W BADANIACH NAUKOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W BADANIACH NAUKOWYCH"

Transkrypt

1 YOGA & AYURVEDA W BADANIACH NAUKOWYCH EN 26 KONFERENCJA 1

2

3

4 Redakcja editors Chandra Mohan Bhandari Lesław Kulmatycki Tłumaczenie tekstów Texts Translation Marta Kamińska, Iwona Kozłowska, Karolina Klucznik, Klementyna Dec Korekta tekstów Texts verification Marta Papiewska, Klementyna Dec, Magdalena Karciarz Opracowanie graficzne graphic design Wydawnictwo publisher BJ Sp. z o. o. Al. Niepodległości Warszawa ISBN Reprodukowanie, kopiowanie w urządzenia przetwarzania danych, odtwarzanie w jakiekolwiek formie oraz wykorzystywanie w wystąpieniach publicznych (również częściowych) tylko za pisemną zgodą wydawcy książki. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system of transmitted, in any form or by any means, or used in any public appearances, without prior written permission of the publishers. 4

5 5

6 Wstęp do Księgi konferencyjnej Zestawienie w tej książce wszystkich prac, które zostaną przedstawione na konferencji przez wybitnych zaproszonych prelegentów, ma stanowić ułatwienie dla jej uczestników, którzy dzięki temu będą mogli w pełni przygotować się do każdej konferencyjnej sesji. Dziękujemy wszystkim prelegentom za współpracę i przesłanie prac w ustalonych terminach. Ułatwiło to wykonanie tłumaczeń na polski/angielski na czas, co znacznie zwiększyło użyteczność tej książki. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju za treść zamieszczonych prac. Z przyjemnością informujemy, że dla wygody uczestników udostępniamy książkę także w formie elektronicznej. Jestem wdzięczny przewodniczącemu Komitetu Naukowego Panu prof. Lesławowi Kulmatyckiemu i jego zespołowi za staranną ocenę prac prezentowanych na konferencji. W imieniu organizatorów chciałbym również podziękować wszystkim prelegentom za przyjęcie naszego zaproszenia mimo swoich napiętych harmonogramów, co pozwoliło nam zorganizować tę konferencję. Zachęcam wszystkich prelegentów i uczestników do wzięcia udziału w porannych sesjach jogi i wieczornych sesjach Pranayamy i medytacji w dniach czerwca. Być może doświadczycie czegoś nowego. Chandra Mohan Bhandari, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Preface for the Conference Book The compilation of all Papers in this Book, to be presented at the Conference by distinguished speakers we have invited, is to facilitate maximum benefits to participants as they can come fully prepared for each session at the conference. We are thankful to all the Speakers for cooperating with us in sending their Papers by the deadlines we had set. This facilitated timely translation into Polish/English, which has enhanced the utility of this book many fold. The Publisher has no liability of any kind about contents of each Paper. We are also happy to provide a soft copy of this book for convenience of use to our Participants. I am thankful to the Scientific Committee Chairman Prof. Leslaw Kulmatycki and his team for meticulously evaluating the Papers for presentation at the Conference. On behalf of the Organizers, I wish to thank all our Speakers for accepting our invitation despite their busy schedules and contributing so comprehensively to this Conference. I will also encourage all Speakers and participants to join us at the morning Yoga sessions and evening Pranayam and meditation sessions on June. You will perhaps experience something new out of these sessions. Chandra Mohan Bhandari, Chairman, Organizing Committee 6

7 Spis treści Contents: Komitet Naukowy / Scientific Committee 8 Komitet Organizacyjny / Organizational Committee 9 Przesłanie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Organizing Committee chairman s Message Cel i misja Sulisławia / Goal and mission of Sulislaw Przesłanie Komitetu Naukowego / Message of the Scientific Committee Listy Intencyjne / Letters of intent Biogramy Prelegentów / Prelegents Dr Ramrao Nagendra Dr Hari Sharma Dr Chinmay Pandya Dr Vijai Jain Prof. dr Sat Bir Khalsa Dr C. Rajan Narayanan Dr Alexander Hankey 102 Dr Sunil Kumar Joshi Prof. dr Kumar Tripathi Dr Shirley Telles Dr Naveen Kalkuni Visweswaraiah Dr Partap Chauhan Dr n. med. Ulrich Randoll Prof. dr Andrzej Kokoszka Krzysztof Stec i Prof. zw. Wiesław Pilis 152 Prof. nadzw. Janusz Szopa i Dr Małgorzata Grabara Prof. Nadzw Janusz Szopa i Mgr Sylwia Renata Olczyk Mgr Katarzyna Bulińska i Mgr Marek Bednarski 169 Mgr Laura Konarska 170 Mgr Monika Kostusiak 171 Dr Ewa Moroch 172 Dr Magdalena Karciarz i Prof. nadzw. Lesław Kulmatycki Prof. nadzw. Lesław Kulmatycki H.E. Chandra Mohan Bhandari Sulisław - Pałac z hinduskich baśni / Sulislaw - A palace from Indian fairy tales

8 Komitet Naukowy Scientific Committee Przewodniczący / Chairman Prof. nadzw. dr hab. Leslaw Kulmatycki Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu University School of Physical Education in Wroclaw Vice-przewodniczący / Vice Chairmen Prof. dr hab. Dariusz Patkowski Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Medical University in Wroclaw Członkowie Members HE Chandra Bhandari - Former Abmassador of India in Poland Ks. dr Wiesław Al. Niewęgłowski - Writer, Researcher Dr Chinmay Pandya - Pro Vice Chancellor, Dev Sanskriti University, Shantikunj, Haridwar Prof. dr hab. Wiesław Pillis - Akademia im J. Długosza w Częstochowie Prof. dr Naveen Kalkuni Visweswaraiah - SVYASA Yoga University Dr C. Rajan Narayanan - Life in Yoga Institute Prof. nadzw. dr hab. Janusz Szopa - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Dr n. med. Anna Biełous - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Dr n. o k.f. Krystyna Boroń-Krupińska - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Dr n. hum. Magdalena Karciarz - Dolnośląska Szkoła Wyższa Dr n. o k.f. Małgorzata Grabara - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 8

9 Komitet Organizacyjny Organizational Committee Przewodniczący / Chairman HE Chandra Mohan Bhandari, Formerly Ambassador of India to Poland Vice-przewodniczący / Vice Chairmen Mr. Jerzy Bar - Prezes Towarzystwa Inwestycyjnego BTA / President BTA Sekretarz Generalny / Secretary General Mr. Piyush Mittal, Director, Sulislaw Palace Koordynator / Coordinator Beata Bar Marta Wagner Magdalena Nowacka Kontakt: Pałac Sulisław Grodków, Sulisław 24 (77) ,

10 PRZESŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO Zwielką przyjemnością, w imieniu Komitetu Organizacyjnego, witam wszystkich szanownych uczestników tej pierwszej w Polsce, Naukowej Konferencji poświęconej jodze i ajurwedzie, w Pałacu Sulisław. Od czasu uruchomienia Bhandari Joga & Ayurveda Health Center w tym wspaniałym miejscu w czerwcu 2012 r., odczuwam wewnętrzne pragnienie propagowania codziennego wykorzystania jogi i ajurwedy, co może poprawić nasze zdrowie i sprawić, że poczujemy się szczęśliwszymi. Dzisiaj oddaliliśmy się od realnego życia, uważamy się za właścicieli świata i często dopuszczamy się wobec niego nadużyć, wykorzystujemy go nadmiernie nie uwzględniając przy tym praw Natury. Wedyjska mądrość mówi, że świat jest naszym wspólnym dobrem i możemy korzystać z jego bogactw w sposób właściwy, ale nie możemy rościć sobie prawa do jego własności. Rodzimy się i umieramy z pustymi rękoma, a wszystko, co za życia należało do nas, pozostawiamy bliskim, którzy potem często przez to walczą między sobą. Jedynym powodem, dla którego świat zwraca się ku praktykom jogi i ajurwedy jest to, że w samym tylko materialnym dobrobycie trudno znaleźć pocieszenie, spokój i szczęście. W czerwcu 2012 r. w Portugalii brałem udział w obchodach Światowego Dnia Jogi, organizowanych przez Swamiego Amrit Suryanand Maha Raja, prezesa Konfederacji Portugalskich Organizacji Jogi. Byłem pod wrażeniem jego misji, mającej na celu przekonanie UNESCO i ONZ do ogłoszenia dnia 21 czerwca, dnia przesilenia letniego, Światowym Dniem Jogi. Swami chciałby, aby we wszystkich krajach organizowany był tego dnia Festiwal Jogi, co mogłoby przyczynić się do propagowania jogi jako praktyki pomocnej w zarządzaniu stylem życia i w utrzymaniu równowagi między światem materialnym i duchowym w życiu każdego człowieka. Sam jestem propagatorem jogi, robiłem to nawet pracując jako dyplomata i utworzenie Instytutu Jogi i Ayurvedy w Pałacu Sulisław, które pozwoli oficjalnie i rzetelnie rozpowszechniać te nauki, spełniło moje pragnienia, które szczęśliwie Państwo Beata i Jerzy Bar już realizują. Uważam, że są oni prawdziwymi joginami i teraz wyjaśnię dlaczego. W Bhagwat Gicie możemy znaleźć wiele definicji jogi, a jedna z nich - Yogaah Karmasu Kaushalam, mówi o tym, że doskonałość w pracy jest jogą. Znam Państwa Bar od sześciu lat. Kiedy przypomnę sobie Pałac Sulisław, gdy zobaczyłem go po raz pierwszy, jawi mi się zniszczona budowla, w której mogłyby zamieszkiwać tylko duchy. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że może ona stać się pałacem, jaki dziś możemy podziwiać. Jestem pewien, że w okresie od pięciu - dziesięciu lat w miejscu tym może zaistnieć doskonały Instytut Jogi i Ajurwedy, kształcący studentów i pozwalający naukowcom na prowadzenie badań. Jestem przekonany, że stanie się on placówką wybitną nie tylko w skali europejskiej, ale i światowej. A wszystko to może spełnić się tylko dzięki sile jogicznego napędu, pozwalającego Panu Jerzemu Barowi w osiąganiu doskonałości w każdym realizowanym przez siebie zadaniu. 10

11 ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN S MESSAGE It gives me great pleasure, on behalf of the Organizing Committee, to welcome all our esteemed delegates to this first-ever Scientific Conference on Yoga and Ayurveda at Sulisalw Palace in Poland. Right from the time we had launched the Bhandari Yoga and Ayurveda Health Center in this gorgeous palace in June 2012, I had this inner urge pushing me to propagate the daily-use sciences of Yoga and Ayurveda for the whole humanity s wellness and happiness. Today, we have distanced ourselves from reality of the Universe and some how consider ourselves to be the owners of it, free to abuse it s use in any way we like without having regard to Nature s laws, plans and regulatory strategies. The Vedic wisdom tells us that we are only the Trustees of this Universe; it is there for all of us to make appropriate uses of it s resources but never claim ownership of it. We take birth empty handed and leave also empty handed, everything owned by us is left behind for siblings and others to fight over it. The only reason whole world is now craving for Yoga and Ayurveda practices is that they have not found comfort, peace and happiness in material prosperity alone. I had attended the World Yoga Day celebrations in June 2012 in Portugal organized by Swami Amrit Suryanand Maha Raja, President of the Confederation of Portuguese Yoga Associations, and was impressed with his mission of persuading the UNESCO and the United Nations to declare 21 June, the Sun Solstice Day, as the World Yoga Day. He wants all countries to organize Yoga Festivals on this day so that people can be made aware of the Yogic ways of lifestyles management that help maintain a fine balance between the material world and the Spiritual World of each individual. I have been propagating Yoga even during my diplomatic career but setting up a Yoga and Ayurveda Institute in Sulislaw Palace to formally and authentically spread these sciences took my imagination, which happily Mrs Beata and Mr. Jerzy Bar were already espousing. I regard them true Yogis and I will tell you why. In Bhagwat Gita, Yoga has been defined in many ways, one such definition being Yogaah Karmasu Kaushalam, meaning excellence in work is Yoga. I have been in touch with the Bars for the past six years. When I think of Sulislaw Palace six years back, it was a ruined structure and only ghosts must have lived here. I had never imagined that it would become a palace like we see it today. I am sure five or ten years down the line, this place may be a Center of Excellence not just in Europe but in the World in Yoga and Ayurveda studies, practices and research, such is the intensity of Yogic drive of Mr. Jerzy Bar in achieving excellence in whatever tasks he undertakes. That is why I regard him a Yogi par excellence and with that yardstick, I treat him as my Guru. Mrs. Beata Bar is not just a Yogini but also humility personified. She was responsible for overseeing the restoration of the Palace and management of this path-breaking project right form the beginning in In them we see the perfect balance of Shiva and Shakti, neither is complete without the other and this too is the highest attainment of Yoga, to be able to form the perfect bond of creative energy, to be the perfect couple with children and a grand child in present times. The Bars had expressed to me as early as 2008 their idea of setting up a Yoga and Ayurveda Health Center at Sulislaw after they saw my interest and work on Yoga and Ayurveda disciplines through my book and my lifestyle based on regular practice of the same. When I visited Sulislaw and saw the palace with my own eyes at that time, it was in total ruined state. I was reminded of the ruined state of Angkor 11

12 Dlatego uważam go za jogina par excellence, i mając na względzie powyższe przemyślenia, traktuję go jako mojego Guru. Pani Beata Bar z kolei to nie tylko joginka, ale także uosobienie pokory. Była odpowiedzialna za nadzorowanie odbudowy pałacu i zarządzanie tym niezwyczajnym projektem od początku w 2008 roku. W parze Państwa Bar dostrzegam doskonałą równowagę między Shiva i Shakti, która nie jest możliwa bez obojga. Jest ona najwyższym osiągnięciem Jogi, gdyż wyzwala energię twórczą. To wszystko wpływa na to, że Państwo Bar są dobrą parę. Ku ich niezmiernemu szczęściu, życie obdarzyło ich również dziećmi i od dwóch lat również upragnioną wnuczką. Córka Ewa jest naczelną redaktorką, a Tomek przygotowuje graficznie ogólnopolski magazyn Yoga & Ayurveda, który cieszy się wielkim zainteresowaniem czytelników. Państwo Barowie już w 2008 r. przedstawili mi swoją ideę utworzenia Centrum Jogi i Ayurvedy w Sulisławiu, gdyż znali moje zainteresowania i pracę na polu jogi i ayurvedy, przejawiającą się w moich publikacjach książkowych i stylem życia opartym na regularnej praktyce. Kiedy w tym czasie odwiedziłem Sulisław i zobaczyłem Pałac na własne oczy, ukazał mi się w stanie całkowitej ruiny. Przypomniał mi ruiny Angkor w Kambodży, które odwiedzałem, kiedy w latach byłem tam ambasadorem i zaangażowałem się w konserwatorską odbudowę Angkor Wat. Wiem, że Pałac również był odnawiany we współpracy z konserwatorem, gdyż stanowi dziedzictwo sprzed ponad 300 lat. Zastanawiałem się, w jaki sposób Pan Bar zrealizuje zadanie odbudowy i renowacji, a następnie utworzenia Centrum Jogi i Ayurvedy w tak odludnym miejscu, z dala od miast. Nurtowało mnie, jak można zrobić z tego biznes, ale Pan Bar wyjaśnił, że prowadzi inną dochodową działalność, a projekt Sulisław jest jego pasją, gdzie finanse mają znaczenie drugorzędne. Swoją karierę dyplomatyczną w Polsce skończyłem w czerwcu 2009 roku. Jako prezent pożegnalny od Państwa Barów dostałem obraz Pałacu Sulisław, na którym przedstawiony jest jego przyszły wygląd po restauracji. Na dole widnieje napis Bhandari Joga & Ajurweda Academy. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Obraz ten zdobi mój salon w Indiach do dziś. Celem Państwa Bar było zatrzymanie mnie w Polsce. Po moim przejściu na emeryturę starali się o podtrzymywanie naszych relacji, zaproponowali mi nawet stały pobyt w Polsce, abym kierował działalnością Sulisławia. Zaoferowali mi piękny apartament w Pałacu. Chociaż miałem swoje własne plany, mianowicie pomoc ubogim w mojej rodzinnej wsi, i nie mogłem zgodzić się na osiedlenie w Polsce, zobowiązałem się do bezwarunkowego Sevaa, tj. zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby nasze wspólne marzenie się spełniło. Odbywałem coroczne wizyty w Sulisławiu do czerwca 2012 r., kiedy to nastąpiła oficjalna inauguracja. Za każdym razem byłem zaskakiwany nową i wspanialszą wizją Sulisławia. Pan Jerzy Bar nigdy nie zadowalał się czymś choćby odrobinę gorszym od tego, co najlepsze, a co można osiągnąć w procesie renowacji i wyposażania. Wszystko to robił myśląc o podwyższeniu standardu Pałacu. Ma oko perfekcjonisty i nawet znakomici profesjonaliści w różnych dziedzinach są zdumieni jego kreatywnością i dążeniem do perfekcji. Nie przejmuje się ograniczeniami budżetowymi, najważniejsze dla niego jest osiągnięcie doskonałości. Wyróżnia się na wszystkich trzech poziomach - fizycznym, subtelnym i przyczynowym. Praca fizyczna nigdy go nie męczy, zawsze na nogach, doglądający wykonywane prace. Jest jak wielozadaniowy robot i nie waha się przed zdobywaniem kolejnych szczytów. Jakże nie nazwać go najlepszym z joginów, chociaż nie przepada za wykonywaniem asan i pranayamy? Faktycznie, jest tak zajęty fizycznie i mentalnie, że wykonuje te praktyki na swój własny sposób poprzez wiele aktywności w codziennym działaniu. Kiedy myślę o swoich rodzicach sprzed 60-ciu -70-ciu lat, to muszę stwierdzić, że oni również byli Karma joginami żyjącymi w idealnej harmonii w indyjskich Himalajach. Mieli wizję doprowadzania wszystkiego do doskonałości, nawet pomimo swojego ubóstwa i trudnej sytuacji spowodowanej koniecznością utrzymania rodziny z dziewięciorgiem dzieci. Hodowali mleczne bydło, pracowali ciężko w polu i nie tylko przez całe życie, a trzeba pamiętać, że nie było wtedy energii elektrycznej ani żad- 12

13 monuments in Cambodia, which I had witnessed when I was Ambassador there in and was involved with the archaeological restoration of Angkor Wat during that period. I learnt that this palace also had to be renovated as per archaeological principles, this being a heritage property of over 300 years legacy. I wondered how would Mr. Bar achieve such a humongous task of restoration and renovation and then creating the proposed Yoga and Ayurveda Health Center in such a remote location, away from cities. I wondered how it could be run as a flourishing business but Mr. Bar assured me that his core business was different and Sulislaw project was his passion where finances did not matter. I retired from my diplomatic career from Poland in June 2009 and as a farewell gift, the Bars presented to me a framed painting of the Sulislaw Palace as it would look after restoration. It has a line painted at the bottom reading Bhandari Yoga Ayurveda Academy. I could not trust my eyes but this painting adorns my living room in India. Such was the intensity of the Bars to keep me in Poland. After my retirement, they sought my continued association and offered me permanent residence in Poland to head the Sulislaw operations on my terms. They even built a beautiful apartment for me as per my needs in the Palace. While I had my own plans to help the poor in my own village and could not agree to settle down in Poland, I committed to them my unconditional Sevaa to do everything possible to make their dream come true. I made annual visits to Sulislaw until June 2012, when it was formally inaugurated, and each time I found a newer and grander vision of Sulislaw. Mr. Bar was never satisfied with anything less than the best that could be achieved in the restoration and up-gradation of Sulislaw Palace and it s facilities. He has such an eye for perfection that even professionals of excellence in their respective fields are amazed at his creativity and thirst for excellence. He is not bothered about budgetary constraints but only knows that he must achieve excellence. He excels at all three levels of body physical, subtle and causal. He is never tired of physical work, always seen on his toes going about his work. He is a multitasking robot and does not hesitate entering newer horizons. How can we not call him the best among Yogis even though he hates doing Yogaaasans and Praanaayaam? Actually, he keeps himself so occupied physically and mentally that he performs both these steps in his own ways by enough physical activity in the normal course. But then when I think of my own parents some years back, they also were very cultured KarmaYogis living in perfect harmony in the Himlayan mountains of India. They had the vision to bring excellence even out of their poverty and difficult situation in supporting a family of nine children. They raised milk animals, worked in fields, had to perform hard phy- 13

14 nych urządzeń. Jedyną siłą motoryczną była siła zwierząt. Wstawali codziennie o 4 rano i nie kładli się wcześniej niż o 22. Wszystko po to, aby utrzymać rodzinę. Wykształcili dziewięcioro dzieci do poziomu magistra lub doktora zgodnie z uzdolnieniami każdego. Nie kradli, nie kłamali, bardzo uczciwe zarabiali na życie. Nigdy nie pragnęli jakichkolwiek wygód i byli szczęśliwi prowadząc bardzo surowe, ale równocześnie uduchowione życie aż do ostatnich dni swojego 64-letniego małżeństwa. Nigdy nie praktykowali żadnych asan czy pranajamy, a jednak każda chwila ich życia pulsowała jogiczną energią, bo żyli kierowani przez Yams i Niyams i nie zaniedbywali codziennych duchowych rytuałów. Nie imały się ich żadne choroby aż do ostatniej chwili, umierali w niezmąconym spokoju. Ostatnie słowa mojego ojca brzmiały: Wyłącz światło, bo pojawiło się ono w moich oczach. W rozdziale Sunderkaand eposu Raamaayan widnieje wers, który brzmi następująco: Taat Swarga Upwarga Sukha Dhariya tulaa ik ang, Tool na taahi sakal mili jo sukh lav satsang. Oznacza to, że radość wynikająca z towarzystwa osób świętych (emanujących prawdą, satviczną aurą, promieniujących pozytywną energią i boskością), znacznie przewyższa niebiańską radość. Tak żyła większość ludzi zaledwie pół wieku temu i BhaktiYoga, KarmaYoga, DhyaanYoga i GyanYoga z Bhagwat Gity i Raaamayany skłaniały ludzi w Indiach, aby działać zgodnie z Purushartha Chatushtaya, czyli czterema celami ludzkiego życia: Dharma (postępowanie drogą prawości), Artha (zarabianie na życie), Kaama (utrzymanie rodziny) i Moksza (uwolnienie od cyklu śmierci i narodzin). Celem postępowania wyższą duchowo drogą jogi jest osiągnięcie Samaadhi, czyli zjednoczenia z Boskością, a tym samym uwolnienie od cyklu śmierci i narodzin. Rzeczywistość naszych czasów jest zupełnie inna. Na każdym kroku kierujemy się względami materialistycznymi. Nawet małżeństwo jest umową, nie jest już więzią łączącą mężczyznę i kobietę na całe życie, aby wychowywać dzieci i opiekować się starzejącymi rodzicami. Kilka lat temu w Polsce, jako ambasadora Indii, brałem udział w dyskusji na temat kultur różnych krajów i przedstawiciel USA powiedział, że w ich kulturze dzieci mają być niezależne i przedsiębiorcze. To, jak powiedział, wynika z amerykańskiej kultury. Całkowicie zgadzam się z takim podejściem do indywidualnego rozwoju, ale uważam, że musi być ono równoważone ochroną emocjonalnej sfery. Relacje często podlegają wielkim napięciom, gdyż brak im ludzkiej twarzy. Zarówno dzieci, jak i starsi zawsze potrzebują emocjonalnego bezpieczeństwa, dotyku bliskich, czego brak w materialistycznie nastawionym społeczeństwie. Kiedy motywowani jesteśmy wyłącznie własną korzyścią, najważniejsza staje się dla nas ochrona samych siebie, swojego ja. Ale podstawowym warunkiem wstępnym jogowego sposobu życia jest wyeliminowanie ja, które stanowi poważną barierę na drodze jogi. W dzisiejszych czasach wszyscy mówią: Ja chcę pokoju. Jeśli nauczymy się wymazywania pierwszych dwóch słów ja i chcę w tym zdaniu, pozostanie tylko słowo pokój. Ale realizacja tego, egzystencja bez ego i pragnień, nie jest taka prosta, chyba, że będziemy postępować drogą jogi. Mam nadzieję, że podczas pobytu u nas znajdziecie Państwo trochę czasu, aby zapoznać się z wizją i misją tworzonego przez nas Instytutu Jogi i Ayurvedy miejsca studiów, praktyki i badań. Jesteśmy zainteresowani współpracą ze szkołami i uczelniami w celu zapewnienia studentom jak najbardziej profesjonalnych materiałów edukacyjnych, które pomogą im w analizowaniu i zrozumieniu problemów, z którymi stykają się w życiu codziennym. Najważniejsze kwestie stanowią: profilaktyka mająca na celu utrzymanie dobrego stanu zdrowia, równowagi psychicznej, właściwego procesu myślowego, poznanie praw natury, którym jesteśmy poddani, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, wpływ stresu na zdrowie, techniki zarządzania stresem, proces medytacji, i wiele innych kwestii, których znajomość pozwala prowadzić zdrowe i szczęśliwe życie. Taka edukacja będzie pomocna w kreowaniu właściwych relacji społecznych i międzyludzkich. Będziemy chętnie współpracować z każdą instytucją propagującą uniwersalne wartości i praktyki. 14

15 sical work round the year all their lives as there was no electricity or machines at that time and animals provided the motive force. They woke up as early as 4 am and retiring not before 10 pm on a daily basis, all this to be able to raise livelihood resources for the whole family. They educated all nine children up to Masters or Doctors level as per each child s talents. They did not steal or lied, earned a very honest livelihood, never craved for materialistic comforts and were happy leading a very austere spiritual life until the very last, 64 years of unconditional wedlock. They never practiced any Yogaasans or Praaanayaam and yet every moment of their life pulsated with Yogic energy, for they lived a life guided by Yams and Niyams and never missed their daily spiritual chores. They did not suffer from any life threatening illnesses until the very last breath and departed from body in perfect peace. My father s last words when he breathed his last were: Switch of the (wall) light as there is light in my own eyes. There is a verse in the Sunderkaand chapter of the epic Raamaayan as follows: Taat Swarga Upwarga Sukha Dhariya tulaa ik ang, Tool na taahi sakal mili jo sukh lav satsang. Meaning the joy and comforts in the company of saintly persons (Truth, saatvic surroundings, scattering positive energy and divinity all around) far outweighs the joy and comforts of heaven and beyond. That was the kind of life most people were encouraged to follow just half a century ago and BhaktiYoga, KarmaYoga, DhyaanYoga and GyanYoga of the Bhagwat Gita and Raaamayan propelled people in India to work towards Purushartha Chatushtaya or the four-fold objective of human birth, that of Dharma (learning the righteous path), Artha (earning a livelihood), Kaama (raising a family) and Moksha (release from cycle of deaths and births). This in deed is the purpose of pursuing the higher spiritual path of Yoga, that of attaining Samaadhi or unifying with Divinity and thereby getting release from the cycle of deaths and births. The ground reality of our times is totally different. We are led by materialistic considerations at every step. Even marriage is a contract, no longer that auspicious lifelong bond between a Man and a Woman to raise a family and look after the aging parents. Some years back in Poland as India s Ambassador, I was taking part in a discussion on Cultures of different countries and the representative from US told that in their Culture, children are told to be Independent and Enterprising. That, he said, was American Culture. I entirely agree with that approach for individual growth but that has to be balanced with protecting each individual s emotional well-being. Relationships have come under severe strain because of this lack of human touch. Children and the Aged are always craving for that emotional security, that human touch of loved ones, which has been missing in the materialistically driven society. When we are motivated by self-interest alone, the first and foremost interest to be safeguarded is the I. But the primary pre-requisite of a Yogic Way of Life is to eliminate the I, which is a formidable barrier in the Yogic path. These days everybody says, I want peace. If we learn to erase the first two words I and Want in this sentence, only the word Peace will remain. But it is not so simple to realize this, to be without ego and wants unless you are on the Yogic Path. I do hope that during your stay with us, you will take time to look at our vision and mission in setting up the Yoga and Ayurveda Institute for study, practice and research. We are keen to develop linkages with Schools and Colleges to provide essential educational material of daily use to students, which is logical, easy to grasp and can help them analyze and understand issues and concerns they undergo in normal situations of daily living. The most important lessons to learn are about preventive steps for maintaining normal body health and mental balance, creating a proper balance in thought process, learning about Nature s laws operating on body even if the individual is unaware about it, how does stress impact on health? what are stress management techniques, the meditation process, etc? and many more daily use tips for healthy happy living. This kind of education is bound to create better 15

16 W imieniu moich mentorów, Państwa Bar, zespołu organizacyjnego oraz Komitetu Naukowego, życzę Państwu miłego pobytu w Sulisławiu. Wasza obecność z pewnością przyczyni się do sukcesu tej pierwszej konferencji i mamy nadzieję gościć Was podczas kolejnych spotkań. Jeżeli możemy uprzyjemnić Państwa pobyt w jakikolwiek sposób, prosimy o zgłaszanie swoich potrzeb naszym wolontariuszom, którzy są do Państwa dyspozycji. Zdajemy sobie sprawę, że z różnych powodów opóźniających prowadzone prace, nie udało nam się przygotować całej infrastruktury zaplanowanej na konferencję i w tym względzie prosimy o wyrozumiałość. Jestem pewien, że do 2015 zrealizujemy wszystkie plany. Chandra Mohan Bhandari 16

17 social cohesion and inter-personal relationships. We at Sulislaw will be keen to network with every institution of excellence the world over to propagate universal human values and practices. On behalf of my mentors, the Bar couple, our entire organizing team and the Scientific Committee, I wish you a pleasant stay with us. We are sure you will contribute handsomely to the success of this maiden conference and we look forward to welcoming you back again and again. If we can make your stay more enjoyable in any way, please feel free to tell our volunteers placed at your service. We also know that we have not been able to create all the infrastructure facilities we had planned for this conference due to unavoidable reasons and work slippages and request you to please overlook the same. I am sure we will have them all in place for Chandra Mohan Bhandari 17

18 CEL I MISJA SULISŁAWIA GOAL AND MISSION OF SULISLAW Kierując firmą, ponoszę odpowiedzialność za rezultat i sukces pracujących w niej ludzi. Zrozumiałem, że o ile udaje mi się dobrze zarządzać grupą spółek, w których polegamy na kreatywności, intuicji i empatii, to dzieje się tak dzięki naszemu dążeniu do równowagi ducha, ciała i umysłu. Utrzymanie tego balansu pozwala cieszyć się dobrym zdrowiem, a ono daje szansę na szczęśliwsze i dłuższe życie. Obserwując otaczający nas Świat widzimy chaos, bezmyślne, szkodliwe działania, lekceważący stosunek do otoczenia. Mówimy, że codzienny stres zabija nas, a wynika on właśnie z braku równowagi między życiem wewnętrznym a fizycznym i prowadzi do najcięższych chorób, jest przyczyną między innymi około 75% chorób nowotworowych. Wielu z nas chciałoby zmienić swój sposób życia, zmodyfikować postawione sobie cele, aby pomóc samym sobie. Tę konieczność odczuwamy coraz częściej. Szukamy ratunku i skutecznego remedium. Tylko jak mamy postępować? Świat, a przede wszystkim kultury dalekiego Wschodu, dawno zrozumiały, że kluczem jest stosowanie zasad medycyny naturalnej. Już przed wiekami ludzie uświadomili sobie, że równowaga duszy, ciała i umysłu jest możliwa wtedy, kiedy będą respektowane prawa natury. Mądre zasady Ajurvedy i praktyka Jogi mogą nam pomóc w osiągnięciu stanu wewnętrznego spokoju. Obie te nauki, stosowane uzupełniająco, prowadzą do zjednoczenia człowieka z naturą. Bardzo ważne jest to, co jemy, czyli co wkładamy do swojego organizmu. Złudne i fałszujące prawdę obrazy reklam niosą w sobie ogromny As a head of a company, I am responsible for the results and success of its employees. I have understood that my ability to successfully manage a group of companies in which we rely on creativity, intuition and empathy, comes from our strive for the balance of spirit, body and mind. Maintaining that equilibrium allows us to enjoy good health, and this, in turn, gives us a chance for a happier and longer life. When we look at the world around us we see chaos, mindless and harmful acts, and disdainful attitude towards our surroundings. As we say, daily stress kills us, and it results precisely from the lack of balance between our physical aspect and inner life. This imbalance can lead to more serious diseases; for instance, it is the cause of about 75% of cancers, and other conditions. Many of us would like to change our way of life and modify the goals we had set for ourselves in order to help ourselves. We feel this need increasingly often. We are looking for rescue and an effective remedy. But what should we actually do? The world in general and cultures of the Far East in particular, have long since understood that the key is to abide by the rules of prophylactic natural medicine. Centuries ago people have already realised that the balance of soul, body and mind is attainable if the laws of nature are respected. Wise rules of Ayurveda and Yoga practice can help us to reach the state of inner peace. When these two kinds of knowledge are applied and complement one another, they lead to the unification of human beings with nature. What we eat, or put inside our body, is crucial. Deceptive and misleading advertising images 18

19 ładunek nieprawdy i zakłamania. Przypomnijmy sobie fermy z dziesiątkami tysięcy ściśniętych kurczaków, ciężarówki przewożące do ubojni przerażone, często w upale, bez wody, traktowane nieludzko, zwierzęta. Powinniśmy zastanawiać się nad tym, zanim tak zwana nieżywość trafi do naszego organizmu. Każda komórka naszego pokarmu ma zapisane w sobie życie organizmu, którego jest częścią. Tak więc spożywając mięso zwierząt traktowanych jak w powyższym opisie, przejmujemy ich stres i cierpienie, strach, bezsilność, poczucie zniewolenia oraz wiążące się z tym choroby. Jedząc śmieciowe pożywienie, trudniej przebaczamy, nieobca nam jest nienawiść i urazy. Ciągle lub częściej doznajemy uczucia nieprzemijającego stresu. Nie dajmy się zwieść ułudzie, że syntetyczne lekarstwa pomogą nam tylko dlatego, że przepisał nam je lekarz. Niestety, prawdą jest to, że farmaceutyki, traktowane jako remedium na codzienny stres, przyczyniać się mogą do kolejnych, często bardzo skompilowanych chorób duszy i ciała. Sposób naszego życia: to, czego słuchamy, co oglądamy, co jemy i pijemy, jakość naszego snu, czas przebywania na świeżym powietrzu i wiele innych elementów determinuje stan naszego zdrowia. Dbajmy więc o nie od zaraz, nie zwlekajmy. Jeszcze kilka słów o relacjach między nami, ludźmi, a ściślej o naszych relacjach zdeterminowanych światopoglądem. Śmiem twierdzić, że osoby wierzące, chociaż wychowane w różnych religiach, tak naprawdę modlą się do tego samego, chociaż różnie interpretowanego - Boga. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że poszczególne wierzenia powstawały w różnych okresach w różnych częściach świata. Jednak carry an enormous amount of falsehood and distorted truth. Let us recall poultry farms with tens of thousands of chickens squeezed tightly inside, or trucks bound for the slaughterhouse, which are transporting terrified, often overheated and dehydrated animals, treated in a really inhumane way. We should think about it before the so-called non-vitality finds its way into our body. Every cell of our food contains the life of the organism from which it came. So by eating the meat of animals treated as badly as I have described above, we absorb their stress and suffering, fear, helplessness, their sense of captivity and therefore also all resulting disorders. Eating junk food makes it more difficult for us to forgive, while hate and resentment become more familiar feelings. Always, or at least more often, we experience persistent stress. Let us not be deceived by the illusion that synthetic drugs can help us just because they are prescribed by a doctor. The truth is, unfortunately, that pharmaceuticals treated as a remedy for daily stress may contribute to causing more, and often very complicated, diseases of the soul and body. Our lifestyle what we listen to, what we watch, what we eat and drink, the quality of our sleep, the amount of time spent outdoors and many other elements determine our health. Therefore, we should take care of it right now, without delay. I would like to add just a few more words about relationships between us, people, and to be more precise about relationships determined by our worldviews. I daresay that religious people, regardless of the religion in which they were raised, are in fact praying to the same although differently interpreted God. The reason is that 19

20 zgłębiając kanony poszczególnych kultów dochodzimy do wniosku, że religie Chrześcijan, Buddystów, wyznawców Judaizmu, Islamu, czy Hinduizmu opierają się na podobnych wartościach etycznych, przesłaniach i prawach. Stąd pomysł i decyzja o stworzeniu w Sulisławiu Wielowyznaniowej Świątyni, którą nazwiemy Świątynią Pokoju. Pragniemy, aby stała się ona pierwszym w Świecie symbolem tolerancji, pojednania i pokojowego współistnienia. Moja mama często powtarzała mi, że jesteśmy gośćmi na naszej planecie, wpadamy na krótko i wypadamy i powinniśmy zostawiać po sobie porządek. Więc porządkuję, co się da, i działam na rzecz zjednoczenia mojej planety z Jej gośćmi. Jednym z elementów tej naszej pracy będzie utworzenie Instytutu Naukowego Yogi i Ajurvedy w Sulisławiu. Zacznie on funkcjonovarious belief systems emerged in different times in different parts of the world. But if we were to dig deeper in religious canons of different faiths, we would find that religions of Christians, Buddhists, Jews, Muslims and Hindus are based on similar ethical values, messages and laws. Hence the idea and the decision to establish in Sulislaw a Multi -faith Temple, which will be called the Temple of Peace. We would like it to become the first symbol of tolerance, reconciliation and peaceful coexistence in the world. My mother often used to say to me that we are but guests on our planet. We only drop in for a quick visit and we should leave it in order. So I try to tidy up and keep things in order as much as I can, and I work towards the unification of my planet with its Guests. One of our endeavours 20

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Polsce YOGA I AJURWEDA W BADANIACH NAUKOWYCH

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Polsce YOGA I AJURWEDA W BADANIACH NAUKOWYCH I Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Polsce YOGA I AJURWEDA W BADANIACH NAUKOWYCH I International Conference in Poland YOGA AND AJURWEDA IN SCIENTIFIC RESEARCH Sulisław, 27-29 czerwca /June 2014 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka Opis organizacji Tuż po drugiej wojnie światowej ośmiu studentów zdecydowało, że zrobią wszystko aby uniknąć kolejnych konfliktów. W ramach tego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013

Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013 Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013 ZAGADNIENIA: POLSKA FEDERACJA SZPITALI WYMIANA KADRY SZPITALNEJ W RAMACH PROGRAMU HOPE PRZYKŁAD WYMIANY SZPITAL

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Activities. May - 2011. Farewell. Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland May, 2011 Page 1

Activities. May - 2011. Farewell. Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland May, 2011 Page 1 Activities May - 2011 Farewell Mr R.P. Singh Secretary, DIPP, Ministry of Commerce, India H.E. Mr Deepak Vohra Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland May, 2011 Page 1 POŻEGNANIE PANA AMBASADORA

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS CZAS TERAŹNIEJSZY 1 KRÓTKIE ODPOWIEDZI PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWO- ŚCI BUDOWANIE ZDAŃ PRESENT CONTINUOUS Krótkie odpowiedzi tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do/don t oraz does/doesn t. Do you like

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo