Stowarzyszenie Autorów konferencja prasowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Autorów konferencja prasowa"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Autorów konferencja prasowa Dlaczego Samsung, LG, Nokia, Panasonic, Philips, Sony, Xerox, Canon, Sharp, Konica Minolta, ABC Data, Action, ASBIS, Ingram Micro Poland, JVC Polska, Komputronik, Lechpol, Manta, Sagemcom, Tech Data, AB wystąpiły przeciwko twórcom?

2 Co to są tantiemy? Autor nie otrzymuje, jak większość z nas, wynagrodzenia w pracy, ale z tytułu wykorzystania jego utworów przez innych. Wynagrodzenie autora powstaje w tysiącach różnych miejsc, w których autor nie ma szansy się pojawić, aby osobiście je odebrać. Stowarzyszenie pobiera opłatę od użytkowników twórczości czyli od podmiotów, które korzystają np. z muzyki w celach zarobkowych i przekazuje te pieniądze twórcom. To są właśnie tantiemy.

3 Co to znaczy korzystać z muzyki w celach zarobkowych? Co by się stało, gdyby tantiemy przestały być pobierane?

4 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS działa na takich samych zasadach jak inne organizacje zbiorowego zarządzania na całym świecie. Autorzy powierzają ZAiKS-owi autorskie prawa majątkowe oraz zgłaszają utwory pod ochronę. ZAiKS reprezentuje ok. 20 tys. polskich twórców i chroni w Polsce prawa ok. 3 mln autorów zagranicznych, tym samym łącznie ochrania ok. 50 mln utworów. ZAiKS rocznie przekazuje autorom od 300 do ponad 400 mln złotych.

5 Koszt pozyskania tantiem Koszt pozyskania tantiem dla twórców kształtuje się na poziomie 16,9% i nie przekracza średniej europejskiej organizacji zbiorowego zarządzenia Średnie koszty inkasa innych organizacji takich jak ZAiKS: Francja SACEM Niemcy GEMA Czechy OSA Węgry ARTISJUS Rosja RAO Polska ZAiKS 15,4% 15,9% 17,2% 21% 24% 16,9%

6 Opłata od czystych nośników: prywatne kopiowanie i utrwalanie UTWORÓW MUZYCZNYCH KSIĄŻEK SERIALI FILMÓW ETC. PAMIĘĆ USB DEKODER TV ODTWARZACZ MP3 SMARTFON TABLET ETC. jest w pełni zgodne z prawem. Dzieje się tak dzięki opłacie od czystych nośników. CO TO ZNACZY NA WŁASNY UŻYTEK? Muszą być spełnione 2 warunki: kopiujesz/utrwalasz dla siebie lub najbliższych (rodziny i przyjaciół) nie robisz tego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

7 Opłata od czystych nośników Opłata od czystych nośników (zwana też reprograficzną) jest rekompensatą dla TWÓRCÓW WYKONAWCÓW PRODUCENTÓW MUZYCZNYCH I FILMOWYCH WYDAWCÓW z tytułu wykorzystania ich praw w ramach dozwolonego użytku osobistego. Dzięki istnieniu tej opłaty możesz legalnie utrwalać multimedia na dowolnym nośniku, o ile robisz to dla siebie i nie czerpiesz z tego korzyści finansowych.

8 Opłata od czystych nośników: kto wnosi opłatę? Rekompensaty dla twórców w UE są wnoszone przez producentów i importerów sprzętu elektronicznego (w zdecydowanej większości państw, w tym w Polsce) lub pokrywane z budżetu państwa (w Hiszpanii i w Finlandii). CZEMU PŁACĄ PRODUCENCI I IMPORTERZY? Obowiązek uiszczania opłat spoczywa na producentach i importerach sprzętu elektronicznego, ponieważ to właśnie oni zarabiają m.in. dzięki temu, że sprzedają urządzenia z funkcją kopiowania i utrwalania.

9 Opłata od czystych nośników: skąd się wzięły opłaty Rozwój technologii umożliwił łatwe i szybkie kopiowanie i utrwalanie utworów. Aby odbiorcy kultury mogli korzystać z tej możliwości, stworzono system rekompensat dla twórców. W Europie takie rozwiązanie zapoczątkowały Niemcy w 1965 r., a następnie inne kraje (np. Austria w 1980 r., Szwajcaria w 1992 r., Dania w 1993 r., Belgia i Polska w 1994 r.) Obecnie opłata obowiązuje w 23 z 28 krajów Unii Europejskiej, a poza Europą m.in. w najbardziej rozwiniętych krajach jak USA, Kanada czy Japonia.

10 Opłata od czystych nośników: podstawa prawna Podstawą ustanawiającą opłaty w UE jest dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego. W Polsce opłata funkcjonuje od 1994 r., ma swoje źródło w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Art. 20 i 201 tej ustawy realizują zapisy unijnej dyrektywy.

11 Opłata od czystych nośników w Polsce ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozporządzenie ministra kultury dyrektywa Parlamentu Europejskiego rozporządzenie z aktualizacją listy urządzeń rozporządzenie z aktualizacją listy urządzeń

12 Opłata od czystych nośników w Polsce Kto reguluje? Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drodze rozporządzenia ustala: kategorie urządzeń i czystych nośników podlegających opłacie wysokość opłat organizacje zbiorowego zarządzania uprawnione do pobierania i podziału opłat sposób pobierania i podziału opłat Kto uiszcza? Producenci i importerzy sprzedający urządzenia i nośniki służące do kopiowania.

13 Opłata od czystych nośników w Polsce co podlega opłacie Opłata jest odprowadzana od takich urządzeń jak: KARTA PAMIĘCI PŁYTA CD NAGRYWARKA PŁYT CD DYSK TWARDY PŁYTA DVD NAGRYWARKA DVD PŁYTA BLUE-RAY ODTWARZACZ CD Z FUNKCJĄ NAGRYWANIA KSEROKOPIARKA SKANER PENDRIVE TELEWIZOR Z DYSKIEM TWARDYM

14 Opłata od czystych nośników w Polsce jak wysoka jest opłata Opłata od czystych nośników jest minimalna: ustawowo nie może przekraczać 3% ceny urządzenia, przy czym średni poziom opłat to w Polsce 1,57%

15 Opłata od smartfonów i tabletów W kwietniu 2013 roku MKiDN zwróciło się do organizacji zbiorowego zarządzania z prośbą o przedstawienie propozycji aktualizacji listy. ZAiKS, ZPAV, SAWP, SFP, ZASP przedstawiły propozycję zawierającą takie nowoczesne urządzenia jak smartfony i tablety, które wyparły tradycyjne czyste nośniki, jak kasety magnetofonowe czy płyty CD. 3% 1,5% 2%

16 Opłata od smartfonów i tabletów Proponowane opłaty są niższe niż w innych krajach. Przykładowo: 6 zł za tablet 8GB w cenie 300 zł 10 zł za tablet 16GB w cenie 500 zł 7,5 zł za smartfon 4GB w cenie 500 zł 15 zł za smartfon 16GB w cenie 1000 zł (we Francji 6,40 euro 26,50 zł) (we Francji 5,25 euro 21,74 zł) (w Niemczech 16 euro 66,24 zł) (w Niemczech 36 euro 149,04 zł)

17 Opłata od czystych nośników: do kogo trafiają środki PRODUCENCI I IMPORTERZY ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA

18 Do kogo trafiają środki Z łącznej kwoty pozyskiwanej z opłat ZAiKS dostaje do podziału między twórców jedynie ok. 12%, czyli 88% środków z opłaty reprograficznej, zgodnie z prawem, jest wypłacane przez inne organizacje zbiorowego zarządzania: KOPIPOL naukowcy SAWP artyści wykonawcy SFP filmowcy STL twórcy ludowi STOART artyści wykonawcy ZASP aktorzy i inni artyści sceniczni ZPAF fotograficy ZPAP plastycy ZPAV producenci muzyczni REPROPOL wydawcy COPYRIGHT POLSKA wydawcy

19 Opłaty od czystych nośników w Europie Tylko 5 krajów UE zdecydowało się nie wprowadzać rekompensaty dla twórców, a co za tym idzie, kopiowanie utworów na własny użytek jest tam nielegalne (Cypr, Irlandia, Luksemburg, Malta, Wielka Brytania). opłata reprograficzna wnoszona przez producentów i importerów sprzętu elektronicznego producenci i importerzy mają obowiązek prawny wnoszenia opłat, ale nie ma przepisów wykonawczych rekompensata za kopiowanie na własny użytek jest wypłacana z budżetu państwa, tj. z pieniędzy wszystkich podatników rekompensata za kopiowanie na własny użytek jest wypłacana przez producentów i importerów sprzętu, ale parlament ma przyjąć model hiszpański bez opłaty reprograficznej: Cypr, Irlandia, Luksemburg, Malta, Wielka Brytania

20 Opłata od czystych nośników: wysokość pozyskanych środków Polskie organizacje zbiorowego zarządzania, z powodu braku aktualizacji listy urządzeń objętych opłatą, dzielą między twórców znacznie niższe środki niż organizacje zbiorowego zarządzania w innych krajach. Opłaty od czystych nośników (inkaso za 2012 rok)

21 Opłata od czystych nośników: wysokość pozyskanych środków Opłaty od czystych nośników per capita (dane za 2012 rok)

22 Opłata od czystych nośników: wysokość pozyskanych środków Kopiowanie prywatne przynosi twórcom we Francji ok. 200 mln euro rocznie. Nie do uwierzenia, że w Polsce jest to zaledwie 1,7 mln euro. Biorąc pod uwagę polski PKB, ozz-ty w Polsce powinny zbierać dla twórców 60 mln euro z opłaty od czystych nośników. Jean-Noël Tronc, dyr. generalny SACEM, wiceprezes GESAC (Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów)

23 Kto korzysta na opóźnianiu aktualizacji urządzeń objętych opłatą ZIPSEE reprezentując interesy wąskiej grupy zagranicznych koncernów, takich jak Samsung, LG, Nokia, Panasonic, Philips, Sharp, Sony, Canon i inne stara się storpedować aktualizację listy. Związek wyliczył, że po objęciu opłatą smartfonów i tabletów, łączna kwota przekazywana uprawnionym z opłaty od czystych nośników wyniesie 300 mln zł. Każdy miesiąc bez aktualizacji listy urządzeń to dla firm zrzeszonych w ZIPSEE milionowe oszczędności.

24 Czy kopiujemy muzykę na smartfonach MUZYKA jest, zaraz po zdjęciach, najczęściej zapisywaną na komórkach formą plików. PRAWIE CO TRZECI posiadacz telefonu komórkowego w Polsce ma na nim zapisaną muzykę. CZY NA SWOIM TELEFONIE MA PAN/PANI ZAPISANE: ZDJĘCIA MUZYKĘ GRY 24 FILMY 8 5 TELEDYSKI KSIĄŻKI 1 Badanie przeprowadzone w lipcu 2014 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

25 Czy kopiujemy muzykę na smartfonach Ponad 9 MILIONÓW Polaków słucha muzyki za pomocą telefonów komórkowych przynajmniej kilka razy w miesiącu, a około 1,8 miliona wykorzystuje do tego celu tablet. Jeszcze więcej osób prawie 10,5 MILIONA Polaków przy zakupie nowego telefonu zwróciłoby uwagę na to, czy sprzęt ma możliwość nagrywania i odtwarzania muzyki. Badanie przeprowadzone w lipcu 2014 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

26 Czy kopiujemy muzykę na smartfonach Jedynie ¼ POLAKÓW byłaby skłonna zrezygnować z możliwości nagrywania i odtwarzania muzyki w zamian za 3% OBNIŻKĘ CENY. Badanie przeprowadzone w lipcu 2014 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

27 Czy kopiujemy muzykę na smartfonach Niemal TRZECH NA CZTERECH POLAKÓW w hipotetycznej sytuacji, w której mieliby być twórcami muzyki, chciałoby otrzymywać wynagrodzenie za kopiowanie tworzonych przez siebie utworów. Badanie przeprowadzone w lipcu 2014 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

28 DLA PŁATNIKA CZYSTE NOŚNIKI Home Aktualności O nas Facebook ORGANIZACJE VIDEO Twitter wkrótce premiera strony

29 Skuteczność ZAiKS-u ZAiKS w rankingu Międzynarodowej Konfederacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów CISAC znalazł się w pierwszej 20-stce wśród 233 najbardziej efektywnie zarządzanych organizacji zbiorowego zarządu na świecie.

30 Transparentność ZAiKS-u INSTYTUCJE KONTROLUJĄCE ZAIKS MKiDN Organy uprawnione do kontroli podatkowej UOKiK ZUS CISAC Międzynarodowa Konfederacja Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów

31 Transparentność ZAiKS-u ZAiKS prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe według zasad ustawy o rachunkowości. Co roku ZAiKS jest badany przez niezależnego zewnętrznego biegłego rewidenta. Co roku ZAiKS przedstawia ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego szczegółowe sprawozdanie z działalności według wzoru określonego przez MKiDN.

32 Transparentność ZAiKS-u Sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności ZAiKS-u są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia

33 Transparentność ZAiKS-u ZAiKS dodatkowo publikuje na swoich stronach obszerne teksty z interpretacją sprawozdań, ułatwiające zrozumienie treści tych dokumentów każdemu zainteresowanemu.

34 Transparentność ZAiKS-u: wypłacanie wynagrodzeń Wielkie koncerny zarzucają ZAiKS-owi, że na koncie Stowarzyszenia zalega miliard złotych. Tymczasem, zawsze na koncie ZAiKS-u są tantiemy oczekujące na wypłacenie. Środki nieustannie wpływają i wypływają. Podobnie jest w banku: pieniądze klientów nie należą do banku, ale wykazywane są w jego bilansie.

35 Transparentność ZAiKS-u: wypłacanie wynagrodzeń Kwoty niewypłacone twórcom stanowią zaledwie 0,32% inkasa, czyli 99,68% tantiem z ZAiKS-u trafia do uprawnionych. Każdej firmie życzymy takiej skuteczności!

36 Transparentność ZAiKS-u: wypłacanie wynagrodzeń z tytułu czystych nośników W 2014 roku ZAiKS przekazał wynagrodzenia z tytułu opłat od czystych nośników dla: TWÓRCÓW KRAJOWYCH RÓŻNYCH ZWIĄZKÓW ZAGRANICZNYCH

37 Kazik o czystych nośnikach Nie wiedziałem, że między tantiemami otrzymywanymi z ZAiKS-u są także te za tzw. czyste nośniki. Który artysta sprawdza, skąd przyszła kasa? Wypowiedź Kazika Staszewskiego w artykule Sandry Borowieckiej, Ukryte koszty kultury, Uważam Rze, grudzień 2014

38 Pałac w Janowicach Nowoczesne centrum pracy twórczej działające według światowych standardów. W planach: studia nagrań, pracownie multimedialne i sale warsztatowe. Młodzi twórcy będą pracować pod okiem mistrzów. Dzięki ZAiKS-owi obiekt zostanie odnowiony i zyska nowe życie

39 Stowarzyszenie Autorów konferencja prasowa Dlaczego Samsung, LG, Nokia, Panasonic, Philips, Sony, Xerox, Canon, Sharp, Konica Minolta, ABC Data, Action, ASBIS, Ingram Micro Poland, JVC Polska, Komputronik, Lechpol, Manta, Sagemcom, Tech Data, AB wystąpiły przeciwko twórcom?

str. 1 Sprawozdania ZAiKS-u za 2014 r. Komentarze. Interpretacje.

str. 1 Sprawozdania ZAiKS-u za 2014 r. Komentarze. Interpretacje. Sprawozdania ZAiKS-u za 2014 r. Komentarze. Interpretacje. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej ZAiKS-u sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego ZAiKS-u za 2014 r., zamieszczamy

Bardziej szczegółowo

Termin składania wniosków do Komisji upływa 5 marca 2014 r.

Termin składania wniosków do Komisji upływa 5 marca 2014 r. Przewodnik dla twórców utworów audiowizualnych chcących odpowiedzieć na pytania Komisji Europejskiej w procesie konsultacji europejskiej reformy prawa autorskiego Stowarzyszenie Filmowców Polskich przygotowało

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Internet. Dlaczego każdy może bezkarnie okradać Kazika w sieci? Wymiana programów jest droga, bywa zbędna. Biznesowe i prawne oblicze internetu

Internet. Dlaczego każdy może bezkarnie okradać Kazika w sieci? Wymiana programów jest droga, bywa zbędna. Biznesowe i prawne oblicze internetu nr 9 (989) 2 czerwca 2007 TEMAT TYGODNIA Prawo autorskie w internecie Dlaczego każdy może bezkarnie okradać Kazika w sieci? Moja muzyka, tak jak i inne dzieła artystyczne, jest chroniona prawem autorskim

Bardziej szczegółowo

Raport antypiracki 2011

Raport antypiracki 2011 Raport antypiracki 2011 Okres: 1.01.2011-31.12.2011 Spis treści 1. Wstęp 2. Skala piractwa w Polsce na tle innych krajów 3. Piractwo intelektualne internautów a. Obszary tematyczne związane z piractwem

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce

Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce www.pwc.pl Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce 7,5 mln Polaków korzysta z nielegalnych serwisów internetowych oferujących treści video 29-49% ankietowanych płaci za dostęp

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Warszawa, styczeń 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

MANIFEST PRAWNOAUTORSKI

MANIFEST PRAWNOAUTORSKI Jak Unia Europejska powinna wspierać innowację i kreatywność poprzez reformę prawa autorskiego Pora naprawić prawo autorskie! Styczeń 2015 Caroline De Cock koordynatorka w koalicji Copyright 4 Creativity

Bardziej szczegółowo

(wybrane zagadnienia)

(wybrane zagadnienia) Raport z badania ankietowego konsumentów, przeprowadzonego w oddziałach Federacji Konsumentów na przełomie października i listopada 2014 roku, dotyczącego zachowań konsumentów na rynku mediów i nowych

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Warszawa 2014 y.indd 1 Dialog spoleczny.indd

Bardziej szczegółowo

Rynek fonograficzny w Polsce 2011/2012

Rynek fonograficzny w Polsce 2011/2012 Rynek fonograficzny w Polsce 2011/2012 AUTORZY RAPORTU Patryk Gałuszka: rozdziały 1, 2 (współpraca: Katarzyna M. Wyrzykowska), 5, 7, 8 (współpraca: Katarzyna M. Wyrzykowska), 10, 11, 14, 15 Katarzyna Korzeniewska:

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych. Finansowanie partii politycznych w wybranych krajach europejskich OPRACOWANIA

BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych. Finansowanie partii politycznych w wybranych krajach europejskich OPRACOWANIA BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Finansowanie partii politycznych w wybranych krajach europejskich OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-602 Kancelaria Senatu Maj 2011 Copyright by

Bardziej szczegółowo

09F911029D74E35BD84156C5635688C0 niewiele znaczący ciąg znaków czy symbol rewolucji?

09F911029D74E35BD84156C5635688C0 niewiele znaczący ciąg znaków czy symbol rewolucji? 09F911029D74E35BD84156C5635688C0 niewiele znaczący ciąg znaków czy symbol rewolucji? Rzecz o skutecznych technicznych zabezpieczeniach przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworów. Wiktor

Bardziej szczegółowo

UE inwestuje w tworzenie niezależnych konsumenckich czasopism oraz stron internetowych

UE inwestuje w tworzenie niezależnych konsumenckich czasopism oraz stron internetowych UE inwestuje w tworzenie niezależnych konsumenckich czasopism oraz stron internetowych Dzieki trzyletniemu projektowi UE współfinansowanemu przez Komisję Europejską, konsumenci na Cyprze, w Czechach, Polsce,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

Traktat. Rok 2014. z Marrakeszu. Czy to jeszcze. powiększalnik? w tyfloinformatyce TYFLO{WIAT

Traktat. Rok 2014. z Marrakeszu. Czy to jeszcze. powiększalnik? w tyfloinformatyce TYFLO{WIAT www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 4 (25) 2014, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT Traktat z Marrakeszu Czy to jeszcze powiększalnik? Rok 2014 w tyfloinformatyce www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 4 (25)

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

Podążając Za Wartością

Podążając Za Wartością Połączony Świat Podążając Za Wartością europejscy konsumenci migrują do mediów internetowych The Boston Consulting Group (BCG) jest globalną firmą doradczą oraz światowym liderem w dziedzinie strategii

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA HYBRYDOWA: SZANSE, ZAGROŻENIA I WYZWANIA REGULACYJNE

TELEWIZJA HYBRYDOWA: SZANSE, ZAGROŻENIA I WYZWANIA REGULACYJNE TELEWIZJA HYBRYDOWA: SZANSE, ZAGROŻENIA I WYZWANIA REGULACYJNE Opracowanie: Zespół ds. telewizji hybrydowej w składzie: Krzysztof Zalewski, Przewodniczący Zespołu, Wicedyrektor Departamentu Regulacji;

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

Mniej przekręconych funduszy

Mniej przekręconych funduszy Lipiec 2012 Str. 1 Europe Diret Gdańsk Stowarzyszenie Morena ul. Jaśkowa Dolina 7 tel 58 3444 111 e-mail: europedirectgdansk@morena.org.pl Mniej przekręconych funduszy O ponad jedną trzecią spadła liczba

Bardziej szczegółowo

Teleinformatyka w Polsce

Teleinformatyka w Polsce ekonomia24.pl Czwartek N1 Teleinformatyka w Polsce LTE rozkręci mobilny dostęp INTERNET Przewagę nad konkurencją mają w tym nowym segmencie rynku spółki z grupy Zygmunta Solorza-Żaka ŁUKASZ DEC W sierpniu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne Narodowy Bank Polski Materiały i Studia Zeszyt nr 139 Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne (stan na koniec 2001 r.) Małgorzata Szcześ Sebastian Jakubiec

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORUSZONYCH PROBLEMÓW (w kolejności ich omówienia):

ZESTAWIENIE PORUSZONYCH PROBLEMÓW (w kolejności ich omówienia): NOTATKA Z WARSZTATU DOTYCZĄCEGO DOMENY PUBLICZNEJ, UTWORÓW OSIEROCONYCH I DOZWOLONEGOUŻYTKU PUBLICZNEGO PRZEPROWADZONEGO W ZACHĘCIE DNIA 18 kwietnia 2012 r. Warsztat został zorganizowany przez Centrum

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Warszawa, 2006-03-15 Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej

Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej Formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej PAWEŁ GOŁĄB Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej Przedsiębiorstwa prowadzące działalność ubezpieczeniową mogą być zorganizowane w

Bardziej szczegółowo