INFORMATOR DLA RODZICÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA RODZICÓW"

Transkrypt

1 INFORMATOR DLA RODZICÓW Na rok szkolny 2014/2015 Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Warce.

2 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce Ul. Armii Krajowej 10 tel , ORGAN PROWADZĄCY - GMINA I MIASTO WARKA Plac Stefana Czarnieckiego tel ORGAN NADZORUJĄCY - KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE DELEGATURA W RADOMIU Ul. Żeromskiego 53 tel DYREKTOR mgr Ewa Bugała ZASTĘPCA DYREKTORA mgr Magdalena Bonio LICZBA NAUCZYCIELI: 18 pełnozatrudnionych + logopeda zatrudniona w pełnym wymiarze tj. 22 godziny w tygodniu +psycholog zatrudniona na ½ etatu + nauczycielka religii zatrudniona na 4/25 etatu PERSONEL NIEPEDAGOGICZNY: 25 osób

3 WYKAZ GRUP GRUPA I,,PSZCZÓŁKI : 3 latki i 2,5 latki mgr Sylwia Łepecka nauczycielka Bernadetta Kozłowska- nauczycielka Katarzyna Tomczyk pomoc pedagogiczna Izabela Morawska woźna oddziałowa GRUPA II,,KRASNOLUDKI : 3 latki mgr Anna Legucka nauczycielka mgr Lidia Jeżewska - nauczycielka Kornelia Kierecińska pomoc pedagogiczna Dorota Cieślak woźna oddziałowa GRUPA III,,MISIE : 3 latki mgr Ewa Bratos- nauczycielka mgr Ewa Bugała dyrektor Bożena Górczyńska pomoc pedagogiczna Katarzyna Wachnik woźna oddziałowa GRUPA IV,,MUCHOMORKI : 3 latki mgr Marzena Kulik nauczycielka mgr Magdalena Bonio wicedyrektor Małgorzata Piorun - Olejarczyk pomoc pedagogiczna Magdalena Kociszewska woźna oddziałowa GRUPA V,,ŻABKI : 4 latki mgr Katarzyna Pałczyńska nauczycielka mgr Katarzyna Karczmarczyk nauczycielka Małgorzata Głowacka woźna oddziałowa

4 GRUPA VI,,PINGWINKI : 4 latki mgr Renata Gąsior nauczycielka Angelika Szymanowska nauczycielka Katarzyna Łapacz woźna oddziałowa GRUPA VII,,PIESKI : 4 latki mgr Maria Wodzińska nauczycielka mgr Emilia Trojanowska nauczycielka Klaudia Kołodziejska woźna oddziałowa GRUPA VIII,,MOTYLKI : 4 latki mgr Anna Wdowczyk nauczycielka Magdalena Maj Malec nauczycielka Małgorzata Łastowiecka woźna oddziałowa GRUPA IX,,KOTKI : 5 latki mgr Justyna Dąbrówka nauczycielka Magdalena Mrozek nauczycielka Elżbieta Tasak woźna oddziałowa GRUPA X,,FOCZKI : 5 latki mgr Grażyna Lenard nauczycielka mgr Renata Szymaniak nauczycielka Wiesława Palacz woźna oddziałowa LOGOPEDA: PSYCHOLOG: NAUCZYCIEL RELIGII: mgr Anna Strus mgr Monika Anyszkiewicz mgr Katarzyna Rosiak - Okraj

5 KADRA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA ROK SZKOLONY 2014/2015 DYREKTOR: mgr Ewa Bugała nauczyciel dyplomowany WICEDYREKTOR: mgr Magdalena Bonio nauczyciel dyplomowany mgr Maria Wodzińska nauczyciel dyplomowany mgr Grażyna Lenard nauczyciel dyplomowany mgr Renata Gąsior nauczyciel dyplomowany Magdalena Mrozek nauczyciel dyplomowany mgr Justyna Dąbrówka nauczyciel dyplomowany mgr Ewa Bratos nauczyciel dyplomowany mgr Anna Wdowczyk nauczyciel mianowany mgr Renata Szymaniak nauczyciel mianowany mgr Sylwia Łepecka nauczyciel kontraktowy mgr Katarzyna Pałczyńska nauczyciel kontraktowy mgr Anna Legucka nauczyciel kontraktowy mgr Marzena Kulik nauczyciel stażysta mgr Lidia Jeżewska - nauczyciel kontraktowy mgr Katarzyna Karczmarczyk - nauczyciel stażysta

6 Bernadetta Kozłowska - nauczyciel kontraktowy Magdalena Maj Malec - nauczyciel stażysta Angelika Szymanowska - nauczyciel stażysta mgr Emilia Trojanowska nauczyciel stażysta mgr Anna Strus logopeda nauczyciel dyplomowany mgr Monika Anyszkiewicz - psycholog nauczyciel kontraktowy mgr Katarzyna Rosiak Okraj nauczyciel religii

7 OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU 1. Placówka nosi nazwę,, Bajkowy statek Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce. Jest to nowy budynek w kształcie statku mieszczący się przy ul. Armii Krajowej 10. Przedszkole liczy 10 oddziałów. Teren wokół budynku jest zagospodarowany w przestrzeń zieleni, chodniki oraz 2 place zabaw dla dzieci. Budynek jest nowoczesny, spełnia wszystkie normy stawiane przedszkolom XXI wieku. Znajduję się w nim przestrzenne sale z wyposażeniem dla osób niepełnosprawnych, sala gimnastyczna, pokój dla psychologa, logopedy, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracji, ochrony oraz kuchnia. Posiłki przygotowane w kuchni dostarczane są do sal na specjalnych wózkach w podgrzewanych pojemnikach. Pomieszczenia w przedszkolu wyposażone są w nowe meble. W każdej sali dydaktycznej znajdują się przyłącza multimedialne. W salach usytuowane są łazienki dla dzieci oraz schowki na pomoce dydaktyczne i pomieszczenia gospodarcze. Na podłogach znajduje się wykładzina antypoślizgowa, która zapewnia bezpieczeństwo placówki oraz wpływa na estetykę wnętrza przedszkola. Przedszkole jest placówką samorządową: - prowadzi działalność wychowawczo - opiekuńczo - dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego, - dokonuje rekrutacji dzieci w wieku 3-5 lat ( w miarę wolnych miejsc również dzieci 2,5 letnie) - zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne. 2. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach W tym czasie odbywają się zajęcia zgodnie z ramowym rozkładem dnia

8 poszczególnych grup wiekowych. RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU dyżur w grupie I dyżur w grupie X Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, rozmowy okolicznościowe i zaplanowane Zabawy indywidualne i grupowe, praca indywidualna z dzieckiem. Słuchanie wierszy, opowiadań, bajek literackich i muzycznych. Czynności higieniczno porządkowe, przygotowanie do śniadania Śniadanie Zajęcia o charakterze edukacyjnym. Realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, gry i zabawy na placu zabaw, prace ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki ( w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy w salach) Czynności higieniczno porządkowe, przygotowanie do obiadu Obiad Słuchanie bajek literackich i muzycznych Leżakowanie. Relaksacja. Odpoczynek. Dzieci młodsze ( gr. I, II, III, IV ) Dzieci starsze ( gr. V, VI, VII, VIII, IX, X ) Zajęcia dodatkowe, zajęcia specjalistyczne, realizacja programów własnych, praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu Czynności higieniczno porządkowe, przygotowanie do

9 podwieczorku Podwieczorek Zabawy zorganizowane, praca indywidualna z dzieckiem, prace porządkowe w sali, omówienie wydarzeń dnia Zabawy według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe na placu zabaw. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 8:00 13:00 W naszym przedszkolu na życzenie rodziców organizowane są zajęcia dodatkowe. W bieżącym roku szkolnym oferta zajęć dodatkowych wygląda następująco: ZAJĘCIA BEZPŁATNE 1. RELIGIA Zajęcia z religii odbywają się w oddziałach IX i X. Są one prowadzone przez mgr Katarzynę Rosiak - Okraj. 2. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE Zajęcia prowadzone są przez logopedę - p. Annę Strus. Indywidualne zajęcia grup korekcyjnych wg ustalonego porządku (do wglądu u nauczycieli oddziałów). 3. ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM Zajęcia prowadzone są przez p. Monikę Anyszkiewicz. Indywidualne zajęcia wg ustalonego harmonogramu.

10 4. ZAJĘCIA MUZYCZNO RUCHOWE Z ELEMENTAMI CHOREOGRAFII Zajęcia prowadzone przez mgr Arkadiusza Białka. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych ( we wtorki i czwartki). 5. JĘZYK ANGIELSKI Dzieci uczęszczają na zajęcia 2 razy w tygodniu wg ustalonego harmonogramu. Nasze przedszkole uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii Cała Polska czyta dzieciom. W ramach tej akcji przystąpiliśmy do Klubu Czytających Przedszkoli. Zobowiązaliśmy się przez to do codziennego czytania dzieciom w grupach i zachęcania Rodziców do czytania dzieciom w domu, bowiem czasami wystarczy przeczytana bajka, aby dać naszemu dziecku pieszczotę, która pozostaje w sercu na całe życie (Pino Pellegrino). W naszym przedszkolu dobro dziecka stawiamy na pierwszym miejscu. W pracy dydaktyczno wychowawczej podejmujemy następujące działania: 1. W wyborze treści programowych kierujemy się przede wszystkim tym, aby były one niezbędne do całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, które pozwolą im czerpać radość z tworzenia i bycia twórczym. 2. Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych takich jak: piękno, dobro, miłość. 3. Rozwijamy u dziecka poczucie odpowiedzialności i szacunku dla innych. 4. Realizujemy zagadnienia dotyczące wielozmysłowego poznawania świata. 5. Poszerzamy i doskonalimy współpracę z rodzicami i innymi instytucjami wspomagającymi pracę placówki.

11 Nasze przedszkole uwzględnia wszechstronny rozwój dziecka poprzez: zapewnienie miłej i przyjemnej atmosfery, organizowanie zajęć dodatkowych, organizowanie atrakcyjnych uroczystości przedszkolnych, dbałość o stworzenie efektywnego przedszkola, poszanowanie godności dziecka i jego praw, fachowość kadry wciąż poszukującej nowych rozwiązań dydaktyczno wychowawczych, współpracę ze środowiskiem lokalnym. Przedszkole, zgodnie ze Statutem zapewnia miejsca 250 dzieciom. Dzieci podzielone są na 10 grup wiekowych (trzylatki, czterolatki, pięciolatki), których skład zmienia się sukcesywnie w miarę ubywania i przybywania dzieci. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce jest placówką publiczną, nowatorską i otwartą na współpracę ze środowiskiem lokalnym. W związku z powyższym, powstał plan współpracy ze środowiskiem, który kształtuje się następująco:

12 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM Lp. Termin Zadania Osoby odpowiedzialne 1. WRZESIEŃ Powitanie jesieni wycieczka do parku, zbieranie liści, żołędzi do kącika przyrodniczego. G. Lenard J. Dąbrówka Współpraca z Dworkiem na Długiej. Udział dzieci w konkursach, wystawach, imprezach. L. Jeżewska A. Szymanowska M. Kulik A. Legucka Współpraca z Muzeum i CeSiR. Udział dzieci w konkursach, wystawach, imprezach organizowanych na terenie miasta. S. Łepecka K. Pałczyńska E. Trojanowska 2. PAŹDZIERNIK Udział w akcji Góra Grosza. K. Pałczyńska M. Maj- Malec K. Karczmarczyk A. Legucka 3. LISTOPAD Wycieczka na miejscowy cmentarz. Nauczycielki gr.: V, VI, VII,VIII,IX,X

13 4. GRUDZIEŃ Wizyta w Urzędzie Miasta, poznanie Burmistrza Warki i innych pracowników administracji samorządowej. Złożenie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. R. Gąsior M. Wodzińska Opłatek Wigilijny z Rodzicami. Nauczycielki gr.: IX i X Przedstawienie jasełek dla dzieci i personelu przedszkola. Nauczycielki gr.: IX i X 5. STYCZEŃ Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. J. Dąbrówka G. Lenard 6. LUTY Bal karnawałowy z udziałem dzieci i rodziców. 7. MARZEC Powitanie wiosny spacer z Marzanną. Udział w konkursie recytatorskim Prowadzenie: - grupy młodsze S. Łepecka L. Jeżewska B. Kozłowska - grupy starsze E. Trojanowska R. Szymaniak A. Szymanowska Dekoracje wszystkie nauczycielki M.Kulik E. Bratos K. Karczmarczyk Nauczycielki gr. IX i X

14 organizowanym przez Dworek na Długiej 8. KWIECIEŃ Wycieczka instytucji związanych ze zdrowiem (do wyboru stomatolog, kosmetyczka, pielęgniarka) G. Lenard J. Dąbrówka A. Strus E. Trojanowska K. Kaczmarczyk 9. MAJ Wizyta w Dziecięcej Bibliotece Miejskiej lub w Księgarni. Grupy: VI, VII, VIII, IX, X 10. CZERWIEC Z okazji Dnia Dziecka wycieczka do Krainy Zabaw, teatru. S. Łepecka A. Legucka K. Pałczyńska Wycieczka do Szkoły Podstawowej. Zapoznanie z obiektem szkolnym, wyposażeniem sal. R. Szymaniak M. Mrozek Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Nauczycielki gr.: IX i X

15 PLAN UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH Lp. Nazwa uroczystości Termin Osoby odpowiedzialne 1. Bajkowy statek uroczyste otwarcie przedszkola. 25 października 2014r. Wszystkie nauczycielki, Gr.: VI, VII, IX, X występ artystyczny 2.,,Święto muzyki z muzyką i piosenką bawimy się wszyscy. Pasowanie maluchów na przedszkolaków, prezentacja grup. do 15 listopada 2014r. E. Bratos B. Kozłowska L. Jeżewska M. Maj-Malec K. Pałczyńska K. Karczmarczyk 3. Wigilia w przedszkolu wykonanie Jasełek dla personelu i dzieci. grudzień 2014r. M. Mrozek R. Szymaniak 4. Wigilia dla Rodziców. grudzień 2014r. Grupa IX i X 5.,,Niech żyje babcia i dziadek. styczeń 2015r. Nauczycielki gr.: V, VI, VII 6.,,W karnawale same bale bal kostiumowy. styczeń 2015r. S. Łepecka E. Trojanowska 7. Powitanie wiosny spacer z Marzanną. marzec 2015r. M.Kulik A. Szymanowska K. Karczmarczyk

16 9.,,Kochani rodzice Dzień Mamy i Taty. maj 2015r. Nauczycielki wszystkich grup 10.,,Pożegnanie starszaków. czerwiec 2015r. Nauczycielki gr.: IX, X ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW Oddział Tematyka Osoba Termin odpowiedzialna I Święto Mamy i Taty. S. Łepecka maj 2015r. Zabawy ruchowe. B. Kozłowska kwiecień 2015r. Dbamy o zdrowie. A. Legucka maj 2015r. II Mama, tato baw się ze mną. L. Jeżewska kwiecień 2015r. Wiosna poznaję przyrodę wiosną. E. Bratos kwiecień 2015r. III Wiosna na wsi. M. Kulik kwiecień 2015r. IV Poznajemy pierwsze wiosenne ptaki. K. Pałczyńska marzec 2015r.

17 V VI VII Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez zabawy orientacyjno porządkowe. Co służy do mycia? Rozwiązywanie zagadek o środkach czystości i przyborach służących do mycia. Zabawa integracyjna z chustą animacyjną. Święto Babci i Dziadka przygotowanie części artystycznej przez dzieci. Świąteczne zwyczaje zapoznanie się z tradycją. K. Karczmarczyk listopad 2014r. R. Gąsior listopad 2014r. A. Szymanowska listopad 2014r. M. Wodzińska styczeń 2015r. E. Trojanowska grudzień 2014r. VII Cudownych Rodziców mam wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności. A. Wdowczyk maj 2015r. Zwierzęta wiejskie. M. Maj- Malec kwiecień 2015r. IX Kochani Rodzice prezentowanie J. Dąbrówka maj 2015r. własnych możliwości artystycznych. Jasełka. M. Mrozek grudzień 2015r. X Kochanych rodziców mam prezentowanie własnych możliwości artystycznych. G. Lenard maj 2015r. Jasełka. R. Szymaniak grudzień 2015r.

18 W przedszkolu działa Rada Rodziców. W jej skład wchodzą przedstawiciele wybrani na zebraniach grupowych. RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/ WIOLETTA GRZEGOREK - przewodnicząca 2. ANETA WÓJCIK- zastępca przewodniczącej 3. ANNA NERKA- skarbnik 4. MARZENA GOLAŃSKA sekretarz CZŁONKOWIE RADY 1. KATARZYNA MIĄSEK 2. MAGDALENA STRZELCZYK 3. KRYSTYNA TUREK 4. MONIKA POCHYLSKA 5. AGNIESZKA SUSKA 6. PAULINA PRZYBYLSKA

19 RADY ODDZIAŁOWE ODDZIAŁ I 1. Katarzyna Miąsek 2. Robert Giziński 3. Julita Piechota ODDZIAŁ II 1. Magdalena Strzelczyk 2. Anna Szydło 3. Ewelina Regulska ODDZIAŁ III 1. Krystyna Turek 2. Irmina Gajewska 3. Anna Sowińska ODDZIAŁ IV 1. Monika Pochylska 2. Laura Szczepanik 3. Marlena Słyk ODDZIAŁ V 1. Aneta Wójcik 2. Anna Nagórek 3. Aleksandra Świątkiewicz ODDZIAŁ VI 1. Marzena Golańska 2. Marzena Kustra 3. Karolina Wąsik

20 ODDZIAŁ VII 1. Anna Nerka 2. Anna Kościanek 3. Justyna Szyper ODDZIAŁ VIII 1. Agnieszka Suska 2. Aneta Parol 3. Sławomir Frączek ODDZIAŁ IX 1. Paulina Przybylska 2. Sylwia Kiljańska 3. Katarzyna Piliszek ODDZIAŁ X 1. Wioletta Grzegorek 2. Monika Pochylska 3. Joanna Przyrowska

21 Aby ułatwić Państwu organizację podajemy, co wchodzi w skład wyprawki dla Waszego dziecka: WYPRAWKA 1. Podpisana pościel (2 koce powleczone + poduszka) w podpisanym worku z materiału ( gr. I, II, III, IV ). 2. Podpisana piżama ( gr. I, II, III, IV). 3. Podpisany worek z kapciami. 4. Podpisany worek z kostiumem gimnastycznym ( gr. IX, X). 5. Podpisana teczka biurowa. 6. Zeszyt rysunkowy. 7. Duży zeszyt do wycinanek ( 2 szt.) 8. Plastelina (2 op.) 9. Blok rysunkowy mały ( 2 szt.) 10. Ryza papieru do ksero 11. Duży, kolorowy blok techniczny ( 2 szt.). 12. Blok techniczny biały- mały 13. Kredki BAMBINO - świecowe i ołówkowe. 14. Krepina kolorowa (1 szt.). 15. Klej w sztyfcie GLUE STICK ( 4 szt.) 16. Pędzel gruby 17. Nożyczki ( oprócz gr. I, II, III, IV ). 18. Farby plakatowe. 19. Flamastry ( gr. IX, X). 20. Książeczka do kolorowania - kolorowanka. 21. Duże opakowanie chusteczek higienicznych. 22. Ręcznik frote ( mały: 30/30 cm)

22 Podsumowując, w pracy dydaktyczno wychowawczej zmierzamy zatem do tego, aby nasi Wychowankowie: rozwijali się wszechstronnie zdobywając wiedzę niezbędną do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie, uczyli się samodzielności, odpowiedzialności za siebie samych oraz innych, poszukiwali wartości uniwersalnych: piękno, dobro, miłość i nimi żyli na co dzień, przygotowywali się do właściwego dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, byli dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole i radzenia sobie ze stresem i w sytuacjach trudnych, byli wrażliwi na potrzeby ludzi biednych, chętnie spieszyli im z pomocą, umieli poszanować drugiego człowieka, zaakceptować jego inność, czynić dobro. Staramy się, aby Rodzice naszych dzieci: byli zadowoleni z naszej pracy i osiągnięć swoich dzieci, byli otwarci na współpracę z nasza placówką, systematycznie i aktywnie włączali się w życie przedszkola, byli odpowiedzialni za właściwie przebiegający proces dydaktyczno wychowawczy.

23 Dążymy do tego, aby nauczyciele pracujący w naszej placówce: byli zadowoleni z wykonywanej pracy, cieszyli się efektami własnej, twórczej działalności, byli osobami wspomagającymi rozwój dziecka we wszystkich dziedzinach jego życia, byli otwarci na podnoszenie swoich kwalifikacji, na nowości pedagogiczne, umieli dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym z dziećmi, rodzicami oraz współpracującymi nauczycielami, doskonalili swoją pracę poprzez stosowanie różnorodnych form i metod aktywizujących rozwój dziecka, byli nauczycielami twórczymi, otwartymi na propozycje dzieci, rodziców i dyrekcji. Państwo jako Rodzice postrzegani jesteście przez nasze przedszkole jako odpowiedzialni za poczynania i postępy swoich dzieci. Nam jako nauczycielom zależy na współpracy, bo warunkuje to efektywność pracy wychowawczej. Dlatego zapraszamy do udziału we wszelkich uroczystościach ogólnoprzedszkolnych i grupowych. Mamy nadzieję, że ten informator ułatwi Państwu kontakt z nami i zaowocuje doskonalszą współpracą. Grono Pedagogiczne Opracowano na podstawie Planu rocznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 i Programu rozwoju placówki. Uaktualniła: Ewa Bratos

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 07.10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 został opracowany na podstawie : -wniosków sformułowanych na podsumowującej Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2008r -załoŝeń

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 Dobrzeń Wielki 2012 2 PRZEDSZKOLE NOWOCZESNE TRADYCJĄ W swojej pracy stawiamy szczególnie na: Atmosferę

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Realizacja podstaw programowych, rozpoznawanie potrzeb i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015 Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie naucz, Jeśli nie wie wytłumacz,

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA 2013-2015 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima,, Julianek w Golubiu-Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Częstochowie. Opracowała: Małgorzata Stachurska

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Częstochowie. Opracowała: Małgorzata Stachurska Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Częstochowie Opracowała: Małgorzata Stachurska Misja Miejskiego Przedszkola nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka Małe przedszkole dużych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole "Wyspa Malucha" Przecław Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU- O TYM JAK ŻYĆ, CO ROBIĆ I JAK

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich!

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szkoła, to jeden z najważniejszych etapów w życiu rodziny, do którego wszyscy muszą być przygotowani. Od tego bowiem, na początku trudnego, ale przecież wciąż radosnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Przedszkole Nr 1 w Gryfinie Gryfino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie "(...) musimy cały czas pamiętać, czym jest dzieciństwo. Jest wprowadzeniem do całej reszty (...) fundamentem, na którym

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU Białystok, 2013 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedszkole używa nazwy : Przedszkole Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PLAN ROZWOJU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W CZECHACH

5-LETNI PLAN ROZWOJU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W CZECHACH Czegośmy się dobrze nie nauczyli w najwcześniejszych dziecięcych latach, tego równieŝ dobrze nie nauczymy się nigdy. 5-LETNI PLAN ROZWOJU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe

Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe ZESPÓŁ DS. ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA ZABRZE Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe B Pomoc psychologicznopedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach

Bardziej szczegółowo