l~th111mk~w ijfowjth

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "l~th111mk~w ijfowjth"

Transkrypt

1 SPIS l~th111mk~w ijfowjth w Pol~kiei Kraiowei Ka~ie ~otynkow~i w warszawie i jej Oddziałatb. Stan z dniem 30. październrl<a 1921 r. Druk St. Mertenaa, Warszawa, Plac Trzech Krzyży

2

3 Spis RachunkóW Żyrowych.

4

5 SPIS ł~cbuumk w ijr~wycb w Pol!kiej Krajowej Kft!ie Poimkowej. w Warszawie i iel Oddziałach. Stan z dniem 30. października 1921 r. Druk st. Mertensa, Warszawa, Plac Trzech Krzyży

6 U W A GA. Cyfry umieszczon~ na końcu b.. fi 4" rzm1en1a nn, np. gr. przy spisie rachunków Oddziału Głównego w Warszawie, 'Oddziału w Poznaniu i Bydgoszczy, oznaczają numery grup, prowadzonych rachunków. Awizy żyrowe na te Oddziały należy Wystawić odpowiednio podzielone na podane grupy.

7 SPIS RZECZY. Warszawa. Rachunki przejęte z Oddziału Mińsk Str, Litewski 33 Białystok 35. Bielsko. 41 Brześć-Litewski. 48 Bydgoszcz ; 52 Częstochowa. 60 Drohobycz 66 Gniezno 69 Grodno. 73 Grudziądz. 78 Inowrocław 83 Jarosław 85 Jasło. 88 Kalisz 91 Kielce 93 Kołomyja. 1 OO Kraków Leszno. 113 Lublin. 116 Lwów. Łomża. Łódź. Nowy Sącz. Ostrów Piotrków. Płock. Poznań Przemyśl. Radom Rzeszów. Siedlce Sosnowiec Stanisławów Starogard. Suwałki Tarnopol. Tarnów Tczew. Toruń. Wilno. Włocławek Str

8

9 Warszawa. Agromotor Budowa i Handel Maszynami Roinicze~ mi Spółka Akcyjna, gr. 4. Akcyjna Spółka Przekazowa, gr. 8. Alba fabr. waty hygrosk., gr. 9. Alliance" Dom Ekspedycyjno-Handlowy, gr. 7. Alterwein tt., gr. 9. America-Europe Exchange Corpor.", gr. 9. Ameryka" Akc. Tow. Krawieckie z siedzibą w CL :- cago 1447 w Chicago ave., gr. 8. American Legation, gr. 4. American Red Cros, gr. 4. Amerykar1sko-Polski fundusz Plebiscytowy, gr. 1. Anolik f., gr. 4. Arie Karol Dr., gr. 7. Aronstcjn i S-ka, gr. 4. Baczewski St,~fan, gr. 9. Bank Angielsko-Polski, gr. 5. Bank Budo_wlany Sp. Akc.,~ gr. 6. Bank Centralny dla Handlu, Przemysłu i Roln., gr. 6. Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie, gr. s;;.

10 2 Warszawa Bank dla Handlu ZagraniGznego, gr. 6. Bank Dyskontowy Warszawski, gr. 6. Bank Handlowo-Przemysłowy w.łodzi, Oddział w Warszawie, gr. 5. Bank Handlowy w Warszawie, gr. 5. _Bank Handlowy w Warszawie, Conto Separ., gr. 5. Bank nandlowy Wilhelm Landau, gr. 6. Bank Komunalny, gr. 6. Bank Kredytowy w Warszawie, gr. 8. Bank Kredytu Hipotecznego, gr. 6. Bank Kupiectwa Polskiego, gr. 5. Bank Kupiecki Łódzki, filja w Warszawie, _gr. 5. Bank Ludowy, gr. 6. Bank Małopolski, S-ka Akc. Oddział Warsz., gr. 7. Bank Mazowiecki, gr. 6. Bank Międzynarodowy, gr. 8. Bank Narod. _dla Rozw. Polskiego Przemysłu, Rze miosł i Handlu, gr. 6. Bank Przemysłowy Warszawski, gr. 7. Bank A. Peretz i S-ka, gr. 6. Bank Przemysłowcpw Polskich, gr. 7. Bank Stowarzyszenia Mechaników, Sp. Akc gr. 6. Bank H. Szereszewski i S-ka, gr. 6. Bank Towarowy, gr. 6. Bank Towarzystw Spółdzielczych, gr. 6. Bank W schodni, gr. 5. Bank Zachodni, gr. 8. Bank Ziemiański, 1 gr. 7. Bańk Ziemi Polskiej w Lublinie, Oddział w Warszawie, gr. 6.

11 Warszawa 3 Bank Zjednoczopych Ziem Polskich, gr. 7. Bank Związku Spółek Zarobkowych, Oddział w Warszawie;gr:: 6. Bank Związków Ziemian, gr. 8. Bankier fiszel, gr. 9. Bednaw~ki W. Sp. Akc. Handl. Przemysłowa, gr. 7. Belgijsko-Polskie Towarz. Handlowo- Przem._ Belpoł", gr. 4. Bemski Izydor, gr. 7. Bereda Zygmunt, gr. 4. Berek Abram, gr. 9. Berlinka Mendel, gr. 9. Berman J., gr. 4. Bielski Stefan, gr. 9. Birkiµ E. T. i S-ka Zarz. Państw gr. 9. Birż S. i Bracia A. i Kaufman M gr. 7. Biuro Komitetu Węglowego, gr. 2. Biuro Likwidacyjne B. Wydziału Surowców, gr, l. Biuro Rolnl.ctw. Techniczne Inż. Markowski i tt. Oroswert, gr. 7. Biuro Sprzedaży Produktów Państ. Fabr. Olejów Minerab;1ych w Drohobyczu, gr. 2., Biuro Techniczno-Handl. K. Dąbrowski i S-ka,'gr. 9. Bliziński Wacław, Ks. Prałat, gr. 4. Bloch Fryderyk, gr. 4. Bławat" Towarzystwo Akcyjne, gr. 4., Boboli Karol, gr. 4. Bobrowski Juliusz Import Eksport Ajentury, gr. 7. Bojarski-A., gr. 9. Borkowski-Władysław, gr. 7.

12 4 Warszawa Borman B. i Lubiński A., gr. 4. Bosiacki Wincenty, gr. 9. Bracia Jabłkowscy Sp. Akc. Domu Handlowego Towaro-Konfekcyjnego, gr. 4. Bracia Nobel w Polsce, gr. 4. Brikman Pejsach, 1.;-r. 4. Brodacz M. L. Zgierz, gr. 4. Broniewski Bohdan, gr. 4. Bronikowski, Grodzki i Wasilewski, gr. 4. Brun Krzysztof i Syn, ~ą 7. Brzeziński Stanisław, gr. 4. Buchweitz Bernard Dom Handlowy, gr. 4. Buszczyński K. i S-wie, Hodowla Nasion Burakóv/ Warzyw i Zbóż S-ka Akc., gr. 4. Canaris Jordon, gr: 9. Centrala Handlowa Starostwa Warsz., gr; 4. Centrala Handlowa Surowców M. P. i H gr. 1. Centrala Ministerstwa Zdrowia Publicznego, gr. 2, Centralna Kasa Państwowa, gr. 1. Centralna Kasa Spółek Roln., Oddział Warsz., gr. 8. Ce_ntr. Komit. Pomocy Ślązakom, gr. 9. Centralny Kom. Kasy Przez. Prac;:. P. K. P. w B. Zab. Ros., gr. 2. Centralny Komitet Plebiscytowy, gr. 4.. Centralny Obóz Podoficerski Szkoły Artyler. w Toruniu, gr. 3.. Centralne Tow. Rolnicze, gr. 9. Centralny Urząd filmowy Od. III Sztabu, gr. 9.,,Choceń" Towarzystwo Akcyjne Cukrownia, gr. 4.

13 Warszawa s Ciechanowska-Gladys, gr. 9.. Chrzanowski, Pfeiffer, Przanowski i S-ka, gr. 4. Chudzyński Władysław Dr., gr. 7. Cichowska Józefa, gr. 9. Compagnie Prancaise de L'est Europeen, gr. 7. Cukierkom Noech, gr. 9. Czyżewski Jan, gr. 9. Danecki Willib. Wacław, gr. 7. Delegatura Opieki Społecznej na Okrąg Warszawski Minister. Pracy i Opieki Społecznej, gr Delegacja Rzeczypospolitej Polskiej w Komisjach reewakuacyjnej i specjalnej w Moskwie, gr Rlk Demobilizacji Materjałowej M. P. I. łl, gr. 1. Departament Administracyjny przy Szefie Zarządu Terenów Przyfrontowych Stepowych, gr. 3. Departament Akcyz i Monopolów Min. Skarbu, gr. 1. Depart. III Artylerji i Uzbrojenia M. S. Wojsk., gr. J. Departament Górniczo-łiutniczy M. P. i łi., gr. 3. Departament I Ministerstwa Przem. i łiandlu, gr. 1.. Departament VIII Budownictwa M.. S. W., gr. 2. Departament Skarb.owości. B. Terenów Przyfrontowych i etapowych, gr. 7. Deutscher Verlag, gr. 9. Deutscher Verlag Rach. Spec., gr. 9. Dobrowolny Wiktor, Adm. domu Bankow., gr. 9. Dom Bankowy Bracia Gemach, gr. 6~ Dom Bankowy Grasberg Ch. i Szonberg I., gr. 6. Dom Bankowy Markus Krall, gr. 6. Dom Bankowy Stanislas Lesser, w likwidacji, gr. 6.

14 6 Warszawa Dom_Bankowy H. Totenberg, gr. 6. Dom Bank. Zjedn. Bankowców A. Pawlikowski i S-ka, gr. 6. Dom Dziewcząt w Julinie im. Heleny Paderewskiej, gr. 7. Dom Ekspedycyjno-Transportowy r:xtrans" właściciele; Goldfarb, Polak i Sierota, gr. 4. Dom Handl. Józef Pechnik i S-ka, gr. 7. Dom Handlowy, Matławski Stanisław i S-ka Sp. Akc.,~gr. 9. Dom Handlowy Obrót" Gutman Chaba is-ka, gr.. 9. Dom Handlowo-Eksped. Kaftal.i Szuldberg, gr~ 4. Dom Hantllowy Akerman Maks, gr. 4. Dom Handl. Bart. Witlin i S-ka (Sp. z ogr. odp.), gr.' 7. Dom ftandlowy Bracia Adler, gr. 7. Dom Handlowy Bracia Hirszfeld, gr. 4. Dom Handlowy I. Himmelfarb, gr. 4. Dom Handlowy Kornblum i Gepner, gr. 7. Doński Leon, Dr. inż. techn~. gr. 7. Dowództwo 3-ej Kompanji Czołgów; gr. 1. Drexler Kazimierz, gr. 4. Drucka Lubecka Księżna Marja Joanna, Warsza;.. wa~ gr. s~,-... ' Drukarnia Państwowa w Warszawie, gr. 2. Dyrekcja Budowy Kanałów Żeglugi, gr. 2. Dyrekcja Budowy Kolei Żelaznych, gr. 1. Dyrekcja Kolei Państwowych, Okr. Warsz;, gr. 1. Dyrekcja. III Okręgu Próg Wodnych Min. Rob. Publ., gr. L Dyrekcja Polskiej Żeglugi Państwowej, gr. 2.

15 Warszawa 7 Dyrekcja Wilel\sJs:a Kolei Państwowych, gr. 2. Dyrektor Wydziału Zasobów Woł. Dyr. P.K.P., gr. 4L Dział Zasobów Dyrekcji Wileńskiej P. K. P., gr. 2. Dziebowicz Konstanty, gr. 9. Dziubański P. i S-ka Dom Handlowy, gr. 7.,,Ekonomja" miesięcznik, gr. 9..Ekspedytor" Dom Transportowo-Komisowy, gr. 4. Elektrownia Warszawska, gr. 4. Elibor" Sp. Akc. I:Ian_dl. Przem. Ł. J. Borkowski", gr. 4..Eldebor" ~p. z Ogr. Odp., gr. 7. Energja" Biuro Techn.-ttandl. Sp. z Ogr. OdJY., gr. 4. Etapy Bugu M. P. i Ii., gr. 1. Etna" Tow. Techn. Przemysł. Handlowe, gr. 8. Fabryka Lamp, Bronzów i Wyrobów Metalowych~ Jan Serkowski Spółka Akc., gr. 3. fabryka Protez M. S. W., gr. 2. fabryka Silników i J'raktor. Ursus" Sp. Akc., gr. 9. fabryka Tytoniowa Union Kotodziejskiego i -filipowskiego" Sp. Akc., gr. 4. fabryka Wyrobów Włóknistych Krosno", gr. 4. fajnstein Józef, gr. 4. Falk A. i M. ttinterhoff, dom ttandl. Przem., gr. 4.: farbstein tt., gr. 9. filipowski A., gr. 4. Piszer Moritz, gr fiszer. Stanisław, gr. 9. flamberg Teodora, gr. 9.

16 8 Warszawa flancrajch D., gr. 4. flatto S., gr. 9. fonad el Din Salah Aniela Marja, gr. 9. forceig Pinkus Josek, gr. 7. Frankowski Mar]an., gr. 7, freider Józef i Co., gr. 9. f reiman Abram, gr. 7. frydman Maurycy, gr. 9, Fuchs Franciszek i Synowie, gr. 4. fundusz Wyrow. Pow. do Dyspozycji Min. Spr. Wewn., gr. 1. Gabriel Roman, gr Galbani Celeste, gr. 9. Galicja" Galic. Tow. Naftowe, gr. 4. Garfunkel L., gr. 9. Gartenberg i Schreier, gr. 4. Gelbfisz Jakób, gr. 8. Generaina Dyrekcja Loterji Państwowej, gr. 3. Gener. Dyr. Monop. Tytuniowego, gr~ 2. Generalna Dyrekcja Odbudowy Min. Robót Publicznych, gr. 1. Gettler Ajzyk, gr. 9. Gieszyńśki Fryderyk,.gr. 9. Gimn. Goldman Landauowej, gr. 9. Gincburg Lazar, gr. 4. Gluck Ludwik, gr. 4. Główna Dyrekcja Zakładów Państw. Górniczo Hutniczycq, gr. 3. \ Główna Kasa Wojskowa, gr. 2 1

17 Warszawa 9 Główna Komisja Rozdziału Drzewa, gr. 1. Główna Księgarnia Wojskowa, gr. 3. Główno" Tow; Walcow. Miedzi, gr. 9. Główny Akademicki Komitet Propagandy Poż: Państw., gr. 4.. Główny Komitet Daru Narodowego dla J. Piłsud-. skiego, gr. 4. Główny Komitet Plebiscyt. Spisko-Orawski, gr. A:. Główny Urząd Likwidacyjny, gr. 3. Główny Urząd Przywozu i Wywozu, gr. 3. Główny Urząd Zaopatrywania Armji,.gr. 3. Główny Urząd Zaopatryw. Armji r-k Kaucji, gr. 3. Główny Urząd Ziemski, gr. 1. Godzina Polski, gr. 9. Gold Salomon, gr. -7. Goldberg Maurice M., gr. 4. Goldberg Nochman, gr. 7. Golde Paweł, gr. 4..'Goldfeder A. Dom Bankowy, gr. 4. Goldman St. Andrzej, gr. 9. Goldman Władysław, gr. 9. Goldman Maurycy, gr. 4. Goodman A. B., gr. 9. Gospoda Marynarzy w Gdańsku, gr. 3. Grabowski Kazimierz, gr. 4. Graff S.,.gr. 9. Granum" Sp. Akc. Połącz. Hod. Nasion Selekcyj-: nych, gr. 4. Grasberg. Chuna, gr. 7. Grasberg H., gr. 9.

18 IO Warszawa Griffel H., gr. 9. Grodecki Józef, gr. 7. Grynblatt S., gr. 9. Grynberg Jakób, gr. 7. Gurofsky Luis, gr. 4. Gwiazdowski Aleksander, gr. A. Uutgeld Wolf, gr. 9. Hamburg.-Manheims. Tow. Ubezpieczeń, gr. 9. Hantke B., Tow. Zakładów Metalowych, gr. 7. łfarazin franciszek, gr. 9. Hartwig C. Dom Eksped. Handlowy, gr. 7. Heller Józef, gr. 9. Heller Horacy, gr. 9. Helman Ludwik, gr. 7. Hertz Izydor, gr. 9. Hopman Mordka, gr. 4. Hoppe Stanisław, gr. 7. Hufnagel Leon, gr. 9. Intendentura 7-ej Armii, gr. 3. IQtendentura Twierdzy Modlin, gr. 2. International Commitłee Of Y. M. C. A., gr. 4. Jakubowski Ludwik, gr. 4. James Sager, gr. 7. Jaroszyński Józef, gr. 9. _ - Jenike Bracia inżynierowie, gr. 8. Jezierski Leon, gr. 9. Joint Distributjon Committee, gr. 4.

19 Warszawa H,,,l\adzielnia"- Zakłady Przemysł., S-ka Akć., gr. 7. Kalecki M. M. Biuro Ekspedycyjne, gr. 4. Kalisz Marek,. gr. 7. Karczmar S., gr.. 4. Karpiński Władysław, gr. 9. Karszo-Siedlewski Tadeusz, gr. 7~ Kasa Chorych M. St. Warszawy, gr. 7. Kasa Depozytow. Wojsk. Więz. Śledczego, gr. 3. Kąsa Komunalna Powiatu Błońskiego, gr. 4. Kasa Komunalna Starostwa Mławskiego, gr. 4. Kasa Ministerstwa Spraw Wojskowych, gr. 2. Kasa Operacyjna 7 Armji, gr. 3. Kasa Powiatowa w Łęczycy, gr. 4. Kasa Przezorności Pracowników P.K.K.P., gr. 6. Kasa Wojskowa Okręgu Generalnego Warszaw ski ego, gr. 3. Kierownik Eksp. Państw. Urzędu Naftow. w Gdań-. sku, gr. 3. Klimczak Piotr, gr. 9. Klucze" Zarząd Tow. Akc. Fabryki Portland Ce mentu, gr. 4. Kluciewska Fabryka Papieru, Tow. Akc., gr. 4. Kobylański Wiktor F., gr. 4. Kohn Abram, gr. 4. Kolos" Biuro Eksp. Przewoz., gr. 4. Komenda Główna Policji Państwowej, gr. 3. Komenda Policji Państw. M. St. Warszawy, gr. 3. Komenda Warszawska Okr. Policji Państw., gr. 3. Ko~enda Policji Państw. Okr. VI, gr. 9.

20 12 Warszawa Komisarjat Opieki Społecznej na m. st. Warsza 7 wę, gr. 3. Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku Oddział Techniczny i Administra- cji Majątku Państwowego, gr. 1. Komisarz Rządu M. St. Warszawy, gr. 1. Komisja Gospod. Centralnych Składów Samochodowych, gr. 3. Komisja Gospodarcza Central. Kadry Warszt. Rep. Met. Art. f raric., gr. 9. Komisja Gospod. Dowództwa Okręgu Gen. Warszawskiego, gr. 3. Komisja Gospodarcza tkspozytury M. S. Wojsk. dla Spraw Demobilizacyjnych, gr. 2. Kom. Gosp. Depart. VIII Budown. M. S. Wojsk. gr. 3. Kom. Gosp. De part. VII Gospod. M. S. Wojsk., gr. 3. Komisja Gospodarcza Korpusu Kadetów N. 2 w Modlinie, gr. 2. Kom. Gosp. Państw. fabr. Broni Dep. Uzbr. M. S. Wojsk., gr. 3. Kom. Gosp. Centr. Warsz. Samoch. M. S. W gr. 3. Kom. Gosp. Szpitala Epidemicznego W. P., gr. 3. Kom. Gosp. 1 Dyonu Taborów, gr. 3. Kom. Gosp. 30 p. Str~elców Kaniowskich,-gr; 3. Komisja Gospod. Centr. Składów Lottłfczych, gr. 3. Korii Gosp. Okręg.' Szpitala Mokotowskiego, gr. 2. Komisja Gospodarcza Dep. I Br. Gł. i Wojsk. taborowych M. S. Wojsk, gr. 3. Komisja Gospodarcza Zbrojowni Warsz., gr. 3.

21 Warszawa - 13 Komisja Gospoaarcza Dowództwa Miasta Warszawy, gr. 3. Komisja Gospodarcza N. 1 Wojsk. Okręg. Zakł. Gospodarczego Warsz. Powązki, gr. 2. Komisja Gospodarcza Z-du Bud. Kwat. Rejonu Cytadela, gr. 3. Komisja Gospodarcza N. 2 Wojsk. Okręg. Zakł. Go- '. spodarciego Warszawa Powązki, gr. 2.. Komisja Gospodarcza Wojsk. Centr. Zakładu Gospodarczego, gr. 3. Komisja Gospodarcza Wojsk. Więzienia śledczego, gr. 3. Komisja Gospod. Dep. VI Sanit. M. S. Wojsk., gr. 3. Kom. Gosp. Dtwa. 1 Dyonu Wojsk. Samochod. {). G. W., gr. 3. Kom. Gosp. I p. Saperów Legjonów im. gen. Tadeusza Kościuszki, gr. 3. Komisja Gospodarcza Z-du Bud. Kwat. Rejonu I Warszawa Miasto, gr. 3. Komisja Gospodarcza I p. Szwoleżerów J, Pilsud'- skiego, gr. 3. Kom. Gosp. Centr. Zakł. Aeuronautycznych, gr.3. Kom. Gospodarcza Centr. Warszt. Lotniczych, gr. 3. Komisja Gosp. Portu Wojennego w Modlinie, gr. 2. Kom. Gosp. Szkoły Sztabu Gen.eralnego, gr. 3. Komisja Gosp. General. Ekspoz. Sekc. Op. M. S. Wojsk., gr. 9. Kom. Gosp. Dówódz. Kosciuszkow. Obozu Szkoli1. Saperów, gr. 9. Kom. Gosp. SzkóJy Podchor. Wojsk. Samoch., gr. 9.

22 14 Warszawa Kom. Gosp. Min. Spraw Wojsk., gr Kom. Gosp. 1-go Pułku Lotniczego, gr. 9. Kom. Gosp. 36-go Pułku Piechoty, gr. 9. Kom. Gosp. Centr. Skladn. Sanitarnej M.S.W., gr. 9. Kom. Gosp. Pułk. Motor. Artyl. Najcięższej, gr. 9. Kom. Gosp. Bat. Zap. Art. Zenit., gr. 9. Komisja Gosp. Bat. Zap. 1 p. a. p. Leg., gr. 9. Kom. Gosp. Centr. Skład Tabor. M. S. Wojsk., gr. 9. Kom. Gosp. Baonu Zap. 5 p. p. Leg., gr. 9. Kom. Oosp. Okręg. Zakł. Uzbrojeń D.O.G.W., gr. 9. Kom. Gosp. II Dyonu-Samoch. Panc., gr. 9. Kom. Gosp. Szkoły Gazowej Wojskowej, gr. 9. Kom. Gosp. Baonu Zapas. 1 p. p. Leg., g,r, 3. Komisja Gosp. Centralnych Zakładów Radjo, gr. 9. Kom. Gosp. Cent~. Składów Uzbrojeń, gr. 9. Kom. Gosp. Centr. Zakł. Telegr. M. S. W gr. 3. Kom. Gosp. Woj~kow. fabr. Wełny Drzew. i Centr. Magaz. Sekc. III Dep. 8 Bud. M. S. Wojsk gr. 3. Kom. Gosp. Działu XI Bud. Kwater. D.O.G.W., gr. 3. Kom. Gosp. Oddz. V Sztabu M. S. Wojsk., gr. 3. Kom. Gosp. Intendentury O. G. W., gr. 3. 1(om. Gosp. Oddziału Zamkowego, gr. 2. Kom. Gospod. Kwatery Naczelnego Wodza, gr. 2. 1(om. Gosp. IV Lubełskiego Baonu :Etap., gr Kom. Gosp. 21 Warszawskiego p. p., gr Kom. Gosp. Zakł. Leczniczo-Szkolnego dla Inwalidów Wojsk., gr (om. Gosp. Wojsk. Okr. Zakładu Mundurow., gr. 3. Kom. Gosp. Depart. Spraw Morskich, gr. 2. Ko in. Gosp. Poci~gów Pancernych, gr. 2. -

23 Warszawa 15. Kom. Gosp. Szkoły Podch. Piechoty, gr. 2. Komisja Gosp. Mag. Mundurowego i Warsztatów Oficerskich Int. O. G., gr: 3. Komisja Oosp. Szpitala Koni Nr. 1, gr. 3. Komisja Gosp. Głównego Szpitala Ujazdowsk., gr. 2. Kom. Gosp. Zarz. Budowl. Kwater.. w rej. Ili, gr. 3. Kom. Kasowa Zakł. Karnego Wojsk Polskich, gr; 2. Komisja Likwidacyjna B. Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, Warszawa, gr. 1. Komisja Likwidacyjna Milicji Ludowej, gr. 1. Komisja Likwidacyjna Policji Komunalnej, gr. 3.. ' - -, Ko.m. Likw. B. Zarządu Cyw.. Ziem Wołynia i Frontu Podolsk., gr. 1. Komisja Państwowego Fund. Mieszk. M. Z. P gr. 2. Komisja Rewindykacyjna przy G. U. L., gr. 3. Komisja Uprawy Gruntów Podmiejskich, gr. 4. Komisja Zużytkowania Ofiar na Cele Wojsk gr. 3. Komitet Budowy Obozu Izol. przy Depart. VI Sanitar., gr. 9. Komitet Budowy Seminarjum w Ursynowie, gr. 9. Komitet :Floty Narodowej, gr. 4. Komitet Gwiazdkowy dla Dzieci Kresow., gr. 4. Komitet Obrony Kresów Wschodnich, gr. 1. Komitet Przemysł. Centr. Związków Polsk. Przem. Górn. Handlu i Fin. przy M. S, W., gr. 3. Komitet Wielkiego Tygodnia Górnośląskiego, gr. 4. Komitet Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzplitą Polską, gr. 4. Kon Jakób, gr. 4. Konarzewska Henryka, gr. 9.

24 16 Warszawa Konigsberg Salo, gr. 9. Konigstein S., gr. 9. Konopka Jerzy baron, gr. 7. Kooperatywa Pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, gr. 4. Kooperatywa Przemysłowców, gr. 7. Kooperacja Rolna, gr. 7. Koprowski Paweł, gr. 4. Kopytowski K. i S-ka, gr. 9. Korzon Stefan, gr. 4. Kowalewski Piotr, gt: 9. Krakowski Józef, gr. 9. Krater" Warszawska Fabryka Narzędzi Stalowych, gr. 4. Krygier Benedykt, gr. 4. Kryłowiecki Leon, gr. 4. Kryński Michał, gr. 9. Kucharzewski F. i S-ka, gr. 4. Kukliński Jakób, gr. 7. Kurowski Józef, gr. 7. Kursy :Ekonomiczno-Banko"o/e przy P.K.K.P., gr. 9. Kużelewski A. R., gr. 9. Kwilecki Potocki i S-ka w Pozn. Tow. Akc. Oddz. Warszawski, gr. 6. Lachs Hirsz, gr. 4; Lambert i Krysiak, gr. 4. Landau Moszek Józef, gr. 4. Landau i Śliozberg, gr. 4. Lasmet" Tow. ttandlowo-przemysłowe, gr. 7.

25 Warszawa 17 Lehr J. i S-ka-Dom ttandlowy, gr. 4. Len Kresowy" S-ka Akcyjna, gr. 4. Lenartówicz Jan Pobóg, gr. 4. Leśniewski J. Zakł. Druk. lntrot, gr. 4. Lewy Włodzimierz, gr. 9. Licht Izaak Dom ttandlowy, gr. 4. Ligowski Antoni, gr. 9. Lilpop Bracia, gr. 7. Limanowo'.' Towarzystwo Naftowe, gr. 7. Lindenbaum M., gr. 4. Lipski A., gr. 9. Liszewski J. A., gr. 9. Lotto I., gr. 9. Luks Alojzy, gr. 7. Łapiński Kazimierz, gr. 9. Łapszyn, Towarzystwo Akc. Fabryki Zapałek, gr. 4. Łazy" Towarzystwo Akcyjne Fabryki Portland Cementu, gr. 4. Łuczy11ski I., gr. 9. Łyszkowice" Cukrownia Tow. Akc. Fabr. Cukru, gr. 4. Machleid Julian, gr:.. 9. Magistrat m. Ostrowia, gr. 4. Magistrat M.. St. Warszawy Rlk Tramwajów, gr.-i. (Dyrekcja Tramwajów Miejskich). Magistra~ m.. Żyrardowa, gr. 4. Majde i S-ka, Fabryka Mydła i świec, gr. 4. Marchlewski Oskar. gr. 4. 2

26 18 Warszawa Marcinkowski. Zdzisław, gr. 7. Margulies Samuel, gr. 7. Maruszewski i Pędzich, Inżynierowie D. ttandl.- Przem., gr. 4. Mason Sall!uel, gr. 4. Maureau Marcel,.gr. 9. Meyer tterman, gr. 7. Meyerson Max O., gr. 4. Michałów" Cukrownia Tow. Akc., gr. 4. Michniewicz Józef, gr. 7. Międzynarodowy Dom Handlowy i Ekspedycyjny. Brokerhoff, Lipszyc i S-ka, gr. 7. Michalski i Piotrowski, gr. 9. Michnik Tadeusz, gr. 7. Mieczkowski T., gr. 9. Mielżyński Maciej, podpułkownik, gr. 9. Milner Leon, gr. 4. Ministerstwo Aprowizacji, gr. 1. Ministerstwo B. Dzielnicy Pruskiej, gr. 1. Ministerstwo Kolei Żelaznych, gr. 1. Ministerstwo Poczt i Telegrafów, gr. 1. Ministerstwo Przem~słu i ttandlu, gr. 1. Ministerstwo Przemysłu i ttandlu - Rlk Składów Krakowskich, gr. L Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych, gr. 1. Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych Sekcja I Wydział Pomocy Rolnej, gr. f Ministerstwo Robót Publicznych, gr. 3. Ministerstwo Skarbu - Przedstawiciel w Berlinie, gr. 1.

27 Warszawa 19 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, gr. 1. Min. Spraw Wojsk. fabryka Parowóz", gr. 3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gr. 1. Mitelman Jjenryk, gr. 4. Mitraszewski S., gr. 9. Modzelewski Jan, gr. 4. Modrzejowskie Zakł. Górn.-ttutnicze Sp. Akc., gr. 4. Mokrzycki n. Dyr. Konto sep., gr. 9. Mondrzak Pinkus, gr, 9. Morawy" M. Morenlender, gr. 4. Morawski Józef Bernard, gr. 4. Morgenstern N., gt. 4. Mszczonów" Zakłady Przemysłowe, gr. 4. Mubis" Bracia Szulman, gr. 9. Muszkat Manas, gr. 4. Nachtlicht i Kamieński, gr.. 7. Naczel. Biuro do Spr. Litwy M. S. Zagr., gr. 9. Naczelny Inspektor Sanit. Dróg Wodnych Robót Publ. i Pols. Żegl. Państw gr. 3. Naczelny Nadzwyczaji:iy Komisarjat do Spraw Walki z Epidemjami, gr. 2. Naczelny Urzędniczy Związek Aprowizacyjny, gr. 9. Nadleśnictwo Kampinos, gr. 3. Nadleśnictwo Pomiechówek, gr. 3. Nadzwyczajna Komisja Rewizyjna przy Kom. W ojskowej Sejmu Ustawodaw gr. 1. Natanson S. i Synowie Dom Banko\vy, gr. 5. Neralic frank, gr. 9.

28 20 Warszawa Niemiecko-Rosyjskie Towarzystwo Transportów i Żeglugi, gr. 4.. Nowakowski F.; gr. 9t Nowogrodzka Dyr. Okr. Rob. Publ., gr. 9. Obyw. Komit. Oiiarn. Publ. mag. w Warsz., gr. 9.. Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa, gr. 4. Odbudowa Przemysłu M. P. i tt., gr. 1. Oddział Odbudowy Warszawskiej Dyrekcji Okręgowej, gr. 1. Ogólny Rlk Likwidacyjny Ministerstwa Aprowizacji, gr. 1. Ogrodzieniec" Tow. Akc. Fabr. Portl. Gem gr. 9. Okołowicz Józef, gr. 9. Okręg. Dyr. Robót Publicznyc_h m. st. Warsz., gr. 1. Okręg. Dyr. Robót Publiczn. WoJew. Warsz., gr. 1. Okręgowa Dyrekcja.Robót Publ. Wojew. Białostockiego, gr. 3. Okręgowe Kierownictwo Robót Wojskowych, gr. 1. Okręgowy Urząd Przywo2u i Wywozu przy Min. Przem. i Handh1; gr. 3, Okręgowy Urząd Zdrowia, gr. 2. Orzeł" Tow. Ubezpieczeń, gr. 4. Osser Adam, gr. 4. Ośtrowite"-Towru;zystwo Akcyjne Cukrowni, gr. 4. Owczyński Julian, gr: 7. Paderewska Helena, gr. 9. Państwowe 'Zakłady Telegraficzno-Telefon., gr. 2.

29 Warszawa 21. Państwowe Zakłady Wyrobu Krowianki, gr. 2. Państwowy Szpital - dla Chorych Psychicznych w Tworkach, g-r.-1. Pa:ństwowy Urząd Poś.redn. Pracy i Op. nad Wychodźcami, Min. Pracy i Op. Społecznej, gr. 1. Państwowy. Urząd Eksportu Drzewa, gr. 2. Panstwowy Urząd Naftowy, gr. 2. Państwowy Urząd Węglowy w Likwidacji, ż dn. 1/XJ 21 r., gr. 2. Państwowy Urząd Zakupu Artykułów Pierwszej Potrzeby, gr. 1. Państwowy.Urząd Zbożowy,_gr. 2. Państwowy Urząd Ziemniaczany, gr. 2. Państwowy Zakład Aprowizacji Sanitarnej przy Min. Zdr. Publ gr. 2. Państwowy Zarząd nad Majątkiem Azowsko-Dońskiego Banku, gr. 4. Paraskowicz Tadeusz, Magister, gr. 9. Parisot, gr. 9. Paszkowski Tadeusz, gr. 4. Pax" Tow. Handlowo-Przemysłowe, gr. 4. Pechnik Józef i S-ka, dom handlowy, gr. 7. Pedof" Polski Eksport dla Odbudowy f rancji, gr. 4. Peretz Mieczysław, gr. 4. Perl Benedykt, inżynier, gr. 9. Pfeiffer Bracia, gr. 4. Piast" Dom Handl. Przem. B-cia Warczyńscy, gr. 4. Piast" Tow. Ubezpieczeń, gr. 4~ Pierwsza Warsz. Kooper. Handlu Spirytualji, gr. 9. Pillar Ksawery, gr. 4..

30 22 Warszawa Piotrowski Juljan, gr. 9. Piotrogrodzka-Ryski Bank Handl. Oddział w Białymstoku, gr. 6. Piotrowski Zygmunt, Inspektor Szkolny, gr. 3. Płatkarnia Wieluń przy Minist. Aprowizacji, gr. 1. Pocisk" Zakłady Amunicyjne, gr. 4. Pocztowa Kasa Oszczędności, gr. 3. Pogoń, Związek Kobiet Kresowych, gr. 9. Pogorzelski Ludw., gr. 9. Pojawski M. i S-ka, gr. 4. Pol Ryszard, gr. 9. Polska Okr. Dyr. Robót Publicznych w Pińsku, gr. 3. Pollak Adolf, gr. 4. Polish Governem. for The Purchase Of Prime Necessities, gr. 3. Polnaft" Zjednoczenie Polskiego Przemysłu Naftowego, gr. 4. Polska Budowlana S-ka Akcyjna, gr. 4. Polska Centrala Współdz. i Rolniczo-łfandlowa z. Mińskiej, gr. 4. Polska fabryka.ekstraktów Garbarskich, Spółka Akc gr. 9. Polska Nafta, gr. 7. Polska S-ka Akc. tt,;rndlu Zewnętrznego, gr. 4. Polska Składnica Pomocy Szkolnej Sp. Akc., gr. 9. Polska Spółka Akcyjna Dostaw i Odbudowy, gr. 4. Pols. Sp. Kinematograficzna Lechfilma",_ gr. 4. Polska Unja Handlowa, gr Polski Bank.Handlowy Oddział w Warszawie, gr. 6. Polski Bank Krajowy filja w Warszawie, gr. 6...

31 Warszawą 23 Polski Bank Puemyslowy Sp. Akc. we Lwowie Oddział w Warszawie, gr. 8. Polskie Tow. Gospodarczej Odbudowy Wołynia S-ka Akc., gr. 9. Polski Lloyd" Sp. Akc., gr. 7. Polskie Zrzeszenie Dystylantów oraz Wytw. wódek i likierów, gr. 4. Polsko-Bałtyckie T-wo Handlowe i Transportowe Spółka Akcyjna, gr. 7. Polsko-Amerykański Komitet Pomocy Dzieciom, gr. 3. Polsko-Amerykański Union Liberty Bank Spółka Akcyjna, gr. 6. Polus" Spółka Mechaniczna ~yrobu Obuwia, gr.~ Północne Tow. Transportowe i Ekspedycyjne, gr. 4. Pomoc Gospodarcza Ministerstwa Kolei Żel., gr. 1. Poniński Stefan, hr., gr. 9. Popławski Dyonizy, gr. 4. Popławski Wacław, gr. 9. Porowski Zygmunt, gr. 9. Potocki Józef, hrabia, gr. 7. Powszechne Tow. dla Handlu Wyrobami Tytuniowemi, gr. 4. Pratkowski Leon, gr. 4. Preiss Abram, gr. 7. Prezydent m. Warszawy-'-- na ubogich m. Warszawy, gr. 4. Prezydjum I~ady m. st. Warszawy, gr. 4. Prezydjum Rady Ministrów r/k 'specjalny, gr. 1. Prezydjum Rady Ministrów rik zwykły, gr. 1.

32 24 War57awa Prochorowska Manufaktura Zarz. Państw. A.. J-Iorcz, gr. 9. Propaganda Pożyczki Państwowej, gr. 1. Przemysł. Tow. Przetworów Tłuszczowych Saturnia" Sp. Akcyjna, gr. 7..,Puls" Sp. Akc.; gr. 4. Quebracho Tow. Akc., gr. 7. Raszewscy Bracia, -fabryka Wyrobów Cukierni czych, gr. 4. Redakcja Gazety Policji Państwowej, gr. 7. Redakcja Tygodnika Przemysł i Handel", gr. 2. Rajchman Abram, gr. 9. Referent Aprowizacji Obw. Sokoł. Węgrow., gr. 4. Reicher N.'i B., gr. 7. Rcjnerman Szilim, gr. 4. Rejs Moszek, gr. 7. Renolt Henryka, gr. 9. Rlk Administr. Wydz; Likwid. przy Minist. Aprowizacji, gr. 1. RfkDopłat Żywnościowych przy M. P.-r tt., gr. 1. Rlk Księgi Adresowej Przemysłu, Handlu -i Pfoansów, gr. 3. Rhode Paweł, ks. Biskup, gr. 7. Rieken Teodor, gr. 9. Robakowski Józef, gr. 4. Rogalski Edmund, gr. 4. Rosenbaum Pranciszek, gr. 9. Rosinkiewicz. Jerzy Dr., gr. 7.

33 Warszawa 25 Rotsztein Wolf; gr. 4. Rozin Lazar~ gr. 9. Różanykwiat Aleksander, gr. 4. Rubinlicht Ge~el, gr. 9. Rudniki" Fabr. Portland Cementu, gr. 9. Rudolf P. Oane, gr. 4. Rusałka" fabryka Cukrów i Czekolady, gr. 1. Rutkowski Mieczysław, Attache fin. w Lond gr. 9. Ruszkiewicz Hipolit, gr. 9. Rytwiany" Cukrownia, gr. 4. Rządowa Fabryka Wyrobów Tytuniowych, gr. 2. Rządowa Komisja Likwidacyjna do Spraw Płebi- scytowych w Warszawie, gr. 1. Saidman Maurycy, gr. 9. Sander Heiman, gr. 4. Sąd Apelacyjny Ziem Wschodnich, gr. 9. Sąd Okręgowy w Warszawie, gr. 1. Salamandra" Tow. Ubezpieczeń;, gr. 9. Scheibler K. i Groliman, Wspólna Admin. Zakł. Przemysł., gr, 4. Schonberg J. M gr. 4.. Scherer Samuel, gr. 4. Sekcja V :Eksploatacji Lasów M. P. i H gr. 1. Sekcja Marynarki - rfk Cementu, gr. 2. Sekcja V Ministerstwa Robót Publicznych, gr. 1. Sekcja VI Odbudowy Ministerstwa Robót Publicz- nych, gr. 1. Sekcja Osad. Żołnierskich Min. Spraw Wojskowych, gr. 2-

34 26 Warszawa Sekcja Więzienna Ministerstwa Sprawiedl., gr. 2. Sekcja Wojsk Łączności Dep. II M. S. W., gr. 3. Senkowski Tomasz, gr. 9. Sfinks" Biuro Kinematograficzne, gr. 4. Shafroth Will, gr. 9. Siemens" Tow. Akc. Pol. Zakładów Elektrot., gr. 4. Sikorski Włodzimierz, gr. 9. Sita i Światło, S. A., gr. 9. Simonow Hirsz, gr. 4. Silberstrom Józef, gr. 7. Skąpska Anna, gr. 9. Skarb Narodowy, gr. 1. Skonieczny Czesław, gr. 9. Smołowiec" Warszawska fabryka Tektur Dachowych, gr. 4. Smulski f gr. 4. Sojka Piszel, gr. 4. Sokołowski Józef, gr. 9. Sopoćko Eugenjusz, gr. 4. Spielrein Izaak, gr. 7. Spiess L. i Syn Warsz. Aks;. Tow. IJandlu Tow Aptecz., gr. 4. Sp: Akc. fab ryki Chemicznej Radocha", gr. 4. Sp. Akc. Przem. liandl. Sutkowski i Raszewski i Werner i Cyrański i S-ka, gr. 4. Spółka Akcyjna liancllu Ziemiopłodami, gr. 4.. Spółka Akcyjna Skupu i Sprzedaży Skór Surowych i Garbników, gr. 4. Stacja Zborna Oficerska, gr. 3.. Stal" Zrzeszenie Wytwórcze, gr. 4.

35 Warszawa 27 Stanrej S-ka Ąkc. Przemystowo-Elektrochn., gr. 8. Stąporków" Tow. Akc. Zakł. Górn. ttutnicz. i fabryk, gr. 9. Steckiewicz Olgierd, gr. 9. Stopnicki Izaak, gr. 9. Stowarzyszenie Spółdb-. Dep. II M. S. Wojsk., gr. 3. Stow. Spółdzielcze Prac. Min. Przem. i Handlu, gr. 9. Stradom" Częstochowskie. Zakłady Wyrobów Włóknistych, gr. 7. Strelan Leon, gr. 8. Strem" Akc. Tow. Zakł. Chem., gr. 4. Strzelce" ~ukrownia, gr. 4. Studziński Jan Patrycjusz, gr. 7. Sypniewski Stefan, gr. 9. Świeca Adolf Dom Handlowy, gr. 9. Świerczek Ks. Stanisław, gr. 4. Świeściakowski Tytus, gr. 9. Syndykat Przek. Banków Polskich, Sp. Akc gr. 6. Syndykat Rolniczy Warszawski, gr. 4. Szantyr Władysław, gr. 9. Szczeciński Gerszon, gr. 4. Szczeciński Stanisław, gr. 4. Szef Departamentu Spraw Morskich, gr. 4. Szeptycki Aleksander Hr., gr. 4. Szereszewski J. L. Towarzystwo fabryczne Tytu~ niowe, gr. 4. Szereszowski D. M. Dom Bankowy, gr. 5. Szlenkier J gr. 9. Szokalski f eliks, gr. 7.

36 28 Warszawa Szpiro Szmul, Izrael, gr. 4. Sztark Heljodor, gr. 4. Szyller Antoni, gr. 7. Szymonberg Ajzyk, gr. 7. Taras Zdzisław, gr. 9. The Wood Expott And Import C-0 L-td., gr. 4. Tkanina" S-ka Akcyjna, gr. 4. Towar" Warszawski Dom Handlowy, -gr. 4. Tow. Akc. fabr. Metal. Norblin, Buch i T. Werner, gr. 7. Tow. Akc. Przemysłu Cementowego Wiek", gr. 4. Towarzystwo Akcyjne Rosyjskiego Przemyslu że~ laznego, dawniej B. Hantke, gr. 7. Tow. Akc. Tomaszowskiej fabryki Sztucznego Jedwabiu, gr. 8. Tow. Akc. Widzewskiej Manuf. Bawełn., dawn. Heinzel i Kunitzer, gr. A. Tow. Akc. Zakładów Żyrardowskich Hille i Ditrich Zarz. Pań., gr. 9. Towarzystwo Aprowizacji Miast Polski i. Ziem Wschodnich, gr. 4. Towarzystwo Handlowe dla Zaopatr. Przemysłu - i Roln. Kosmopolis" sp. z ogr. odp., gr. 9. Tow. czuwania przy chorych Linas Hacedek", gr. 7. Tow. Handl.-Prżem. Lasmet", Sp. Ak gr. 7. Tow. Handl. Przemysłowy Technopol", gr. 7. Tow. Handl. Przem. Pacyfie" Sp. z ogr. odp gr. 4, Towarzystwo Polskiego Żałobnego Krzyża, g-r. 4.

37 Warszawa 29 Tow. Przemysłowo-Handlowo-Techniczne Lassota i S-ka, gr. 9. Tow: Przemysłowo-Handlowe Oxiński i S-ka, inżynierowie, sp. z. ogr. odp., gr. 7. Towarzystwo R.obót Inżynierskich, gr. 4. Tow. Starachowickich Zakładów Górniczych, Sp. Akc., gr. 8. Towarzystwo Zjedn. Fabryk Mydła Albin, Łaznowski i S-ka, gr. 4. Trąmpczyński Wojciech, gr. 9. Trifoliun:i" Związek Polskich Domów Handl., gr. 4. Trilling Oswald, gr. 7. Trzaskowski Hubert, gr. 9. Trzebinia" S~ka dla Przemysłu Naftowego, gr. 7. Turbina Biuro Techn. Handl., gr. 4. Ubezpieczenia Wzajemne Budowli od Ognia, gr. 2. Ubfał Lejzor, gr. 9. Ulrich C. Zakłady Ogrodnicze, gr~ 4. Umorzenie Polskiej Pożyczki Państw r gr. 1. Unja" Tow. Ubezpieczeń, gr. 9. Urbanowicz Bolesław,. gr. 4. Urząd Emigracyjny przy Min. Pracy i Opieki Społecznej, gr. 1. UrząQ Pożyczek Państwowych, gr. 1. Urząd Prokuratorski przy Sądzie Okręgowym, gr. 1.. Urząd Walki z Lichwą i Spekulacją, gr. 2. Urząd Zaopatrywania Pracowników Państw gr. 2.,_ ' V ogi Stanisł~w, gr. 4.

POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko. Danuta Kosieniak. Zofia Majewska. Halina Czeczot. Paweł Konopa. Wojciech Witkowski. Wojciech Matczyński

POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko. Danuta Kosieniak. Zofia Majewska. Halina Czeczot. Paweł Konopa. Wojciech Witkowski. Wojciech Matczyński Urząd, Wydział POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko Tel. Faks e-mail, www Bydgoszcz Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej Miejski ODGiK ZUD Danuta Kosieniak Zofia

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

1. Jak nazywał się saski architekt, zatrudniony przez Jana Klemensa Branickiego do przebudowy pałacu w Białymstoku?

1. Jak nazywał się saski architekt, zatrudniony przez Jana Klemensa Branickiego do przebudowy pałacu w Białymstoku? 1. Jak nazywał się saski architekt, zatrudniony przez Jana Klemensa Branickiego do przebudowy pałacu w Białymstoku? a) Jan Zygmunt Deybel b) Jakub Fontana c) Pierre Ricaud de Tirregaile 2. Jakie specjalności

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy. dr Karol Dąbrowski

Samorząd gospodarczy. dr Karol Dąbrowski Samorząd gospodarczy wykład nr 4 i 5: - instytucje samorządu gospodarczego na ziemiach polskich - zadania samorządu gospodarczego - geneza i ewolucja samorządu gospodarczego w Europie - modele izb handlowych

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO

LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO Henryk Malara absolwent rocznika 1963/1964 wychowawcy: prof. Janusz Jarmundowicz, prof. Maciej Sibielak emerytowany zastępca naczelnika w Dyrekcji Okręgowej

Bardziej szczegółowo

1. Poczta Polska S.A Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny w Krakowie

1. Poczta Polska S.A Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny w Krakowie Załącznik nr 1 do umowy Wykaz miejsc dostawy części, osób do kontaktu i zamówienia wraz z godzinami przyjęć oraz dane jednostek organizacyjnych, na które należy wystawiać faktury. 1. Poczta Polska S.A

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY

Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY Rok urodzenia Rok wstąpienia do Instytutu Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY Nr. Imię i nazwisko Wyzn. Pochodzenie Ukończona

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Kontroli Wyborów

Centralne Biuro Kontroli Wyborów Centralne Biuro Kontroli Wyborów Prawo i Sprawiedliwość powołało Centralne Biuro Kontroli Wyborów, które ma zapewnić prawidłowy przebieg zbliżających się wyborów prezydenckich, a jesienią również parlamentarnych.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:09:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:09:51 Numer KRS: Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.06.2016 godz. 13:09:51 Numer KRS: 0000053547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA LISTA CZŁONKÓW ZPRM SPZOZ. nr kier. Roman Filip 83. Krzysztof Rembeliński. lek.med. Ryszard Odrzywołek. Lek. med.

AKTUALNA LISTA CZŁONKÓW ZPRM SPZOZ. nr kier. Roman Filip 83. Krzysztof Rembeliński. lek.med. Ryszard Odrzywołek. Lek. med. AKTUALNA LISTA CZŁONKÓW ZPRM SPZOZ Lp Miejscowość Dyrektor I Transportu Sanitarnego ul. Warszawska 20 21-500 Biała Podlaska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Poleska 89 15-874 Białystok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK.

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Województwo Miejscowość Oddział PTTK 1. Dolnośląskie Jelenia Góra Oddział PTTK Sudety

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego Warszawa 00-831 ul. Twarda 42, tel. 022/6208966, mail: zgpzw@zgpzw.pl / http://www.zgpzw.pl / http://www.pzw.org.pl Okręg PZW Wrocław

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE. Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy

DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE. Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAW AUTOART JAREMKO Janusz Jaremko Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ wyroby odzieżowe Iwona Derezińska 13.08.2002r. Bydgoszcz (52) 343-68-84 608-718-091 wyroby

Bardziej szczegółowo

Wykaz akredytowanych laboratoriów wykonujących badania odpadów:

Wykaz akredytowanych laboratoriów wykonujących badania odpadów: Wykaz akredytowanych laboratoriów wykonujących badania odpadów: AB 028 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie pl. Szczepański 5; 31-011 Kraków Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAW WRÓBEL SP. Z O.O.

MIROSŁAW WRÓBEL SP. Z O.O. Załącznik Nr 4 do Regulaminu Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy DOLNOŚLĄSKIE Lista Autoryzowanych Dealerów Mazda biorących udział w Akcji (ważna od 25.12.2014 r. do 31.03.2015 r.) WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Baza danych województwo kujawsko pomorskie

Baza danych województwo kujawsko pomorskie Baza danych województwo kujawsko pomorskie 1. Aleksandrów Kujawski NZOZ Przychodnia A-MED. Poradnia Terapii Uzależnień Ul. Słowackiego 20a, 85-770 Aleksandrów Kujawski 54 282 56 56 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Wykres 1. Dynamika poziomu zatrudnienia przeciętnego w korpusie służby cywilnej według kategorii urzędów w latach 2013 2014 (w etatach) 45 000

Bardziej szczegółowo

www.tworzywa.info ODDZIAŁY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

www.tworzywa.info ODDZIAŁY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO 1. Oddział Szczecin ul. Wincentego Pola 2b 71-342 Szczecin tel. kier.: +48 (prefix) 91 centrala: 480-64-00, 487-44-01, 487-42-94 sekretariat: 487-50-97 fax: 487-51-49

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2015 godz. 01:22:32 Numer KRS: 0000204939

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2015 godz. 01:22:32 Numer KRS: 0000204939 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2015 godz. 01:22:32 Numer KRS: 0000204939 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Pozycja 1. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Pozycja 1. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Pozycja 1 Zarządzenie Nr 5 Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań

Bardziej szczegółowo

Powiatowi rzecznicy konsumentów w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Powiatowi rzecznicy konsumentów w Województwie Kujawsko-Pomorskim Powiatowi rzecznicy konsumentów w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1. Powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Roman Brózda ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 282 79 07, fax (054) 282 79 28 adres

Bardziej szczegółowo

INSTYUCJE FINANSOWE BANKI

INSTYUCJE FINANSOWE BANKI INSTYUCJE FINANSOWE 1. Banki, 2. Instytucje kredytowe, ubezpieczeniowe BANKI 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział w Biłgoraju 1955-1981; zesp. nr 1175 2. 17 j.a. 0,20 mb 3. Sprawy organizacyjne,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.11.2013 godz. 11:35:56 Numer KRS: 0000097301

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.11.2013 godz. 11:35:56 Numer KRS: 0000097301 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.11.2013 godz. 11:35:56 Numer KRS: 0000097301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 29

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Lista lokalizacji Punktów Konsultacyjnych (PK), świadczących bezpłatne usługi informacyjne dla MSP. Strona 1 z 5

Lista lokalizacji Punktów Konsultacyjnych (PK), świadczących bezpłatne usługi informacyjne dla MSP. Strona 1 z 5 1 19 ARLEG ARLEG Rataja 26 59-220 Legnica 0-76 862 27 77 862 35 22 862 09 68 arleg@arleg.com; pkd.legnica@arleg.com 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 - ARLEG Budowlanych 6a 67-200

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE Legenda: ubliczne iepubliczne Wojewódzki Bank Danych AZ adopcja zagraniczna IFORMATOR A ROK 2012 O OŚRODKACH ADOCYJYCH W OLSCE Lp Województwo Miasto azwa Adres Kontakt /? 1 1.zachodniopomorskie Szczecin

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKIE. Załącznik Nr 5 do Regulaminu Mazda More & More Karta VIP. Lista Autoryzowanych Stacji Obsługi pojazdów marki Mazda

KUJAWSKO-POMORSKIE. Załącznik Nr 5 do Regulaminu Mazda More & More Karta VIP. Lista Autoryzowanych Stacji Obsługi pojazdów marki Mazda Załącznik Nr 5 do Regulaminu Mazda More & More Karta VIP Lista Autoryzowanych Stacji Obsługi pojazdów marki Mazda DOLNOŚLĄSKIE DŁUGOŁĘKA K/WROCŁAW TEAM MAREK PASIERBSKI SP. Z O.O. Organ rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ patrol: 605 820 018

Nowy Targ patrol: 605 820 018 Woj. małopolskie Komenda Woj. PSR w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-13-18, fax. (012) 392-13- 19 Kom. Wojewódzki - Łukasz Strzelewicz, tel. (012) 392-13-20 patrol: 691 349 951

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie

Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie ARCHIWUM PAŃSTWOWE W LUBLINIE Lokalizacja Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13 strona www: http://lublin.ap.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications POŁOŻNA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Opracowanie: dr Maciej Dębski Mieszkalnictwo a bezdomność 1. Bezdomność rozwiązywana na poziomie polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę)

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę) Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazdy pociagami dodatkowymi WOODSTOCK 2010 próg 1 Rzepin 9,00 5,67 4,59 1,98 0,45 Zielona Góra 2 Krzyż 19,00 Zbąszynek 3 4 5 Ceny biletów za przejazdy w relacji

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów I. Fundusz Promocji Mleka rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 25.11.2013 r. Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10.2015 r.

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10.2015 r. LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10. r. DZIEDZINY I. BUDOWNICTWO, SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI II. BROŃ I AMUNICJA III. EKSPERTYZA PISMA IV. FIZYKOCHEMIA

Bardziej szczegółowo

Część I. 1. Makaron wyborowy świderki magazyny Federacji Polskich Banków Żywności

Część I. 1. Makaron wyborowy świderki magazyny Federacji Polskich Banków Żywności Załącznik nr 3 Wykaz magazynów Procentowy udział ilości artykułów spożywczych dostarczanych do poszczególnych magazynów 1 w stosunku do całkowitej ilości artykułów spożywczych Część I. 1. Makaron wyborowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykładowcy Lata z Helem

Wykładowcy Lata z Helem Bartłomiej Andrzejewski - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Józef Barnaś Instytut Fizyki Molekularnej PAN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Janusz Baszyński - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Powiat Sępólno Krajeńskie

Powiat Sępólno Krajeńskie Powiat Sępólno Krajeńskie W latach 1920-1939 i 1945-1950 w województwie pomorskim. Od 1950 do 1975 w województwie bydgoskim. Po reformie administracyjnej w roku 1999 w składzie województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Wykaz porozumień zawartych przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Stan na dzień 31.12.2014 r.

Wykaz porozumień zawartych przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Stan na dzień 31.12.2014 r. Wykaz porozumień zawartych przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Stan na dzień 31.12.2014 r. Data zawarcia Tytuł Komórka właścicielska uwagi 1. 2. 3. 24.12.2014 25.11.2014 24.11.2014 Porozumienie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU Lp. Imię i Nazwisko Instytucja/stanowisko 1. Robert Krupowicz Wojewoda

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.01.2013 godz. 08:43:27 Numer KRS: 0000046960

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.01.2013 godz. 08:43:27 Numer KRS: 0000046960 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.01.2013 godz. 08:43:27 Numer KRS: 0000046960 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Część I. I.1. Magazyny Federacji Polskich Banków Żywności przeznaczone do przechowywania

Część I. I.1. Magazyny Federacji Polskich Banków Żywności przeznaczone do przechowywania Załącznik nr 3 Wykaz magazynów Procentowy udział ilości artykułów spożywczych dostarczanych do poszczególnych magazynów 1 w stosunku do całkowitej ilości artykułów spożywczych Część I. I.1. Magazyny Federacji

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca:

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Łęczycy ul. Zachodnia 8, 99-100 Łęczyca, tel. (024) 721 03 51 Prezes: Tadeusz Grzelak,

Bardziej szczegółowo

Organy podatkowe właściwe dla OT ARR

Organy podatkowe właściwe dla OT ARR Załącznik nr 1 Do Warunków zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Organy podatkowe właściwe dla OT ARR * stan na dzień 15 stycznia 2007 r. Oddział Terenowy Białystok Urząd

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski
2. premier Donald Tusk
3. Waldemar Pawlak
4. Elżbieta Bieokowska
5.

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski<br> 2. premier Donald Tusk<br> 3. Waldemar Pawlak<br> 4. Elżbieta Bieokowska<br> 5. Rząd Polski 1. prezydent Bronisław Komorowski 2. premier Donald Tusk 3. Waldemar Pawlak 4. Elżbieta Bieokowska 5. Michał Boni 6. Jolanta Fedak 7. Adam Giersz 8. Cezary Grabarczyk

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE

DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE Ośrodki upoważnione do prowadzenia szkoleń dla kierowców i konwojentów zwierząt Ośrodki upoważnione do prowadzenia szkoleń dla opiekunów brojlerów Nazwa Adres Telefon/ adres poczty elektronicznej Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Przeglądy naprawy Miejscowoś ć Biała Podlaska. Godziny otwarcia pon. - pt. 7.00-15.00. Dane teleadresowe ul. Łomaska 43 d tel.

Przeglądy naprawy Miejscowoś ć Biała Podlaska. Godziny otwarcia pon. - pt. 7.00-15.00. Dane teleadresowe ul. Łomaska 43 d tel. Przeglądy naprawy Miejscowoś ć Biała Podlaska Białystok Dane teleadresowe Łomaska 43 d tel.: 83-343- 26-80 Kolejowa 26 tel.: 85-652- 60-30 Bydgoszcz Gajowa 99 tel.: 52-370- 55-04 tel.: 52-370- 55-10 Ełk

Bardziej szczegółowo

ODJAZDY / DEPARTURES ŁÓDŹ KALISKA

ODJAZDY / DEPARTURES ŁÓDŹ KALISKA ODJAZDY / DEPARTURES ŁÓDŹ KALISKA Rozkład jazdy ważny od 12.12.2010 do 10.12.2011 Timetable Valid from 12 th Dec.2010 to 10 th Dec.2011 Godzina odjazdu Przewoźnik 2.08 PKP 2.44 PKP 5.03 PKP Rodzaj i nr

Bardziej szczegółowo

Zasób Archiwum Państwowego w Łomży

Zasób Archiwum Państwowego w Łomży Zasób Archiwum Państwowego w Łomży Administracja ogólna i samorządowa Administracja specjalna Instytucje wymiaru sprawiedliwości Akta stanu cywilnego Instytucje wyznaniowe Instytucje finansowe Instytucje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 WYKAZ przedsiębiorców mogących składać wnioski o licencje na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWA LISTA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Nr Centralnego Rejestru i data wydania

INTERNETOWA LISTA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Nr Centralnego Rejestru i data wydania , dnia 02.08 2010 r. Sekcja rzeczoznawstwa budowlanego Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Zespół ds. procesów budowlanych Dotyczy: uaktualnionej na dzień 02 sierpnia 2010 r. internetowej

Bardziej szczegółowo

Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "A"

Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora A Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "A" 1 Koło 55 Sosnowiec Niwka JĘDRYSIK Wojciech I 3 3 545 1,0 2 Koło 72 Zamet PLEWNIA Gerard I 13 3 485 2,0 3 Koło 14 Sośnica KOSSOWSKI Bogusław I 14 3 440 3,0

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZ- PIECZNE

WYKAZ OŚRODKÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZ- PIECZNE WYKAZ OŚRODKÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZ- PIECZNE 1 Centrum Szkolenia i Dokształcania Osób oraz Kierowców 47 400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Lista Arbitrów. Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. w Krakowie

Lista Arbitrów. Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. w Krakowie Lista Arbitrów Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 1. dr hab. Rafał Adamus adres: Gliwice, Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego specjalizacja zawodowa: arbitraż, prawo

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

75 lat Wielkopolskiego Związku Szachowego 1936 2011

75 lat Wielkopolskiego Związku Szachowego 1936 2011 75 lat Wielkopolskiego Związku Szachowego 1936 2011 Kluby i szachiści Wielkopolski Paweł Dudziński - Komisja Historyczna PZSzach Już w latach 1923-1924, a więc jeszcze przed powołaniem do życia Polskiego

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia o praktykę studencką

Ogłoszenia o praktykę studencką Nazwa oddziału lub Centrali Nazwa stanowiska Numer ogłoszenia o praktykę Miejscowość, w której odbędzie się praktyka Data rozpoczęcia praktyki Data zakończenia praktyki Data ważności ogłoszenia Adres e

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIE ****************************

PODZIĘKOWANIE **************************** PODZIĘKOWANIE **************************** W IMIENIU KOMITETU ORGANIZACYJNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZO KULTURALNEGO WIKLINA 2008 RUDNIK NAD SANEM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PATRONOM I SPONSOROM IMPREZY ZA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW W dniu 22 listopada o godz. 5.15 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się kolejna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul.

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul. Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20 WKU Białystok 15-428, ul. Lipowa 35 WKU Bielsk Podlaski 17-100, ul. DubiaŜyńska 2 WKU Będzin 45-500, ul.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie Lp. Numer w rejestrze 1. 1/08 2. 1/09 3. 2/09 4. 3/09 1 Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki 1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Nazwa jednostki 1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Wykaz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, w których w 2011 roku będą mogli odbywać STAŻ ADAPTACYJNY wnioskodawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Bardziej szczegółowo