45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli"

Transkrypt

1 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ stan na Lp. Nr wpisu Oznaczenie przedsiębiorcy Przedmiot działalności Miejsce wykonywania działalności lub siedziba 1. 2/89 Zdzisława Miłkowska Krawiectwo lekkie Boksycka 185, 2. 6/89 Przedsiębiorstwo Wydobywcze i Przerobu Kamienia Budowlanego Wiktor Kolouszek -wydobywanie piaskowca -przerób kamienia na potrzeby budownictwa (łupki, płyty, kamień murowy i inne elementy architektoniczne) - koordynacja zaopatrzenia materiałowego i wykonawstwa w zakresie kamieniarstwa budowlanego łącznie z dostawą i wykonawstwem siłami własnymi lub z innymi podmiotami gospodarczymi na rzecz zleceniodawców. Data rozpoczęcia działalności 10 stycznia 1989r. Nietulisko Małe 1 marca 1989r /89 Zbigniew Szumilewicz Instalatorstwo elektryczne Doły Biskupie 86/2a, 4. 15/89 Zakład Mechaniki Pojazdowej Józef Styczyński 5. 29/89 Przedsiębiorstwo Innowacyjno- WdrożenioweWytwórnia Materiałów Budowlanych Marek Grabowski Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Nietulisko Duże 17, Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych Doły Biskupie 14, Z Produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa Kunów Z Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych B Roboty związane z fundamentowaniem D Wykonywanie robót budowlanych murarskich E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych Z Wykonywanie 2 września 1988r. 16 czerwca 1980r. 23 lipca 1983r.

2 6. 46/89 Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu Czesław Wodnicki 7. 53/89 Jan Marek Soboń 1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AUTO- SOMAR 2) Piaskowiec Jurajski Nietulisko spółka cywilna robót budowlanych izolacyjnych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi Z Produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania B Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych C Wykonywanie instalacji gazowych, ul. Małachowska kwietnia 1987r. 1) Działalność wykonywana indywidualnie: Rudka 43, 2 maja 1980r Z Produkcja opakowań drewnianych Z Produkcja wyrobów tartacznych Z Produkcja gotowych parkietów (działalność podłogowych Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Produkcja pozo indywidualna), Nietulisko Małe 24, stałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Z Produkcja (spółka pozostałych mebli Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Z Konserwacja i naprawa cywilna) pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Transport drogowy towarów Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

3 2) Działalność wykonywana w formie spółki cywilnej Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 8. 55/89 Zbigniew Szumilewicz Instalatorstwo elektryczne Doły Biskupie 86/2a, 9. 15/90 Usługi Pogrzebowe Stanisław Kołodziej /90 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BETON- DREW Józef Świercz Z Pogrzeby i działalność pokrewna Z, ul. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna Z Głucha 4 Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamienia dla budownictwa F Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych Z Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyfikowana A Produkcja wyrobów tartacznych B Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna Z Produkcja opakowań drewnianych, Janik, ul. Sosnowa /90 Andrzej Orczyk Handel obwoźny Rożen, ul. Langiewicza 4/ /90 Sklep Wielobranżowy Wiesława Kania Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, ul. Kolejowa /90 Alina Jasińska Handel obwoźny art. ogólnospożywczymi, ul. Grabowiecka /90 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan Styczyński A Konserwacja i naprawa pojazdów Nietulisko Duże 118A, samochodowych B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi B Sprzedaż detaliczna części i 1 września 1988r. 1 lipca 1990r. 8 października 1990r. 1 grudnia 1990r. 20 listopada 1990r. 13 grudnia 1990r. 20 grudnia 1990r.

4 akcesoriów do pojazdów samochodowych A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego 15. 8/91 Jerzy Kwiatkowski Sklep wielobranżowy kwiaty, wieńce, owoce, warzywa, napoje, zabawki /91 ZŁOM LECH Leszek Nowak /91 Zakład Usługowy Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Hubert Szymański Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych B Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych C Wykonywanie instalacji gazowych Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa B Pozostałe badania i analizy techniczne, ul. Warszawska Miłkowska Karczma 141,, ul. Słowackiego marca 1991r. 20 stycznia 1991r. 1 maja 1991r /91 Usługi Transportowe Arkadiusz Farys A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi Janik, ul. Okrężna 51, 3 września 1991r /91 Punkt Gastronomiczny Grzegorz Bera Z Przygotowywanie i podawanie napojów Z Transport drogowy towarów, ul. Warszawska października 1991r /91 Marek Łucki 1) Zakład Stolarski 2) Piaskowiec Jurajski Nietulisko spółka cywilna Działalność indywidualna: Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Z Produkcja wyrobów tartacznych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki Nietulisko Małe 24, 23 października 1991r.

5 budowlanej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność prowadzona w formie spółki cywilnej: Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia /91 Sklep Spożywczo Z Sprzedaż detaliczna prowadzona Przemysłowy MERKURY w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą Tadeusz Łata żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /91 Stanisław Pielesiak Piekarnia, sprzedaż pieczywa, handel obwoźny art. spożywczymi /92 Janina Dyka Handel obwoźny art. spożywczymi. Sklep art. ogólnospożywcze /92 Wyrób i Naprawa Protez Grzegorz Wójcik A Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, włączając chirurgiczny, ul. Langiewicza 5A, ul. Langiewicza 5,, Plac Wolności 15 Targowisko miejskie w Ostrowcu Św., Ostrowiec Św., os. Ogrody Kunów, ul. Kościuszki października 1991r. 25 listopada 1991r. 12 lutego 1992r. 1 marca 1992r.

6 25. 64/92 Budowlane Usługi A Działalność w zakresie projektowania, Projektowo Inwestycyjne budowlanego, urbanistycznego, technologicznego ul. Partyzantów 7 Władysław Mroczkowski Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych A Stawianie rusztowań B Roboty związane z fundamentowaniem C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych D Wykonywanie robót budowlanych murarskich Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych B Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych C Wykonywanie instalacji gazowych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych A Malowanie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych /92 Sklep Spożywczo- Przemysłowy Kazimiera Gębura Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych A Sprzedaż detaliczna żywności i Kolonia Inwalidzka 27a, 1 sierpnia 1992r. 1 października 1992r.

7 27. 67/92 Restauracja GOŚCINA Lidia Dróżdż artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach Z Przygotowywanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane /92 Wiesława Swaciak Kupno-sprzedaż samochodów używanych, powypadkowych /93 Firma Handlowo- Usługowa VIP-POL Halina Nowakowska /93 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Wiesław Skóra Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów Boksycka 114, ; Smyków 4, Ćmielów, ul. Strumyk Ostrowiec Św., ul. Kilińskiego Kunów, ul. Ogrodowa 39 2 września 1992r. 1 października 1992r. 15 marca 1993r. 17 maja 1993r.

8 prowadzona na straganach i targowiskach /93 SUPER-GAZ Ryszard Wiśniewski Z Transport drogowy towarów Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Doły Biskupie 161, 19 maja 1993r /93 Hanna Borek Mała Gastronomia Janik 1 kwietnia 1993r /93 Firma Handlowa,,ELA Elżbieta Bilska /94 Transport Towarowo Osobowy Marcin Myszkowski /94 Firma Handlowo- Usługowa BUD DACH Wiesław Gruszczyński Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Pozostałe formy udzielania kredytów B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi Z Działalność taksówek osobowych Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Miłkowska Karczma 84A,, ul. Laski 6, ul. Warszawska 50a 1 lipca 1993r. 25 kwietnia 1994r. 1 sierpnia 1994r.

9 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane /94 Witold Lipiec Zakład Remontowy-Budowlany. Kolonia Janik 44, 37. 2/95 Ceramika Budowlana Hurt Detal Barbara Ostrowska /95 PAWILON HANDLOWY Danuta Niebieszczańska /95 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe MULTI-TRONIK Paweł Jedynak Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła Z Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indzie niesklasyfikowana Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Ostrowiec Św., ul. Długa 32 Nietulisko Duże 143, Kunów Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu Boksycka 59, gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowotelewizyjnych Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych, artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowotelewizyjnych Z Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowotelewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Z Obróbka 22 listopada 1994r. 7 stycznia 1995r. 21 marca 1995r. 3 kwietnia 1995r.

10 40. 22/95 Punkt Apteczny Małgorzata Krześniak mechaniczna elementów metalowych D Wykonywanie robót budowlanych murarskich E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych B Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian A Malowanie B Szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków B Roboty związane z fundamentowaniem C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych Lubienia, ul. Wschodnia 2, Brody /95 Stanisław Sałapski Z Działalność taksówek osobowych, ul. Moniuszki 2a /95 Zakład Usługowy Ryszard Gawlik Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych A Konserwacja i naprawa pojazdów Wymysłów, ul. Słoneczna 65, 1 maja 1995r. 22 maja 1995r. 1 czerwca 1995r.

11 43. 49/95 Sklep Spożywczo- Przemysłowy Beata Olesińska /95 Księgarnia KRASNAL Lucyna Myszkowska /95 Firma KAJA Małgorzata Dębowska /95 Sklep Spożywczo- Przemysłowy Grażyna Orkisz samochodowych Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach A Sprzedaż detaliczna książek B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo telewizyjnych i instrumentów muzycznych B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach Z Produkcja wyrobów pończoszniczych B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała Z Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych Z Sprzedaż detaliczna odzieży B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Rudka 24,, ul. Warszawska 48 Miłkowska Karczma 142, Janik, ul. Okrężna 1, 16 sierpnia 1995r. 1 października 1995r. 24 października 1995r. 1 listopada 1995r.

12 47. 66/95 Jerzy Kwiatkowski Handel obwoźny art. spożywczymi owoce, warzywa. Kolonia Inwalidzka 85, 48. 1/96 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Beata Myszkowska /96 Usługi Szkutniczo Stolarskie Piotr Szponarski /96 Handel Obwoźny Krystyna Ostrowska /96 Usługi Projektowe Marek Kołodziński /96 1) Gabinet Psychoterapeutyczny 2) ALF S.C. Renata i Grzegorz Zagożdżon Renata Zagożdżon Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Z Transport drogowy towarów Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Z Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych A Produkcja statków, z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Produkcja opakowań drewnianych Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego 1) Działalność wykonywana indywidualnie pod nazwą: Gabinet Psychoterapeutyczny E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 2) Działalność wykonywana w formie spółki cywilnej ALF : Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Przygotowywanie i podawanie napojów Z Sprzedaż detaliczna żywności,, ul. Warszawska 46b Kunów, ul. Słowackiego 50 Wymysłów, ul. Wesoła 13, Kunów, ul. Partyzantów 27 1) Ostrowiec Św., ul. Denkowska 8 2) Janik, ul. Ostrowiecka 165, Kunów (zakład główny i siedziba), Stara Wieś 19A, Sienno (miejsce wykonywania 11 grudnia 1995r. 2 stycznia 1996r. 1 maja 1996r. 30 kwietnia 1996r. 21 sierpnia 1996r. 1 grudnia 1996r.

13 53. 67/96 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ryszard Piwnik /96 PIEKARNIA Dariusz Ożdżyński /96 Transport osobowy TAXI Grzegorz Jedlikowski /97 Kiosk Owocowo Warzywny Ireneusz Nowak napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Transport drogowy towarów Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach A Produkcja pieczywa B Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych Z Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i cukierniczych A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach działalności), ul. Chocimowska 10 Plac Wolności 15, Z Działalność taksówek osobowych Bukowie 98, Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ul. Warszawska 48b 8 listopada 1996r. 18 listopada 1996r. 1 stycznia 1997r. 1 marca 1997r /97 Zakład Usług Leśnych Lucjan Bimek Pełny zakres usług leśnych /97 Tomasz Wojciech Rusiecki Firma Remontowo Budowlana TAKBUD Handel - usługi, eksport-import. Miłkowska Karczma 20,, ul. Prosta 15/4, 1 kwietnia 1997r. 7 kwietnia 1997r /97 Usługi Transportowo A Transport drogowy towarów pojazdami Nietulisko Duże 213, 1 maja 1997r.

14 Ciężarowe Zbigniew specjalizowanymi B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana F Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyfikowana Z Pozostała sprzedaż hurtowa Z Sprzedaż detaliczna paliw /97 Dwojak Lucyna C Działalność geodezyjna i kartograficzna, ul. Małachowska /97 Usługi Ogólnobudowlane Lucjan Rokoszny Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych /97 Stojek Waldemar Usługi transportowe. Handel obwoźny art. przemysłowymi /97 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFIT Szymon Raban Kolonia Inwalidzka 31,, ul. Chocimowska 22b Z Sprzedaż detaliczna pozostała w, niewyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż ul. Warszawska 48 detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo telewizyjnych Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Z Pozostała sprzedaż hurtowa B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Działalność 10 czerwca 1997r. 1 lipca 1997r. 1 lipca 1997r. 10 sierpnia 1997r.

15 64. 3/98 Zakład Usług Leśnych Zdzisław Pikus 65. 7/98 Usługi Transportowe Dariusz Kutera /98 Sklep Spożywczo- Przemysłowy Grażyna Dwojak /98 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe TRANS-DREW Zbigniew Świercz /98 Prywatne Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Witold Nowocień /98 Zakład Usługowo Produkcyjny SKRAWMET Stanisław Kowalski /98 Irmina Bartos i Mariusz Bartos Spółka Cywilna Mariusz Bartos związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi Z Działalność usługowa związana z leśnictwem Miłkowska Karczma 9, Kunów A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi Z Zakładanie stolarki budowlanej B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi A Sprzedaż hurtowa drewna A Produkcja wyrobów tartacznych B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi A transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja wyrobów tartacznych Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Produkcja opakowań drewnianych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Działalność, ul. Laski 5 Nietulisko Małe 83a, Janik, ul. Ostrowiecka 171, Bukowie 99, Nietulisko Duże 177, Miłkowska Karczma 126B, 1 lutego 1998r. 19 stycznia 1998r. 9 lutego 1998r. 1 czerwca 1998r. 7 lipca 1998r. (Działalność zawieszona w okresie od do ) 1 sierpnia 1998r. 1 września 1998r.

16 71. 53/98 Sklep Spożywczo Przemysłowy Henryk Niebieszczański agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Z Działalność usługowa związana z leśnictwem Z Produkcja pozostałych mebli Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w Doły Biskupie 122, niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli /98 Andrzej Mularski Handel obwoźny artykułami przemysłowymi. Janik 154, Kunów /98 Firma JEDYNAK Marek Jedynak Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Z Obróbka Chocimów 30, 3 września 1998r. 19 października 1998r. 1 grudnia 1998r.

17 74. 72/98 Usługi Korepetycyjne i Komputerowe Ida Nowakowska- Łapa /98 Zakład Remontowo- Budowlany DOMIREX Mirosław Podgórski /99 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe DUMAT Grzegorz Duda mechaniczna elementów metalowych B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe, formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane ul. Starachowicka Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała Z Działalność związana z informatyką, pozostała A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową B Sprzedaż detaliczna pozostała, prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Tynkowanie Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, Z Transport drogowy towarów, Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w Kunów, ul. Kościelna listopada 1998r. 16 grudnia 1998r. Główne miejsce wyk. 15 marca 1999r. dział Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 105, Dodatkowe miejsce wyk. dział.: Ostrowiec Św., ul. Waryńskiego 53

18 77. 17/99 Cukiernia RARYTAS Mateusz Dąbrowski /99 BAR MAX Justyna Stolarska wyspecjalizowanych sklepach, Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pieczywa cukierniczego. Kunów, ul. Kolejowa ( baza GS SCh ) Z Przygotowywanie i podawanie napojów Doły Biskupie 36A, /99 Robert Gronkowski Murarstwo Kunów, ul. Moniuszki /99 Władysław Gierczak Usługi budowlane. Małe Jodło 2, /99 Firma Handlowa HERMES Tadeusz Dzioba /99 Zakład Remontowo Budowlany Jan Raszko /99 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Iwona Skrzątek Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych Z Tynkowanie A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian A Malowanie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych A Stawianie rusztowań B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów. Sprzedaż detaliczna art. nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach gdzie indziej nie Boksycka 151, Bukowie 18, Kunów Boksycka 73, 15 marca 1999r. 1 czerwca 1999r. (Działalność zawieszona od do ) 24 maja 1999r. 15 czerwca 1999r. 15 czerwca 1999r. 1 kwietnia 1998r. 5 lipca 1999r.

19 84. 50/99 Usługi Budowlane Piotr Lipiec /99 Sklep Spożywczo Przemysłowy Barbara Nowak /99 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe TRANS-BAL Adela Barbara Gruszczyńska sklasyfikowanych. Handel detaliczny poza siecią sklepową. Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych43.91.z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Boksycka 22B, Kunów, Janik, ul. Ostrowiecka A Produkcja wyrobów tartacznych B Miłkowska Karczma Działalność usługowa w zakresie impregnowania 69a, drewna Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana 23 sierpnia 1999r. 1 listopada 1999r. 20 listopada 1999r.

20 87. 7/2000 Zakład Usług Budowlanych Tomasz Kowalski /2000 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TOMJAR Tomasz Pszonak A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Zakładanie stolarki budowlanej A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian A Malowanie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych A Produkcja wyrobów tartacznych B Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna Z Produkcja opakowań drewnianych Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna Z Działalność usługowa związana z leśnictwem A Sprzedaż hurtowa drewna, ul. Kaznodziejska 14 Janik, ul. Ostrowiecka 6, /2000 Jan Nowak Usługi remontowo-budowlane. Nietulisko Małe 17, /2000 Kiosk RUCH Janina Ziewiec /2000 MORPHEO Lucyna Bieniek-Fidos B Sprzedaż detaliczna pozostała poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli Kunów, ul. Kościuszki, ul. Chocimowska /2000 Artur Chudzicki Zakład stolarski., ul. Krzywa /2000 Prowadzenie Kursów Języków Obcych,,ANGLOHELP Dorota Jaskuła-Przygoda A Nauka języków obcych B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi Miłkowska Karczma 141A, 1 lutego 2000r. 1 kwietnia 2000r.(Działalność wznowiona od ) 1 czerwca 2000r. 1 lipca 2000r. 21 sierpnia 2000r. 15 września 2000r. 2 listopada 2000r.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Górki 11 prowadzona w niewyspecjalizowanych 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 74.90.Z

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne;

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Przedmiot Lp. 1. ŚLEBIODA ARELIA 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych 2011.12.01 8267 PIELĘGNIARKA Milewskiego 21 DYPLOMOWANA Ślebioda

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18701. BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej.

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej. Upadłości firm w 204 r. Po trzech kwartałach 204 r. zanotowaliśmy 640 upadłości firm, co oznacza 4% spadek liczby ogłaszanych firm w stosunku do analogicznego okresu 203 r, kiedy ogłoszono 744 upadłości

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 40271. INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000454647. SĄD REJONOWY W BYD- GOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 13.03.2013. [BY.XIII NS-REJ.KRS/1941/13/675] Dz. 1.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 9798. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000494191. SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli

36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli 36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli - lakierowanie, pozłacanie, malowanie mebli, - restaurowanie i renowację mebli. - wykończania, włączając tapicerowanie krzeseł i pozostałych mebli

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie BUMECH S.A.

Zmiany w Statucie BUMECH S.A. Zmiany w Statucie BUMECH S.A. I. Dotychczasowe brzmienie 2 Statutu BUMECH S.A.: Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: PKD-25.11.Z - Produkcja

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 177/2014 (4556) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 225408. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000522603. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: 08.09.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA.

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 52522. RAMED ARTYKUŁY MEDYCZNO-REHA- BILITACYJNE ROBERT MICHNIEWICZ, AGNIESZKA SADOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000456710. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2014 (4580) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 265675. BONJOUR WIOLETTA IMBER, BEATA DRABIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000524743. SĄD SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 09.10.2014. [WA.XII NS-REJ.KRS/55217/14/733]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 93510. ADEX IRENA MŁODAWSKA, DANIEL KURPIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000463490. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- do rejestru: 23.05.2013. [OP.VIII NS-REJ.KRS/4767/13/734]

Bardziej szczegółowo

694-000-784 8.00-18.00 gotówka, przelew Działalność motoryzacyjna, usługi wulkanizacyjne.

694-000-784 8.00-18.00 gotówka, przelew Działalność motoryzacyjna, usługi wulkanizacyjne. USŁUGI Tyczyn Z.U.H WOD-KAN (SKLEP) Kaczor Ryszard Tyczyn ul. Grunwaldzka 70 2219-452, 603-747-225 8.00-17.00 sob. 8.00-13.00 Instalatorstwo sanitarne i ogrzewania. SprzedaŜ materiałów instalacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 222749. AUTO-PARTNER ANTONI JARO- SŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Formuła8 S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo