45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli"

Transkrypt

1 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ stan na Lp. Nr wpisu Oznaczenie przedsiębiorcy Przedmiot działalności Miejsce wykonywania działalności lub siedziba 1. 2/89 Zdzisława Miłkowska Krawiectwo lekkie Boksycka 185, 2. 6/89 Przedsiębiorstwo Wydobywcze i Przerobu Kamienia Budowlanego Wiktor Kolouszek -wydobywanie piaskowca -przerób kamienia na potrzeby budownictwa (łupki, płyty, kamień murowy i inne elementy architektoniczne) - koordynacja zaopatrzenia materiałowego i wykonawstwa w zakresie kamieniarstwa budowlanego łącznie z dostawą i wykonawstwem siłami własnymi lub z innymi podmiotami gospodarczymi na rzecz zleceniodawców. Data rozpoczęcia działalności 10 stycznia 1989r. Nietulisko Małe 1 marca 1989r /89 Zbigniew Szumilewicz Instalatorstwo elektryczne Doły Biskupie 86/2a, 4. 15/89 Zakład Mechaniki Pojazdowej Józef Styczyński 5. 29/89 Przedsiębiorstwo Innowacyjno- WdrożenioweWytwórnia Materiałów Budowlanych Marek Grabowski Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Nietulisko Duże 17, Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych Doły Biskupie 14, Z Produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa Kunów Z Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych B Roboty związane z fundamentowaniem D Wykonywanie robót budowlanych murarskich E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych Z Wykonywanie 2 września 1988r. 16 czerwca 1980r. 23 lipca 1983r.

2 6. 46/89 Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu Czesław Wodnicki 7. 53/89 Jan Marek Soboń 1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AUTO- SOMAR 2) Piaskowiec Jurajski Nietulisko spółka cywilna robót budowlanych izolacyjnych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi Z Produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania B Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych C Wykonywanie instalacji gazowych, ul. Małachowska kwietnia 1987r. 1) Działalność wykonywana indywidualnie: Rudka 43, 2 maja 1980r Z Produkcja opakowań drewnianych Z Produkcja wyrobów tartacznych Z Produkcja gotowych parkietów (działalność podłogowych Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Produkcja pozo indywidualna), Nietulisko Małe 24, stałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Z Produkcja (spółka pozostałych mebli Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Z Konserwacja i naprawa cywilna) pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Transport drogowy towarów Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

3 2) Działalność wykonywana w formie spółki cywilnej Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 8. 55/89 Zbigniew Szumilewicz Instalatorstwo elektryczne Doły Biskupie 86/2a, 9. 15/90 Usługi Pogrzebowe Stanisław Kołodziej /90 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BETON- DREW Józef Świercz Z Pogrzeby i działalność pokrewna Z, ul. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna Z Głucha 4 Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamienia dla budownictwa F Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych Z Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyfikowana A Produkcja wyrobów tartacznych B Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna Z Produkcja opakowań drewnianych, Janik, ul. Sosnowa /90 Andrzej Orczyk Handel obwoźny Rożen, ul. Langiewicza 4/ /90 Sklep Wielobranżowy Wiesława Kania Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, ul. Kolejowa /90 Alina Jasińska Handel obwoźny art. ogólnospożywczymi, ul. Grabowiecka /90 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan Styczyński A Konserwacja i naprawa pojazdów Nietulisko Duże 118A, samochodowych B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi B Sprzedaż detaliczna części i 1 września 1988r. 1 lipca 1990r. 8 października 1990r. 1 grudnia 1990r. 20 listopada 1990r. 13 grudnia 1990r. 20 grudnia 1990r.

4 akcesoriów do pojazdów samochodowych A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego 15. 8/91 Jerzy Kwiatkowski Sklep wielobranżowy kwiaty, wieńce, owoce, warzywa, napoje, zabawki /91 ZŁOM LECH Leszek Nowak /91 Zakład Usługowy Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Hubert Szymański Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych B Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych C Wykonywanie instalacji gazowych Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa B Pozostałe badania i analizy techniczne, ul. Warszawska Miłkowska Karczma 141,, ul. Słowackiego marca 1991r. 20 stycznia 1991r. 1 maja 1991r /91 Usługi Transportowe Arkadiusz Farys A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi Janik, ul. Okrężna 51, 3 września 1991r /91 Punkt Gastronomiczny Grzegorz Bera Z Przygotowywanie i podawanie napojów Z Transport drogowy towarów, ul. Warszawska października 1991r /91 Marek Łucki 1) Zakład Stolarski 2) Piaskowiec Jurajski Nietulisko spółka cywilna Działalność indywidualna: Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Z Produkcja wyrobów tartacznych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki Nietulisko Małe 24, 23 października 1991r.

5 budowlanej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność prowadzona w formie spółki cywilnej: Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia /91 Sklep Spożywczo Z Sprzedaż detaliczna prowadzona Przemysłowy MERKURY w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą Tadeusz Łata żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /91 Stanisław Pielesiak Piekarnia, sprzedaż pieczywa, handel obwoźny art. spożywczymi /92 Janina Dyka Handel obwoźny art. spożywczymi. Sklep art. ogólnospożywcze /92 Wyrób i Naprawa Protez Grzegorz Wójcik A Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, włączając chirurgiczny, ul. Langiewicza 5A, ul. Langiewicza 5,, Plac Wolności 15 Targowisko miejskie w Ostrowcu Św., Ostrowiec Św., os. Ogrody Kunów, ul. Kościuszki października 1991r. 25 listopada 1991r. 12 lutego 1992r. 1 marca 1992r.

6 25. 64/92 Budowlane Usługi A Działalność w zakresie projektowania, Projektowo Inwestycyjne budowlanego, urbanistycznego, technologicznego ul. Partyzantów 7 Władysław Mroczkowski Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych A Stawianie rusztowań B Roboty związane z fundamentowaniem C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych D Wykonywanie robót budowlanych murarskich Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych B Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych C Wykonywanie instalacji gazowych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych A Malowanie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych /92 Sklep Spożywczo- Przemysłowy Kazimiera Gębura Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych A Sprzedaż detaliczna żywności i Kolonia Inwalidzka 27a, 1 sierpnia 1992r. 1 października 1992r.

7 27. 67/92 Restauracja GOŚCINA Lidia Dróżdż artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach Z Przygotowywanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane /92 Wiesława Swaciak Kupno-sprzedaż samochodów używanych, powypadkowych /93 Firma Handlowo- Usługowa VIP-POL Halina Nowakowska /93 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Wiesław Skóra Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów Boksycka 114, ; Smyków 4, Ćmielów, ul. Strumyk Ostrowiec Św., ul. Kilińskiego Kunów, ul. Ogrodowa 39 2 września 1992r. 1 października 1992r. 15 marca 1993r. 17 maja 1993r.

8 prowadzona na straganach i targowiskach /93 SUPER-GAZ Ryszard Wiśniewski Z Transport drogowy towarów Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Doły Biskupie 161, 19 maja 1993r /93 Hanna Borek Mała Gastronomia Janik 1 kwietnia 1993r /93 Firma Handlowa,,ELA Elżbieta Bilska /94 Transport Towarowo Osobowy Marcin Myszkowski /94 Firma Handlowo- Usługowa BUD DACH Wiesław Gruszczyński Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Pozostałe formy udzielania kredytów B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi Z Działalność taksówek osobowych Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Miłkowska Karczma 84A,, ul. Laski 6, ul. Warszawska 50a 1 lipca 1993r. 25 kwietnia 1994r. 1 sierpnia 1994r.

9 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane /94 Witold Lipiec Zakład Remontowy-Budowlany. Kolonia Janik 44, 37. 2/95 Ceramika Budowlana Hurt Detal Barbara Ostrowska /95 PAWILON HANDLOWY Danuta Niebieszczańska /95 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe MULTI-TRONIK Paweł Jedynak Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła Z Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indzie niesklasyfikowana Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Ostrowiec Św., ul. Długa 32 Nietulisko Duże 143, Kunów Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu Boksycka 59, gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowotelewizyjnych Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych, artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowotelewizyjnych Z Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowotelewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Z Obróbka 22 listopada 1994r. 7 stycznia 1995r. 21 marca 1995r. 3 kwietnia 1995r.

10 40. 22/95 Punkt Apteczny Małgorzata Krześniak mechaniczna elementów metalowych D Wykonywanie robót budowlanych murarskich E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych B Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian A Malowanie B Szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków B Roboty związane z fundamentowaniem C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych Lubienia, ul. Wschodnia 2, Brody /95 Stanisław Sałapski Z Działalność taksówek osobowych, ul. Moniuszki 2a /95 Zakład Usługowy Ryszard Gawlik Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych A Konserwacja i naprawa pojazdów Wymysłów, ul. Słoneczna 65, 1 maja 1995r. 22 maja 1995r. 1 czerwca 1995r.

11 43. 49/95 Sklep Spożywczo- Przemysłowy Beata Olesińska /95 Księgarnia KRASNAL Lucyna Myszkowska /95 Firma KAJA Małgorzata Dębowska /95 Sklep Spożywczo- Przemysłowy Grażyna Orkisz samochodowych Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach A Sprzedaż detaliczna książek B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo telewizyjnych i instrumentów muzycznych B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach Z Produkcja wyrobów pończoszniczych B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała Z Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych Z Sprzedaż detaliczna odzieży B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Rudka 24,, ul. Warszawska 48 Miłkowska Karczma 142, Janik, ul. Okrężna 1, 16 sierpnia 1995r. 1 października 1995r. 24 października 1995r. 1 listopada 1995r.

12 47. 66/95 Jerzy Kwiatkowski Handel obwoźny art. spożywczymi owoce, warzywa. Kolonia Inwalidzka 85, 48. 1/96 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Beata Myszkowska /96 Usługi Szkutniczo Stolarskie Piotr Szponarski /96 Handel Obwoźny Krystyna Ostrowska /96 Usługi Projektowe Marek Kołodziński /96 1) Gabinet Psychoterapeutyczny 2) ALF S.C. Renata i Grzegorz Zagożdżon Renata Zagożdżon Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Z Transport drogowy towarów Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Z Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych A Produkcja statków, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Produkcja opakowań drewnianych Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego 1) Działalność wykonywana indywidualnie pod nazwą: Gabinet Psychoterapeutyczny E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 2) Działalność wykonywana w formie spółki cywilnej ALF : Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Przygotowywanie i podawanie napojów Z Sprzedaż detaliczna żywności,, ul. Warszawska 46b Kunów, ul. Słowackiego 50 Wymysłów, ul. Wesoła 13, Kunów, ul. Partyzantów 27 1) Ostrowiec Św., ul. Denkowska 8 2) Janik, ul. Ostrowiecka 165, Kunów (zakład główny i siedziba), Stara Wieś 19A, Sienno (miejsce wykonywania 11 grudnia 1995r. 2 stycznia 1996r. 1 maja 1996r. 30 kwietnia 1996r. 21 sierpnia 1996r. 1 grudnia 1996r.

13 53. 67/96 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ryszard Piwnik /96 PIEKARNIA Dariusz Ożdżyński /96 Transport osobowy TAXI Grzegorz Jedlikowski /97 Kiosk Owocowo Warzywny Ireneusz Nowak napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Transport drogowy towarów Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach A Produkcja pieczywa B Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych Z Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i cukierniczych A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach działalności), ul. Chocimowska 10 Plac Wolności 15, Z Działalność taksówek osobowych Bukowie 98, Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ul. Warszawska 48b 8 listopada 1996r. 18 listopada 1996r. 1 stycznia 1997r. 1 marca 1997r /97 Zakład Usług Leśnych Lucjan Bimek Pełny zakres usług leśnych /97 Tomasz Wojciech Rusiecki Firma Remontowo Budowlana TAKBUD Handel - usługi, eksport-import. Miłkowska Karczma 20,, ul. Prosta 15/4, 1 kwietnia 1997r. 7 kwietnia 1997r /97 Usługi Transportowo A Transport drogowy towarów pojazdami Nietulisko Duże 213, 1 maja 1997r.

14 Ciężarowe Zbigniew specjalizowanymi B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana F Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyfikowana Z Pozostała sprzedaż hurtowa Z Sprzedaż detaliczna paliw /97 Dwojak Lucyna C Działalność geodezyjna i kartograficzna, ul. Małachowska /97 Usługi Ogólnobudowlane Lucjan Rokoszny Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych /97 Stojek Waldemar Usługi transportowe. Handel obwoźny art. przemysłowymi /97 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFIT Szymon Raban Kolonia Inwalidzka 31,, ul. Chocimowska 22b Z Sprzedaż detaliczna pozostała w, niewyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż ul. Warszawska 48 detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo telewizyjnych Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Z Pozostała sprzedaż hurtowa B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Działalność 10 czerwca 1997r. 1 lipca 1997r. 1 lipca 1997r. 10 sierpnia 1997r.

15 64. 3/98 Zakład Usług Leśnych Zdzisław Pikus 65. 7/98 Usługi Transportowe Dariusz Kutera /98 Sklep Spożywczo- Przemysłowy Grażyna Dwojak /98 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe TRANS-DREW Zbigniew Świercz /98 Prywatne Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Witold Nowocień /98 Zakład Usługowo Produkcyjny SKRAWMET Stanisław Kowalski /98 Irmina Bartos i Mariusz Bartos Spółka Cywilna Mariusz Bartos związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi Z Działalność usługowa związana z leśnictwem Miłkowska Karczma 9, Kunów A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi Z Zakładanie stolarki budowlanej B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi A Sprzedaż hurtowa drewna A Produkcja wyrobów tartacznych B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi A transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja wyrobów tartacznych Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Produkcja opakowań drewnianych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Działalność, ul. Laski 5 Nietulisko Małe 83a, Janik, ul. Ostrowiecka 171, Bukowie 99, Nietulisko Duże 177, Miłkowska Karczma 126B, 1 lutego 1998r. 19 stycznia 1998r. 9 lutego 1998r. 1 czerwca 1998r. 7 lipca 1998r. (Działalność zawieszona w okresie od do ) 1 sierpnia 1998r. 1 września 1998r.

16 71. 53/98 Sklep Spożywczo Przemysłowy Henryk Niebieszczański agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Z Działalność usługowa związana z leśnictwem Z Produkcja pozostałych mebli Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w Doły Biskupie 122, niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli /98 Andrzej Mularski Handel obwoźny artykułami przemysłowymi. Janik 154, Kunów /98 Firma JEDYNAK Marek Jedynak Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Z Obróbka Chocimów 30, 3 września 1998r. 19 października 1998r. 1 grudnia 1998r.

17 74. 72/98 Usługi Korepetycyjne i Komputerowe Ida Nowakowska- Łapa /98 Zakład Remontowo- Budowlany DOMIREX Mirosław Podgórski /99 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe DUMAT Grzegorz Duda mechaniczna elementów metalowych B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe, formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane ul. Starachowicka Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała Z Działalność związana z informatyką, pozostała A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową B Sprzedaż detaliczna pozostała, prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Tynkowanie Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, Z Transport drogowy towarów, Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w Kunów, ul. Kościelna listopada 1998r. 16 grudnia 1998r. Główne miejsce wyk. 15 marca 1999r. dział Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 105, Dodatkowe miejsce wyk. dział.: Ostrowiec Św., ul. Waryńskiego 53

18 77. 17/99 Cukiernia RARYTAS Mateusz Dąbrowski /99 BAR MAX Justyna Stolarska wyspecjalizowanych sklepach, Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pieczywa cukierniczego. Kunów, ul. Kolejowa ( baza GS SCh ) Z Przygotowywanie i podawanie napojów Doły Biskupie 36A, /99 Robert Gronkowski Murarstwo Kunów, ul. Moniuszki /99 Władysław Gierczak Usługi budowlane. Małe Jodło 2, /99 Firma Handlowa HERMES Tadeusz Dzioba /99 Zakład Remontowo Budowlany Jan Raszko /99 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Iwona Skrzątek Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych Z Tynkowanie A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian A Malowanie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych A Stawianie rusztowań B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów. Sprzedaż detaliczna art. nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach gdzie indziej nie Boksycka 151, Bukowie 18, Kunów Boksycka 73, 15 marca 1999r. 1 czerwca 1999r. (Działalność zawieszona od do ) 24 maja 1999r. 15 czerwca 1999r. 15 czerwca 1999r. 1 kwietnia 1998r. 5 lipca 1999r.

19 84. 50/99 Usługi Budowlane Piotr Lipiec /99 Sklep Spożywczo Przemysłowy Barbara Nowak /99 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe TRANS-BAL Adela Barbara Gruszczyńska sklasyfikowanych. Handel detaliczny poza siecią sklepową. Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych43.91.z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Boksycka 22B, Kunów, Janik, ul. Ostrowiecka A Produkcja wyrobów tartacznych B Miłkowska Karczma Działalność usługowa w zakresie impregnowania 69a, drewna Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana 23 sierpnia 1999r. 1 listopada 1999r. 20 listopada 1999r.

20 87. 7/2000 Zakład Usług Budowlanych Tomasz Kowalski /2000 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TOMJAR Tomasz Pszonak A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Zakładanie stolarki budowlanej A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian A Malowanie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych A Produkcja wyrobów tartacznych B Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna Z Produkcja opakowań drewnianych Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna Z Działalność usługowa związana z leśnictwem A Sprzedaż hurtowa drewna, ul. Kaznodziejska 14 Janik, ul. Ostrowiecka 6, /2000 Jan Nowak Usługi remontowo-budowlane. Nietulisko Małe 17, /2000 Kiosk RUCH Janina Ziewiec /2000 MORPHEO Lucyna Bieniek-Fidos B Sprzedaż detaliczna pozostała poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli Kunów, ul. Kościuszki, ul. Chocimowska /2000 Artur Chudzicki Zakład stolarski., ul. Krzywa /2000 Prowadzenie Kursów Języków Obcych,,ANGLOHELP Dorota Jaskuła-Przygoda A Nauka języków obcych B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi Miłkowska Karczma 141A, 1 lutego 2000r. 1 kwietnia 2000r.(Działalność wznowiona od ) 1 czerwca 2000r. 1 lipca 2000r. 21 sierpnia 2000r. 15 września 2000r. 2 listopada 2000r.

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ stan na 3.0.2009r. Lp. Nr wpisu Oznaczenie przedsiębiorcy Przedmiot działalności Miejsce wykonywania działalności lub siedziba. 2/89 Zdzisława Miłkowska, Krawiectwo

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail

21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail ilosc firm wg PKD 21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 161 37 49.41.Z Transport drogowy

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności, jest: 22.11.Z - W ydawanie ksiąŝek, 22.12.Z - W ydawanie

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT CENTROSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki 2015-02-05 16:02 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki Raport bieżący z plikiem 26/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 49/2009 Data: 2009-09-04 Temat: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w dniu 04.09.2009 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Podstawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 12:57:27 Numer KRS: 0000247667

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 12:57:27 Numer KRS: 0000247667 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.07.2014 godz. 12:57:27 Numer KRS: 0000247667 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 12:51:15 Numer KRS: 0000178149

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 12:51:15 Numer KRS: 0000178149 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 12:51:15 Numer KRS: 0000178149 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

26 maja 2014 11:09:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail

26 maja 2014 11:09:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail ilosc firm wg PKD 26 maja 2014 11:09:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 169 57 49.41.Z Transport drogowy

Bardziej szczegółowo

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014 2014-06-03 07:44 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki Raport bieżący 25/2014 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:50:04 Numer KRS: 0000131931

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:50:04 Numer KRS: 0000131931 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:50:04 Numer KRS: 0000131931 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem wg stanu na dzień 01.01.

Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem wg stanu na dzień 01.01. Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem wg stanu na dzień 01.01.2010 roku Lp. Poz. Rej. Imię i nazwisko 1. 333* Balon Leszek TRANSPORTOWO

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie zmiany Statutu

w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie zmiany Statutu Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2014 godz. 10:54:27 Numer KRS: 0000082439

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2014 godz. 10:54:27 Numer KRS: 0000082439 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2014 godz. 10:54:27 Numer KRS: 0000082439 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku. Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA

Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku. Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA Zarząd Mercor SA informuje, Ŝe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 5, nr 6 oraz nr 7 podjętymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia punktów dotyczących zmiany Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd spółki Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu, ul. Starobrzeska 67, 49-305 Brzeg, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 37 / 2009

Raport bieżący nr 37 / 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 37 / 2009 Data sporządzenia: 2009-06-30 Skrócona nazwa emitenta UNIBEP S.A. Temat Zwołanie NWZA UNIBEP S.A. na dzień 1 sierpnia 2009 r. Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

Raport nr 3. Porządek obrad ZWZA 30.03.2009 r.

Raport nr 3. Porządek obrad ZWZA 30.03.2009 r. Raport nr 3 Porządek obrad ZWZA 30.03.2009 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. w Katowicach działając na podstawie art.402 Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust.3 Statutu Spółki zwołuje XVI Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 16:52:19 Numer KRS: 0000249391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 16:52:19 Numer KRS: 0000249391 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 16:52:19 Numer KRS: 0000249391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000329952

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000329952 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000329952 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:21:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:21:22 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2014 godz. 21:21:22 Numer KRS: 0000234066 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rejestr Działalności: do dn.:

Rejestr Działalności: do dn.: Ewidencja gospodarczej 2009.1.3.0.6 Urząd Miejski w Iłowej Rejestr Działalności: do dn.: istniejące 2010-03-17 Numer rozp. zgłoszenia wpisu odbioru 2 1989-01-10 1989-01-10 1989-01-10 1989-01-11 TADEUSZ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 09:47:47 Numer KRS: 0000222499

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 09:47:47 Numer KRS: 0000222499 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 09:47:47 Numer KRS: 0000222499 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 22:59:53 Numer KRS: 0000282286

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 22:59:53 Numer KRS: 0000282286 Strona 1 z 15 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.07.2014 godz. 22:59:53 Numer KRS: 0000282286 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2016 godz. 20:27:17 Numer KRS: 0000405040 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:02:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:02:53 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 18:02:53 Numer KRS: 0000112832 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONICO S.A. NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2015 r., GODZ. 12:00

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONICO S.A. NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2015 r., GODZ. 12:00 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONICO S.A. NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2015 r., GODZ. 12:00 Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.01.2014 godz. 15:27:02 Numer KRS: 0000493826

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.01.2014 godz. 15:27:02 Numer KRS: 0000493826 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2014 godz. 15:27:02 Numer KRS: 0000493826 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.03.2015 godz. 10:16:53 Numer KRS: 0000382604

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.03.2015 godz. 10:16:53 Numer KRS: 0000382604 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.03.2015 godz. 10:16:53 Numer KRS: 0000382604 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.07.2014 godz. 22:34:50 Numer KRS: 0000209696

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.07.2014 godz. 22:34:50 Numer KRS: 0000209696 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.07.2014 godz. 22:34:50 Numer KRS: 0000209696 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:06 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 22:55:06 Numer KRS: 0000264307 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 60 / 2011

Raport bieżący nr 60 / 2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 60 / 2011 Data sporządzenia: 2011-12-13 Skrócona nazwa emitenta ATREM S.A. Temat Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Atrem S.A. Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Proponowane zmiany Statutu Spółki Herkules SA Dotychczasowe brzmienie 6 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, --------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22 z dnia 1 września 2010 roku

Uchwała nr 22 z dnia 1 września 2010 roku Uchwała nr 21 z dnia 1 września 2010 roku Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka ) w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Projekt: Uchwała Nr [ ] / 2013 XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni z dnia 28 czerwca 2013 roku

Projekt: Uchwała Nr [ ] / 2013 XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni z dnia 28 czerwca 2013 roku Projekt: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów

1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów 1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 10.72.Z Produkcja sucharów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:20:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:20:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2016 godz. 21:20:49 Numer KRS: 0000094995 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku Obecne brzmienie 8 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu 2015-09-16 16:45 PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu Raport Bieżący nr 18/2015 Zarząd spółki PlastPack

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2014 godz. 11:58:36 Numer KRS: 0000050717

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2014 godz. 11:58:36 Numer KRS: 0000050717 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2014 godz. 11:58:36 Numer KRS: 0000050717 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.08.2013 godz. 10:40:46 Numer KRS: 0000397619

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.08.2013 godz. 10:40:46 Numer KRS: 0000397619 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.08.2013 godz. 10:40:46 Numer KRS: 0000397619 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 04:51:02 Numer KRS: 0000236628

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 04:51:02 Numer KRS: 0000236628 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 04:51:02 Numer KRS: 0000236628 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. Zarząd PÓŁNOC Nieruchomości S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 1, 399 1 i art. 402 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:53:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:53:40 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.11.2016 godz. 22:53:40 Numer KRS: 0000151215 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:13:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:13:18 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.11.2016 godz. 11:13:18 Numer KRS: 0000033358 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.07.2014 godz. 00:13:34 Numer KRS: 0000168089

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.07.2014 godz. 00:13:34 Numer KRS: 0000168089 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.07.2014 godz. 00:13:34 Numer KRS: 0000168089 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.:

Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.: Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.: 1) 6 o dotychczasowej treści: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. 24,12 produkcja barwników i pigmentów, 2. 24,13 produkcja chemikaliów nieorganicznych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 10:01:32 Numer KRS: 0000203447

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 10:01:32 Numer KRS: 0000203447 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 10:01:32 Numer KRS: 0000203447 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. w Katowicach z dnia roku

UCHWAŁA NR. /2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. w Katowicach z dnia roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.06.2014 godz. 22:00:17 Numer KRS: 0000171980

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.06.2014 godz. 22:00:17 Numer KRS: 0000171980 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.06.2014 godz. 22:00:17 Numer KRS: 0000171980 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo