Program funkcjonalno-użytkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program funkcjonalno-użytkowy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj wymiany Elewacji fasad aluminiowo szklanych oraz wewnętrznych ścian aluminiowo szklanych,ślusarki okiennej i drzwiowej elewacji, wiatrołapów z drzwiami automatycznymi przesuwnymi, drzwi dwuskrzydłowych rozwiernych ewakuacyjnych dla obiektu hali dworca kolejowego Warszawa Centralna Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr w Sądzie Rejonowym dla m.st. W-wy XII Wydz. Gosp., REGON ; o kapitale zakładowym spółki: zł, w całości wpłaconym, w którym wszystkie akcje objęte są przez Skarb Państwa, Konto bankowe: Citibank handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr Dokładny adres do korespondencji: PKP S.A. Centrala Departament Inwestycji Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa Lokalizacja prac i dostaw: Budynek dworca kolejowego Warszawa Centralna (adres: Aleje Jerozolimskie 54, Warszawa) w następujących obszarach: Hala Główna Osoba przygotowująca: Radosław Włodkiewicz Departament Inwestycji PKP S.A. Data opracowania: wrzesień 2014 r. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia Roboty inżynieryjne i budowlane, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Roboty budowlane, Montaż konstrukcji metalowych Strona 1

2 Spis treści I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 4 1. Zakres przedmiotu umowy 4 2. Harmonogram realizacji zamówienia 7 3. Opis i charakterystyczne parametry obiektu 8 A) Ogólny cel realizacji projektu 8 B) Ogólny opis obiektu dworca kolejowego Warszawa Centralna 9 C) Charakterystyczne parametry obiektu 9 4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 11 a) Okna oraz fasada szklana Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe i wymagania Zamawiającego w zakresie wymienianych elementów 13 A) Wymagania ogólne 13 B) Wymagania dot. przegród zewnętrznych, tj. fasad aluminiowo szklanych,ślusarki okiennej drzwiowe13 C) Wymagania w zakresie kompleksowej wymiany fasad aluminiowo szklanych ślusarki okiennej,drzwiowej,klap dymowych będących integralną częścią fasady szklanej na Hali dworca kolejowego Warszawa Centralna 14 II. Wymagania w stosunku do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia Wymagania podstawowe oraz ogólne wytyczne dot. sposobu realizacji przedmiotu zamówienia Wymagania dot. warunków i sposobu prowadzenia prac przez Wykonawcę Wymagania dot. Transportu poziomego i pionowego oraz dostaw materiałów Wymagania dot. zagospodarowania i utrzymania terenu budowy,zabezpieczenia terenu budowy oraz zasad BHP Wymagania dot. realizacji robót budowlanych Wymagania dot. robót wykończeniowych Wymagania dot. usuwania pozostałości z terenu dworca Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej i powykonawczej Wymagania w zakresie usługi serwisu i konserwacji w okresie gwarancji 22 III. Odbiory Odbiór dokumentacji 21 A) Odbiór dokumentacji powykonawczej Odbiór końcowy realizacji Umowy Wymagania dot. robót zanikających Wymagania ogólne dotyczące odbiorów Zasady płatności 25 IV. Część informacyjna 26 Strona 2

3 1. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 26 1) Ustawy: 26 2) Rozporządzenia: Informacje uzupełniające 27 V. Załączniki dokumentacja obiektu (w wersji elektronicznej): 27 Strona 3

4 I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1. Zakres przedmiotu umowy Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj wymiany elewacji fasad aluminiowo szklanych oraz wewnętrznych ścian aluminiowo szklanych,ślusarki okiennej i drzwiowej elewacji, wiatrołapów z drzwiami automatycznymi przesuwnymi, drzwi dwuskrzydłowych rozwiernych ewakuacyjnych, klap dymowych elewacyjnych w obiekcie hali dworca kolejowego Warszawa Centralna przy Al. Jerozolimskich 54, , Warszawa. Szczegółowy zakres prac Wykonawcy: a) Opracowanie, wykonanie dokumentacji projektowej dla całości wykonywanych prac określonych w poniższych punktach szczegółowego zakresu prac Wykonawcy. b) Wymiana elewacji wschodniej,zachodniej,południowej,północnej (demontaż istniejących i montaż nowych) fasad aluminiowo szklanych na obiekcie dworca kolejowego Warszawa Centralna. c) Wykonanie w nowych fasadach aluminiowo szklanych elewacji,klap oddymiających wraz z siłownikami,. Lokalizacja,ilość, wielkość, zgodna z założeniami ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dworca stanowiąca załącznik nr 1 do PFU. Łączne czynne powierzchnie oddymiania: Elewacja północna łącznie 28m² Elewacja południowa łącznie 28m² Elewacja wschodni łącznie 7,5m² Elewacja wschodni łącznie 7,5m² d) Wymiana ( demontaż istniejących i montaż nowych ) ścian aluminiowo szklanych wewnętrznych obiektu dworca we wskazanych poniżej lokalizacjach: Ściany aluminiowo szklane wydzielające pomieszczenie poczekalni na poziomie + 1 antresoli zachodniej hali dworca na pełną wysokość w osiach: ściana wschodnia 14-16/B1- pomiędzy osiami B/A2,ściana północna 12-14/B1.Wykonanie w ścianie północnej 2 zestawów drzwi aluminiowo szklanych, dwuskrzydłowych wachlarzowych,zamykanych na klucz z ryglowaniem w podłodze. Ściany aluminiowo szklane, wydzielające pomieszczenie tzw. dawnej apteki na antresoli zachodniej poziom +1 na pełną wysokość w osiach: ściana wschodnia 14-16/ pomiędzy osiami D1/D-C2, ściana południowa w osi C2 pomiędzy osiami 12/16.Wykonanie w ścianie południowej otworu pod drzwi o szerokości ok 1,7m x2,2m. Finalny wymiar Zamawiający przekaże na etapie realizacji dokumentacji projektowej przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.2 komplety drzwi istniejące jednoskrzydłowe w tej ścianie,należy zdemontować bez odtworzenia w nowej ścianie ) Ściany aluminiowo szklane wydzielające pomieszczenie PKP Intercity na poziomie poziom 0 hali dworca wykonane na pełną wysokość w osiach: ściana wschodnia 14-16/C2- pomiędzy osiami D/D1,ściana południowa /C2.Wykonanie w ścianie wschodniej dwóch zestawów drzwi dwuskrzydłowych rozwieranych aluminiowo szklanych odwzorowując wymiary i kształt istniejących drzwi. e) Dostawa, wymiana(demontaż istniejących i montaż nowych) zestawów 4 kompletów drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych wejściowych ewakuacyjnych przesuwnych automatycznych w przedsionkach wejściowych do hali dworca od strony wschodniej,wraz z automatyką i sterowaniem. Wymiana ( demontaż istniejącej i montaż nowej )konstrukcji aluminiowo szklanych ścian i sufitów przedsionków wejściowych od strony wschodniej. Strona 4

5 Wymiana (demontaż istniejących i montaż nowych ) w przedsionkach wejściowych od strony wschodniej sufitów panelowych aluminiowych podwieszanych z zachowaniem zbliżonego podziału i wymiarów do istniejących paneli. Kolor z palety ral wymiana (demontaż istniejących i montaż nowych ) opraw oświetleniowych sufitowych zbliżonych kształtem,typem, kolorem do istniejących opraw oświetleniowych w nowych sufitach panelowych przedsionków wejściowych od strony wschodniej. demontaż i ponowny montaż czujek pożarowych zamontowanych do sufitów przedsionków wejściowych od strony wschodniej. demontaż i ponowny montaż kurtyn powietrznych oraz informacji wizualnych zamocowanych do konstrukcji ścian przedsionków wejściowych od strony wschodniej. Podłączenie systemu sterowania drzwi do istniejącego zasilania i systemu SAP. Wykonanie pomiarów instalacji oraz przetestowanie funkcjonowania drzwi w tym próby ppoż. f) Wymiana (demontaż istniejących i montaż nowych) zestawów 8 kompletów drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych wejściowych ewakuacyjnych przesuwnych automatycznych do hali dworca. Demontaż starych,montaż nowych konstrukcji aluminiowo szklanych ścian i sufitów przedsionków wejściowych od strony południowej i północnej ( lokalizacja i układ ) wg nowego rysunku tj. projektu budowlanego estetyzacji dworca, rzutu poziomego 0,00m, stanowiący załącznik nr 1 do PFU. Ściany aluminiowo szklane w nowym układzie mają mieć wysokość 4,00m. Montaż nowych przedsionków zmniejszonych zgodnie z rysunkiem rzut hali głównej dworca PKP DWC-PW-120 załącznik nr 1 demontaż i ponowny montaż kurtyn powietrznych oraz informacji wizualnych zamocowanych do konstrukcji ścian przedsionków wejściowych od strony południowej i północnej. Wymiana (demontaż istniejących i montaż nowych ) w przedsionkach wejściowych od strony południowej i północnej sufitów panelowych aluminiowych podwieszanych z zachowaniem zbliżonego podziału i wymiarów do istniejących paneli. Kolor z palety ral Wymiana (demontaż istniejących i montaż nowych ) opraw oświetleniowych sufitowych zbliżonych kształtem,typem, kolorem do istniejących opraw oświetleniowych w nowych sufitach panelowych przedsionków wejściowych od strony południowej i północnej. demontaż i ponowny montaż czujek pożarowych zamontowanych do sufitów przedsionków wejściowych od strony południowej i północnej. demontaż i ponowny montaż kurtyn powietrznych oraz informacji wizualnych zamocowanych do konstrukcji ścian przedsionków wejściowych od strony południowej i północnej. Podłączenie systemu sterowania drzwi do istniejącego zasilania i systemu SAP. Wykonanie pomiarów instalacji oraz przetestowanie funkcjonowania drzwi w tym próby ppoż. g) Drzwi automatyczne przesuwne o których mowa w punkcie f należy poszerzyć w stosunku do istniejących drzwi do szerokości 200cm oraz wysokość 2,20m w świetle przejścia drzwi, zgodnie z rysunkiem rzut hali głównej dworca PKP DWC-PW-120 załącznik nr 1. h) Dostawa i montaż na elewacji południowej i północnej dwóch nowych zestawów drzwiowych aluminiowo szklanych dwuskrzydłowych rozwiewnych(o szerokości maksymalnej wynikającej z rozstawu dwóch słupów nośnych 2,20m) wraz siłownikami z modułami sterującymi,automatyką i sterowaniem - lokalizacja zgodnie z rysunkiem rzutu poziomego 0,00m stanowiący załącznik nr 1 do PFU. Strona 5

6 i) Demontaż i ponowny montaż 2 rolet ażurowych zlokalizowanych na ścianie aluminiowo szklanej wewnętrznej zachodniej-wejście do lokalu komercyjnego na poziomie +1 antresoli zachodniej z poczekalni dworca. j) Demontaż istniejącego oraz dostawa i montaż nowego zestawu drzwiowego wraz z ścianką boczną pełną i naświetlem na poziomie 0,00m elewacji od strony zachodniej pomieszczenia strefy dostaw,pomiędzy osiami C2-C1/8-10.Należy pamiętać,że ścianka pełna ma być wykonana np. z paneli aluminiowych z wkładem termicznym.współczynnik przenikania ciepła zgodny z aktualnymi obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. k) Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczania na elementach fasady aluminiowo szklanej (tj. powierzchniach szklanych oraz ryglach poziomych fasady od strony zewnętrznej a także na szybach drzwi przesuwnych, rozwiernych )atestowanej folii klejonej, reklamowej typu one way vision o grubości 180 mikronów,oraz folii klejonej monometrycznej o grubości 100mikronów. l) Wymiana (demontaż istniejących,montaż nowych) ścian fasad elewacyjnych aluminiowych z wypełnieniem pełnym (np. z paneli aluminiowych z wkładem termicznym) wraz z naświetlami okiennymi powyżej tych ścian zlokalizowanych na poziomie +2 pomieszczeń węzłów cieplnych zlokalizowanych na antresoli zachodniej, wschodniej obiektu dworca stanowiących integralną cześć elewacji. Współczynnik przenikania ciepła dla wypełnień z wkładem termicznym zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami tj. warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. m) Wymiana (demontaż istniejącej montaż nowej) pozostałej ślusarki aluminiowej szklanej okiennej i drzwiowej, (w tym drzwi stalowe, aluminiowo szklane),które nie są integralnymi elementami fasad aluminiowo szklanych lecz częścią elewacji budynku. n) Renowacja słupów konstrukcyjnych nośnych stalowych elewacji wykonanych z dwuteowników I230 w zakresie, czyszczenia, przygotowania pod malowanie, malowanie antykorozyjne ( stopień korozyjności C3) tylko i wyłącznie od strony zewnętrznej półki dwuteownika tj. styk mocowania obecnej ślusarki aluminiowo szklanej ze słupem w kolorze istniejących słupów. Jeżeli Wykonawca zamierza wykorzystać inne elementy istniejącej podkonstrukcji elewacji szklanej,należy przeprowadzić renowację tych elementów w zakresie wyszczególnionym w zdaniu poprzednim. o) Renowacja całych słupów konstrukcyjnych nośnych stalowych elewacji pomieszczeń wentylatorni na poziomie +2 od strony zachodniej i wschodniej w zakresie, czyszczenia, przygotowania pod malowanie, malowanie antykorozyjne ( stopień korozyjności C3) p) Skucie starej posadzki (płytki lastryko) na balkonach i cokołach zewnętrznych zlokalizowanych wzdłuż Elewacji północnej i południowej na wysokości poziomu +1 obiektu dworca. q) Wykonanie nowej posadzki na balkonach i cokołach zewnętrznych o których mowa w punkcie p z płytek granitogresowych mrozoodpornych w kolorze zbliżonym do istniejącej posadzki na hali dworca. r) Czyszczenie chemiczne i renowacja balustrad oraz innych elementów balkonów tj obróbek blacharskich cokołów, znajdujących się na poziomie + 1 na zewnątrz elewacji dworca wzdłuż elewacji południowej i północnej. s) Rozbiórka ściany zewnętrznej elewacyjnej murowanej z cegły dziurawki,częściowo z bloczków gazobetonowych wraz z istniejącymi okładzinami kamiennymi tej ściany,zlokalizowanej na poziomie 0,00m obiektu dworca, od strony wschodniej w osiach B2 C2/pomiędzy osią t) Dostawa i montaż Fasady aluminiowo szklanej w miejscu rozbieranej ściany murowanej o której mowa w punkcie s. Strona 6

7 u) Zakres fasad aluminiowo szklanych,ścian wewnętrznych szklanych obejmuje, wykonanie konstrukcji wsporczych i uzupełniających wraz kompletem łączników, wszelkich obróbek uwzględniających wszelkie połączenia i wykończenia na styku z posadzką z sufitem elementami pionowymi słupów konstrukcyjnych i innymi stykami. v) Wykonanie fragmentu mock-upu fasady, której wygląd będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. w) Uzupełnienie i odtworzenie wszelkich styków,wykończeń, elementów wewnątrz i na zewnątrz obiektu w tym w lokalach najmu,które stykają się bezpośrednio z elementami ścian aluminiowo szklanych fasad szklanych oraz okien.doprowadzenie do stanu pierwotnego pomieszczeń i powierzchni po robotach związanych demontażem i montażem fasad aluminiowo szklanych, ścian wewnętrznych aluminiowo szklanych w tym w lokalach: Apteka, Rossmann,biuro intercity oraz strefa VIP, Strefa Centrum Obsługi Klienta PKP Intercitypoziom 0,0m, Mc Donalds,Bar Centralny Firley- galeria wschodnia poziom + 1 Lokal ( na początku roku 2015 lokal z branży spożywczej) na poziomie +1, w osiach 6-14/C2-D/D1- D. x) Drzwi okna we wskazanych poniżej lokalizacjach należy dostarczyć i zamontować jako pożarowe w klasie EI 60 : Drzwi i okna w osi B1-B/26-28 poziom 0,00m- Toalety Drzwi i okna w osi D-C2/26-30 poziom 0,00m- Toalety Drzwi do pomieszczenia 06 poziom 0,00m elewacja zachodnia Zgodnie z rzutem PPOŻ parter ( Wydzielenia pożarowe ) stanowiący załącznik nr 1 do PFU. y) Prace do wykonania poza zakresem Wykonawcy Zakres prac nie obejmuje,wymiany (demontażu i ponownego montażu) witryn aluminiowo szklanych w lokalach najemców znajdujących się na zewnątrz dworca,części wschodniej od strony południowej lokal Wars w osi B-A2/26-30 oraz części wschodniej od strony północnej lokal Green Nero Expres w osi 26-30/D1-D. Zakres prac nie obejmuje wykonania drzwi jednoskrzydłowych rozwiernych w ścianie wewnętrznej od strony południowej tzw. starej apteki w osi 12-14/C-poziom +1 antresola zachodnia Uwaga! Zamawiający dokonał skutecznego zgłoszenia robót objętych zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia.elementy nowo projektowane takie jak klapy oddymiające na elewacjach dworca jak również 2 zestawy drzwi dwuskrzydłowych rozwiernych, poszerzenie drzwi wejściowych automatycznych występujących w elewacjach są objęte zakresem uzyskania pozwolenia na budowę dotyczącej części estetyzacji wnętrza hali Dworca oraz dostosowania obiektu do aktualnych przepisów PPOŻ, tym samym ujęte w projekcie budowlanym który nie jest przedmiotem tego zamówienia. 2. Harmonogram realizacji zamówienia a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do. Do tego terminu zostaną przeprowadzone wszelkie czynności odbiorowe. b) Zamawiający ustala następujące kolejności realizacji etapów przedmiotu umowy : Etap I opracowanie dokumentacji wykonawczej, Etap II wymiana fasady szklanej oraz okien drzwi na elewacji północnej Etap VII. wymiana fasady szklanej oraz okien drzwi na elewacji południowej Strona 7

8 Etap III Wymiana ścian wewnętrznych szklanych wraz z drzwiami Etap IV wymiana fasady szklanej oraz okien drzwi na elewacji zachodniej i wschodniej Etap V wymiana drzwi wejściowych przesuwnych wraz ze ścianami sufitami przedsionków i dworca kolejowego Warszawa Centralna Etap VI - Wymiana ścian fasad elewacyjnych aluminiowych z wypełnieniem pełnym (np. z paneli aluminiowych z wkładem termicznym) wraz z naświetlami okiennymi powyżej tych ścian zlokalizowanych na poziomie +2 pomieszczeń węzłów cieplnych zlokalizowanych na antresoli zachodniej, wschodniej obiektu dworca c) Szczegółowe terminy oraz harmonogramy realizacji robót zostaną przez Wykonawcę uzgodnione z najemcami obiektów oraz z obsługą dworca kolejowego Warszawa Centralna po podpisaniu Umowy Wykonawcy z Zamawiającym. d) Wykonawca jest zobowiązany poinformować uzgodnić z najemcami lokali oraz najemcami reklam z folii na elementach fasad aluminiowo szklanych z wyprzedzeniem 2,5 tygodnia harmonogram realizacji robót przed planowanym terminem rozpoczęcia robót e) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający podział realizacji przedmiotu zamówienia na poszczególne etapy, zgodny z terminami wynikającymi z umowy, uwzględniający ceny wykonania za poszczególne etapy w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT, cenę brutto i podlegający akceptacji Zamawiającego. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać harmonogramu tak, aby zapewnić terminowe wykonanie Umowy. f) Po przedstawieniu ww. harmonogramu Wykonawca ma obowiązek uszczegółowienia zgodnie ze wskazanym stopniem szczegółowości przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia przekazania wskazań. g) Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy. Wykonawca uwzględni 7 dni na weryfikację dokumentacji przez Zamawiającego od momentu przekazania przez Wykonawcę. 3. Opis i charakterystyczne parametry obiektu a) Ogólny cel realizacji projektu Przedmiot umowy realizowany będzie na terenie obiektu dworca kolejowego Warszawa Centralna. Obiekt ten jest dworcem kolejowym kat. A o rocznej odprawie podróżnych powyżej 2 mln. Konstrukcja dworca kolejowego Warszawa Centralna powstała w 1975 r. i od tego czasu nie była w sposób istotny modernizowana. Większość infrastruktury dworca wykazuje znaczne zużycie, a niektóre parametry funkcjonalne obiektu (w tym m.in. parametry termiczne i hydroizolacyjne obiektu) pozostają na poziomie znacznie odbiegającym od obecnie obowiązujących standardów dla obiektów użyteczności publicznej. Dotychczasowe obserwacje dot. warunków zapewnionych pasażerom na obiekcie w miejscach usytuowania kas biletowych, poczekalni, punktów informacji oraz obiektów handlowo-usługowych pokazują, że w okresie zimowym przy niskich temperaturach zewnętrznych temperatura wewnątrz obiektu spada do poziomu, który utrudnia korzystanie z obiektu dworcowego przez podróżnych. Przebudowa i modernizacja budynku dworca w zakresie poprawy parametrów termoizolacyjnych wynika z potrzeby dostosowania parametrów obiektu do obecnie obowiązujących przepisów budowlanych dot. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich Strona 8

9 usytuowanie 1. Obecne parametry termiczne obiektu nie spełniają minimalnych wymagań nałożonych przez ww. rozporządzenie m.in. w zakresie maksymalnych wartości przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne (parametr U ) oraz temperatury wewnątrz obiektu, które przyjmuje się do wyznaczania parametrów użytkowych budynku (do 12 C). Realizacja zakresu umowy przyczyni się do znacznego zmniejszenia strat przez przenikanie przez okna/fasady szklane oraz umożliwi uzyskanie pełnej zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i normatywnymi, przez co przyczyni się do poprawy komfortu pasażerów i użytkowników dworca. b) Ogólny opis obiektu dworca kolejowego Warszawa Centralna Część nadziemną obiektu dworca tworzy główna hala dworcowa zakończona od wschodu i zachodu galerią schowaną pod przykrywającym całość potężnym stalowym dachem. Nad każdą z galerii w poziomie +2 zlokalizowano pomieszczenia techniczne wentylacji mechanicznej. Galerię częściowo przykryto nieużytkowym tarasem. Hala Główna o wysokości 18 m posiada 6 wejść (drzwi automatyczne wraz z wiatrołapami ) zlokalizowanych parami w elewacjach: północnej, wschodniej i południowej. Dłuższe elewacje holu stanowią wysokie całkowicie przeszklone ściany kurtynowe (fasada szklana), w które na poziomie antresol wbudowano nawiewy wentylacji mechanicznej. Wyciągi znajdują się nad sufitem podwieszonym zadaszenia. Z poziomu Hali Głównej dostępne są kasy biletowe, informacja oraz usługi komercyjne. Obie antresole dostępne są z holu dworca przy pomocy otwartych biegów schodowych oraz windy osobowej (antresola zachodnia). Antresola wschodnia obecnie nieużytkowana (przystosowywanie lokalu dla najemcy w trakcie realizacji). W antresoli zachodniej zlokalizowano poczekalnię, dwa małe ustępy publiczne oraz biura obsługi dworca. W galerii zachodniej wyraźnie widoczna pozostałość po niewykonanej estakadzie, przykryta stalowym dachem na oddzielnej konstrukcji, niższa, zakończona niewielkimi tarasami. c) Charakterystyczne parametry obiektu Rok zakończenia budowy Dworca 5 grudnia 1975 Lokalizacja Warszawa, Al. Jerozolimskie 54 Województwo Mazowieckie Dane geodezyjne Działka 34, PKP S.A. posiada prawo użytkowania wieczystego; KW WA4M/ /0 Powierzchnia całkowita (wraz z międzytorzem) w m 2 (dane z inwentaryzacji powierzchni dworca z sierpnia 2013 r.) Kubatura budynku w m ,20 Układ obiektu: ,88 w tym: powierzchnia wykorzystywana na cele publiczne ,22 m 2 powierzchnia wykorzystywana na cele komercyjne ,60 m 2 powierzchnia wykorzystywana na cele techniczne (wraz z międzytorzem) ,06 m 2 Dworzec kolejowy Warszawa Centralna składa się z następujących części składowych: 1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Strona 9

10 Konstrukcja obiektu: Kondygnacje: Hali Głównej Dworca Warszawa Centralna składającej się z hali kasowej oraz dwóch galerii zewnętrznych - wschodniej i zachodniej. Obiekt posadowiony jest na żelbetowej, monolitycznej hali peronowej dworca, znajdującej się poniżej poziomu gruntu. Pełni funkcję obsługi pasażerów (kasy, poczekalnie, sanitariaty) oraz funkcję biurową i handlowo usługową, pięciu podziemnych galerii: zachodniej, środkowej, wschodniej oraz północnej i południowej (poziom -1) hali peronowej 4 perony (po dwa tory każdy), ok. 400 m długości. Fundamenty: żelbetowe, monolityczne, Konstrukcja: szkieletowa, słupowa, żelbetowo-stalowa, w znacznej części osłonięta fasadami aluminiowymi przeszklonymi, zwieńczona dachem o konstrukcji stalowo-aluminiowej, skrzynkowej, sięgającym od strony północnej i południowej szerokimi nawisami wystającymi daleko poza obrys budynku. Całość posadowiona jest na żelbetowej, monolitycznej hali peronów dworca, zagłębionej poniżej poziomu gruntu. Konstrukcja stropów nad halą peronową żelbetowe płyty kanałowe o wysokości 102 cm z kanałami o średnicy 80 cm, płyty kanałowe o wysokości 48 cm. Na stropie położona jest posadzka o grubości obłożona płytami kamiennymi na zaprawie cementowej. Płyty oparte są na podciągach. Zasadnicze przekrycie peronów składa się ze słupów usytuowanych między peronami wzdłuż torów, podciągów pomiędzy słupami oraz płyt stropowych. Większość słupów ma rozstaw w kierunku podłużnym ok.5 m, a w kierunku poprzecznym m. Podciągi nad słupami o przekroju ok. 105x140 cm. Zbrojenie główne podciągów stanowią pręty #22mm ze stali 18G2, odgięte nad podporami (słupami). Elewacja Hali Głównej: okna w galeriowej części budynku i fasady szklane w Hali Głównej - konstrukcji aluminiowej, jednoszybowe (szyby 8 mm), fasady aluminiowe przeszklone, przymocowane do słupów stalowych, drzwi zewnętrzne konstrukcji aluminiowej, szklone zestawami szybowymi, sterowane automatycznie, słupy nośne ścian elewacji szklanej ze stalowych dwuteowników - 230mm, część słupów słupy w okładzinie z blachy aluminiowej, Dach (wspólny dla hali kasowej i galerii zewnętrznych dworca): stalowo-aluminiowy, skrzynkowy, z podwieszanym stropodachem. W przestrzeni pomiędzy stropodachem a dachem właściwym (h=0,5 do 4 m) zlokalizowane są elementy izolacji termicznej stropodachu warstwa wełny mineralnej o grubości 10 cm. Liczba kondygnacji nadziemnych Hali Głównej: 4 (parter - 0, antresola +1, poziom techniczny+2, stropodach +3) Liczba kondygnacji podziemnych: 3 (galerie podziemne - 1, hala peronowa -2, poziom techniczny pod peronami - 3) Poszczególne kondygnacje połączone są pionowymi urządzeniami komunikacyjnymi schodami ruchomymi, windami, pochylniami ruchomymi. Strona 10

11 Dodatkowe informacje Długość peronów: ok. 400 m 4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia Poniżej przedstawiono ogólną specyfikację techniczną znajdujących się obecnie w Hali Głównej dworca kolejowego Warszawa Centralna elementów fasady szklanej, okien i drzwi elewacji innych przeszkleń ścian wewnętrznych oraz drzwi wejściowych. a) Okna oraz fasada szklana Dłuższe elewacje Hali Głównej dworca kolejowego Warszawa Centralna stanowią wysokie całkowicie przeszklone ściany kurtynowe (fasada szklana), w które na poziomie antresol wbudowano nawiewy wentylacji mechanicznej. Znajdujące się obecnie w Hali Głównej okna oraz fasady szklane mają konstrukcję aluminiową i w znacznej większości są jednoszybowe (szyby 8 mm). Z uwagi na konstrukcję, długi okres eksploatacji oraz duży stopień zużycia są one w złym stanie technicznym i nie zapewniają dobrej izolacyjności cieplnej budynku. Szacowany obecny współczynnik przenikania okien oraz fasady szklanej wynosi U = 5,0 W/m 2 *K. Szacunkowe powierzchnie w metrach kwadratowych fasady aluminiowej z oknami drzwiami oraz innych elementów zakresu przedmiotu zamówienia wynoszą: A. elewacja północna fasada aluminiowo szklana ok.1023m² ślusarka okienna ok.35 m² ślusarka drzwiowa ok 12 m² w tym dodatkowe drzwi rozwierne 4,5 m² B. elewacja zachodnia fasada aluminiowo szklana ok.340m² ślusarka okienna ok.217m² ślusarka drzwiowa 20m² ściana zewnętrzna z wypełnieniem pełnym ok 7m m² C. elewacja południowa fasada aluminiowo szklana ok.1030 m² ślusarka okienna ok.30 m² ślusarka drzwiowa 11 m² w tym dodatkowe drzwi rozwierne 4,5 m² D. elewacja wschodnia fasada aluminiowo szklana ok.289 m² fasada aluminiowa nowa w osiach B2-C2/30-32 ok.73 m² ślusarka okienna ok.176 m² ślusarka drzwiowa ok.15 m² E. fasada aluminiowo szklana/ wypełnienie pełne ścian pomieszczeń węzłów cieplnych na poziomie +2 ściany fasadowe pomieszczenia wentylatorni wschodniej ok. 420 m² w tym wypełnienie pełne fasady ok 220 m²,szklane 200 m². ściany fasadowe pomieszczenia wentylatorni zachodniej ok. 420 m² w tym wypełnienie pełne fasady ok 235 m²,szklane 215 m². F. konstrukcja aluminiowo szklana Wiatrołapów wraz drzwiami dwuskrzydłowymi przesuwnymi automatycznymi. Ściany wiatrołapów od strony wschodniej ok. 58 m² Ściany wiatrołapów od strony południowej północnej montaż 90 m²,demontaż 130 m² Sufity wiatrołapów aluminiowych panelowych od strony północnej i południowej montaż ok. 40 m²,,demontaż 50 m² Sufity wiatrołapów aluminiowych panelowych od strony wschodniej i zachodniej ok. 30 m², Drzwi automatyczne 12 sztuk ok 48 m² w przedsionkach od stronty wschodniej, południowej i północnej Strona 11

12 G. Ściany aluminiowo szklane znajdujące się wewnątrz obiektu hali dworca : Ściany aluminiowo szklane tzw. starej apteki ok.230 m². Ściany aluminiowo szklane poczekalni dworca ok.250 m². Ściany aluminiowo szklane pom. PKP Intercity COK ok. 72 m². H. klapy dymowe elewacyjne Łączne powierzchnie klap dymowych Elewacja północna łącznie 53,2 m². Elewacja południowa łącznie 53,2m² Elewacja wschodni łącznie 30,4m² Elewacja wschodni łącznie 30,4m² I. Demontaż i ponowny montaż dwóch rolet ażurowych 2x 5m2 J. Drzwi dwuskrzydłowe rozwierne aluminiowo szklane szt. 2 x 4,50 m². K. Skucie starej posadzki (płytki lastryko) na balkonach i cokołach zewnętrznych zlokalizowanych wzdłuż Elewacji północnej i południowej na wysokości poziomu +1 obiektu dworca. 210 m². L. Ułożenie posadzki na balkonach i cokołach zewnętrznych o których mowa w punkcie n z płytek granitogresowych mrozoodpornych w kolorze zbliżonym do istniejącej posadzki na hali dworca 210 m². M. Czyszczenie chemiczne i renowacja balustrad oraz innych elementów balkonów i gzymsów tj obróbek blacharskich cokołów, znajdujących się na poziomie + 1 na zewnątrz elewacji dworca wzdłuż elewacji południowej i północnej. Ilość 80 m². N. Rozbiórka ściany zewnętrznej elewacyjnej murowanej z cegły dziurawki,częściowo z bloczków gazobetonowych wraz z istniejącymi okładzinami kamiennymi tej ściany,zlokalizowanej na poziomie 0,00m obiektu dworca, od strony wschodniej w osiach B2 C2/pomiędzy osią Ilość 75 m². O. Dostawa i montaż Fasady aluminiowo szklanej w miejscu rozbieranej ściany murowanej na poziomie 0,00m obiektu dworca, od strony wschodniej w osiach B2 C2/pomiędzy osią Ilość 75 m².. P. Renowacja słupów konstrukcyjnych nośnych stalowych elewacji wykonanych z dwuteowników I230 w tylko i wyłącznie od strony zewnętrznej półki dwuteownika tj. styk mocowania obecnej ślusarki aluminiowo szklanej ze słupem. Ilość 160 m². Q. Renowacja całych słupów konstrukcyjnych nośnych stalowych elewacji pomieszczeń wentylatorni na poziomie +2 od strony zachodniej i wschodniej. 240m2 R. Drzwi i okna pożarowe w kalsie EI 60 Drzwi i okna w osi B1-B/26-28 poziom 0,00m- Toalety- 7,5m2 Drzwi i okna w osi D-C2/26-30 poziom 0,00m- Toalety- 13m2 Drzwi do pomieszczenia 06 poziom 0,00m elewacja zachodnia 3,5m2 Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować wskazane ilości na podstawie przekazanej dokumentacji oraz wizji lokalnej i przedstawić ofertę na podstawie własnych wyliczeń ilościowych. Wskazane przez Zamawiającego powyższych ilości nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy na których to ilościach Wykonawca bazował i przedłożył na ich podstawie ofertę cenową. Strona 12

13 5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe i wymagania Zamawiającego w zakresie wymienianych elementów A. Wymagania ogólne a) Wykonawca zobowiązany jest do doboru materiałów,urządzeń do wbudowania w konstrukcję w z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego w tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie : bezpieczeństwa pożarowego w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej, bezpieczeństwa konstrukcji ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń, wymagań izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. b) Materiały stosowane do wykonania ślusarki aluminiowo szklanej powinny posiadać: Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami muszą być całkowicie izolowane, pozbawione mostków termicznych, zapewnić kompensację wydłużeń termicznych, zdylatowane w miejscach występowania dylatacji budynku. Wszystkie połączenia i zakotwienia muszą być pewne i stabilne, pozbawione nierówności i szczelin na stykach. Należy zapewnić odprowadzenie wody z wnętrza konstrukcji oraz przewietrzanie za pośrednictwem systemowych rozwiązań. c) Wykonawca, może zastosować rozwiązania równoważne lub wyższe, ale jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego elementy spełniają minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego i nie powodują pogorszenia właściwości i jakości stosowanego rozwiązania, a także są zgodne z wymaganiami w obowiązujących normach i przepisach prawa budowlanego. d) Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać szczegółową inwentaryzację istniejących fasad budynku oraz dokumentację fotograficzną. e) Należy zachować istniejącą geometrię i podziały elewacji oraz kolorystykę. f) W częściach fasad o układzie mijankowym należy zróżnicować dwa rodzaje profili: podwójne (kasetowe) oraz cieńsze, pojedyncze profile na złączeniu dwóch paneli szklanych w ramach kasety (dozwolona jest rezygnacja z cieńszych profili przy zastosowaniu paneli szklanych o podwójnej wielkości, (patrz punkt 5.B.h.) g) B. Wymagania dot. przegród zewnętrznych, tj. fasad aluminiowo szklanych ślusarki okiennej, drzwiowej. a) Współczynnik przenikania cieplnego dla całej przegrody (szyby + profile aluminiowe ) U = 1,3 W/m²K b) Kolor z palety RAL 9006 c) Szyby zespolone (dwuszybowe wypełnione argonem), bezpieczne (dwustronnie) min. P1 typu float o naturalnym zabarwieniu, szkło zewnętrzne hartowane,szkło wewnętrzne laminowane d) Współczynnik przepuszczalności promieniowania g = 32 % e) Współczynnik przepuszczalności światła Lt = 50 % f) Niedozwolone jest użycie szkła refleksyjnego. g) Dozwolone jest zastosowanie szkła o podwójnej wielkości (ok. 2x4,5m), przy rezygnacji z pojedynczych łączących profili aluminiowych (patrz punkt 5.A.f Wymagania ogólne.). h) i) Strona 13

14 C. Wymagania w zakresie wymiany elewacji fasad aluminiowo szklanych ślusarki okiennej drzwiowej, klap dymowych okiennych będących integralną częścią fasad Hali dworca kolejowego Warszawa Centralna Tabela 1 Szczegółowe wymagania dotyczące fasady drzwiowej aluminiowo szklanej i ślusarki aluminiowej okiennej, Wymagania dla wypełnienia szklanego fasad aluminiowych ślusarki aluminiowej okiennej drzwiowej oraz fasad aluminiowych ścian wewnętrznych Wypełnienie do ścian fasad ślusarki Elewacyjnej 1. Fasady dwuszybowe, ze szkła bezpiecznego klasa min.p1.przestrzeń pomiędzy wypełniona argonem. 2. Szkło zewnętrzne hartowane o naturalnym zabarwieniu typu FLOAT, 3. Szkło wewnętrzne laminowane, typu FLOAT 4. Zastosować tzw ciepłą ramkę -ramę dystansową szyby zespolonej. 5. Zalecane jest użycie szkła o niskiej zawartości żelaza 6. Należy zastosować panele szklane o wielkości i podziałach identycznych z istniejącymi. Wypełnienie do ścian wewnętrznych fasad aluminiowo szklanych 1. Szkło pojedyncze bezpieczne,laminowane o naturalnym zabarwieniu typu float 2. Należy zastosować panele szklane o wielkości i podziałach identycznych z istniejącymi. 3. Zalecane jest użycie szkła o niskiej zawartości żelaza. Wymagania konstrukcji stalowej dla 1) Wykonanie uszczelnienia przeciwwilgociowego oraz wiatrowego za pomocą folii z EPDM, uszczelnienia termicznego (wełna mineralna) oraz zamknięcia konstrukcyjnego i wizualnego przestrzeni (obróbki) 2) Mocowanie od dołu zabezpieczenie listwą (dociskową, maskującą) od poziomu posadzki. Wymagania dla konstrukcji fasad aluminiowych a) Rozwiązania systemowe bądź indywidualne ( indywidualnie zaprojektowane profile) Zastosowanie np. aluminiowych modułowych ścian osłonowych,mocowaniem szkła np. w kasetach -profile maksymalnie jak to możliwe zbliżonych do formy oryginalnych istniejących konstrukcji fasad na obiekcie. b) Wygląd zastosowanych rozwiązań systemowych lub indywidualnych maksymalnie zbliżony do oryginalnych przeszkleń budynku, c) Należy zachować istniejącą konstrukcję nośną przeszkleń (I220 w typowych rozstawach 2m i 2.1m) i wykorzystać ją jako element nośny nowej ściany osłonowej. d) Niedopuszczalne jest zastosowanie nowej ściany osłonowej w systemie słupoworyglowym, bez użycia funkcji nośnej istniejących słupów stalowych, ponieważ spowodowałoby to zwiększenie głębokości fasady, niezgodne z oryginalnym projektem, uniemożliwiające zachowanie logicznych połączeń z innymi elementami budynku oblicowaniem fasad i sufitu. e) Zastosowanie typowej struktury słupowo-ryglowej dopuszczone jest WYŁĄCZNIE w przypadku, jeśli ekspertyza techniczna wykaże, że niemożliwe jest mocowanie kasetowych elementów aluminiowych bezpośrednio do stalowych słupów nośnych. Strona 14

15 Wymagania ślusarki aluminiowej szklanej okiennej drzwiwowej Wymagania klap dla i dla f) W miejscach nieeksponowanych, na styku systemu fasadowego i słupów stalowych, dopuszczalne jest zamontowanie dodatkowych elementów łącznikowych. g) Należy zachować istniejącą konstrukcję nośną przeszkleń (I220 w typowych rozstawach 2m i 2.1m) i wykorzystać ją jako element nośny nowej ściany osłonowej. h) Wszystkie połączenia przeszklonej ściany kurtynowej z budynkiem powinny być rozwiązane w sposób identyczny lub maksymalnie zbliżony do istniejącego, tj. bez dodatkowych opierzeń na styku z zewnętrzną okładziną elewacji (w pełnym pasie ponad wejściami), a przy konieczności wymiany paneli wypełniających przestrzeń pomiędzy słupami na styku z okładziną sufitu, należy zamontować nowe panele o takiej samej wielkości, konfiguracji i wykończeniu jak oryginalne. i) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN :2003, j) Elementy stalowe (śruby, kotwy, mocowania, akcesoria, itp.) ze stali nierdzewnej. Elementy wyeksponowane w wykończeniu satynowanym. k) wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z PCV lub EPDM, l) Uwzględnienie wykonania dylatacji poziomej całej ściany. m) Kolor - wszystkie wyeksponowane elementy profili aluminiowych powinny być anodowane w kolorze naturalnym. n) Rodzaj materiału - z aluminium anodowane w kolorze naturalnym zbliżonym do obecnego koloru istniejącej fasady szklanej o) Kolor paneli aluminiowych ścian elewacyjnych zlokalizowanych na poziomie +2 pomieszczeń węzłów cieplnych o których mowa w punkcie I.1.l, należy pomalować na kolor ral a) wymiary i kształty profili odwzorowujące możliwe najbardziej zbliżony istniejący stan. b) Kolor - wszystkie wyeksponowane elementy profili aluminiowych powinny być anodowane w kolorze naturalnym. c) Rodzaj materiału- aluminium anodowane w kolorze naturalnym zbliżonym do obecnego koloru istniejącej fasady szklanej. d) Uwaga.12 sztuk drzwi przesuwnych automatycznych wraz konstrukcja przedsionków należy wykonać z aluminium malowanego na kolor ral 9006 e) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości. f) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN :2003. g) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, h) możliwość otwierania uchylnego okien w fasadach aluminiowo szklanych z poziomu posadzki -dotyczy pomieszczeń biurowych tj biura zarządu dworca na poziomie +1,pomieszczeń biur PKP Intercity,oraz pozostałych okien nie będących integralną częścią fasady szklanej a obecnie funkcjonują jako uchylne. 1) Klapy dymowe okienne wraz siłownikami wielkość i ilość lokalizacja, powierzchnia czynna zgodna ze scenariuszem opcji otwierania klap, zawartych z załączniku nr 1 Strona 15

16 oddymiających będących integralną częścią fasady Wymagania dla fasad aluminiowo szklanych stanowiących ściany wewnętrzne do PFU pod nazwą Ekspertyza techniczna i koncepcja techniczno- budowlana z zakresie bezpieczeństwa pożarowego dworca kolejowego Warszawa Centralna i Warszawa śródmieście 1 etap. 2).Klapy dymowe powinny posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN ) Zalecane wykonanie profili ( jeżeli istnieje taka możliwość) w tym samym systemie fasadowym w kolorze aluminium anodowanego w kolorze naturalnym 1. Rozwiązania systemowe bądź indywidualne ( indywidualnie zaprojektowane profile)zastosowanie np. aluminiowych modułowych ścian osłonowych,mocowaniem szkła np. w kasetach -profile maksymalnie jak to możliwe zbliżonych do formy oryginalnych istniejących konstrukcji fasad na obiekcie. 2. Wygląd zastosowanych rozwiązań systemowych lub indywidualnych maksymalnie zbliżony do oryginalnych przeszkleń wewnętrznych budynku, 3. Należy zachować istniejącą konstrukcję nośną przeszkleń (I220 w typowych rozstawach 2m i 2.1m) i wykorzystać ją jako element nośny nowej ściany osłonowej. 4. Niedopuszczalne jest zastosowanie nowej ściany osłonowej w systemie słupowo-ryglowym, bez użycia funkcji nośnej istniejących słupów stalowych, ponieważ spowodowałoby to zwiększenie głębokości fasady, niezgodne z oryginalnym projektem, uniemożliwiające zachowanie logicznych połączeń z innymi elementami budynku oblicowaniem fasad i sufitu. 5. Zastosowanie typowej struktury słupowo-ryglowej dopuszczone jest WYŁĄCZNIE w przypadku, jeśli ekspertyza techniczna wykaże, że niemożliwe jest mocowanie kasetowych elementów aluminiowych bezpośrednio do stalowych słupów nośnych. 6. W miejscach nieeksponowanych, na styku systemu fasadowego i słupów stalowych, dopuszczalne jest zamontowanie dodatkowych elementów łącznikowych. 7. Należy zachować istniejącą konstrukcję nośną przeszkleń (I220 w typowych rozstawach 2m i 2.1m) i wykorzystać ją jako element nośny nowej ściany osłonowej. 8. Wszystkie połączenia przeszklonej ściany kurtynowej z elementami budynku wewnątrz powinny być rozwiązane w sposób identyczny lub maksymalnie zbliżony do istniejącego, 9. uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN :2003, 10. Elementy stalowe (śruby, kotwy, mocowania, akcesoria, itp.) ze stali nierdzewnej. Elementy wyeksponowane w wykończeniu satynowanym. 11. wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z PCV lub EPDM, 12. Uwzględnienie wykonania dylatacji poziomej całej ściany. 13. Kolor - wszystkie wyeksponowane elementy profili aluminiowych powinny być anodowane w kolorze naturalnym. 14. Rodzaj materiału - z aluminium anodowane w kolorze naturalnym zbliżonym do obecnego koloru istniejącej fasady szklanej Strona 16

17 Tabela 2 Szczegółowe wymagania dotyczące drzwi automatycznych Wymagania dot. Napędu drzwi automatycznych przesuwnych rozwiernych Drzwi dwuskrzydłowe rozwierne z siłownikami i elektroryglem 1) Wykonawca zaproponuje napęd, który zapewni odpowiednie warunki eksploatacji, tj. możliwość zastosowania przy ciężkich skrzydłach drzwiowych w przejściu o dużym natężeniu ruchu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rodzaj napędu w ofercie wraz ze szczegółami technicznymi. 2) Zaproponowany napęd drzwi musi spełniać co najmniej następujące warunki: 1. szerokość otwierania co najmniej 2,2 m 2. maksymalna prędkość otwierania min. 0,7 m/s 3. maksymalna prędkość zamykania min. 0,5 m/s 4. zastosowanie szczotek czyszczących na rolkach wózków, 5. możliwość stałego otwarcia drzwi, 6. możliwość ręcznego odblokowania w razie sytuacji awaryjnej, 7. samoczynna zmiana kierunku ruchu w przypadku natrafienia na przeszkodę, 8. akumulator umożliwiający automatyczne otwarcie lub zamknięcie drzwi w razie zaniku zasilania, 9. Zasilacz certyfikowany pożarowo przez CNBOP z baterią kondensatorów 10. praca rewersyjna, 11. sygnał dźwiękowy informujący o zdarzeniu alarmowym (usterce). 12. Czujki optyczne ruchowe zamontowane w obu kierunkach. 13. zapewnienie możliwości otwarcia drzwi do napowietrzania w przypadku zaniku zasilania podstawowego Wyposażenie drzwi i sposób działania Siłowniki elektryczne 24V na każdym skrzydle wraz z modułami sterującymi) z. Sterowanie siłowników za pomocą modułów sterujących połączonych z systemem SSP, Drzwi wyposażone w elektro-zaczep (elektro-rygiel) zwalniany poprzez system kontroli dostępu w godzinach pracy dworca,oraz nadrzędnie (niezależnie od kontroli dostępu) zwalniany poprzez moduł kontrolno-sterujący systemu SSP podczas II stopnia sygnalizacji pożaru. Brak napięcia zasilającego,również odblokowuje drzwi. Poza godzinami pracy dworca,drzwi pozostają zamknięte przez kontrolę dostępu,poprzez elektro-rygiel. Siłowniki drzwi będą zamontowane w sposób umożliwiający otwarcie ich mechanizmem antypanicznym przy zwolnionym elektro-ryglu. Instalację wyposażyć w układ zabezpieczający przed podaniem napięcia na siłowniki drzwi przy działającym elektroryglu Dźwignie antypaniczne na każdym skrzydle Strona 17

18 zapewnienie możliwości otwarcia drzwi do napowietrzania w przypadku zaniku zasilania podstawowego Zasilacz certyfikowany pożarowo przez CNBOP z baterią kondensatorów 1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji szkoleń z obsługi oraz eksploatacji drzwi wejściowych automatycznych zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1) Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia do przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób z zakresu bieżącej obsługi oraz eksploatacji drzwi. 2) Zakres szkolenia będzie obejmował procedury związane z prawidłową i bezpieczną obsługą drzwi, w tym procedury związane z uruchamianiem, wyłączaniem i sterowaniem, eksploatacją i bieżącym utrzymaniem, a także wytyczne dotyczące właściwego zachowania się podczas ewentualnej awarii drzwi w trakcie ich eksploatacji. 3) Szkolenie można przeprowadzić jednocześnie dla wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego osób. 4) Potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia będzie. Protokół Odbioru Szkolenia (zawierający listę przeszkolonych osób) podpisany przez obie strony bez uwag. II. Wymagania w stosunku do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia 1. Wymagania podstawowe oraz ogólne wytyczne dot. sposobu realizacji przedmiotu zamówienia a) Informacje przekazane w niniejszym dokumencie nie mogą ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów i robót. b) Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi Zamawiającego oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. c) Elementy podlegające wymianie powinny spełniać wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i niniejszym PFU. 2. Wymagania dot. warunków i sposobu prowadzenia prac przez Wykonawcę a) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy. b) Zamawiający wskaże inspektora nadzoru lub inną osobę (osoby), która w imieniu Zamawiającego będzie nadzorować wykonywanie prac związanych z przedmiotem zamówienia i uczestniczyć w ich odbiorze. c) Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w minimum co tygodniowych i na każde żądanie Zamawiającego, naradach koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych,jak również stosować się do podjętych ustaleń zobowiązań wobec Zamawiającego w terminach wskazanych w protokołach z ich spotkań d) Zamawiający ma prawo kontrolować dostarczane na budowę materiały i elementy podlegające przedmiotowi umowy, żeby sprawdzić ich zgodność pod względem jakościowym i użytkowym z wymaganiami norm, przepisów prawa i wytycznymi zamawiającego. e) Wykonawca Opracuje plan rozmieszczenia zaplecza wykonawców wraz z projektem podłączeń instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb tego zaplecza, następnie po akceptacji Zamawiającego zainstaluje elementy zaplecza na wskazanym przez Zamawiającego miejscu Uzyska zatwierdzenia właściwych rzeczoznawców ppoż. i ds. bhp dla zaproponowanego zaplecza.. Wykonawca poniesie w 100% koszty zużycia mediów dla potrzeb tego zaplecza oraz ich podłączenia. Strona 18

19 f) Wykonawca doprowadzi i uzyska,na własny koszt,energię elektryczną wraz. rozdzielnicami (RBtkami) do miejsca wykonywania robót. Na potrzeby wykonania przedmiotu umowy istnieje możliwość podpisania umowy ze spółką PKP Energetyka S.A. na dostawę energii elektrycznej. g) W przypadku wystąpienia opóźnienia,i zagrożenia w stosunku terminów pośrednich i końcowych zakończenia robót Wykonawca zapewni pracę w soboty, niedziele, święta jak również w godzinach nocnych. Prace te nie będą podlegały dodatkowemu wynagrodzeniu Wykonawcy. h) Zabezpieczenie (ochrona przed warunkami atmosferycznymi powierzchni wewnątrz dworca ) powierzchni powstałych po demontażu fasad aluminiowo szklanych oraz drzwi i okien,materiałem ochronnym wodoodpornym który będzie uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. i) Roboty będą planowane i wykonywane w sposób uwzględniający w sposób ciągły i nieprzerwany ruch pasażerski na obiekcie dworca. j) Wykonanie estetycznej trwałej i szczelnej ścianki wydzielającej pomieszczenia najemcy od frontu robót na pełna wysokość,oddalonej minimum na 0,5m od linii okna, fasady aluminiowo szklanej.wykonanie wspomnianej ścianki dotyczy lokali: Apteka, Rossmann,biuro o intercity oraz strefa VIP, Strefa Centrum Obsługi Klienta PKP Intercitypoziom 0,0m, McDonalds,Bar Centralny Firley-galeria wschodnia poziom + 1 Lokal ( na początku roku 2015 lokal z branży spożywczej) na poziomie +1, w osiach 6-14/C2-D/D1- Biura menadżera dworca - antresola zachodnia poziom +1 w osiach 8-10/a2-B2. k) Dostawa i montaż w oknach biur managera dworca (wspomnianych w punkcie j ) na pełną wysokość żaluzji poziomych aluminiowych w kolorze ral 9006 okiennych. Szerokość lameli 50mm możliwość regulacji natężenia światła. 3. Wymagania dot. transportu pionowego poziomego oraz dostaw materiałów a) Ze względu na natężenie ruchu w ciągu dnia wokół dworca, dostawy elementów na teren obiektu będą przeprowadzane w godzinach nocnych, pomiędzy godz. 23:00 a 06:00. b) Transport rozładunek materiałów od strony ul. E.Plater oraz od C.H. Złote Tarasy wymaga uzyskania pozwoleń i uzgodnień z odpowiednimi właścicielami działek oraz ich dzierżawcami na zajęcie pasa drogowego- w przypadku ul.e.plater oraz uzgodnień z właścicielem parkingu miejskiego jeżeli uzna za niezbędne. c) Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne zezwolenia w przypadku transportu nietypowych ładunków. Środki transportu nie będą pozostawały na terenie budowy dłużej, niż na czas przewidywanego rozładunku / załadunku. d) Materiały z rozładunku będą składowane w miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego Miejsce składowania w żaden sposób nie mogą utrudniać ruchu pasażerskiego. e) Wykonawca poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem zminimalizuje czas przechowywania materiałów i elementów podlegających wymianie na terenie dworca. f) Wykonawca zapewnieni transport poziomy,pionowy dla demontowanych oraz montowanych elementów. g) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania urządzeń typu np. podnośniki teleskopowe, nożycowe podczas prowadzenia robót demontażowych i montażowych fasad. W uzasadnionych technologicznie przypadkach dopuszczalne montaż rusztowań. 4. Wymagania dot. zagospodarowania i utrzymania terenu budowy, zabezpieczenia terenu budowy oraz zasad BHP a) Wykonawca zobowiązuje się przejąć od Zamawiającego teren robót w umówionym przez strony terminie. W dniu przekazania terenu robót zostanie sporządzony i podpisany przez strony protokół na powyższą okoliczność. Strona 19

20 b) W ramach przygotowania terenu budowy należy dokonać wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, obejmujących między innymi ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie przed dostępem osób nieupoważnionych terenu budowy przed przystąpieniem do wykonywania Robót oraz zapewni jego utrzymanie, aktualizację przez cały okres realizacji zamówienia w miejscu prowadzenia prac, a także jego demontaż po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dworca wymagane jest wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznych w trakcie prowadzonych robót. Prowadzone prace należy wykonywać w sposób niepowodujący narażenia na uszkodzenie obiektów znajdujących się w pobliżu terenu budowy. c) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U nr 108 poz. 953 z późn. zm. ),Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy m.in. poprzez wystawienie tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. d) Wykonawca zobowiązuje się utrzymać miejsce wykonywania robót w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco na własny koszt zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne. e) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę własnego mienia urządzeń materiałów w tym wbudowanych do momentu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy. f) Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Organizacji Robót tzw. Planu BIOZ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.integralną częścią tego planu powinno być szczegółowe oszacowanie ryzyka dla wykonywanych robót wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych Opracowanie szczegółowych metod, technologii i sposobów wykonywania robót / Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót dla proponowanych rozwiązań stanowić będzie warunek przystąpienia do Robót Wykonawca jest zobowiązany uaktualniać i uszczegółowiać w/w rozwiązania w miarę potrzeby w trakcie wykonywania robót. Wykonywanie na terenie budowy postanowień zawartych w w/w/ planie g) Wyposażenie pracowników w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, okulary BHP h) Wykonawca ustanowi uprawnionego Kierownika Robót Wykonawcy, który przejmie swoje obowiązki zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane. Kierownik Robót Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami. i) Wykonawca opracuje Plan Kontroli Jakości i uzyska zatwierdzenia tego dokumentu przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego. Wymagania dot. realizacji robót budowlanych j) Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób niepowodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego w tym bieżącego funkcjonowania dworca umożliwiającego obsługę podróżnych. k) Wymiana fasady będzie realizowana od strony zewnętrznej. l) W zakresie Wykonawcy jest kompleksowa obsługa geodezyjna. Wykonawca domierza dokładne położenie swoich elementów, oraz wykonuje i dostarcza wszystkie niezbędne operaty powykonawcze. m) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry oraz odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). n) Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiału w konstrukcję aprobaty techniczne, certyfikaty,deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów i urządzeń, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz z późniejszymi zmianami). Strona 20

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT. ROZBUDOWA BUDYNKU TERENOWEJ PLACÓWKI KRUS W WYSZKOWIE INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 07-200 WYSZKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych Obiekt: Budynek dawnego Gimnazjum Adres: Łomża, ul. Bernatowicza 4, dz. nr geod. 10146 Inwestor: Maisto Łomża 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROMARTECH Systemy Teletechniczne ul. Paderewskiego 1/31, 80-170 Gdańsk NIP 583-104-62-95, REGON 192952869 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Egz.1 TEMAT OPRACOWANIA: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU. INSTALACJA ODDYMIANIA.

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postanowienia obligatoryjne dotyczące wszystkich ubezpieczeń - części I i II zamówienia oraz dane do oceny ryzyka I. Postanowienia obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo