POLSKIE DROGI nr 1/2. 6 NA BIEśĄCO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE DROGI 2011. nr 1/2. 6 NA BIEśĄCO"

Transkrypt

1 POLSKIE DROGI 2011 SPIS TREŚCI nr 1/2 6 NA BIEśĄCO 9 POLITYKA TRANSPORTOWA Bilansowanie inwestycji z moŝliwościami Generalna Dyrekcja liczy na rekordowy rok Mamy nowy program budowy dróg krajowych Jak dobrze wykorzystać czas polskiej prezydencji 18 FINANSOWANIE DRÓG Przeprogramowane drogi Partnerstwo publiczno-prywatne w czasach deficytu 27 BADANIA I ANALIZY DROGOWE Od pięciu procent rentowności wzwyŝ 33 BRANśA DROGOWO-MOSTOWA Zdaniem drogowców 36 BUDOWNICTWO MOSTOWE Mostowcy o swoich problemach 40 LUDZIE BRANśY 42 FIRMA MIESIĄCA Złoty laur dla APM 44 INWESTYCJE DROGOWE Roboty nie ustają nawet zimą 48 DROGI SAMORZĄDOWE Drogi - złoŝony problem w samorządach Najpierw mówmy o wspólnych standardach, potem o pieniądzach Nowe zadania - nowe władze 58 ZARZĄDZANIE DROGAMI Sól na wagę złota 67 BEZPIECZEŃSTWO I INśYNIERIA RUCHU DROGOWEGO Oznakowanie dróg i pojazdów a bezpieczeństwo ruchu Zapobiegać wypadkom, ale teŝ niwelować ich skutki 72 TECHNOLOGIE ROBÓT DROGOWYCH Pozyskanie kruszywa na nasypy drogowe spoza terenu budowy

2 78 OCHRONA ŚRODOWISKA Zweryfikowany dobór gatunkowy drzew, krzewów i pnączy dla zieleni dróg i autostrad PKD o ocenach oddziaływania na środowisko 85 HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ Drogi na znakach pocztowych świata

3 nr 3 8 NA BIEśĄCO 11 POLITYKA TRANSPORTOWA Drogi wydzierane z poczekalni Kongres drogowy najpewniej wiosną przyszłego roku 20 POGLĄDY I OPINIE Skąd pieniądze na drogi 24 BRANśA DROGOWO-MOSTOWA Firmy projektowe i doradcze jednoczą siły 30 BUDOWNICTWO MOSTOWE Polska naleŝy do najpotęŝniejszych rynków mostowych w Europie 34 LUDZIE BRANśY 36 DROGI SAMORZĄDOWE RozwaŜna i romatyczna Jak rozwiązywać problemy 48 INFRASTRUKTURA MIEJSKA Wartość dróg w miastach 53 KONWENTY ZARZĄDÓW DRÓG POWIATOWYCH Kontrola zarządcza w zarządach 55 MASZYNY I TRANSPORT DROGOWY Pozytywnie w branŝy transportowej 57 ZARZĄDZANIE DROGAMI W oczekiwaniu na koniec zimy 61 PRAWO WOKÓŁ DROGI Tylko Skarb Państwa lub jednostka samorządu mogą być właścicielami gruntu przeznaczonego pod drogi publiczne 64 BEZPIECZEŃSTWO I INśYNIERIA RUCHU DROGOWEGO O barierach pod Klimczokiem W Poznaniu ma powstać strefa 30 Bezpieczny przejazd - Zatrzymaj się i Ŝyj! Czarne punkty nie zwiększają bezpieczeństwa 74 TARGI, KONFERENCJE, SPOTKANIA DROGOWCÓW Obawy i oczekiwania branŝy Wymagania od deski do deski Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego Integracja słuŝy wymianie doświadczeń Kształcenie dla praktyki

4 nr 4 6 NA BIEśĄCO 9 BRANśA DROGOWO-MOSTOWA Kamień na kamieniu 20 TECHNOLOGIE ROBÓT DROGOWYCH Wapno hydratyzowane - wielofunkcyjny wypełniacz w MMA Woda musi być odprowadzana szybko i skutecznie 30 BADANIA I ANALIZY DROGOWE Wzmacnianie podłoŝa gruntowego pod nawierzchnią drogową 32 MASZYNY I SPRZĘT DROGOWY BW 332 DEEP IMPACT - najwydatniejszy walec do robót ziemnych na świecie Volvo w siedem dni 42 TARGI, KONFERENCJE, SPOTKANIA DROGOWCÓW Jakość nawierzchni asfaltowych 44 LUDZIE BRANśY 48 DROGI SAMORZĄDOWE Związek Powiatów Polskich o zarządzaniu drogami 51 ZARZĄDZANIE DROGAMI NIK o Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych Dolny Śląsk oddaje drogi firmom Nowy pomysł na pobór opłat 55 INFRASTRUKTURA MIEJSKA Są dziury, będą odszkodowania 57 FINANSOWANIE DRÓG Kryzys szansą na rozwój PPP 58 POGLĄDY I OPINIE Zbędne załączniki 64 BEZPIECZEŃSTWO I INśYNIERIA RUCHU DROGOWEGO Nowoczesne urządzenia brd: bariery ochronne i urządzenia przeciwdestrukcyjne Odcinkowy pomiar prędkości 72 HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ Drogi na znakach pocztowych świata (cz. 3)

5 nr 5 8 NAGRODY POLSKIE DROGI 'XXI 10 NA BIEśĄCO 13 POLITYKA TRANSPORTOWA To ile wydamy, zaleŝy od wykonawców Drogi dla Polski Wschodniej E-myto wygoni cięŝarówki na drogi samorządowe 26 INWESTYCJE DROGOWE Przetargi w pierwszym kwartale 28 FINANSOWANIE DRÓG Wydatki na utrzymanie dróg są zbyt małe Kryzys szansą na rozwój PPP 32 BRANśA DROGOWO-MOSTOWA Ranking - najsilniejsze firmy branŝy drogowej 34 OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA DROGOWNICTWA WciąŜ króluje niepewność jutra Najkorzystniejsza cena - jak to robią w krajach UE Brakuje woli, by zmienić prawo 40 MASZYNY I SPRZĘT DROGOWY Maszyny drogowe Caterpillar Gotowe do cięŝkiej pracy 58 PROJEKTOWANIE DRÓG Kłopotliwe normy O wzmacnianiu podłoŝa i fundamentów 72 DROGI SAMORZĄDOWE NIK krytykuje remonty dróg Co dalej ze specustawą? 80 KONWENTY ZARZĄDÓW DRÓG POWIATOWYCH Jest lepiej, co wcale nie znaczy, Ŝe jest dobrze Finanse niewspółmierne do zadań MoŜliwości zaleŝą od nakładów 84 INFRASTRUKTURA MIEJSKA Zatłoczone miasta potrzebują odwaŝnych decyzji Jak projektować odcinki przed i za skrzyŝowaniami Czy zakazem rozwiąŝemy problem? 98 LUDZIE BRANśY 104 TARGI, KONFERENCJE, SPOTKANIA DROGOWCÓW Drogowcy na stoku

6 nr 6 8 NA BIEśĄCO 10 NAGRODY "POLSKIE DROGI 'XXI" 18 FINANSOWANIE DRÓG Drogi w czasach kryzysu Wsparcie z Unii będzie duŝe, ale inaczej rozłoŝone 24 ZARZĄDZANIE DROGAMI Winiety odchodzą do lamusa 29 BRANśA DROGOWO-MOSTOWA Walne Zgromadzenie OIGD 32 INWESTYCJE DROGOWE Wyzwanie, wraŝenie, znaczenie 36 LUDZIE BRANśY 38 BUDOWNICTWO MOSTOWE Most w Kwidzynie 42 PROJEKTOWANIE DRÓG Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 48 OCHRONA ŚRODOWISKA Hałas drogowy rozłoŝony na czynniki pierwsze 54 TECHNOLOGIE ROBÓT DROGOWYCH W kierunku lepszej jakości na mostach 62 MASZYNY I SPRZĘT DROGOWY Trzy w jednym... koncernie 67 BARIERY ROZWOJU DROGOWNICTWA Przyczyny braku bezpieczeństwa na drogach według NIK 68 DROGI SAMORZĄDOWE Konkretne propozycje zmian Inwestycje na drogach Kielecczyzny Łódzkie: Problemy z niespójnością. prawa Świętokrzyskie: Od zimy do zimy kosztem lata 78 PRAWO WOKÓŁ DROGI Odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego utrzymania dróg 80 BEZPIECZEŃSTWO I INśYNIERIA RUCHU DROGOWEGO Czy potrzebne 33 schematy oznakowania robot? Znamy liderów ITS

7 88 TARGI, KONFERENCJE, SPOTKANIA DROGOWCÓW Cztery dni drogowego święta Autostrada na zielono 93 HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ O drogach na znakach pocztowych raz jeszcze (cz.4)

8 9 POLITYKA TRANSPORTOWA W kierunku rewizji sieci TEN-T nr 7/8 13 BRANśA DROGOWO-MOSTOWA Chcemy być partnerem, a nie petentem Kiepskie prawo czy zła praktyka? Spada rentowność firm drogowych 20 LUDZIE BRANśY 22 INWESTYCJE DROGOWE Laury dla najlepszych na Podkarpaciu 26 ZARZĄDZANIE DROGAMI Kapsch zapłaci za przeciekające e-myto Miliony stracone na winietach 30 PROJEKTOWANIE DRÓG Warunki techniczne - oczekiwane zmiany 36 TECHNOLOGIE ROBÓT DROGOWYCH Upowszechniajmy i wdraŝajmy innowacje Kationowe emulsje asfaltowe. Chaos w specyfikacjach, czyli... samo Ŝycie 44 BADANIA I ANALIZY DROGOWE Przyczyny wystąpienia osuwiska w zabezpieczonym wykopie autostradowym 50 MASZYNY I SPRZĘT DROGOWY Nowy Mercedes-Benz Actros 53 DROGI SAMORZĄDOWE Sprostać potrzebom społecznym Schetynówki - druga edycja 61 DROGI W MIASTACH Poprawianie ulic w tym samym pasie drogowym to za mało 64 OCHRONA ŚRODOWISKA Przepisy prawne regulujące zmiany stanu wód na gruntach i zmiany ukształtowania terenów 69 BEZPIECZEŃSTWO I INśYNIERIA RUCHU DROGOWEGO Na przejazdach wciąŝ niebezpiecznie Zróbmy w końcu coś z tymi drzewami W statystykach było nieźle Nowe zasady zarządzania bezpieczeństwem na drogach Warunki rozwoju ITS 77 TARGI, KONFERENCJE, SPOTKANIA DROGOWCÓW O nowoczesnych rozwiązaniach w Białymstoku Nadmorskie kompendium wiedzy o awariach budowlanych

9 nr 9 9 ROZMOWA MIESIĄCA Największym problemem jest rozpoznanie ceny raŝąco niskiej 14 INWESTYCJE DROGOWO-MOSTOWE Wrocław odetchnął obwodnicą Rosną kosmiczne półtunele Modernizacja roku 2010 Nienormatywny wiadukt drogowy przebudowany 22 TECHNOLOGIE ROBÓT DROGOWYCH Jak stosujemy destrukt asfaltowy? 30 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Nowa monografia o trwałości betonu w nawierzchniach 34 ZARZĄDZANIE DROGAMI Zapominamy o problemach utrzymania dróg PPP na Dolnym Śląsku coraz bliŝej Największy błąd e-myta: wyłączenie koncesyjnych autostrad 40 LUDZIE BRANśY 44 MASZYNY I SPRZĘT DROGOWY Specjalne prezentacje Unimoga 46 PROJEKTOWANIE DRÓG Warunki techniczne - oczekiwane zmiany (cz. 2) 52 DROGI SAMORZĄDOWE Jak stosować prawo o drogach Wypracują najlepszy model zarządzania drogami 56 PRAWO WOKÓŁ DROGI Kara za brak znaku 58 POGLĄDY I OPINIE PPP w zarządzaniu drogami - czy to dobry kierunek? 62 BEZPIECZEŃSTWO I INśYNIERIA RUCHU DROGOWEGO Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej (ocena BRD) Okrągły stół dla ratowania Ŝycia

10 nr POLITYKA TRANSPORTOWA Czego moŝemy oczekiwać po obecnej kadencji O bezpieczeństwie zgodnie 16 BRANśA DROGOWO-MOSTOWA Przetargi drogowo-mostowe w pierwszej połowie 2011 roku 18 FINANSOWANIE DRÓG BranŜa budowlana zabezpiecza się przed niepewną przyszłością 20 INWESTYCJE DROGOWO-MOSTOWE Z Torunia do Gdańska w godzinę Nie tylko autostrada 24 BUDOWNICTWO MOSTOWE Oto dzieła mostowe roku TECHNOLOGIE ROBÓT DROGOWYCH Cementy odporne na agresywne warunki środowiskowe Nowe laboratorium TPA otwarte 30 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Wszystko o eksploatacji dróg 33 BARIERY ROZWOJU DROGOWNICTWA Czy kiepski stan kolei przeszkadza w budowie dróg 36 LUDZIE BRANśY 38 PRAWO WOKÓŁ DROGI ZałoŜenia do zmian w specustawie 44 POGLĄDY I OPINIE Trzeba wzmocnić pozycję zamawiającego 48 ZARZĄDZANIE DROGAMI Mniejsze koszty społeczne i lepsze warunki poruszania się w mieście Koordynacja inwestycji i remontów po warszawsku 54 DROGI W MIASTACH Ulice wciąŝ czekają na zmiany Jak dobrze oświetlać ulice Skuteczna, ale niebezpieczna 63 DROGI SAMORZĄDOWE 0 spójności sieci i nadmiernym obciąŝeniu dróg 64 KONWENTY ZARZĄDÓW DRÓG POWIATOWYCH Konwent Mazowiecki o finansowaniu dróg

11 68 MASZYNY I SPRZĘT DROGOWY Wschód otwiera się na Wielton 70 TARGI, KONFERENCJE, SPOTKANIA DROGOWCÓW Kolejne mistrzostwa w strzelaniu za nami Systemy transportowe w teorii i praktyce

12 nr 11 8 NA BIEśĄCO 10 POLITYKA TRANSPORTOWA Ściąga dla nowego ministra BliŜej nowej bazowej sieci transportowej UE 20 BRANśA DROGOWO-MOSTOWA Stop wypadkom na budowie 24 LUDZIE BRANśY 28 FINANSOWANIE DRÓG Falstart PPP na Dolnym Śląsku 30 INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE Kompleksowa identyfikacja pojazdów 34 TECHNOLOGIE ROBÓT DROGOWYCH Beton konstrukcyjny wysokiej jakości, ale tylko między spękaniami Węgiel receptą na tańsze wytwarzanie masy bitumicznej Asfaltowe warstwy kompaktowe - metoda, która zrewolucjonizowała budowę dróg 44 POGLĄDY I OPINIE W oczekiwaniu na pochwały 48 DROGI SAMORZĄDOWE Schetynówki" nie dla biednych Powiatowa autostrada" otwarta 52 KONWENTY ZARZĄDÓW DRÓG POWIATOWYCH O problemach dróg powiatowych na Dolnym Śląsku 56 BEZPIECZEŃSTWO I INśYNIERIA RUCHU DROGOWEGO Trudno dostępne przystanki 60 OCHRONA ŚRODOWISKA Usprawnienia w systemach podczyszczania wód opadowych i roztopowych w pasach drogowych 67 TARGI, KONFERENCJE, SPOTKANIA DROGOWCÓW XI Zachodniopomorskie Forum Drogownictwa Destrukt - stosowanie materiałów z recyklingu Światowy pokaz maszyn

13 nr 12 6 NA BIEśĄCO 8 INWESTYCJE DROGOWO-MOSTOWE Mamy autostradę do Berlina Warto było czekać - rozmowa z Andrzejem Patalasem 18 PRAWO WOKÓŁ DROGI Zabezpieczenie naleŝytego wykonania zobowiązania, a inwestycje drogowe w Polsce Praktycznie o zamówieniach publicznych 28 BRANśA DROGOWO-MOSTOWA Izba w sprawie pozacenowych kryteriów oceny ofert FIDIC naleŝy przyjąć bez zmian 32 LUDZIE BRANśY 34 ZARZĄDZANIE DROGAMI Czas zacząć myśleć o utrzymaniu Utrzymaj standard w praktyce 44 FINANSOWANIE DRÓG Dlaczego projekty PPP w drogownictwie nie są realizowane 46 POGLĄDY I OPINIE Prawo i poprawki Wątpliwości pozostały - ciąg dalszy o PPP 52 TECHNOLOGIE ROBÓT DROGOWYCH O ilości asfaltu w asfalcie trzeba mówić wspólnym językiem 58 DROGI W MIASTACH Co sprzyja rozwojowi ruchu rowerowego w miastach 62 KONWENTY ZARZĄDÓW DRÓG POWIATOWYCH W pozyskiwaniu środków waŝna jest konsekwencja 64 OCHRONA ŚRODOWISKA Decyzje i realizacje w ochronie środowiska naturalnego 68 BEZPIECZEŃSTWO I INśYNIERIA RUCHU DROGOWEGO Inteligentne bariery prawie gotowe Powstaną wytyczne dla bezpiecznych konstrukcji wsporczych 72 TARGI, KONFERENCJE, SPOTKANIA DROGOWCÓW Najlepsi mostowcy nagrodzeni Infrastruktura nie zawiodła Kruszywa zadebiutowały w Sosnowcu Orły budownictwa 2011

