S P R A W O Z D A N I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E"

Transkrypt

1 Harcerstwo to nie jest coś co się umie, ale to coś czym się jest Kazimierz Lutosławski Radomsko, 9 stycznia 2010 rok S P R A W O Z D A N I E Wstęp Druhny i druhowie! Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Radomsku za okres Przedkładam Wam dokument będący opisem działań władz hufca w latach Ostanie dwa lata to czas wytężonej pracy całej kadry naszego hufca Mojej osobie oraz członkom komendy przypadł zaszczyt kierowania działaniami naszej organizacji w tym czasie Hufiec Radomsko w chwili obecnej jest jednym z największych w Związku Harcerstwa Polskiego Młodzież harcerska, którą skupia w ciągu ostatnich lat wniosła duży wkład w życie społeczne i kulturalne miasta i powiatu Dla nas, członków władz niewątpliwym wyzwaniem było prowadzenie hufca w taki sposób, aby w jak największym stopniu spełniał on oczekiwania środowisk harcerskich oraz społeczności lokalnych, w których funkcjonujemy Najbardziej jesteśmy dumni z wprowadzenia systemu kształcenia oraz lepszego przygotowania drużynowych do funkcji, przyspieszenia modernizacji Stanicy Harcerskiej w Białym Brzegu, podniesienia poziomu imprez programowych organizowanych w naszym hufcu, nieznaczne zwiększenie ilości harcerzy w naszym powiecie oraz przemodelowanie systemu finansowego naszego hufca 1

2 Sprawozdanie, które przedkładam jest także formą podziękowania wszystkim tym, którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do sukcesu, który odniósł nasz hufiec w ostatnich latach Zatem serdecznie dziękuję moim zastępcom, skarbnikom, członkom władz, zespołów, komisji i sztabów, komendantom szczepów, drużynowym, przewodniczących kręgów instruktorskich oraz przyjaciołom harcerstwa Bez Waszej pomocy i wspólnej pracy osiągnięcie tego wszystkiego byłoby niemożliwe, dzięki tej pomocy jestem dumny, iż mogłem pełnić tak ważną funkcję Nie jest łatwo być komendantem hufca To służba pełna niezwykle trudnych decyzji, które nie zawsze są przez wszystkich rozumiane Chciałbym zapewnić, że ja i instruktorzy, z którymi miałem zaszczyt pracować robiliśmy co w naszej mocy, aby umocnić i rozwijać nasze środowisko harcerskie hm Łukasz Więcek 2

3 Część I Organizacja i zarządzanie W dniu 5 stycznia 2008 r Zjazd Hufca wybrał Komendanta i Komendę Hufca w następującym składzie: 1 hm Łukasz Więcek - Komendant Hufca 2 phm Agnieszka Ciepielewska - Z-ca Komendanta Hufca ds programu 3 phm Marta Krzysztofik - Z-ca Komendanta Hufca ds kształcenia 4 phm Grzegorz Ciepielewski - Z-ca Komendanta Hufca ds organizacyjnych 5 dh Kamil Sygizman - Skarbnik Hufca 6 phm Arkadiusz Chybalski - Członek Komendy Hufca 7 pwd Michał Kępka - Członek Komendy Hufca W kwietniu 2008 roku z pracy w komendzie hufca zrezygnował pwd Michał Kępka Na jego miejsce został wybrany pwd Paweł Dudek W listopadzie 2008 roku z pracy w komendzie zrezygnował phm Grzegorz Ciepielewski Zastąpił go pwd Jacek Pawelec Z każdym z członków komendy został spisany zakres obowiązków Każdy z nas miał także przyporządkowany obszar ze strategii rozwoju hufca W okresie sprawozdawczym Komendant Hufca wydał 44 rozkazy (w tym 3 specjalne), odbyło się 27 zbiórek Komendy Hufca, z których sporządzane były protokoły Biuro Hufca Siedziba Komendy Hufca mieści się w budynku przy ulicy Bugaj 3 Jest to nowoczesne biuro oddane do użytku w 2007 roku dzięki staraniom grupy instruktorów Znajduje się tam sprzęt biurowy taki jak kserokopiarka, drukarka laserowa, skaner oraz pięć stanowisk komputerowych z dostępem do szybkiego internetu Biuro jest otwarte w godzinach urzędowych, pięć dni w tygodniu Często funkcjonuje także wieczorami i w weekendy w zależności od zaistniałej sytuacji Biuro jest prowadzone przez zespół pracowników i stażystów W chwili obecnej hufiec zatrudnia trzech pracowników oraz dwóch stażystów Niektórzy instruktorzy byli także zatrudniani na podstawie umowy zlecenia w celu pozyskiwania i rozliczania wniosków 3

4 grantowych Komendant Hufca zrezygnował z pracy zawodowej w styczniu 2008 roku Aby sprawnie zarządzać zespołem zawodowym w hufcu został powołany etat Sekretarza Hufca Została nim pwd Dominka Szwed Część pracowników nie jest członkami ZHP Powodem tego jest brak chętnych harcerzy spełniających odpowiednie warunki do np odbycia stażu Chciałbym jednak podkreślić olbrzymie zaangażowanie i profesjonalizm wszystkich pracowników Bardzo serdecznie dziękuję: Dominice, Izie, Marcie, Piotrkowi, Łukaszowi, Kamilowi, Asi, Monice i Mateuszowi za wspaniałą postawę i wysiłek, który wkładają w to aby wspierać Komedę Hufca w realizowaniu trudnych zadań jakie przed nią stoją Tak działające i wyposażone biuro jest ewenementem w naszym związku Drużynowi i instruktorzy otrzymują dzięki temu olbrzymie wsparcie w realizacji swoich zadań Smutne jest to, że nie wszyscy doceniają ten fakt Mało kto zdaje sobie sprawę z wyjątkowości tej sytuacji i olbrzymiego wysiłku jaki wkładamy aby utrzymać tak działające biuro Chciałbym tutaj podkreślić, że olbrzymią pomoc w tej sprawie otrzymujemy z Powiatowego Urzędu Pracy Dzięki PUP koszty osobowe, które ponosi sam hufiec są niewielkie Sytuacja ta niestety wymusza dosyć dużą rotację pracowników Nie stać nas aby zatrudniać w hufcu wszystkich stażystów Niestety nie możemy także wypłacać wysokich pensji co powoduje, że młodzie ludzie z czasem zaczynają rozglądać się za inną pracą Brak wysokich płac nadrabiamy nowoczesnym zarządzaniem, dobrą atmosferą i stwarzaniem możliwości dużego rozwoju 4

5 Analiza stanu zorganizowania hufca w latach : Stan w roku razem 417 osób Stan w roku osób Stan w roku osób Stan w roku 2006 razem 738 osób Stan w roku 2007 razem 763 osób Stan w roku 2008 razem 780 osób Stan w roku 2009 razem 786 osób Stan w roku 2010 w chwili obecnej trwa proces wpisywania członków drużyny w system ewidencji harcerskiej Na tą chwilę wpisanych jest tam 530 osób Należy jednak podkreślić, że 14 drużyn nie zaczęło wpisywać członków do systemu W związku z czym należy przypuszczać, że stan liczebny hufca w tym roku nie będzie mniejszy od stanu z roku poprzedniego Hufiec Radomsko ZHP Stan liczebny hufca a Uchwała patentowa 5

6 Zadaniem hufca jest powoływanie nowych drużyn oraz wspieranie tych które już działają Komenda Hufca Radomsko w ciągu ostatnich kilku lat powołała kilkadziesiąt drużyn Nie wszystkie przetrwały, ale znaczna cześć z nich działa do dziś i ma się znakomicie W hufcu działały specjalne struktury zajmujące się tworzeniem nowych drużyn To dzięki nim w ostatnich latach przybyło kilkanaście nowych drużyn, a nasz hufiec stał się jednym z niewielu przykładów udanych działań w tym obszarze Ostatnie dwa lata poświęciliśmy na szkolenie drużynowych Postawiliśmy sobie cel aby każdy z nich miał ukończony kurs i posiadał patent To było trudne zadanie Jeszcze na początku 2007 roku przeszkolonych do funkcji było tyko ok 20% drużynowych W chwili obecnej jest to już 100% Patent nie jest lekarstwem na wszystkie dolegliwości naszych drużyn, jednak jego otrzymanie wiąże się z posiadaniem niezbędnego minimum wiedzy wychowawczej oraz pozytywną opinią kadry kursu Eliminuje to osoby, które nie mają predyspozycji do bycia drużynowym Dzięki nałożonemu obowiązkowi posiadania patentu drużynowi zaczęli przywiązywać znacznie większą uwagę do przygotowania swoich następców Spowodowało to, że coraz więcej osób jeździ na kursy drużynowych Coraz częściej, nie jedna ale kilka osób w drużynie zdobywa patent Niestety nie wszystkie drużyny sprostały nowym wymaganiom Cześć z nich musiała zawiesić swoje działanie Jest to koszt wprowadzenia opisywanych powyżej zmian Jeśli jakaś drużyna nie spełniała formalnych warunków istnienia, i nic nie rokowało, że spełni je w najbliższym czasie musiała zostać zawieszona Czasem spotykało się to z brakiem zrozumienia części kadry ale jestem przekonany, że tak należało postępować Tolerowanie fikcji lub pozwalanie by drużynę prowadziła zupełnie nieprzygotowana do tego osoba nie leżało w interesie żadnej ze stron Zawieszenie drużyny w 80 % skutkowało jej odrodzeniem w znacznie silniejszym składzie Zmiany już za nami Jestem pewien, że wkrótce znów nastąpi znaczny skok liczebny naszego hufca Już podjęliśmy działania w tym kierunku Dzięki staraniom pwd Piotra Jaworskiego cztery szkoły zadeklarowały chęć wysłania nauczycieli na kurs i założenia drużyn A to dopiero początek W tym miejscu chciałbym podziękować phm Grzegorzowi Ciepielowskiemu, który jest prekursorem tego typu działań Większość nowych drużyn w naszym hufcu w dużym stopniu powstała dzięki jego staraniom 6

7 Kręgi instruktorskie W hufcu działa 5 kręgów instruktorskich: Krąg Łapki, prowadzony przez phm Romana Kołodziejskiego, skupiający instruktorów z XV Błękitnego Szczepu - Krąg Quercus, prowadzony przez hm Annę Jadachowską, skupiający instruktorów z VII Dębowego Szczepu - Krąg DziKI, prowadzony przez pwd Rafała Garbaciaka, skupiający instruktorów z XIII Czarnego Szczepu - Krąg Łoś, prowadzony przez hm Stefana Bebłocińskiego, skupiający instruktorów nie związanych z żadnym z obecnie działających środowisk harcerskich - Krąg Cień, prowadzony przez phm Bernarda Borowika, skupiający instruktorów z drużyn im majora Henryka Dobrzańskiego Hubala Problemy z wędrownictwem Hufiec Radomsko od wielu lat boryka się z problemem jakości działających drużyn wędrowniczych W tej chwili w hufcu działa siedem jednostek wędrowniczych w tym dwie drużyny próbne i jeden patrol Stworzenie silnych drużyn wędrowniczych jest najtrudniejszym zadaniem naszej organizacji Można śmiało powiedzieć, że siłę hufca mierzy się ilością wędrowników W mojej ocenie w naszym hufcu działała tylko jedna drużyna, którą w pełni można nazwać wędrowniczą Komenda hufca oraz komendy szczepów nieustannie szukają metody na zbudowanie w Radomsku silnego ruchu wędrowniczego Czasem wychodzi to lepiej czasem gorzej ale do pełnego sukcesu brakuje nam jeszcze dużo Należy jednak podkreślić, że silne środowiska wędrownicze działają tylko w dużych aglomeracjach, w których znajdują się ośrodki akademickie Wiąże się to z odpływem młodzieży w wieku studenckim Około 80% harcerzy wychowywanych w naszych drużynach, którzy mogliby podjąć służbę instruktorską po prostu wyjeżdża z miasta Mimo to nasze środowisko wędrownicze na tle innych hufców prezentuje się bardzo dobrze choć jak wspominałem daleko mu do ideału Następna Komenda Hufca musi dalej szukać sposobu na wzmocnienie tego pionu metodycznego Na pewno jest potrzebna zmiana sposobu myślenia Drużyny wędrownicze muszą zmienić styl obozowania na bardziej nowoczesny i odpowiadający potrzebą młodzieży Moim zdaniem drużynowymi takich drużyn powinni zostawać młodzi instruktorzy, czyli 7

8 ludzie z większym doświadczeniem harcerskim i życiowym niż typowy drużynowy w wieku 16, 17 lat Część II Program W okresie sprawozdawczym Komendy Hufca ZHP w Radomsku koordynacją działań programowych kierowała z-ca komendanta hufca ds programowych phm Agnieszka Ciepielewska Hufiec Radomsko pracuje w oparciu o roczne plany pracy uwzględniające potrzeby i zainteresowania wszystkich środowisk naszego hufca W hufcu są organizowane przedsięwzięcia programowe dla wszystkich członków hufca, a kalendarz przedsięwzięć programowych uwzględnia propozycje dla każdego pionu harcerskiego Staraliśmy się otwierać nasze działania tak, aby były atrakcyjne nie tylko dla członków organizacji Komenda hufca na bieżąco nadzoruje i koordynuje działalność podstawowych jednostek organizacyjnych poprzez spotkania z drużynowymi Podczas odpraw drużynowi informowani są o sprawach bieżących w hufcu, o przedsięwzięciach programowych o prowadzeniu dokumentacji oraz o wielu innych istotnych sprawach niezbędnych do prowadzenia jednostek harcerskich Każdorazowo drużynowi otrzymują serwis organizacyjny zawierający program odprawy Aby lepiej współpracować z drużynami postanowiliśmy podzielić ich na małe grupy - zastępy Drużynowi działający w zastępach pomagają sobie wzajemnie i decydują o formach i miejscach spotkań Praca w małych grupach ma pozwolić członkom władz hufca bardziej indywidualni docierać do drużynowych Odprawa, w której uczestniczyło trzydziestu drużynowych wykluczał taką możliwość Nowy system współpracy właśnie zaczyna działać O jego efektach będziemy mogli rozmawiać pod koniec obecnego roku harcerskiego Zrealizowane przedsięwzięcia programowe i zadania: Rok

9 -współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; - organizacja Dnia Flagi Państwowej; -uczestnictwo w uroczystościach z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja; - Święto Hufca Radomsko olimpiada sportowa; - współorganizacja widowiska historycznego Rozbicie aresztu w Radomsku ; - Rajd Hufca Radomsko a w ramach niego widowisko Obrona Przedborza 1939 ; - utworzenie i otwarcie leśnej ścieżki dydaktycznej zlokalizowanej w Nadleśnictwie Radomsko; - współorganizacja obchodów rocznicy upadku Powstania Warszawskiego współorganizacja koncertu LAO-CHE; - Jesienne Spotkania w Instruktorskim Kręgu zorganizowane w schronisku Szyndzielnia; - aktywny udział w uroczystościach rocznicowych z okazji rocznicy odzyskania niepodległości; - warty honorowe na grobach podczas Święta Zmarłych; - Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny OPAL 2008; - Betlejemskie Światełko Pokoju i Wigilia Instruktorska Rok 2009: - współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; - organizacja Dnia Flagi Państwowej; - uczestnictwo w uroczystościach z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja; - Święto Hufca Radomsko Przegląd teatrzyków zuchowych, Harcerska gra historyczna, Gra ekstremalna dla wędrowników; - współorganizacja obchodów 20 rocznicy wolnych wyborów w 1989 r; - Zlot Hufca Radomsko, a w ramach niego obchody 30-lecia stanicy harcerskiej w Białym Brzegu; - współorganizacja obchodów 70 rocznicy wybuch drugiej wojny światowej współorganizacja widowiska plenerowego, organizacja gry miejskiej dla uczniów radomszczańskich szkół, wydanie książki Szare Szeregi Rój Metal ; - organizacja Kursu Radomszczańskich Przewodników; - Jesienne Spotkania w Instruktorskim Kręgu zorganizowane w schronisku pod Przegibkiem; - powołanie klubu jeździeckiego; - aktywny udział w uroczystościach rocznicowych z okazji rocznicy odzyskania niepodległości; 9

10 - warty honorowe na grobach podczas Święta Zmarłych; - Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny OPAL 2009; - Betlejemskie Światełko Pokoju i Wigilia Instruktorska Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny OPAL Ogólnopolski Harcerski Festiwal Twórczości Artystycznej OPAL to festiwal z 24- letnią tradycją, którego organizatorem jest Komenda Hufca ZHP Radomsko Nie mogło więc zabraknąć Opalu w kadencji obecnych władz hufca Jego początkowa forma odnosiła się tylko i wyłącznie do konkursu piosenki, jednak z czasem rozwijał się i obecnie w ramach festiwalu odbywają się konkursy: piosenki, fotograficzny, literacki, plastyczny oraz recytatorski Każdorazowo bierze w nich udział kilkaset osób z całej Polski, przy czym festiwal cieszy się coraz większym zainteresowaniem W organizację festiwalu zaangażowani są profesjonaliści, którzy na co dzień zajmują się poszczególnymi formami artystycznymi Głównym celem festiwalu jest kształtowanie świadomości kulturalnej i artystycznej dzieci i młodzieży zrzeszonej i niezrzeszonej w ZHP oraz promocja młodych talentów, czyli wprowadzenie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym OPAL jest jedną z większych imprez kulturalnych z naszym mieście, a przede wszystkim rozpoznawalnym wydarzeniem, w którym mieszkańcy naszego miasta chętnie uczestniczą Każdorazowo w konkursach festiwalowych bierze udział ok 800 młodych ludzi Dla harcerzy z Radomska jest to najważniejsze wydarzenie To podczas festiwalu przyznawana jest nagroda imienia druhny Rosi, stanowiąca ogromne wyróżnienie dla najlepszego środowiska hufca Radomsko za kawałek dobrej harcerskiej roboty W ciągu dwóch ostatnich lat kadra pracująca przy festiwalu starała się jeszcze bardziej podnieść jego rangę poprzez organizację takich wydarzeń jak: warsztaty dla uczestników z prawdziwymi artystami, koncerty profesjonalnych zespołów, performance znanego malarza oraz zapewniając atrakcyjny program grupom przyjezdnym Każdy festiwal ma inny charakter, który nadaje mu niepowtarzalna stylizacja: r Opal - na krańcu świata ; r Opal - o krok na przód ; W chwili obecnej Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny OPAL jest jednym z największych tego typu w Związku Harcerstwa Polskiego W 2007 roku OPAL po raz 10

11 pierwszy odbył się w Hali Sportowej przy ZSG nr 4 Powodem jego przeniesienia była rosnąca z roku na rok liczba publiczności W 2006 roku mieliśmy poważne problemy z pomieszczeniem się w sali widowiskowej MDK W tym roku liczba osób oglądających koncert finałowy przekroczyła tysiąc Opal stal się swojego rodzaju wizytówką radomszczańskiego harcerstwa Poza świetną zabawą i rozwojem talentów młodych ludzi ma on jeszcze jeden cel Organizując festiwal pokazujemy, że harcerstwo potrafi być profesjonalne i nowoczesne, przełamujemy pewne stereotypy i prezentujemy się jako ekipa ludzi, dla której praktycznie nie ma rzeczy nie możliwych Podziękowania należą się wszystkim, którzy pracowali nad tym, aby ten festiwal mógł przybrać taką formę jaką możemy oglądać dziś Współzawodnictwo i konkursy: -corocznie ogłaszany konkurs na Dobrego Drużynowego Hufca Radomsko - rywalizacja podczas zlotów hufca, współzawodnictwo o tytuł Drużyny Sztandarowej Hufca - nagroda Druhny Rosi dla najlepiej działającego środowiska w naszym hufcu - olimpiada sportowa hufca Radomsko - konkursy małych grantów Harcerska Akcja Letnia HAL to tradycyjna forma pracy naszych szczepów i drużyn W naszym Hufcu HAL to organizacja samodzielnych obozów środowisk oraz obozy i kolonie zuchowe w Białym Brzegu Komendant hufca co roku powoływał pełnomocnika HAL i HAZ, który pomagał szczepom i drużynom zebrać i odpowiednio przygotować dokumentację Pełnomocnik w imieniu komendantów obozów i zimowisk rejestrował wyjazdy w Komedzie Chorągwi Łódzkiej Było to znaczne udogodnienie dla społecznie pracującej kadry placówek Pełnomocnikami HAL i HAZ byli phm Grzegorz Ciepielewski oraz pwd Jacek Pawelec HAZ 11

12 Co roku wszystkie szczepy i niektóre samodzielne drużyny organizowały biwaki zimowe odbywające się w okresie ferii Biwaki te organizowane były głownie w szkołach jednak w ostatnich latach szczepy coraz częściej na miejsce wyjazdów wybierały schroniska górskie Co roku w tych formach wypoczynku brało udział ok 300 osób HAL w 2008 roku: XV "Błękitny" Szczep Obóz w Przerwankach - gmina Pozezdrze woj warmińsko-mazurskie Termin: Komendant obozu: pwd Jacek Paul, VII "Dębowy" Szczep Obóz w Walnem gmina Nowinka wojpodlaskie Termin: Komendant obozu: pwd Agata Kołodziejska, XL Szczep,,Czerwone Berety" Obóz w Walnem gmina Nowinka wojpodlaskie Termin: Komendant obozu: pwd Agnieszka Misiak, XVI Szczep "Hubalczycy" i 21 RDH "Strzelcy" Miejsce: Baza obozowa Chorągwi Gdańskiej ZHP w Nasicznym, Lutowiska, woj podkarpackie Termin: Komendant obozu: phm Paweł Mękwiński, 12 DH "Zodiak", 12 GZ "Gwiezdne Ludki", 22 DH "Olesia", 22 GZ "Weseli Włóczykije" Miejsce: Świętuście, gmina Wolin Termin:

13 Komendant: pwd Agnieszka Ciepielewska, XIII "Czarny" Szczep Miejsce: Bałdy koło Olsztyna Termin: Komendant: pwd Michał Kępka, 3 WDH "Jungi", 3 WGZ, 77 DH "Buki" Miejsce: Trzmielewo koło Białego Boru Termin: Komendant obozu: pwd Paweł Dudek, Kolonie zuchowe, kolonie dla podopiecznych MOPS oraz OWR a także kurs drużynowych odbyły się w Stanicy Harcerskiej w Białym Brzegu HAL w 2009 roku: VII "Dębowy" Szczep Termin: r Miejsce: Stanica Harcerska Hufca Łódź Górna, Rusionowo 60, Jarosławiec Komendant: pwd Agata Kołodziejska XV "Błękitny" Szczep Termin: r Miejsce: Stanica Harcerska Hufca Łódź Górna, Rusionowo 60, Jarosławiec Komendant: pwd Katarzyna Stobiecka XL Szczep "Czerwone Berety" Termin: r 13

14 Miejsce: Stanica Harcerska Hufca Łódź Górna, Rusionowo 60, Jarosławiec Komendant: pwd Agnieszka Misiak 77 DH "BUKI", 26 DH "Żywioły", PDSH Termin: r Miejsce: Stanica Hufca Ziemi Wodzisławskiej, ul Bernadka 9, Ustroń Komendant: pwd Paweł Dudek 3 WDH "Jungi", 3 WGZ Termin: r Miejsce: Ośrodek Hufca ZHP Łódź Polesie - Wenecja Komendant: pwd Jakub Spałka XVI Szczep "Hubalczycy" Termin: r Miejsce: Ośrodek ZHP "Berdo", Myczkowice, Uherce Mineralne Komendant: phm Paweł Mękwiński W Stanicy Harcerskiej w Białym Brzegu odbyła się kolonia zuchowa, kurs drużynowych i obóz harcerski Jesteśmy jednym z niewielu hufców, które organizują obozy oparte na tradycyjnych technikach harcerskich Nasz styl obozowania jest wyjątkowy, a przez to bardzo ciekawy Nasze obozy są odwiedzone przez grupy harcerzy z innych hufców z podziwem i niedowierzaniem oglądające pionierkę i zdobnictwo Naprawdę mamy być z czego dumni i powinniśmy nadal dbać o jakość naszego obozowania Udział w Chorągwianych przedsięwzięciach programowych: - Święto Chorągwi Łódzkiej w Łowiczu 2008 r 14

15 - Święto Chorągwi Łódzkiej w Skierniewicach 2009 r - Reprezentowanie Chorągwi Łódzkiej ZHP podczas odbioru Betlejemskiego Światełka Pokoju w Częstochowie - Jesienne i wiosenne Seminaria Programowo Kształceniowe - Udział reprezentacji naszego hufca w centralnych obchodach 70 rocznicy wybuch II Wojny Światowej w Wieluniu z udział Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego - Udział w Akacji Pamięci 70 rocznica Kampanii Wrześniowej - Udział naszych drużyn w programach i konkursach przygotowanych prze zespół programowy Chorągwi Łódzkiej ZHP Działanie Komisji Historycznej Hufca Komisja Historyczna jest jednym z bardziej aktywnych zespołów naszego hufca Nie sposób opisać pracy, która została wykonana przez jej członków Szczególne słowa uznania kieruje do Przewodniczącego Komisji hm Mariana Stalki Obecnie nasz hufiec ma bardzo dobrze opracowaną historię oraz profesjonalnie prowadzone archiwum W 2009 roku została wydana książka Szare Szeregi Rój Metal autorstwa MM Stalków, jej prezentacja była ważnym punktem obchodów 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Prace nad historią hufca ożywiły dyskusję na jej temat Pojawiło się wiele uwag, wielu instruktorów zaczęło gromadzić materiały oraz pisać historię własnych środowisk Komisja Historyczna stale gromadzi i archiwizuje materiały związane z działalnością ruchu harcerskiego Członkowie komisji brali udział w sympozjach i odczytach W lokalnej prasie ukazywały się artykuły opisujące poszczególne wątki naszej historii Harcówka hufca W lutym 2009 roku nastąpiło otwarcie harcówki hufca Znajduje się ona obok komendy Jest to miejsce spotkań drużynowych a także drużyn hufca, które maja kłopot ze swoim lokalem Harcówka z miesiąca na miesiąc nabiera harcerskiego klimatu Na początku był tam tylko kominek i ławki Z upływem czasu przybywa tam symboli harcerskich i pamiątek pozostawianych przez harcerzy Z przyjemnością przyjmujemy fakt, że dzieje się w niej coraz więcej 15

16 Część III Promocja Promocją hufca zajmuję się pwd Paweł Dudek Dodatkowo w sztabach organizacyjnych powoływanych do przygotowania większych wydarzeń z reguły znajduje się osoba, która prowadzi działania promocyjne konkretnego wydarzenia Tak jest np w przypadku festiwalu OPAL, za promocję którego odpowiadały kolejno pwd Dominka Szwed i hm Anna Jadachowska W hufcu działa także Zespół Promocji i Informacji, który zajmuje się np aktualizacją strony internetowej i wydawaniem czasopisma Skaucik Nowością, którą wprowadził dh Paweł są regularnie wysyłane do prasy komunikaty Uporządkowały one nasz kontakt z mediami Hufiec promuje się bardzo skutecznie i wypracował w naszym powiecie naprawdę przyzwoitą markę Przede wszystkim jest to zasługa wysokiej jakości działań, które prowadzą harcerze Jednak bez wsparcia zespołu promocji nie byłoby to możliwe Do działań promujących radomszczańskich harcerzy w społeczeństwie zaliczyć należy: - przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju - bieżąca współpraca z mediami i tworzenie długofalowej strategii tej współpracy (tworzenie profesjonalnych informacji prasowych czego efektem jest ukazywanie się rocznie ponad stu artykułów w mediach, udzielanie wywiadów, reportaże filmowe, konferencje prasowe przy okazji ważnych wydarzeń bądź imprez) - promocja imprez organizowanych przez hufiec, z których najważniejsze to festiwal OPAL, Święto Hufca, Zlot Hufca - udział w pracach sztabów kolejno organizowanych finałów WOŚP wizyty w urzędach, instytucjach samorządowych, u sponsorów i współpracujących z nami firm z okazji świąt, wręczanie kartek okolicznościowych i składanie życzeń organizacja wypoczynku letniego dla osób niezrzeszonych działania skierowane do szkół, mające na celu zakładanie nowych drużyn harcerskich - coroczny udział harcerzy w Święcie Niepodległości i obchodach rocznicy Konstytucji 3-go mają a także w innych uroczystościach państwowych i świętach religijnych - działania związane z promocją akcji 1% - happeningi, bannery uliczne, plakaty, ulotki, kampania medialna tworzenie strony internetowej hufca 16

17 promocja dodatkowych imprez, przeznaczonych także dla osób spoza ZHP (kurs przewodników po Radomsku, historyczna gra miejska, warsztaty wokalne, rekonstrukcje historyczne, otwarte konkursy artystyczne itp) Część III Finanse i gospodarka Komendy Hufca Finanse i gospodarka to najtrudniejszy i najbardziej niewdzięczny obszar naszego działania Jako organizacja pozarządowa nie mamy stałych źródeł dochodów poza składkami członkowskimi Środki na realizacje celów statutowych pozyskujemy tam gdzie tylko jest to możliwe Utrzymujemy się głównie z pozyskanych dotacji, środków od sponsorów, środków wypracowanych w Stanicy Harcerskiej w Białym Brzegu oraz pieniędzy z akcji 1% dla ZHP W latach nasz hufiec zwiększył obroty finansowe o ponad 200 % Niestety skutkowało to także problemami z prowadzeniem dokumentacji finansowo-księgowej Często dochodziło do opóźnień w składaniu sprawozdań finansowych do Komendy Chorągwi Ostatnie dwa lata poświeciliśmy na uporządkowanie finansów hufca Postanowiliśmy nie aplikować o większe środki (np: dotacje unijne) do momentu kiedy prowadzenie finansów hufca nie zostanie w pełni sprofesjonalizowane W hufcu w ostatnim czasie została przeprowadzona reforma finansowa, dzięki której w chwili obecnej dokumentacja jest sporządzana w sposób profesjonalny i oddawana terminowo lub nawet przed czasem Wprowadzenie programu Symfonia okazało się bardzo korzystne dla sprawnego zarządzania finansami hufca Od lutego 2009 roku nie zanotowaliśmy żadnego spóźnienia w sprawozdaniach finansowych W chwili obecnej nasz hufiec jest w pełni przygotowany do starania się o dotacje wartości kilkuset tysięcy złotych W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować dh Kamilowi Sygizmanowi oraz dh Izabeli Misiewicz za skuteczną pracę w tym obszarze Dotacje Komenda Hufca Radomsko w celu sprawnego pozyskiwania środków na bieżącą działalność wyszkoliła kilku instruktorów w zakresie pisania wniosków grantowych 17

18 Szczególne podziękowania kieruje do phm Agnieszki Ciepielewskiej, phm Marty Krzysztofik oraz druha Kamila Sygizmana, którzy odpowiadali za pozyskiwanie środków, realizacje zadań publicznych oraz ich rozliczanie Wartość dotacji jakie otrzymaliśmy w latach w 2003 roku pozyskaliśmy : 95771,40 zł w 2004 roku: 82343,19 zł w 2005 roku: ,08 zł w 2006 roku: zł w 2007 roku: ,00 zł w 2008 roku: zł w 2009 roku: zł % dla ZHP Związek Harcerstwa Polskiego jest Organizacją Pożytku Publicznego i z tego tytułu przysługuje nam prawo pozyskiwania 1% od podatku odprowadzanego przez osoby fizyczne Z tego tytułu Hufiec pozyskał następujące kwoty: r 640,14 zł r 15130,11 zł r 18216,34 zł r 23660,76 zł r 30514,60 zł r 39,649,70 zł Co roku pozyskujemy z tego tytułu coraz większe środki Większość z nich należy do drużyn i szczepów W 2008 roku nasz hufiec pozyskał najwięcej środków spośród hufców Chorągwi Łódzkiej ZHP Jesteśmy też w ścisłej czołówce w skali kraju ( brak dokładnych informacji) 18

19 Wszystko to dzięki profesjonalnej akcji promocyjnej, doskonałej współpracy z mediami oraz szkoleniach i motywacji drużynowych do podjęcia działań zmierzających do pozyskania środków z odpisów podatkowych W tym miejscu pragnę podziękować pwd Pawłowi Dudkowi oraz pwd Dominice Szwed za koordynacje kampanii 1% Należy zwrócić uwagę na coraz lepsze wyniki kampanii drużyn harcerskich Drużynowi coraz częściej uświadamiają sobie korzyści płynące z pozyskiwania w ten sposób środków finansowych Praca ze sponsorami Hufiec od wielu lat współpracuje z przedsiębiorcami Staraliśmy się rozwijać i profesjonalizować tą współpracę W 2009 roku wsparcie finansowe jakie otrzymaliśmy od firm wyniosło około zł To naprawdę duża suma dla porównania w roku 2003 było to około 1500 złotych Na ten wynik składa się profesjonalna i wieloletnia praca ze sponsorami OPAL-u oraz fakt, ze dzięki wspólnej pracy udało nam się stworzyć coś w rodzaju marki harcerstwa w naszym mieście Przedsiębiorcy wiedzą, że potrafimy promować nasze działania i chcą być utożsamiani z harcerstwem Znakomitym tego przykładem jest współpraca z EsBankiem Bankiem Spółdzielczym Bank ten w 2008 i 2009 roku objął mecenat nad naszym hufcem Otrzymaliśmy nie tylko znaczną pomoc finansową, ale także wsparcie merytoryczne niektórych działań Objecie mecenatu to także olbrzymi prestiż dla naszej organizacji To jeden z niewielu przykładów tak bliskiej współpracy firmy prywatnej z organizacją harcerską Staliśmy się pewnego rodzaju pionierami tego typu rozwiązań Fakt ten odbił się szerokim echem w całym ZHP Finanse hufca a drużyny i szczepy Ktoś mógłby zapytać ile z pozyskanych środków trafiło do harcerzy w naszym hufcu Odpowiedź jest bardzo prosta: Wszystkie Każda pozyskana złotówka trafia w sposób pośredni lub bezpośredni do harcerzy Modernizacja stanicy czy utrzymanie biura hufca są to zadania, które finansujemy z myślą o naszych członkach Oczywiście wszyscy zrozumieliby jak bardzo nasz hufiec potrzebuje stanicy lub biura dopiero wtedy gdyby ich zabrakło Ale to chyba tak już musi być Ponad połowa zdobywanych środków jest jednak kierowana bezpośrednio do harcerzy Jest to pomoc finansowa w organizacji obozów ( w 2009 ok zł), dofinansowanie 19

20 organizacji kursu drużynowych ( w 2009 ok 6000 zł), dofinansowanie imprez programowych takich jak: Festiwal Opal ( 40000) zł, Zlot Hufca ( 4000 zł), Jesienne Spotkania w Instruktorskim Kręgu ( 2000 zł), Święto Hufca ( 3000 zł) Od dwóch lat przekazujemy drużynom środki finansowe także w sposób bezpośredni Odbywa się to za pomocą mechanizmu małych grantów Drużyny mogą otrzymać pieniądze, na sfinansowanie przedstawionych przez siebie pomysłów Procedury przekazywania środków są podobne jak w przypadku dotacji unijnych, lub konkursów zadań publicznych Ma to motywować drużyny do działania oraz uczyć młodych ludzi jak skutecznie zdobywać środki Łącznie na ten cel komenda hufca przeznaczyła zł To na prawdę duża kwota W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że pod tym względem prawdopodobnie jesteśmy pionierami w skali związku W innych hufcach zdecydowanie nie praktykuje się przekazywania pieniędzy drużynom Pamiętajmy o tym, że drużynowy musi umieć samodzielnie pozyskać środki na swoją działalność Na tym polega wychowanie gospodarcze w ZHP Zadaniem hufca zdecydowanie nie jest finansowanie działalności drużyn Stanica Harcerska w Białym Brzegu W 2003 roku utrzymanie stanicy w Białym Brzegu przyniosło hufcowi dużą stratę finansową w wysokości ok zł W akcji letniej na stanicy wzięło udział niewielu uczestników Bardzo trudno było z optymizmem patrzeć w przyszłość stanicy Widmo likwidacji bazy stawało się coraz bardziej realne Dzięki wytężonej pracy instruktorów hufca oraz znacznym nakładom finansowym w kolejnych latach udało się znacznie podnieść standard naszej bazy oraz zmienić panującą tam atmosferę co przyczyniło się do znacznego wzrostu zainteresowania pobytem grup harcerskich z całej Polski Rok 2008 i 2009 to dla stanicy okres związany przede wszystkim z wyminą dachów pokrytych eternitem Jest to najkosztowniejsza inwestycja prowadzona na stanicy od kilkunastu lat Inwestycje i remonty przeprowadzone w Stanicy Harcerskiej w Białym Brzegu: w roku 2008 wymiana lamp oświetlających teren stanicy na energooszczędne; 20

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 MISJA PIEKARSKIEGO HUFCA Stosując harcerski system wychowawczy, pragniemy stworzyć szanse

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Na rok harcerski 2012/2013 Hufiec Łódź Widzew zrzesza 200 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych EWALUACJA PLANU OPERACYJNEGO CHORĄGWII MAZOWIIECKIIEJ ZA ROK 2014 do Strategiiii ZHP na llata 2012 -- 2017 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Wsparcie pracy programowej w hufcach poprzez współpracę zespołów programowych

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 I WIZYTÓWKA im. dh dr Zdzisława Krawczyńskiego 32 500 Chrzanów ul. 3 Maja 1, tel./fax. 0-32 623 33 15 Godziny otwarcia 8.00 16.00 II CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014.

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. 1.Charakterystyka Hufca. Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. - Hufiec obejmuje obszar powiatu Brzesko, drużyny działają w Brzesku, Jadownikach, Okocimiu, Mokrzyskach,

Bardziej szczegółowo

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013.

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC CZERWONAK IM. WOJSKA POLSKIEGO 62-004 Czerwonak ul. Stawna 3 tel. kom. 0602 655 003 e-mail: czerwonak@zhp.wlkp.pl PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Program rozwoju Hufca Piast Poznań - Stare Miasto 2015-2019 Poznań, 9 października 2015 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I A

S P R A W O Z D A N I A Radomsko, 8 stycznia 2010 rok S P R A W O Z D A N I A Członków Komendy Hufca Radomsko za okres 5012008 8012010 phm Agnieszka Ciepielewska z-ca Komendanta Hufca Do Komendy Hufca w Radomsku zostałam wybrana

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS 1. Koordynuje realizację planu operacyjnego, planu rozwoju Hufca oraz Strategię ZHP. 2. Odpowiada za obszar Przyjazna struktura. 3. Wykonuje rozkazy i decyzje władz

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą 1 KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 1. Kształcenie kadry w ZHP jest organizowane

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Komisja Stopni Instruktorskich ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Wymaganie 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie Chorągiew Warmińsko- Mazurska ZHP Komenda Hufca Rodło ZHP 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45 rodlo@zhp.pl, biuro.rodlo@gmail.com Bank BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0201 8770 Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM.

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM. KOMENDANT HUFCA PHM. TOMASZ RAWSKI Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej kieruje pracami Komendy Hufca, organizuje jej pracę i przewodniczy obradom, reprezentuje Hufiec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i systematycznie go realizowałem.

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Opracował: phm. Rafał Bartoszek HR brązowa OKK/503/2011

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK 2015

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK 2015 PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK DO STRATEGII ZHP NA LATA 20122017 ANALIZA SYTUACJI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW: I. Dobry program: W komendzie chorągwi pełniona jest funkcja zcy komendanta

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 1. Komenda Hufca zorganizowała spotkanie instruktorskie w dniu 18.09.2013r

Bardziej szczegółowo

Z-CA KOMENDANTA HUFCA

Z-CA KOMENDANTA HUFCA OPISY FUNKCJI Z-CA KOMENDANTA HUFCA Misja, zadania na rok: Wspieranie działań namiestników oraz koordynowanie działań kształceniowo-programowych. Wspieranie namiestników w organizowaniu form kształcenia

Bardziej szczegółowo

II. Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 48.

II. Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 48. I. Analiza sytuacji hufca» informacje ogólne Teren działania: Hufiec ZHP Strzelce Krajeńskie obejmuje obszar powiatu strzeleckodrezdeneckiego. Drużyny działają w następujących miejscowościach: Strzelce

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 Załącznik do Uchwały Komendy Hufca Piastów nr 5/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 CHARAKTERYSTYKA HUFCA: Harcerstwo w Piastowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015 PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015 Misja Hufca Program Rozwoju Hufca na lata 2011-2015 Misją Hufca ZHP im. Olgi i Andrzeja Małkowskich

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ KOMBINAT PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2014 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Termin Nazwa Opis Miejsce Odpowiedzialny Comiesięczne Budynek. Zlot chorągwiany. Uroczystości. Gra w klimacie II Wojny Światowej

Miesiąc Termin Nazwa Opis Miejsce Odpowiedzialny Comiesięczne Budynek. Zlot chorągwiany. Uroczystości. Gra w klimacie II Wojny Światowej Harmonogram: Kolor niebieski odprawy kadry Kolor żółty imprezy chorągwiane Kolor fioletowy uroczystości patriotyczne Kolor zielony wydarzenia hufcowe Kolor czerwony szkolenia organizowane przez ZKK Miesiąc

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 Przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 6/2014 z dnia 8 września 2014 r. Tarnów, wrzesień 2014 r. Spis treści 1. OPIS SYTUACJI KSZTAŁCENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ QRS PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24 września 2011 roku I CZĘŚĆ WSTĘPNA Zespół

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016 Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016 I. ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI Hufiec zrzesza aktualnie: 254 osób (zgodnie ze stanem w Ewidencji ZHP na

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Skład zespołu: 1. SOKK szefowa (koordynacja pracy zespołu, warsztaty opiekunów prób, Kształceniowe Inspiracje, warsztaty/ kursy programowe/

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych REGUAMIN PRACY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP PABIANICE: I. Postanowienia Ogólne 1. Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych, zwaną dalej Kapitułą powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 11/2015 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 28 grudnia 2015 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2011-2015 Tarnów, wrzesień 2011 r. MISJA ZHP Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka,

Bardziej szczegółowo

KOMENDY HUFCA ZHP BYDGOSZCZ-MIASTO

KOMENDY HUFCA ZHP BYDGOSZCZ-MIASTO Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Bydgoszcz-Miasto im. Bydgoskich Bojowników o Wolność i Postęp Społeczny Bydgoszcz,28.10.2015. Załącznik nr 1 do Rozkazu L16/2015 z dnia 30.10.2015. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny przedstawia zadania w podziale na poszczególne obszary, które zostaną zrealizowane w roku 2016 przez Komendę

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów Namiestnictwo Harcerskie. Plan Pracy Namiestnictwa Harcerskiego na Rok Harcerski 2012

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów Namiestnictwo Harcerskie. Plan Pracy Namiestnictwa Harcerskiego na Rok Harcerski 2012 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów Namiestnictwo Harcerskie Plan Pracy Namiestnictwa Harcerskiego na Rok Harcerski 2012 Opracował: pwd. Piotr Słowik I Skład Rady Namiestnictwa 1. Namiestnik:

Bardziej szczegółowo

Zespół działa w Hufcu ZHP Warszawa-Praga-Południe.

Zespół działa w Hufcu ZHP Warszawa-Praga-Południe. Zespół działa w Hufcu ZHP Warszawa-Praga-Południe. Zespół zajmuje się głównie: prowadzeniem strony internetowej hufca, przepływem informacji między instruktorami działającymi w hufcu oraz obsługą techniczną

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry

Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry Charakterystyka Szczepu Jednostki w szczepie Kadra szczepu Analiza Program Praca z kadrą Wizerunek Finanse, sprzęt, gospodarka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej, zwana dalej Kapitułą lub KSW,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 -

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 - Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 WIZJA Hufiec Pruszków ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Uchwała Rady Naczelnej ZHP Nr 40/XXXVI z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016.

Plan pracy Hufca Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016. Plan pracy Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016. MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania Czas wykonania Źródła finansowania zadania Osoba odpowiedzialna za realizację DOBRY

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej Namiestnictwo harcerskie ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec ZHP Nowy Sącz im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej 33-300 Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych

Strategia rozwoju. Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych Strategia rozwoju Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych na lata 2015-2019 MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we Wszechstronnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2013 / 2014

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2013 / 2014 Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2013 / 2014 I. ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI Hufiec zrzesza aktualnie ok 200 osób Komenda hufca pracuje z kadrą organizując

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRÓBY NA STOPIEŃ PWD HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA. Witaj!

SPRAWOZDANIE Z PRÓBY NA STOPIEŃ PWD HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA. Witaj! 1 Witaj! Komisja Stopni instruktorskich Hufca Kraków Nowa Huta postanowiła opracować wzór, przykład sprawozdania z próby na stopień instruktorski, aby ujednolicić sposób opisania realizacji zadań. Ułatwi

Bardziej szczegółowo

ROK HARCERSKI 2015/2016

ROK HARCERSKI 2015/2016 ROK HARCERSKI 2015/2016 HARMONOGRAM IMPREZ HUFCA w roku harcerskim 2015/2016 14, 17, 21, kadry gromad, drużyn Rozmowy organizacyjne 28.09.2015 i szczepów Święto Chorągwi Łódzkiej 11-13. 09.2015 harcerskie

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto 1. Wyróżnienie LIŚĆ DĘBU mogą otrzymać instruktorzy, którzy:

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Otwock, 8 października 2015 r. Komendant Hufca Otwock im. Roju SOSNY Szarych Szeregów. Rozkaz L.

Związek Harcerstwa Polskiego Otwock, 8 października 2015 r. Komendant Hufca Otwock im. Roju SOSNY Szarych Szeregów. Rozkaz L. Związek Harcerstwa Polskiego Otwock, 8 października 2015 r. Komendant Hufca Otwock im. Roju SOSNY Szarych Szeregów 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje Rozkaz L. 4 / 2015 1.2.1. Podaję do wiadomości

Bardziej szczegółowo

KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW

KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW Hufiec ZHP Warszawa Praga Północ ul. Suwalska 13, 03 252 Warszawa oraz Ruch Całym Życiem ul. Raszyńska 22 a, 02 026 Warszawa zapraszają na KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW 2 CEL I ZAMIERZENIA Cel: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016 Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo 03.09.2015 Posiedzenie Komendy Komendant 05-06.09.2015 APSIK Atrakcyjne Polowe Spotkanie Integracyjne Komend Korzkiew Komenda Komenda i przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Stołeczna ZHP

Chorągiew Stołeczna ZHP Kalendarz przedsięwzięć kształceniowych Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej ILUMINACJA czerwiec grudzień CZERWIEC 7 VI (sobota, 11:00-17:00) HZKK: Jak Szefowie i członkowie hufcowych ZKK hm. Sławek Postek

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Dolnośląska ZHP

Chorągiew Dolnośląska ZHP Chorągiew Dolnośląska ZHP Wrocław, 28.04.2014 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego Rozkaz L. 6/2014 Wyjątki z rozkazu Naczelnika Związku Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych REGUAMIN PRACY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP PABIANICE: I. Postanowienia Ogólne 1. Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych, zwaną dalej Kapitułą powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie

Bardziej szczegółowo

Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki

Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki Plan pracy Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki Opis hufca Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe zrzesza około 1000 zuchów, harcerzy i instruktorów, działa na terenie dzielnic Praga Południe,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie te przedsięwzięcia zostały zrealizowane dzięki instruktorom i harcerzom skupionym w Hufcu ZHP Ostrowiec. Harcerze starsi

Wszystkie te przedsięwzięcia zostały zrealizowane dzięki instruktorom i harcerzom skupionym w Hufcu ZHP Ostrowiec. Harcerze starsi Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim przedkłada sprawozdanie z działalności za okres od 25 października 2003 roku do 31 października 2007 roku 1. 25 października 2003 roku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI I PRZEWODNIKA

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI I PRZEWODNIKA WNIOSEK O ZAMKNIĘCIE PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIEJ ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC ZIEMI WOLIŃSKIEJ im. MARYNARKI WOJENNEJ RP W ŚWINOUJŚCIU Zawracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Ziemi

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ANALIZY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

ARKUSZ ANALIZY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ARKUSZ ANALIZY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Druhny i Druhowie! Mamy przyjemność, przekazać na Wasze ręce Akusz analizy hufca materiał, który ma być drogowskazem do ciągłego doskonalenia jakości działań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania związku drużyn

Instrukcja działania związku drużyn Instrukcja działania związku drużyn załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 53/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne utworzenia związku drużyn stanowi 31 Statutu ZHP.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Komendantki i Komendy Hufca za okres listopad 2007 marzec 2011

Sprawozdanie z pracy Komendantki i Komendy Hufca za okres listopad 2007 marzec 2011 Sprawozdanie z pracy Komendantki i Komendy Hufca za okres listopad 2007 marzec 2011 Komenda przez 3,5 roku swojej kadencji działała w składzie: hm. Paulina Gajownik phm. Jolanta Bochen (zwolniona ze składu

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia. w roku Tarnów, r.

Plan kształcenia. w roku Tarnów, r. Plan kształcenia w roku 2016 Tarnów, 28.12.2015r. Spis treści phm. Anna Drabik szef zespołu - BOKK 840/2015...5 hm. Katarzyna Mróz BOKK 683/2013...5 phm. Karolina Kaczmarczyk BOKK 769/2014... 6 pwd. Ewelina

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKEIGO HUFIEC ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI CHORĄGIEW KIELECKA STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2007-2011

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKEIGO HUFIEC ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI CHORĄGIEW KIELECKA STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2007-2011 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKEIGO HUFIEC ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI CHORĄGIEW KIELECKA STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2007-2011 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza obecnej sytuacji i potencjału

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. 31 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. mjr. W. Raginisa 2013/2014

Plan pracy. 31 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. mjr. W. Raginisa 2013/2014 Plan pracy 31 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. mjr. W. Raginisa 2013/2014 Charakterystyka 31 Szczep DHiZ im. mjr. W. Raginisa działa od 1969 roku. Zrzesza dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat.

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo STYCZEŃ 18.01.2015 TADEK - Tradycyjna Akademia Dla Ekstra Kadry KRAKÓW KOMENDA 13.01.2015 Opłatek Harcerzy Nieprzetartego szlaku SOSW, Referat Nieprzetartego

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 1 z 11 CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ ILUMINACJA ILUMINACJA to znane w psychologii zjawisko oświecenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN ZAKRESY OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY Kadencja 2015/2019 Spis treści Spis treści Regulamin pracy komendanta i komendy Hufca ZHP Szczecin 1 Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka WNIOSEK Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka BRĄZOWA ODZNAKA KADRY KSZTAŁCĄCEJ Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej jest potwierdzeniem uprawnień do

Bardziej szczegółowo

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja". dh hm. Stefan Mirowski Druhny i Druhowie, Oddaję w Wasze ręce standard kursu przewodnikowskiego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/I/2015 KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE z dnia 3 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr 1/I/2015 KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE z dnia 3 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr 1/I/2015 KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie funkcjonowania finansowego i organizacyjnego placówek Hufca ZHP Pabianice podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA PLANU U OPERACYJNEGO CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP ZA A ROK 2013

EWALUACJA PLANU U OPERACYJNEGO CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP ZA A ROK 2013 EWALUACJA PLANU U OPERACYJNEGO CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP ZA A ROK 2013 Nazwa kierunku Ocena DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Zwiększenie ilości kadry wspierającej drużynowych w hufcach, w szczególności poprzez

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego

Plan pracy Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego Plan pracy Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2014 / 2015 WIZJA HUFCA W 2015 ROKU /przyjęta w Planie Rozwoju Hufca przez Zjazd Hufca 28 października 2011 roku/ Chcemy,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA

PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema Tarnów, październik 2014 r. Czuwaj!

Bardziej szczegółowo

Rozkaz L1/2011. 1. Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L1/2011 z dnia 31.01.2011 r. 2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.

Rozkaz L1/2011. 1. Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L1/2011 z dnia 31.01.2011 r. 2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów. Łomnica, dn. 09.02.2011r Rozkaz L1/2011 1. Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L1/2011 z dnia 31.01.2011 r. 2. Mianowania 2. HUFIEC. 2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów. 2.3.2.

Bardziej szczegółowo

Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań.

Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań. Program Hufca ZHP Kielce-Południe na rok harcerski 2014/2015 I Charakterystyka hufca Hufiec ZHP Kielce-Południe działa na terenie miasta Kielce od 2004 roku. W tym roku nasza jednostka obchodzić będzie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki na rok 2010/2011

Plan pracy Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki na rok 2010/2011 Plan pracy Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki na rok 2010/2011 1. OPIS HUFCA Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe zrzesza około 850 zuchów, harcerzy i instruktorów, działa na terenie

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań Nowe Miasto Działalność 45 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2013 / 2014

Plan pracy Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2013 / 2014 Plan pracy Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2013 / 2014 MISJA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK

DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK Dokumenty ZHP to wszystkie ustawy, instrukcje, uchwały, decyzje, regulaminy, stanowiska, wiadomości urzędowe, ordynacje wyborcze, porozumienia, komunikaty, rozkazy, czyli

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN SZCZEPU HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN SZCZEPU HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN SZCZEPU HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 Regulamin Szczepu Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.6/69 Uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015

Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015 Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015 Wstęp Prowadzenie kształcenia na poziomie każdej Chorągwi jest dużym wyzwaniem. Ktoś może rzec, ze robienie tego

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata

Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017 1. XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP przyjmuje Strategię rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY. Hufca ZHP Jasło im. Rodziny Madejewskich. na rok 2014 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY. 1. Rozwój metodyczny drużynowych

PLAN OPERACYJNY. Hufca ZHP Jasło im. Rodziny Madejewskich. na rok 2014 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY. 1. Rozwój metodyczny drużynowych PLAN OPERACYJNY Hufca ZHP Jasło im. Rodziny Madejewskich na rok 2014 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY NAZWA OPERACYJNE- REALIZACJI 1. Rozwój metodyczny drużynowych Zbudowanie systemu motywacji/nagród dla drużynowych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017

Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017 Strategia Strateg ZHP P Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017 1 Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ZKK Hufca Kraków Nowa Huta 2009-2011. Sprawozdanie z działalności Zespołu Kadry Kształcącej QRS Hufca Kraków Nowa Huta

Sprawozdanie ZKK Hufca Kraków Nowa Huta 2009-2011. Sprawozdanie z działalności Zespołu Kadry Kształcącej QRS Hufca Kraków Nowa Huta Sprawozdanie z działalności Zespołu Kadry Kształcącej QRS Hufca Kraków Nowa Huta Szefem zespołu Kadry Kształcącej Hufca Kraków Nowa Huta zostałam we wrześniu 2009 roku. Każdego roku zespół podejmował zadania

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 2 Regulamin Hufca Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.10/48 Uzupełniony Rozkazem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO

Załącznik do Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO Komendant Chorągwi MISJA: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Im. Tadeusza Kościuszki ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków Kierowanie i stałe tworzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STOPNI HARCERSKICH

SYSTEM STOPNI HARCERSKICH SYSTEM STOPNI HARCERSKICH wprowadzono rozkazem Naczelnika ZHP nr L.4/93 z dnia 23.04.1993 r. wersja elektroniczna http://www.zhp.org.pl V-06-1993/04/23 2 Rola stopnia w metodzie harcerskiej V-06-1993/04/23

Bardziej szczegółowo

1. Tytuł Szczep 99 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych 1 września sierpnia 2016

1. Tytuł Szczep 99 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych 1 września sierpnia 2016 1. Tytuł Szczep 99 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych 1 września 2015 31 sierpnia 2016 2. Dane jednostki Zespół Szkół nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Powstańców Śląskich

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Nazwa pomysłu: DZIAŁALNOŚĆ GROMAD ZUCHOWYCH I DRUŻYNY HARCERSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nazwa placówki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. ARMII KRAJOWEJ W BUDACH ŁAŃCUCKICH Adres: Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Starogard Gdański. 31.I.2010 Komendant Hufca Starogard im. Gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L.1/2010

Związek Harcerstwa Polskiego Starogard Gdański. 31.I.2010 Komendant Hufca Starogard im. Gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L.1/2010 Związek Harcerstwa Polskiego Starogard Gdański. 31.I.2010 Rozkaz L.1/2010 2. Hufiec 2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów. 2.3.1. Powołuję z dniem dzisiejszym Sztab Harcerskich Zawodów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DRUŻYNY HARCERSKIEJ w Poniecu na okres próbny - 2014/2015

PLAN PRACY DRUŻYNY HARCERSKIEJ w Poniecu na okres próbny - 2014/2015 PLAN PRACY DRUŻYNY HARCERSKIEJ w Poniecu na okres próbny - 2014/2015 CHARAKTERYSTYKA DRUŻYNY: Kadra: Drużyna: Zbiórki: Drużynowy pwd. Paweł Szynka Przyboczna dh. Agnieszka Szynka Drużyna zgodnie z metodyką

Bardziej szczegółowo

Regulamin stopni harcerskich

Regulamin stopni harcerskich Regulamin stopni harcerskich Rozdział I TRYB ZDOBYWANIA STOPNI 1. Przepisy wstępne. 1.1. Regulamin składa się z: - trybu zdobywania gwiazdek zuchowych i stopni, - wymagania na gwiazdki zuchowe, - wymagania

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXXIV (72) Nr 12 GRUDZIEŃ 2013 Spis treści 1. Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie udziału ZHP w pozyskiwaniu i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA

PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA 1. CHARAKTERYSTYKA DRUŻYNY: Drużyna liczy 14 osób, w tym 7 harcerek i 7 harcerzy.

Bardziej szczegółowo