Załącznik nr 1 do SIWZ. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego p.n. Gąbiński Program aktywizacji kobiet. Projekt realizowany jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1., Poddziałanie Zadanie składać się będzie z 13 usług szkoleniowych. 2. Liczba osób uczestniczących w projekcie: Okres realizacji zadania: do Usługa szkoleniowa nr 1 Trening kompetencji i umiejętności społecznych Założenia modułu: Tematyka szkolenia: warsztaty składają się z nauki umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz treningu asertywności i umiejętności społecznych oraz dodatkowo z uwagi na specyfikę grupy - technik aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia grupowe przygotowujące do wejścia w środowisko, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę. Po zakończeniu treningu opracowane zostaną założenia do Planu Pomocy Rodzinom obejmujące diagnozę sytuacji rodziny/klienta samotnego (mocne i słabe strony) i identyfikacji ich problemów w pięciu blokach (obszarach):(i) komunikacja w rodzinie, (II) codzienne życie rodziny, (III) rozwój dzieci, (IV) rozwój rodziców, (V) rozwój stosunków społecznych rodziny Usługa szkoleniowa obejmuje 30 h szkoleniowych na 1 grupę / 1h=45min/, Forma przeprowadzonych szkoleń warsztaty/ćwiczenia Liczba osób Liczba certyfikatów Liczba godzin dydaktycznych Realizacja modułu: w terminie do w układzie poniedziałek piątek w jednym cyklu (30 h) na miejscu w gminie Gąbin. 4.2 Zadania Wykonawcy: Obowiązki organizacyjne: kawowego z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, ciastka) podczas szkoleń 2 razy dziennie; Inne obowiązki Wykonawcy:

2 5. Usługa szkoleniowa nr 2 - Kursy zawodowe w roku Założenia modułu: Moduł obejmuje usługę przeprowadzenia kursów zawodowych: kucharza dla BO w wymiarze 40 h dydaktycznych Forma przeprowadzonych szkoleń warsztaty/ćwiczenia/kurs/wykład Liczba osób Liczba certyfikatów Realizacja modułu: w terminie do na miejscu w gminie Gąbin lub na terenie powiatu płockiego. 5.2 Zadania Wykonawcy: a) Wykonawca przedstawi szczegółowy program oraz harmonogramu szkoleń, b) Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów/podwykonawców z kompetencjami do prowadzenia c) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniach i związanych z nimi szczegółach na stronie f) Wykonawca obejmie wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od zajęć, informacja wykonaniu usługi szkoleniowej oraz 1 egzemplarz materiałów szkoleniowych. 6. Usługa szkoleniowa nr 3 Trening pracy w roku Założenia modułu: Tematyka szkolenia: warsztaty składają się z technik aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia grupowe przygotowujące do wejścia w środowisko, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę.

3 6.1.2 Usługa szkoleniowa obejmuje 3 dni / 24 h szkoleniowych na 1 grupę - łącznie Zamawiający przewiduje 24 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej, Forma przeprowadzonych szkoleń warsztaty/ćwiczenia Liczba osób Liczba certyfikatów Liczba godzin dydaktycznych 24 (24 h) Realizacja modułu: do w dni robocze w jednym cyklu (24 h) na miejscu w gminie Gąbin 6.2 Zadania Wykonawcy: Obowiązki organizacyjne: mieścić minimalnie 20 osób. Krzesła tapicerowane, temperatura w sali C; Inne obowiązki Wykonawcy: 7. Usługa szkoleniowa nr 4 Trening integracji emocjonalnej w roku Założenia modułu: Tematyka szkolenia: zagadnienia integracji emocjonalnej rodziców Usługa szkoleniowa obejmuje 2 dni / 16 h szkoleniowych na 1 grupę - łącznie Zamawiający przewiduje 16 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej, Forma przeprowadzonych szkoleń warsztaty/ćwiczenia Liczba osób Liczba certyfikatów Liczba godzin dydaktycznych 16 (16 h).

4 7.1.7 Realizacja modułu: do w dni robocze w jednym cyklu (16 h) na miejscu w gminie Gąbin 7.2 Zadania Wykonawcy: Obowiązki organizacyjne: Inne obowiązki Wykonawcy: 8. Usługa szkoleniowa nr 5 Trening komunikacji partnerskiej w roku Założenia modułu: Tematyka szkolenia: zagadnienia komunikacji partnerskiej rodziców Usługa szkoleniowa obejmuje 2 dni / 16 h dydaktycznych na 1 grupę - łącznie Zamawiający przewiduje 16 godzin dydaktycznych, Forma przeprowadzonych szkoleń warsztaty/ćwiczenia Liczba osób Liczba certyfikatów Liczba godzin dydaktycznych 16 (16 h) Realizacja modułu: do w dni robocze w jednym cyklu (16 h) na miejscu w gminie Gąbin 8.2 Zadania Wykonawcy:

5 8.2.1 Obowiązki organizacyjne: Inne obowiązki Wykonawcy: 9. Usługa szkoleniowa nr 6 Trening kompetencji rodzicielskich w roku Założenia modułu: Tematyka szkolenia: zagadnienia kompetencji rodzicielskich rodziców Usługa szkoleniowa obejmuje 2 dni / 16 h szkoleniowych na 1 grupę - łącznie Zamawiający przewiduje 16 godzin dydaktycznych, Forma przeprowadzonych szkoleń warsztaty/ćwiczenia Liczba osób Liczba certyfikatów Liczba godzin dydaktycznych 16 (16 h) Realizacja modułu: do w dni robocze w jednym cyklu (16 h) na miejscu w gminie Gąbin 9.2 Zadania Wykonawcy: Obowiązki organizacyjne:

6 Inne obowiązki Wykonawcy: 10. Usługa szkoleniowa nr 7 Couching / Mediacje rodzinne w roku Założenia modułu: Tematyka zajęć - realizacja couchingu rodzicielskiego lub mediacji dla rodzin - uczestników projektu Usługa obejmuje 4 h couchingu lub mediacji dla każdej z 13 rodzin obejmujących 27 osób (łącznie 52 h zajęć indywidualnych z rodzinami w formie couchingu lub mediacji), Forma przeprowadzonych szkoleń poradnictwo indywidualne dla rodzin Liczba osób 27 (13 rodzin) Liczba certyfikatów Liczba godzin dydaktycznych 52 h Realizacja modułu: do w dni robocze na miejscu w gminie Gąbin Zadania Wykonawcy: Obowiązki organizacyjne: a) Zapewnienie Sali lub gabinetu na terenie gminy Gabin; b) oznakowanie pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi Inne obowiązki Wykonawcy:

7 b) Wykonawca zapewni terapeutów z uprawnieniami do prowadzenia tego typu zajęć. e) Wykonawca obejmie wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od następstw f) Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, indywidualne karty usług doradczych, karty czasu pracy doradców, informacja wykonaniu usługi szkoleniowej. 11. Usługa szkoleniowa nr 8 Psychoedukacja - zajęcia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku Założenia modułu: Tematyka szkolenia: zagadnienia profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie Usługa szkoleniowa obejmuje 2 dni / 16 h szkoleniowych na 1 grupę - łącznie Zamawiający przewiduje 16 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej, Forma przeprowadzonych szkoleń warsztaty/ćwiczenia Liczba osób Liczba certyfikatów Liczba godzin dydaktycznych 16 (16 h) Realizacja modułu: do w dni robocze w jednym cyklu (16 h) na miejscu w gminie Gąbin 11.2 Zadania Wykonawcy: Obowiązki organizacyjne: Inne obowiązki Wykonawcy:

8 12. Usługa szkoleniowa nr 9 Zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metod terapii taktylnej neurokinezjologicznej i integracji sensorycznej 12.1 Założenia modułu: 1) Przedmiot modułu: zajęcia psychoruchowe z wykorzystaniem metod terapii taktylnej neurokinezjologicznej i integracji sensorycznej oraz zajęcia w zakresie zastępowania agresji dla dzieci starszych. 2) Usługa szkoleniowa obejmuje 5 dni zajęć (40 h dydaktycznych) 3) Liczba osób - 27 rodziców i 27 dzieci 4) Liczba certyfikatów 27 5) Liczba godzin dydaktycznych 40 6) Realizacja modułu: do r Zadania Wykonawcy: 1) Obowiązki organizacyjne: a) zapewnienie sal dydaktycznych i terenu do pracy na wolnym powietrzu na terenie gminy Gabin b) zapewnienie opieki dla dzieci, c) zapewnienie miejsca do realizacji zajęć sportowo- rekreacyjnych, d) oznakowanie pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczenie znaków: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej, logo Projektu systemowego oraz umieszczenie informacji o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2) Inne obowiązki Wykonawcy: a) Wykonawca zapewni trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie. b) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie c) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, d) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego 13. Usługa szkoleniowa nr 10 Trening kompetencji i umiejętności społecznych w roku Założenia modułu: Tematyka szkolenia: warsztaty składają się z nauki umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz treningu asertywności i umiejętności społecznych oraz dodatkowo z uwagi na specyfikę grupy - technik aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia grupowe przygotowujące do wejścia w środowisko, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych,

9 pisania CV, podania o pracę. Po zakończeniu treningu opracowane zostaną założenia do Planu Pomocy Rodzinom obejmujące diagnozę sytuacji rodziny/klienta samotnego (mocne i słabe strony) i identyfikacji ich problemów w pięciu blokach (obszarach):(i) komunikacja w rodzinie, (II) codzienne życie rodziny, (III) rozwój dzieci, (IV) rozwój rodziców, (V) rozwój stosunków społecznych rodziny Usługa szkoleniowa obejmuje 30 h szkoleniowych na 1 grupę Forma przeprowadzonych szkoleń warsztaty/ćwiczenia Liczba osób Liczba certyfikatów Liczba godzin dydaktycznych Realizacja modułu: w terminie do w układzie poniedziałek piątek w jednym cyklu (30 h) na miejscu w gminie Gąbin Zadania Wykonawcy: Obowiązki organizacyjne: Inne obowiązki Wykonawcy: 14. Usługa szkoleniowa nr 11 Trening kompetencji życiowych w roku Założenia modułu: Tematyka szkolenia: zagadnienia kompetencji życiowych uczestników projektu Usługa szkoleniowa obejmuje 3 dni / 24 h szkoleniowych na 1 grupę Forma przeprowadzonych szkoleń warsztaty/ćwiczenia Liczba osób Liczba certyfikatów 27.

10 Liczba godzin dydaktycznych Realizacja modułu: do w dni robocze w jednym cyklu (24 h) na miejscu w gminie Gąbin 14.2 Zadania Wykonawcy: Obowiązki organizacyjne: Inne obowiązki Wykonawcy: 15. Usługa szkoleniowa nr 12 - Kursy zawodowe w roku Założenia modułu: Moduł obejmuje usługę przeprowadzenia kursów zawodowych: bukieciarstwa Forma przeprowadzonych szkoleń warsztaty/ćwiczenia/kurs/wykład Liczba osób Liczba certyfikatów Realizacja modułu: w terminie do na miejscu w gminie Gąbin lub na terenie powiatu płockiego Zadania Wykonawcy: a) Wykonawca przedstawi szczegółowy program oraz harmonogramu szkoleń,

11 b) Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów/podwykonawców z kompetencjami do prowadzenia c) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniach i związanych z nimi szczegółach na stronie f) Wykonawca obejmie wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od zajęć, informacja wykonaniu usługi szkoleniowej oraz 1 egzemplarz materiałów szkoleniowych. 16. Usługa szkoleniowa nr 13 Zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metod terapii taktylnej neurokinezjologicznej i integracji sensorycznej 16.1 Założenia modułu: 1) Przedmiot modułu: zajęcia psychoruchowe z wykorzystaniem metod terapii taktylnej neurokinezjologicznej i integracji sensorycznej oraz zajęcia w zakresie zastępowania agresji dla dzieci starszych. 2) Usługa szkoleniowa obejmuje 5 dni zajęć (40 h dydaktycznych) 3) Liczba osób - 27 rodziców i 27 dzieci 4) Liczba certyfikatów 27 5) Liczba godzin dydaktycznych 40 6) Realizacja modułu: do r Zadania Wykonawcy: 1) Obowiązki organizacyjne: a) zapewnienie sal dydaktycznych i terenu do pracy na wolnym powietrzu na terenie gminy Gabin b) zapewnienie opieki dla dzieci, c) zapewnienie miejsca do realizacji zajęć sportowo- rekreacyjnych, d) oznakowanie pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczenie znaków: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej, logo Projektu systemowego oraz umieszczenie informacji o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2) Inne obowiązki Wykonawcy: a) Wykonawca zapewni trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie. b) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie c) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, d) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego

Załącznik nr 3 do SIWZ. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W ART. 4 UST 8 USTAWY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W ART. 4 UST 8 USTAWY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE MGOPS/POKL/6/2010 PienięŜno dnia 22.06.2010r. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi Kurs podstaw obsługi komputera W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W ART. 4 UST 8 USTAWY ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

MSP Słyszę Serce zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

MSP Słyszę Serce zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. (12 godz. miesięcznie) PSYCHOLOGA do przeprowadzenia wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodzin w ramach realizacji projektu: ŚWIETLICE.LODZ - Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 27.05.2014 r. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m st.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 6 2013-10-11 13:13 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175167-2013 z dnia 2013-09-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk Zamówienie realizowane będzie poprzez róŝne formy wsparcia w poniŝszych zakresach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na przeprowadzenie..

Umowa nr.. na przeprowadzenie.. Umowa nr.. na przeprowadzenie.. zawarta w dniu.., pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rypinie,, reprezentowanym przez.. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Bardziej szczegółowo

Wejherowo, dnia 18.02.15r. SPZ.271.6.RC.2015 ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Wejherowo, dnia 18.02.15r. SPZ.271.6.RC.2015 ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA SPZ.271.6.RC.2015 Wejherowo, dnia 18.02.15r. ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie w I kwartale 2014 roku będzie ogłaszał przetarg nieograniczony o wartości powyżej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 wzór umowy UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Załącznik nr 4 wzór umowy UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: MOPS.POKL.3356/2/2013 Załącznik nr 4 wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.. roku w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. Papieża Jana Pawła II 12 22 600 Tomaszów Lubelski reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OPS-1/2014 OPS-2/2014 POKL-3/2014 ZP-4/2014

OPS-1/2014 OPS-2/2014 POKL-3/2014 ZP-4/2014 OPS-1/2014 Postępowanie nr OPS-1/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego w lokalu Wykonawcy. Wynik postępowania OPS-1/2014

Bardziej szczegółowo

Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń

Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń Posłuchaj Tytuł projektu: Motywacja Odpowiedzialność Praca Rozwój: MOPR Toruń Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działanie 7.1 "Rozwój

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie: Wracam do pracy Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 03.10.2011 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty.

Zapytanie Ofertowe. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 03.10.2011 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty. Kobylin - Borzymy, 26 września 2011 r. Zapytanie Ofertowe Zaproszenie do składania ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu Daj sobie szansę, wszystko zaleŝy od Ciebie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Projekt systemowy Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy Bramura Nr umowy: UDA-POKL.07.01.

I N F O R M A C J A. Projekt systemowy Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy Bramura Nr umowy: UDA-POKL.07.01. I N F O R M A C J A Płoniawy Bramura 01.10.2014 rok W dniu 30 września 2014 roku -zakończyło się szkolenie/kurs,,operator koparkoładowarki klasa III realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska ul. Sikorskiego 12/42 23 400 Biłgoraj zaprasza do złożenia ofert na:

Zapytanie Ofertowe. Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska ul. Sikorskiego 12/42 23 400 Biłgoraj zaprasza do złożenia ofert na: Biłgoraj, 12.02.2015 r. Zapytanie Ofertowe Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska ul. Sikorskiego 12/42 23 400 Biłgoraj zaprasza do złożenia ofert na: Specyfikacja Usługi: I. Miejsce realizacji warsztatów:

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku Centrum Aktywizacji Zawodowej 06 100 Pułtusk ul. Nowy Rynek 3 www.pup.pultusk.pl email: pup@pup.pultusk.pl PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK z uwzględnieniem środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Część III Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Część III Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 32 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 33 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica zwane dalej Zamawiającym 2. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 31, 28 580 32, fax 285 80 31 Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Plakaty (format A3), ulotki (A6) i ogłoszenia muszą zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

Plakaty (format A3), ulotki (A6) i ogłoszenia muszą zawierać następujące treści i logotypy graficzne: SG.042.2.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10-05-2011 do POKL.05.02.01-00-085/10 o wartości nie przekraczającej 14 000 euro na Promocję projektu poprzez wykonanie i dostarczenie plakatów, ulotek i zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia DLA CZĘŚCI I

Opis przedmiotu zamówienia DLA CZĘŚCI I Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA CZĘŚCI I Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień: Główny kod

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Część I: Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Część I: Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Część I: Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego 1. Warsztaty grupowe dla 12 osób, liczba 16 godzin zajęć dydaktycznych. 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Stała Praca Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl. X Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.slupsk.pl, bip.um.slupsk.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.slupsk.pl, bip.um.slupsk. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.slupsk.pl, bip.um.slupsk.pl Słupsk: Zakup usług szkoleniowych (MS-20410, MS-20411, MS-20412 oraz

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POKL.1/2014

Znak sprawy: POKL.1/2014 Kazimierz Dolny, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy: POKL.1/2014 W związku z realizacją projektu systemowego Efektywna pomoc społeczna w Gminie Kazimierz Dolny w ramach Poddziałania 7.1.1.:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcpr.slupsk.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcpr.slupsk.pl/ 1 z 13 2014-02-24 15:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcpr.slupsk.pl/ Słupsk: Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 276660-2012 z dnia 2012-07-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań. Działania Termin realizacji Realizator Mierniki 1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami, które są zagroŝone bezdomnością

Harmonogram działań. Działania Termin realizacji Realizator Mierniki 1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami, które są zagroŝone bezdomnością Załącznik Nr 1 Harmonogram działań OBSZAR A: ZJAWISKO MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO Cel operacyjny I: Ograniczenie zjawiska bezdomności 1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami, które są zagroŝone

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu I. Nazwa projektu i sposób finansowania szkoleń 1. Szkolenia będą realizowane w ramach projektu pt.: Równe szanse dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2010

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2010 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2010 Zielona Góra, 21 września 2010r. na realizację kompleksowej usługi hotelowej polegającej na: a) wynajęciu 4 sal wykładowych na seminarium wyjazdowe realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI Usługi edukacyjne, obejmujące prowadzenie zajęć warsztatowych w ramach projektu KOMPETENCJE SPRAWNOŚĆ PRACA dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy. Informacje

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

- ZP/MOPS/1/2012/POKL.

- ZP/MOPS/1/2012/POKL. Reda, dn. 10.09.2012r. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych i warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS PRAWA JAZDY KAT. B I B+E) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kościerzyna, dnia 18 kwietnia 2014 r. PCPR.ZFK.272.8.1.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-72/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-72/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-72/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Grafika komputerowa w celu przeprowadzenia analizy rynku. W celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wielopole Skrzyńskie: Usługa polegająca na przeprowadzeniu wsparcia psychologicznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego z zapewnieniem obsługi cateringowej Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Page 1of7 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Page 1of7 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Page 1of7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zetorzeszow.eu/pcprkrosno Krosno: Przeprowadzenie kursów na licencję pracownika ochrony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-31 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Eksploatacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,25.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4b/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pawłowiczki, dnia 05.07.2013 r. Dotyczy: przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B dla 6 osób

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pawłowiczki, dnia 05.07.2013 r. Dotyczy: przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B dla 6 osób Pawłowiczki, dnia 05.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B dla 6 osób Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach poszukuje wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ KOSZTÓW PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD DZIELNIC W 2011 R.

PRELIMINARZ KOSZTÓW PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD DZIELNIC W 2011 R. Załacznik do Zarządzenia Nr 2865/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 listopada 2010 r. PRELIMINARZ KOSZTÓW PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD DZIELNIC W 2011 R. Krasyfikacja Dz.750 rozdz.75053 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI Wykonywanie obowiązków specjalisty w zakresie psychologii, fryzjerstwa, wizażu, technologii żywienia, zajęć plastycznych, prawa, specjalista do spraw przemocy, zajęć aerobiku, zajęć tanecznych oraz kursu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie modułu doradczo szkoleniowego oraz pomocy doradczej w ramach zadania wsparcie pomostowe dla

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Lisewo, dnia. ... (pieczątka wykonawcy) UMOWA /

Załącznik nr 11. Lisewo, dnia. ... (pieczątka wykonawcy) UMOWA / Załącznik nr 11... (pieczątka wykonawcy) Lisewo, dnia. UMOWA / W dniu.2014 r. w Lisewie pomiędzy: Gminą Lisewo, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8751488360, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE Jawor, dnia 28 marca 2013 r. W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura

Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura Gmina Płoniawy-Bramura POKL/ 7 /2014 Płoniawy Br.12.05.2014r. ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wywołanie i wydruk zdjęć na wystawę w ramach zadania nr 4 projektu Nasza szansa - uczymy się, poznajemy,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY EWALUACYJNEJ. Zajęć z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych

ANALIZA ANKIETY EWALUACYJNEJ. Zajęć z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych ANALIZA ANKIETY EWALUACYJNEJ Zajęć z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych W celu uzyskana informacji zwrotnej oraz oceny w/w szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Coachingu ICF - ACSTH - Select Your Way

Szkoła Coachingu ICF - ACSTH - Select Your Way Szkoła Coachingu ICF - ACSTH - Select Your Way Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/04/5628/7380 Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Cena netto za ę 0,00 zł Cena brutto za ę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 11/2013 wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 11/2013 wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych Kamienna Góra, dn. 27.09.2013 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 11/2013 wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych 1. Zamawiający: (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z

Bardziej szczegółowo

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL - stawki jednostkowe - Stawka jednostkowa to kwota (stawka) należna za daną usługę, której wysokość jest określona przez Instytucję Zarządzającą w załącznikach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi transportu do Krakowa na potrzeby realizacji projektu: Uwierz w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo i wykluczonym społecznie, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Kurs prawa jazdy kat. C+E dla 18 osób bezrobotnych z terenu gminy Tłuszcz

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Kurs prawa jazdy kat. C+E dla 18 osób bezrobotnych z terenu gminy Tłuszcz ZAP.OPS.1.2014.POKL Tłuszcz, dnia 22.04.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Osoba do kontaktu: Weronika Smyczyk, Ewa Płowaś 1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Osoba do kontaktu: Weronika Smyczyk, Ewa Płowaś 1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE MOPS/341R/ 31 /2016 Zaproszenie do składania ofert Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu...

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Długołęce, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 a, 55-095 Mirków, działającym na podstawie Uchwały Nr 20/IV/90 Rady Gminy Długołęka

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ... zam.:..., ul..., PESEL:..., NIP:... zwanym/ zwaną dalej Zleceniobiorcą.

Umowa Nr. ... zam.:..., ul..., PESEL:..., NIP:... zwanym/ zwaną dalej Zleceniobiorcą. Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa Nr zawarta w dniu... 2011r. pomiędzy: Szkoła Podstawowa 3 im. J. CH. Ruberga, ul. Hołdunowska 13, 43-143 Lędziny nr NIP: 646-248-58-46, REGON 000725890 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Turnus na rzecz grupy osób niepełnosprawnych (ON) ukierunkowany na podnoszenie kompetencji społecznych i poprawę sprawności psychofizycznej

Turnus na rzecz grupy osób niepełnosprawnych (ON) ukierunkowany na podnoszenie kompetencji społecznych i poprawę sprawności psychofizycznej CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.skarzysko.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.skarzysko.ibip.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.skarzysko.ibip.pl Skarżysko-Kamienna: Usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ustka: Kompleksowa realizacja usługi - Szkolenia Kucharz małej gastronomii z modułem zdobienia potraw i carvingu dla 8 osób (kobiet i mężczyzn) nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego p.n.

Bardziej szczegółowo

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Numer ogłoszenia: 124729-2012 data zamieszczenia na stronie biuletynu UZP: 05.06.2012 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Winna 9, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 2306000, faks 055 2306002.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Winna 9, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 2306000, faks 055 2306002. Elbląg: Kursy zawodowe KS dla kobiet z kursem zawodowym oraz KS z kursem Numer ogłoszenia: 399782-2013; data zamieszczenia: 02.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Be leader in English bądź nim i Ty. 1 Informacje o Projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Be leader in English bądź nim i Ty. 1 Informacje o Projekcie Załącznik do Zarządzenia nr 38/14 z dnia 08.09.2014 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Be leader in English bądź nim

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego Autor: Administrator poniedziałek, 08 luty 2016 Zmieniony poniedziałek, 08 luty 2016 Cech Rzemiosł Drzewnych KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR.

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Zawarta w dniu..... roku w. POMIĘDZY:. reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-01/2013 Chodel, 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-01/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Poddziałania 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego głoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 258560-2012 z dnia 2012-07-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn I. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Przedstawiciel handlowy

Bardziej szczegółowo

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r.

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Zgodnie z uchwałą nr 31 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych CZARNY BÓR MIELNO TARNOBRZEG ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA 58-379 Czarny Bór, Borówno 78 OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE tel. 784-106-877, fax 74 84 50 916 Wojewódzki Ośrodek Terapii

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania II i III przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania II i III przedmiotu zamówienia POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GÓRZE ROK SZKOLNY Podstawą opracowania Planu Działań Wychowawczych na rok są wnioski z przeprowadzonej analizy danych dotyczących zachowania uczniów,

Bardziej szczegółowo

Pomiechówek, dn. 11.08.2014 r.

Pomiechówek, dn. 11.08.2014 r. Pomiechówek, dn. 11.08.2014 r. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia Opiekunka dzieci i osób starszych dla uczestniczek projektu RADZĘ SOBIE - aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie w 2011 roku szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim w ramach partnerskiego Projektu systemowego Integracja

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e POKL 2711.20.2013 Kraków: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategoria C w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Numer ogłoszenia: 100490-2013;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Rozwój osobisty poprzez pracę u podstaw wyjściem na prostą Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozwój osobisty poprzez pracę u podstaw wyjściem

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zjo.lo.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zjo.lo.pl Płock: Prowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych : kierunek fryzjer, kierunek krawiec, kierunek kucharz małej gastronomii, kierunek mechanik pojazdów samochodowych, kierunek piekarz, kierunek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2015, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 214045-2014 z dnia 2014-10-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk Zamówienie realizowane będzie poprzez różne formy wsparcia w poniższych zakresach tematycznych: Część

Bardziej szczegółowo

Zdrowe piersi są OK!

Zdrowe piersi są OK! Strona 1 z 6 Nazwa stacji Imię i nazwisko koordynatora Pieczęć PSSE Stanowisko 1. DANE OGÓLNE Liczba szkół ponadgimnazjalnych w powiecie Liczba szkół ponadgimnazjalnych, które realizowały program w III

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Barona 10, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 042 7164941, faks 042 7174160.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Barona 10, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 042 7164941, faks 042 7174160. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupzgierz.pl/zamówienia publiczne i bip.pupzgierz.pl/zamówienia publiczne Zgierz: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH GRZĘDZICE 2009R. TREŚĆ PROCEDURY 1. WSTĘP 2. TERMIN I SPOSÓB ZAPOZNAWANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Z PLANEM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną poinformowani listownie.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną poinformowani listownie. Jasło, 27 lipca 2011 r. Spółka z o.o. ul. Igielna 9, 38-200 Jasło wpis do KRS z dnia: 02.08.2001 Nr: 0000033091 OŚRODEK SZKOLENIOWY/ AGENCJA ZATRUDNIENIA BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH tel: /0-13/ 44-857-89

Bardziej szczegółowo