PRZEBUDOWA I ADAPTACJA PRZYZIEMIA I PIWNIC BUDYNKU WIELKIEJ ZBROJOWNI W GDAŃSKU PROJEKT BUDOWLANY KWIECIEŃ 2013 REW A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEBUDOWA I ADAPTACJA PRZYZIEMIA I PIWNIC BUDYNKU WIELKIEJ ZBROJOWNI W GDAŃSKU PROJEKT BUDOWLANY KWIECIEŃ 2013 REW A"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU I PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.2 Przeznaczenie obiektu 1.3 Program użytkowe obiektu Warsztaty Biuro wielkiej zbrojowni Wiatrołapy Klatka schodowa nr Klatka schodowa nr Klatka schodowa nr Okna 1.4 Program piwnic 2. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 2.1 Prace konserwatorskie i zmiany budowlane Przyziemie Piwnice 3. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU BUDOWLANEGO 4. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 7. TABELA POWIERZCHNI 8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 1

2 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU I PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU Powierzchnia terenu 2106,58m2 Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku 2106,58m2 Powierzchnia całkowita parteru istniejącego budynku 2106,58m2 Powierzchnia użytkowa : przyziemia 1741,50m2; piwnic 1368,50 m2; razem: 3110,00m2 Szerokość elewacji frontowej od ulicy Tkackiej 38,43 m Szerokość elewacji frontowej od Targu Węglowego 39,42m Wysokość budynku : według stanu istniejącego Kubatura budynku przyziemia 8780 m3; piwnice 6470 m3, razem: m3 Ilość kondygnacji : zakres opracowania dotyczy poziom Przyziemia i poziom Piwnic Wielkiej Zbrojowni. 1.2 PRZEZNACZENIE OBIEKTU Budynek "Wielkiej Zbrojowni" o wysokości dwóch i pół kondygnacji jest podzielony w sposób następujący : poziom piwnic, przyziemia, pierwszy piętro drugie piętro i poddasze. Obiektem opracowania jest przebudowa i adaptacja przyziemia i piwnic budynku Wielkiej Zbrojowni, pozostałe piętra i pomieszczenia ASP są poza zakresem opracowania. Akademia stworzyła niezwykle atrakcyjny program funkcjonalny dla parteru i piwnic Wielkiej Zbrojowni. Program ten zakłada różnorodność, uzupełnianie się i przenikanie bardzo różnych funkcji zarówno w przyziemiu jak i w piwnicach Zbrojowni: różne przestrzenie wystawiennicze, pracownie warsztatowe otwarte dla publiczności i zainteresowanych, przestrzeń dla aktywizacji gospodarczej czy biznesowej studentów i artystów, przestrzenie dla działań performatywnych, księgarnię, czytelnie, sale konferencyjne, przestrzenie dla działań muzycznych, powierzchnie gastronomiczne itd. 1.3 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU Program "Wielkiej Zbrojowni" na poziomie Przyziemia zawiera: Piętnasto kolumnową, wielofunkcyjna, otwartą przestrzeń ekspozycyjną do dowolnej aranżacji. Siedem pomieszczeń przeznaczonych na sale warsztatowe. Kawiarnia z czytelnią-księgarnią. Biuro "Wielkiej Zbrojowni". Recepcja "Wielkiej Zbrojowni". Rozszerzony, otwarty dostęp do podziemia umożliwiający niezależny dostęp do podziemia od zewnątrz od strony ulicy Tkackiej na osi ulicy Piwnej i od Targu Węglowego. Przejście umożliwiające bezpośredni dostęp do klatki północnej budynku Akademii Sztuk Pięknych. Cztery wydzielone z przestrzeni wnętrza wiatrołapy zapewniają izolację wnętrza obiektu od strony zewnętrznej. Cztery historyczne bramy przewidziane do odrestaurowania nie są obecnie szczelne. Zaplecza sanitarne. 2

3 1.3.1 WARSZATY- POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNO-ZAWODOWE Wzdłuż elewacji wschodniej i zachodniej sali piętnastu kolumn zlokalizowano warsztaty. Warsztaty przeznaczone są do celów naukowych: zajęć dydaktycznych ze studentami z czasowym pobytem do czterech godzin, jako miejsce ekspozycji lub prac studentów. W pojedynczej sali przewiduje się prowadzenie zajęć warsztatowych przez dwóch prowadzących dla około dziesięciu studentów. Pomieszczenia te nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi. Przegrody oddzielające warsztaty stanowią wieloboczną sztywną przez swoją formę, szklaną ściankę działową o konstrukcji stalowej do wysokości około 2,20m, nad którymi umieszczone są w nadprożu ażury zapewniające wrażenie ciągłości przestrzeni. W głębi warsztatów wzdłuż północnej i południowej ściany Wielkiej Zbrojowni zlokalizowany jest korytarz przejście pozwalające na modulowanie wielkości i ich niezależnego dostępu do budynku Akademii Sztuk Pięknych. Dla każdego warsztatu przewidziano wolno stojące wyspy techniczne mieszczące niezbędne media dla funkcjonowania warsztatów: Dostęp do wody bieżącej. Dostęp do wyciągu (możliwość instalowania narzędzi wymagających odprowadzenia zużytego powierza). Instalacja elektryczna siły, jedno i trójfazowa. Nie przewiduje się działalności, która może spowodować wprowadzenie zanieczyszczeń do atmosfery BIURO WIELKIEJ ZBROJOWNI. Biuro Wielkiej Zbrojowni przewidywane jest jako miejsce pracy dla czterech osób. Jako pomieszczenie przeznaczone jest do stałego pobytu ludzi, zapewniając wymagany przez warunki techniczne stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi, co najmniej 1: WIATROŁAPY Powojenne stalowo-drewniane bramy wejściowe zachowane są w dość dobrym stanie i wymagają jedynie remontu. Jednak w zakresie tego remontu nie jest możliwie doprowadzenie bram do stanu szczelności termicznej. W związku z tym, projektuje się cztery wiatrołapy, które mają zapewnić szczelność oraz stabilność termiczną obiektu. Zaproponowana szklana ścianka i przekrycie poziome na konstrukcji stalowej o wysokości około 3m nie ingeruje w historyczną tkankę sklepień KLATKA SCHODOWA NR 2 Istniejąca i zaadoptowana klatka schodowa nr 2 jest zlokalizowana pomiędzy dwiema historycznymi bramami wzdłuż zachodniej elewacji Wielkiej Zbrojowni i wpisuje się w obrys wtórnej, istniejącej płyty żelbetowej. Nowo projektowana klatka schodowa nr 2 wyposażona w windę zapewnia dostęp do poziomu piwnic dla osób niepełnosprawnych przybywających od strony Targu Węglowego KLATKA SCHODOWA NR 3 Zaprojektowana klatka schodowa nr 3, na wzór klatki schodowej nr 2, jest również usytuowana pomiędzy dwiema historycznymi bramami wzdłuż wschodniej elewacji Wielkiej Zbrojowni. Zaprojektowana klatka schodowa nr 3 pozwala odtworzyć od strony ulicy Tkackiej historyczny dostęp do poziomu piwnic, który był w przeszłości zapewniony przez dwa istniejące, historyczne biegi schodów, których nie można dopasować do dzisiejszych wymagań funkcjonalnych. 3

4 Nowo projektowana klatka schodowa nr 3 wyposażona w windę zapewnia dostęp do poziomu piwnic dla osób niepełnosprawnych przybywających od strony ulicy Tkackiej, Starego Miasta. Zaproponowana w ten sposób komunikacja pionowa łącząca Przyziemie z Piwnicami tworzy układ przestrzenny symetryczny i podporządkowany piętnasto kolumnowej części centralnej KLATKA SCHODOWA NR 1 Klatka schodowa nr 1 zostaje jedynie wyposażona w windę dla potrzeb pięter Budynku Wielkiej Zbrojowni OKNA Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi wydanymi w dniu r ustalano że, ponieważ w budynku nie zachowała sie oryginalna stolarka okienna, dopuszcza się jej wymianę pod warunkiem zachowania jej wymiarów, podziałów okiennych, grubości przekrojów i profili poszczególnych elementów. 1.4 PROGRAM PIWNIC Dwa trakty do działań performatywnych i wystawowych. Wielofunkcyjna sala konferencyjna dla pięćdziesięciu osób, Pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Hall wejściowy umożliwiający komunikację z klatką północną budynku Akademii Sztuk Pięknych. Hall wejściowy umożliwiający dostęp do poziomu Przyziemia. Zaplecze sanitarne. Schody istniejące stanowiące drogę ewakuacyjną bezpośrednio na ulicę Tracką. 2. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO Planowane prace budowlano - remontowe powinny osiągnąć dwa podstawowe cele: Przywrócenie obiektom wyglądu w miarę możliwości zbliżonego do pierwotnego, opierając się na wartościach estetycznych, rozwiązaniach przestrzenno formalnych zamierzonych przez projektanta oraz budowniczego Arsenału. Usunięcie przyczyn destrukcji oraz zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem. Planowane prace remontowe powinny być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi ZN AK wydanymi w dniu r., oraz z decyzją z dnia,oraz z orzeczeniem technicznym z programem prac konserwatorskich opracowanymi przez Dr Ewę Jachnicką i inż. Ryszarda Kowalskiego. 2.1 PRACE KONSERWATORSKIE I ZMIANY BUDOWALNE PRZYZIEMIE Remont tynków w sklepieniach i remont wątków ścian ceglanych zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi z Komisji Konserwatorskiej oraz z technologią opisaną w programie prac 4

5 konserwatorskich: orzeczeniem technicznym z programem prac konserwatorskich opracowanych przez Dr Ewę Jachnicką i inż. Ryszarda Kowalskiego. Konserwacja czterech historycznych bram wejściowych i ich nadproży do budynku zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi z Komisji Konserwatorskiej oraz z technologią opisaną w programie prac konserwatorskich: orzeczeniem technicznym z programem prac konserwatorskich opracowanych przez Dr Ewę Jachnicką i inż. Ryszarda Kowalskiego. Posadzka kamienna z granitu zbliżonego do kamienia istniejących słupów z spoinami przepuszczającymi parę wodną. Podział posadzki definiowany przez moduł piętnastu filarów. Posadzka zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi z Komisji Konserwatorskiej oraz z technologią opisaną w programie prac konserwatorskich: orzeczeniem technicznym z programem prac konserwatorskich opracowanych przez Dr Ewę Jachnicką i inż. Ryszarda Kowalskiego. Podłoże podłogi wykorzystane dla przeprowadzenia instalacji wentylacji nawiewno wywiewnej i kanałów elektrycznych. Na poziomie posadzki umieszczone są punkty elektryczne, gniazda wielofunkcyjne, punkty montażowe dla słupków wystawowych, kraty wentylacyjno grzewcze oraz pokrywy rewizyjne PIWNICE Proponujemy wyburzenie ścian działowych z okresu przełomu XIX i XX wieku i z okresu powojennego po 1945 roku na podstawie badań dr Ewy Jachnickiej. Zabezpieczenie tynków w sklepieniach i wątku ceglanego zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi z Komisji Konserwatorskiej oraz z technologią opisaną w programie prac konserwatorskich: orzeczeniem technicznych z programem prac konserwatorskich opracowanych przez Dr Ewę Jachnicką i inż. Ryszarda Kowalskiego. Przystąpienie do odsalania i osuszania zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi z Komisji Konserwatorskiej oraz z technologią opisaną w programie prac konserwatorskich: orzeczeniem technicznym z programem prac konserwatorskich opracowanych przez Dr Ewę Jachnicką i inż. Ryszarda Kowalskiego. Posadzka wykonana z bruku ceglanego na zaprawie wapiennej, otwarta dyfuzyjnie. Instalacja wentylacji nawiewno wywiewnej w kanałach pod posadzką, kanały elektryczne poprowadzone pod posadzką. 3. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU BUDOWLANEGO Projekty konstrukcji i instalacji wykonane są zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi oraz z technologią opisaną w programie prac konserwatorskich: orzeczeniem technicznym z programem prac konserwatorskich opracowanych przez Dr Ewę Jachnicką i inż. Ryszarda Kowalskiego. Przeprowadzenie instalacji nie zmieni charakteru historycznych wnętrz: Wentylacja podtrzymująca wartość istniejącego klimatu i ograniczająca zawilgacanie murów. Instalacje elektryczne, instalacje wentylacji zostaną wprowadzone w grubości istniejących warstw posadzkowych i w elementach wyposażenia wnętrza w piwnicy i na parterze. Przewiduje się prowadzenie projektowanych instalacji przez istniejące przebicia w ścianach i stropach obiektu. Obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje: 5

6 Instalacja wody pitnej. Kanalizacja rozdzielcza sanitarna. Centralne ogrzewanie podłogowe na poziomie przyziemia i piwnic. Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna. Instalacja elektryczna zasilania i oświetlenia. Instalacje telefoniczne. Instalacje nagłaśniające. Instalacja telewizji użytkowej. Instalacje alarmowe: alarmu pożaru/sap/, antywłamaniowa. UPS, sieć komputerowa. Urządzenia przeciwpożarowe: instalację hydrantów, instalację DSO, instalację oświetlenia ewakuacyjnego, instalację systemu sygnalizacji pożaru. Projekt instalacji przewiduje zlokalizowanie czerpni i wyrzutni na dziedzińcu od strony północnej obok sześciobocznej klatki schodowej na miejscu istniejącej instalacji z lat wcześniejszych, w celu wykorzystania istniejących przebić w ścianach zewnętrznych obiektu. Szczegółowe informacje w tomie II KONSTRUKCJA i w TOMIE III INSTALACJE 4. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Przyziemie cztery wejścia w postaci historycznych bram bez schodów zewnętrznych, dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Piwnice nowo projektowane klatki schodowe nr 2 i nr 3 wyposażone w windy o wymiarach dostosowanych do potrzeb dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toalety - nowo projektowane zespoły sanitarne wyposażony są w toaletach o wymiarach dostosowanych do potrzeb dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich 5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU Szczegółowe informacje w TOMIE III A INSTALACJE 6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO Szczegółowe informacje w TOMIE IIIA INSTALACJE 6

7 8. TABELA POWIERZCHNI PRZYZIEMIE NR FUNKCJA RODZAJ POSADZKI M PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZA DO 200OS. POSADZKA KAMIENNA 921,00 m² 0.02 WARSZTAT DO 12 OS. POSADZKA KAMIENNA 72,40 m² 0.03 HALL POSADZKA KAMIENNA 72,30 m² 0.04 WARSZTAT DO 12 OS. POSADZKA KAMIENNA 71,80 m² 0.05 WARSZTAT DO 12 OS. POSADZKA KAMIENNA 70,80 m² 0.06 KOMUNIKACJA POSADZKA BETONOWA 14,10 m² 0.07 WC DAMSKI GRES 3,50 m² 0.08 WC MĘSKI GRES 6,20 m² 0.09 BIURO DO 4 OS. POSADZKA KAMIENNA 20,40 m² 0.09 RECEPCJA POSADZKA KAMIENNA 27,60 m² 0.11 WIATROŁAP POSADZKA KAMIENNA 14,80 m² 0.12 HALL POSADZKA KAMIENNA 24,00 m² 0.13 WIATROŁAP POSADZKA KAMIENNA 14,80 m² 0.14 KAWIARNIA POSADZKA KAMIENNA 66,70 m² 0.15 WC GRES 4,60 m² 0.16 WARSZTAT DO 12 OS. POSADZKA KAMIENNA 67,00 m² 0.17 WARSZTAT DO 12 OS. POSADZKA KAMIENNA 71,80 m² 0.18 WARSZTAT DO 12 OS. POSADZKA KAMIENNA 72,00 m² 0.19 WARSZTAT DO 12 OS. POSADZKA KAMIENNA 72,10 m² 0.20 WIATROŁAP POSADZKA KAMIENNA 14,80 m² 0.21 HALL POSADZKA KAMIENNA 24,00 m² 0.22 WIATROŁAP POSADZKA KAMIENNA 14,80 m² RAZEM 1741,50 m² PIWNICE NR FUNKCJA RODZAJ POSADZKI M HALL WEJŚCIOWY CEGŁA BRUKOWA 123,30 m² 1.02 SALA KONFERENCYJNA DO 50 OS. CEGŁA BRUKOWA 162,70 m² 1.03 ZAPLECZE KAWIARNI GRES 13,20 m² 1.04 PRZEDS. EWAKUACYJNY CEGŁA BRUKOWA 20,80 m² 1.05 HALL WEJŚCIOWY CEGŁA BRUKOWA 57,40 m² 1.06 PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZA DO 100 OS. CEGŁA BRUKOWA 287,20 m² 1.07 HALL WEJŚCIOWY CEGŁA BRUKOWA 47,40 m² 1.08 PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZA DO 100 OS. CEGŁA BRUKOWA 383,90 m² 1.09 PRZEDS. EWAKUACYJNY CEGŁA BRUKOWA 20,10 m² 1.10 POM.DLA ELEKTRYKA GRES 4,40 m² 1.11 TELETECHNIKA GRES 4,80 m² 1.12 POMIESZCZENIE POMOCNICZE CEGŁA BRUKOWA 13,00 m² 1.13 PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZA CEGŁA BRUKOWA 63,20 m² 1.14 KOMUNIKACJA GRES 25,70 m² 1.15 WĘZEŁ C.O. GRES 17,40 m² 1.16 POM.PORZĄDK. GRES 10,20 m² 1.17 PRZEPOMP.\PŚCIEKÓW GRES 4,20 m² 1.18 TOALETA NP. GRES 5,00 m² 7

8 1.19 TOALETA MĘSKA GRES 32,50 m² 1.20 TOALETA DAMSKA GRES 33,30 m² 1.21 POMIESZCZENIE POMOCNICZE POSADZKA BETONOWA 21,30 m² 1.22 POMIESZCZENIE POMOCNICZE POSADZKA BETONOWA 17,50 m² RAZEM 1368,50 m² SUMA 3110,00 m² Autor: Arch. Stanisław Fiszer St-448/89 Sprawdzający: Arch. Piotr Bujnowski Wa-235/01 8

9 7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 9

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU ZAMAWIAJĄCY Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

266044 ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY W CIESZYNIE

266044 ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY W CIESZYNIE ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY W CIESZYNIE - OPIS KONCEPCJI URBANISTYKI - OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTURY CZĘŚĆ URBANISTYCZNA Istniejące zagospodarowanie Teren opracowania konkursowego położony jest w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo