EKSPERTYZA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 mgr inż. Czesław Imbra inż. poż. Krzysztof Matuszczak Rzeczoznawca ds. budowlanych Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń Nr upr. z centralnego rejestru przeciwpożarowych GINB 153/98/R upr. KG PSP 211/ Szczecin, ul. Puszczykowa Szczecin, ul. Krzywa 40 tel. kom tel. kom ; tel. dom. (91) EKSPERTYZA TECHNICZNA nr CI-KM/105/2014 Temat: Inwestor: Wskazania zamienne, zapewniające bezpieczne warunki ewakuacji oraz użytkowania, w związku z projektem przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania b. internatu na potrzeby dydaktyczne Akademii Sztuki przy pl. Orła Białego nr 2 w Szczecinie (dz. 33/7, obręb 1036) Akademia Sztuki pl. Orła Białego Szczecin Projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Kalert Pracownia Architektoniczna ATELIER XXI ul. Osiek 1/ Szczecin Opracował: Szczecin wrzesień 2014 r. Kopiowanie i rozpowszechnianie opracowania bądź jego części bez zgody autorów jest zabronione

2 2 SPIS TREŚCI 1. Cel i zakres ekspertyzy technicznej 2. Charakterystyka budynku 2.1. Charakterystyka ogólna 2.2. Charakterystyka pożarowa budynku Kwalifikacja pożarowa Odporność pożarowa budynku i ogniowa elementów Strefy pożarowe Warunki ewakuacyjne Zabezpieczenia instalacyjne Instalacja elektryczna (IE) Oddymianie klatek schodowych (OKS) Oddymianie dźwigów (OD) Oświetlenie ewakuacyjne (OE) Instalacja odgromowa (IP) Wentylacja bytowa Instalacja wodno-kanalizacyjna i hydranty (IWK) Instalacja wykrywcza pożaru (ISP) Podręczny sprzęt gaśniczy Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru Dojazd pożarowy 3. Propozycje rozwiązań zamiennych 4. Zakończenie i wnioski 5. Konkluzja Załączniki: 1. Plan zagospodarowania rys Rzuty projektowanych kondygnacji: a) kond. -2 (piwnica) rys. 2. b) kond. -1 (przyziemie) rys. 3. c) kond. 0 parter rys. 4. d) kond. +1 I piętro + łącznik rys. 5. e) kond. +2 II piętro rys. 6. f) kond. +3 III piętro rys. 7. g) kond. +4 poddasze (przebudowywany strych) rys Przekrój A-A rys. 9.

3 3 1. Cel i zakres ekspertyzy technicznej Celem ekspertyzy pt. Wskazania zamienne zapewniające bezpieczne warunki ewakuacji oraz użytkowania, w związku z projektem przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania b. internatu na potrzeby dydaktyczne Akademii Sztuki przy pl. Orła Białego nr 2 w Szczecinie (dz. 33/7, obręb 1036), opracowanej w trybie 2 ust. 3a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr 75, poz. 690, wraz z późn. zm.), jest określenie rozwiązań budowlano-instalacyjnych, jakie należy wprowadzić w analizowanym budynku, aby zapewnić w nim bezpieczne pożarowo warunki pracy i użytkowania, w sytuacji, gdy: 1) Szerokość spoczników w klatce schodowej nr K1 (klatka usytuowana od strony południowej) jest zmienna i waha się w najwęższych miejscach między 136,5 a 136,0 cm między przyziemiem (kondygnacja -1) a parterem (kondygnacja 0) oraz 101,0 a 120,5 cm pomiędzy parterem (0) a I piętrem (+1) i 131,0 do 149,5 cm pomiędzy III piętrem a poddaszem, oraz 130,0-132,0 cm w klatce nr K2 (od strony północnej) pomiędzy przyziemiem a I piętrem, tj. mniej niż wymagane 150 cm wg 68 ust. 1 warunków technicznych. 2) Odległość pełnych odcinków ścian o klasie REI 120 odporności ogniowej wydzielających istniejący łącznik prowadzący do budynku głównego Akademii Sztuki (AS) zlokalizowanego po stronie wschodniej, na wysokości I piętra (kondygnacja -1), usytuowanych pod kątem 90 0 do przeszklonych ścian budynku głównego wynosi: 3,4 m licząc od lica zewnętrznego, 3,8 m licząc od lica wewnętrznego, tj. mniej niż wymagane w tym konkretnym przypadku 4 m wg 271 ust. 11 i ust. 1 w sytuacji, gdy obydwa budynki muszą tworzyć w stosunku do siebie odrębne strefy pożarowe. 3) Ze względów funkcjonalnych rezygnuje się z wykonania stałych przeszkleń CI 60 w zespołach toalet usytuowanych na kondygnacjach: 0, +1, +2, +3 i +4 w narożniku północno-zachodnim, w ich ścianie wschodniej przylegającej pod kątem 90 0 do wykuszu z oknem ratowniczym klatki schodowej K2 pomimo takiego wymogu wynikającego z treści 249 ust. 6 warunków technicznych.

4 4 2. Charakterystyka budynku 2.1. Charakterystyka ogólna Przedmiotem opracowania jest wykonany w technologii tradycyjnej (ściany murowane, stropy żelbetowe; schody żelbetowe; dach drewniany kryty blachą) przedwojenny budynek usytuowany w środku zabudowy kwartału pomiędzy ulicami: Łaziebna (od północy) Grodzka od południa, Tkacka (od zachodu) pl. Orła Białego od wschodu. Budynek ten wybudowany na początku XX wieku jest wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr A-20 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr K1.I.67801/4/76 z r. Budynek posiada bardzo specyficzną, ciekawą architekturę z jednej strony ukrytą w środku kwartału, a z drugiej strony ciekawie wkomponowaną tak, że daje ona poczucie niezwykłego spokoju (nie dociera tam nawet tzw. szum hałasu wielkomiejskiego). Budynek, pomimo że znajduje się w 2. linii zabudowy, to jego ukształtowanie pozwala na dobre doświetlenie światłem dziennym pomieszczeń do pracy i nauki położonych na wszystkich kondygnacjach nadziemnych. Położenie budynku ma natomiast poważną wadę, jeżeli chodzi o wymagania przeciwpożarowe. Budynek posiada tylko 1 bezpośrednie połączenie z drogą publiczną, tj. z ul. Łaziebną i to poprzez działkę miejską nr 33/6 i działkę nr 33/9, na której obecnie znajduje się trafostacja Zakładu Energetycznego i garaż obydwa te obiekty podczas przebudowy budynku będą wyburzone. Na działce miejskiej nr 33/6 zostanie ustanowiona służebność dojścia i dojazdu na rzecz Akademii Sztuki. Do budynku jest zapewniony także dostęp przez bramę pod budynkiem biurowym od ul. Tkackiej dojście do klatki K1 oraz przez budynek główny AS od pl. Orła Białego. Dane liczbowe Poniżej w tabeli przedstawiono dane liczbowe budynku po projektowanej przebudowie.

5 5 Lp. Nr kondygnacji/nazwa Pow. całk. m 2 Pow. użytkowa m 2 Max liczba osób (piwnica klub) 129, (przyziemie) 510, (parter) 497, (I piętro) 562, (II piętro) 592, (III piętro) 528, (poddasze IV piętro) 491,99 24 R a z e m : 3 313, , Ponadto: pow. zabudowy m 2 kubatura m 3 wysokość (od 0,0 do kalenicy) - 23,65 m liczba kondygnacji nadziemnych - 6 liczba kondygnacji podziemnych - 1 Ilość klatek schodowych 2 szt. (K1 i K2). Przeznaczenie budynku Budynek po przebudowie będzie mieć charakter dydaktyczno-twórczy. Zasadnicza (przeważająca) część pomieszczeń będzie przeznaczona na sale ćwiczeń i sale warsztatowe różnych technik artystycznych, jak np. pracownia malarska, grafiki, rzeźby itd. W żadnej z sal dydaktycznych nie przewiduje się: pobytu studentów w liczbie powyżej 50 osób, wykorzystywania w procesach dydaktycznych cieczy bądź gazów palnych w ilościach mogących stanowić zagrożenie wybuchowe lub nawet zwiększać miejscowo zagrożenie pożarowe poprzez zwiększenie obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m Charakterystyka pożarowa budynku Przedstawiona poniżej charakterystyka pożarowa obejmuje zarówno stan istniejący, jak i uwzględnia projektowane zabezpieczenia branży: konstrukcyjnej, architektonicznej, instalacyjnej.

6 Kwalifikacja pożarowa Budynek zalicza się do: grupy średniowysokich SW (23,65 m), kategorii zagrożenia ludzi ZL III (dotyczy to bez wyjątku wszystkich kondygnacji) Odporność pożarowa budynku i ogniowa elementów Budynek w całości będzie posiadać wymaganą klasę B odporności pożarowej. Odporność ogniowa elementów budynku tak istniejących, jak i nowo projektowanych nie będzie mniejsza niż: ściany nośne i ściany oddzieleń ppoż. kl. min REI 120, drzwi bądź inne zamknięcia w ścianach oddzieleń ppoż. min EI 60, stropy, w tym: stropy oddzieleń przeciwpożarowych oraz stropodachy min REI 60 (wszystkie stropy będą/są masywne), ściany zewnętrzne zarówno nośne, jak i nienośne klasa min EI 60 w tzw. pasach nadprożowych (międzykondygnacyjnych) o wysokości min 0,8 m oraz min 2 m w ścianach zewnętrznych, w pasach pionowych pomiędzy strefami pożarowymi, jeżeli ściany oddzielające strefy pożarowe nie są wysunięte przed lico na min 0,3 m ( 235 ust. 2 WT), ściany wewnętrzne klatek schodowych ewakuacyjnych min REI 60 z dopuszczalnością przeszkleń klasy EI 60, ściany działowe min EI 30 dotyczy to także ścianek przeszklonych wydzielających ciągi ewakuacyjne (dopuszczalne są luksfery, ale klasy EI 30), drzwi prowadzące do ewakuacyjnych, oddymianych klatek schodowych K1 i K2 min EI 30, za wyjątkiem drzwi do piwnic, tj. kondygnacji -2 w klasie min. EI 60, obudowa łącznika na wysokości 1 piętra : słupy nośne R 120, podciągi, belki R 120, ściany REI 120 (w osi podciągów), stropy REI 60, drzwi zamykające łącznik na wysokości ściany zachodniej budynku głównego AS na I piętrze EI 60, drzwi szybowe do oddymianego dźwigu min EI 30,

7 7 obudowa pomieszczeń od strony drewnianej więźby dachowej łącznie z elementami tej więźby wchodzącymi w przestrzeń użytkową pomieszczeń rozwiązanie systemowe klasy EI 60, schody na antresolę z III piętra sali malarskiej stalowe, bezklasowe (na antresoli < 10 osób), ściany i sufity wydzielające wentylatornie na poddaszu min EI 60; drzwi wejściowe EI Strefy pożarowe W budynku wydziela się następujące straty pożarowe: 1) S1 piwnica, poziom -2 o F = 129,59 m 2, 2) S2 pozostałe, nadziemne kondygnacje oznaczone numerami: -1, 0, +1, +2 i +4 o pow. wewnętrznej (całkowitej) 3 151,8 m 2. W ramach strefy S2 (główna) wydziela się ponadto na zasadach szczególnych: a) jako odrębne tzw. równoważne strefy pożarowe: klatka schodowa K1, klatka schodowa K2, szyb dźwigu osobowego oraz tzw. pomieszczenia wydzielone pożarowo tj, b) wentylatornię na poddaszu, c) serwerownię (pom. 1/10) na parterze (ściany, strop REI 60, drzwi EI 30). Powierzchnia stref pożarowych nr S1, S2 są znacznie mniejsze od dopuszczalnych (dopuszczalna powierzchnia dla strefy S2 to m 2 ). UWAGI: 1. Przejścia instalacyjne (wszystkie) przez oddzielenia pomiędzy strefami S1-S2 i równoważnymi należy zabezpieczyć wg atestowanych metod do klasy EI oddzieleń (EIS w przypadku klap pożarowych). 2. Przejścia instalacyjne o średnicy z 4 cm przez ściany i stropy pomieszczeń wydzielonych należy zabezpieczyć do klasy min EI 60.

8 Warunki ewakuacyjne Pomimo niezachowanych niektórych parametrów wymiarowych przez schody w obydwu klatkach, warunki ewakuacji w budynku są bardzo przejrzyste i proste. Zapewnia to funkcjonalny tzw. korytarzowy, symetryczny układ komunikacyjny. Biegnący w osi symetrii budynku korytarz łączący obydwie klatki schodowe o długości całkowitej 24 m sprawią, iż przy 2 kierunkach dojść na wszystkich kondygnacjach nadziemnych (wyjątek stanowi 4 pomieszczenia na poddaszu z 1 kierunkiem dojścia o długości 11 m), przy projektowanych zabezpieczeniach dróg ewakuacji, warunki ewakuacji uznać należy za komfortowe. Zabezpieczenie dróg ewakuacji zapewnią: a) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wg PN-EN 1838:2005, b) fosforencyjne oznakowanie ewakuacyjne, c) najprostszy, ale automatyczny system rozgłaszania alarmu pożarowego oparty na sygnalizatorach optyczno-akustycznych i prostej centrali pożarowej z ręcznymi ostrzegaczami pożaru na korytarzach ROP (przy wejściach do klatek schodowych). Z klatek schodowych w budynkach K1 i K2 zaprojektowano wyjście na przyległy teren przez drzwi dwuskrzydłowe o szerokości łącznej w świetle po otwarciu powyżej 1,2 m (szerokość skrzydła szerszego wynosi min 0,9 m). Skrzydła tych drzwi należy wyposażyć w stopki blokujące je w pozycji otwarte i w takiej pozycji należy je utrzymywać w trakcie pożaru. Drzwi te stanowią także otwory dolotowe powietrza uzupełniającego do klap oddymiających. Klatki schodowe, korytarze i hole w budynku należy wyposażyć w: fosforencyjne oznakowanie ewakuacyjne zgodne z polskimi normami (znak średnio co 6 m oraz na spocznikach i podestach schodów), oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu min 1 lx i czasie działania min 1 h zgodnie z PN-EN 1838, a w klatkach schodowych, w których nie są zachowane parametry schodowe, należy zwiększyć ilość lamp ewakuacyjnych tak, aby uzyskać natężenia oświetlenia na poziomie nie mniejszym niż 5 lx (lampy LED) pozwoli to bezproblematycznie zwiększyć prędkość ruchu ludzi do 60 m/min. Lampy (zaleca się ledowe) umieścić średnio co 5 m na korytarzach i holach oraz na spocznikach i podestach schodów. Ewentualne meble, krzesła, fotele, w obrębie dróg ewakuacji muszą być co najmniej trudnozapalne, podobnie jak wykładziny podłogowe w całym budynku. UWAGA: Łącznik pomiędzy budynkiem analizowanym a budynkiem głównym AS nie jest przewidywany do ewakuacji ludzi na wypadek pożaru, niemniej nie jest dopuszczalnym urządzenie

9 9 w nim jakichkolwiek wystaw z użyciem materiałów palnych np. obrazów na sztalugach, różnego rodzaju modernistycznych kompozycji i rzeźb w szczególności z tworzyw sztucznych, tkanin, drewna, skóry Zabezpieczenia instalacyjne Instalacja elektryczna (IE) Należy przewidzieć główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu (GWP) sterowany z przyciskami umieszczonymi na parterze przy wyjściach z obydwu klatek schodowych Oddymianie klatek schodowych (OKS) Klatki ewakuacyjne K1 i K2 będą wydzielone, jako równorzędne strefy pożarowe i będą wyposażone w klapy dymowe o powierzchni czynnej min 5 % ich rzutu (nie mniej niż 1 m 2 ) według wytycznych VdS z 2007 r. Klapy będą umieszczone w stropodachach i sterowane elektrycznie przez centralkę sterująco-zasilającą na sygnał z: własnych (nie związanych z centralą ISP) czujek dymu (przyziemie, parter, I, II, III i IV piętro), ręcznych przycisków oddymiania na każdej kondygnacji. Klapy okna oddymiające muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN :2006. Urządzenia te należy dobrać i zamontować w oparciu o projekt wykonawczy lub warsztatowy uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż Oddymianie dźwigów (OD) W projekcie przyjęto na bazie wiedzy technicznej zawartej w niemieckim Kodeksie Budowlanym z listopada 2002 r. (Musterbauordnung MBO Fasung November 2002, zuletzt geaendert durch Beschlusses der Baumninisterkonferentz vom Oktober 2008), iż oddymianie szybów dźwigowych będzie zrealizowane za pomocą otworów wentylacyjnych o pow cm 2 (powierzchnia ta ma być nie mniejsza niż 2,5 % pow. podłogi szybów). Otwory wentylacyjne służące jednocześnie do wentylacji grawitacyjnej i oddymiania mają być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi. Dodaje się, że zgodnie z 201 WT oraz zgodnie z normą PN-EN 81-1+A3 nie można montować w szybach dźwigowych żadnych dodatkowych urządzeń nie związanych z pracą dźwigu.

10 10 Zgodnie z ww. normą PN-EN 81-1+A3: - pkt w szybie dźwigu można przewidzieć otwory wentylacyjne do odprowadzania gorących gazów i dymów pożarowych. Kanał wentylacyjny prowadzący z szybu dźwigowego ponad dach należy obudować do klasy EI Oświetlenie ewakuacyjne (OE) OE opisano w pkt (1 lx w korytarzach; 5 lx w klatkach schodowych) Instalacja odgromowa (IP) IP jest wymagana. Obiekt należy chronić także przed prądami przetężeniowymi specjalnym zabezpieczeniem w rozdzielni głównej Wentylacja bytowa Każda strefa pożarowa musi posiadać odrębne kanały wentylacyjne oddzielone od stref sąsiednich obudowami klasy EI120 lub klapami ppoż. w stopach klasy EIS 120 ; klapy winny sterowane zamkami topikowymi. Wentylatornie pomieszczenia wydzielone ścianami i stropami klasy min EI 60 z drzwiami EI 30. UWAGA: Przy przejściach kanałów z wydzielonych pożarowo wentylatorni należy zastosować: przez stropy klapy EIS 60, przez ściany klapy EIS 60. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia

11 11 przeciwpożarowego. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kn na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji. Filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek. Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, których temperatura powierzchni grzewczych przekracza C oraz zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza. Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej EI 60. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a w przypadku stosowania takich drzwiczek w obudowie kanału o wymaganej odporności ogniowej, np. EI 120, ich odporność ogniowa może być o połowę mniejsza, tj. EI Instalacja wodno-kanalizacyjna i hydranty (IWK) 1. Przy przejściu przez ściany i stropy oddzieleń ppoż.: stropy klasy REI 60, ściany klasy REI 120; REI 60; EI 60, należy zastosować: opaski ppoż. np. Esseve, Hilti itp. dla przewodów z tworzyw sztucznych o Ø > 4 cm klasy EI tych oddzieleń,

12 12 masy uszczelniające ppoż. klasy EI oddzieleń dla pozostałych przewodów i rur tak palnych, jak i niepalnych. 2. W budynku należy zastosować hydranty (instalacja hydrantów z rur stalowych ocynkowanych): Ø 25 z wężami półsztywnymi o długości 30 mb.; wydajność min 1 l/s przy 0,2 MPa, na korytarzach przed wejściem do klatki schodowej nr K2 na każdej kondygnacji za wyjątkiem piwnicy (-2). Instalacja hydrantów musi spełniać wymagania zawarte w Rozp. MSWiA z r. (WOP). Na odejściu od hydroforu instalacji wodnej do celów bytowych należy zastosować zawór jednokierunkowy- zwrotny oraz różnicowy zawór pierwszeństwa odcinający dopływ wody do tej instalacji po otwarciu dowolnego hydrantu w każdym budynku Instalacja sygnalizacji pożaru (ISP) Ze względu na specyfikę budynku (luźne zajęcia grupowe), a także zastosowane rozwiązania wydzielające drogi ewakuacyjne, budynek należy wyposażyć w uproszczoną instalację wykrywczo-sygnalizującą pożar (ISP). ISP należy zainstalować na podstawie projekut wykonawczego, który musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż. System ISP może być oparty co najmniej na ręcznych przyciskach pożaru. Ewentualne czujki dymu winny być dostosowane do grup pożarowych mogących wystąpić w danej części budynku (pożary testowe grup TF-1 i dalsze). Centralka ISP winna się znajdować w pomieszczeniu osób dyżurnych wskazanym przez Inwestora (może to być budynek główny AS). Centrala SAP po wciśnięciu przycisku ręcznego ostrzegacza pożaru (ROP) winna: załączyć sygnalizatory optyczno-akustyczne w budynku, wyłączać wentylację i klimatyzację budynku, zamykać klapy pożarowe na granicy stref (zalecane, ale niekonieczne), zapewnić zjazd windy na poziom bezpieczny (zalecany, ale niekonieczny) Podręczny sprzęt gaśniczy Budynki należy wyposażyć w gaśnice proszkowe typu GP-4 ABC w ilości 1 szt./200 m 2 rozmieszczenie wg Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

13 Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru Wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru ustala się zgodnie z wymogami na 20 l/s. Wodę zapewnią hydranty istniejące zarówno w ilości 3 sztuk, rozmieszczone w przyległych ulicach (Tkacka, Łaziebna, pl. Orła Białego). Analizowany budynek znajduje się w odległości mniejszej niż 75 do co najmniej 1 hydrantu i mniejszej niż 150 m do drugiego hydrantu Dojazd pożarowy Dojazd pożarowy do wschodniego, przebudowywanego i rozbudowywanego skrzydła budynku Akademii Sztuki, który jest zlokalizowany wewnątrz kwartału ograniczonego ulicami: Tkacka (od zachodu), Łaziebna (od północy), pl. Orła Białego (od wschodu), Grodzka (od południa) jest możliwy dla samochodów ciężarowych tylko od ul. Łaziebnej. Ulica ta umożliwia także wjazd samochodami ratowniczymi, w tym także drabiną samochodową od strony pl. Orła Białego. Ponieważ projektowany (przebudowywany) budynek AS od strony ul. Łaziebnej będzie wyeksponowany w możliwie największy sposób, to przebudowie ulegną też elementy małych placyków (likwidacja bramy; likwidacja ogrodzenia; zmiana powierzchni na odpowiednią do historycznej zabudowy, ale o nośności min 100 kn/oś) od strony ul. Łaziebnej tak, że będzie zapewniony dostęp do drabin samochodowych do elewacji północnej budynku, a dokładnie do okien klatki schodowej. Ażeby dostęp ten był bezpieczny i łatwy wnęka, jaką tworzą fragmenty elewacji przed klatką schodową z oknami zostanie zabudowana w postaci poziomych platform pomostów ratowniczych z krat ażurowych zamkniętych od przodu otwieralnymi balustradami o wys. 110 cm. Szerokość bramek otwieralnych do wnętrza platformy będzie wynosić min 0,9 m. Z projektowanych balkonów zapewniony jest i będzie dostęp do wnętrza budynku, tj. na spoczniki klatki schodowej przez okna o wymiarach 2 x 2,05 m wyposażone w zamki otwierane obustronnymi klamkami, tj. wewnętrzną i zewnętrzną. Wysokość do parapetu okiennego będzie wynosić 0,82 m, a do górnej krawędzi ramy okiennej po jej otwarciu będzie niższa niż 0,9 m. Okna te będą od zewnątrz oznakowane napisem Okna ratownicze. Przedmiotowe okna, ich lokalizacja i dostęp będzie zgodny z zapisami 12 ust. 6, ust. 10, 11, 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca

14 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030). Powyższe rozwiązanie zapewni nie tylko dostęp do obiektu, jako całości od strony pl. Orła Białego, ale też wymagany dostęp do przebudowywanego skrzydła zachodniego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozp. MSWiA z r. Projektowane rozwiązanie pokazano na załączonych rysunkach. 3. Propozycje rozwiązań zamiennych Zarówno w charakterystyce ogólnej, jak i pożarowej budynku zawarto informacje o rozwiązaniach, które wprowadzone do realizacji w zakresie: architektoniczno-budowlanym, instalacyjnym, jak i porządkowym, w sposób wystarczający będą rekompensować niezgodności z wymogami przepisów zdefiniowane w pkt. 1. ekspertyzy. 1) Rekompensatą niezachowanych parametrów wymiarowych zarówno w klatce schodowej K1, jak i K2 będzie: a) dobry, niskoprądowy o długiej trwałości systemu oświetlenia ewakuacyjnego oparty na żarówkach ledowych, zapewniający w nich natężenie światła min 5 lx przez czas min 1 h, b) ograniczony do centrali pożarowej, ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ręczne przyciski) i sygnalizatorów optyczno-akustycznych system alarmowy. Pozwoli on w trakcie pobytu w budynku ludzi na możliwie szybkie zaalarmowanie wszystkich osób o niebezpiecznym zdarzeniu, a tym samym na szybsze rozpoczęcie działań ratowniczo-gaśniczych przez pracowników i szybszą ewakuację. 2) Rekompensatą za zbliżenie na odległość w linii prostej, ścian z oknami jednej strefy pożarowej w stosunku do położonej pod kątem 90 0 ściany z oknami innej strefy pożarowej w analizowanym przypadku jest: a) w stosunku do równoważnej strefy pożarowej, jaką jest klatka schodowa K2 fakt, iż część przylegającej sąsiedniej strefy pożarowej S2 stanowią pomieszczenia WC o zerowym obciążeniu ogniowym. W pomieszczeniach tych ryzyko powstania pożaru jest praktycznie równe zeru, tak samo jak w klatce schodowej. Oznacza to, że w ta-

15 15 kim przypadku nie zachodzi obawa przedostania się produktów pożaru z tych pomieszczeń do klatki schodowej, gdyż takiego pożaru się nie przewiduje, b) w przypadku łącznika na I piętrze, którego okna są zbliżone na odległość od 3,4 do 3,8 m do okien usytuowanej pod kątem 90 0 ściany budynku głównego AS, zachodzą (występują) łącznie następujące okoliczności: łącznik nie jest drogą ewakuacyjną, ale z wielu różnych względów nie zawiera ani wbudowanych, ani też nie będzie posiadać na wyposażeniu elementów z materiałów palnych, odległość pomiędzy oknami łącznika a oknami prostopadłej ściany jest tylko o 20 cm mniejsza od wymaganej (wzięto pod uwagę fakt, iż ściany zarówno budynku głównego AS, jak i łącznika są dużo grubsze niż ściany obecnie realizowane o odporności ogniowej REI 120; dziś takie ściany mają max 18 cm, a ściany budynku głównego AS mają 40 cm). W analizowanym przypadku ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru z budynku głównego AS do łącznika praktycznie jest zerowe. Z tego też powodu położenie ścian z oknami sąsiadujących stref pożarowych uznać należy za bezpieczne bez dodatkowej rekompensaty. 4. Zakończenie i wnioski Remont i przebudowa analizowanego budynku dydaktycznego AS, wraz z łącznikiem przy pl. Orła Białego, pomimo że nie wyeliminuje wszystkich niezgodności z obecnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, gdyż jest to, albo niemożliwe, albo społecznie nieuzasadnione, to przy wprowadzeniu zabezpieczeń opisanych w pkt. 3. ekspertyzy przebudowywany i remontowany obiekt będzie o wiele bardziej przyjazny i bezpieczniejszy w użytkowaniu niż były to dotychczas. 5. Konkluzja Ekspertyzę należy przedłożyć do uzgodnienia Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie i z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie, w celu uzgodnienia proponowanych rozwiązań zamiennych. * * *

16 16 Niniejsza ekspertyza zachowuje swoją ważność tylko dla decyzji o pozwoleniu na budowę, która zostanie wydana do projektu budowlanego wykonanego przez Biuro Projektowe ATELIER XXI i tylko w okresie trwania ważności tej decyzji wg wymogów ustawy Prawo budowlane.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o.

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. 00-844 WARSZAWA, ul. GRZYBOWSKA 77 Tel: Prezes (22) 45 70 386 fax (22) 45 70 376 INWESTOR Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA /ZAMAWIAJĄCY/ 02-585 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A8 Rzut V piętra strefy pożarowe. A9 Przekrój A-A

SPIS TREŚCI. A8 Rzut V piętra strefy pożarowe. A9 Przekrój A-A SPIS TREŚCI 1. Informacje wyjściowe 2. Informacje ogólne 3. Kwalifikacja pożarowa budynku 4. Wymagane i projektowane zabezpieczenia przeciwpożarowe 4.1. Odporność pożarowa 4.2. Odporność ogniowa elementów

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

Czuba Latoszek Sp. z o.o.

Czuba Latoszek Sp. z o.o. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012 1 mgr inż. arch. Maciej Furmańczyk mgr Albin Piątkowski. rzeczoznawca do spraw budowlanych rzeczoznawca ds zabezp. upr. nr 1/01/R przeciwpożarowych Szczecin, ul. Pogodna 19 uprawnienia KG PSP 306/94 tel.

Bardziej szczegółowo

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ...

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ... PROJEKT projekt budowlany remontu instalacji oddymiania klatek schodowych w starej części Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie przy ulicy Armii Krajowej 39 OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH PIOTR KRAWIEC Upr.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Opis koncepcji architektonicznej w zakresie wymogów ochrony przeciwpożarowej zawierającej wytyczne do wykonania projektu budowlanego i uszczegółowiającego projektu wykonawczego. Lokalizacja: 45-081 Opole,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla budynku 100 Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie Podstawa Prawna (ekspertyza w trybie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jednostka projektowa: Remedy Sp. z o.o. Osiedle Parkowe 13b 05-462 Wiązowna Branża: Faza: Miejsce/data: - PROJEKT BUDOWLANY Wiązowna, 2014-03-31 Temat/Część/Obiekt: Przebudowa budynku położonego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi,

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi, Zgodnie z zapisami art.3 ustawy z 24.08. 1991 o ochronie p.poż (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz1229 z późń. zm.)-zasadą naczelną jest iż osoba fizyczna, prawna organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

- technologia i architektura-

- technologia i architektura- P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A MGR INŻ. ARCH. DANUTA SZYMAŃSKA 78-132 KORZYSTNO UL.RUMIANKOWA 5, GM.KOŁOBRZEG kom. 601152260 e-mail: arkadad@ko.onet.pl P R O J E K T B U D O W L A N

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia zabudowy: 4 972 m 2 Powierzchnia użytkowa: 8 197,15 m² Wysokość zabudowy: Liczba kondygnacji nadziemnych 5

Powierzchnia zabudowy: 4 972 m 2 Powierzchnia użytkowa: 8 197,15 m² Wysokość zabudowy: Liczba kondygnacji nadziemnych 5 Na kondygnacji 4 ą się pomieszczenia techniczne oraz strefa fitness. 8.1.10.2 Podstawowe dane liczbowe Powierzchnia zabudowy: 4 972 m 2 Powierzchnia użytkowa: 8 197,15 m² Wysokość zabudowy: 24,00 m Liczba

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INWESTOR: Przedszkole Miejskie Nr 3 14-200 Iława, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy ZP/RB/AP/10/2013 L. dz.: DZP-390-3/13 Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

oznaczenie sprawy ZP/RB/AP/10/2013 L. dz.: DZP-390-3/13 Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 r. oznaczenie sprawy ZP/RB/AP/10/2013 L. dz.: DZP-390-3/13 Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Dla budynku, w którym występuję kondygnacja nadziemna oraz piwnica, będąca w całości kondygnacją podziemną,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik 43-100 Tychy ul. Edisona 7/38 Tel. 601994703 Faks 0322270371 INWESTOR: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Ruda Śląska, ul. 1 Maja 316

Bardziej szczegółowo

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m.

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona czołowa. 2. Spis zawartości. 3. Kopia uprawnień i zaświadczenia z Izby. 4. Opis techniczny. 5. Część rysunkowa: - plan sytuacyjny 1:500 - rys. nr 1 - rzut piwnicy - stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych SEMINARIUM SZKOLENIOWE WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH I ZAMIENNYCH. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ODDYMIANIE GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY ODDYMIANIE GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ SAN CO BUD PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI I REMONTÓW 01-905 WARSZAWA UL.RENESANSOWA 17/71 NIP 118 007 58 32 TEL FAX 22 722 70 040 ] 2016 S A N C O B U D P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. dla. BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. dla. BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8 Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru dla BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Matczak Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo