REGULAMIN PROMOCJI Kupon rabatowy 10 zł lub 5 zł na asortyment szkolny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI Kupon rabatowy 10 zł lub 5 zł na asortyment szkolny"

Transkrypt

1 REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI Kupon rabatowy 10 zł lub 5 zł na asortyment szkolny Organizatorem Promocji jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 56, Kraków zwana dalej Organizatorem. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 Promocja promocja Kupon rabatowy 10 zł lub 5 zł na asortyment szkolny 1.2 Klient każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba powyżej 13 roku życia posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych zawierająca umowę w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art KC. 1.3 Produkt/-y artykuły szkolne z kategorii: piśmiennictwo, zeszyty, bruliony, akcesoria szkolne i biurowe, bloki, malowanie (farby, kredki, pisaki), oraz plecaki szkolne i piórniki z wyłączeniem tekstyliów szkolnych, multimediów, mebli szkolnych, podręczników, encyklopedii, słowników, opracowań lektur, tablic szkolnych, edukacji wczesnoszkolnej, plecaków sportowych oraz plecka z akcji ELLEHAMMER. 1.4 Kupon rabatowy kupon wydrukowany w gazetkach promocyjnych, dostępny na stronie internetowej TESCO lub przesłany newsletterem do klientów Tesco, po którego wydrukowaniu i spełnieniu warunku zakupu Produktów objętych promocją w wybranych sklepach TESCO udzielony zostanie rabat o wartości 10 zł (hipermarkety TESCO- zał.1) lub 5 zł (supermarkety TESCO- zał.2). 1.5 Rabat za zakupy artykułów szkolnych w TESCO upust wartości 10 zł, przyznawany do zakupów artykułów szkolnych objętych promocją za minimum 50 zł w hipermarketach TESCO oraz upust wartości 5 zł, przyznawany do zakupów artykułów szkolnych objętych promocją za minimum 25 zł w supermarketach TESCO. 2. Zasady ogólne 1. Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, na terenie sklepów TESCO wskazanych w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Promocja trwa od 13 sierpnia 2015 roku do 26 sierpnia 2015 roku data dostępności kuponu do wydruku ze strony internetowej TESCO, data kuponu wydrukowanego w gazetkach TESCO oraz data realizacji kuponu rabatowego. 3. Promocja przeznaczona jest dla Klientów sklepów TESCO. 4. Promocja prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter otwarty i powszechny. 5. Promocją kuponową objęte są Produkty szkolne wymienione w punkcie Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania Promocji na stronie internetowej 7. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest: - wycięcie kuponu rabatowego z gazetki promocyjnej TESCO lub wydrukowanie kuponu ze strony internetowej TESCO lub newslettera TESCO oraz dokonanie przez Klienta w okresie trwania Promocji jednorazowego zakupu Produktów szkolnych wymienionych w pkt. 1.3, zarejestrowanego na jednym dowodzie zakupu: a) w dowolnym hipermarkecie TESCO wskazanym w załączniku nr 1 na terenie Polski za min. 50 zł lub b) w supermarketach TESCO wykazanych w załączniku nr 2 na terenie Polski za min. 25 zł. - wielokrotność sumy 50 zł lub 25 zł jednorazowych zakupów Produktów szkolnych zarejestrowanych na jednym paragonie fiskalnym nie wpływa na liczbę uzyskanych Rabatów; przyjmuje się zasadę, że 1 paragon fiskalny obejmujący zakup Produktów szkolnych w hipermarketach za min. 50 zł upoważnia do realizacji 1 kuponu o wartości 10 zł w hipermarketach lub 1 paragon obejmujący zakup artykułów szkolnych w supermarketach za min. 25 zł upoważnia do realizacji 1 kuponu o wartości 5 zł w supermarketach i uzyskania jednorazowego rabatu. - Klient może zrealizować kupon rabatowy o wartości 10 zł w hipermarketach TESCO oraz kupon rabatowy o wartości 5 zł w supermarketach TESCO, lista sklepów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega, że kupony rabatowe podrobione, przerobione lub nieczytelne nie będą uznawane za dowód zakupu w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Strona 1 z 10

2 8. Każdy Klient może uczestniczyć w promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki zawarte w Regulaminie. 9. Oddanie kasjerowi kuponu, o którym mowa w pkt. 7 przed zakończeniem transakcji zakupu w sklepie TESCO, w czasie trwania Promocji, uprawnia okaziciela do pomniejszenia kwoty wydatkowanej przy tej transakcji o wartość 10 zł w hipermarketach TESCO oraz 5 zł w supermarketach TESCO. Warunkiem udzielenia rabatu jest dokonanie zakupów artykułów szkolnych objętych Promocją na minimalną kwotę 50 zł w hipermarketach TESCO lub 25 zł w supermarketach TESCO. 10. Kuponów nie można łączyć. Kupony nie będą wymieniane na gotówkę. 11. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Promocji oraz skrócenia Promocji lub jej odwołania, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania na stronie 13. Zwrot artykułów szkolnych (zgodnie z polityką TESCO o możliwości zwrotu towaru pełnowartościowego), na podstawie paragonu, do którego został zrealizowany kupon rabatowy powoduje, że jeżeli łączna wartość artykułów szkolnych niezwracanych przez Klienta jest niższa niż 50 zł (dla artykułów zakupionych w Hipermarketach) lub 25 zł (dla artykułów zakupionych w Supermarketach), to Klient otrzymuje kwotę zwrotu równą wartości zwracanych artykułów pomniejszoną o 20% (procentowa wartość udzielonego rabatu w stosunku do minimalnej wartości zakupów uprawniającej do skorzystania z Kuponu rabatowego). W pozostałych przypadkach Klient otrzymuje kwotę równą wartości zwracanych artykułów 14. Udział w Promocji równoznaczny jest z akceptacją jej zasad. 3. Reklamacje. Postanowienia końcowe 15. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Promocji, wydanie kuponów i naliczanie rabatu oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 16. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania Promocji oraz po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, oznaczającego datę złożenia listu poleconego (z reklamacją) w polskiej placówce pocztowej. 17. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez uczestnika będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej załatwienie może ulec stosownemu przedłużeniu. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną. 18. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, roszczenia Klienta nie zostały uwzględnione, Klient może dochodzić swoich roszeń przed właściwym sądem powszechnym. 19. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych kuponem rabatowym o wartości 10 zł HM Bytom, ul. Chorzowska 86 HM Gdańsk, ul. Cienista 30 HM Gdynia I, ul. Kcyńska 27 HM Gdynia, ul. Nowowiczlińska 35 HM Głogów, ul. Piłsudskiego 12 HM Gorzów, Górczyńska 19 HM Gorzów, ul. Słowiańska 70 HM Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 17 HM Kalisz II, ul. Majkowska 28 Strona 2 z 10

3 HM Kalisz, ul. Wojska Polskiego 2 HM Koszalin, ul. I.J. Paderewskiego 1 HM Kraków, ul. Kapelanka 54 HM Kraków, ul. Wielicka 259 HM Lubin, ul. I. Paderewskiego 101 HM Łódź Galeria, ul. Piłsudskiego 15/23 HM Łódź Widzew, ul. Widzewska 22 HM Mielec, ul. Żeromskiego 15 HM Olsztyn, ul. Pstrowskiego 16 HM Opole, ul. Ozimska 72 HM Ostrowiec Św., ul. Mickiewicza 30 HM Piła, ul. Bydgoska 135 HM Poznań, ul. Mrągowska 4 HM Poznań, ul. Opieńskiego 1 HM Przemyśl, ul. Lwowska 36 HM Puławy, ul. Dęblińska 18d HM Ruda Śląska, ul. 1 Maja 370a HM Rybnik, ul. Żorska 2 HM Skierniewice, ul. Czesława Liska 1 HM Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 2b HM Stargard Szczeciński, ul. Szczecińska 81 HM Szczecin, ul. Milczańska 31 f HM Świdnica, ul. Strzegomska 2 HM Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 220 HM Tychy, ul. Towarowa 2 HM Szczawno Zdrój (Wałbrzych), ul. Łączyńskiego 44 HM Warszawa Mory, ul. Połczyńska121 HM Warszawa, al. KEN 14 HM Warszawa-Piastów, ul. Tysiąclecia 7 HM Warszawa, ul. Stalowa 60/64 HM Warszawa, ul Fieldorfa 41 HM Włocławek, ul. Kruszyńska 17/27 HM Wrocław, ul. Legnicka 58 HM Wrocław Marino, ul. Paprotna 7 HM Wrocław Śródmieście, ul. Długa 37/47 HM Tarnów; ul. Nowodąbrowska 127 HM Września, Kaliska 17 HM Września, Kaliska 17 HM Starogard Gdański, ul. Zblewska 5 HM Żary, ul. Broni Pancernej HM Częstochowa, ul. Drogowców 43 HM Łódź Bałuty, ul. Pojezierska 93 HM Poznań, ul. Serbska 7 HM Nowy Sącz, Ul. Prażmowskiego 11 Strona 3 z 10

4 HM Gliwice, ul. Łabędzka 26 HM Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 13 HM Wrocław Bielany, ul. Czekoladowa 11 HM Katowice, ul. Chorzowska 107 HM Ostrów, Ul. Kaliska 120 HM Bydgoszcz, ul. Toruńska 101 HM Lublin, ul. W. Orkana 4 HM Leszno, ul. Poznańska 3 HM Suwałki, ul. Kosciuszki 103 HM Bielsko - Biała, ul. Warszawska 180 HM Kielce, ul. Świętokrzyska 20 HM Zielona Góra, ul. Energetyków 2a HM Bełchatów ul. ul. Kolejowa 6 HM Gliwice, ul. Pszczyńska 315 HM Łomża ul. Zawadzka 38 HM Inowrocław ul. Wojska Polskiego 16 HM Warszawa, ul. Górczewska 212/226 HM Sochaczew, ul.wójtówka 2D HM Ostrołęka; ul. gen. Armii Aleksandra Gorbatowa 30 HM Starachowice, ul. Wyszyńskiego 14 CHM Bogatynia, ul. Daszyńskiego 43a CHM Bolesławiec, al lecia 49 CHM Brzeg Dolny, Al.. Jerozolimskie 39 CHM Bytom, ul. Karpacka 1a CHM Chełm, ul. Lwowska 24 CHM Chrzanów, ul. Szpitalna 15 CHM Człuchów, ul. Kasztanowa 4 CHM Dzierżoniów, ul. Świdnicka 71 CHM Ełk, ul. Suwalska 8/10 CHM Garwolin, ul. Kościuszki 61 CHM Gliwice Sośnica, ul. Wielicka 8 CHM Gostyń, ul. Leszczyńska 5 CHM Gubin, ul. Budziszyńska 10 CHM Hrubieszów, ul. Dworcowa 4 CHM Jawor, ul. Poniatowskiego 17 CHM Knurów, Szpitalna 37 CHM Kostrzyn, ul. Gorzowska 98 CHM Kościan, Śmigielska 53a CHM Kozienice, Warszawska 34 CHM Krapkowice, ul. 3 Maja 44 CHM Zakręcie 2J (Krasnystaw) CHM Lubartów, ul. Lubelska 84 CHM Łęczna, ul. Chełmska29 CHM Łowicz, ul. Ułańska 12 Strona 4 z 10

5 CHM Łuków, ul. Międzyrzecka 49 CHM Międzyrzecz, Konstytucja 3 Maja 2 CHM Mysłowice, ul. Moniuszki 61 CHM Nakło, Sądowa 14a CHM Namysłów, ul. Mariańska 3 CHM Opole, pl. Teatralny 13 CHM Ostrów Wlkp., ul. Księdza Majorka 2 CHM Polkowice, Młyńska 2a CHM Pruszcz Gdański, ul. Domejki 1 CHM Rawicz, ul. Stefana Kamińskiego 2 CHM Radzyń Podlaski; ul. ul. M. Stagrowskiego 1 CHM Rydułtowy, ul. Ładna 2 CHM Sokółka, ul. Lotników Lewoniewskich 3 CHM Sosnowiec, ul. 1 Maja CHM Swarzędz, Cieszkowskiego 39 CHM Szamotuły, ul. Jana Pawła II 3 CHM Szczecinek, Koszalińska 82 CHM Świebodzin, ul. Sulechowska 8 CHM Świecie, ul. Cukrowników 2 CHM Ustroń, Cieszyńska 32 CHM Turek, ul. Konińska 25 CHM Wodzisław, 26 Marca 96 CHM Wyszków, ul. Pułtuska 96 CHM Żagań, ul. Reymonta 3 CHM Żywiec, ul. Legionów 45 CHM Łapy, ul. gen.wł.sikorskiego 116 CHM Oława; 3 maja 51 CHM Biłgoraj; ul. Gen. Komorowskiego 18 CHM Bochnia, ul. Partyzantów 2A CHM Jelenia Góra, ul. Wolności 239A CHM Sulechów, ul.tkacka 10 CHM Zambrów, ul. Mazowiecka 4a CHM Świebodzice, ul. Wałbrzyska 42 a CHM Malbork, Grobelno 68A CHM Grajewo, ul Dworna 29 CHM Racibórz, ul. Opawska 84 CHM Kędzieżyn Koźle, ul. Głubczycka 12 CHM Grójec; Kobylin 1b CHM Nisko. ul. Podoficerska 2 CHM Sieradz, ul, Wojska Polskiego 11 - Galeria Handlowa Dekada CHM Brzeszcze; ul. Ofiar Oświęcimia 24a CHM Kolbuszowa, ul. Tarnobrzeska 25 CHM Płońsk, ul. Rzemieślnicza 6 CHM Trzebnica, ul. Siostry Hilgi Brzóski 4 Strona 5 z 10

6 CHM Końskie, ul. Staszica 1 CHM Limanowa, ul. Tarnowska 9B CHM Kościerzyna ul. Józefa Hallera 29 CHM Sławno, ul. Kupiecka 4 CHM Kluczbork, ul. Byczyńska 101 CHM Dąbrowa Tarnowska, ul Sucharskiego 11 CHM Kętrzyn, ul. Budowlana 13 CHM Ropczyce, ul Grunwaldzka 41 CHM Góra Kalwaria, ul. Pijarska 123 CHM Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83 Załącznik nr 2. Lista sklepów objętych kuponem rabatowym o wartości 5 zł SM Parczew, Harcerska 26 SM Radziejów SM Choszczno, ul Jagiełły SM Dobre Miasto SM Słupca, ul. Kilińskiego 33 SM Lubawa, ul. Wyzwolenia 1 SM Czarna Białostocka, ul. Sienkiewicza 2A SM Częstochowa, ul. Pułaskiego 58 SM Biskupiec, ul. Kopernika 9 SM Siedlce, ul. 11 Listopada 49 SM Nasielsk, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej SM Błonie, ul. Poniatowskiego 2F SM Sulejówek, ul. Okuniewska 1A SM Gostynin, ul. Jana Pawła II 24 SM Chojnice, 14 lutego 24B SM Chorzów ul. Stefana Batorego 21 SM Ruda Śląska, ul. Górnośląska 45 SM Zabrze, ul. Piłsudskiego 9 SM Zdzieszowice, ul. Nowa 9 SM Bielsko Biała ul. Babiogórska 26 SM Orzesze, ul. Wiosny Ludów 1C SM Rybnik, ul. Budowlanych 110 SM Mikołów, ul. Młyńska 7 SM Lędziny, ul. Hołdunowska 58 SM Czerwionka, ul. Furgała 6d SM Włodawa, ul. Korolowska 27 SM Łęczna, ul. Górnicza 1 SM Julius Meinl Kraków, ul. Wybickiego 10 SM Przemyśl ul Boruty Spiechowicza 3 SM Julius Meinl Tarnów, ul. Starodąbrowska 17 SM Olecko, Al.. Zwycięstwa 2A SM Rzeszów, ul. Broniewskiego 1 Strona 6 z 10

7 SM Skawina, ul. 29 Listopada 21 SM Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4C SM Kielce ul. Bohaterów Warszawy 10 SM Kielce Sawickiej, os. Na Stoku 72L SM Złotów, ul. Moniuszki 10 SM Szczecin, ul. Duńska 11 SM Łobez, ul. Niepodległości 23 SM Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 77 SM Nowe Miasto Lubawskie, ul. Żwirki i Wigury 1E SM Grudziadz, Poniatowskiego 44 SM Grudziądz Nauczycielska 23 SM Grudziądz Wyspiańskiego SM Wąbrzeźno, ul. Legionistów 3 SM Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 22A SM Poznań Łużycka 112 SM Czarnków, ul. Pocztowa 2 SM Konin, ul. Chopina 24 SM Żnin, ul. Mickiewicza 4A Pyskowice ul. Wyszyńskiego 12 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 50 Ruda Sląska Goduli 45 Tarnowskie Góry ks. Wiktora Sójki 2 Zawiercie, ul. Apteczna 42 Łódź Zgierska 221 Piotrków Tryb. Szkolna 37/39 Łódź Dylika 2/6 Tomaszów Maz Warszawska 32 Pabianice Łaska 30 Skierniewice Lelewela 8/10 Łódź Włókniarzy 156 Łódż Kopcińskiego 31D Zgierz Popiełuszki 6 Ozorków Wyszyńskiego 30 Sulejów Opoczyńska 21 Aleksandrów Łódz. Południowa 1/3 Warszawa Fieldorfa 37 Warszawa Światowida 41 Warszawa Toruńska 92 Wołomin 1 Maja 34 Garwolin Targowa 2 Pułtusk ul. Mickiewicza 21 Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 52 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska2 Płock, ul. Chopina 56 Malbork Wybickiego 8 Strona 7 z 10

8 Gdańsk Żylewicza 1 Bielsko Biała Grunwaldzka 24 Bielsko Biała Stawowa 3 Gliwice Kochanowskiego 36 Gliwice Toszecka 102 Jastrzębie Zdrój Piłsudskiego 2A Knurów 1 Maja 70 Pszczyna, ul. Kilińskiego 10 Rybnik, ul. Patriotów 31 Rybnik, ul.dworek 38 Wola Brzeszcze Krótka 1 Żory Wodzisławska 8 Łaziska Górne Dworcowa 24a Częstochowa NMP 17 Częstochowa al. Pokoju 9 Działdowo Księżodworska 5/7 Starachowice Radomska 33 Tuchów ul. Kazimierza Wielkiego 12 Tarnów, ul. Kościuszki 1 Lubaczów, ul. Baziaka 3 Nidzica Traugutta 24 Piła Wyspiańskiego Chodzież Ujska 3 Inowrocław Laubnitza 3 Pleszew Sienkiewicza Rogoźno Kościuszki 37 Nowy Tomyśl Zbąszyńska 22 Toruń Chrobrego 1/3 Toruń Reja 15 Aleksandrów Kuj. Wojska Polskiego 6 Chełmno Polna 8 Toruń Rydygiera 2 Ciechocinek Bema 34 Golub Dobrzyń, ul. Studzienna 38 Chełmża Przedmieście Chełmińskie 9-11 Środa Wielkopolska 438, ul. 17 września 7 SM Łabiszyn SM Maków Podhalański, ul Wolności 106a SM Olsztyn, ul.h. Sawickiej 1 SM Skoczów; ul.fabryczna 9 SM Barcin; ul. Pakoska 3 SM Terespol; ul.wyszyńskiego 3/5 SM Gołdap, ul. Wolności 2 SM Ryki, ul. Słowackiego SM Strzyżów, ul. Sobieskiego 3 Strona 8 z 10

9 SM Miechów, ul. Racławicka SM Góra śląska, ul. Jagiellonów 4 SM Szydłowiec, ul. Jastrzębska 2 SM Maków Mazowiecki, ul. Pułaskiego 48 SMJaktorów, ul. Fabryczna 2 SM Poddębice, ul.łęczycka SM Opole lubelskie, ul. Podzamcze SM Lipsko, ul. Obrońców Chotczy 1 SM Żychlin, ul.żeromskiego 5 SM Warszawa, ul. Patriotów SM Myślenice, ul. Słoneczna 2D SM Tczew, ul. Armii Krajowej 37 SM Ścinawa, ul. Lubińska Żabno, ul. Tarnowska SM Poręba; ul. Ludowego Wojska Polskiego SM Zwoleń; ul. Wojska Polskiego SM Kostrzyn, ul.dworcowa 31 SM Kazimierza Wlk. ul. 1 Maja SM Trzemeszno, ul. Odzyskania Niepodległości ul. Kasztelańska 9, Wałbrzych ul. Grota Roweckiego 15, Opole ul. Kierowa 11, Bielsko Biała os. 700-lecia 20, Kęty ul. Dworcowa 42, Żywiec ul. Handlowa 2, Sucha Beskidzka ul. Westerplatte 7, Wadowice ul. M.B.Fatimskiej 39, Wadowice ul. Włókniarzy 1A, Andrychów Warszawa Fieldorfa, ul. Kwiatkowskiego 1 Mosina, ul. Konopnickiej 33 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 12 Zabierzów, ul. Leśna 2A SM Dzierzgoń, ul. Zawadzkiego 12 SM Józefów, ul. Wawerskiej / Waszyngtona SM Łącko 866 SM Suchedniów, ul. Zagórska 1a SM Żarów, ul. Armii Krajowej 39a/5 SM Miedzyrzec Podlaski, ul. Nadbrzeżna SM Witkowo, ul. Jana Pawła II SM Łosice, ul. Przemysłowa 4 SM Wschowa, ul Moniuszki 8a SM Jarosław, ul. Traugutta 13 SM Dobrzeń Wielki, ul. Opolska 59 SM Lesko, Bieszczadzka 4 SM Niepołomice, Akacjowa 8G Strona 9 z 10

10 SM Mława, Sienkiewicza Kłaj 1047 SM Karpacz, ul. Wielkopolska 7 Jastrowie, ul. Żymierskiego 35a Kamionki ul. Poznanska 150 Białobrzegi, ul. Kościelna 83 Szczecin, ul. Policka 51 SM Odolanów Krotoszyńska SM Bolszewo, ul. Strażacka 1 SM Muszyna ul. Piłsudskiego SM Dęblin, ul.streżycka SM Kolbudy ul. Leśna 2 SM Bolechowo ul. Poznańska 74 SM Kraśnik ul. Przechodnia 2 SM Tarnowo Podgórne, ul. Krucza 1 SM Nowy Targ, ul. Kilińskiego 20 SM Mościska , ul. Estrady 13K SM Piwniczna Zdrój, ul. Węgierska 2 SM Toruń ul. Wapienna CHM Milanówek, Królewska 123a CHM Staszów, ul. Mickiewicza 56 CHM Legnica, Ul.Chojnowska 41 CHM Lubaczów, ul. Ul. Płk. Dąbka 2a CHM Warszawa, ul. Sosnkowskiego 1C CHM Tuszyn, ul. Rzgowska 100 CHM Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 11/13 (galeria) CHM Świętochłowice, ul. Chorzowska 19 CHM Wrocław, ul. Kiełczowska 74 CHM Żory ul. Malonowa 1 Strona 10 z 10

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją FORMAT MIASTO ADRES Wrocław Częstochowa Łódź Gliwice Warszawa Poznań Kraków Łódź ul. Czekoladowa 11 55 040 Wrocław tel. (071) 78 07 400 fax (071) 78 07 503

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14 Dolnośląskie Bolesławiec al. 1000-lecia 49 Głogów ul.piłsudskiego 15 Głogów ul. Budowlanych 14 Głogów ul. Jedności Robotniczej 42 Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17 Jelenia Góra ul. Wolności 239a Polkowice

Bardziej szczegółowo

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

ul. Karpacka 1A 41-907 Bytom woj. śląskie tel: 506001902 322835900

ul. Karpacka 1A 41-907 Bytom woj. śląskie tel: 506001902 322835900 Nazwa Adres Bielsko-Biała ul. Warszawska 180 tel: 338284300 Bielsko-Biała ul. Jutrzenki 12 tel: 506001837 338128500 Bielsko-Biała ul. Babiogórska 26 tel: 506001838 338273660 Bielsko-Biała ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis dalej zwana Promocją jest TESCO Polska Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

GDYNIA GLIWICE GORZÓW WIELKOPOLSKI JELENIA GÓRA ŁÓDŹ KALISZ KRAKÓW

GDYNIA GLIWICE GORZÓW WIELKOPOLSKI JELENIA GÓRA ŁÓDŹ KALISZ KRAKÓW Gdynia Gdynia Gdynia II Gliwice Gliwice Helical Gliwice Sośnica Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski Słowianka Jelenia Góra Jelenia Góra Cieplice Łódź Bałuty Łódź Sródmiescie Łódź Widzew Kalisz Kalisz

Bardziej szczegółowo

Zbiórka pieniędzy "Godne dzieciństwo"- lista sklepów

Zbiórka pieniędzy Godne dzieciństwo- lista sklepów Zbiórka pieniędzy "Godne dzieciństwo"- lista sklepów Nazwa Menadżer / Kierownik Sklepu Biłgoraj Apis Błonie Bolesławiec Bydgoszcz Bydgoszcz Bydgoszcz Drukarnia Bytom Bytom Szombierki Chełm Chojnice Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Bełchatów ul. Kolejowa 6 Bielsko-Biała ul. Warszawska 180 Bielsko-Biała ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Film na DVD SMURFY 2 za ½ ceny. 1. Definicje

Strona 1 z 7. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Film na DVD SMURFY 2 za ½ ceny. 1. Definicje REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Film na DVD SMURFY 2 za ½ ceny 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: a) Promocja promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI BON W BONUSIE ZABAWKI NOCĄ 50% TANIEJ

REGULAMIN AKCJI BON W BONUSIE ZABAWKI NOCĄ 50% TANIEJ REGULAMIN AKCJI REGULAMIN AKCJI BON W BONUSIE ZABAWKI NOCĄ 50% TANIEJ 1. Organizatorem Akcji jest TESCO (Polska) Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 56, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Bełchatów ul. Kolejowa 6 Białobrzegi ul. Kościelna 83 Białystok ul. Gen. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0%

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco kredyt 0 % są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika

Bardziej szczegółowo

Dotyczy następujących sklepów:

Dotyczy następujących sklepów: Dotyczy następujących sklepów: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Bełchatów ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ:

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kupon 10 zł z gazetki Tesco 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kupon 10 zł z gazetki Tesco (dalej zwana Promocją ) jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Adres sklepu Organizacja Cel zbiórki

Adres sklepu Organizacja Cel zbiórki LP. Nazwa sklepu Tesco Adres sklepu Organizacja Cel zbiórki 1 Kraków Kapelanka ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków tel: 122552500 Caritas Kraków Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul. Ossowskiego 5, 30-656 KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

TESCO: REGULAMIN PROMOCJI Nerf i Rebelle ustrzel swój rabat. Zasady podstawowe

TESCO: REGULAMIN PROMOCJI Nerf i Rebelle ustrzel swój rabat. Zasady podstawowe TESCO: REGULAMIN PROMOCJI Nerf i Rebelle ustrzel swój rabat Zasady podstawowe 1. Organizatorem promocji Nerf i Rebelle ustrzel swój rabat (zwanej dalej Animacją, Akcją lub Promocją ) jest Hasbro Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0%

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco kredyt 0 % są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka

Bardziej szczegółowo

Wielkanocna zbiórka żywności 4-6.2014

Wielkanocna zbiórka żywności 4-6.2014 Wielkanocna zbiórka żywności 4-6.2014 LP Numer Format Nazwa BZ odpowiedzialn y 04-04-2014 05-04-2014 06-04-2014 1 34104 SM Aleksandrów Kujawski w 15:00-19:00 09:00-15:00 09:00-13:00 2 34260 SM Andrychów

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0%

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco kredyt 0 % są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa karta MasterCard Clubcard

Regulamin Promocji Darmowa karta MasterCard Clubcard Regulamin Promocji Darmowa karta MasterCard Clubcard 1 Organizator Niniejszy Regulamin określa zasady promocji Darmowa karta MasterCard Clubcard zwanej dalej Promocją, która jest organizowana przez Alior

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD

Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco - Darmowe Raty 0% w karcie kredytowej VISA

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów Tesco biorących udział w akcji zbiórki żywności dla schronisk

Lista sklepów Tesco biorących udział w akcji zbiórki żywności dla schronisk Lista sklepów Tesco biorących udział w akcji zbiórki żywności dla schronisk LP MIASTO ADRES SCHRONISKO 1 Bielsko-Biała ul. Warszawska 180 43-300 Bielsko-Biała Miejskie w Bielsko-Białej ul Reksia 48 2 Biłgoraj

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Zasady ogólne

1. Definicje. 2. Zasady ogólne REGULAMIN PROMOCJI Kup rower w Tesco z ubezpieczeniem od kradzieży LINK4 gratis. Zarejestruj rower a otrzymasz ubezpieczenie assistance mieszkaniowe gratis. 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup dowolne produkty Sheba lub Perfect Fit za min. 15 zł i weź miarkę GRATIS

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup dowolne produkty Sheba lub Perfect Fit za min. 15 zł i weź miarkę GRATIS REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup dowolne produkty Sheba lub Perfect Fit za min. 15 zł i weź miarkę GRATIS Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup dowolne produkty Sheba lub Perfect Fit za min. 15

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Białobrzegi ul.

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów Tesco organizujacych zbiórkę żywności "Podziel się Posiłkiem"w dniach 25-26.09

Lista sklepów Tesco organizujacych zbiórkę żywności Podziel się Posiłkiemw dniach 25-26.09 Lista sklepów Tesco organizujacych zbiórkę żywności "Podziel się Posiłkiem"w dniach 25-26.09 LP Numer Format Nazwa Adres Partner 1. 34260 SM Andrychów ul. Włókniarzy 2A 34-120 Andrychów tel: 510902979

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI W TESCO kupujesz, taniej tankujesz

REGULAMIN PROMOCJI W TESCO kupujesz, taniej tankujesz REGULAMIN PROMOCJI W TESCO kupujesz, taniej tankujesz Organizatorem Promocji jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKO LUB FUNDACJA ORGANIZUJĄCA ZBIÓRKĘ Biłgorajskie Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami "Podaj Łapę" Nadstawna 12 23-400 Biłgoraj

SCHRONISKO LUB FUNDACJA ORGANIZUJĄCA ZBIÓRKĘ Biłgorajskie Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami Podaj Łapę Nadstawna 12 23-400 Biłgoraj LP MIASTO ADRES SKLEPU 1 Biłgoraj 2 Bydgoszcz 3 Bytom 4 Chełm 5 Człuchów 6 Dzierżoniów 7 Gdynia 8 Gdynia 9 Gliwice 10 Gliwice 11 Głogów ul. Generał Komorowskiego 18 23-400 Biłgoraj kom. 846 869 571, 797

Bardziej szczegółowo

Aleksandrów Kujawski. Andrychów. Białobrzegi. Białystok. Białystok Białostoczek. Bielsko-Biała. Bielsko-Biała. Biłgoraj Apis. Biskupiec.

Aleksandrów Kujawski. Andrychów. Białobrzegi. Białystok. Białystok Białostoczek. Bielsko-Biała. Bielsko-Biała. Biłgoraj Apis. Biskupiec. LP Nr sklepu Kod sklepu Format Nazwa Adres 1 34104 AK104 SM Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 87-700 Aleksandrów Kujawski tel: 504114912 2 34260 AN260 SM 3 34322 BI322 SM 4 34175 BS175 SM 5 34067

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Tesco

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Tesco REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Tesco 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Tesco (dalej: Promocja)

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej. Zwrot 30% wartości zakupów produktów marki Tesco i. odzieży lub obuwia F&F, w bonach Clubcard

Regulamin akcji promocyjnej. Zwrot 30% wartości zakupów produktów marki Tesco i. odzieży lub obuwia F&F, w bonach Clubcard Regulamin akcji promocyjnej Zwrot 30% wartości zakupów produktów marki Tesco i odzieży lub obuwia F&F, w bonach Clubcard 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Zwrot 30% wartości zakupów produktów marki

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kupon 20 zł z gazetki Tesco 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kupon 20 zł z gazetki Tesco (dalej zwana

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kupon 20 zł z gazetki Tesco 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kupon 20 zł z gazetki Tesco (dalej zwana REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kupon 20 zł z gazetki Tesco 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kupon 20 zł z gazetki Tesco (dalej zwana Promocją ) jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Bełchatów ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Lista lokalizacji TESCO. L.P. MIASTO ADRES ul. Lwowska 24 Chełm Chełm 1. woj. Lubelskie pl. Teatralny 13 Opole.

Lista lokalizacji TESCO. L.P. MIASTO ADRES ul. Lwowska 24 Chełm Chełm 1. woj. Lubelskie pl. Teatralny 13 Opole. Lista lokalizacji TESCO L.P. MIASTO ADRES ul. Lwowska 24 Chełm 22-100 Chełm 1 pl. Teatralny 13 Opole 45-056 Opole 2 woj. Opolskie ul. Cukrowników 2 Świecie 86-100 Świecie 3 ul. 3-go Maja 44 Krapkowice

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów, w których możesz wykorzystać zniżki:

Lista sklepów, w których możesz wykorzystać zniżki: Lista sklepów, w których możesz wykorzystać zniżki: WORLDBOX Gdańsk C.H. Manhatan ul. Grunwaldzka 82 Łódź C.H. Manufaktura ul. Jana Karskiego 5 Olsztyn Olimp Sport ul. Stare Miasto 8 Warszawa Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Lista sklepów objętych akcją

Załącznik nr 1 Lista sklepów objętych akcją Załącznik nr 1 Lista sklepów objętych akcją Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Wrocław Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel:

Bardziej szczegółowo

Carrefour, ul. Kolejowa 4, Bełchatów. Tesco, ul. Kolejowa 6, Bełchatów. Carrefour, ul. Wrocławska 20, Białystok

Carrefour, ul. Kolejowa 4, Bełchatów. Tesco, ul. Kolejowa 6, Bełchatów. Carrefour, ul. Wrocławska 20, Białystok Carrefour, ul. Kolejowa 4, Bełchatów Tesco, ul. Kolejowa 6, 97-400 Bełchatów Carrefour, ul. Wrocławska 20, Białystok Carrefour, ul. Wysockiego 67, Białystok Carrefour, ul. Sarni Stok 2, Bielsko-Biała Tesco,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0 z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Bełchatów ul.

Bardziej szczegółowo

Sklepy Tesco wraz z ich numerami dla komunikacji SMS. Wyślij SMS na numer 798 650 650* treść poprzedzając numerem sklepu

Sklepy Tesco wraz z ich numerami dla komunikacji SMS. Wyślij SMS na numer 798 650 650* treść poprzedzając numerem sklepu Sklepy Tesco wraz z ich numerami dla komunikacji SMS. Wyślij SMS na numer 798 650 650* treść poprzedzając numerem sklepu Nazwa Adres Numer Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Barcin Bus Bełchatów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD Regulamin Promocji Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 24x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Zasady ogólne

1. Definicje. 2. Zasady ogólne REGULAMIN PROMOCJI Kup rower a otrzymasz darmowe roczne ubezpieczenie od kradzieży LINK4 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik Regulamin Promocji 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD,

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów objętych akcją

Lista sklepów objętych akcją Lista sklepów objętych akcją Województwo Miasto Adres Dolnośląskie Wrocław ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław Śląskie Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa Łódzkie Łódz ul. Widzewska 22 92-308

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Wrocław Wrocław Bielany. Łódź Łódź Widzew. ul. Łabędzka 26 Gliwice. Mory. Poznań Serbska. Kraków Kapelanka. Łódź Bałuty.

Wrocław Wrocław Bielany. Łódź Łódź Widzew. ul. Łabędzka 26 Gliwice. Mory. Poznań Serbska. Kraków Kapelanka. Łódź Bałuty. Numer Format Subformat Nazwa Adres ul. Czekoladowa 11 31001 HM Extra tel: 717807400 Wrocław 55-040 Wrocław Bielany 31002 HM Extra ul. Drogowców 43 Częstochowa 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Radosne spacery z Niebieskim Misiem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Radosne spacery z Niebieskim Misiem ( Konkurs ) jest ZEG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-494),

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zinc

Regulamin konkursu Zinc Regulamin konkursu Zinc 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Zinc jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwany dalej Organizatorem. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się sprzedaż premiowa pod nazwą Świąteczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Płać zbliżeniowo kartą Visa w Tesco i Wygrywaj (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Płać zbliżeniowo kartą Visa w Tesco i Wygrywaj (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Płać zbliżeniowo kartą Visa w Tesco i Wygrywaj (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Płać zbliżeniowo kartą Visa w Tesco

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ:

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kupon: 10 zł taniej 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kupon 10 zł taniej (dalej zwana Promocją ) jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin

Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin Organizatorem Promocji jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis

Bardziej szczegółowo

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18.

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18. Wittchen S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Kiełpin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI ZASMAKUJ W AMBITION

REGULAMIN AKCJI ZASMAKUJ W AMBITION REGULAMIN AKCJI ZASMAKUJ W AMBITION 1. Organizatorem akcji promocyjnej Zasmakuj w Ambition (dalej zwanej: Promocją ) jest P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczóski, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b, NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Zbieraj znaczki i podróżuj z ELLEHAMMER

REGULAMIN PROMOCJI Zbieraj znaczki i podróżuj z ELLEHAMMER REGULAMIN PROMOCJI Zbieraj znaczki i podróżuj z ELLEHAMMER 1. Organizatorem akcji promocyjnej Zbieraj znaczki i podróżuj z ELLEHAMMER (dalej zwana Promocją ) jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW,

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE BĘDĄ ZAPISY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO SERII A PIERWSZEJ EMISJI L.P. POK/ODDZIAŁ ADRES TELEFON PUNKT OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ:

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kupon: 16 zł taniej 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kupon 16 zł taniej (dalej zwana Promocją ) jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, 97-400 Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska BIAŁYSTOK Białystok Galeria Antoniuk, Antoniukowska 56

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 2 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 2 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100010049862GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010187361GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010558522GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Punkty Subskrypcyjne, przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii B KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Lp. Miasto Ulica/numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Promocyjnego Święta w kolorach z BIC

Regulamin Konkursu Promocyjnego Święta w kolorach z BIC Regulamin Konkursu Promocyjnego Święta w kolorach z BIC POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego o nazwie Święta w kolorach z BIC, zwanego dalej Konkursem jest JET Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Lp Miejscowość Adres Godziny otwarcia

Lp Miejscowość Adres Godziny otwarcia Wezwanie AmRest Holdings SE Załącznik nr 1 1. Białystok ul. Pałacowa 1a 10.00-17.00 2. Białystok ul. Adama Mickiewicza 50 10.00-17.00 3. Bielawa ul. 1 Maja 34 9.00-17.00 4. Bielsko-Biała ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI LEGO ATLANTIS W SIECI TESCO

REGULAMIN PROMOCJI LEGO ATLANTIS W SIECI TESCO REGULAMIN PROMOCJI LEGO ATLANTIS W SIECI TESCO 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji pod nazwą LEGO Atlantis (dalej "Promocja"). 2. Organizatorem Promocji jest Brandcomm Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kibicuj z Lay s - Tesco zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Kibicuj z Lay s - Tesco zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Kibicuj z Lay s - Tesco zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Gratis Z CLUBCARD próg 200 zł

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Gratis Z CLUBCARD próg 200 zł REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Gratis Z CLUBCARD próg 200 zł 1. Zasady ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gratis Z CLUBCARD (dalej zwana Promocją ) jest TESCO Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Pokoloruj z dzieckiem świat (zwany dalej: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Pokoloruj z dzieckiem świat (zwany dalej: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Pokoloruj z dzieckiem świat (zwany dalej: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady Konkursu oraz określa

Bardziej szczegółowo

Lista Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS)

Lista Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS) Załącznik nr 14 do Części I Ogólnej Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci OPL, dostępu do łączy

Bardziej szczegółowo

01 21 Wrocław Wrocław ul. Legnicka

01 21 Wrocław Wrocław ul. Legnicka godziny pracy Nr regionu Nr oddziału Oddział Regionalny Oddział banku Kod pocztowy Adres placówki Telefon stacjonarny pn. - pt. sob. 1 O/Regionaln Wrocław + Łódź 01 21 Wrocław Wrocław 53-674 ul. Legnicka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą. PRZEKONAJ INNYCH Promocja w TESCO

Regulamin konkursu pod nazwą. PRZEKONAJ INNYCH Promocja w TESCO Regulamin konkursu pod nazwą PRZEKONAJ INNYCH Promocja w TESCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Przekonaj innych Promocja w TESCO (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A. L.P. NAZWA POK ADRES 1 Białystok al. J. Piłsudskiego 13/1, 15-444 Białystok 2 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Chorzów ul. Stefana Batorego 21. Ruda Śląska ul. Górnośląska 45. Rybnik Budowlanych ul. Budowlanych 110. ul. Wiosny Ludów 1c

Chorzów ul. Stefana Batorego 21. Ruda Śląska ul. Górnośląska 45. Rybnik Budowlanych ul. Budowlanych 110. ul. Wiosny Ludów 1c Lista sklepów Tesco Miasto Ulica Chorzów ul. Stefana Batorego 21 Ruda Śląska ul. Górnośląska 45 Rybnik Budowlanych ul. Budowlanych 110 Orzesze ul. Wiosny Ludów 1c Zabrze ul. Piłsudskiego 9 Zdzieszowice

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 50x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 50x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 50x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lato smakuje lepiej z Lay s zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Lato smakuje lepiej z Lay s zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Lato smakuje lepiej z Lay s zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166106 Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość adres 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 3. Biała Podlaska Marsz. Piłsudskiego 5/7 4. Białystok Lipowa 32 5. Białystok

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn 1. Ogólne zasady 1.1. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie ekspresów do kawy NESCAFÉ

Bardziej szczegółowo