S P I S T R E Ś C I R A P O R T SPIS TREŚCI 1 MISJA I MIEJSCE DZIAŁANIA 2 STRUKTURA NIDZICKIEGO FUNDUSZU LOKALNEGO 3 NASZE DZIAŁANIA 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P I S T R E Ś C I R A P O R T 2 0 0 6 SPIS TREŚCI 1 MISJA I MIEJSCE DZIAŁANIA 2 STRUKTURA NIDZICKIEGO FUNDUSZU LOKALNEGO 3 NASZE DZIAŁANIA 6"

Transkrypt

1 RAPORT 2006

2 S P I S T R E Ś C I SPIS TREŚCI 1 MISJA I MIEJSCE DZIAŁANIA 2 STRUKTURA NIDZICKIEGO FUNDUSZU LOKALNEGO 3 NASZE DZIAŁANIA 6 PROGRAMY STYPENDIALNE 7 PROGRAM STYPENDIALNY ŻAK 7 PROGRAM STYPENDIALNY PRYMUS 8 STYPENDIA POMOSTOWE 9 PROGRAM STYPENDIALNY OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ 10 PROGRAM STYPENDIALNY AGRAFKA 10 MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA Z USA 11 PROGRAM GRANTOWY 12 DZIAŁAJ LOKALNIE V 12 PROGRAMY EDUKACYJNE 13 KLUB NET 13 DROGOWSKAZ 14 EQUAL 14 PROGRAM PZU 15 PROGRAM RITA 2005/06 NAJLEPSZE POLSKIE DOŚWIADCZENIA 16 LOKALNY PROGRAM STYPENDIALNY SZANSA DLA MŁODZIEŻY 17 DZIAŁANIA CHARYTATYWNE 18 ZŁOTÓWKA DO SZCZĘŚCIA 18 KONKURS O TYTUŁ DOBROCZYŃCY ROKU GREGOROVIUSY BAL CHARYTATYWNY NA RZECZ FUNDUSZU STYPENDIALNEGO 20 INNE WAŻNE WYDARZENIA 21 WIZYTY STUDYJNE 21 STYPENDIUM IM. JÓZEFA KILISIA 21 AKCJA KAMIONKA 22 JAK ZBIERAMY PIENIĄDZE 23 1% PODATKU NA RZECZ NFL 23 ODPISY OD WYNAGRODZEŃ 24 DAROWIZNY Z ZAGRANICY 24 DARCZYŃCY INDYWIDUALNI 24 DAROWIZNY FIRM I INSTYTUCJI 25 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2006ROK 26 SIEĆ FUNDUSZY LOKALNYCH W POLSCE 27 2

3 M I S J A I M I E J S C E D Z I A Ł A N I A Nasza misja Misją Nidzickiego Funduszu Lokalnego jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu nidzickiego poprzez gromadzenie, zarządzanie i dystrybucję funduszy na cele dobroczynne i inicjatywy w zakresie rozwoju oświaty, kultury, ochrony środowiska, ochrony zabytków i spraw obywatelskich. Fundusz wspiera także młode, zdolne osoby, przyznając im stypendia. Gdzie działamy Należymy do Sieci Funduszy Lokalnych w Polsce Stowarzyszenia Forum Darczyńców w Polsce Transatlantyckiej Sieci Funduszy Lokalnych 3

4 Rada Stowarzyszenia (18 osób) Zarząd Stowarzyszenia (3 osoby) PROGRAMY Program Stypendialny ŻAK Program Stypendialny PRYMUS Stypendia Pomostowe argol Barbara Prezes Agrafka i Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej Zawieska Andrzej Członek Zarządu Zakrzewski Edward Członek Zarządu Program Edukacyjny Złotówka do Szczęścia M Konkurs o tytuł Dobroczyńca Roku GREGOROVIUSY S T R U K T U R A N I D Z I C K I E G O F U N D U S Z U L O K A L N E G O Zarząd Drogowskaz Program PZU Klub - net Działaj Lokalnie Doroczne spotkanie z Darczyńcami 4

5 Rada Nidzickiego Funduszu Lokalnego Bartosiak Anna - wolontariusz Szkoły Aktywizacji, członek Komisji Rewizyjnej Bęski Waldemar radca prawny Biegańska Bożena Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie - kierownik Grochal Antoni PSS Społem - prezes Kalinowski Bogdan Miejskie Wodociągi i Kanalizacja prezes, członek Komisji Rewizyjnej Kaszubski Marek Biuro Usług Geodezyjnych, członek Komisji Rewizyjnej Kiliś Józef Konieczny Marcin członek Komisji Grantowej Margol Barbara Nidzicki Fundusz Lokalny prezes Margol Krzysztof Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Miecznikowski Tadeusz Bank Spółdzielczy w Nidzicy prezes Mikołajska Cecylia emerytowany pracownik Kuratorium Oświaty w Olsztynie Parecki Maciej NIDEX współwłaściciel Płoska Barbara NFR NIDA - główna księgowa Pyszko Halina Nidzicki Ośrodek Kultury pracownik administracyjny Sławiński Eugeniusz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Wnorowska Zofia wolontariusz NFL; przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zakrzewski Edward Agencja Nieruchomości Rolnych w Nidzicy Zawieska Andrzej przewodniczący Komisji Stypendialnej Komisja Kwalifikacyjna Programu Stypendialnego ŻAK Jabłonowska Elżbieta Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 5

6 Stefan Szcześniak Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy Margol Barbara Nidzicki Fundusz Lokalny Sławiński Eugeniusz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Wiejak Maria Wiejak sp. z o.o. Zarębski Roman INS-BUD Zawieska Andrzej przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Tadeusz Miecznikowski Bank Spółdzielczy w Nidzicy prezes Kaszubski Marek Biuro Usług Geodezyjnych; przewodniczący Komisji Antoni Grochal PSS Społem - prezes Margol Barbara Nidzicki Fundusz Lokalny - prezes Parecki Maciej NIDEX Barbara Płoska Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA- Główna Księgowa Komisja Kwalifikacyjna Programu Stypendialnego PRYMUS Marzena Pawlak Starostwo Powiatowe w Nidzicy Pietraszko Lech - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy Sławińska Grażyna Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Soroka Wanda Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie Szczypińska Bożena - Bank Spółdzielczy w Nidzicy Komisja Rewizyjna Wnorowska Zofia wolontariusz, przewodnicząca Komisji Kalinowski Bogdan Miejskie Wodociągi i Kanalizacja prezes, Kaszubski Marek Biuro Usług Geodezyjnych; Bartosiak Anna - wolontariusz Komisja Grantowa 6

7 N A S Z E D Z I A Ł A N I A Nidzicki Fundusz Lokalny rozpoczął działalność w 1999r. i jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS: jako Stowarzyszenie. Stowarzyszenie gromadzi fundusze, z których dochody wykorzystywane są do spełniania potrzeb charytatywnych społeczności od przyznawania stypendiów dla uzdolnionych i niezamożnych studentów oraz uczniów szkół średnich, poprzez wspieranie działań innych organizacji społecznych. 7

8 P R O G R A M Y S T Y P E N D I A L N E Program Stypendialny ŻAK STYPENDYŚCI PROGRAMU STYPENDIALNEGO ŻAK ROK AKADEMICKI 2006/2007 Z Programu Stypendialnego Żak mogą korzystać absolwenci szkół średnich i studenci studiów dziennych, uczelni państwowych, kończących się uzyskaniem tytułu magistra, którzy spełniają następujące warunki: osiągają średnią ocen na świadectwie maturalnym 4,3 lub w indeksie co najmniej 4,0 są finalistami olimpiady przedmiotowej lub mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w innych dziedzinach, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2005/2006 pomoc finansową otrzymało 10 stypendystów na łączną kwotę zł. 1. Patrycja Pękalska - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie/Matematyka stosowana Darczyńca Robert Milewski 2. Magdalena Pisarska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/Ekonomia Darczyńca Robert Milewski 3. Paulina Kaczmarczyk - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/Ekonomia 4. Dawid Zastępiński -Szkoła Główna Handlowa w Warszawie/Finanse i Bankowość Darczyńca Agnieszka i Andrzej Krzysztof Wróblewscy 5. Łukasz Łamejko - Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie/ Towaroznawstwo 6. Kamila Szemplińska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie/Socjologia 7. Marcin Grabiński - Akademia Morska w Gdyni/Wydział elektryczny 8. Małgorzata Tyska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/Zarządzanie i Marketing Darczyńca Agnieszka i Andrzej Krzysztof Wróblewscy 9. Magdalena Sawicka - Akademia Medyczna w Warszawie/Elektroradiologia 10. Katarzyna Malinowska - Akademia Rolnicza w Szczecinie/Ekonomia MICHAEL & SUSAN SMULLEN NUESKE HILLCREST FARM MEATS Wręczenie stypendiów Nidzica Zamek, 22 września 2006r. CASEY CUENE FAMILY WEYERS FAMILY FOUNDATION 8

9 P R O G R A M Y S T Y P E N D I A L N E Program Stypendialny PRYMUS Celem programu jest pomoc uzdolnionym i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej uczniom szkół średnich, zamieszkałym i uczącym się na terenie gmin: Nidzica, Janowo, Janowiec Kościelny, Kozłowo. Pomoc przyznawana jest w formie stypendiów na zakup książek i pomocy naukowych, pokrycie kosztów pobytu w internacie, opłaty za kursy języków obcych. Stypendia przyznawane są uczniom, którzy spełniają poniższe warunki: Realizacja Programu Stypendialnego PRYMUS na rok szkolny 2005/2006 jest możliwa dzięki dofinansowaniu przez Fundację im. Stefana Batorego za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W roku szkolnym 2006/2007 pomoc z Programu Stypendialnego PRYMUS otrzymało 21 uczniów na łączną kwotę zł. osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 na świadectwie na koniec roku są finalistami olimpiad przedmiotowych lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia znajdują się w trudnej sytuacji materialnej STYPENDYŚCI PROGRAMU STYPENDIALNEGO PRYMUS ROK SZKOLNY 2005/2006 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY 1 Monika Baran - klasa III 2 Magdalena Dobrowolska - klasa II 3 Alicja Maźnio - klasa III 4 Grzegorz Bruździak, klasaii 5 Anna Mazanowska - klasa III 6 Robert Wawrowski - klasa III 7 Ewelina Stępień - klasa II 8 Michał Smoliński - klasa III 9 Tomasz Mular - klasa III 10 Paulina Alicja Gadowska - klasa III 11 Joanna Zyśk - klasa III 12 Paulina Kowalska - klasa III 13 Magdalena Karuc klasa II ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY 14 Malwina Węgierska klasa II 15 Marzena Oszczęda klasa III 16 Natalia Lorkowska - klasa II 17 Dorota Chmielewska - klasa II Wręczenie stypendiów Nidzica Zamek,22 września 2006r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAGARZEWIE 18 Joanna Dziedzic klasa IV 19 Marta Szmit - klasa IV 20 Anna Czyżewska klasa III 21 Katarzyna Kołakowska klasa II 9

10 P R O G R A M Y S T Y P E N D I A L N E Program Stypendia Pomostowe Celem Programu jest wsparcie młodzieży ze wsi i miast (do 20 tys. mieszkańców) w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na studiach wyższych. Program ma ułatwić młodzieży podjęcie dziennych studiów magisterskich na wszystkich kierunkach wyższych uczelni państwowych poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku studiów. Program Stypendia Pomostowe jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego i 20 pozarządowych Organizacji Lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (wyłonione z grupy organizacji uczestniczących w Programie Równe Szanse realizowanego przez Fundację Batorego). W roku akademickim 2006/2007 Nidzicki Fundusz Lokalny rekomendował do Programu 10 studentów, którzy otrzymali stypendium na łączną kwotę zł. Program administrowany jest przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi. S T Y P E N D I A P O M O S T O W E ROK AKADEMICKI 2006/ Joanna Adaszyńska - Politechnika Warszawska/ Budownictwo 2 Magdalena Niedzielska - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu/ Filologia Romańska 3 Anna Felińska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi/ Fizjoterapia 4 Katarzyna Romaniuk - Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie/Politologia 5 Wanda Jędrzejewska -Uniwersytet Warmińsko- Mazurski/ Filologia Polska 6 Jarosław Zaradkiewicz - Akademia Rolnicza w Krakowie/ Wydział Leśny 7 Ewelina Pisarska -Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 8 Ewa Szypulska -Uniwersytet Warmińsko-Mazurski/ Pedagogika/ Praca Socjalna 9 Sylwia Chmielińska - Uniwersytet Warmińsko- Mazurski/ Filologia Rosyjska z Językiem Angielskim 10 Mirosław Kołodziejski - Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie/ Biologia Wręczenie stypendiów. 1 0

11 P R O G R A M Y S T Y P E N D I A L N E Program Stypendialny Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej Program Stypendialny Agrafka Program Stypendialny AGRAFKA organizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej - to program stypendialny Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. Program został zainicjowany w 2001 roku i pod nazwą Agrafka Muzyczna był realizowany wspólnie do 2004 roku z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Jest to program stypendialny dla uzdolnionych uczniów szkół muzycznych II stopnia oferujący wsparcie: - finansowe (stypendia zł miesięcznie) - edukacyjne (warsztaty) - promocyjne (koncerty, audycje, publikacje, sesje nagraniowe, płyty CD) Programu Stypendialnego Agrafka, Zarząd Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przyznał 57 stypendiów naukowych w wysokości 200 zł miesięcznie. Stypendia Agrafki otrzymali utalentowani uczniowie i studenci, znajdujący się w trudnej sytuacji socjalnej. Na rok szkolny 2006/2007 stypendium otrzymali: 1. Szymon Kowalski, Gimnazjum Nr 2 w Nidzicy/kl III 2. Aneta Rudzińska, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, kl I 3. Adrian Sobczyński, Zespół Szkół w Kozłowie/Kl. III 4. Krzysztof Żebrowski, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, kl I W roku 2006/2007 Komisja Stypendialna przyznała 57 stypendiów w kwocie 200 zł miesięcznie. Wśród Stypendystów wyłoniona została również kandydatka nominowana przez Nidzicki Fundusz Lokalny Karolina Żmijewska - reprezentująca Państwową Szkole Muzyczną I i II stopnia w Mławie. FUNDUSZ STYPENDIALNY RODZINY WRÓBLEWSKICH 1 1

12 P R O G R A M Y S T Y P E N D I A L N E Międzynarodowa Współpraca z USA W 2004 roku nawiązaliśmy współpracę z The Brian La Violette Scholarship Foundation, której celem była realizacja Programów Stypendialnych. Na początku wspólne działania zadeklarowało dwóch biznesmenów z Northeast Wisconsin: Casey Cuene of Broadway Automotive i Bob Nueske of Nueske Meats oraz Brian's Foundation. W 2005 roku do Grona Darczyńców dołączyli: Weyers Family Foundation oraz Dr. Michael and Susan Smullen Family. Kadży polski stypendysta otrzymał równowartość 500 $ oraz honorowy medal międzyynarowego stypendysty. Stypendium stwarza szansę kształcenia się na wyższych uczelniach. Sponsor: Bob Nueske Family, Nueske Meats 2004 Agnieszka Kacprzycka - Ekonomia, Gdynia 2004 Alicja Leśnikowska - Ekonomia, Gdańsk 2005 Alicja Leśnikowska - Ekonomia, Gdańsk 2005 AleJcsandra Sejda - Medycyna, Gdańsk 2006 Paulina Kaczmarczyk Ekonomia, Olsztyn Marcin Grabiński Wydział Elektryczny, Gdynia Medale honorowe ufundowane przez Darczyńców z USA Sponsor: Casey Cuene, Broadway Automotive 2004 Alexsandra Sejda - Medycyna, Gdańsk 2005 Malgorzata Kobylińska - Prawo, Olsztyn 2006 Łukasz Łamejko Towaroznawstwo, Olsztyn Sponsor: Weyers Family Foundation 2005 Dawid Zastepiński - Ekonomia, Warszawa 2005 Ewelina Wylengowska - Ekonomia, Toruń 2006 Kamila Szemplińska- Socjologia, Warszawa Sponsor: Dr. Michael and Susan Smullen Farnily 2005 Magdalena Sawicka - Medycyna, Warszawa 2006 Magdalena Sawicka Medycyna, Warszawa Sponsor: Brian La Violette Scholarship Foundation 2003 Jarosław Płuciennik - Leśnictwo, Białowieża 2004 Jarosław Płuciennik - Leśnictwo, Białowieża 2005 Dominik Łęcki - Ekonomia, Szczecin 2006 Katarzyna Malinowska Ekonomia, Szczecin 1 2

13 P R O G R A M G R A N T O W Y Działaj Lokalnie V Działaj Lokalnie V jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Nidzicki Fundusz Lokalny. Celem programu jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki. W ramach konkursu o dotacje mogły ubiegać się fundacje i stowarzyszenia oraz inicjatywy obywatelskie działające przy szkołach, domach kultury, bibliotekach. NAGRODZONE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE V 1. Młodzieżowa Akademia Kulturalna jako medium działań profilaktycznych w środowisku otwartym Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy 2. Mazurska Biesiada Weselna Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy 3. Masz tylko jedno życie Zarząd Rejonowy PCK w Nidzicy 4. I Edycja Patriotyzm Wczoraj i Dziś Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Kozłowie 5. Historyczno- Kulturoznawczy Punkt Informacji o Ziemi Janowskiej Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Janowie 6. Letnie OCAL Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej Wspólnota Mieszkaniowa Nr 13 w Orłowie 7. Razem dla Wszystkich Towarzystwo Rozwoju Okolic Omdlewa Razem dla Wszystkich 8. Znaleźliśmy rady na różne śmieci i odpady Szkoła Podstawowa im. Prof. R. Kobendzy w Łynie 9. Targi Rzemiosła Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego 10. Rękopis znaleziony w Nidzicy Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy 11. Zespół Wokalno-Taneczny Tańcząca Stopka Samorządowy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym 12. Rowerowe Miasteczko Ruchu Drogowego Komar Koło Miłośników Roweru przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rączkach 13. Pięknie i zdrowo na Wsi Rada Sołecka Wsi Grzegórzki 14. Półkolonie na wesoło Parafialny Zespół Caritas w Nidzicy 15. Wesoła Gromadka Śpiewające Perełki Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie Grabowie Komisja Grantowa po rozpatrzeniu 22 wniosków ostatecznie przyznała 15 dotacji na łączną kwotę zł na realizację projektów w powiecie nidzickim w okresie od 1 czerwca 2006 do 30 listopada 2006r: 1 3

14 P R O G R A M Y E D U K A C Y J N E Klub Net KLUB-NET jest to program Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, w ramach którego młodzież z klubów w całej Polsce, Czechach i Niemczech realizuje wspólne projekty. Program powstał w celu wspierania dzieci i młodzieży chcącej samodzielnie zmienić coś w swojej szkole, w miejscowości rodzinnej oraz wyjść w swojej działalności poza granice kraju i przejąć za to odpowiedzialność za siebie i innych. Działalność klubu obejmuje swoim zakresem 5 obszarów tematycznych: Internauci Młodzież z tej grupy stworzyła stronę internetową klubu w języku polskim pod adresem: Klub Warmia-net współpracuje z klubami z Czech i Niemiec. Gazetka Młodzież redaguje gazetkę klubową oraz wydaje wspólną gazetkę polsko-czeską w ramach realizacji projektów międzynarodowych. Opracowała także projekt Szkolne Centrum Informacyjne i przygotowuje się do uruchomienia szkolnego radiowęzła. Teatr Klubowicze opracowują scenariusze spektakli teatralnych i wystawiają sztuki dla społeczności nidzickiej. Środowisko lokalne i szkolne Członkowie klubu zrzeszeni w tej grupie biorą udział w szkoleniach z umiejętności pisania wniosków o dotację. Klubowicze organizują konkursy fotograficzne dla młodzieży z nidzickich szkół. Nidzicki Fundusz Lokalny stworzył Klub Warmia net, działający przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Nidzicki Fundusz Lokalny zapewnia obsługę merytoryczną i finansową klubu. Program jest realizowany przez licealną młodzież. Klub dysponuje własnym pomieszczeniem w budynku szkoły. Program Klub net finansowany jest przez Robert Bosch Stiftung GmbH oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 1 4

15 P R O G R A M Y E D U K A C Y J N E, M Ł O D Z I E Ż O W E I I N N E Drogowskaz EQUAL Nidzicki Fundusz Lokalny, od sierpnia 2005 roku uczestniczy w Projekcie t.: DROGOWSKAZ. Jest to pilotażowy projekt edukacyjno profilaktyczny, mający na celu wyrównywanie szans wśród młodzieży ze szkół gimnazjalnych poprzez wsparcie w kreowaniu pozytywnych postaw społecznych, aktywnego kierowania własnym życiem i budowania własnej ścieżki zawodowej. Projekt realizowany jest w gimnazjach powiatu olsztyńskiego ziemskiego i grodzkiego, kętrzyńskiego oraz nidzickiego. Obejmuje cykl szkoleń, warsztatów i obozów integracyjno zadaniowych. Partnerami w tym projekcie są Olsztyńska Szkoła Biznesu, Nidzicki Fundusz Lokalny oraz Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. Z powiatu nidzickiego w projekcie biorą udział uczniowie ze szkół gimnazjalnych: Gimnazjum Nr 2 w Nidzicy, Gimnazjum Nr 3 w Nidzicy, Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, Gimnazjum w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym, Gimnazjum w Zespole Szkół w Kozłowie, Gimnazjum w Zespole Szkół w Rogożu, Gimnazjum w Zespole Szkół w Szkotowie, Gimnazjum w Zespole Szkół w Janowie, Gimnazjum w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie oraz pedagodzy i wolontariusze. Projekt realizuje partnerstwo: Olsztyńska Szkoła Biznesu Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Nidzicki Fundusz Lokalny Nidzicki Fundusz Lokalny uczestniczy w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach działań wybudowana zostanie stodoła mazurska przyszłe centrum edukacyjne, miejsce organizacji szkoleń i konferencji oraz wesel mazurskich. Budynek stodoły przed remontem Projekt edukacyjno-profilaktyczny "Drogowskaz" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stodoła mazurska po remoncie 1 5

16 P R O G R A M Y E D U K A C Y J N E Program PZU Projekt POLSKA GMINNA POLSKA POWIATOWA CZY WARTO TU MIESZKAĆ realizowany jest przez Nidzicki Fundusz Lokalny w okresie wrzesień 2006r. czerwiec 2007r. W ramach projektu t. POLSKA GMINNA POLSKA POWIATOWA CZY WARTO TU MIESZKAĆ zaplanowane zostały zajęcia z zakresu: 1. pracy w zespole, zasad komunikacji, autoprezentacji, negocjacji, 2. planowania, samoorganizacji 3. zasad budowania partnerstwa pomiędzy instytucjami, organizacjami 4. prawnych aspektów współpracy oraz zasad funkcjonowania sektorów: samorządowego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw 5. ochrony środowiska i zasad korzystania z zasobów naturalnych 6. przedsiębiorczości 7. historii, kultury regionu, turystyki zasad zbierania, selekcji informacji W projekcie udział biorą Stypendyści Nidzickiego Funduszu Lokalnego oraz uczniowie szkół średnich z terenu powiatu nidzickiego i olsztyneckiego Głównym celem projektu t. Polska gminna, polska powiatowa czy warto tu mieszkać jest: 1. rozwinięcie potencjału młodych osób mieszkających na terenie powiatu nidzickiego pomoc w świadomym dokonaniu wyboru dotyczącego dalszego kształcenia 2. zaangażowanie młodych obywateli w działania na rzecz rozwoju swoich miejscowości 3. przedstawienie możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej przez młodzież w ramach zajęć szkolnych, 4. wyłonienie grupy młodych liderów bądź nieformalnej grupy młodzieżowej, która zostanie przygotowana do realizacji własnych projektów Partnerzy: 1. Młodzieżowy Klub Europejski w Olsztynku 2. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Projekt dofinansowany jest ze środków Fundacji PZU 1 6

17 P R O G R A M Y E D U K A C Y J N E Program RITA 2005/06 Najlepsze Polskie Doświadczenia W 2006 roku Nidzicki Fundusz Lokalny był realizatorem projektu PROBLEMY RÓŻNE OBYWATELSKIE METODY ( PROM ) w ramach Programu RITA 2005/06 Najlepsze Polskie Doświadczenia finansowanego przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Edukacja Dla Demokracji. Szkolenie z zakresu fundraisingu Celem projektu PROM było przekazanie doświadczeń polskich funduszy lokalnych w zakresie tworzenia i realizacji programów społecznych, w szczególności programów stypendialnych, programów grantowych wspierających lokalne inicjatywy oraz programów edukacyjnych dla młodzieży. Partnerami w projekcie są organizacje pozarządowe z Ukrainy i Białorusi. W ramach działań zaplanowanych w projekcie 1. zorganizowano wizytę studyjną przedstawicieli organizacji pozarządowych w polskich funduszach lokalnych podczas której przedstawione zostały doświadczenia funduszy lokalnych w Sokółce, Gołdapi i Elblągu. 2. przeprowadzono dwudniowe szkolenie z zakresu tworzenia programów społecznych, procedur obsługi, pozyskiwania środków, współpracy z wolontariuszami, darczyńcami. 3. Zorganizowano szkolenie na terenie Ukrainy dla przedstawicieli białoruskich i ukraińskich organizacji. 4. zorganizowano konferencję na Ukrainie, podczas której organizacje przedstawią rezultaty swoich działań. Na konferencji zaprezentowana została także wspólna publikacja o działaniach polskich, ukraińskich i białoruskich organizacji. Wizyta w Banku Spółdzielczym w Nidzicy Projekt był realizowany był w okresie luty 2006 wrzesień

18 P R O G R A M Y E D U K A C Y J N E Lokalny Program Stypendialny Szansa dla Młodzieży Projekt oparty jest na kilkuletnich doświadczeniach w realizacji programów stypendialnych stworzonych przez lokalnych partnerów : przedstawicieli biznesu, samorządów lokalnych, organizacji społecznych, osób indywidualnych i wspieranych przez wolontariuszy. Cele projektu: zwiększanie świadomości społeczności lokalnych nt. idei i funkcjonowania programów stypendialnych oraz roli stypendiów dla młodzieży z terenów wiejskich promocja lokalnych programów stypendialnych. stworzenie nowych inicjatyw obywatelskich w zakresie lokalnych programów stypendialnych z udziałem partnerów biznesowych i samorządów lokalnych pozyskanie przez programy stypendialne dodatkowych środków oraz nowych sponsorów dzięki przeprowadzonej akcji promocyjnej Plakat promocyjny Działania realizowane w ramach projektu: 1 Promocja plakaty, broszury 2 5 Konferencji Regionalnych woj. warmińsko-mazurskie woj. lubelskie woj. podkarpackie woj. świętokrzyskie woj. podlaskie 3 Punkt Konsultacyjny 4 Konferencja Ogólnopolska Październik Zamek Nidzica Broszura promująca Lokalne Programy Stypendialne Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1 8

19 D Z I A Ł A N I A C H A R Y T A T Y W N E Złotówka do Szczęścia Złotówka do Szczęścia jest programem Nidzickiego Funduszu Lokalnego, którego celem jest angażowanie młodzieży w działania filantropijne oraz wypracowanie modelu współpracy z Funduszem w zakresie: identyfikowania potrzeb młodzieży udziału w zbieraniu pieniędzy udziału w pracach komisji grantowej tworzenia procedur przyznawania grantów Akcja Złotówka do szczęścia organizowana jest corocznie w dniu 6 grudnia, obchodzonym w Nidzicy jako Dzień Dobroczynności. Stypendyści podczas Akcji Złotówka do Szczęścia W 2006r. w akcji Złotówka do Szczęścia uczestniczyli stypendyści Programu Stypendialnego PRYMUS. Zbiórka była przeprowadzona na terenie miasta Nidzica. Mikołaje z pełnymi workami słodyczy zachęcali mieszkańców do przekazania symbolicznej złotówki na budowę Muru Pamięci ks. Otello. W wyniku akcji zebrano kwotę 720 zł. Mikołaje podczas przygotowań do akcji 1 9

20 DZIAŁANIA CHARYTATYWNE Konkurs o tytuł Dobroczyńca Roku GREGOROVIUSY 2006 GREGOROVIUSY, to konkurs mający na celu wyróżnianie osób i przedsiębiorstw, które w sposób szczególny angażują się we wspieranie inicjatyw społecznych w powiecie nidzickim. Nagrodą w Konkursie jest statuetka GREGOROVIUSA nawiązująca do postaci Ferdynanda Gregoroviusa wielkiego nidzickiego filantropa, który wspierał edukację dzieci i młodzieży. Statuetki wręczono w dniu 6 grudnia 2006 roku podczas Gali Konkursu GREGOROVIUSY W kategorii Instytucja, przedsiębiorstwo prywatne, przedsiębiorstwo państwowe tytuł Dobroczyńcy Roku 2006 i statuetkę Gregoroviusa otrzymał ISOROC SP. Z O. O. Z NIDZICY. Uroczysta Gala Konkursu GREGOROVIUSY 2005 Nidzica Zamek, 6 grudnia 2005r. Kapituła Konkursu przyznała również wyróżnienia wszystkim osobom i firmom nominowanym w Konkursie: Barbara Racka. Danuta Kruszlińska Jan Samsel Krzysztof Maliszewski Waldemar Wylengowski Firma Handlowa ALPI Aldona Szczepkowska Janowiec Kościelny JASAM sp. z o.o. Oddział w Nidzicy DREHABUD sp. jawna Kruszlińska & Hinc Drogeria NATURA Nidzica WIBO-BT Monika Bober Kozłowo 2 0

21 DZIAŁANIA CHARYTATYWNE Bal Charytatywny na rzecz Funduszu Stypendialnego Sponsorzy balu: Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny organizuje corocznie imprezę charytatywną, z której dochód przekazywany jest w całości na kapitał żelazny Funduszu Stypendialnego. VIII Wielki Bal Charytatywny odbył się 21 maja 2006 r. w Sali Rycerskiej nidzickiego zamku. Cosmopolitan Cosmetics. Warszawa dystrybutor produktów perfumeryjnych Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., operator sieci ERA Organizatorami byli: Nidzicki Fundusz Lokalny, Fundacja im. Stefana Batorego oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Patronat: Starostwo Powiatowe w Nidzicy Patronat medialny: TVP Gdańsk, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Nasza Gazeta Nidzicka, Głos Nidzica Gwiazdy balu: Malwina Ratajczak Miss Polonia 2005, Sławomir Siezieniewski i Wojciech Gąssowski. Do tańca zapraszał zespół muzyczny TOP-TEN. Bank Spółdzielczy w Nidzicy NIDEX Nidzica sieć sklepów kosmetycznych MP Nidzica producent mebli tapicerowanych INS BUD Nidzica przedsiębiorstwo usług instalacyjnych, producent stolarki okiennej Wiejak sp. z o.o. Nidzica producent wyrobów ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej Nidzicki Ośrodek Kultury Triumph International producent bielizny damskiej i męskiej Kengraf Poligrafia Kętrzyn firma poligraficzno - wydawnicza KAMET Sp. z o.o. Nidzica producent mechanicznych zabezpieczeń mienia, metalowych mebli biurowych, socjalnych i warsztatowych Firma Franczak Restauracja i Hotel Zamek Nidzica Całkowity dochód z Balu wyniósł zł. VIII Bal Charytatywny, Nidzica Zamek, 20 maja 2006r. 2 1

22 I N N E W A Ż N E W Y D A R Z E N I A Wizyty studyjne Stypendium im. Józefa Kilisia W ramach wizyt studyjnych Nidzicki Fundusz Lokalny w 2005r. gościł wiele osób z Polski i zagranicy. Celem wizyt było zapoznanie się z polskimi doświadczeniami i działalnością Funduszy Lokalnych w Polsce. Józef Kiliś był założycielem Nidzickiego Funduszu Lokalnego, człowiekiem o wielkim sercu i szlachetności, bardzo zaangażowany w działalność społeczną w powiecie nidzickim. Postanowiliśmy, że raz do roku będziemy przyznawać stypendium dla najlepszego studenta studiów humanistycznych z powiatu nidzickiego. Wpłaty na Fundusz im. Józefa Kilisia dokonywane są przez jego przyjaciół i pracowników Regionalnych Izb Obrachunkowych z całej Polski. 19 marca 2003r. utworzony został Fundusz im. Józefa Kilisia. Naszymi gośćmi byli obywatele: Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Danii, Tadżigistanu, Serbii Mołdawii i Łotwy Wieczór ballad poświęcony pamięci Józefa Kilisia W roku 2006 stypendium im. Józefa Kilisia otrzymała Katarzyna Romaniuk studentka I roku Politologii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie 2 2

23 I N N E W A Ż N E W Y D A R Z E N I A Akcja Kamionka We wsi Kamionka koło Nidzicy z inicjatywy Nidzickiego Funduszu Lokalnego zostało zrealizowane przedsięwzięcie pod nazwą Wspólnie Możemy Więcej Pracownicy Departamentu Zarządzania Kadrami dla mieszkańców Kamionki. 8 września 2007r grupa wolontariuszy Fundacji Bankowej im. Kronenberga z City Banku z Warszawy razem z mieszkańcami Kamionki zbudowali plac zabaw dla dzieci oraz zasadzili 120 krzewów wokół placu. Sponsorem tego przedsięwzięcia była również Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga z Warszawy. 2 3

24 J A K Z B I E R A M Y P I E N I Ą D Z E? 1% podatku na rzecz Nidzickiego Funduszu Lokalnego Od 30 kwietnia 2004r. Nidzicki Fundusz Lokalny posiada status organizacji pożytku publicznego i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszyscy podatnicy mogą przekazać 1 % swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego, czyli także dla Naszego Funduszu. Środki zebrane z tytułu 1% przeznaczone zostały na Programy Stypendialne dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin. Wpłaty można przekazywać na konto: Nidzicki Fundusz Lokalny, Bank Spółdzielczy w Nidzicy Nr W 2006 roku z tytułu 1% zebrano kwotę ,04 zł. z przeznaczeniem na stypendia. Darczyńcy Nidzickiego Funduszu Lokalnego: Bagiński Mariusz, Balcerowicz Ewa i Leszek, Baraniecki Tomasz, Bartosiak Anna, Bendorf-Bundorf Iwona, Bęski Waldemar, Boczkowska Irena, Borkowski Leszek, Borowiecki Marek, Breński Andrzej, Burkot Alicja, Busz Bożena i Grzegorz, Chrząszcz Justyna, Cirut Henryk, Czaporowska Elżbieta, Czarzasta-Wardyn Dorota, Dobranieccy Danuta i Stanisław, Duccy Janina i Ignacy, Duchna Wioletta Magdalena, Dumański Zbigniew, Dylski Dariusz, Fiedorowicz Anna, Gąślicki Wiktor Aleksander, Gąślicki Zbigniew, Gembiccy Elzbieta i Jerzy, Gorczyca Irena i Witalis, Grochal Ewa i Antoni, Grochal Justyna, Hinc Danuta, Iwanowicz Adam, Iwanowicz Alicja, Jabłonka Małgorzata, Jabłonowska Elżbieta, Jakóbowscy Alicja i Cezary, Jakubowska Wanda, Janiszewski Hubert, Jaraczewscy Maria i Jan, Jasiński Artur, Jaskólska Barbara, Jaskólska Irena, Jemielniak Dariusz, Jozenas Zofia, Kaszubska Jolanta, Kaszubska Mirosława, Kierzkowscy Dorota i Marek, Kmieć Anna i Wojciech, Kosior Jerzy i Malinowska Janina, Kowalczuk Waldemar, Kowalik Henryk, Kowalska Elżbieta, Kozicki Arkadiusz, Krajewski Wojciech, Krasnowska Krystyna, Krawczyk Ryszard, Krupa Lucyna, Krzysztof Margol, Krzyżak Teresa i Piotr, Kuduk Joanna, Kujtkowska Teresa, Kumelski Ryszard, Kwiatek Janusz, Langowska Halina, Lepka Jarosław, Libudzka Janina, Lis Wiesława i Kazimierz, Lisek Ewa, Lisowski Rafał, Lorkowscy Marta i Marek, Malinowscy Dorota i Bogdan, Malinowska Barbara, Malinowska Teresa, Maliszewski Krzysztof, Margol Bartosz, Mazanowski Mirosław, Mazanowska Ewa, Miecznikowscy Halina i Andrzej, Miecznikowscy Maria i Tadeusz, Miecznikowski Marek, Mikołajczyk Krzysztof, Milewska Beata, Milewski Benedykt, Młyński Paweł, Mydlarz Zbigniew, Niedziela Jadwiga i Eugeniusz, Nowicka Barbara, Osowski Andrzej, Pajewscy Barbara i Józef, Pajewski Wojciech, Pakuła Andrzej, Parecki Maciej, Parecka Izabela, Pel Teresa, Piaseccy Irena i Andrzej, Piechowiak Barbara, Płoscy Barbara i Antoni, Pokus Wanda, Politowska Emilia, Przyborowska Alicja, Pyszko Halina, Rabczyńscy Lucyna i Stanisław, Rakowska Jadwiga, Rozmus Paulina, Rozmus Wiesława, Rudzińska Marzena, Sadowska Lidia, Samsel Dorota, Sawicka Małgorzata, Schimanek Tomasz, Siedlecki Józef, Sieniawski Wojciech, Skowrońska Daniela, Skórzyński Adam, Skrzypkowski Dominik, Sławińscy Grażyna i Eugeniusz, Słomkowska Małgorzata, Słomkowska Remigia, Soroka Wanda, Stachurski Krzysztof, Stasiukiewicz Ewa i Robert, Sutkowska Jadwiga, Szatkowska Ewa, Szcześniak Stefan, Szczypińska Bożena, Szemplińska Małgorzata, Szewczuk Grażyna, Szulczak Jerzy, Szymańska Danuta, Szyndler Kornel, Szypulscy Małgorzata i Dariusz, Szypulscy Zbigniew i Iwona, Śledzińska Sabina, Śledziński Andrzej, Śledziński Arkadiusz, Śmietanko Anna i Jan, Śpiewak Iwona Elżbieta, Tęcza Jolanta, Tymienieccy Wiesława i Andrzej, Tyszka Barbara, Wardyn Mariusz, Węgierscy Elżbieta i Zdzisław, Węgierska Maria, Węgierski Roman Ryszard, Włoczewscy Agnieszka i Dawid, Wojtyra Barbara, Zabiełło Barbara, Zakrzewski Edward, Zawieska Jadwiga i Andrzej, Zieliński Jacek, Ziemska Katarzyna Jolanta, Ziętarscy Lolita i Mariusz 2 4

25 J A K Z B I E R A M Y P I E N I Ą D Z E?, Odpisy od wynagrodzeń Darczyńcy indywidualni pracowników Banku Spółdzielczego w Nidzicy, pracowników Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy, pracowników Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy pracowników Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie pracowników PSS Społem w Nidzicy pracowników Urzędu Gminy w Janowie pracowników Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Radnych Rady Miejskiej w Nidzicy Darowizny z zagranicy Bob Nueske Family, Nueske Meats Casey Cuene, Broadway Automotive Weyers Family Foundation Dr. Michael and Susan Smullen Family Brian La Violette Scholarship Foundation Biegańska Bożena, Bielicka Wioletta, Bober Irena i Tadeusz, Bochniarz Henryka, Bublijewska Ewa i Kamil, Byrski Łukasz, Czarzasta - Wardyn Dorota Czerw Wojciech, Drozd Witold, Gałka Ewa, Górka Robert, Hinc Tadeusz, Jabłonowska Edyta, Jaraczewska Maria, Kiliś Wanda, Konieczny Ewa i Marcin, Kosior Jerzy, Kotyla Artur Kruszlińska Danuta, Kubiniec Agnieszka i John, Malinowska Janina, Margol Bartosz, Michałowski Jacek, Milewski Robert, Młyński Paweł, 2 5

26 J A K Z B I E R A M Y P I E N I Ą D Z E? Darczyńcy indywidualni cd... PPHU Gracja NUCLEGENA sp. z o. o. Warszawa Nowicki Artur, Ostrowski Antoni, Pareccy Halina i Tomasz, Płoska Barbara, Przybył Arkadiusz, Rabczyńska Lucyna Rechnio Rafał, Rymarczyk Beata i Artur, Rzepa Henryk, Skibiński Andrzej, Smagała Alina, Stanowscy Barbara i Krzysztof, Szczepański Piotr, Tarasiuk Paweł, Węgrzyk Iwona i Michał, Wróblewscy Agnieszka i Andrzej Darowizny firm i instytucji ISOROC Polska sp. z o. o. Ośrodek Doradztwa Strategicznego s.c. Cosmopolitan Cosmetics. Warszawa Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., operator sieci ERA NIDEX Nidzica DREHABUD MP Nidzica Wiejak sp. z o.o. Nidzicki Ośrodek Kultury Triumph International Kengraf Poligrafia Kętrzyn KAMET Sp. z o.o. Firma Franczak Restauracja i Hotel Zamek Nidzica Bank Spółdzielczy w Nidzicy Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy INS BUD 2 6

27 S P R A W O Z D A N I E F I N A N S O W E PRZYCHODY w zł Dotacja Fundacji im. St. Batorego z 2004 r. na realizacje działań w ,00 Dotacje na programy OGÓŁEM: ,52 - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ,00 - Akademia Rozwoju Filantropii darowizna na kapitał żelazny ,00 - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ,02 - Fundacja im. Stefana Batorego ,00 - Fundacja J&S Pro Bono Poloniae 1.366,00 - Fundacja Edukacja dla Demokracji ,00 - Olsztyńska Szkoła Biznesu 2.554,77 - Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga ,00 - Fundacja PZU ,00 - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ,73 - Starostwo Powiatowe w Nidzicy ,00 Darowizny i zbiórki, imprezy charytatywne, inne OGÓŁEM: ,36 Darowizny firm ,00 Darowizny osób indywidualnych ,65 Wpłaty 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego ,77 Przychody z odpłatnej działalności ,55 Zbiórki uliczne 724,18 Składki członkowskie 418,00 Uzyskane odsetki bankowe 7.568,15 Odsetki od jednostek uczestnictwa OPERA NGO ,40 Pozostałe 7,66 OGÓŁEM PRZYCHODY W 2006 ROKU: ,88 KOSZTY w zł Realizacja programów OGÓŁEM: ,13 - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 9.179,32 - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ,33 - Fundacja im. Stefana Batorego ,79 - Fundacja Edukacja dla Demokracji ,86 - Olsztyńska Szkoła Biznesu 6.669,42 - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ,73 - Fundacja PZU ,06 - Fundacja Bankowa im. L.Kronenberga ,18 - Narodowy Bank Polski 7.925,44 - Stypendia PRYMUS ,00 - Stypendia AGRAFKA 4.000,00 - Stypendium Agora ARF ,00 - Stypendia ŻAK 4.200,00 - Stypendia Pomostowe ,00 Dotacje dla organizacji ,00 Koszty operacyjne ,23 OGÓŁEM KOSZTY W 2006 ROKU: ,36 ZYSK NETTO z tego: ,52 Stypendia: ,26 Kapitał Żelazny ,26 Stan Kapitału Żelaznego na dzień 31 grudnia zł 2 7

28 F U N D U S Z E L O K A L N E W P O L S C E Nidzicki Fundusz Lokalny ul. Rzemieślnicza 3, Nidzica tel , fax Barbara Margol Prezes Fundacja Elbląg Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego ul. Związku Jaszczurczego Elbląg tel/fax Arkadiusz Jachimowicz Prezes Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Grzybów 1/2, ul. Stary Rynek 20, Płock tel.: (024) Iwona Marczak Fundacja Rozwoju Społecznego Nad Symsarną ul. Orła Białego Lidzbark Warmiński tel , fax Maria Żylińska Prezes Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ul. Kościuszki 65, Biłgoraj tel , fax Irena Gadaj Prezes Zarządu Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii ul. Bodzentyńska 44a, Kielce tel./fax , Agnieszka Migoń-Barczyk - Prezes Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" - Radomski Fundusz Młodych Radom, ul. Chrobrego 7/9 tel.: (048) ks. Andrzej Tuszyński Raciborski Fundusz Lokalny ul. Rzeźnicza 8, Racibórz tel./fax , Maria Wiecha Prezes Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika Wójtowice 19, Stara Bystrzyca tel./fax Dorota Komornicka Prezes Stowarzyszenie Dobroczynne Lokalny Fundusz Roku 2000 ul. Mościckiego 6, Tomaszów Mazowiecki tel./fax Monika Olejnik koordynator Stowarzyszenie Szczecineckie Centrum Inicjatyw Społecznych- Fundusz Lokalny Miasta Szczecinek - Fundusz "Społeczny Kapitał Przyszłości" ul. Wiejska Szczecinek tel. (94) fax (94) Dorota Karaszewska - koordynator Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego ul. Targowa 9, Leżajsk tel./fax Elżbieta Strug - koordynator Stowarzyszenie Dobroczynne RAZEM Zelowski Fundusz Lokalny ul. Mickiewicza 4, Zelów tel , fax Anna Doliwa wiceprezes Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny Pl. Zwycięstwa Gołdap tel. (87) , Zbigniew Mieruński - prezes Fundacja Fundusz Młodych "Wehikuł" Plac Jana Pawła II Żyrardów, tel.: (046) Magdalena Podsiadły - Prezes Lokalna Organizacja Filantropijna PROJEKT ul. 11 Listopada Kwidzyn tel. (55) Mieczysław Dzikowski - prezes Fundusz Lokalny Ramża Al. Św. Barbary Czerwionka - Leszczyny tel. (32) w.34 fax (32) Ewa Klucznik - prezes Sokólski Fundusz Lokalny pl. Kościuszki 9, Sokółka tel./fax , Maria Talarczyk Prezes Stowarzyszenie na rzecz Fundacji Rozwoju Społecznego ul. Jabłońskiego 12, Rzeszów tel , fax Grzegorz Nowakowski Prezes Koalicja Dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej ul. Kościelna Białobrzegi tel. (0-48) , fax (0-48) wp.pl www:funduszlokalny-bialobrzegi.pl Małgorzata Łuszkiewicz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Ul. Marszałkowska 6/6, Warszawa tel. (22) , faks: (22) PARTNERZY: Fundacja im. Stefana Batorego Ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa Tel. (22) , fax. (22)

29 Nidzicki Fundusz Lokalny The Nidzica Community Foundation ul. Rzemieślnicza 3, Nidzica tel. (0-89) , fax (0-89) Nazwa i numer konta: Nidzicki Fundusz Lokalny Bank Spółdzielczy w Nidzicy nr

PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4

PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4 1999-2014 Nidzicki Fundusz Lokalny aktywność PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4 Stypendia historia programów Pierwsze lata:

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W ROKU 2008

OPIS DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W ROKU 2008 S P R A W O ZDANIE Z D Z I A ŁALNOŚC I N I D Z I C K IEGO F U N D U S ZU L O K A L N E G O Z A R OK 2 0 0 8 OPIS DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W ROKU 2008 1. Misja i miejsce działania 1.1 Misja Nidzickiego

Bardziej szczegółowo

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY Barbara Margol, Krzysztof Margol ETAPY TWORZENIA FUNDUSZU LOKALNEGO 1. MISJA I CELE 2. OKREŚLENIE PROGRAMU, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, FORMALNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Stypendialnego PRYMUS na rok szkolny 2007/2008 jest możliwa dzięki dofinansowaniu przez Fundację im. Stefana Batorego, Fundację

Realizacja Programu Stypendialnego PRYMUS na rok szkolny 2007/2008 jest możliwa dzięki dofinansowaniu przez Fundację im. Stefana Batorego, Fundację S P R AWOZDANIE Z D Z I A ŁALNOŚC I N I D Z I C K IEGO F U N D U S ZU L O K A L N E G O Z A R OK 2 0 0 7 OPIS DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W ROKU 2007 1. Misja i miejsce działania 1.1 Misja Nidzickiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj Konferencja Programy stypendialne organizacji pozarządowych dla młodzieży szkolnej Warszawa, 2 października 2009 O Fundacji FLZB działa od 1999

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I R A P O R T 2 0 0 5 SPIS TREŚCI 1 MISJA I MIEJSCE DZIAŁANIA 2 STRUKTURA NIDZICKIEGO FUNDUSZU LOKALNEGO 3 NASZE DZIAŁANIA 6

S P I S T R E Ś C I R A P O R T 2 0 0 5 SPIS TREŚCI 1 MISJA I MIEJSCE DZIAŁANIA 2 STRUKTURA NIDZICKIEGO FUNDUSZU LOKALNEGO 3 NASZE DZIAŁANIA 6 RAPORT 2005 S P I S T R E Ś C I SPIS TREŚCI 1 MISJA I MIEJSCE DZIAŁANIA 2 STRUKTURA NIDZICKIEGO FUNDUSZU LOKALNEGO 3 NASZE DZIAŁANIA 6 PROGRAMY STYPENDIALNE 7 PROGRAM STYPENDIALNY ŻAK 7 PROGRAM STYPENDIALNY

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Młodzieżowy Animator Funduszu Stypendialnego im. Grażyny Gęsickiej

Regulamin Konkursu Młodzieżowy Animator Funduszu Stypendialnego im. Grażyny Gęsickiej Regulamin Konkursu Młodzieżowy Animator Funduszu Stypendialnego im. Grażyny Gęsickiej EDYCJA 2012 I. CEL KONKURSU 1. Konkurs Młodzieżowy Animator (zwany dalej Konkursem), realizowany jest przez Akademię

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2000 Nidzicki Fundusz Lokalny The Nidzica Community Foundation ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica tel. (0-89) 625 36 51, fax (0-89) 625 36 62 e-mail: nida@pro.onet.pl www.sprint.com.pl/~fundusz

Bardziej szczegółowo

10 lat działalności 1999-2009 1% Nidzicki Fundusz Lokalny jest organizacją pożytku publicznego pod nr KRS 0000047959 Copyright Nidzicki Fundusz Lokalny 2009 wszelkie prawa zastrzeżone Nidzicki Fundusz

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2001

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2001 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2001 SPIS TREŚCI NASZA MISJA... 3 GDZIE DZIAŁAMY... 3 JAK DZIAŁAMY... 4 NASZE PROGRAMY... 5 FUNDUSZ STYPENDIALNY ŻAK... 5 Stypendyści Roku Akademickiego 2001/2002... 6 FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

www.funduszlokalny.nidzica.pl RAPORT

www.funduszlokalny.nidzica.pl RAPORT www.funduszlokalny.nidzica.pl RAPORT 2009 1% Nidzicki Fundusz Lokalny jest organizacją pożytku publicznego pod nr KRS 0000047959 Copyright Nidzicki Fundusz Lokalny 2009 wszelkie prawa zastrzeżone Nidzicki

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH Ułatwia młodym ludziom ze wsi i małych miast dostęp do wyższych studiów Autor i Partner Partnerzy Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych Współpraca Organizacje wspierające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PULBICZNEGO ZA 2007 ROK 1. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem Siedziba: Grzybów ½, 09-533 Słubice Adres do doręczeń pocztowych:

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I R A P O R T 2 0 0 4 SPIS TREŚCI 2 MISJA I MIEJSCE DZIAŁANIA 3 STRUKTURA NIDZICKIEGO FUNDUSZU LOKALNEGO 4 JAK DZIAŁAMY 7

S P I S T R E Ś C I R A P O R T 2 0 0 4 SPIS TREŚCI 2 MISJA I MIEJSCE DZIAŁANIA 3 STRUKTURA NIDZICKIEGO FUNDUSZU LOKALNEGO 4 JAK DZIAŁAMY 7 RAPORT 2004 S P I S T R E Ś C I SPIS TREŚCI 2 MISJA I MIEJSCE DZIAŁANIA 3 STRUKTURA NIDZICKIEGO FUNDUSZU LOKALNEGO 4 JAK DZIAŁAMY 7 PROGRAM STYPENDIALNY ŻAK 8 PROGRAM STYPENDIALNY PRYMUS 9 KRYMSKOTATARSKI

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/62/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 5/62/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. Uchwała Nr 5/62/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Treść uzasadnienia nadania medalu Komisji Edukacji Narodowej

Treść uzasadnienia nadania medalu Komisji Edukacji Narodowej Treść uzasadnienia nadania medalu Komisji Edukacji Narodowej FUNDACJ A E L B L Ą G FUNDUSZ LOKALNY REGIONU ELBLĄSKIEGO ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO PRORAMY STYPENDIALNE FUNDACJI ELBLĄG PROGRAM STYPENDIALNY

Bardziej szczegółowo

AGRAFKA 2013/2014 STYPENDIA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY

AGRAFKA 2013/2014 STYPENDIA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO AGRAFKA 2013/2014 STYPENDIA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY CEL PROGRAMU > Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fundacji

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku za rok 2008.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku za rok 2008. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku za rok 2008. 1. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku, ul. Przedborska 2, działa w oparciu o statut. Została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji. Konferencja prasowa, 29.08.2012 r.

Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji. Konferencja prasowa, 29.08.2012 r. Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji Konferencja prasowa, 29.08.2012 r. Klasa BGŻ program z misją Wzmacnianie lokalnych środowisk Znoszenie barier edukacyjnych Inspiracja do społecznej aktywizacji Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59 /2010 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z dnia 30 września 2010 roku

Zarządzenie Nr 59 /2010 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z dnia 30 września 2010 roku Zarządzenie Nr 59 /2010 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa

Bardziej szczegółowo

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PI FE) ul. Kościuszki 83 10-652 Olsztyn. Wykaz konsultantów PI FE w regionie warmińsko mazurskim

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PI FE) ul. Kościuszki 83 10-652 Olsztyn. Wykaz konsultantów PI FE w regionie warmińsko mazurskim Lp Imię i nazwisko Nazwa organizacji Adres organizacji Telefon kontaktowy Adres e-mail Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PI FE) Urszula Dargiewicz koordynator PI FE Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku za rok 2007.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku za rok 2007. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku za rok 2007. 1. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku, ul. Przedborska 2, działa w oparciu o statut. Została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/177/14/IV Zarządu Województwa z dnia 18 marca 2014 r. SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Członkowie /stali zastępcy

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r. Uchwała 4 w Pilawie Na podstawie art.182 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pilawie uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

AGRAFKA 2011/2012 STYPENDIA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEśY

AGRAFKA 2011/2012 STYPENDIA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEśY REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO AGRAFKA 2011/2012 STYPENDIA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEśY CEL PROGRAMU > Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji

Bardziej szczegółowo

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Załącznik do uchwały Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach z dnia 23 października 2014 roku SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie przy szkole

Stowarzyszenie przy szkole Mikoszewo 25.05.2015 Stowarzyszenie przy szkole jako sposób na aktywizację społeczności lokalnej na rzecz dzieci i młodzieży Stowarzyszen ie krok po kroku Jak założyć stowarzyszenie? źródło: ngo.pl Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców: imię i nazwisko. Aleksandra W.

Lista zwycięzców: imię i nazwisko. Aleksandra W. Lista zwycięzców: imię i nazwisko Anita H. Tomasz Z. Krystian B. Marta K. Bogusława B. Irena O. Krzysztof D. Małgorzata G. Miłosz K. Angelika K. Ewelina Z. Damian R. Jacek R. Bogumiła J. Sylwia Z. Joanna

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspomagania Wsi. Stypendia Pomostowe. DYPLOM z MARZEŃ

Fundacja Wspomagania Wsi. Stypendia Pomostowe. DYPLOM z MARZEŃ Fundator Administrator Programu Fundacja Wspomagania Wsi Stypendia Pomostowe DYPLOM z MARZEŃ - oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału

Bardziej szczegółowo

NIDZICKA KARTA RABATOWA

NIDZICKA KARTA RABATOWA NIDZICKA KARTA RABATOWA KARTA RABATOWA REGULAMIN PROGRAMU NIDZICKA KARTA RABATOWA 2012 1. Organizatorami Programu Nidzicka Karta Rabatowa 2012 są: Nidzicki Fundusz Lokalny, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE BIZNESU. Oferta dla darczyńcy

SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE BIZNESU. Oferta dla darczyńcy SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE BIZNESU 2011 Oferta dla darczyńcy w Programie Działaj Lokalnie www.wolontariat.com.pl O programie Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Przewodniczący: Henryk Antoni Bogacz, zam. Korczyna Z-ca przewodniczącego: Zofia Pelczar, zam. Korczyna Członkowie: Gabriela Wiktoria

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej www.frol.org.pl. 20-061 Lublin, ul. C. K. Norwida 7, tel./fax. (0-81) 5332466, e-mail: biuro@frol.org.

Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej www.frol.org.pl. 20-061 Lublin, ul. C. K. Norwida 7, tel./fax. (0-81) 5332466, e-mail: biuro@frol.org. Sprawozdanie merytoryczne rok 2009 SPIS TREŚCI Dane Fundacji 3 Zarząd Fundacji 3 Cele statutowe 4 Sprawozdanie z działalności 5-2 - DANE FUNDACJI Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej Adres siedziby: ul.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę?

Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę? Koło Naukowe Studentów Projekt Europa Uniwersytet Wrocławski Studenckie Koło Naukowe Touching Europe Uniwersytet Warszawski Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę?

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. nowy wymiar współpracy finansowej. samorządu z organizacjami. pozarządowymi

Tomasz Schimanek. nowy wymiar współpracy finansowej. samorządu z organizacjami. pozarządowymi Tomasz Schimanek REGRANTING: nowy wymiar współpracy finansowej samorządu z organizacjami pozarządowymi VI FORUM PEŁNOMOCNIKÓW DS. NGO Kraków, 24 czerwca 2015r. 1. Regranting i praktyka jego stosowania

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Olszewie-Borkach z dnia 21 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Olszewie-Borkach z dnia 21 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Uchwała nr 1/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2, 2 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupsk Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 1. Biel Elżbieta 2. Rakoczy Sławomir Szatkiewicz Ewa Barbara 3. Leśniewska Wioletta

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

"Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości."

Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości. "Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości." Albert Einstein Adres siedziby, kontakt Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie Purda 23 11-030 Purda gmina: Purda

Bardziej szczegółowo

VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione

VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione M NR. PARA KLUB SENIOR I START (HOBBY) ST 1 9 Nowak Rafał - Nowak Agnieszka Studio Tańca Krystian Krzemiński - Błonie

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Świetlicy Osiedlowej, ul. Mazurska 13, Ruciane-Nida

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Świetlicy Osiedlowej, ul. Mazurska 13, Ruciane-Nida Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości informację o składach osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM PARTNERSTWA PARTNERS NETWORK 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 8/3A

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM PARTNERSTWA PARTNERS NETWORK 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 8/3A MATERIAŁY WYPRACOWANE na IV Konferencji Opracowanie projektów rozwoju gospodarczego w celu tworzenia nowych miejsc pracy oraz przygotowanie ich do oceny w dniu 17.10.2008 roku Dom przyjęć Rycerski w ramach

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r.

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r. U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 67 /2015 W Ó J T A G M I N Y Ł Y S E. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 67 /2015 W Ó J T A G M I N Y Ł Y S E. z dnia 13 sierpnia 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 67 /2015 W Ó J T A G M I N Y Ł Y S E z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji do spraw Referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

Bardziej szczegółowo

Białystok stolica Podlasia

Białystok stolica Podlasia Białystok stolica Podlasia Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski Organizator Konferencji X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy Od

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Babicach

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Babicach Nr 1 w Babicach Przewodnicząca Gabriela Monika Buchała Zastępca Przewodniczącej Małgorzata Katarzyna Krzemień Pracownik samorządowy Marta Maria Brzeziecka pracownik samorządowy Członek Agnieszka Lucyna

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt. 1 oraz 2 pkt.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Stypendia Pomostowe Konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych,

Stypendia Pomostowe Konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, Fundatorzy Administrator Stypendia Pomostowe Konkurs Dyplom z Marzeń oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału w Programie Stypendiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

Fundacja ^.Fundusz Ziemi Olsztyńskiej^^ w Olsztynie

Fundacja ^.Fundusz Ziemi Olsztyńskiej^^ w Olsztynie Fundacja ^.Fundusz Ziemi Olsztyńskiej^^ w Olsztynie powstała w 2002 roku. Jest organizacją pozarządową. 17 stycznia 2005 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Siedziba znajduje się w budynku

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ POPRZEZ DZIAŁANIA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA OBSZAR: AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA na podstawie działalności statutowej LGD Warmiński Zakątek 2007 2013, perspektywa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im szansę za rok 2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im szansę za rok 2007 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im szansę za rok 2007 1) Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

PROTOKÓŁ. z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. II. Kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej w Stawiskach zgłosiło 16 komitetów od ustawowej liczby osób,

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski W Y K A Z członków obwodowych komisji do spraw referendum w Kowarach powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 1. Obwodowa Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Wersja archiwalna Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nr Wyka zu WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nazwisko i imię adres e-mail Dziedziny 1. Baczewski Jacek baczewskijacek@wp.pl 2. Baran Małgorzata mbaran33@interia.pl 3. Bera Anna anna.bera@wzieu.pl 4.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 279/2015 1 Renata Małgorzata Szczęch Łańcut 2 Katarzyna

Bardziej szczegółowo