14 DODATEK NAWIERZCHNIE ASFALTOWE nr 1 4 Badania asfaltów w mieszankach mineralno-asfaltowych - wyniki badań dotyczących odporności mma na trwałe deformacje i spękania niskotemperaturowe, prowadzonych przez ORLEN Asfalt w ramach prac badawczych / Krzysztof BłaŜejowski, Jacek Olszacki, Hubert Peciakowski 7 Drogowe asfalty upłynnione i fluksowane według Normy Europejskiej - postanowienia EN 15322, wprowadzonej w 2009 r. do zbioru Polskich Norm i dotychczas dostępnej tylko w oryginalnej wersji językowej / Hanna K. Walęcka 21 XI Seminarium esema 2011 i zorganizowane przez firmę RETTENMAIER Polska - relacja z przebiegu i tematyka seminarium / Krystyna Szymaniak 25 Jezioro Asfaltowe na Trynidadzie - ekosystem, proces wydobycia - opisują Mariusz Ferenc i Tomasz Sęk, którzy zwiedzili jedno z najciekawszych miejsc naszego globu i które jest związane z drogownictwem

15 nr 2 2 Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych wg przepisów niemieckich - system i interpretacja - tłumaczenie artykułu Bernd Nolle 5 Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych wg przepisów austriackich - system i interpretacja - tłumaczenie artykułu Andreasa Krajscir 15 XXIV Seminarium Techniczne PSWNA Mistrzowskie technologie nawierzchni asfaltowych" - relacja 18 IX Konferencja Emulsje asfaltowe w drogownictwie" - relacja Z śycia STOWARZYSZENIA 19 Podziękowania dla Danuty Heleny Zakrzyńskiej za 10-letnią pracę w PSWNA Zmiany personalne w biurze PSWNA 20 Komisja ds. Emulsji PSWNA Walne Zebranie Członków PSWNA w dniu 23 marca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSWNA w dniu 11 maja 2011 roku

16 nr 3 3 Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło: najlepsze praktyki 8 Mikrodywanik szansą na istniejące i przyszłe potrzeby w zakresie remontów 10 Opracowanie i wdroŝenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii modyfikacji asfaltów drogowych gumą

17 nr 4 3 Modyfikowane lepiszcza specjalne do nawierzchni asfaltowych o zoptymalizowanych parametrach technicznych - przedstawia Ingo Nösler z firmy NYNAS 7 XXV Seminarium techniczne PSWNA "Czarno na białym - ile asfaltu w asfalcie...?" - relacja Marii Jóźwiak-Pilujskiej 10 Prace normalizacyjne w Podkomitecie ds. Asfaltów KT 222 PKN - omawia sekretarz KT ElŜbieta Trzaska Plenarne Posiedzenie Komitetu Technicznego 336 "Lepiszcza asfaltowe" Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego - w relacji Pawła Czajkowskiego z firmy LOTOS Asfalt Oprac. BPK

Raport drogowy. Tendencje rozwoju branży drogowej. Żelazna Dama warszawskich dróg Grażyna Lendzion o zarządzaniu drogami stolicy

Raport drogowy. Tendencje rozwoju branży drogowej. Żelazna Dama warszawskich dróg Grażyna Lendzion o zarządzaniu drogami stolicy text Nr 9(64)/2013 wrzesień 2013 Cena 19,12 zł (w tym VAT 8%) www.inframedia.pl Raport drogowy Tendencje rozwoju branży drogowej Żelazna Dama warszawskich dróg Grażyna Lendzion o zarządzaniu drogami stolicy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2010 19-22.01. 2010 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli

Bardziej szczegółowo

Jak to robimy w Warszawie

Jak to robimy w Warszawie WYDANIE SPECJALNE nr I/2014-2015 Dwa wymiary seminarium podwójne korzyści Jak to robimy w Warszawie Zagraniczne sposoby na komunikację Photos: Fotolia & istock www.uitpmilan2015.org Supporting Organisations

Bardziej szczegółowo

Przyłącz się online.

Przyłącz się online. SPIS TREŚCI 6`2009 AKTUALNOŚCI 4 Nagrody Zielony Laur 2008 zostały rozdane, Julia Czerwińska 6 Energetyka przyszłości: Expopower i Greenpower`2009 10 TARGI WOD KAN 2009 w Bydgoszczy 18 British Standards

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań

Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań Konrad Jabłoński AIP, PSWNA, SITK RP 28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 1 Geneza Norm Europejskich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r. Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 24 SIERPNIA 2015 Spis treści Wykaz skrótów... 2 1 Wstęp... 3 2 Diagnoza

Bardziej szczegółowo

0 2 / 2 0 0 9 (15) (M A J) Drogi i ludzie str. 4. Zgrany duet str. 5. Gramy w otwarte karty str. 6

0 2 / 2 0 0 9 (15) (M A J) Drogi i ludzie str. 4. Zgrany duet str. 5. Gramy w otwarte karty str. 6 0 2 / 2 0 0 9 (15) (M A J) Drogi i ludzie str. 4 Zgrany duet str. 5 Gramy w otwarte karty str. 6 Wrocławski stadion dla Mostostalu Studia szyte na miarę Inżynierowie Mostostalu Warszawa ponownie usiedli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Europejski kongres w Katowicach

Europejski kongres w Katowicach Nr 6 (32) Czerwiec 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 Europejski kongres w Katowicach wywiad Joanna Schmid Nowa strategia umocni pozycję Taurona na rynku wydarzenia Na papieskim święcie

Bardziej szczegółowo

30 lat Kopalni Soli Wieliczka na Pierwszej Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cena 12 zł (w tym 7% VAT) nr 5 (20) wrzesień październik 2008

30 lat Kopalni Soli Wieliczka na Pierwszej Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cena 12 zł (w tym 7% VAT) nr 5 (20) wrzesień październik 2008 Cena 12 zł (w tym 7% VAT) nr 5 (20) wrzesień październik 2008 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne nr 5 (20) wrzesień październik 2008 ISSN 1734-6681 30 lat Kopalni Soli Wieliczka na Pierwszej Liście Światowego

Bardziej szczegółowo

X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014

X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014 X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014 Energetyka a gospodarka niskoemisyjna, czyli co zrobić, żeby się opłacało RAPORT 1 Spis treści Spis treści... 2 WSTĘP... 5 Nowa Rada ds.

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D M I A S T A P O Z N A N I A

U R Z Ą D M I A S T A P O Z N A N I A Materiał opracował zespół pracowników Wydziału Rozwoju Miasta kierowany przez Zastępcę Dyrektora Janusza Meissnera w składzie: Agnieszka Borejko, Małgorzata Felczak, Leszek Łodyga, Ewa Majewska, Jerzy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14-16 maja 2012 r. WSTĘPNA AGENDA. 14 maja 2012 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14-16 maja 2012 r. WSTĘPNA AGENDA. 14 maja 2012 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14- WSTĘPNA AGENDA Sesja inauguracyjna 10.00-18.30 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 10.00-10.10 Uroczyste otwarcie Kongresu 10.10-12.45 Europa 2020 Nowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Część II. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Część II. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Nowe podejście do zamówień publicznych zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne Część II Honorowy Patronat

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0 Polska Warunki licencji pod adresem http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.

Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0 Polska Warunki licencji pod adresem http://creativecommons.org/licenses/bysa/3. Opracowanie Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej inspirujące wzorce z Polski i ze świata powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji Otwartego Rządu oraz ponownego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014 1. WPROWADZENIE 2 2. DIAGNOZA STANU I TENDENCJE ROZWOJU MIASTA 6 2.1. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 6 2.1.1. DIAGNOZA W SFERZE GOSPODARCZEJ 8 2.1.2. DIAGNOZA W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA 12 2.1.3. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Natali Dimitrova Olena Gordiienko Lucyna Seretny Michał Sułkowski Alexandra Zmachynskaya CSR w Grupie LOTOS z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Wyzwania zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej inspirujące wzorce z Polski i ze świata

Opracowanie Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej inspirujące wzorce z Polski i ze świata Opracowanie Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej inspirujące wzorce z Polski i ze świata powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji Otwartego Rządu oraz ponownego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia. Dariusz Szwed, Beata Maciejewska

Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia. Dariusz Szwed, Beata Maciejewska Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia Dariusz Szwed, Beata Maciejewska 1 Autorzy: Część pierwsza: Beata Maciejewska Współpraca: Dariusz Szwed, Małgorzata Tkacz-Janik, Bartłomiej Kozek Część druga: Dariusz

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo