NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU"

Transkrypt

1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a Warszawa Tel. (+48 22) Fax. (+48 22) Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego DAG/262/36-18/MR/12 Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. I N F O R M A C J A O W YBO R Z E OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZ E J Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż mebli biurowych (nr sprawy: 36/U/12) Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej zwaną Pzp. W terminie przewidzianym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. do dnia 9 marca 2012 r. do godz. 10:00, do Zamawiającego wpłynęło 18 ofert. Przedmiotowe oferty złożone zostały przez następujących Wykonawców: 1. Przedsiębiorstwo Wytwórczo Usługowe KARSTOL Meble i Wyposażenie Wnętrz (oferta nr 1) ul. Starzyńskiego Stargard Gdański Przedmiotowy Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za ,37 zł. 2. TRONUS Polska Konrad Warda (oferta nr 2) ul. Ordona 2A Warszawa Przedmiotowy Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za ,80 zł. 3. Jolanta Falana Kozłowska P. W. D. APEX (oferta nr 3) ul. Kopernika 12 Strzałków Radomsko

2 Przedmiotowy Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za ,87 zł. 4. JARD Sp. z o.o. (oferta nr 4) Al. Na Skarpie 21 lok Warszawa Przedmiotowy Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za ,55 zł. 5. SEPAR MEBLE Arkadiusz Piechowski (oferta nr 5) ul. Lubelska Olsztyn Przedmiotowy Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za ,16 zł. 6. HEBA Tomasz Heba (oferta nr 6) ul. Jarużyńska 1/ Bydgoszcz Przedmiotowy Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za ,65 zł. 7. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne MEBLOSTAL Michał Baczewicz (oferta nr 7) ul. Traugutta Stargard Gdański Przedmiotowy Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za ,15 zł. 8. AZCO Polskie Meble Biurowe Edward Balicki (oferta nr 8) ul. Grażyńskiego Bielsko - Biała Przedmiotowy Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za ,75 zł. 9. HELIKON Meble Biurowe S.A. (oferta nr 9) ul. Odrowąża Warszawa Przedmiotowy Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za ,46 zł. 10. BARMA Meble Biurowe sp. z o.o. (oferta nr 10) ul. Kossutha 5A Katowice Przedmiotowy Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za ,98 zł. 11. P.P.H. Czapla i Spółka S.C. Zbigniew Czapla, Irena Czapla (oferta nr 11) Al. Wojska Polskiego Olsztyn Przedmiotowy Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za ,71 zł. 12. ZPHU Zakład Meblowy WB DUET (oferta nr 12) ul. Drogowców Kościerzyna str. 2

3 Przedmiotowy Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za ,42 zł. 13. Biuro Inżynieryjno Handlowe ARTUSS Artur Luśnia (oferta nr 13) ul. Łukasiewicza Krosno Przedmiotowy Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za ,35 zł. 14. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o. o. (oferta nr 14) Al. Solidarności Białystok Przedmiotowy Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za ,23 zł. 15. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PROFITEX (oferta nr 15) ul. Partyzantów 34 A Będzin Przedmiotowy Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za ,31 zł. 16. OFFICE PLUS Warszawa Sp. z o. o. (oferta nr 16) ul. Słupiecka 4 lok Warszawa Przedmiotowy Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za ,48 zł. 17. STOLMAX Józef Grzelak (oferta nr 17) Duczki ul. Krótka Wołomin Przedmiotowy Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za ,20 zł. 18. LOGAN Sp. z o. o. (oferta nr 18) ul. Lasówka Kraków Przedmiotowy Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za ,18 zł. Po dokonaniu oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty nr 1, złożonej przez Przedsiębiorstwo Wytwórczo Usługowe KARSTOL Meble i Wyposażenie Wnętrz, jako oferty najkorzystniejszej. UZASADNIENIE W dniu 15 marca 2012 r. Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp, poprawił oczywiste omyłki rachunkowe w ofertach nr 3, 4, 16 i 18 uwzględniając przy tym konsekwencje rachunkowe dokonanych zmian, i tak: str. 3

4 a) Wykonawca Jolanta Falana Kozłowska P. W. D. APEX., który złożył ofertę nr 3, zaoferował realizację zamówienia za ,11 zł netto i ,62 zł brutto; b) Wykonawca JARD Sp. z o.o., który złożył ofertę nr 4, zaoferował realizację zamówienia za zł netto i ,40 zł brutto; c) Wykonawca LOGAN Sp. z o. o. który złożył ofertę nr 18, zaoferował realizację zamówienia za zł netto i ,63 zł brutto. Poprawa omyłek rachunkowych w ofercie nr 16, złożonej przez Wykonawcę OFFICE PLUS Warszawa Sp. z o. o. nie spowodowała żadnych konsekwencji rachunkowych. Po przebadaniu złożonych w postępowaniu ofert pod kątem spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V SIWZ pn. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, Zamawiający uznał, że wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz, że odrzuceniu nie podlega żadna ze złożonych przez nich oferta. Mając na względzie art. 91 ust. 1 Pzp (Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia) i zgodnie z kryterium oceny ofert, wskazanym w Rozdziale XIII SIWZ Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, tj. ceną (100% wagi), punktacja przyznana złożonym ofertom kształtuje się następująco: nr oferty 1 nazwa Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wytwórczo Usługowe KARSTOL Meble i Wyposażenie Wnętrz cena (zł) liczba punktów uzyskanych w kryterium cena / łączna liczba punktów ,37 100,00 2 TRONUS Polska Konrad Warda ,80 41,00 3 Jolanta Falana Kozłowska P. W. D. APEX ,62 91,21 4 JARD Sp. z o. o ,40 83,57 5 SEPAR MEBLE Arkadiusz Piechowski ,16 91,33 6 HEBA Tomasz Heba ,65 79, Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne MEBLOSTAL Michał Baczewicz AZCO Polskie Meble Biurowe Edward Balicki ,15 69, ,75 86,01 9 HELIKON Meble Biurowe S.A ,46 71,80 10 BARMA Meble Biurowe Sp. z o.o ,98 85,60 str. 4

5 11 P.P.H. Czapla i Spółka S.C. Zbigniew Czapla, Irena Czapla ,71 74,25 12 ZPHU Zakład Meblowy WB DUET ,42 67, Biuro Inżynieryjno Handlowe ARTUSS Artur Luśnia Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PROFITEX ,35 65, ,23 72, ,31 76,57 16 OFFICE PLUS Warszawa Sp. z o. o ,48 79,33 17 STOLMAX Józef Grzelak ,20 72,70 18 LOGAN Sp. z o. o ,63 63,85 Zgodnie z Rozdziałem XIII ust. 4 SIWZ, który stanowi, że za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, Zamawiający informuje, że najwyższą liczbę punktów uzyskała oferta nr 1, złożona przez Przedsiębiorstwo Wytwórczo Usługowe KARSTOL Meble i Wyposażenie Wnętrz. Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 Pzp, może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa ust. 1 gdyż w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. str. 5

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA BZP-064/ /2013 Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek,

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek, Wadowice: Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V -

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Warszawa, dnia 8 marca 0 r. Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Krakowskie Przedmieście /8 00-9 Warszawa Adres do korespondencji: Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki ul. Hoża 9, 00-8 Warszawa tel./fax

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3 Centrala : 033 / 866-67-72, 033 / 861-21- 37, 033 / 860-23-91 fax: 033 / 866-67-73 e- mail ; psse.zywiec@pis.gov.pl; pssezywiec@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kościerzyna, dnia 25 kwietnia 2013 r. PCPR.ZFK.272.2.23.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Łowicz, dnia 30.04.2009 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. TAK II. Zamawiający. Gmina Miasta Łowicza,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia czerwca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI PREZES RCL.BA.2710.2/201 5. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Warszawa, dnia czerwca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI PREZES RCL.BA.2710.2/201 5. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 100,00 Prawo RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI PREZES Maciej Berek q Warszawa, dnia czerwca 2015 r. RCL.BA.2710.2/201 5 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI RAPORT KOŃCOWY

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI RAPORT KOŃCOWY RAPORT KOŃCOWY z realizacji umowy nr 6/Infostrategia/MAC/UW-UR/13 z dnia 22.08.2013 r. na udzielenie wsparcia doradczego beneficjentom projektów szerokopasmowych realizowanych w ramach działania 8.3 Programu

Bardziej szczegółowo

STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa

STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Częstochowa, dn. 10.10.2014 r. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Niniejszym informujemy, iż wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 23.03.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/3/ORG/15 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1939/13 WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący: orzeka:

WYROK. Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 2335/13 WYROK z dnia 15 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

oferta nr 8 złożona przez: Hurtownia BB Bożena Bąk ul. Grójecka 1 05-530 Góra Kalwaria z ceną oferty brutto 379.269,36 złotych

oferta nr 8 złożona przez: Hurtownia BB Bożena Bąk ul. Grójecka 1 05-530 Góra Kalwaria z ceną oferty brutto 379.269,36 złotych Legionowo, 05 grudnia 2012 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE I DO ZAKŁADU KYNOLOGII POLICYJNEJ

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2474/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 29 października 2013 r. Przewodniczący: Protokolant: Andrzej Niwicki Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie dnia 29 października

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych Brzeźnio, dn. 30.03.2012r. Nz. GOOiW.271.1.2012 Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Szpital Specjalistyczny imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp z. o.o. Kraków, dnia 03 marca 2011 r. Znak: LOG.I.271 61/2010 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia zamawiającego

Ubezpieczenie mienia zamawiającego Ubezpieczenie mienia zamawiającego Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Olkusz powiat olkuski Olkusz Tryb

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 i art. 93 ust. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo