UZASADNIENIE. W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 34 ofert:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UZASADNIENIE. W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 34 ofert:"

Transkrypt

1 UZASADNIENIE do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach ogłoszonego uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/443/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego, w dniu 14 maja 2009 roku o godz dokonano otwarcia ofert. W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 34 ofert: Lp Wykonawcy Cena ofertowa brutto PLN Łączna liczba pkt i ilość punktów (waga kryterium 100%) 1. PPHU DANDI Dionizy Wiśniewski, ul. Grudziądzka 151, Toruń 2. SCRUBA meble, Krzysztof Dondalski, ul. Konopna 34, Toruń 3. J.P. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Piotr Owczarek, ul. Ogrody 7/22, Bydgoszcz 4. Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. śółkiewskiego 37/41, Toruń 5. PPUH BranŜy Meblarsko-Drzewiarskiej Cyryl Mikulski, ul. Polna 2, Barcin 6. PPUH Pro-Kall-Hand Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 80, Warszawa 7. PPH Czapla i Spółka s.c., Zbigniew Czapla, Irena Czapla, ul. Wojska Polskiego 5, Olsztyn 8. PPHU MEBELLANG Wojciech Lange, ul. Główna 77, Kolincz 6.485,00 zł ,00 zł 8.360,00 zł 4.660,00 zł ,00 zł 6.795,00 zł 5.173,00 zł ,00 zł 6.146,00 zł 5.599,80 zł ,80 zł 9.552,60 zł 6.742,94 zł ,38 zł ,22 zł 3.430,00 zł ,79 zł 5.162,21 zł 3.524,58 zł 52,89 56,29 55,96 73,61 65,99 68,84 66,31 70,13 76,11 61,26 62,88 48,97 50,87 65,07 30,67 90,62 97,33

2 9. TOBO Datczuk Sp.j. ul. Mickiewicza 92, Białystok 10. KONTRA s.c. A. Domaszewicz, K.Eustachiewicz, ul. Pomorska 41, Łódź 11. Faber Sp. z o.o., ul. Santocka 42 A, Szczecin 12. ANIMAR Sylwester Jańczak, ul. Teklinowska 16a, Wieruszów 13. MEBLOMET Spółdzielnia Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Jagiełły 23, Starogard Gdański 14. P.W.D. APEX Strzałów, ul. Kopernika 12, Radomsko ,82 zł 4.958,08 zł 4.489,60 zł ,36 zł 5.032,50 zł 8.242,00 zł ,00 zł ,00 zł 4.590,86 zł ,18 zł 6.163,44 zł 4.562,80 zł ,00 zł 6.575,80 zł 4.310,26 zł ,72 zł 5.802,32 zł 95,67 94,35 76,41 82,52 92,95 41,62 48,59 39,91 74,72 72,99 75,90 75,18 89,99 71,14 79,59 81,91 80, PUPH STANEX s.c. Stanisław Rzeszod, Ewa Rzeszod, ul. Jana Pawła II 11, Dywity k/olsztyna 16. Fabryka Mebli WUTEH: S.A., ul. Gen. Chłopickiego 6/10, Toruń 17. ZPH LUMAR, Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, Bydgoszcz 18. MEBLOAKCES Łukasz Królak, ul. Gołębiewskiego 32, Węgrów 70, ,58 zł 75, ,78 zł 70, ,14 zł 64, ,12 zł 66, ,54 zł 66, ,98 zł 80, ,88 zł 77, ,76 zł 81,64

3 19. PPHU DAREX-POL Dariusz Choma, ul. Ostrzeszowska 2, Wieruszów 20. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Oddział w Radzyminie, ul. Komunalna 6, Radzymin 21. ERGOSYSTEM Polskie Meble Biurowe Sp.j., R.Makuch, M.Wolski, J.Wiatr, ul. Połoczyńska 115B, Warszawa 22. Zakłady Meblarskie Spółdzielnia Pracy DĄB, ul. Sowińskiego 67, Ostrów Wielkopolski 23. Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Warszawie, ul. Widok 5/7/9, Warszawa 24. PPHU CORTEX, Edmund Koras, ul. Kalinowskiego 38, Starogard Gdański 25. PPHU WALDII Waldemar Saternus, ul. Racławicka 24, Częstochowa 26. ZPUH JAWOR, Zbigniew Świadek, Linowiec 22, Starogard Gdański 27. Zakład Stolarski BRANDT Andrzej i Sławomir Brandt s.c., Dąbrówka, ul. Starogardzka 11, Bobowo 28. PRO meble, ul. Jagiellońska 4/1, Brwinów 29. Przedsiębiorstwo BIUROMAKS Ireneusz Wójcik, ul. Częstochowska 140, Kalisz 5.730,00 zł 6.489,97 zł ,00 zł 7.790,00 zł ,20 zł ,20 zł 7.208,00 zł ,00 zł 8.164,00 zł 5.238,68 zł ,56 zł 6.429,40 zł 4.727,50 zł ,06 zł 6.270,80 zł 5.392,40 zł ,22 zł 7.678,68 zł 4.134,70 zł ,10 zł 4.678,00 zł 5002,00 zł ,12 zł 6.151,24 zł ,78 zł 52,86 55,75 60,05 47,67 39,29 47,59 39,50 57,30 65,48 71,66 72,76 72,56 77,19 74,60 63,61 62,29 60,92 82,97 81,33 68,58 61,02 76,05 62,14

4 30. WOKA Katarzyna Sepko, ul. Ogrodniczki 19, Białystok 31. Przedsiębiorstwo Wytwórczo - Usługowe KARSTOL Stanisław Karbowski, ul. Starzyńskiego 9, Starogard Gdański 32. HEBA Tomasz Heba, Zakład Produkcyjny, Czarnowo 42, Zławieś Wielka 33. ZHU OMNIBUS, ul. Wyszyńskiego 15, Świecie 34. Biuro i Meble B.M., BoŜena Mikołowska, ul. Pińska 2, Białystok 6.827,64 zł ,27 zł 8.601,96 zł 4.271,22 zł ,70 zł 5.322,86 zł 4.770,20 zł ,60 zł 5.990,20 zł 5003,35 zł ,21 zł 5.639,06 zł 4.782,40 zł ,30 zł 6.313,50 zł Jedna oferta została dostarczona po terminie składania ofert. Zamawiający po przeprowadzeniu oceny ofert na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 odrzuca oferty firmy: 50,24 60,15 54,38 80,31 90,05 87,88 71,91 73,22 78,09 68,56 58,45 82,96 71,73 63,89 74,09 1. P.W.D. APEX z siedzibą w Radomsku przy ulicy Kopernika 12, poniewaŝ firma w wyznaczonym terminie nie wyjaśniła wątpliwości dotyczących specyfikacji technicznej, a co za tym idzie oferta ta jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 2. Przedsiębiorstwo PUH WALDII z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Racławicka 24, specyfikacji technicznej oraz nie dostarczyła oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ a co za tym idzie oferta ta jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 3. Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w warszawie z siedzibą w warszawie przy ulicy Widok 5/7/9, poniewaŝ firma w wyznaczonym terminie nie wyjaśniła wątpliwości dotyczących specyfikacji technicznej, a co za tym idzie oferta ta jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 4. PUPH STANEX s.c. z siedzibą w Dywity k/olsztyna przy ulicy Jana Pawła II 11, specyfikacji technicznej, a co za tym idzie oferta ta jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 5. PPHU DANDI Dionizy Wiśniewski z siedzibą w Toruniu przy ulicy Grudziądzka 151, specyfikacji technicznej, a co za tym idzie oferta ta jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 6. Zakłady Meblarskie Spółdzielnia Pracy DĄB z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Sowińskiego 67, poniewaŝ firma w wyznaczonym terminie nie wyjaśniła wątpliwości dotyczących specyfikacji technicznej, a co za tym idzie oferta ta jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

5 W związku z powyŝszym naleŝy dokonać wyboru ofert: 1. Irena Czapla i Zbigniew Czapla prowadzący działalność gospodarczą pod nawą PPH Czapla i Spółka z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 5 z ceną ofertową: 3.430,40 brutto (część I) oraz z ceną ofertową: ,79 brutto (część II) 2. Andrzej Brandt i Sławomir Brandt prowadzący działalność gospodarczą pod nawą Zakład Stolarski BRANDT s.c. z siedzibą w Bobowo, Dąbrówka przy ulicy Starogardzkiej 11 z ceną ofertową: 4.678,00 zł brutto (część III). tj. dokonać wyboru wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali największą liczbę punktów w zakresie kaŝdej z części postępowania w ustalonych kryteriach wyboru oferty. Oferty Wykonawców były zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a zaproponowane ceny realizacji, mieszczą się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację kaŝdej z części przedmiotowego zamówienia. Środki finansowe w budŝecie Województwa zabezpieczone zostały w następujący sposób: 1) Część I postępowania () Meble biurowe: RSI projekt PN. Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego (W/09/150/21/PSG/POKL/8.2.2NW) pozycja w Rocznym Planie działań Dział 150, rozdział (UE) kwota 2.915, (BP) kwota 257, (BW) kwota 257,28 Łączna kwota: 3.430,40 zł 2) Część II postępowania () Meble biurowe RPO WK-P na lata , 8 Pomoc Techniczna działanie 8.1, nr projektu KSI RPKP /09, Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 roku (W/09/750/40/UM/PR/RPO/8.1/007) Dział 750, rozdział kwota ,77 zł 4219 kwota 3.796,02 zł Łączna kwota: ,79 zł 3) Część III postępowania () Meble biurowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata , Priorytet X, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2009 rok (W/09/750/48/UM/PR/POKL/10.1) Dział 750, rozdział kwota 3.976,30 zł 4219 kwota 701,70 zł Łączna kwota: 4.678,00 zł

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kościerzyna, dnia 25 kwietnia 2013 r. PCPR.ZFK.272.2.23.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. Znak sprawy : WS-RS-9265/1/15 - tel./fax : ( 16 ) 675-05-60, 675-05-59.

ZAWIADOMIENIE. Znak sprawy : WS-RS-9265/1/15 - tel./fax : ( 16 ) 675-05-60, 675-05-59. ZAWIADOMIENIE Przemyśl, dnia 17.03.2015 r. o wyborze najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe, doradcze

Bardziej szczegółowo

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA BZP-064/ /2013 Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek,

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek, Wadowice: Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V -

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Łowicz, dnia 30.04.2009 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. TAK II. Zamawiający. Gmina Miasta Łowicza,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Konopnickiej 19 82-100 Nowy Dwór Gd Nowy Dwór Gdański, dn. 10.07.2012 roku Dotyczy: Zamówienia publicznego OPS-EFS- 341/7/2012 www.mgopsndg.pl ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Przeprowadzenie cyklu dwudniowych szkoleń merytorycznych na potrzeby projektu: NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim w ramach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3 Centrala : 033 / 866-67-72, 033 / 861-21- 37, 033 / 860-23-91 fax: 033 / 866-67-73 e- mail ; psse.zywiec@pis.gov.pl; pssezywiec@wp.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Częstochowa, dn. 10.10.2014 r. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Niniejszym informujemy, iż wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu wspierającego realizację działań 8.1 i 8.2

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 25 303 Kielce NIP 657-261-73-25 REGON 291009343

PROTOKÓŁ KONTROLI. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 25 303 Kielce NIP 657-261-73-25 REGON 291009343 PROTOKÓŁ KONTROLI przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 i art. 93 ust. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 10.06.2014 r.

Łódź, dnia 10.06.2014 r. Łódź, dnia 10.06.2014 r. /Wykonawcy/ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI /SIWZ/, w tym zmiana załączników i ich treści Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia nr 186584-2014 z dnia 03.06.2014 r. na dostawę

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Szczytnie ul. Lanca 10; 12 100 Szczytno

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Szczytnie ul. Lanca 10; 12 100 Szczytno Nasz znak: PPP.272.5.2013 Szczytno, dnia 4.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Szczytnie ul. Lanca 10; 12 100 Szczytno Zaprasza do złożenia oferty na zakup materiałów biurowych

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia 31.01.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia 31.01.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Ul.Postępu 17a,, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45. Zielona Góra: Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 180085-2013; data zamieszczenia: 06.09.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa urządzeń sieciowych i systemów wraz z instalacją w jednostkach statystyki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo