Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie część osadowa

2 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 2 ZAMAWIAJĄCY: ADRES: NAZWA ZAMÓWIENIA: NUMER ZAMÓWIENIA: ADRES INWESTYCJI: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Młyńska 37, Świebodzin OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie część osadowa 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 ul. Młyńska 37, Świebodzin Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Przygotowanie terenu pod budowę NAZWY I KODY ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV: AUTORZY OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty instalacyjne w budynkach Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi transportu osadów 1. mgr inż. Maciej Kita 2. mgr inż. Witold Sikora 3. mgr inż. Leszek Menzel 4. mgr inż. Marek Sroka I. Część opisowa II. Część informacyjna

3 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 3 SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA DEFINICJE OPIS OGÓLNY PROJEKTU OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONIECZNOŚĆ WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNY OPIS ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE Modernizacja/remont WKF Modernizacja pompowni z komorą zasuw Budowa zbiornika biogazu z pochodnią Przebudowa składowiska osadu (wiata) Odsiarczalnia Rekultywacja lagun Sieci międzyobiektowe Zasilanie energetyczne System AKPiA WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYMAGANIA OGÓLNE (WWIORB-00, KOD CPV 45000) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych Sprzęt i maszyny budowlane Środki transportu Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Kontrola jakości Przedmiar i obmiar robót Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYTYCZENIE OBIEKTÓW, TRAS I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH (WWIORB-01, KOD CPV 45111) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROZBIÓRKA OBIEKTÓW LINIOWYCH, KUBATUROWYCH I POWIERZCHNIOWYCH (WWIORB-02, KOD CPV 45111) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar...97

4 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE (WWIORB-03 KOD CPV 45111) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE (WWIORB-04 KOD CPV 45223) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: NAPRAWY I ZABEZPIECZENIA BETONU (WWIORB-05, KOD CPV 45262) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: MONTAŻ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH (WWIORB-06, KOD CPV 45223) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH (WWIORB-07, KOD CPV 45223) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót...142

5 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: INSTALACJE I OBIEKTY GOSPODARKI BIOGAZEM (WWIORB-08, KOD CPV 45223) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY MUROWE (WWIORB-09, KOD CPV 45262) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY TYNKARSKIE (WWIORB-10, KOD CPV 45410) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA (WWIORB-11, KOD CPV 45421) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I ŚCIANACH ORAZ WYKONANIE POSADZEK Z ŻYWIC I WYKŁADZIN Z TWORZYW SZTUCZNYCH (WWIORB-12, KOD CPV 45432) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót...189

6 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY MALARSKIE (WWIORB-13, KOD CPV 45442) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY IZOLACYJNE (WWIORB-14, KOD CPV 45320) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: POKRYCIA DACHOWE (WWIORB-15, KOD CPV 45261) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: INSTALACJE WENTYLACJI I UZDATNIANIA POWIETRZA (WWIORB-16, KOD CPV 45331) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: INSTALACJE WODOCIĄGOWE (WWIORB-17, KOD CPV 45330) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót...244

7 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: INSTALACJE KANALIZACJI (WWIORB-18, KOD CPV 45330) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE WEWNĄTRZOBIEKTOWE I MIĘDZYOBIEKTOWE (WWIORB-19, KOD CPV 45332) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: MONTAŻ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO I ROZRUCH (WWIORB-20 KOD CPV 45252) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYKONANIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH I AKPIA (WWIORB-21 KOD CPV 45231) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYKONANIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH (WWIORB-22 KOD CPV 45231) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar...332

8 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY DROGOWE (WWIORB-23 KOD CPV 45233) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: REKULTYWACJA TERENU I ZIELENI (WWIORB-24 KOD CPV 45112) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: REMONT KONSTRUKCJI STALOWYCH (WWIORB-25, KOD CPV 45223) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Podstawowe ustawy dotyczące przedmiotu zamówienia Podstawowe rozporządzenia dotyczące przedmiotu zamówienia Podstawowe normy dotyczące przedmiotu zamówienia Inne dokumenty dotyczące warunków technicznych wykonania przedmiotu INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Kopie mapy zasadniczej Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów Inwentaryzacja zieleni Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery Raporty, opinie z zakresu ochrony środowiska Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z

9 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 9 przyłączeniem obiektu do istniejących sieci Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni i przekazanie dokumentacji Zamawiającemu ZAŁĄCZNIKI...392

10 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 10 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Definicje Aplikacja - Decyzja - Europejski Bank Odbudowy I Rozwoju (EBOiR) - FIDIC - Fundusz Spójności - Instytucja Płatnicza - Instytucja Pośrednicząca - Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności; Decyzja podejmowana przez Komisję Europejską określająca wielkość przekazywanych funduszy oraz wysokość zobowiązania KE w pierwszym roku projektu. Opis przedsięwzięcia będącego przedmiotem dofinansowania oraz proponowany plan zobowiązań finansowych zawarte są w Aneksach do Decyzji; Międzynarodowa organizacja finansowa utworzona w 1991r z siedzibą w Londynie skupiająca 50 państw. Celem EBOiR jest finansowe wspieranie przemian gospodarczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Kredyty z EBOiR mogą być udzielane zarówno rządom, jak i podmiotom prywatnym; Warunki kontraktowania FIDIC to standardowe dokumenty kontraktowe opracowane przez FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów); w ramach projektów Funduszu Spójności właściwe warunki kontraktowania wg. FIDIC mogą być stosowane w przypadku umów na wykonanie robót; Instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej, wdrażany na poziomie wybranych państw. Celem jest wspieranie polityki spójności gospodarczej i społecznej i niwelowanie dysproporcji rozwojowych słabiej rozwiniętych krajów m.in. poprzez budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym zasięgu oddziaływania; Instytucja wyznaczona przez państwo członkowskie w celu przygotowania i przedkładania wniosków o płatności oraz otrzymywania płatności z Komisji Europejskiej. W Polsce rolę IP pełni Ministerstwo Finansów; Podmiot, któremu Instytucja Zarządzająca delegowała część swoich zadań. W przypadku Funduszu Spójności Instytucjami Pośredniczącymi są : Minister Infrastruktury oraz Minister Środowiska (I szczebla), w sektorze środowiska są to również: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (II szczebla) i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (III szczebla). Minister Finansów w umowach finansowania zawieranych z Ministerstwem

11 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 11 Środowiska/Ministerstwem Infrastruktury ustala szczegółowe warunki wykorzystania i rozliczania przyznanych środków pochodzących z Funduszu Spójności; Instytucja Zarządzająca- Instytucja wyznaczona w celu zarządzania i koordynacji Funduszu Spójności w Polsce oraz przygotowania i nadzorowania realizacji strategii wykorzystania Funduszu Spójności. Główny partner Komisji Europejskiej odnośnie interwencji Funduszu Spójności. Rolę IZ pełni minister Inżynier - JRP - KE - Komitet Monitorujący - Koszty kwalifikowane - Kwalifikowalność wydatków - MAO właściwy do spraw rozwoju regionalnego (Minister Rozwoju Regionalnego); Oznacza zespół ekspertów i specjalistów do nadzoru i zarządzania Kontraktami na roboty realizowanymi w ramach Projektu; Oznacza Jednostkę Realizującą Projekt wyznaczoną przez Zamawiającego, współpracującą w jego imieniu z Wykonawcą Pomocy Technicznej, Inżynierem Kontraktu i Wykonawcami Robót; Oznacza Komisję Europejską Komitet jest ciałem monitorującym wdrażanie Funduszu Spójności. W jego skład wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Instytucji Płatniczej, Ministra Infrastruktury, Ministra Środowiska. W obradach mogą również uczestniczyć przedstawiciele beneficjentów, międzynarodowych instytucji finansowych zaangażowanych w finansowanie danego projektu; Wydatki faktycznie poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizacje, przewidziane w Decyzji KE i bezpośrednio związane z danym przedsięwzięciem: planowanie i projektowanie, zakup terenu, budowa, sprzęt, zarządzanie projektem, promocja i informacja; Spełnienie przez wydatki poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizację POZR warunków określonych w Rozporządzeniu nr 16/2003 z dn oraz Decyzji KE dotyczącej projektu; Oznacza Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer) wyznaczonego przez Zamawiającego i reprezentującego Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą Pomocy Technicznej, Inżynierem Kontraktu

12 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 12 Monitorowanie - MŚ - NFOŚiGW - Nieprawidłowości - Płatność - i Wykonawcami Robót, zatwierdzonego przez SUZ, odpowiedzialnego za prawidłową realizację projektu; Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania Projektu, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji Projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami realizacji; Oznacza Ministerstwo Środowiska; Oznacza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu realizującego projekt, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w budżecie UE, zmniejszenie lub utratę przychodów lub nieuzasadniony wydatek; Określona wielkość środków w ramach pomocy finansowej, przekazywana przez Komisję Europejską instytucji płatniczej na podstawie wniosku o płatność; Płatność pośrednia - Płatność końcowa Pomoc Techniczna - Poświadczenie zamknięcia (zakończenia) pomocy - POZR ( Zamawiający)- Płatność dokonywana w trakcie realizacji projektu, stanowiąca określoną transzę (część) środków w ramach pomocy finansowej. Płatność ta jest dokonywana przez KE w celu zwrotu kosztów faktycznie poniesionych przez beneficjentów końcowych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą. Płatność dokonywana po zakończeniu projektu, stanowiąca ostatnią transzę (część) środków w ramach pomocy finansowej i umożliwiająca uregulowanie zobowiązań finansowych ze strony KE; Działania mające na celu przygotowanie, uzgodnienie i przeprowadzenie projektu technicznego, finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej; Dokument sporządzany przez niezależną jednostkę Biuro ds. Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE i zatwierdzany przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej potwierdzający prawidłowość rachunków i poprawność systemu zarządzania i kontroli Funduszu Spójności; Oznacza Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z.o.o w Świebodzinie, podmiot odpowiedzialny za realizację projektu, przeprowadzanie przetargów i podpisywanie Kontraktów oraz ich

13 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 13 Prefinansowanie - Projekt - Raport Końcowy - Raport roczny dla KE - Refundacja wydatków - Roboty Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) realizację; Pokrycie ze środków własnych wydatków kwalifikowanych, których refinansowanie będzie następnie odbywać się ze środków Funduszu Spójności; Oznacza wszystkie roboty opisane w Decyzji KE dla Gospodarki wodno-ściekowej w Świebodzinie Raport dotyczący udzielonej pomocy, który powinien być przedłożony KE w ciągu sześciu miesięcy od daty zakończenia projektu, zawierający opis wykonanych prac, potwierdzenie, że wykonane prace są zgodne z Decyzją KE, informację o działaniach informacyjnych i promocyjnych; Raport opracowany przez podmiot odpowiedzialny za realizację, przekazany przez odpowiednią Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Płatniczej i Komitetowi Monitorującemu Funduszu Spójności. Raport roczny składany jest w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku realizacji projektu; Zwrot przez KE wydatków realizowanych w ramach pomocy po ich poświadczeniu przez Instytucję Płatniczą. Refundacja wydatków dokonywana jest w postaci płatności okresowych; Oznacza trwałe lub tymczasowe prace, które mają być wykonane oraz urządzenia, które mają być dostarczone i zainstalowane (łącznie z przygotowaniem niezbędnych projektów wykonawczych) w ramach Projektu; Oznacza komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, potrzebnych do przygotowania i złożenia oferty przetargowej na wybór Projektanta, Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcy Robót Budowlanych; SUZ Oznacza Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego (Sectoral Authorising Officer) powoływanego przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy na wniosek ministra właściwego ds. środowiska lub transportu, po uzgodnieniu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów. Jest on odpowiedzialny za realizację zadań Instytucji Pośredniczącej w danym sektorze oraz za nadzór prac pozostałych instytucji Pośredniczących lub Podmiotów odpowiedzialnych za realizację;

14 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 14 Transza środków - UE - Rata płatności przekazywana beneficjentowi przez Instytucję Płatniczą; Oznacza Unię Europejską; Umowa Finansowania - Umowa zawarta pomiędzy Ministrem Środowiska a Ministrem Finansów w celu określenia finansowych kwestii związanych z realizacją projektu określonego w Decyzji KE; Umowa o dofinansowaniu - Umowa pomiędzy NFOŚiGW i POZR, zawierana indywidualnie dla każdego projektu zatwierdzonego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności na mocy Decyzji KE. Określa prawa i obowiązki obu stron na etapie realizacji przedsięwzięcia; Wdrażanie - Realizacja fizyczna projektu. Etap wdrażania następuje po etapie programowania; Wniosek o płatność - Wniosek kierowany przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Płatniczej w celu dokonania okresowych płatności na rzecz beneficjentów. Płatności te umożliwiają zwrot kosztów faktycznie poniesionych przez beneficjentów i refundowanych ze środków Funduszu Spójności. Wniosek o płatność w tzw. Małym obiegu to wniosek beneficjenta końcowego do Instytucji Pośredniczącej II szczebla (NFOŚiGW), wniosek o płatność w tzw. dużym obiegu to wniosek z Instytucji Płatniczej do KE; Wskaźniki - Miara celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych ( np. ekonomicznych, społecznych, dotyczących ochrony środowiska); Zamówienie publiczne - Umowy odpłatne, zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Obejmują jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, nie mającym charakteru przemysłowego ani handlowego Opis ogólny PROJEKTU Zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie część osadowa jest częścią Projektu inwestycyjnego pn. Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Świebodzin - Nr 2005/PL/16/C/PE/008 dofinansowanego ze środków

15 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 15 publicznych, w tym z Unii Europejskiej Funduszu Spójności planowanego do zrealizowania na terenie gminy Świebodzin w latach , a mającego na celu : Zapewnienie możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej ok nowych użytkowników z terenu gminy Świebodzin, co stanowić będzie 99,9% mieszkańców gminy Świebodzin (z około do około osób), Zapewnienie możliwości przyłączenia się do systemu kanalizacji sanitarnej gminy Świebodzin około mieszkańców sąsiednich gmin: Lubrza, Szczaniec i Trzciel (rok 2010) i ponad (rok 2015), dzięki dostosowaniu budowanego systemu kanalizacji również do przyjęcia ścieków z tych gmin, należących do wspólnej aglomeracji Świebodzin, Wzrost ilości ścieków oczyszczonych od nowych użytkowników z terenu Gminy o około m 3 /d (z ok m 3 /d w 2004r. do około m 3 /d w 2010r.), Wzrost ilości ścieków oczyszczonych od użytkowników z gmin sąsiednich o około 200 m 3 /d (2010r.) i 700 m 3 /d (2015r.), przy obecnym stanie 0 m 3 /d (2005), Zmniejszenie dopływu wód deszczowych, infiltracyjnych i przypadkowych na obiekt oczyszczalni ścieków w Świebodzinie o 53% (z około 1900 m 3 /d do 900 m 3 /d w 2010r.), Rozbudowa sieci wodociągowej i zapewnienie wody z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę ok. 99,9% mieszkańców Gminy Świebodzin (wzrost liczby mieszkańców korzystających z systemu o około osób z ok do ok ), Wzrost ilości wody dostarczanej przez ZWKiUK Sp. z o.o. o około 500 m 3 /d (z około m 3 /d do około m 3 /d, Ograniczenie strat wody w starej sieci wodociągowej poprzez remonty i modernizacje ujęć, stacji uzdatniania wody oraz modernizacje wodociągów, o około 8,3% (z 28,6% do 20,3%). Dzięki w/w celom realizacji Projektu w zakresie rozwoju usług wodno-ściekowych na obszarze działania projektu w aglomeracji Świebodzin nastąpi: poprawa jakości środowiska przyrodniczego dzięki uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej, w tym modernizacji oczyszczalni ścieków w Świebodzinie, poprawa jakości usług wodno-ściekowych oraz powszechności korzystania z tych usług W skład całego Projektu wchodzą następujące zadania inwestycyjne: 1. Zadanie nr 1A Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie - część ściekowa 2. Zadanie nr 1B Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie - część osadowa będące przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. 3. Zadanie nr 2 budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w tym: Kanalizacja sanitarna

16 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 16 - rurociągi grawitacyjne: Ф mm dług. ok. 20,7 km - rurociągi tłoczne: Ф mm dług. ok. 23,3 km - przepompownie: szt. 14 Sieć wodociągowa - rurociągi przesyłowe: Ф mm dług. ok. 10,6 km - rurociągi sieciowe: Ф mm dług. ok. 11,5 km - modernizacja ujęcia wody: 3 szt. - modernizacja SUW: 3 szt. 4. Zadanie nr 3 - budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w tym: Kanalizacja sanitarna: - rurociągi grawitacyjne: Ф mm dług. ok. 12,3 km - rurociągi tłoczne: Ф mm dług. ok. 20,8 km - przepompownie: szt. 11 Sieć wodociągowa : - rurociągi przesyłowe: Ф mm dług. ok. 23,6 km - rurociągi sieciowe: Ф mm- dług. ok. 19,8 km - modernizacja ujęcia wody: 6 szt - rozbudowa ujęcia wody; 1 szt. - modernizacja SUW: 6 szt - budowa SUW: 1 szt Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji części osadowej oczyszczalni ścieków w Świebodzinie o przepustowości Qdśr = 6250 m 3 /d. Modernizacja części osadowej oczyszczalni ma zapewnić jej lepszą pracę, funkcjonalność, bezawaryjność, co zasadniczo zmieni ilość i jakość powstających osadów oraz pozwoli na optymalne wykorzystanie powstającego biogazu. W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje następujący zakres: Projektowanie. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych Dokumenty Wykonawcy obejmujące, co najmniej: - Mapy do celów projektowych. - Dokumentację geologiczno-inżynierską. - Koncepcję programowo-przestrzenną przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego, obejmującą szczegółowy projekt technologiczny.

17 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 17 - Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz z późn. zm.), wraz z uzgodnieniem Zespołu Uzgodnień Dokumentacji i projektem zagospodarowania terenu. - Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę wraz z Programem Zagospodarowania Odpadów oraz instrukcją eksploatacji oczyszczalni w okresie realizacji Kontraktu. - Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej ds. stref zagrożenia wybuchem. - Dokumentacje wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego. - Projekt organizacji robót. - Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). - Projekt rozruchu oczyszczalni. - Plan zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych (PZJ), - Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną, Wykonanie dokumentacji projektowej jest niezbędne dla uzyskania przez wykonawcę który będzie występował w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (jeżeli jest wymagane) dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Świebodzinie. Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne jest uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej w aspekcie jej zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i warunków Kontraktu. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. Ponadto Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych dokumenty porealizacyjne obejmujące, co najmniej: - Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych.

18 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 18 - Instrukcję eksploatacji oczyszczalni ścieków obejmującą część osadową oczyszczalni ścieków (celem ujednolicenia dokumentacji jej forma, układ graficzny, itp. winny być identyczne z dokumentacją części ściekowej). - Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń odrębnie. - Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż - obejmujące CAŁOŚĆ oczyszczalni ścieków (celem ujednolicenia dokumentacji). - Sprawozdanie z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków wynikających z przedstawionych gwarancji, parametrów i wielkości eksploatacyjnych i innych wartości wykazanych na dowolnym etapie procesu inwestycyjnego. - Dokumenty ze szkolenia personelu. - Inne projekty robocze. - Protokoły sprawdzeń i badań. - Raport porealizacyjny opracowany przed wydaniem Świadectwa Przejęcia. - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do : - Zweryfikowania wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu Zamówienia, wykorzystując np. najświeższe analizy jakościowo ilościowe w zakresie przerobu ścieków oraz osadów lub dostępne w Instytucjach Państwowych (np. Główny Urząd Statystyczny) oraz wykonując aktualne analizy osadów ściekowych. - Wykonania badań geologicznych i dokumentacji geologiczno- inżynierskiej. - Wykonania pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych. - Wykonania inwentaryzacji modernizowanych obiektów, istniejących instalacji i przewodów międzyobiektowych, dróg, zieleni w zakresie koniecznym dla sporządzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania robot budowlanych. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania,

19 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 19 wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu i Prób Eksploatacyjnych Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. Roboty budowlane. Na podstawie projektów opisanych powyżej, w ramach modernizacji części osadowej oczyszczalni ścieków w Świebodzinie zostaną zmodernizowane i wybudowane co najmniej następujące obiekty i urządzenia oraz wykonane co najmniej następujące prace : Modernizacja WKF - renowacja wewnętrznych powłok malarskich komory fermentacyjnej, montaż nowej instalacji biogazu w obrębie obiektu (ujecie gazu, bezpiecznik, wziernik itp.), wymiana izolacji termicznej na rurociągach zewnętrznych, roboty ogólnobudowlane; Modernizacja pompowni i komory zasuw wymiana pomp obiegowych WKF na nowe, wymiana wszystkich zasuw na rurociągach osadowych na zasuwy nożowe, wymiana izolacji termicznych rurociągów, wymiana pozostałych elementow wyposażenia technologicznego na nowe, roboty ogólnobudowlane ; Wykonanie nowego zbiornika gazu z pochodnią (w miejscu istniejącego) zbiornik biogazu elastyczny o konstrukcji dwupowłokowej, o objętości magazynowania min. 500 m 3, i ciśnieniu roboczym 20 kpa, z pochodnią nadmiarową wraz kompletnym wyposażeniem technologicznym i sterującym; Wykonanie magazynu osadu (wiata) w miejscu istniejącej wiaty należy wykonać nową wiatę o tej samej wysokości i kształcie dachu na istniejących fundamentach (konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo), nową posadzkę oraz ścianki do połowy wysokości, drogę dojazdową; Sieć biogazowa z odsiarczalnią wykonanie w całości nowej sieci biogazowej z rur ze stali nierdzewnej, wyposażonej w węzeł rozdzielczo-pomiarowy (umożliwiający rozdział gazu do istniejącej kotłowni, oraz do i ze zbiornika biogazu), oraz odsiarczalnię wykonaną jako układ dwóch linii odsiarczających o przepustowości min. 30m 3 /h każda; Rekultywacja lagun osadowych usunięcie i zagospodarowanie osadu ze wszystkich lagun osadowych (3 szt.), trzy laguny należy poddać rekultywacji; Sieci międzyobiektowe wykonanie częściowej wymiany w niezbędnym zakresie oraz wykonanie nowych przewodów międzyobiektowych; System AKPiA i sterowania z wizualizacją.

20 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 20 Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym przedstawi Zamawiającemu listę wyposażenia obiektu w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Zamawiający zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji całej oczyszczalni wymagających oznakowania. Na czas rozruchu Wykonawca dostarcza wszystkie części zamienne oraz materiały zużywające się jak również pokrywa koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Szkolenie będzie odbywało się na obiekcie oczyszczalni ścieków w Świebodzinie. Serwis. Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca Okresu Usuwania Wad (umowa serwisowa w ramach Kontraktu). Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Usuwania Wad pokrywa Wykonawca. W ramach umowy serwisowej Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych na swój koszt. UWAGA: Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego. Rozruch poszczególnych węzłów oraz osiągnięcie efektu będzie realizowane w miarę kończenia kolejnych etapów prac. Dla niniejszego przedmiotu zamówienia - Kontraktu obowiązują Warunki Kontraktowe według Yellow FIDIC: Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę ; trzecie wydanie angielsko-polskie 2006 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999). Niniejszy Opis obowiązuje z planem i załącznikami. Przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić niżej podane uwarunkowania: 1) Oddziaływanie na środowisko oczyszczalni po jej zmodernizowaniu winno zamykać się w granicach działki, na której się znajdują obiekty. 2) Oczyszczalnia nie powinna emitować do otoczenia hałasu, aerozoli i odorów. Gwarantować to powinna izolacja akustyczna urządzeń generujących hałas

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i ścieki w przemyśle spożywczym DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Firma AF Projects

Bardziej szczegółowo

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU PROJEKT ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/036 UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU UNIA EUROPEJSKA Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnqci SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI IV WYKAZ CEN Część!V - Wykaz cen PREAMBUŁA Uwagi ogólne Płatności za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku.

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

PŁASZÓW II W KRAKOWIE

PŁASZÓW II W KRAKOWIE UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Beneficjent Jednostka Realizująca Projekt Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków tel.: +48 12 42 42 440, +48 12 42 42

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA GAZU W PRZEDSIĘBIORSTWIE WOD - KAN

PRODUKCJA GAZU W PRZEDSIĘBIORSTWIE WOD - KAN Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii. PRODUKCJA GAZU W PRZEDSIĘBIORSTWIE WOD - KAN InvestExpo

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. ul. Tysiąclecia 35 A, 34 400 Nowy Targ Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 e-mail: di@ppkpodhale.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE: "Modernizacja kotłowni C.O. w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga Wykonanie dokumentacji modernizacji, wykonanie modernizacji kotłowni oraz rozruch kotłowni wraz z instalacjami

Bardziej szczegółowo

Ryjewo: Opracowanie dokumentacji projektoweji wykonawczej na

Ryjewo: Opracowanie dokumentacji projektoweji wykonawczej na 1 z 5 2015-05-22 09:35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 45011-2015 z dnia 2015-03-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ryjewo 1. Opis przedmiotu zamówienia. 1.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Projekt współ finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 9 ENOTICES_MWIKOSTR 20/05/2010- ID:2010-064498 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania:

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Budowa

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków 1. Cel programu Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć mających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr 5 do Wniosku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTOŚĆ 1 Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia... 2 1.1 Ogólny zakres zamówienia... 2 1.2 Charakterystyka gminy Dobra... 2 1.3 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zadania: Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a Gliwice termomodernizacja i modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 wymiana

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I MODERNIZACJA KANALIZACJI MIELEC województwo podkarpackie Oczyszczalnia ścieków jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków, czyli do usuwania

Bardziej szczegółowo

ZADANIE : BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI W NOWEJ DĘBIE KRYTA PŁYWALNIA - ETAP II : ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE

ZADANIE : BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI W NOWEJ DĘBIE KRYTA PŁYWALNIA - ETAP II : ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE KOSZTORYS NAKŁADCZY/PRZEDMIAR ZADANIE : BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI W NOWEJ DĘBIE KRYTA PŁYWALNIA - ETAP II BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE INWESTOR : GMINA NOWA DĘBA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. 1. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie

PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie BENEFICJENT UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie NR 2000 PL 16 P PE 012 projekt OCZYSZCZALNIa ŚCIEKÓW PŁASZÓW ii W KRAKOWIE lipiec 2003 listopad 2003 maj

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w budynku SUW Nazwa Inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodościekowej w zlewni rzeki Kwisy. III etap Rozbudowa Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do specyfikacji Miasto Żywiec 34-300 Żywiec, Rynek 2 tel.: (33) 475-42-00, fax.:(33) 475-42-02 strona internetowa: www.zywiec.pl Regon - 072182539 NIP : 553-25-10-885 OBOWIĄZKI INŻYNIERA

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Bartosz Bałabuch Specjalista Departament Infrastruktury i Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska NOMINACJA Funkcja MAO dla projektów

Bardziej szczegółowo

Nazwy i kody robót: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Nazwy i kody robót: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn. Wykonanie sieci wodociągowej z miejscowości Sławno do miejscowości Dębe z przyłączeniem miejscowości Prusinowo Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ

Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ IV Konferencja Naukowo Techniczna Energia Woda Środowisko Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ KORZYŚCI I ZAGROŻENIA Firma AF

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV. Warszawa, dnia 27.11.2012 r.

Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV. Warszawa, dnia 27.11.2012 r. Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV Warszawa, dnia 27.11.2012 r. W dniu 30.12.2009 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-204/09-00

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

12. Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata wg stanu na

12. Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata wg stanu na 47 12. Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2015-2024 wg stanu na 31.12.2015 Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN Kod CPV 45331210 1 - Instalacja wentylacji Kod CPV 45333000-0 -

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Kryterium Opis Kryterium TAK/NIE

Nr Nazwa Kryterium Opis Kryterium TAK/NIE Załącznik do Uchwały nr 22/205 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 204 2020 z dnia lipca 205 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1.

Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1. Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1.1/04/14 Konkurs 13/POIiŚ/1.1/04/14 Planowane konkursy POIiŚ rekultywacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_olawazwik 18/01/2011- ID:2011-008264 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW

SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Zbigniew Reniecki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu W ramach programu SYSTEM finansowanego ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Europejskie TAK dla inwestycji MWiK

Europejskie TAK dla inwestycji MWiK KokkKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kttrzkkkkkkkomisjakkomijskkkkk kkkkktrzynakkkkkkkkkkkkkktkkk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy ......, dnia......... /nazwa i adres inwestora/ Urząd Gminy... Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach FUNKCJA MAO MAO Osoba właściwa do reprezentowania beneficjenta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do przetargu nieograniczonego na: REMONT CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA WR 25-014M SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Przebieg i realizacja Kontraktu I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków

Przebieg i realizacja Kontraktu I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków Przebieg i realizacja Kontraktu I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków Zadanie polegało na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Henrykowie do przepustowości Qśr.d=300 m 3 /d.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY I. INFORMACJE OGÓLNE 1. INWESTOR Urząd Gminy w Cegłowie,. 2. UŻYTKOWNIK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Zakład Gospodarki Komunalnej w Cegłowie, ul. Dobrzyckiego

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A.

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. ul. Srebrna 172 / 188 42-201 Częstochowa Katowice, 09.12.2013 Częstochowa Częstochowa: Stolica subregionu północnego województwa śląskiego, PołoŜona na Jurze Krakowsko-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 7 2. LOKALIZACJA... 7 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI... 7 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 1 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 1 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 1060 UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA program funkcjonalno-użytkowy (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Załącznik nr 2. Zakres prac SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE PALI FUNDAMENTOWYCH POD POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW HAL STALOWYCH INSTALACJI S-SBR DO PRODUKCJI KAUCZUKU ROZPUSZCZALNIKOWO-STYRENOWO

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków

Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków Wiesław Butajło Chmielno, 25.01.2016 r. Potencjalne źródła finansowania inwestycji optymalizujących bilans energetyczny

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo