Medycyna Biologiczna. Diagnostyka różnicowa atopowego zapalenia skóry. Praktyczne wskazówki dla lekarza pierwszego kontaktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Medycyna Biologiczna. Diagnostyka różnicowa atopowego zapalenia skóry. Praktyczne wskazówki dla lekarza pierwszego kontaktu"

Transkrypt

1 Międzynarodowe czasopismo dotyczące zagadnień terapii i badań biomedycznych przygotowywane we współpracy z Polskim Towarzystwem Homeopatii i Homotoksykologii Medycyna Biologiczna maj-sierpień 2015 Zeszyt 2 (37-64) ISSN Diagnostyka różnicowa atopowego zapalenia skóry. Praktyczne wskazówki dla lekarza pierwszego kontaktu Szumy uszne jak je skutecznie leczyć i jak z nimi żyć? Kolka niemowlęca diagnoza i metody leczenia. Stare pytania nowe odpowiedzi Znaczenie układu odpornościowego przewodu pokarmowego dla organizmu Ciekawe przypadki kliniczne Nagroda H.-H. Reckewega 2015 Nie tylko polskie antybiotykoterapie kończą się niepowodzeniem Czarny odwrócony trójkąt na produktach leczniczych

2 Nagroda H.-H. Reckewega 2015 Najciekawsze Przypadki Kliniczne Warunki udziału Informacje wstępne Dzięki ustanowieniu tej nagrody Biologische Heilmittel Heel GmbH wspiera rozwój medycyny bioregulacyjnej. Nagroda Nowo powstała Nagroda H.-H. Reckewega Najciekawsze Przypadki Kliniczne jest przeznaczona dla wybitnie interesującego przypadku klinicznego w dziedzinie medycyny bioregulacyjnej. Nagroda ta była wcześniej przyznawana za badania naukowe. Nagroda jest sponsorowana przez Biologische Heilmittel Heel GmbH i przyznawana pod patronatem międzynarodowego panelu ekspertów. Hans-Heinrich Reckeweg Award Najciekawsze Przypadki Kliniczne to nagroda pieniężna w wysokości za lokatę pierwszą oraz nagrody w wysokości 5000 za kolejne lokaty. Kryteria udzielenia nagrody Nagroda przyznawana jest w oparciu o następujące kryteria: 1. Kliniczne raportowanie zgodne z międzynarodowymi wytycznymi sprawozdawczości CARE CASE (care-statement.org) sprawia, że opisany przypadek kliniczny kwalifikuje się do publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie. 2. Opis przypadku klinicznego szczegółowo analizuje ocenę bieżącego stanu zdrowia pacjenta oraz uzasadnienie stosowania medycyny bioregulacyjnej. 3. Opis przypadku klinicznego powinien odpowiadać na pytanie, w jaki sposób spostrzeżenia zawarte w prezentowanym przypadku mogą przyczynić się do wzbogacenia istniejącej bazy dowodowej w dziedzinie medycyny bioregulacyjnej. Kto może aplikować? Aplikacja jest dostępna dla wszystkich licencjonowanych pracowników służby zdrowia na całym świecie (dla lekarzy medycyny i dla weterynarzy). Dyrektorzy, kierownicy i wszyscy inni pracownicy Biologische Heilmittel Heel GmbH nie są uprawnieni do uczestnictwa. Składanie aplikacji W aplikacji należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy, zarówno na dysku twardym, jak i w formie elektronicznej (np.: na płycie CD lub przenośnym urządzeniu typu pendrive). Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku angielskim. Każdy wniosek musi zawierać podpisanie Deklaracji Zgody Opisu Przypadku Klinicznego oraz formularz świadomej zgody pacjenta. Kryteria oceny aplikacji Każda złożona aplikacja będzie wstępnie oceniana pod kątem zgodności z kryteriami akceptacji przed wysłaniem jej do członków międzynarodowego komitetu. Tylko te aplikacje, które: a) są kompletne (wszystkie sekcje są wypełnione), b) nie budzą podejrzeń etycznych (formularz świadomej zgody pacjenta jest podpisany i dołączony), c) zawierają kompletne informacje na temat autora, będą brane pod uwagę w procesie oceny. Autorzy zostaną powiadomieni w osobnym u, czy ich zgłoszenie zostało przyjęte, czy też nie. Termin zgłoszeń Termin składania aplikacji przypada na 30 czerwca 2015 roku. Praca winna zostać złożona w tym samym terminie na adres mailowy: Liczy się data nadania. Prace złożone po tym terminie zostaną odesłane do autora i mogą być złożone ponownie w następnym roku, w kolejnej edycji nagrody. Decyzja Komitetu Kontroli Po upływie terminu składania prac Komitet Naukowy Nagrody wybierze listę potencjalnych zwycięzców i ogłosi finalną decyzję we wrześniu 2015.

3 Spis treści Nagroda H.-H. Reckewega Hans-Heinrich Reckeweg Clinical Case Award Temat numeru Diagnostyka różnicowa atopowego zapalenia skóry. 37 Praktyczne wskazówki dla lekarza pierwszego kontaktu Dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak, Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Leki bioregulacyjne w praktyce klinicznej Szumy uszne jak je skutecznie leczyć i jak z nimi żyć? 44 Prof. zw. dr hab. med. Alina Morawiec-Sztandera, kierownik Kliniki Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Znaczenie układu odpornościowego przewodu pokarmowego dla organizmu 50 Dr n. med. Barbara Sieradzka, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Problemy klinicystów Kolka niemowlęca diagnoza i metody leczenia. Stare pytania nowe odpowiedzi Prof. dr hab. n. med. Janina D. Piotrowska-Jastrzębska, dr n. med. Irena Białokoz-Kalinowska, 56 Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Doniesienia naukowe Nie tylko polskie antybiotykoterapie kończą się niepowodzeniem 61 Opracowano przez lek. med. Anita Bania na podstawie: Craig J. Currie i wsp. Antibiotic treatment failure in four common infections in UK primary care : longitudinal analysis, LINK: Br Med J 2014; 349: g5493 Czarny odwrócony trójkąt na produktach leczniczych 61 Opracowano przez lek. med. Anita Bania na podstawie: Serwis informacyjny, Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine, nr 2/2014, czerwiec 2014 Ciekawe przypadki kliniczne Pacjentka z atopowym zapaleniem skóry 62 Dr n. med. Małgorzata Słowik, Klinika Dermatologii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Pacjentka z drobnymi przebarwieniami skóry. 64 Procedura postpeelingowa Dr n. med. Małgorzata Słowik, Klinika Dermatologii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Rada Naukowa: Redaktor Naczelna: Rada Redakcyjna: prof. dr Hartmut Heine, Baden-Baden Anita Bania dr Izabela Fołta, dr Witold Wandel, dr Mieczysław Bąkowski, Izabela Jagodzik, Paweł Filipek, Anna Legun, Katarzyna Miler-Matuszewska Adres redakcji i wydawcy: Heel Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Poleczki 21, tel.: (22) ; fax: (22) Medycyna Biologiczna jest periodykiem ukazującym się od 1994 r. MB zamieszcza prace autorów polskich i zagranicznych, prowadzi wymianę artykułów z Journal of Biomedical Therapy. Prace są recenzowane. ISSN

4 Drodzy Czytelnicy, Z nieskrywaną dumą oddaję w Państwa ręce kolejny numer Medycyny Biologicznej. Jest on nie tylko numerem drugiego kwartału, ale też poniekąd numerem wakacyjnym. Dlatego też cieszę się bardzo, że na okres zwiększonego czytelnictwa, związanego z wakacyjnym odpoczynkiem, przekazuję Państwu pismo zawierające tak wartościowe artykuły. Spotykam się z Państwa strony z licznymi wyrazami sympatii i uznania dla naszego pisma. Budujący jest dla mnie fakt, iż poszerza się grono ekspertów współpracujących z nami oraz wzrasta liczba bibliotek uniwersyteckich zwracających się do nas z prośbą o prenumeratę naszego tytułu. Staramy się odejść od dotychczasowej stygmatyzacji, podążamy w kierunku medycyny bioregulacyjnej, stanowiącej inspirację dla nowoczesnych badań przedklinicznych i klinicznych, asymilujemy się z medycyną opartą na faktach, poszerzamy nasze portfolio o produkty innowacyjne z nowych obszarów terapeutycznych. W bieżącym numerze wszystkim zainteresowanym AZS polecam praktyczny artykuł dr hab. n. med. Aleksandry Lesiak dotyczący praktycznych wskazówek dla lekarza pierwszego kontaktu na temat diagnostyki różnicowej atopowego zapalenia skóry. Prof. Alina Morawiec-Sztandera odpowiada na pytanie, jak skutecznie leczyć szumy uszne i jak nauczyć się z nimi żyć. Prof. Janina Jastrzębska-Piotrowska udziela nowych odpowiedzi na stare pytania dotyczące diagnostyki i metod leczenia kolki niemowlęcej. Zaś dr n. med. Barbara Sieradzka w plastyczny sposób opisuje znaczenie układu odpornościowego przewodu pokarmowego (GALT) dla prawidłowego funkcjonowania nie tylko przewodu pokarmowego, ale także całego organizmu. Zachęcam Państwa do zainteresowania się Nagrodą H.-H. Reckewega 2015 dla najciekawszych przypadków klinicznych. Przypadki kliniczne udostępnione nam przez dr n. med. Małgorzatę Słowik są godne zapoznania się. Zapraszam do lektury naszego pisma. Z wyrazami szacunku, Redaktor Naczelna Anita Bania

5 Temat numeru Diagnostyka różnicowa atopowego zapalenia skóry. Praktyczne wskazówki dla lekarza pierwszego kontaktu Dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak, Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Streszczenie Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą chorobą skóry charakteryzującą się występowaniem okresów zaostrzeń i remisji oraz uporczywego i nawrotowego świądu. Kryteria diagnostyczne zostały ustalone przed laty przez Hanifina i Rajkę i obowiązują do dziś. Oparcie diagnozy na kryteriach klinicznych może niekiedy prowadzić do zbyt częstego rozpoznawania choroby, szczególnie wówczas gdy obraz kliniczny nie jest pełnoobjawowy. Dzieje się tak w przypadku wielu innych postaci zapalenia skóry, m.in. łojotokowego czy kontaktowego zapalenia skóry. Wiele trudności diagnostycznych mogą sprawiać choroby infekcyjne skóry. Błędnie przeprowadzona diagnostyka różnicowa powoduje w konsekwencji wdrożenie nieodpowiedniego leczenia. W niniejszym artykule omówiono dermatozy, które mogą imitować zmiany skórne charakterystyczne dla różnych faz AZS. W pracy omówiono również najczęstsze błędy diagnostyczne, które mogą pogarszać rokowanie i obniżać jakość życia błędnie leczonych pacjentów. Dane z piśmiennictwa oraz doświadczenia własne wskazują na to, że rozpoznanie AZS jest trudne i wymaga od lekarza bardzo dobrej znajomości obrazów klinicznych zmian skórnych oraz niekiedy wykonania poszerzonej diagnostyki różnicowej, zwłaszcza o inne choroby zapalne i infekcyjne. Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, diagnostyka różnicowa, nadmierna rozpoznawalność, obraz kliniczny. Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekła, nawrotowa, zapalna choroba skóry, w której obecny jest silnie wyrażony świąd, a zmiany skórne mają charakterystyczny obraz i typową lokalizację w zależności od wieku pacjenta. AZS jest jedną z najczęściej występujących chorób skóry u dzieci, rzadko zmiany chorobowe mogą pojawić się dopiero w wieku dorosłym 1,2. W praktyce klinicznej rozpoznanie AZS ustala się na podstawie powszechnie uznanych kryteriów diagnostycznych zaproponowanych przez Hanifina i Rajkę 3. Do postawienia prawidłowej diagnozy konieczne jest stwierdzenie obecności 3 z 4 kryteriów większych (świąd skóry, charakterystyczna morfologia i lokalizacja zmian skórnych, przewlekły i nawrotowy przebieg oraz dodatni osobniczy lub rodzinny wywiad atopowy), jak również minimum 3 z 23 kryteriów mniejszych. Wśród kryteriów większych najważniejszymi są: charakterystyczny wygląd wykwitów skórnych oraz świąd skóry, uważany za nieodzowną cechę AZS. Spośród kryteriów mniejszych najczęstsze i najistotniejsze są: suchość skóry, wczesny wiek wystąpienia objawów, skłonność do nawrotowych zakażeń skóry, obecność natychmiastowych reakcji skórnych, obecność podwyższonego stężenia IgE, dermografizm biały, obecność fałdów Dennie-Morgana, rumień twarzy, zacienienia wokół oczu oraz świąd po spoceniu, zaostrzenia po zdenerwowaniu, a także nietolerancja pokarmów i wełny 3. Bardzo wiele chorób skóry charakteryzuje się często występowaniem podobnych do AZS cech klinicznych, w tych przypadkach może niekiedy dochodzić do nadmiernego rozpoznawania atopowego zapalenia skóry. Dotyczy to szczególnie bardzo małych dzieci oraz takich przypadków klinicznych, w których zmiany chorobowe mają stosunkowo niewielkie nasilenie. Doświadczenie kliniczne pokazuje, że rozpoznanie AZS może sprawić wiele trudności i wielokrotnie wymaga rozszerzenia procesu różnicowania o inne dermatozy. Brak właściwej diagnostyki różnicowej prowadzi do błędnego rozpoznania, co z kolei powoduje nieprawidłową odpowiedź na leczenie. W niniejszym artykule zostaną omówione najczęstsze jednostki chorobowe, których objawy kliniczne mogą imitować atopowe zapalenie skóry, z uwzględnieniem wieku pacjentów oraz zmieniającego się wraz z wiekiem obrazu klinicznego AZS. Przebieg atopowego zaplenia skóry dzieli się na trzy fazy kliniczne uwzględniające charakter wykwitów chorobowych i wiek pacjentów. I faza dotyczy dzieci do 2. roku życia. Pierwsze zmiany chorobowe rozwijają się około miesiąca życia. Są to sączące wykwity grudkowo-wysiękowe, które lokalizują się na skórze policzków, wyprostnych częściach kończyn (okolice zgięć łokciowych, podkolanowych) i skórze owłosionej głowy. U wielu dzieci występuje silny świąd skóry, którego kliniczną manifestacją jest niepokój dziecka, częsty płacz i problemy ze snem oraz obniżenie jakości życia całej rodziny. Dzieci, drapiąc się, do- Medycyna Biologiczna, maj-sierpień 2015, zeszyt 2 37

6 Temat numeru Ryc. 1 Liszajec zakaźny skóry twarzy widoczne charakterystyczne miodowe strupy Zapalenie pęcherzowe i złuszczające skóry pochodzenia gronkowcowego (Staphylococcal Scalded Skin Syndrome, SSSS) Ryc. 2 Ryc. 3 Zapalenie łojotokowe skóry owłosionej głowy u niemowlęcia prowadzają niekiedy do powstawania licznych przeczosów. Charakterystycznym objawem występującym u wielu dzieci jest suchość skóry. Przeważnie nie stwierdza się zmian chorobowych w okolicy pieluszkowej 2,3. Stwierdzenie takich zmian skórnych u naszego pacjenta wymaga zebrania dokładnego wywiadu pod kątem rodzinnego występowania chorób atopowych. Ważnym elementem diagnostycznym jest uwzględnienie udziału czynników pokarmowych jako przyczyny występowania zmian chorobowych (dokładny wywiad od matki), nie zawsze jednak należy upatrywać w produktach pokarmowych sprawców rozwoju choroby. Wydaje się więc nierozsądne wprowadzanie restrykcyjnej diety hipoalergicznej u matki bądź u dziecka, jeśli nie stwierdzono bezpośredniego związku rozwoju zmian skórnych z przyjmowanymi pokarmami 4. U części dzieci zmiany chorobowe mogą ulec nadkażeniu bakteryjnemu, wirusowemu lub grzybiczemu. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach od początku mogą to być zmiany infekcyjne. W przypadkach chorób bakteryjnych w leczeniu konieczne jest zastosowanie miejscowych antybiotyków, niekiedy w początkowym okresie w połączeniu ze środkiem przeciwzapalnym (np. glikokortykosteroidy o niskiej sile działania). Należy zaznaczyć, że w przypadku zmian sączących bądź zlokalizowanych na skórze owłosionej głowy największe zastosowanie mają preparaty w postaci lotionu 5. W zaostrzaniu zmian o charakterze AZS uznaje się rolę endotoksyn wydzielanych przez czynniki infekcyjne, które uznawane są za superantygeny. Podkreśla się tu przede wszystkim białka wydzielane przez S. aureus oraz grzyby, głównie C. albicans i M. furfur, a także niektóre wirusy, np. H. simplex 6,7. Liszajec zakaźny jest mieszaną infekcją paciorkowcowo- -gronkowcową. Zmiany skórne o charakterze pęcherzy pokrywających się miodowymi strupami najczęściej tworzą się na twarzy, ale mogą pojawić się w innych lokalizacjach. Na podkreślenie zasługuje fakt, że liszajec zakaźny częściej występuje u dzieci z AZS i jest wtedy bardziej oporny na leczenie miejscowe (rycina 1) 8. W tym miejscu chciałabym podkreślić możliwość rozwoju jednostki chorobowej, której czynnikiem etiologicznym jest gronkowiec złocisty. Zapalenie pęcherzowe i złuszczające skóry pochodzenia gronkowcowego (ang. Staphylococcal Scalded Skin Syndrome, SSSS) dotyczy przede wszystkim noworodków i niemowląt do 3. m.ż., jednak całkowicie odmienny obraz chorobowy SSSS wyklucza możliwość rozpoznania w tych przypadkach AZS (rycina 2) 9. Również niektóre choroby zakaźne skóry mogą być mylnie rozpoznawane jako AZS. Należą do nich rumień zakaźny, rumień nagły i liszajec zakaźny. Rumień zakaź ny to wywołane przez ludzkiego parwowirusa B19 (HPVB19) zapalenie manifestujące się rumieniową wysypką obejmującą twarz, tułów i kończyny, któremu czasami towarzyszy zapalenie stawów. Rumień nagły powodowany jest przez zakażenie 38 Medycyna Biologiczna, maj-sierpień 2015, zeszyt 2

7 Temat numeru Ryc. 4 Zakażenie świerzbowcem widoczne zmiany rumieniowo- -obrzękowe w obrębie podeszwy Ryc. 5 Trądzik niemowlęcy zaskórniki, grudki i krosty na skórze twarzy ludzkim wirusem opryszczki typu 6 (HHV6). W chorobie tej obserwuje się uogólnioną plamisto-grudkową wysypkę. Obie choroby poprzedza wzrost temperatury ciała, a wykwitom nie towarzyszy świąd, co wyraźnie odróżnia je od AZS 9. Jednostką chorobową, która jest bardzo często mylona z AZS u noworodków i niemowląt, jest łojotokowe zapalenie skóry (rycina 3). W tym przypadku zmiany chorobowe lokalizują się w okolicy skóry owłosionej głowy i na twarzy, a ich rumieniowo-złuszczający charakter jest bardzo zbliżony do AZS. W różnicowaniu należy zwrócić uwagę na ujemny wywiad atopowy w rodzinie, zajęcie okolicy pieluszkowej, wczesne (pierwsze dni, tygodnie życia) pojawienie się zmian, a następnie ich ustępowanie w pierwszych miesiącach 10. Zakażenie świerzbowcem może upodabniać się do obrazu AZS, zwłaszcza jeśli trwa długo, a w wyniku przewlekłego i uciążliwego świądu w godzinach nocnych pojawią się przeczosy i grudki oraz rozwijają się cechy wtórnego nadkażenia bakteryjnego skóry. U małych dzieci zmiany o charakterze grudek i niekiedy krost zwykle lokalizują się na dłoniach i podeszwach stóp i często przez wiele miesięcy leczone są jako choroba alergiczna (rycina 4) 10,11. Kolejną jednostką chorobową, którą należy różnicować z AZS, jest trądzik noworodkowy występujący u ok. 20% noworodków. Pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj w pierwszych dobach życia dziecka. Zdarza się jednak, że zmiany skórne pojawiają się później, ok miesiąca życia, choroba nazywana jest wówczas trądzikiem niemowlęcym i może wymagać różnicowania z AZS. Wśród wykwitów dominują zaskórniki oraz grudki i krosty na rumieniowym podłożu. Jako czynniki przyczynowe wymienia się działanie hormonów androgennych oraz zakażenia wywołane przez Malassezia furfur. Zmiany są zazwyczaj zlokalizowane na twarzy i tułowiu. Od wykwitów AZS odróżnia je brak suchości skóry oraz brak świądu (rycina 5) 11. Zdarza się, że potówki mogą czasami naśladować objawy AZS. Dotyczy to zwłaszcza potówek głębokich, o charakterze grudkowo-krostkowym, zwykle na osłoniętych i przegrzanych powierzchniach ciała. Brak w tym przypadku innych cech klinicznych typowych dla AZS, tj. świądu czy suchości skóry (rycina 6) 2,3. Rozpoznanie AZS w okresie niemowlęcym należy postawić bardzo rozważnie, gdyż niekiedy taka diagnoza może przez wiele lat towarzyszyć dziecku, dlatego też należy wstrzymać się z ustaleniem właściwej diagnozy i początkowo leczyć niemowlęta objawowo. Jeśli u naszego pacjenta pierwsze objawy przypominające AZS wystąpiły nie później niż w miesiącu życia i miały charakter ciężkiego, przewlekłego zapalenia skóry z nawracającymi infekcjami bakteryjnymi skóry, tkanki podskórnej i układu oddechowego, należy poszerzyć diagnostykę i wziąć pod uwagę zespół hiper-ige. Jest to bardzo rzadko spotykana postać pierwotnego niedoboru odporności. Do objawów, oprócz nawracających infekcji, należy bardzo wysoki poziom całkowitego IgE w surowicy ( > 2000 IU/ml). W przeciwieństwie do AZS najczęściej nie stwierdza się swoistych IgE, a także dodatnich testów punktowych dla głównych grup alergenów. Pacjent ma charakterystyczny wygląd: grube rysy twarzy, wystające czoło, głęboko osadzone oczy, szeroką nasadę nosa, jasną karnację i rude włosy. Skóra tych pacjentów, podobnie jak w AZS, jest szorstka i sucha, pokryta zmianami rumieniowo-grudkowymi z obecnością licznych nadżerek i przeczosów (rycina 7) 12,13. Kolejna, druga faza AZS występuje pomiędzy 2. a 12. rokiem życia. Zmiany o charakterze rumieniowo-złuszczającym lokalizują się najczęściej na zgięciowych po- Medycyna Biologiczna, maj-sierpień 2015, zeszyt 2 39

8 Temat numeru Potówki czerwone na skórze twarzy Zmiany rumieniowo-złuszczające z obecnością licznych nadżerek i przeczosów w przebiegu zespołu hiper-ige Zmiany o charakterze rumieniowo-złuszczającym i lichenifikacja skóry w przebiegu AZS Ryc. 6 Ryc. 7 Ryc. 8 wierzchniach kończyn (doły łokciowe i podkolanowe), na szyi oraz po stronie dłoniowej nadgarstków. Skóra całego ciała u większości pacjentów jest bardzo sucha (rycina 8). Ze względu na silny świąd i odruch drapania na skórze widoczne są linijne przeczosy i pogrubienie naskórka określane jako lichenifikacja. W tym okresie AZS jest z reguły łatwo rozpoznawany 2,3. Jednak i w tych przypadkach należy zwracać baczną uwagę na wtórne nadkażenia bakteryjne, grzybicze bądź wirusowe. Mogą być one wynikiem naturalnego przebiegu choroby, ale też niekiedy objawem niepożądanym długotrwałego stosowania miejscowych glikokortykosteroidów bądź miejscowych inhibitorów kalcyneuryny 14. Ważne też, by nie zapomnieć o pierwotnych chorobach infekcyjnych i pasożytniczych, w tym zakażeniu świerzbowcem. Niezależnie od przyczyny wskazane jest stosowanie leczenia przyczynowego 15,16. Na podstawie danych z piśmiennictwa i własnych obserwacji szczególnie trudne w tym okresie może być różnicowanie z grzybicą skóry gładkiej. W przypadku tej choroby, podobnie jak w przypadku AZS, występuje świąd skóry. Klinicznie zmiany skórne charakteryzują się występowaniem owalnych zmian rumieniowo-złuszczających z występowaniem na ich obwodzie grudek i pęcherzyków (rycina 9). Elementem rozstrzygającym rozpoznanie jest wynik badania mikologicznego bezpośredniego, jak też hodowli. Jednak przy stosowaniu miejscowych sterydów mogą być one fałszywie ujemne i rozstrzygnięciem jest dopiero wynik badania histopatologicznego zmian skórnych. W przypadku utrzymujących się zmian grzybiczych wskazane jest włączenie leczenia ogólnego 17,18. Innymi jednostkami, które powinny być różnicowane z AZS w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, są m.in. liszaj płaski, reakcje polekowe, pokrzywki, wyprysk kontaktowy, fotodermatozy idiopatyczne, choroby tkanki łącznej, ziarniniak obrączkowaty, choroby pęcherzowe autoimmunologiczne. Na szczególną uwagę zasługuje opryszczkowate zapalenie skóry, które ze względu na obecność grudek, pęcherzyków i silnego świądu szczególnie często jest początkowo mylnie rozpoznawane jako AZS. Podstawę rozpoznania stanowią wyniki badań immunopatologicznych (rycina 10) Najczęstszym błędem popełnianym w gabinecie lekarskim jest rozpoznawanie AZS u pacjentów, u których występują objawy rogowacenia mieszkowego (rycina 11). W tej jednostce chorobowej zmiany grudkowe z towarzyszącym świądem i suchością skóry lokalizują się na wyprostnych powierzchniach ramion, ud, rzadko na policzkach 25. Zmiany o tym charakterze należy traktować jako problem kosmetyczny, stosując w leczeniu preparaty z dodatkiem mocznika, niekiedy kwasu salicylowego. Trzecia faza AZS, po 12. roku życia, charakteryzuje się nasiloną lichenifikacją skóry, głównie na powierzchniach zgięciowych kończyn, na twarzy (czoło i wokół oczu) oraz 40 Medycyna Biologiczna, maj-sierpień 2015, zeszyt 2

9 Temat numeru Ryc. 9 Ryc. 11a Grzybica skóry gładkiej w obrębie twarzy u 10-letniej dziewczynki Rogowacenie mieszkowe na policzkach Ryc. 10 Opryszczkowe zapalenie skóry zmiany grudkowo- -obrzękowe na kolanie Ryc. 11b Rogowacenie mieszkowe na ramionach na szyi 2,3. Szczególnie ważnym problemem osób młodych, które rozpoczynają życie zawodowe, jest eliminacja ekspozycji na alergeny kontaktowe, które mogą prowadzić do rozwoju wyprysku 26,27. Należy pamiętać również, że nie tylko u chorych na AZS mogą rozwijać się ogniska wypryskowe będące wynikiem alergii kontaktowej na inne substancje, w tym, powszechny w naszym środowisku nikiel 28. W takich przypadkach wskazane jest wykonanie dodatkowych testów naskórkowych, a w leczeniu należy przede wszystkim uwzględnić edukację i unikanie przez pacjenta ekspozycji na substancje uczulające. Wykonanie takich badań umożliwia prawidłowe rozpoznanie i uniknięcie kierowania diagnostyki wyłącznie w kierunku AZS 29. Pomimo faktu, iż rozpoznanie AZS na podstawie kryteriów Hanifina i Rajki 3 wydawać by się mogło niezmiernie łatwe, wymaga ono znajomości objawów wielu innych chorób skóry oraz umiejętności zebrania szczegółowego wywiadu chorobowego. W artykule zwrócono szczególną uwagę na choroby, w których najczęściej nadrozpoznaje się AZS. Dlatego też zasadne wydaje się stwierdzenie, że nad prawidłowym rozpoznaniem, a potem skutecznym leczeniem dzieci z AZS powinien czuwać wielospecjalistyczny zespół składający się z lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dermatologa i alergologa. Medycyna Biologiczna, maj-sierpień 2015, zeszyt 2 41

10 Temat numeru Piśmiennictwo 1. Levy RM, Gelfand JM, Yan AC. The epidemiology of atopic dermatitis. Clinics in Dermatology 2003; 21: Rudikoff D, Lebwohl M. Atopic dermatitis. Lancet 1998; 351: Hanifin JM, Rajka G. Diagnostic features of atopic dermatitis. Acta Dermatol Venerol 1980; 92 (suppl): Szarmach H, Wilkowska A. Zasady i odrębności leczenia miejscowego u dzieci. Derm Klin Zabieg 1999; 1: Narbutt J. Zastosowanie glikokortykosteroidów w leczeniu atopowego zapalenia skóry. Terapia 2007; 4: 66-72, KBN Leung D. Atopic dermatitis and the immune system: The role of superantigens and bacteria. J Am Acad Dermatol 2001; 45: S Śpiewak R. Postępowanie w wyprysku atopowym miejsce leczenia przeciwbakteryjnego. Przegl Alergolog 2006; 3: Bielecka-Grzela S, Załuga E, Klimowicz A. Rola infekcji w patogenezie atopowego zapalenia skóry. Medycyna po Dyplomie 2006 (supl. 8); Farrell A. M. Staphylococcal scalded-skin syndrome. Lancet 1999; 354: Yates VM, Kerr R, Mackie R. Early diagnosis of infantile seborrheic dermatitis and atopic dermatitis-clinical features. Br J Dermatol 1983; 108: Bernier V, Weill FX, Hirigoyen V i wsp. Skin colonisation with Malassezia in neonates: a prospective study and relationship with neonatal cephalic pustulosis. Arch Dermatol 2002; 138: Kacalak-Rzepka A, Mączyńska I, Maleszka R i wsp. Zespół Hiper-IgE. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Przegl Dermatol 2007; 94: Hinrichs R, Fricke O, Tütüncü R i wsp. A patient with hyper-ige syndrome: A multisystem disorder. J Am Acad Dermatol 2002; 47: S Carroll CL, Fleischer AB. Tacrolimus: focusing on atopic dermatitis. Drugs Today 2006; 42: Solomon LM, Telner P. Eruptive molluscum contagiosum in atopic dermatitis. Can Med Assoc J 1966; 95: Bayerl C, Feller G, Goerdt S. Experience in treating molluscum contagiosum in children with imiquimod 5% cream. Br J Dermatol 2003; 149: Andrews MD, Burns M. Common tinea infections in children. Am Fam Physician 2008; 77: Niczyporuk W, Krajewska-Kułak E, Łukaszuk C i wsp. Problemy w rozpoznawaniu i leczeniu grzybic skóry i włosów u dzieci. Derm Klin Zabieg 1999; 1: Waszczykowska E. Choroby alergiczne skóry i różnicowanie. Przegl Alerg 2005; 4: Krassowska D, Celewicz-Toruń B. Liszaj płaski odmiany kliniczne, etiopatogeneza i leczenie. Przegl Dermatol 2005; 92: Sullivan JR, Shear NH. The drug hypersensitivity syndrome. Arch Dermatol 2001; 137: Ferguson J, Ibbotson S. Idiopathic photodermatoses. Semin Cutan Med Surg 1999; 18: Narbutt J, Dąbkowski J, Torzecka JD. Trudności diagnostyczne pęcherzycy IgA. Przegl Dermatol 2004; 91: Żebrowska A. Opryszczkowate zapalenie skóry. Celiakia ze zmianami skórnymi. Lekarz Rodzinny 2004; 7-8: Hwang S, Schwartz RA. Keratosis pilaris: a common follicular hyperkeratosis. Cutis 2008; 82: Kieć-Świerczyńska M. Współczesna diagnostyka alergicznych zawodowych chorób skóry. Przegl Lek 2001 (supl. 5); Belsito DV. Occupational contact dermatitis: etiology, prevalence, and resultant impairment/disability. J Am Acad Dermatol 2005; 53: Hindsén M, Bruze M. The significance of previous contact dermatitis for elicitation of contact allergy to nickel. Acta Derm Venereol 1999; 78: Brod BA, Dailey AD, Fransway AF i wsp. To patch or not to patch: What is your threshold for patch testing? Am J Contact Dermat 1999; 10: Medycyna Biologiczna, maj-sierpień 2015, zeszyt 2

11 NOWOŚĆ W TERAPII AZS Może być stosowany bez względu na miejsce występowania zmian. Zawiera naturalne substancje czynne - ektoinę, wyciąg z kory leszczyny oraz krem lamelarny, naśladujący strukturę płaszcza lipidowego. Ekonomiczny w użyciu opakowanie 30ml wystarcza średnio na 1 miesiąc terapii. Bez barwników, substancji zapachowych, konserwantów (np. parabenów) oraz olejów mineralnych. Jest dobrze tolerowany i może być stosowany tak długo, jak potrzeba.

12 Leki bioregulacyjne w praktyce klinicznej Szumy uszne jak je skutecznie leczyć i jak z nimi żyć? Prof. zw. dr hab. med. Alina Morawiec-Sztandera, kierownik Kliniki Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Szum uszny można zdefiniować jako wrażenie dźwiękowe w jednym lub obu uszach. Najbardziej upowszechniona jest definicja zaproponowania w 1982 r. przez McFaddena, która określa szumy uszne jako świadome odczucie dźwięku zapoczątkowanego w głowie lub w uszach. Według Committee on Hearing Bioacoustics and Biomechanics z 1982 r. szum uszny to uświadomienie sobie dźwięku, który powstaje w głowie właściciela. Aktualnie obowiązuje bardziej precyzyjne określenie tego zjawiska, czyli odczucie dźwięku, które wynika wyłącznie z patologicznej aktywności w obrębie układu nerwowego bez jakiejkolwiek odpowiadającej aktywności mechanicznej w obrębie ślimaka (za Szymiec 2002). Statystyki światowe podają, że szumy uszne występują u % populacji, w Polsce problem ten dotyczy 20% naszego społeczeństwa w wieku powyżej 16. roku życia. Stały szum zgłasza około 5% chorych, w wieku lat stałe szumy uszne ma co dziesiąty Polak, zaś w wieku 75 i więcej lat już co piąty. U 50% osób występują szumy w obu uszach lub w głowie, u 25% szumy w jednym uchu, zaś 23% uznaje je za przykrą dolegliwość. Konsekwencją uporczywych, przewlekłych szumów usznych mogą być niepokój i rozdrażnienie, depresja, zmęczenie, problemy z pamięcią, stres, problemy ze snem oraz trudności z koncentracją (Pośpiech 2005). Trudności diagnostyczne Trudności diagnozowania i terapii szumów usznych wynikają z niepoznanego mechanizmu pojawiania się tego objawu, trudności w ustaleniu lokalizacji źródła generowania słyszalnego dźwięku. Brak w związku z tym jednoznacznie ustalonego standardu postępowania terapeutycznego. Ponadto należy wymienić brak modelu zwierzęcego, brak obiektywnej metody oznaczania szumu, niemożność obiektywnego, nieinwazyjnego lokalizowania szumu pochodzenia neuronalnego oraz wiele czynników przyczynowych szumów usznych. Hipotetyczne źródła generowania szumu obejmują korowe ośrodki mózgowe korę płata skroniowego prawego, drogi słuchowe i ośrodki podkorowe jak również ucho wewnętrzne, czyli ślimak i jego komórki słuchowe wewnętrzne (IHC inner hair cells) lub komórki słuchowe zewnętrzne (OHC outer hair cells). Klasyfikacja szumów usznych W zależności od miejsca powstawania można szum uszny sklasyfikować jako przewodzeniowy lub czuciowo-nerwowy. Biorąc zaś pod uwagę przypuszczalny mechanizm powstawania, szum uszny dzielimy na synaptyczny i eferetny. Pod kątem typu dźwięku można wyróżnić szum lub ton, natomiast jeśli uwzględni się chorobę, w której szum uszny jest jednym z głównych objawów, to można wyszczególnić szum otosklerotyczny (w otosklerozie), typ menierowski (w chorobie Mènière a). W zależności od metody pomiaru wyróżnia się szum subiektywny i szum obiektywny. Ten ostatni podział jest ostatnio najczęściej stosowany. Szum uszny obiektywny, inaczej somatyczny, to dźwięk, jaki powstaje wewnątrz organizmu, a jest rejestrowany przez narząd słuchu. Natomiast szum subiektywny jest to dźwięk słyszalny wyłącznie przez pacjenta, wynikający z aktywności układu nerwowego bez wibracyjno-mechanicznej czynności ślimaka. Do zdiagnozowania szumu usznego niezbędne jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu chorobowego, szczegółowego badania ogólnego i otolaryngologicznego, a przede wszystkim dokonanie oceny sprawności narządu słuchu za pomocą pomiaru natężenia i częstotliwości szumu i wykonanie badania słuchowych potencjałów wywołanych oraz otoemisji akustycznej. Badania Kowalskiej i Sułkowskiego z 2001 roku wykazały, że u ok. 58,63% osób z ubytkiem słuchu spowodowanym narażeniem na hałas, któremu towarzyszył stały obustronny szum, stwierdzono wyraźne zmniejszenie amplitudy i zwężenie spektrum emisji TEOAE oraz redukcję emisji DPOAE (w 62%) w zakresie wysokich częstotliwości większe niż w uszach bez szumu z podobnym progiem słuchu. Autorzy ci zasugerowali jednak, że pomiary otoemisji akustycznej wywołanej TEOAE i DPOAE mogą być przydatne do obiektywnej oceny jedynie szumu spowodowanego uszkodzeniem ślimakowym. W celu wykluczenia przyczyn naczyniowo-nerwowych wskazane będzie wykonanie angiografii, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Szum uszny obiektywny może być pochodzenia naczyniowego lub mechanicznego. W przypadku pochodzenia naczyniowego należy brać pod uwagę charakter szumu. Jeżeli będzie to szum pulsujący, mogą mieć miejsce uszkodzenia 44 Medycyna Biologiczna, maj-sierpień 2015, zeszyt 2

13 Leki bioregulacyjne w praktyce klinicznej w zakresie tętnic, a więc przykładowo kłębczak jamy bębenkowej, przetoki tętniczo-żylne lub zwężenie tętnic szyjnych. Szumy niepulsujące mogą mieć swoje źródło w zmianach patologicznych naczyń żylnych, takich jak zmiany wielkości i położenia opuszki żyły szyjnej lub ucisk na żyłę szyjną wewnętrzną. Etiologia szumów usznych Szumy obiektywne pochodzenia mechanicznego dotyczą głównie mioklonii mięśni twarzy, gardła lub mięśni wewnątrzusznych albo też chorób stawu skroniowo-żuchwowego. Rozpatrując etiologię szumów usznych subiektywnych, należy rozgraniczyć przyczyny, gdy słuch jest prawidłowy, oraz w przypadkach niedosłuchu różnego stopnia. Szum uszny przy prawidłowym słuchu może być wynikiem zaburzeń ukrwienia, zatruć, alergii, robaczyc, mieć pochodzenie psychogenne lub stanowić omamy słuchowe. W przypadkach osłabienia słuchu szum uszny może pojawiać się jako następstwo obturacji przewodu słuchowego zewnętrznego, stanu zapalnego ucha środkowego, otosklerozy, choroby Mènière'a, nagłej głuchoty, guzów nerwu słuchowego bądź też głuchoty starczej. W przeprowadzonych przez Pośpiech i wsp. (2001) badaniach hałas jest czynnikiem najczęściej odpowiedzialnym za powstawanie szumów usznych średnio u 23,3% pacjentów albowiem prowadzi do uszkodzenia komórek rzęsatych ucha wewnętrznego. Istnieje wiele hipotez dotyczących patomechanizmu szumów subiektywnych. Wyróżnić należy zaburzenia uwalniania mediatorów synaptycznych (Eccles 1964), zakłócenia mechanizmów filtrujących tworu siatkowatego (Graham 1965), zaburzenia metabolizmu komórek nerwowych (Sarkady 1979), spontaniczną aktywność drogi słuchowej (Martin 1983), oderwanie błony nakrywkowej narządu Cortiego (Tondorf 1987). Inne teorie powstawania szumu usznego dotyczą zakłócenia czynności ośrodków słuchowych (Moller 1984), czynników psychogennych (Landis 1992), zaburzeń czynności mikromechaniki ślimaka (Zenner 1993), wpływu impulsacji eferetnej (Chery-Croze 1993), nadpobudliwości narządu słuchu (Jastreboff 1993). Istnieją doniesienia, iż w przypadku szumów usznych mają miejsce zmiany plastyczne w obrębie narządu słuchu. Kilka badań funkcjonalnego MRI wykazało specyficzną dla pacjentów z szumami usznymi reorganizację map tonotopowych w słuchowej korze pierwotnej oraz zmienione wzorce połączeń wzgórzowo-korowych (Noreña 2011 za Cieśla 2013). Leczenie Leczenie szumów usznych jest zróżnicowane, zależne od znajomości przyczyny. Tam, gdzie jest ona ustalona, można podjąć się leczenia chirurgicznego. Operacje wykonywane dla zniesienia szumu obiektywnego pochodzenia naczyniowego mogą dotyczyć zamknięcia przetoki tętniczo-żylnej lub usunięcia przyczyn ucisku na naczynie (np. guza, przerzutu do węzłów chłonnych), zaś pochodzenia mechanicznego przykładowo przecięcia mięśni śródusznych. Operacyjnie szum uszny subiektywny można zlikwidować po operacjach uruchomienia lub odtworzenia układu przewodzącego dźwięk (stapedektomie, stapedotomie, operacje tympanoplastyczne), po zabiegach poprawiających ukrwienie ucha wewnętrznego (blokada zwoju gwiaździstego, sympatektomia tympanalna) czy też operacjach blokujących impulsację drogą słuchową (przecięcie nerwu słuchowego, zniszczenie struktur ucha wewnętrznego). Ustępowanie szumów usznych po stapedektomii uzyskano u 60-65% pacjentów (Causse i wsp. 1984, Latkowski i wsp. 1992, 1995), u 50% po wszczepach ślimakowych (Pruszewicz & Szyfter 1994), a u 45% chorych po przecięciu nerwu słuchowego (Hause & Braqckmann 1981). Proponowane metody leczenia zachowawczego to farmakoterapia z zastosowaniem leków poprawiających ukrwienie ucha wewnętrznego vasoactiva, stymulujących czynność układu nerwowego neurostymulacja jonoforetyczna, podaż do ucha wewnętrznego leku z grupy środków miejscowo znieczulających lignokaina, ksylokaina, akupunktura, psychoterapia, laseroterapia, stymulacja ultradźwiękowa lub elektryczna, hipnoterapia, hiperbaria tlenowa, metoda habituacji, zwana tinnitus retraining therapy (TRT) czy też zastosowanie maskujących aparatów słuchowych. Podobne działanie do leków poprawiających ukrwienie wykazuje terapia hiperbaryczna, która polega na dostarczeniu do organizmu bardzo dużej ilości tlenu w warunkach zwiększonego ciśnienia. Dochodzi do natlenowania ucha wewnętrznego, a jednocześnie poprawy jego ukrwienia. Terapia ma zastosowanie przede wszystkim w szumach usznych towarzyszących nagłej głuchocie (Desloovere 2007). Selektywna elektrostymulacja terapeutyczna (SET), która polega na podawaniu za pomocą elektrody założonej do przewodu słuchowego zewnętrznego małych prądów pobudzających szlak słuchowy, przyczyniła się do całkowitego lub częściowego ustąpienia szumów usznych u 48% chorych (Szymiec i wsp. 1997), u 60% po stymulacji w okolicy okienka okrągłego (Aran & Cazals 1981), a u 67,6% pacjentów ze ślimakowym uszkodzeniem słuchu pozwoliła na osiągnięcie poprawy (Okusa i wsp. 1993). Całkowite ustąpienie szumu po SET u 18,6% chorych i złagodzenie szumu u 39,5% uzyskali Latkowski i wsp. (1991). Po leczeniu farmakologicznym wlewami dożylnymi 1% ksylokainy poprawę zgłaszało 69% pacjentów (Rogowski i wsp. Medycyna Biologiczna, maj-sierpień 2015, zeszyt 2 45

14 Leki bioregulacyjne w praktyce klinicznej 1997), a po lekach typu vasoactiva tylko 30% chorych (Konopka i wsp. 1997). Terapia wywołania habituacji (TRT) przyczyniła się do osłabienia szumu u 80% pacjentów (Jastroboff & Hazell 1998). Metoda habituacji, zwana tinnitus retraining therapy (TRT), opracowana w połowie lat 80. przez profesora Pawła Jastreboffa w Stanach Zjednoczonych, bazuje na procesach zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym. Zasadą terapii jest wykształcenie mechanizmów przyzwyczajenia do odczuwanego szumu, żeby nie był odbierany jako dokuczliwy. Osiąga się to systematycznym treningiem drogi słuchowej za pomocą generatorów szumu przypominających aparaty słuchowe. Terapia habituacji jest procesem długotrwałym, przeciętnie wymaga miesięcy (Jastreboff 2007). W laseroterapii wiązka laserowa kierowana jest przez przewód słuchowy zewnętrzny i błonę bębenkową na struktury ucha wewnętrznego, które mają ulec stymulacji, ale skuteczność laseroterapii oceniono jako wątpliwą (Teggi i wsp. 2007). Zabiegi niszczące ucho wewnętrzne stosowane są jedynie jako leczenie ostateczne po niepowodzeniu wszystkich innych metod leczenia i to tylko przy współistniejącej całkowitej głuchocie. Polegają na podaniu przezbębenkowym leków ototoksycznych, np. gentamycyny (Diamond i wsp. 2003) lub chirurgicznym przecięciu nerwu słuchowego (neurektomia) (Wazen i wsp. 1997). Metody oceny skuteczności terapii to metody subiektywne, takie jak przeprowadzenie ankiety, badanie za pomocą testów audiologicznych lub obiektywnych badań, czyli słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ABR), elektrokochleografii (ECoG) czy jedno z najnowszych badań rejestracji otoemisji akustycznych (SOAE, TOAE, DPOAE). W badaniach własnych (Morawiec-Bajda & Sułkowska 2004), w których dokonano oceny subiektywnej i pomiaru otoemisji akustycznej po SET, wykazano ustąpienie szumu u 11,1%, zmianę natężenia u 28,6% i zmianę częstotliwości u 33,3% pacjentów (ocena subiektywna), a także zwiększenie wartości otoemisji TOAE oraz DPOAE (ocena obiektywna) w porównaniu z wynikami przed leczeniem bodźcem elektrycznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania medycyną naturalną i wykorzystaniem leczniczego działania środków pochodzenia biologicznego, co wynika z działań ubocznych leków syntetyzowanych chemicznie, utrudnionego usuwania tych ostatnich z organizmu i ich kumulacji w ustroju oraz szkodliwych interakcji. Wśród preparatów naturalnych na uwagę zasługują leki bioregulacyjne, które stanowią pomost pomiędzy farmakologią akademicką a klasyczną homeopatią. Leki bioregulacyjne mają na celu uruchamianie własnych mechanizmów odpornościowych ustroju, aktywację reakcji enzymatycznych i biochemicznych, jak również przyśpieszanie wydalania toksyn z organizmu. Znalazły zastosowanie w chorobach ostrych i przewlekłych (Morawiec-Bajda i wsp. 1993). Ryc. 1 Ryc. 2 Wyniki leczenia lekiem Vertigoheel szumów usznych (grupę I leczono preparatem Vertigoheel, a grupa II otrzymywała placebo) Wyniki leczenia preparatem Vertigoheel szumów usznych w grupie I (N = 46) Vertigoheel jest lekiem czteroskładnikowym, główna składowa Anamirta cocculus zawiera pikrotoksynę o działaniu antagonistycznym do GABA (kwas gama-aminomasłowy), neurotransmitera mózgowego. Pikrotoksyna blokuje kanał jonu chlorowego i zmniejsza przepływ impulsacji w pętlach GABA-ergicznych, co prowadzi do stymulacji rozległych części OUN z pniem mózgu włącznie. Drugi komponent Conium maculatum, alkaloid znany jako a- 46 Medycyna Biologiczna, maj-sierpień 2015, zeszyt 2

15 Leki bioregulacyjne w praktyce klinicznej Ryc. 3 Ocena skuteczności leku Vertigoheel w leczeniu szumów usznych o różnej etiologii u chorych z różnym stanem słuchu i związany z nim szum uszny jest często efektem długotrwałego narażenia na hałas, zatem w przypadkach już istniejącego szumu unikanie głośnych dźwięków wydaje się warunkiem koniecznym. Wykazano, że regularne korzystanie z telefonu komórkowego przez co najmniej cztery lata wydaje się związane z podwojeniem ryzyka rozwoju przewlekłego szumu usznego (Hutter i wsp. 2010). Wyniki badań Pośpiech i wsp. (2001) wskazują na konieczność działań profilaktycznych w postaci unikania stresów i przemęczenia, prowadzenia zdrowego trybu życia, leczenia współistniejących chorób oraz zwiększenia aktywności ruchowej. -propyl-piperydyna poprawia krążenie krwi. Lek Vertigoheel okazał się skuteczny w leczeniu zawrotów głowy (Morawiec-Bajda i wsp. 1993). W leczonej lekiem Vertigoheel grupie chorych z szumami usznymi uzyskano poprawę objawów u 45,7% chorych, a najlepsze wyniki uzyskano w przypadkach niedosłuchu odbiorczego. Taki wynik może świadczyć o dobrej skuteczności zastosowanego leku, jeśli w grupie kontrolnej otrzymującej placebo dobre efekty miały miejsce tylko u 10% badanych (Morawiec-Bajda i wsp. 1998). Jak wynika z różnorodności metod leczenia szumów usznych i zbliżonych, nie zawsze satysfakcjonujących wyników terapii, zarówno dla lekarza, jak i pacjenta, często pozostaje choremu (po wykluczeniu groźnych chorób) przyzwyczaić się do tych, nierzadko przykrych i męczących, objawów. Zaleca się wówczas zasypianie przy cichych dźwiękach muzyki (włączony radioodbiornik) lub innych dostępnych na rynku źródłach przyjaznych dźwięków (jak np. szum wody, szum deszczu), unikanie pomieszczeń wyciszonych lub noszenie aparatów słuchowych maskujących własny szum uszny. Niekiedy wymagana jest zmiana trybu życia i zachowań w warunkach domowych. Poprawę w przypadku dokuczliwych szumów usznych może przynieść włączenie w ciągu dnia źródeł dźwięków relaksujących, a jednocześnie tłumiących dzwonienie, bzyczenie czy piski w uchu. Niezwykle istotny pozostaje element stresu, który z uwagi na grę naczyniową może nasilać istniejący szum uszny. Dlatego pomocne mogą być również metody relaksacyjne (joga, aktywność fizyczna). Uszkodzenie narządu słuchu Piśmiennictwo 1. Aran JM, Cazals Y. Electrical suppression of tinnitus. Ciba Found Symp 1981; 87: Causse J, Causse JB, Bel J. Resultatas du traitment des acouphenes. Ann d Oto-laryng 1984; 101: Chery-Croze S, Collet L, Morgan A. Medial olivocochlear system and tinnitus. Acta Otolaryngol (Stockh) 1993; 113: Cieśla K. Plastyczność układu słuchowego badania z zastosowaniem metod neuroobrazowych. Nowa Audiofonologia 2013; 2 (3): Desloovere C. Hyperbaric oxygen therapy for tinnitus. B-ENT 2007; 7: Diamond C, O Connell DA, Hornig JD, Liu R. Systematic review of intratympanic gentamicin in Meniere s disease, J Otolaryngol 2003; 32(6): Eccles J. The Physiology of Synapses Graham CH, Bartlett NR, Brown JL, Hsia Y, Mueller CG, Riggs LA. Perception of movement (Eds.), Vision and visual perception, Wiley, New York (1965); pp Hause JW, Brackmann DE. Tinnitus surgical treatment. Ciba Fund Symp 1981; 85: Henry JA, Dennis KC, Schechter MA. General review of tinnitus: prevalence, mechanisms, effects, and management, J Speech Lang Hear Res 2005; 48(5): Hutter HP, Moshammer H, Wallner P, Cartellieri M, Denk-Linnert DM, Katzinger M, Ehrenberger K, M. Kundi M. Tinnitus and mobile phone use. Occupational and Environmental Medicine 2010; DOI: / oem Jastreboff PJ. Tinnitus retraining therapy, Prog Brain Res 2007; 166: Jastreboff PJ, Hazell JW. A neurophysiological approach to tinnitus; clinical implications. Br J Audiol 1993; 27: Jastreboff PJ, Hazell JW. Treatment of tinnitus based on Medycyna Biologiczna, maj-sierpień 2015, zeszyt 2 47

16 Leki bioregulacyjne w praktyce klinicznej neurophysiological model. In Tinnitus. Treatment and relief. Ed. J. Vemon, Allyn & Bacon, Massachusetts 1998; 22: Konopka W, Zalewski P. Olszewski J, Olszewska-Ziąber A, Pietkiewicz P. Wyniki leczenia uporczywych szumów usznych. Otolaryng Pol 1997; supl. 24: Kowalska S, Sułkowski W. Szumy uszne w uszkodzeniach słuchu spowodowanych hałasem. Medycyna Pracy 2001; 52; 5: Landis B & Landis E. Is biofeedback effective for chronic tinnitus? An intensive study with seven subjects. American Journal of Otolaryngology 1992; 13(6): Latkowski B, Durko T, Białaczewski L, Jóźwiak J, Morawiec-Bajda A. Rehabilitacja słuchu u osób z otosklerozą. Otolaryng Pol 1995; 49: Latkowski B, Durko T, Pajor A, Morawiec-Bajda A, Kurnatowski T, Modrzewska H. Niepowodzenia i powikłania po stapedektomiach. Otolaryng Pol 1992; 14: Latkowski B, Gryczyński M, Jóźwiak J, Morawiec-Bajda A, Sidor W. Treatment of tinnitus with selective elekrtostimulation of audi tory tract. Otorinolaryngol 1991; 41: Latkowski B, Morawiec-Bajda A. Leki antyhomotoksyczne w leczeniu zawrotów głowy i szumów usznych. Nowa Medycyna 1996; 5: Martin GK, Shaw DWW, Dobie RA, Lonsbury- -Martin BL. Endolymphatic hydrops in the rabbit: Auditory brainstem responses and cochlear morphology. Hear Res 1983; 121: Moller AR. Pathophysiology of tinnitus. Ann Otol Rhinol Laryngol 1984; 93: Morawiec-Bajda A, Latkowski B, Wasilewski B. Leczenie szumów usznych preparatem Vertigoheel. Med Biol 1998; 2: Morawiec-Bajda A, Łukomski M, Latkowski B. The clinical efficacy of Vertigoheel in the treatment of vertigo of various etiology. Panminerva Medica 1993; 35, 2: Morawiec-Bajda A, Sułkowska J, Gryczyński M. Efficacy of selective therapeutic electrostimulation (set) in treatment of tinnitus patients estimated by objective measurements (BERA, AEMP, TOAE and DPOAE). Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery (5 th European Congress of EUFOS Rodos, Greece, September ), International Proceedings 2004; Nilsson S, Axelsson A, Li-De G. Acupuncture for tinnitus management. Scand Audiol 1992; 21: Noreña AJ. An integrative model of tinnitus based on a central gain controlling neural sensitivity. Neurosci Biobehav Rev 2011; 35(5): Okusa M, Shiraishi T, Kubo T, Matsunaga T. Tinnitus supression by electrical promontory stimulation in sensorineural deaf patients. Acta Otolaryngol (Stockh) 1993; suppl. 501: Pośpiech L, Sztuka A, Bochnia M, Gawron W. Epidemiologia szumów usznych w materiale Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Adv Clin Exp Med 2005; 14, 2: Pruszewicz A, Szyfter W. Szumy uszne. [w]: Zarys audiologii klinicznej PZWL, Warszwa 1994; Rogowski M, Sieśkiewicz A, Gindzieńska E. Wpływ w leczeniu ksylokainą na zachowanie się wywołanych emisji otoakustycznych u chorych z szumami usznymi. Otolaryng Pol 1997; supl. 24: Rostovtsev VN, Kofanov RV. Indirect electric stimulation of the auditory structures in the complex treatment of sensorineural hearing loss and subjective noise in the ears. Viestn Otorinolaringol 1992; 3: Szymiec E. Szumy uszne. Przew Lek 2002; 5, 10: Szymiec E, Szyfter W, Banaszewski J. Wyniki leczenia szumów usznych metodą elektrostymulacji. Otolaryng Pol 1997; 24: Tonndorf J. The analogy between tinnitus and pain: A suggestion for a physiological basis of chronic tinnitus. Hear Res 1987; 28: Teggi R, Bellini C, Piccioni LO, Palonta F, Bussi M. Transmeatal low-level laser therapy for chronic tinnitus with cochlear dysfunction, Audiol Neurootol 2009; 14(2): Wazen JJ, Foyt D, Sisti M. Selective cochlear neurectomy for debilitating tinnitus, Ann Otol Rhinol Laryngol 1997; 106 (7 Pt 1): Zenner HP, Ernst A. Cochlear-motor, transduction and signal-transfer tinnitus: models for three types of cochlear tinnitus. Eur Arch Otorhinolaryngol 1993; 249: Medycyna Biologiczna, maj-sierpień 2015, zeszyt 2

17

18 Leki bioregulacyjne w praktyce klinicznej Znaczenie układu odpornościowego przewodu pokarmowego dla organizmu Dr n. med. Barbara Sieradzka, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Najwszechstronniejsza stymulacja układu odpornościowego następuje poprzez przewód pokarmowy. Układ odpornościowy związany z przewodem pokarmowym jest największą i najbardziej wyspecjalizowaną częścią ogólnego systemu immunologicznego organizmu. Błony śluzowe, zwłaszcza przewodu pokarmowego i oddechowego, oraz skóra są głównym miejscem styczności ustroju z różnorodnością elementów świata zewnętrznego. Porównując powierzchnie różnych układów stykających się ze światem zewnętrznym, dochodzimy do wniosku, że narażenie przewodu pokarmowego na antygeny środowiskowe i czynniki patogenne jest kilkadziesiąt razy większe niż skóry i znacznie większe niż dróg układu oddechowego. Układ odpornościowy związany z błonami śluzowymi (GALT) Mechanizmy chroniące błonę śluzową przed zagrożeniem z zewnątrz mają za zadanie ochronę przed kolonizacją i inwazją patogennych drobnoustrojów, niedopuszczanie do wchłaniania niezdegradowanych antygenów i rozwoju niepożądanej, nadmiernej reakcji immunologicznej na antygeny, które wymknęły się spod kontroli. Immunologiczne mechanizmy, które mają tym zadaniom sprostać, są niezwykle skomplikowane. W trakcie ewolucji zostały wykształcone dwa podstawowe rodzaje mechanizmów odpowiedzi immunologicznej: wrodzona (nieswoista, naturalna) i nabyta (swoista). Oba te mechanizmy odporności tworzą wiele barier. Na każdym etapie odpowiedzi immunologicznej istnieje ścisła współpraca i w wzajemne uzupełnianie się obu rodzajów odpowiedzi. Morfologiczną składową układu odpornościowego błon śluzowych są rozproszone skupiska grudek limfatycznych i grudki limfatyczne samotne w błonach śluzowych i podśluzowych, określane jako MALT(ang. mucosa associated lymphoid tissue) oraz pojedyncze limfocyty. MALT obejmuje tkankę limfatyczną błony podśluzowej i śluzowej przewodu pokarmowego GALT (ang. gut associated lymphoid tissue), skupiska tkanki limfatycznej w drogach oddechowych BALT (ang. bronchus associated lymphoid tissue), oraz tkankę limfatyczną nosa i gardła NALT (ang. nasopharynx/nose associated lymphoid tissue), ślinianek, gruczołów sutkowych, łzowych i tkankę limfatyczną związaną z układem moczowo-płciowym. Niezwykle interesująca jest koncepcja wspólnego układu odpornościowego błon śluzowych sformułowana w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku przez Bienenstocka, która opierała się na spostrzeżeniu, że zetknięcie się limfocytów z antygenem w błonie śluzowej jelita, dzięki zdolności limfocytów do migracji, prowadzi do ogólnoustrojowej odporności w błonach śluzowych innych narządów (np. w drogach oddechowych. Dzieje się tak, ponieważ tkanka klonalna (namnażanie limfocytów o identycznej swoistości) w wyniku pierwotnej odpowiedzi immunologicznej, dostarcza dużą ilość komórek pamięci immunologicznej, które posiadają odpowiednie dla MALT zdolności chemotaktyczne (ukierunkowany ruch) i adhezję (przyleganie). Właściwości te umożliwiają stosowną dystrybucję i zasiedlanie namnożonymi limfocytami tkanek, co pozwala zapewnić swoistą ochronę w różnych błonach śluzowych organizmu. Dla przykładu: wydzielina gruczołów jamy nosowo-gardłowej oraz ślina zawierają także przeciwciała swoiste w stosunku do antygenów bakterii, które regionalnie zasiedlają dalsze odcinki przewodu pokarmowego. Należy podkreślić, że do najsilniejszej reakcji immunologicznej dochodzi na ogół w błonach śluzowych narządu, w którym doszło do pierwotnej immunizacji. Wiadomo także, iż mikroorganizmy żywe, zdolne do namnożenia się w świetle jelita, prowadzą do efektywniejszej odpowiedzi ogólnoustrojowej niż martwe patogeny przyjęte w formie szczepionki. Wzbudzanie ogólnoustrojowej odporności po lokalnym kontakcie z mikroorganizmami odgrywa szczególną rolę u niemowląt karmionych piersią. Jeżeli u matki karmiącej wystąpi na przykład zakażenie przewodu pokarmowego bakterią E. coli, to dojdzie do wystąpienia swoistych przeciwciał w mleku. Działanie układu odpornościowego błon śluzowych opiera się na mechanizmach swoistych i nieswoistych. Wśród tych pierwszych szczególną rolę pełnią wydzielnicze IgA (S-IgA secretory IgA). Ich rola obronna polega na: zapobieganiu adhezji mikroorganizmów do nabłonka, a tym samym penetracji do błon śluzowych, 50 Medycyna Biologiczna, maj-sierpień 2015, zeszyt 2

19 Leki bioregulacyjne w praktyce klinicznej opłaszczaniu i aglutynacji antygenów, działaniu bakteriostatycznym, unieszkodliwianiu toksyn bakteryjnych. Indukcja odpowiedzi immunologicznej prowadzi w rezultacie do ochrony błon śluzowych, zachodzi w narządach mających dobrze zorganizowane struktury limfatyczne. Przykładem są kępki Peyera w jelicie cienkim. W konsekwencji dochodzi do powstawania efektorowych komórek plazmatycznych produkujących przeciwciała w różnych miejscach błon śluzowych i w związanych z nimi gruczołach. Bariery ochronne błony śluzowej układu pokarmowego Najbardziej efektywną barierę tworzą mikrośrodowisko i składniki wydzielin gruczołów występujących w przewodzie pokarmowym: kwaśne ph soku żołądkowego, enzymy proteolityczne, lizozym, laktoferyna, peptydy przeciwmikrobowe, śluz, fizjologiczna flora bakteryjna. Uzupełnieniem tej bariery są wspomniane już wydzielnicze S-IgA. Przeciwciała te nazywane są wydzielniczymi lub sekrecyjnymi. Syntetyzowane są przez limfocyty B, przekształcone w plazmocyty i wydzielane na zewnętrzną powierzchnię błon śluzowych. Nabłonek cylindryczny jest kolejną barierą. W jego skład wchodzą enterocyty, komórki kubkowe i limfocyty śródnabłonkowe. Ważne znaczenie dla obrony immunologicznej przewodu pokarmowego mają tzw. komórki Panetha. Występują one w kryptach Lieberküna. Komórki te zawierają ziarnistości, w których znajdują się białka przeciwmikrobowe, między innymi defensyny i lizozym. Substancje te są uwalniane z ziarnistości podczas kontaktu komórek Panetha z bakteriami lub polisacharydami ich ścian. Struktura bariery nabłonkowej w jelitach jest bardzo szczelna. Na brak przepuszczalności wpływają między innymi ścisłe połączenia komórek nabłonka w jej szczytowych częściach, o typie obwódek zamykających, co skutkuje znacznym ograniczeniem wnikania całej gamy szkodliwych czynników w głąb błony śluzowej. Szczelność bariery jelitowej jest ściśle uzależniona od wieku. Fizjologicznie jelito jest najbardziej przepuszczalne wkrótce po urodzeniu. Następstwem zmniejszonej szczelności błon śluzowych przewodu pokarmowego jest ułatwiona penetracja alergenów i częstsze występowanie alergii pokarmowej u dzieci najmłodszych w porównaniu do starszych i dorosłych. Następną barierę chroniącą przed rozprzestrzenianiem się mikroorganizmów stanowi blaszka właściwa błony śluzowej. W blaszce właściwej występują bardzo liczne limfocyty T i plazmocyty, stosunkowo mniejszy udział jest makrofagów, komórek tucznych (mastocytów) oraz granulocytów, w tym eozynofili. Miejscowe komórki plazmatyczne wytwarzają przeciwciała, głównie IgA. Komórki o właściwościach żernych degradują duże cząsteczki i fragmenty obumarłych komórek oraz fagocytują bakterie. Ważną rolę w przewodzie pokarmowym odgrywają komórki tuczne. W ostatnich latach zwrócono uwagę, że mogą one w pewnym stopniu podlegać wpływom bodźców nerwowych. W bezpośrednim sąsiedztwie błony komórkowej mastocytów stwierdzono występowanie zakończeń nerwowych. Komórki tuczne odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu zakażeń pasożytniczych. Tkanka limfatyczna błon śluzowych jelita (GALT) i indukcja odpowiedzi immunologicznej Tkanka limfatyczna związana z błonami śluzowymi przewodu pokarmowego (GALT) zawiera ponad 70% limfocytów całego organizmu, a wydzielające IgA limfocyty B przeważają w stosunku do innych komórek, wydzielających przeciwciała klasy IgM i IgG. Plazmocyty w błonie śluzowej przewodu pokarmowego to prawie 80% z aktywowanych limfocytów B w całym organizmie. Dwie podstawowe funkcje limfocytów w jelitach to obrona przeciwmikrobowa związana przede wszystkim z immunoglobulinami typu IgA oraz regulacja odpowiedzi immunologicznej w odniesieniu do antygenów dostających się do układu pokarmowego (pokarmowych i patogennych) w taki sposób, żeby nie dochodziło do wzbudzenia nadmiernej reakcji ze strony układu immunologicznego. Biorąc pod uwagę codzienne obciążenie olbrzymią ilością antygenów przyjętych wraz z pokarmami, działanie układu immunologicznego musi być bardzo precyzyjne, z przewagą supresji. Układ GALT składa się przede wszystkim ze skupisk tkanki limfatycznej rozmieszczonych tuż pod nabłonkiem jelita, czyli kępek Peyera, a ponadto z tkanki limfatycznej wyrostka robaczkowego i luźnych grudek chłonnych w całym przewodzie pokarmowym. Kępki Peyera zlokalizowane są głównie w końcowym odcinku jelita cienkiego. Każda z nich posiada w swoim pobliżu komórki M, które są umiejscowione wśród komórek nabłonka jelitowego. Nazwa komórek M związana jest z występowaniem mikropofałdowań na ich powierzchni. W komórkach tych występują dodatkowo wgłębienia cytoplazmy, tzw. kieszenie, w których gromadzą się zarówno limfocyty B, jak i T. Komórki M wychwytują różnego rodzaju cząsteczki (antygeny) ze światła Medycyna Biologiczna, maj-sierpień 2015, zeszyt 2 51

20 Leki bioregulacyjne w praktyce klinicznej jelita i doprowadzają je do komórek dendrytycznych w kępkach Peyera. Z kolei komórki dendrytyczne trawią tak przechwycone cząsteczki, redukują je do rozmiarów peptydów immunogennych (zdolnych wzbudzić odpowiedź immunologiczną), wmontowują do cząsteczek MHC i prezentują w sposób dostępny dla limfocytów T. Zdolność do prezentacji antygenów w niektórych warunkach mogą posiadać także enterocyty. Z kępek Peyera limfocyty wraz z limfą wędrują do węzłów chłonnych krezkowych, w których dochodzi do dalszego dojrzewania tych komórek, i przez przewód piersiowy dostają się do krwiobiegu, by powtórnie osiedlać się w błonach śluzowych i strukturach limfatycznych z nimi związanych, głównie przewodu pokarmowego, ale także w innych obszarach układu MALT. Ryc. 1 Przekrój poprzeczny przez błonę śluzową jelita cienkiego kosmki jelitowe kępka Peyera błona surowicza błona śluzowa błona podśluzowa błona mięśniowa W regulacji odpowiedzi immunologicznej niezwykle ważną rolę pełnią limfocyty T regulujące (tzw. limfocyty Treg). Aktywowane w układzie pokarmowym limfocyty Treg mają wpływ na przebieg chorób o podłożu immunologicznym, w tym alergii, chorób autoimmunologicznych i przewlekłych schorzeń zapalnych. Limfocyty regulujące Treg uwalniają czynniki, m.in. tak istotne jak czynnik transformujący wzrostu(tgf beta-1) i interleukina 10 (IL-10), które hamują zarówno pomocnicze limfocyty prozapalne typu Th1, jak i limfocyty stymulujące zapalenie alergiczne typu Th2. Limfocyty typu Treg pochodzenia jelitowego regulują produkcję cytokin przez limfocyty T, wpływając na równowagę cytokininową Th1/Th2 oraz rozwój tolerancji immunologicznej na antygeny zewnętrzne, w tym alergeny. Funkcje regulacyjne (supresyjne) pełnią także limfocyty śródnabłonkowe, które zapobiegają uogólnionej reakcji immunologicznej na antygeny pokarmowe. Mają zdolność także do eliminowania niektórych patogenów oraz mogą stymulować proliferację komórek nabłonka jelitowego. Zjawisko tolerancji w układzie pokarmowym Tolerancja pokarmowa wyraża się zahamowaniem odpowiedzi immunologicznej zarówno typu późnego, jak i wytwarzania przeciwciał odpornościowych po ponownym podaniu pozajelitowym antygenu, który pierwotnie zastosowano doustnie. Sprawnie działający układ immunologiczny musi posiadać umiejętność odróżniania antygenów patogenów od antygenów pokarmowych. Załamanie się mechanizmów regulujących prawidłową odpowiedź immunologiczną w przewodzie pokarmowym może prowadzić do przewlekłych chorób, np. takich jak celiakia, czy nieswoistych zapaleń jelit. Wywołanie tolerancji pokarmowej uzależnione jest między innymi od wieku, dawki, częstości podania alergenu, ewentualnie od dodatkowo zastosowanego adiuwantu. Antygeny typu LPS (lipopolisacharyd składnik ścian drobnoustrojów Gram-ujemnych), w stosunku do których odpowiedź nie wymaga uczestnictwa limfocytów T, nie wywołują tolerancji. Mechanizmy odpowiadające za wystąpienie tolerancji pokarmowej to: klonalna delecja, anergia i aktywna supresja. Rodzaj mechanizmu zależy od dawki przyjmowanego doustnie antygenu. W przypadku podania małej dawki antygenu za tolerancję odpowiedzialne są mechanizmy supresji, w których wiodące znaczenie mają limfocyty Th2 wytwarzające IL-4 i IL-10 oraz limfocyty Th3 odpowiadające za wytwarzanie dużych ilości TGF-beta. Z kolei po zastosowaniu dużych dawek antygenu wykształcenie tolerancji w stosunku do tego antygenu związane jest głównie z delecją limfocytów efektorowych lub ich anergią. Zjawisko tolerancji pokarmowej ma na celu zapobiegać uogólnionej odpowiedzi immunologicznej na antygeny pokarmowe w razie przedostania się ich do krążenia w następstwie zmian szczelności bariery między światłem jelita a krwią. Mechanizmy nabywania tolerancji we wczesnym okresie życia Mechanizmy nabywania tolerancji we wczesnych okresach życia nie zostały dostatecznie poznane. Istotną rolę w nabywaniu tolerancji na pokarmy wydaje się odgrywać sposób karmienia noworodków i niemowląt. U dzieci karmionych piersią układ odpornościowy dojrzewa szybciej i jest sprawniejszy niż u dzieci karmionych sztucznie. Siara (początkowe mleko matki) zawiera wiele składników immunologicznie aktywnych. Poza dużą ilością S-IgA oraz transportowanej w makrofagach IgM do czynników o potencjalnym działaniu immunologicznym należy zaliczyć między innymi laktoferynę, lizozym, antyoksydanty, liczne cytokiny, w tym 52 Medycyna Biologiczna, maj-sierpień 2015, zeszyt 2

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY (AZS)

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY (AZS) ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY (AZS) Prof. dr hab. med. Piotr Kuna Klinika Pneumonologii i Alergologii, Katedra Medycyny Wewnętrznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny UM w Łodzi Kierownik Kliniki: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY U DZIECI. Praktyczny poradnik

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY U DZIECI. Praktyczny poradnik ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY U DZIECI Praktyczny poradnik Atopowe zapalenie skóry u dzieci. Praktyczny poradnik. Wydanie I Autorzy: Specjaliści w projekcie: dr n. med. Alicja Karney, pediatra lek. med. Lidia

Bardziej szczegółowo

FAKTY I MITY NA TEMAT

FAKTY I MITY NA TEMAT magazyn o zdrowiu i medycynie Wady wzroku Choroby uszu Piperyna - cenny przybysz z Indii Nietolerancja laktozy O co chodzi z tym mlekiem? TEMAT 04/2015 FAKTY I MITY NA TEMAT Szczepień r e k l a m a Orofar

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna

Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Wydanie specjalne nr 3 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl CZERNIAK PROBLEM MEDYCZNY i SPOŁECZNY WAŻNY KROK W LECZENIU CZERNIAKA

Bardziej szczegółowo

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego Lek. med. Łukasz Gmerek Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: prof. UM. dr hab. Piotr Krokowicz

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Wydano dzięki grantowi edukacyjnemu EGIS Polska Sp. z o.o. ISBN: 978-83-932476-0-8 Poradnik przygotowany przez pracowników Centrum Onkologii Kraków

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku ROK IX NR 4 (25) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 2084-1663 BEZPŁ ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku Idealne rozwiązanie dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZASIE. Mammografia s. 3 Grypa bez tajemnic. s. 4. Z Damianem przez całe życie

TEMATY NA CZASIE. Mammografia s. 3 Grypa bez tajemnic. s. 4. Z Damianem przez całe życie TEMATY NA CZASIE Mammografia s. 3 Grypa bez tajemnic Z Damianem przez całe życie s. 4 Drodzy Czytelnicy, przez ostatni rok tworzyliśmy razem z Wami biuletyn Centrum Medycznego Damiana Poradnik. Sztuka

Bardziej szczegółowo

Zakażenia podczas ciąży

Zakażenia podczas ciąży Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 2, 65-84, 2012 PRACA PRZEGL DOWA Zakażenia podczas ciąży PIOTR SIEROSZEWSKI, ŁUKASZ BOBER, WITOLD KŁOSIŃSKI Streszczenie Zakażenia bakteriami i

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I mgr Danuta Garczyk Zadowolenie chorego jako wyraz jakości opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu

Bardziej szczegółowo

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia nr 2/56 rok XV kwartalnik wiosna 2013 blisko ISSN 2081-1039 zdrowiawww.luxmed.pl Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia - tego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY BORELIOZY POCHODZENIA ZAWODOWEGO

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY BORELIOZY POCHODZENIA ZAWODOWEGO KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY BORELIOZY POCHODZENIA ZAWODOWEGO W ramach W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Zespół Downa. Dorosłość i medycyna

Zespół Downa. Dorosłość i medycyna Zespół Downa. Dorosłość i medycyna Publikacja dla rodziców i opiekunów Zespół Downa. Dorosłość i medycyna Publikacja dla rodziców i opiekunów Publikacja dofinansowana przez Ministra Zdrowia. W ramach programu:

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Lekarz Rodzinny PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Zalecane przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 Zrealizowano dzięki grantowi European

Bardziej szczegółowo

TEMAT REUMATYZM. Home Made PRZYCZYNA I SKUTKI WADY ZGRYZU CHOROBY WIEKU DZIECIĘCEGO JAK WALCZYĆ Z NOWOTWOREM? 10/2014. numeru

TEMAT REUMATYZM. Home Made PRZYCZYNA I SKUTKI WADY ZGRYZU CHOROBY WIEKU DZIECIĘCEGO JAK WALCZYĆ Z NOWOTWOREM? 10/2014. numeru magazyn o zdrowiu i medycynie JAK WALCZYĆ Z NOWOTWOREM? PRZYCZYNA I SKUTKI WADY ZGRYZU REUMATYZM CHOROBY WIEKU DZIECIĘCEGO 10/2014 Home Made TEMAT numeru zwycięska konkursowa praca Lista nagrodzonych w

Bardziej szczegółowo

p o d y p l o m i e n r 1 k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y

p o d y p l o m i e n r 1 k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y p o d y p l o m i e k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y 2 0 1 2 n r 1 c z e r w i e c Zaburzenia seksualne w uzależnieniach narkotykowych Sexual Disorders in Drug Addiction Sławomir Jakima

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY

PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY nr 03(08)/2005 ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE Wykraczając poza aktualne standardy II JESIENNA SPIS TREŚCI Wstęp Prof. Stanisław Pużyński Leczenie zaburzeń afektywnych w

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):59-94 artykuł oryginaly oryginal article Standardy leczenia otępień Standards in dementia care Andrzej Kiejna 1, Przemysław Pacan 1, Elżbieta Trypka 1, Tomasz Sobów 2,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Programu Medycznego DoveMed DERMATOSKOPIA SZANSA NA DRUGIE ŻYCIE JAK OSWOIĆ PACJENTA W GABINECIE O SYNDROMIE BIAŁEGO FARTUCHA

Biuletyn Programu Medycznego DoveMed DERMATOSKOPIA SZANSA NA DRUGIE ŻYCIE JAK OSWOIĆ PACJENTA W GABINECIE O SYNDROMIE BIAŁEGO FARTUCHA DERMATOSKOPIA SZANSA NA DRUGIE ŻYCIE lek. med. Magdalena Misiak-Gałązka Klinika Dermatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego JAK OSWOIĆ PACJENTA W GABINECIE O SYNDROMIE BIAŁEGO FARTUCHA Agata

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowana w trakcie realizacji programu Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych Numer tematu:

Bardziej szczegółowo

z Medicusem PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA ALERGII NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z MEDICUSEM

z Medicusem PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA ALERGII NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z MEDICUSEM Informator CDT MEDICUS z Medicusem LUBIN JAWOR POLKOWICE LEGNICA GŁOGÓW BOLESŁAWIEC ZŁOTORYJA Temat numeru PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA s.8 NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z

Bardziej szczegółowo

FARMAKOTERAPIA W LECZENIU CHORÓB NARZĄDU WZROKU

FARMAKOTERAPIA W LECZENIU CHORÓB NARZĄDU WZROKU Szkolenie przygotowane i merytorycznie nadzorowane przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie FARMAKOTERAPIA W LECZENIU CHORÓB NARZĄDU WZROKU 1. Biofarmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności i skuteczności stosowania

Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności i skuteczności stosowania Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 7, 2013 Borgis *Paweł Stanirowski, Włodzimierz Sawicki Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności

Bardziej szczegółowo

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku!

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku! Uwagi diagnostyczne i zalecenia odnośnie leczenia boreliozy choroby z Lyme i koinfekcji autorstwa doktora Josepha Burrascano (wydanie XVI, październik 2008) Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń.

Bardziej szczegółowo

Nasza Rada Naukowa. Nowa klinika w Warszawie: Chmielna. Ju lato: ostro nie ze s oƒcem! kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o.

Nasza Rada Naukowa. Nowa klinika w Warszawie: Chmielna. Ju lato: ostro nie ze s oƒcem! kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. issn 1506-7378 nr 2 /19 rok V Ju lato: ostro nie ze s oƒcem! kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowa klinika w Warszawie: Chmielna Nasza Rada Naukowa Usługa medyczna zawsze kosztuje Przedruk wywiadu,

Bardziej szczegółowo

BORELIOZA - CHOROBA GROŹNA, LECZ MAŁO ZNANA

BORELIOZA - CHOROBA GROŹNA, LECZ MAŁO ZNANA /wersja robocza/ BORELIOZA - CHOROBA GROŹNA, LECZ MAŁO ZNANA dr n. med. Edyta Gałęziowska Opracowano na zlecenie Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę www.borelioza.org Tajemnicza bakteria i choroba Borelioza

Bardziej szczegółowo

The World s Dental Newspaper Polish Edition. ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12

The World s Dental Newspaper Polish Edition. ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12 DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Polish Edition ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12 Opinie Specjalista Lorne Lavine o marketingu szeptanym Strona 6 Praktyka

Bardziej szczegółowo

HIV/AIDS dla. lekarzy rodzinnych. Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski

HIV/AIDS dla. lekarzy rodzinnych. Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski HIV/AIDS dla lekarzy rodzinnych Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski 1 HIV/AIDS dla lekarzy rodzinnych Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski Spis treści Dlaczego informacje o HIV potrzebne

Bardziej szczegółowo