Koszty szacunkowe zadania (zł) oraz liczba wniosków ,00 zł ,43 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koszty szacunkowe zadania (zł) oraz liczba wniosków. 40 000,00 zł. 164 117,43 zł. 747 000,00 zł. 100 000,00 zł. 1 000 000,00 zł."

Transkrypt

1 Lp. Tytuł zadania i lokalizacja ID zadania Budowa placu zabaw teren rekreacyjny dla dzieci i 1. młodzieży w wieku 1-15 lat. Lokalizacja rejon ul. B0001 Kwarcowej pomiędzy nr 11a 23 ( działka o Nr B21-191/1). Pomnik Rajmunda Rembielińskiego (kolejny w Galerii 2. Wielkich Łodzian). Lokalizacja chodnik u zbiegu ul. L0001 Rembielińskiego i Al. Politechniki. 3. Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Józefa Chełmońskiego. Lokalizacja Chełmońskiego 12. G0001 Prace renowacyjno - konserwacyjne oraz adaptacyjne budynku Szkoły Podstawowej nr 101 i budowa bazy 4. rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców osiedla. Lokalizacja nieruchomość wraz z częściami składowymi B0002 położona przy ul. Wspólnej 5/7 (Szkoła Podstawowa nr 101) oraz tereny bezpośrednio przylegające. Zakup i zainstalowanie na Osiedlu Koziny 25 pojemników 5. na psie odchody. Lokalizacja osiedle Koziny w rejonie ulic: Pietrusińskiego, Okrzei, Górnej, Długosza, Kasprzaka, P0001 Drewnowskiej, Srebrzyńskiej i Al. Włókniarzy. Pokrycie nawierzchni boiska do gry w siatkówkę i 6. koszykówkę w nawierzchnię z tartanu lub podobnego tworzywa, przystosowanych do tego typu boisk. Lokalizacja P0002 ul. Pietrusińskiego 25/27/29. Działka nr 423/1. 7. Remont sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 4 w Łodzi. Lokalizacja ul. Łucji 12/16. L Wykonanie remontu nawierzchni oraz chodników ulicy Lorentza i Augustyniaka. Lokalizacja j/w. P Modernizacja chodnika na ul. Kowalskiej na odcinku od ul. Młynarskiej do wysokości ul. Okopowej. Lokalizacja j/w. B0003 Boisko na miarę XXI wieku. Lokalizacja teren położony 10. przy budynku SP nr 58 przy ul. Młynarskiej 42/46. Działka B0004 nr 88. Plac zabaw Tęczowy ogród. Lokalizacja teren pomiędzy 11. SP nr 58 przy ul. Młynarskiej 42/46, a blokiem mieszkalnym B0005 przy ul. Wawelskiej 11. Budowa połączenia ul. Nurta-Kaszyńskiego z ul. 12. Przybyszewskiego drogi dojazdowej do osiedla mieszkalnego. Lokalizacja działka 198/12 obręb W-30, W0001 działka 204/10 obręb W Przebudowa ulic Okręgowej, Średniej, Trębackiej i Kluczowej. Lokalizacja j/w. G Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Pomorska/Krokusowa/Edwarda. Lokalizacja j/w. L0003 Utwardzenie płytami betonowymi nawierzchni ulicy 15. Krokusowej na odcinku od ulicy Telefonicznej do ulicy W0002 Graniowej. Lokalizacja j/w. Remont i modernizacja Filii nr 22 Miejskiej Biblioteki 16. Publicznej Łódź - Bałuty. Lokalizacja - Filia nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź Bałuty ul. Limanowskiego B /196. Koszty szacunkowe zadania (zł) oraz liczba wniosków Łącznie kwota szacunkowa ,88 zł ogólnołódzkie Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew ,17 zł ,29 zł ,00 zł ,86 zł ,83 zł ,73 zł ,00 zł ,00 zł ,43 zł ,00 zł 8 000,00 zł ,00 zł ,87 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

2 17. Doposażenie istniejącego Osiedlowego Placu Zabaw w urządzenia do zabaw ruchowych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat. Lokalizacja ul. Pietrusińskiego P /27/29. Działki 425/1,424/3 oraz 424/4 i 424/5. Przebudowa i rozbudowa budynku po Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 o szyb windowy i przedsionek, związanych ze zmianą sposobu jego użytkowania na 18. specjalistyczny ośrodek edukacyjno-rehabilitacyjny Fundacji L0004 Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat oraz budowa miejsc postojowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja Żabia 10/12. Dostosowanie ogólnodostępnego terenu boiska przy Szkole Podstawowej nr 55 do potrzeb rekreacyjno wypoczynkowych okolicznych mieszkańców i realizacji B0007 potrzeb edukacyjnych SP 55. Lokalizacja ul. Mackiewicza Budowa oświetlenia ul. Wodospadowej. Lokalizacja ul. Wodospadowa na odcinku od nr 22 do nr 54. W0003 Założenie trzech progów zwalniających na drodze 21. osiedlowej pomiędzy ul. Odolanowską a Pietrusińskiego. P0005 Lokalizacja j/w. Budowa placu zabaw dla dzieci na nieruchomości przy 22. ulicach: Zielnej 2,4,6 i Współzawodniczej 2,4,4a,4b. B0008 Lokalizacja j/w. 23. Przebudowa ul. Szeregowej. Lokalizacja j/w. P Przebudowa ul. Pustynnej na odcinku od posesji nr 106 do ul. Zenitowej. Lokalizacja j/w. G0003 Boisko wielofunkcyjne z bieżnią przy Szkole Podstawowej 25. nr 139 im. Wojska Polskiego przy ul. Giewont 28. W0004 Lokalizacja j/w. Nie lada to gratka- sport dla wszystkich rodziców, wnuczków, babci i dziadka. Wsparcie dla rozwoju sportu 26. wśród wszystkich mieszkańców (dzieci, młodzież, dorośli). G0004 Lokalizacja obiekty MKS Metalowiec, ul. Jachowicza 1. Rajski skwer powróćmy do natury, małe skwery pomiędzy blokami mieszkalnymi. Lokalizacja Dąbrowskiego 71/73 i Bałuckiego 6/8 (dz. 11/16), Deotymy 3 i Rydla 3 (dz. 47/19), Deotymy 12 i Rydla 7a (dz.54/77), Felińskiego 6/8 i 8 (dz.179/8), Gałczyńskiego 2 i 2a (dz.317?85), Gałczyńskiego i Gersona 5a (dz.329/136), Kadłubka 1/9 i 11/19 (dz. 564/17), Lenartowicza 20 i Dąbrowskiego 51 (dz.44/13 i G /27), Malczewskiego 19 i 21 (dz.201/20), Odyńca 65 i 67 (dz. 73/18), Podgórna 49 i 51 (dz.127/13 i 127/11), Podhalańska 22 i 24 (dz.59/42), Siarczana 1/9 i Kołowa 2/4 (dz.96/20), Umińskiego 1 i 3 (dz.320/11), Zapolskiej 70a i Kruczkowskiego 7a (dz. 260/70). Schody umożliwiające dojście do przystanków komunikacji 28. miejskiej w okolicy marketu Lidla. Lokalizacja działka P25-202/14, teren przy ul. Armii Krajowej i Al. P Wyszyńskiego. Usunięcie zawilgocenia budynku Szkoły Podstawowej nr 166 im. 19 Stycznia. Lokalizacja ul. Szamotulskiej 1/7. B Budowa Fit Parku siłowni plenerowej ze ścieżką zdrowia. Lokalizacja ul. Szamotulskiej 1/7 (SP nr 166). B Budowa boiska wielofunkcyjnego. Lokalizacja ul. Szamotulskiej 1/7 (SP nr 166). L0005 Budowa ulicy Piasta Kołodzieja wraz z infrastrukturą, na 32. odcinku 350 metrów na północ od ul. Zakładowej. W0005 Lokalizacja działka nr W35-9/7 na osiedlu Olechów. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjne boiska 33. sportowego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej B0011 nr 54. Lokalizacja ul. Wróbla Generalny remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 54 przy ul. Wróbla 5. Lokalizacja j/w. B ,11 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

3 35. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II przy ul. Grabińskiej 3. Lokalizacja j/w. W0006 Remont chodnika przy ul. Jarzynowej po stronie 36. południowej (od strony garaży) na odcinku od ul. P0008 Srebrzyńskiej do ul. Długosza. Lokalizacja j/w. Zielony zakątek z fontanną. Lokalizacja 37. niezagospodarowana przestrzeń na ul. Wólczańskiej P0009 pomiędzy szkołą Cosinus a Teatrem Nowym. 38. Przebudowa i modernizacja ul. Czahary na odcinku od ul. Pustynnej do ul. Św. Franciszka z Asyżu. Lokalizacja j/w. G0006 Remont nawierzchni jezdni, zatoki i chodników w pasie 39. drogowym ulicy Rodzeństwa Fibaków. Lokalizacja ul. Rodzeństwa Fibaków na odcinku od ul. Lumumby do ul. L0006 Styrskiej. Lipy na Lipowej, zieleń na Zielonej, czyli Polesie pełne 40. drzew. Lokalizacja I etap: pas drogowy ul. Lipowej i Zielonej; II etap: pas drogowy ulic wybranych przez P0010 mieszkańców w wyniku głosowanie internetowego. Wymiana ogrodzenia terenu DPS Włókniarz im. Jana 41. Pawła II wraz z pięcioma bramami wjazdowymi oraz dwoma nowymi drogami przeciwpożarowymi. Lokalizacja ul. P0011 Krzemieniecka 7/9, nr działki 50, obręb P-16. Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 42. organizacji ruchu drogowego. Lokalizacja Hufcowa 20a, P0012 przed SP nr 11. Remont ogrodzenia wraz z wymianą bramy i furtki w 43. Przedszkolu Miejskim nr 98 przy ul. Legionów 126. P0013 Lokalizacja j/w. Remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem, 44. położonej na terenie nieruchomości przy ul. Legionów P /128. Lokalizacja j/w. Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic 1-go 45. Maja Zielonej Legionów etap 3. Budowa boiska do mini piłki nożnej dla dzieci. Lokalizacja obręb P- 9,działka P / Modernizacja ulicy Liniowej. Lokalizacja ul. Liniowa na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych. P Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP nr 14 przy ul. Wigury 8/10. Lokalizacja j/w. S0001 Stworzenie minipromenady na tradycyjnym ciągu komunikacji lokalnej mieszkańców. Lokalizacja teren ul. 48. Wrocławskiej pomiędzy numerami 10a, a 12/14/16 z B0013 przejściem do ul. Drukarskiej, na wprost przez teren SP nr 24 do ul. Ciesielskiej. Rewitalizacja terenów naturalnych zadrzewień podmiejskich wprowadzenie funkcji rekreacyjno wypoczynkowej oraz 49. ochrona zieleni i ptactwa. Utworzenie skweru Sóweczki. G0007 Lokalizacja działka zadrzewiona G i drogowa G44-556/ Remont chodnika, montaż ławek. Lokalizacja pasaż na odcinku od Podgórnej 57a do ul. Kołowej. G Remont ul. Niemojewskiego. Lokalizacja j/w, na odcinku pomiędzy ul. K. Miarki i Zagajnikową. B Remont ul. Kolińskiego. Lokalizacja j/w na odcinku od ul. Zagajnikowej/Inflanckiej do Jonschera. B Remont chodnika przy ul. Radlińskiej 2. Lokalizacja j/w, działka 809/2. B0016 Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami do 54. budynków i wykonaniem studzienek wodomierzowych przy nieruchomościach usytuowanych w ul. Kalinowej, B0017 Morwowej, Osinowej. Lokalizacja j/w ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,38 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,63 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

4 Budowa ul. Wolińskiej o nawierzchni utwardzonej kostka betonową wraz z chodnikami i niezbędna infrastrukturą 55. (odwodnienie, oświetlenie, oznakowanie poziome i B0018 pionowe) i przekładkami (usunięcie kolizji) istniejących instalacji. Lokalizacja j/w. 56. Dokończenie budowy oświetlenia ul. Łyżwiarskiej od nr 53 do nr 81. Lokalizacja j/w. P0017 Komputeryzacja biblioteki i zakup książek do bibliotek na 57. Stokach. Lokalizacja MBP Łódź- Widzew Filia 1 i Filia 7, W0007 ul. Skalna 2. Modernizacja szatni, remont korytarzy i łazienek oraz 58. wymiana tynków w salach lekcyjnych w SP Nr 173 w S0002 Łodzi. Lokalizacja ul. Sienkiewicza 46. Targ owocowo-warzywny producentów żywności 59. ekologicznej na Starym Rynku. Lokalizacja płyta Starego L0007 Rynku, działka B47-360/3. Usunięcie pylonów i rewitalizacja terenu pomnika Czyny 60. Rewolucyjnego. Lokalizacja park na Zdrowiu, ul. L0008 Konstantynowska, działka P16-33/6. Wszyscy razem dla wszystkich. Remont Ośrodka dla 61. Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Lokalizacja ul. L0009 Wojska Polskiego 55/61. Źródło wiedzy o Łodzi miejsce planowania 62. partycypacyjnego. Lokalizacja ul. Sienkiewicza 75/77, L0010 działka S6-385/ Akademia Koszykówki Marcina Gortata. Lokalizacja sześć wybranych szkół podstawowych. L Wykorygowanie i utwardzenie tłuczniem ul. Byszewskiej 37 na długości 1000 m w obrębie W-46. W Remont ul. Neonowej, Elany, Stylonowej oraz chodników (wszystkich) w rejonie tych ulic. W0009 Wykonanie remontu chodników i uliczek dojazdowych 66. kompleksu budynków w rejonie ul. Niciarniana 12/14, 16, 18/20, 22, Kazimierza 7, 9, 11, 16, Piłsudskiego 124/136, W0010 Józefa 21, 23 i 25. Budowa nowej jezdni asfaltowej lub z płyt Eko (z 67. podbudową) oraz chodników na ul. Sędziwoja w szlaku obecnej jezdni gruntowej, długość drogi 300 mb., szerokość W mb. Lokalizacja Budowa ul. Świerkowej od ul. Łagiewnickiej do ul. Folwarcznej. B0019 SKATEPARK BAŁUTY miejsce o charakterze sportoworekreacyjnym 69. dla miłośników rolek, deskorolek i rowerów w każdym wieku. Lokalizacja teren przy Gimnazjum Nr 11, B0020 od południowej str. ul. Anyżowej ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni 70. poliuretanowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 24 im. gen. P0018 Józefa Wybickiego. Lokalizacja - ul. Żeromskiego 26. Realizacja placu zabaw dla dzieci, ul. Andrzeja Struga, róg 71. ul. Lipowej. Lokalizacja róg ulic Struga i Lipowej, działka P /2. Odnowienie pomieszczeń Filii Nr 10 Miejskiej Biblioteki 72. Publicznej Łódź Polesie po dokonanej rewitalizacji. Lokalizacja Filia Nr 10 MBP Łódź Polesie przy ul. P0020 Więckowskiego 32. Linia autobusowa łącząca osiedla: Widzew Wschód i Mileszki. Lokalizacja Feliksin, Dworcowa, Feliksińska, 73. Wieńcowa, Rokicińska, Malownicza, Wiączyńska, W0012 Nowosolna, Pomorska, Frezjowa, Kosodrzewiny, Transmisyjna, Rokicińska ,00 zł ,00 zł ,50 zł ,11 zł

5 74. Kompleks rekreacyjno-edukacyjny dla społeczności lokalnej. Lokalizacja osiedle M. Mireckiego (przy MOS, nr 3 ul. P0021 Praussa 2) 75. Remont Sali gimnastycznej przy SP nr 137 w Łodzi. Lokalizacja SP 137, ul. Florecistów 3b P Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 137 w Łodzi. Lokalizacja SP 137, ul. Florecistów 3b P Remont SP nr 137 w Łodzi. Lokalizacja SP 137, ul. Florecistów 3b P Budowa ul. Pszennej. Lokalizacja ul. Pszenna P0025 Pielęgnacja starodrzewu parkowego, obsadzenie drzewami i 79. krzewami oraz urządzenie parku 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36. Lokalizacja Park G DPS w Łodzi przy ul. Paradnej Rozkwit Parku Stawy Jana. Lokalizacja obszar parku Stawy Jana G0010 Wykonanie chodnika łączącego ul. Rentowną z ul. 81. Rzgowską. Lokalizacja teren między początkiem ul. Rentownej a ul. Rzgowską działka nr 1070/27, 1089/2, G /1, 1090/10 Wykonanie zabezpieczenia pomiędzy ul. Grażyny 10 a ul. 82. Grażyny 14 uniemożliwiającego przejazd samochodom między ul. Grażyny a ul. Rentowną. Lokalizacja ul. G0012 Grażyna Remont ul. Postępowej na odcinku Trasa Górna ul. 83. Graniczna. Lokalizacja ul. Postępowa na odcinku: od G0013 Trasa Górna do ul. Granicznej Termomodernizacja wraz z wymianą dachu strażnicy OSP 84. Łódź Sikawa. Lokalizacja OSP Łódź Sikawa, ul. W0013 Janosika 15//160 Sprawy pomocy społecznej w tym ośrodków i zakładów 85. opiekuńczych. Lokalizacja ul. Nowe Sady 17, ul. L0012 Kwietniowa 2/4, ul. Szczytowa 11 Budowa remizy strażackiej dla OSP Łódź Łaskowice 86. Środowiskowego Domu Strażaka. Lokalizacja Łódź, ul. Łaskowice 180; działka nr 27/3, fragment działki 27/12, L0013 obręb G-53 Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa 87. skateparku w Parku im. Szarych Szeregów w Łodzi. B0021 Lokalizacja działka B50-82/2 88. Budowa placu zabaw w Łodzi przy ul. Skury- Skoczyńskiego. Lokalizacja działka B48-60/4 B0022 Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem oraz montaż sygnalizacji świetlnej. Lokalizacja 89. droga dojazdowa od ul. Aleksandrowskiej do ul. Jaglanej; chodnik na odcinku ul. Spadkowej od ul. Aleksandrowskiej B0023 do ul. Jaglanej; sygnalizacja świetlna skrzyżowanie ul. Aleksandrowskiej i Spadkowej Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr w Łodzi (projekt architektoniczno-budowlany obiektu). B0024 Lokalizacja PG 15, ul. Sowińskiego 50/56 Otwarty plac zabaw i boisko dla młodzieży i dorosłych róg 91. Czechosłowackiej i Niciarnianej. Lokalizacja ZSS nr 4 w Łodzi, ul. Niciarniana 2a, plac za budynkiem, działka WD L i 15). Wielofunkcyjne boisko sportowo-rekreacyjne Sport strefa w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi. Lokalizacja boisko L0015 szkolne XXI LO im. B. Prusa w Łodzi. Budowa osłon/ekranów wzdłuż chodnika przy ul. 93. Warszawskiej chroniących przed zalewaniem chodnika oraz hałasem. Lokalizacja ul. Warszawska między ul. B0025 Warszawską 88 a skrzyżowaniem z ul. Słowiczą ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3 776,40 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

6 94. Ul. Glebowa budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami z kostki na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Bruzdowej odcinek 680 m. Lokalizacja ul. Glebowa B0026 (obręb B37). Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy SP nr Lokalizacja boisko szkolne przy SP nr 109, ul. G0014 Pryncypalna 74, dz. nr 189/46 i 342/1, obręb G26. Doposażenie mostu w pochylnie dla osób 96. niepełnosprawnych. Lokalizacja osiedle Pienista, kładka dla pieszych nad torami kolejowymi łącząca ul. Maratońską P0026 z ul. Czerwonego Kapturka. Modernizacja wejścia i alejki do parku im. J. Piłsudskiego z ul. Krakowskiej przy ul. Michałowicza. Lokalizacja alejka 97. parkowa na odcinku od ul. Krakowskiej, przy ul. P0027 Michałowicza, przez mostki na rzekach Łódce i Bałutce, do alei im. gen. Orlicz-Dreszera. Budowa miejsc parkingowych wraz z wytyczeniem przejścia 98. dla pieszych przy ul. Armii Krajowej od nr 8 do nr 22. P0028 Lokalizacja ul. Armii Krajowej od nr 8 do nr 22. Budowa i remont chodników wokół SP nr 199 w Łodzi, ul. 99. Elsnera 8. Lokalizacja otoczenie budynku SP 199 (ul. W0014 Elsnera 8). Osiedlowe Centrum Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji budowa boiska do siatkówki plażowej przy SP nr 203 w 100. Łodzi. Lokalizacja boisko SP 203, ul. Pomorska 437, W0015 działka 234/13. Wykonanie oświetlenia istniejącej ul. Nurta Kaszyńskiego Lokalizacja ul. Nurta Kaszyńskiego. W0016 Zagospodarowanie terenu przed blokiem 447 i 448 znajdującymi się w Łodzi przy ul. Adwentowicza 6 i 8 wraz 102. z budową miejsc parkingowych. Lokalizacja ul. W0017 Adwentowicza 6 i 8, bloki 447 i 448. Rewitalizacja dojazdu do posesji położonych przy ul. Zbiorczej 2, Zbiorczej 2a i Piłsudskiego 89 w Łodzi oraz ich 103. najbliższego otoczenia. Lokalizacja uliczka stanowiąca W0018 dojazd do posesji położonych przy ul. Zbiorczej 2, ul. Zbiorczej 2a i al. Piłsudskiego 89. Boisko marzeń zróbmy je razem. Remont i modernizacja boiska szkolnego i terenu wokół boiska. Lokalizacja 104. boisko wielofunkcyjne i teren wokół boiska przy SP 33, ul. W0019 Lermontowa 7. Utworzenie Centrum Edukacji Astronomicznej i 105. Obserwacji Nieba w Planetarium i Obserwatorium L0016 Astronomicznym. Lokalizacja ul. Pomorska 16. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na głównej alei w parku na Zdrowiu oraz na ul. Orlicza-Deresza. Lokalizacja 106. aleja główna parku na Zdrowiu na odcinku od parkingu na L0017 ul. Srebrzyńskiej do mostku obok stawu oraz ul. Orlicza- Deresza przechodząca przez park. Uruchomienie Łódzkiej Sieci Dzielnicowych Banków Czasu umożliwienie mieszkańcom Łodzi świadczenia sobie 107. nawzajem sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo. L0018 Lokalizacja wszystkie dzielnice miasta. Podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego w Łodzi wymiana uczniów ZSP 3 ze szkołą handlową w Stuttgarcie 108. (Kaufmännische Schule 1). Lokalizacja ZSP 3, ul. L0019 Kilińskiego 159/163. Piknik naukowo-językowy. Lokalizacja ZSP 3, ul Kilińskiego 159/163. L0020 Modernizacja pracowni nauk ścisłych w ZSP 3, ul Kilińskiego 159/163. L0021 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych 111. techników. Lokalizacja ZSP 3, ul. Kilińskiego 159/163. L ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 7 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

7 Cykl turniejów rekreacyjno-sportowych skierowanych do wszystkich placówek edukacyjnych oraz seniorów L0023 Lokalizacja obiekty sportowe łódzkich szkół wszystkich typów oraz obiekty sportowe MOSiR. Budowa ścieżki zdrowia w parku na Zdrowiu. Lokalizacja 113. L0024 Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku SP nr 3, 114. al. Harcerzy Zatorowców 6, przy wejściu głównym do B0027 szkoły i na placu rekreacyjnym. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 115. poliuretanowej EPDM. Lokalizacja boisko SP 65, ul. B0028 Pojezierska 10. Sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń 116. użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. B0029 Lokalizacja PM 123, ul. Rojna 24. Oświetlenie terenu wokół budynku mieszkalnego przy ul. Rybnej 11abc, w którym znajduje się Bursa Szkół 117. B0030 Artystycznych. Lokalizacja teren wzdłuż bloku oraz część boczna równoległa do ul. Rybnej 11 abc. Szkoła moich marzeń remont SP 10. Lokalizacja ul G0015 Przybyszewskiego 15/21, działki G3-94/5. Montaż ekranów dźwiękoszczelnych na odcinku al Śmigłego-Rydza wzdłuż budynków mieszkalnych G0016 oznaczonych numerami 84 i 86. Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź-Górna umożliwienie mieszkańcom osiedla świadczenia 120. G0017 sobie nawzajem sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo. Lokalizacja osiedle Górna. Naprawa murawy głównego boiska piłkarskiego oraz postawienie szatni (pakamery) i wysokich siatek 121. G0018 wyłapujących piłkę za bramkami. Lokalizacja ul. Łaskowice 180, działka G Rozwój multimedialny seniorów w DDP ul. Piotrkowska 122. S /205. Remont pracowni matematycznych w ZSP3. Lokalizacja 123. S0004 ZSP3, ul. Kilińskiego 159/163. Gra terenowa Nauki ścisłe w ZSP3. Lokalizacja ZSP3, 124. S0005 ul. Kilińskiego 159/163. Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy 125. P0029 SP26, ul. Pogonowskiego 33. Budowa kortu tenisowego oraz ścianki treningowej a także 126. montaż ławeczek i stolików wokół. Lokalizacja działka P0030 P6-336/14. Wyrównanie nawierzchni drogi, naprawa chodnika, montaż 127. progów zwalniających. Lokalizacja ul. Praussa na odcinku P0031 od al. Unii Lubelskiej do ul. Srebrzynskiej oraz ul. Perla. Remont sali gimnastycznej XXXIII LO im. Armii Krajowej, 128. P0032 ul. Kusocińskiego 116. Przebudowa ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Parafialnej do ul. Mundurowej wraz z odwodnieniem oraz 129. budową kanału deszczowego w ul. Parafialnej na odcinku od P0033 ul. Zwiadowczej do ul. Poniatowskiego wraz z odwodnieniem. Rozbiórka kamienicy przy ul. Przędzalnianej 36. Lokalizacja 130. W0020 Remont ul. Pomorskiej na terenie osiedla Nowosolna W ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,30 zł 4 000,00 zł ,00 zł 7 000,00 zł ,00 zł ,00 zł

8 Opracowanie dokumentacji i wybudowanie przejścia dla pieszych sterowanego sygnalizacją świetlną z przejściem drogi rowerowej w poziomie terenu przez dwupasmową ul. Rokicińską na wysokości ul. Gogola do dworca PKP Łódź W0022 Widzew. Lokalizacja przejście dla pieszych przez ul. Rokicińską na wysokości ul. Gogola, tj. na wprost kościoła MBJ w stronę dworca kolejowego PKP Łódź-Widzew, SP12 i G29. Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kulturalne na Księżym 133. Młynie przy SP 29. Lokalizacja boisko SP 29, ul. W0023 Przędzalniana 70. X Estrada Giewont Łódź-Stoki 2014 rodzinny piknik 134. sportowy. Lokalizacja park im. gen. Zaruskiego, ul. W0024 Giewont 28. Wymiana nawierzchni jezdni na ul. Dobrej. Lokalizacja 135. W0025 Razem po lekcjach. Lokalizacja SP 203, ul. Pomorska 136. W Budowa miejsc postojowych w ciągu al. Hetmańskiej po 137. zachodniej stronie, na odcinku od ul. H. Brodatego do ul. W0027 Zakładowej. Plac sportów miejskich (Street Workout park). Lokalizacja 138. W0028 park nad Jasieniem. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszego przy ul. Lodowej od posesji nr 88 (przystanek 139. W0029 autobusowy 69) do posesji nr 94 (wjazd na posesję). Przebudowa basenu wraz z zapleczem przy SP 190, ul L0025 Malczewskiego 37/47. Nowoczesny informator mapa zabytków, najciekawsze 141. miejsca i osobistości łódzkiej ziemi. Lokalizacja głownie L0026 centrum miasta. Zakup oraz montaż windy (dźwigu osobowego). Lokalizacja 142. SP 162, ul. Powszechna 15, filia klasy I-III, ul. Strzelecka L Promocja naturalnych praktyk porodowych. Lokalizacja publiczne szkoły rodzenia, Fundacja Centrum Praw Kobiet, 143. L0028 inne placówki otwarte na promocję naturalnych praktyk porodowych. Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum Lokalizacja boisko szkolne w parku im. gen. Andersa, L0029 między ul. Kwiatową a ul. Klaretyńską. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów nie biorących 145. udziału w lekcjach religii. Lokalizacja uczniowie szkół L0030 publicznych Promenada Bałucka. Lokalizacja ul. Zachodnia. L0031 Łódź konstruuje. Lokalizacja gimnazja, domy kultury, 147. L0032 parki miejskie. Utworzenie miejsc parkingowych wzdłuż al. Harcerzy Zatorowców na istniejących tam trawnikach, przy 148. wykorzystaniu płyt ażurowych i betonowych. Lokalizacja B0031 al. Harcerzy Zatorowców pomiędzy numerami 4, 6, 7 (okolice SP 3, żłobka 18) działka 13/9 i 13/4. Remont sali gimnastycznej w XV LO im. J. Kasprowicza, ul B0032 Traktorowa 77. Przebudowa obiektu sportowego boiska szkolnego na 150. boisko wielofunkcyjne w XV LO im. J. Kasprowicza, ul. B0033 Traktorowa 77. Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej przy ul Deczyńskiego i ul. Powojowej osiedle Marysin. B0034 Lokalizacja działka B23-318/15. Wakacje z koszykówką czyli po prostu Lato z KOSZem Lokalizacja OS KG i LO im. Jana Pawła II, ul. K.K. B0035 Baczyńskiego ,91 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,90 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

9 Remont chodnika przy bloku 225, ul. Rojna 13. Lokalizacja 153. B ,00 zł 154. Remont chodnika przy bloku, ul. Rojna 7. B ,00 zł Język niemiecki w krainie bajek zorganizowanie zajęć dodatkowych z nauki j. niemieckiego dla dzieci poprzez 155. najpiękniejsze, znane na całym świecie bajki i baśnie. P ,00 zł Lokalizacja publiczne przedszkola i szkoły na Polesiu. Remont lub wymiana nawierzchni chodnika na ul. Zimnej 156. oraz instalacja oświetlenia. P zł Aranżacja parkowego otoczenia SP 138 dla potrzeb 157. środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem G ,41 zł seniorów. Lokalizacja ul. św. Franciszka z Asyżu 53. Modernizacja i rozbudowa budynku i bazy sportowej SP 51, 158. ul. Ciołkowskiego 11a. G ,00 zł Ruch i rekreacja Chojen. Lokalizacja obszar G27, działki 159. nr: 537/12, 537/13, 537/14, 537/15, 535, 540, 514/3, 514/7. G ,00 zł Droga publiczna kategorii gminnej. Przebudowa ul. Regatowej na odcinku od ul. św. Franciszka do 160. skrzyżowania z ul. Pustynną wraz z odcinkami dróg G ,00 zł odchodzących od tej ulicy. Wykonanie projektu oraz remont chodników wraz z 161. wykonaniem miejsc postojowych po stronie południowej w G ,00 zł ul. Astronautów (etap II). Wykonanie projektu oraz przebudowa oświetlenia ulicznego 162. w ul. Astronautów (etap I). G ,00 zł Naprawa i przebudowa uszkodzonego pieszociągu oraz 163. ustawienie 2 ławek przed posesją, ul. Odyńca 65. G ,00 zł Kompleks sportowo-rekreacyjny w Pasażu Abramowskiego. Lokalizacja pasaż Abramowskiego 164. położony pomiędzy ul. Kilińskiego i ul. Sienkiewicza, S ,00 zł równolegle do ul. Abramowskiego działka 139/29. Oświetlenie zabytkowego budynku SP 1 i G 1, ul. Sterlinga S ,00 zł Udrożnienie kanalizacji deszczowej wraz z wpustem 166. ulicznym w rejonie ulic: Neonowa 3, 5, 7 i 9 oraz Józefa 17. W ,00 zł Instalacja sygnalizacji świetlnej lub zmiana oznakowania 167. pionowego. Lokalizacja skrzyżowanie ulic Fabrycznej i W zł Przędzalnianej. Wymiana uszkodzonej nawierzchni i naprawa studzienek 168. kanalizacyjnych. Lokalizacja cała ul. Popowskiego, ul. W ,00 zł Fabryczna 16a i ul. Popowskiego 5. Budowa miejsc postojowych. Lokalizacja ul Popowskiego. W ,00 zł Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego wraz z 170. wyposażeniem siłowni i ogrodzeniem terenu. Lokalizacja G ,00 zł ZSP 2, ul. Astronautów 2. Dowiedz się co potrafi nowoczesny telefon, także w Twoich 171. rękach!!! Szkolenie z zakresu technologii mobilnych dla L ,00 zł osób powyżej 50. roku życia. Modernizacja Sali gimnastycznej dużej w Gimnazjum nr im. Szarych Szeregów, ul. Grota Roweckiego 1. Lokalizacja L ,00 zł Utworzenie miejsc postojowych przy szpitalu miejskim im. Jonschera, ul. Milionowa 14. Lokalizacja ul. Milionowa 173. W29-43/3, W25-169/6 i 169/17, ul. Łęczycka G5-7/15, ul. L ,00 zł Milionowa W29-250/31. Wystawienie nigdy nie granej w Łodzi słynnej rock-opery 174. Jesus Christ Superstar Andrew Lloyda Webbera. Lokalizacja L ,00 zł Teatr Muzyczny, ul. Północna 47/51.

10 Wybudowanie parkingu dla Teatru Pinokio. Lokalizacja 175. L0037 działki 222/1 i 222/3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy opieki: np L0038 prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zorganizowanej pracy ulicznej, klubów młodzieżowych, itp. Podniesienie innowacyjności nauczania w IV LO im. Emilii 177. L0039 Szczanieckiej, ul. Pomorska 16. Lokalizacja - Remont (modernizacja) tarasu budynku PM 42, ul B0038 Gnieźnieńska 9. Multi senior rozwój multimedialny seniorów poprzez doposażenie Domu Dziennego Pobytu Zacisze w sprzęt 179. B0039 audiowizualny i nagłaśniający, ul. Organizacji WiN 37. Remont nawierzchni drogi w ul. Moczarowej i ul B0040 Truskawkowej. Rozbiórka komórek. Lokalizacja naprzeciwko bloku przy 181. B0041 ul. Franciszkańskiej 47 i 49. Mały uśmiech Łodzi poprawa i budowa infrastruktury 182. placów zabaw na terenie dzielnicy Bałuty. Lokalizacja B0042 tereny zielone Bałut. Modernizacja bazy lokalowej SP 48, ul. Rydzowa B0043 Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie 184. B0044 Gimnazjum nr 7, ul. Rojna 33. Rozszerzenie działalności informacyjno edukacyjnej i kulturowej z wykorzystaniem multimediów Filii nr B0045 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź Bałuty, ul. Osiedlowa 6. Baśniowe ogrody. Lokalizacja ogród przedszkolny PM 186. B , ul. Tybury 4b. Modernizacja terenu wokół SP 35, ul. Tybury 4 poprawa 187. infrastruktury i bezpieczeństwa uczniów i mieszkańców. B0047 Budowa ścieżki rowerowej Osiedle Pienista Lotnisko Lublinek. Lokalizacja ścieżka wzdłuż ul. gen. Maczka od 188. P0036 ul. Pienistej do portu lotniczego, równolegle do istniejącego tam chodnika. Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych (korytarzy) w 189. P0037 SP 19, ul. Balonowa 1. Modernizacja całej ul. Smolnej remont nawierzchni 190. chodnika i jezdni. Lokalizacja ul. Smolna między ul. Śląską G0027 a ul. Żmichowskiej G Budowa ogólnodostępnego parku rekreacyjno-sportowego 191. dla dzieci i młodzieży na terenach SP 162, ul. Powszechna G Odwodnienie terenów zabudowanych na osiedli domków 192. jednorodzinnych w kwadracie ulic: Dzikich Pól, Czternastu G0029 Straconych i św. Rafała Kalinowskiego. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 189, ul G0030 Kossaka Kanał burzowy na ul. Czytelnej. G0031 Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego wymiana ciągów 195. G0032 komunikacyjnych przy SP 130, ul. Gościniec 1. Lokalizacja Sprawy edukacji publicznej wymiana ogrodzenia przy SP 196. G , ul. Gościniec 1. Przebudowa ulic: Widawskiej, Bolesława i Spławnej wraz z 197. G0034 odwodnieniem i oświetleniem ww. ulic ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,65 zł ,51 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

11 Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej 198. nawierzchni przy SP 70 im. S. Wyspiańskiego, ul. Rewolucji S r. nr 22. Remont nawierzchni podwórka, ul. Piotrkowska 68, nr 199. S0009 działki 44/8. Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, boiska do siatkówki plażowej oraz zagospodarowanie 200. S0010 przyszkolnego terenu ogólnodostępnego na cele rekreacyjne przy XXIX LO, ul. Zelwerowicza 38/44. Otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkańców przy ZSG, 201. S0011 ul. Sienkiewicza 88. Rozwój multimedialny (odtwarzacze, aparat fotograficzny) 202. seniorów w Domu Dziennego Pobytu, ul. Jaracza 36. S0012 Rozwój multimedialny (internet i dostęp do komputerów) 203. seniorów w Domu Dziennego Pobytu, ul. Jaracza 36. S0013 Naprawa i modernizacja murków oporowych zaplecze 204. nieruchomości, ul. Szczytowa 3/9., od W0034 klatki 3 do 9 oraz odcinek murka wzdłuż szczytu klatki nr 9. Ośrodek rekreacyjno-sportowy Czwórka. Lokalizacja - SP 205. W0035 4, al. Piłsudskiego 101. Budowa utwardzenia terenu przy jezdni przy budynkach ul W0036 Przybyszewskiego 258, 252, 254. Park Osiedlowy. Lokalizacja teren zielony między ulicami 207. W0037 Ziemowita i Dąbrówki. Szatnia uczniowska SP 4, al. Piłsudskiego 101. Lokalizacja 208. W0038 Naprawa chodnika miejskiego przez wymianę płyt, chodnik 209. W0039 od ul. Milionowej w kierunku TESCO. Budowa chodnika wraz z zatokami parkingowymi i 210. parkingiem, ul. Milionowa od ul. Haśka do ul. Lodowej. W0040 Wykonanie elewacji budynku PM 137, ul. Grota W0041 Roweckiego 6. Budowa zatoki parkingowej z dojściami, wzdłuż ulicy 212. W0042 miejskiej, przy posesji Milionowa 104. Budowa chodnika uzupełniającego i stanowisk 213. parkingowych, ul. Lodowa od ul. Przybyszewskiego do ul. W0043 Milionowej. Budowa oświetlenia ulicznego, droga łącząca ul. Haśka z ul Milionową; chodnik łączący ul. Przybyszewskiego z ul. W0044 Milionową Rozbudowa drogi gminnej ul. Selekcyjnej. W0045 Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul W0046 Grabińskiej. Budowa chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej od ul. Piasta 217. Kołodzieja do ul. H. Brodatego oraz od ul. Zakładowej do W0047 ul. K. Odnowiciela. Budowa utwardzenia pobocza jezdni przy budynku ul W0048 Lodowa 46. Budowa kompleksu sportowego na terenie SP 204, ul W0049 Gajcego 7/11. Remont odtworzeniowy chodnika, ul. Brzeźna oraz 220. remont nawierzchni chodnika na ul. Brzeźnej S0014 Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego Lokalizacja pasaż Abramowskiego, między ul. Kilińskiego S0015 i Sienkiewicza ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3 500,00 zł 4 600,00 zł ,00 zł ,00 zł ,41 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

12 Wspieranie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i sportowych w Śródmieściu jako forma przeciwdziałania 222. S0016 wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Lokalizacja Śródmieście. Zakup sprzętu informatycznego w celu dalszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego i stosowania nowoczesnych 223. technologii w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź- S0017 Śródmieście. Lokalizacja Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście (biblioteka główna) i 13 filii. Rehabilitacja seniorów. Lokalizacja Dom Dziennego 224. S0018 Pobytu, ul. Kościuszki 29. Zagospodarowanie podwórka. Utwardzenie nawierzchni stanowiącej plac manewrowy i dojazd dla samochodów do 225. garaży, komórek i śmietników oraz stworzeniu miejsc S0019 parkingowych dla samochodów wolnostojących. Lokalizacja ul. Uniwersytecka19/21, 23/24/27 oraz 29/31 i 33/35. Budowa boiska pełnowymiarowego o syntetycznej 226. P0038 nawierzchni trawiastej. Lokalizacja ul. 6-go Sierpnia nr 71. Koziny na rowery czyli mini parking rowerowy dla Sześciu Wież. Lokalizacja teren zielony położony po wschodniej 227. P0039 stronie bloku nr 108 przy ul. Wapiennej 49/51, na działkach 447/1 i 126/11. Zamontowanie progów zwalniających na ul. Napoleońskiej 228. na odcinku od ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte P0040 Cassino. Zakup urządzeń do poprawy jakości życia i przeciwdziałania 229. wykluczeniu cyfrowemu u pensjonariuszy Domu Dziennego P0041 Pobytu przy ul. Borowej 6. Budowa chodnika w centralnym układzie komunikacyjnym 230. osiedla Smulsko wzdłuż wschodniej strony ul. P0042 Gimnastycznej. Park sportowo-rekreacyjny Smulsko. Lokalizacja obszar między ulicami: od zachodu ul. Gimnastyczną, od północy ul. Żużlową i terenami posesji przy ul. Pływackiej, od 231. P0043 wschodu ul. Pływacką (52-58) i fragmentem ul. Popiełuszki oraz od południa terenami posesji znajdujących się przy ul. Łyżwiarskiej Utwardzenie ul. Czwartaków. P0044 Utwardzenie nawierzchni na ul. Cyganka, naprawa 233. chodników, montaż progów spowalniających. Lokalizacja P0045 Zakup oraz montaż elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów. Lokalizacja ul. Limanowskiego / ul. Sierakowskiego, ul. Limanowskiego / ul. Piwna, al. Włókniarzy / ul. Pułaskiego, ul. Zachodnia / ul B0048 Limanowskiego, ul. Zachodnia / ul. Lutomierska, Manufaktura, ul. Kilińskiego / ul. Pomorska, ul. Rewolucji 1905 r, ul. Limanowskiego / ul. Zachodnia, Rondo Lotników Lwowskich. Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul B0049 Limanowskiego / ul. Sierakowskiego. Utworzenie parku między ul. Lutomierską a ul B0050 Drewnowską. Utworzenie zielonego i nowoczesnego miejsca wypoczynku 237. i rekreacji dla mieszkańców Bałut (pomiędzy ul. Żubardzką, B0051 ul. Inowrocławską i al. Włókniarzy). Szkolne boisko przy Gimnazjum nr 18, ul. Mostowskiego 238. B /27. Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 122 przy ul B0053 Jesionowej ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6 741,40 zł 6 000,00 zł ,02 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

13 Odnowienie szlaku pieszego wraz z drogą przejazdową 240. między ul. Wojciecha Głowackiego a ks. Stanisława B0054 Staszica. Poprawa nawierzchni ulicy i chodnika przy ul B0055 Czarnkowskiej oraz Ghandiego od 3 do 11. Naprawa ogrodzenia długości ok. 350 mb, wysokość 1,6 m 242. wokół posesji położonej przy ul. Rojnej 15 Dom Pomocy B0056 Społecznej. Modernizacja, rewitalizacja, uzupełnienie ciągów pieszych i 243. dopełnienie porządkowania terenów z dominacją tzw. B0057 zielonych. Lokalizacja park im. Andrzeja Struga. Utwardzenie trwałe jezdni oraz naprawa chodnika B0058 Lokalizacja ul. Polna. Tworzenie obiektów użyteczności publicznej boisko 245. wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej ze sztuczną B0059 nawierzchnią). Lokalizacja Gimnazjum nr 13, ul. Wici 16. Szanujmy miejsca historyczne ratujmy małe uliczki Lokalizacja działki B48: 60/33, 60/32, 60/38, 60/37, 60/45, B /39, 60/40, 60/42, 60/43, 60/44, 60/41 (ul. Szendzielarza). Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej do odprowadzania wód opadowych wraz z przebudową ulic 247. P0046 uwzględniającą nowoczesną nawierzchnię, chodniki i drogę rowerową. Lokalizacja ul. Namiotowa. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i dzieci z PM 57, ul S0020 Narutowicza 30. Modernizacja ul. 6-go Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli 249. S0021 ulicę-podwórze na wzór ulic Holandii, Skandynawii i Niemczech. Urządzenie budynku PM 4, ul. Kmicica 5 szatni dla dzieci 250. w wieku 3-6 lat, wymiana stołów i krzeseł dla dzieci. W0050 Plac zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat na terenie ogrodu 251. W0051 przedszkolnego PM 4, ul. Kmicica 5. Budowa pergoli na śmieci. Lokalizacja między ul W0052 Pieniny a ul. Górską. Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły (ul. Fabryczna 4) 253. W0053 szkołą na miarę XXI wieku. Na placu zabaw dla dzieci miło i radośnie czas leci Lokalizacja Park Podolski, między ul. Tatrzańską a al. W0054 Śmigłego-Rydza Remont nawierzchni ul. Tadeusza. W0055 Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci powyżej 1. roku życia 256. Radosne podwórko. Lokalizacja PM 156, ul. Tatrzańska W Aktywizacja psychoruchowa seniorów. Lokalizacja Domy 257. Dziennego Pobytu: ul. Ćwiklińskiej 18, ul. Smetany 4, ul. W0057 Grota-Roweckiego 30. Rozwój multimedialny seniorów. Lokalizacja Dom 258. W0058 Dziennego Pobytu, ul. Ćwiklińskiej 12. Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w 259. parku Nad Jasieniem. Lokalizacja Park Nad W0059 Jasieniem, działka: W26-133/1. Ćwiczenia rehabilitacyjne na przyrządach. Lokalizacja 260. W0060 Dom Dziennego Pobytu, ul. Ćwiklińskiej 12. Sadzenie kwiatów (po uprzątnięciu) w donicach betonowych na terenie naszego miasta. Lokalizacja Biblioteka Łódź- Śródmieście, ul. Struga 14; Dworzec Łódź-Kaliska; al L0040 Piłsudskiego 7; Park Śródmiejski, Atlas Arena, łódzki Dom Kultury; pomnik kard. Wyszyńskiego (Retkinia); Dom Seniora, ul. Krzemieniecka ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,36 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4 250,00 zł ,70 zł ,00 zł

14 Budowa gimnastyczno-rekreacyjnego parku sportowego. Lokalizacja Park Staromiejski (ul. Zachodnia, ul Ogrodowa), Park Źródliska (ul. Fabryczna, ul. L0041 Przędzalniana, al. Piłsudskiego), Park Poniatowskiego (al. Włókniarzy, ul. Parkowa, ul. Żeromskiego). Mama, tata i ich dzieci grają w piłkę na parkiecie. Sąsiedzi 263. im kibicują dobrze się na Społem czują. Lokalizacja KS L0042 Społem, ul. Północna 36. Ogólnodostępny parking dla osób korzystających z usług Centrum Zdrowia Matki Polki zlokalizowany na poziomie 264. L0043 głównego wejścia do szpitala. Lokalizacja CZMP, ul. Rzgowska 281/289. latające biblioteki. Lokalizacja szkoły podstawowe w 265. L0044 Łodzi. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ronda 266. na skrzyżowaniu ul. Konstantynowskiej i ul. płk. St. L0045 Juszczakiewicza Kornika. Kampania edukacyjna Moc energii na co dzień bez 267. L0046 energetyków. Lokalizacja publiczne gimnazja w Łodzi. Remont kanałów rzeki Lamus w parku im. Kilińskiego L0047 Toalety publiczne budowa nowoczesnych, samoobsługowych i zautomatyzowanych toalet miejskich L0048 Łódź miasto europejskie buduje nowe szalety!. Lokalizacja ul. Piotrkowska. Zajęcia na temat Wiedza o Łodzi jako element programu nauki dla przedszkolaków oraz uczniów szkół 270. L0049 podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Klub muzyczny Karamba. Lokalizacja ul. Piotrkowska 271. L Budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja pasa 272. L0051 drogowego ul. Mierzejowej. Juniorzy i seniorzy łączymy pokolenia w G G0035 Lokalizacja Gimnazjum nr 37, ul. Jarosławska 29. Wymiana stolarki okiennej i poszycia dachu w budynku ZS 274. G0036 Przemysłu Mody, ul. Naruszewicza 35. Boisko sportowo-rekreacyjne dla środowiska lokalnego 275. dzielnicy Górna. Lokalizacja ZS Przemysłu Mody im. bł. G0037 Matki Teresy z Kalkuty, ul. Naruszewicza 35. Plac zabaw dla dzieci. Lokalizacja ul. Przyborowskiego G0038 / ul. Przyborowskiego 17. Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie) w sprzęt medyczny poradni 277. G0039 okulistycznej w Miejskiej Przychodni Dąbrowa, ul. Felińskiego 7. Modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej oraz sanitariatów 278. na I. i II. piętrze. Lokalizacja Gimnazjum nr 41, ul. G0040 Bohdanowicza 11. Sportowe Rokicie sprawni fizycznie, zdrowi 279. psychicznie. Lokalizacja Gimnazjum nr 41, ul. G0041 Bohdanowicza 11. Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni 280. G0042 Tatrzańska, ul. Tatrzańska 109. Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu 281. do badań EEG w Miejskiej Przychodni Dąbrowa, ul. G0043 Felińskiego 7. Wymiana nawierzchni chodnikowej wokół budynku 282. Miejskiej Przychodni Dąbrowa, ul. Felińskiego 7. G0044 Zagospodarowanie rekreacyjne Lasu Rudzkiego. Lokalizacja 283. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Ruda Willowa Las G0045 Ruda Popioły ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

15 Remont dróg wewnętrznych i chodników na terenie SOSW 284. G0046 nr 1 im. J. Korczaka, ul. Siedlecka 7/21. Naprawa nawierzchni jezdni i chodników systemem 285. gospodarczym. Lokalizacja ul. Gałczyńskiego, ul. G0047 Umińskiego, ul. Gersona, ul. Zapolska. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 286. G0048 Bednarskiej i Unickiej. Przebudowa obiektu sportowego przy Gimnazjum nr 44, ul G0049 Deotymy 1. Zakup sprzętu komputerowego dla czytelników filii nr 2, 6, , 10, 11, 12, 13 i 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź- G0050 Górna ,42 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Utworzenie nowych przystanków dla linii nr 50 i 50A oraz 289. zmiana trasy autobusów. Lokalizacja nowa trasa autobusu: G0051 Pabianicka Dubois Starogrodzka Odrzańska Rudzka ,00 zł Remont chodnika przy nieruchomości Staffa 2 oraz remont 290. G0052 dojść do klatek schodowych. Modernizacja tablic elektrycznych głównych i piętrowych B0061 Lokalizacja ZSO nr 4 im. I. Sendlerowej, ul. Stawowa 28. Położenie nakładki asfaltowej na ul. Tołstoja (osiedle 292. W0061 Andrzejów). Położenie nowej nawierzchni na ul. ks. Zdzisława Wujaka 293. wraz towarzyszącym jej chodnikiem dla ruchu pieszego. W0062 Odnowienie rzeźb pomników Bociany lub Żurawie (al. Bandurskiego przy al. Wyszyńskiego) i Matki z trójką 294. P0047 dzieci (ul. Przełajowa przy al. Wyszyńskiego) na osiedlu Zagrodniki. Remont Sali gimnastycznej w SP 6, ul. Kusocińskiego P0048 Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw. Lokalizacja 296. P0049 Gimnazjum nr 20, ul. Olimpijska 9. Zakup i montaż liczników świateł na skrzyżowania: al Piłsudskiego / al. Rydza-Śmigłego, Rondo Solidarności, ul. L0052 Rzgowska / ul. Paderewskiego. Kolorowa szkoła łatwiejsze życie. Lokalizacja ZSO nr 298. L im. I. Sendlerowej, ul. Stawowa 28. Baza sportowa dla ekstraligi rugby pod kątem przygotowań 299. olimpijskich. Lokalizacja SMS im. K. Górskiego, ul. L0054 Milionowa 12. Dofinansowanie diagnozy i terapii integracji sensorycznej 300. dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta. Lokalizacja L0055 gabinet integracji sensorycznej w Śródmieściu. Podwórko Równych Szans. Lokalizacja ul. Wólczańska 301. L Uruchomienie regularnego połączenia autobusowego łączącego Port Lotniczy Łódź z dworcem Łódź-Kaliska oraz 302. L0057 ścisłym centrum Łodzi. Lokalizacja trasa: Port Lotniczy, ul. Bandurskiego, al. Mickiewicza. Centrum tenisowo-rekreacyjne przy Chojeńskim Klubie 303. L0058 Sportowym. Budowa miejsc parkingowych, ul. Tatrzańska G0053 Wybudowanie drogi asfaltowej wraz z chodnikiem dla 305. pieszych z kanalizacją deszczową na ul. A. Hoffmanowej. G0054 Kompleks rekreacyjno-sportowy z bieżnią lekkoatletyczną i podwójnym boiskiem do siatkówki plażowej (w kwadracie 306. G0055 ulic: Wdzięcznej, Socjalnej, Racławickiej i Powszechnej) ,00 zł ,36 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,50 zł

16 Remont oraz doposażenie PM 7, ul. Smocza 4. Lokalizacja 307. G ,00 zł Modernizacja i utworzenie wielofunkcyjnego boiska 308. sportowego na terenie SP 83 im. S. Jachowicza, ul. G ,00 zł Podmiejska 21. Odmulenie zbiornika wodnego Stawy Jana i 309. uporządkowanie terenu wokół niego. G ,00 zł Modernizacja i rozwój terenu rekreacyjnego. Lokalizacja 310. park przy skrzyżowaniu ul. Karpackiej i ul. Chocimskiej. G ,00 zł Utwardzenie ciągu pieszego ułatwiającego komunikację pieszą mieszkańców osiedla im. J. Dąbrowskiego, wraz z utworzeniem utwardzonych miejsc parkingowych w miejscu zniszczonych trawników. Lokalizacja śladem dziś wydeptanej ścieżki; część I: od przystanku autobusowego ul Dąbrowskiego / ul. Podhalańska do wschodniego szczytu G ,00 zł budynku przy ul. Podhalańskiej 26; część II: od szczytu zachodniego budynku przy ul. Podhalańskiej 24 do szczytu zachodniego budynku przy ul. Podhalańskiej 22; parking pod blokiem przy ul. Podhalańskiej 26 wzdłuż drogi dojazdowej. Budowa oświetlenia na ul. Gościniec od nr 106 (ul. Boczna) 312. do nr 242 (granice miasta). G ,00 zł Budowa ul. Gościniec poprzez ułożenie nawierzchni 313. asfaltowej na odcinku od ul. Mozaikowej do granic miasta. G ,00 zł Wykonanie chodnika po jednej stronie ul. Bulwarowej (od 314. ul. Ekonomicznej do ul. Przestrzennej) oraz krawężników. G zł Wykonanie zjazdu z ul. Plenerowej do ul. Ekonomicznej G zł Budowa parkingu przy Dworcu Łódź-Kaliska w kwartale 316. ulic: Karolewska, al. Włókniarzy, al. Bandurskiego. L ,00 zł Kolorowa szkoła łatwiejsze życie. Lokalizacja ZSO nr im. I. Sendlerowej, ul. Stawowa 28. L ,36 zł Jasna szkoła naszą przyszłością. Lokalizacja ZSO nr im. I. Sendlerowej, ul. Stawowa 28. L ,97 zł Poleski Park Kultury Alternatywnej. Lokalizacja al Wyszyńskiego 86. L ,00 zł Historia łódzkości. Lokalizacja Rynek Starego Miasta, ul Zgierska 12. L ,00 zł Upamiętnienie wydarzenia kulturalnego POLCON Lokalizacja park im. M. Klepacza. L ,00 zł Przebudowa skrzyżowania ul. Tomaszowskiej z ul Kolumny. L ,00 zł Kompleks rekreacyjno-sportowy Aktywni Razem 323. (modernizacja istniejącego boiska szkolnego). Lokalizacja B ,00 zł SP 153, ul. Obr. Westerplatte 28. Szczęśliwy i bezpieczny przedszkolak budowa ogrodu 324. przedszkolnego PM 139, ul. Lniana 21. B ,00 zł Bezpieczna nowoczesna sala gimnastyczna dla dzieci i 325. młodzieży SP 71, ul. Rojna 58c. B ,00 zł Zniesienie barier architektonicznych dotyczy to wykonania nowych wysepek tramwajowych do wsiadania i wysiadania z 326. tramwaju. Lokalizacja ul. Wojska Polskiego przy ul. B ,00 zł Strykowskiej, ul. Wojska Polskiego przy ul. Spornej, ul. Wojska Polskiego przy ul. Głowackiego. Budowa chodnika wzdłuż ul. Grabieniec od nieruchomości 327. położonej przy ul. Kaczeńcowej 6, 6a, 6b w kierunku al. B ,00 zł Pasjonistów.

17 Budowa elektronicznych tablic rozkładu jazdy MPK na 328. przystankach przy Rondzie Lotników Lwowskich. G0065 Budowa szatni z zapleczem sanitarnym również dla osób 329. poruszających się na wózkach inwalidzkich. Lokalizacja G0066 MOSiR, ul. Karpacka 64. Kompleks boisk do sportów plażowych. Lokalizacja 330. G0067 MOSiR, ul. Rzgowska 247. Kryte boiska do sportów plażowych. Lokalizacja MOSiR, 331. G0068 ul. Rzgowska 247. Trener / instruktor sportów plażowych. Lokalizacja 332. G0069 MOSiR, ul. Rzgowska 247. Zabudowa wiat, ławek oraz koszy na śmieci na przystankach komunikacji miejskiej. Lokalizacja działki: P16-42/14, 333. P /59; P24-365/320; P25-71/38, 210/13, 210/17; P26-52/52, 79/2, 79/3, 79/4, 79/32, 79/42, 123/92; P36-25/41. Przebudowa ul. Kozietulskiego w zakresie modernizacji 334. nawierzchni oraz wybudowania kanalizacji deszczowej. P0051 Remont chodnika na ul. Narciarskiej oraz przed PM 151, ul P0052 Narciarska 20/22. Budowa chodnika oraz schodów od przejść dla pieszych na 336. skrzyżowaniu ulic al. Wyszyńskiego / ul. Armii Krajowej do P0053 parkingu przy pawilonie LIDL. Wykonanie instalacji oświetlenia zieleńca przy ul P0054 Wileńskiej 57. Budowa chodnika po między ul. Trójskok z al. Waltera P0055 Janke. Park na Zdrowiu i wszystko jasne! Lokalizacja Park na 339. P0056 Zdrowiu, park im. J. Piłsudskiego. Remont i modernizacja zaplecza sportowego SP P0057 Remont hali sportowej wraz z zapleczem (dawna hala ŁKS, 341. P0058 ul. Pogonowskiego 82). Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego do gier 342. W0063 małych oraz placu zabaw na osiedlu Zarzew przy ul. Nurta- Kaszyńskiego. Plac zabaw dla dzieci z ogrodzeniem, dwoma ławeczkami i stół do ping-ponga, kosz z tablicą do koszykówki (kwadrat 343. W0064 ulic: H. Brodatego, Ziemowita, Hetmańska, Zakładowa). Współpraca szkół łódzkich ze szkołami na Ukrainie skupionych wokół Centrum Dialogu Kostiuchnówka w 344. ramach realizacji programu Partnerstwo bez granic. L0066 Lokalizacja SP 36, SP 164, ZSP 19, SP 173, SP 37, G 43, ZSP 20. Boisko do piłki siatkowej plażowej w ZSP 3 (ul. Kilińskiego /163) czyli plaża nie tylko do leżenia. Lokalizacja S0022 Modernizacja boisk zewnętrznych w ZSP 3, ul. Kilińskiego 346. S /163. Remont frontowej klatki schodowej i elewacji południowej 347. S0024 (lewa oficyna). Lokalizacja ul. Piotrkowska 53. Zieleń w zwartej zabudowie Śródmieścia, ul. Struga / ul S0025 Wólczańska. Boisko wielofunkcyjne na terenie Gimnazjum nr W0065 Lokalizacja ul. Janosika 136 i Chałubińskiego 16. Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka 350. remont parkingów, remont chodników, zmiana organizacji W0066 ruchu, wyniesione przejście dla pieszych ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 7 500,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

18 Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla umożliwienia 351. odprowadzania wód opadowych z 29 ulic osiedla Sikawa. W0067 Lokalizacja ul. Beskidzka, ul. Marmurowa, ul. Brzezińska. Utwardzenie ul. Wendy na terenie osiedla Nowosolna W0068 Utworzenie bezpiecznej strefy wjazdu do wewnątrz osiedla 353. w wyniesionymi przejściami dla pieszych i rowerzystów. W0069 Lokalizacja działki: W35-52/2, W34-137/26, W34-111/2. Utworzenie kładek nad wodociągiem z podjazdami dla 354. wózków, rowerów. Lokalizacja działki: W35-37/23, W35- W /21, W35-215/7. Utworzenie przestrzeni wypoczynkowo-sportoworekreacyjnej. Lokalizacja działki: W35-52/2, W35-50/ W0071 Budowa chodników w Parku nad Jasieniem. Lokalizacja 356. W0072 Skatepark na Widzewie przy Lasku Widzewskim W0073 Lokalizacja działki: 29/38, 29/28. Plac zabaw dla dzieci. Lokalizacja tył bloku na ul. Józefa 358. W Aktywizacja psychoruchowa seniorów. Lokalizacja Dom 359. W0075 Dziennego Pobytu, ul. Grota Roweckiego 30. Wyposażenie w urządzenia do ćwiczeń usprawniających dla 360. seniorów. Lokalizacja Dom Dziennego Pobytu, ul. Grota W0076 Roweckiego 30. Budowa ogrodzenia z siatki na posesji zlokalizowanej przy 361. ul. Żeligowskiego 13. P ,00 zł Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zielonej na odcinku od 362. al. Włókniarzy do pl. Hallera, z dojazdem do ul. 6-go P ,00 zł Sierpnia. Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Unii Lubelskiej na 363. odcinku od ul. Drewnowskiej do ul. Srebrzyńskiej. P ,00 zł Budowa grogi rowerowej wzdłuż ul. Legionów i ul Konstantynowskiej na odcinku od al. Włókniarzy do al. Unii P ,00 zł Lubelskiej. Budowa terenu rekreacyjnego Ścieżki zdrowia Lokalizacja działki: 246/2, 247/1, 247/2 (teren przyległy P ,00 zł do ul. Drewnowskiej pomiędzy ul. Kasprzaka i ul. Okrzei). Dokończenie chodnika na ul. Kolarskiej na odcinku od ul Oszczepowej do ul. Zapaśniczej. P ,00 zł Zadbanie o bezpieczeństwo i ochronę przyrody na terenach 367. leśnych rekreacyjnych na Lublinku, szczególnie okolice P zł stawu Bielice. Zagospodarowanie i modernizacja dziedzińca wewnętrznego 368. (patio) przy SP 6, ul. Kusocińskiego 116. P ,00 zł Plac zabaw dla dzieci z ogrodem (ul. Legionów). Lokalizacja 369. działki: P9-69, P9-104/40. P ,00 zł Sportowe Smulsko Boisko wielofunkcyjne. Lokalizacja 370. działki w obrębie P23: 362/180, 362/183, 91/3, 1756/8, 96/3. P ,65 zł Plac zabaw dla dzieci Małe Smulsko. Lokalizacja działki 371. w obrębie P23: 103/13, 1756/5. P ,70 zł Budowa chodnika od przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu 372. al. Wyszyńskiego / ul. Retkińska w kierunku bloków P ,00 zł mieszkalnych przy ul. Hubala. Budowa parkingu. Lokalizacja działki: 246/1, 248/1, 248/ (teren przyległy do ul. Drewnowskiej pomiędzy ul. P ,00 zł Kasprzaka i ul. Okrzei). Sygnalizacja świetlna na żądanie na ul. Srebrzyńskiej przy 374. markecie NETTO. P ,00 zł 375. Próg zwalniający na ul. Waryńskiego. P ,00 zł Dokończenie oświetlenia ul. Smulskiej na odcinku od ul Kolarskiej do mostu na rzece. P ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6 420,00 zł 9 770,00 zł

19 Miejsce postojowe dla samochodów osobowych przy ul Skrzetuskiego 9. W0077 Remont elewacji budynków przy ul. Narutowicza S0026 Wykonanie projektu podwyższenia przystanku 379. tramwajowego i autobusowego w rejonie pętli tramwajowej S0027 za numerem 130, ul. Narutowicza. Remont chodnika północnej pierzei ul. Narutowicza na 380. odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego. Lokalizacja S0028 Modernizacja terenu posesji ul. Kilińskiego 141. Lokalizacja 381. S0029 Wyposażenie w urządzenie usprawniające rehabilitację 382. ruchową z dolegliwościami u seniorów. Lokalizacja Dom S0030 Dziennego Pobytu, ul. Narutowicza 37. Budowa ogrodzenia. Lokalizacja ogrodzenie wokół boiska 383. należącego do Gimnazjum nr 5, ul. Sienkiewicza 117. S0031 Budowa ogrodzenia. Lokalizacja ogrodzenie przed 384. budynkiem szkoły od strony ul. Sienkiewicza. S0032 Remont Sali gimnastycznej oraz szatni dla uczniów w 385. Gimnazjum nr 5, ul. Sienkiewicza 117. S0033 Modernizacja części boiska szkolnego Gimnazjum nr 5, ul Sienkiewicza 117. S0034 Remont chodnika. Lokalizacja ul. Wierzbowa po str S0035 wschodniej na odcinku od ul. Jaracza do ul. Uniwersyteckiej. Wykup ziemi jest konieczny, aby uczeń był bezpieczny S0036 Lokalizacja działki: S3-39/10, S3-65/4, S4. Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa 389. drogowego dla Osiedla Matejki. Lokalizacja ulice: Tamka, S0037 Matejki, Lubeckiego, Telefoniczna, Palki. Wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia. Lokalizacja skrzyżowania: ul. Piotrkowska / al. Mickiewicza, ul. Piotrkowska i ul. Żwirki / ul. Wigury, ul. Piotrkowska i ul. Radwańska / ul. Brzeźna, ul. Piotrkowska i 390. ul. Stanisława Kostki / ul. Tymienieckiego, ul. Piotrkowska / S0038 ul. Milionowa, ul. Sienkiewicza / al. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza / ul. Nawrot, ul. Sienkiewicza / al. Schillera, ul. Sienkiewicza / ul. Tuwima, ul. Sienkiewicza / ul. Traugutta. Budowa placu zabaw na działce S2-133/25 oraz uregulowanie sprawy wyprowadzania psów na terenie 391. S0039 działki S2-133/14 poprzez postawienie koszy na ekskrementy i regularne ich opróżnianie. Popłyń rikszą przez Łódź. Lokalizacja ul. Piotrkowska, 392. Manufaktura. Księży Młyn, pałac Scheiblera, pałac S0040 Poznańskiego. Parking wewnątrzosiedlowy. Lokalizacja ul. Sienkiewicza 393. tuż przy skrzyżowaniu z ul. Brzeźną, w pasażu S0041 Abramowskiego. Naprawa oraz przystosowanie dla niepełnosprawnych oraz 394. wózków dziecięcych chodników przy przejściach dla S0042 pieszych w okolicy Parku Staromiejskiego. Poprawa bezpieczeństwa i możliwość rekreacji dla 395. mieszkańców Śródmieścia na skwerze przy ul. 6-go Sierpnia S0043 nr 5. Wsparcie funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej przy parafii rzymskokatolickiej św. Józefa, ul. Ogrodowa 22, 396. S0044 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jaracza a 397. S0045 ul. Sterlinga ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,83 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,77 zł

20 Oświetlenie i wymiana sprzętu na placu zabaw przy ul S0046 Tamka 16. Remont muru oporowego z ogrodzeniem plac zabaw przy 399. S0047 ul. Tamka 16. Modernizacja ul. Zamorskiej. Lokalizacja ul. Zamorska na 400. G0070 odcinku od ul. Drzymały do ul. Czahary Wymiana nawierzchni ul. Orkana. G0071 Naprawa torowiska oraz nawierzchni jezdni na 402. skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i al. Śmigłego-Rydza. G0072 Remont budynku PM 106, ul. Astronautów 17. Lokalizacja 403. G0073 Remonty chodników. Lokalizacja ul. Cieszkowskiego 6, 404. ul. Cieszkowskiego 7, ul. Tagore do Ronda Lotników G0074 Lwowskich. Instalacja spowalniaczy na ul. Szenwalda. Lokalizacja 405. G0075 ul. Szenwalda od ul. Tuszyńskiej do ul. Rzgowskiej. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Piotrkowskiej od pl G0076 Niepodległości do ul. Sieradzkiej. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul Przestrzennej od ul. Farnej do ul. Starorudzkiej. Lokalizacja G0077 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pabianickiej od al. Jana 408. G0078 Pawła II do ul. Cieszyńskiej Chodnik w ul. Kanclerskiej. G0079 Boisko wielofunkcyjne z bieżnią lekkoatletyczną przy SP im. Jana Machulskiego, ul. Gałczyńskiego 6. G0080 Międzypokoleniowa ścieżka zdrowia. Lokalizacja ul G0081 Antoniny 18/20 (G22-422/7 i 422/9). Rozbudowa mini kompleksu sportowego przy SP 130 im G0082 Piłsudskiego, ul. Gościniec 1. Park Sielanka miejscem odpoczynku i aktywnej rekreacji dla 413. osób w każdym wieku. Lokalizacja Park Sielanka (G10- G /33). Razem dla Radogoszcza: remont nawierzchni ul. Liściastej Lokalizacja ul. Liściasta od ul. Zgierskiej do al. B0068 Włókniarzy. Razem dla Radogoszcza: park na osiedlu Radogoszcz Wschód. Lokalizacja kwartał ulic: Pstragowa, Nastrojowa, B0069 Łososiowa, Zgierska. Razem dla Radogoszcza: remont nawierzchni ul Nastrojowej. Lokalizacja ul. Nastrojowa od ul. gen. B0070 Sikorskiego do ul. Świtezianki. Wyciągamy dzieci z bramy przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy 417. B0071 Bałuty. Lokalizacja KS Budowlani, ul. Górnicza 5 oraz ul. Krzyżowa 5. Modernizacja wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy ul. Brukowej 22 oraz stworzenie 418. B0072 infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na zalesionym terenie. Ogródek przydomowy dla Domu Dziennego Pobytu :Wrzos 419. B0073 MOPS, ul. Rojna 52. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zgierskiej na odcinku 420. B0074 od ul. Pojezierskiej do ul. Kniaziewicza. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Aleksandrowskiej na 421. odcinku od ul. Wareckiej do ul. Szczecińskiej. Lokalizacja B Odwodnienia ul. Czarnkowskiej 4. B0076 Parking przed posesjami przy ul. Marynarskiej 8 oraz B a ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,13 zł ,00 zł ,00 zł

Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie

Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis Zakup i zainstalowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA LIPIEC 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA LIPIEC 2014 ROKU SPRWOZDNIE Z RELIZJI ZDŃ Z LIPIE 2014 ROKU Lp. 1. 2. Numer i nazwa G0043 Zakup aparatu EEG dla Miejskiej Przychodni Dąbrowa G0039 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie)

Bardziej szczegółowo

Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r.

Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. w rejonie Bałuty Lp. 1. 2. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Bardziej szczegółowo

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys.

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys. Numer Nazwa projektu Krótki opis projektu Opinie Uzasadnienie lub uwagi Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej M 1 Dziesiąta Stara Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Koszt inwestycji wyniesie

Bardziej szczegółowo

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014 l.p nazwa projektu skrócony opis projektu DZIELNICA I STARE MIASTO 1. W Starym Mieście, nowe książki w bibliotece Powiększenie księgozbioru Filii nr 4 i 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Lista projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 wraz z nadanymi kodami projektu.

Lista projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 wraz z nadanymi kodami projektu. Kod projektu 01 02 Lista projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 wraz z nadanymi kodami projektu. Tarnów, 27 maja 2014 r. SPR.3020.7.2014 Nazwa zadania Opis Koszt Osiedle Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Projekty osiedlowe pozytywnie zweryfikowane przez zespół koordynujący

Projekty osiedlowe pozytywnie zweryfikowane przez zespół koordynujący Projekty osiedlowe pozytywnie zweryfikowane przez zespół koordynujący NR DZIELNICA TYTUŁ ZADANIA KOSZT OPIS 7 Brzeziny Wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Zbudowanie altany zadaszonej z oświetleniem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PIERWSZEJ EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Projekty małe

WYNIKI PIERWSZEJ EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Projekty małe WYNIKI PIERWSZEJ EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Projekty małe Projekt M-175 Free wifi in Lublin Bezpłatny miejski internet w Lublinie M-38 Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego w energię

Bardziej szczegółowo

www.skorski.olsztyn.pl

www.skorski.olsztyn.pl WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY OSIEDLOWE OLSZTYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania (w zł) Opis zadania Liczba oddanych punktów Liczba oddanych głosów 4 Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Komputery dla Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie. Skrzyżowanie Goduli Przedszkolna

Komputery dla Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie. Skrzyżowanie Goduli Przedszkolna Wykaz projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego I Okręg wyborczy Lp. Nazwa projektu Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Odnowa i zagospodarowanie parku im. Kozioła Rewitalizacja skweru przy ul. Jaśminów, Różanej,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA.

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA. BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA. Lp. 1 Plac zabaw dla dzieci przy ul.sandomierskiej 160 220 000,00 220 000,00 zadanie dopuszczone do głosowania 2 Budowa ulicy Działkowej na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wszystkich złożonych projektów do I edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy. Nazwa projektu Lokalizacja Opis projektu

Zestawienie wszystkich złożonych projektów do I edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy. Nazwa projektu Lokalizacja Opis projektu Zestawienie wszystkich złożonych projektów do I edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy Nr Nazwa Lokalizacja Opis 1 Jaskinia solna Park Czartoryskich Cel leczniczy. 2 Mini "ZOO" objazdowe Błonia Miejskie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ PROPOZYCJI ZADAŃ ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ PROPOZYCJI ZADAŃ ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015 lp Numer projektu PRZYJĘTY 1 BO.OM.2/15 2 BO.OM.3/15 3 BO.OM.4/15 Tytuł projektu Aktywny Kraków: darmowe zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych prowadzone pod okiem instruktorów na terenie krakowskich

Bardziej szczegółowo

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE INWESTYCYJNY TORUŃ DZIAŁANIA, PLANY, ZAMIERZENIA DO ROKU 2022 ZASADY PLANOWANIA, FINANSE Spotkanie informacyjne, 31 stycznia 2013 r. Studium uwarunkowań i kierunków PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł)

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł) WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 lp Numer projektu Tytuł projektu Przedmiot projektu Szacunkowy koszt (w zł)

Bardziej szczegółowo

l.p nazwa propozycji zadania skrócony opis propozycji zadania koszt zadania w PLN ZADANIA O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM

l.p nazwa propozycji zadania skrócony opis propozycji zadania koszt zadania w PLN ZADANIA O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM LISTA PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH POD GŁOSOWANIE MIESZKANEK I MIESZKAŃCÓW KRAKOWA l.p nazwa propozycji zadania skrócony opis propozycji zadania koszt zadania w PLN 1 2 Chodnik wzdłuż ul. Nad Strugą Wykonanie

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2014 rok Akceptuję Listopad 2013 r. SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania

Bardziej szczegółowo

P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO

P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO Zły stan dróg, chodników i przejść pieszych, potrzeba kapitalnego remontu. Brak połączenia Mysłowic z DTŚ. Brak obwodnicy miasta na kierunku Kraków

Bardziej szczegółowo

Obszar. Kwota lp Dzielnica Wnioskodawca Tytuł projektu tematyczny. wnioskowana. 90 000 zł Pozytywna. 90 000 zł Negatywna

Obszar. Kwota lp Dzielnica Wnioskodawca Tytuł projektu tematyczny. wnioskowana. 90 000 zł Pozytywna. 90 000 zł Negatywna Obszar Kwota lp Dzielnica Wnioskodawca Tytuł projektu Krótki opis Ocena projektu tematyczny wnioskowana 1 Boguszowice Osiedle Daniel Schuchmielski, Kamil Szumiak, (grupa mieszkańców) publiczna Modernizacja

Bardziej szczegółowo

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.3644.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 25 września 2014 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu I.1 MZD I.2 MZD Dział:

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY OSIEDLOWE. 50 000 zł Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Kanta a Mroza.

PROJEKTY OSIEDLOWE. 50 000 zł Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Kanta a Mroza. PROJEKTY OSIEDLOWE Nr Dzielnica Tytuł zadania Koszt Opis projektu 7 Brzeziny Zagospodarowanie placu między ul. Wawrzyczka - Bloka Zbudowanie altany zadaszonej z oświetleniem. Uzupełnienie terenu o nowe

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 Lubaczów 2006 Przedstawiamy Państwu Informator Inwestycyjny Miasta Lubaczowa. Publikacja ta ma przybliżyć mieszkańcom zakres działań inwestycyjnych i

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2013

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2013 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2007 r. latach 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Rewitalizacja poprzez przywrócenie wartości historycznej miastu Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Obiekt przeznaczony będzie do wykorzystania jako scena letnia teatralna, altana dla rodziców, parkiet taneczny itp..

Obiekt przeznaczony będzie do wykorzystania jako scena letnia teatralna, altana dla rodziców, parkiet taneczny itp.. L.p. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu Lokalizacja Wartość projektu ALEKSANDRÓW Budowa wielofunkcyjnej altany - sceny na placu zabaw Od judo do karate- Ju-jitsu Budowa siłowni plenerowej Wróć

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo