PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU. Ostrołęka. Mazowsze. Płock. Warszawa Siedlce. Radom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU. Ostrołęka. Mazowsze. Płock. Warszawa Siedlce. Radom"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU Ostrołęka Płock Mazowsze Warszawa Siedlce Radom

2

3 3 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM S.A.) jest spółką Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizującą projekty o charakterze innowacyjnym wspierające rozwój regionalny. ARM S.A. skupia i koordynuje inicjatywy, projekty oraz konkursy służące wzrostowi aktywności i przedsiębiorczości na Mazowszu. Agencja podejmuje szereg działań mających na celu wypracowanie niezbędnych narzędzi i instrumentów wsparcia do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Dążeniem działań spółki jest osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego w Województwie Mazowieckim. Warszawa M A Z O W S Z E

4 4 AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działające w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM S.A.) wspiera inwestorów i eksporterów, a także podejmuje działania mające na celu promocję gospodarczą Mazowsza w kraju i za granicą. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem w województwie oraz dla przedsiębiorców mazowieckich, zainteresowanych działalnością eksportową. POMAGAMY Inwestorom krajowym i zagranicznym WSPIERAMY Mazowieckich przedsiębiorców PROMUJEMY Potencjał gospodarczy Mazowsza w kraju i za granicą GŁÓWNE ZADANIA COIE: Obsługa inwestorów Obsługa krajowych i zagranicznych inwestorów zainteresowanych podjęciem działań gospodarczych na terenie Województwa Mazowieckiego Przekazywanie informacji na temat ekonomiczno-prawnych warunków inwestowania na Mazowszu Pomoc w wyborze lokalizacji pod inwestycje Tworzenie i promowanie mazowieckiej oferty inwestycyjnej podczas targów, konferencji, seminariów, warsztatów oraz innych krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym

5 5 Promocja gospodarcza Realizacja projektów promocyjnych na rzecz gospodarki regionalnej Organizowanie oraz udział w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach gospodarczych, przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami otoczenia biznesu Wspieranie eksportu Przekazywanie informacji na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej na danym rynku zagranicznym Wspieranie mazowieckich przedsiębiorstw poprzez wykorzystywanie narzędzi proeksportowych Pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych z firmami zagranicznymi Organizacja oraz obsługa misji gospodarczych Tworzenie i promowanie mazowieckiej oferty eksportowej podczas targów, konferencji, seminariów, warsztatów oraz innych krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym Organizowanie szkoleń z obszaru handlu zagranicznego M A Z O W S Z E

6

7 7 Przewodnik po Mazowszu Płock Ostrołęka Mazowsze Warszawa Siedlce Radom

8 8 PRZEWODNIK po Mazowszu Raport Ernst & Young Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2012 Badanie sytuuje Polskę na 6 miejscu pod względem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku. Warto zauważyć, że spośród krajów Europy Centralnej i Wschodniej Polska jako jedyna znalazła się w pierwszej dziesiątce. Ponadto, 10 % ankietowanych inwestorów postrzega Polskę jako kraj o największej atrakcyjności inwestycyjnej w Europie, zaraz za Niemcami. Miejsce Kraj Liczba projektów Udział BIZ 2011 Liczba miejsc pracy Wielka Brytania % Niemcy % Francja % Hiszpania % Holandia % Belgia % Rosja % Polska % Irlandia % Szwajcaria % Inne % Razem %

9 9 Маzowsze M A Z O W S Z E

10

11 13 11 oto Mazowsze Płock Ostrołęka Mazowsze Warszawa Siedlce Radom

12 12 OTO MAZOWSZE Mazowsze, położone w środkowo-wschodniej części kraju, jest największym i najbardziej zaludnionym (ponad 5 mln mieszkańców) regionem w Polsce, ponadto pierwszym pod względem dynamiki rozwoju ekonomicznego i aktywności biznesowej. Na Mazowszu wytwarzana jest największa cześć produktu krajowego brutto (PKB), która stanowi prawie 22% całkowitego dochodu państwa. Spośród wszystkich inwestycji zagranicznych w Polsce, 23% zostało ulokowanych na Mazowszu. Mazowsze pełni funkcję lidera gospodarczego pośród polskich województw. Atutem regionu jest zarówno atrakcyjność inwestycyjna, jak również potencjał gospodarczy. Mazowsze jest liderem pod względem jakości zasobów pracy. Warszawa

13 13 Warszawa jest największym i najważniejszym ośrodkiem nauki, kultury, biznesu i polityki. Szybko rozwijające się miasto kusi możliwością błyskawicznej kariery i sprzyja rozwojowi zainteresowań. Stolica oferuje najwięcej teatrów, wystaw, koncertów i uczelni. Metropolia przyciąga zagranicznych inwestorów budujących centra finansowe, hotele i hipermarkety. Obraz Warszawy nie powinien jednak przesłaniać bardzo zróżnicowanej sytuacji społecznej i gospodarczej w innych miastach i powiatach województwa.potwierdzają to: wskaźniki charakteryzujące wielkość PKB na 1 mieszkańca, poziom dochodów gospodarstw domowych, struktura zatrudnienia oraz niskie bezrobocie. W regionie znajdują się niemal wszystkie gałęzie przemysłu (oprócz górniczego, stoczniowego i koksowniczego), lecz nie ma branży dominującej. Największym ośrodkiem jest Warszawa, która wraz z okolicznymi miastami tworzy swego rodzaju okręg przemysłowy. Czas przemian ustrojowych przyniósł dość wyraźne tendencje do decentralizacji przemysłu stolicy. Likwidacji wielkich fabryk usytuowanych w dużych dzielnicach przemysłowych towarzyszyła tendencja do lokalizacji licznych małych zakładów na peryferiach miasta, gdzie przemysłu dotychczas nie było, albo był w niewielkich rozmiarach. W stołecznej aglomeracji rozwinął się m.in.: przemysł motoryzacyjny, elektrotechniczny, elektroniczny, chemiczny (farmaceutyki, kosmetyki, tworzywa sztuczne), spożywczy, energetyczny, hutniczy, metalowy, odzieżowy i poligraficzny. Blue Tower Plaza, Warszawa M A Z O W S Z E

14 14 OTO MAZOWSZE Radom Zaplecze gospodarcze Radomia, liczącego 223 tysiące mieszkańców, stanowi 24,5 tysiąca firm, wokół których działają instytucje okołobiznesowe, OSTROŁĘKA CIECHANÓW PŁOCK Mazowsze organizacje samorządu gospodarczego, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe. WARSZAWA SIEDLCE Miasto otwarte jest na wszelkie formy współpracy gospodarczej, nastawione na rozwój przemysłu, budownictwa, usług i handlu. Istotnym argumentem, RADOM przemawiającym za lokowaniem biznesu w Radomiu, jest nieduża odległość (100 km) od stolicy kraju oraz dostępność wykwalifikowanej siły roboczej (stopa bezrobocia w 2011 r.: Radom 21,4%,powiat radomski 29,9%). Miasto jest w regionie największym po Warszawie ośrodkiem akademickim, w którym profil kształcenia dostosowywany jest do potrzeb rynku pracy. W Radomiu rozwinął się przemysł metalowy (np. GGG, Precision Machine Parts, Fabryka Łączników, Łucznik), spożywczy (Rolmlecz), tytoniowy (Altadis), materiałów budowlanych (Jadar), kosmetyczn (Global Cosmed) oraz centra telemarketingowe. W subregionie działa elektrownia Kozienice w Świerżach Górnych, browar w Warce oraz zakłady przetwórstwa owocowego w Przysusze. Radom, Zbyszko Company Sp. z o.o.

15 15 Płock Płock jest ośrodkiem gospodarczym o zróżnicowanej strukturze branżowej, jednak nie będzie przesadą stwierdzenie, że gospodarka 125-tysięcznego miasta jest zdominowana przez przemysł petrochemiczny i rafineryjny. Tu bowiem znajduje się jedna z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Petrochemiczny gigant kooperuje logistycznie z wieloma firmami w rejonie Płocka, np. z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych czy Basell Orlen Polyolefins liderem polskiego rynku polietylenu i polipropylenu. Branżę spożywczą reprezentują m.in. zakłady mięsne w Płocku i Umieninie, Płockie Zakłady Drobiarskie Sadrob, HERO producent dżemów, konfitur i soków, browar oraz mleczarnia w Sierpcu, przemysł maszynowy fabryka maszyn rolniczych CNH Polska, natomiast odzieżowy płocka fabryka amerykańskiego króla dżinsów Lévi-Strauss. Renesans przeżywa Stocznia Rzeczna Centromost i Mostostal Płock S.A. Bezrobocie w powiecie płockim wynosi 20,6% (2011 r.). Środowisko akademickie tworzy pięć wyższych uczelni, kształcących m.in. inżynierów technologii chemicznej, budowy maszynczy budownictwa. Płock, Rafineria PKN Orlen S.A., zdjęcie z archiwum PKN Orlen S.A. M A Z O W S Z E

16 16 OTO MAZOWSZE Ostrołęka Największym miastem północno-wschodniego Mazowsza jest Ostrołęka, w której mieszkają 53 tysiące ludzi. Młodzi ostrołęczanie kształcą się m.in. w pięciu miejscowych szkołach wyższych, studiując np. ekonomię, administrację publiczną czy naukę o zdrowiu. Struktura gospodarcza miasta i powiatu oparta jest na przemyśle drzewno-papierniczym (Stora Enso Poland), energetycznym (Zespół Elektrowni Ostrołęka), materiałów budowlanych (Xella Ytong) oraz rolno-spożywczym. Ostrołęckie jest krajowym potentatem w produkcji celulozy, papieru i kartonów. Firmami produkującymi żywność są m.in.: Pekpol, Spółdzielnia Mleczarska w Ostrołęce, JBB w Łysem, Kruger w Ostrowi Mazowieckiej, Hochland w Baranowie. Dwa przedsiębiorstwa, a mianowicie Starglass i PST, specjalizują się w produkcji szyb termoizolacyjnych. Powiat jest ponadto liczącym się producentem mebli, odzieży i materiałów wykończeniowych dla budownictwa. Liczbowo dominują firmy małe i średnie. Stopa bezrobocia wynosi 15,2% w Ostrołęce i 18,4% w powiecie (2011 r.). Siedlce Siedlce od Warszawy dzieli 90 kilometrów, a od przejścia granicznego na Białoruś w Terespolu 117 kilometrów. Usytuowanie na ruchliwym szlaku to jeden z atutów miasta. W Siedlcach zatrzymują się międzynarodowe pociągi ekspresowe relacji Berlin Warszawa Mińsk Moskwa. Miasto jest dobrze skomunikowane zarówno ze stolicą, jak i wschodnią granicą Polski, stanowiącą granicę Unii Europejskiej. Istnieje pogląd, że Siedlce są miastem dobrych perspektyw. Prawie 20% z 76 tysięcy siedlczan to osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 67% jest w wieku produkcyjnym. Korzystna struktura wieku zapewnia stabilność kadr na rynku pracy, które kształcą się również w miejscowych szkołach wyższych (m.in. Akademia Podlaska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania). Widocznym przykładem zainteresowania inwestorów są nowe zakłady takich firm jak: Stadler Rail (pojazdy szynowe) czy Valmont Industries (słupy i wieże stalowe). Spółka Teleperformance uruchomiła w Siedlcach Centrum Telemarketingowe. Pośród największych pracodawców w Siedlcach można wymienić Polimex-Mostostal (konstrukcje stalowe, budownictwo ogólne) i Drosed S.A. (mięso drobiowe i przetwory). W Siedlcach produkowane są narzędzia skrawające (Fenes S.A.) oraz części i podzespoły samochodowe (ZPP Auto Sp. z o.o.). Rolnictwo subregionu zaopatruje w surowce mleczarnie w Siedlcach i w Węgrowie (Hochland), wytwórnię pasz (Cargill) i gorzelnię, a także duże Siedlecka fabryka Grupy Stadler Rail, producenta pojazdów szynowych, w której zostały wyprodukowane zakłady mięsne w Sokołowie Podlaskim. m.in. pociągi FLIRT jeżdżące na Mazowszu i Śląsku.

17 17 Ciechanów Ciechanów liczy 45 tysięcy mieszkańców. Jest centrum administracyjnym, usługowym oraz edukacyjnym. Wraz z okolicznymi gminami rolniczymi i Płockiem, Ciechanów tworzy jeden z subregionów. Miasto otrzymało nagrody i wyróżnienia o znaczeniu międzynarodowym w zakresie zrównoważnego rozwoju, w tym w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. W Ciechanowie systematycznie inwestuje się w infrastrukturę komunalną (nowoczesna oczyszczalnia ścieków, bezpieczne składowisko odpadów, wysoka jakość wody pitnej). W granicach miasta działalność rolniczą prowadzi 500 gospodarstw indywidualnych (zboża, uprawa warzyw pod szkłem). Posród atutów Ciechanowa wymienia się dostępność wykwalifikowanej siły roboczej (stopa bezrobocia w mieście i powiecie wynosi 17,2% (dane z 2011 r.). Miasto posiada: dobrą kadrę medyczną, rozwiniętą bazę rekreacyjno-sportową i edukacyjną o ciekawych i różnorodnych kierunkach kształcenia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Menedżerska, Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania). Niewątpliwie walorem jest również wyraźnie wyodrębniona dzielnica przemysłowa z w pełni uzbrojenym technicznie terenem. Struktura branżowa przemysłu w Ciechanowie jest stabilna. Można tu znaleźć przemysł: spożywczy (Cedrob, Browar Ciechanów, Spółdzielnia Mleczarska), papierniczy (Delitissue), poligraficzny (Bauer), odzieżowy (Marconi), meblarski (Cool Meble) oraz mechaniczny (Metaltech, Luka). Ciechanów DHL Express Poland Sp. z o.o. M A Z O W S Z E

18 18 A OTO MAZOWSZE Mazowieckie Subregiony CIECHANOWSKO-PŁOCKI OSTROŁĘCKO-SIEDLECKI M. ST. WARSZAWA WARSZAWSKI ZACHODNI WARSZAWSKI WSCHODNI RADOMSKI Bezrobocie w subregionach w 2011 r. (źródło: Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Liczba mieszkańców Ciechanowsko- -Płocki Ostłołęcko- -Siedlecki 16,8% ,2% Radomski 23,5% Warszawski 9,95% Warszawa 3,8%

19 19 M A Z O W S Z E

20

21 23 21 Edukacja Płock Ostrołęka Mazowsze Warszawa Siedlce Radom

22 22 EDUKACJA Szkolnictwo wyższe Największy w kraju potencjał intelektualny Mazowsza obrazuje kilkanaście wyższych uczelni państwowych i kilkadziesiąt prywatnych, na których kształci się 307 tysięcy studentów. W regionie znajduje się największy polski uniwersytet i największa politechnika. Na Uniwersytecie Warszawskim studiuje 56 tysięcy osób, a na Politechnice Warszawskiej 36 tysięcy. Zasłużoną renomą cieszą się: Szkoła Główna Handlowa (16 tysięcy) i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (23 tysiące) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (9 tysięcy). W stolicy są również: Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Szkoła Główna Służby Pożarniczej i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poza Warszawą szkolnictwo wyższe rozwija się we wszystkich większych miastach województwa. Uniwersytet Warszawski Wielkim ośrodkiem edukacyjnym w dziedzinie ponadgimnazjalnego kształcenia zawodowego jest miasto stołeczne Warszawa i subregion Warszawski. Zasadnicze szkoły zawodowe, technika, licea profilowane oraz szkoły policealne kształcą młodzież w kilkudziesięciu zawodach i specjalnościach. Oprócz m.in.: informatyków, elektroników, elektryków, budowlańców (murarzy, cieśli, zbrojarzy, spawaczy), mechaników, poligrafów, hotelarzy, gastronomów. Zainteresowaniem młodych ludzi cieszą się zawody odzieżowe i fryzjerskie, geologiczno-geodezyjno-drogowe, lotnicze, ogrodnicze, chemiczne, fotochemiczne oraz wiele innych. Szkoły są otwarte na nowości technologiczne i wymianę doświadczeń. Np. Warszawskie Technikum Budowlane współpracuje z Politechiką, w szkołach gastronomiczno-hotelarskich wdrażane są międzynarodowe standardy m.in.poprzez współpracę z partnerami z zagranicy. Warto dodać, że rozwój szkolnictwa zawodowego znalazł się pośród priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

23 23 W subregionie radomskim funkcjonuje 8 uczelni wyższych. Tylko tu w Polsce można studiować technologię skóry i elektronikę transportu kolejowego, a także automatykę procesów technologicznych. Na poziomie licencjackim kształci m.in. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, Wyższa Szkoła Handlowa i Radomska Szkoła Wyższa. W radomskim kolegium Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dominują humanistyczne kierunki nauki. Tak więc Radom jest drugim po Warszawie ośrodkiem akademickim na Mazowszu. Szkolnictwo średnie w Radomiu reprezentuje kilkanaście placówek, które m.in. przygotowują w zawodach budowlanych, rolniczych, odzieżowych, elektronicznych i samochodowych. Pięć szkół wyższych kształcących 16 tysięcy osób znajduje się na terenie subregionu ostrołęcko-siedleckiego. Na czterech wydziałach Akademii Podlaskiej uczy się 11 tysięcy studentów, m.in. informatyków, bioinżynierów, agronomów i chemików. Uczelnia ma prawo nadawania tytułów naukowych w zakresie agronomii oraz w dziedzinie nauk chemicznych i zootechniki. W Siedlcach jest też Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania oraz Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W Ostrołęce działalność edukacyjną prowadzi Kolegium Ekonomiczne Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Wyższa Szkoła Administracji Publicznej. Do wykonywania przydatnych w gospodarce zawodów w subregionie przygotowują liczne szkoły średnie, w tym technika, licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe. W subregionie ciechanowsko-płockim jest 5 szkół wyższych, w których wiedzę zdobywa 11 tysięcy studentów. W Płocku najbardziej prestiżową uczelnią jest Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej m.in. z wydziałami Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Oferta szkół ponad-gimnazjalnych i policealnych jest zróżnicowana. Młodzież w subregionie uczęszcza do zawodowych szkół budowlanych, policealnych szkół informatycznych i medycznych. M A Z O W S Z E

24

25 27 25 Infrastruktura transportowa Płock Ostrołęka Mazowsze Warszawa Siedlce Radom

26 26 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Stołeczne funkcje Warszawy i niemal centralne położenie województwa w Polsce wpłynęły na ukształtowanie się systemu komunikacji w regionie. Warszawa jest ogólnopolskim centrum transportowym w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Duże fundusze, pochodzące również z Unii Europejskiej, przeznaczane są na budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej. Przez województwo mazowieckie, ku Warszawie, prowadzą główne szosy krajowe i przebiegające przez Polskę drogi międzynarodowe. Odległości pomiędzy stolicą a głównymi miastami Mazowsza wynoszą: do Ciechanowa 100 km, do Ostrołęki 115 km, do Płocka 111 km, do Radomia 102 km i do Siedlec 89 km. Z Berlina przez Poznań i Łódź biegnie jedna z najważniejszych dla Polski tras międzynarodowych autostrada A2. Mazowsze ma dobrą dostępność transportową wynikającą z korzystnego położenia w systemie dróg kołowych i kolejowych, a także z usytuowania w Warszawie największego w Polsce lotniska Lotniska Chopina.

27 27 Lotnisko Chopina w Warszawie Lotnisko Chopina w Warszawie jest największym i najważniejszym w Polsce krajowym i międzynarodowym portem lotniczym. Jednym z jego walorów jest bliskie usytuowanie od centrum miasta (10 km). Z Lotniska Chopina w Warszawie startują samoloty do kilkunastu miast w kraju i kilkudziesięciu w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Lotnisko skupia około 87% zagranicznego oraz około 43% krajowego ruchu pasażerskiego. Obecnie Warszawa ma ponad 80 regularnych połączeń z portami w kraju i na świecie. Wzrasta liczba połączeń czarterowych. W 2010 r. lotnisko w Warszawie obsłużyło prawie 9 mln podróżnych. Dla pasażerów oraz załóg prywatnych i korporacyjnych samolotów, w tzw. ruchu lotnictwa ogólnego, przeznaczony jest specjalny terminal VIP Aviation. Istotne znaczenie dla obsługi krajowych oraz zagranicznych przewozów pasażerskich i cargo ma również otwarty w 2012 roku port lotniczy w Modlinie, obsługujący przewozy międzynarodowe na liniach krótkiego i średniego zasięgu oraz przewozy krajowe pomiędzy portami regionalnymi. W Przasnyszu znajduje się lotnisko o zasięgu regionalnym. Może ono przyjmować samoloty jednosilnikowe i dwusilnikowe (nie odrzutowe). Ponadto lotniska o charakterze lokalnym będą znajdowały się w Sochaczewie i Radomiu. M A Z O W S Z E

28

29 31 29 Dlaczego inwestować na Mazowszu? Płock Ostrołęka Mazowsze Warszawa Siedlce Radom

30 30 DLACZEGO INWESTOWAĆ na Mazowszu? Polska jest głównym beneficjentem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Mazowsze jest w czołówce regionów, które przyciągneły najwięcej kapitału zagranicznego. Mazowsze jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów Polski. Mazowieckie to region o największej chłonności rynku zbytu, bardzo wysokiej aktywności wobec inwestorów oraz o bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze gospodarczej i społecznej, oraz ciągle poprawiającej się dostępności komunikacyjnej. Największy rozwój inwestycji zagranicznych na terenie Mazowsza można zauważyć w takich sektorach jak: IT, elektroniczny, motoryzacyjny, chemiczny, biotechnologiczny (region, a w szczególności Warszawa ma szansę stać się stolicą polskiego BPO). To właśnie BPO, oraz sektor spożywczy i budowlany określa się jako sektory wysokiej szansy. W ostatnich latach można zauważyć również zainteresowanie inwestorów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Mazowsze zajmuje pierwsze miejsce w kraju w zbiorach warzyw i owoców. Produkcja rolna regionu służy ponadto jako zaplecze dla sektora

31 31 spożywczego to na Mazowszu znajduje się największy areał użytków rolnych (13,0% całości dla kraju). Raport CBRE Business Footprints. Global Office Locations 2011 potwierdza, że Warszawa jest obecnie jednym z największych centrów biznesowych Europy. Swoje siedziby ma tu już 150 liczących się światowych firm, co daje Warszawie piąte miejsce w Europie a dwunaste na świecie. Dla porównania należy dodać, że rekordzistą jest Hong Kong z liczbą 191 firm. Wg raportu FDi Intelligence z grupy The Financial Times Europejskie miasta i regiony przyszłości 2011/2012 Warszawa znalazła się na 4. Pozycji w kategorii 10 najlepszych miast pod względem sprzyjających warunków dla biznesu (populacja powyżej 1 mln mieszkańców), kolejno za: Londynem, Moskwą i Brukselą. TOP 10 miast pod względem sprzyjających warunków dla biznesu Miejsce Miasto Miejsce Miasto 1 Londyn 6 Paryż 2 Moskwa 7 Kopenhaga 3 Bruksela 8 Sztokholm 4 Warszawa 9 Bukareszt 5 Praga 10 Dublin Na rozwój gospodarczy Mazowsza oraz przyciąganie inwestorów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, ogromny wpływ mają dobrze przygotowane oferty inwestycyjne. Na terenie Mazowsza można znaleźć zarówno duże obszarowo oferty inwestycyjne, jak i wiele mniejszych terenów. Duże obszarowo tereny inwestycyjne występujące na Mazowszu wyróżniają ten region w skali kraju. Zaznaczyć należy, że tereny te mają uregulowany stan prawny oraz z reguły są to tereny płaskie, co jest istotne z punktu widzenia przyszłych inwestorów oraz przebiegu procesu inwestycyjnego. Mazowsze daje więc możliwości lokowania dużych inwestycji strategicznych nie tylko dla regionu, lecz również dla całej Polski. M A Z O W S Z E

32 32 DLACZEGO INWESTOWAĆ na Mazowszu? Obywatele państw Unii Europejskiej i EFTA mogą wykonywać w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy. To samo dotyczy obywateli państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy osiedlili się w RP, mają status uchodźcy lub korzystają z ochrony czasowej w Polsce. Centralne położenie oraz rola Warszawy jako ośrodka decyzyjnego to często wymieniane powody lokowania inwestycji na Mazowszu. Region oferuje podmiotom gospodarczym najlepszą w kraju infrastrukturę począwszy od standardu powierzchni biurowych przez telekomunikację, transport i usługi dla biznesu. Warszawa na tle innych europejskich miast ma relatywnie niskie ceny powierzchni biurowych o najwyższym standardzie. Powierzchnie biurowe klasy A (miesięczny koszt wynajmu m 2 ): Powierzchnie magazynowe i przemysłowe (miesięczny koszt wynajmu m 2 ): Warszawa (centrum miasta) Warszawa 5 Warszawa Mazowsze 2,5 Biura w Warszawie

33 33 O tym, że województwo mazowieckie jest najbardziej atrakcyjnym regionem w Polsce dla inwestorów zagranicznych, świadczy ulokowanie tu 23% wartości wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Największy udział kapitału zagranicznego pochodzi z takich krajów jak: USA, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Szwecja, Austria, Norwegia, Japonia, Dania i Korea Południowa. Wśród przykładowych firm, które zainwestowały w regionie znajdują się: LG, Samsung, General Electric (GE), Skanska, Stora Enso, ProLogis, IBM, Tesco, Ghelamco, ING Groep (ING Group), ORCO Property Group i wiele innych. Powody, dla których inwestorzy wybierają Mazowsze: łatwy dostęp do największego w Europie centralnej rynku zbytu (38 mln osób) obecność stolicy Polski (Warszawy) i fakt, że jest to najlepiej rozwinięty pod względem gospodarki oraz standardów życia region w Polsce dogodne połączenia komunikacyjne z resztą kraju i Europy dobra infrastruktura i wysoki poziom usług dla biznesu relatywnie niskie koszty pracy i wykwalifikowani pracownicy M A Z O W S Z E

34

35 37 35 Informacje praktyczne Płock Ostrołęka Mazowsze Warszawa Siedlce Radom

36 36 INFORMACJE praktyczne Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej. Zezwolenie na nabycie nieruchomości Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego przez cudzoziemca wniosku. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, a obcojęzyczne załączniki przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może udzielić cudzoziemcowi zezwolenia na nabycie nieruchomości lub nabycie udziałów lub akcji, jeśli nie występuje prawdopodobieństwo zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powinien rozpatrzyć wniosek w terminie dwóch miesięcy. Zezwolenie na nabycie nieruchomości jest ważne dwa lata od dnia wydania. Nabycie nieruchomości wymaga aktu notarialnego. Kiedy wymagane jest zezwolenie? Zezwolenia wymaga każde nabycie nieruchomości, to znaczy nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, na podstawie zdarzenia prawnego. Czynnościami wymagającymi zezwolenia są: nabycie nieruchomości. nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości jeżeli cudzoziemiec przejmuje nad nią kontrolę, tzn. gdy cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu lub mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

37 37 Europejski Obszar Gospodarczy (European Economic Area, EEA). Obywatele oraz przedsiębiorcy zamieszkujący lub posiadający siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska, Islandia, Norwegia i Lichtenstein) nie potrzebują występować o zezwolenie na nabycie nieruchomości lub udziałów i akcji w spółkach będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Kiedy zezwolenie nie jest wymagane? Cudzoziemiec nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości w przypadku: nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego nabycia nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich nabycia przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat nabycie przez kontrolowaną osobę prawną, na jej cele statutowe, nieruchomości niezabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, będącego bankiem i jednocześnie wierzycielem hipotecznym, w trybie przejęcia nieruchomości na własność w wyniku bezskutecznej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym nabycie lub objęcie przez bank akcji lub udziałów w spółce w związku z dochodzeniem przez ten bank roszczeń wynikających z dokonanych czynności bankowych M A Z O W S Z E

38 38 INFORMACJE praktyczne Pomoc publiczna Przedsiębiorcy rozpoczynający inwestycje i tworzący nowe miejsca pracy otrzymują wsparcie i pomoc, wynikające zarówno z ustaw, jak i uregulowań lokalnych. Kiedy wymagane jest zezwolenie? Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych: PIT lub podatku dochodowego od osób prawnych CIT (tylko na terenie Specjalnej Strefy Ekonomi- cznej). Podstawą skorzystania z pomocy publicznej w SSE jest zezwolenie. Kryterium otrzymania wsparcia w strefie dotyczy zazwyczaj wartości nowej inwestycji, liczby stworzonych miejsc pracy lub kombinacji obydwu parametrów. Nowe inwestycje Nowa inwestycja jest to zainwestowanie kapitału w utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozpozęcie działalności, która wiąże się z zasadniczą zmianą produktu lub procesu produkcyjnego. Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą to: nakłady inwestycyjne ziemia, budynki, maszyny i urządzenia koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych Utworzenie nowych miejsc pracy: związanych z nowymi inwestycjami: przyrost netto liczby miejsc pracy w wyniku dokonania nowej inwestycji w określonym przedziale czasu, nie dłuższym niż 3 lata od zakończenia inwestycji. Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą: dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników (płaca brutto + wszystkie obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem). Limit pomocy regionalnej zależy od: lokalizacji inwestycji, wysokości nakładów inwestycyjnych lub kosztów zatrudnienia nowych pracowników, a także wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o zwolnienie podatkowe. Dopuszczalna intensywność regionalnej pomocy publicznej: Warszawa 30% pozostały obszar na terenie województwa 40%. W przypadku małych przedsiębiorstw maksymalny poziom wsparcia może być podwyższony o 20%, natomiast w przypadku średnich przedsiębiorstw o 10%. Pomoc na nowe inwestycje może być udzielana włącznie z pomocą na nowe miejsca pracy, pod warunkiem że łącznie intensywność pomocy nie przekroczy maksymalnej intensywności dopuszczalnej dla danego projektu.

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ BOLESŁAWIEC, 15.11.2013 r. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ? WSSE to bogata oferta terenów

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W WSSE? zwolnienia z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku www.bialystok.pl Dlaczego Polska? Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl Dlaczego Białystok? Potencjalna metropolia

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE P A R T N E R D L A T W O J E G O B I Z N E S U C E N T R U M O B S Ł U G I I N W E S T O R A I E K S P O R T E R A

MAZOWSZE P A R T N E R D L A T W O J E G O B I Z N E S U C E N T R U M O B S Ł U G I I N W E S T O R A I E K S P O R T E R A P A R T N E R D L A T W O J E G O B I Z N E S U UNIA EUROPEJSKA Wspólny rynek UNIA EUROPEJSKA Wspólny rynek Globalny partner handlowy POLSKA Centralne położenie MOSKWA 1200 km MOSKWA LONDYN 1449 km LONDYN

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY S.A.

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY S.A. PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY S.A. PARK NOWYCH MOŻLIWOŚCI Profil wyjściowy Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego definiowany jest przez podstawową działalność PKN ORLEN S.A., Basell Orlen

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK 44 miejscowości w 4województwach Polski południowo-

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie przyciągania inwestycji przez specjalne strefy ekonomiczne z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC INFORMACJE Specjalna Strefa Ekonomiczna PODSTREFA LUBLIN stanowi integralną część SPECJALNEJ

Bardziej szczegółowo

80 km (60 min.) 40 km (40 min.) 7 km (12 min.) 6 km (10 min.) 45 km (50 min.) 200m 500m

80 km (60 min.) 40 km (40 min.) 7 km (12 min.) 6 km (10 min.) 45 km (50 min.) 200m 500m PPPT to miejsce kreujące i wspomagające procesy gospodarcze oparte na innowacyjnych projektach oraz programach naukowo-badawczych, które doprowadzą do zwiększenia konkurencyjności rynkowej jego Klientów.

Bardziej szczegółowo

Idealne miejsce dla inwestycji

Idealne miejsce dla inwestycji Idealne miejsce dla inwestycji Specjalna Strefa Ekonomiczna Jest to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

PODSTREFA KLESZCZÓW W PODSTREFIE KLESZCZÓW ZAINWESTOWALI: POMOC PUBLICZNA

PODSTREFA KLESZCZÓW W PODSTREFIE KLESZCZÓW ZAINWESTOWALI: POMOC PUBLICZNA Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1339 ha i obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie, wschodnią część województwa wielkopolskiego i zachodnią część województwa mazowieckiego.

Bardziej szczegółowo

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Cel: MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Szczecinek. Obszar Szczecinek. Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Urząd Miasta Szczecinek. Obszar Szczecinek. Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Urząd Miasta Szczecinek Obszar Szczecinek Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2015 P l a c W o l n o ś c i 1 3, S z c z e c i n e k Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie

Bardziej szczegółowo

W centrum Polski W centrum Europy

W centrum Polski W centrum Europy W centrum Polski W centrum Europy Atrakcyjność inwestycyjna regionu łódzkiego Departament ds. Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski w Łodzi Panie i Panowie, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do regionu

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK Mielec SSE to wyodrębniony obszar, na którym obowiązują

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Branże gospodarki w woj. pomorskim! Morska i stoczniowa! Paliwowa i chemiczna! Farmaceutyczna i kosmetyczna! Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

USTAWA. z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758) USTAWA z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 marca 1920 r.

USTAWA z dnia 24 marca 1920 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Art. 1. 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Specjalne Strefy Ekonomiczne. Mirosław Odziemczyk Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds.

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Specjalne Strefy Ekonomiczne. Mirosław Odziemczyk Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds. POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Specjalne Strefy Ekonomiczne Mirosław Odziemczyk Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds. Współpracy ze SSE Warszawa, 17 grudnia 2013 r. Plan prezentacji Specjalne

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla inwestycji

Wsparcie dla inwestycji POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Wsparcie dla inwestycji Konferencja Przemysłu Spożywczego Marek Szostak Zastępca Dyrektora Departament Inwestycji Zagranicznych Warszawa, 12 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ Wskazówki dotyczące korzystania z programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński na podstawie uchwały Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego 1 przewodnik inwestora PO MazowszU Ostrołęka Płock Mazovia Warsaw Siedlce Radom 00-375 Warszawa, ul. Smolna 12 tel. 022 566 47 60 fax. 022 843 83 31 www.armsa.pl Centrum Obsługi Inwestora tel. 022 566

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku

Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku Analiza dotychczasowej działalności i perspektywy funkcjonowania Paweł Tynel Czy Europa oraz Polska jest atrakcyjnym miejscem na lokalizację inwestycji? Który

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje :56:13

Kto i gdzie inwestuje :56:13 Kto i gdzie inwestuje 2015-05-14 16:56:13 2 Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej w przyciąganiu koreańskich inwestycji oraz piątym największym celem inwestycyjnym wśród krajów UE. Mimo to

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC to wydzielony, uprzywilejowany obszar, zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Atrakcyjność inwestycyjna obszarów węzłów autostradowych

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Atrakcyjność inwestycyjna obszarów węzłów autostradowych Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Atrakcyjność inwestycyjna obszarów węzłów autostradowych Specjalna Strefa Ekonomiczna Jest to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może

Bardziej szczegółowo

ROLA REGIONU W ROZWOJU GOSPODARCZYM

ROLA REGIONU W ROZWOJU GOSPODARCZYM II MAŁOPOLSKIE FORUM INWESTYCYJNE ROLA REGIONU W ROZWOJU GOSPODARCZYM Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Kraków, 11 czerwca 2008 r. Rola regionu a gospodarka w XXI wieku "Region zacofany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Tu się rodzi przedsiębiorczość 2015-03-24 14:14:51

Tu się rodzi przedsiębiorczość 2015-03-24 14:14:51 Tu się rodzi przedsiębiorczość 2015-03-24 14:14:51 2 Wielkopolska wspiera nowe inwestycje poprzez tworzenie przyjaznego klimatu biznesowego i zachęt, np. podatkowych. Od 1990 r. w województwie wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27 28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Bydgoszcz w Polsce i regionie

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nowych możliwości

Przestrzeń nowych możliwości Przestrzeń nowych możliwości Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny BPPT rozpoczął działalność w 2005 roku Głównym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz Celem BPPT jest tworzenie warunków dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju regionów

Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju regionów Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju regionów Koncepcja Rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzej Kail Marketing Maciejewo, 2010.09.30 Specjalna strefa

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

W rytm Krakowa 2015-06-01 12:06:05

W rytm Krakowa 2015-06-01 12:06:05 W rytm Krakowa 2015-06-01 12:06:05 2 Dynamiczny i nowoczesny Kraków nadaje rytm całej gospodarce Małopolski. Potencjał intelektualny i naukowy dawnej stolicy Polski tworzy zaplecze kadrowe jego najbardziej

Bardziej szczegółowo

Kiedy pytają nas o Szczecin..

Kiedy pytają nas o Szczecin.. Kiedy pytają nas o Szczecin.. W pierwszej kolejności mówimy o niezwykłych walorach naturalnych i położeniu miasta. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin grudzień 2013 Co z tego wynika? Tworząc Nasze

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Listopad, 2016 ARP S.A. Oddział w Mielcu / Korzyści z inwestowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC 1 Mielec SSE EURO-PARK MIELEC jest pierwszą,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Współpraca z przedsiębiorcami i z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie promocji gospodarczej gmin z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

STREFA DOBRYCH INWESTYCJI

STREFA DOBRYCH INWESTYCJI STREFA DOBRYCH INWESTYCJI 586 ha 519 ha 26 lokalizacji w czterech województwach północnej Polski 1859 ha całkowitej powierzchni 112 inwestorów 22 ha 736 ha ponad 17,6 tys. miejsc pracy ponad 9,1 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r.

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r. Oferta gospodarcza miasta Jawora Jawor 2009 Wstęp Działalność dla przyszłości to poszukiwanie nowych inwestorów, którzy chcieliby związać się z miastem. Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych firm, dla których

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Referat Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera tel.:+48

Bardziej szczegółowo

Wiedeń 2015-06-09 15:10:35

Wiedeń 2015-06-09 15:10:35 Wiedeń 2015-06-09 15:10:35 2 Wiedeń jest stolicą i największym miastem Austrii z 1,6 mln mieszkańców. Od lat to jedna z najzamożniejszych aglomeracji świata. Aglomeracja nad Dunajem leży we wschodniej

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji Artur Habza Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekty Marketing

Bardziej szczegółowo

Zmień adres na strefowy Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zmień adres na strefowy Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Zmień adres na strefowy Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mrągowo, 22.11.2012 r. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce SSE to wydzielone obszary na terytorium

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

Pomorskie sposoby na nowe miejsca pracy. Piotr Ciechowicz Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Pomorskie sposoby na nowe miejsca pracy. Piotr Ciechowicz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Pomorskie sposoby na nowe miejsca pracy Piotr Ciechowicz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 4 listopada, 2011 1 Obszary działania ARP SA wdrażanie Funduszy Europejskich dla firm oraz instytucji wspierających

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA INWESTYCJI W CENTRA BPO W POLSCE - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE

UWARUNKOWANIA INWESTYCJI W CENTRA BPO W POLSCE - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE UWARUNKOWANIA INWESTYCJI W CENTRA BPO W POLSCE - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE Julita Zimoch-Tuchołka 29 października 2008 r. 1 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Napływ zagranicznych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Urząd miasta stołecznego Warszawy Załącznik Nr 2 do opracowania Przewodnik dla Inwestorów NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

Urząd miasta stołecznego Warszawy Załącznik Nr 2 do opracowania Przewodnik dla Inwestorów NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW Wydanie nr 1 Strona 1 z 5 NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców uregulowane są ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Profil gospodarczy Małopolski

Profil gospodarczy Małopolski Profil gospodarczy Małopolski Działania MARR SA Centrum Business in Małopolska Styczeń 2012 Małopolska Powierzchnia: 15 108 km 2 Ludność: 3 200 000 Kraków Słowacja Kraków Ukraina Kraków Czechy Kraków Niemcy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Lubuskie w pigułce Obszar : 13 988km 2 (4,5% powierzchni PL) lesistość 49% Ludność:

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Koszalin, 9 grudnia 2011 r. Zachodniopomorskie doskonałe miejsce dla inwestorów zagranicznych

Koszalin, 9 grudnia 2011 r. Zachodniopomorskie doskonałe miejsce dla inwestorów zagranicznych Koszalin, 9 grudnia 2011 r. Zachodniopomorskie doskonałe miejsce dla inwestorów zagranicznych Położenie Tahoma bliskość Skandynawii bliskość Europy Zachodniej bezpośredni dostęp do Morza Bałtyckiego położenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

DZIAŁKA Nieruchomość

DZIAŁKA Nieruchomość SADY SADY - MIEJSCOWOŚĆ Sady wieś położona w powiecie poznańskim w gminie Tarnowo Podgórne, liczy 900 mieszkańców, jest usytuowana bezpośrednio przy trasie Poznań - Świecko - Berlin. Położenie jest jednym

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

W centrum Polski, w centrum Europy

W centrum Polski, w centrum Europy W centrum Polski, w centrum Europy -Sektory strategiczne, specjalizacje regionalne Łódź, 20 maj 2013 r. Atuty regionu - Nauka Kapitał naukowy: 7 publicznych wyższych uczelni: - Politechnika Łódzka - Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Głogowie. Dominik Gadziemski II rok ekonomia Menedżer administracji publicznej

Bezrobocie w Głogowie. Dominik Gadziemski II rok ekonomia Menedżer administracji publicznej Bezrobocie w Głogowie. Dominik Gadziemski II rok ekonomia Menedżer administracji publicznej Bezrobocie- podstawowe dane Liczba bezrobotnych w październiku 2011 r. wynosiła 4252. Stopa bezrobocia na koniec

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH PPPT to miejsce kreujące i wspomagające procesy gospodarcze oparte na innowacyjnych projektach oraz programach naukowo-badawczych, które doprowadzą do zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo