REGULAMIN PROMOCJI Kupon rabatowy 10 zł lub 5 zł na asortyment szkolny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI Kupon rabatowy 10 zł lub 5 zł na asortyment szkolny"

Transkrypt

1 REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI Kupon rabatowy 10 zł lub 5 zł na asortyment szkolny Organizatorem Promocji jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 56, Kraków zwana dalej Organizatorem. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 Promocja promocja Kupon rabatowy 10 zł lub 5 zł na asortyment szkolny 1.2 Klient każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba powyżej 13 roku życia posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych zawierająca umowę w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art KC. 1.3 Produkt/-y artykuły szkolne z kategorii: piśmiennictwo, zeszyty, bruliony, akcesoria szkolne i biurowe, bloki, malowanie (farby, kredki, pisaki), oraz plecaki szkolne i piórniki z wyłączeniem tekstyliów szkolnych, multimediów, mebli szkolnych, podręczników, encyklopedii, słowników, opracowań lektur, tablic szkolnych, edukacji wczesnoszkolnej, plecaków sportowych oraz plecka z akcji ELLEHAMMER. 1.4 Kupon rabatowy kupon wydrukowany w gazetkach promocyjnych, dostępny na stronie internetowej TESCO lub przesłany newsletterem do klientów Tesco, po którego wydrukowaniu i spełnieniu warunku zakupu Produktów objętych promocją w wybranych sklepach TESCO udzielony zostanie rabat o wartości 10 zł (hipermarkety TESCO- zał.1) lub 5 zł (supermarkety TESCO- zał.2). 1.5 Rabat za zakupy artykułów szkolnych w TESCO upust wartości 10 zł, przyznawany do zakupów artykułów szkolnych objętych promocją za minimum 50 zł w hipermarketach TESCO oraz upust wartości 5 zł, przyznawany do zakupów artykułów szkolnych objętych promocją za minimum 25 zł w supermarketach TESCO. 2. Zasady ogólne 1. Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, na terenie sklepów TESCO wskazanych w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Promocja trwa od 13 sierpnia 2015 roku do 26 sierpnia 2015 roku data dostępności kuponu do wydruku ze strony internetowej TESCO, data kuponu wydrukowanego w gazetkach TESCO oraz data realizacji kuponu rabatowego. 3. Promocja przeznaczona jest dla Klientów sklepów TESCO. 4. Promocja prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter otwarty i powszechny. 5. Promocją kuponową objęte są Produkty szkolne wymienione w punkcie Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania Promocji na stronie internetowej 7. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest: - wycięcie kuponu rabatowego z gazetki promocyjnej TESCO lub wydrukowanie kuponu ze strony internetowej TESCO lub newslettera TESCO oraz dokonanie przez Klienta w okresie trwania Promocji jednorazowego zakupu Produktów szkolnych wymienionych w pkt. 1.3, zarejestrowanego na jednym dowodzie zakupu: a) w dowolnym hipermarkecie TESCO wskazanym w załączniku nr 1 na terenie Polski za min. 50 zł lub b) w supermarketach TESCO wykazanych w załączniku nr 2 na terenie Polski za min. 25 zł. - wielokrotność sumy 50 zł lub 25 zł jednorazowych zakupów Produktów szkolnych zarejestrowanych na jednym paragonie fiskalnym nie wpływa na liczbę uzyskanych Rabatów; przyjmuje się zasadę, że 1 paragon fiskalny obejmujący zakup Produktów szkolnych w hipermarketach za min. 50 zł upoważnia do realizacji 1 kuponu o wartości 10 zł w hipermarketach lub 1 paragon obejmujący zakup artykułów szkolnych w supermarketach za min. 25 zł upoważnia do realizacji 1 kuponu o wartości 5 zł w supermarketach i uzyskania jednorazowego rabatu. - Klient może zrealizować kupon rabatowy o wartości 10 zł w hipermarketach TESCO oraz kupon rabatowy o wartości 5 zł w supermarketach TESCO, lista sklepów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega, że kupony rabatowe podrobione, przerobione lub nieczytelne nie będą uznawane za dowód zakupu w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Strona 1 z 10

2 8. Każdy Klient może uczestniczyć w promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki zawarte w Regulaminie. 9. Oddanie kasjerowi kuponu, o którym mowa w pkt. 7 przed zakończeniem transakcji zakupu w sklepie TESCO, w czasie trwania Promocji, uprawnia okaziciela do pomniejszenia kwoty wydatkowanej przy tej transakcji o wartość 10 zł w hipermarketach TESCO oraz 5 zł w supermarketach TESCO. Warunkiem udzielenia rabatu jest dokonanie zakupów artykułów szkolnych objętych Promocją na minimalną kwotę 50 zł w hipermarketach TESCO lub 25 zł w supermarketach TESCO. 10. Kuponów nie można łączyć. Kupony nie będą wymieniane na gotówkę. 11. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Promocji oraz skrócenia Promocji lub jej odwołania, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania na stronie 13. Zwrot artykułów szkolnych (zgodnie z polityką TESCO o możliwości zwrotu towaru pełnowartościowego), na podstawie paragonu, do którego został zrealizowany kupon rabatowy powoduje, że jeżeli łączna wartość artykułów szkolnych niezwracanych przez Klienta jest niższa niż 50 zł (dla artykułów zakupionych w Hipermarketach) lub 25 zł (dla artykułów zakupionych w Supermarketach), to Klient otrzymuje kwotę zwrotu równą wartości zwracanych artykułów pomniejszoną o 20% (procentowa wartość udzielonego rabatu w stosunku do minimalnej wartości zakupów uprawniającej do skorzystania z Kuponu rabatowego). W pozostałych przypadkach Klient otrzymuje kwotę równą wartości zwracanych artykułów 14. Udział w Promocji równoznaczny jest z akceptacją jej zasad. 3. Reklamacje. Postanowienia końcowe 15. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Promocji, wydanie kuponów i naliczanie rabatu oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 16. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania Promocji oraz po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, oznaczającego datę złożenia listu poleconego (z reklamacją) w polskiej placówce pocztowej. 17. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez uczestnika będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej załatwienie może ulec stosownemu przedłużeniu. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną. 18. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, roszczenia Klienta nie zostały uwzględnione, Klient może dochodzić swoich roszeń przed właściwym sądem powszechnym. 19. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych kuponem rabatowym o wartości 10 zł HM Bytom, ul. Chorzowska 86 HM Gdańsk, ul. Cienista 30 HM Gdynia I, ul. Kcyńska 27 HM Gdynia, ul. Nowowiczlińska 35 HM Głogów, ul. Piłsudskiego 12 HM Gorzów, Górczyńska 19 HM Gorzów, ul. Słowiańska 70 HM Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 17 HM Kalisz II, ul. Majkowska 28 Strona 2 z 10

3 HM Kalisz, ul. Wojska Polskiego 2 HM Koszalin, ul. I.J. Paderewskiego 1 HM Kraków, ul. Kapelanka 54 HM Kraków, ul. Wielicka 259 HM Lubin, ul. I. Paderewskiego 101 HM Łódź Galeria, ul. Piłsudskiego 15/23 HM Łódź Widzew, ul. Widzewska 22 HM Mielec, ul. Żeromskiego 15 HM Olsztyn, ul. Pstrowskiego 16 HM Opole, ul. Ozimska 72 HM Ostrowiec Św., ul. Mickiewicza 30 HM Piła, ul. Bydgoska 135 HM Poznań, ul. Mrągowska 4 HM Poznań, ul. Opieńskiego 1 HM Przemyśl, ul. Lwowska 36 HM Puławy, ul. Dęblińska 18d HM Ruda Śląska, ul. 1 Maja 370a HM Rybnik, ul. Żorska 2 HM Skierniewice, ul. Czesława Liska 1 HM Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 2b HM Stargard Szczeciński, ul. Szczecińska 81 HM Szczecin, ul. Milczańska 31 f HM Świdnica, ul. Strzegomska 2 HM Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 220 HM Tychy, ul. Towarowa 2 HM Szczawno Zdrój (Wałbrzych), ul. Łączyńskiego 44 HM Warszawa Mory, ul. Połczyńska121 HM Warszawa, al. KEN 14 HM Warszawa-Piastów, ul. Tysiąclecia 7 HM Warszawa, ul. Stalowa 60/64 HM Warszawa, ul Fieldorfa 41 HM Włocławek, ul. Kruszyńska 17/27 HM Wrocław, ul. Legnicka 58 HM Wrocław Marino, ul. Paprotna 7 HM Wrocław Śródmieście, ul. Długa 37/47 HM Tarnów; ul. Nowodąbrowska 127 HM Września, Kaliska 17 HM Września, Kaliska 17 HM Starogard Gdański, ul. Zblewska 5 HM Żary, ul. Broni Pancernej HM Częstochowa, ul. Drogowców 43 HM Łódź Bałuty, ul. Pojezierska 93 HM Poznań, ul. Serbska 7 HM Nowy Sącz, Ul. Prażmowskiego 11 Strona 3 z 10

4 HM Gliwice, ul. Łabędzka 26 HM Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 13 HM Wrocław Bielany, ul. Czekoladowa 11 HM Katowice, ul. Chorzowska 107 HM Ostrów, Ul. Kaliska 120 HM Bydgoszcz, ul. Toruńska 101 HM Lublin, ul. W. Orkana 4 HM Leszno, ul. Poznańska 3 HM Suwałki, ul. Kosciuszki 103 HM Bielsko - Biała, ul. Warszawska 180 HM Kielce, ul. Świętokrzyska 20 HM Zielona Góra, ul. Energetyków 2a HM Bełchatów ul. ul. Kolejowa 6 HM Gliwice, ul. Pszczyńska 315 HM Łomża ul. Zawadzka 38 HM Inowrocław ul. Wojska Polskiego 16 HM Warszawa, ul. Górczewska 212/226 HM Sochaczew, ul.wójtówka 2D HM Ostrołęka; ul. gen. Armii Aleksandra Gorbatowa 30 HM Starachowice, ul. Wyszyńskiego 14 CHM Bogatynia, ul. Daszyńskiego 43a CHM Bolesławiec, al lecia 49 CHM Brzeg Dolny, Al.. Jerozolimskie 39 CHM Bytom, ul. Karpacka 1a CHM Chełm, ul. Lwowska 24 CHM Chrzanów, ul. Szpitalna 15 CHM Człuchów, ul. Kasztanowa 4 CHM Dzierżoniów, ul. Świdnicka 71 CHM Ełk, ul. Suwalska 8/10 CHM Garwolin, ul. Kościuszki 61 CHM Gliwice Sośnica, ul. Wielicka 8 CHM Gostyń, ul. Leszczyńska 5 CHM Gubin, ul. Budziszyńska 10 CHM Hrubieszów, ul. Dworcowa 4 CHM Jawor, ul. Poniatowskiego 17 CHM Knurów, Szpitalna 37 CHM Kostrzyn, ul. Gorzowska 98 CHM Kościan, Śmigielska 53a CHM Kozienice, Warszawska 34 CHM Krapkowice, ul. 3 Maja 44 CHM Zakręcie 2J (Krasnystaw) CHM Lubartów, ul. Lubelska 84 CHM Łęczna, ul. Chełmska29 CHM Łowicz, ul. Ułańska 12 Strona 4 z 10

5 CHM Łuków, ul. Międzyrzecka 49 CHM Międzyrzecz, Konstytucja 3 Maja 2 CHM Mysłowice, ul. Moniuszki 61 CHM Nakło, Sądowa 14a CHM Namysłów, ul. Mariańska 3 CHM Opole, pl. Teatralny 13 CHM Ostrów Wlkp., ul. Księdza Majorka 2 CHM Polkowice, Młyńska 2a CHM Pruszcz Gdański, ul. Domejki 1 CHM Rawicz, ul. Stefana Kamińskiego 2 CHM Radzyń Podlaski; ul. ul. M. Stagrowskiego 1 CHM Rydułtowy, ul. Ładna 2 CHM Sokółka, ul. Lotników Lewoniewskich 3 CHM Sosnowiec, ul. 1 Maja CHM Swarzędz, Cieszkowskiego 39 CHM Szamotuły, ul. Jana Pawła II 3 CHM Szczecinek, Koszalińska 82 CHM Świebodzin, ul. Sulechowska 8 CHM Świecie, ul. Cukrowników 2 CHM Ustroń, Cieszyńska 32 CHM Turek, ul. Konińska 25 CHM Wodzisław, 26 Marca 96 CHM Wyszków, ul. Pułtuska 96 CHM Żagań, ul. Reymonta 3 CHM Żywiec, ul. Legionów 45 CHM Łapy, ul. gen.wł.sikorskiego 116 CHM Oława; 3 maja 51 CHM Biłgoraj; ul. Gen. Komorowskiego 18 CHM Bochnia, ul. Partyzantów 2A CHM Jelenia Góra, ul. Wolności 239A CHM Sulechów, ul.tkacka 10 CHM Zambrów, ul. Mazowiecka 4a CHM Świebodzice, ul. Wałbrzyska 42 a CHM Malbork, Grobelno 68A CHM Grajewo, ul Dworna 29 CHM Racibórz, ul. Opawska 84 CHM Kędzieżyn Koźle, ul. Głubczycka 12 CHM Grójec; Kobylin 1b CHM Nisko. ul. Podoficerska 2 CHM Sieradz, ul, Wojska Polskiego 11 - Galeria Handlowa Dekada CHM Brzeszcze; ul. Ofiar Oświęcimia 24a CHM Kolbuszowa, ul. Tarnobrzeska 25 CHM Płońsk, ul. Rzemieślnicza 6 CHM Trzebnica, ul. Siostry Hilgi Brzóski 4 Strona 5 z 10

6 CHM Końskie, ul. Staszica 1 CHM Limanowa, ul. Tarnowska 9B CHM Kościerzyna ul. Józefa Hallera 29 CHM Sławno, ul. Kupiecka 4 CHM Kluczbork, ul. Byczyńska 101 CHM Dąbrowa Tarnowska, ul Sucharskiego 11 CHM Kętrzyn, ul. Budowlana 13 CHM Ropczyce, ul Grunwaldzka 41 CHM Góra Kalwaria, ul. Pijarska 123 CHM Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83 Załącznik nr 2. Lista sklepów objętych kuponem rabatowym o wartości 5 zł SM Parczew, Harcerska 26 SM Radziejów SM Choszczno, ul Jagiełły SM Dobre Miasto SM Słupca, ul. Kilińskiego 33 SM Lubawa, ul. Wyzwolenia 1 SM Czarna Białostocka, ul. Sienkiewicza 2A SM Częstochowa, ul. Pułaskiego 58 SM Biskupiec, ul. Kopernika 9 SM Siedlce, ul. 11 Listopada 49 SM Nasielsk, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej SM Błonie, ul. Poniatowskiego 2F SM Sulejówek, ul. Okuniewska 1A SM Gostynin, ul. Jana Pawła II 24 SM Chojnice, 14 lutego 24B SM Chorzów ul. Stefana Batorego 21 SM Ruda Śląska, ul. Górnośląska 45 SM Zabrze, ul. Piłsudskiego 9 SM Zdzieszowice, ul. Nowa 9 SM Bielsko Biała ul. Babiogórska 26 SM Orzesze, ul. Wiosny Ludów 1C SM Rybnik, ul. Budowlanych 110 SM Mikołów, ul. Młyńska 7 SM Lędziny, ul. Hołdunowska 58 SM Czerwionka, ul. Furgała 6d SM Włodawa, ul. Korolowska 27 SM Łęczna, ul. Górnicza 1 SM Julius Meinl Kraków, ul. Wybickiego 10 SM Przemyśl ul Boruty Spiechowicza 3 SM Julius Meinl Tarnów, ul. Starodąbrowska 17 SM Olecko, Al.. Zwycięstwa 2A SM Rzeszów, ul. Broniewskiego 1 Strona 6 z 10

7 SM Skawina, ul. 29 Listopada 21 SM Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4C SM Kielce ul. Bohaterów Warszawy 10 SM Kielce Sawickiej, os. Na Stoku 72L SM Złotów, ul. Moniuszki 10 SM Szczecin, ul. Duńska 11 SM Łobez, ul. Niepodległości 23 SM Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 77 SM Nowe Miasto Lubawskie, ul. Żwirki i Wigury 1E SM Grudziadz, Poniatowskiego 44 SM Grudziądz Nauczycielska 23 SM Grudziądz Wyspiańskiego SM Wąbrzeźno, ul. Legionistów 3 SM Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 22A SM Poznań Łużycka 112 SM Czarnków, ul. Pocztowa 2 SM Konin, ul. Chopina 24 SM Żnin, ul. Mickiewicza 4A Pyskowice ul. Wyszyńskiego 12 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 50 Ruda Sląska Goduli 45 Tarnowskie Góry ks. Wiktora Sójki 2 Zawiercie, ul. Apteczna 42 Łódź Zgierska 221 Piotrków Tryb. Szkolna 37/39 Łódź Dylika 2/6 Tomaszów Maz Warszawska 32 Pabianice Łaska 30 Skierniewice Lelewela 8/10 Łódź Włókniarzy 156 Łódż Kopcińskiego 31D Zgierz Popiełuszki 6 Ozorków Wyszyńskiego 30 Sulejów Opoczyńska 21 Aleksandrów Łódz. Południowa 1/3 Warszawa Fieldorfa 37 Warszawa Światowida 41 Warszawa Toruńska 92 Wołomin 1 Maja 34 Garwolin Targowa 2 Pułtusk ul. Mickiewicza 21 Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 52 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska2 Płock, ul. Chopina 56 Malbork Wybickiego 8 Strona 7 z 10

8 Gdańsk Żylewicza 1 Bielsko Biała Grunwaldzka 24 Bielsko Biała Stawowa 3 Gliwice Kochanowskiego 36 Gliwice Toszecka 102 Jastrzębie Zdrój Piłsudskiego 2A Knurów 1 Maja 70 Pszczyna, ul. Kilińskiego 10 Rybnik, ul. Patriotów 31 Rybnik, ul.dworek 38 Wola Brzeszcze Krótka 1 Żory Wodzisławska 8 Łaziska Górne Dworcowa 24a Częstochowa NMP 17 Częstochowa al. Pokoju 9 Działdowo Księżodworska 5/7 Starachowice Radomska 33 Tuchów ul. Kazimierza Wielkiego 12 Tarnów, ul. Kościuszki 1 Lubaczów, ul. Baziaka 3 Nidzica Traugutta 24 Piła Wyspiańskiego Chodzież Ujska 3 Inowrocław Laubnitza 3 Pleszew Sienkiewicza Rogoźno Kościuszki 37 Nowy Tomyśl Zbąszyńska 22 Toruń Chrobrego 1/3 Toruń Reja 15 Aleksandrów Kuj. Wojska Polskiego 6 Chełmno Polna 8 Toruń Rydygiera 2 Ciechocinek Bema 34 Golub Dobrzyń, ul. Studzienna 38 Chełmża Przedmieście Chełmińskie 9-11 Środa Wielkopolska 438, ul. 17 września 7 SM Łabiszyn SM Maków Podhalański, ul Wolności 106a SM Olsztyn, ul.h. Sawickiej 1 SM Skoczów; ul.fabryczna 9 SM Barcin; ul. Pakoska 3 SM Terespol; ul.wyszyńskiego 3/5 SM Gołdap, ul. Wolności 2 SM Ryki, ul. Słowackiego SM Strzyżów, ul. Sobieskiego 3 Strona 8 z 10

9 SM Miechów, ul. Racławicka SM Góra śląska, ul. Jagiellonów 4 SM Szydłowiec, ul. Jastrzębska 2 SM Maków Mazowiecki, ul. Pułaskiego 48 SMJaktorów, ul. Fabryczna 2 SM Poddębice, ul.łęczycka SM Opole lubelskie, ul. Podzamcze SM Lipsko, ul. Obrońców Chotczy 1 SM Żychlin, ul.żeromskiego 5 SM Warszawa, ul. Patriotów SM Myślenice, ul. Słoneczna 2D SM Tczew, ul. Armii Krajowej 37 SM Ścinawa, ul. Lubińska Żabno, ul. Tarnowska SM Poręba; ul. Ludowego Wojska Polskiego SM Zwoleń; ul. Wojska Polskiego SM Kostrzyn, ul.dworcowa 31 SM Kazimierza Wlk. ul. 1 Maja SM Trzemeszno, ul. Odzyskania Niepodległości ul. Kasztelańska 9, Wałbrzych ul. Grota Roweckiego 15, Opole ul. Kierowa 11, Bielsko Biała os. 700-lecia 20, Kęty ul. Dworcowa 42, Żywiec ul. Handlowa 2, Sucha Beskidzka ul. Westerplatte 7, Wadowice ul. M.B.Fatimskiej 39, Wadowice ul. Włókniarzy 1A, Andrychów Warszawa Fieldorfa, ul. Kwiatkowskiego 1 Mosina, ul. Konopnickiej 33 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 12 Zabierzów, ul. Leśna 2A SM Dzierzgoń, ul. Zawadzkiego 12 SM Józefów, ul. Wawerskiej / Waszyngtona SM Łącko 866 SM Suchedniów, ul. Zagórska 1a SM Żarów, ul. Armii Krajowej 39a/5 SM Miedzyrzec Podlaski, ul. Nadbrzeżna SM Witkowo, ul. Jana Pawła II SM Łosice, ul. Przemysłowa 4 SM Wschowa, ul Moniuszki 8a SM Jarosław, ul. Traugutta 13 SM Dobrzeń Wielki, ul. Opolska 59 SM Lesko, Bieszczadzka 4 SM Niepołomice, Akacjowa 8G Strona 9 z 10

10 SM Mława, Sienkiewicza Kłaj 1047 SM Karpacz, ul. Wielkopolska 7 Jastrowie, ul. Żymierskiego 35a Kamionki ul. Poznanska 150 Białobrzegi, ul. Kościelna 83 Szczecin, ul. Policka 51 SM Odolanów Krotoszyńska SM Bolszewo, ul. Strażacka 1 SM Muszyna ul. Piłsudskiego SM Dęblin, ul.streżycka SM Kolbudy ul. Leśna 2 SM Bolechowo ul. Poznańska 74 SM Kraśnik ul. Przechodnia 2 SM Tarnowo Podgórne, ul. Krucza 1 SM Nowy Targ, ul. Kilińskiego 20 SM Mościska , ul. Estrady 13K SM Piwniczna Zdrój, ul. Węgierska 2 SM Toruń ul. Wapienna CHM Milanówek, Królewska 123a CHM Staszów, ul. Mickiewicza 56 CHM Legnica, Ul.Chojnowska 41 CHM Lubaczów, ul. Ul. Płk. Dąbka 2a CHM Warszawa, ul. Sosnkowskiego 1C CHM Tuszyn, ul. Rzgowska 100 CHM Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 11/13 (galeria) CHM Świętochłowice, ul. Chorzowska 19 CHM Wrocław, ul. Kiełczowska 74 CHM Żory ul. Malonowa 1 Strona 10 z 10

Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin

Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin Organizatorem Promocji jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis

Bardziej szczegółowo

9design Salon 9design ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa

9design Salon 9design ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa 9design Salon 9design ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa Ania Kruk Galeria Jurajska Al. Wojska Polskiego 207 Częstochowa CH Silesia City Center ul. Chorzowska 107 Katowice Galeria Katowicka ul. 3 Maja 30

Bardziej szczegółowo

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS CH ARKADIA AL. JANA PAWŁA II 82 WARSZAWA 00-175

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS CH ARKADIA AL. JANA PAWŁA II 82 WARSZAWA 00-175 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS CH ARKADIA ALEJA JANA PAWŁA II 82 WARSZAWA 00-175 APART CH PASAŻ RONDO UL.L.ZAMENHOFA 133 POZNAŃ 61-813 CH M1 UL.SZWAJCARSKA 14 POZNAŃ 61-285 CH M1 UL.STRZEL. BYTOMSKICH 96 BYTOM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą zapłać BLIKIEM i odbierz prezent, której celem jest promocja płatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014 I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają: a. Promocja Promocja Satysfakcja gwarantowana Mio 2014, b. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Mickiewicza 2a Lipsko Zwoleńska 13 Lubań Kopernika 30 Kaufland

Mickiewicza 2a Lipsko Zwoleńska 13 Lubań Kopernika 30 Kaufland Aleksandrów Kujawski Słowackiego 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 71 Andrychów ul. Rynek 33 Augustów Rynek Z. Augusta 33 Barlinek Rynek 5 Bartoszyce KĘTRZYŃSKA 11 Romix Bełchatów 9-go Maja 28

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014 I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD

Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco - Darmowe Raty 0% w karcie kredytowej VISA

Bardziej szczegółowo

MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe

MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe Błota Białogard Białystok Bielawa Bielsk Podlaski Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 1. Miasta od 1.000.000 mieszkańców 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 2. Miasta do 999.999 mieszkańców 2 Kraków 754 624 małopolskie 3 Łódź 747 152 łódzkie 4 Wrocław 632 162 dolnośląskie 5 Poznań 557 264

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Kosmetyki do makijażu Maybelline, Catrice, Kobo Professional, Loreal -40% 1. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji Kosmetyki do makijażu Maybelline, Catrice, Kobo Professional, Loreal -40% 1. Postanowienia ogólne Regulamin promocji Kosmetyki do makijażu Maybelline, Catrice, Kobo Professional, Loreal -40% 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji pod nazwą Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Zakup z Avanti, zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo

Odzież i obuwie: Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31. 5aSec. Łódź, ul. Jana Karskiego 5. Białystok, (CH Auchan), ul.

Odzież i obuwie: Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31. 5aSec. Łódź, ul. Jana Karskiego 5. Białystok, (CH Auchan), ul. Odzież i obuwie: 5aSec Białystok, (CH Auchan), ul. Produkcyjna 84 Bielsko-Biała, (CH Auchan), ul. Bohaterów Monte Casino 421 Bielsko-Biała, (CH Sfera), ul. Mostowa 5 Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31

Bardziej szczegółowo

Bankomaty, w których klienci PLUS BANK S.A. mogą zmienić PIN swojej karty

Bankomaty, w których klienci PLUS BANK S.A. mogą zmienić PIN swojej karty województwo miasto ulica dostepność dolnośląskie Bielany Wrocławskie Wrocławska 7 24 h dolnośląskie Bielawa 1-go Maja 34 24 h dolnośląskie Bielawa Berlinga 44 24 h dolnośląskie Bielawa pl. Wolności 5 24

Bardziej szczegółowo

Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G.

Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G. Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G. Piramowicza 16 Bank BGŻ 24h 3 dolnośląskie 57-300 Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Wykaz Punktów SprzedaŜy Uczetników Konsorcjum przyjmujących zapisy na akcje spółki Energa od Inwestorów Indywidualnych posiadających PESEL Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody

Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Kinder Misja Nagrody (dalej Promocja ) jest Ferrero Polska

Bardziej szczegółowo

1 ŁÓDŹ CH Saspol 90-423 Piotrkowska 95 2 POZNAŃ 61-832 Szkolna 5 3 BYDGOSZCZ 85-006 Gdańska 10 4 KRAKÓW 31-133 Dunajewskiego 1 5 WARSZAWA 00-022

1 ŁÓDŹ CH Saspol 90-423 Piotrkowska 95 2 POZNAŃ 61-832 Szkolna 5 3 BYDGOSZCZ 85-006 Gdańska 10 4 KRAKÓW 31-133 Dunajewskiego 1 5 WARSZAWA 00-022 numer miasto drogerii nazwa kod adres 1 ŁÓDŹ Saspol 90-423 Piotrkowska 95 2 POZNAŃ 61-832 Szkolna 5 3 BYDGOSZCZ 85-006 Gdańska 10 4 KRAKÓW 31-133 Dunajewskiego 1 5 WARSZAWA 00-022 Krucza 51 6 BYTOM 41-902

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą.

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą. REGULAMIN OFERTY 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego przez Organizatora za pośrednictwem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

ADRESY SKLEPÓW HONORUJĄCYCH KUPONY WYSOKICH OBCASÓW 13-14 CZERWCA 2015 3i, Arkadia, Warszawa Al. Jana Pawła II 82 3i, Galeria Mokotów, Warszawa, ul.

ADRESY SKLEPÓW HONORUJĄCYCH KUPONY WYSOKICH OBCASÓW 13-14 CZERWCA 2015 3i, Arkadia, Warszawa Al. Jana Pawła II 82 3i, Galeria Mokotów, Warszawa, ul. ADRESY SKLEPÓW HONORUJĄCYCH KUPONY WYSOKICH OBCASÓW 13-14 CZERWCA 2015 3i, Arkadia, Warszawa Al. Jana Pawła II 82 3i, Galeria Mokotów, Warszawa, ul. Wołoska 12 5.10.15., C.H. Krokus, Kraków Al. T. Bora-Komorowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek uŝytych pojęć Terminy uŝyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile

Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Andrzej Ladachowski Krucza 50 Warszawa Andrzej Ladachowski Krucza 50 Warszawa Andrzej Ladachowski Krucza 50 Warszawa Aneta Guzik-Pomes Sklep Rynek 21

Andrzej Ladachowski Krucza 50 Warszawa Andrzej Ladachowski Krucza 50 Warszawa Andrzej Ladachowski Krucza 50 Warszawa Aneta Guzik-Pomes Sklep Rynek 21 OUTLET_NAME ADRES_SIEDZIBA_ULICA NR MIEJSCOWOŚĆ JUBILATKA 9 Piłsudskiego 20 Dębica JUBILATKA 9 Piłsudskiego 20 Dębica JUBILATKA 9 Piłsudskiego 20 Dębica LASOCKI 1517 Częstochowa Wojska Polskiego 207 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo