S P R A W O Z D A N I E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E"

Transkrypt

1 Harcerstwo to nie jest coś co się umie, ale to coś czym się jest Kazimierz Lutosławski Radomsko, 9 stycznia 2010 rok S P R A W O Z D A N I E Wstęp Druhny i druhowie! Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Radomsku za okres Przedkładam Wam dokument będący opisem działań władz hufca w latach Ostanie dwa lata to czas wytężonej pracy całej kadry naszego hufca Mojej osobie oraz członkom komendy przypadł zaszczyt kierowania działaniami naszej organizacji w tym czasie Hufiec Radomsko w chwili obecnej jest jednym z największych w Związku Harcerstwa Polskiego Młodzież harcerska, którą skupia w ciągu ostatnich lat wniosła duży wkład w życie społeczne i kulturalne miasta i powiatu Dla nas, członków władz niewątpliwym wyzwaniem było prowadzenie hufca w taki sposób, aby w jak największym stopniu spełniał on oczekiwania środowisk harcerskich oraz społeczności lokalnych, w których funkcjonujemy Najbardziej jesteśmy dumni z wprowadzenia systemu kształcenia oraz lepszego przygotowania drużynowych do funkcji, przyspieszenia modernizacji Stanicy Harcerskiej w Białym Brzegu, podniesienia poziomu imprez programowych organizowanych w naszym hufcu, nieznaczne zwiększenie ilości harcerzy w naszym powiecie oraz przemodelowanie systemu finansowego naszego hufca 1

2 Sprawozdanie, które przedkładam jest także formą podziękowania wszystkim tym, którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do sukcesu, który odniósł nasz hufiec w ostatnich latach Zatem serdecznie dziękuję moim zastępcom, skarbnikom, członkom władz, zespołów, komisji i sztabów, komendantom szczepów, drużynowym, przewodniczących kręgów instruktorskich oraz przyjaciołom harcerstwa Bez Waszej pomocy i wspólnej pracy osiągnięcie tego wszystkiego byłoby niemożliwe, dzięki tej pomocy jestem dumny, iż mogłem pełnić tak ważną funkcję Nie jest łatwo być komendantem hufca To służba pełna niezwykle trudnych decyzji, które nie zawsze są przez wszystkich rozumiane Chciałbym zapewnić, że ja i instruktorzy, z którymi miałem zaszczyt pracować robiliśmy co w naszej mocy, aby umocnić i rozwijać nasze środowisko harcerskie hm Łukasz Więcek 2

3 Część I Organizacja i zarządzanie W dniu 5 stycznia 2008 r Zjazd Hufca wybrał Komendanta i Komendę Hufca w następującym składzie: 1 hm Łukasz Więcek - Komendant Hufca 2 phm Agnieszka Ciepielewska - Z-ca Komendanta Hufca ds programu 3 phm Marta Krzysztofik - Z-ca Komendanta Hufca ds kształcenia 4 phm Grzegorz Ciepielewski - Z-ca Komendanta Hufca ds organizacyjnych 5 dh Kamil Sygizman - Skarbnik Hufca 6 phm Arkadiusz Chybalski - Członek Komendy Hufca 7 pwd Michał Kępka - Członek Komendy Hufca W kwietniu 2008 roku z pracy w komendzie hufca zrezygnował pwd Michał Kępka Na jego miejsce został wybrany pwd Paweł Dudek W listopadzie 2008 roku z pracy w komendzie zrezygnował phm Grzegorz Ciepielewski Zastąpił go pwd Jacek Pawelec Z każdym z członków komendy został spisany zakres obowiązków Każdy z nas miał także przyporządkowany obszar ze strategii rozwoju hufca W okresie sprawozdawczym Komendant Hufca wydał 44 rozkazy (w tym 3 specjalne), odbyło się 27 zbiórek Komendy Hufca, z których sporządzane były protokoły Biuro Hufca Siedziba Komendy Hufca mieści się w budynku przy ulicy Bugaj 3 Jest to nowoczesne biuro oddane do użytku w 2007 roku dzięki staraniom grupy instruktorów Znajduje się tam sprzęt biurowy taki jak kserokopiarka, drukarka laserowa, skaner oraz pięć stanowisk komputerowych z dostępem do szybkiego internetu Biuro jest otwarte w godzinach urzędowych, pięć dni w tygodniu Często funkcjonuje także wieczorami i w weekendy w zależności od zaistniałej sytuacji Biuro jest prowadzone przez zespół pracowników i stażystów W chwili obecnej hufiec zatrudnia trzech pracowników oraz dwóch stażystów Niektórzy instruktorzy byli także zatrudniani na podstawie umowy zlecenia w celu pozyskiwania i rozliczania wniosków 3

4 grantowych Komendant Hufca zrezygnował z pracy zawodowej w styczniu 2008 roku Aby sprawnie zarządzać zespołem zawodowym w hufcu został powołany etat Sekretarza Hufca Została nim pwd Dominka Szwed Część pracowników nie jest członkami ZHP Powodem tego jest brak chętnych harcerzy spełniających odpowiednie warunki do np odbycia stażu Chciałbym jednak podkreślić olbrzymie zaangażowanie i profesjonalizm wszystkich pracowników Bardzo serdecznie dziękuję: Dominice, Izie, Marcie, Piotrkowi, Łukaszowi, Kamilowi, Asi, Monice i Mateuszowi za wspaniałą postawę i wysiłek, który wkładają w to aby wspierać Komedę Hufca w realizowaniu trudnych zadań jakie przed nią stoją Tak działające i wyposażone biuro jest ewenementem w naszym związku Drużynowi i instruktorzy otrzymują dzięki temu olbrzymie wsparcie w realizacji swoich zadań Smutne jest to, że nie wszyscy doceniają ten fakt Mało kto zdaje sobie sprawę z wyjątkowości tej sytuacji i olbrzymiego wysiłku jaki wkładamy aby utrzymać tak działające biuro Chciałbym tutaj podkreślić, że olbrzymią pomoc w tej sprawie otrzymujemy z Powiatowego Urzędu Pracy Dzięki PUP koszty osobowe, które ponosi sam hufiec są niewielkie Sytuacja ta niestety wymusza dosyć dużą rotację pracowników Nie stać nas aby zatrudniać w hufcu wszystkich stażystów Niestety nie możemy także wypłacać wysokich pensji co powoduje, że młodzie ludzie z czasem zaczynają rozglądać się za inną pracą Brak wysokich płac nadrabiamy nowoczesnym zarządzaniem, dobrą atmosferą i stwarzaniem możliwości dużego rozwoju 4

5 Analiza stanu zorganizowania hufca w latach : Stan w roku razem 417 osób Stan w roku osób Stan w roku osób Stan w roku 2006 razem 738 osób Stan w roku 2007 razem 763 osób Stan w roku 2008 razem 780 osób Stan w roku 2009 razem 786 osób Stan w roku 2010 w chwili obecnej trwa proces wpisywania członków drużyny w system ewidencji harcerskiej Na tą chwilę wpisanych jest tam 530 osób Należy jednak podkreślić, że 14 drużyn nie zaczęło wpisywać członków do systemu W związku z czym należy przypuszczać, że stan liczebny hufca w tym roku nie będzie mniejszy od stanu z roku poprzedniego Hufiec Radomsko ZHP Stan liczebny hufca a Uchwała patentowa 5

6 Zadaniem hufca jest powoływanie nowych drużyn oraz wspieranie tych które już działają Komenda Hufca Radomsko w ciągu ostatnich kilku lat powołała kilkadziesiąt drużyn Nie wszystkie przetrwały, ale znaczna cześć z nich działa do dziś i ma się znakomicie W hufcu działały specjalne struktury zajmujące się tworzeniem nowych drużyn To dzięki nim w ostatnich latach przybyło kilkanaście nowych drużyn, a nasz hufiec stał się jednym z niewielu przykładów udanych działań w tym obszarze Ostatnie dwa lata poświęciliśmy na szkolenie drużynowych Postawiliśmy sobie cel aby każdy z nich miał ukończony kurs i posiadał patent To było trudne zadanie Jeszcze na początku 2007 roku przeszkolonych do funkcji było tyko ok 20% drużynowych W chwili obecnej jest to już 100% Patent nie jest lekarstwem na wszystkie dolegliwości naszych drużyn, jednak jego otrzymanie wiąże się z posiadaniem niezbędnego minimum wiedzy wychowawczej oraz pozytywną opinią kadry kursu Eliminuje to osoby, które nie mają predyspozycji do bycia drużynowym Dzięki nałożonemu obowiązkowi posiadania patentu drużynowi zaczęli przywiązywać znacznie większą uwagę do przygotowania swoich następców Spowodowało to, że coraz więcej osób jeździ na kursy drużynowych Coraz częściej, nie jedna ale kilka osób w drużynie zdobywa patent Niestety nie wszystkie drużyny sprostały nowym wymaganiom Cześć z nich musiała zawiesić swoje działanie Jest to koszt wprowadzenia opisywanych powyżej zmian Jeśli jakaś drużyna nie spełniała formalnych warunków istnienia, i nic nie rokowało, że spełni je w najbliższym czasie musiała zostać zawieszona Czasem spotykało się to z brakiem zrozumienia części kadry ale jestem przekonany, że tak należało postępować Tolerowanie fikcji lub pozwalanie by drużynę prowadziła zupełnie nieprzygotowana do tego osoba nie leżało w interesie żadnej ze stron Zawieszenie drużyny w 80 % skutkowało jej odrodzeniem w znacznie silniejszym składzie Zmiany już za nami Jestem pewien, że wkrótce znów nastąpi znaczny skok liczebny naszego hufca Już podjęliśmy działania w tym kierunku Dzięki staraniom pwd Piotra Jaworskiego cztery szkoły zadeklarowały chęć wysłania nauczycieli na kurs i założenia drużyn A to dopiero początek W tym miejscu chciałbym podziękować phm Grzegorzowi Ciepielowskiemu, który jest prekursorem tego typu działań Większość nowych drużyn w naszym hufcu w dużym stopniu powstała dzięki jego staraniom 6

7 Kręgi instruktorskie W hufcu działa 5 kręgów instruktorskich: Krąg Łapki, prowadzony przez phm Romana Kołodziejskiego, skupiający instruktorów z XV Błękitnego Szczepu - Krąg Quercus, prowadzony przez hm Annę Jadachowską, skupiający instruktorów z VII Dębowego Szczepu - Krąg DziKI, prowadzony przez pwd Rafała Garbaciaka, skupiający instruktorów z XIII Czarnego Szczepu - Krąg Łoś, prowadzony przez hm Stefana Bebłocińskiego, skupiający instruktorów nie związanych z żadnym z obecnie działających środowisk harcerskich - Krąg Cień, prowadzony przez phm Bernarda Borowika, skupiający instruktorów z drużyn im majora Henryka Dobrzańskiego Hubala Problemy z wędrownictwem Hufiec Radomsko od wielu lat boryka się z problemem jakości działających drużyn wędrowniczych W tej chwili w hufcu działa siedem jednostek wędrowniczych w tym dwie drużyny próbne i jeden patrol Stworzenie silnych drużyn wędrowniczych jest najtrudniejszym zadaniem naszej organizacji Można śmiało powiedzieć, że siłę hufca mierzy się ilością wędrowników W mojej ocenie w naszym hufcu działała tylko jedna drużyna, którą w pełni można nazwać wędrowniczą Komenda hufca oraz komendy szczepów nieustannie szukają metody na zbudowanie w Radomsku silnego ruchu wędrowniczego Czasem wychodzi to lepiej czasem gorzej ale do pełnego sukcesu brakuje nam jeszcze dużo Należy jednak podkreślić, że silne środowiska wędrownicze działają tylko w dużych aglomeracjach, w których znajdują się ośrodki akademickie Wiąże się to z odpływem młodzieży w wieku studenckim Około 80% harcerzy wychowywanych w naszych drużynach, którzy mogliby podjąć służbę instruktorską po prostu wyjeżdża z miasta Mimo to nasze środowisko wędrownicze na tle innych hufców prezentuje się bardzo dobrze choć jak wspominałem daleko mu do ideału Następna Komenda Hufca musi dalej szukać sposobu na wzmocnienie tego pionu metodycznego Na pewno jest potrzebna zmiana sposobu myślenia Drużyny wędrownicze muszą zmienić styl obozowania na bardziej nowoczesny i odpowiadający potrzebą młodzieży Moim zdaniem drużynowymi takich drużyn powinni zostawać młodzi instruktorzy, czyli 7

8 ludzie z większym doświadczeniem harcerskim i życiowym niż typowy drużynowy w wieku 16, 17 lat Część II Program W okresie sprawozdawczym Komendy Hufca ZHP w Radomsku koordynacją działań programowych kierowała z-ca komendanta hufca ds programowych phm Agnieszka Ciepielewska Hufiec Radomsko pracuje w oparciu o roczne plany pracy uwzględniające potrzeby i zainteresowania wszystkich środowisk naszego hufca W hufcu są organizowane przedsięwzięcia programowe dla wszystkich członków hufca, a kalendarz przedsięwzięć programowych uwzględnia propozycje dla każdego pionu harcerskiego Staraliśmy się otwierać nasze działania tak, aby były atrakcyjne nie tylko dla członków organizacji Komenda hufca na bieżąco nadzoruje i koordynuje działalność podstawowych jednostek organizacyjnych poprzez spotkania z drużynowymi Podczas odpraw drużynowi informowani są o sprawach bieżących w hufcu, o przedsięwzięciach programowych o prowadzeniu dokumentacji oraz o wielu innych istotnych sprawach niezbędnych do prowadzenia jednostek harcerskich Każdorazowo drużynowi otrzymują serwis organizacyjny zawierający program odprawy Aby lepiej współpracować z drużynami postanowiliśmy podzielić ich na małe grupy - zastępy Drużynowi działający w zastępach pomagają sobie wzajemnie i decydują o formach i miejscach spotkań Praca w małych grupach ma pozwolić członkom władz hufca bardziej indywidualni docierać do drużynowych Odprawa, w której uczestniczyło trzydziestu drużynowych wykluczał taką możliwość Nowy system współpracy właśnie zaczyna działać O jego efektach będziemy mogli rozmawiać pod koniec obecnego roku harcerskiego Zrealizowane przedsięwzięcia programowe i zadania: Rok

9 -współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; - organizacja Dnia Flagi Państwowej; -uczestnictwo w uroczystościach z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja; - Święto Hufca Radomsko olimpiada sportowa; - współorganizacja widowiska historycznego Rozbicie aresztu w Radomsku ; - Rajd Hufca Radomsko a w ramach niego widowisko Obrona Przedborza 1939 ; - utworzenie i otwarcie leśnej ścieżki dydaktycznej zlokalizowanej w Nadleśnictwie Radomsko; - współorganizacja obchodów rocznicy upadku Powstania Warszawskiego współorganizacja koncertu LAO-CHE; - Jesienne Spotkania w Instruktorskim Kręgu zorganizowane w schronisku Szyndzielnia; - aktywny udział w uroczystościach rocznicowych z okazji rocznicy odzyskania niepodległości; - warty honorowe na grobach podczas Święta Zmarłych; - Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny OPAL 2008; - Betlejemskie Światełko Pokoju i Wigilia Instruktorska Rok 2009: - współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; - organizacja Dnia Flagi Państwowej; - uczestnictwo w uroczystościach z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja; - Święto Hufca Radomsko Przegląd teatrzyków zuchowych, Harcerska gra historyczna, Gra ekstremalna dla wędrowników; - współorganizacja obchodów 20 rocznicy wolnych wyborów w 1989 r; - Zlot Hufca Radomsko, a w ramach niego obchody 30-lecia stanicy harcerskiej w Białym Brzegu; - współorganizacja obchodów 70 rocznicy wybuch drugiej wojny światowej współorganizacja widowiska plenerowego, organizacja gry miejskiej dla uczniów radomszczańskich szkół, wydanie książki Szare Szeregi Rój Metal ; - organizacja Kursu Radomszczańskich Przewodników; - Jesienne Spotkania w Instruktorskim Kręgu zorganizowane w schronisku pod Przegibkiem; - powołanie klubu jeździeckiego; - aktywny udział w uroczystościach rocznicowych z okazji rocznicy odzyskania niepodległości; 9

10 - warty honorowe na grobach podczas Święta Zmarłych; - Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny OPAL 2009; - Betlejemskie Światełko Pokoju i Wigilia Instruktorska Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny OPAL Ogólnopolski Harcerski Festiwal Twórczości Artystycznej OPAL to festiwal z 24- letnią tradycją, którego organizatorem jest Komenda Hufca ZHP Radomsko Nie mogło więc zabraknąć Opalu w kadencji obecnych władz hufca Jego początkowa forma odnosiła się tylko i wyłącznie do konkursu piosenki, jednak z czasem rozwijał się i obecnie w ramach festiwalu odbywają się konkursy: piosenki, fotograficzny, literacki, plastyczny oraz recytatorski Każdorazowo bierze w nich udział kilkaset osób z całej Polski, przy czym festiwal cieszy się coraz większym zainteresowaniem W organizację festiwalu zaangażowani są profesjonaliści, którzy na co dzień zajmują się poszczególnymi formami artystycznymi Głównym celem festiwalu jest kształtowanie świadomości kulturalnej i artystycznej dzieci i młodzieży zrzeszonej i niezrzeszonej w ZHP oraz promocja młodych talentów, czyli wprowadzenie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym OPAL jest jedną z większych imprez kulturalnych z naszym mieście, a przede wszystkim rozpoznawalnym wydarzeniem, w którym mieszkańcy naszego miasta chętnie uczestniczą Każdorazowo w konkursach festiwalowych bierze udział ok 800 młodych ludzi Dla harcerzy z Radomska jest to najważniejsze wydarzenie To podczas festiwalu przyznawana jest nagroda imienia druhny Rosi, stanowiąca ogromne wyróżnienie dla najlepszego środowiska hufca Radomsko za kawałek dobrej harcerskiej roboty W ciągu dwóch ostatnich lat kadra pracująca przy festiwalu starała się jeszcze bardziej podnieść jego rangę poprzez organizację takich wydarzeń jak: warsztaty dla uczestników z prawdziwymi artystami, koncerty profesjonalnych zespołów, performance znanego malarza oraz zapewniając atrakcyjny program grupom przyjezdnym Każdy festiwal ma inny charakter, który nadaje mu niepowtarzalna stylizacja: r Opal - na krańcu świata ; r Opal - o krok na przód ; W chwili obecnej Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny OPAL jest jednym z największych tego typu w Związku Harcerstwa Polskiego W 2007 roku OPAL po raz 10

11 pierwszy odbył się w Hali Sportowej przy ZSG nr 4 Powodem jego przeniesienia była rosnąca z roku na rok liczba publiczności W 2006 roku mieliśmy poważne problemy z pomieszczeniem się w sali widowiskowej MDK W tym roku liczba osób oglądających koncert finałowy przekroczyła tysiąc Opal stal się swojego rodzaju wizytówką radomszczańskiego harcerstwa Poza świetną zabawą i rozwojem talentów młodych ludzi ma on jeszcze jeden cel Organizując festiwal pokazujemy, że harcerstwo potrafi być profesjonalne i nowoczesne, przełamujemy pewne stereotypy i prezentujemy się jako ekipa ludzi, dla której praktycznie nie ma rzeczy nie możliwych Podziękowania należą się wszystkim, którzy pracowali nad tym, aby ten festiwal mógł przybrać taką formę jaką możemy oglądać dziś Współzawodnictwo i konkursy: -corocznie ogłaszany konkurs na Dobrego Drużynowego Hufca Radomsko - rywalizacja podczas zlotów hufca, współzawodnictwo o tytuł Drużyny Sztandarowej Hufca - nagroda Druhny Rosi dla najlepiej działającego środowiska w naszym hufcu - olimpiada sportowa hufca Radomsko - konkursy małych grantów Harcerska Akcja Letnia HAL to tradycyjna forma pracy naszych szczepów i drużyn W naszym Hufcu HAL to organizacja samodzielnych obozów środowisk oraz obozy i kolonie zuchowe w Białym Brzegu Komendant hufca co roku powoływał pełnomocnika HAL i HAZ, który pomagał szczepom i drużynom zebrać i odpowiednio przygotować dokumentację Pełnomocnik w imieniu komendantów obozów i zimowisk rejestrował wyjazdy w Komedzie Chorągwi Łódzkiej Było to znaczne udogodnienie dla społecznie pracującej kadry placówek Pełnomocnikami HAL i HAZ byli phm Grzegorz Ciepielewski oraz pwd Jacek Pawelec HAZ 11

12 Co roku wszystkie szczepy i niektóre samodzielne drużyny organizowały biwaki zimowe odbywające się w okresie ferii Biwaki te organizowane były głownie w szkołach jednak w ostatnich latach szczepy coraz częściej na miejsce wyjazdów wybierały schroniska górskie Co roku w tych formach wypoczynku brało udział ok 300 osób HAL w 2008 roku: XV "Błękitny" Szczep Obóz w Przerwankach - gmina Pozezdrze woj warmińsko-mazurskie Termin: Komendant obozu: pwd Jacek Paul, VII "Dębowy" Szczep Obóz w Walnem gmina Nowinka wojpodlaskie Termin: Komendant obozu: pwd Agata Kołodziejska, XL Szczep,,Czerwone Berety" Obóz w Walnem gmina Nowinka wojpodlaskie Termin: Komendant obozu: pwd Agnieszka Misiak, XVI Szczep "Hubalczycy" i 21 RDH "Strzelcy" Miejsce: Baza obozowa Chorągwi Gdańskiej ZHP w Nasicznym, Lutowiska, woj podkarpackie Termin: Komendant obozu: phm Paweł Mękwiński, 12 DH "Zodiak", 12 GZ "Gwiezdne Ludki", 22 DH "Olesia", 22 GZ "Weseli Włóczykije" Miejsce: Świętuście, gmina Wolin Termin:

13 Komendant: pwd Agnieszka Ciepielewska, XIII "Czarny" Szczep Miejsce: Bałdy koło Olsztyna Termin: Komendant: pwd Michał Kępka, 3 WDH "Jungi", 3 WGZ, 77 DH "Buki" Miejsce: Trzmielewo koło Białego Boru Termin: Komendant obozu: pwd Paweł Dudek, Kolonie zuchowe, kolonie dla podopiecznych MOPS oraz OWR a także kurs drużynowych odbyły się w Stanicy Harcerskiej w Białym Brzegu HAL w 2009 roku: VII "Dębowy" Szczep Termin: r Miejsce: Stanica Harcerska Hufca Łódź Górna, Rusionowo 60, Jarosławiec Komendant: pwd Agata Kołodziejska XV "Błękitny" Szczep Termin: r Miejsce: Stanica Harcerska Hufca Łódź Górna, Rusionowo 60, Jarosławiec Komendant: pwd Katarzyna Stobiecka XL Szczep "Czerwone Berety" Termin: r 13

14 Miejsce: Stanica Harcerska Hufca Łódź Górna, Rusionowo 60, Jarosławiec Komendant: pwd Agnieszka Misiak 77 DH "BUKI", 26 DH "Żywioły", PDSH Termin: r Miejsce: Stanica Hufca Ziemi Wodzisławskiej, ul Bernadka 9, Ustroń Komendant: pwd Paweł Dudek 3 WDH "Jungi", 3 WGZ Termin: r Miejsce: Ośrodek Hufca ZHP Łódź Polesie - Wenecja Komendant: pwd Jakub Spałka XVI Szczep "Hubalczycy" Termin: r Miejsce: Ośrodek ZHP "Berdo", Myczkowice, Uherce Mineralne Komendant: phm Paweł Mękwiński W Stanicy Harcerskiej w Białym Brzegu odbyła się kolonia zuchowa, kurs drużynowych i obóz harcerski Jesteśmy jednym z niewielu hufców, które organizują obozy oparte na tradycyjnych technikach harcerskich Nasz styl obozowania jest wyjątkowy, a przez to bardzo ciekawy Nasze obozy są odwiedzone przez grupy harcerzy z innych hufców z podziwem i niedowierzaniem oglądające pionierkę i zdobnictwo Naprawdę mamy być z czego dumni i powinniśmy nadal dbać o jakość naszego obozowania Udział w Chorągwianych przedsięwzięciach programowych: - Święto Chorągwi Łódzkiej w Łowiczu 2008 r 14

15 - Święto Chorągwi Łódzkiej w Skierniewicach 2009 r - Reprezentowanie Chorągwi Łódzkiej ZHP podczas odbioru Betlejemskiego Światełka Pokoju w Częstochowie - Jesienne i wiosenne Seminaria Programowo Kształceniowe - Udział reprezentacji naszego hufca w centralnych obchodach 70 rocznicy wybuch II Wojny Światowej w Wieluniu z udział Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego - Udział w Akacji Pamięci 70 rocznica Kampanii Wrześniowej - Udział naszych drużyn w programach i konkursach przygotowanych prze zespół programowy Chorągwi Łódzkiej ZHP Działanie Komisji Historycznej Hufca Komisja Historyczna jest jednym z bardziej aktywnych zespołów naszego hufca Nie sposób opisać pracy, która została wykonana przez jej członków Szczególne słowa uznania kieruje do Przewodniczącego Komisji hm Mariana Stalki Obecnie nasz hufiec ma bardzo dobrze opracowaną historię oraz profesjonalnie prowadzone archiwum W 2009 roku została wydana książka Szare Szeregi Rój Metal autorstwa MM Stalków, jej prezentacja była ważnym punktem obchodów 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Prace nad historią hufca ożywiły dyskusję na jej temat Pojawiło się wiele uwag, wielu instruktorów zaczęło gromadzić materiały oraz pisać historię własnych środowisk Komisja Historyczna stale gromadzi i archiwizuje materiały związane z działalnością ruchu harcerskiego Członkowie komisji brali udział w sympozjach i odczytach W lokalnej prasie ukazywały się artykuły opisujące poszczególne wątki naszej historii Harcówka hufca W lutym 2009 roku nastąpiło otwarcie harcówki hufca Znajduje się ona obok komendy Jest to miejsce spotkań drużynowych a także drużyn hufca, które maja kłopot ze swoim lokalem Harcówka z miesiąca na miesiąc nabiera harcerskiego klimatu Na początku był tam tylko kominek i ławki Z upływem czasu przybywa tam symboli harcerskich i pamiątek pozostawianych przez harcerzy Z przyjemnością przyjmujemy fakt, że dzieje się w niej coraz więcej 15

16 Część III Promocja Promocją hufca zajmuję się pwd Paweł Dudek Dodatkowo w sztabach organizacyjnych powoływanych do przygotowania większych wydarzeń z reguły znajduje się osoba, która prowadzi działania promocyjne konkretnego wydarzenia Tak jest np w przypadku festiwalu OPAL, za promocję którego odpowiadały kolejno pwd Dominka Szwed i hm Anna Jadachowska W hufcu działa także Zespół Promocji i Informacji, który zajmuje się np aktualizacją strony internetowej i wydawaniem czasopisma Skaucik Nowością, którą wprowadził dh Paweł są regularnie wysyłane do prasy komunikaty Uporządkowały one nasz kontakt z mediami Hufiec promuje się bardzo skutecznie i wypracował w naszym powiecie naprawdę przyzwoitą markę Przede wszystkim jest to zasługa wysokiej jakości działań, które prowadzą harcerze Jednak bez wsparcia zespołu promocji nie byłoby to możliwe Do działań promujących radomszczańskich harcerzy w społeczeństwie zaliczyć należy: - przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju - bieżąca współpraca z mediami i tworzenie długofalowej strategii tej współpracy (tworzenie profesjonalnych informacji prasowych czego efektem jest ukazywanie się rocznie ponad stu artykułów w mediach, udzielanie wywiadów, reportaże filmowe, konferencje prasowe przy okazji ważnych wydarzeń bądź imprez) - promocja imprez organizowanych przez hufiec, z których najważniejsze to festiwal OPAL, Święto Hufca, Zlot Hufca - udział w pracach sztabów kolejno organizowanych finałów WOŚP wizyty w urzędach, instytucjach samorządowych, u sponsorów i współpracujących z nami firm z okazji świąt, wręczanie kartek okolicznościowych i składanie życzeń organizacja wypoczynku letniego dla osób niezrzeszonych działania skierowane do szkół, mające na celu zakładanie nowych drużyn harcerskich - coroczny udział harcerzy w Święcie Niepodległości i obchodach rocznicy Konstytucji 3-go mają a także w innych uroczystościach państwowych i świętach religijnych - działania związane z promocją akcji 1% - happeningi, bannery uliczne, plakaty, ulotki, kampania medialna tworzenie strony internetowej hufca 16

17 promocja dodatkowych imprez, przeznaczonych także dla osób spoza ZHP (kurs przewodników po Radomsku, historyczna gra miejska, warsztaty wokalne, rekonstrukcje historyczne, otwarte konkursy artystyczne itp) Część III Finanse i gospodarka Komendy Hufca Finanse i gospodarka to najtrudniejszy i najbardziej niewdzięczny obszar naszego działania Jako organizacja pozarządowa nie mamy stałych źródeł dochodów poza składkami członkowskimi Środki na realizacje celów statutowych pozyskujemy tam gdzie tylko jest to możliwe Utrzymujemy się głównie z pozyskanych dotacji, środków od sponsorów, środków wypracowanych w Stanicy Harcerskiej w Białym Brzegu oraz pieniędzy z akcji 1% dla ZHP W latach nasz hufiec zwiększył obroty finansowe o ponad 200 % Niestety skutkowało to także problemami z prowadzeniem dokumentacji finansowo-księgowej Często dochodziło do opóźnień w składaniu sprawozdań finansowych do Komendy Chorągwi Ostatnie dwa lata poświeciliśmy na uporządkowanie finansów hufca Postanowiliśmy nie aplikować o większe środki (np: dotacje unijne) do momentu kiedy prowadzenie finansów hufca nie zostanie w pełni sprofesjonalizowane W hufcu w ostatnim czasie została przeprowadzona reforma finansowa, dzięki której w chwili obecnej dokumentacja jest sporządzana w sposób profesjonalny i oddawana terminowo lub nawet przed czasem Wprowadzenie programu Symfonia okazało się bardzo korzystne dla sprawnego zarządzania finansami hufca Od lutego 2009 roku nie zanotowaliśmy żadnego spóźnienia w sprawozdaniach finansowych W chwili obecnej nasz hufiec jest w pełni przygotowany do starania się o dotacje wartości kilkuset tysięcy złotych W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować dh Kamilowi Sygizmanowi oraz dh Izabeli Misiewicz za skuteczną pracę w tym obszarze Dotacje Komenda Hufca Radomsko w celu sprawnego pozyskiwania środków na bieżącą działalność wyszkoliła kilku instruktorów w zakresie pisania wniosków grantowych 17

18 Szczególne podziękowania kieruje do phm Agnieszki Ciepielewskiej, phm Marty Krzysztofik oraz druha Kamila Sygizmana, którzy odpowiadali za pozyskiwanie środków, realizacje zadań publicznych oraz ich rozliczanie Wartość dotacji jakie otrzymaliśmy w latach w 2003 roku pozyskaliśmy : 95771,40 zł w 2004 roku: 82343,19 zł w 2005 roku: ,08 zł w 2006 roku: zł w 2007 roku: ,00 zł w 2008 roku: zł w 2009 roku: zł % dla ZHP Związek Harcerstwa Polskiego jest Organizacją Pożytku Publicznego i z tego tytułu przysługuje nam prawo pozyskiwania 1% od podatku odprowadzanego przez osoby fizyczne Z tego tytułu Hufiec pozyskał następujące kwoty: r 640,14 zł r 15130,11 zł r 18216,34 zł r 23660,76 zł r 30514,60 zł r 39,649,70 zł Co roku pozyskujemy z tego tytułu coraz większe środki Większość z nich należy do drużyn i szczepów W 2008 roku nasz hufiec pozyskał najwięcej środków spośród hufców Chorągwi Łódzkiej ZHP Jesteśmy też w ścisłej czołówce w skali kraju ( brak dokładnych informacji) 18

19 Wszystko to dzięki profesjonalnej akcji promocyjnej, doskonałej współpracy z mediami oraz szkoleniach i motywacji drużynowych do podjęcia działań zmierzających do pozyskania środków z odpisów podatkowych W tym miejscu pragnę podziękować pwd Pawłowi Dudkowi oraz pwd Dominice Szwed za koordynacje kampanii 1% Należy zwrócić uwagę na coraz lepsze wyniki kampanii drużyn harcerskich Drużynowi coraz częściej uświadamiają sobie korzyści płynące z pozyskiwania w ten sposób środków finansowych Praca ze sponsorami Hufiec od wielu lat współpracuje z przedsiębiorcami Staraliśmy się rozwijać i profesjonalizować tą współpracę W 2009 roku wsparcie finansowe jakie otrzymaliśmy od firm wyniosło około zł To naprawdę duża suma dla porównania w roku 2003 było to około 1500 złotych Na ten wynik składa się profesjonalna i wieloletnia praca ze sponsorami OPAL-u oraz fakt, ze dzięki wspólnej pracy udało nam się stworzyć coś w rodzaju marki harcerstwa w naszym mieście Przedsiębiorcy wiedzą, że potrafimy promować nasze działania i chcą być utożsamiani z harcerstwem Znakomitym tego przykładem jest współpraca z EsBankiem Bankiem Spółdzielczym Bank ten w 2008 i 2009 roku objął mecenat nad naszym hufcem Otrzymaliśmy nie tylko znaczną pomoc finansową, ale także wsparcie merytoryczne niektórych działań Objecie mecenatu to także olbrzymi prestiż dla naszej organizacji To jeden z niewielu przykładów tak bliskiej współpracy firmy prywatnej z organizacją harcerską Staliśmy się pewnego rodzaju pionierami tego typu rozwiązań Fakt ten odbił się szerokim echem w całym ZHP Finanse hufca a drużyny i szczepy Ktoś mógłby zapytać ile z pozyskanych środków trafiło do harcerzy w naszym hufcu Odpowiedź jest bardzo prosta: Wszystkie Każda pozyskana złotówka trafia w sposób pośredni lub bezpośredni do harcerzy Modernizacja stanicy czy utrzymanie biura hufca są to zadania, które finansujemy z myślą o naszych członkach Oczywiście wszyscy zrozumieliby jak bardzo nasz hufiec potrzebuje stanicy lub biura dopiero wtedy gdyby ich zabrakło Ale to chyba tak już musi być Ponad połowa zdobywanych środków jest jednak kierowana bezpośrednio do harcerzy Jest to pomoc finansowa w organizacji obozów ( w 2009 ok zł), dofinansowanie 19

20 organizacji kursu drużynowych ( w 2009 ok 6000 zł), dofinansowanie imprez programowych takich jak: Festiwal Opal ( 40000) zł, Zlot Hufca ( 4000 zł), Jesienne Spotkania w Instruktorskim Kręgu ( 2000 zł), Święto Hufca ( 3000 zł) Od dwóch lat przekazujemy drużynom środki finansowe także w sposób bezpośredni Odbywa się to za pomocą mechanizmu małych grantów Drużyny mogą otrzymać pieniądze, na sfinansowanie przedstawionych przez siebie pomysłów Procedury przekazywania środków są podobne jak w przypadku dotacji unijnych, lub konkursów zadań publicznych Ma to motywować drużyny do działania oraz uczyć młodych ludzi jak skutecznie zdobywać środki Łącznie na ten cel komenda hufca przeznaczyła zł To na prawdę duża kwota W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że pod tym względem prawdopodobnie jesteśmy pionierami w skali związku W innych hufcach zdecydowanie nie praktykuje się przekazywania pieniędzy drużynom Pamiętajmy o tym, że drużynowy musi umieć samodzielnie pozyskać środki na swoją działalność Na tym polega wychowanie gospodarcze w ZHP Zadaniem hufca zdecydowanie nie jest finansowanie działalności drużyn Stanica Harcerska w Białym Brzegu W 2003 roku utrzymanie stanicy w Białym Brzegu przyniosło hufcowi dużą stratę finansową w wysokości ok zł W akcji letniej na stanicy wzięło udział niewielu uczestników Bardzo trudno było z optymizmem patrzeć w przyszłość stanicy Widmo likwidacji bazy stawało się coraz bardziej realne Dzięki wytężonej pracy instruktorów hufca oraz znacznym nakładom finansowym w kolejnych latach udało się znacznie podnieść standard naszej bazy oraz zmienić panującą tam atmosferę co przyczyniło się do znacznego wzrostu zainteresowania pobytem grup harcerskich z całej Polski Rok 2008 i 2009 to dla stanicy okres związany przede wszystkim z wyminą dachów pokrytych eternitem Jest to najkosztowniejsza inwestycja prowadzona na stanicy od kilkunastu lat Inwestycje i remonty przeprowadzone w Stanicy Harcerskiej w Białym Brzegu: w roku 2008 wymiana lamp oświetlających teren stanicy na energooszczędne; 20

nr 2 (312) luty 2014 Już po gali znamy foto: M. Suchan niezwyczajnych luty 2014 1

nr 2 (312) luty 2014 Już po gali znamy foto: M. Suchan niezwyczajnych luty 2014 1 nr 2 (312) luty 2014 Już po gali znamy foto: M. Suchan niezwyczajnych luty 2014 1 FOTKI MIESIĄCA Niezwyczajni 2013 (foto: Magdalena Suchan) Opis Twojego zdjęcia (foto: Twoje imię i nazwisko) W tym miejscu

Bardziej szczegółowo

(Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2007-2011

(Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2007-2011 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie (Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2007-2011 Tarnów 2007 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Misja... 5 2.1. Misja ZHP...

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI?

JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI? JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI? Poradnik dla kadry kształcącej Poradnik dla kadry kształcącej Jak zrobić dobry Kurs Przewodnikowski? pod redakcją hm. Lucyny Czechowskiej Centralna Szkołą Instruktorska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji 2010-2012

Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji 2010-2012 O k r ę g P o m o r s k i Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji 2010-2012 Zarząd Okręgu. Zarząd Okręgu Pomorskiego ZHR kadencji 2010-2012 został wybrany przez instruktorów podczas

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP. Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP

I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP. Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP hm. Hanna PIOTROWSKA - Komendant Chorągwi hm. Bogdan MIERZEJEWSKI - Zastępca Komendanta, Skarbnik Chorągwi phm. Karolina MAZERSKA

Bardziej szczegółowo

Wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w dyskusji, serdecznie dziękuję.

Wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w dyskusji, serdecznie dziękuję. Finanse organizacji sprawozdanie z pracy grupy Pisząc to podsumowanie starałam się jak najwierniej oddać problemy i rozwiązania, o których członkowie grupy się wypowiadali. Dlatego też, do napisania podsumowania

Bardziej szczegółowo

3 poruszanie się na rynku pracy, poszukiwanie pracy, 3 etyka w biznesie, postawy życia i współpracy,

3 poruszanie się na rynku pracy, poszukiwanie pracy, 3 etyka w biznesie, postawy życia i współpracy, 36 3 ofiarność, akcje charytatywne, 3 oszczędność, dbałość o powierzony majątek i sprzęt, 3 działalność gospodarcza ZHP, 3 podstawowe pojęcia ekonomiczne, 3 umiejętności z zakresu bankowości zakładanie

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NR 1-6 (640-645) 2012 W NUMERZE: * Przeciw wykluczeniu społecznemu Rozmowa z prezesem ZG TPD Wiesławem Kołakiem * Osiągnięcia i problemy Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu Kaziuki-Wilniuki to już kętrzyńska tradycja Co roku halę widowiskowo-sportową wypełnia tłum wielbicieli wieleńskich klimatów. A tych nie brakuje. Muzyka, taniec, wileński jarmark i znani wielńscy gawedziarze

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki 2 Czerwiec 2013 r. Nr (73) Egzamin radcowski 2013 Projekt zmian Kodeksu Etyki Przepisy i reguły intertemporalne Wybory samorządowe 2013 Umowa deweloperska Foto Borys Skrzyński Zawody prawnicze w Meksyku

Bardziej szczegółowo

DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć

DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć 02 po pierwsze kawa i pączki! 03 W ten zabawny sposób podstawową

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Marta Gumkowska. Dobre praktyki

Marta Gumkowska. Dobre praktyki Marta Gumkowska Dobre praktyki 1. Nazwa i adres instytucji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 22 100 Chełm 2. Tytuł programu Uśmiech Kingi 3. Data rozpoczęcia programu Luty 2007

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

Konsultacja językowa. Elżbieta Ciesielska-Zając. Konsultanci merytoryczni: hm. Ryszard Polaszewski. hm. Aleksandra Ziółek. hm.

Konsultacja językowa. Elżbieta Ciesielska-Zając. Konsultanci merytoryczni: hm. Ryszard Polaszewski. hm. Aleksandra Ziółek. hm. M 2 Konsultacja językowa Elżbieta Ciesielska-Zając Konsultanci merytoryczni: hm. Ryszard Polaszewski hm. Aleksandra Ziółek hm. Maciej Młynarczyk Autorzy: pwd. Małgorzata Folusiak phm. Aleksandra Baranowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Raport z badania jakościowego (wersja rozszerzona)

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

Magiczna. pozarządówka. Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych

Magiczna. pozarządówka. Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych Magiczna pozarządówka Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych Konkordia to ruch społeczny, który działa na rzecz poprawy jakości działania fundacji i stowarzyszeń w Polsce oraz dąży

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo