POLSKIE DROGI nr 1/2. 6 NA BIEśĄCO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE DROGI 2011. nr 1/2. 6 NA BIEśĄCO"

Transkrypt

1 POLSKIE DROGI 2011 SPIS TREŚCI nr 1/2 6 NA BIEśĄCO 9 POLITYKA TRANSPORTOWA Bilansowanie inwestycji z moŝliwościami Generalna Dyrekcja liczy na rekordowy rok Mamy nowy program budowy dróg krajowych Jak dobrze wykorzystać czas polskiej prezydencji 18 FINANSOWANIE DRÓG Przeprogramowane drogi Partnerstwo publiczno-prywatne w czasach deficytu 27 BADANIA I ANALIZY DROGOWE Od pięciu procent rentowności wzwyŝ 33 BRANśA DROGOWO-MOSTOWA Zdaniem drogowców 36 BUDOWNICTWO MOSTOWE Mostowcy o swoich problemach 40 LUDZIE BRANśY 42 FIRMA MIESIĄCA Złoty laur dla APM 44 INWESTYCJE DROGOWE Roboty nie ustają nawet zimą 48 DROGI SAMORZĄDOWE Drogi - złoŝony problem w samorządach Najpierw mówmy o wspólnych standardach, potem o pieniądzach Nowe zadania - nowe władze 58 ZARZĄDZANIE DROGAMI Sól na wagę złota 67 BEZPIECZEŃSTWO I INśYNIERIA RUCHU DROGOWEGO Oznakowanie dróg i pojazdów a bezpieczeństwo ruchu Zapobiegać wypadkom, ale teŝ niwelować ich skutki 72 TECHNOLOGIE ROBÓT DROGOWYCH Pozyskanie kruszywa na nasypy drogowe spoza terenu budowy

2 78 OCHRONA ŚRODOWISKA Zweryfikowany dobór gatunkowy drzew, krzewów i pnączy dla zieleni dróg i autostrad PKD o ocenach oddziaływania na środowisko 85 HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ Drogi na znakach pocztowych świata

3 nr 3 8 NA BIEśĄCO 11 POLITYKA TRANSPORTOWA Drogi wydzierane z poczekalni Kongres drogowy najpewniej wiosną przyszłego roku 20 POGLĄDY I OPINIE Skąd pieniądze na drogi 24 BRANśA DROGOWO-MOSTOWA Firmy projektowe i doradcze jednoczą siły 30 BUDOWNICTWO MOSTOWE Polska naleŝy do najpotęŝniejszych rynków mostowych w Europie 34 LUDZIE BRANśY 36 DROGI SAMORZĄDOWE RozwaŜna i romatyczna Jak rozwiązywać problemy 48 INFRASTRUKTURA MIEJSKA Wartość dróg w miastach 53 KONWENTY ZARZĄDÓW DRÓG POWIATOWYCH Kontrola zarządcza w zarządach 55 MASZYNY I TRANSPORT DROGOWY Pozytywnie w branŝy transportowej 57 ZARZĄDZANIE DROGAMI W oczekiwaniu na koniec zimy 61 PRAWO WOKÓŁ DROGI Tylko Skarb Państwa lub jednostka samorządu mogą być właścicielami gruntu przeznaczonego pod drogi publiczne 64 BEZPIECZEŃSTWO I INśYNIERIA RUCHU DROGOWEGO O barierach pod Klimczokiem W Poznaniu ma powstać strefa 30 Bezpieczny przejazd - Zatrzymaj się i Ŝyj! Czarne punkty nie zwiększają bezpieczeństwa 74 TARGI, KONFERENCJE, SPOTKANIA DROGOWCÓW Obawy i oczekiwania branŝy Wymagania od deski do deski Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego Integracja słuŝy wymianie doświadczeń Kształcenie dla praktyki

4 nr 4 6 NA BIEśĄCO 9 BRANśA DROGOWO-MOSTOWA Kamień na kamieniu 20 TECHNOLOGIE ROBÓT DROGOWYCH Wapno hydratyzowane - wielofunkcyjny wypełniacz w MMA Woda musi być odprowadzana szybko i skutecznie 30 BADANIA I ANALIZY DROGOWE Wzmacnianie podłoŝa gruntowego pod nawierzchnią drogową 32 MASZYNY I SPRZĘT DROGOWY BW 332 DEEP IMPACT - najwydatniejszy walec do robót ziemnych na świecie Volvo w siedem dni 42 TARGI, KONFERENCJE, SPOTKANIA DROGOWCÓW Jakość nawierzchni asfaltowych 44 LUDZIE BRANśY 48 DROGI SAMORZĄDOWE Związek Powiatów Polskich o zarządzaniu drogami 51 ZARZĄDZANIE DROGAMI NIK o Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych Dolny Śląsk oddaje drogi firmom Nowy pomysł na pobór opłat 55 INFRASTRUKTURA MIEJSKA Są dziury, będą odszkodowania 57 FINANSOWANIE DRÓG Kryzys szansą na rozwój PPP 58 POGLĄDY I OPINIE Zbędne załączniki 64 BEZPIECZEŃSTWO I INśYNIERIA RUCHU DROGOWEGO Nowoczesne urządzenia brd: bariery ochronne i urządzenia przeciwdestrukcyjne Odcinkowy pomiar prędkości 72 HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ Drogi na znakach pocztowych świata (cz. 3)

5 nr 5 8 NAGRODY POLSKIE DROGI 'XXI 10 NA BIEśĄCO 13 POLITYKA TRANSPORTOWA To ile wydamy, zaleŝy od wykonawców Drogi dla Polski Wschodniej E-myto wygoni cięŝarówki na drogi samorządowe 26 INWESTYCJE DROGOWE Przetargi w pierwszym kwartale 28 FINANSOWANIE DRÓG Wydatki na utrzymanie dróg są zbyt małe Kryzys szansą na rozwój PPP 32 BRANśA DROGOWO-MOSTOWA Ranking - najsilniejsze firmy branŝy drogowej 34 OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA DROGOWNICTWA WciąŜ króluje niepewność jutra Najkorzystniejsza cena - jak to robią w krajach UE Brakuje woli, by zmienić prawo 40 MASZYNY I SPRZĘT DROGOWY Maszyny drogowe Caterpillar Gotowe do cięŝkiej pracy 58 PROJEKTOWANIE DRÓG Kłopotliwe normy O wzmacnianiu podłoŝa i fundamentów 72 DROGI SAMORZĄDOWE NIK krytykuje remonty dróg Co dalej ze specustawą? 80 KONWENTY ZARZĄDÓW DRÓG POWIATOWYCH Jest lepiej, co wcale nie znaczy, Ŝe jest dobrze Finanse niewspółmierne do zadań MoŜliwości zaleŝą od nakładów 84 INFRASTRUKTURA MIEJSKA Zatłoczone miasta potrzebują odwaŝnych decyzji Jak projektować odcinki przed i za skrzyŝowaniami Czy zakazem rozwiąŝemy problem? 98 LUDZIE BRANśY 104 TARGI, KONFERENCJE, SPOTKANIA DROGOWCÓW Drogowcy na stoku

6 nr 6 8 NA BIEśĄCO 10 NAGRODY "POLSKIE DROGI 'XXI" 18 FINANSOWANIE DRÓG Drogi w czasach kryzysu Wsparcie z Unii będzie duŝe, ale inaczej rozłoŝone 24 ZARZĄDZANIE DROGAMI Winiety odchodzą do lamusa 29 BRANśA DROGOWO-MOSTOWA Walne Zgromadzenie OIGD 32 INWESTYCJE DROGOWE Wyzwanie, wraŝenie, znaczenie 36 LUDZIE BRANśY 38 BUDOWNICTWO MOSTOWE Most w Kwidzynie 42 PROJEKTOWANIE DRÓG Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 48 OCHRONA ŚRODOWISKA Hałas drogowy rozłoŝony na czynniki pierwsze 54 TECHNOLOGIE ROBÓT DROGOWYCH W kierunku lepszej jakości na mostach 62 MASZYNY I SPRZĘT DROGOWY Trzy w jednym... koncernie 67 BARIERY ROZWOJU DROGOWNICTWA Przyczyny braku bezpieczeństwa na drogach według NIK 68 DROGI SAMORZĄDOWE Konkretne propozycje zmian Inwestycje na drogach Kielecczyzny Łódzkie: Problemy z niespójnością. prawa Świętokrzyskie: Od zimy do zimy kosztem lata 78 PRAWO WOKÓŁ DROGI Odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego utrzymania dróg 80 BEZPIECZEŃSTWO I INśYNIERIA RUCHU DROGOWEGO Czy potrzebne 33 schematy oznakowania robot? Znamy liderów ITS

7 88 TARGI, KONFERENCJE, SPOTKANIA DROGOWCÓW Cztery dni drogowego święta Autostrada na zielono 93 HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ O drogach na znakach pocztowych raz jeszcze (cz.4)

8 9 POLITYKA TRANSPORTOWA W kierunku rewizji sieci TEN-T nr 7/8 13 BRANśA DROGOWO-MOSTOWA Chcemy być partnerem, a nie petentem Kiepskie prawo czy zła praktyka? Spada rentowność firm drogowych 20 LUDZIE BRANśY 22 INWESTYCJE DROGOWE Laury dla najlepszych na Podkarpaciu 26 ZARZĄDZANIE DROGAMI Kapsch zapłaci za przeciekające e-myto Miliony stracone na winietach 30 PROJEKTOWANIE DRÓG Warunki techniczne - oczekiwane zmiany 36 TECHNOLOGIE ROBÓT DROGOWYCH Upowszechniajmy i wdraŝajmy innowacje Kationowe emulsje asfaltowe. Chaos w specyfikacjach, czyli... samo Ŝycie 44 BADANIA I ANALIZY DROGOWE Przyczyny wystąpienia osuwiska w zabezpieczonym wykopie autostradowym 50 MASZYNY I SPRZĘT DROGOWY Nowy Mercedes-Benz Actros 53 DROGI SAMORZĄDOWE Sprostać potrzebom społecznym Schetynówki - druga edycja 61 DROGI W MIASTACH Poprawianie ulic w tym samym pasie drogowym to za mało 64 OCHRONA ŚRODOWISKA Przepisy prawne regulujące zmiany stanu wód na gruntach i zmiany ukształtowania terenów 69 BEZPIECZEŃSTWO I INśYNIERIA RUCHU DROGOWEGO Na przejazdach wciąŝ niebezpiecznie Zróbmy w końcu coś z tymi drzewami W statystykach było nieźle Nowe zasady zarządzania bezpieczeństwem na drogach Warunki rozwoju ITS 77 TARGI, KONFERENCJE, SPOTKANIA DROGOWCÓW O nowoczesnych rozwiązaniach w Białymstoku Nadmorskie kompendium wiedzy o awariach budowlanych

9 nr 9 9 ROZMOWA MIESIĄCA Największym problemem jest rozpoznanie ceny raŝąco niskiej 14 INWESTYCJE DROGOWO-MOSTOWE Wrocław odetchnął obwodnicą Rosną kosmiczne półtunele Modernizacja roku 2010 Nienormatywny wiadukt drogowy przebudowany 22 TECHNOLOGIE ROBÓT DROGOWYCH Jak stosujemy destrukt asfaltowy? 30 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Nowa monografia o trwałości betonu w nawierzchniach 34 ZARZĄDZANIE DROGAMI Zapominamy o problemach utrzymania dróg PPP na Dolnym Śląsku coraz bliŝej Największy błąd e-myta: wyłączenie koncesyjnych autostrad 40 LUDZIE BRANśY 44 MASZYNY I SPRZĘT DROGOWY Specjalne prezentacje Unimoga 46 PROJEKTOWANIE DRÓG Warunki techniczne - oczekiwane zmiany (cz. 2) 52 DROGI SAMORZĄDOWE Jak stosować prawo o drogach Wypracują najlepszy model zarządzania drogami 56 PRAWO WOKÓŁ DROGI Kara za brak znaku 58 POGLĄDY I OPINIE PPP w zarządzaniu drogami - czy to dobry kierunek? 62 BEZPIECZEŃSTWO I INśYNIERIA RUCHU DROGOWEGO Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej (ocena BRD) Okrągły stół dla ratowania Ŝycia

10 nr POLITYKA TRANSPORTOWA Czego moŝemy oczekiwać po obecnej kadencji O bezpieczeństwie zgodnie 16 BRANśA DROGOWO-MOSTOWA Przetargi drogowo-mostowe w pierwszej połowie 2011 roku 18 FINANSOWANIE DRÓG BranŜa budowlana zabezpiecza się przed niepewną przyszłością 20 INWESTYCJE DROGOWO-MOSTOWE Z Torunia do Gdańska w godzinę Nie tylko autostrada 24 BUDOWNICTWO MOSTOWE Oto dzieła mostowe roku TECHNOLOGIE ROBÓT DROGOWYCH Cementy odporne na agresywne warunki środowiskowe Nowe laboratorium TPA otwarte 30 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Wszystko o eksploatacji dróg 33 BARIERY ROZWOJU DROGOWNICTWA Czy kiepski stan kolei przeszkadza w budowie dróg 36 LUDZIE BRANśY 38 PRAWO WOKÓŁ DROGI ZałoŜenia do zmian w specustawie 44 POGLĄDY I OPINIE Trzeba wzmocnić pozycję zamawiającego 48 ZARZĄDZANIE DROGAMI Mniejsze koszty społeczne i lepsze warunki poruszania się w mieście Koordynacja inwestycji i remontów po warszawsku 54 DROGI W MIASTACH Ulice wciąŝ czekają na zmiany Jak dobrze oświetlać ulice Skuteczna, ale niebezpieczna 63 DROGI SAMORZĄDOWE 0 spójności sieci i nadmiernym obciąŝeniu dróg 64 KONWENTY ZARZĄDÓW DRÓG POWIATOWYCH Konwent Mazowiecki o finansowaniu dróg

11 68 MASZYNY I SPRZĘT DROGOWY Wschód otwiera się na Wielton 70 TARGI, KONFERENCJE, SPOTKANIA DROGOWCÓW Kolejne mistrzostwa w strzelaniu za nami Systemy transportowe w teorii i praktyce

12 nr 11 8 NA BIEśĄCO 10 POLITYKA TRANSPORTOWA Ściąga dla nowego ministra BliŜej nowej bazowej sieci transportowej UE 20 BRANśA DROGOWO-MOSTOWA Stop wypadkom na budowie 24 LUDZIE BRANśY 28 FINANSOWANIE DRÓG Falstart PPP na Dolnym Śląsku 30 INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE Kompleksowa identyfikacja pojazdów 34 TECHNOLOGIE ROBÓT DROGOWYCH Beton konstrukcyjny wysokiej jakości, ale tylko między spękaniami Węgiel receptą na tańsze wytwarzanie masy bitumicznej Asfaltowe warstwy kompaktowe - metoda, która zrewolucjonizowała budowę dróg 44 POGLĄDY I OPINIE W oczekiwaniu na pochwały 48 DROGI SAMORZĄDOWE Schetynówki" nie dla biednych Powiatowa autostrada" otwarta 52 KONWENTY ZARZĄDÓW DRÓG POWIATOWYCH O problemach dróg powiatowych na Dolnym Śląsku 56 BEZPIECZEŃSTWO I INśYNIERIA RUCHU DROGOWEGO Trudno dostępne przystanki 60 OCHRONA ŚRODOWISKA Usprawnienia w systemach podczyszczania wód opadowych i roztopowych w pasach drogowych 67 TARGI, KONFERENCJE, SPOTKANIA DROGOWCÓW XI Zachodniopomorskie Forum Drogownictwa Destrukt - stosowanie materiałów z recyklingu Światowy pokaz maszyn

13 nr 12 6 NA BIEśĄCO 8 INWESTYCJE DROGOWO-MOSTOWE Mamy autostradę do Berlina Warto było czekać - rozmowa z Andrzejem Patalasem 18 PRAWO WOKÓŁ DROGI Zabezpieczenie naleŝytego wykonania zobowiązania, a inwestycje drogowe w Polsce Praktycznie o zamówieniach publicznych 28 BRANśA DROGOWO-MOSTOWA Izba w sprawie pozacenowych kryteriów oceny ofert FIDIC naleŝy przyjąć bez zmian 32 LUDZIE BRANśY 34 ZARZĄDZANIE DROGAMI Czas zacząć myśleć o utrzymaniu Utrzymaj standard w praktyce 44 FINANSOWANIE DRÓG Dlaczego projekty PPP w drogownictwie nie są realizowane 46 POGLĄDY I OPINIE Prawo i poprawki Wątpliwości pozostały - ciąg dalszy o PPP 52 TECHNOLOGIE ROBÓT DROGOWYCH O ilości asfaltu w asfalcie trzeba mówić wspólnym językiem 58 DROGI W MIASTACH Co sprzyja rozwojowi ruchu rowerowego w miastach 62 KONWENTY ZARZĄDÓW DRÓG POWIATOWYCH W pozyskiwaniu środków waŝna jest konsekwencja 64 OCHRONA ŚRODOWISKA Decyzje i realizacje w ochronie środowiska naturalnego 68 BEZPIECZEŃSTWO I INśYNIERIA RUCHU DROGOWEGO Inteligentne bariery prawie gotowe Powstaną wytyczne dla bezpiecznych konstrukcji wsporczych 72 TARGI, KONFERENCJE, SPOTKANIA DROGOWCÓW Najlepsi mostowcy nagrodzeni Infrastruktura nie zawiodła Kruszywa zadebiutowały w Sosnowcu Orły budownictwa 2011

14 DODATEK NAWIERZCHNIE ASFALTOWE nr 1 4 Badania asfaltów w mieszankach mineralno-asfaltowych - wyniki badań dotyczących odporności mma na trwałe deformacje i spękania niskotemperaturowe, prowadzonych przez ORLEN Asfalt w ramach prac badawczych / Krzysztof BłaŜejowski, Jacek Olszacki, Hubert Peciakowski 7 Drogowe asfalty upłynnione i fluksowane według Normy Europejskiej - postanowienia EN 15322, wprowadzonej w 2009 r. do zbioru Polskich Norm i dotychczas dostępnej tylko w oryginalnej wersji językowej / Hanna K. Walęcka 21 XI Seminarium esema 2011 i zorganizowane przez firmę RETTENMAIER Polska - relacja z przebiegu i tematyka seminarium / Krystyna Szymaniak 25 Jezioro Asfaltowe na Trynidadzie - ekosystem, proces wydobycia - opisują Mariusz Ferenc i Tomasz Sęk, którzy zwiedzili jedno z najciekawszych miejsc naszego globu i które jest związane z drogownictwem

15 nr 2 2 Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych wg przepisów niemieckich - system i interpretacja - tłumaczenie artykułu Bernd Nolle 5 Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych wg przepisów austriackich - system i interpretacja - tłumaczenie artykułu Andreasa Krajscir 15 XXIV Seminarium Techniczne PSWNA Mistrzowskie technologie nawierzchni asfaltowych" - relacja 18 IX Konferencja Emulsje asfaltowe w drogownictwie" - relacja Z śycia STOWARZYSZENIA 19 Podziękowania dla Danuty Heleny Zakrzyńskiej za 10-letnią pracę w PSWNA Zmiany personalne w biurze PSWNA 20 Komisja ds. Emulsji PSWNA Walne Zebranie Członków PSWNA w dniu 23 marca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSWNA w dniu 11 maja 2011 roku

16 nr 3 3 Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło: najlepsze praktyki 8 Mikrodywanik szansą na istniejące i przyszłe potrzeby w zakresie remontów 10 Opracowanie i wdroŝenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii modyfikacji asfaltów drogowych gumą

17 nr 4 3 Modyfikowane lepiszcza specjalne do nawierzchni asfaltowych o zoptymalizowanych parametrach technicznych - przedstawia Ingo Nösler z firmy NYNAS 7 XXV Seminarium techniczne PSWNA "Czarno na białym - ile asfaltu w asfalcie...?" - relacja Marii Jóźwiak-Pilujskiej 10 Prace normalizacyjne w Podkomitecie ds. Asfaltów KT 222 PKN - omawia sekretarz KT ElŜbieta Trzaska Plenarne Posiedzenie Komitetu Technicznego 336 "Lepiszcza asfaltowe" Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego - w relacji Pawła Czajkowskiego z firmy LOTOS Asfalt Oprac. BPK

POLSKIE DROGI 2009. nr 1/2

POLSKIE DROGI 2009. nr 1/2 POLSKIE DROGI 2009 SPIS TREŚCI nr 1/2 6 Polskie drogi 'XXI Regulamin nagrody Polskie Drogi 'XXI 11 Polityka transportowa Rozmowa ze Zbigniewem Rapciakiem, podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S7 Białobrzegi - Jedlińsk. Rola dróg samorządowych w systemie transportowym kraju, obowiązki zarządców dróg

Droga ekspresowa S7 Białobrzegi - Jedlińsk. Rola dróg samorządowych w systemie transportowym kraju, obowiązki zarządców dróg Droga ekspresowa S7 Białobrzegi - Jedlińsk Rola dróg samorządowych w systemie transportowym kraju, obowiązki zarządców dróg Luty 2010 Budujemy wspólny dom drogi krajowe + drogi samorządowe = infrastruktura

Bardziej szczegółowo

POLSKIE DROGI Nr 1/2. 15 POLITYKA TRANSPORTOWA Postęp na drogach dokonuje się przez pracę u podstaw

POLSKIE DROGI Nr 1/2. 15 POLITYKA TRANSPORTOWA Postęp na drogach dokonuje się przez pracę u podstaw POLSKIE DROGI 2010 SPIS TREŚCI Nr 1/2 15 POLITYKA TRANSPORTOWA Postęp na drogach dokonuje się przez pracę u podstaw 18 FINANSOWANIE DRÓG Drogi: nie wystarczy tylko budować Beneficjencie, patrz od kogo

Bardziej szczegółowo

Zmiany infrastruktury transportu drogowego na tle Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego w latach

Zmiany infrastruktury transportu drogowego na tle Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego w latach Zmiany infrastruktury transportu drogowego na tle Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego w latach 2000-2015 Autorzy: Prof. dr hab. inż. Jan Kukiełka (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) Inż.

Bardziej szczegółowo

Recykling jako uzupełnienie zapotrzebowania materiałowego do produkcji mma

Recykling jako uzupełnienie zapotrzebowania materiałowego do produkcji mma Recykling jako uzupełnienie zapotrzebowania materiałowego do produkcji mma Dariusz Słotwiński Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Konferencja ZASTOSOWANIE DESTRUKTU ASFALTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach samorządowych

Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach samorządowych Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach samorządowych dr inż. Krzysztof Błażejowski Śląskie Forum Drogowe, 2013 Część I Stosowalność

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie asfaltowe.

Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe. Spis treści: 1. Wprowadzenie 11 1.1. Historia nawierzchni asfaltowych 11 1.2. Konstrukcja nawierzchni 12 Literatura 13 2. Materiały 14 2.1. Kruszywa 14 2.1.1. Kruszywa mineralne

Bardziej szczegółowo

POLSKIE DROGI REALNE PERSPEKTYWY REALNE BARIERY

POLSKIE DROGI REALNE PERSPEKTYWY REALNE BARIERY POLSKIE DROGI REALNE PERSPEKTYWY REALNE BARIERY Przeszkody w rozwoju sieci dróg w Polsce Warszawa, 27 marca 2006 Program budowy dróg PRIORYTETY Budowa autostrady A1 do 2010 roku; Kontynuacja budowy autostrad

Bardziej szczegółowo

POLSKIE DROGI nr 1/2

POLSKIE DROGI nr 1/2 POLSKIE DROGI 2009 SPIS TREŚCI nr 1/2 6 Polskie drogi 'XXI Regulamin nagrody Polskie Drogi 'XXI 11 Polityka transportowa Rozmowa ze Zbigniewem Rapciakiem, podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

POLSKIE DROGI 2012 SPIS TREŚCI nr 1 8 NA BIEŻĄCO 11 POLITYKA TRANSPORTOWA Rekordowe wydatki i niepewność o nowe przetargi 16 BRANŻA DROGOWO-MOSTOWA Jaka przyszłość cen asfaltu? Trzecie międzynarodowe forum

Bardziej szczegółowo

BADANIE MMA Z DODATKIEM GRANULATU GUMOWEGO. Wykonali: Tomasz Kurc Waldemar Gancarz

BADANIE MMA Z DODATKIEM GRANULATU GUMOWEGO. Wykonali: Tomasz Kurc Waldemar Gancarz BADANIE MMA Z DODATKIEM GRANULATU GUMOWEGO Wykonali: Tomasz Kurc Waldemar Gancarz Wstęp Mieszanki mineralno-asfaltowe w Polsce, Europie i na świecie stanowią podstawowy materiał do budowy warstw konstrukcyjnych

Bardziej szczegółowo

Przyszłość - nawierzchnie długowieczne

Przyszłość - nawierzchnie długowieczne Przyszłość - nawierzchnie długowieczne Adam Wojczuk, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju II Forum Innowacji Transportowych Warszawa, 05.12.2013 r. Plan prezentacji Nawierzchnie długowieczne - drogami przyszłości

Bardziej szczegółowo

nr 2 4 NA BIEŻĄCO 9 POLITYKA TRANSPORTOWA Mapa drogowa dla transportu na najbliższe lata 12 BRANŻA DROGOWO - MOSTOWA Długoterminowe perspektywy dla dr

nr 2 4 NA BIEŻĄCO 9 POLITYKA TRANSPORTOWA Mapa drogowa dla transportu na najbliższe lata 12 BRANŻA DROGOWO - MOSTOWA Długoterminowe perspektywy dla dr POLSKIE DROGI 2013 SPIS TREŚCI nr 1 4 NA BIEŻĄCO 9 ROZMOWA MIESIĄCA Jesteśmy gotowi profesjonalnie zarządzać majątkiem drogowym 16 POLITYKA TRANSPORTOWA Projekt Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy: GK i IT/341 /15 / 2010 Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ Remont dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA DRÓG. Praca zbiorowa pod kierunkiem Leszka Rafalskiego

EKSPLOATACJA DRÓG. Praca zbiorowa pod kierunkiem Leszka Rafalskiego EKSPLOATACJA DRÓG Praca zbiorowa pod kierunkiem Leszka Rafalskiego Warszawa 2011 STUDIA I MATERIAŁY - zeszyt 65 SPIS TREŚCI Streszczenie/Summary... 3/4 1. WSTĘP... 11 2. PRZEPISY PRAWNE I WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Korzyści z zastosowania nawierzchni asfaltowych na drogach lokalnych

Korzyści z zastosowania nawierzchni asfaltowych na drogach lokalnych Korzyści z zastosowania nawierzchni asfaltowych na drogach lokalnych Asfalt, dla ludzi, dla środowiska 2/15 Nawierzchnie drogowe dawniej i dziś Droga miejska, ~ I wiek n.e. Pompeje, Włochy Budowa drogi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UL. TYSIĄCLECIA W KATOWICACH NA ODCINKU OD RONDA HENRYKA SŁAWIKA DO UL. BOLESŁAWA CHROBREGO

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UL. TYSIĄCLECIA W KATOWICACH NA ODCINKU OD RONDA HENRYKA SŁAWIKA DO UL. BOLESŁAWA CHROBREGO PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UL. TYSIĄCLECIA W KATOWICACH NA ODCINKU OD RONDA HENRYKA SŁAWIKA DO UL. BOLESŁAWA CHROBREGO INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW UL. J. KANTORÓWNY 2a 40 381

Bardziej szczegółowo

Monografia pt. Eksploatacja dróg

Monografia pt. Eksploatacja dróg Rynek wydawniczy wzbogacił się o nową publikację Instytutu Badawczego Dróg i Mostów pt. Eksploatacja dróg. Jest to praca zbiorowa, przygotowana pod kierunkiem prof. Leszka Rafalskiego, w której zespół

Bardziej szczegółowo

Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą. prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk

Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą. prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk Wrocław - Pokrzywna 2011 Plan prezentacji 1. Cechy asfaltu i mma modyfikowanych gumą 2. Uszkodzenia nawierzchni

Bardziej szczegółowo

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa Nazwa projektu: Remont drogi gminnej ul. Klimatycznej w m. Skowarcz Lokalizacja: gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W OBSZARZE DROGOWNICTWA ZAŁOŻENIA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W OBSZARZE DROGOWNICTWA ZAŁOŻENIA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W OBSZARZE DROGOWNICTWA ZAŁOŻENIA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel RID Zrealizowanie i wdrożenie wyników projektów badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu

Bardziej szczegółowo

Problematyka Specyfikacji Technicznych w Przygotowaniu Inwestycji Drogowych

Problematyka Specyfikacji Technicznych w Przygotowaniu Inwestycji Drogowych Problematyka Specyfikacji Technicznych w Przygotowaniu Inwestycji Drogowych Analiza stanu i propozycje rozwiązań Wacław Michalski, GDDKiA 1 Reguły techniczne w drogownictwie 2 Planowanie i rozwój sieci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. Projekt 18.01.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE D - 05.03.24 CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY OST - ogólne specyfikacje techniczne SST - szczegółowe specyfikacje techniczne GDDP

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km )

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km ) OPIS TECHNICZNY do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km 0+000 0+770 ) 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt techniczny został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Innowacje i nowoczesne rozwiązania. w inwestycjach drogowych GDDKiA

Innowacje i nowoczesne rozwiązania. w inwestycjach drogowych GDDKiA Innowacje i nowoczesne rozwiązania w inwestycjach drogowych GDDKiA Tomasz Rudnicki p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Kielce 13 maja 2015 r. Innowacje innovare czyli "tworzenie czegoś

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. nr 1/2. 34 Zagadnienia odporności na pękanie stali mostowej poddanej wieloletniej

SPIS TREŚCI. nr 1/2. 34 Zagadnienia odporności na pękanie stali mostowej poddanej wieloletniej DROGI: BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE 2014 5 KSIĄŻKI 6 AKTUALNOŚCI 14 KALENDARIUM SPIS TREŚCI nr 1/2 15 WSPOMNIENIE O WOJCIECHU MALUSIM 16 Forum BARIERY 2013 - przebieg dyskusji / Ewelina Nawara, Mirosław

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011.

InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011. InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011 Spis treści Wstęp 11 WaŜniejsze oznaczenia 14 1. UŜytkownicy dróg

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru rodzaju nawierzchni na drogach zarządzanych przez GDDKiA

Kryteria wyboru rodzaju nawierzchni na drogach zarządzanych przez GDDKiA Kryteria wyboru rodzaju nawierzchni na drogach zarządzanych przez GDDKiA Analiza wyboru rodzaju nawierzchni Departamenty merytoryczne GDDKiA przeprowadziły analizy kosztów i korzyści związanych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Na tej specjalności studenci poznają metody i programy komputerowe pozwalające na rozwiązywania problemów w zakresie organizacji ruchu,

Bardziej szczegółowo

W PROGRAMACH BRD. 3. Jakie powinny być priorytetowe kierunki badań naukowych wspierających realizację Narodowego Programu BRD

W PROGRAMACH BRD. 3. Jakie powinny być priorytetowe kierunki badań naukowych wspierających realizację Narodowego Programu BRD O POTRZEBIE BADAŃ NAUKOWYCH W PROGRAMACH BRD (głos w dyskusji) 1. Dlaczego badania naukowe odgrywają ważną rolę w budowie infrastruktury i zarządzaniu ruchem? 2. Jaka jest obecnie, a jaka powinna być rola

Bardziej szczegółowo

PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych

PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) został przyjęty 8 września 2015 r. Limit Programu wynosi

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

STATUT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU Załącznik do Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku STATUT ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Zarząd Dróg Miejskich zwany

Bardziej szczegółowo

Projekt konstrukcji nawierzchni autostrady A1, Gdańsk-Toruń. prof. Józef JUDYCKI, dr Piotr JASKUŁA, dr Bohdan DOŁŻYCKI, dr Marek PSZCZOŁA

Projekt konstrukcji nawierzchni autostrady A1, Gdańsk-Toruń. prof. Józef JUDYCKI, dr Piotr JASKUŁA, dr Bohdan DOŁŻYCKI, dr Marek PSZCZOŁA X X X I S e m i n a r i u m Te c h n i c z n e 2 0 1 4 Projekt konstrukcji nawierzchni autostrady A1, Gdańsk-Toruń prof. Józef JUDYCKI, dr Piotr JASKUŁA, dr Bohdan DOŁŻYCKI, dr Marek PSZCZOŁA 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI NA DZIAŁKACH O NR EW. 2631, 2616/1, 2627 W KRASNEM

REMONT DROGI NA DZIAŁKACH O NR EW. 2631, 2616/1, 2627 W KRASNEM Nr. egz. 1 INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: GMINA KRASNE KRASNE 121 36-007 KRASNE REMONT DROGI NA DZIAŁKACH O NR EW. 2631, 2616/1, 2627 W KRASNEM FAZA OPRACOWANIA: BRANŻA: CZĘŚĆ: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT FAZA PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej nr 3290299T w msc. Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 0+425, dł.

PRZEDMIAR ROBÓT FAZA PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej nr 3290299T w msc. Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 0+425, dł. FAZA PROJEKTU: PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: INWESTOR: Przebudowa drogi gminnej nr 3290299T w msc. Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 0+425, dł. 425 m Miasto i Gmina Kazimierza Wielka ul. T. Kościuszki 12 28-500

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie Sezonu Budowlanego TECHNOLOGIA SPRAWDZONA I STOSOWANA NA ŚWIECIE STANY ZJEDNOCZONE. W 2012 roku wielkość produkcji mieszanek WMA stanowiła

Wydłużenie Sezonu Budowlanego TECHNOLOGIA SPRAWDZONA I STOSOWANA NA ŚWIECIE STANY ZJEDNOCZONE. W 2012 roku wielkość produkcji mieszanek WMA stanowiła Asfalt drogowy WMA to nowatorski produkt na polskim rynku budownictwa drogowego. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, szereg przeprowadzonych badań i zaangażowanie pracowników zaowocowały opracowaniem produktu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV: 45233120-6 ] [D-01.01.01]

Przedmiar robót. Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV: 45233120-6 ] [D-01.01.01] inŝ. Krystyna Lipińska Identyfikator: KL Data utworzenia: 2010-06-30 Przebudowa dróg gminnych w Tarnowie - ulica Sosnowa - I ETAP od drogi powiatowej do końca zabudowy Przedmiar robót Opis robót Dział

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

SKANSKA S.A. Wykonanie cichych nawierzchni 2014r. Public

SKANSKA S.A. Wykonanie cichych nawierzchni 2014r. Public SKANSKA S.A. Wykonanie cichych nawierzchni 2014r. Skanska na świecie Stany Zjednoczone United States Norwegia Norway Szwecja Sweden Finland Finlandia Wielka Brytania Dania Poland Polska Czech Czechy Slovakia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Modernizacja drogi nr 2774D Nowa Kamienica - Grudza

PROJEKT BUDOWLANY. Modernizacja drogi nr 2774D Nowa Kamienica - Grudza PROJEKT BUDOWLANY Modernizacja drogi nr 2774D Nowa Kamienica - Grudza Inwestor : Gmina Stara Kamienica 58-512 Stara Kamienica 41 Wykonawca : Projektowanie-Kosztorysowanie- Nadzór Roboty Drogowe Stanisław

Bardziej szczegółowo

Asfalty do budowy cichych nawierzchni i ścieżek rowerowych

Asfalty do budowy cichych nawierzchni i ścieżek rowerowych LOTOS Asfalt Asfalty do budowy cichych nawierzchni i ścieżek rowerowych Agnieszka Kędzierska 11-13.03.2015 Małopolskie Forum Drogowe w Racławicach. 1 Agenda 1 Prezentacja MODBIT- u CR i powody, dla których

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miasta Konina z dnia. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zwany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Otolice.

OPIS TECHNICZNY. wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Otolice. OPIS TECHNICZNY wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Otolice. I. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest remont wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi gminnej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA P R O N A D Q PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis ul. Powstańców Śląskich 77, 43-211 Czarków NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103 tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Usługi Projektowe mgr inŝ. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. 74 851 34 79 kom. 607 667 901 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU INWESTYCJA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2075 D ORAZ 2079D. Temat:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.Nazwa inwestycji przebudowa drogi gminnej, nr C Łowiczek - Łowiczek km 0+007, ,00

OPIS TECHNICZNY. 1.Nazwa inwestycji przebudowa drogi gminnej, nr C Łowiczek - Łowiczek km 0+007, ,00 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego na przebudowę drogi gminnej, nr 160729C Łowiczek - Łowiczek, na odcinku o łącznej długości 0,993 km, od km 0+007,00 do km 1+000,00. I. Część opisowa, ogólna 1.Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia.

1. Wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDOWA STANOWISK DO WAŻENIA POJAZDÓW WE WROCŁAWIU W NASTĘPUJĄCYCH LOKALIZACJACH: - UL. KARKONOSKA - UL. ŚREDZKA - UL. TYSKA - UL. WILANOWSKA - UL. ŻMIGRODZKA - UL. ŚLĘŻNA

Bardziej szczegółowo

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego II FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Co z tym PPP? Czy i jak inwestować w przygotowanie projektów hybrydowych? Wsparcie dla projektów hybrydowych w ramach Platformy PPP Robert Kałuża Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje. mgr inŝ.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje. mgr inŝ. Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 314112 mgr inŝ. Paweł Jodaniewski NIP 775 231 81 74 REGON 100111185 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NAZWA ZADANIA: Remont nawierzchni jezdni DK-94 fragment od ulicy Będzińskiej do ulicy Antoniego Frankiewicza ADRES OBIEKTU: Remont nawierzchni jezdni DK-94 fragment od ulicy Będzińskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

XVI i XVII wydarzenia z cyklu III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016. (24-26 lutego 2016 r.)

XVI i XVII wydarzenia z cyklu III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016. (24-26 lutego 2016 r.) XVI i XVII wydarzenia z cyklu III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 (24-26 lutego 2016 r.) III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne - Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LVI Techniczne Dni Drogowe UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE MIAST NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Opracował: inż. Dariusz Wróbel Sieć dróg wojewódzkich w miastach Świętokrzyski Zarząd

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Regulaminu Obszary Tematyczne i Zagadnienia I Konkursu w ramach RID

Załącznik nr 9 do Regulaminu Obszary Tematyczne i Zagadnienia I Konkursu w ramach RID Załącznik nr 9 do Regulaminu Obszary Tematyczne i Zagadnienia I Konkursu w ramach RID Na podstawie porozumienia NCBR i GDDKiA, przedmiotem Wspólnego Przedsięwzięcia RID są następujące obszary tematyczne:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. dla inwestycji: remont drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły - Pamiątkowo

KOSZTORYS OFERTOWY. dla inwestycji: remont drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły - Pamiątkowo KOSZTORYS OFERTOWY dla inwestycji: remont drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły - Pamiątkowo Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 64-500 Szamotuły Branża: Drogowa Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Urząd Miasta Tarczyn Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Juliana Stępkowskiego 17 05-555 Tarczyn tel: (48 22) 715 79 00 faks: (48 22)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Część obliczeniowa Część opisowa Część rysunkowa 1. Orientacja rys. nr 1 2. Projekt zagospodarowania terenu. rys. nr 2.1 2.3 3. Profile podłużne rys. nr 3 4.

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 9.01.2013 r.

Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Najważniejsze statystyki Rekordowo niska liczba ofiar śmiertelnych! 40 065 wypadków drogowych 4 189 ofiar śmiertelnych 49 501 rannych -8,2%

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont drogi gminnej ul.polna etap II w Krzemieniewie l = 520 mb GMINA KRZEMIENIEWO 2008r. 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. BRANŻA : drogowa 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Urząd Miasta Tarczyn Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Juliana Stępkowskiego 17 05-555 Tarczyn tel: (48 22) 715 79 00 faks: (48 22)

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE BETONOWE MITY I FAKTY. Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu

NAWIERZCHNIE BETONOWE MITY I FAKTY. Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu NAWIERZCHNIE BETONOWE MITY I FAKTY Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu Kraków, 26-27 listopada 2015 Dlaczego NAWIERZCHNIE BETONOWE? KONKURENCJA TECHNOLOGII DOBRE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 312 ds. Robót Ziemnych

PLAN DZIAŁANIA KT 312 ds. Robót Ziemnych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 312 ds. Robót Ziemnych STRESZCZENIE Roboty ziemne są główną częścią każdej umowy na budowę infrastruktury technicznej i stanowią istotną działalność gospodarczą podczas jej realizacji.

Bardziej szczegółowo

na rzecz promocji jazdy na rowerze jako sposobu transportu do i z pracy

na rzecz promocji jazdy na rowerze jako sposobu transportu do i z pracy Krótko i długoterminowe d plany Urzędu na rzecz promocji jazdy na rowerze jako sposobu transportu do i z pracy Marcin Czajkowski Urząd m.st. Warszawy Biuro Drogownictwa i Komunikacji Wydział Analiz Programowych

Bardziej szczegółowo

Stal w infrastrukturze drogowej Wacław Michalski Departament Technologii GDDKiA Warszawa

Stal w infrastrukturze drogowej Wacław Michalski Departament Technologii GDDKiA Warszawa Program Budowy Dróg 2008-20152015 Stal w infrastrukturze drogowej Wacław Michalski Departament Technologii GDDKiA 14.01.2010 - Warszawa Program Budowy Dróg i Autostrad 2008-2015 Z uwzględnieniem potrzebnych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE I ZREALIZOWANE NOWELIZACJE ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA DRÓG I DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

PLANOWANE I ZREALIZOWANE NOWELIZACJE ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA DRÓG I DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH Departament Dróg i Autostrad PLANOWANE I ZREALIZOWANE NOWELIZACJE ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE mgr inż. Grzegorz Kuczaj Naczelnik Wydziału Warunków Technicznych Ścisła korelacja z aktami wykonawczymi do ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UZGODNIENIA II. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Przedmiot opracowania 2.2. Podstawa opracowania III. CHARAKTERYSTYKA DROGI 3.1. Opis stanu istniejącego 3.2. Dokumentacja fotograficzna IV.

Bardziej szczegółowo

Warszawa Opracowanie wykonane na zlecenie: dr inż. Andrzej Brzeziński, mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska

Warszawa Opracowanie wykonane na zlecenie: dr inż. Andrzej Brzeziński, mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska Warszawa 26.11.2009 Opracowanie wykonane na zlecenie: 1. Prace nad dokumentem rozpoczęły się w kwietniu 2008 r. 2. Dokument w wersji do konsultacji był gotowy 30 czerwca 2008 r. 3. Dokument konsultowano

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska Dro-Koncept Biuro Projektów Drogowych Krzysztof Sławiński ul. F. Araszkiewicza 88, 20-834 Lublin tel. 887 142 027, e-mail: drokoncept@gmail.com TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 103275L

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ ZDW OLSZTYN NA 2017 R ROBOTY BUDOWLANE

PLAN POSTĘPOWAŃ ZDW OLSZTYN NA 2017 R ROBOTY BUDOWLANE PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2017 R ROBOTY BUDOWLANE L.p. w planie I/ R Roboty budowlane Roboty budowlane - remont pomieszczeń Wydział Administracyjny 1 1 I /R Roboty budowlane Rozbudowa wraz z kompleksową modernizacjąenergetyczną

Bardziej szczegółowo

WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI P/07/067 KKT-41003-4/07 Marek Zająkała Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Wymiana nawierzchni drogowej

KOSZTORYS OFERTOWY Wymiana nawierzchni drogowej Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY CPV: Zamawiający:.. Dz. nr dz. 108/1; 109/2; 109/12 Obręb Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny..............................

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej. 1.

OPIS TECHNICZNY. Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej. 1. OPIS TECHNICZNY Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej 1. Inwestor obiektu Gmina Środa Wielkopolska. 2. Zamawiający projekt Gmina Środa

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie z betonu wałowanego w praktyce wykonawczej

Nawierzchnie z betonu wałowanego w praktyce wykonawczej Nawierzchnie z betonu wałowanego w praktyce wykonawczej Marcin Senderski CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o. Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014 Kraków, 26-27.11.2014 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl O CEMEX

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT NR 5 ROBOTY DROGOWE Nr 5 22/70 Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę Nr 1 Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8 Rozdział 1 - Roboty pomiarowe 05.01.01.01 P.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Zastosowanie destruktu asfaltowego i innych materiałów z recyklingu w budownictwie drogowym - granulat i włókna gumowe Opracowanie technologii wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r..

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r.. Ministerstwo Infrastruktury Projekty rozporządze dzeń Ministra Infrastruktury dotyczące ce udzielania pomocy publicznej na rozwój portów lotniczych, transportu intermodalnego oraz inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Witold Zapaśnik, GDDKiA Departament Technologii, Wydział Kruszyw i Materiałów Konstrukcyjnych, Seminarium Szkoleniowe PKD, Warszawa 9 listopada 2009.

Witold Zapaśnik, GDDKiA Departament Technologii, Wydział Kruszyw i Materiałów Konstrukcyjnych, Seminarium Szkoleniowe PKD, Warszawa 9 listopada 2009. Zapotrzebowanie kruszyw na drogi krajowe w latach 2010-2013 Witold Zapaśnik, GDDKiA Departament Technologii, Wydział Kruszyw i Materiałów Konstrukcyjnych, Seminarium Szkoleniowe PKD, Warszawa 9 listopada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU rodzaj dokumentacji: zadanie: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Budowa dróg w Bilczy ul. Koralowa, Kryształowa i Brylantowa obiekt: drogi osiedlowe; Bilcza; gmina Morawica kategoria: IV, XXV, XXVI lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M 16.04.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Strona 1 z 5 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Uproszczona dokumentacja. projektowo - kosztorysowa

Uproszczona dokumentacja. projektowo - kosztorysowa Uproszczona dokumentacja projektowo - kosztorysowa Obiekt : Remont drogi leśnej obwód ochronny CYL nr 6 na terenie BgPN o długości 300 mb Inwestor : Babiogórski Park Narodowy zs. Zawoja 1403 Opracował

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Karta uzgodnień 2. Opis techniczny 3. Zestawienie znaków 4. Projektowane oznakowanie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Karta uzgodnień 2. Opis techniczny 3. Zestawienie znaków 4. Projektowane oznakowanie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta uzgodnień 2. Opis techniczny 3. Zestawienie znaków 4. Projektowane oznakowanie KARTA UZGODNIEŃ do projektu docelowej organizacji ruchu dla ulic Zagórze i śurawia w Czerwonaku

Bardziej szczegółowo

Badania dotyczące możliwości wykorzystanie materiału z recyklingu opon samochodowych w budownictwie komunikacyjnym

Badania dotyczące możliwości wykorzystanie materiału z recyklingu opon samochodowych w budownictwie komunikacyjnym Podkarpackie Forum Drogowe "Via Carpatia: szanse i uwarunkowania realizacji w perspektywie międzynarodowej i krajowej" Rzeszów, 29 czerwca-1 lipca 2016 r. Badania dotyczące możliwości wykorzystanie materiału

Bardziej szczegółowo

Projektowanie MMA z destruktem asfaltowym Doświadczenia Gdańskie

Projektowanie MMA z destruktem asfaltowym Doświadczenia Gdańskie Projektowanie MMA z destruktem asfaltowym Doświadczenia Gdańskie Bohdan Dołżycki Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej dolzycki@pg.gda.pl Ożarów, 28-29 września 2011 1 Euro 2012 w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

Sekcje branżowe SITK RP

Sekcje branżowe SITK RP Sekcje branżowe SITK RP Warszawa, 19 marca 2013 Plan prezentacji 1. Obowiązujące regulacje 2. Rola i zadania sekcji 3. Omówienie działalności sekcji w 2012 r. 4. Plany sekcji na 2013 r. 5. Problemy 2 Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Docelowa organizacji ruchu

Docelowa organizacji ruchu 2015 w Kłodzku Docelowa organizacji ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Pieszyce Sokolec Docelowa organizacja ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Spis treści 1. Inwestor...

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ Skrajnia jest to przestrzeń nad drogą o określonych wymiarach, przeznaczona dla uczestników ruchu, w której nie wolno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 2. Spis treści:

OPIS TECHNICZNY 2. Spis treści: O P I S T E O P I S T E C H N I C Z N Y REMONT DROGI POWIATOWEJ 5314S ul. TYSKA ORZESZE GOSTYŃ OPIS TECHNICZNY 2 Spis treści: 1. Wstęp... 4 2. Cel i zakres opracowania... 4 3. Stan istniejący... 5 4. Stan

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zakład Technologii Nawierzchni

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zakład Technologii Nawierzchni Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni Temat WS-04 Zalecenia doboru materiałów, projektowania składu, wymagań empirycznych i funkcjonalnych mieszanek mineralno-asfaltowych betonu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo