2 POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ"

Transkrypt

1 SAMOZATRUDNIENIE Opracowała: Aleksandra Morawska IV Liceum Ogólnokształcące Im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie nauczyciel prowadzący: Ewa Banasiuk - Checińska

2 Potrzeba pracy- najogólniej rzecz biorąc- wynika ze związków, jakie zachodzą między człowiekiem, a środowiskiem naturalnym i koniecznością zaspokojenia jego różnorodnych potrzeb. Żeby żyć, człowiek musi konsumować, aby konsumować, człowiek musi produkować, czyli wydobywać i przekształcać dobra naturalne występujące w przyrodzie. Praca ludzka stała się świadoma i celową działalnością nakierowaną na wytwarzanie róźnorodnych dóbr lub świadczenie usług za pomocą określonych narzędzi pracy i przedmiotów pracy. W niniejszej pracy zechcę przedstawić krok po kroku powstawanie firmy, tym samym tworzenie nowych miejsc pracy w tym przypadku, w biurze turystycznym. 1. SAMOOCENA Zacznę od swojej samooceny- przedstawienia swoich mocnych i słabych stron, które mają znaczenie, jeśli chodzi o prowadzenie biura turystycznego. Jestem punktualna i obowiązkowa, więc nie będę miała problemów z dopilnowaniem wszelkiego rodzaju spraw. Cierpliwość, dokładność to kolejne cechy, które pozwolą mi na dopracowywanie szczegółów, jak również na "rozprawianie" się z misternymi pracami biurowymi. Szybko nawiązuje kontakty z ludźmi, toteż będę mogła lepiej poznać mój personel, który będzie otwarty na innych. Solidność i samodzielność sprawią, iż biuro będzie prosperowało jak należy. Uważam, iż moja przedsiębiorczość, pracowitość i zaradność doprowadzą moje biuro do sukcesu. Dzięki pomysłowości i sumienności będę mogła dostarczać pracownikom nowych pomysłów na promocje i reklamę, które są niezwykle ważne w początkowych stadiach działania firmy. Jestem nieufna wobec ludzi, dlatego będę bacznie przyglądała się pracy personelu, postaram się, aby działał on na najwyższym poziomie. Moja nadobowiązkowość, z którą borykam się od dzieciństwa może być pewnym problemem, jednakże dobro firmy stawiam ponad dobro własne. I ta punktualność, mam nadzieje, że nie przeszkodzi w prosperowaniu biura.

3 2 POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Działalność gospodarcza to wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno-prawna umożliwiająca zespolenie podmiotów uczestniczących w procesie gospodarczym (właścicieli, zarządzających i pracowników) oraz materialnych czynników produkcji (środki i przedmioty pracy). Prowadzona jest najczęściej w postaci przedsiębiorstwa (obok zakładów budżetowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych itp.), w którym dokonuje się wytworzenie produktów lub świadczenie usług w celach zasadniczo zarobkowych. Według mnie działalnością gospodarczą, która może dać mi zatrudnienie jest biuro turystyczne. W obecnych czasach wielu ludzi pasjonuje się podróżami. Są oni żądni przygód, toteż będą mogli ich zaznać wyruszając w drogę z moim biurem. Chciałabym zapewnić klientom jak najlepsze warunki podróży, wspaniały pobyt i przygody. Nie będzie to zwykłe biuro, które proponuje jedynie wycieczki poznawcze, postaram się, aby każdy miał zaspokojone swoje potrzeby. Chociażby gdy będzie chciał wspinać się po górach czy też zapoznać się z profesjonalną jazda na łyżworolkach będzie miał ku temu sposobność. Biuro to zaoferuje jedne z najniższych cen na rynku, gdyż będzie współpracowało z zaprzyjaźnionymi przewoźnikami autokarowymi. Dzięki moim rodzicom, którzy prowadzili już takowe biuro, będę wiedziała jak poradzić sobie na rynku i jak przyciągnąć klienta, jak również w jaki sposób zaspokoić jego potrzeby. 3. ANALIZA MIKRO- i MAKROEKONOMICZNYCH UWARUNKOWAŃ REALIZACJI POMYSŁU Mikroekonomia to analiza podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na różnych rynkach gospodarczych. Bada decyzje alokacyjne podejmowane przez indywidualne podmioty gospodarcze. Decyzje indywidualne, działania poszczególnych producentów i konsumentów łączą się ze sobą wyznaczając reakcje grupowe. Działania indywidualne nie zawsze są zgodne ze sobą, często są one sprzeczne i prowadza do konfliktów. Głównym elementem mikroekonomii jest analiza marginalna, czyli posługiwanie się kategoriami marginalnymi. Zdaję sobie sprawę, że wprowadzenie biura w cały mechanizm działania będzie niezwykle trudne. Rynek jest forma więzi

4 ekonomicznej między producentami i konsumentami. Za jego pośrednictwem dokonuje się koordynacji działań osób i przedsiębiorstw dążących do osiągnięcia największych korzyści. Samodzielni producenci, tacy jak ja codziennie rozstrzygają o tym: co, jak i dla kogo produkować, kierując się zasadą maksymalizacji zysku. Będę musiała rozpatrywać wszelkie możliwości, chociażby decydując na jakiej turystyce skupię się w określonym czasie. W naszym kraju jest dosyć duży popyt na wycieczki, szczególnie te krajowe. Ludzie lubią podróżować, gdyż są świadomi piękna naszego kraju. Myślę, że moje biuro będzie mogło zaoferować jak najlepsze dobra, aby konsumenci byli zadowoleni. Będziemy starali się ze wszystkich sił zapewnić klientom tego czego oczekują. Jak wiemy społeczeństwo polskie ubożeje. Nie stać nas na podróże dookoła świata czy też do Australii. Nie oznacza to, że musimy biernie spędzać wolny czas. Nasze biuro powstało po to, aby zapewnić wypoczynek wszystkim Polakom, bez względu na wiek i status majątkowy. Każdy klient znajdzie coś dla siebie. To właśnie wyróżnia nas wśród innych biur. Nasi koledzy mają jedynie oferty dla bogatszej części społeczeństwa, proponując wycieczki zagraniczne o wysokich cenach.. A w myśl polskiego przysłowia: "Cudze chwalicie, swego nie znacie" Polacy od jakiegoś czasu wolą spędzać czas w obrębie granic naszego kraju. Uważamy, iż konsumentów naszych dóbr będzie wielu. Szczególnie w okresie wakacyjnym, czy też okresie długich weekendów. Zaproponujemy im ceny a 50% rabatem. Na początku działania biura będzie nam zależało na promocji i dobrej opinii, jak również rozgłosie. Myślimy, iż takowy rabat przyczyni się do częściowego sukcesu. Makroekonomia to dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości. Bada wzajemne zależności pomiędzy agregatowymi wielkościami ekonomicznymi i czynniki wpływające na ich kształtowanie się. Stosuje analizę uproszczoną. Przykładowymi pojęciami z zakresu makroekonomii są PKB (wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w gosp. w danym okresie), inflacja, stopa bezrobocia. Makro bada, jakie współzależności występujące w gosp. prowadzą do powyższych zjawisk i czy polityka państwa jest w stanie je zmienić. Jedna z głównych płaszczyzn zainteresowań makroekonomii jest problematyka inflacji. Inflacja to proces wzrostu poziomu cen, powodujący niekontrolowane i nieakceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego. We współczesnej gospodarce światowej występuje ona powszechnie, choć z różnym nasileniem w poszczególnych krajach. Stopień nasilenia inflacji określa stopa inflacji, wyrażając w procentach wzrost

5 poziomu cen w okresie badanym w stosunku do okresu przyjętego przez ustawę. Jak wiemy inflacja w naszym kraju jest korzystna, toteż nasze biuro miałoby dobry start. Początkowo procesy inflacyjne występowały tylko w okresach ożywienia koniunktury gospodarczej. Współcześnie towarzysza one każdej fazie cyklu gospodarczego. Myślę, że nie stanowiłaby ona dla nas żadnego problemu. Kolejna płaszczyzną zainteresowań makroekonomii jest problematyka zatrudnienia i bezrobocia. Bezrobocie to zjawisko gospodarcze polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących jej nie znajduje zatrudnienia. Jego miara jest stopa bezrobocia, będącą relacja liczby zarejestrowanych bezrobotnych do zasobu siły roboczej lub do liczby ludności w wieku produkcyjnym (16-65 lat mężczyźni i lat kobiety). Przyczyn bezrobocia jest wiele. Neoklasyczni ekonomiści przyczynę bezrobocia upatrują w gwarantowaniu przez państwo płacy minimalnej n dość wysokim poziomie, a także w wymuszaniu wysokiego wzrostu płac przez związki zawodowe. Powoduje to, że przedsiębiorcom nie opłaci się zatrudniać pracowników, gdyż koszty ich zatrudnienia są wysokie, zaś ich wydajność pracy niska. Gdyby pracownicy zgodzili się pracować za znacznie niższą płacę, wówczas byliby zatrudnieni. Skro nie chcą pracować za niższą płacę, oznacza to, że są bezrobotnymi z własnego wyboru. Jest to bezrobocie dobrowolne, a inne to chociażby bezrobocie frykcyjne, obejmujące osoby czasowo bezrobotne z powodu zmiany miejsca pracy lub kwalifikacji, - bezrobocie strukturalne, związane z ograniczeniem produkcji lub zanikaniem pewnych dziedzin działalności gospodarczej, w związku z czym powstaje nadmiar pracowników reprezentujących określone zawody, - bezrobocie technologiczne, związane z wprowadzaniem postępu technicznego, zastępowaniem pracy ludzi pracę maszyn i urządzeń, - bezrobocie klasyczne, pojawiające się, gdy w wyniku działalności związków zawodowych lub ustawodawstwa pracy poziom płac jest wyższy od poziomu równowagi (pracodawcy zmniejszają wówczas popyt na prace). Nasze biuro da pracę pewnej grupie osób, wiec tym samym przyczyni się do przeciwdziałania temu zjawisku, bo przecież żadne maszyny nie są w stanie zastąpić człowieka. Inną płaszczyzną jest makroekonomiczna polityka państwa. Podstawowym celem polityki państwa jest zwiększenie efektywności ekonomicznej systemu rynkowego, obniżanego przez okresowe recesje, jak również przez inne przyczyny np. niesprawne działanie rynków w wyniku istnienia monopolu oraz istnienia w coraz większym zakresie zewnętrznych społecznie korzyści i kosztów (np. zanieczyszczenie środowiska). Aby ustrzec się zagrożeń wynikających z niedoskonałości rynku państwu przypisuje się odpowiednie funkcje korygujące rynek. Alokacyjna funkcja państwa polega na

6 podejmowaniu działań sprzyjających optymalnej alokacji zasobów gospodarczych. Funkcja ta obejmuje działania państwa, których celem jest stworzenie przesłanek i warunków rozwoju gospodarczego przez rozbudowę infrastruktury ekonomicznej i społecznej, politykę strukturalną oraz politykę prewencyjna w zakresie ochrony środowiska. Dominacja własności prywatnej, a także rynkowego mechanizmu regulowania procesów gospodarczych to główne filary gospodarki rynkowej i podstawowe warunki efektywnego gospodarowania. Zasadniczym działaniem państwa w gospodarce jest wiec rozszerzanie prywatnej przedsiębiorczości i rynku. Własność prywatna nastawiona na maksymalizacje korzyści pozwala na najlepsze wykorzystanie zasobów będących w ich dyspozycji. W pewnych przypadkach jednak interes jednostki, zwłaszcza krótkookresowy może być wyraźnie sprzeczny z interesem szerszej społeczności lub całego społeczeństwa. Dlatego tez w niektórych sytuacjach i obszarach życia istnieje problem wyboru adekwatnych form własności oraz przypisania konkretnych uprawnień posiadaczom poszczególnych obiektów. Nasze biuro będzie własnością prywatną, toteż przyczyni się do regulowania procesów gospodarczych, które obecnie w naszym kraju nie są najlepsze. 4. BIZNES PLAN PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA I Opis przedsięwzięcia 1. PODSTAWOWE CELE Głównym celem biura turystycznego jest udzielanie wartościowych usług i zaspokajanie przyszłych nabywców w zakresie podróżowania. Chcemy aby Nasza oferta była skierowana do ludzi na każdej płaszczyźnie wiekowej. Będą to zarówno ludzie młodzi jak i tzw. Bussines class. Najwyższa jakość i szeroki asortyment naszych ofert będzie stanowił o renomie naszej działalności. Niskie ceny naszych IMPREZ skuszą niejednego potencjalnego konsumenta.

7 Będziemy dążyć do tego aby w przyszłości posiadać własne pensjonaty hotele itp., pragniemy zwiększyć swoje dochody przynajmniej o 15% rocznie oraz uzyskać potencjalny rynek swoją stałą agresywną strategią sprzedaży produktu wspomaganą wysoko jakościowymi usługami oraz z różnych form wspomagania sprzedaży np. reklama. W. w. warunki stanowią o konkurencyjności naszej spółki, co w przyszłości może zaowocować poprzez zaistnienie na europejskim rynku. 2. MOŻLIWOŚCI I SZANSE RYNKOWE Nasza oferta jest skierowana do całego społeczeństwa, zarówno zamożnego jak i ubogiego, co daje nam większe możliwości realizacji imprez. Wycieczki są w różnych cenach w zależności od sytuacji materialnej klienta. W odróżnieniu do innych spółek turystycznych prowadzimy szczegółowe i częste badania marketingowe i rozmowy z klientami (na temat wycieczek i ich upodobań). Jako początkująca filia Nasi klienci mogą liczyć na wysoką jakość imprez, niskie ceny oraz promocje. 3.PODSTAWOWE ZAGROŻENIA Największym dla Nas konkurentem są jedynie zagraniczne firmy. Konkurencja w branży turystycznej jest coraz większa. Wraz ze wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa, krajowy rynek staje się bardziej atrakcyjny dla renomowanych zagranicznych producentów. Dysponują oni dużym zapleczem produkcyjnym oraz nieporównywalnie większymi od krajowych przedsiębiorstw środkami finansowymi przeznaczonymi na promocje i reklamę wyrobów. Firmy te jednak plasują swoje wyroby w segmencie średnich i wysokich cen. W Polsce nie mamy jako tako konkurencji, gdyż będziemy firmą, która zaproponuje klientom dobre wycieczki po dosyć niskich cenach, biorąc oczywiście pod uwagę inne biura. II Profil przedsiębiorstwa 1.INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE -.NAZWA, SIEDZIBA, STATUS, BANK

8 Nazwa: JAGMOR Siedziba: ul. Turystyczna 20/ Kraków (główne biuro) II ul Słoneczna Kraków III ul. Leśna 27b Zmysłowice status prawny: spółka jawna bank nr konta: Bank PEKAO S.A. I Oddział w Radomsku ul. Krakowska 65 nr konta Nr identyfikacyjny podatnika podatku VAT PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Przedmiot: biuro podróży Wkład: naszą działalność rozpoczynamy z własnym kapitałem uzyskanym z rodzinnych oszczędności, które pokryją nasze finansowe zapotrzebowanie na początku naszej działalności.

9 - UDZIALOWCY Imię i nazwisko udziałowca/ Liczba akcji / Liczba głosów przypadająca na akcje Aleksandra Morawska % Katarzyna Michnik % Paweł Pietras % - ZARZĄD I PRACOWNICY Zarząd: Funkcja / Imię i Nazwisko Dyrektor naczelny- Aleksandra Morawska Dyrektor do s/p sprzedaży i marketingu - Katarzyna Michnik Dyrektor finansowy - Paweł Pietras Prezes Zarządu przy współpracy z Dyrektorem ds. Sprzedaży i Dyrektorem ds. Marketingu, Dyrektorem ds. Ekonomiczno - Finansowych kieruje praca Spółki oraz pracami podległych bezpośrednio komórek organizacyjnych. Komórki organizacyjne pionu Prezesa Zarządu stanowią: * Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania * Sekretariat Zarządu * Dział Organizacji i Zarządzania Jakością * Dział Kontroli Jakości * Dział Kadr i Plac * Zespól Radców Prawnych * Zespól Kontroli Wewnętrznej * Samodzielny Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciw Pożarowej Wymienione komórki pionu Prezesa Zarządu koncentrują się na zarządzaniu zarówno w sferze badawczej jak i sterowaniu zasobami personalnymi spółki. Pion Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu - jego głównym zadaniem jest kreacja nowych produktów oraz efektywna sprzedaż towarów. W skład tego pionu wchodzą: * Dział Sprzedaży

10 * Dział Sil Sprzedaży * Sklep Firmowy w Krakowie * Sklep Firmowy w Dobczycach * Dział Kreacji Marketingu * Zespól ds. Windykacji Należności Pion Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych - Główny Księgowy zajmuje się obsługą finansowo - księgowa oraz kontrola poprawności przepływów materiałów pieniężnych. Komórki organizacyjne tego pionu stanowią: * Dział Księgowości * Dział Finansowy * Zespól Analiz Ekonomicznych * Dział Informatyki Pion Dyrektora ds. Produkcji - w pionie tym znajdują się komórki organizacyjne związane z produkcja oraz zaopatrzeniem w surowce i materiały. W jego skład wchodzą: * Dział Szefa Produkcji * Dział Zaopatrzenia * Dział Administracyjny * Dział Transportu Pracownicy: Wymagania wobec pracowników: - minimum średnie wykształcenie z matura, - znajomość przynajmniej jednego języka obcego, - prawo jazdy kategorii B, - znajomość podstaw komputera, - solidność, odpowiedzialność, samodzielność, - pozytywne podejście do pracy.

11 Zadania dla pracowników: 1. Pracownik administracji: - rachunkowość i zarządzanie informacjami, - sprawy bankowe, - wyliczanie i płacenie podatków. 2. Sprzedawca: - kontakt z nabywca, - planowanie i wyliczanie kosztów związanych z oferowana wycieczka, - kalkulacja nakładów i cen, - zagwarantowanie dostarczenia zamówień, - zapewnienie wysokiej jakości usług. III Analiza marketingowa 1. ANALIZA KONKURENCJI - BADANIA RYNKU na przewidywane lokalizacje agencji turystycznych Potrzeba klientów - w dzisiejszych czasach badania ruchu turystycznego ukazują nam zmiany w podróżowaniu rodzimych klientów. Indeks rozwoju wskazuje, ze od roku 1995 zatrzymał się wzrost zainteresowania klientów urlopem za granica, natomiast z drugiej strony trochę wzrosło zainteresowanie urlopem krajowym. Badania pokazują, ze trend wzrostu zainteresowania krajowa turystyka będzie kontynuowany. Powody: brak językowej bariery, krajowe środowisko, ponowne zainteresowanie się własnym krajem (turystyka, góry, morze ). Nasze biuro turystyczne chce swoim przyszłym klientom zaoferować interesujące wycieczki po Polsce.

12 2.ANALIZA RYNKU ZBYTU - POTENCJALNI KLIENCI I ICH POTRZEBY Usługi naszej firmy są tak zróżnicowane by odpowiadały wszystkim naszym klientom. W naszej ofercie mamy wycieczki przeznaczone dla rodzin z dziećmi oraz miłośników gór i morza. Nie zapomnieliśmy także o przedsiębiorcach, dla nich tez mamy odpowiednie wycieczki. Dla każdego segmentu rynku mamy odpowiedni produkt. Nasze usługi chcemy proponować w takiej postaci by klient był z nich jak najbardziej zadowolony. Zapewniamy to poprzez wysoko wykwalifikowana kadrę pracowniczą, odpowiednie standardowo ośrodki wypoczynkowe oraz wszelkie informacje odnośnie naszych produktów. Nasza firma pod uwagę bierze głównie jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo naszych klientów. Te czynniki są najważniejsze dla naszej firmy. Tego oczekują od nas nasi klienci. - CZYNNIKI WPLYWAJACE NA ROZWÓJ RYNKU W ciągu ostatnich lat polski rynek kosmetyków uległ znacznym przekształceniom. Do roku 1990 rynek turystyczny charakteryzował się stałą wielkością produkcji, a na rynku obecne były prawie wyłącznie przedsiębiorstwa państwowe. Od 1993 roku wraz z postępującymi reformami gospodarczymi, wzrostem koniunktury i dochodów realnych ludności widoczny jest skokowy wzrost przemysłu turystycznego. Branża turystyczna stała się jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiego przemysłu. Obecnie tempo wzrostu produkcji w turystycznej należy do najwyższych w kraju. Na tak szybki rozwój branży turystycznej wpłynęły min.: proces prywatyzacji największych przedsiębiorstw i idące za nim zmiany strukturalne poprawa jakości oferowanych produktów zaangażowanie kapitału zagranicznego zmiany ekonomiczne w kraju i wzrost popytu

13 3. ANALIZA RYNKU GWARANTOWANYCH USLUG - TRANSPORT Transport autokarowy zabezpiecza się i zamawia u tych dostawców autokarowych, którzy posiadają odpowiednie samochody w dobrym technicznym stanie oraz z odpowiednim wyposażeniem. - KWATERY Wynajęcie kwater zabezpieczy biuro turystyczne dla indywidualnych potrzeb lub tez dla grupowych wycieczek. W zamówieniach firma przedstawia limit cenowy oraz wymagany komfort oferowanych usług (ilość lóżek, przybliżony czas przyjazdu klientów, wyposażenie pokoju, dzień i godzinę przybycia do hotelu, liczbę osób oraz ilość wykorzystanych nocy). - DODATKOWE USŁUGI Biuro turystyczne oferuje również następujące usługi: - bilety na wyciągi i orczyki - bilety wejściowe na różne sportowe imprezy, kongresy, sympozja oraz wystawy - dostarczanie bilety lotnicze - ubezpieczenie - sprzedaż czasopism - sauna - basen - siłownia - solarium - itp.

14 4. PLAN MARKETINGOWY - SPOSOBY DYSTRYUCJI Przygotowanie tras wycieczkowych: Przed przygotowaniem trasy wycieczek musimy w pierwszej kolejności brać pod uwagę komunikacyjne oraz mieszkaniowe usługi. Następnie układamy obszerny plan wycieczki, i to uwzględniając jej długości. Istnieje potrzeba by dowiedzieć się gdzie nasi klienci chcą spędzić czas i według tego układamy plan wycieczek. Nie można zapomnieć o odpoczynku uczestników naszych wycieczek, to trzeba również wziąć pod uwagę w ramach czasu wycieczki. Średnia prędkość poruszania się na wycieczkach kształtuje się dla samochodów 60 kilometrów na godzinę. Dla innych środków transportu czas ten ulega odpowiedniej zmianie. Przy wycieczkach autokarowych kilkudniowych ilość pokonanej trasy powinna mieścić się w granicach kilometrów. Rodzaje wycieczek: - Standardowe wycieczki - to znaczy wcześniej przygotowane wycieczki o określonych terminach wyjazdu Zazwyczaj zawierają następujące usługi: (transport, przewodnik, zakwaterowanie, posiłki, pozostałe usługi (bilety wejściowe na wszelkiego rodzaju imprezy, ubezpieczenie). - Forfaitingowe wycieczki: (Dokonywane są na zamówienie klienta, to znaczy według ich własnych programów i ich życzeń). - Szkolne wycieczki (zielone szkoły) - Tematyczne wycieczki.

15 - STRATEGIA REKLAMOWA Przygotowana strategia rozwoju firmy zakłada pełną koordynację działań związanych z wprowadzaniem nowych i rozwojem dotychczas oferowanych wyrobów, rozbudową siecią dystrybucji, a szeroką akcją promocyjno - reklamową. Kampania reklamowa zakłada promocje poszczególnych imprez, będzie ona wykorzystywała większość dostępnych mediów min.: - telewizje; - radio; - prasę; - działania public relations; - internet; - ulotki; - za pośrednictwem zadowolonych klientów Dzięki reklamie Spółka zamierz osiągnąć wzrost sprzedaży oraz popularyzację i utrwalenie wizerunku produktu. - STRATEGIA CENOWA Model zachęcania sprzedawców : - ich stopa życiowa realnie musi się podnosić o 5% rocznie - stwarzanie młodego, prężnego kolektywu w przyjemnym środowisku i stwarzanie im przyjaznej atmosfery - ulgi udzielane pracownikom biura turystycznego, którzy wybiorą sobie wycieczkę z naszej oferty - promocje - rabaty - chcemy utrzymać stabilne ceny przy zachowaniu i zwiększaniu jakości oferowanych usług

16 IV.Plan organizacji 1 PROCESY MODERNIZACYJNE - PLAN REMONTÓW I DZIALAN PRODUKCYJNYCH 1) Założenie działalności gospodarczej; 2) Nabycie lokalu; 3) Wynajem firmy modernizacyjnej; 4) Nabycie materiałów remontowych; 5) Remont lokalu; 6) Zakup mebli i akcesoriów; 7) Urządzenie lokalu; 8) Założenie kas fiskalnych, komputerów i zabezpieczeń; 9) Wizyty dyrektora głównego w miastach, w których zamierzone jest podpisanie współdziałalności; 10) Wybór przez dyrektorów hoteli oraz dostawców; 11) Podpisywanie umów z dostawcami; 12) Podpisywanie umów z dyrektorami hoteli,pensjonatów; 13) Nabycie personelu; 14) Wprowadzenie personelu; 15) Wielkie otwarcie; - KOSZTY PRODUKCJI Remont: - wynajem firmy budowlano- remontowej (firma znajomego- niższa cena o 50%) zł - materiał: - farby 180 l 10 l/64 zł zł - flizy (dostajemy od zaprzyjaźnionej firmy) - fuga 6 kg 1 kg/46 zł276 zł - klej 10 kg 1 kg/32 zł320 zł - piasek 5 kg 1 kg/20 zł

17 - okna OKNO-PLAST 2 szt zł - okna wystawowe 2 szt zł - drzwi Gerda 1 szt zł - artykuły wykończeniowe zł Wnętrze: - kasy fiskalne 3 szt. 1szt/2,000 zł zł - lampy 16 szt. 1szt/300 zł zł - lampy stojące 2 szt. 1szt/450 zł 900 zł - meble 3 szt. 1szt/8.000 zł zł - fotele skórzane 8 szt. 1szt/4.284 zł zł - sofa skórzana 2 szt. 1szt/6.235 zł zł - markizy 2 szt. 1szt/642 zł zł - markizy duże 2 szt. 1szt/1.200 zł zł - obrazy 9 szt. 1szt/499 zł zł - biurko 8 szt. 1szt/1.169 zł zł - krzesła 12 szt. 1szt/222 zł zł - komputer 6 szt. 1szt/5.999 zł zł - telefon 6 szt. 1szt/592 zł zł - stolik 4 szt. 1szt/398 zł zł - drukarka 4 szt. 1szt/627 zł zł - kalkulator 4 szt. 1szt/52 zł 208 zł - plansza reklamowa 1szt/1.200 zł zł Reklama: - bilbordy 15 szt. 1szt/miesiąc/800 zł zł - foldery 1000 szt. 1szt/9 zł zł - strona w internecie 1rok/1.200 zł zł - info- linia wynajem numeru 600 zł abonament miesięczny 232 zł Kwota końcowa: zł

18 V Ryzyko 1. ANALIZA S.W.O.T Na podstawie przeprowadzonych badań została określona lista mocnych i słabych stron Spółki oraz szans i zagrożeń w otoczeniu firmy, będąca podstawą do poznania charakterystycznych cech nazwa, jej możliwości rozwoju oraz pozycji w stosunku do konkurencji w sektorze. MOCNE STRONY / SŁABE STRONY Bardzo dobrze znana, kojarzona i akceptowana przez klientów marka firmy Wysoka jakość imprez Zróżnicowana oferta imprez Imprezy dostosowane do ciągłych zmian w preferencjach klientów Rozwinięta sieć sklepów firmowych i patronackich Posiadana renoma i kontakty zagraniczne Dobre kontakty z dostawcami krajowymi i zagranicznymi Wyposażenie hali w nowoczesne maszyny i urządzenia Wysokie kwalifikacje pracowników i wysokie umiejętności zawodowe pracowników Wysoko rozwinięte systemy informatyczne Stała generacja zysku Wysoki poziom kapitału własnego Dobre wskaźniki w gospodarce krajowej Niedostateczny przepływ informacji dotyczących aktualnych potrzeb klienta Nierównomierne rozmieszczenie sieci dystrybucji Brak jednolitej strategii w zakresie ekspozycji produktów i jednolitego wystroju sklepów firmowych Brak kompleksowej oferty dla poszczególnych segmentów rynku Organizacja produkcji i wydajność pracy odbiegająca od rozwiązań stosowanych w efektywnie funkcjonujących firmach zagranicznych SZANSE / ZAGROŻENIA Wzrost zamożności części społeczeństwa, która preferuje wysokiej jakości imprezy; Zmiana modelu konsumpcji klasy średniej - wzrost zapotrzebowania na imprezy wysokiej jakości; Utrzymywanie się pozytywnego wizerunku Spółki na rynku, która postrzegana jest jako:- Godny zaufania partner handlowy i finansowy- Atrakcyjny pracodawca- Firma przyjaźnie nastawiona do otoczenia Doświadczenie firmy doceniane przez klientów Duża grupa lojalnych klientów Ubożenie niższego segmentu klientów - potencjalnych nabywców imprez Rosnąca liczba poważnych, aktywnie działających konkurentów, którzy adresują swą ofertę do tych samych grup odbiorców co Zan Michel Aprecjacja złotówki ( spadek realnej wartości złotówki ) Coraz bardziej atrakcyjna oferta firm konkurencyjnych, postrzegana przez klientów i detalistów jako szeroka i ogólnie dostępna

19 Niż demograficzny 5. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Harmonogram realizacji przedsięwzięcia jest niezwykle czasochłonny, dlatego też możemy zająć się nim długo przed planowaniem prac remontowych i innych w biurze. Gdy chcemy otworzyć własną firmę zapisujemy na otrzymanym formularzu lub nawet kartce papieru imię i nazwisko, swój adres, adres ( siedzibę ) firmy, co i od kiedy chcesz robić. My zaproponowaliśmy również swojego pełnomocnika. Wpisaliśmy także nazwę, jaką nadaliśmy firmie, a także nazwę skróconą. Zgłoszenie złożymy w miejscowym urzędzie miejskim. Po 14 dniach otrzymamy potwierdzenie zgłoszenia do ewidencji naszej firmy. Z potwierdzeniem w ręku zgłosimy się w miejscowym oddziale wojewódźkiego urzędu statystycznego. Nasza firma otrzyma tam REGON. Następnie założymy konto bankowe. Wybierzemy bank solidny i cieszący się długoletnia historią. W ciągu kilku dni zgłosimy się do Urzędu Skarbowego. Zostawimy tam zawiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej w dniu wymienionym w potwierdzeniu zgłoszenia, określając jednocześnie wybrany rodzaj opodatkowania podatkiem dochodowym. W zawiadomieniu podamy numer konta, który jest kontem podstawowym, a także wszystkie konta dodatkowe w tym samym lub innych bankach. W ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności powiadomimy Państwowy Inspektorat Pracy o miejscu i zakresie prowadzonej działalności, liczbie zatrudnionych oraz środkach jakie zastosujemy, by spełnić wymagania bezpieczeństwa i higieny w naszym biurze. Podatek dochodowy będziemy opłacać w Urzędzie Skarbowym, zaś w najbliższym czasie zostanie nam nadany NIP. Za faktyczny termin rozpoczęcia działalności przyjmuje się datę uzyskania pierwszego przychodu, a więc datę pierwszej sprzedaży, w naszym przypadku pierwszej odbytej podróży. Kilkanaście dziedzin wymaga uzyskania koncesji, więc zanim otworzymy nasze biuro, będziemy musieli je uzyskać. Takiego zezwolenia wymagało będzie przenoszenie zapisu dźwięku lub dźwięku i obrazu, które będą niezbędne w naszym biurze, będziemy musieli również zdobyć zezwolenie na działalność turystyczną. Zdaję sobie sprawę, że założenie biura podróży czy jakiejkolwiek firmy jest czasochłonne, wymaga wielu wyrzeczeń jak również środków finansowych, jednakże dzięki moim cechom charakteru osiągnę cel. Będę się starała, aby jego działanie przynosiło radość i odpoczynek wszystkim klientom, mam nadzieję, że to osiągnę.

20 LITERATURA Czasopismo Trend numer 14/98 rozdział C podróżowanie; Ph. Kotler Marketing, Warszawa 1996; Jak opracować BUISNESS PLAN; Maciej S. Mulak, M.B.A.; Ekonomia dla licealistów; Mieczysław Nasiłowski ; Wydawnictwo KEY TEXT ; Wa-wa 1996 ; ABC small buisness' u; Włodzimierz J.Markowski; Wydawnictwo MARCUS s.c.; 1998 AUTOR: Aleksandra Morawska kl. IIC IV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie im. Stefanii Sempołowskiej ul. Szkolna LUBLIN tel. (081)

Biznes plan - Biuro Turystyczne "Chicago"

Biznes plan - Biuro Turystyczne Chicago Biznes plan - Biuro Turystyczne "Chicago" Autor: http://list.ovh.org/biznes.html 22.11.2007. Portal finansowy IPO.pl Przedstawiamy przykładowy biznes plan - tym razem zakładamy Biuro Turystyczne "Chicago".

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Miejscowość Ruda Śląska 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Firma PASJONACI SMAKÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax (71) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl; www.pupstrzelin.pl infolinia dla klientów urzędu pracy tel. 19524 BIZNES PLAN Konkurs

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

ABC BIZNESU. Jak założyć agencję turystyczną

ABC BIZNESU. Jak założyć agencję turystyczną ABC BIZNESU Jak założyć agencję turystyczną ABC BIZNESU Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci agencji turystycznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na Najlepszy Biznes Plan FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN Imię Nazwisko PESEL Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia

Podstawowe zagadnienia Podstawowe zagadnienia Każda społeczność staje przed koniecznością rozwiązania trzech podstawowych problemw codziennej egzystencji: - jakie dobra i usługi - co wytwarzać - dla kogo je wytwarzać Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki). Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ Warownia 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjnej Warownia. Biznes plan ma słuŝy określeniu opłacalności zakładu. Zakład będzie

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Państwem

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ I ILOŚC SPOTKAŃ:

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ I ILOŚC SPOTKAŃ: SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Spotkania w ramach SKP mają na celu przygotować ucznia do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, pobudzić w nim ducha przedsiębiorczości, kształcić postawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . (imię i nazwisko bezrobotnego/wnioskodawcy) KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Krótki opis działalności Projekt opracowany przez Doradców Zawodowych PUP w Jarosławiu na wyłączny

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 I. Zadania i czynności... 4. Gdzie najczęściej pracuje się w tym zawodzie?... 4. Co robi się w tym zawodzie?... 4

Wstęp... 3 I. Zadania i czynności... 4. Gdzie najczęściej pracuje się w tym zawodzie?... 4. Co robi się w tym zawodzie?... 4 MINI TECZKA Informacja o zawodzie ASYSTENT EKONOMICZNY Kllassyffiikacjjii Zawodów ii Specjjallnośścii 341902 TECHNIK EKONOMISTA Kllassyffiikacjjii Szkollniicttwa Zawodowego 341[[02]] Spis treści: Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ABC BIZNESU. Jak założyć sklep. komputerowy

ABC BIZNESU. Jak założyć sklep. komputerowy ABC BIZNESU Jak założyć sklep komputerowy ABC BIZNESU Jak założyć sklep komputerowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu komputerowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy...

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy... Załącznik nr 3 Biznesplan W ramach Projektu: Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego, realizowanego przez Województwo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

2. Zakładanie własnej firmy

2. Zakładanie własnej firmy 1. 2. Zakładanie własnej firmy Uczeń zna: a. 1. Cele lekcji pojęcie biznesplanu, i. a) Wiadomości procedurę zakładania firmy, Uczeń potrafi: ii. b) Umiejętności przeprowadzić analizę SWOT, zastosować procedurę

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Z A R Z Ą D U STALPRODUKT S.A

R E G U L A M I N Z A R Z Ą D U STALPRODUKT S.A Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. Nr 67/V/2004 z dnia 29.12.2004 R E G U L A M I N Z A R Z Ą D U STALPRODUKT S.A I. Skład Zarządu 1 Zarząd Stalprodukt S.A. jest organem statutowym Spółki.

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład I-II. Dr Łukasz Burkiewicz Akademia Ignatianum w Krakowie lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl

Podstawy ekonomii wykład I-II. Dr Łukasz Burkiewicz Akademia Ignatianum w Krakowie lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Podstawy ekonomii wykład I-II Dr Łukasz Burkiewicz Akademia Ignatianum w Krakowie lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Podstawy ekonomii -teoria EKONOMIA nazwą ta posługiwał się Arystoteles (gr. oikos 'dom',

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia II Rynek pracy

Makroekonomia II Rynek pracy Makroekonomia II Rynek pracy D R A D A M C Z E R N I A K S Z K O Ł A G Ł Ó W N A H A N D L O W A W W A R S Z A W I E K A T E D R A E K O N O M I I I I 2 RÓŻNE TYPY BEZROBOCIA Bezrobocie przymusowe To liczba

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 1 Do uchwały nr IX/1/2010 Walnego Zgromadzenia Wspólników z dna 26.07.2010 r. Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 49 Formularz zgłoszeniowy Formularz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ SEMESTR I 1 Przedmiot i zakres ekonomii. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. rozróżnić podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii i makroekonomii wyjaśnić,

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo Oikos dom Nomos prawo Ekonomia zasady prowadzenia gospodarstwa domowego EKONOMIA jest nauką o tym, jak jednostki i całe społeczeństwa decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów które mogą mieć także inne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii. Dr Łukasz Burkiewicz lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Akademia Ignatianum w Krakowie

Podstawy ekonomii. Dr Łukasz Burkiewicz lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Akademia Ignatianum w Krakowie Podstawy ekonomii Wykład IV-V-VI Dr Łukasz Burkiewicz lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Akademia Ignatianum w Krakowie Bezrobocie Bezrobocie zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki BIZNESPLAN Uczestnika projektu :... /imię i nazwisko/ ubiegającego

Bardziej szczegółowo

Projektant biznes planu

Projektant biznes planu Projektant biznes planu Projektant biznes planu Jeżeli planujesz rozpoczęcie nowej działalności lub realizację inwestycji to Projektant biznes planu jest narzędziem stworzonym specjalnie dla Ciebie. Naszym

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12)

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) Data i miejsce wpłynięcia wniosku Nr wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek /8.1.2/DRR/2013

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B BIZNESPLAN dla Uczestników Ścieżki B w ramach projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

1 Lekcja organizacyjna

1 Lekcja organizacyjna NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu ekonomika rolnictwa na podstawie programu nr TA/PZS1/PG/2012 klasa 2TA l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny KANDYDATA NA LOKATORA KLUCZBORSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Formularz aplikacyjny KANDYDATA NA LOKATORA KLUCZBORSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Formularz aplikacyjny KANDYDATA NA LOKATORA KLUCZBORSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Niniejszy formularz jest zbiorem niezbędnych informacji, które należy podać w procesie rekrutacji, aby uzyskać status

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA MUSI WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA W BIZNES PLANIE. JEŚLI JAKIEŚ PYTANIE/POLECENIE GO NIE DOTYCZY, MUSI WPISAĆ NIE DOTYCZY.

WNIOSKODAWCA MUSI WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA W BIZNES PLANIE. JEŚLI JAKIEŚ PYTANIE/POLECENIE GO NIE DOTYCZY, MUSI WPISAĆ NIE DOTYCZY. WZÓR Załącznik nr 2 Biznes plan dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia TYP I realizowanych operacji Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą...

BIZNES PLAN. pod nazwą... Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo