Ludzie. z kapitałem. Fundusze szyte na miarę. Rozmowa zamiast jedynki s s. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ludzie. z kapitałem. Fundusze szyte na miarę. Rozmowa zamiast jedynki s. 8-9. s. 3"

Transkrypt

1 Biuletyn informacyjny Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr 2/2013 czasopismo bezpłatne Ludzie z kapitałem Fundusze szyte na miarę s. 3 Rozmowa zamiast jedynki s. 8-9 Na zdjęciu uczestnicy projektu Drogowskaz życiowy podczas szkolenia z ratownictwa wodnego. Relacja z realizacji projektu na str. 4-5 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Baw się z nami, LGD-ami! Na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego działa osiemnaście Lokalnych Grup Działania inspirują mieszkańców do samoorganizowania się i działania w sferach ważnych dla rozwoju ich małych ojczyzn, kultywowania regionalnych tradycji i ich promowania. Dla tysięcy osób okazją do bliższego zapoznania się z działalnością grup był rodzinny piknik, zorganizowany pod hasłem Baw się z nami LGD-ami w Kielcach. Spotkanie przygotowały świętokrzyskie Lokalne Grupy Działania, Urząd Marszałkowski oraz Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. W trakcie imprezy zaprezentowały się orkiestry dęte, soliści, zespoły z muzyką współczesną i ludową. Były także występy kabaretów, konkursy z nagrodami, pokazy warsztatów twórczości ludowej. Na stoiskach promocyjnych Lokalnych Grup Działania można było poznać specyfikę, tradycję i ciekawostki regionu, a także popróbować lokalnych specjałów. Poprzez wspólną zabawę, pokazy, występy i warsztaty Lokalne Grupy Działania przybliżały uczestnikom pikniku Ludzie z kapitałem Biuletyn Informacyjny Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wydawca: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, ul. Targowa 18, Kielce, tel ideę LEADERA programu unijnego, który z powodzeniem wdrażają na obszarach wiejskich naszego województwa już od kilku lat. Podczas pikniku swoją ofertę zaprezentowało także Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, wdrażające w naszym województwie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Program Operacyjny Ryby. Fotoreportaż z pikniku na str. 16 Redakcja: Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Jagiellońska 70, Kielce tel w. 181, Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Artur Potaczała, DTP: DTP Studio Adam Ziółkowski Druk: Agencja reklamowa Czarno na białym Przedruk dozwolony za podaniem źródła. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.

3 Fundusze szyte na miarę Rozmowa z Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotrem Żołądkiem Jesteśmy tuż przed oficjalnym startem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, a wraz z tym przed początkiem wdrażania w Polsce kolejnych programów operacyjnych, zaplanowanych na lata Co z perspektywy naszego regionu zmieni się w porównaniu z kończącym się właśnie okresem budżetowym? Zmiany będą znaczące. Na poziomie województw realizowanych będzie tak jak dotychczas szesnaście regionalnych programów operacyjnych, ale z tą różnicą, że będą to programy dwufunduszowe, a więc zawierające w sobie elementy zarówno Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Zdecydowany akcent położymy na wzmocnienie podejścia terytorialnego, ale nie w znaczeniu granic administracyjnych, lecz identyfikacji i wzmacniania lokalnych potencjałów. W praktyce oznaczać to będzie stosowanie specjalnych instrumentów szytych na miarę wobec różnych obszarów naszego regionu np. stref uzdrowiskowych, czy przemysłowej północy województwa. Znaczna część pieniędzy z RPO będzie skierowana do sfery gospodarki; przedsiębiorcy będą mogli np. otrzymać dofinansowanie na zakup innowacyjnych rozwiązań i technologii, czy korzystać z preferencyjnych pożyczek i poręczeń kredytowych. Co te zmiany będą oznaczać dla beneficjentów autorów projektów? Największe zmiany dotyczą ograniczenia możliwości finansowania projektów, dotyczących infrastruktury społecznej oraz transportowej. Beneficjenci muszą się też przygotować na to, że w pewnych obszarach dotychczasowe wsparcie bezzwrotne zostanie zastąpione bądź częściowo uzupełnione instrumentami zwrotnymi typu pożyczki czy poręczenia, których znaczenie w perspektywie zdecydowanie wzrośnie. Poziom dofinansowania unijnego wyniesie maksymalnie 85 proc., a nie jak do tej pory 100 proc. Oprócz formy dofinansowania projektów zmieni się też sposób ich realizacji. Zdecydowany nacisk położymy na efekty realizacji projektów; mniej istotne będzie samo tempo wydawania pieniędzy. W jakiej formule będzie funkcjonować dotychczasowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki? Działania Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej będą przebiegać na dwóch poziomach: krajowym, poprzez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), zarządzany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz regionalnym, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, koordynowanych przez zarządy województw. W obszarze POWER jak również RPO będą realizowane wszystkie trzy cele tematyczne, obejmujące interwencje w ramach EFS: Cel Tematyczny 8, dotyczący wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników, Cel Tematyczny 9, odnoszący się do wspierania włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz Cel Tematyczny 10, związany z inwestowaniem w edukację, umiejętności i wspierający proces uczenia się przez całe życie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wstępnie zaprogramowano dwie osie priorytetowe, współfinansowane z EFS, czyli Oś 8 Rozwój edukacji, aktywne społeczeństwo oraz Oś 9 Otwarty rynek pracy. Mówimy o dofinansowaniu, wsparciu, pomocy itp. Przełóżmy to na język konkretów. Na jakie środki możemy liczyć? Szacunkowa wartość środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata wynosi 1 mld 223,3 mln euro. Jest to o ponad 200 mln euro więcej niż zakładała pierwotna propozycja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego to efekt starań Zarządu Województwa, w tym interwencji u minister Elżbiety Bieńkowskiej. Dodatkowo woj. świętokrzyskie, jako region zaliczany do tzw. Polski Wschodniej, będzie mogło korzystać z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia , na realizację którego MRR przeznaczyło kwotę 1 mld 714 mln euro. Kolejne środki będą pochodzić z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich oraz z pozostałych krajowych Programów Operacyjnych. W sumie naprawdę duże pieniądze. I w tym kontekście chciałbym wrócić do wątku zmiany systemu wartościowania osiągnięć programów w nowej perspektywie. Intencja jest taka, by bardziej niż do tej pory monitorować efektywność projektów, w tym np. rzeczywistą liczbę nowych miejsc pracy, poprawę wyników w nauczaniu, wzrost wskaźnika dzieci uczęszczających do przedszkoli itd., itp. Rzecz w tym, by nie skupiać się na tym, iż udało nam się wydać sprawnie unijne dotacje, ale by mieć świadomość, że wydaliśmy je rzeczywiście maksymalnie skutecznie. Rozmawiał Artur Potaczała Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL 3

4 Chcielibyście wiedzieć, co w nas siedzi? Badania pokazują, że w szkołach podstawowych problemy z nauką ma średnio około 8 proc. uczniów, w gimnazjach odsetek ten wzrasta do kilkunastu procent, a wśród jeszcze starszych uczniów przekracza 20 proc. Często po drodze pojawiają się papierosy, alkohol, narkotyki, agresja, nieprzystosowanie do pełnienia ról społecznych Młodzi ludzie często nie radzą sobie z tymi problemami sami, a oferowane im wsparcie bywa nieskuteczne. Dlatego warto poszukiwać nowych metod pomocy, a te poszukiwania to także domena programu Kapitał Ludzki. Drogowskaz życiowy to projekt ze sfery resocjalizacji młodzieży, realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedsięwzięcie ma charakter innowacyjny, jego celem jest opracowanie nowej metody wspierania młodych ludzi, bardziej skutecznej od tych stosowanych aktualnie przez takie instytucje jak ośrodki wychowawcze dla młodzieży czy domy poprawcze. Recenzentem mojej pracy doktorskiej był profesor Marek Konopczyński, czołowa w Polsce postać jeśli chodzi o wprowadzanie innowacji w resocjalizacji młodzieży mówi Anna Dąbrowska, koordynatorka projektu Drogowskaz życiowy. Zaczęłam zapoznawać się z jego artykułami, książkami, metodami pracy. Na przykład w Falenicy, dziewczęta z tamtejszego ośrodka, z którymi pracował profesor, grały w sztukach teatralnych, razem z profesjonalnymi aktorkami. W innym ośrodku poprawczym dla chłopców stosowano zaś na przykład nauczanie oparte na doświadczeniu naukę matematyki i fizyki prowadzano wykonując eksperymenty, bo siedzenie w ławkach i sucha teoria nie działały. Można by powiedzieć, że to nietypowe metody pracy z młodymi ludźmi, którzy mają poważne problemy, nierzadko konflikty z prawem, ale ważne jest to, czy te metody działają bo w pozytywnej resocjalizacji, jaką promuje profesor Konopczyński, chodzi o to, żeby człowiek zmienił sposób, w jaki myśli o sobie. Żeby jego samoocena nie była zaniżona. Chłopcy, którzy uczestniczą w projekcie Drogowskaz życiowy, prawie wszyscy pochodzą z rodzin patologicznych. Przyzwyczaili się do tego, że system szkolny ich marginalizuje, a właściwie to oni sami się marginalizowali. Wymyśliłam więc takie narzędzie, w którym do resocjalizacji służy sport a konkretnie pływanie i nauka, możliwość zdobywania uprawnień związanych ze sportami wodnymi. Oczywiście ani sam sport, ani nauka nie są innowacyjne, ważne jest to, że stanowią pewien przemyślany cykl, który wyciąga młodego człowieka w górę. I to jest nowość. Zda najwyżej kilku 110 chłopców z ośrodków wychowawczych, którzy uczestniczą w projekcie, miało do przejścia kilka etapów nauki związanej z wodą najpierw nauka pływania, potem możliwość zdobycia uprawnień młodszego ratownika WOPR, kolejny etap to możliwość zdobycia patentu sternika motorowodnego. Oprócz tego w projekcie przewidziane są kursy pierwszej pomocy, opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz ratownika poszkodowanych w klęskach żywiołowych. Nauka jest stopniowana i chłopcy wiedzą, że warto się starać, że wszystko zależy tylko i wyłącznie od nich, że muszą się przygotowywać, zorganizować sobie czas mówi Anna Dąbrowska. Na początku projektu trenerzy pływania przyszli do mnie i powiedzieli, żeby nie robić sobie wielkich nadziei, że chłopcy dostaną papiery młodszego ratownika. Nie mogło być mowy o taryfie ulgowej, bo w końcu mieli umieć ratować życie. Trenerzy stwierdzili, że na tych 110 zaczynających projekt, zda może kilku. Tymczasem okazało się, że tylko kilka osób nie zdało. Co więcej, w trakcie nauki pływania trenerzy odkryli u wychowanków jednego ze świętokrzyskich ośrodków wyjątkowy talent do pływania, znalazł się nawet sponsor jego treningów na basenie w Ostrowcu Świętokrzyskim; pozostaje tylko pytanie, czy młody człowiek zechce wykorzystać swoją szansę. Dla nich wszystkich szansą jest to czego już się nauczyli, bo dyplom ratownika czy patent sternika to możliwość zatrudnienia, lepszego startu w dorosłe życie podkreśla Anna Dąbrowska. Dużo udało się osiągnąć, ale to nie znaczy, że było łatwo. Chłopcy dość łatwo się zniechęcali, gdy pojawiały się jakieś trudności. Czy metoda zaproponowana w projekcie działa na dłuższą metę czy naprawdę zmienia ludzi, ich myślenie o sobie, o otaczającym świecie na lepsze? Na odpowiedź trzeba będzie jeszcze poczekać. Na razie podsumowano pierwsze, napawające optymizmem efekty projektu. Okazją do tego była międzynarodowa konferencja, zorganizowana przez zespół realizujący projekt Drogowskaz życiowy. Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu wskazują, że zajęcia sportowe i nauka są dla młodych osób silnym bodźcem do pozytywnych zmian. Więcej o skuteczności nowej metody będzie wiadomo za półtora roku, kiedy przeprowadzimy pełny cykl testów psychologicznych i będziemy dysponować obiektywnymi danymi mówiła w trakcie konferencji Anna Dąbrowska. Włoskie inspiracje Konferencja, oprócz prezentacji innowacyjnego projektu PO KL, było także okazją do pokazania podejścia do pracy z trudną młodzieżą, jakim kieruje się włoska Fundacja Exodus, z którą realizatorzy projektu Drogowskaz życiowy nawiązali współpracę w przyszłości w Fundacji mają szkolić się polscy wychowawcy. Z wykształcenia jestem filozofem, ale wykonuję zawód wychowawcy, jestem także ojcem 4 Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL

5 Uczestnicy projektu zaczęli od nauki pływania. Potem były kursy ratownictwa wodnego i sternika motorowodnego. czwórki dzieci własnych i trójki, która znalazła opiekę w mojej rodzinie przedstawił się Franco Taverna, szef fundacji Exodus. Historia naszej fundacji rozpoczęła się w pierwszej połowie lat 80-tych. Pracowałem wówczas w Mediolanie, w ośrodku wspierającym osoby niepełnosprawne. Był to czas, gdy w całych Włoszech śmiertelność związana z nadużywaniem narkotyków była niezwykle wysoka. W parku obok ośrodka w każdą sobotę gromadzili się narkomani średnio 2 tysiące osób Nie sposób było ich nie dostrzec. We Włoszech działały wtedy ośrodki dla uzależnionych, ale były bardzo restrykcyjne. I zamknięte. Postanowiliśmy zrobić coś innowacyjnego i wymyśliliśmy Karawanę zabraliśmy trzynastu narkomanów w podróż po całym kraju. Miała ona w sobie różne elementy: sportu, śpiewu, muzyki, teatru. Ta pierwsza Karawana trwała dziewięć miesięcy. Rozpoczęła się 25 marca, a zakończyła 25 grudnia. Wszystkie trzynaście osób ukończyło podróż, co już nigdy potem się nie udało. Dopiero po jakimś czasie zdaliśmy sobie także sprawę, że 25 grudnia to bardzo symboliczna data czas nowych narodzin. Tak narodziła się Fundacja Exodus. Dziś Exodus prowadzi w całych Włoszech 30 ośrodków, w tym otwarte ośrodki dla narkomanów, więźniów i uchodźców, których mieszkańcy utrzymują się sami, pracując w spółdzielniach socjalnych. Fundacja stosuje także niekonwencjonalne metody pracy z młodymi ludźmi i ich rodzicami na przykład tydzień na barce to rejs po Morzu Śródziemnym, podczas którego młody człowiek przebywa cały czas z jednym rodzicem, najczęściej tym, z którym ma gorsze relacje. A pośrodku morza, gdy nie można robić nic innego, trzeba zacząć ze sobą rozmawiać... Fundacja ma także nietypowy sposób rekrutacji kadry w trakcie wieloetapowej selekcji nie są ważne papiery i teoretyczne przygotowanie, ale realna umiejętność pracy z młodzieżą. Na kandydatów bywa przyjmowana jedna osoba, czasami nikt W Polsce takie podejście do resocjalizacji to nowość, ale być może dzięki takim projektom jak Drogowskaz życiowy z czasem się to zmieni. A dorośli? Pracuję z młodzieżą od dwudziestu paru lat i chciałbym podzielić się dwoma moimi przemyśleniami, do jakich doszedłem po latach różnych doświadczeń powiedział także Franco Taverna. Po pierwsze, problemy młodych ludzi zawsze wynikają z tego, jak byli traktowani przez dorosłych to po stronie starszych leży wina. Jeśli więc chcemy pomagać młodym ludziom, musimy pracować także z dorosłymi. Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę na to, że często mówiąc o pracy terapeutycznej, o oddziaływaniu na drugiego człowieka, skupiamy się na tym, aby on się czuł lepiej. Zresztą cała kultura współczesna, kultura konsumpcyjna jest nastawiona na to, by czuć się lepiej. Ale jest ogromna różnica między czuć się lepiej a czuć się lepszym. To drugie jest w moim odczuciu dużo ważniejsze i dotykające człowieka głębiej, oczywiście jest to dużo większe wyzwanie dla wychowawcy młodych ludzi, bo wymaga od niego większego zaangażowania i odpowiedniej postawy. Na tej samej konferencji prezentowali się młodzi artyści, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach. Jeden z nich w rytm hip hopu wyskandował historie z życia swoich kolegów, w których przewijały się wersy o alkoholu, narkotykach i dotykaniu dna, ale i nawiązał do własnych wspomnień kilkulatka wypędzanego wraz z młodszym bratem nocą z domu, przez pijanego ojca. Refren jego hip hopowej rymowanki na długo zapada w pamięć: Chcielibyście wiedzieć, co w nas tak naprawdę siedzi? Niestety, nie znam proszę Państwa odpowiedzi Kamil Wojtczak Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL 5

6 Koncert życzeń, c na co wydałbym pieniądze, które Polska dostaje z UE, gdybym mógł o tym decydować? Tak mieszkańcom naszego województwa. Oto efekty naszej sondy. Maria Babiarczyk Według mnie doinwestowania potrzebuje szeroko pojęta kultura w małych miejscowościach. Dorośli na wsi nie mają możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu. Nie może zadbać o to gmina, bo są ważniejsze sprawy do sfinansowania i na kulturę już nie starcza. Dzieci i młodzież mają jeszcze taką szansę, chociażby poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. Widziałam łzy wzruszenia w oczach dzieci, które opowiadały o tym, co zobaczyły podczas organizowanej przez szkołę w ramach projektu PO KL wycieczki do Warszawy. Taki wyjazd to dla nich jedna z niewielu szans, aby zobaczyć coś więcej niż tylko własne podwórko i pobudzić aspiracje, nabrać motywacji do nauki. A dorośli na wsi Często są sfrustrowani, nie rozwijają się, bo wielu z nich nie stać, żeby pojechać kilkadziesiąt kilometrów do kina, na basen czy do klubu muzycznego, aby spotkać się z innymi ludźmi i czegoś ciekawego doświadczyć. Marcin Ciszek Uważam, że ważne jest sfinansowanie reformy systemu i przeprogramowanie modelu zatrudniania emerytów i rencistów. Potrzebne jest wsparcie finansowe jakiegoś ogólnego rozwiązania, aby rencista, który nie jest na tyle chory, by pozostawać w domu, mógł pracować bez utraty prawa do renty. A ci, którzy mają już zaawansowaną chorobę powinni mieć taki poziom świadczeń, aby mogli godnie żyć. Natomiast emeryt, który chce i ma siłę pracować, powinien być tak samo traktowany jak inni pracownicy, bez dodatkowych przywilejów. Poza tym, myślę, że wsparcie unijne powinno iść także w kierunku dofinansowania jednej z podstawowych potrzeb człowieka do kupna pierwszego mieszkania. Rafał Baka Jestem przedsiębiorcą i na tym gruncie widzę wiele działań, które Unia powinna wesprzeć. Na przykład pomoc w zatrudnianiu ludzi tuż po szkole. W firmie, którą prowadzę, mam dwie stażystki, których praca jest dofinansowana. Powtórzyłbym to, bo jest to niezwykle fajna sprawa dla osób, które nie mają doświadczenia i realnych perspektyw na zatrudnienie. Ale dla firm ważna jest nie tylko pomoc w finansowaniu pracowników, ale też pomoc w wyposażeniu w lepszy sprzęt czy w szukaniu partnerów biznesowych. Przydałoby się wsparcie systemowe w tym ostatnim temacie, stworzenie jakiejś platformy współpracy. Firmy nie wiedzą jak, albo boją się kooperować. Z drugiej strony nie chciałbym, aby pieniądze unijne były marnotrawione, jak to bywa nieraz, np. przez obniżanie jakości usług czy np. przez fuszerki przy budowie autostrad. Uważam, że dając dotacje należy bardziej uważnie monitorować, jak są wydawane. 6 Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL

7 czyli Awokado już karmi? Takie pytanie zadaliśmy kilku przypadkowo wybranym Aleksandra Piasecka Postawiłabym na szkolenia specjalistyczne. Ja sama dzięki kursom nauczyłam się języka angielskiego. Od podstaw. Na pewno sama bym nie mogła za te kursy zapłacić, bo to droga sprawa. Teraz przystąpiłam właśnie do egzaminu TELC i mam dużą szansę więcej zarabiać w obecnej pracy. Dzięki darmowym szkoleniom odkryłam też swoją nową pasję, która jest czymś zupełnie innym niż to, co robię na co dzień. A być może zajmę się tym w przyszłości zawodowo. Jest to wycena nieruchomości. Michalina Cholewińska Fundusze unijne powinny być przeznaczone na rozwój takich miejsc dla młodych ludzi, gdzie mogliby rozwijać swoje pasje i umiejętności. Oprócz zajęć standardowych powinny w szkołach i domach kultury powstawać koła zainteresowań. Pieniądze unijne powinny być także przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy, żeby zmniejszyć bezrobocie wśród osób kończących studia i innych, dla których nie ma etatu, pomimo ich wykształcenia. Tomasz Krzysztofik Generalnie jestem przeciwny rozdawnictwu dotacji na działalność gospodarczą czy zupełnie bezpłatnych szkoleń. Wychodzę z założenia, że każdy musi przede wszystkich starać się radzić sobie sam. Wiem, że wiele ważnych inwestycji infrastrukturalnych powstało dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Ale przecież np. drogi i tak powinny być budowane z pieniędzy publicznych. A nie jest dla mnie istotne, skąd one będą pochodzić. Spełnimy twoje kulinarne marzenia pod takim hasłem wystartowała w Busku-Zdroju jadłodajnia, prowadzona przez sześć bezrobotnych do tej pory pań. Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki założyły spółdzielnię socjalną i... ruszają właśnie na podbój lokalnego rynku. W ramach debiutanckiego menu lokalu, któremu nadano nazwę Awokado, znalazły się typowe dania obiadowe, ciasta, sałatki, przekąski, krótko mówiąc wszystko, czego sobie klient może zażyczyć. Oferta uzupełniona jest o usługi cateringowe. Ceny całkiem przystępne. Na przykład barszcz ukraiński za 4 zł, a do tego kurczak z frytkami i surówką za 7 zł. Liczymy na zainteresowanie zarówno klientów indywidualnych, jak i zamówienia zbiorowe, np. od firm. Chętnie włączymy się tez w organizację przyjęć okolicznościowych mówi prezes spółdzielni, Agnieszka Milc. Powstanie spółdzielni i uruchomienie jadłodajni jest efektem realizacji projektu w ramach Poddziałania PO KL. Jak informuje dyr. Zofia Guz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, który złożył w ŚBRR projekt Spółdzielnie socjalne szansa dla ciebie, założenie spółdzielni zostało poprzedzone etapem szkoleń dla 40-osobowej grupy osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Elementem przygotowań do samodzielnej działalności były też wizyty studyjne w już działających spółdzielniach. Uczestnicy projektu na miejscu, w praktyce, mogli zobaczyć jak wygląda działalność tego typu podmiotów, no i porozmawiać o dobrych i złych doświadczeniach doświadczonych członków spółdzielni socjalnych mówi Zofia Guz. Panie, które zdecydowały się spróbować swoich sił w branży gastronomicznej, odbyły te praktyki w profesjonalnych restauracjach. Teraz, dzięki dotacji z UE na zakup sprzętu i remont lokalu, mogą zacząć działać na własny rachunek. Wszystkim klientom jadłodajni na Osiedlu Sikorskiego 10 w Busku z góry życzymy smacznego. Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL 7

8 Rozmowa zamiast jedynki Tradycyjne zajęcia z matematyki, fizyki, chemii i historii. Ale także malarstwo i rzeźba, orgiami, taniec, śpiew, nauka strzelania, szkolna telewizja, zajęcia sportowe. Wszystko to udało się harmonijnie połączyć w ramach projektu Akademia Rozwoju Umiejętności, zrealizowanego w Zespole Szkół w Jędrzejowie. Część działań, które prowadzimy w ramach projektu, było już wcześniej realizowanych w naszych szkołach, tyle że fragmentarycznie i na mniejszą skalę mówi dyrektor Zespołu Szkół, Anastazja Bogdał. W momencie, kiedy pojawiła się możliwość, żeby zrobić to lepiej, w oparciu o fundusze Unii Europejskiej, powstał pomysł napisania projektu. Wilk syty i owca cała Na etapie przygotowań pojawiła się cała masa pomysłów na to, jakie zajęcia przeprowadzić, nauczyciele zgłaszali przeróżne suge- stie na podstawie obserwacji uczniów wspomina pani dyrektor. Z części pomysłów musieliśmy zrezygnować, bo nie wpisywały się w ogólną koncepcję projektu, chociaż i tak wachlarz zajęć jest bardzo szeroki; mamy zajęcia ze strzelania, szkolną telewizję, zajęcia plastyczne, naukę tańca, to wszystko oczywiście oprócz zajęć typowo edukacyjnych. Tak żeby był wilk syty i owca cała, żeby zainteresowania były rozwijane, a braki wyrównywane. Szkolną Telewizję Piksel można oglądać w Internecie i na monitorze na szkolnym korytarzu, podczas przerw. Uczniowie rejestrują nie tylko ważne wydarzenia szkolne, jak festyny czy wycieczki, ale improwizują także różnego rodzaju scenki, żeby poznać podstawy telewizyjne- 8 Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL

9 Uczestniczący w projekcie uczniowie mogli łączyć rozwijanie swoich pasji (np. plastycznych na zdjęciu obok) z podnoszeniem wiedzy z zakresu przedmiotów szkolnych. go i filmowego rzemiosła. Na przykład w trakcie jednych z zajęć nagrali miniaturę filmowa osadzoną w realiach Dzikiego Zachodu wystąpili w strojach z epoki i pełnych charakteryzacjach. W szkolnej sali, zaadaptowanej na studio telewizyjne, jest także prompter, wykonany w wolnych chwilach przez Artura Fortunkę, nauczyciela informatyki i jednocześnie pasjonata technik medialnych. W ramach zajęć telewizyjnych powstały m. in. dwa krótkie filmy fabularne według pomysłu uczniów. Wydaje mi się, że dużą wartością dla uczniów jest nie tylko poznawanie tajników sztuki telewizyjnej, ale i przełamywanie wewnętrznych barier, nieśmiałości, poznawanie samych siebie mówi Artur Fortunka. Szkoła pełna jest także prac, wykonanych przez uczniów w ramach projektowych zajęć plastycznych. Szczególne wrażenie robią duże struktury wycięte z papieru, zgodnie z tradycyjną japońską techniką origami. To oczywiście zajęcia dla pasjonatów, ale w projekcie nie zabrakło także komponentu dla tych uczniów, którzy muszą nadrobić zaległości, na przykład z matematyki. Efekty są naprawdę super, ci uczniowie rzeczywiście mieli poważne problemy z matematyki, część miała na półrocze jedynki mówi Jolanta Fendrych, nauczycielka matematyki w Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie. A tu okazuje się, że jeśli włożyć trochę pracy, to tej matematyki jednak można się nauczyć i podnieść wyniki. Małe grupy i brak tradycyjnego oceniania są dodatkową zachętą dla uczniów. Skorzystali nie tylko uczniowie Projekt kończy się, po blisko dwóch latach realizacji, w sierpniu tego roku. Czy spełnił pokładane w nim nadzieje? Najbardziej widoczne efekty to podniesienie wyników osiąganych przez uczniów podkreśla dyrektor Anastazja Bogdał. Poza tym widzimy, że dzieci stały się bardziej otwarte, potrafią artykułować to, czego potrzebują. Ważne jest także to, że nie musieliśmy stosować specjalnych zachęt do udziału w zajęciach projektowych, wręcz odwrotnie były takie sytuacje, że uczniowie chcieli jeszcze, jeszcze i jeszcze więcej. Cieszy nas to, że ten ogromny potencjał, jaki tkwi w dzieciach, został dzięki projektowi wykorzystany. Projekt dał wiele także dyrekcji i nauczycielom; pozbyliśmy się obaw przed realizacją dużych projektów, zdobyliśmy wiedzę o tym, jak prowadzić dokumentację projektu. Uwolniliśmy się też chyba od belferskich nawyków, związanych z ciągłym ocenianiem. Nauczyciele zdobyli doświadczenie prowadzenia zajęć zupełnie niestandardowo. Część metod jest potem stosowana na normalnych lekcjach. Bardzo cenne jest też zmienione podejście do pracy z uczniem, który ma trudności. Widzimy, że nauczyciele zamiast po prostu powiedzieć ty tego nie umiesz, dostajesz jedynkę, wskazują raczej uczniowi, że czegoś nie umie i że musi jeszcze nad tym popracować to też forma oceny, ale bardziej wspierająca. Te wszystkie zmiany pozostaną w naszej szkole na trwałe. Kamil Wojtczak Cała masa zajęć Projekt,,Akademia Rozwoju Umiejętności kończy się w sierpniu 2013 roku. Korzystali z niego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie. W projekcie realizowane były: zajęcia wyrównawcze z matematyki i j.polskiego, zajęcia podnoszące znajomość j. rosyjskiego i j. angielskiego, spotkania dla pasjonatów chemii, historii, fizyki i geografii, nauk matematyczno przyrodniczych dla uczniów w różnym wieku, zajęcia wokalno-instrumentalne dla uczniów gimnazjum, zajęcia fotograficzno-filmowe w ramach Szkolnej Telewizji Piksel, warsztaty plastyczno-rzeźbiarskie, warsztaty związane z wyborem zawodu i dalszej ścieżki edukacyjnej, zajęcia sportowe rozwijające sprawność fizyczną i minimalizujące wady postawy uczniów, zajęcia taneczno-choreograficzne, zajęcia strzeleckie, fitness i siłownia, piłka nożna. Dodatkowo wycieczki m. in. do Gdańska, Warszawy i w Bieszczady. Więcej o projekcie na stronie: Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL 9

10 Polska Wschodnia nadrabia Polska Wschodnia, w tym województwo świętokrzyskie, według indeksu konkurencyjności znajduje się w ogonie regionów Unii Europejskiej wynika z diagnozy opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kielecczyzna rozwija się jednak szybciej niż inne województwa makroregionu, co daje nadzieję na wyjście z impasu w przyszłości. Pomóc w tym mają nowe środki unijne. Do ustalenia wysokości wskaźnika konkurencyjności wzięto pod uwagę m.in. potencjał innowacyjny i technologiczny, infrastrukturę transportową i komunikacyjną, stan zdrowia mieszkańców, poziom edukacji oraz potencjał jakościowy instytucji. Innym miernikiem, który porównywano, był Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w porównaniu do średniej unijnej. Choć wartość PKB per capita również nie wygląda dla świętokrzyskiego optymistycznie (47,2 % PKB w UE, co stanowi ponad 13 pkt. procentowych mniej niż średnia dla Polski), to w stosunku do reszty województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego) jest on najwyższy. Niska pozycja konkurencyjna jest ściśle związana z niską wydajnością pracy, co jest efektem utrwalonej specyfiki branżowej regionu mówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Iwona Wendel, prezentując diagnozę podczas Regionalnego Forum Innowacji w Kielcach. W makroregionie aż 22 % ludności zatrudnionej jest w rolnictwie, podczas gdy średnia krajowa to 12,8%, a unijna 5 %. Za znaczną część dystansu rozwojowego odpowiadają też braki w infrastrukturze, w potencjale technologicznym i innowacyjnym oraz w jakości zasobów pracy. Duży udział rolnictwa w gospodarce naszego regionu może jednak stać się też naszym potencjałem rozwojowym. Związany z nim przemysł przetwórstwa spożywczego jest wiodącą gałęzią przemysłu w Polsce Wschodniej. Wytwarza 23,9% produkcji sprzedanej i obejmuje 17,3% zatrudnionych w makroregionie, czyli 2-3 razy więcej niż kolejne główne gałęzie (tj. produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, przemysł mineralny, przemysł wyrobów z metali, przemysł meblarski, przemysł drzewny i produkcja maszyn i urządzeń). Iwona Wendel zapewniała, że w nowej perspektywie unijnego finansowania planowane są środki na innowacje, które mają podnieść konkurencyjność naszej gospodarki. Instytucje otoczenia biznesu i współpraca na poziomie nauki i gospodarki to bolączka w całym naszym kraju mówiła pani wiceminister. My nie zmusimy tych środowisk do współpracy. Musi być oddolna chęć po obu stronach, a do tego sprzyjający klimat, który powinna tworzyć administracja. Również według Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Adama Jarubasa, w kooperacji tych środowisk tkwi wielki potencjał. Warto zobaczyć, co udało się do tej pory zrealizować, jakie inwestycje i inicjatywy dały wartość dodaną mówił podczas Forum. A decydując się na ustalenie strategii wydatkowania pieniędzy, należy skoncentrować się tylko na tych najważniejszych. Musimy więc nadal nadganiać zaległości infrastrukturalne, zwłaszcza komunikacyjne. Bardzo ważne są także kompetencje kadr. Warto więc zastanowić się, jak szkolnictwo wyższe odpowiada na potrzeby rynku pracy. Musimy też pomyśleć, w jakich dziedzinach należy wspierać przedsiębiorców. Potrzebne są burze mózgów, współpraca nauki, polityków i biznesu, by wypracować lepsze metody wspierania nowych rozwiązań, innowacyjnych pomysłów mówił znany ekonomista, profesor i rektor Uczelni Vistula w Warszawie, Krzysztof Rybiński. W rozdzielaniu pieniędzy unijnych musimy odejść od takiego modelu, że pieniądze dostaje ta firma, która najlepiej wypełni wniosek o dofinansowanie. Trzeba wspierać lokalne przedsiębiorstwa, które mają sukcesy na arenie międzynarodowej. Takich firm jest bardzo wiele, ale szerokim łukiem omijają pomoc unijną ze względu na biurokrację i wysokie koszty uczestnictwa w aplikowaniu. Współpraca edukacji z biznesem poprawia się, ale ciągle większość ośrodków akademickich patrzy na biznes krzywym okiem. Te dwa światy mówią zupełnie innymi językami. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki Polski Wschodniej, w tym województwa świętokrzyskiego, jest kluczowym strategicznym wyzwaniem z punktu widzenia wzmacniania konkurencyjności w Polsce i za granicą. Dlatego w nowej perspektywie finansowej główny nacisk zostanie położony na wsparcie innowacyjności w ramach PO Inteligentny Rozwój i kontynuację PO dla Polski Wschodniej. Dofinansowanie kierowane będzie przede wszystkim do biznesu na realizację projektów w obszarach określonych jako regionalne inteligentne specjalizacje, ukierunkowane na praktyczne zastosowanie w gospodarce. Wspierane też będą kompleksowe, innowacyjne projekty przedsiębiorstw od badań rozwojowych przez tworzenie linii pilotażowych, aż do wdrożenia nowej technologii. Dorota Hlebicka-Józefowicz 10 Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL

11 Uczył Hiszpan Polaka (i odwrotnie) Ornament islamski, stolarka w stylu Mudejar, plecionka z włókna ratanowego, pozłotnictwo, to techniki zdobienia artystycznego, o których do tej pory wiedzieliśmy tylko z podręczników. Teraz mogliśmy je poznać w praktyce mówi Daria Wierzbicka z czwartej klasy kieleckiego Plastyka, która niedawno wróciła z dwutygodniowych warsztatów w Hiszpanii. Mało tego, ucząc się nowych technik, pracowaliśmy na autentycznych zabytkowych przedmiotach. To więcej niż mogłam sobie wymarzyć! Zajęcia zorganizowano w ramach projektu PO KL Sztuki plastyczne drogą do utrwalenia dziedzictwa realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach z hiszpańską instytucją Academia Cordoba. Nasze zainteresowanie Hiszpanią zaczęło się jeszcze w Polsce, podczas kursu języka hiszpańskiego mówi Daria Wierzbicka. Lektor wciąż raczył nas ciekawymi informacjami dotyczącymi tego kraju. Natomiast sam pobyt w Andaluzji przerodził się w fascynację tą krainą, szczególnie ze względu na jej bogatą kulturę i spotykane na każdym kroku zabytki. Są one zauważalne nie tylko jako świetnie zachowany element infrastruktury; zabytkowe przedmioty stanowią wyposażenie prywatnych mieszkań, a uczelnie organizują warsztaty plastyczne z wykorzystaniem niemalże muzealnych eksponatów. Dopiero podczas zajęć w hiszpańskiej szkole miałam też możliwość pracy techniką ornamentu arabskiego, znaną dotychczas tylko w teorii. Cieszę się tym bardziej, że naukę zdobienia ornamentu islamskiego w zasychającym gipsie prowadzi tylko jedna uczelnia w Hiszpanii, a moim instruktorem była jedyna w Europie specjalistka tej techniki, Carmen Esturillo Fernándes. Warsztaty uczniów Plastyka są głównym elementem projektu współpracy ponadnarodowej, zakładającego wymianę doświadczeń pomiędzy hiszpańskimi uczelniami artystycznymi, a Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach. Realizacja projektu umożliwia uczniom poznanie nowych technologii prac: snycerstwa, rzeźby, meblarstwa stylowego, technik pozłotniczych i malarskich, przydatnych w pracach konserwatorskich, renowacyjnych i w rzemiośle artystycznym mówi Maria Kowalska, dyrektorka kieleckiego Plastyka. Do tej pory uczniowie i nauczyciele naszej szkoły w ramach projektu już kilkukrotnie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach twórczych w Hiszpanii. Tym samym 30 uczniów i kilkunastu nauczycieli mogło poznać nieznane wcześniej techniki zdob- Dokończenie na s. 12 Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL 11

12 Dokończenie ze s. 11 nicze stosowane w rzemiośle artystycznym, zetknąć się ze swoimi rówieśnikami uzdolnionymi artystycznie, poznać obiekty sztuki, które należą do kanonu dzieł sztuki obowiązujących uczniów szkół plastycznych. Nasza młodzież uczyła się technik artystycznych, konserwując prawdziwe zabytki, między innymi gipsowe pozłacane ramy, ornamenty arabskie i dekoracyjne stropy drewniane. Uczniowie mieli także bardzo interesujące praktyki w artystycznej firmie Los Tres Juanes, zajmującej się konstrukcją i dekoracją podwieszanych sufitów w stylu mudejar oraz w pracowni rzeźbiarskiej znanego artysty Miguela Moreno. W hiszpańskim systemie edukacji artystycznej uczestniczą nie tylko ludzie młodzi mówi Blas Calero Ramos, malarz reprezentujący w projekcie uczelnię Enseñanza Pública w Granadzie. Razem z dwudziestolatkami w zajęciach biorą udział czterdziesto czy pięćdziesięciolatkowie. Poza tym bardzo duży nacisk kładziemy na praktyczną stronę kształcenia. Dwa dni w tygodniu prowadzimy zajęcia teoretyczne, a trzy dni to praca warsztatowa w pracowniach artystycznych lub renowacja zabytków pod okiem doświadczonych specjalistów. W Polsce zaskoczyło mnie niezwykłe zaangażowanie uczniów w pracę i elastyczność działania szkoły plastycznej. Tu nauczyłem się, że z niewykorzystanych materiałów również można zrobić użytek a opóźnienie w dostawie jednego elementu projektu nie stanowi problemu dla kadry, która jest w stanie poruszyć niebo i ziemię, aby dotarł jak najszybciej. W Hiszpanii po prostu byśmy na niego czekali Jak widać, możemy się więc uczyć od siebie nawzajem. Anna Pałys Ucząc się nowych technik, kieleccy uczniowie mieli okazję pracować na autentycznych, zabytkowych przedmiotach. W Polsce na taką szansę czekaliby jeszcze długo. 12 Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL

13 Pomagają za darmo OWES działający w subregionie południowym (powiaty: pińczowski, buski i kazimierski) Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej ul. Lipowa 1 (przy kościele św. Brata Alberta) Busko-Zdrój tel.: Mają wiele fantastycznych pomysłów, dużo chęci i energii. Często jednak zasady księgowości i przepisy prawa są dla nich zbyt skomplikowane lub brakuje im wystarczającej wiedzy, jak dobrze wypromować swoje działania, aby móc je sfinansować. Osoby, tworzące stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne nazywane podmiotami ekonomii społecznej lub trzecim sektorem. To z myślą o ich potrzebach powstały Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), które otrzymały dofinansowanie w ramach ubiegłorocznego konkursu w ramach Podziałania PO KL w województwie świętokrzyskim. Działają w trzech subregionach: południowym, południowo- -zachodnim i południowo-wschodnim, czyli tam, gdzie do tej pory przedsiębiorczość społeczna była najsłabiej rozwinięta. Naszym celem jest pomoc istniejącym organizacjom w ich funkcjonowaniu mówi Dariusz Szczepaniak, koordynator ds. szkoleń, doradztwa i usług zewnętrznych w Lokalnym Centrum Ekonomii Społecznej w Busku Zdroju. Właśnie organizujemy szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi dla kierowników domu pomocy społecznej i ośrodka szkolno-wychowawczego prowadzonych przez zgromadzenia zakonne. Mamy pod opieką kilkanaście organizacji. Okazuje się, że wszystkie mają bardzo podobne problemy mówi Katarzyna Standerska, koordynator szkoleń, doradztwa i usług zewnętrznych w Lokalnym Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie. Na przykład aktualny wpis do KRS. Często sytuacja rzeczywista nie zgadza się z tym, co widnieje w dokumentach i dlatego stowarzyszenia nie mogły zdobyć funduszy w konkursach na realizacje zadań publicznych, które ogłaszała gmina. Wszystkie OWES-y działają na podstawie takich samych standardów jakości, które powstały na bazie rekomendacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W zakresie ich działania znajdują się m.in. szkolenia, doradztwo biznesowe, usługi prawne, księgowe i marketingowe. Instytucje te również animują społeczności lokalne do nawiązywania współpracy i pomagają bezrobotnym w zakładaniu spółdzielni socjalnych. Co istotne wszelka świadczona przez OWES-y pomoc jest bezpłatna. Przedstawiciele organizacji spotykają się u nas regularnie, zaczynają w końcu rozmawiać o swoich problemach i pomysłach mówi Katarzyna Standerska. Korzystają wspólnie z biura, które dla nich przygotowaliśmy. Dajemy też pieniądze na promocję. Organizacja spotyka się najpierw z naszym doradcą biznesowym. Wspólnie ustalają, jakie są potrzeby, a potem my zamawiamy dla nich usługę marketingową. Dorota Hlebicka-Józefowicz OWES działający w subregionie południowo-zachodnim (powiaty: włoszczowski i jędrzejowski) Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie Al. Mickiewicza Włoszczowa tel OWES działający w subregionie południowo-wschodnim (powiaty: staszowski, sandomierski i opatowski) Punkt Informacyjno-doradczy w Opatowie: ul. T. Kościuszki 10, Opatów tel./fax , tel. kom Punkt informacyjno-doradczy w Zawichoście: ul. Ostrowiecka 19, Zawichost tel./fax Świętokrzyskie innowacje w edukacji i pracy społecznej Ponad 80 uczestników konferencji, zorganizowanej przez ŚBRR Biuro PO KL, zapoznało się z czterema innowacyjnymi projektami programu Kapitał Ludzki, realizowanymi przez instytucje z naszego regionu. Każde z tych przedsięwzięć ma na celu wypracowanie nowych, bardziej skutecznych metod rozwiązywania istniejących problemów. Innowacje to słowo, które w całej Unii Europejskiej powtarzane jest coraz częściej i głośniej mówił Dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Domagała, otwierając konferencję. Innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów w edukacji i kwestiach społecznych daje szansę na skuteczne rozwiązywanie tych problemów, ale nie tylko. Pozwala na bardziej racjonalne wykorzystanie środków publicznych, co w czasach kryzysu nabiera szczególnego znaczenia. Celem projektów innowacyjnych jest wypracowywanie metod rozwiązywania takich problemów, które dotychczas nie były dostrzegane lub brakowało skutecznych pomysłów na ich rozwiązanie. Efekt każdego projektu innowacyjnego to gotowy model postępowania, którego zastosowanie gwarantuje osiągnięcie pożądanych rezultatów. Wśród zaprezentowanych podczas konferencji projektów znalazły się Efektywny nauczyciel, zrealizowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, Akademia Kariery, realizowany przez Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Kielcach, EKO-logiczny sposób na życie, realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Drogowskaz życiowy, realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL 13

14 K al Bilans członkostwa e j d o sk o p w yd a r ze ń W tym roku mija 9 lat od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od tego czasu Polska otrzymała z funduszy polityki spójności 82,2 mld euro, czyli ok. 342 mld zł. Dzięki tym środkom zrealizowano dotychczas prawie 172 tys. projektów. Dobrze zainwestowane Fundusze Europejskie korzystnie wpływają na dynamikę wzrostu PKB, zwiększają konkurencyjność naszej gospodarki, pomagają rozwijać przedsiębiorczość i tworzyć nowe miejsca pracy. Z funduszy unijnych dostępnych na lata , ponad 88 tys. projektów otrzymało dofinansowanie ponad 57 mld zł. W ramach obecnie realizowanego budżetu podpisano umów na kwotę 243,4 mld zł dofinansowania UE. Na lata otrzymamy kolejną ogromną pulę środków 73 mld euro z polityki spójności. Punkt Informacyjny ŚBRR Biura PO KL wśród najlepszych Punkt Informacyjny ŚBRR Biura PO KL uzyskał znakomity wynik w ogólnopolskim badaniu jakości usług informacyjnych, świadczonych przez instytucje wdrażające PO KL. Badanie przeprowadziła niezależną agencja na zlecenie rządowego Centrum Projektów Europejskich. Przedstawiciele ŚBRR Biura PO KL uzyskali ocenę na poziomie 95,4 % i zdobyli 175,5 na 184 punktów możliwych do uzyskania. W trakcie badania oceniane były m. in. wiedza merytoryczna, terminowość odpowiedzi, życzliwość i kultura osobista, etyka oraz zaangażowanie pracowników. Badanie prowadzone było metodami mystery calling oraz mystery mailing. Tajemniczy klienci, wchodząc w rolę osób zainteresowanych programem Kapitał Ludzki, przeprowadzali rozmowy telefoniczne oraz wysyłali e z pytaniami. 14 Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL

15 Jak wspierać edukację najmłodszych? Ponad 150 osób wzięło udział w zorganizowanych przez ŚBRR Biuro PO KL warsztatach tworzenia projektów w ramach konkursu z Poddziałania PO KL Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Poddziałanie umożliwia kompleksowe finansowanie funkcjonowania nowych miejsc lub oddziałów przedszkolnych, w tym m. in. zatrudnienia kadry pedagogicznej, zakupów pomocy dydaktycznych. W ramach projektów przedszkolaki mogą być także objęte opieką specjalistów pedagogów i logopedów oraz korzystać z szeregu nieszablonowych zajęć, np. teatralnych, z języków obcych itp. W trakcie siedmiu spotkań warsztatowych z udziałem pracowników ŚBRR i Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnicy uzyskali wiedzę nt. głównych założeń konkursu. Uzupełnieniem prezentacji teoretycznych były zajęcia praktyczne, obejmujące pracę nad tworzeniem wniosku aplikacyjnego. Pieniądze na przedszkola i dla osób młodych Rząd zaakceptował zmiany w Programie Kapitał Ludzki , które zapewnią efektywne wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego i będą miały pozytywny wpływ na przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizację zawodową oraz przedsiębiorczość. Największe kwoty z zaoszczędzonych 132 mln euro przeznaczymy na dostosowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach oraz na aktywizację zawodową osób młodych poinformowała minister Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji prasowej. Po zatwierdzeniu zmian w programie przez Komisję Europejską, około 50 mln euro przeznaczonych zostanie na wsparcie edukacji przedszkolnej i dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na przyjęcie 3- i 4 latków, a 5,6 mln euro na poprawę funkcjonowania szkół zawodowych, zwłaszcza współpracujących z przedsiębiorstwami. Około 50,4 mln euro trafi na wspieranie aktywności osób młodych (poniżej 30 roku życia) i osób po 50 roku życia. Pieniądze zostaną też wykorzystane na wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Środki w wysokości 18,2 mln euro zostaną przeznaczone głównie na wsparcie osób niepełnosprawnych w wieku lat i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ok. 7,5 mln euro będą mogły otrzymać osoby, które stracą pracę z przyczyn zależnych od pracodawcy. 15 procent Polaków skorzystało Ponad 5,9 mln osób w całej Polsce, czyli 15 proc. ludności kraju, otrzymało już wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. W Programie Kapitał Ludzki, w ramach którego udzielane jest wsparcie z EFS, podpisano umowy o dofinansowanie ponad 39 tys. projektów na kwotę 42,3 mld zł, co stanowi ponad 86 % sumy, jaką Polska otrzymała do wykorzystania na lata Do końca roku umowami zostaną objęte niemal wszystkie dostępne środki. Potrzebujesz inspiracji do działania? Szukasz miejsc, w których można w ciekawy sposób spędzić wolny czas? Potrzebujesz danych o inwestycjach współfinansowanych ze środków UE? Wystarczy wejść na i zobaczyć wszystkie inwestycje w jednym miejscu. Galeria zawiera ponad 170 tysięcy projektów, które otrzymały wsparcie z Funduszy Europejskich. Na nowej Mapie Dotacji UE znajdują się inwestycje ze świata nauki, sztuki i kultury, a także z takich dziedzin jak: ochrona środowiska, transport, energetyka, turystyka. Serwis został wzbogacony o nową szatę graficzną oraz dodatkowe funkcjonalności, m.in. o geolokalizację projektów i dokładną wyszukiwarkę. Mapa Dotacji UE to nie tylko bogate źródło wiedzy, ale również przystępna forma prezentacji informacji o projektach. Dla wybranych projektów internauci znajdą tu szczegółowe opisy inwestycji, fotografie, materiały multimedialne. Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL 15

16 Kielecki piknik Lokalnych Grup Działania 16 Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Sztuki plastyczne drogą do utrwalania dziedzictwa kulturowego narodów

Sztuki plastyczne drogą do utrwalania dziedzictwa kulturowego narodów Projekt Sztuki plastyczne drogą do utrwalania dziedzictwa kulturowego narodów Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Europejskie?

Czym są Fundusze Europejskie? Czym są Fundusze Europejskie? Fundusze Europejskie to pieniądze przekazywane z budżetu UE najsłabszym ekonomicznie regionom i grupom społecznym (cel wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej, czyli

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie W poszukiwaniu inspiracji, czyli prezentacja dobrych praktyk na podstawie projektów edukacyjnych zrealizowanych na obszarach wiejskich/ wiejsko--miejskich. wiejsko Kielce, 06.09.2013 r. Działanie 9.5 PO

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET Człowiek najlepsza inwestycja Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje ogólne Europejski

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej

Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej PO FUNDUSZE KL Poddziałanie EUROPEJSKIE 1.3.1 2014-2020 Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa tel. 22 315 22 00

Bardziej szczegółowo

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Departament Funduszy Strukturalnych Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Warszawa, 31 stycznia 2014 roku Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Powinieneś wiedzieć Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Fundusze dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W WAŁBRZYCHU W PROJEKCIE PT. 31 PRZEPISÓW NA RÓWNOŚĆ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W WAŁBRZYCHU W PROJEKCIE PT. 31 PRZEPISÓW NA RÓWNOŚĆ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W WAŁBRZYCHU W PROJEKCIE PT. 31 PRZEPISÓW NA RÓWNOŚĆ I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wchodzi w życie od 1 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 407 tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyŝsze niŝ w 2008

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r.

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r. Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1 RPOWP z dnia 29.07.2016r. 1. Jakiego typu szkół dotyczy zapis Regulaminu konkursu odnoszący się do grupy docelowej: uczniowie i

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

JAK PORADNIA W WEJHEROWIE

JAK PORADNIA W WEJHEROWIE Jarosław Kordziński, Katarzyna Leśniewska JAK PORADNIA W WEJHEROWIE PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WSPOMAGANIA SZKÓŁ? Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO Trzymacie Państwo w rękach broszurę informującą o realizacji w 2009 roku przez Powiat Siedlecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach projektu Nowa Szansa na Przyszłość

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL W PRZEDSIĘBIORSTWIE

NAUCZYCIEL W PRZEDSIĘBIORSTWIE NAUCZYCIEL W PRZEDSIĘBIORSTWIE Cezary Czarnocki Koordynator projektu c.czarnocki@nauczycielwprzedsiebiorstwie.pl Joanna Sobczuk Asystent Koordynatora projektu j.sobczuk@nauczycielwprzedsiebiorstwie.pl

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW ODDZIAŁ I AH (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior)

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo