe czy komunalne to nic innego, jak wypełnienie przez Radę Miasta funkcji kontrolnej nad realizacją jednorocznego budżetu miasta. Absolutorium nie powinno być instrumentem tematycznie nieograniczonej oceny, także swoistego rodzaju workiem, do którego można wrzucać wszystko i wszelkiego rodzaju zarzuty. Wykonanie budżetu miasta wymaga ogromnego wysiłku ze strony prezydenta, jak i podległych mu służb, zdarza się, że nie wszystkie zadania udaje się w pełni zrealizować. Budżet 2006 r. został zrealizowany bez zakłóceń i nie ma merytorycznych podstaw do kwestionowania prawidłowości jego wykonania. Klub radnych Forum dla Gorzowa będzie głosował za udzieleniem absolutorium powiedział Artur Radziński. Jesteśmy w stanie odnieść się jedynie do dwóch końcowych miesięcy ubiegłego roku. W ocenie realizacji budżetu kierujemy się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Krystyna Sibińska przypominała, że Platforma Obywatelska nie uczestniczyła w pracach przy budżecie na 2006 r. i przy jego realizacji: Pod koniec ubiegłego roku wprowadziliśmy tylko kilka zmian. Chcielibyśmy usłyszeć rzetelną opinię komisji rewizyjnej o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu. Rada Miasta udzieliła absolutorium prezydentowi głosami Lewicy i Demokratów, Forum dla Gorzowa i Platformy przy sprzeciwie PiS. JOLANTA CIEŚLA miasta poprzez komunikację społeczną l zł promocja miasta poprzez sport l zł obchody jubileuszu miasta (oprawa medialna, wydanie kartek pocztowych, organizacja jubileuszu wspólnie z Krakowem, kontakty zagraniczne) l zł dokumenty przedkładane instytucjom wdrażającym środki UE l zł wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta l zł wsparcie finansowe policji l zł zakup materiału sorbcyjnego używanego przy działaniach ratowniczo-gaśniczych przez Państwową Straż Pożarną l zł pokrycie kosztów obsługi kredytów oraz pożyczek na refinansowanie l zł zadania oświatowe (kupno materiałów, ogłoszenia prasowe, adaptacja pomieszczeń w przedszkolach, koszty zatrudnienia lokalnych administratorów sieci l zł dokumentacja techniczna inwestycji Budowa Przedszkola na Osiedlu Górczyn l zł zakup pomocy naukowych dla szkół i placówek oświatowych l zł dofinansowanie kosztów budowy przystani wioślarskiej l zł wydatki Izby Wytrzeźwień (remonty, energia itp.) l zł remont budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy przy ul. Jagiełły i remont instalacji w DPS nr 1 l zł prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób l zł nowe okna w żłobkach miejskich l zł dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej l zł eksploatacja, konserwacja i remonty miejskiej kanalizacji deszczowej l zł utrzymanie i konserwacja kanałów, rowów melioracyjnych i wałów przeciwpowodziowych l zł obsługa pomp w przepompowni melioracyjnej, opłaty za energię i zrzut wód opadowych do ścieków l zł utrzymanie separatorów l zł utrzymanie terenów zieleni miejskiej l zł zakup energii elektrycznej l zł remont, utrzymanie i kupno elementów małej architektury l zł utrzymanie fontann miejskich l zł realizacja zadań w ramach Lokalnych inicjatyw l zł kontynuowanie programu odnowy elewacji budynków miejskich w 2007 roku l zł realizacja przedsięwzięć kulturalnych (otwarcie mostu Staromiejskiego, wykonanie iluminacji świetlnej, spotkania z mieszkańcami miast partnerskich) l zł dotacje dla miejskich instytucji kultury l zł dofinansowanie działalności klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji l zł program przygoto- wań olimpijskich i paraolimpijskich Pekin * * * Kolejna zmiana budżecie na 2007 rok pozwoli pokryć koszty projektu Wczoraj i dziś jubileuszowe spotkanie dawnych i obecnych mieszkańców miasta i wystawa dokumentu. Koszt projektu szacowany jest na zł. Zostanie on sfinansowany z budżetu miasta ,80 zł, z budżetu UE zł, z budżetu państwa 3.553,20 zł i z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej zł. Radni postanowili o sfinansowaniu całości projektu z rezerwy celowej i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wydatki dofinansowane z funduszy UE i budżetu państwa zostaną beneficjentowi (miastu) zwrócone na podstawie dokumentów świadczących o wydatkach. (jc) 15

16 Porozmawiaj z radnym Prawo i Sprawiedliwość Augustyn Wiernicki 5 czerwca (wtorek) Maciej Marcinkiewicz 12 czerwca (wtorek) Milena Wilińska-Surmacz 19 czerwca (wtorek) Anna Szulc 26 czerwca (wtorek) Radny niezależny Stefan Sejwa 12 czerwca (wtorek) Radni czekają na mieszkańców w sali 219 na I piętrze Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (tel lub ). Apel do premiera i marszałka województwa W związku z dramatyczną sytuacją Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., którego zadłużenie wynosi ponad 300 mln zł, nastąpiła utrata płynności finansowej uniemożliwiająca jego funkcjonowanie, nie wypłacono także pełnych wynagrodzeń pracownikom. W obliczu podjęcia przez załogę szpitala radykalnych działań protestacyjnych oraz możliwości niedotrzymania warunków kontraktu z lekarzami, która może skutkować zerwaniem kontraktu my, Rada Miasta, zwracamy się z apelem o podjęcie wszelkich możliwych działań, które są konieczne i pilne w celu wsparcia programu naprawczego SPSzW w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta udzieliła pomocy SPSzW w Gorzowie Wlkp., co spowodowało doraźną poprawę w funkcjonowaniu szpitala. Pozbawienie mieszkańców północnej części Województwa Lubuskiego możliwości dostępu do opieki szpitalnej skutkować będzie utratą ich bezpieczeństwa zdrowotnego. Biorąc pod uwagę wątłą kondycję szpitali powiatowych w naszym regionie, wyrażamy zatroskanie i stanowczy protest wobec takiej sytuacji. Mając na względzie przede wszystkim dobro pacjentów, prosimy o podjęcie wszelkich koniecznych działań, aby było możliwe wprowadzenie niezbędnych zmian w funkcjonowaniu Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w celu zapewnienia ochrony zdrowia mieszkańców. Rada Miasta Gorzowa Wlkp., 16 maja 2007 r. Decyzje radnych (IX sesja Rady Miasta) Radni przyjęli zasadę, że Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmie zestawienie wieloletnich i jednorocznych zadań inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż zł. Do uchwały dołączono kryteria ogólnej oceny inwestycji w różnych kategoriach. * * * Pozytywnie zaopiniowali podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie poprzez wniesienie do niego aportem nieruchomości miasta zlokalizowanych w Gorzowie przy ul. Małyszyńskiej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 84, 316 i 318, o łącznej powierzchni m 2 i wartości zł. Działki to kolejno: droga gruntowa, użytki rolne jedne porośnięte trawą, inne obsiane uprawami. Na przekazanym terenie ZUO ma zamiar urządzić neutralizację i składowanie odpadów. * * * Zgodzili się na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów wykorzystywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe na cele mieszkaniowe. W załączniku do uchwały wymienione są nieruchomości, ich położenie, wysokość opłaty i udzielonej bonifikaty. * * * Zgodzili się na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe przez osoby fizyczne i od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców. * * * Nadali nazwy węzłom komunikacyjnym w przebiegu drogi S-3 na odcinku obwodnicy Gorzowa począwszy od wjazdu z kierunku Szczecina: Gorzów Północ dla węzła na skrzyżowaniu ulicy Szczecińskiej z drogą S-3, Gorzów Zachód dla węzła na skrzyżowaniu drogi S-3 z ulicą Kostrzyńską, Gorzów Południe dla węzła na skrzyżowaniu drogi S-3 z ulicą Kasprzaka (droga krajowa 22), co przyczyni się do lepszego zorientowania się w terenie przejeżdżającym obwodnicą Gorzowa. * * * Zmiany w budżecie na 2007 r.: u Miasto planuje złożenie jeszcze w bieżącym roku wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektu profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu Gorzowa Wielkopolskiego. Projekt będzie realizowany w latach w ramach Funduszy Norweskich EOG. Warunkiem przyjęcia wniosku do akceptacji jest załączenie studium wykonalności projektu. Rada postanowiła przeznaczyć na ten cel zł z rezerwy ogólnej budżetu. u Rada postanowiła upoważnić prezydenta miasta do udzielania w 2007 r. poręczeń do wysokości zł. (X sesja Rady Miasta) Radni umorzyli ośmiu osobom należności wobec miasta (po 50 zł), które powstały z powodu braku uiszczenia opłaty parkingowej bądź umieszczenia biletu z opłatą w niewidocznym miejscu i konsekwencji z tym związanych. Są to przeważnie osoby niepełnosprawne, będące w trudnej sytuacji finansowej i można wobec nich zastosować zapisy uchwały Rady Miasta w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta. Uchwała przewiduje inne ważne okoliczności, które bierze się pod uwagę przy darowaniu należności. * * * Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych dla młodzieży szkolnej polega na wprowadzeniu zapisu: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, co wynika ze zmiany zasad publikowania aktów prawa miejscowego. * * * Wyrazili zgodę na realizację przez gorzowskie szkoły projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa: o Szkoła Podstawowa nr 4 (projekt Dziedzictwo regionu bogactwem przyszłości o wartości zł), o Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ( Po Most, czyli najkrótsza droga do szczęścia i Nagrody Nobla, zł), o IV Liceum Ogólnokształcące ( Uczeń menadżerem własnej wiedzy, zł), o Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 ( Koc na trawie poradnictwo zawodowe w praktyce, zł), o Zespół Szkół Budowlanych ( Nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania w aspekcie kariery zawodowej młodzieży, zł). * * * Nadali honorowe obywatelstwa Miasta Gorzowa Wielkopolskiego: u Edwardowi Dębickiemu za międzynarodową promocję Gorzowa jako miasta kultury i sztuki oraz kreowanie pozytywnego współistnienia społeczności romskiej i gorzowskiej, u Ryszardowi Kaczorowskiemu za działania prowadzonne na emigracji w celu odzyskania przez Polskę suwerenności, a przede wszystkim uznania przyznanych Polsce Ziem Zachodnich i utrzymania polskiej granicy zachodniej, u ks. prałatowi Witoldowi Andrzejewskiemu za nieocenioną działalność na rzecz budowy demokratycznego państwa polskiego oraz niepodważalny wpływ na rozwój postaw społecznych i moralnych mieszkańców naszego miasta. Nadanie honorowych tytułów nastąpi 2 lipca podczas uroczystej sesji z okazji 750-lecia miasta. (XI sesja Rady Miasta) Przyjęli program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta oraz w specjalnych strefach ekonomicznych usytuowanych w obrębie Gorzowa. * * * Przeznaczyli z tegorocznego budżetu 200 tys. zł na zakup leków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. * * * 40 tys. zł z rezerwy ogólnej postanowili przekazać Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego. Strażacy potrzebują trapu ratowniczego, który jest niezbędny przy ratowaniu ludzi tonących pod lodem i motopompy pożarniczej, ponieważ urządzenie, którym dysponują, jest z lat 70. ubiegłego wieku. (jc) 16

17 Pamiątki do kapsuły Do Kapsuły Czasu trafi 100 banknotów i monet z prywatnej kolekcji Bronisława Tokarczuka Spośród 21 propozycji depozytów specjalnych kapituła Kapsuły Czasu postanowiła wyróżnić trzech autorów. Bronisław Tokarczuk chciałby umieścić w kapsule swoje banknoty, monety i odznaki. Zdaniem Władysława Pachowicza na 100 lat należy zamknąć mapę pokazującą stan miasta sprzed lat oraz współczesny plan Gorzowa. W oczach kapituły uznanie znalazł też pomysł Krystyny Puchalskiej, aby w kapsule schować album ze zdjęciami ukazującymi dzisiejsze życie w mieście. Wyróżnieni otrzymali cenne upominki przygotowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, a każdy z uczestników konkursu najnowszy album o Gorzowie. Zakochane w batiku Tempera, pastele olejne i batik takie pasje mają Ilona Andrzejczak, Katarzyna Makowska i Olga Sławecka. Kliknij na 21 maja wystartował nowy serwis miejski. Autorami strony są pracownicy Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta. Uczestniczą one w zajęciach pracowni plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury. To trzy różne osobowości, które łączy pasja sztuka. Swoje fascynacje pokazały na wernisażu w galerii klubu U Szefa. Prace Ilony poświęcone są kotom, ponieważ jak sama pisze w katalogu wystawy kocha te zwierzęta. Pokazuje je za pomocą różnych technik plastycznych. Jest więc i malarstwo tempera i pastele olejne. Jest też batik. Zakochane w nim są też Kasia i Olga. Pierwsza prezentuje kilka cykli, nad którymi pracowała blisko dwa lata. Są więc anioły, pory roku, muzykanci, powiększenia. Jej prace są dojrzałe, pomysłowe, różnorodne. Olga tworzy głównie postaci fantastyczne wplątane w naturę. Ilona ma zamiar rozwijać swój talent w Liceum Plastycznym, Kasia i Olga mają już plany związane z następną wystawą. Grzegorz Wołoszyn zajął się programowaniem i sprawami technicznymi, a kwestie logistyczno-merytoryczne przejął Bartłomiej Nowosielski. Dzięki temu, że stronę tworzą urzędnicy, miasto zaoszczędziło kilkanaście tysięcy złotych. W ubiegłym roku zaobserwowaliśmy, że zaczął męczyć internautów. Uznaliśmy więc, że rok jubileuszowy będzie doskonałą okazją do restauracji wirtualnej wizytówki Gorzowa opowiada Bartłomiej Nowosielski. Dzięki własnemu wkładowi w projekt od początku mogliśmy decydować o wyglądzie strony i jej funkcjonalności. Na własnej skórze przekonaliśmy się, jak czasochłonnym zajęciem jest tworzenie miejskiego portalu, w dużej mierze realizowanym także po godzinach pracy w urzędzie. Na stronie ponownie pojawiły się wersje niemiecka i angielska, stąd też potencjalny zagraniczny inwestor lub turysta znajdzie tutaj niezbędną pigułkę informacyjną. Nowa strona to przede wszystkim strona o nas, gorzowianach, dla nas, ale nie bez nas. Stąd nasza wielka prośba, by każdy dbał o jej zawartość. Prośba ta jest kierowana zwłaszcza do miejskich instytucji, by przesyłały nam informacje o rzeczach ważnych nie tylko dla gorzowian. Prosimy organizatorów imprez o przesyłanie informacji, gdyż twórcy nie zawsze będą w stanie ogarnąć wszystkiego, co w mieście się dzieje lub będzie się dziać apeluje Bartłomiej Nowosielski. Prezydent Tadeusz Jędrzejczak ogłosił konkurs na nazwę fontanny w parku Górczyńskim. Propozycje należy składać do 22 czerwca na specjalnych kuponach w Gazecie Lubuskiej (redakcja mieści się przy ul. Sikorskiego 22) oraz w kancelarii ogólnej UM. Nazwisko ojca lub matki chrzestnej znajdzie się na specjalnej tablicy. Na zwycięzcę czeka też nagroda niespodzianka. Dodatkowe usługi u newsletter wysyłany codziennie do subskrybentów, którzy mogą zamówić go, wypełniając odpowiedni formularz u archiwa fotorelacji, aktualności oraz wiadomości komunikacyjnych, u obsługa kanałów RSS czyli newsy na skróty u możliwość zmiany wielkości czcionek tekstu na stronie (mała, średnia i duża) u mapa strony w postaci struktury drzewa u oferty pracy skumulowany dział aktualizowanych ofert pracy Urzędu Miasta, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy u dział multimedia a tam filmy o Gorzowie, tapety, znane już i lubiane e-kartki, wirtualny plan miasta, kamery internetowe oraz dział download, czyli możliwość pobrania miejskich logosów w postaci wektorowej u logowanie się i rejestrowanie pozwala na stanie się aktywnym członkiem strony poprzez oddawanie głosów w określonych działach, wpisywanie komentarzy oraz branie udziału w ankietach, a w przyszłości także w konkursach z możliwością wygrywania unikatowych gadżetów promocyjnych miasta u sprawnie działająca wyszukiwarka (obsługująca trzy języki) u możliwość zgłaszania błędów na stronie 17

18 Kultura jazdy Po raz trzydziesty uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu zmagali się w turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Turniej składał się z trzech części: testu z znajomości przepisów ruchu drogowego, jazdy rowerem po specjalnie przygotowanym miasteczku zgodnie z przepisami oraz po sprawnościowym torze przeszkód. Szkoły podstawowe i gimnazja rywalizują oddzielnie, różnica polega na trudności testu teoretycznego. O miejscu decyduje uzyskanie najmniejszej ilości punktów karnych. Celem turnieju jest przede wszystkim wyrobienie nawyku bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym u młodzieży, zapoznania się z zasadami i kulturą jazdy tłumaczy Jerzy Baczkowski, sędzia główny zawodów. W tym roku w trzyosobowych zespołach zmagali się reprezentanci 17 szkół podstawowych i 12 gimnazjów m.in.: z Gorzowa, Lipek Wielkich, Kostrzyna, Deszczna czy Wysokiej. Turniej odbył się 20 kwietnia w Gimnazjum nr 9 oraz w parku Kopernika. 18 PAWEŁ DOMARADZKI Najlepsi w powiecie u szkoły podstawowe I miejsce SP Lipki Wielkie Agata Celejewska Aleksandra Celejewska Veronika Konopko II miejsce SP 4 Gorzów Karol Człapiński Marcin Frysztak Bartosz Kotowicz III miejsce SP 10 Gorzów Artur Batura Damian Kasperski Dominik Kulbacki u gimnazja I miejsce Gimnazjum Lipki Wielkie Marcin Celejewski Karolina Krok Marzena Ślusarczyk II miejsce Gimnazjum nr 9 Gorzów Łukasz Krawczuk Milan Purger Kamil Pustelnik III miejsce Gimnazjum nr 1 Kostrzyn nad Odrą Sławomir Karpiak Mateusz Lencewicz Michał Masłowski Wspieramy najlepszych Miasto pomoże w budowie przystani wioślarskiej przy ul. Fabrycznej. Radni zdecydowali o zaciągnięciu zobowiązania finansowego na lata Zabytkowy obiekt sportowy nad Wartą został zniszczony w pożarze w lutym 2006 roku. Spaliła się baza treningowa oraz zaplecze socjalne i magazynowe dla studentów AWF i zawodników klubu sportowego AZS-AWF. Uczelnia, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie, natychmiast rozpoczęła starania o pozyskanie wsparcia finansowego z różnych źródeł. Minister sportu zapewnił o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego z pieniędzy Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wspólnie z trenerami i zawodnikami, opracowano projekt przystani, który uwzględnia wszystkie wymagania, jakie powinien spełniać tego typu obiekt. Będzie to budynek dwukondygnacyjny o pow. użytkowej m 2 i kubaturze m 3. Na parterze zaprojektowano hangary na sprzęt wodny, siłownię z zapleczem: szatniami i sanitariatami oraz pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze będzie internat sportowy z 13 pokojami mieszkalnymi dla 45 osób, świetlica z zapleczem, sala konferencyjna i taras widokowy. W części obejmującej zaplecze sportowe znajdzie się miejsce na salę ergometrów, szatnie z umywalniami, pokoje dla trenerów. Będzie tam też sauna, gabinet dla fizjoterapeuty oraz pralnia i suszarnia dla zawodników. Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ma dwie windy i podjazdy. Koszt inwestycji nie powinien przekroczyć 10 mln zł. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z zapewnieniem ministra, przeznaczy na ten cel 7 mln zł. Uczelnia potrzebowała pieniędzy na wkład własny i dlatego zwróciła się o pomoc do miasta. Ponieważ budowa ma być rozłożona w czasie, dofinansowanie z budżetu miasta też jest rozplanowane na trzy lata. W tym roku gorzowski samorząd dołoży zł, w 2008 roku zł a w zł. Inwestorzy są przekonani, że Ośrodek Sportów Wodnych nad Wartą będzie bazą sportowo-rekreacyjną dla Zawarcia, gorzowskiej szkoły sportowej oraz zapleczem techniczno-socjalnym dla europejskiej turystyki kwalifikowanej. Z rekreacji na wodzie będą mogli korzystać nie tylko studenci uczelni gorzowskich oraz uczniowie szkół Zawarcia, ale i zainteresowani nią mieszkańcy miasta. (jc)

19 Fot. (x3) ARCHIWUM Złoci kajakarze 7 złotych, 12 srebrnych i 2 brązowe tyle medali wywalczyli w mistrzostwach Polski nasi kajakarze. Zawody przeprowadzono 5 i 6 maja na Warcie w Gorzowie. W XXI Otwartych Mistrzostwach Polski wzięło udział 350 zawodników z 44 klubów. W tym roku gościliśmy kajakarzy m.in. z: Warszawy, Gdańska, Lublina, Poznania czy Krakowa. Walka była zacięta, a biegi wyrównane. Zadowolony jestem także z postawy gorzowskich zawodników. Nie zawiedli widzowie. Dzięki pogodzie panowała piknikowa atmosfera K-1 mężczyzn, 33 km: II Arkadiusz Krajewski (KS Admira) III Konrad Mintura (MKKS) K-1 kobiet, 27 km: II Izabela Pituła (MKKS) C-1 mężczyzn, 27 km: III Dawid Markowski (AZS AWF) K-1 juniorek, 21 km I Joanna Pietrzakowska (MKKS) C-1 juniorów, 21 km: II Bartosz Pławski (KS Admira) K-1 juniorów, 15 km: II Arkadiusz Polewski (KS Admira) K-1 juniorek, 15 km: II Anna Mąka (KS Admira) K-1 młodzików 9 km: I Łukasz Piątkowski (MKKS) K-2 mężczyzn, 33 km: II Łukasz Imianowski/Marcin Nickowski (AZS AWF) K-2 kobiet 27, km: I Monika Pająk/Marta Ryszkiewicz (AZS AWF) mówi Jerzy Krajewski, wiceprezes KS Admira, organizator mistrzostw. Najwięcej medali dla Gorzowa zdobyli wychowankowie MKKS 10 (4 złote, 5 srebrnych i 1 brązowy). Trzy mniej zostały w Admirze (1 złoty i 6 srebrnych). Akademicy z AWF wywalczyli 4 krążki (2 złote oraz po jednym srebrnym i brązowym). (pd) Mistrzowie z Gorzowa C-2 mężczyzn, 27 km: I Dawid Markowski/Piotr Okuniewski (AZS AWF) K-2 juniorek, 21 km: II Natalia Zgubilat/Sylwia Gąsiorowska (MKKS) K-2 juniorów, 15 km: I Rafał Rosolski/Jacek Janowicz (KS Admira) II Sławomir Siwiec/Tomasz Rawicki (KS Admira) K-2 juniorek, 15 km: II Katarzyna Krzyżanek/Małgorzata Rejch (MKKS) K-2 młodzików, 9 km: I Igor Dolata/Oskar Warszawski (MKKS) K-2 młodziczek, 9 km: I Joanna Kosowicz/Marta Włodarczyk (MKKS) II Paulina Mańturzyk/Anna Wasilewska (MKKS) C-2 młodzików, 9 km: II Błażej Borowiak/Łukasz Jarmuż (KS Admira) Pamięci Tadeusza Hryckiewicza Zawodnicy gorzowskich klubów wiedli prym w memoriale Tadeusza Hryckiewicza. Na podium wychowankowie KS Admira i MKKS stawali ponad 40 razy. Dziewczęta K-1 2. Aleksandra Janicka (MKKS) K-2 1. Aleksandra Janicka, Małgorzata Krzyżanek (MKKS) Młodziczki K-1 (1993) 2. Marta Włodarczyk (MKKS) 3. Joanna Kosowicz (MKKS) (1994) 1. Anna Wasilewska (MKKS) K-2 1. Marta Włodarczyk, Joanna Kosowicz (MKKS) 3. Paulina Mańturzyk, Anna Wasilewska (MKKS) Juniorki młodsze K-1 3. Anna Mąka (KS Admira) Juniorki K-1 1. Paulina Biercewicz (KS Admira) 2. Natalia Zgubilat (MKKS) 3. Sylwia Gąsiorowska (MKKS) K-2 3. Małgorzata Rejch, Justyna Falkowska (MKKS) Seniorki K-1 1. Izabela Pituła (MKKS) K-2 open 1. Natalia Zgubilat, Sylwia Gąsiorowska (MKKS) 2. Bernadeta Helińska, Paulina Biercewicz (KS Admira) Chłopcy K-1 2. Wojciech Pławski (KS Admira) 3. Dawid Wierzbicki (MKKS) K-2 3. Wojciech Pławski, Damian Gawrych (KS Admira) Młodzicy (1993) K-1 1. Łukasz Piątkowski (MKKS) 2. Patryk Strzesak (MKKS) 3. Kamil Maciejewski (KS Admira) (1994) 1. Igor Dolata (MKKS) 3. Krystian Dobrzyński (MKKS) K-2 1. Łukasz Piątkowski, Patryk Strzesak (MKKS) 2. Oskar Warszawski, Igor Dolata (MKKS) Juniorzy młodsi K-1 1. Jacek Janowicz (KS Admira) 2. Arkadiusz Polewski (KS Admira) 3. Rafał Rosolski (KS Admira) K-2 1. Rafał Rosolski, Jacek Janowicz (KS Admira) 2. Arkadiusz Polewski, Michał Lewandowski (KS Admira) 3. Przemysław Solarek, Sebastian Kociełowicz (MKKS) Juniorzy K-1 1. Dominik Sakowicz (MKKS) 2. Jarosław Strzesak (MKKS) 3. Rafał Pietrzakowski (MKKS) K-2 1. Dominik Sakowicz, Rafał Solarek (MKKS) 2. Rafał Pietrzakowski, Jarosław Strzesak (MKKS) C-1 Open 2. Grzegorz Szerłot (KS Admira) Seniorzy K-1 1. Konrad Mintura (MKKS) 2. Michał Szymański (MKKS) 3. Marcin Jelonek (MKKS) Weterani C-1 1. Paweł Midloch (KS Admira) 2. Tomasz Różycki (KS Admira) K-1 2. Andrzej Gryczko (KS Admira) 3. Rafał Trociński (KS Admira) Dominik Sakowicz był najlepszy wśród juniorów 19

20 Jubileusz miasta Program 1 XIII Sportowy Turniej Miast i Gmin 1 Sztafeta przedszkolaków i uczniów: 75 sztafet po 10 zawodników Stadion żużlowy im. E. Jancarza, ul. Kwiatowa 2 Festiwal Sportu: festyn Nad Kłodawką i XIV Bieg Żakowski I LO, ul. Puszkina, 2 X rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II w Gorzowie Plac Jana Pawła II 9 Ogólnopolski młodzieżowy turniej karate Hala sportowa, ul. Czereśniowa 10 8 koncertów na 8 wieków miasta Muzyka impresjonistyczna Katedra XIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Amfiteatr, ul. Drzymały 16 Memoriał żużlowy im. Edwarda Jancarza Stadion żużlowy im. E. Jancarza, ul. Kwiatowa 22 Wystawa zbiorów miejskich współczesnego malarstwa polskiego Galeria Azyl-Art, Grodzki Dom Kultury, ul. Wał Okrężny 24 Międzynarodowy turniej drużyn piłki nożnej juniorów Stadion miejski, ul. Olimpijska 24 8 koncertów na 8 wieków miasta Muzyka naszych czasów Katedra 25 Emisja jubileuszowej kartki pocztowej (7) 29 Międzynarodowy turniej drużyn U-35 Stadion miejski, ul. Olimpijska 30 Mecz I ligi piłki nożnej (ŁKS vs. gorzowianie) Stadion miejski, ul. Olimpijska 30 Sylwetki gorzowian : Kurt Aurig wystawa poświęcona fotografowi z Landsbergu Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta Spichlerz, ul. Fabryczna Urodziny miasta (program na str. 3) Gigadebiut Czy Myśmy byli sobie pisani w wykonaniu gorzowskiego zespołu Gigadrum zawładnie opolską publicznością? Przekonamy się o tym 15 czerwca. Muzycy liczą na wsparcie gorzowian! Z każdego regionu do ogólnopolskich eliminacji festiwalu w Opolu dostało się po pięć zespołów. W jury zasiedli m.in.: Elżbieta Skrętkowska, Marek Sierocki i Zygmunt Kukla. To oni wybrali gorzowian do najlepszej dziesiątki. W tym roku uczestnicy Debiutów zaprezentują własną interpretację wybranego złotego przeboju. Gorzowianie wykonają utwór Andrzeja Zauchy Myśmy byli sobie pisani. Wybraliśmy ją, ponieważ uwa- O zwycięstwie w konkursie zdecydują sms-y od widzów. Członkowie zespołu przyznają, Gigagranie 22 czerwca gorzowianie wezmą udział w finale festiwalu Gramy 2007, organizowanego przez Polskie Radio Szczecin. Dzień później zagrają na lotnisku w Babimoście przed występem Boney M. Więcej o zespole można przeczytać na stronie Zespół Gigadrum tworzą: Marek Zalewski, Artur Gerlach (na dole), Paweł Czyrka i Daniel Maternik żamy, że to dobra piosenka, wesoła. Poprzez naszą muzykę chcemy podarować ludziom więcej optymizmu mówi Artur Gerlach. Zmieniliśmy tylko aranżację kompozycji. Linia melodyczna utworu jest oryginalna. Myślę, że nasza wersja jest bardziej taneczna, zresztą mamy zamiar wystylizować się na lata siedemdziesiąte. że liczą na gorzowian. Jak podkreślają, są pierwszymi muzykami z naszego miasta, którzy wystąpią w Opolu w konkursie Debiutów. Razem z nimi w chórkach wystąpią też Ewelina Kordy i Dorota Kopka. Śpiewały już z Bajmem, teraz udzielają się w programie Szymona Majewskiego podkreśla Marek Zalewski. (pd) Jakość pod kontrolą 20 W czerwcu wieża katedry zostanie udostępniona zwiedzającym, którzy będą mogli podziwiać panoramę Gorzowa. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej i miasta kościół doczekał się remontu dachu i nowej iluminacji. Urząd Miasta wraz z Wyższą Szkołą Biznesu rozpoczął pierwszy cykl badań społecznych w ramach powołanego wspólnie Centrum Monitoringu Jakości Życia. Mieszkańcy odpowiedzą w ankietach na pytania dotyczące 13 obszarów ich życia, m.in.: sytuacji życiowej, mieszkania, sąsiedztwa, infrastruktury, zaangażowania obywatelskiego, zdrowia, bezpieczeństwa socjalnego, przestępczości, czasu wolnego, edukacji i kultury. Ankieterzy odwiedzą ponad 600 wylosowanych gorzowian, którzy o wizycie zostaną poinformowani pisemnie.

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. SCENARIUSZ 2 MATURA 2007 Jak podjąć decyzję o wyborze przedmiotów? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: poznać zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli

Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli W dniach 6-10 marca 2013 roku odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem do miasta Kouvola

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyjazdu HORSENS DANIA

Sprawozdanie z wyjazdu HORSENS DANIA Sprawozdanie z wyjazdu HORSENS DANIA W Horsens spędziłem jeden semestr, wyjechałem tam z moimi kolegami z uczelni można powiedzieć że przez to było nam łatwiej z wieloma sprawami. Pierwsza rzeczą jaką

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Poznań, 30 października 2016 r. O REFORMIE OŚWIATY

Poznań, 30 października 2016 r. O REFORMIE OŚWIATY Poznań, 30 października 2016 r. O REFORMIE OŚWIATY Jestem za zmianami w oświacie, bo to jak funkcjonuje ona dzisiaj, to wielkie nieporozumienie. Ale reforma oświaty nie może wchodzić z jednej skrajności

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1966 UCHWAŁA NR LI/453/14 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku INFORMATOR 2010r. Bądź odważny idź Zbigniew Herbert 80-297 Gdańsk, ul. Dobrowolskiego 6 tel.: (0-58) 347 97 12 e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Z wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus

Sprawozdanie Z wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus Sprawozdanie Z wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus Autor: Norbert Witak Kierunek: informatyka Wydział Elektrotechniki i Informatyki Lublin, 30 września 2009r. 1. Informacje ogólne W okresie od

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/96/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 7 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/96/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 7 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/96/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych dla młodzieży szkolnej oraz nagradzania szkół za osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul.

O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul. O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 telefon/fax : +48 85 8691811 lub +48 85 8691812

Bardziej szczegółowo

ENGLISH SUMMER CAMP 2015

ENGLISH SUMMER CAMP 2015 ENGLISH SUMMER CAMP 2015 Szanowni Państwo! Właśnie rozpoczynamy organizację obozu English Summer Camp 2015. Chcielibyśmy zaprosić Państwa współpracy i prosić o wsparcie materialne naszych działań. Niestety

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Lutomski. Grafika

Zbigniew Lutomski. Grafika Zbigniew Lutomski Grafika czerwiec 2013 Zbigniew Lutomski, urodzony 4 grudnia 1934 roku, jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli grafiki polskiej. Specjalizuje się w trudnej technice drzeworytu.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Nowy Świat. w Legnicy

Ośrodek Nowy Świat. w Legnicy Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego Ośrodek Nowy Świat w Legnicy Ośrodek Nowy Świat to miejsce zderzenia różnych kultur, miejsce spotkań młodych ludzi stąd i stamtąd, z daleka i z bliska.

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2014/2015

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2014/2015 Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu- Aktywni, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Fundacja PZU. Obszary działania i zasady przyznawania dotacji

Fundacja PZU. Obszary działania i zasady przyznawania dotacji Fundacja PZU Obszary działania i zasady przyznawania dotacji Fundacja PZU realizuje cele spójne ze strategią Grupy PZU. Wspiera przedsięwzięcia w zakresie: pomocy społecznej, w tym osobom w trudnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendia 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 AKTUALNOŚCI: CO ALEJ Z MYŚLENICKĄ? 16 kwietnia (wtorek) o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 43 przy ulicy Myślenickiej 112 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul.

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. 70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. Jerzy Jerych malarstwo 31.01. - 15.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw

Bardziej szczegółowo

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy W dniach 30. 10 05.11. 2011 r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy Festiwal Języka Rosyjskiego. Polskę reprezentowało czterech dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w tym pan dyrektor Marian Klecha,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Miejska w Mogilnie uchwala

Młodzieżowa Rada Miejska w Mogilnie uchwala Uchwała Nr III/7/08 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie w sprawie ustanowienia stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i studentów Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i 10, art.

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 BR.0012.4.3.2013 BR.0012.5.3.2013 BR.0012.7.3.2013 Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw Młodzieży,

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu Opis projektu 1.Tytuł projektu: Matematyka w banku. 2.Czas: 14.grudnia 2010 roku 30 kwietnia 2011roku 3.Uzasadnienie wyboru tematu: - pokazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, -

Bardziej szczegółowo

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży LP. Przedsięwzięcie Miejsce Data Uwagi 1. Przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnychplastycznego, poetyckiego na obrazek z

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Lwóweckie Liceum Ogólnokształcące ma już 70 lat

Lwóweckie Liceum Ogólnokształcące ma już 70 lat Lwóweckie Liceum Ogólnokształcące ma już 70 lat Napisano dnia: 2016-09-11 10:30:56 Mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim rozpoczęły się w dniu wczorajszym, tj. 10 września 2016

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa"

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa" Obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych Cel główny zgodny z ceremoniałem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Osica

Autor: Małgorzata Osica projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LICEUM PLASTYCZNYM IM. JANA MATEJKI W NOWYM WIŚNICZU

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LICEUM PLASTYCZNYM IM. JANA MATEJKI W NOWYM WIŚNICZU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LICEUM PLASTYCZNYM IM. JANA MATEJKI W NOWYM WIŚNICZU 1. Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klas programowo najwyższych

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII STATUT UCHWAŁA NR V/56/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu i zmiany nazwy miejskiej instytucji kultury Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Marzycielska Poczta: szczegółowy opis akcji

Marzycielska Poczta: szczegółowy opis akcji Marzycielska Poczta: szczegółowy opis akcji Czym jest Marzycielska Poczta? Marzycielska Poczta to ogólnopolska akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Na

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Wymiana polsko-niemiecka

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Wymiana polsko-niemiecka Sulechów 23.09.2014 ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI NAZWA SZKOŁY Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) 66-100 Sulechów ul. Piaskowa 52 tel. 68 385 27 69 e-mail: zs_sul@op.pl

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO 1. Czy byłeś zaangażowany w projekt? Tak 100% Nie 2. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Bogusław Olechnowski Katalog Jan Paweł II na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Zielona Góra, lipiec 2001 1 Od Autora Wydanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33;

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33; THE TREE TRAVEL Pomysł założenia The Tree Travel zrodził się, kiedy Prezes Zarządu Ewa Szyndler, jeszcze w czasach studenckich podróżując, zdobywała doświadczenie i kontakty w branży turystycznej. Swoje

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki jako sposób zwiększenia możliwości zawodowych uczniów na przykładzie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku

Język niemiecki jako sposób zwiększenia możliwości zawodowych uczniów na przykładzie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku Język niemiecki jako sposób zwiększenia możliwości zawodowych uczniów na przykładzie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku ul. Toruńska 77/83 zsel@zsel.edu.pl http://www.zsel.edu.pl tel. 54 236 22 25

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Universita Degli Studi Di L'Aquila Agnieszka (studentka WF) 1. Czy było organizowane

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 STUDIA STACJONARNE WSTĘPNEGO STUDIA I STOPNIA Specjalność: Projektowanie w krajobrazie kulturowym - egzamin specjalistyczny 1 MINIMUM DOPUSZCZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Stasica. Matematyka. 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane w klasach I III

Jadwiga Stasica. Matematyka. 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane w klasach I III Jadwiga Stasica Matematyka 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane w klasach I III Kraków 2008 Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001 Redakcja: Wojciech Śliwerski Projekt okładki: Agata Fuks

Bardziej szczegółowo

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Szkoła letnia KUL to już TRADYCJA W marcu 1974 roku, po kilku latach starań i miesiącach intensywnych przygotowań,

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży UWAGA: Tylko podsumowanie zadania w pliku PDF oraz załączniki dokumentujące publiczną

Bardziej szczegółowo

wtorek, 22 stycznia 2013 15/13

wtorek, 22 stycznia 2013 15/13 wtorek, 22 stycznia 2013 15/13 AKTUALNOŚCI: SESJA SPRZEDANA NA AUKCJI Dziś (22 stycznia) o godz. 13:54:03 zakończyła się internetowa, charytatywna aukcja zaproszenia na uroczystą sesję Rady Stołecznego

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy do wyboru następujące kierunki kształcenia: matematyczno-fizyczny,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź Telefon / fax: (0-42) 616-81-24 Poczta elektroniczna: gimnazjumxv@gmail.com Strona szkoły: gim15lodz.pl Sekretariat szkoły czynny: poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00 Dojazd do szkoły: Tramwaj (przystanek:

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/129/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/129/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 26 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/129/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukacji

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

studentom kierunków dziennych szkół wyższych

studentom kierunków dziennych szkół wyższych Wersja archiwalna UCHWAŁA Nr L/461/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: zasad przyznawania stypendium wybitnie zdolnym uczniom gimnazjum szkół ponadgimnazjalnych i studentom

Bardziej szczegółowo

Lider Zachodniopomorski

Lider Zachodniopomorski Lider Zachodniopomorski Realizacja Mini- Projektów Czajkowska Magdalena Glińska Zofia Kapinos Aleksandra Jak tworzyłyśmy nasze projekty? Zaczynałyśmy od analizy otoczenia i jego potrzeb Zastanawiałyśmy

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli na rok szkolny 2015/2016

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli na rok szkolny 2015/2016 Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli na rok szkolny 2015/2016 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot Opowieści nocy reż. Michel Ocelot 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Jak powstaje film? 2. Karta pracy. (str. 5) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI SCENARIUSZ LEKCJI Opracowała: Paulina

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning sasiedzi:gimnazjum 2009-11-15 23:52 Page 63 Sąsiedzi - przyjaciele Program etwinning Logo szkoły w Prostejovie Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawiązują międzynarodową współpracę z rówieśnikami nie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce 1. 1. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kobylce obowiązkowo biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo