PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU. Ostrołęka. Mazowsze. Płock. Warszawa Siedlce. Radom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU. Ostrołęka. Mazowsze. Płock. Warszawa Siedlce. Radom"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU Ostrołęka Płock Mazowsze Warszawa Siedlce Radom

2

3 3 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM S.A.) jest spółką Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizującą projekty o charakterze innowacyjnym wspierające rozwój regionalny. ARM S.A. skupia i koordynuje inicjatywy, projekty oraz konkursy służące wzrostowi aktywności i przedsiębiorczości na Mazowszu. Agencja podejmuje szereg działań mających na celu wypracowanie niezbędnych narzędzi i instrumentów wsparcia do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Dążeniem działań spółki jest osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego w Województwie Mazowieckim. Warszawa M A Z O W S Z E

4 4 AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działające w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM S.A.) wspiera inwestorów i eksporterów, a także podejmuje działania mające na celu promocję gospodarczą Mazowsza w kraju i za granicą. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem w województwie oraz dla przedsiębiorców mazowieckich, zainteresowanych działalnością eksportową. POMAGAMY Inwestorom krajowym i zagranicznym WSPIERAMY Mazowieckich przedsiębiorców PROMUJEMY Potencjał gospodarczy Mazowsza w kraju i za granicą GŁÓWNE ZADANIA COIE: Obsługa inwestorów Obsługa krajowych i zagranicznych inwestorów zainteresowanych podjęciem działań gospodarczych na terenie Województwa Mazowieckiego Przekazywanie informacji na temat ekonomiczno-prawnych warunków inwestowania na Mazowszu Pomoc w wyborze lokalizacji pod inwestycje Tworzenie i promowanie mazowieckiej oferty inwestycyjnej podczas targów, konferencji, seminariów, warsztatów oraz innych krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym

5 5 Promocja gospodarcza Realizacja projektów promocyjnych na rzecz gospodarki regionalnej Organizowanie oraz udział w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach gospodarczych, przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami otoczenia biznesu Wspieranie eksportu Przekazywanie informacji na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej na danym rynku zagranicznym Wspieranie mazowieckich przedsiębiorstw poprzez wykorzystywanie narzędzi proeksportowych Pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych z firmami zagranicznymi Organizacja oraz obsługa misji gospodarczych Tworzenie i promowanie mazowieckiej oferty eksportowej podczas targów, konferencji, seminariów, warsztatów oraz innych krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym Organizowanie szkoleń z obszaru handlu zagranicznego M A Z O W S Z E

6

7 7 Przewodnik po Mazowszu Płock Ostrołęka Mazowsze Warszawa Siedlce Radom

8 8 PRZEWODNIK po Mazowszu Raport Ernst & Young Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2012 Badanie sytuuje Polskę na 6 miejscu pod względem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku. Warto zauważyć, że spośród krajów Europy Centralnej i Wschodniej Polska jako jedyna znalazła się w pierwszej dziesiątce. Ponadto, 10 % ankietowanych inwestorów postrzega Polskę jako kraj o największej atrakcyjności inwestycyjnej w Europie, zaraz za Niemcami. Miejsce Kraj Liczba projektów Udział BIZ 2011 Liczba miejsc pracy Wielka Brytania % Niemcy % Francja % Hiszpania % Holandia % Belgia % Rosja % Polska % Irlandia % Szwajcaria % Inne % Razem %

9 9 Маzowsze M A Z O W S Z E

10

11 13 11 oto Mazowsze Płock Ostrołęka Mazowsze Warszawa Siedlce Radom

12 12 OTO MAZOWSZE Mazowsze, położone w środkowo-wschodniej części kraju, jest największym i najbardziej zaludnionym (ponad 5 mln mieszkańców) regionem w Polsce, ponadto pierwszym pod względem dynamiki rozwoju ekonomicznego i aktywności biznesowej. Na Mazowszu wytwarzana jest największa cześć produktu krajowego brutto (PKB), która stanowi prawie 22% całkowitego dochodu państwa. Spośród wszystkich inwestycji zagranicznych w Polsce, 23% zostało ulokowanych na Mazowszu. Mazowsze pełni funkcję lidera gospodarczego pośród polskich województw. Atutem regionu jest zarówno atrakcyjność inwestycyjna, jak również potencjał gospodarczy. Mazowsze jest liderem pod względem jakości zasobów pracy. Warszawa

13 13 Warszawa jest największym i najważniejszym ośrodkiem nauki, kultury, biznesu i polityki. Szybko rozwijające się miasto kusi możliwością błyskawicznej kariery i sprzyja rozwojowi zainteresowań. Stolica oferuje najwięcej teatrów, wystaw, koncertów i uczelni. Metropolia przyciąga zagranicznych inwestorów budujących centra finansowe, hotele i hipermarkety. Obraz Warszawy nie powinien jednak przesłaniać bardzo zróżnicowanej sytuacji społecznej i gospodarczej w innych miastach i powiatach województwa.potwierdzają to: wskaźniki charakteryzujące wielkość PKB na 1 mieszkańca, poziom dochodów gospodarstw domowych, struktura zatrudnienia oraz niskie bezrobocie. W regionie znajdują się niemal wszystkie gałęzie przemysłu (oprócz górniczego, stoczniowego i koksowniczego), lecz nie ma branży dominującej. Największym ośrodkiem jest Warszawa, która wraz z okolicznymi miastami tworzy swego rodzaju okręg przemysłowy. Czas przemian ustrojowych przyniósł dość wyraźne tendencje do decentralizacji przemysłu stolicy. Likwidacji wielkich fabryk usytuowanych w dużych dzielnicach przemysłowych towarzyszyła tendencja do lokalizacji licznych małych zakładów na peryferiach miasta, gdzie przemysłu dotychczas nie było, albo był w niewielkich rozmiarach. W stołecznej aglomeracji rozwinął się m.in.: przemysł motoryzacyjny, elektrotechniczny, elektroniczny, chemiczny (farmaceutyki, kosmetyki, tworzywa sztuczne), spożywczy, energetyczny, hutniczy, metalowy, odzieżowy i poligraficzny. Blue Tower Plaza, Warszawa M A Z O W S Z E

14 14 OTO MAZOWSZE Radom Zaplecze gospodarcze Radomia, liczącego 223 tysiące mieszkańców, stanowi 24,5 tysiąca firm, wokół których działają instytucje okołobiznesowe, OSTROŁĘKA CIECHANÓW PŁOCK Mazowsze organizacje samorządu gospodarczego, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe. WARSZAWA SIEDLCE Miasto otwarte jest na wszelkie formy współpracy gospodarczej, nastawione na rozwój przemysłu, budownictwa, usług i handlu. Istotnym argumentem, RADOM przemawiającym za lokowaniem biznesu w Radomiu, jest nieduża odległość (100 km) od stolicy kraju oraz dostępność wykwalifikowanej siły roboczej (stopa bezrobocia w 2011 r.: Radom 21,4%,powiat radomski 29,9%). Miasto jest w regionie największym po Warszawie ośrodkiem akademickim, w którym profil kształcenia dostosowywany jest do potrzeb rynku pracy. W Radomiu rozwinął się przemysł metalowy (np. GGG, Precision Machine Parts, Fabryka Łączników, Łucznik), spożywczy (Rolmlecz), tytoniowy (Altadis), materiałów budowlanych (Jadar), kosmetyczn (Global Cosmed) oraz centra telemarketingowe. W subregionie działa elektrownia Kozienice w Świerżach Górnych, browar w Warce oraz zakłady przetwórstwa owocowego w Przysusze. Radom, Zbyszko Company Sp. z o.o.

15 15 Płock Płock jest ośrodkiem gospodarczym o zróżnicowanej strukturze branżowej, jednak nie będzie przesadą stwierdzenie, że gospodarka 125-tysięcznego miasta jest zdominowana przez przemysł petrochemiczny i rafineryjny. Tu bowiem znajduje się jedna z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Petrochemiczny gigant kooperuje logistycznie z wieloma firmami w rejonie Płocka, np. z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych czy Basell Orlen Polyolefins liderem polskiego rynku polietylenu i polipropylenu. Branżę spożywczą reprezentują m.in. zakłady mięsne w Płocku i Umieninie, Płockie Zakłady Drobiarskie Sadrob, HERO producent dżemów, konfitur i soków, browar oraz mleczarnia w Sierpcu, przemysł maszynowy fabryka maszyn rolniczych CNH Polska, natomiast odzieżowy płocka fabryka amerykańskiego króla dżinsów Lévi-Strauss. Renesans przeżywa Stocznia Rzeczna Centromost i Mostostal Płock S.A. Bezrobocie w powiecie płockim wynosi 20,6% (2011 r.). Środowisko akademickie tworzy pięć wyższych uczelni, kształcących m.in. inżynierów technologii chemicznej, budowy maszynczy budownictwa. Płock, Rafineria PKN Orlen S.A., zdjęcie z archiwum PKN Orlen S.A. M A Z O W S Z E

16 16 OTO MAZOWSZE Ostrołęka Największym miastem północno-wschodniego Mazowsza jest Ostrołęka, w której mieszkają 53 tysiące ludzi. Młodzi ostrołęczanie kształcą się m.in. w pięciu miejscowych szkołach wyższych, studiując np. ekonomię, administrację publiczną czy naukę o zdrowiu. Struktura gospodarcza miasta i powiatu oparta jest na przemyśle drzewno-papierniczym (Stora Enso Poland), energetycznym (Zespół Elektrowni Ostrołęka), materiałów budowlanych (Xella Ytong) oraz rolno-spożywczym. Ostrołęckie jest krajowym potentatem w produkcji celulozy, papieru i kartonów. Firmami produkującymi żywność są m.in.: Pekpol, Spółdzielnia Mleczarska w Ostrołęce, JBB w Łysem, Kruger w Ostrowi Mazowieckiej, Hochland w Baranowie. Dwa przedsiębiorstwa, a mianowicie Starglass i PST, specjalizują się w produkcji szyb termoizolacyjnych. Powiat jest ponadto liczącym się producentem mebli, odzieży i materiałów wykończeniowych dla budownictwa. Liczbowo dominują firmy małe i średnie. Stopa bezrobocia wynosi 15,2% w Ostrołęce i 18,4% w powiecie (2011 r.). Siedlce Siedlce od Warszawy dzieli 90 kilometrów, a od przejścia granicznego na Białoruś w Terespolu 117 kilometrów. Usytuowanie na ruchliwym szlaku to jeden z atutów miasta. W Siedlcach zatrzymują się międzynarodowe pociągi ekspresowe relacji Berlin Warszawa Mińsk Moskwa. Miasto jest dobrze skomunikowane zarówno ze stolicą, jak i wschodnią granicą Polski, stanowiącą granicę Unii Europejskiej. Istnieje pogląd, że Siedlce są miastem dobrych perspektyw. Prawie 20% z 76 tysięcy siedlczan to osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 67% jest w wieku produkcyjnym. Korzystna struktura wieku zapewnia stabilność kadr na rynku pracy, które kształcą się również w miejscowych szkołach wyższych (m.in. Akademia Podlaska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania). Widocznym przykładem zainteresowania inwestorów są nowe zakłady takich firm jak: Stadler Rail (pojazdy szynowe) czy Valmont Industries (słupy i wieże stalowe). Spółka Teleperformance uruchomiła w Siedlcach Centrum Telemarketingowe. Pośród największych pracodawców w Siedlcach można wymienić Polimex-Mostostal (konstrukcje stalowe, budownictwo ogólne) i Drosed S.A. (mięso drobiowe i przetwory). W Siedlcach produkowane są narzędzia skrawające (Fenes S.A.) oraz części i podzespoły samochodowe (ZPP Auto Sp. z o.o.). Rolnictwo subregionu zaopatruje w surowce mleczarnie w Siedlcach i w Węgrowie (Hochland), wytwórnię pasz (Cargill) i gorzelnię, a także duże Siedlecka fabryka Grupy Stadler Rail, producenta pojazdów szynowych, w której zostały wyprodukowane zakłady mięsne w Sokołowie Podlaskim. m.in. pociągi FLIRT jeżdżące na Mazowszu i Śląsku.

17 17 Ciechanów Ciechanów liczy 45 tysięcy mieszkańców. Jest centrum administracyjnym, usługowym oraz edukacyjnym. Wraz z okolicznymi gminami rolniczymi i Płockiem, Ciechanów tworzy jeden z subregionów. Miasto otrzymało nagrody i wyróżnienia o znaczeniu międzynarodowym w zakresie zrównoważnego rozwoju, w tym w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. W Ciechanowie systematycznie inwestuje się w infrastrukturę komunalną (nowoczesna oczyszczalnia ścieków, bezpieczne składowisko odpadów, wysoka jakość wody pitnej). W granicach miasta działalność rolniczą prowadzi 500 gospodarstw indywidualnych (zboża, uprawa warzyw pod szkłem). Posród atutów Ciechanowa wymienia się dostępność wykwalifikowanej siły roboczej (stopa bezrobocia w mieście i powiecie wynosi 17,2% (dane z 2011 r.). Miasto posiada: dobrą kadrę medyczną, rozwiniętą bazę rekreacyjno-sportową i edukacyjną o ciekawych i różnorodnych kierunkach kształcenia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Menedżerska, Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania). Niewątpliwie walorem jest również wyraźnie wyodrębniona dzielnica przemysłowa z w pełni uzbrojenym technicznie terenem. Struktura branżowa przemysłu w Ciechanowie jest stabilna. Można tu znaleźć przemysł: spożywczy (Cedrob, Browar Ciechanów, Spółdzielnia Mleczarska), papierniczy (Delitissue), poligraficzny (Bauer), odzieżowy (Marconi), meblarski (Cool Meble) oraz mechaniczny (Metaltech, Luka). Ciechanów DHL Express Poland Sp. z o.o. M A Z O W S Z E

18 18 A OTO MAZOWSZE Mazowieckie Subregiony CIECHANOWSKO-PŁOCKI OSTROŁĘCKO-SIEDLECKI M. ST. WARSZAWA WARSZAWSKI ZACHODNI WARSZAWSKI WSCHODNI RADOMSKI Bezrobocie w subregionach w 2011 r. (źródło: Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Liczba mieszkańców Ciechanowsko- -Płocki Ostłołęcko- -Siedlecki 16,8% ,2% Radomski 23,5% Warszawski 9,95% Warszawa 3,8%

19 19 M A Z O W S Z E

20

21 23 21 Edukacja Płock Ostrołęka Mazowsze Warszawa Siedlce Radom

22 22 EDUKACJA Szkolnictwo wyższe Największy w kraju potencjał intelektualny Mazowsza obrazuje kilkanaście wyższych uczelni państwowych i kilkadziesiąt prywatnych, na których kształci się 307 tysięcy studentów. W regionie znajduje się największy polski uniwersytet i największa politechnika. Na Uniwersytecie Warszawskim studiuje 56 tysięcy osób, a na Politechnice Warszawskiej 36 tysięcy. Zasłużoną renomą cieszą się: Szkoła Główna Handlowa (16 tysięcy) i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (23 tysiące) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (9 tysięcy). W stolicy są również: Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Szkoła Główna Służby Pożarniczej i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poza Warszawą szkolnictwo wyższe rozwija się we wszystkich większych miastach województwa. Uniwersytet Warszawski Wielkim ośrodkiem edukacyjnym w dziedzinie ponadgimnazjalnego kształcenia zawodowego jest miasto stołeczne Warszawa i subregion Warszawski. Zasadnicze szkoły zawodowe, technika, licea profilowane oraz szkoły policealne kształcą młodzież w kilkudziesięciu zawodach i specjalnościach. Oprócz m.in.: informatyków, elektroników, elektryków, budowlańców (murarzy, cieśli, zbrojarzy, spawaczy), mechaników, poligrafów, hotelarzy, gastronomów. Zainteresowaniem młodych ludzi cieszą się zawody odzieżowe i fryzjerskie, geologiczno-geodezyjno-drogowe, lotnicze, ogrodnicze, chemiczne, fotochemiczne oraz wiele innych. Szkoły są otwarte na nowości technologiczne i wymianę doświadczeń. Np. Warszawskie Technikum Budowlane współpracuje z Politechiką, w szkołach gastronomiczno-hotelarskich wdrażane są międzynarodowe standardy m.in.poprzez współpracę z partnerami z zagranicy. Warto dodać, że rozwój szkolnictwa zawodowego znalazł się pośród priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

23 23 W subregionie radomskim funkcjonuje 8 uczelni wyższych. Tylko tu w Polsce można studiować technologię skóry i elektronikę transportu kolejowego, a także automatykę procesów technologicznych. Na poziomie licencjackim kształci m.in. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, Wyższa Szkoła Handlowa i Radomska Szkoła Wyższa. W radomskim kolegium Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dominują humanistyczne kierunki nauki. Tak więc Radom jest drugim po Warszawie ośrodkiem akademickim na Mazowszu. Szkolnictwo średnie w Radomiu reprezentuje kilkanaście placówek, które m.in. przygotowują w zawodach budowlanych, rolniczych, odzieżowych, elektronicznych i samochodowych. Pięć szkół wyższych kształcących 16 tysięcy osób znajduje się na terenie subregionu ostrołęcko-siedleckiego. Na czterech wydziałach Akademii Podlaskiej uczy się 11 tysięcy studentów, m.in. informatyków, bioinżynierów, agronomów i chemików. Uczelnia ma prawo nadawania tytułów naukowych w zakresie agronomii oraz w dziedzinie nauk chemicznych i zootechniki. W Siedlcach jest też Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania oraz Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W Ostrołęce działalność edukacyjną prowadzi Kolegium Ekonomiczne Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Wyższa Szkoła Administracji Publicznej. Do wykonywania przydatnych w gospodarce zawodów w subregionie przygotowują liczne szkoły średnie, w tym technika, licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe. W subregionie ciechanowsko-płockim jest 5 szkół wyższych, w których wiedzę zdobywa 11 tysięcy studentów. W Płocku najbardziej prestiżową uczelnią jest Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej m.in. z wydziałami Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Oferta szkół ponad-gimnazjalnych i policealnych jest zróżnicowana. Młodzież w subregionie uczęszcza do zawodowych szkół budowlanych, policealnych szkół informatycznych i medycznych. M A Z O W S Z E

24

25 27 25 Infrastruktura transportowa Płock Ostrołęka Mazowsze Warszawa Siedlce Radom

26 26 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Stołeczne funkcje Warszawy i niemal centralne położenie województwa w Polsce wpłynęły na ukształtowanie się systemu komunikacji w regionie. Warszawa jest ogólnopolskim centrum transportowym w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Duże fundusze, pochodzące również z Unii Europejskiej, przeznaczane są na budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej. Przez województwo mazowieckie, ku Warszawie, prowadzą główne szosy krajowe i przebiegające przez Polskę drogi międzynarodowe. Odległości pomiędzy stolicą a głównymi miastami Mazowsza wynoszą: do Ciechanowa 100 km, do Ostrołęki 115 km, do Płocka 111 km, do Radomia 102 km i do Siedlec 89 km. Z Berlina przez Poznań i Łódź biegnie jedna z najważniejszych dla Polski tras międzynarodowych autostrada A2. Mazowsze ma dobrą dostępność transportową wynikającą z korzystnego położenia w systemie dróg kołowych i kolejowych, a także z usytuowania w Warszawie największego w Polsce lotniska Lotniska Chopina.

27 27 Lotnisko Chopina w Warszawie Lotnisko Chopina w Warszawie jest największym i najważniejszym w Polsce krajowym i międzynarodowym portem lotniczym. Jednym z jego walorów jest bliskie usytuowanie od centrum miasta (10 km). Z Lotniska Chopina w Warszawie startują samoloty do kilkunastu miast w kraju i kilkudziesięciu w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Lotnisko skupia około 87% zagranicznego oraz około 43% krajowego ruchu pasażerskiego. Obecnie Warszawa ma ponad 80 regularnych połączeń z portami w kraju i na świecie. Wzrasta liczba połączeń czarterowych. W 2010 r. lotnisko w Warszawie obsłużyło prawie 9 mln podróżnych. Dla pasażerów oraz załóg prywatnych i korporacyjnych samolotów, w tzw. ruchu lotnictwa ogólnego, przeznaczony jest specjalny terminal VIP Aviation. Istotne znaczenie dla obsługi krajowych oraz zagranicznych przewozów pasażerskich i cargo ma również otwarty w 2012 roku port lotniczy w Modlinie, obsługujący przewozy międzynarodowe na liniach krótkiego i średniego zasięgu oraz przewozy krajowe pomiędzy portami regionalnymi. W Przasnyszu znajduje się lotnisko o zasięgu regionalnym. Może ono przyjmować samoloty jednosilnikowe i dwusilnikowe (nie odrzutowe). Ponadto lotniska o charakterze lokalnym będą znajdowały się w Sochaczewie i Radomiu. M A Z O W S Z E

28

29 31 29 Dlaczego inwestować na Mazowszu? Płock Ostrołęka Mazowsze Warszawa Siedlce Radom

30 30 DLACZEGO INWESTOWAĆ na Mazowszu? Polska jest głównym beneficjentem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Mazowsze jest w czołówce regionów, które przyciągneły najwięcej kapitału zagranicznego. Mazowsze jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów Polski. Mazowieckie to region o największej chłonności rynku zbytu, bardzo wysokiej aktywności wobec inwestorów oraz o bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze gospodarczej i społecznej, oraz ciągle poprawiającej się dostępności komunikacyjnej. Największy rozwój inwestycji zagranicznych na terenie Mazowsza można zauważyć w takich sektorach jak: IT, elektroniczny, motoryzacyjny, chemiczny, biotechnologiczny (region, a w szczególności Warszawa ma szansę stać się stolicą polskiego BPO). To właśnie BPO, oraz sektor spożywczy i budowlany określa się jako sektory wysokiej szansy. W ostatnich latach można zauważyć również zainteresowanie inwestorów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Mazowsze zajmuje pierwsze miejsce w kraju w zbiorach warzyw i owoców. Produkcja rolna regionu służy ponadto jako zaplecze dla sektora

31 31 spożywczego to na Mazowszu znajduje się największy areał użytków rolnych (13,0% całości dla kraju). Raport CBRE Business Footprints. Global Office Locations 2011 potwierdza, że Warszawa jest obecnie jednym z największych centrów biznesowych Europy. Swoje siedziby ma tu już 150 liczących się światowych firm, co daje Warszawie piąte miejsce w Europie a dwunaste na świecie. Dla porównania należy dodać, że rekordzistą jest Hong Kong z liczbą 191 firm. Wg raportu FDi Intelligence z grupy The Financial Times Europejskie miasta i regiony przyszłości 2011/2012 Warszawa znalazła się na 4. Pozycji w kategorii 10 najlepszych miast pod względem sprzyjających warunków dla biznesu (populacja powyżej 1 mln mieszkańców), kolejno za: Londynem, Moskwą i Brukselą. TOP 10 miast pod względem sprzyjających warunków dla biznesu Miejsce Miasto Miejsce Miasto 1 Londyn 6 Paryż 2 Moskwa 7 Kopenhaga 3 Bruksela 8 Sztokholm 4 Warszawa 9 Bukareszt 5 Praga 10 Dublin Na rozwój gospodarczy Mazowsza oraz przyciąganie inwestorów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, ogromny wpływ mają dobrze przygotowane oferty inwestycyjne. Na terenie Mazowsza można znaleźć zarówno duże obszarowo oferty inwestycyjne, jak i wiele mniejszych terenów. Duże obszarowo tereny inwestycyjne występujące na Mazowszu wyróżniają ten region w skali kraju. Zaznaczyć należy, że tereny te mają uregulowany stan prawny oraz z reguły są to tereny płaskie, co jest istotne z punktu widzenia przyszłych inwestorów oraz przebiegu procesu inwestycyjnego. Mazowsze daje więc możliwości lokowania dużych inwestycji strategicznych nie tylko dla regionu, lecz również dla całej Polski. M A Z O W S Z E

32 32 DLACZEGO INWESTOWAĆ na Mazowszu? Obywatele państw Unii Europejskiej i EFTA mogą wykonywać w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy. To samo dotyczy obywateli państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy osiedlili się w RP, mają status uchodźcy lub korzystają z ochrony czasowej w Polsce. Centralne położenie oraz rola Warszawy jako ośrodka decyzyjnego to często wymieniane powody lokowania inwestycji na Mazowszu. Region oferuje podmiotom gospodarczym najlepszą w kraju infrastrukturę począwszy od standardu powierzchni biurowych przez telekomunikację, transport i usługi dla biznesu. Warszawa na tle innych europejskich miast ma relatywnie niskie ceny powierzchni biurowych o najwyższym standardzie. Powierzchnie biurowe klasy A (miesięczny koszt wynajmu m 2 ): Powierzchnie magazynowe i przemysłowe (miesięczny koszt wynajmu m 2 ): Warszawa (centrum miasta) Warszawa 5 Warszawa Mazowsze 2,5 Biura w Warszawie

33 33 O tym, że województwo mazowieckie jest najbardziej atrakcyjnym regionem w Polsce dla inwestorów zagranicznych, świadczy ulokowanie tu 23% wartości wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Największy udział kapitału zagranicznego pochodzi z takich krajów jak: USA, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Szwecja, Austria, Norwegia, Japonia, Dania i Korea Południowa. Wśród przykładowych firm, które zainwestowały w regionie znajdują się: LG, Samsung, General Electric (GE), Skanska, Stora Enso, ProLogis, IBM, Tesco, Ghelamco, ING Groep (ING Group), ORCO Property Group i wiele innych. Powody, dla których inwestorzy wybierają Mazowsze: łatwy dostęp do największego w Europie centralnej rynku zbytu (38 mln osób) obecność stolicy Polski (Warszawy) i fakt, że jest to najlepiej rozwinięty pod względem gospodarki oraz standardów życia region w Polsce dogodne połączenia komunikacyjne z resztą kraju i Europy dobra infrastruktura i wysoki poziom usług dla biznesu relatywnie niskie koszty pracy i wykwalifikowani pracownicy M A Z O W S Z E

34

35 37 35 Informacje praktyczne Płock Ostrołęka Mazowsze Warszawa Siedlce Radom

36 36 INFORMACJE praktyczne Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej. Zezwolenie na nabycie nieruchomości Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego przez cudzoziemca wniosku. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, a obcojęzyczne załączniki przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może udzielić cudzoziemcowi zezwolenia na nabycie nieruchomości lub nabycie udziałów lub akcji, jeśli nie występuje prawdopodobieństwo zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powinien rozpatrzyć wniosek w terminie dwóch miesięcy. Zezwolenie na nabycie nieruchomości jest ważne dwa lata od dnia wydania. Nabycie nieruchomości wymaga aktu notarialnego. Kiedy wymagane jest zezwolenie? Zezwolenia wymaga każde nabycie nieruchomości, to znaczy nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, na podstawie zdarzenia prawnego. Czynnościami wymagającymi zezwolenia są: nabycie nieruchomości. nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości jeżeli cudzoziemiec przejmuje nad nią kontrolę, tzn. gdy cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu lub mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

37 37 Europejski Obszar Gospodarczy (European Economic Area, EEA). Obywatele oraz przedsiębiorcy zamieszkujący lub posiadający siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska, Islandia, Norwegia i Lichtenstein) nie potrzebują występować o zezwolenie na nabycie nieruchomości lub udziałów i akcji w spółkach będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Kiedy zezwolenie nie jest wymagane? Cudzoziemiec nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości w przypadku: nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego nabycia nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich nabycia przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat nabycie przez kontrolowaną osobę prawną, na jej cele statutowe, nieruchomości niezabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, będącego bankiem i jednocześnie wierzycielem hipotecznym, w trybie przejęcia nieruchomości na własność w wyniku bezskutecznej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym nabycie lub objęcie przez bank akcji lub udziałów w spółce w związku z dochodzeniem przez ten bank roszczeń wynikających z dokonanych czynności bankowych M A Z O W S Z E

38 38 INFORMACJE praktyczne Pomoc publiczna Przedsiębiorcy rozpoczynający inwestycje i tworzący nowe miejsca pracy otrzymują wsparcie i pomoc, wynikające zarówno z ustaw, jak i uregulowań lokalnych. Kiedy wymagane jest zezwolenie? Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych: PIT lub podatku dochodowego od osób prawnych CIT (tylko na terenie Specjalnej Strefy Ekonomi- cznej). Podstawą skorzystania z pomocy publicznej w SSE jest zezwolenie. Kryterium otrzymania wsparcia w strefie dotyczy zazwyczaj wartości nowej inwestycji, liczby stworzonych miejsc pracy lub kombinacji obydwu parametrów. Nowe inwestycje Nowa inwestycja jest to zainwestowanie kapitału w utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozpozęcie działalności, która wiąże się z zasadniczą zmianą produktu lub procesu produkcyjnego. Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą to: nakłady inwestycyjne ziemia, budynki, maszyny i urządzenia koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych Utworzenie nowych miejsc pracy: związanych z nowymi inwestycjami: przyrost netto liczby miejsc pracy w wyniku dokonania nowej inwestycji w określonym przedziale czasu, nie dłuższym niż 3 lata od zakończenia inwestycji. Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą: dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników (płaca brutto + wszystkie obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem). Limit pomocy regionalnej zależy od: lokalizacji inwestycji, wysokości nakładów inwestycyjnych lub kosztów zatrudnienia nowych pracowników, a także wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o zwolnienie podatkowe. Dopuszczalna intensywność regionalnej pomocy publicznej: Warszawa 30% pozostały obszar na terenie województwa 40%. W przypadku małych przedsiębiorstw maksymalny poziom wsparcia może być podwyższony o 20%, natomiast w przypadku średnich przedsiębiorstw o 10%. Pomoc na nowe inwestycje może być udzielana włącznie z pomocą na nowe miejsca pracy, pod warunkiem że łącznie intensywność pomocy nie przekroczy maksymalnej intensywności dopuszczalnej dla danego projektu.

Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia

Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia 2 RADOM SIŁA W PRECYZJI 3 Opracowanie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

Warunki inwestowania oraz ocena czynników sprzyjających inwestowaniu i utrudniających je w województwie opolskim

Warunki inwestowania oraz ocena czynników sprzyjających inwestowaniu i utrudniających je w województwie opolskim ROMUAL NIEZIELSKI Warunki inwestowania oraz ocena czynników sprzyjających inwestowaniu i utrudniających je w województwie opolskim 1. Wprowadzenie oświadczenia wielu krajów i regionów wskazują, że trwały

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 1 Rola, wizja i cele strategii w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

LubLin informator GOSPODARCZY

LubLin informator GOSPODARCZY Lublin INFORMATOR GOSPODARCZY 2 LUBLIN W LICZBACH powierzchnia 147,5 km² mieszkańcy 350 462 w tym: kobiety 189 212 mężczyźni 161 250 populacja Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego 713 497 ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, >> Centrum Obsługi Inwestora >> Pomorski Portal Gospodarczy investinpomerania.pl >> ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk.

Szanowni Państwo, >> Centrum Obsługi Inwestora >> Pomorski Portal Gospodarczy investinpomerania.pl >> ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk. >> Centrum Obsługi Inwestora >> Pomorski Portal Gospodarczy investinpomerania.pl >> ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk >> tel.: 58 32 33 256 >> faks: 58 30 11 341 >> Marcin Piątkowski >> Kierownik >> tel: 58

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011

Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011 Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011 Publikacja zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN. jest otwarty

SZCZECIN. jest otwarty jest otwarty jest głównym centrum administracyjnym i gospodarczym województwa zachodniopomorskiego. To także stolica Euroregionu Pomerania i ośrodek współpracy politycznej, społecznej i kulturalnej między

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Strona1 Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Publikacja na zlecenie Urzędu Miasta Jelenia Góra opracowanie: Kamil Bromski,

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY

LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY LUBLIN W LICZBACH powierzchnia 147,5 km² mieszkańcy 348 450 w tym: kobiety 188 251 mężczyźni 160 199 ludność w wieku produkcyjnym 66% mieszkańcy z wyższym wykształceniem 21,3%

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Autor Raportu RAPORT PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Szanowni Państwo, Innowacyjność, czyli podejście nowatorskie w gospodarce, to w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2006-2010 *************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne KPMG w polsce Specjalne Strefy Ekonomiczne Edycja 2012 kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1. Wstęp 3 2. Metodyka badania 5 3. Najważniejsze wnioski 11 4. Czym są SSE? 13 5. SSE w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r. Uchwała Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Ostrołęki na lata 2006-2010. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w Walonii. Jak optymalnie założyć firmę w sercu Europy EXPORT INVESTMENT

Inwestycje w Walonii. Jak optymalnie założyć firmę w sercu Europy EXPORT INVESTMENT Inwestycje w Walonii Jak optymalnie założyć firmę w sercu Europy EXPORT INVESTMENT Londyn Paryż Bruksela Amsterdam Namur Frankfurt Spis treści Wprowadzenie: 10 powodów, dla których warto inwestować w Walonii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin.

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1. 30/06/2012 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

REGION OTWARTY NA INWESTYCJE Dostępność komunikacyjna Wykwalifikowana kadra Atrakcyjne tereny inwestycyjne

REGION OTWARTY NA INWESTYCJE Dostępność komunikacyjna Wykwalifikowana kadra Atrakcyjne tereny inwestycyjne REGION OTWARTY NA INWESTYCJE Dostępność komunikacyjna Wykwalifikowana kadra Atrakcyjne tereny inwestycyjne Opolskie to jeden z najbardziej europejskich regionów Polski Na dzisiejszy obraz regionu wpłynęła

Bardziej szczegółowo