Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie część osadowa

2 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 2 ZAMAWIAJĄCY: ADRES: NAZWA ZAMÓWIENIA: NUMER ZAMÓWIENIA: ADRES INWESTYCJI: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Młyńska 37, Świebodzin OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie część osadowa 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 ul. Młyńska 37, Świebodzin Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Przygotowanie terenu pod budowę NAZWY I KODY ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV: AUTORZY OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty instalacyjne w budynkach Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi transportu osadów 1. mgr inż. Maciej Kita 2. mgr inż. Witold Sikora 3. mgr inż. Leszek Menzel 4. mgr inż. Marek Sroka I. Część opisowa II. Część informacyjna

3 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 3 SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA DEFINICJE OPIS OGÓLNY PROJEKTU OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONIECZNOŚĆ WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNY OPIS ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE Modernizacja/remont WKF Modernizacja pompowni z komorą zasuw Budowa zbiornika biogazu z pochodnią Przebudowa składowiska osadu (wiata) Odsiarczalnia Rekultywacja lagun Sieci międzyobiektowe Zasilanie energetyczne System AKPiA WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYMAGANIA OGÓLNE (WWIORB-00, KOD CPV 45000) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych Sprzęt i maszyny budowlane Środki transportu Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Kontrola jakości Przedmiar i obmiar robót Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYTYCZENIE OBIEKTÓW, TRAS I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH (WWIORB-01, KOD CPV 45111) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROZBIÓRKA OBIEKTÓW LINIOWYCH, KUBATUROWYCH I POWIERZCHNIOWYCH (WWIORB-02, KOD CPV 45111) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar...97

4 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE (WWIORB-03 KOD CPV 45111) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE (WWIORB-04 KOD CPV 45223) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: NAPRAWY I ZABEZPIECZENIA BETONU (WWIORB-05, KOD CPV 45262) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: MONTAŻ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH (WWIORB-06, KOD CPV 45223) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH (WWIORB-07, KOD CPV 45223) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót...142

5 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: INSTALACJE I OBIEKTY GOSPODARKI BIOGAZEM (WWIORB-08, KOD CPV 45223) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY MUROWE (WWIORB-09, KOD CPV 45262) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY TYNKARSKIE (WWIORB-10, KOD CPV 45410) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA (WWIORB-11, KOD CPV 45421) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I ŚCIANACH ORAZ WYKONANIE POSADZEK Z ŻYWIC I WYKŁADZIN Z TWORZYW SZTUCZNYCH (WWIORB-12, KOD CPV 45432) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót...189

6 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY MALARSKIE (WWIORB-13, KOD CPV 45442) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY IZOLACYJNE (WWIORB-14, KOD CPV 45320) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: POKRYCIA DACHOWE (WWIORB-15, KOD CPV 45261) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: INSTALACJE WENTYLACJI I UZDATNIANIA POWIETRZA (WWIORB-16, KOD CPV 45331) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: INSTALACJE WODOCIĄGOWE (WWIORB-17, KOD CPV 45330) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót...244

7 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: INSTALACJE KANALIZACJI (WWIORB-18, KOD CPV 45330) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE WEWNĄTRZOBIEKTOWE I MIĘDZYOBIEKTOWE (WWIORB-19, KOD CPV 45332) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: MONTAŻ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO I ROZRUCH (WWIORB-20 KOD CPV 45252) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYKONANIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH I AKPIA (WWIORB-21 KOD CPV 45231) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYKONANIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH (WWIORB-22 KOD CPV 45231) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar...332

8 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY DROGOWE (WWIORB-23 KOD CPV 45233) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: REKULTYWACJA TERENU I ZIELENI (WWIORB-24 KOD CPV 45112) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: REMONT KONSTRUKCJI STALOWYCH (WWIORB-25, KOD CPV 45223) Przedmiot i zakres stosowania WWiORB Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Podstawowe ustawy dotyczące przedmiotu zamówienia Podstawowe rozporządzenia dotyczące przedmiotu zamówienia Podstawowe normy dotyczące przedmiotu zamówienia Inne dokumenty dotyczące warunków technicznych wykonania przedmiotu INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Kopie mapy zasadniczej Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów Inwentaryzacja zieleni Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery Raporty, opinie z zakresu ochrony środowiska Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z

9 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 9 przyłączeniem obiektu do istniejących sieci Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni i przekazanie dokumentacji Zamawiającemu ZAŁĄCZNIKI...392

10 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 10 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Definicje Aplikacja - Decyzja - Europejski Bank Odbudowy I Rozwoju (EBOiR) - FIDIC - Fundusz Spójności - Instytucja Płatnicza - Instytucja Pośrednicząca - Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności; Decyzja podejmowana przez Komisję Europejską określająca wielkość przekazywanych funduszy oraz wysokość zobowiązania KE w pierwszym roku projektu. Opis przedsięwzięcia będącego przedmiotem dofinansowania oraz proponowany plan zobowiązań finansowych zawarte są w Aneksach do Decyzji; Międzynarodowa organizacja finansowa utworzona w 1991r z siedzibą w Londynie skupiająca 50 państw. Celem EBOiR jest finansowe wspieranie przemian gospodarczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Kredyty z EBOiR mogą być udzielane zarówno rządom, jak i podmiotom prywatnym; Warunki kontraktowania FIDIC to standardowe dokumenty kontraktowe opracowane przez FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów); w ramach projektów Funduszu Spójności właściwe warunki kontraktowania wg. FIDIC mogą być stosowane w przypadku umów na wykonanie robót; Instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej, wdrażany na poziomie wybranych państw. Celem jest wspieranie polityki spójności gospodarczej i społecznej i niwelowanie dysproporcji rozwojowych słabiej rozwiniętych krajów m.in. poprzez budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym zasięgu oddziaływania; Instytucja wyznaczona przez państwo członkowskie w celu przygotowania i przedkładania wniosków o płatności oraz otrzymywania płatności z Komisji Europejskiej. W Polsce rolę IP pełni Ministerstwo Finansów; Podmiot, któremu Instytucja Zarządzająca delegowała część swoich zadań. W przypadku Funduszu Spójności Instytucjami Pośredniczącymi są : Minister Infrastruktury oraz Minister Środowiska (I szczebla), w sektorze środowiska są to również: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (II szczebla) i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (III szczebla). Minister Finansów w umowach finansowania zawieranych z Ministerstwem

11 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 11 Środowiska/Ministerstwem Infrastruktury ustala szczegółowe warunki wykorzystania i rozliczania przyznanych środków pochodzących z Funduszu Spójności; Instytucja Zarządzająca- Instytucja wyznaczona w celu zarządzania i koordynacji Funduszu Spójności w Polsce oraz przygotowania i nadzorowania realizacji strategii wykorzystania Funduszu Spójności. Główny partner Komisji Europejskiej odnośnie interwencji Funduszu Spójności. Rolę IZ pełni minister Inżynier - JRP - KE - Komitet Monitorujący - Koszty kwalifikowane - Kwalifikowalność wydatków - MAO właściwy do spraw rozwoju regionalnego (Minister Rozwoju Regionalnego); Oznacza zespół ekspertów i specjalistów do nadzoru i zarządzania Kontraktami na roboty realizowanymi w ramach Projektu; Oznacza Jednostkę Realizującą Projekt wyznaczoną przez Zamawiającego, współpracującą w jego imieniu z Wykonawcą Pomocy Technicznej, Inżynierem Kontraktu i Wykonawcami Robót; Oznacza Komisję Europejską Komitet jest ciałem monitorującym wdrażanie Funduszu Spójności. W jego skład wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Instytucji Płatniczej, Ministra Infrastruktury, Ministra Środowiska. W obradach mogą również uczestniczyć przedstawiciele beneficjentów, międzynarodowych instytucji finansowych zaangażowanych w finansowanie danego projektu; Wydatki faktycznie poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizacje, przewidziane w Decyzji KE i bezpośrednio związane z danym przedsięwzięciem: planowanie i projektowanie, zakup terenu, budowa, sprzęt, zarządzanie projektem, promocja i informacja; Spełnienie przez wydatki poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizację POZR warunków określonych w Rozporządzeniu nr 16/2003 z dn oraz Decyzji KE dotyczącej projektu; Oznacza Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer) wyznaczonego przez Zamawiającego i reprezentującego Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą Pomocy Technicznej, Inżynierem Kontraktu

12 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 12 Monitorowanie - MŚ - NFOŚiGW - Nieprawidłowości - Płatność - i Wykonawcami Robót, zatwierdzonego przez SUZ, odpowiedzialnego za prawidłową realizację projektu; Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania Projektu, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji Projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami realizacji; Oznacza Ministerstwo Środowiska; Oznacza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu realizującego projekt, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w budżecie UE, zmniejszenie lub utratę przychodów lub nieuzasadniony wydatek; Określona wielkość środków w ramach pomocy finansowej, przekazywana przez Komisję Europejską instytucji płatniczej na podstawie wniosku o płatność; Płatność pośrednia - Płatność końcowa Pomoc Techniczna - Poświadczenie zamknięcia (zakończenia) pomocy - POZR ( Zamawiający)- Płatność dokonywana w trakcie realizacji projektu, stanowiąca określoną transzę (część) środków w ramach pomocy finansowej. Płatność ta jest dokonywana przez KE w celu zwrotu kosztów faktycznie poniesionych przez beneficjentów końcowych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą. Płatność dokonywana po zakończeniu projektu, stanowiąca ostatnią transzę (część) środków w ramach pomocy finansowej i umożliwiająca uregulowanie zobowiązań finansowych ze strony KE; Działania mające na celu przygotowanie, uzgodnienie i przeprowadzenie projektu technicznego, finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej; Dokument sporządzany przez niezależną jednostkę Biuro ds. Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE i zatwierdzany przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej potwierdzający prawidłowość rachunków i poprawność systemu zarządzania i kontroli Funduszu Spójności; Oznacza Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z.o.o w Świebodzinie, podmiot odpowiedzialny za realizację projektu, przeprowadzanie przetargów i podpisywanie Kontraktów oraz ich

13 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 13 Prefinansowanie - Projekt - Raport Końcowy - Raport roczny dla KE - Refundacja wydatków - Roboty Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) realizację; Pokrycie ze środków własnych wydatków kwalifikowanych, których refinansowanie będzie następnie odbywać się ze środków Funduszu Spójności; Oznacza wszystkie roboty opisane w Decyzji KE dla Gospodarki wodno-ściekowej w Świebodzinie Raport dotyczący udzielonej pomocy, który powinien być przedłożony KE w ciągu sześciu miesięcy od daty zakończenia projektu, zawierający opis wykonanych prac, potwierdzenie, że wykonane prace są zgodne z Decyzją KE, informację o działaniach informacyjnych i promocyjnych; Raport opracowany przez podmiot odpowiedzialny za realizację, przekazany przez odpowiednią Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Płatniczej i Komitetowi Monitorującemu Funduszu Spójności. Raport roczny składany jest w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku realizacji projektu; Zwrot przez KE wydatków realizowanych w ramach pomocy po ich poświadczeniu przez Instytucję Płatniczą. Refundacja wydatków dokonywana jest w postaci płatności okresowych; Oznacza trwałe lub tymczasowe prace, które mają być wykonane oraz urządzenia, które mają być dostarczone i zainstalowane (łącznie z przygotowaniem niezbędnych projektów wykonawczych) w ramach Projektu; Oznacza komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, potrzebnych do przygotowania i złożenia oferty przetargowej na wybór Projektanta, Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcy Robót Budowlanych; SUZ Oznacza Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego (Sectoral Authorising Officer) powoływanego przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy na wniosek ministra właściwego ds. środowiska lub transportu, po uzgodnieniu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów. Jest on odpowiedzialny za realizację zadań Instytucji Pośredniczącej w danym sektorze oraz za nadzór prac pozostałych instytucji Pośredniczących lub Podmiotów odpowiedzialnych za realizację;

14 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 14 Transza środków - UE - Rata płatności przekazywana beneficjentowi przez Instytucję Płatniczą; Oznacza Unię Europejską; Umowa Finansowania - Umowa zawarta pomiędzy Ministrem Środowiska a Ministrem Finansów w celu określenia finansowych kwestii związanych z realizacją projektu określonego w Decyzji KE; Umowa o dofinansowaniu - Umowa pomiędzy NFOŚiGW i POZR, zawierana indywidualnie dla każdego projektu zatwierdzonego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności na mocy Decyzji KE. Określa prawa i obowiązki obu stron na etapie realizacji przedsięwzięcia; Wdrażanie - Realizacja fizyczna projektu. Etap wdrażania następuje po etapie programowania; Wniosek o płatność - Wniosek kierowany przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Płatniczej w celu dokonania okresowych płatności na rzecz beneficjentów. Płatności te umożliwiają zwrot kosztów faktycznie poniesionych przez beneficjentów i refundowanych ze środków Funduszu Spójności. Wniosek o płatność w tzw. Małym obiegu to wniosek beneficjenta końcowego do Instytucji Pośredniczącej II szczebla (NFOŚiGW), wniosek o płatność w tzw. dużym obiegu to wniosek z Instytucji Płatniczej do KE; Wskaźniki - Miara celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych ( np. ekonomicznych, społecznych, dotyczących ochrony środowiska); Zamówienie publiczne - Umowy odpłatne, zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Obejmują jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, nie mającym charakteru przemysłowego ani handlowego Opis ogólny PROJEKTU Zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie część osadowa jest częścią Projektu inwestycyjnego pn. Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Świebodzin - Nr 2005/PL/16/C/PE/008 dofinansowanego ze środków

15 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 15 publicznych, w tym z Unii Europejskiej Funduszu Spójności planowanego do zrealizowania na terenie gminy Świebodzin w latach , a mającego na celu : Zapewnienie możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej ok nowych użytkowników z terenu gminy Świebodzin, co stanowić będzie 99,9% mieszkańców gminy Świebodzin (z około do około osób), Zapewnienie możliwości przyłączenia się do systemu kanalizacji sanitarnej gminy Świebodzin około mieszkańców sąsiednich gmin: Lubrza, Szczaniec i Trzciel (rok 2010) i ponad (rok 2015), dzięki dostosowaniu budowanego systemu kanalizacji również do przyjęcia ścieków z tych gmin, należących do wspólnej aglomeracji Świebodzin, Wzrost ilości ścieków oczyszczonych od nowych użytkowników z terenu Gminy o około m 3 /d (z ok m 3 /d w 2004r. do około m 3 /d w 2010r.), Wzrost ilości ścieków oczyszczonych od użytkowników z gmin sąsiednich o około 200 m 3 /d (2010r.) i 700 m 3 /d (2015r.), przy obecnym stanie 0 m 3 /d (2005), Zmniejszenie dopływu wód deszczowych, infiltracyjnych i przypadkowych na obiekt oczyszczalni ścieków w Świebodzinie o 53% (z około 1900 m 3 /d do 900 m 3 /d w 2010r.), Rozbudowa sieci wodociągowej i zapewnienie wody z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę ok. 99,9% mieszkańców Gminy Świebodzin (wzrost liczby mieszkańców korzystających z systemu o około osób z ok do ok ), Wzrost ilości wody dostarczanej przez ZWKiUK Sp. z o.o. o około 500 m 3 /d (z około m 3 /d do około m 3 /d, Ograniczenie strat wody w starej sieci wodociągowej poprzez remonty i modernizacje ujęć, stacji uzdatniania wody oraz modernizacje wodociągów, o około 8,3% (z 28,6% do 20,3%). Dzięki w/w celom realizacji Projektu w zakresie rozwoju usług wodno-ściekowych na obszarze działania projektu w aglomeracji Świebodzin nastąpi: poprawa jakości środowiska przyrodniczego dzięki uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej, w tym modernizacji oczyszczalni ścieków w Świebodzinie, poprawa jakości usług wodno-ściekowych oraz powszechności korzystania z tych usług W skład całego Projektu wchodzą następujące zadania inwestycyjne: 1. Zadanie nr 1A Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie - część ściekowa 2. Zadanie nr 1B Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie - część osadowa będące przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. 3. Zadanie nr 2 budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w tym: Kanalizacja sanitarna

16 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 16 - rurociągi grawitacyjne: Ф mm dług. ok. 20,7 km - rurociągi tłoczne: Ф mm dług. ok. 23,3 km - przepompownie: szt. 14 Sieć wodociągowa - rurociągi przesyłowe: Ф mm dług. ok. 10,6 km - rurociągi sieciowe: Ф mm dług. ok. 11,5 km - modernizacja ujęcia wody: 3 szt. - modernizacja SUW: 3 szt. 4. Zadanie nr 3 - budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w tym: Kanalizacja sanitarna: - rurociągi grawitacyjne: Ф mm dług. ok. 12,3 km - rurociągi tłoczne: Ф mm dług. ok. 20,8 km - przepompownie: szt. 11 Sieć wodociągowa : - rurociągi przesyłowe: Ф mm dług. ok. 23,6 km - rurociągi sieciowe: Ф mm- dług. ok. 19,8 km - modernizacja ujęcia wody: 6 szt - rozbudowa ujęcia wody; 1 szt. - modernizacja SUW: 6 szt - budowa SUW: 1 szt Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji części osadowej oczyszczalni ścieków w Świebodzinie o przepustowości Qdśr = 6250 m 3 /d. Modernizacja części osadowej oczyszczalni ma zapewnić jej lepszą pracę, funkcjonalność, bezawaryjność, co zasadniczo zmieni ilość i jakość powstających osadów oraz pozwoli na optymalne wykorzystanie powstającego biogazu. W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje następujący zakres: Projektowanie. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych Dokumenty Wykonawcy obejmujące, co najmniej: - Mapy do celów projektowych. - Dokumentację geologiczno-inżynierską. - Koncepcję programowo-przestrzenną przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego, obejmującą szczegółowy projekt technologiczny.

17 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 17 - Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz z późn. zm.), wraz z uzgodnieniem Zespołu Uzgodnień Dokumentacji i projektem zagospodarowania terenu. - Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę wraz z Programem Zagospodarowania Odpadów oraz instrukcją eksploatacji oczyszczalni w okresie realizacji Kontraktu. - Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej ds. stref zagrożenia wybuchem. - Dokumentacje wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego. - Projekt organizacji robót. - Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). - Projekt rozruchu oczyszczalni. - Plan zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych (PZJ), - Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną, Wykonanie dokumentacji projektowej jest niezbędne dla uzyskania przez wykonawcę który będzie występował w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (jeżeli jest wymagane) dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Świebodzinie. Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne jest uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej w aspekcie jej zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i warunków Kontraktu. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. Ponadto Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych dokumenty porealizacyjne obejmujące, co najmniej: - Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych.

18 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 18 - Instrukcję eksploatacji oczyszczalni ścieków obejmującą część osadową oczyszczalni ścieków (celem ujednolicenia dokumentacji jej forma, układ graficzny, itp. winny być identyczne z dokumentacją części ściekowej). - Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń odrębnie. - Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż - obejmujące CAŁOŚĆ oczyszczalni ścieków (celem ujednolicenia dokumentacji). - Sprawozdanie z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków wynikających z przedstawionych gwarancji, parametrów i wielkości eksploatacyjnych i innych wartości wykazanych na dowolnym etapie procesu inwestycyjnego. - Dokumenty ze szkolenia personelu. - Inne projekty robocze. - Protokoły sprawdzeń i badań. - Raport porealizacyjny opracowany przed wydaniem Świadectwa Przejęcia. - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do : - Zweryfikowania wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu Zamówienia, wykorzystując np. najświeższe analizy jakościowo ilościowe w zakresie przerobu ścieków oraz osadów lub dostępne w Instytucjach Państwowych (np. Główny Urząd Statystyczny) oraz wykonując aktualne analizy osadów ściekowych. - Wykonania badań geologicznych i dokumentacji geologiczno- inżynierskiej. - Wykonania pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych. - Wykonania inwentaryzacji modernizowanych obiektów, istniejących instalacji i przewodów międzyobiektowych, dróg, zieleni w zakresie koniecznym dla sporządzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania robot budowlanych. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania,

19 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 19 wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu i Prób Eksploatacyjnych Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. Roboty budowlane. Na podstawie projektów opisanych powyżej, w ramach modernizacji części osadowej oczyszczalni ścieków w Świebodzinie zostaną zmodernizowane i wybudowane co najmniej następujące obiekty i urządzenia oraz wykonane co najmniej następujące prace : Modernizacja WKF - renowacja wewnętrznych powłok malarskich komory fermentacyjnej, montaż nowej instalacji biogazu w obrębie obiektu (ujecie gazu, bezpiecznik, wziernik itp.), wymiana izolacji termicznej na rurociągach zewnętrznych, roboty ogólnobudowlane; Modernizacja pompowni i komory zasuw wymiana pomp obiegowych WKF na nowe, wymiana wszystkich zasuw na rurociągach osadowych na zasuwy nożowe, wymiana izolacji termicznych rurociągów, wymiana pozostałych elementow wyposażenia technologicznego na nowe, roboty ogólnobudowlane ; Wykonanie nowego zbiornika gazu z pochodnią (w miejscu istniejącego) zbiornik biogazu elastyczny o konstrukcji dwupowłokowej, o objętości magazynowania min. 500 m 3, i ciśnieniu roboczym 20 kpa, z pochodnią nadmiarową wraz kompletnym wyposażeniem technologicznym i sterującym; Wykonanie magazynu osadu (wiata) w miejscu istniejącej wiaty należy wykonać nową wiatę o tej samej wysokości i kształcie dachu na istniejących fundamentach (konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo), nową posadzkę oraz ścianki do połowy wysokości, drogę dojazdową; Sieć biogazowa z odsiarczalnią wykonanie w całości nowej sieci biogazowej z rur ze stali nierdzewnej, wyposażonej w węzeł rozdzielczo-pomiarowy (umożliwiający rozdział gazu do istniejącej kotłowni, oraz do i ze zbiornika biogazu), oraz odsiarczalnię wykonaną jako układ dwóch linii odsiarczających o przepustowości min. 30m 3 /h każda; Rekultywacja lagun osadowych usunięcie i zagospodarowanie osadu ze wszystkich lagun osadowych (3 szt.), trzy laguny należy poddać rekultywacji; Sieci międzyobiektowe wykonanie częściowej wymiany w niezbędnym zakresie oraz wykonanie nowych przewodów międzyobiektowych; System AKPiA i sterowania z wizualizacją.

20 Część III Opis przedmiotu zamówienia; Program funkcjonalno-uŝytkowy 20 Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym przedstawi Zamawiającemu listę wyposażenia obiektu w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Zamawiający zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji całej oczyszczalni wymagających oznakowania. Na czas rozruchu Wykonawca dostarcza wszystkie części zamienne oraz materiały zużywające się jak również pokrywa koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Szkolenie będzie odbywało się na obiekcie oczyszczalni ścieków w Świebodzinie. Serwis. Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca Okresu Usuwania Wad (umowa serwisowa w ramach Kontraktu). Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Usuwania Wad pokrywa Wykonawca. W ramach umowy serwisowej Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych na swój koszt. UWAGA: Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego. Rozruch poszczególnych węzłów oraz osiągnięcie efektu będzie realizowane w miarę kończenia kolejnych etapów prac. Dla niniejszego przedmiotu zamówienia - Kontraktu obowiązują Warunki Kontraktowe według Yellow FIDIC: Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę ; trzecie wydanie angielsko-polskie 2006 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999). Niniejszy Opis obowiązuje z planem i załącznikami. Przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić niżej podane uwarunkowania: 1) Oddziaływanie na środowisko oczyszczalni po jej zmodernizowaniu winno zamykać się w granicach działki, na której się znajdują obiekty. 2) Oczyszczalnia nie powinna emitować do otoczenia hałasu, aerozoli i odorów. Gwarantować to powinna izolacja akustyczna urządzeń generujących hałas

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Tom III: Wymagania Zamawiającego

Tom III: Wymagania Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 261 851 400,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Warszawa 2010 W opracowaniu wykorzystano materiał zawarty w projekcie Poradnika w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 Kryta pływalnia przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp. san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.pl TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo