S P I S T R E Ś C I R A P O R T SPIS TREŚCI 1 MISJA I MIEJSCE DZIAŁANIA 2 STRUKTURA NIDZICKIEGO FUNDUSZU LOKALNEGO 3 NASZE DZIAŁANIA 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P I S T R E Ś C I R A P O R T 2 0 0 6 SPIS TREŚCI 1 MISJA I MIEJSCE DZIAŁANIA 2 STRUKTURA NIDZICKIEGO FUNDUSZU LOKALNEGO 3 NASZE DZIAŁANIA 6"

Transkrypt

1 RAPORT 2006

2 S P I S T R E Ś C I SPIS TREŚCI 1 MISJA I MIEJSCE DZIAŁANIA 2 STRUKTURA NIDZICKIEGO FUNDUSZU LOKALNEGO 3 NASZE DZIAŁANIA 6 PROGRAMY STYPENDIALNE 7 PROGRAM STYPENDIALNY ŻAK 7 PROGRAM STYPENDIALNY PRYMUS 8 STYPENDIA POMOSTOWE 9 PROGRAM STYPENDIALNY OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ 10 PROGRAM STYPENDIALNY AGRAFKA 10 MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA Z USA 11 PROGRAM GRANTOWY 12 DZIAŁAJ LOKALNIE V 12 PROGRAMY EDUKACYJNE 13 KLUB NET 13 DROGOWSKAZ 14 EQUAL 14 PROGRAM PZU 15 PROGRAM RITA 2005/06 NAJLEPSZE POLSKIE DOŚWIADCZENIA 16 LOKALNY PROGRAM STYPENDIALNY SZANSA DLA MŁODZIEŻY 17 DZIAŁANIA CHARYTATYWNE 18 ZŁOTÓWKA DO SZCZĘŚCIA 18 KONKURS O TYTUŁ DOBROCZYŃCY ROKU GREGOROVIUSY BAL CHARYTATYWNY NA RZECZ FUNDUSZU STYPENDIALNEGO 20 INNE WAŻNE WYDARZENIA 21 WIZYTY STUDYJNE 21 STYPENDIUM IM. JÓZEFA KILISIA 21 AKCJA KAMIONKA 22 JAK ZBIERAMY PIENIĄDZE 23 1% PODATKU NA RZECZ NFL 23 ODPISY OD WYNAGRODZEŃ 24 DAROWIZNY Z ZAGRANICY 24 DARCZYŃCY INDYWIDUALNI 24 DAROWIZNY FIRM I INSTYTUCJI 25 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2006ROK 26 SIEĆ FUNDUSZY LOKALNYCH W POLSCE 27 2

3 M I S J A I M I E J S C E D Z I A Ł A N I A Nasza misja Misją Nidzickiego Funduszu Lokalnego jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu nidzickiego poprzez gromadzenie, zarządzanie i dystrybucję funduszy na cele dobroczynne i inicjatywy w zakresie rozwoju oświaty, kultury, ochrony środowiska, ochrony zabytków i spraw obywatelskich. Fundusz wspiera także młode, zdolne osoby, przyznając im stypendia. Gdzie działamy Należymy do Sieci Funduszy Lokalnych w Polsce Stowarzyszenia Forum Darczyńców w Polsce Transatlantyckiej Sieci Funduszy Lokalnych 3

4 Rada Stowarzyszenia (18 osób) Zarząd Stowarzyszenia (3 osoby) PROGRAMY Program Stypendialny ŻAK Program Stypendialny PRYMUS Stypendia Pomostowe argol Barbara Prezes Agrafka i Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej Zawieska Andrzej Członek Zarządu Zakrzewski Edward Członek Zarządu Program Edukacyjny Złotówka do Szczęścia M Konkurs o tytuł Dobroczyńca Roku GREGOROVIUSY S T R U K T U R A N I D Z I C K I E G O F U N D U S Z U L O K A L N E G O Zarząd Drogowskaz Program PZU Klub - net Działaj Lokalnie Doroczne spotkanie z Darczyńcami 4

5 Rada Nidzickiego Funduszu Lokalnego Bartosiak Anna - wolontariusz Szkoły Aktywizacji, członek Komisji Rewizyjnej Bęski Waldemar radca prawny Biegańska Bożena Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie - kierownik Grochal Antoni PSS Społem - prezes Kalinowski Bogdan Miejskie Wodociągi i Kanalizacja prezes, członek Komisji Rewizyjnej Kaszubski Marek Biuro Usług Geodezyjnych, członek Komisji Rewizyjnej Kiliś Józef Konieczny Marcin członek Komisji Grantowej Margol Barbara Nidzicki Fundusz Lokalny prezes Margol Krzysztof Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Miecznikowski Tadeusz Bank Spółdzielczy w Nidzicy prezes Mikołajska Cecylia emerytowany pracownik Kuratorium Oświaty w Olsztynie Parecki Maciej NIDEX współwłaściciel Płoska Barbara NFR NIDA - główna księgowa Pyszko Halina Nidzicki Ośrodek Kultury pracownik administracyjny Sławiński Eugeniusz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Wnorowska Zofia wolontariusz NFL; przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zakrzewski Edward Agencja Nieruchomości Rolnych w Nidzicy Zawieska Andrzej przewodniczący Komisji Stypendialnej Komisja Kwalifikacyjna Programu Stypendialnego ŻAK Jabłonowska Elżbieta Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 5

6 Stefan Szcześniak Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy Margol Barbara Nidzicki Fundusz Lokalny Sławiński Eugeniusz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Wiejak Maria Wiejak sp. z o.o. Zarębski Roman INS-BUD Zawieska Andrzej przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Tadeusz Miecznikowski Bank Spółdzielczy w Nidzicy prezes Kaszubski Marek Biuro Usług Geodezyjnych; przewodniczący Komisji Antoni Grochal PSS Społem - prezes Margol Barbara Nidzicki Fundusz Lokalny - prezes Parecki Maciej NIDEX Barbara Płoska Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA- Główna Księgowa Komisja Kwalifikacyjna Programu Stypendialnego PRYMUS Marzena Pawlak Starostwo Powiatowe w Nidzicy Pietraszko Lech - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy Sławińska Grażyna Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Soroka Wanda Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie Szczypińska Bożena - Bank Spółdzielczy w Nidzicy Komisja Rewizyjna Wnorowska Zofia wolontariusz, przewodnicząca Komisji Kalinowski Bogdan Miejskie Wodociągi i Kanalizacja prezes, Kaszubski Marek Biuro Usług Geodezyjnych; Bartosiak Anna - wolontariusz Komisja Grantowa 6

7 N A S Z E D Z I A Ł A N I A Nidzicki Fundusz Lokalny rozpoczął działalność w 1999r. i jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS: jako Stowarzyszenie. Stowarzyszenie gromadzi fundusze, z których dochody wykorzystywane są do spełniania potrzeb charytatywnych społeczności od przyznawania stypendiów dla uzdolnionych i niezamożnych studentów oraz uczniów szkół średnich, poprzez wspieranie działań innych organizacji społecznych. 7

8 P R O G R A M Y S T Y P E N D I A L N E Program Stypendialny ŻAK STYPENDYŚCI PROGRAMU STYPENDIALNEGO ŻAK ROK AKADEMICKI 2006/2007 Z Programu Stypendialnego Żak mogą korzystać absolwenci szkół średnich i studenci studiów dziennych, uczelni państwowych, kończących się uzyskaniem tytułu magistra, którzy spełniają następujące warunki: osiągają średnią ocen na świadectwie maturalnym 4,3 lub w indeksie co najmniej 4,0 są finalistami olimpiady przedmiotowej lub mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w innych dziedzinach, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2005/2006 pomoc finansową otrzymało 10 stypendystów na łączną kwotę zł. 1. Patrycja Pękalska - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie/Matematyka stosowana Darczyńca Robert Milewski 2. Magdalena Pisarska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/Ekonomia Darczyńca Robert Milewski 3. Paulina Kaczmarczyk - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/Ekonomia 4. Dawid Zastępiński -Szkoła Główna Handlowa w Warszawie/Finanse i Bankowość Darczyńca Agnieszka i Andrzej Krzysztof Wróblewscy 5. Łukasz Łamejko - Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie/ Towaroznawstwo 6. Kamila Szemplińska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie/Socjologia 7. Marcin Grabiński - Akademia Morska w Gdyni/Wydział elektryczny 8. Małgorzata Tyska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/Zarządzanie i Marketing Darczyńca Agnieszka i Andrzej Krzysztof Wróblewscy 9. Magdalena Sawicka - Akademia Medyczna w Warszawie/Elektroradiologia 10. Katarzyna Malinowska - Akademia Rolnicza w Szczecinie/Ekonomia MICHAEL & SUSAN SMULLEN NUESKE HILLCREST FARM MEATS Wręczenie stypendiów Nidzica Zamek, 22 września 2006r. CASEY CUENE FAMILY WEYERS FAMILY FOUNDATION 8

9 P R O G R A M Y S T Y P E N D I A L N E Program Stypendialny PRYMUS Celem programu jest pomoc uzdolnionym i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej uczniom szkół średnich, zamieszkałym i uczącym się na terenie gmin: Nidzica, Janowo, Janowiec Kościelny, Kozłowo. Pomoc przyznawana jest w formie stypendiów na zakup książek i pomocy naukowych, pokrycie kosztów pobytu w internacie, opłaty za kursy języków obcych. Stypendia przyznawane są uczniom, którzy spełniają poniższe warunki: Realizacja Programu Stypendialnego PRYMUS na rok szkolny 2005/2006 jest możliwa dzięki dofinansowaniu przez Fundację im. Stefana Batorego za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W roku szkolnym 2006/2007 pomoc z Programu Stypendialnego PRYMUS otrzymało 21 uczniów na łączną kwotę zł. osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 na świadectwie na koniec roku są finalistami olimpiad przedmiotowych lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia znajdują się w trudnej sytuacji materialnej STYPENDYŚCI PROGRAMU STYPENDIALNEGO PRYMUS ROK SZKOLNY 2005/2006 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY 1 Monika Baran - klasa III 2 Magdalena Dobrowolska - klasa II 3 Alicja Maźnio - klasa III 4 Grzegorz Bruździak, klasaii 5 Anna Mazanowska - klasa III 6 Robert Wawrowski - klasa III 7 Ewelina Stępień - klasa II 8 Michał Smoliński - klasa III 9 Tomasz Mular - klasa III 10 Paulina Alicja Gadowska - klasa III 11 Joanna Zyśk - klasa III 12 Paulina Kowalska - klasa III 13 Magdalena Karuc klasa II ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY 14 Malwina Węgierska klasa II 15 Marzena Oszczęda klasa III 16 Natalia Lorkowska - klasa II 17 Dorota Chmielewska - klasa II Wręczenie stypendiów Nidzica Zamek,22 września 2006r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAGARZEWIE 18 Joanna Dziedzic klasa IV 19 Marta Szmit - klasa IV 20 Anna Czyżewska klasa III 21 Katarzyna Kołakowska klasa II 9

10 P R O G R A M Y S T Y P E N D I A L N E Program Stypendia Pomostowe Celem Programu jest wsparcie młodzieży ze wsi i miast (do 20 tys. mieszkańców) w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na studiach wyższych. Program ma ułatwić młodzieży podjęcie dziennych studiów magisterskich na wszystkich kierunkach wyższych uczelni państwowych poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku studiów. Program Stypendia Pomostowe jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego i 20 pozarządowych Organizacji Lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (wyłonione z grupy organizacji uczestniczących w Programie Równe Szanse realizowanego przez Fundację Batorego). W roku akademickim 2006/2007 Nidzicki Fundusz Lokalny rekomendował do Programu 10 studentów, którzy otrzymali stypendium na łączną kwotę zł. Program administrowany jest przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi. S T Y P E N D I A P O M O S T O W E ROK AKADEMICKI 2006/ Joanna Adaszyńska - Politechnika Warszawska/ Budownictwo 2 Magdalena Niedzielska - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu/ Filologia Romańska 3 Anna Felińska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi/ Fizjoterapia 4 Katarzyna Romaniuk - Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie/Politologia 5 Wanda Jędrzejewska -Uniwersytet Warmińsko- Mazurski/ Filologia Polska 6 Jarosław Zaradkiewicz - Akademia Rolnicza w Krakowie/ Wydział Leśny 7 Ewelina Pisarska -Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 8 Ewa Szypulska -Uniwersytet Warmińsko-Mazurski/ Pedagogika/ Praca Socjalna 9 Sylwia Chmielińska - Uniwersytet Warmińsko- Mazurski/ Filologia Rosyjska z Językiem Angielskim 10 Mirosław Kołodziejski - Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie/ Biologia Wręczenie stypendiów. 1 0

11 P R O G R A M Y S T Y P E N D I A L N E Program Stypendialny Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej Program Stypendialny Agrafka Program Stypendialny AGRAFKA organizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej - to program stypendialny Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. Program został zainicjowany w 2001 roku i pod nazwą Agrafka Muzyczna był realizowany wspólnie do 2004 roku z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Jest to program stypendialny dla uzdolnionych uczniów szkół muzycznych II stopnia oferujący wsparcie: - finansowe (stypendia zł miesięcznie) - edukacyjne (warsztaty) - promocyjne (koncerty, audycje, publikacje, sesje nagraniowe, płyty CD) Programu Stypendialnego Agrafka, Zarząd Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przyznał 57 stypendiów naukowych w wysokości 200 zł miesięcznie. Stypendia Agrafki otrzymali utalentowani uczniowie i studenci, znajdujący się w trudnej sytuacji socjalnej. Na rok szkolny 2006/2007 stypendium otrzymali: 1. Szymon Kowalski, Gimnazjum Nr 2 w Nidzicy/kl III 2. Aneta Rudzińska, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, kl I 3. Adrian Sobczyński, Zespół Szkół w Kozłowie/Kl. III 4. Krzysztof Żebrowski, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, kl I W roku 2006/2007 Komisja Stypendialna przyznała 57 stypendiów w kwocie 200 zł miesięcznie. Wśród Stypendystów wyłoniona została również kandydatka nominowana przez Nidzicki Fundusz Lokalny Karolina Żmijewska - reprezentująca Państwową Szkole Muzyczną I i II stopnia w Mławie. FUNDUSZ STYPENDIALNY RODZINY WRÓBLEWSKICH 1 1

12 P R O G R A M Y S T Y P E N D I A L N E Międzynarodowa Współpraca z USA W 2004 roku nawiązaliśmy współpracę z The Brian La Violette Scholarship Foundation, której celem była realizacja Programów Stypendialnych. Na początku wspólne działania zadeklarowało dwóch biznesmenów z Northeast Wisconsin: Casey Cuene of Broadway Automotive i Bob Nueske of Nueske Meats oraz Brian's Foundation. W 2005 roku do Grona Darczyńców dołączyli: Weyers Family Foundation oraz Dr. Michael and Susan Smullen Family. Kadży polski stypendysta otrzymał równowartość 500 $ oraz honorowy medal międzyynarowego stypendysty. Stypendium stwarza szansę kształcenia się na wyższych uczelniach. Sponsor: Bob Nueske Family, Nueske Meats 2004 Agnieszka Kacprzycka - Ekonomia, Gdynia 2004 Alicja Leśnikowska - Ekonomia, Gdańsk 2005 Alicja Leśnikowska - Ekonomia, Gdańsk 2005 AleJcsandra Sejda - Medycyna, Gdańsk 2006 Paulina Kaczmarczyk Ekonomia, Olsztyn Marcin Grabiński Wydział Elektryczny, Gdynia Medale honorowe ufundowane przez Darczyńców z USA Sponsor: Casey Cuene, Broadway Automotive 2004 Alexsandra Sejda - Medycyna, Gdańsk 2005 Malgorzata Kobylińska - Prawo, Olsztyn 2006 Łukasz Łamejko Towaroznawstwo, Olsztyn Sponsor: Weyers Family Foundation 2005 Dawid Zastepiński - Ekonomia, Warszawa 2005 Ewelina Wylengowska - Ekonomia, Toruń 2006 Kamila Szemplińska- Socjologia, Warszawa Sponsor: Dr. Michael and Susan Smullen Farnily 2005 Magdalena Sawicka - Medycyna, Warszawa 2006 Magdalena Sawicka Medycyna, Warszawa Sponsor: Brian La Violette Scholarship Foundation 2003 Jarosław Płuciennik - Leśnictwo, Białowieża 2004 Jarosław Płuciennik - Leśnictwo, Białowieża 2005 Dominik Łęcki - Ekonomia, Szczecin 2006 Katarzyna Malinowska Ekonomia, Szczecin 1 2

13 P R O G R A M G R A N T O W Y Działaj Lokalnie V Działaj Lokalnie V jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Nidzicki Fundusz Lokalny. Celem programu jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki. W ramach konkursu o dotacje mogły ubiegać się fundacje i stowarzyszenia oraz inicjatywy obywatelskie działające przy szkołach, domach kultury, bibliotekach. NAGRODZONE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE V 1. Młodzieżowa Akademia Kulturalna jako medium działań profilaktycznych w środowisku otwartym Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy 2. Mazurska Biesiada Weselna Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy 3. Masz tylko jedno życie Zarząd Rejonowy PCK w Nidzicy 4. I Edycja Patriotyzm Wczoraj i Dziś Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Kozłowie 5. Historyczno- Kulturoznawczy Punkt Informacji o Ziemi Janowskiej Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Janowie 6. Letnie OCAL Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej Wspólnota Mieszkaniowa Nr 13 w Orłowie 7. Razem dla Wszystkich Towarzystwo Rozwoju Okolic Omdlewa Razem dla Wszystkich 8. Znaleźliśmy rady na różne śmieci i odpady Szkoła Podstawowa im. Prof. R. Kobendzy w Łynie 9. Targi Rzemiosła Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego 10. Rękopis znaleziony w Nidzicy Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy 11. Zespół Wokalno-Taneczny Tańcząca Stopka Samorządowy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym 12. Rowerowe Miasteczko Ruchu Drogowego Komar Koło Miłośników Roweru przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rączkach 13. Pięknie i zdrowo na Wsi Rada Sołecka Wsi Grzegórzki 14. Półkolonie na wesoło Parafialny Zespół Caritas w Nidzicy 15. Wesoła Gromadka Śpiewające Perełki Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie Grabowie Komisja Grantowa po rozpatrzeniu 22 wniosków ostatecznie przyznała 15 dotacji na łączną kwotę zł na realizację projektów w powiecie nidzickim w okresie od 1 czerwca 2006 do 30 listopada 2006r: 1 3

14 P R O G R A M Y E D U K A C Y J N E Klub Net KLUB-NET jest to program Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, w ramach którego młodzież z klubów w całej Polsce, Czechach i Niemczech realizuje wspólne projekty. Program powstał w celu wspierania dzieci i młodzieży chcącej samodzielnie zmienić coś w swojej szkole, w miejscowości rodzinnej oraz wyjść w swojej działalności poza granice kraju i przejąć za to odpowiedzialność za siebie i innych. Działalność klubu obejmuje swoim zakresem 5 obszarów tematycznych: Internauci Młodzież z tej grupy stworzyła stronę internetową klubu w języku polskim pod adresem: Klub Warmia-net współpracuje z klubami z Czech i Niemiec. Gazetka Młodzież redaguje gazetkę klubową oraz wydaje wspólną gazetkę polsko-czeską w ramach realizacji projektów międzynarodowych. Opracowała także projekt Szkolne Centrum Informacyjne i przygotowuje się do uruchomienia szkolnego radiowęzła. Teatr Klubowicze opracowują scenariusze spektakli teatralnych i wystawiają sztuki dla społeczności nidzickiej. Środowisko lokalne i szkolne Członkowie klubu zrzeszeni w tej grupie biorą udział w szkoleniach z umiejętności pisania wniosków o dotację. Klubowicze organizują konkursy fotograficzne dla młodzieży z nidzickich szkół. Nidzicki Fundusz Lokalny stworzył Klub Warmia net, działający przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Nidzicki Fundusz Lokalny zapewnia obsługę merytoryczną i finansową klubu. Program jest realizowany przez licealną młodzież. Klub dysponuje własnym pomieszczeniem w budynku szkoły. Program Klub net finansowany jest przez Robert Bosch Stiftung GmbH oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 1 4

15 P R O G R A M Y E D U K A C Y J N E, M Ł O D Z I E Ż O W E I I N N E Drogowskaz EQUAL Nidzicki Fundusz Lokalny, od sierpnia 2005 roku uczestniczy w Projekcie t.: DROGOWSKAZ. Jest to pilotażowy projekt edukacyjno profilaktyczny, mający na celu wyrównywanie szans wśród młodzieży ze szkół gimnazjalnych poprzez wsparcie w kreowaniu pozytywnych postaw społecznych, aktywnego kierowania własnym życiem i budowania własnej ścieżki zawodowej. Projekt realizowany jest w gimnazjach powiatu olsztyńskiego ziemskiego i grodzkiego, kętrzyńskiego oraz nidzickiego. Obejmuje cykl szkoleń, warsztatów i obozów integracyjno zadaniowych. Partnerami w tym projekcie są Olsztyńska Szkoła Biznesu, Nidzicki Fundusz Lokalny oraz Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. Z powiatu nidzickiego w projekcie biorą udział uczniowie ze szkół gimnazjalnych: Gimnazjum Nr 2 w Nidzicy, Gimnazjum Nr 3 w Nidzicy, Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, Gimnazjum w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym, Gimnazjum w Zespole Szkół w Kozłowie, Gimnazjum w Zespole Szkół w Rogożu, Gimnazjum w Zespole Szkół w Szkotowie, Gimnazjum w Zespole Szkół w Janowie, Gimnazjum w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie oraz pedagodzy i wolontariusze. Projekt realizuje partnerstwo: Olsztyńska Szkoła Biznesu Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Nidzicki Fundusz Lokalny Nidzicki Fundusz Lokalny uczestniczy w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach działań wybudowana zostanie stodoła mazurska przyszłe centrum edukacyjne, miejsce organizacji szkoleń i konferencji oraz wesel mazurskich. Budynek stodoły przed remontem Projekt edukacyjno-profilaktyczny "Drogowskaz" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stodoła mazurska po remoncie 1 5

16 P R O G R A M Y E D U K A C Y J N E Program PZU Projekt POLSKA GMINNA POLSKA POWIATOWA CZY WARTO TU MIESZKAĆ realizowany jest przez Nidzicki Fundusz Lokalny w okresie wrzesień 2006r. czerwiec 2007r. W ramach projektu t. POLSKA GMINNA POLSKA POWIATOWA CZY WARTO TU MIESZKAĆ zaplanowane zostały zajęcia z zakresu: 1. pracy w zespole, zasad komunikacji, autoprezentacji, negocjacji, 2. planowania, samoorganizacji 3. zasad budowania partnerstwa pomiędzy instytucjami, organizacjami 4. prawnych aspektów współpracy oraz zasad funkcjonowania sektorów: samorządowego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw 5. ochrony środowiska i zasad korzystania z zasobów naturalnych 6. przedsiębiorczości 7. historii, kultury regionu, turystyki zasad zbierania, selekcji informacji W projekcie udział biorą Stypendyści Nidzickiego Funduszu Lokalnego oraz uczniowie szkół średnich z terenu powiatu nidzickiego i olsztyneckiego Głównym celem projektu t. Polska gminna, polska powiatowa czy warto tu mieszkać jest: 1. rozwinięcie potencjału młodych osób mieszkających na terenie powiatu nidzickiego pomoc w świadomym dokonaniu wyboru dotyczącego dalszego kształcenia 2. zaangażowanie młodych obywateli w działania na rzecz rozwoju swoich miejscowości 3. przedstawienie możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej przez młodzież w ramach zajęć szkolnych, 4. wyłonienie grupy młodych liderów bądź nieformalnej grupy młodzieżowej, która zostanie przygotowana do realizacji własnych projektów Partnerzy: 1. Młodzieżowy Klub Europejski w Olsztynku 2. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Projekt dofinansowany jest ze środków Fundacji PZU 1 6

17 P R O G R A M Y E D U K A C Y J N E Program RITA 2005/06 Najlepsze Polskie Doświadczenia W 2006 roku Nidzicki Fundusz Lokalny był realizatorem projektu PROBLEMY RÓŻNE OBYWATELSKIE METODY ( PROM ) w ramach Programu RITA 2005/06 Najlepsze Polskie Doświadczenia finansowanego przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Edukacja Dla Demokracji. Szkolenie z zakresu fundraisingu Celem projektu PROM było przekazanie doświadczeń polskich funduszy lokalnych w zakresie tworzenia i realizacji programów społecznych, w szczególności programów stypendialnych, programów grantowych wspierających lokalne inicjatywy oraz programów edukacyjnych dla młodzieży. Partnerami w projekcie są organizacje pozarządowe z Ukrainy i Białorusi. W ramach działań zaplanowanych w projekcie 1. zorganizowano wizytę studyjną przedstawicieli organizacji pozarządowych w polskich funduszach lokalnych podczas której przedstawione zostały doświadczenia funduszy lokalnych w Sokółce, Gołdapi i Elblągu. 2. przeprowadzono dwudniowe szkolenie z zakresu tworzenia programów społecznych, procedur obsługi, pozyskiwania środków, współpracy z wolontariuszami, darczyńcami. 3. Zorganizowano szkolenie na terenie Ukrainy dla przedstawicieli białoruskich i ukraińskich organizacji. 4. zorganizowano konferencję na Ukrainie, podczas której organizacje przedstawią rezultaty swoich działań. Na konferencji zaprezentowana została także wspólna publikacja o działaniach polskich, ukraińskich i białoruskich organizacji. Wizyta w Banku Spółdzielczym w Nidzicy Projekt był realizowany był w okresie luty 2006 wrzesień

18 P R O G R A M Y E D U K A C Y J N E Lokalny Program Stypendialny Szansa dla Młodzieży Projekt oparty jest na kilkuletnich doświadczeniach w realizacji programów stypendialnych stworzonych przez lokalnych partnerów : przedstawicieli biznesu, samorządów lokalnych, organizacji społecznych, osób indywidualnych i wspieranych przez wolontariuszy. Cele projektu: zwiększanie świadomości społeczności lokalnych nt. idei i funkcjonowania programów stypendialnych oraz roli stypendiów dla młodzieży z terenów wiejskich promocja lokalnych programów stypendialnych. stworzenie nowych inicjatyw obywatelskich w zakresie lokalnych programów stypendialnych z udziałem partnerów biznesowych i samorządów lokalnych pozyskanie przez programy stypendialne dodatkowych środków oraz nowych sponsorów dzięki przeprowadzonej akcji promocyjnej Plakat promocyjny Działania realizowane w ramach projektu: 1 Promocja plakaty, broszury 2 5 Konferencji Regionalnych woj. warmińsko-mazurskie woj. lubelskie woj. podkarpackie woj. świętokrzyskie woj. podlaskie 3 Punkt Konsultacyjny 4 Konferencja Ogólnopolska Październik Zamek Nidzica Broszura promująca Lokalne Programy Stypendialne Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1 8

19 D Z I A Ł A N I A C H A R Y T A T Y W N E Złotówka do Szczęścia Złotówka do Szczęścia jest programem Nidzickiego Funduszu Lokalnego, którego celem jest angażowanie młodzieży w działania filantropijne oraz wypracowanie modelu współpracy z Funduszem w zakresie: identyfikowania potrzeb młodzieży udziału w zbieraniu pieniędzy udziału w pracach komisji grantowej tworzenia procedur przyznawania grantów Akcja Złotówka do szczęścia organizowana jest corocznie w dniu 6 grudnia, obchodzonym w Nidzicy jako Dzień Dobroczynności. Stypendyści podczas Akcji Złotówka do Szczęścia W 2006r. w akcji Złotówka do Szczęścia uczestniczyli stypendyści Programu Stypendialnego PRYMUS. Zbiórka była przeprowadzona na terenie miasta Nidzica. Mikołaje z pełnymi workami słodyczy zachęcali mieszkańców do przekazania symbolicznej złotówki na budowę Muru Pamięci ks. Otello. W wyniku akcji zebrano kwotę 720 zł. Mikołaje podczas przygotowań do akcji 1 9

20 DZIAŁANIA CHARYTATYWNE Konkurs o tytuł Dobroczyńca Roku GREGOROVIUSY 2006 GREGOROVIUSY, to konkurs mający na celu wyróżnianie osób i przedsiębiorstw, które w sposób szczególny angażują się we wspieranie inicjatyw społecznych w powiecie nidzickim. Nagrodą w Konkursie jest statuetka GREGOROVIUSA nawiązująca do postaci Ferdynanda Gregoroviusa wielkiego nidzickiego filantropa, który wspierał edukację dzieci i młodzieży. Statuetki wręczono w dniu 6 grudnia 2006 roku podczas Gali Konkursu GREGOROVIUSY W kategorii Instytucja, przedsiębiorstwo prywatne, przedsiębiorstwo państwowe tytuł Dobroczyńcy Roku 2006 i statuetkę Gregoroviusa otrzymał ISOROC SP. Z O. O. Z NIDZICY. Uroczysta Gala Konkursu GREGOROVIUSY 2005 Nidzica Zamek, 6 grudnia 2005r. Kapituła Konkursu przyznała również wyróżnienia wszystkim osobom i firmom nominowanym w Konkursie: Barbara Racka. Danuta Kruszlińska Jan Samsel Krzysztof Maliszewski Waldemar Wylengowski Firma Handlowa ALPI Aldona Szczepkowska Janowiec Kościelny JASAM sp. z o.o. Oddział w Nidzicy DREHABUD sp. jawna Kruszlińska & Hinc Drogeria NATURA Nidzica WIBO-BT Monika Bober Kozłowo 2 0

21 DZIAŁANIA CHARYTATYWNE Bal Charytatywny na rzecz Funduszu Stypendialnego Sponsorzy balu: Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny organizuje corocznie imprezę charytatywną, z której dochód przekazywany jest w całości na kapitał żelazny Funduszu Stypendialnego. VIII Wielki Bal Charytatywny odbył się 21 maja 2006 r. w Sali Rycerskiej nidzickiego zamku. Cosmopolitan Cosmetics. Warszawa dystrybutor produktów perfumeryjnych Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., operator sieci ERA Organizatorami byli: Nidzicki Fundusz Lokalny, Fundacja im. Stefana Batorego oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Patronat: Starostwo Powiatowe w Nidzicy Patronat medialny: TVP Gdańsk, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Nasza Gazeta Nidzicka, Głos Nidzica Gwiazdy balu: Malwina Ratajczak Miss Polonia 2005, Sławomir Siezieniewski i Wojciech Gąssowski. Do tańca zapraszał zespół muzyczny TOP-TEN. Bank Spółdzielczy w Nidzicy NIDEX Nidzica sieć sklepów kosmetycznych MP Nidzica producent mebli tapicerowanych INS BUD Nidzica przedsiębiorstwo usług instalacyjnych, producent stolarki okiennej Wiejak sp. z o.o. Nidzica producent wyrobów ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej Nidzicki Ośrodek Kultury Triumph International producent bielizny damskiej i męskiej Kengraf Poligrafia Kętrzyn firma poligraficzno - wydawnicza KAMET Sp. z o.o. Nidzica producent mechanicznych zabezpieczeń mienia, metalowych mebli biurowych, socjalnych i warsztatowych Firma Franczak Restauracja i Hotel Zamek Nidzica Całkowity dochód z Balu wyniósł zł. VIII Bal Charytatywny, Nidzica Zamek, 20 maja 2006r. 2 1

22 I N N E W A Ż N E W Y D A R Z E N I A Wizyty studyjne Stypendium im. Józefa Kilisia W ramach wizyt studyjnych Nidzicki Fundusz Lokalny w 2005r. gościł wiele osób z Polski i zagranicy. Celem wizyt było zapoznanie się z polskimi doświadczeniami i działalnością Funduszy Lokalnych w Polsce. Józef Kiliś był założycielem Nidzickiego Funduszu Lokalnego, człowiekiem o wielkim sercu i szlachetności, bardzo zaangażowany w działalność społeczną w powiecie nidzickim. Postanowiliśmy, że raz do roku będziemy przyznawać stypendium dla najlepszego studenta studiów humanistycznych z powiatu nidzickiego. Wpłaty na Fundusz im. Józefa Kilisia dokonywane są przez jego przyjaciół i pracowników Regionalnych Izb Obrachunkowych z całej Polski. 19 marca 2003r. utworzony został Fundusz im. Józefa Kilisia. Naszymi gośćmi byli obywatele: Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Danii, Tadżigistanu, Serbii Mołdawii i Łotwy Wieczór ballad poświęcony pamięci Józefa Kilisia W roku 2006 stypendium im. Józefa Kilisia otrzymała Katarzyna Romaniuk studentka I roku Politologii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie 2 2

23 I N N E W A Ż N E W Y D A R Z E N I A Akcja Kamionka We wsi Kamionka koło Nidzicy z inicjatywy Nidzickiego Funduszu Lokalnego zostało zrealizowane przedsięwzięcie pod nazwą Wspólnie Możemy Więcej Pracownicy Departamentu Zarządzania Kadrami dla mieszkańców Kamionki. 8 września 2007r grupa wolontariuszy Fundacji Bankowej im. Kronenberga z City Banku z Warszawy razem z mieszkańcami Kamionki zbudowali plac zabaw dla dzieci oraz zasadzili 120 krzewów wokół placu. Sponsorem tego przedsięwzięcia była również Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga z Warszawy. 2 3

24 J A K Z B I E R A M Y P I E N I Ą D Z E? 1% podatku na rzecz Nidzickiego Funduszu Lokalnego Od 30 kwietnia 2004r. Nidzicki Fundusz Lokalny posiada status organizacji pożytku publicznego i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszyscy podatnicy mogą przekazać 1 % swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego, czyli także dla Naszego Funduszu. Środki zebrane z tytułu 1% przeznaczone zostały na Programy Stypendialne dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin. Wpłaty można przekazywać na konto: Nidzicki Fundusz Lokalny, Bank Spółdzielczy w Nidzicy Nr W 2006 roku z tytułu 1% zebrano kwotę ,04 zł. z przeznaczeniem na stypendia. Darczyńcy Nidzickiego Funduszu Lokalnego: Bagiński Mariusz, Balcerowicz Ewa i Leszek, Baraniecki Tomasz, Bartosiak Anna, Bendorf-Bundorf Iwona, Bęski Waldemar, Boczkowska Irena, Borkowski Leszek, Borowiecki Marek, Breński Andrzej, Burkot Alicja, Busz Bożena i Grzegorz, Chrząszcz Justyna, Cirut Henryk, Czaporowska Elżbieta, Czarzasta-Wardyn Dorota, Dobranieccy Danuta i Stanisław, Duccy Janina i Ignacy, Duchna Wioletta Magdalena, Dumański Zbigniew, Dylski Dariusz, Fiedorowicz Anna, Gąślicki Wiktor Aleksander, Gąślicki Zbigniew, Gembiccy Elzbieta i Jerzy, Gorczyca Irena i Witalis, Grochal Ewa i Antoni, Grochal Justyna, Hinc Danuta, Iwanowicz Adam, Iwanowicz Alicja, Jabłonka Małgorzata, Jabłonowska Elżbieta, Jakóbowscy Alicja i Cezary, Jakubowska Wanda, Janiszewski Hubert, Jaraczewscy Maria i Jan, Jasiński Artur, Jaskólska Barbara, Jaskólska Irena, Jemielniak Dariusz, Jozenas Zofia, Kaszubska Jolanta, Kaszubska Mirosława, Kierzkowscy Dorota i Marek, Kmieć Anna i Wojciech, Kosior Jerzy i Malinowska Janina, Kowalczuk Waldemar, Kowalik Henryk, Kowalska Elżbieta, Kozicki Arkadiusz, Krajewski Wojciech, Krasnowska Krystyna, Krawczyk Ryszard, Krupa Lucyna, Krzysztof Margol, Krzyżak Teresa i Piotr, Kuduk Joanna, Kujtkowska Teresa, Kumelski Ryszard, Kwiatek Janusz, Langowska Halina, Lepka Jarosław, Libudzka Janina, Lis Wiesława i Kazimierz, Lisek Ewa, Lisowski Rafał, Lorkowscy Marta i Marek, Malinowscy Dorota i Bogdan, Malinowska Barbara, Malinowska Teresa, Maliszewski Krzysztof, Margol Bartosz, Mazanowski Mirosław, Mazanowska Ewa, Miecznikowscy Halina i Andrzej, Miecznikowscy Maria i Tadeusz, Miecznikowski Marek, Mikołajczyk Krzysztof, Milewska Beata, Milewski Benedykt, Młyński Paweł, Mydlarz Zbigniew, Niedziela Jadwiga i Eugeniusz, Nowicka Barbara, Osowski Andrzej, Pajewscy Barbara i Józef, Pajewski Wojciech, Pakuła Andrzej, Parecki Maciej, Parecka Izabela, Pel Teresa, Piaseccy Irena i Andrzej, Piechowiak Barbara, Płoscy Barbara i Antoni, Pokus Wanda, Politowska Emilia, Przyborowska Alicja, Pyszko Halina, Rabczyńscy Lucyna i Stanisław, Rakowska Jadwiga, Rozmus Paulina, Rozmus Wiesława, Rudzińska Marzena, Sadowska Lidia, Samsel Dorota, Sawicka Małgorzata, Schimanek Tomasz, Siedlecki Józef, Sieniawski Wojciech, Skowrońska Daniela, Skórzyński Adam, Skrzypkowski Dominik, Sławińscy Grażyna i Eugeniusz, Słomkowska Małgorzata, Słomkowska Remigia, Soroka Wanda, Stachurski Krzysztof, Stasiukiewicz Ewa i Robert, Sutkowska Jadwiga, Szatkowska Ewa, Szcześniak Stefan, Szczypińska Bożena, Szemplińska Małgorzata, Szewczuk Grażyna, Szulczak Jerzy, Szymańska Danuta, Szyndler Kornel, Szypulscy Małgorzata i Dariusz, Szypulscy Zbigniew i Iwona, Śledzińska Sabina, Śledziński Andrzej, Śledziński Arkadiusz, Śmietanko Anna i Jan, Śpiewak Iwona Elżbieta, Tęcza Jolanta, Tymienieccy Wiesława i Andrzej, Tyszka Barbara, Wardyn Mariusz, Węgierscy Elżbieta i Zdzisław, Węgierska Maria, Węgierski Roman Ryszard, Włoczewscy Agnieszka i Dawid, Wojtyra Barbara, Zabiełło Barbara, Zakrzewski Edward, Zawieska Jadwiga i Andrzej, Zieliński Jacek, Ziemska Katarzyna Jolanta, Ziętarscy Lolita i Mariusz 2 4

25 J A K Z B I E R A M Y P I E N I Ą D Z E?, Odpisy od wynagrodzeń Darczyńcy indywidualni pracowników Banku Spółdzielczego w Nidzicy, pracowników Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy, pracowników Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy pracowników Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie pracowników PSS Społem w Nidzicy pracowników Urzędu Gminy w Janowie pracowników Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Radnych Rady Miejskiej w Nidzicy Darowizny z zagranicy Bob Nueske Family, Nueske Meats Casey Cuene, Broadway Automotive Weyers Family Foundation Dr. Michael and Susan Smullen Family Brian La Violette Scholarship Foundation Biegańska Bożena, Bielicka Wioletta, Bober Irena i Tadeusz, Bochniarz Henryka, Bublijewska Ewa i Kamil, Byrski Łukasz, Czarzasta - Wardyn Dorota Czerw Wojciech, Drozd Witold, Gałka Ewa, Górka Robert, Hinc Tadeusz, Jabłonowska Edyta, Jaraczewska Maria, Kiliś Wanda, Konieczny Ewa i Marcin, Kosior Jerzy, Kotyla Artur Kruszlińska Danuta, Kubiniec Agnieszka i John, Malinowska Janina, Margol Bartosz, Michałowski Jacek, Milewski Robert, Młyński Paweł, 2 5

26 J A K Z B I E R A M Y P I E N I Ą D Z E? Darczyńcy indywidualni cd... PPHU Gracja NUCLEGENA sp. z o. o. Warszawa Nowicki Artur, Ostrowski Antoni, Pareccy Halina i Tomasz, Płoska Barbara, Przybył Arkadiusz, Rabczyńska Lucyna Rechnio Rafał, Rymarczyk Beata i Artur, Rzepa Henryk, Skibiński Andrzej, Smagała Alina, Stanowscy Barbara i Krzysztof, Szczepański Piotr, Tarasiuk Paweł, Węgrzyk Iwona i Michał, Wróblewscy Agnieszka i Andrzej Darowizny firm i instytucji ISOROC Polska sp. z o. o. Ośrodek Doradztwa Strategicznego s.c. Cosmopolitan Cosmetics. Warszawa Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., operator sieci ERA NIDEX Nidzica DREHABUD MP Nidzica Wiejak sp. z o.o. Nidzicki Ośrodek Kultury Triumph International Kengraf Poligrafia Kętrzyn KAMET Sp. z o.o. Firma Franczak Restauracja i Hotel Zamek Nidzica Bank Spółdzielczy w Nidzicy Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy INS BUD 2 6

27 S P R A W O Z D A N I E F I N A N S O W E PRZYCHODY w zł Dotacja Fundacji im. St. Batorego z 2004 r. na realizacje działań w ,00 Dotacje na programy OGÓŁEM: ,52 - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ,00 - Akademia Rozwoju Filantropii darowizna na kapitał żelazny ,00 - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ,02 - Fundacja im. Stefana Batorego ,00 - Fundacja J&S Pro Bono Poloniae 1.366,00 - Fundacja Edukacja dla Demokracji ,00 - Olsztyńska Szkoła Biznesu 2.554,77 - Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga ,00 - Fundacja PZU ,00 - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ,73 - Starostwo Powiatowe w Nidzicy ,00 Darowizny i zbiórki, imprezy charytatywne, inne OGÓŁEM: ,36 Darowizny firm ,00 Darowizny osób indywidualnych ,65 Wpłaty 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego ,77 Przychody z odpłatnej działalności ,55 Zbiórki uliczne 724,18 Składki członkowskie 418,00 Uzyskane odsetki bankowe 7.568,15 Odsetki od jednostek uczestnictwa OPERA NGO ,40 Pozostałe 7,66 OGÓŁEM PRZYCHODY W 2006 ROKU: ,88 KOSZTY w zł Realizacja programów OGÓŁEM: ,13 - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 9.179,32 - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ,33 - Fundacja im. Stefana Batorego ,79 - Fundacja Edukacja dla Demokracji ,86 - Olsztyńska Szkoła Biznesu 6.669,42 - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ,73 - Fundacja PZU ,06 - Fundacja Bankowa im. L.Kronenberga ,18 - Narodowy Bank Polski 7.925,44 - Stypendia PRYMUS ,00 - Stypendia AGRAFKA 4.000,00 - Stypendium Agora ARF ,00 - Stypendia ŻAK 4.200,00 - Stypendia Pomostowe ,00 Dotacje dla organizacji ,00 Koszty operacyjne ,23 OGÓŁEM KOSZTY W 2006 ROKU: ,36 ZYSK NETTO z tego: ,52 Stypendia: ,26 Kapitał Żelazny ,26 Stan Kapitału Żelaznego na dzień 31 grudnia zł 2 7

28 F U N D U S Z E L O K A L N E W P O L S C E Nidzicki Fundusz Lokalny ul. Rzemieślnicza 3, Nidzica tel , fax Barbara Margol Prezes Fundacja Elbląg Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego ul. Związku Jaszczurczego Elbląg tel/fax Arkadiusz Jachimowicz Prezes Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Grzybów 1/2, ul. Stary Rynek 20, Płock tel.: (024) Iwona Marczak Fundacja Rozwoju Społecznego Nad Symsarną ul. Orła Białego Lidzbark Warmiński tel , fax Maria Żylińska Prezes Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ul. Kościuszki 65, Biłgoraj tel , fax Irena Gadaj Prezes Zarządu Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii ul. Bodzentyńska 44a, Kielce tel./fax , Agnieszka Migoń-Barczyk - Prezes Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" - Radomski Fundusz Młodych Radom, ul. Chrobrego 7/9 tel.: (048) ks. Andrzej Tuszyński Raciborski Fundusz Lokalny ul. Rzeźnicza 8, Racibórz tel./fax , Maria Wiecha Prezes Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika Wójtowice 19, Stara Bystrzyca tel./fax Dorota Komornicka Prezes Stowarzyszenie Dobroczynne Lokalny Fundusz Roku 2000 ul. Mościckiego 6, Tomaszów Mazowiecki tel./fax Monika Olejnik koordynator Stowarzyszenie Szczecineckie Centrum Inicjatyw Społecznych- Fundusz Lokalny Miasta Szczecinek - Fundusz "Społeczny Kapitał Przyszłości" ul. Wiejska Szczecinek tel. (94) fax (94) Dorota Karaszewska - koordynator Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego ul. Targowa 9, Leżajsk tel./fax Elżbieta Strug - koordynator Stowarzyszenie Dobroczynne RAZEM Zelowski Fundusz Lokalny ul. Mickiewicza 4, Zelów tel , fax Anna Doliwa wiceprezes Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny Pl. Zwycięstwa Gołdap tel. (87) , Zbigniew Mieruński - prezes Fundacja Fundusz Młodych "Wehikuł" Plac Jana Pawła II Żyrardów, tel.: (046) Magdalena Podsiadły - Prezes Lokalna Organizacja Filantropijna PROJEKT ul. 11 Listopada Kwidzyn tel. (55) Mieczysław Dzikowski - prezes Fundusz Lokalny Ramża Al. Św. Barbary Czerwionka - Leszczyny tel. (32) w.34 fax (32) Ewa Klucznik - prezes Sokólski Fundusz Lokalny pl. Kościuszki 9, Sokółka tel./fax , Maria Talarczyk Prezes Stowarzyszenie na rzecz Fundacji Rozwoju Społecznego ul. Jabłońskiego 12, Rzeszów tel , fax Grzegorz Nowakowski Prezes Koalicja Dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej ul. Kościelna Białobrzegi tel. (0-48) , fax (0-48) wp.pl www:funduszlokalny-bialobrzegi.pl Małgorzata Łuszkiewicz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Ul. Marszałkowska 6/6, Warszawa tel. (22) , faks: (22) PARTNERZY: Fundacja im. Stefana Batorego Ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa Tel. (22) , fax. (22)

29 Nidzicki Fundusz Lokalny The Nidzica Community Foundation ul. Rzemieślnicza 3, Nidzica tel. (0-89) , fax (0-89) Nazwa i numer konta: Nidzicki Fundusz Lokalny Bank Spółdzielczy w Nidzicy nr

10 lat działalności 1999-2009 1% Nidzicki Fundusz Lokalny jest organizacją pożytku publicznego pod nr KRS 0000047959 Copyright Nidzicki Fundusz Lokalny 2009 wszelkie prawa zastrzeżone Nidzicki Fundusz

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2005 * O FUNDACJI

RAPORT 2005 * O FUNDACJI * O FUNDACJI Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła działalność w 1994 roku. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non for profit. Źródłem finansowania działalności Fundacji są środki

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu raport z działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA za 2001 rok. W 2001 roku podobnie jak w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5. O Fundacji 8. Cele i sposób działania 8 Rada, Zarząd 12 Zespół 13. Partnerzy Fundacji 16

Spis treści. List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5. O Fundacji 8. Cele i sposób działania 8 Rada, Zarząd 12 Zespół 13. Partnerzy Fundacji 16 R a p o r t z d z i a ł a l n o ś c i w r o k u 2 0 1 3 R a p o r t z d z i a ł a l n o ś c i w r o k u 2 0 1 3 Spis treści List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5 1 2 3 4 O Fundacji 8 Cele i sposób działania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013 ELBLĄG 2013 RAPORT ROCZNY 2013 STOWARZYSZENIE ESWIP SIEDZIBA W ELBLĄGU ul. Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg tel./faks 55 236 27 16, 55 235 33 88 e-mail: eswip@eswip.pl, www.eswip.pl SIEDZIBA W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO Fundacja Kapitał Młodych Warszawa 2015 Raport o programach grantowych dla NGO Redakcja: Adrianna Kucharska, Wojciech Broniatowski Autorzy raportu: Adrianna Kucharska

Bardziej szczegółowo

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA 13-100 Nidzica, pl. Wolności 1 tel. 89 625 22 26, fax. 89 625 43 37 www.nida.pl, nida@nida.pl HISTORIA I CELE DZIAŁALNOŚCI NIDZICKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Lokalną Grupę Działania WSTĘGA KOCIEWIA Tczew, Marzec 2006 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie sprawozdania: Anna Plewicka-Szymczak Opracowanie graficzne: Witold Gottesman Skład: TYRSA Sp. z o.o. Nakład: 50 egz.

Opracowanie sprawozdania: Anna Plewicka-Szymczak Opracowanie graficzne: Witold Gottesman Skład: TYRSA Sp. z o.o. Nakład: 50 egz. 13 14 15 Sprawozdanie 2014 Sprawozdanie 2014 Fundacja im. Stefana Batorego Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. 48 22 536 02 00 fax 48 22 536 02 20 batory@batory.org.pl www.batory.org.pl KRS 0000101194

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY Barbara Margol, Krzysztof Margol ETAPY TWORZENIA FUNDUSZU LOKALNEGO 1. MISJA I CELE 2. OKREŚLENIE PROGRAMU, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, FORMALNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł Szanowni Państwo, W Państwa ręce po raz pierwszy oddajemy Poradnik dla organizacji pozarządowych. Nie bez powodu poświęcamy go tematowi, który najczęściej pojawia się we wszelkich dyskusjach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Starostwo Powiatowe w Rawiczu /styczeń-marzec 2014/ Informator opracowano na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego

Bardziej szczegółowo

Fundacja im. Stefana Batorego 81 1030 1016 0000 0000 6145 0000 (PLN) 75 1030 1016 0000 0000 6145 0011 (USD) 48 1030 1016 0000 0000 6145 0012 (EUR)

Fundacja im. Stefana Batorego 81 1030 1016 0000 0000 6145 0000 (PLN) 75 1030 1016 0000 0000 6145 0011 (USD) 48 1030 1016 0000 0000 6145 0012 (EUR) 1 Fundacja im. Stefana Batorego Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. 48 22 536 02 00 fax 48 22 536 02 20 batory@batory.org.pl www.batory.org.pl KRS 0000101194 Konto bankowe: Bank Handlowy I Oddział Warszawa

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Spis treści Wstęp -----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Informacyjny. Starostwa Powiatowego w Elblągu. nr 42 maj 2012 do użytku wewnętrznego ISSN 1509-9448. Lider Zarządzania 2011 str.

Biuletyn. Informacyjny. Starostwa Powiatowego w Elblągu. nr 42 maj 2012 do użytku wewnętrznego ISSN 1509-9448. Lider Zarządzania 2011 str. nr 42 maj 2012 do użytku wewnętrznego ISSN 1509-9448 Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Elblągu Lider Zarządzania 2011 str. 5 Oferta edukacyjna str. 11 XII Edycja Olimpiady str. 20 Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

6.01.2007 Lubuski Teatr. Oficjalna premiera spektaklu muzycznego według Marka Grechuty A wszystko to Ty, w reż. Jerzego Satanowskiego.

6.01.2007 Lubuski Teatr. Oficjalna premiera spektaklu muzycznego według Marka Grechuty A wszystko to Ty, w reż. Jerzego Satanowskiego. STYCZEŃ 1.01.2007 Zielonogórzanka Pani Bronisława Musiałowicz ukończyła 100 lat. 29 grudnia 2006 roku - życzenia składali prezydent Janusz Kubicki, kierownik USC Tomasz Brzózka, przedstawicielki ZUS oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU Kraków, 16 czerwca 2014 r. Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 3 WSTĘP... 4 1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo