SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, Szczecin Przedmiot zamówienia: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Opracował: mgr inż. arch. Stanisław Kondarewicz podpis Zatwierdził: podpis Zamawiającego Data opracowania : kwiecień 2009 roku

2 I. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji frontowej, od podwórza i w przejeździe budynku w zakresie wskazanym w opiniach technicznych opracowanych przez dr inż. Józefa Szkwarka w listopadzie 2008 r. obejmującym: wzmocnienie tynku cienkowarstwowego w miejscach zarysowań i w narożach otworów, wstawienie listwy dylatacyjnej pionowej na styku z kamienicą przy ul. Chodkiewicza 1 i Bolesława Śmiałego 15 od strony podwórza oraz malowanie elewacji. W zakres remontu wchodzi również naprawa i wymiana obróbek blacharskich gzymsów, okapników parapetowych, rynien i rur spustowych oraz wykonanie opaski drenującej żwirowej wzdłuż elewacji w obrębie przedogródków od strony ul. Bolesława Śmiałego i od wnętrza kwartału. Należy również oczyścić cokoły ceramiczne i panele ze stali nierdzewnej zabrudzone farbami i błotem oraz wykonać konserwację belek drewnianych na parterze i antresoli w elewacji frontowej i w przejeździe Zakres stosowania STWIO Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (określana w dalszej części jako: STWIO) jest stosowana jako dokument do przeprowadzenia przetargu i zawarcia Kontraktu oraz realizacji zadania inwestycyjnego i wraz z dokumentacją projektową służy do opisu przedmiotu zamówienia Opis ogólny i charakter zamówienia Budynek plombowy nr 16 został wzniesiony na początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Jest to budynek całkowicie podpiwniczony, z przejazdem w parterze, mający jedną klatkę schodową, 6 kondygnacji nadziemnych i dach rozwiązany jako stropodach wentylowany. Budynek w parterze ma usługi. Kilkanaście lat po oddaniu budynku do użytkowania wystąpiły liczne uszkodzenia i wady wykonawcze obejmujące: - elewacje, - klatkę schodową, - balkony, - tarasy, utrudniajace użytkowanie i stwarzające konieczność poddania budynku gruntownej renowacji Zakres robót objętych dokumentacja projektową Naprawa i wzmocnienie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Elewacje budynku wymagają wzmocnienia i odnowienia kolorystycznego. Potrzebę wzmocnienia determinuje nierównomierna podatność przymocowania wełny mineralnej do ścian, która pod wpływem ciężaru własnego i ciężaru warstwy fakturowej uległa w wielu miejscach rozerwaniu wraz z fakturą. W tym względzie pewną rolę odegrały odkształcenia termiczne. W zakres naprawczowzmacniających robót elewacyjnych wejdą następujące działania: - demontaż parapetów, obróbek blacharskich, uszkodzonych i wykonanych

3 nieprawidłowo, - wymiana warstwy wełny mineralnej gr. 12 cm w miejscach wzmożonego zawilgocenia oraz wzdłuż cokołów balkonów i tarasów na wysokości 30 cm - w elewacjach szczytowych i od podwórza wykonać dodatkowy pas wys. ca 25 cm izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 12 cm powyżej warstwy obecnie istniejącej i wykończyć tynkiem cienkowarstwowym jak ściany poniżej - usunięcie okapników podokiennych, - przyklejenie siatek z włókna szklanego w miejscach zarysowań poziomych i pionowych pasami o szerokości 20 cm, - wzmocnienie mocowania wełny mineralnej do ścian przez zastosowanie metalowych kołków firmy FISCHER DHM lub równoważnych z talerzykami dodatkowymi DTM80, długość kołka 180 mm, w liczbie 8 sztuk na metr kwadratowy według zalecenia ekspertyzy, - w następnej kolejności należy na całej powierzchni przykleić siatkę z włókna szklanego o gramaturze powyżej 300g/m2 zgodnie z zasadami obowiązującymi w metodzie bezspoinowego ocieplenia ścian zewnętrznych budynków a na ścianie w przejeździe i na narożnikach ułożyć dwie warstwy tej siatki - wykonanie wyprawy elewacyjnej mineralnej zgodnie z kolorystyką przed malowaniem całej elewacji wykonać próbę na powierzchni ca 1 m2 i wspólnie z projektantem podjąć ostateczną decyzję, - montaż nowych okapników podokiennych i progów wykorzystać istniejące progi z płyt lastrikowych, - dolną krawędź wełny mineralnej na całej długości elewacji od ulicy i nad prześwitem od strony podwórza zakończyć okapnikiem aluminiowym systemowym odrywającym wodę od elewacji. Zwraca się uwagę na konieczność przestrzegania wszystkich wytycznych wykonywania siatki z włókna szklanego w narożach oraz na obrzeżach otworów okiennych i drzwiowych w myśl instrukcji ITB. Wraz ze wzmocnieniem i renowacją elewacji powinna wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ścianach zewnętrznych. Wszystkie okna nowej stolarki PCV wyposarzyć w nawiewniki zewnętrznego powietrza, w myśl instrukcji ITB 343/96. - w czasie robót elewacyjnych istniejące stalowe kraty w oknach usługi na parterze zdemontować i osadzić ponownie odsuwając na 5 cm od płaszczyzny elewacji - montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiana stolarki okiennej - wymiary otworów sprawdzić na budowie - wszelkie zmiany przyjętych rozwiązań za zgodą projektanta w ramach nadzoru autorskiego. - okna PCV 3-komorowe, wzmocnione - szklenie szkłem o współczynniku izolacyjności U = 1.1 W/m2/st.K - okucia z możliwością regulacji skrzydła - jedno skrzydło rozwierno uchylne, drugie rozwierane - wykończenie połączenia ościeży z ramą okienną wykonać listwą dylatacyjną PCV - wszystkie okna otwierane wyposażyć w klamki umożliwiające ich rozszczelnianie - okna otwierane wyposażyć w nawiewniki higrosterowane dwustrumieniowe np. firmy AERECO o parametrach typu EMM dla wszystkich okien przewidzieć parapety PCV szer. 30 cm z wyjątkiem 8 okien klatki schodowej, gdzie przewiduje się parapety z płytek ceramicznych kątowych - okres gwarancji min. 5 lat - okapniki podokienne z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7 mm

4 - po osadzeniu okien ościeża i pas podparapetowy wyrównać gładzią tynkową i pomalować na biało farbą akrylową półmatową Wymiana drzwi wejściowych do części mieszkalnej Drzwi wejściowe stalowe Dst1 zewnętrzne i Dst2 wewnętrzne - grubość skrzydeł 4 cm, ocieplenie wełną mineralną gr. 4 cm, - szklenie szkłem bezpiecznym, - ościeźnice ze stalowych profili zamkniętych łączonych poprzez spawanie, - w profilu drzwiowym na całym obwodzie uszczelka, - po trzy zawiasy dla każdego skrzydła, - wkładka do drzwi wejściowych numeryczna, - elektrozaczep i samozamykacze z funkcją tłumienia otwierania i zamykania dostosowane do ciężaru skrzydeł i innych parametrów technicznych, - blokada drugiego skrzydła, - nóżka blokująca zamykanie skrzydła, - okres gwarancji min. 5 lat. Drzwi np. firmy GEZE, DORMA Naprawy elementów odwodnienia dachu Wymienić wszystkie obróbki blacharskie. Wykonać je z blachy cynkowo tytanowej gr. 0.7 mm. Oczyszczenie i konserwacja malarska masztu antenowego. W pomieszczenich pod stropodachem występują zawilgocenia, najczęściej stare mogą być miejscem wegetacji grzybów pleśniowych. Zgodnie z instrukcją ITB należy: - usunąć grzybnię wraz ze skażoną warstwą tynku, - zmyć powierzchnię wodą i osuszyć, - zdezynfekować powierzchnię środkiem grzybobójczym, - wykończyć powierzchnię farbą z dodatkiem środka grzybobójczego Naprawy i wzmocnienie izolacji i odwodnienia balkonów Uwzględniając fakt korozji głównych obróbek blacharskich wykonanych z blachy ocynkowanej występuje potrzeba wymiany obróbek na nowe z blachy cynkowej. W tym celu zajdzie potrzeba rozbiórki nawierzchni balkonowych do izolacji przeciwwilgociowej włącznie. W ramach renowacji balkonów należy wykonać: - nowe obrobki blacharskie z blachy cynkowo tytanowej gr. 0.7 mm, - nową izolację przeciwwodną balkonów, - nowa warstwę podposadzkową ze spadkiem 1,5%. - nowa posadzka balkonów i tarasów obrzeżne płytki kątowe przykrywające czoło warstwy podposadzkowej betonowej układać wzdłuż obróbek blacharskich zgodnie z rysunkiem Kolejną czynnością będzie ułożenie płytek mrozoodpornych i bezślizgowej terakoty. Najpierw na zagruntowanym podłożu betonowym należy wykonać powłokę izolacyjną wyrobu firmy Schomburg o nazwie AQUAFIN-2K grubości 2 mm. Do przyklejenia płytek całą powierzchnią należy użyć kleju UNIFIX 2K lub MONOFLEX. Do spoinowania należy użyć wyrobu ASO FLEXFUGE. W załamaniach izolacji należy użyć taśmy wzmacniającej ASO-DICHTBAND-2000 szerokości 20 cm (w styku ze ścianą i 12 cm przy okapie). Do uszczelnienia należy użyć wyrobu silikonowego ESCOSIL. Zwraca się uwagę na konieczność wyciągnięcia izolacji

5 AQUAFIN pod progi. Ostatnią czynnością będzie odnowienie malarskie balustrad balkonowych Odnowienia klatki schodowej, naprawa uszkodzonych ścian przy balkonach i loggiach Renowacja klatki schodowej: - wykonanie parapetów z płytek kątowych w oknach ściany zewnętrznej od podwórza jednorzędowo, - wykonanie parapetów z płytek kątowych w oknach od strony przejazdu na poziomie parteru jednorzędowo, - uzupełnienie odpadniętego tynku na balustradach murowanych, - obłożenie balustrad murowanych poziomych i ukośnych płytkami terakoty kątowymi (z niewielkimi okapnikami) dwurzędowo z okapami na dwie strony ściany, - przeprowadzenie napraw spękanych ościeży, - wyrównanie gładzią tynkową ścian i sufitów, wklejenie narożników aluminiowych w ościeża drzwi - po uprzednim szpachlowaniu wgnieceń i ubytków drzwi wejściowych do mieszkań malować ościeżnice i skrzydła od strony klatki schodowej farbą olejną półmatową w kolorze jasnoszarym /RAL 7035/, na drzwiach malowanie numeracji mieszkań w kolorze ciemnoszarym a na drzwiach do suszarni i pralni takież napisy - odnowienie malarskie klatki schodowej z zastosowaniem zmywalnych powłok malarskich farby zgodnie z kolorystyką na rysunku - wymiana skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń pralni i suszarni, strzydła L "70" do istniejących ościeżnic stalowych płytowe, pełne z kratkami wentylacyjnymi, zaopatrzone w zamki, odbojnice przy drzwiach, oznaczenia pomieszczeń na drzwiach malowane. - doprowadzenie suchego pionu hydrantowego Φ 80 do stanu technicznej sprawności zamontowanie 4 kompletów, po jednym na kondygnacji, zaworów i złączek do węży gaśniczych Wykonanie parapetów pod oknami oraz płytek terakoty na balustradach ma na celu utrzymanie tych elementów w czystości. Istniejące rozprowadzenie instalacji sieci TV kablowej wymaga uporządkowania tj. przełożenia nie tylko ze względów estetycznych ale również bezpieczeństwa pożarowego. Korytko pionu tej instalacji zmniejsza szerokość biegu schodów / 1.20 m / i nie może pozostać w tym miejscu. Projektuje się nową lokalizację pionu umieszczoną między dwoma listwami przyściennymi obok suchego pionu hydrantowego wykonanymi w systemie GK jak również takie listwy ułożone na sufitach korytarzy, aby między nimi a ścianami korytarza doprowadzać kable do poszczególnych mieszkań Wykonanie opaski drenującej żwirowej wzdłuż elewacji w obrębie przedogródków od strony ul. Bolesława Śmiałego i od podwórza zabezpieczającej cokoły przed odbryzgami wody opadowe Oczyszczenie cokołów ceramicznych zabrudzonych farbami i błotem. Naprawa odspojonych i uzupełnienie ubytków zniszczonych płytek ceramicznych. W przejeździe pod budynkiem oczyścić i pomalować w kolorze dotychczasowym sufit podwieszony z blachy stalowej, drzwi stalowe do trafostacji i drzwiczki szafki ZK oraz kraty okienne usługi od strony podwórza.

6 Uszkodzone przez wilgoć przypodłogowe pasma tynku na ścianach w pomieszczeniach przylegających do balkonów i loggii należy skuć i zastosować tynki renowacyjne: THERMOPAL-GP11, THERMOPAL-SR44, THERMOPAL-FS33, TAGOSIL-G i farby TAGOSIL profit Prace remontowe należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem inżynierskim i przy zachowaniu warunków bhp w odniesieniu do mieszkańców budynku i do zatrudnionych pracowników zgodnie z informacją BIOZ Podstawowe dane - ILOŚĆ MIESZKAŃ ILOŚĆ USŁUG POWIERZCHNIA ŚCIAN OCIEPLONYCH WEŁNĄ MINERALNĄ - od ulicy m2 - od podwórza m2 - w przejeździe m2 razem: m2 - POWIERZCHNIA ŚCIAN TYNKOWANYCH TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM / powyżej antresoli IV piętra/ - od ulicy m2 - od podwórza m2 razem: m2 - POWIERZCHNIA ŚCIAN KLINKIEROWYCH m2 - POWIERZCHNIA DRZWI STAL. W PRZEJEŹDZIE m2 - POWIERZCHNIA BRAMY STAL. W PRZEJEŹDZIE m2 - RYNNY mb - RURY SPUSTOWE mb - POWIERZCHNIA TYNKÓW BALKONÓW - od ulicy m2 - od podwórza m2 razem: m Zakres robót ujętych w STWIO Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: Przygotowania placu budowy i plan organizacji budowy Robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w zakresie objętym projektem Robót ogólnobudowlanych I wykończeniowych Robót specjalistycznych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych budynków Zagospodarowanie terenu opaska drenująca żwirowa i zieleń Kanalizacyjna deszczowa rynny I rury spustowe STWIO należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją budowlaną i wykonawczą. STWIO obejmuje cały zakres robót zasadniczych, prac towarzyszących i tymczasowych. Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych w przedmiarach

7 prac zasadniczych Klasyfikacja przedmiotu zamówienia Specyfikacja obejmuje wszystkie prace związane z realizacją następujących robót zgodnie z Rozporządzeniem Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). W części szczegółowej specyfikacji umieszczono opisy grup i klas robót zawierające w szczególności wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, właściwości użytych materiałów oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót Klasyfikacja przedmiotu zamówienia: Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) dla robót remontowo- adaptacyjnych budowlanych: Kod podstawowy Roboty budowlane DZIAŁ I Kody rodzajowe I Rusztowania I Roboty przygotowawcze czyszczenie zewnętrzne budynku I Sprawdzenie stanu tynków przez opukanie I Naprawa uszkodzonych powierzchni tynków I Naprawa rynien i rur spustowych I Naprawa obróbek blacharskich I Ochrona powierzchni elewacyjnych I Malowanie elewacji na tynku cienkowarstwowym I Malowanie elewacji na tynku gładkim I Czyszczenie okładziny cokołów I Naprawa okładzin cokołów z płytek ceramicznych I Usuwanie powłok malarskich i nakładanie powłok antykorozyjnych I Malowanie elementów stalowych balustrad I Malowanie elementów drewnianych balkonów I Roboty remontowe i renowacyjne I Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych I Kładzenie płytek I Kładzenie terakoty I Roboty malarskie DZIAŁ II Kody rodzajowe II Roboty przygotowawcze i roboty ziemne II Roboty nawierzchniowe

8 II Zieleń towarzysząca naprawa terenów rekreacyjnych II. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych. 1. Wymagania w zakresie robót podstawowych i towarzyszących 1.1. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, polskimi normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, a także wskazanymi w dokumentacji technicznej. Obowiązkiem wykonawców robót jest dostarczenie wymaganych atestów (dopuszczeń i certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja techniczną, STWIO oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu oraz Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami Czas realizacji i koordynacja wykonania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót, wykaz materiałów, wykaz maszyn i urządzeń oraz technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych Kontraktem. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie błędy i pomyłki podczas wykonywania robót, jesli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. Dodatkowe koszty z tego wynikające ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie lub wyznaczenia wysokości i wyznaczenie wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją techniczną. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność ich wykonania. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami przepisów, programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie wykonawczym i STWIO, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót Realizacja robót w warunkach zimowych Prowadzenie robót w okresie zimowym zwiększa ich koszt. Dlatego Wykonawca winien uwzględnić wykonanie tych prac w swojej ofercie. Wykonawca zobowiązany jest opracować niezbędną dokumentację techniczno-organizacyjną, w której ustala się metody wykonywania poszczególnych robót, sposób magazynowania i ewentualnego podgrzewania materiałów, zakup ewentualnych domieszek do spoiw, potrzebnego sprzętu i urządzeń oraz modyfikuje się projekt zagospodarowania

9 placu budowy i układ dróg dojazdowych oraz opracowuje osłony stanowisk roboczych itp. Ustanawia się również nadzór techniczny nad robotami w okresie niskich temperatur, gdyż konieczne jest zwiększenie kontroli jakości robót i przestrzegania zasad bhp i ppoż. Roboty zimowe prowadzone są; - na otwartym powietrzu - w budynkach zamkniętych, ale bez urządzeń grzewczych - w budynkach zamkniętych z czynnym ogrzewaniem. Wybór metody wykonywania robót i zaopatrzenia budowy w potrzebne urządzenia zależy w znacznym stopniu od spodziewanej średniej temperatury miesiąca i należy do obowiązków Wykonawcy. Roboty stanu surowego mogą być prowadzone w temperaturze do 15 C, przy zastosowaniu odpowiedniej metody. Roboty wykończeniowe nie powinny być wykonywane w temperaturze niższej od +5 C, tynkarskie i malarskie nawet +10 C. Istota robót zimowych polega na zabezpieczeniu ludzi i procesów mokrych przed oddziaływaniem niskiej temperatury. Przedłużają one lub przerywają wiązanie i twardnienie zapraw i betonów oraz uniemożliwiają prowadzenie robót związanych z procesami mokrymi. Ponadto utrudniona jest praca ludzi na otwartej przestrzeni, a przepisy bhp zabraniają pracy w temperaturze niższej od 15 C. Proces wiązania i twardnienia cementowych zapraw i betonów zwalnia się w temperaturach od +10 C do 3 C, w niższych zaś ustaje. Prace wykonywane w temperaturach niższych od 5 C przyjmuje się za roboty w zimie i zależnie od rodzaju robót i warunków atmosferycznych przyjmuje się odpowiednią metodę prowadzenia robót. Wybór metody wykonania robót zimowych zależy od przydatności termicznej i względów ekonomicznych Wymagania wynikające z Prawa Budowlanego Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: - zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach, - realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym zakresie: a) projekt budowlano wykonawczy b) przedmiary 1.6. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez

10 Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert (zapytań do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest to możliwe do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie. W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi przypadkami: - wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, - producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne, - zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych). Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również potwierdzone przez projektanta. Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych o parametrach technicznych porównywalnych z materiałami wskazanymi w specyfikacji Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie normy i inne wymagania Remontowany obiekt ma spełniać wymagania określone w: a) dokumentacji technicznej, b) przepisach techniczno budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego), c) Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych Polskich Norm). d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie Zakres prac wynikających z przedmiaru robót Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru Prace towarzyszące i tymczasowe Pracami towarzyszącymi i tymczasowymi są wszystkie niezbędne prace jak również wszystkie roboty, które zgodnie z kontraktem są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich

11 koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. Do robót towarzyszących należy między innymi zaliczyć: - przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerów mieszkalnych i magazynowych, ogrodzenie, drogi tymczasowe, jak również zapewnienie niezbędnych środków i narzędzi do montażu itp. - dostawa rusztowań jest częścią składową tej oferty i powinna być zapewniona przez Wykonawcę. Rusztowania pomocnicze do 2 m wysokości, rusztowania przesuwne, platformy załadowcze itp., - zabezpieczeniem wykonywanych elementów w trakcie robót oraz nakłady na ich końcowe mycie i czyszczenie - pomiary i protokoły badań, dokumentacja budowlana powykonawcza. 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 2.1. Materiały Wykonawca pod podpisaniu Kontraktu jest zobowiązany do przedstawienia dla wszystkich materiałów i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek. Materiały zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać Świadectwa i Aprobaty Techniczne oraz być zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi. Zamawiający ma prawo źądać od Wykonawcy nieodpłatnego, próbnego wykonania typowej części konstrukcji lub jej elementów o powierzchni do 2 m2 przed jej wyprodukowaniem celem oceny pod kątem prawidłowości wykonania. Ilość i usytuowanie próbnych elementów konstrukcji ustala Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku uznać podane rozwiązania za podstawę swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne niż przewiduje dokumentacja techniczna, muszą one spełniać wszystkie wymogi projektowe co do funkcji i być co najmniej równorzędne. Zastrzeżenia przeciw wykonaniu także pojedyńczych pozycji powinny zostać zgłoszone przed podpisaniem Kontraktu; późniejsze reklamacje/ protesty nie będą uznane, nie będą mieć wpływu na zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi próbki oraz szczegółowe informacje dotyczące proponowanego dostawcy, wytwórcy bądź miejsca wydobywania tych materiałów, odpowiednimi świadectwami badań do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Cechy materiałów muszą wykazać zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inżyniera Kontraktu lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. W czasie postępu robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, sprawdzania i badania materiałów w celu udokumentowania, że dopuszczone materiały w sposób ciągły spełniają wymagania STWIO. Wykonawca będzie zobowiązany do wywiezienia z placu budowy, bądź złożenia w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu materiałów nie odpowiadających wymaganiom STWIO. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane

12 materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie. Wykonawca może pozyskiwać materiały ze źródeł miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to również źródła wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła pozyskania materiałów. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów w obrębie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera Kontraktu Inspekcja u producenta Producenci mogą być okresowo kontrolowani przez Inżyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SWTIO. Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inżyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku przeprowadzenia inspekcji u producenta przez Inżyniera Kontraktu, będą zapewnione następujące warunki: - Wykonawca oraz producent zapewnią osobie kontrolującej współpracę i pomoc w trakcie prowadzenia inspekcji, - Zamawiajacy oraz jego personel będą mieli wolny dostęp do tych części wytwórni producenta, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu. Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstępną zgodę od Inżyniera Kontraktu, a następnie stosowne zezwolenia od właściciela terenu i przedłoży je Inżynierowi Kontraktu Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidują moźliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to

13 wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera Kontraktu i Projektanta. Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na podjęcie decyzji Atesty materiałów W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu. Materiały uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inżynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zadawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest osiągnięcie celu określonego w STWIO i dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo pracowników. Podstawowy oraz drobny sprzęt (dźwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania, betoniarki, agregaty tynkarskie, wibratory, piły, elektronarzędzia itd.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju i specyfiki robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam

14 gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. O ile odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia, elektronarzędzia itp. nie gwarantujące zachowania warunków zawartych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prowadzenia prac. 4. Wymagania dotyczące środków transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót oraz bezpieczeństwo pracowników. Ilość środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inżyniera Kontraktu, z terminem zakończenia określonym w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, a w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie, czystości pojazdu i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera Kontraktu zostaną usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości pojazdy, przyległe drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na koszt własny. III. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 1. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: - umowa z załącznikami - specyfikacja istotnych elementów zamówienia - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - formularz cenowy, - przedmiary robót, - kosztorys ofertowy, - odpowiedzi na zapytanie oferentów itp. - wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń, - projekt budowlany, - przepisy techniczno budowlane i Polskie Normy, - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, - zapisy w dzienniku budowy. 2. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD LUB NIEZGODNOŚCI W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z dokumentami wymiennymi w pkt (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne,

15 nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach: - ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o 1 - wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%, - okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata, - zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% wartości elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji 3. POTWIERDZENIE ODBIORU WYKONANYCH ELEMENTÓW LUB ROBÓT Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz właściwy kierownik robót. 4. ODBIÓR MATERIAŁÓW Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. 5. ODBIORY MIĘDZYFAZOWE Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac jak i poszczególnych elementów, odbiór międzyfazowy powinien obejmować: - sprawdzenie poprawności ustawienia, zamocowania, stanu technicznego, zabezpieczenia i oznakowania rusztowań. - sprawdzenie odpowiedniego przygotowania ścian do remontu, ich oczyszczenia i uzupełnienia ubytków, sprawdzenie poprawności przyklejenia płyt ocieplających. - sprawdzenie dokładności wykonania warstwy zbrojącej z siatki, jej odpowiedniego zagęszczenia w pobliżu naroży. - sprawdzenie przygotowania podłoży pod malowanie. - sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp. - Sprawdzenie ciągłości warstw izolacji przeciwwilgociowej. Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół. 6. ODBIÓR KOŃCOWY Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w

16 dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. Odbiór końcowy obejmuje: - sprawdzenie wszystkich elementów z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin. - sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów. - Wymiary elementów i ich części składowych. - Dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach, spadkach i płaszczyznach. - Sprawdzenie prawidłowości montażu elementów gotowych. Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte, muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powłok malarskich przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu. IV. REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania placu budowy, który obejmuje: 1) ogrodzenie placu budowy co najmniej strefy niebezpiecznej, placów składowych, budynków tymczasowych i barakowozów, 2) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza należy opomiarować. 3) punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza do istniejącego złącza kablowego należy podłączyć rozdzielnię budowlaną z licznikiem energii, 4) budynki tymczasowe lub barakowozy biurowe, socjalne i magazynowe. Nie przewiduje się możliwości wykorzystania pomieszczeń w modernizowanym budynku dla potrzeb zaplecza budowy, 5) daszki ochronne, oświetlenie placu budowy, wyposażenie przeciwpożarowe itp. elementy wg potrzeb. Istniejące zagospodarowania w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu tj. drogi chodniki, zieleń itp. są uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowiązany jest podczas przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egz. tej dokumentacji przekazać dla zamawiającego. Naprawa tych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia. Warunkiem dopuszczenia Wykonawcy do realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie placu budowy wraz z zapleczem socjalnym dla robotników. Zapewnienie warunków pracy właściwych pod względem BHP jest warunkiem koniecznym jaki Wykonawca obowiązany jest spełnić. Przed rozpoczęciem robót z wykonania zagospodarowania placu budowy należy dokonać stosownego odbioru. 2. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i wyburzeniowych oraz sposobu postępowania z materiałami

17 pochodzącymi z rozbiórek i demontaży. W zależności od stanu technicznego elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży mogą być zakwalifikowane do następujących grup: - materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania (w remontowany obiekt lub inny). - materiały nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania. Obowiązkiem Wykonawcy jest wstępne posegregowanie materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy. Komisja powołana przez Zamawiającego dokona oceny wartości technicznej i użytkowej materiałów pochodzących z rozbiórek lub demontaży i sporządzi z tych czynności protokół przeklasyfikowania materiałów. Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nie nadających się do powtórnego użycia lub wbudowania zostaną pozbawione cech użytkowych (przez Wykonawcę) (wybrakowane), a następnie wywiezione z terenu budowy na składowisko odpadów, do skupu złomu itp. Wybrakowane materiały, które są surowcami wtórnymi (złom, drewno, gruz) Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu Zamawiającego. Środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży powinny wpłynąć na konto Zamawiającego. Pozostałe wybrakowane materiały Wykonawca powinien wywieźć na składowisko odpadów. Koszty składowania odpadów ponosi Wykonawca. Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nadających się do dalszego użycia lub wbudowania komisja dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiały zostaną podzielone na część, która zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz część, która nie może być wbudowana w remontowany obiekt. Materiały stanowiące część, która zostanie powtórnie wbudowana w remontowany obiekt zostaną przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem przekazania (ilościowo-wartościowym). Natomiast materiały stanowiące część, która nie zostanie wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowiązany do przewiezienia do wskazanego magazynu Zamawiającego. Dokumenty potwierdzające podział materiałów z rozbiórki na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego lub sprzedaży stanowią podstawę do rozliczenia robót rozbiórkowych i demontaży. Rozliczenie robót rozbiórkowych i demontażowych jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia czynności odbiorowych związanych z odbiorem końcowym obiektu. Technologia i wymagania wykonania rozbiórek: Przyjęty sposób wykonania rozbiórek, wykuć i wyburzeń budynku oraz wewnętrznych elementów należy określa podstawa katalogowa przyjęta w przedmiarze robót. Odzysk materiałów i sposób ich zagospodarowania wynika z ogólnych warunków określonych w robotach rozbiórkowych, opisie do projektu oraz w zależności od przyjętej w przedmiarze technologii. W czasie wykonywania rozbiórek należy przestrzegać warunki BHP. Odbiór robót rozbiórkowych Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje: sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP), 2) przegląd istniejących elementów oraz wstępne ich zaklasyfikowanie do grupy nadających się do dalszego użycia lub nie nadających się do dalszego użycia, 3) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz określenie ich ilości, 4) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z

18 rozbiórki, 5) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. IV/I 1 RUSZTOWANIA KOD CPV RUSZTOWANIA RAMOWE ZEWNĘTRZNE Wyszczególnienie robót: 1. Wyrównanie terenu. 2. Montaż i usztywnienie rusztowań. 3. Montaż ż pionów komunikacyjnych. 4. Zawieszenie drabinek. 5. Ułożenie pomostów roboczych i zabezpieczających. 6. Montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych. 7. Zakotwienie rusztowań. 8. Montaż daszków nad wejściami. 9. Demontaż rusztowań. 10. Oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do przewozu. OSŁONY Z SIATKI NA RUSZTOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH Wyszczególnienie robót: 1. Rozwieszenie i zamocowanie siatki zabezpieczającej. 2. Zdjęcie siatki. IV/I 2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CZYSZCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU KOD CPV Przy pomocy wybranej metony czyszczenia dokonuje się wgłębnego czyszczenia powierzchni ze wszelkich zabrudzeń (zwietrzenia, porosty, mech, glonygrzyby, zasiedziały brud, doczyszczanie pobudowlane zabrudzenia z cementu, wapna, silikonu, usuwanie rdzy) IV/I 3 SPRAWDZENIE STANU TYNKÓW PRZEZ OPUKANIE KOD CPV IV/I 4 NAPRAWA USZKODZONYCH POWIERZCHNI TYNKU KOD CPV Ocieplenia ścian zewnętrznych budynku wykonane są metodą "lekką-mokrą" polegającą na pokryciu zewnętrznych ścian bezspoinową powłoką składającą się z następujących warstw: Warstwy wełny mineralnej przyklejone za pomocą masy klejącej z dodatkowym zastosowaniem łączników mechanicznych, Siatki z włókna szklanego, przyklejonej masą klejącą, Zewnętrznej masy elewacyjnej, Warstwa wełny mineralnej stosowana w tej metodzie stanowi termoizolacje, a warstwa ochronna zbrojona siatką z włókna szklanego zapewnia szczelność na uszkodzenia mechaniczne oraz zwiększa wytrzymałość układu na pęknięcia z połączeniami płyt izolacyjnych. Warstwa elewacyjna stanowi wykończenie układu docieplającego oraz nadaje elewacji odpowiednie walory estetyczne. Roboty dociepleniowe obejmują następujące etapy:

19 - prace przygotowawcze - naklejanie płyt ocieplających wełna mineralna i płyty poliuretanowe, - naklejanie siatki z włókna szklanego, - wykończenie cienką warstwą tynkarska zewnętrznej elewacji, - wykończenie nowych obróbek blacharskich. Przy docieplaniu ścian metoda lekką, mokrą należy ściśle przestrzegać szczegółowych wymagań dotyczących podłoża, warunków atmosferycznych, materiałów, sprzętu, technologii wykonania poszczególnych warstw itp. ( patrz pkt. 3, ad.3.1 ) Od spełnienia tych wymagań, a więc od jakości materiałów i robót zależy trwałość powłoki docieplającej. - WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE PODŁOŻA. Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omówionej metody jest trwałość podłoża. Podłoże powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłoki docieplajacej do jego powierzchni, a więc: dopuszczalne nierówności podłoża 10 mm, brak zapyleń i innych zanieczyszczeń ściany, stan powietrzno suchy ściany. Przed przystąpieniem do robót ocieplajacych należy zbadać czy przyczepność masy klejącej jest wystarczająca do wykonywania warstwy izolacyjnej. Przed omówieniem jednak sposobu sprawdzania powierzchni ścian uprzednio należy wykonać wzmocnienia spękanych ścian oraz nadproży. W zależności od rodzaju ścian można przystąpić do przygotowania powierzchni ścian. Przygotowanie powierzchni ścian murowanych otynkowanych. Przygotowanie ścian polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez otynkowanie (dźwięk przytłumiony świadczy o tym, że tynk nie jest związany z podłożem). W przypadku, gdy tynk nie jest związany z podłożem należy go zbić i narzucić warstwę zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo należy również usunąć i wyrównać zaprawa cementową. Całą powierzchnię ścian należy zmyć wodą z hydrantu. Przyklejenie płyt ocieplających można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni. - WARUNKI ATMOSFERYCZNE. Roboty ocieplające można prowadzić jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie niższej niż +5 o C i nie wyższej niż +25 o C. - MATERIAŁY. Do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych budynków należy stosować następujące materiały spełniające podane niżej wymagania. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem (certyfikatem) stwierdzającym zgodność z wymaganiami podanymi w p Atest (certyfikat) powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Dla ocieplenia ścian zewnętrznych budynku przyjęto metodę "lekką-mokrą" polegającą na pokryciu zewnętrznych ścian bezspoinową powłoką składającą się z następujących warstw: Warstwy styropianowe przyklejone za pomocą masy klejącej z dodatkowym zastosowaniem łączników mechanicznych, Siatki z włókna szklanego, przyklejonej masą klejącą,

20 Zewnętrznej masy elewacyjnej, Warstwa styropianu stosowana w tej metodzie stanowi termoizolacje, a warstwa ochronna zbrojona siatką z włókna szklanego zapewnia szczelność na uszkodzenia mechaniczne oraz zwiększa wytrzymałość układu na pęknięcia z połączeniami płyt izolacyjnych. Warstwa elewacyjna stanowi wykończenie układu docieplającego oraz nadaje elewacji odpowiednie walory estetyczne. Roboty dociepleniowe obejmują następujące etapy: - prace przygotowawcze - naklejanie płyt ocieplających styropian i styropian ekstrudowany, - naklejanie siatki z włókna szklanego, -wykończenie cienką warstwą tynkarska zewnętrznej elewacji, - wykończenie nowych obróbek blacharskich. Przy docieplaniu ścian metoda lekką, mokrą należy ściśle przestrzegać szczegółowych wymagań dotyczących podłoża, warunków atmosferycznych, materiałów, sprzętu, technologii wykonania poszczególnych warstw itp. ( patrz pkt. 3, ad.3.1 ) Od spełnienia tych wymagań, a więc od jakości materiałów i robót zależy trwałość powłoki docieplającej. - WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT - WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE PODŁOŻA Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omówionej metody jest trwałość podłoża. Podłoże powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłoki docieplajacej do jego powierzchni, a więc: - dopuszczalne nierówności podłoża ±10 mm, - brak zapyleń i innych zanieczyszczeń ściany, - stan powietrzno suchy ściany. Przed przystąpieniem do robót ocieplajacych należy zbadać czy przyczepność masy klejącej jest wystarczająca do wykonywania warstwy izolacyjnej. Przed omówieniem jednak sposobu sprawdzania powierzchni ścian uprzednio należy wykonać wzmocnienia spękanych ścian oraz nadproży. W zależności od rodzaju ścian można przystąpić do przygotowania powierzchni ścian. Przygotowanie powierzchni ścian murowanych otynkowanych. Przygotowanie ścian polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez otynkowanie (dźwięk przytłumiony świadczy o tym, że tynk nie jest związany z podłożem). W przypadku, gdy tynk nie jest związany z podłożem należy go zbić i narzucić warstwę zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo należy również usunąć i wyrównać zaprawa cementową. Całą powierzchnię ścian należy zmyć wodą z hydrantu. Przyklejenie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni. - WARUNKI ATMOSFERYCZNE Roboty ocieplające można prowadzić jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie niższej niż +5 o C i nie wyższej niż +25 o C. - MATERIAŁY Do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych budynków należy stosować następujące materiały spełniające podane niżej wymagania. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem (certyfikatem) stwierdzającym

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA HALI TARGOWEJ, BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWO-ADMINISTRACYJNY Z MASZTEM ANTENOWYM, I WIATY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ŁOMŻY CPV 45213140-3 Adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY Gmina Andrzejewo 07-305 Andrzejewo ul. Warszawska 36 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE dla "Remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl CKK ARCHITEKCI ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl obiekt BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I HALA GARAŻOWO- MAGAZYNOWA adres Ząbki, ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY ul. Leona Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz tel. (052) 341-52 61; fax. (052) 341-57-81 Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Remont bloku żywieniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15. Inwestor: Gmina Olsztyn Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1 Opracowała: Pracownia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii Pierwszego Dnia i Odcinkiem Alergologii Radomskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa Szkoły Podstawowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy NAZWA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH NAZWA ZADANIA : Roboty dekarskie, naprawa kominów i muru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) 343-13-54; Fax: (041) 343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/34/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo