DTG130-35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DTG130-35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus"

Transkrypt

1 ELIDENS Gazowy kocioł kondensacyjny DTG130-35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus PL Instrukcja instalowania D

2 . Spis treści Spis treści 1 Używane symbole Podłączenia hydrauliczne Podłączenia gazu Montaż czujnika temperatury zewnętrznej Niezalecane miejsca zamontowania czujnika Montaż czujnika temperatury zewnętrznej Podłączenia elektryczne Ważne zalecenia odnośnie instalowania Informacje ogólne Odwrócenie drzwi dostępu do konsoli kotła Ustawienie pompy Przenoszenie kotła Listwa zacisków podłączeniowych Podłączenie obiegu bez mieszacza i podgrzewacza c.w.u Podłączenie wyposażenia dodatkowego Podłączenie podgrzewacza buforowego Nastawa parametrów Sposób pracy Podłączenie instalacji basenu Sterowanie kaskady Dostępne wykonania Łączenie kaskady (2 do 10 kotłów) Podłączenie podgrzewacza c.w.u. do obiegu wtórnego DTG130-35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus 05/05/ D

3 1 Używane symbole 1. Używane symbole Uwaga niebezpieczeństwo Ryzyko obrażeń ciała i szkód rzeczowych. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń odnośnie bezpieczeństwa osób i dóbr Wskazówka Przestrzegać wskazówek, aby utrzymać komfort cieplny Odnośnik Odnośnik do innych instrukcji lub innych stron instrukcji c.w.u.: ciepła woda użytkowa 2 Podłączenia hydrauliczne Przyłącze wody Instrukcja techniczna kotła. 3 Podłączenia gazu Kocioł należy zamontować i podłączyć do sieci gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Belgia: Montaż i podłączenie kotła muszą być wykonywane przez uprawnionego instalatora zgodnie ze wskazówkami norm NBN D , NBN D , NBN B , NBN B ,NBN D i NBN D Nie otwierać zaplombowanych elementów. 05/05/ D DTG130-35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus 3

4 4. Montaż czujnika temperatury zewnętrznej 4 Montaż czujnika temperatury zewnętrznej Dobór miejsca zainstalowania czujnika: - na ścianie zewnętrznej, o ile to możliwe - na ścianie północnej - miejsce nie narażone na oddziaływanie zmiennych czynników atmosferycznych - chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych - łatwo dostępne Z: Strefa mieszkalna kontrolowana czujnikiem H: Wysokość mieszkalna kontrolowana czujnikiem A: Zalecane położenie B: Dozwolone miejsce zamontowania czujnika 4.1 Niezalecane miejsca zamontowania czujnika 4.2 Montaż czujnika temperatury zewnętrznej Wkręty do drewna CB Ø 4 + Kołki (w zakresie dostawy) 4 DTG130-35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus 05/05/ D

5 5 Podłączenia elektryczne 5. Podłączenia elektryczne 5.1 Ważne zalecenia odnośnie instalowania Przed jakąkolwiek czynnością wykonywaną na instalacji grzewczej należy odciąć zasilanie elektryczne (na przykład przez odpowiedni bezpiecznik lub wyłącznik główny). Przed ponownym włączeniem należy o tym poinformować wszystkie osoby. Podłączenie powinien wykonać uprawniony elektryk. Nie wolno dokonywać zmian w wewnętrznych połączeniach konsoli sterowniczej. 5.2 Informacje ogólne Przy wykonywaniu podłączeń elektrycznych należy przestrzegać następujących zaleceń: - przepisów oraz obowiązujących norm, - danych zawartych na dostarczonych z urządzeniem schematach połączeń elektrycznych, - zaleceń zawartych w instrukcji. Kocioł musi być zasilany przez jeden obwód prądowy zawierający wyłącznik wielobiegunowy o rozwarciu zestyków minimum 3 mm. Uziemienie musi być zgodne z normą ( w Polsce wg obowiązujących przepisów): - Francja: NFC 15100, - Belgia: R.G.B.T., - Włochy: CEI. Dostępna moc na jedno wyjście wynosi 450 W (przy cos ϕ = 0,7), a prąd rozruchowy musi być niższy od 16 A. W przypadku przekroczenia powyższych wartości sygnał załączenia musi być przekazywany poprzez stycznik (montowany poza konsolą sterowniczą). Podłączenia wykonuje się na listwie zacisków w konsoli sterowniczej. Kable czujników oraz napięciowe 230V należy prowadzić oddzielnie. Do podłączenia 230V stosować 3-żyłowy kabel o przekroju 0.75 mm2. Przestrzegać biegunowości wskazanych na zaciskach: faza (L), zero (N) i ziemia ( ). 05/05/ D DTG130-35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus 5

6 5. Podłączenia elektryczne 5.3 Odwrócenie drzwi dostępu do konsoli kotła W dostarczanym kotle drzwi dostępu do konsoli kotła otwierają się na lewo. Drzwi dostępu do kotła można zamontować tak, że będą otwierały się na prawo. Aby to wykonać należy postępować następująco: Odwrócenie uchwytu drzwi 6 DTG130-35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus 05/05/ D

7 5. Podłączenia elektryczne 05/05/ D DTG130-35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus 7

8 5. Podłączenia elektryczne 5.4 Ustawienie pompy Wypoziomować kocioł przy pomocy regulowanych nóżek. W celu ustawienia stóp kotła należy unieść kocioł za pomocą dźwigni, aby je odciążyć. (1) Minimalna wysokość 21. Zakres regulacji: 21 do 40 mm. 5.5 Przenoszenie kotła Kocioł można podnieść przy pomocy 2 rur Ø3/4", jak to przedstawiono na ilustracji. 8 DTG130-35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus 05/05/ D

9 5. Podłączenia elektryczne 5.6 Listwa zacisków podłączeniowych Stan podczas dostawy 1. Wyposażenie dodatkowe 2. Wyjście pomocnicze do sterowania: - pompy ładującej c.w.u. (fabrycznie) - Urządzenie sygnalizacji alarmu 3. Wtyk Euro (w zakresie dostawy) 4. Zasilanie okablowane 5. Czujnik temperatury zewnętrznej 05/05/ D DTG130-35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus 9

10 5. Podłączenia elektryczne 5.7 Podłączenie obiegu bez mieszacza i podgrzewacza c.w.u. 1. Czujnik temperatury zewnętrznej 2. Czujnik ciepłej wody użytkowej 3. Pompa obiegowa obiegu bez mieszacza 4. Pompa ładująca (c.w.u.). Pompa może być zamieniona na zawór przełączający: przełączyć WY.ECS: na U.V, aby wyjście pompy A tylko do ogrzewania obiegu A i pompy ładującej c.w.u.. 5. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 6. Usunąć mostek, aby podłączyć termostat przylgowy. Wyłącza on pompę A w przypadku, gdy obieg A jest obiegiem ogrzewania podłogowego. Dopasować parametr T.MAX OB. A i nachylenie.. Pompę grzewczą obiegu A można podłączyć do wyjścia DODAT. Parametr S.DODAT: nastawić na POMP.A. patrz Instrukcja techniczna, Nastawy dotyczące obiegu grzewczego. 10 DTG130-35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus 05/05/ D

11 5. Podłączenia elektryczne 5.8 Podłączenie wyposażenia dodatkowego Przykład: Moduł zdalnego sterowania poprzez linię telefoniczną TELCOM, zdalne sterowanie dla obiegu A oraz B, BUS 1. Zasilanie 230V 2. Zworka do usunięcia 3. Styk bezpieczeństwa odcinający wyjście A 4. Pompa obiegu A 5. Czujnik ciepłej wody użytkowej 6. Czujnik temperatury zewnętrznej 7. Czujnik zasilania 8. Zdalne sterowanie obieg A 9. Zdalne sterowanie obieg B 10. Moduł zdalnego dozoru TELCOM (jeżeli jest dostępny) (jeżeli jest dostępny) 11. Kocioł z lub bez podgrzewacza 12. Kocioł z podgrzewaczem 13. Podłączenie przełączania kaskady BUS, VM 05/05/ D DTG130-35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus 11

12 5. Podłączenia elektryczne 5.9 Podłączenie podgrzewacza buforowego Podgrzewacz buforowy c.w.u. służy zarówno do ogrzewania jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej (Typ QUADRO) 1. podgrzewacz buforowy (Typ QUADRO) 2. Czujnik c.w.u. (Pakiet AD216) 3. Czujnik podgrzewacza buforowego (Pakiet AD216) 4. Pompa ładująca c.w.u. lub zawór przełączający Nastawa parametrów 5. Pompa ładująca c.o. lub c.o. / c.w.u. 6. Pompa obiegowa obiegu grzewczego A 7. Czujnik temperatury zewnętrznej W menu [#PARAM.INSTAL]: - POMPA A KOCIOL - WY.ECS: POMP lub U.V (1) - OBIEG C: POKR Sposób pracy Temperatura obiegu c.w.u. jest utrzymywana wg wartości zadanej temperatury c.w.u.. Temperatura obiegu grzewczego jest utrzymywana wg wartości zadanej temperatury, która jest obliczana w zależności od temperatury zewnętrznej. Woda w buforze zacznie być podgrzewana gdy, temperatura zmierzona przez czujnika bufora spadnie o 6 C poniżej obliczonej wartości zadanej. Podgrzewanie wody w buforze zakończy się, gdy temperatura bufora wzrośnie ponad obliczoną wartość zadaną. Pompę grzewczą obiegu A można podłączyć do wyjścia DODAT. Parametr S.DODAT: nastawić na POMP.A. patrz Instrukcja techniczna, Nastawy dotyczące obiegu grzewczego. (1) Pompę c.w.u. można zamienić na zawór przełączający. Parametr WY.ECS: ustawić na U.V. Zawór włączyć w szereg z pompą podgrzewacza. Jeżeli wyjście DODAT jest używane, pompę podłączyć do wyjścia A, a pompę do wyjścia C (Opcja FM48). Nastawy: - POMPA A POMP.A - WY.ECS: POMP lub U.V - OBIEG C: POKR. 12 DTG130-35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus 05/05/ D

13 5. Podłączenia elektryczne 5.10 Podłączenie instalacji basenu 1. Pompa obiegu wtórnego basenu 2. Pompa obiegu pierwotnego basenu 3. Ogranicznik temperatury maksymalnej 4. Zasilanie 230V 5. Czujnik temperatury basenu 6. Czujnik temperatury zewnętrznej 7. Wymuszone wyłączenie ogrzewania basenu 8. Wymiennik płytowy (1) Kiedy parametr (WE.TEL:) jest ustawiony na (BASEN), basen przestaje być ogrzewany przy zwartym zestyku, zapewniona jest jedynie funkcja ochrony przed zamarznięciem. Sterowanie obiegu basenu Regulator DIEMATIC 3 daje możliwość sterowania obiegu basenu w dwojaki sposób: Przypadek 1 - DIEMATIC 3 reguluje obieg pierwotny (kocioł/wymiennik) i obieg wtórny (wymiennik/basen) - Ustawić parametr (OBIEG B:) na (BASEN). - Wartość dla TPM D. B nastawić na temperaturę wymaganą dla wymiennika. - Pompę obiegu pierwotnego (kocioł/wymiennik ciepła) podłączyć na wyjściu - pompa B. Temperatura TPM D B jest zapewniana podczas okresu pracy dziennej programu B zarówno w lecie jak i w zimie. - Na wejściu CZ. OB (B) podłączyć czujnik basenu (pakiet AD212). - Wartość zadaną temperatury basenu nastawić przyciskiem w zakresie od 0.5 do 39 C lub na FS (ochrona przed zamarznięciem). Jeżeli funkcja ochrony przed zamarznięciem instalacji jest aktywna, pompa obiegu pierwotnego włącza się przy wartości zadanej FS, a pompa obiegu wtórnego pozostaje wyłączona.. Programowanie czasu pracy pompy obiegu wtórnego Pompa obiegu wtórnego pracuje w trybie pracy dziennej programu B zarówno w lecie, jak i w zimie. Wyłączenie Odnośnie konserwacji basenu w okresie zimowym prosimy zwrócić się do serwisu opiekującego się basenem.. Przypadek 2 Basen posiada już system regulacji, który powinien być zachowany. Regulator DIEMATIC 3 steruje tylko obiegiem pierwotnym (kocioł/ wymiennik). - Ustawić parametr (OBIEG B:) na (BASEN). - Wartość dla TPM D. B nastawić na temperaturę wymaganą dla wymiennika. - Pompę obiegu pierwotnego (kocioł/wymiennik ciepła) podłączyć na wyjściu - pompa B. Temperatura TPM D B jest zapewniana podczas okresu pracy dziennej programu B zarówno w lecie jak i w zimie. 05/05/ D DTG130-35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus 13

14 6. Sterowanie kaskady 6 Sterowanie kaskady 6.1 Dostępne wykonania W tabeli poniżej przedstawiono możliwe zestawienia kotłów do pracy w kaskadzie. Możliwe też są inne układy systemów kaskadowych o mocy od 428 kw do 1070 kw. W razie pytań, prosimy o kontakt. Całkowita moc użyteczna kw (80/60 C) Liczba aktywnych kotłów w kaskadzie 6.2 Łączenie kaskady (2 do 10 kotłów) Zestawiane modele kotłów DTG DTG DTG DTG Aby utworzyć kaskadę, parametr KASKADA, na każdym kotle ustawić na kolejną liczbę kotła. W tym wypadku, przy pomocy nastawy standardowej, kotły są wymieniane co 50 godzin pracy palnika. Pompa kotłowa (obieg pierwotny) zostanie włączona jak tylko wystąpi zapotrzebowanie na pracę palnika i po upływie czasu wybiegu WYBIEG P.KOTLA zostaje wyłączona, jak tylko nie będzie już zapotrzebowania na pracę palnika. Pompa obiegu pierwotnego kotła prowadzącego pracuje dalej, dopóki zgłaszane jest zapotrzebowanie na ciepło w obiegu wtórnym. - Dołączenie kotła do kaskady następuje gdy temperatura na wspólnym zasilaniu spadnie o -3 C poniżej wartości zadanej. Co 4 minuty regulator sprawdza wzrost temperatury na wspólnym zasilaniu. Gdy temperatura ta w ciągu 4 minut wzrośnie nie więcej niż o 6 C i gdy temperatura wspólnego zasilania wciąż jest niższa o ponad 3 C od wartości zadanej, dołączy się dodatkowy kocioł. Rodzaj pracy PARAMETR: Jeżeli parametr (FUNKCJA) ustawiony jest na (PARAMETR) i jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa od wartości zadanej (KASKADA RÓWNOLEGŁA), wszystkie kotły zostają załączone jednocześnie.. - Gdy temperatura wspólnego zasilania wzrośnie o +3 C ponad wartość zadaną, kocioł zostanie wyłączony. Co 4 minuty, jeśli temperatura wspólnego zasilania nie spadnie o więcej niż 6 C i jeśli temperatura wspólnego zasilania jest w dalszym ciągu wyższa o 3 C od wartości zadanej, kocioł odłączany jest od kaskady (niezależnie od parametru Kaskada). Również co 4 minuty będzie uwzględniana w obliczeniowej temperaturze kotła różnica temperatur między czujnikiem kotła prowadzącego i wspólnym zasilaniem, aby wyrównać ewentualne mieszanie w sprzęgle hydraulicznym (o ile czujnik wspólnego zasilania zamontowany jest za sprzęgłem hydraulicznym). Korekta odbywa się w zakresie od 0 do +10. Kocioł prowadzący, liczbę istniejących kotłów i liczbę wymaganych kotłów można wywołać w menu PARAMETRY: KOL.KOTL, IL. KASK: oraz STOPIEN. Przy nadciśnieniu panującym w przewodach spalinowych kaskady, poprzez zainstalowanie każdym kotle przepustnicy spalin pozwala uniknąć wtłaczania spalin do kotła, który w danej chwili nie pracuje. Podłączenie elektryczne wykonuje się w konsoli sterowniczej z modułem alarmu i sterowania. 14 DTG130-35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus 05/05/ D

15 6. Sterowanie kaskady 6.3 Podłączenie podgrzewacza c.w.u. do obiegu wtórnego 1. Kocioł prowadzący 2. Kocioł podporządkowany 2 3. Kocioł podporządkowany 3 4. Pompa ładująca c.w.u. 5. Czujnik ciepłej wody użytkowej 6. Kabel BUS 7. Pompa kotłowa, podłączona do wyjścia A 8. Sprzęgło hydrauliczne każdego kotła. 6.4 Podłączenie elektryczne zaworu odcinającego Czujnik wspólnego zasilania S należy podłączyć do zacisku S ECS (czujnik c.w.u.) kotła. Pompy kotłowe zawsze należy podłączać na wyjściu P.A kotła. Parametr POMP.A kotła należy teraz ustawić na KOCIOL. Kotły podporządkowane są w stanie sterować obiegi grzewcze B i C. Konfiguracja tych obiegów grzewczych odbywa się bezpośrednio na "kotle podporządkowanym". Temperatura zewnętrzna kotła prowadzącego zostanie przeniesiona na kocioł podporządkowany. Do kotła podporządkowanego można podłączyć lokalny czujnik zewnętrzny. Gdy pompy grzewcze zamieniono na zawory odcinające, można stosować pompę pierwotną do zasilania sprzęgła. Pompa ta będzie pracować tak długo jak tylko zawór odcinający będzie otwarty. Pompę podłącza się do wyjścia DODAT kotła. Nastawa parametru OBW.DODAT musi być inna od DEF.MCBA kotła. Przewód zerowy Otwarcie zaworów Zamknięcie zaworów 05/05/ D DTG130-35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus 15

16 AD001-AA Wstęp Wszystkie dane techniczne w niniejszej instrukcji, jak również rysunki i schematy pozostają naszą wyłączną własnością i bez naszej uprzedniej zgody na piśmie zabrania się ich reprodukowania. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. 05/05/08 DE DIETRICH THERMIQUE 57, rue de la Gare F MERTZWILLER - BP 30

DTG 1300 Eco.NOx Plus / V130

DTG 1300 Eco.NOx Plus / V130 ELIDENS Gazowy kocioł kondensacyjny DTG 1300 Eco.NOx Plus / V130 PL Instrukcja instalowania 300005990-001-E Spis treści 1 Używane symbole........................................................................3

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50.

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50. FR DE EN PL FM 50 Polski (strona 2 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 12 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 22 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 32 Zdalne sterowanie dialogowe

Bardziej szczegółowo

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika Pogodowy regulator kotłowy 2 390 RVA43.222 AATROS RVA 43.222 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1 lub 2- stopniowy palnik, zasobnik ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Konsola sterownicza B

Konsola sterownicza B ELITEC PL Pakiet GL25 Konsola sterownicza B Instrukcja instalowania i konserwacji - 300017112-001-D Informacje ogólne 1 Ważne zalecenia odnośnie instalowania Prawidłowa praca urządzenia zależy od ścisłego

Bardziej szczegółowo

FM444. Możliwe załączenia. Moduł funkcyjny alternatywnego urządzenia grzewczego. Organ nastawczy Powrót. Organ nastawczy. Urządzenie grzewcze

FM444. Możliwe załączenia. Moduł funkcyjny alternatywnego urządzenia grzewczego. Organ nastawczy Powrót. Organ nastawczy. Urządzenie grzewcze Możliwe załączenia Powrót Moduł - widok z przodu Pozycja przełącznika Pozycja przełącznika Tryb Tryb Tryb regulacji regulacji regulacji Tryb Tryb regulacji regulacji Praca kotła Wewnętrzna magistrala Bus

Bardziej szczegółowo

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja montażu 300010839-001-A

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja montażu 300010839-001-A PL Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V Instrukcja montażu 300010839-001-A . Spis treści 1 Jednostki dostawy.......................................................................3 2 Montaż - GTU

Bardziej szczegółowo

C 230 ECO. Konsola sterownicza K3 (GV5) Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300015281-001-D

C 230 ECO. Konsola sterownicza K3 (GV5) Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300015281-001-D C 30 ECO PL Konsola sterownicza K3 (GV5) Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300058-00-D Spis treści Wprowadzenie...........................................................................3. Używane

Bardziej szczegółowo

Regulator. VM isystem. Instrukcja instalowania i konserwacji C B A

Regulator. VM isystem. Instrukcja instalowania i konserwacji C B A P Regulator V isystem 00367- Instrukcja instalowania i konserwacji 3000735-00-A Spis treści Wprowadzenie.... Używane symbole.... Skróty....3 Informacje ogólne....3. Odpowiedzialność producenta....3. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Zestawienie schematów dla kotłów stojących VSC ecocompact (aurocompact)

Zestawienie schematów dla kotłów stojących VSC ecocompact (aurocompact) Zestawienie schematów dla kotłów stojących VSC ecocompact (aurocompact) LP Kocioł Dodatkowe elementy instalacji Ilość obiegów grzew. Regulator Moduł Ilość VR 91 Numer schematu Strona bez zmiesz ze zmiesz.

Bardziej szczegółowo

4.5 Jeden obieg grzewczy bez mieszacza z oddzielną pompą obiegu grzewczego i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym

4.5 Jeden obieg grzewczy bez mieszacza z oddzielną pompą obiegu grzewczego i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Kotły grzewcze wiszące 5 do 05 kw (ciąg dalszy).5 Jeden obieg grzewczy bez mieszacza z oddzielną pompą obiegu grzewczego i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Pompa obiegu grzewczego

Bardziej szczegółowo

C 230 ECO. Konsola sterownicza. DIEMATIC-m3 (GV6) Instrukcja instalowania i konserwacji B

C 230 ECO. Konsola sterownicza. DIEMATIC-m3 (GV6) Instrukcja instalowania i konserwacji B C 230 ECO Konsola sterownicza DIEMATIC-m3 (GV6) PL Instrukcja instalowania i konserwacji 300015249-001-B Spis treści 1 Wprowadzenie...........................................................................3

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE

GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE TECHNIKA KOMERCYJNA GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE KONDENSACJA ELIDENS DTG 130 Eco.NOx Plus 80 Regulacja 81 Wytwarzanie c.w.u. 81 Wyposażenie dodatkowe 81 C 230 ECO 82 Regulacja 83 Wyposażenie dodatkowe

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KOMERCYJNA. Gazowe, stojące kotły kondensacyjne. ELIDENS DTG 130 Eco.NOx Plus 104 C 230 ECO 106 C 330 ECO 108 C 630 ECO 109

TECHNIKA KOMERCYJNA. Gazowe, stojące kotły kondensacyjne. ELIDENS DTG 130 Eco.NOx Plus 104 C 230 ECO 106 C 330 ECO 108 C 630 ECO 109 TECHNIKA KOMERCYJNA KONDENSACJA ELIDENS DTG 10 Eco.NOx Plus 104 DTG 10 Eco.NOx Plus Regulacja... 104 Wytwarzanie cwu... 105 Wyposażenie dodatkowe... 99 C 20 ECO 106 C 20 ECO Regulacja... 106 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

DIEMATIC... / CDC / TAMB

DIEMATIC... / CDC / TAMB KOMFORT STANDARD PROJEKT DIEMATIC... / CDC / TAMB Konsole sterownicze DIEMATIC 3 i m-3 182 Konsole sterownicze DIEMATIC i-system 184 DIEMATIC 3 Regulator naścienny DIEMATIC VM isystem 185 Termostaty pokojowe

Bardziej szczegółowo

C 230 ECO. Konsola sterownicza. DIEMATIC-m3 (GV6) Instrukcja techniczna instalowania i obsługi E

C 230 ECO. Konsola sterownicza. DIEMATIC-m3 (GV6) Instrukcja techniczna instalowania i obsługi E C 230 ECO Konsola sterownicza DIEMATIC-m3 (GV6) PL Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300015249-001-E Spis treści 1 Wprowadzenie...........................................................................3

Bardziej szczegółowo

Kotły grzewcze wiszące 45 do 105 kw (ciąg dalszy) 4.3 Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym

Kotły grzewcze wiszące 45 do 105 kw (ciąg dalszy) 4.3 Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Kotły grzewcze wiszące 5 do 05 kw (ciąg dalszy). Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Elementy podstawowe Gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 00-W, 5 do 05 kw Vitotronic 00 (do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

2.9 Obieg grzewczy bez mieszacza i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem i podgrzewem wody użytkowej (opcjonalnie solarny podgrzew wody użytkowej)

2.9 Obieg grzewczy bez mieszacza i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem i podgrzewem wody użytkowej (opcjonalnie solarny podgrzew wody użytkowej) Kocioł grzewczy stojący, 8 do 00 kw (ciąg dalszy).9 Obieg grzewczy bez mieszacza i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem i podgrzewem wody użytkowej (opcjonalnie solarny podgrzew wody użytkowej) ID: 6050_0_0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Diematic System. ZALETY Diematic m3 REGULACJE

Diematic System. ZALETY Diematic m3 REGULACJE REGULACJE Diematic System ZALETY Diematic m3 Sterowanie do 9 kotłów w kaskadzie, wyposażonych w konsolę K3 Sterowanie do 3 obiegów z zaworem mieszającym Automatyczne dopasowanie charakterystyki grzewczej

Bardziej szczegółowo

RVA Regulator strefy grzewczej oraz c.w.u.

RVA Regulator strefy grzewczej oraz c.w.u. Regulator strefy grzewczej oraz c.w.u. 2 375 RV6.540 AATROS RV6.540 jest regulatorem do regulacji stref grzewczych i c.w.u. zasilanych z kotłów. Regulator ten może stanowić element systemu regulatorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

2.5 Obieg grzewczy bez mieszacza i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem i podgrzewem wody użytkowej (opcjonalnie solarny podgrzew wody użytkowej)

2.5 Obieg grzewczy bez mieszacza i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem i podgrzewem wody użytkowej (opcjonalnie solarny podgrzew wody użytkowej) Kocioł grzewczy stojący, 8 do 00 kw (ciąg dalszy). Obieg grzewczy bez mieszacza i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem i podgrzewem wody użytkowej (opcjonalnie solarny podgrzew wody użytkowej) ID: 60_00_0

Bardziej szczegółowo

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów.

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów. Dane kontaktowe HEL-WITA Sp. z o.o. Zielonka, ul. Biznesowa 22 86-005 Białe Błota www.hel-wita.com.pl CENTRALA: tel. +48 52 564 09 00 fax +48 52 564 09 22 biuro@hel-wita.com.pl DZIAŁ HANDLOWY: tel. +48

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 002 RAA20 RAA200 Termostaty pomieszczeniowe do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA20.. Regulacja 2-stawna Napięcie przełączane 24 250 V AC Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe

Bardziej szczegółowo

Kotły do wyposażenia w nadmuchowy palnik olejowy/gazowy

Kotły do wyposażenia w nadmuchowy palnik olejowy/gazowy 6A 0 30 l 6A 0 30 l od 190 do 698 kw do podłączenia do komina Kotły do wyposażenia w nadmuchowy palnik olejowy/gazowy CA 430 projekt n CE 0461BP0788 Wymiary (mm i cale) CA400_Q0004A - Kotły przeznaczone

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie schematów dla kotłów wiszących ecotec

Zestawienie schematów dla kotłów wiszących ecotec Zestawienie schematów dla kotłów wiszących ecotec Ilość obiegów grzew. LP Kocioł Dodatkowe elementy instalacji Regulator Moduł Ilość VR 91 Numer schematu Strona bez zmiesz ze zmiesz. 1 VC ecotec/5 ( VC

Bardziej szczegółowo

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7.

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw Nowość! Vitodens 200-W Typ WB2C, instalacja wielokotłowa Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

8. PRZYKŁADOWE SCHEMATY INSTALACJI

8. PRZYKŁADOWE SCHEMATY INSTALACJI 8. PRZYKŁADOWE SCHEMATY INSTALACJI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 112 PRZYKŁADOWE SCHEMATY INSTALACJI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Kocioł Mini Eolo X 24 3 E z zasobnikiem UB200 Inox Sterownik:

Bardziej szczegółowo

Moduł dodatkowy EWM do MONTAŻ / NASTAWY. regelatora ISR (typ RVS)

Moduł dodatkowy EWM do MONTAŻ / NASTAWY. regelatora ISR (typ RVS) PL MONTAŻ / NASTAWY Moduł dodatkowy EWM do regelatora ISR (typ RVS) www.broetje.com.pl Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu i obsługi 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji. Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenie 2

Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji. Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenie 2 Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenie 2 Automatyzacja kotłowni Automatyzacja kotłowni gazowej SB H P H P SB M AI AO DI DO Automatyzacja kotłowni Kotły: 1. Utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

Zawsze po Twojej stronie. Cennik urządzeń 2013. Ważny od 22.04.2013. Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja.

Zawsze po Twojej stronie. Cennik urządzeń 2013. Ważny od 22.04.2013. Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Zawsze po Twojej stronie Cennik urządzeń 2013 Ważny od 22.04.2013 Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. EXAMASTER dziecinnie prosty sposób na ogrzewanie strefowe Bezprzewodowy moduł zarządzający

Bardziej szczegółowo

RVA Regulator kotła i stref grzewczych

RVA Regulator kotła i stref grzewczych Regulator kotła i stref grzewczych 2 373 RV3.242 ALATROS RV3.242 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1- lub 2- stopniowy palnik a także palnik modulowany

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA Kondensacja oszczędności" lato/jesień 2014 " Termin: 21.07.2014 15.12.2014. Promocja na zestawy grzewcze zawierające kotły kondensacyjne

PROMOCJA Kondensacja oszczędności lato/jesień 2014  Termin: 21.07.2014 15.12.2014. Promocja na zestawy grzewcze zawierające kotły kondensacyjne Ciepło już od progu Specjalna oferta cenowa Promocja 21.07.2014-15.12.2014 PROMOCJA Kondensacja oszczędności" lato/jesień 2014 " Termin: 21.07.2014 15.12.2014 Promocja na zestawy grzewcze zawierające kotły

Bardziej szczegółowo

Moduł Solarny SM1. Obsługa systemów solarnych we współpracy z regulatorem kotłowym Vitotronic 100 / 200

Moduł Solarny SM1. Obsługa systemów solarnych we współpracy z regulatorem kotłowym Vitotronic 100 / 200 Technika solarna Moduł Solarny SM1. Obsługa systemów solarnych we współpracy z regulatorem kotłowym Vitotronic 100 / 200 31.07.2017 1 Zakres dostawy: Czujnik temperatury cieczy w kolektorze [6] Czujnik

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 110 jest uniweraslnym regulatorem 1-obiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych.

ECL Comfort 110 jest uniweraslnym regulatorem 1-obiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych. Arkusz informacyjny 230 Va.c. i 24 Va.c. Opis i aplikacje ECL comfort 110 zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający instalację: jeden kabel, jedna wtyczka. Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

SUPRAPUR. Pomoce projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny stojący. Kaskada. Kocioł pojedynczy

SUPRAPUR. Pomoce projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny stojący. Kaskada. Kocioł pojedynczy Pomoce projektowe SUPRAPUR Gazowy kocioł kondensacyjny stojący Kocioł pojedynczy Kaskada KBR 120-3 A KBR 160-3 A KBR 200-3 A KBR 240-3 A KBR 280-3 A MKB 240-3 A MKB 320-3 A MKB 400-3 A MKB 480-3 A MKB

Bardziej szczegółowo

Sterowniki kaskadowe Vaillant

Sterowniki kaskadowe Vaillant Sterowniki kaskadowe Sterowniki kaskadowe Vaillant Precyzjne sterowanie dla złożonych systemów calormatic 630, auromatic 620 Ponieważ wybiega w przyszłość. calormatic 630 Wieloobiegowy, kaskadowy, sterownik

Bardziej szczegółowo

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7.

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw Nowość! Vitodens 200-W Typ WB2C, instalacja wielokotłowa Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym

Bardziej szczegółowo

GAZOWE, WISZĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE

GAZOWE, WISZĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE GAZOWE, WISZĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE KONDENSACJA INNOVENS PRO MCA 72 Wyposażenie dodatkowe 73 Regulacja 74 Systemy kaskadowe - montaż na ścianie 75 Systemy kaskadowe - montaż wolnostojący w jednym szeregu

Bardziej szczegółowo

ALEZIO AWHP MIV-II 24 ALEZIO AWHP-II V 220 25. Wyposażenie dodatkowe 26. Przygotowanie cwu 26. Regulacja 26 HPI 27. Wyposażenie dodatkowe 28

ALEZIO AWHP MIV-II 24 ALEZIO AWHP-II V 220 25. Wyposażenie dodatkowe 26. Przygotowanie cwu 26. Regulacja 26 HPI 27. Wyposażenie dodatkowe 28 TECHNIKA DOMOWA POMPY CIEPŁA ALEZIO AWHP MIV-II 24 ALEZIO AWHP-II V 220 25 Wyposażenie dodatkowe 26 Przygotowanie cwu 26 Regulacja 26 HPI 27 Wyposażenie dodatkowe 28 Wyposażenie dodatkowe dla opcji chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Diematic isystem dla C 330 / C 630 ECO

Diematic isystem dla C 330 / C 630 ECO Polska PL Regulator Diematic isystem dla C 330 / C 630 ECO C00695-A Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 3000849-00-A Spis treści Wprowadzenie...4. Używane symbole...4. Skróty...4.3 Informacje

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Do ECL Comfort Va.c. i 24 Va.c.

Do ECL Comfort Va.c. i 24 Va.c. Arkusz informacyjny 230 Va.c. i 24 Va.c. Opis i aplikacje ECL comfort 110 zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający instalację: jeden kabel, jedna wtyczka. Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Kaskady kotłów wiszących 28 1568 kw

Kaskady kotłów wiszących 28 1568 kw Kaskady kotłów wiszących 28 1568 kw Urządzenia do zestawiania kaskad Typ urządzenia Moc [kw] Ceraclass Excellence 24, 28, 35 Cerapur Smart 14, 22 Cerapur Comfort 16, 28, 35, 42 CerapurMaxx 65, 98 Zasady

Bardziej szczegółowo

Polska. Innovens. Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 35. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 120320-AA

Polska. Innovens. Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 35. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 120320-AA Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 35 Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 030-AA MCA 35 Deklaracja zgodności Urządzenie jest zgodne z modelem typowym opisanym w deklaracji

Bardziej szczegółowo

Schematy hydrauliczne

Schematy hydrauliczne Schematy hydrauliczne Pompa ciepła + ogrzewanie podłogowe + CWU 6. Rozdzielacz ogrzewania podłogowego 7. Pompa obiegowa 8. System świeżej wody użytkowej-zbiornik buforowy Pompa ciepła + ogrzewanie mieszane

Bardziej szczegółowo

HM 80 REGULATOR ZAWORU MIESZAJĄCEGO ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE WŁASNOŚCI KARTA KATALOGOWA ELEKTRYCZNE SYGNAŁ RADIOWY

HM 80 REGULATOR ZAWORU MIESZAJĄCEGO ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE WŁASNOŚCI KARTA KATALOGOWA ELEKTRYCZNE SYGNAŁ RADIOWY HM 80 REGULATOR ZAWORU MIESZAJĄCEGO KARTA KATALOGOWA WŁASNOŚCI Bezpośrednie sterowanie siłownikiem zaworu m w celu uzyskania właściwej temperatury w pomieszczeniu Nastawnik HM 80 komunikując się z termostatem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 13 Urządzenia regulacyjne Przeznaczone do współpracy z kotłami stojącymi małych mocy

Rozdział 13 Urządzenia regulacyjne Przeznaczone do współpracy z kotłami stojącymi małych mocy Rozdział 3 Urządzenia regulacyjne Przeznaczone do współpracy z kotłami stojącymi małych mocy System regulacji R str. 49 R str. 43 R3 str. 436 Regulator nakotłowy R3 48 Katalog techniczny 0 rozdział 3 System

Bardziej szczegółowo

Cennik Ferroli 2013/1

Cennik Ferroli 2013/1 Cennik obowiązuje od 0.07.203 Obowiązuje od 0.07.203 2 AUTOMATYKA AUTOMATYKA Spis treści Typ Strona ROMEO W RF Adaptacyjny regulator pokojowy bezprzewodowy 40 ROMEO W Adaptacyjny regulator pokojowy 40

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy dla regulatora ST2TX RX22

Odbiornik radiowy dla regulatora ST2TX RX22 Kunda, Odbiornik radiowy dla regulatora ST2TX RX22 Instrukcja obsługi CE AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl 02.2010. Opis

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OLEJOWE KOTŁY STOJĄCE

OLEJOWE KOTŁY STOJĄCE TECHNIKA DOMOWA OLEJOWE KOTŁY STOJĄCE NISKA TEMPERATURA GTU 120 S 56 GTU 1200 V 56 GTU 1200 FF/V 57 GTU 120 FF 57 Wyposażenie - podgrzewacze pojemnościowe 58 Regulacja 58 Zestaw szybkiego montażu 58 GT

Bardziej szczegółowo

POOL 40. Instrukcja montaŝu POOL 40 do NIBE F1145, F1245 IHB 0935-1 031432

POOL 40. Instrukcja montaŝu POOL 40 do NIBE F1145, F1245 IHB 0935-1 031432 POOL 40 PL Instrukcja montaŝu POOL 40 do NIBE F1145, F1245 IHB 0935-1 031432 Instrukcja montaŝu POOL 40 Informacje ogólne POOL 40 jest wyposaŝeniem dodatkowym, które umoŝliwia podgrzewanie basenu za pomocą

Bardziej szczegółowo

Możliwości instalacji:

Możliwości instalacji: Skrócony opis instalacji: Instalacja składa się z wiszącego kotła kondensacyjnego ecotec, który zasila instalację grzejnikową, podłogową oraz zasobnik c.w.u. Pracą poszczególnych urządzeń zarządza sterownik

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER

Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER KRÓTKI PRZEWODNIK KONFIGURACJI MODUŁU ZARZĄDZAJĄCEGO INSTALACJĄ EXAMASTER 1. Instalacja z dwoma strefami grzewczymi o identycznej temperaturze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Dlaczego VU ecotec plus?

Dlaczego VU ecotec plus? Gazowe wiszące kotły kondensacyjne Dlaczego VU ecotec plus? Aby z klasą oszczędzać energię. VU ecotec plus Ponieważ wybiega w przyszłość. ecotec VU 466/4-5 i VU 656/4-5 Cechy szczególne: Możliwość ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7.

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw Nowość! Vitodens 200-W Typ WB2C, instalacja wielokotłowa Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym

Bardziej szczegółowo

DEFRO EKR PZ 10 kw kocioł na ekogroszek

DEFRO EKR PZ 10 kw kocioł na ekogroszek Informacje o produkcie DEFRO EKR PZ 10 kw kocioł na ekogroszek Cena : Oferta informacyjna Nr katalogowy : DEF_EKR_PZ_10KW Producent : Defro Dostępność : Sprawdź dostępność! Stan magazynowy : poniżej średniego

Bardziej szczegółowo

(NTC = ujemny współczynnik temperaturowy) (AF, KF, SPF, VF) Tolerancja w Ω: +/- 1% przy 25ºC Tolerancja temperatury: +/- 0,2 K przy 25ºC

(NTC = ujemny współczynnik temperaturowy) (AF, KF, SPF, VF) Tolerancja w Ω: +/- 1% przy 25ºC Tolerancja temperatury: +/- 0,2 K przy 25ºC Regulator E 8 Typoszereg regulatorów E 8 został stworzony w celu regulacji instalacji grzewczych. Różnorodne wykonania umożliwiają optymalne dopasowanie do instalacji. Regulatory sterowane są wg temperatury

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH Załącznik nr 1 do Rozdziału I SIWZ OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH 1. Przedmiot realizacji: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów dla mieszkańców gminy Pomiechówek. 2. Przedmiot zamówienia należy

Bardziej szczegółowo

Zestaw części-konsola (MD1) Konsola z boku (MD138)

Zestaw części-konsola (MD1) Konsola z boku (MD138) GT 330 - GT 430 - GT 530 - GTU C 330 Konsola sterownicza DIEMATIC-m3 Zestaw części-konsola (MD1) Konsola z boku (MD138) PL Instrukcja techniczna 300009247-001-E . Spis treści 1 Używane symbole........................................................................3

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DHP-R. Instrukcja instalacji VMBQI249

DHP-R. Instrukcja instalacji VMBQI249 DHP-R Instrukcja instalacji Moduł rozbudowy, HPC EM Moduł chłodzący, HPC CM VMBQI249 2 Danfoss VMBQI249 Spis treści Moduł rozbudowy, HPC EM... 4 Instalacja dla funkcji WCS (wprowadzania ciepłej wody)...4

Bardziej szczegółowo

GAZOWE KONDENSACYJNE KOTŁY O MOCY POWYŻEJ 65 kw

GAZOWE KONDENSACYJNE KOTŁY O MOCY POWYŻEJ 65 kw GAZOWE KONDENSACYJNE KOTŁY O MOCY POWYŻEJ 65 kw VU ecotec plus O MOCACH 80 DO 120 kw...9 Wyposażenie wymagane...9 Wyposażenie dodatkowe... 94 VKK ecocraft/ exclusiv... 95 Wyposażenie wymagane... 96 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji. Manager kaskadowy WCM-KA 3.0 83258448 1/2013-04

Instrukcja montażu i eksploatacji. Manager kaskadowy WCM-KA 3.0 83258448 1/2013-04 83258448 1/2013-04 1 Wskazówki dla użytkownika... 6 1.1 Prowadzenie użytkownika... 6 1.1.1 Symbole... 6 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji... 6 1.1.3 Rękojmia i odpowiedzialność... 7 2 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Regulator kotłowy SDC. Regulator węzłów grzewczych DHC 43 INSTRUKCJA MONTAŻU

Regulator kotłowy SDC. Regulator węzłów grzewczych DHC 43 INSTRUKCJA MONTAŻU Regulator kotłowy SDC Regulator węzłów grzewczych DHC 43 INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 3 1.1 Zastosowanie 3 1.2 Warunki uruchomienia 3 1.3 Nie odłączać regulatora od zasilania

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 Ważny od 15.10.2015 Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23% Warunki podane w tym cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 1 Gazowe kondensacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulator dla podgrzewacza solarnego QUADRO/QUADRODENS. Diemasol Ci. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi D

Regulator dla podgrzewacza solarnego QUADRO/QUADRODENS. Diemasol Ci. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi D PL Regulator dla podgrzewacza solarnego QUADRO/QUADRODENS Diemasol Ci Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300016319-001-D . Wstęp Niniejsza instrukcja montażu i obsługi wraz ze wszystkimi częściami

Bardziej szczegółowo

DIEMATIC System. ZALETY DIEMATIC m3 REGULACJE

DIEMATIC System. ZALETY DIEMATIC m3 REGULACJE REGULACJE DIEMATIC System ZALETY DIEMATIC m3 Sterowanie do 9 kotłów w kaskadzie, wyposażonych w konsolę K3 Sterowanie do 3 obiegów z zaworem mieszającym Automatyczne dopasowanie charakterystyki grzewczej

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470?

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Wiemy z doświadczenia, że prawidłowy dobór krzywej grzewczej na początku oraz podczas sezonu grzewczego nie zawsze bywa oczywisty. Jest

Bardziej szczegółowo

Polska. Innovens Pro. Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA Instrukcja instalowania i konserwacji AC

Polska. Innovens Pro. Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA Instrukcja instalowania i konserwacji AC Innovens Pro Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 45-65 - 90-5 Instrukcja instalowania i konserwacji 484-AC Oświadczenie zgodności UE Urządzenie jest zgodne z modelem typowym opisanym w deklaracji

Bardziej szczegółowo

Fügen Sie vor Erzeugen des Druck-PDFs auf der Vorgabeseite das zur Produktkategorie passende Bildmotiv ein.

Fügen Sie vor Erzeugen des Druck-PDFs auf der Vorgabeseite das zur Produktkategorie passende Bildmotiv ein. Pomoce projektowe SUPRAPUR gazowy kocioł kondensacyjny Fügen Sie vor Erzeugen des Druck-PDFs auf der Vorgabeseite das zur Produktkategorie passende Bildmotiv ein. Sie finden die Motive im Verzeichnis T:\archiv\

Bardziej szczegółowo

Promocja na zestawy grzewcze zawierające kotły kondensacyjne

Promocja na zestawy grzewcze zawierające kotły kondensacyjne Ciepło już od progu Specjalna oferta cenowa Promocja 03.09.2013-12.12.2013 Od ponad 100 lat wyznaczamy kierunki w rozwoju techniki grzewczej Czy wiesz, że pierwszy kocioł grzewczy marki Junkers został

Bardziej szczegółowo

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne 2.6. Regulatory Urządzenia grzewcze Regulatory ścienne Kondensacyjne gazowe Kondensacyjne gazowe Olejowe kondensacyjne Olejowy kondensacyjny/ Olejowo-gazowy niskotemperaturowy Funkcje WGB EVO H WGB H SGB

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy regulatorów Vitotronic z układami technologicznymi

Zasady współpracy regulatorów Vitotronic z układami technologicznymi 6. Przegląd regulatorów firmy Viessmann 6.19. Możliwości współpracy z innymi układami technologicznymi 6.19.1. Wprowadzenie Kotłownie grzewcze przeznaczone są w większości przypadków na potrzeby wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz buforowy PSB 750. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Instrukcja obsługi 300018035-001-B

Podgrzewacz buforowy PSB 750. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Instrukcja obsługi 300018035-001-B PL Podgrzewacz buforowy PSB 750 Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Instrukcja obsługi 300018035-001-B . Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne........................................................................3

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

Zawsze po Twojej stronie. Cennik urządzeń 2012. Ważny od 23.01.2012 Edycja Maj 2012. Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja.

Zawsze po Twojej stronie. Cennik urządzeń 2012. Ważny od 23.01.2012 Edycja Maj 2012. Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Zawsze po Twojej stronie Cennik urządzeń 2012 Ważny od 23.01.2012 Edycja Maj 2012 Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Nowość! EXAMASTER dziecinnie prosty sposób na ogrzewanie strefowe. Bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Komfortowa Centrala Solarna CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300

Komfortowa Centrala Solarna CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Informacja na temat... Komfortowa Centrala Solarna CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 1 Podstawy Według EEciepłoG (Odnawialna - Energia Ustawa o cieple) od roku 2009 w nowych budynkach min. 15% zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Regulacja DIEMATIC-VM (AD120) Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300017659-001-G

Regulacja DIEMATIC-VM (AD120) Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300017659-001-G PL Regulacja DIEMATIC-VM (AD120) Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300017659-001-G Spis treści 1 Wprowadzenie...........................................................................3 1.1

Bardziej szczegółowo

naturalnie ciepły dom rozwiązania systemowe ORLAŃSKI

naturalnie ciepły dom rozwiązania systemowe ORLAŃSKI naturalnie ciepły dom rozwiązania systemowe ORLAŃSKI System 1- zasilany kotłem na zgazowanie drewna ORLIGNO 00 wspomagany kondensacyjnym kotłem gazowym oraz układem solarnym ORSOL 0FK. Całość nadzoruje

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa ProCon E gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa ProCon E gazowy kocioł kondensacyjny wersja V1.0 01.2016 Karta katalogowa ProCon E 25 35 gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : Typ kotła : Typ palnika : Wymiennik kotła: Klasa energetyczna ProCon E 25

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Analogowy termostat pokojowy z programem dobowym ART Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61

Bardziej szczegółowo

SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OGRZEWANIE DLA BUDYNKÓW INWENTARSKICH SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Nr 05000260/4 Sterowanie automatyczne dla promienników podczerwieni typ FA XLA firmy SBM. Wyłącznie dla budynków inwentarskich.

Bardziej szczegółowo

SAUNIER DUVAL. Gazowe kondensacyjne kotły wiszące

SAUNIER DUVAL. Gazowe kondensacyjne kotły wiszące SAUNIER DUVAL Gazowe kondensacyjne kotły wiszące Pakiety THERMA CONDENS F AS 18-A kompletne zestawy obejmujące: kondensacyjny kocioł jednofunkcyjny na GZ 50/GZ 41,5/ propan, zasobnik c.w.u. o pojemności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Program doboru urządzeń jest programem komputerowym dostępnym przez przeglądarkę internetową służącym do doboru kotłów grzewczych, zasobników ciepłej wody użytkowej oraz osprzętu

Bardziej szczegółowo

AD A

AD A FR DE EN NL IT ES RU AD241 Polski Radiowy czujnik temperatury zewnętrznej Wszystkie informacje nt instalacji użytkowania tego urządzenia zawarte są w instrukcji, która dostarczana jets razem z Pakietem

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. 22 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 9 2 1 3 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo