l~th111mk~w ijfowjth

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "l~th111mk~w ijfowjth"

Transkrypt

1 SPIS l~th111mk~w ijfowjth w Pol~kiei Kraiowei Ka~ie ~otynkow~i w warszawie i jej Oddziałatb. Stan z dniem 30. październrl<a 1921 r. Druk St. Mertenaa, Warszawa, Plac Trzech Krzyży

2

3 Spis RachunkóW Żyrowych.

4

5 SPIS ł~cbuumk w ijr~wycb w Pol!kiej Krajowej Kft!ie Poimkowej. w Warszawie i iel Oddziałach. Stan z dniem 30. października 1921 r. Druk st. Mertensa, Warszawa, Plac Trzech Krzyży

6 U W A GA. Cyfry umieszczon~ na końcu b.. fi 4" rzm1en1a nn, np. gr. przy spisie rachunków Oddziału Głównego w Warszawie, 'Oddziału w Poznaniu i Bydgoszczy, oznaczają numery grup, prowadzonych rachunków. Awizy żyrowe na te Oddziały należy Wystawić odpowiednio podzielone na podane grupy.

7 SPIS RZECZY. Warszawa. Rachunki przejęte z Oddziału Mińsk Str, Litewski 33 Białystok 35. Bielsko. 41 Brześć-Litewski. 48 Bydgoszcz ; 52 Częstochowa. 60 Drohobycz 66 Gniezno 69 Grodno. 73 Grudziądz. 78 Inowrocław 83 Jarosław 85 Jasło. 88 Kalisz 91 Kielce 93 Kołomyja. 1 OO Kraków Leszno. 113 Lublin. 116 Lwów. Łomża. Łódź. Nowy Sącz. Ostrów Piotrków. Płock. Poznań Przemyśl. Radom Rzeszów. Siedlce Sosnowiec Stanisławów Starogard. Suwałki Tarnopol. Tarnów Tczew. Toruń. Wilno. Włocławek Str

8

9 Warszawa. Agromotor Budowa i Handel Maszynami Roinicze~ mi Spółka Akcyjna, gr. 4. Akcyjna Spółka Przekazowa, gr. 8. Alba fabr. waty hygrosk., gr. 9. Alliance" Dom Ekspedycyjno-Handlowy, gr. 7. Alterwein tt., gr. 9. America-Europe Exchange Corpor.", gr. 9. Ameryka" Akc. Tow. Krawieckie z siedzibą w CL :- cago 1447 w Chicago ave., gr. 8. American Legation, gr. 4. American Red Cros, gr. 4. Amerykar1sko-Polski fundusz Plebiscytowy, gr. 1. Anolik f., gr. 4. Arie Karol Dr., gr. 7. Aronstcjn i S-ka, gr. 4. Baczewski St,~fan, gr. 9. Bank Angielsko-Polski, gr. 5. Bank Budo_wlany Sp. Akc.,~ gr. 6. Bank Centralny dla Handlu, Przemysłu i Roln., gr. 6. Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie, gr. s;;.

10 2 Warszawa Bank dla Handlu ZagraniGznego, gr. 6. Bank Dyskontowy Warszawski, gr. 6. Bank Handlowo-Przemysłowy w.łodzi, Oddział w Warszawie, gr. 5. Bank Handlowy w Warszawie, gr. 5. _Bank Handlowy w Warszawie, Conto Separ., gr. 5. Bank nandlowy Wilhelm Landau, gr. 6. Bank Komunalny, gr. 6. Bank Kredytowy w Warszawie, gr. 8. Bank Kredytu Hipotecznego, gr. 6. Bank Kupiectwa Polskiego, gr. 5. Bank Kupiecki Łódzki, filja w Warszawie, _gr. 5. Bank Ludowy, gr. 6. Bank Małopolski, S-ka Akc. Oddział Warsz., gr. 7. Bank Mazowiecki, gr. 6. Bank Międzynarodowy, gr. 8. Bank Narod. _dla Rozw. Polskiego Przemysłu, Rze miosł i Handlu, gr. 6. Bank Przemysłowy Warszawski, gr. 7. Bank A. Peretz i S-ka, gr. 6. Bank Przemysłowcpw Polskich, gr. 7. Bank Stowarzyszenia Mechaników, Sp. Akc gr. 6. Bank H. Szereszewski i S-ka, gr. 6. Bank Towarowy, gr. 6. Bank Towarzystw Spółdzielczych, gr. 6. Bank W schodni, gr. 5. Bank Zachodni, gr. 8. Bank Ziemiański, 1 gr. 7. Bańk Ziemi Polskiej w Lublinie, Oddział w Warszawie, gr. 6.

11 Warszawa 3 Bank Zjednoczopych Ziem Polskich, gr. 7. Bank Związku Spółek Zarobkowych, Oddział w Warszawie;gr:: 6. Bank Związków Ziemian, gr. 8. Bankier fiszel, gr. 9. Bednaw~ki W. Sp. Akc. Handl. Przemysłowa, gr. 7. Belgijsko-Polskie Towarz. Handlowo- Przem._ Belpoł", gr. 4. Bemski Izydor, gr. 7. Bereda Zygmunt, gr. 4. Berek Abram, gr. 9. Berlinka Mendel, gr. 9. Berman J., gr. 4. Bielski Stefan, gr. 9. Birkiµ E. T. i S-ka Zarz. Państw gr. 9. Birż S. i Bracia A. i Kaufman M gr. 7. Biuro Komitetu Węglowego, gr. 2. Biuro Likwidacyjne B. Wydziału Surowców, gr, l. Biuro Rolnl.ctw. Techniczne Inż. Markowski i tt. Oroswert, gr. 7. Biuro Sprzedaży Produktów Państ. Fabr. Olejów Minerab;1ych w Drohobyczu, gr. 2., Biuro Techniczno-Handl. K. Dąbrowski i S-ka,'gr. 9. Bliziński Wacław, Ks. Prałat, gr. 4. Bloch Fryderyk, gr. 4. Bławat" Towarzystwo Akcyjne, gr. 4., Boboli Karol, gr. 4. Bobrowski Juliusz Import Eksport Ajentury, gr. 7. Bojarski-A., gr. 9. Borkowski-Władysław, gr. 7.

12 4 Warszawa Borman B. i Lubiński A., gr. 4. Bosiacki Wincenty, gr. 9. Bracia Jabłkowscy Sp. Akc. Domu Handlowego Towaro-Konfekcyjnego, gr. 4. Bracia Nobel w Polsce, gr. 4. Brikman Pejsach, 1.;-r. 4. Brodacz M. L. Zgierz, gr. 4. Broniewski Bohdan, gr. 4. Bronikowski, Grodzki i Wasilewski, gr. 4. Brun Krzysztof i Syn, ~ą 7. Brzeziński Stanisław, gr. 4. Buchweitz Bernard Dom Handlowy, gr. 4. Buszczyński K. i S-wie, Hodowla Nasion Burakóv/ Warzyw i Zbóż S-ka Akc., gr. 4. Canaris Jordon, gr: 9. Centrala Handlowa Starostwa Warsz., gr; 4. Centrala Handlowa Surowców M. P. i H gr. 1. Centrala Ministerstwa Zdrowia Publicznego, gr. 2, Centralna Kasa Państwowa, gr. 1. Centralna Kasa Spółek Roln., Oddział Warsz., gr. 8. Ce_ntr. Komit. Pomocy Ślązakom, gr. 9. Centralny Kom. Kasy Przez. Prac;:. P. K. P. w B. Zab. Ros., gr. 2. Centralny Komitet Plebiscytowy, gr. 4.. Centralny Obóz Podoficerski Szkoły Artyler. w Toruniu, gr. 3.. Centralne Tow. Rolnicze, gr. 9. Centralny Urząd filmowy Od. III Sztabu, gr. 9.,,Choceń" Towarzystwo Akcyjne Cukrownia, gr. 4.

13 Warszawa s Ciechanowska-Gladys, gr. 9.. Chrzanowski, Pfeiffer, Przanowski i S-ka, gr. 4. Chudzyński Władysław Dr., gr. 7. Cichowska Józefa, gr. 9. Compagnie Prancaise de L'est Europeen, gr. 7. Cukierkom Noech, gr. 9. Czyżewski Jan, gr. 9. Danecki Willib. Wacław, gr. 7. Delegatura Opieki Społecznej na Okrąg Warszawski Minister. Pracy i Opieki Społecznej, gr Delegacja Rzeczypospolitej Polskiej w Komisjach reewakuacyjnej i specjalnej w Moskwie, gr Rlk Demobilizacji Materjałowej M. P. I. łl, gr. 1. Departament Administracyjny przy Szefie Zarządu Terenów Przyfrontowych Stepowych, gr. 3. Departament Akcyz i Monopolów Min. Skarbu, gr. 1. Depart. III Artylerji i Uzbrojenia M. S. Wojsk., gr. J. Departament Górniczo-łiutniczy M. P. i łi., gr. 3. Departament I Ministerstwa Przem. i łiandlu, gr. 1.. Departament VIII Budownictwa M.. S. W., gr. 2. Departament Skarb.owości. B. Terenów Przyfrontowych i etapowych, gr. 7. Deutscher Verlag, gr. 9. Deutscher Verlag Rach. Spec., gr. 9. Dobrowolny Wiktor, Adm. domu Bankow., gr. 9. Dom Bankowy Bracia Gemach, gr. 6~ Dom Bankowy Grasberg Ch. i Szonberg I., gr. 6. Dom Bankowy Markus Krall, gr. 6. Dom Bankowy Stanislas Lesser, w likwidacji, gr. 6.

14 6 Warszawa Dom_Bankowy H. Totenberg, gr. 6. Dom Bank. Zjedn. Bankowców A. Pawlikowski i S-ka, gr. 6. Dom Dziewcząt w Julinie im. Heleny Paderewskiej, gr. 7. Dom Ekspedycyjno-Transportowy r:xtrans" właściciele; Goldfarb, Polak i Sierota, gr. 4. Dom Handl. Józef Pechnik i S-ka, gr. 7. Dom Handlowy, Matławski Stanisław i S-ka Sp. Akc.,~gr. 9. Dom Handlowy Obrót" Gutman Chaba is-ka, gr.. 9. Dom Handlowo-Eksped. Kaftal.i Szuldberg, gr~ 4. Dom Hantllowy Akerman Maks, gr. 4. Dom Handl. Bart. Witlin i S-ka (Sp. z ogr. odp.), gr.' 7. Dom ftandlowy Bracia Adler, gr. 7. Dom Handlowy Bracia Hirszfeld, gr. 4. Dom Handlowy I. Himmelfarb, gr. 4. Dom Handlowy Kornblum i Gepner, gr. 7. Doński Leon, Dr. inż. techn~. gr. 7. Dowództwo 3-ej Kompanji Czołgów; gr. 1. Drexler Kazimierz, gr. 4. Drucka Lubecka Księżna Marja Joanna, Warsza;.. wa~ gr. s~,-... ' Drukarnia Państwowa w Warszawie, gr. 2. Dyrekcja Budowy Kanałów Żeglugi, gr. 2. Dyrekcja Budowy Kolei Żelaznych, gr. 1. Dyrekcja Kolei Państwowych, Okr. Warsz;, gr. 1. Dyrekcja. III Okręgu Próg Wodnych Min. Rob. Publ., gr. L Dyrekcja Polskiej Żeglugi Państwowej, gr. 2.

15 Warszawa 7 Dyrekcja Wilel\sJs:a Kolei Państwowych, gr. 2. Dyrektor Wydziału Zasobów Woł. Dyr. P.K.P., gr. 4L Dział Zasobów Dyrekcji Wileńskiej P. K. P., gr. 2. Dziebowicz Konstanty, gr. 9. Dziubański P. i S-ka Dom Handlowy, gr. 7.,,Ekonomja" miesięcznik, gr. 9..Ekspedytor" Dom Transportowo-Komisowy, gr. 4. Elektrownia Warszawska, gr. 4. Elibor" Sp. Akc. I:Ian_dl. Przem. Ł. J. Borkowski", gr. 4..Eldebor" ~p. z Ogr. Odp., gr. 7. Energja" Biuro Techn.-ttandl. Sp. z Ogr. OdJY., gr. 4. Etapy Bugu M. P. i Ii., gr. 1. Etna" Tow. Techn. Przemysł. Handlowe, gr. 8. Fabryka Lamp, Bronzów i Wyrobów Metalowych~ Jan Serkowski Spółka Akc., gr. 3. fabryka Protez M. S. W., gr. 2. fabryka Silników i J'raktor. Ursus" Sp. Akc., gr. 9. fabryka Tytoniowa Union Kotodziejskiego i -filipowskiego" Sp. Akc., gr. 4. fabryka Wyrobów Włóknistych Krosno", gr. 4. fajnstein Józef, gr. 4. Falk A. i M. ttinterhoff, dom ttandl. Przem., gr. 4.: farbstein tt., gr. 9. filipowski A., gr. 4. Piszer Moritz, gr fiszer. Stanisław, gr. 9. flamberg Teodora, gr. 9.

16 8 Warszawa flancrajch D., gr. 4. flatto S., gr. 9. fonad el Din Salah Aniela Marja, gr. 9. forceig Pinkus Josek, gr. 7. Frankowski Mar]an., gr. 7, freider Józef i Co., gr. 9. f reiman Abram, gr. 7. frydman Maurycy, gr. 9, Fuchs Franciszek i Synowie, gr. 4. fundusz Wyrow. Pow. do Dyspozycji Min. Spr. Wewn., gr. 1. Gabriel Roman, gr Galbani Celeste, gr. 9. Galicja" Galic. Tow. Naftowe, gr. 4. Garfunkel L., gr. 9. Gartenberg i Schreier, gr. 4. Gelbfisz Jakób, gr. 8. Generaina Dyrekcja Loterji Państwowej, gr. 3. Gener. Dyr. Monop. Tytuniowego, gr~ 2. Generalna Dyrekcja Odbudowy Min. Robót Publicznych, gr. 1. Gettler Ajzyk, gr. 9. Gieszyńśki Fryderyk,.gr. 9. Gimn. Goldman Landauowej, gr. 9. Gincburg Lazar, gr. 4. Gluck Ludwik, gr. 4. Główna Dyrekcja Zakładów Państw. Górniczo Hutniczycq, gr. 3. \ Główna Kasa Wojskowa, gr. 2 1

17 Warszawa 9 Główna Komisja Rozdziału Drzewa, gr. 1. Główna Księgarnia Wojskowa, gr. 3. Główno" Tow; Walcow. Miedzi, gr. 9. Główny Akademicki Komitet Propagandy Poż: Państw., gr. 4.. Główny Komitet Daru Narodowego dla J. Piłsud-. skiego, gr. 4. Główny Komitet Plebiscyt. Spisko-Orawski, gr. A:. Główny Urząd Likwidacyjny, gr. 3. Główny Urząd Przywozu i Wywozu, gr. 3. Główny Urząd Zaopatrywania Armji,.gr. 3. Główny Urząd Zaopatryw. Armji r-k Kaucji, gr. 3. Główny Urząd Ziemski, gr. 1. Godzina Polski, gr. 9. Gold Salomon, gr. -7. Goldberg Maurice M., gr. 4. Goldberg Nochman, gr. 7. Golde Paweł, gr. 4..'Goldfeder A. Dom Bankowy, gr. 4. Goldman St. Andrzej, gr. 9. Goldman Władysław, gr. 9. Goldman Maurycy, gr. 4. Goodman A. B., gr. 9. Gospoda Marynarzy w Gdańsku, gr. 3. Grabowski Kazimierz, gr. 4. Graff S.,.gr. 9. Granum" Sp. Akc. Połącz. Hod. Nasion Selekcyj-: nych, gr. 4. Grasberg. Chuna, gr. 7. Grasberg H., gr. 9.

18 IO Warszawa Griffel H., gr. 9. Grodecki Józef, gr. 7. Grynblatt S., gr. 9. Grynberg Jakób, gr. 7. Gurofsky Luis, gr. 4. Gwiazdowski Aleksander, gr. A. Uutgeld Wolf, gr. 9. Hamburg.-Manheims. Tow. Ubezpieczeń, gr. 9. Hantke B., Tow. Zakładów Metalowych, gr. 7. łfarazin franciszek, gr. 9. Hartwig C. Dom Eksped. Handlowy, gr. 7. Heller Józef, gr. 9. Heller Horacy, gr. 9. Helman Ludwik, gr. 7. Hertz Izydor, gr. 9. Hopman Mordka, gr. 4. Hoppe Stanisław, gr. 7. Hufnagel Leon, gr. 9. Intendentura 7-ej Armii, gr. 3. IQtendentura Twierdzy Modlin, gr. 2. International Commitłee Of Y. M. C. A., gr. 4. Jakubowski Ludwik, gr. 4. James Sager, gr. 7. Jaroszyński Józef, gr. 9. _ - Jenike Bracia inżynierowie, gr. 8. Jezierski Leon, gr. 9. Joint Distributjon Committee, gr. 4.

19 Warszawa H,,,l\adzielnia"- Zakłady Przemysł., S-ka Akć., gr. 7. Kalecki M. M. Biuro Ekspedycyjne, gr. 4. Kalisz Marek,. gr. 7. Karczmar S., gr.. 4. Karpiński Władysław, gr. 9. Karszo-Siedlewski Tadeusz, gr. 7~ Kasa Chorych M. St. Warszawy, gr. 7. Kasa Depozytow. Wojsk. Więz. Śledczego, gr. 3. Kąsa Komunalna Powiatu Błońskiego, gr. 4. Kasa Komunalna Starostwa Mławskiego, gr. 4. Kasa Ministerstwa Spraw Wojskowych, gr. 2. Kasa Operacyjna 7 Armji, gr. 3. Kasa Powiatowa w Łęczycy, gr. 4. Kasa Przezorności Pracowników P.K.K.P., gr. 6. Kasa Wojskowa Okręgu Generalnego Warszaw ski ego, gr. 3. Kierownik Eksp. Państw. Urzędu Naftow. w Gdań-. sku, gr. 3. Klimczak Piotr, gr. 9. Klucze" Zarząd Tow. Akc. Fabryki Portland Ce mentu, gr. 4. Kluciewska Fabryka Papieru, Tow. Akc., gr. 4. Kobylański Wiktor F., gr. 4. Kohn Abram, gr. 4. Kolos" Biuro Eksp. Przewoz., gr. 4. Komenda Główna Policji Państwowej, gr. 3. Komenda Policji Państw. M. St. Warszawy, gr. 3. Komenda Warszawska Okr. Policji Państw., gr. 3. Ko~enda Policji Państw. Okr. VI, gr. 9.

20 12 Warszawa Komisarjat Opieki Społecznej na m. st. Warsza 7 wę, gr. 3. Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku Oddział Techniczny i Administra- cji Majątku Państwowego, gr. 1. Komisarz Rządu M. St. Warszawy, gr. 1. Komisja Gospod. Centralnych Składów Samochodowych, gr. 3. Komisja Gospodarcza Central. Kadry Warszt. Rep. Met. Art. f raric., gr. 9. Komisja Gospod. Dowództwa Okręgu Gen. Warszawskiego, gr. 3. Komisja Gospodarcza tkspozytury M. S. Wojsk. dla Spraw Demobilizacyjnych, gr. 2. Kom. Gosp. Depart. VIII Budown. M. S. Wojsk. gr. 3. Kom. Gosp. De part. VII Gospod. M. S. Wojsk., gr. 3. Komisja Gospodarcza Korpusu Kadetów N. 2 w Modlinie, gr. 2. Kom. Gosp. Państw. fabr. Broni Dep. Uzbr. M. S. Wojsk., gr. 3. Kom. Gosp. Centr. Warsz. Samoch. M. S. W gr. 3. Kom. Gosp. Szpitala Epidemicznego W. P., gr. 3. Kom. Gosp. 1 Dyonu Taborów, gr. 3. Kom. Gosp. 30 p. Str~elców Kaniowskich,-gr; 3. Komisja Gospod. Centr. Składów Lottłfczych, gr. 3. Korii Gosp. Okręg.' Szpitala Mokotowskiego, gr. 2. Komisja Gospodarcza Dep. I Br. Gł. i Wojsk. taborowych M. S. Wojsk, gr. 3. Komisja Gospodarcza Zbrojowni Warsz., gr. 3.

21 Warszawa - 13 Komisja Gospoaarcza Dowództwa Miasta Warszawy, gr. 3. Komisja Gospodarcza N. 1 Wojsk. Okręg. Zakł. Gospodarczego Warsz. Powązki, gr. 2. Komisja Gospodarcza Z-du Bud. Kwat. Rejonu Cytadela, gr. 3. Komisja Gospodarcza N. 2 Wojsk. Okręg. Zakł. Go- '. spodarciego Warszawa Powązki, gr. 2.. Komisja Gospodarcza Wojsk. Centr. Zakładu Gospodarczego, gr. 3. Komisja Gospodarcza Wojsk. Więzienia śledczego, gr. 3. Komisja Gospod. Dep. VI Sanit. M. S. Wojsk., gr. 3. Kom. Gosp. Dtwa. 1 Dyonu Wojsk. Samochod. {). G. W., gr. 3. Kom. Gosp. I p. Saperów Legjonów im. gen. Tadeusza Kościuszki, gr. 3. Komisja Gospodarcza Z-du Bud. Kwat. Rejonu I Warszawa Miasto, gr. 3. Komisja Gospodarcza I p. Szwoleżerów J, Pilsud'- skiego, gr. 3. Kom. Gosp. Centr. Zakł. Aeuronautycznych, gr.3. Kom. Gospodarcza Centr. Warszt. Lotniczych, gr. 3. Komisja Gosp. Portu Wojennego w Modlinie, gr. 2. Kom. Gosp. Szkoły Sztabu Gen.eralnego, gr. 3. Komisja Gosp. General. Ekspoz. Sekc. Op. M. S. Wojsk., gr. 9. Kom. Gosp. Dówódz. Kosciuszkow. Obozu Szkoli1. Saperów, gr. 9. Kom. Gosp. SzkóJy Podchor. Wojsk. Samoch., gr. 9.

22 14 Warszawa Kom. Gosp. Min. Spraw Wojsk., gr Kom. Gosp. 1-go Pułku Lotniczego, gr. 9. Kom. Gosp. 36-go Pułku Piechoty, gr. 9. Kom. Gosp. Centr. Skladn. Sanitarnej M.S.W., gr. 9. Kom. Gosp. Pułk. Motor. Artyl. Najcięższej, gr. 9. Kom. Gosp. Bat. Zap. Art. Zenit., gr. 9. Komisja Gosp. Bat. Zap. 1 p. a. p. Leg., gr. 9. Kom. Gosp. Centr. Skład Tabor. M. S. Wojsk., gr. 9. Kom. Gosp. Baonu Zap. 5 p. p. Leg., gr. 9. Kom. Oosp. Okręg. Zakł. Uzbrojeń D.O.G.W., gr. 9. Kom. Gosp. II Dyonu-Samoch. Panc., gr. 9. Kom. Gosp. Szkoły Gazowej Wojskowej, gr. 9. Kom. Gosp. Baonu Zapas. 1 p. p. Leg., g,r, 3. Komisja Gosp. Centralnych Zakładów Radjo, gr. 9. Kom. Gosp. Cent~. Składów Uzbrojeń, gr. 9. Kom. Gosp. Centr. Zakł. Telegr. M. S. W gr. 3. Kom. Gosp. Woj~kow. fabr. Wełny Drzew. i Centr. Magaz. Sekc. III Dep. 8 Bud. M. S. Wojsk gr. 3. Kom. Gosp. Działu XI Bud. Kwater. D.O.G.W., gr. 3. Kom. Gosp. Oddz. V Sztabu M. S. Wojsk., gr. 3. Kom. Gosp. Intendentury O. G. W., gr. 3. 1(om. Gosp. Oddziału Zamkowego, gr. 2. Kom. Gospod. Kwatery Naczelnego Wodza, gr. 2. 1(om. Gosp. IV Lubełskiego Baonu :Etap., gr Kom. Gosp. 21 Warszawskiego p. p., gr Kom. Gosp. Zakł. Leczniczo-Szkolnego dla Inwalidów Wojsk., gr (om. Gosp. Wojsk. Okr. Zakładu Mundurow., gr. 3. Kom. Gosp. Depart. Spraw Morskich, gr. 2. Ko in. Gosp. Poci~gów Pancernych, gr. 2. -

23 Warszawa 15. Kom. Gosp. Szkoły Podch. Piechoty, gr. 2. Komisja Gosp. Mag. Mundurowego i Warsztatów Oficerskich Int. O. G., gr: 3. Komisja Oosp. Szpitala Koni Nr. 1, gr. 3. Komisja Gosp. Głównego Szpitala Ujazdowsk., gr. 2. Kom. Gosp. Zarz. Budowl. Kwater.. w rej. Ili, gr. 3. Kom. Kasowa Zakł. Karnego Wojsk Polskich, gr; 2. Komisja Likwidacyjna B. Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, Warszawa, gr. 1. Komisja Likwidacyjna Milicji Ludowej, gr. 1. Komisja Likwidacyjna Policji Komunalnej, gr. 3.. ' - -, Ko.m. Likw. B. Zarządu Cyw.. Ziem Wołynia i Frontu Podolsk., gr. 1. Komisja Państwowego Fund. Mieszk. M. Z. P gr. 2. Komisja Rewindykacyjna przy G. U. L., gr. 3. Komisja Uprawy Gruntów Podmiejskich, gr. 4. Komisja Zużytkowania Ofiar na Cele Wojsk gr. 3. Komitet Budowy Obozu Izol. przy Depart. VI Sanitar., gr. 9. Komitet Budowy Seminarjum w Ursynowie, gr. 9. Komitet :Floty Narodowej, gr. 4. Komitet Gwiazdkowy dla Dzieci Kresow., gr. 4. Komitet Obrony Kresów Wschodnich, gr. 1. Komitet Przemysł. Centr. Związków Polsk. Przem. Górn. Handlu i Fin. przy M. S, W., gr. 3. Komitet Wielkiego Tygodnia Górnośląskiego, gr. 4. Komitet Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzplitą Polską, gr. 4. Kon Jakób, gr. 4. Konarzewska Henryka, gr. 9.

24 16 Warszawa Konigsberg Salo, gr. 9. Konigstein S., gr. 9. Konopka Jerzy baron, gr. 7. Kooperatywa Pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, gr. 4. Kooperatywa Przemysłowców, gr. 7. Kooperacja Rolna, gr. 7. Koprowski Paweł, gr. 4. Kopytowski K. i S-ka, gr. 9. Korzon Stefan, gr. 4. Kowalewski Piotr, gt: 9. Krakowski Józef, gr. 9. Krater" Warszawska Fabryka Narzędzi Stalowych, gr. 4. Krygier Benedykt, gr. 4. Kryłowiecki Leon, gr. 4. Kryński Michał, gr. 9. Kucharzewski F. i S-ka, gr. 4. Kukliński Jakób, gr. 7. Kurowski Józef, gr. 7. Kursy :Ekonomiczno-Banko"o/e przy P.K.K.P., gr. 9. Kużelewski A. R., gr. 9. Kwilecki Potocki i S-ka w Pozn. Tow. Akc. Oddz. Warszawski, gr. 6. Lachs Hirsz, gr. 4; Lambert i Krysiak, gr. 4. Landau Moszek Józef, gr. 4. Landau i Śliozberg, gr. 4. Lasmet" Tow. ttandlowo-przemysłowe, gr. 7.

25 Warszawa 17 Lehr J. i S-ka-Dom ttandlowy, gr. 4. Len Kresowy" S-ka Akcyjna, gr. 4. Lenartówicz Jan Pobóg, gr. 4. Leśniewski J. Zakł. Druk. lntrot, gr. 4. Lewy Włodzimierz, gr. 9. Licht Izaak Dom ttandlowy, gr. 4. Ligowski Antoni, gr. 9. Lilpop Bracia, gr. 7. Limanowo'.' Towarzystwo Naftowe, gr. 7. Lindenbaum M., gr. 4. Lipski A., gr. 9. Liszewski J. A., gr. 9. Lotto I., gr. 9. Luks Alojzy, gr. 7. Łapiński Kazimierz, gr. 9. Łapszyn, Towarzystwo Akc. Fabryki Zapałek, gr. 4. Łazy" Towarzystwo Akcyjne Fabryki Portland Cementu, gr. 4. Łuczy11ski I., gr. 9. Łyszkowice" Cukrownia Tow. Akc. Fabr. Cukru, gr. 4. Machleid Julian, gr:.. 9. Magistrat m. Ostrowia, gr. 4. Magistrat M.. St. Warszawy Rlk Tramwajów, gr.-i. (Dyrekcja Tramwajów Miejskich). Magistra~ m.. Żyrardowa, gr. 4. Majde i S-ka, Fabryka Mydła i świec, gr. 4. Marchlewski Oskar. gr. 4. 2

26 18 Warszawa Marcinkowski. Zdzisław, gr. 7. Margulies Samuel, gr. 7. Maruszewski i Pędzich, Inżynierowie D. ttandl.- Przem., gr. 4. Mason Sall!uel, gr. 4. Maureau Marcel,.gr. 9. Meyer tterman, gr. 7. Meyerson Max O., gr. 4. Michałów" Cukrownia Tow. Akc., gr. 4. Michniewicz Józef, gr. 7. Międzynarodowy Dom Handlowy i Ekspedycyjny. Brokerhoff, Lipszyc i S-ka, gr. 7. Michalski i Piotrowski, gr. 9. Michnik Tadeusz, gr. 7. Mieczkowski T., gr. 9. Mielżyński Maciej, podpułkownik, gr. 9. Milner Leon, gr. 4. Ministerstwo Aprowizacji, gr. 1. Ministerstwo B. Dzielnicy Pruskiej, gr. 1. Ministerstwo Kolei Żelaznych, gr. 1. Ministerstwo Poczt i Telegrafów, gr. 1. Ministerstwo Przem~słu i ttandlu, gr. 1. Ministerstwo Przemysłu i ttandlu - Rlk Składów Krakowskich, gr. L Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych, gr. 1. Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych Sekcja I Wydział Pomocy Rolnej, gr. f Ministerstwo Robót Publicznych, gr. 3. Ministerstwo Skarbu - Przedstawiciel w Berlinie, gr. 1.

27 Warszawa 19 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, gr. 1. Min. Spraw Wojsk. fabryka Parowóz", gr. 3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gr. 1. Mitelman Jjenryk, gr. 4. Mitraszewski S., gr. 9. Modzelewski Jan, gr. 4. Modrzejowskie Zakł. Górn.-ttutnicze Sp. Akc., gr. 4. Mokrzycki n. Dyr. Konto sep., gr. 9. Mondrzak Pinkus, gr, 9. Morawy" M. Morenlender, gr. 4. Morawski Józef Bernard, gr. 4. Morgenstern N., gt. 4. Mszczonów" Zakłady Przemysłowe, gr. 4. Mubis" Bracia Szulman, gr. 9. Muszkat Manas, gr. 4. Nachtlicht i Kamieński, gr.. 7. Naczel. Biuro do Spr. Litwy M. S. Zagr., gr. 9. Naczelny Inspektor Sanit. Dróg Wodnych Robót Publ. i Pols. Żegl. Państw gr. 3. Naczelny Nadzwyczaji:iy Komisarjat do Spraw Walki z Epidemjami, gr. 2. Naczelny Urzędniczy Związek Aprowizacyjny, gr. 9. Nadleśnictwo Kampinos, gr. 3. Nadleśnictwo Pomiechówek, gr. 3. Nadzwyczajna Komisja Rewizyjna przy Kom. W ojskowej Sejmu Ustawodaw gr. 1. Natanson S. i Synowie Dom Banko\vy, gr. 5. Neralic frank, gr. 9.

28 20 Warszawa Niemiecko-Rosyjskie Towarzystwo Transportów i Żeglugi, gr. 4.. Nowakowski F.; gr. 9t Nowogrodzka Dyr. Okr. Rob. Publ., gr. 9. Obyw. Komit. Oiiarn. Publ. mag. w Warsz., gr. 9.. Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa, gr. 4. Odbudowa Przemysłu M. P. i tt., gr. 1. Oddział Odbudowy Warszawskiej Dyrekcji Okręgowej, gr. 1. Ogólny Rlk Likwidacyjny Ministerstwa Aprowizacji, gr. 1. Ogrodzieniec" Tow. Akc. Fabr. Portl. Gem gr. 9. Okołowicz Józef, gr. 9. Okręg. Dyr. Robót Publicznyc_h m. st. Warsz., gr. 1. Okręg. Dyr. Robót Publiczn. WoJew. Warsz., gr. 1. Okręgowa Dyrekcja.Robót Publ. Wojew. Białostockiego, gr. 3. Okręgowe Kierownictwo Robót Wojskowych, gr. 1. Okręgowy Urząd Przywo2u i Wywozu przy Min. Przem. i Handh1; gr. 3, Okręgowy Urząd Zdrowia, gr. 2. Orzeł" Tow. Ubezpieczeń, gr. 4. Osser Adam, gr. 4. Ośtrowite"-Towru;zystwo Akcyjne Cukrowni, gr. 4. Owczyński Julian, gr: 7. Paderewska Helena, gr. 9. Państwowe 'Zakłady Telegraficzno-Telefon., gr. 2.

29 Warszawa 21. Państwowe Zakłady Wyrobu Krowianki, gr. 2. Państwowy Szpital - dla Chorych Psychicznych w Tworkach, g-r.-1. Pa:ństwowy Urząd Poś.redn. Pracy i Op. nad Wychodźcami, Min. Pracy i Op. Społecznej, gr. 1. Państwowy. Urząd Eksportu Drzewa, gr. 2. Panstwowy Urząd Naftowy, gr. 2. Państwowy Urząd Węglowy w Likwidacji, ż dn. 1/XJ 21 r., gr. 2. Państwowy Urząd Zakupu Artykułów Pierwszej Potrzeby, gr. 1. Państwowy.Urząd Zbożowy,_gr. 2. Państwowy Urząd Ziemniaczany, gr. 2. Państwowy Zakład Aprowizacji Sanitarnej przy Min. Zdr. Publ gr. 2. Państwowy Zarząd nad Majątkiem Azowsko-Dońskiego Banku, gr. 4. Paraskowicz Tadeusz, Magister, gr. 9. Parisot, gr. 9. Paszkowski Tadeusz, gr. 4. Pax" Tow. Handlowo-Przemysłowe, gr. 4. Pechnik Józef i S-ka, dom handlowy, gr. 7. Pedof" Polski Eksport dla Odbudowy f rancji, gr. 4. Peretz Mieczysław, gr. 4. Perl Benedykt, inżynier, gr. 9. Pfeiffer Bracia, gr. 4. Piast" Dom Handl. Przem. B-cia Warczyńscy, gr. 4. Piast" Tow. Ubezpieczeń, gr. 4~ Pierwsza Warsz. Kooper. Handlu Spirytualji, gr. 9. Pillar Ksawery, gr. 4..

30 22 Warszawa Piotrowski Juljan, gr. 9. Piotrogrodzka-Ryski Bank Handl. Oddział w Białymstoku, gr. 6. Piotrowski Zygmunt, Inspektor Szkolny, gr. 3. Płatkarnia Wieluń przy Minist. Aprowizacji, gr. 1. Pocisk" Zakłady Amunicyjne, gr. 4. Pocztowa Kasa Oszczędności, gr. 3. Pogoń, Związek Kobiet Kresowych, gr. 9. Pogorzelski Ludw., gr. 9. Pojawski M. i S-ka, gr. 4. Pol Ryszard, gr. 9. Polska Okr. Dyr. Robót Publicznych w Pińsku, gr. 3. Pollak Adolf, gr. 4. Polish Governem. for The Purchase Of Prime Necessities, gr. 3. Polnaft" Zjednoczenie Polskiego Przemysłu Naftowego, gr. 4. Polska Budowlana S-ka Akcyjna, gr. 4. Polska Centrala Współdz. i Rolniczo-łfandlowa z. Mińskiej, gr. 4. Polska fabryka.ekstraktów Garbarskich, Spółka Akc gr. 9. Polska Nafta, gr. 7. Polska S-ka Akc. tt,;rndlu Zewnętrznego, gr. 4. Polska Składnica Pomocy Szkolnej Sp. Akc., gr. 9. Polska Spółka Akcyjna Dostaw i Odbudowy, gr. 4. Pols. Sp. Kinematograficzna Lechfilma",_ gr. 4. Polska Unja Handlowa, gr Polski Bank.Handlowy Oddział w Warszawie, gr. 6. Polski Bank Krajowy filja w Warszawie, gr. 6...

31 Warszawą 23 Polski Bank Puemyslowy Sp. Akc. we Lwowie Oddział w Warszawie, gr. 8. Polskie Tow. Gospodarczej Odbudowy Wołynia S-ka Akc., gr. 9. Polski Lloyd" Sp. Akc., gr. 7. Polskie Zrzeszenie Dystylantów oraz Wytw. wódek i likierów, gr. 4. Polsko-Bałtyckie T-wo Handlowe i Transportowe Spółka Akcyjna, gr. 7. Polsko-Amerykański Komitet Pomocy Dzieciom, gr. 3. Polsko-Amerykański Union Liberty Bank Spółka Akcyjna, gr. 6. Polus" Spółka Mechaniczna ~yrobu Obuwia, gr.~ Północne Tow. Transportowe i Ekspedycyjne, gr. 4. Pomoc Gospodarcza Ministerstwa Kolei Żel., gr. 1. Poniński Stefan, hr., gr. 9. Popławski Dyonizy, gr. 4. Popławski Wacław, gr. 9. Porowski Zygmunt, gr. 9. Potocki Józef, hrabia, gr. 7. Powszechne Tow. dla Handlu Wyrobami Tytuniowemi, gr. 4. Pratkowski Leon, gr. 4. Preiss Abram, gr. 7. Prezydent m. Warszawy-'-- na ubogich m. Warszawy, gr. 4. Prezydjum I~ady m. st. Warszawy, gr. 4. Prezydjum Rady Ministrów r/k 'specjalny, gr. 1. Prezydjum Rady Ministrów rik zwykły, gr. 1.

32 24 War57awa Prochorowska Manufaktura Zarz. Państw. A.. J-Iorcz, gr. 9. Propaganda Pożyczki Państwowej, gr. 1. Przemysł. Tow. Przetworów Tłuszczowych Saturnia" Sp. Akcyjna, gr. 7..,Puls" Sp. Akc.; gr. 4. Quebracho Tow. Akc., gr. 7. Raszewscy Bracia, -fabryka Wyrobów Cukierni czych, gr. 4. Redakcja Gazety Policji Państwowej, gr. 7. Redakcja Tygodnika Przemysł i Handel", gr. 2. Rajchman Abram, gr. 9. Referent Aprowizacji Obw. Sokoł. Węgrow., gr. 4. Reicher N.'i B., gr. 7. Rcjnerman Szilim, gr. 4. Rejs Moszek, gr. 7. Renolt Henryka, gr. 9. Rlk Administr. Wydz; Likwid. przy Minist. Aprowizacji, gr. 1. RfkDopłat Żywnościowych przy M. P.-r tt., gr. 1. Rlk Księgi Adresowej Przemysłu, Handlu -i Pfoansów, gr. 3. Rhode Paweł, ks. Biskup, gr. 7. Rieken Teodor, gr. 9. Robakowski Józef, gr. 4. Rogalski Edmund, gr. 4. Rosenbaum Pranciszek, gr. 9. Rosinkiewicz. Jerzy Dr., gr. 7.

33 Warszawa 25 Rotsztein Wolf; gr. 4. Rozin Lazar~ gr. 9. Różanykwiat Aleksander, gr. 4. Rubinlicht Ge~el, gr. 9. Rudniki" Fabr. Portland Cementu, gr. 9. Rudolf P. Oane, gr. 4. Rusałka" fabryka Cukrów i Czekolady, gr. 1. Rutkowski Mieczysław, Attache fin. w Lond gr. 9. Ruszkiewicz Hipolit, gr. 9. Rytwiany" Cukrownia, gr. 4. Rządowa Fabryka Wyrobów Tytuniowych, gr. 2. Rządowa Komisja Likwidacyjna do Spraw Płebi- scytowych w Warszawie, gr. 1. Saidman Maurycy, gr. 9. Sander Heiman, gr. 4. Sąd Apelacyjny Ziem Wschodnich, gr. 9. Sąd Okręgowy w Warszawie, gr. 1. Salamandra" Tow. Ubezpieczeń;, gr. 9. Scheibler K. i Groliman, Wspólna Admin. Zakł. Przemysł., gr, 4. Schonberg J. M gr. 4.. Scherer Samuel, gr. 4. Sekcja V :Eksploatacji Lasów M. P. i H gr. 1. Sekcja Marynarki - rfk Cementu, gr. 2. Sekcja V Ministerstwa Robót Publicznych, gr. 1. Sekcja VI Odbudowy Ministerstwa Robót Publicz- nych, gr. 1. Sekcja Osad. Żołnierskich Min. Spraw Wojskowych, gr. 2-

34 26 Warszawa Sekcja Więzienna Ministerstwa Sprawiedl., gr. 2. Sekcja Wojsk Łączności Dep. II M. S. W., gr. 3. Senkowski Tomasz, gr. 9. Sfinks" Biuro Kinematograficzne, gr. 4. Shafroth Will, gr. 9. Siemens" Tow. Akc. Pol. Zakładów Elektrot., gr. 4. Sikorski Włodzimierz, gr. 9. Sita i Światło, S. A., gr. 9. Simonow Hirsz, gr. 4. Silberstrom Józef, gr. 7. Skąpska Anna, gr. 9. Skarb Narodowy, gr. 1. Skonieczny Czesław, gr. 9. Smołowiec" Warszawska fabryka Tektur Dachowych, gr. 4. Smulski f gr. 4. Sojka Piszel, gr. 4. Sokołowski Józef, gr. 9. Sopoćko Eugenjusz, gr. 4. Spielrein Izaak, gr. 7. Spiess L. i Syn Warsz. Aks;. Tow. IJandlu Tow Aptecz., gr. 4. Sp: Akc. fab ryki Chemicznej Radocha", gr. 4. Sp. Akc. Przem. liandl. Sutkowski i Raszewski i Werner i Cyrański i S-ka, gr. 4. Spółka Akcyjna liancllu Ziemiopłodami, gr. 4.. Spółka Akcyjna Skupu i Sprzedaży Skór Surowych i Garbników, gr. 4. Stacja Zborna Oficerska, gr. 3.. Stal" Zrzeszenie Wytwórcze, gr. 4.

35 Warszawa 27 Stanrej S-ka Ąkc. Przemystowo-Elektrochn., gr. 8. Stąporków" Tow. Akc. Zakł. Górn. ttutnicz. i fabryk, gr. 9. Steckiewicz Olgierd, gr. 9. Stopnicki Izaak, gr. 9. Stowarzyszenie Spółdb-. Dep. II M. S. Wojsk., gr. 3. Stow. Spółdzielcze Prac. Min. Przem. i Handlu, gr. 9. Stradom" Częstochowskie. Zakłady Wyrobów Włóknistych, gr. 7. Strelan Leon, gr. 8. Strem" Akc. Tow. Zakł. Chem., gr. 4. Strzelce" ~ukrownia, gr. 4. Studziński Jan Patrycjusz, gr. 7. Sypniewski Stefan, gr. 9. Świeca Adolf Dom Handlowy, gr. 9. Świerczek Ks. Stanisław, gr. 4. Świeściakowski Tytus, gr. 9. Syndykat Przek. Banków Polskich, Sp. Akc gr. 6. Syndykat Rolniczy Warszawski, gr. 4. Szantyr Władysław, gr. 9. Szczeciński Gerszon, gr. 4. Szczeciński Stanisław, gr. 4. Szef Departamentu Spraw Morskich, gr. 4. Szeptycki Aleksander Hr., gr. 4. Szereszewski J. L. Towarzystwo fabryczne Tytu~ niowe, gr. 4. Szereszowski D. M. Dom Bankowy, gr. 5. Szlenkier J gr. 9. Szokalski f eliks, gr. 7.

36 28 Warszawa Szpiro Szmul, Izrael, gr. 4. Sztark Heljodor, gr. 4. Szyller Antoni, gr. 7. Szymonberg Ajzyk, gr. 7. Taras Zdzisław, gr. 9. The Wood Expott And Import C-0 L-td., gr. 4. Tkanina" S-ka Akcyjna, gr. 4. Towar" Warszawski Dom Handlowy, -gr. 4. Tow. Akc. fabr. Metal. Norblin, Buch i T. Werner, gr. 7. Tow. Akc. Przemysłu Cementowego Wiek", gr. 4. Towarzystwo Akcyjne Rosyjskiego Przemyslu że~ laznego, dawniej B. Hantke, gr. 7. Tow. Akc. Tomaszowskiej fabryki Sztucznego Jedwabiu, gr. 8. Tow. Akc. Widzewskiej Manuf. Bawełn., dawn. Heinzel i Kunitzer, gr. A. Tow. Akc. Zakładów Żyrardowskich Hille i Ditrich Zarz. Pań., gr. 9. Towarzystwo Aprowizacji Miast Polski i. Ziem Wschodnich, gr. 4. Towarzystwo Handlowe dla Zaopatr. Przemysłu - i Roln. Kosmopolis" sp. z ogr. odp., gr. 9. Tow. czuwania przy chorych Linas Hacedek", gr. 7. Tow. Handl.-Prżem. Lasmet", Sp. Ak gr. 7. Tow. Handl. Przemysłowy Technopol", gr. 7. Tow. Handl. Przem. Pacyfie" Sp. z ogr. odp gr. 4, Towarzystwo Polskiego Żałobnego Krzyża, g-r. 4.

37 Warszawa 29 Tow. Przemysłowo-Handlowo-Techniczne Lassota i S-ka, gr. 9. Tow: Przemysłowo-Handlowe Oxiński i S-ka, inżynierowie, sp. z. ogr. odp., gr. 7. Towarzystwo R.obót Inżynierskich, gr. 4. Tow. Starachowickich Zakładów Górniczych, Sp. Akc., gr. 8. Towarzystwo Zjedn. Fabryk Mydła Albin, Łaznowski i S-ka, gr. 4. Trąmpczyński Wojciech, gr. 9. Trifoliun:i" Związek Polskich Domów Handl., gr. 4. Trilling Oswald, gr. 7. Trzaskowski Hubert, gr. 9. Trzebinia" S~ka dla Przemysłu Naftowego, gr. 7. Turbina Biuro Techn. Handl., gr. 4. Ubezpieczenia Wzajemne Budowli od Ognia, gr. 2. Ubfał Lejzor, gr. 9. Ulrich C. Zakłady Ogrodnicze, gr~ 4. Umorzenie Polskiej Pożyczki Państw r gr. 1. Unja" Tow. Ubezpieczeń, gr. 9. Urbanowicz Bolesław,. gr. 4. Urząd Emigracyjny przy Min. Pracy i Opieki Społecznej, gr. 1. UrząQ Pożyczek Państwowych, gr. 1. Urząd Prokuratorski przy Sądzie Okręgowym, gr. 1.. Urząd Walki z Lichwą i Spekulacją, gr. 2. Urząd Zaopatrywania Pracowników Państw gr. 2.,_ ' V ogi Stanisł~w, gr. 4.

Pogotowie ratunkowe H I 100 SPIS ABONENTÓW. O kręgu. Krakowskiej Dyrekcji Po:z! i f elegrafcw. Według stanu z dni- 3t grurfa'a 9 Ł y (

Pogotowie ratunkowe H I 100 SPIS ABONENTÓW. O kręgu. Krakowskiej Dyrekcji Po:z! i f elegrafcw. Według stanu z dni- 3t grurfa'a 9 Ł y ( Sicz/, ogniowa teł. 49 Pogotowie ratunkowe H I 100 Informator kolejowy tei. 2108 6 6 8 6 0 lauothica V*IV JACKU, cucwtuuu - 1 9 2 9 m SPIS ABONENTÓW Państwowej Sieci Telefonicznej O kręgu Krakowskiej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Pod redakcją Ryszarda Patera

CZĘŚĆ I. Pod redakcją Ryszarda Patera CZĘŚĆ I Pod redakcją Ryszarda Patera 1 2 Spis treści części I: 1. Wstęp..4 2. Kalendarium......5 3. Historia Hajnówki....40 4. Ważne wydarzenia w 60-letniej historii Hajnówki...101 5. Dane demograficzno-geograficzne

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939)

Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939) Alina Krystyna Gromek Źródło: Studia i materiały lubelskie T. 6 (1972) Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939) Praca niniejsza zawiera alfabetyczne zestawienie lubelskich periodyków w języku polskim

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 15 marca 1947 r. BIAŁOSTOCKI. Nr. 3. T R E S G :

Białystok, dnia 15 marca 1947 r. BIAŁOSTOCKI. Nr. 3. T R E S G : Białystok, dnia 15 marca 1947 r. BIAŁOSTOCKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Nr. 3. T R E S G : DZIAŁ URZĘDO WY: Str. Poz. 18 Powołanie W ojewody Białostockiego Stefana Dybowskiego w skład Rządu Rzeczypospolitej powierzenie

Bardziej szczegółowo

Słownik H istoryczny Bankowości P olskiej. do 1939 ROKU FUNDACJA BANKOW A IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. W o jc ie c h M o raw sk i.

Słownik H istoryczny Bankowości P olskiej. do 1939 ROKU FUNDACJA BANKOW A IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. W o jc ie c h M o raw sk i. FUNDACJA BANKOW A IM. LEOPOLDA KRONENBERGA FUNDATOR ZAŁOŻYCIEL: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA W o jc ie c h M o raw sk i Słownik H istoryczny Bankowości P olskiej do 1939 ROKU Jj ^ I m U ZA SA W ARSZAW

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego

Bardziej szczegółowo

Bazy danych utworzone w archiwach (stan na 31.12.2007) Baza danych Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie BAZY AGAD - SPIS RAP - 1999 SPIS ZESPOŁÓW

Bazy danych utworzone w archiwach (stan na 31.12.2007) Baza danych Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie BAZY AGAD - SPIS RAP - 1999 SPIS ZESPOŁÓW Bazy danych utworzone w archiwach (stan na 31.12.2007) Baza danych Opis Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie BAZY AGAD - SPIS RAP - 1999 SPIS ZESPOŁÓW AGAD ARCHIWUM KORONNE WARSZAWSKIE - DZIAŁ "ROSYJSKIE"

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 12086 12115 Poz. w KRS 115501 116000 Warszawa, dnia 2 grudnia 2002 r. Nr 232(1564) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM TECHNIKI I PRZEMYŚLU

PRZEGLĄD CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM TECHNIKI I PRZEMYŚLU PRZEGLĄD TECHNICZNY CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM TECHNIKI I PRZEMYŚLU W Y D A W N I C T W A R O K S Z E Ś Ć D Z I E S I Ą T Y P I Ą T Y Redakcja rękopisów nie zwraca Biuro Redakcji I Administracji: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. -

Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. - Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. - Leszek Turowski Okres międzywojnia to wyjątkowy moment w historii polskiej kultury i sztuki. Polska po

Bardziej szczegółowo

BlłlIRU: UHł;OOWY RZECIYPOłPOł.łT1J PUml

BlłlIRU: UHł;OOWY RZECIYPOłPOł.łT1J PUml Numer podw6jny zł 15'. Oplata pocztowa uiszczona ryczahem. Nr 33 Łódź, 11 Kwietnia 1946 roku r~ol< XXIV 'o ITORPOLSKI BlłlIRU: UHł;OOWY RZECIYPOłPOł.łT1J PUml RedakcJa, Administracja 1 Ekspedycja: Lódź,

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18701. BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE

Bardziej szczegółowo

'" ~.. ~:~ ;:f ~~:;~;.: :~:~ ::.: ~." ::~~.~ ~.:~ t~ ~~: :~.. ~'~~);~~'-:~ ;~(;h '-T'~; : ~;:': )~ ~ 't. ;-;~;~

' ~.. ~:~ ;:f ~~:;~;.: :~:~ ::.: ~. ::~~.~ ~.:~ t~ ~~: :~.. ~'~~);~~'-:~ ;~(;h '-T'~; : ~;:': )~ ~ 't. ;-;~;~ '" ~.. ~:~ ;:f ~~:;~;.: :~:~ ::.: ~." ::~~.~ ~.:~ t~ ~~: :~.. ~'~~);~~'-:~ ;~(;h '-T'~; : ~;:': )~ ~ 't. ;-;~;~ NF\ SZKOŁ~ ' ~~ ~~ RZEMIOSŁ W KF\LISZU. KALENDARZ Ha rok ~.1907. WYDAWNICTWA ROK PIERWSZY.

Bardziej szczegółowo

Earnings before interests and taxes (EBIT) Profit before income tax Financial Costs Net profit (loss) Assets Current Assets Inventories

Earnings before interests and taxes (EBIT) Profit before income tax Financial Costs Net profit (loss) Assets Current Assets Inventories year krs Revenues Other Operating Revenues financial revenues Earnings before interests and taxes (EBIT) Profit before income tax Financial Costs Net profit (loss) Assets Current Assets Inventories short-term

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO?

JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO? JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO? Praca w ramach projektu Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM Dominika

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. DZIElIlI ORZt;DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSIIEJ ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ. (-) Bolesław Bierut 838.

MONITOR POLSKI. DZIElIlI ORZt;DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSIIEJ ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ. (-) Bolesław Bierut 838. ,Cena numeru - zł 30. Opłatapoczłowa nis'zczona r~czałt('nt. N_,_1_3_5 Warszawa, 8 listopada 1947 roku Rek X X V MONITOR POLSKI DZIElIlI ORZt;DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSIIEJ Redakcja l Administracja: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-917660-6-4 JASŁO KALENDARIUM. od 2001 do 2005 roku. Opracowała. Felicja Jałosińska

ISBN 978-83-917660-6-4 JASŁO KALENDARIUM. od 2001 do 2005 roku. Opracowała. Felicja Jałosińska ISBN 978-83-917660-6-4 JASŁO KALENDARIUM od 2001 do 2005 roku Opracowała Felicja Jałosińska WYDAWCA STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JASŁA i REGIONU JASIELSKIEGO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM URZĘDU MIASTA JASŁA JASŁO

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1 styczeń-marzec 2009 poz. 1-296 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja.

Bardziej szczegółowo

OIRP Bydgoszcz 24 września Kancelaria Radcy Prawnego ul. Kcyńska 45 pok.34 (budynek PUMAK) 12.00-17.00Szubin

OIRP Bydgoszcz 24 września Kancelaria Radcy Prawnego ul. Kcyńska 45 pok.34 (budynek PUMAK) 12.00-17.00Szubin Data Miejsce Ulica Godziny Miasto uwagi OIRP Białystok 22-26 września sąd rejonowy ul. Mickiewicza 10.00-15.00Białystok OIRP Białystok 22-26 września siedziba Izby ul. Przejazd 2a 14.30-18.00Białystok

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h

Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h B i b l i o g r a f i a p u b l i k a c j i d r n. m e d. K r z y s z t o f a B r o ż k a z a l a t a 1 9 6 5 2

Bardziej szczegółowo

ks. Jerzy Lech Kontkowski KORZENIE Wydawnictwo PLUS Monika Gillert

ks. Jerzy Lech Kontkowski KORZENIE Wydawnictwo PLUS Monika Gillert 122 ks. Jerzy Lech Kontkowski KORZENIE Wydawnictwo PLUS Monika Gillert This book is dedicated to Andrew Paul Katkowski Author 1 2 3 ks. Jerzy Lech Kontkowski Wydawnictwo PLUS Monika Gillert Kraków 2010

Bardziej szczegółowo

ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! http://rcin.org.pl

ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! http://rcin.org.pl ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! Rodacy! Zydostwo całego świata śle do Polski olbrzymie sumy pieniężne na rzecz prowadzonej przez miejscowe żydostwo wielkiej akcji wywrotowej. W porozumieniu

Bardziej szczegółowo

- Rok Współpracy Rozwojowej, ogłoszony przez Parlament Europejski

- Rok Współpracy Rozwojowej, ogłoszony przez Parlament Europejski ROK 2015 OGŁOSZONO - Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło, ogłoszony przez ONZ - Rok Współpracy Rozwojowej, ogłoszony przez Parlament Europejski - Rok Tadeusza Kantora

Bardziej szczegółowo

INDEKS HASEŁ KRZYśÓWEK

INDEKS HASEŁ KRZYśÓWEK W indeksie występują hasła ze wszystkich krzyŝówek, np. nazwisko z imieniem, pełna nazwa piosenki czy wiersza, itp. Dla kaŝdego hasła podany jest: rozdział w którym ono występuje wraz z objaśnieniem, umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo