TABELA DZIAŁAŃ PARTYCYPACYJNYCH PRZY PRACACH DO NOWEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA DZIAŁAŃ PARTYCYPACYJNYCH PRZY PRACACH DO NOWEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO"

Transkrypt

1 TABELA DZIAŁAŃ PARTYCYPACYJNYCH PRZY PRACACH DO NOWEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO L.p. data Nazwa działania metodologia CEL Adresaci wydarzenia Kampania informacyjna Sposób zawiadamiania Uczestnicy wydarzenia EFEKTY Sesja Rady Miasta Rozpoczęcie prac nad nowym Powołanie Rady miasta Konferencja prasowa 4 Marzec 2015 Spotkania informacyjne z organizacjami pozarządowymi Konferencja prasowa Spotkania informacyjne Poinformowanie RMG o rozpoczęciu prac nad nowym Powołanie ciała doradczego Prezydenta gdańska do współpracy w ramach prac nad Poinformowanie mieszkańców o rozpoczęciu prac nad nowym Poinformowanie o rozpoczęciu prac nad, harmonogramie działań oraz możliwości współpracy i radni miasta Członkowie Rady Mieszkańcy Organizacje pozarządowe zajmujące się przestrzenią funkcjonowaniem i mieszkańcami miasta Mailowe zawiadomienie nominacje Maile do rad dzielnic, maile do dziennikarzy, prasa Zawiadomienia mailowe radni miasta Członkowie RS Pełna informacja na temat harmonogramu i zamierzonych działań partycypacyjnych w pracach nad nowym m.in. uspołecznienie procesu prac nad Upowszechnienie informacji o rozpoczęciu prac nad nowym i harmonogramie prac i planowanych metodach partycypacji Upowszechnienie informacji o rozpoczęciu prac nad nowym i harmonogramie, ustalenie metod współpracy, w tym ustalenie sposobu

2 Wystąpienie dyrektora BRG Marka Piskorskiego w Panoramie Gdańskiej na temat nowego Gdańsk w nowej perspektywie spotkanie otwarte Wystąpienie informacyjne Spotkanie otwarte zaproszenie do współpracy przy nowym Poinformowanie rozpoczęciu prac nad, harmonogramie działań oraz możliwości współpracy i zaproszenie do współpracy przy powstawaniu nowego Inauguracja prac nad nowym mieszkańcy zainteresowani TV wysłanych 450 maili, Herold, gazeta bezpłatna Nasze Miasto, Dziennik Bałtycki, spot reklamowy w Radiu Gdańsk, plakaty w autobusach i tramwajach, fb BRG, www BRG, plakaty w szkołach i w mieszkańcy zainteresowani przekazywania informacji o wszystkich spotkaniach partycypacyjnych Upowszechnienie informacji o rozpoczęciu prac nad nowym Upowszechnienie informacji o rozpoczęciu prac nad nowym i harmonogramie prac i planowanych metodach partycypacji. Debata inaugurująca stanowić będzie punkt wyjścia dla kolejnych trzech warsztatów, poświęconych wstępnemu określeniu głównych wyzwań oraz celów rozwoju przestrzennego miasta. Ich wyniki zostaną następnie przedyskutowane w trakcie kolejnego

3 7 04 i 12 maja 2015 Filmy informacyjne Jak ważne jest studium i jak wpływa na przestrzeń miasta? Materiały informacyjnoedukacyjnopromocyjne mieszkańcy, internauci Wyzwania i problemy siedzibach rad dzielnic Kanał youtube, strona FB BRG mieszkańcy, internauci spotkania, zaplanowanego na koniec czerwca 2015r. Upowszechnienie informacji o rozpoczęciu prac nad nowym Wrzeszcz Górny I warsztaty urbanistyczne wyzwania i problemy rozwoju przestrzennego Spotkania informacyjne Warsztaty Wypracowanie ramy współpracy na nadchodzącą kadencję i formy zaangażowania radnych dzielnicowych w prace nad nowym Prace nad wyznaczeniem problemów i wyzwań jakie należy zdefiniować i rozwiązywać na etapie przygotowywania uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Radni dzielnicowi zainteresowani Zawiadomienia mailowe Zawiadomienia mailowe rad dzielnic i radnych miejskich z prośbą o kolportaż informacji, strony ww.brg.gda.pl, FB, spot Radni dzielnicowi zainteresowani Współpraca przy sporządzaniu nowego i projektów mpzp Wskazanie problemów i wyzwań do dalszych analiz eksperckich podczas warsztatów eksperckich wrzesień/październik 2015

4 Śródmieście Przymorze Małe Oliwa Piecki-Migowo Siedlce Olszynka Chełm Stogi Aniołki II warsztaty urbanistyczne wizje rozwoju Spotkania informacyjne Warsztaty przestrzennego. Wypracowanie ramy współpracy na nadchodzącą kadencję i formy zaangażowania radnych dzielnicowych w prace nad nowym Określenie głównych elementów wizji rozwoju przestrzennego miasta. Punktem wyjścia do tego zadania była ocena głównych Radni dzielnicowi zainteresowani reklamowy w Radiu Gdańsk, plakaty reklamowe w tramwajach i autobusach Zawiadomienia mailowe Zawiadomienia mailowe rad dzielnic i radnych miejskich z prośbą o kolportaż informacji, strony Radni dzielnicowi zainteresowani Współpraca przy sporządzaniu nowego i projektów mpzp Wskazanie problemów i wyzwań do dalszych analiz eksperckich podczas warsztatów eksperckich wrzesień/październik 2015

5 Orunia-Sw. Wojciech-Lipce Brzeźno Wzgórze Mickiewicza Osowa Jasień Kokoszki Ujeścisko Nowy Port Wrzeszcz Dolny Młyniska III warsztaty urbanistyczne Spotkania informacyjne Warsztaty problemów rozwoju przestrzennego wskazanych przez uczestników pierwszych warsztatów. Wypracowanie ramy współpracy na nadchodzącą kadencję i formy zaangażowania radnych dzielnicowych w prace nad nowym Określenie zapisów wizji rozwoju Radni dzielnicowi zainteresowani ww.brg.gda.pl, FB, spot reklamowy w Radiu Gdańsk, plakaty reklamowe w tramwajach i autobusach Zawiadomienia mailowe Zawiadomienia mailowe rad Radni dzielnicowi zainteresowani Współpraca przy sporządzaniu nowego i projektów mpzp Wskazanie problemów i wyzwań do dalszych

6 główne cele przekształceń przestrzeni Zabianka- Wejhera-1000 lecia Wyspa Sobieszewska Zaspa Młyniec Letnica Strzyża Krakowiec Gdańsk w nowej perspektywie Spotkania informacyjne Konferencja miasta w odniesieniu do zagadnień: urbanistycznych, infrastrukturalnych, społecznych, ekonomicznych, środowiskowych Wypracowanie ramy współpracy na nadchodzącą kadencję i formy zaangażowania radnych dzielnicowych w prace nad nowym Seminarium odbyło się w Radni dzielnicowi zainteresowani dzielnic i radnych miejskich z prośbą o kolportaż informacji, strony ww.brg.gda.pl, FB, spot reklamowy w Radiu Gdańsk, plakaty reklamowe w tramwajach i autobusach Zawiadomienia mailowe wysłanych 450 maili, gazeta Radni dzielnicowi zainteresowani analiz eksperckich podczas warsztatów eksperckich wrzesień/październik 2015 Współpraca przy sporządzaniu nowego i projektów mpzp Przedstawienie wyników 3 warsztatów

7 lecie urbanistyki samorządowej w Gdańsku Przeróbka Brętowo Spotkania informacyjne zaplanowanym cyklu spotkań partycypacyjnoinformacyjnych przed przystąpień do zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i zakończyło ten etap prac. Prof. Lorens przedstawił wyniki 3 warsztatów urbanistycznych. Wypracowanie ramy współpracy na nadchodzącą kadencję i formy zaangażowania radnych dzielnicowych w prace nad nowym Radni dzielnicowi bezpłatna Nasze Miasto, plakaty w autobusach i tramwajach, fb BRG, www BRG, plakaty w szkołach i w siedzibach rad dzielnic Zawiadomienia mailowe radni dzielnicowi urbanistycznych Współpraca przy sporządzaniu nowego i projektów mpzp Sesja Rady Miasta uchwała o przystąpieniu do sporządzania Wymóg ustawowy radni miasta Mailowe zawiadomienie radni miasta Formalne rozpoczęcie prac nad uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

8 uwarunkowań i kierunków zagospodarowa nia przestrzennego miasta ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWANIA WARSZTATY EKSPERCKIE Rozwój układu transportowego Warsztaty eksperckie Ekspercka analiza problemów i wyzwań rozwoju przestrzennego zdefiniowanych przez mieszkańców podczas wiosennych warsztatów urbanistycznych. Miasta, Rada, MKUA, DRMG, ZDiZ, ZTM. woj. pomorskie: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorski Urząd Wojewódzki, PKM, SKM, PBPR. pozarządowe, prasa. Zaproszenia celowane: do uczestników oraz kontakt telefoniczny do prelegentów. Miasta, Rada, MKUA, DRMG, ZDiZ, ZTM, BRG. woj. pomorskie: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorski Urząd Wojewódzki, PKM, SKM, PBPR. Organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe (PG), media. Przygotowanie ekspertyzy dla Rady w zakresie rozwoju układu transportowego.

9 Miasta, Rada, MKUA, Miejski Konserwator Zabytków, GARG, ZDiZ, Gdańskie Melioracje, GIWK, EC, SNG, GPEC, portal gdansk.pl. Miasta, Rada, MKUA, GARG, ZDiZ, portal gdansk.pl, BRG Rozwój miasta a ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego Warsztaty eksperckie woj. pomorskie: PBPR, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. państwowa: RDOŚ, Nadleśnictwo Gdańsk, Urząd Morski w Gdyni. przedsiębiorstwa prywatne, pozarządowe, media, uczelnie wyższe (UG, PG), przedstawiciele jednostek z gmin Zaproszenia celowane: do uczestników oraz kontakt telefoniczny do prelegentów. woj. pomorskie: PBPR przedsiębiorstwa prywatne, pozarządowe, media, uczelnie wyższe (UG, PG), przedstawiciele jednostek z gmin sąsiednich. Przygotowanie ekspertyzy dla Rady w zakresie rozwoju miasta a ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

10 Dobro publiczne a dobro prywatne Policentryczność Warsztaty eksperckie Warsztaty eksperckie sąsiednich. wiceprezydent miasta, Miasta, Rada, MKUA, Rada Gdańskich Inwestorów, GARG, ZDiZ, DRMG, portal gdansk.pl. woj. pomorskie: PBPR, Agencja Rozwoju Pomorza. przedsiębiorstwa prywatne (deweloperzy), pozarządowe (w tym GROP), PSSE, GPNT. wiceprezydent miasta, Miasta, Rada, Zaproszenia celowane: do uczestników oraz kontakt telefoniczny do prelegentów. Zaproszenia celowane: do uczestników oraz kontakt telefoniczny do prelegentów. Miasta, Rada, MKUA, GARG, ZDiZ,, portal gdansk.pl, BRG. przedsiębiorstwa prywatne (deweloperzy), pozarządowe (w tym GROP), PSSE, GPNT. Miasta, Rada, MKUA, GARG, ZDiZ, DRMG, Przygotowanie ekspertyzy dla Rady w zakresie dobra publicznego a dobra prywatnego. Przygotowanie ekspertyzy dla Rady w zakresie policentryczności.

11 MKUA, Rada Gdańskich Inwestorów, Miejski Konserwator Zabytków, GARG, ZDiZ, DRMG, Gdańskie Melioracje, ZTM, GIWK, EC Elektrociepłownia, SNG, GPEC, portal gdansk.pl. woj. pomorskie: Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, PUW, PBPR, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Agencja Rozwoju Pomorza, PKM, SKM, TPK. portal gdansk.pl., BRG. woj. pomorskie: PUW, PBPR, PKM. państwowa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. przedsiębiorstwa prywatne, pozarządowe, media, uczelnie wyższe (PG). państwowa: RDOŚ, Nadleśnictwo Gdańsk. przedsiębiorstwa prywatne, pozarządowe (w tym GROP), media,

12 Jak stymulować rozwój gospodarczy? Warsztaty eksperckie uczelnie wyższe (UG, PG), PSSE, GPNT, przedstawiciele ogródków działkowych, przedstawiciele jednostek z gmin sąsiednich. Prezydent i wiceprezydenci miasta, Miasta, Rada, MKUA, Rada Gdańskich Inwestorów, GARG, ZDiZ, DRMG, Gdańskie Melioracje, ZTM, GIWK, EC Elektrociepłownia, SNG, GPEC, portal gdansk.pl. woj. pomorskie: Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, PUW, PBPR, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zaproszenia celowane: do uczestników oraz kontakt telefoniczny do prelegentów. Prezydent miasta, Rada Miasta, Rada, GARG, portal gdansk.pl, BRG. woj. pomorskie: PBPR, PKM. przedsiębiorstwa prywatne, pozarządowe, media, uczelnie wyższe (UG, PG, ASP), PSSE. Przygotowanie ekspertyzy dla Rady w zakresie sposobów stymulowania rozwoju gospodarczego.

13 Zabytków, Agencja Rozwoju Pomorza, PKM, SKM, TPK. państwowa: RDOŚ, Nadleśnictwo Gdańsk Spotkanie Rady SPOTKANIA WARSZTATOWE Z RADAMI DZIELNIC Spotkanie z Radą Dzielnicy Śródmieście Spotkanie z Radami Dzielnic Stogi, Przeróbka, Krakowiec-Górki Zachodnie Spotkanie z Radą Dzielnicy Kokoszki Warsztaty z wykorzystaniem ankiety ewaluacyjnej Dyskusja na temat rekomendacji Rady dla Prezydenta Miasta Praca nad formułowaniem wniosków do SUiKZP. Doskonalenie metod partycypacyjnyc h. przedsiębiorstwa prywatne, pozarządowe (w tym GROP), media, uczelnie wyższe (UG, PG), PSSE, GPNT, przedstawiciele jednostek z gmin sąsiednich. Radni Dzielnicy Śródmieście Radni Dzielnic: Stogi, Przeróbka, Krakowiec- Górki Zachodnie Radni Dzielnicy Kokoszki, Zaproszenia celowane: oraz kontakt telefoniczny. Rada Dzielnicy Śródmieście, BRG Rady Dzielnic: Stogi, Przeróbka, Krakowiec-Górki Zachodnie, BRG Rada Dzielnicy Kokoszki, BRG Wstępna wersja rekomendacji Rady dla Prezydenta Miasta Wnioski (większość w formie uchwał) do SUiKZP. Raport podsumowujący spotkania warsztatowe z radnymi dzielnicowymi.

14 oraz przedstawicielami MLWSM Podgrodzie Spotkanie z Radą Dzielnicy Zaspa Młyniec oraz przedstawicielami LM Rozstaje, LWSM Zaspa, Zaspa Młyniec, SM Przymorze Wielkie. Spotkanie z Radą Dzielnicy Wyspa Sobieszewska Spotkanie z Radami Dzielnic Olszynka, Rudniki, Orunia-św. Wojciech-Lipce Spotkanie z Radami Dzielnic Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Aniołki Spotkanie z Radami Dzielnic Oliwa, Osowa, Przymorze Małe, Żabianka- Wejhera- Jelitkowo- Tysiąclecia, VII Dwór przedstawiciele MLWSM Podgrodzie Radni Dzielnicy Zaspa Młyniec, przedstawiciele LM Rozstaje, LWSM Zaspa, SM Przymorze Wielkie Radni Dzielnicy Wyspa Sobieszewska Radni Dzielnic Olszynka, Rudniki, Orunia-św. Wojciech-Lipce Radni Dzielnic Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Aniołki Radni Dzielnic: Oliwa, Osowa, Przymorze Małe, Żabianka- Wejhera-Jelitkowo- Tysiąclecia, VII Dwór Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec, przedstawiciele spółdzielni LM Rozstaje, BRG Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska, BRG Rady Dzielnic: Olszynka, Rudniki, Orunia-św. Wojciech-Lipce, BRG Rady Dzielnic: Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Aniołki, BRG Rady Dzielnic: Oliwa, Osowa, Przymorze Małe, Żabianka-Wejhera- Jelitkowo- Tysiąclecia, BRG Spotkanie z Radni Dzielnic: Brzeźno, Rady Dzielnic:

15 Radami Dzielnic Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Młyniska Spotkanie z Radami Dzielnic Siedlce, Brętowo, Piecki-Migowo oraz przedstawicielami LM Suchanino Spotkanie z Radami Dzielnic Jasień, Ujeścisko, Chełm, Wzgórze Mickiewicza Spotkanie Rady SEMINARIA Z PRZEDSTAWICIELAMI MIESZKAŃCÓW Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie Seminarium z przedstawiciel ami mieszkańców, z wykorzystanie m ankiety ewaluacyjnej. Wypracowanie ostatecznych rekomendacji Rady dla Prezydenta Miasta Zebranie opinii dotyczących terenów zielonych w Gdańsku. Wypracowani e założeń do nowo powstającego SUiKZP. Nowy Port, Letnica, Młyniska Radni Dzielnic: Siedlce, Brętowo, Piecki- Migowo, przedstawiciele LM Suchanino, Radni Dzielnic: Jasień, Ujeścisko, Chełm, Wzgórze Mickiewicza miasto Gdańsk: prezydent i wiceprezydenci miasta, Rada Miasta, wydziały Urzędu Miasta, Rada, MKUA, Rady Dzielnic, Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Komisja Zrównoważonego (wysłano 309 zaproszeń), profil BRG na Facebooku, Biuro Prasowe UMG. Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Młyniska, BRG Rady Dzielnic: Brętowo, Piecki- Migowo, BRG Rady Dzielnic: Jasień, Ujeścisko, Chełm, BRG Rada Miasta, BRG, Miasta, GIWK, Rady Dzielnic, Zarządy Dzielnic, portal gdansk.pl. Przedstawienie ostatecznych rekomendacji Rady dla Prezydenta Miasta Zebranie opinii dotyczących terenów zielonych w Gdańsku. Raport podsumowujący seminarium.

16 Doskonalenie metod partycypacyjn ych. Rozwoju, GARG, Rada Gdańskich Inwestorów, ZDiZ, Gdańskie Melioracje, GIWK, portal gdansk.pl. woj. pomorskie: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, PBPR. woj. pomorskie: PBPR prywatne przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, przedstawiciele jednostek z miast sąsiadujących. państwowa: RDOŚ, Nadleśnictwo Gdańsk Ośrodki usługowe w Gdańsku Seminarium z przedstawicielami mieszkańców, z wykorzystaniem ankiety Zebranie opinii dotyczących ośrodków usługowych w Gdańsku. prywatne przedsiębiorstwa, pozarządowe, media, uczelnie wyższe, przedstawiciele jednostek z gmin sąsiednich, mieszkańcy (baza teleadresowa z poprzednich spotkań partycypacyjnych). miasto Gdańsk: prezydent i wiceprezydenci miasta, Rada Miasta (wysłano 347 zaproszeń), profil BRG na Facebooku, Biuro Prasowe UMG. Rada, MKUA, BRG, Zebranie opinii dotyczących ośrodków usługowych w Gdańsku. Raport podsumowujący seminarium.

17 ewaluacyjnej. Wypracowani e założeń do nowo powstającego SUiKZP. Doskonalenie metod partycypacyjn ych., wydziały Urzędu Miasta, Rada, MKUA, Rady Dzielnic, Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Komisja Zrównoważonego Rozwoju, GARG, DRMG, Rada Gdańskich Inwestorów, ZDiZ, ZTM, Instytut Kultury Miejskiej, Gdański Archipelag Kultury, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Galeria Miejska, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku. Miasta, DRMG, Rady Dzielnic, portal gdansk.pl woj. pomorskie: PBPR Organizacje pozarządowe, prywatne przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, media. Razem 49 osób. woj. pomorskie: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, PBPR, PKM, SKM, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. prywatne przedsiębiorstwa, pozarządowe, media, uczelnie wyższe, przedstawiciele

18 Mieszkalnictwo Seminarium z przedstawiciel ami mieszkańców, z wykorzystanie m ankiety ewaluacyjnej Zebranie opinii dotyczących mieszkalnictw a w Gdańsku. Wypracowani e założeń do nowo powstającego SUiKZP. Doskonalenie metod partycypacyjn ych. jednostek z gmin sąsiadujących, mieszkańcy (baza teleadresowa z poprzednich spotkań partycypacyjnych). miasto Gdańsk: prezydent i wiceprezydenci miasta, Rada Miasta, wydziały Urzędu Miasta, Rada, MKUA, Rady Dzielnic, Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Komisja Zrównoważonego Rozwoju, GARG, DRMG, Rada Gdańskich Inwestorów, ZDiZ, GPEC, Gdańskie Melioracje, GIWK, EC Elektrociepłownia, TBS Motława, Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Gdańskie Inwestycje Komunalne. woj. pomorskie: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, PBPR, (wysłano 363 zaproszeń), profil BRG na Facebooku, Biuro Prasowe UMG. Rada Miasta, BRG, Miasta, ZDiZ, GARG, Rady Dzielnic, portal gdansk.pl woj. pomorskie: PUW Organizacje pozarządowe, prywatne przedsiębiorstwa, niezrzeszeni mieszkańcy. Zebranie opinii dotyczących mieszkalnictwa. Raport podsumowujący seminarium.

19 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. SPOTKANIA Z GRUPAMI EKSPERTÓW Możliwości rozwojowe funkcji przemysłowoportowej i przemysłowej na terenie miasta. Prezentacja z elementami dyskusji, debata środowiskowa. Zaprezentowanie grupom eksperckim i środowiskom branżowym projektu roboczego uwarunkowań i zało-żeń do nowego SUiKZP. prywatne przedsiębiorstwa, pozarządowe, PSSE, GPNT, media, uczelnie wyższe, przedstawiciele jednostek z gmin sąsiadujących, mieszkańcy (baza teleadresowa z poprzednich spotkań partycypacyjnych). miasto Gdańsk: wiceprezydent miasta, WPG UMG, GARG, PCL, GIWK, Rada, MKUA, Komisja polityki gospodarczej i morskiej. państwowa: Urząd Morski w Gdyni Interesariusze: Remontowa Holding SA, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, DCT Gdańsk SA, PERN, Lotos SA, GZNF Zaproszenia celowane: kontakt telefoniczny oraz e- mail do osób reprezentujących środowiska branżowe. WPG UMG, GARG, GIWK, Rada, MKUA, Komisja polityki gospodarczej i morskiej, BRG. państwowa: Urząd Morski w Gdyni. Interesariusze: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Kapitanat Portu Gdańsk, DCT Zebranie opinii i wniosków dotyczących projektu roboczego uwarunkowań i założeń do nowego SUiKZP.

20 Fosfory, Prologis Park Gdańsk-Airport, Delphi Poland SA, Stocznia Wisła, stocznia jachtowa im. J. Conrada, Energa SA, Intel. Gdańsk SA. uczelnie wyższe (UG, PG), PSSE Nauka i szkolnictwo wyższe w polityce przestrzennej. Prezentacja z elementami dyskusji, debata środowiskowa. Zaprezentowanie grupom eksperckim i środowiskom branżowym projektu roboczego uwarunkowań i założeń do nowego SUiKZP Związek Pracodawców Pomorza, uczelnie wyższe (UG, PG, Instytut Morski), PSSE, PBPR. miasto Gdańsk: wiceprezydenci miasta, Rada, MKUA, Komisja edukacji. Interesariusze: wszystkie gdańskie uczelnie publiczne, uczelnie prywatne, instytuty branżowe oraz inne jednostki naukowe. Zaproszenia celowane: kontakt telefoniczny oraz e- mail do osób reprezentujących środowiska branżowe. BRG. Interesariusze: Uniwersytet Gdański, Politechnika, AWFiS PSSE GPN-T. Informacja dla środowisk branżowych dotycząca projektu roboczego uwarunkowań i założeń do nowego SUiKZP. Zebranie opinii i wniosków dotyczących projektu roboczego uwarunkowań i założeń do nowego SUiKZP Uwarunkowania i założenia: zagadnienia transportowe. Prezentacja z elementami dyskusji, debata środowiskowa. Zaprezentowa nie grupom eksperckim i środowiskom branżowym projektu roboczego uwarunko- PSSE GPN-T. miasto Gdańsk: wiceprezydenci miasta, Rada, MKUA, Zespół Doradczy ds. Mobilności i Transportu. Zaproszenia celowane: kontakt telefoniczny oraz e- mail do osób reprezentujących środowiska branżowe (wysłano 32 zaproszenia). wiceprezydent miasta, Rada, MKUA, Zespół Doradczy ds. Informacja dla środowisk branżowych dotycząca projektu roboczego uwarunkowań i założeń do nowego SUiKZP. Zebranie opinii i wniosków dotyczących

21 wań i założeń do nowego SUiKZP. Mobilności i Transportu, BRG. projektu roboczego uwarunkowań i założeń do nowego SUiKZP Uwarunkowania i założenia: prezentacja projektu roboczego dla TUP i SARP. Uwarunkowania i założenia: prezentacja dla MKUA. Uwarunkowania i założenia: prezentacja dla połączonych komisji KZP RMG i KZR RMG. Prezentacja z elementami dyskusji, debata środowiskowa. Prezentacja z elementami dyskusji, debata środowiskowa. Prezentacja z elementami dyskusji, debata środowiskowa. Zaprezentowanie grupom eksperckim i środowiskom branżowym projektu roboczego uwarunkowań i założeń do nowego SUiKZP. Zaprezentowanie grupom eksperckim i środowiskom branżowym projektu roboczego uwarunkowań i założeń do nowego SUiKZP. Zaprezentowanie grupom eksperckim i środowiskom branżowym projektu roboczego uwarunkowań i założeń do nowego SUiKZP. Organizacje pozarządowe: SARP, TUP, NOT. MKUA KZP RMG KZR RMG Organizacja i zawiadomienia: TUP, SARP. Zaproszenia celowane: kontakt telefoniczny oraz e- mail do osób reprezentujących środowiska branżowe. Zaproszenia celowane: kontakt telefoniczny oraz e- mail do osób reprezentujących środowiska branżowe. Organizacje pozarządowe: SARP, TUP, NOT. MKUA KZP, KZR RMG, BRG. Informacja dla środowisk branżowych dotycząca projektu roboczego uwarunkowań i założeń do nowego SUiKZP. Zebranie opinii i wniosków dotyczących projektu roboczego uwarunkowań i założeń do nowego SUiKZP. Informacja dla środowisk branżowych dotycząca projektu roboczego uwarunkowań i założeń do nowego SUiKZP. Zebranie opinii i wniosków dotyczących projektu roboczego uwarunkowań i założeń do nowego SUiKZP. Informacja dla środowisk branżowych dotycząca projektu roboczego uwarunkowań i założeń do nowego SUiKZP. Zebranie opinii i wniosków dotyczących projektu roboczego uwarunkowań i założeń do nowego SUiKZP.

22

Spis treści. 1. Wstęp Ankiety ewaluacyjne Spis tabel Spis wykresów Strona 2

Spis treści. 1. Wstęp Ankiety ewaluacyjne Spis tabel Spis wykresów Strona 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska Seminarium z przedstawicielami mieszkańców: Mieszkalnictwo Raport szczegółowy Gdańsk, luty2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Budżet Obywatelski 2014 w liczbach

Pilotażowy Budżet Obywatelski 2014 w liczbach Pilotażowy Budżet Obywatelski 2014 w liczbach Kwota pilotażowego Budżetu Obywatelskiego 2014 9 000 000 PLN po 1 500 000 PLN na 6 Okręgów Konsultacyjnych Liczba procedowanych wniosków 417 Wpisanych do Bazy

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa boiska piłkarskiego na osiedlu Zaspa Młyniec

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa boiska piłkarskiego na osiedlu Zaspa Młyniec Okręg V Numer 14 Boisko I ETAP piłkarskie o wym. Elementy małej 30x60m Bieżnia ogólna architektury Kort tenisowy I ETAP BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO Ogrodzenie i oświetlenie terenu wraz z 4 torowa Zaplecze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/160/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/160/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/160/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu Budżet Obywatelski 2016 w Gdańsku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2. Podsumowanie seminariów na podstawie ankiet ewaluacyjnych... 5. 3. Wnioski i rekomendacje dotyczące organizacji seminariów... 19. Spis tabel...

2. Podsumowanie seminariów na podstawie ankiet ewaluacyjnych... 5. 3. Wnioski i rekomendacje dotyczące organizacji seminariów... 19. Spis tabel... Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska Raport z seminariów z przedstawicielami mieszkańców (styczeń luty 2016) Gdańsk, luty2016 Spis treści 1. Partycypacja społeczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/895/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/895/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/895/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych pilotażowego projektu Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

Od samorządu do samorządności. rola i zadania samorządu terytorialnego

Od samorządu do samorządności. rola i zadania samorządu terytorialnego Od samorządu do samorządności rola i zadania samorządu terytorialnego Od zadań i budżetu do wspólnego działania Idea, która ma siłę integracji Miasto Gdańsk realizuje swoje zadania w ramach ustalonych

Bardziej szczegółowo

Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach

Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach (w tys. osób) (w promilach) Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach 2005-2014 462 461,5 461,5 1,5 460,5 460,4 459 458,1 456,7 0,8 1,2 456,6 1,1 457,0 1,0 0,5 456 453 0,0-0,2 455,7 455,6-0,1

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla dzieci i młodzieży Projekt Młodzi, Aktywni Gdańszczanie. 1 Podstawy programu edukacyjnego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla dzieci i młodzieży Projekt Młodzi, Aktywni Gdańszczanie. 1 Podstawy programu edukacyjnego 1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla dzieci i młodzieży Projekt Młodzi, Aktywni Gdańszczanie. 1 Podstawy programu edukacyjnego 1. Program realizowany jest w ramach projektu Młodzi, Aktywni Gdańszczanie

Bardziej szczegółowo

TRENDY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GDAŃSKA

TRENDY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GDAŃSKA TRENDY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GDAŃSKA 1 DEMOGRAFIA 2 Gdańsk SKĄD POCHODZĄ MIESZKAŃCY? wybrane miasta Źródło: http://biqdata.wyborcza.pl/mieszkancy-polskich-miast-skad-pochodza 3 1998 1999 2 21 22 23 24

Bardziej szczegółowo

2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052

2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052 Kod zakresu Nazwa zakresu świadczeń Kod terytorialny Obszar kontraktowania Ryczałt miesięczny 2210 Powiat nowodworski 49 919,70 zł 2264 M. Sopot 51 462,20 zł 2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052

Bardziej szczegółowo

Wakacje w Mieście 2017

Wakacje w Mieście 2017 Wakacje w Mieście 2017 Oferta aktywności dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 1 czerwca ruszają zapisy zintegrowane podejście więcej godzin, więcej miejsc, nie tylko w pierwszych miesiącach

Bardziej szczegółowo

Wakacje w Mieście 2017

Wakacje w Mieście 2017 Wakacje w Mieście 2017 Oferta aktywności dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 1 czerwca ruszają zapisy zintegrowane podejście więcej godzin, więcej miejsc, nie tylko w pierwszych miesiącach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/177/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XI/177/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XI/177/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 212 / 17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia 13 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 212 / 17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia 13 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 212 / 17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

liczba dni z przekroczeniami pyłu PM10 w 2016 roku w Gdańsku Wrzeszczu dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami pyłu PM10 w roku

liczba dni z przekroczeniami pyłu PM10 w 2016 roku w Gdańsku Wrzeszczu dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami pyłu PM10 w roku liczba dni z przekroczeniami pyłu PM10 w 2016 roku w Gdańsku Wrzeszczu dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami pyłu PM10 w roku Ocena jakości powietrza w Gdańsku w 2017 r. trudno powiedzieć własne

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze GDAŃSK 23-212 Trendy społeczno-gospodarcze (w tys. osób) (w promilach) Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach 23-212 462 461, 46,5 46,4 1,5 459 459,1 458,1 456,7,8 1,2 456,6 1,1 457,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katarzyna Łabarzewska Wydział Rozwoju Regionalnego Rybnik, 16 kwietnia2015 r. 1.Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDAŃSKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDAŃSKA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDAŃSKA Raport z seminariów i warsztatów (październik listopad 2016) Gdańsk, grudzień 2016 Biuro Rozwoju Gdańska Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Barometr opinii mieszkańców Gdańska na temat wybranych problemów miasta i polityki lokalnej

Barometr opinii mieszkańców Gdańska na temat wybranych problemów miasta i polityki lokalnej Uniwersytet Gdański Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych Barometr opinii mieszkańców Gdańska na temat wybranych problemów miasta i polityki lokalnej Raport z badań socjologicznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk w nowej perspektywie. zagospodarowania przestrzennego. Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015)

Gdańsk w nowej perspektywie. zagospodarowania przestrzennego. Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015) Gdańsk w nowej perspektywie Porozmawiajmy o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015) Zagadnienia wprowadzające Partycypacja społeczna w planowaniu

Bardziej szczegółowo

Gdańska Uchwała Krajobrazowa. Raport z badania ankietowego nt. preferencji estetycznych mieszkańców Gdańska w odniesieniu do przestrzeni publicznych.

Gdańska Uchwała Krajobrazowa. Raport z badania ankietowego nt. preferencji estetycznych mieszkańców Gdańska w odniesieniu do przestrzeni publicznych. Gdańska Uchwała Krajobrazowa Raport z badania ankietowego nt. preferencji estetycznych mieszkańców Gdańska w odniesieniu do przestrzeni publicznych. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Urząd Miejski w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Oferta gdańskich szkół na ferie zimowe 2017 źródło

Oferta gdańskich szkół na ferie zimowe 2017 źródło Oferta gdańskich szkół na ferie zimowe 2017 źródło www.gdansk.pl Nazwa placówki dzielnica telefon Rodzaj zajęć Termin 4 11 12 15 16 17 Śródmieście 58 301 54 31 zaj. kulturalnoturystyczne, plastycznotechniczne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gdańsk Oliwa: Usługi weterynaryjne: Usługa wszczepiania elektronicznych identyfikatorów przez lekarzy weterynarii psom właścicieli zamieszkałych na obszarze administracyjnym miasta Gdańska Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego sposobów zagospodarowania wybranych wejść do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Raport z badania dotyczącego sposobów zagospodarowania wybranych wejść do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Raport z badania dotyczącego sposobów zagospodarowania wybranych wejść do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego GDAŃSK 2015 Spis treści Streszczenie... 3 Uwagi wstępne... 4 Charakterystyka respondentów...

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 46-5/2014 z posiedzenia Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 kwietnia 2014r.

PROTOKÓŁ NR 46-5/2014 z posiedzenia Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 kwietnia 2014r. 1 BRMG-KSiLP. V.0012.5.2014 PROTOKÓŁ NR 46-5/2014 z posiedzenia Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 kwietnia 2014r. Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godz. 8,10.

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.102 Strona Strona 1 z 7

KD-PPB.102 Strona Strona 1 z 7 KD-PPB.10 Strona Strona 1 z 7 Wymagane dokumenty i miejsce składania Wniosek o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawierający: wyrys z mapy ewidencyjnej z oznaczeniem wnioskowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 47/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 47/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego regulują łącznie: Ramowy Regulamin Wojewódzkich konkursów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1269/14 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 9 września 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 1269/14 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 9 września 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 129/1 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 9 września 201 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw przygotowania i przeprowadzenia na terenie Miasta wyborów do Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

PANEL OBYWATELSKI W GDAŃSKU

PANEL OBYWATELSKI W GDAŃSKU 1 PANEL OBYWATELSKI W GDAŃSKU na temat: jak poprawić jakość powietrza w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych? Sposób przeprowadzenia 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Oferta gdańskich szkół na ferie zimowe 2017

Oferta gdańskich szkół na ferie zimowe 2017 Oferta gdańskich szkół na ferie zimowe 2017 Nazwa placówki dzielnica telefon Rodzaj zajęć Termin 4 11 12 15 16 17 Śródmieście 58 301 54 31 zaj. kulturalnoturystyczne, plastycznotechniczne Stogi 58 307

Bardziej szczegółowo

Oferta gdańskich szkół na ferie zimowe 2017

Oferta gdańskich szkół na ferie zimowe 2017 Oferta gdańskich szkół na ferie zimowe 2017 Nazwa placówki dzielnica telefon Rodzaj zajęć Termin 4 11 12 17 21 39 44 Śródmieście 58 301 54 31 zaj. kulturalnoturystyczne, plastycznotechniczne Stogi 58 307

Bardziej szczegółowo

Diagnoza środowiskowej oferty profilaktycznej badanie jakościowe

Diagnoza środowiskowej oferty profilaktycznej badanie jakościowe Diagnoza środowiskowej oferty profilaktycznej badanie jakościowe Gdaosk 2011 Marta Abramowicz Maciej Brosz Anna Strzałkowska Tomasz Tobis Zakres badania - środowiskowa oferta profilaktyczna - funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI W KREACJI MIASTA PRZYJAZNEGO MIESZKAŃCOM Konferencja: Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego w Gdańsku Gdańsk, 23 marca 2015 r. arch. Marek Piskorski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji Ustawa o rewitalizacji 9 października 2015r. w trakcie ostatniego posiedzenia Sejm VII kadencji przyjął ustawę o rewitalizacji. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i ogłoszona w Dzienniku Ustaw

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego regulują łącznie: Ramowy Regulamin Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Przebieg Wojewódzkiego Konkursu J. Angielskiego regulują łącznie: Ramowy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Materiał wypracowany w czasie Warsztatów Wprowadzających do tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz wybór działanie Dostępni Samorządowcy

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Matarnia miedzy ulicą Budowlanych a torami PKM w mieście Gdańsku PREZENTACJA Z DYSKUSJI PUBLICZNEJ W DNIU

DYSKUSJA PUBLICZNA. Matarnia miedzy ulicą Budowlanych a torami PKM w mieście Gdańsku PREZENTACJA Z DYSKUSJI PUBLICZNEJ W DNIU DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Matarnia miedzy ulicą Budowlanych a torami PKM w mieście Gdańsku Gdańsk 2017 PREZENTACJA Z DYSKUSJI PUBLICZNEJ W DNIU 16.05.2017 PRZYSTĄPIENIE analiza zasadności stanowiskorady

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i placówek oświatowych prowadzących zajęcia dla dzieci w ramach akcji Wakacje w Mieście. Wrzeszcz Górny.

Wykaz szkół i placówek oświatowych prowadzących zajęcia dla dzieci w ramach akcji Wakacje w Mieście. Wrzeszcz Górny. Wykaz szkół i placówek oświatowych prowadzących zajęcia dla dzieci w ramach akcji Wakacje w Mieście nazwa placówki adres dzielnica rodzaj zajęć termin zajęć nr 17 nr 39 nr 46 nr 52 nr 57 nr 61 nr 82 26

Bardziej szczegółowo

Harmonogram dyżurów gdańskich przedszkoli w okresie lipiec sierpień 2012 r.

Harmonogram dyżurów gdańskich przedszkoli w okresie lipiec sierpień 2012 r. Harmonogram dyżurów gdańskich przedszkoli w okresie lipiec sierpień 2012 r. Dzielnica Placówka Adres Telefon Termin dyżuru Przedszkole Nr 49 Ul. Śląska 35a 553-30-22 01.08 14.08.2012 r. Ul. Arkońska 25

Bardziej szczegółowo

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każdy. Nie jest to jednak wniosek w indywidualnej sprawie w rozumieniu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każdy. Nie jest to jednak wniosek w indywidualnej sprawie w rozumieniu Procedura zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (z zaznaczeniem aktualnego zaawansowania prac)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/VII/74/03 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr II/VII/74/03 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr II/VII/74/03 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Rozwoju Przestrzennego Rady Miasta Gdańska za rok 2009

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Rozwoju Przestrzennego Rady Miasta Gdańska za rok 2009 Gdańsk, 20.01.2010r. SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Rozwoju Przestrzennego Rady Miasta Gdańska za rok 2009 Uchwałą Nr II/7/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2006 roku, powołana została Komisja

Bardziej szczegółowo

1 PUNKT 1 SPRAWY REGULAMINOWE

1 PUNKT 1 SPRAWY REGULAMINOWE PROTOKÓŁ NR V/2015 z V sesji RADY MIASTA GDAŃSKA, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2015 roku w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 1 Początek obrad godz. 9 00 W sesji na 34 udział

Bardziej szczegółowo

Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020

Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Warszawa 25 lutego 2014r. HISTORIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W OPOLU Prace nad Strategią rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA NAD PROBLEMAMI ZGŁASZANYMI PODCZAS I WARSZTATÓW URBANISTYCZNYCH WYZWANIA

WYNIKI GŁOSOWANIA NAD PROBLEMAMI ZGŁASZANYMI PODCZAS I WARSZTATÓW URBANISTYCZNYCH WYZWANIA WYNIKI GŁOSOWANIA NAD PROBLEMAMI ZGŁASZANYMI PODCZAS I WARSZTATÓW URBANISTYCZNYCH WYZWANIA Lp. Główne problemy rozwoju przestrzennego zgłaszane przez mieszkańców Przyznane punkty w kategorii WAśNE Przyznane

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście Założenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście Założenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Dąbrowa Górnicza - Śródmieście Założenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette 9-11.02.2011r., Biblioteka Miejska w Dąbrowie Górniczej 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNA STRONA ROWERU WSPOMAGANEGO ELEKTRYCZNIE GRZEGORZ KRAJEWSKI

PRAKTYCZNA STRONA ROWERU WSPOMAGANEGO ELEKTRYCZNIE GRZEGORZ KRAJEWSKI PRAKTYCZNA STRONA ROWERU WSPOMAGANEGO ELEKTRYCZNIE GRZEGORZ KRAJEWSKI Gdańsk, 26 września 2017 Osowa Oliwa Przymorze GDAŃSK Zaspa Brętowo Wrzeszcz Kokoszki Piecki- -Migowo Sródmieście Chełm Wyspa Sobieszewska

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja klientów Urzędu Miejskiego w Gdańsku RAPORT

Satysfakcja klientów Urzędu Miejskiego w Gdańsku RAPORT Satysfakcja klientów Urzędu Miejskiego w Gdańsku RAPORT - Gdańsk 2013 1 Spis treści I.Wstęp i uwagi metodologiczne... 3 II. Charakterystyka załatwianych spraw oraz napotkane trudności... 10 III. Ocena

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2017 BRG/ZRiDK/Kw_1412/ASW/2017 Gdańsk, 22 sierpnia 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2017 Biuro Rozwoju Gdańska występuje z prośbą o złożenie oferty na: Przeprowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnej w

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie Twoja samodzielność

Nasze wsparcie Twoja samodzielność Nasze wsparcie Twoja samodzielność Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2018 z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszonego Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Partycypacja społeczna w procesie aktualizacji strategii rozwoju Warszawy

Partycypacja społeczna w procesie aktualizacji strategii rozwoju Warszawy Partycypacja społeczna w procesie aktualizacji strategii rozwoju Warszawy 30 maja 2016 r. Założenia prac S T R A T E G I A to: sposób myślenia o całym mieście a nie o problemach pojedynczej dzielnicy;

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska (LGD)

PLAN KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska (LGD) PLAN KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna (LGD) Cele główne Planu komunikacji to: 1. Informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK Estera Górecka Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK

Bardziej szczegółowo

Nowy Rynek Nowe Pomysły. Warsztaty Charrette września 2013r.

Nowy Rynek Nowe Pomysły. Warsztaty Charrette września 2013r. Nowy Rynek Nowe Pomysły Warsztaty Charrette 4-5-6 września 2013r. 1 Organizacja warsztatów Organizator: Urząd Miasta Płocka Miejsce: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki Prowadzenie spotkań i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM KONCEPCJI REGULACJI ESTETYKI MIASTA

STUDIUM KONCEPCJI REGULACJI ESTETYKI MIASTA STUDIUM KONCEPCJI REGULACJI ESTETYKI MIASTA Raport z badań dr Marta Jaskulska Gdańsk, 2014 1 Spis treści 1. Metodologia badań... 3 1.1. ZałoŜenia badawcze 4 1.2. Metoda badawcza 4 1.3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uspołecznienie procesu sporządzania Planu Zadań Ochronnych

Uspołecznienie procesu sporządzania Planu Zadań Ochronnych Uspołecznienie procesu sporządzania Planu Zadań Ochronnych projekt nr POIS.05.03.00-00-275/10 współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu

Bardziej szczegółowo

PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Zgodnie z zapisami Zasad realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce w proces opracowania

Bardziej szczegółowo

Seminarium Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim

Seminarium Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego Seminarium Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim 11 kwietnia 2017 r., Toruń Ramowy program

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości konsultacji społecznych w Słupsku - podsumowanie. Badania realizowane w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór Zadanie: Lokalne konsultacje

Ocena jakości konsultacji społecznych w Słupsku - podsumowanie. Badania realizowane w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór Zadanie: Lokalne konsultacje Ocena jakości konsultacji społecznych w Słupsku - podsumowanie Badania realizowane w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór Zadanie: Lokalne konsultacje Słupsk 2014 Jakie narzędzia wykorzystano? - Ankiety

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Rozwoju Przestrzennego Rady Miasta Gdańska za rok 2007

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Rozwoju Przestrzennego Rady Miasta Gdańska za rok 2007 BRMG/KRP-IV/0064/1-1/30772/08/AM Gdańsk, 31.01.2008r. SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Rozwoju Przestrzennego Rady Miasta Gdańska za rok 2007 Uchwałą Nr II/7/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG. Redakcja i korekta: dr Maciej Brosz. Projekt okładki: Bartłomiej Brosz

Recenzja: dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG. Redakcja i korekta: dr Maciej Brosz. Projekt okładki: Bartłomiej Brosz Recenzja: dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG Redakcja i korekta: dr Maciej Brosz Projekt okładki: Bartłomiej Brosz Opracowanie graficzne, skład i łamanie: dr Maciej Brosz Creative Commons (CC-BY-NC-ND

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny w Warszawie

Budżet partycypacyjny w Warszawie Budżet partycypacyjny w Warszawie Informacje ogólne: - Budżet Partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście wrzesień-listopad 2012-17 lipca 2013 ogłoszenie o przystąpieniu do budżetu partycypacyjnego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/1307/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 sierpnia 2014 roku. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR LVI/1307/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 sierpnia 2014 roku. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR LVI/1307/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

3. Zaopatrzenie w wodę

3. Zaopatrzenie w wodę 3. Zaopatrzenie w wodę Na terenie Gdańska świadczeniem usług i prowadzeniem działalności eksploatacyjnej w zakresie dostawy wody zajmuje się Saur Neptun Gdańsk S. A. oraz w dzielnicy Gdańsk Kokoszki -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGLOMERACJI OPOLSKIEJ W 2012 ROKU. Podstawa działania Aglomeracji Opolskiej. Partnerzy Aglomeracji Opolskiej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGLOMERACJI OPOLSKIEJ W 2012 ROKU. Podstawa działania Aglomeracji Opolskiej. Partnerzy Aglomeracji Opolskiej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGLOMERACJI OPOLSKIEJ W 2012 ROKU Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Zgromadzenia Aglomeracji Opolskiej z dnia 29 marca 2013 r. Podstawa działania Aglomeracji Opolskiej Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Jednostka pomocnicza. Nazwa ulicy Nr budynku Nr lokalu

Jednostka pomocnicza. Nazwa ulicy Nr budynku Nr lokalu Lp. Pełna nazwa obiektu Skrót identyfikujący nazwę Nazwa ulicy Nr budynku Nr lokalu Jednostka pomocnicza p - podmiot publiczny / n - podmiot niepubliczny Adresaci (d - dzieci, m - młodzież, do - dorośli,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Integrated Baltic offshore wind electricity grid development

Projekt. Integrated Baltic offshore wind electricity grid development Projekt Integrated Baltic offshore wind electricity grid development 1 Informacje o projekcie Baltic InteGrid Baltic InteGrid Integrated Baltic offshore wind electricity grid development Źródło finansowe:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU

PRZEWODNIK PO AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU PRZEWODNIK PO AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MYŚL STRATEGICZNIE, BUDUJ Z NAMI WARSZAWĘ PRZYSZŁOŚCI SPIS TREŚCI CZYM JEST STRATEGIA?... DLACZEGO STRATEGIA JEST POTRZEBNA?... CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?... DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WROCŁAWIA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WROCŁAWIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WROCŁAWIA PROCESY PRZESTRZENNO-SPOŁECZNE 1990 2017 CZAS TRANSFORMACJI MIASTA STUDIUM 1998 STUDIUM 2001 STUDIUM 2006 STUDIUM 2010 CZAS DOSKONALENIA

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Wyspa Sobieszewska rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską w mieście Gdańsku (nr planu 2416)

DYSKUSJA PUBLICZNA. Wyspa Sobieszewska rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską w mieście Gdańsku (nr planu 2416) DYSKUSJA PUBLICZNA Wyspa Sobieszewska rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską w mieście Gdańsku (nr planu 2416) Gdańsk 2018 PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Gdańsk, 8.05.2012 Tradycja Wydziału Architektury sięga początku XX w. a więc momentu powstania pierwszej w Gdańsku uczelni technicznej. Z chwilą utworzenia w

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Mieszkańcami Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec. 25 stycznia 2016 roku

Spotkanie z Mieszkańcami Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec. 25 stycznia 2016 roku Spotkanie z Mieszkańcami Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec 25 stycznia 2016 roku Plan spotkania 1.Sprawozdanie z działalności rady w roku 2015 2. Inne działania Rady Dzielnicy w 2015 roku 3. Inwestycje w roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 693/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 maja 2016 roku

Zarządzenie Nr 693/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 maja 2016 roku Zarządzenie Nr 693/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości mieszkaniowych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Grupa Robocza ds. Ochrony Powietrza i Energetyki. 26.06.2013 r.

Grupa Robocza ds. Ochrony Powietrza i Energetyki. 26.06.2013 r. Warsztat planujący kampanię na rzecz zmian ustawowych przyczyniających się do zwiększenia możliwości efektywnego działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Grupa Robocza ds. Ochrony Powietrza

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU W 2014 ROKU

SATYSFAKCJA KLIENTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU W 2014 ROKU SATYSFAKCJA KLIENTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU W 2014 ROKU RAPORT Z BADANIA Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Polityki Gospodarczej Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych wpg@gdansk.gda.pl 1 -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DK/2648/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na świadczenie usług dydaktycznych. Poniżej Zamawiający przedstawia

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Doświadczenia z kampanii komunikacji społecznej dla projektu MFW BSIII

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Doświadczenia z kampanii komunikacji społecznej dla projektu MFW BSIII Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Doświadczenia z kampanii komunikacji społecznej dla projektu MFW BSIII 1 Przedmiot kampanii Kampania dialogu społecznego dla projektu morskiej farmy wiatrowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z obrad III sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ. z obrad III sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ z obrad III sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 czerwca 2015 r. W dniu 10 czerwca 2015 r. (środa) od godz. 18 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

w dniach od 1 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.

w dniach od 1 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Raport z działań agencji Personal PR związanych z organizacją spotkania networkingowego w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER w dniu 12.03.2012 Agencja Personal PR w ramach organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

1. Spotkania KDS-u 1.1 liczba spotkań KDS-u 1.2 miejsce spotkań KDS-u X siedziba Biura siedziba organizacji

1. Spotkania KDS-u 1.1 liczba spotkań KDS-u 1.2 miejsce spotkań KDS-u X siedziba Biura siedziba organizacji Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu w 2015 roku działającej przy Biurze Koordynacji Remontów i Inwestycji w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy 1. Spotkania KDS-u 1.1

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Gdańsk, 25 września 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska h.prondzynska@pbpr.pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Jak się żyje w Gdańsku?

Jak się żyje w Gdańsku? Ranking Dzielnic Otodom Jak się żyje w Gdańsku? Ranking dzielnic Gdańsk Spis treści Wstęp s. 03 Bezpieczeństwo s. 04 Sąsiedzi s. 06 Zieleń s. 08 Czysta okolica s. 10 Zadbana okolica s. 12 Łatwe dojazdy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓLNA PRZESTRZEŃ 2013 W RAMACH XI AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓLNA PRZESTRZEŃ 2013 W RAMACH XI AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓLNA PRZESTRZEŃ 2013 W RAMACH XI AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR Nazwa organizacji: Fundacja Dom Pokoju Dane teleadresowe organizacji: ul. Łokietka 5/1, 50 243

Bardziej szczegółowo

Maciej Mycielski Daniel Piotrowski WARSZTATY CHARRETTE: ZRÓWNOWAŻONA URBANISTYKA W PRAKTYCE

Maciej Mycielski Daniel Piotrowski WARSZTATY CHARRETTE: ZRÓWNOWAŻONA URBANISTYKA W PRAKTYCE Maciej Mycielski Daniel Piotrowski WARSZTATY CHARRETTE: ZRÓWNOWAŻONA URBANISTYKA W PRAKTYCE MAU to biuro projektowe i konsultingowe specjalizujące się w zrównoważonej urbanistyce jako sztuce planowania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA. ANIOŁKI 146 000 zł LICZBA GŁOSÓW 1815. Numer

WYNIKI GŁOSOWANIA. ANIOŁKI 146 000 zł LICZBA GŁOSÓW 1815. Numer WYNIKI GŁOSOWANIA ANIOŁKI 146 000 zł LICZBA GŁOSÓW 1815 4 Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku 56000,00 459 2 Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górce 54000,00 398 5 Rewitalizacja Wroniej Górki - etap

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku Gdańsk 2017 PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 3 do Uchwały nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny

Bardziej szczegółowo

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI LOKALNY INDEKS KONSULTACJI Zasadniczym elementem Lokalnego Indeksu Konsultacji jest moderowana dyskusja, podczas której uczestnicy odpowiadają na pytania zawarte w Indeksie. Przygotowując dyskusję trzeba

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU J. ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU J. ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU J. ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Przebieg Wojewódzkiego Konkursu J. Angielskiego regulują łącznie: 1. Ramowy Regulamin Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Polkowicki Budżet Obywatelski Sprawozdanie z realizacji

Polkowicki Budżet Obywatelski Sprawozdanie z realizacji Polkowicki Budżet Obywatelski 2017 Sprawozdanie z realizacji Polkowice, 2016 Plan sprawozdania 1. Założenia Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 2. Działania podejmowane w ramach PBO2017 1)

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. projekt mpzp Brzeźno rejon ulic Gdańskiej i Bogumiła Kobieli w mieście Gdańsku. Gdańsk 2017 r.

DYSKUSJA PUBLICZNA. projekt mpzp Brzeźno rejon ulic Gdańskiej i Bogumiła Kobieli w mieście Gdańsku. Gdańsk 2017 r. 0314 DYSKUSJA PUBLICZNA projekt mpzp Brzeźno rejon ulic Gdańskiej i Bogumiła Kobieli w mieście Gdańsku Gdańsk 2017 r. PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych Harmonogram na rok 2018

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych Harmonogram na rok 2018 Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych Harmonogram na rok 2018 Zasady objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych Nieodpłatnie w ramach objazdowej zbiórki odbierane są następujące rodzaje odpadów: Podczas

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ - podsumowanie

Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ - podsumowanie Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 00+ - podsumowanie Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Łodzi 00+, których celem było zebranie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA WRAZ Z INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ REGIONU

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA WRAZ Z INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ REGIONU RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA 2014-2020 WRAZ Z INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ REGIONU 27 lutego 3 kwietnia 2014 WARSZAWA 2014 SPIS TREŚCI Strona ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały 532/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr 935/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2004

Bardziej szczegółowo