Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju"

Transkrypt

1 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz Program obejmuje modernizację istniejącego obiektu w połączeniu ze zmianą architektury i konstrukcji dachu oraz budowę nowych obiektów: budynku szkolnego, hali gimnastycznej i łącznika oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu. Celem nadrzędnym jest realizacja zadao edukacyjnych Powiatu Kłodzkiego, dostosowanie Szkoły do nowych założeo szkolnictwa i przeniesienie nauki z dwóch innych obiektów niespełniających standardów bezpieczeostwa do zmodernizowanej szkoły w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 22. 1

2 Zleceniodawca Powiat Kłodzki ul. Okrzei Kłodzko NIP Wykonawca AZYMUT Menadżerskie Biuro Asocjacyjne Nr ewid. 787/03 UG Krzykosy Książ Wielkopolski skrytka pocztowa 19 tel./fax: Autor mgr inż. Jerzy Kwintkiewicz Bronisław 1 kom: (podpis) 2

3 Spis treści 1. Wstęp Stan dotychczasowy ZSOiZ w Kudowie Zdroju Dane charakteryzujące obiekt Wyciąg z dokumentacji fotograficznej stanu aktualnego Identyfikacja potrzeb modernizacyjnych istniejącego obiektu Przykłady architektonicznego modelu dachu dla poddasza użytkowego Składowe kosztów przebudowy budynku istniejącego Sytuacja prawna Cele przedsięwzięcia Metody osiągnięcia zakładanych celów Nowa podstawa programowa Podstawa uzgodnień Demografia ze szczególnym uwzględnieniem roczników szkolnych Bilans infrastruktury służącej realizacji celów nauczania Program dla energii odnawialnej opis ogólny Budynek istniejący Budynek dydaktyczny nowy Budynek sali sportowej Oświetlenie terenu Wariant po uzgodnieniach Program funkcjonalno - użytkowy Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy Nazwy i kody Grupy, klasy i kategorie robót Nazwa zamawiającego oraz jego adres Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy Cześć opisowa Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

4 Własność terenu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Inne uwarunkowania Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Przygotowanie terenu budowy Architektura Konstrukcja Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Instalacje Wykończenie Zagospodarowanie terenu Część informacyjna Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

5 Kopia mapy zasadniczej Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków Inwentaryzacja zieleni Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem Spis tabel Spis rysunków Załączniki Treść pisma ZSOiZ w Kudowie-Zdroju z dnia r Własność działki nr Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Szkic biblioteki z czytelnią multimedialną Przystosowanie sali do wymogów pracowni komputerowej Szkic pracowni gastronomicznej Pracownia na 8 osób Pracownia na 16 osób Szkic pracowni obsługi konsumenckiej Dane demograficzne

6 7.8. Konsultacje lokalizacji biblioteki z czytelnia multimedialną Konsultacje związane z salą gimnastyczną Kserokopia wycinka mapy zasadniczej Fotograficzna inwentaryzacja zieleni Wyposażenie Wyposażenie ogólno dydaktyczne w kształceniu zawodowym Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej Wyposażenie pracowni technicznej obsługi konsumenta Wyposażenie auli Wyposażenie małej sali gimnastycznej Wyposażenie sportowe Wyposażenie pracowni biologicznej Wyposażenie pracowni językowej Wyposażenie pracowni komputerowej Wyposażenie pracowni artystycznej Wyposażenie pracowni rehabilitanta/masażysty i fryzjersko-kosmetycznej Wyposażenie pracowni handlowej Wyposażenie gabinetu rzemiosła Przewidywany, szacunkowy koszt inwestycji

7 1. Wstęp 1.1. Stan dotychczasowy ZSOiZ w Kudowie Zdroju Ilość osób objętych projektem. Tabela 1. Beneficjenci projektu Grupy docelowe LO Technikum kierunki organizacja usług gastronomicznych technik handlowiec Lp. Nr techn. nazwa wg DT pow.[m 2 ] 1 13 sala lekcyjna 52,10 2 P11 klasa 50, klasa chemiczna 70, klasa 50, klasa 50, klasa 50, klasa 50, klasa 50, klasa 50, sala gimnastyczna 124, pokój pedagogiczny 20, czytelnia 50, biblioteka 20,70 źródło: dokumentacja techniczna 7 Zasadnicza Szkoła Zawodowa tryb nauczania 2-letni 3-letni Razem uczniowie poziomy/klasy 3/7 4/4 3/3 14 klas nauczyciele, w tym dyrektorzy 37 osób 31,33 etatów administracja 12 osób 10,5 etatów razem źródło: informacja dyrektora szkoły 389 osób W ZSZ uczniowie uczą się tylko przedmiotów ogólnych, teoretyczna nauka zawodu odbywa się na kursach zewnętrznych, praktyczna nauka zawodu w przedsiębiorstwach zatrudniających młodocianych (> 16 lat). W Technikum odbywają się oprócz nauki przedmiotów ogólnych i technicznych również zajęcia praktyczne. Budynek Szkoły składa się z następujących pomieszczeń: Tabela 2. Pomieszczenia dydaktyczne i pokrewne

8 Tabela 3. Pomieszczenia administracyjne Lp. Nr techn. nazwa wg DT pow.[m 2 ] pielęgniarka 7, dyrektor 15, księgowośd 11, sekretariat 20, księgowośd 17,60 źródło: dokumentacja techniczna Tabela 4. Sanitariaty, szatnie Lp. Nr techn. nazwa wg DT pow.[m 2 ] 19 P3 WC 0,90 20 P13 prysznice 12,60 21 P14 szatnia 16, WC 12, WC 12, WC 11,60 źródło: dokumentacja techniczna Tabela 5. Pomieszczenia gospodarcze Lp. Nr techn. nazwa wg DT pow.[m 2 ] 25 P23 magazyn 5,20 26 P22 magazyn 19,60 27 P20 magazyn 6,80 28 P19 kotłownia 34, zaplecze dla nauczyciela 16, spiżarnia 7, kuchnia 6, magazyn 4,80 33 P15 magazyn 2,20 34 P9 magazyn 3, zaplecze chemiczne 14, pomieszczenie gospodarcze 1,40 37 P18 magazyn 7,70 38 P10 magazyn 23,20 39 P7 pomieszczenie gospodarcze 2,30 40 P6 magazyn 14,00 źródło: dokumentacja techniczna 8

9 Tabela 6. Przestrzeń komunikacyjna Lp. Nr techn. nazwa wg DT pow.[m 2 ] 41 P2 komunikacja 15,50 42 P16 komunikacja 5,10 43 P12 komunikacja 9,60 44 P5 przedsionek 6,30 45 P17 komunikacja 38,50 46 P8 komunikacja 5,50 47 kl klatka schodowa 21, komunikacja 32, komunikacja 124, komunikacja 124,10 51 kl klatka schodowa 21,00 źródło: dokumentacja techniczna Tabela 7. Mieszkanie służbowe Lp. Nr techn. nazwa wg DT pow.[m 2 ] 52 M3 kuchnia 4,20 53 M2 przedpokój 6,10 54 M4 łazienka 2, WC 11, WC 1,40 57 M1 pokój 15,30 58 P1 piwnica lok. 9,40 źródło: dokumentacja techniczna Uwagi: uwaga ogólna do części sanitarnej brak ciepłej wody sieciowej z powodu braku rury cwu w sieci wodnej (a także rury cyrkulacyjnej), pomimo nowoczesnego kotła gazowego wyposażonego w zbiornik zasobnik cwu (w obecnej sytuacji nieczynny), sala gimnastyczna (zbyt mała powierzchnia, nieadekwatna do obecnych wymogów, dobrze utrzymana), skład opału (tzw. bunkier nieczynny, stan techniczny do likwidacji), uwaga do izolacji i odwodnienia izolacja pionowa całkowicie skorodowana do wymiany, odwodnienie niesprawne, częściowo niedrożne, brak wiedzy o kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej Dane charakteryzujące obiekt Wyciąg z książki obiektu budowlanego: Rok wybudowania

10 Kubatura m 3 Powierzchnia zabudowy m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Pierwotne przeznaczenie budynku szkoła podstawowa Ilość kondygnacji bez podpiwniczenia 2 Budynek częściowo podpiwniczony w podpiwniczeniu znajdują się - kotłownia, pomieszczenia konserwatora, sanitariat, piwnica lokatorska. Rodzaj ścian: konstrukcja cegła, wypełnienie suporex. Rodzaj ogrzewania centralne ogrzewanie z własnej kotłowni. Konstrukcja więźby dachowej stropodach, pokrycie dachu 2 x papa na lepiku. Instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna, elektryczna podłączenie do sieci miejskiej. Sanitariaty parter, I piętro Wyciąg z dokumentacji fotograficznej stanu aktualnego Rysunek 1. Widok od wejścia źródło: dokumentacja autora 10

11 Rysunek 2. Widok na klatkę schodową i komin nieczynnej kotłowni węglowej. źródło: dokumentacja autora Rysunek 3. Widok sali gimnastycznej źródło: dokumentacja autora 11

12 Rysunek 4.Widok od strony śmietnika i ogrodzonego bunkra źródło: dokumentacja autora Rysunek 5. Widok kotłowni, w głębi nieczynny zasobnik ciepłej wody źródło: dokumentacja autora 12

13 Rysunek 6. Sala gimnastyczna źródło: dokumentacja autora Rysunek 7. Szatnia źródło: dokumentacja autora 13

14 Rysunek 8. Nieczynne prysznice źródło: dokumentacja autora Rysunek 9. Sanitariat źródło: dokumentacja autora 14

15 Rysunek 10. Wolna przestrzeń do zagospodarowania źródło: dokumentacja autora 1.4. Identyfikacja potrzeb modernizacyjnych istniejącego obiektu dach 2-częściowy (budynek główny i budynek sali gimnastycznej mają różne wysokości, są przedzielone niedopasowaną architektonicznie klatką schodową i niepotrzebnym kominem byłej kotłowni węglowej, w układzie kotłowni gazowej spaliny należałoby odprowadzać w inny sposób ze względów technicznych /przeciwdziałanie erozji i korozji/, a także architektonicznych): powierzchnia poddasza w dalszej części opracowania, architektura i konstrukcja w dalszej części opracowania, kolektory słoneczne grzewcze i/lub ogniwa fotoelektryczne opcja dla tego budynku, powierzchnia okien w dalszej części opracowania, termoizolacja dachu, nowe rynny i opierzenia, poddasze użytkowe: 15

16 powierzchnia użytkowa powinna obejmować: sale dydaktyczne o wysokości nie mniejszej niż 3 m, pokój dla pedagoga szkolnego, sanitariaty dla dziewcząt i chłopców oraz przestrzeń komunikacyjną, rodzaj/przeznaczenie pomieszczeń w dalszej części opracowania, termomodernizacja: okna do wymiany 29 sztuk okien ( korytarz 12 szt., toalety 4 szt., przy wejściu głównym 2 szt., zaplecze chemiczne 1 szt., zaplecze geograficzne 1 szt., archiwum 1 szt., szatnia, prysznice i kotłownia 8 szt.) oraz 6 dużych okien sali gimnastycznej, drzwi zewnętrzne do wymiany 4 szt., w tym 1 drzwi wejścia głównego, elewacja termoizolacja 830 m 2 powierzchni ścian budynków, przewidywana termoizolacja dachu do opracowania w projekcie technicznym, instalacja co i cwu: do wymiany 67 grzejników i cała instalacja co + montaż termoregulatorów, do zainstalowania nowa instalacja wodna (3-przewodowa), izolacja pionowa części podpiwniczonej i fundamentów (roboty połączone z termoizolacją części podziemnej budynku, sprawdzenie izolacji poziomej całego budynku), odwodnienie: rury spustowe, złącza rewizyjne, przykanaliki deszczowe włączenie do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, instalacje: elektryczna rozbudowa, dostosowanie do aktualnych wymogów (5-cio i 3- przewodowa) odgromowa po przebudowie dachu nowa, teletechniczna: łączność telefoniczna, sieć komputerowa (w przyszłości budowa systemu dziennika elektronicznego ), sieć internetowa (bezprzewodowa), instalacja przeciw-pożarowa, instalacja monitoringu (częściowo istniejąca), posadzki, schody, poręcze wymiana, 16

17 bariery architektoniczne likwidacja barier pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych: windy budowa, powierzchnie bez progów przebudowa posadzek, sanitariaty (w ramach remontu dostosowanie), ściany i sufity malowanie, sanitariaty remont generalny wszystkich pomieszczeń sanitarnych, wymiana płytek ściennych, podłogowych i kompletu urządzeń sanitarnych, zagospodarowanie terenu i gospodarka odpadami, a także filtrowanie z piasku i substancji ropopochodnych wód opadowych spływających z chodników i parkingów w ramach kompleksowego projektu całej rozbudowy, rozkład pomieszczeń w dalszej części opracowania Przykłady architektonicznego modelu dachu dla poddasza użytkowego Rysunek 11. Przykład budynku użyteczności publicznej z dachem mansardowym źródło: Przegląd zagadnień z zakresu architektury 17

18 Rysunek 12. Przykład dachu sąsiedniego budynku źródło: dokumentacja autora 1.6. Składowe kosztów przebudowy budynku istniejącego ekspertyza nośności stropu i ścian konstrukcyjnych budynku opcja dodatkowej konstrukcji nośnej architektura i konstrukcja dachu wraz z poddaszem użytkowym termomodernizacja całego budynku (dach, elewacja, okna i drzwi, instalacja co i cwu) opcja kolektorów słonecznych remont budowlany z likwidacją barier architektonicznych i instalacjami projekt techniczny nadzór 1.7. Sytuacja prawna Właścicielem działki jest Powiat Kłodzki. Nr działki 190, nr KW Kłodzko zarząd trwały: Zespół Szkół Ogólnokształcący im. Józefa Lompy z siedzibą w Kudowie-Zdroju, przy ul. Zdrojowej 22A. Obiekt ujęty w Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój Cele przedsięwzięcia Dostosowanie pomieszczeń do nowych wymogów szkolnictwa. Modernizacja starego (50-letniego) budynku ZSO. Rozbudowa ZSO o nowy obiekt dydaktyczny i halę gimnastyczną wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu. 18

19 Przeniesienie do zmodernizowanej placówki Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z 2 innych przeznaczonych do likwidacji budynków. Utrzymanie na obecnym poziomie ilości uczniów. Przeciwdziałanie spodziewanemu, ze względów demograficznych, spadkowi ilości uczniów metodą wzbogacania oferty edukacyjnej. Rozwój szkolnictwa zawodowego poprzez tworzenie warunków do odbywania w Zasadniczej Szkole Zawodowej praktycznej nauki zawodu. Pobudzanie, dbałość o rozwój i pielęgnowanie talentów uczniowskich. Uczynienie Szkoła miejscem przyjaznym dla ekologii. Nadanie ekologii wysokiej rangi w edukacji Metody osiągnięcia zakładanych celów Potrzeby edukacyjne Utworzenie na podstawie przygotowanej bazy pracowni zawodoznawczych. Ich zaplanowanie w projekcie jest potrzebne, ponieważ umożliwia płynną realizację programów nauczania oraz pozwoli nauczycielom i uczniom na połączenie teorii z praktyką i doskonalenie nabytych wiadomości w formie zajęć praktycznych. PRACOWNIE ZAWODOZNAWCZE Przeznaczone są dla uczniów technikum i szkoły policealnej, docelowo również umożliwią praktyczną naukę zawodu dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej: 1. Gastronomia z zapleczem oraz z powierzchnią wykładową. 2. Obsługa konsumencka połączona komunikacyjnie z pracownią gastronomiczną. 3. Rehabilitant, masażysta Fryzjerka, kosmetyczka (1 sala 2 pracownie). 4. Sprzedawca, handlowiec. Praktyczna nauka zawodu dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w takich zawodach jak stolarz, tokarz, kowal, itp. odbywa się na dotychczasowych zasadach, to znaczy u przedsiębiorców, dlatego program nie obejmuje budowy warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu. Pracownia zawodoznawcza obsługi konsumenta stanowi dopełnienie przewidzianej w projekcie pracowni zawodoznawczej technologii gastronomicznej. Daje możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie podawania do stołu, kelnerowania i obsługiwania klientów zakładu gastronomicznego. Wpłynie na jakość kształcenia, a absolwentom w przyszłości ułatwi funkcjonowanie na rynku pracy. 19

20 PRACOWNIE JĘZYKÓW OBCYCH Przeznaczone są dla wszystkich uczniów bez względu na rodzaj szkoły. Pracownie językowe we współczesnym szkolnictwie są standardem poprawiającym jakość kształcenia. Dlatego potrzebne są dwie sale językowe: 1. Sala językowa nr 1 (określenie robocze). 2. Sala językowa nr 2. GABINETY PRZEDMIOTOWE Przeznaczone są dla wszystkich uczniów według programów nauczania. 1. Artystyczny (wiedza o malarstwie, rzeźbie, tkactwie). 2. Rzemieślniczy (wiedza o stolarstwie, tokarstwie, kowalstwie, itp.). 3. Komputerowy (wiedza o komputerach) z pomieszczeniem administratora/serwera. 4. Przyrodniczo-chemiczny (wiedza o ekologii połączona z aktywnością szkoły w tej dziedzinie). Gabinety przedmiotowe umożliwią nauczycielom i uczniom bezpośredni dostęp do pomocy dydaktycznych i uatrakcyjnią proces edukacyjny. Wzbogacą także ofertę zajęć edukacyjnych dla uczniów. Rozbudowana w ten sposób baza dydaktyczno-lokalowa umożliwi podejmowanie inicjatyw w celu pozyskania funduszy dla szkoły. Gabinet rzemieślniczy jest uzupełnieniem oferty edukacyjnej nie pełniąc funkcji praktycznej nauki zawodu. Zasadnicza szkoła zawodowa i technikum od wielu juz lat współpracują w lokalnymi pracodawcami. Oferta pracodawców zaspokaja zapotrzebowanie na naukę zawodu i zwiększa się co roku. AULA Aula wraz ze sceną miałaby istotne zastosowanie w życiu szkoły. Kalendarz roku szkolnego obfituje nie tylko w uroczystości państwowe, ale także imprezy o charakterze lokalnym i te organizowane przez uczniów. Obecna sala gimnastyczna nie jest w stanie pomieścić 340 uczniów i nauczycieli np. z okazji Święta Edukacji Narodowej. Lokalizacja szkoły, a także sąsiedztwo Urzędu Miasta pozwalają sądzić, że aula znalazłaby zastosowanie jako sala konferencyjna, czy też miejsce wykładów itp. BIBLIOTEKA Z CZYTELNIA MULTIMEDIALNĄ Istniejąca biblioteka i czytelnia wymagają większych pomieszczeń, a tym samym przeniesienia w nowe miejsce specjalnie do tego celu zaprojektowane. Obecnie, kiedy wszystkie lektury szkolne są dostępne w wersji cyfrowej, standardem jest czytelnia multimedialna. Sala multi- 20

21 medialna może także pełnić funkcję pracowni multimedialnej, w której odbywałyby się zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej dla całej klasy. SALA SPORTOWA Obecna sala gimnastyczna jest zdecydowania za mała. Istnieje konieczność wybudowania nowej sali sportowej wraz z kompleksem boisk otwartych. Szkoła ma ku temu warunki lokalizacyjno terenowe. Istniejąca mała sala gimnastyczna w nowej koncepcji rozwoju szkoły powinna pełnić funkcję sportowo rekreacyjno artystyczną. Obiekt tego typu to wyjątkowe wielofunkcyjne miejsce do: ćwiczeń gimnastycznych; ćwiczeń korekcyjno kompensacyjno rehabilitacyjnych (położenie sali umożliwia korzystanie przez osoby niepełnosprawne dodatkowe wejście wjazd wózkiem); ćwiczeń muzyczno ruchowych (tańce, aerobik, stretching); ćwiczeń z wykorzystaniem przyrządów typu fitness. Gabaryty małej sali idealnie pasują do w/w funkcji, a planowana hala sportowa przejęłaby gry zespołowe, wymagające przestrzeni. Pozostałe potrzeby szkoły INNE POTRZEBY EDUKACYJNE Rozwój talentów muzyczno-tanecznych mógłby być pielęgnowany na zajęciach dodatkowych dla uczniów szkoły. Nauczyciele wychowania fizycznego mogliby prowadzić w ramach zajęć elementy tańca. To dobre miejsce do przygotowywania uroczystości i imprez szkolnych. To kolejny atut, dzięki któremu placówka mogłaby pozyskiwać fundusze z zewnątrz. Mała sala gimnastyczna może pełnić taką funkcję. Istniejące zainteresowania astronomiczne uczniów szkoły implikują powstanie planetarium, które, jako jedyne w powiecie, stanowiłoby istotne dopełnienie bazy dydaktycznej i zwiększyłoby z całą pewnością zainteresowanie edukacyjną ofertą szkoły absolwentów okolicznych gimnazjów. POKÓJ NAUCZYCIELSKI Istniejący pokój nauczycielski jest zdecydowanie niewystarczający, poza tym jest zlokalizowany w miejscu przyszłego łącznika (po rozbudowie), zatem istnieje koniczność nowej lokalizacji, powiększenia i wyposażenia w aneks kuchenny i sanitarny. POKÓJ PEDAGOGA SZKOLNEGO Obecnie brak pomieszczenia, które mogłoby pełnić tę funkcję. Program rozbudowy będzie uwzględniał tę potrzebę. 21

22 POKÓJ PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ Obecny pokój pielęgniarki jest zdecydowanie za mały wymaga przeniesienia i powiększenia. Proponowanym rozwiązaniem jest wybudowanie nowego pokoju z lokalizacją na planowanym poddaszu budynku istniejącego lub w nowym budynku. SANITARIATY Wymagane jest wyposażenie szkoły w sanitariaty dla dziewcząt chłopców dostępne na każdej kondygnacji. EKOLOGICZNE PODEJŚCIE DO SPRAW ENERGETYCZNYCH Stary budynek w trakcie przebudowy będzie poddanych kompleksowej termomodernizacji. Budynki nowe (edukacyjny i sportowy) będą wyposażone w zasilanie z odnawialnych źródeł energii kolektorów słonecznych i energii cieplnej podłoża wykorzystywanej przy pomocy pomp ciepła. Przewiduje się także oświetlenie terenu z wykorzystaniem słonecznych ogniw fotoelektrycznych Nowa podstawa programowa Spójność programowa Czas nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej jako spójny programowo 6-7 letni okres kształcenia. W tym czasie uczniowie mają być wyposażeni we wspólny, solidny fundament wiedzy ogólnej, a następnie nastąpi znaczne pogłębienie wiedzy w zakresie odpowiadającym indywidualnym zainteresowaniom i predyspozycjom każdego ucznia. Realizacja wspólnego fundamentu wiedzy ogólnej będzie rozciągnięta na trzy lata gimnazjum oraz część czasu nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Pozwoli to na spokojne omówienie wszystkich podstawowych tematów w zakresie klasycznego kanonu przedmiotów. Zmiany w zakresie poszczególnych przedmiotów nauczania Wyciąg z materiałów ministerialnych: A. JĘZYKI OBCE Podstawowym celem kształcenia językowego jest zdobycie przez uczniów umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym w mowie i w piśmie. Każdy uczeń liceum uczy się co najmniej dwóch języków obcych. Może albo doskonalić znajomość obu języków, których uczył się w gimnazjum, albo kontynuować naukę jednego języka z gimnazjum oraz zacząć od początku naukę trzeciego języka obcego. 22

23 Uczeń przechodzący do kolejnego etapu edukacyjnego (na przykład z gimnazjum do liceum) powinien mieć możliwość kontynuacji nauki języka wybranego na wcześniejszym etapie, a ponadto powinien uczyć się w grupie osób reprezentujących zbliżony poziom umiejętności językowych. Optymalnym sposobem realizacji jest wyłączenie zajęć językowych z systemu klasowo lekcyjnego i przydzielanie uczniów do grupy językowej niezależnie od przydziału do klasy. B. EDUKACJA PRZYRODNICZA Niezwykle ważnym elementem kształcenia przyrodniczego jest rozwijanie zdolności do kry-tycznego myślenia oraz umiejętności poznawania świata za pomocą odpowiednio zaplanowanych i udokumentowanych obserwacji i doświadczeń. Należy podkreślić, że chodzi o obserwacje i doświadczenia wykonywane przez ucznia, a nie tylko pokazy prezentowane przez nauczyciela. Takie pojęcia jak problem badawczy i hipoteza, próba badana i kontrolna itd. uczeń powinien poznać nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie. Należy także zaakcentować, że poprzez ciekawe obserwacje i doświadczenia najskuteczniej można zachęcić młodzież do samodzielnego poznawania przyrody. C. EDUKACJA ARTYSTYCZNA I TECHNICZNA Gimnazjum opracowuje i przedstawia uczniom ofertę zajęć artystycznych i technicznych. Rodzaj zajęć oraz realizowany program powinny być dostosowane do zainteresowań uczniów. Zajęcia mogą być realizowane w trybie regularnych, cotygodniowych spotkań lub w trybie projektu wskazanego przez nauczyciela lub zaproponowanego przez uczniów, także w korelacji z pracą nad projektami z innych zajęć edukacyjnych. D. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Współcześnie o dużego znaczenia nabiera kształcenie umiejętności radzenia sobie z wieloma zagrożeniami niemającymi cech typowych zagrożeń zewnętrznych. Biorąc to pod uwagę, Ministerstwo Edukacji Narodowej w uzgodnieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej wprowadziło w podstawie programowej nowy przedmiot nauczania edukacja dla bezpieczeństwa. Koncepcja tego przedmiotu wyraża się w kompleksowym ujęciu zagadnień bezpieczeństwa z przeniesieniem punktu ciężkości działań edukacyjnych na problematykę zagrożeń pokojowych i sposobów zachowań w sytuacjach zdarzeń o charakterze kryzysowym, możliwych w każdym miejscu i czasie. E. WYCHOWANIE FIZYCZNE Wychowanie fizyczne wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje nawyk aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego ży- 23

24 cia. Pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. Szkoła powinna rozwijać własną ofertę programową w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego, w tym zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zajęcia ruchowe, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, powinny odbywać się częściowo w grupach zainteresowań zgodnie z wyborem dokonanym przez ucznia. Oferta zajęć wychowania fizycznego do wyboru powinna uwzględniać zróżnicowany poziom sprawności fizycznej uczniów. Część tych zajęć powinna być dostępna dla tej grupy młodzieży, która z powodów zdrowotnych nie uczestniczy w tradycyjnych lekcjach wychowania fizycznego Podstawa uzgodnień Załącznik do umowy nr CRU/RW/312/2009 z dnia r. Strategia szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Kudowie-Zdroju, Kłodzko, marzec 2008 Treść pisma ZSOiZ w Kudowie-Zdroju z dnia r. (załącznik 7.1) Ustalenia spotkania roboczego w Starostwie z dnia r. Ustalenia lokalne w Szkole konsultacje z dyrekcją i nauczycielami szkoły oraz z przedstawicielem wydziału inwestycji powiatu w dniu r. Przekazane dokumenty: Własność działki nr 190 (załącznik 7.2) Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (załącznik 7.3) Szkic biblioteki (załącznik 7.4) Szkic pracowni gastronomicznej (załącznik 7.5) Szkic pracowni obsługi konsumenckiej (załącznik 7.6) Dane demograficzne (załącznik 7.7) Konsultacje lokalizacji biblioteki z czytelnia multimedialną (załącznik 7.8) Konsultacje związane z salą gimnastyczną (załącznik 7.9) Uzgodnienia wynikając z narady zarządu powiatu z dnia r. Uszczegółowienia telefoniczne i owe z wyżej wymienionymi osobami, PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz z późniejszymi zmianami), inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym. 24

25 1.9. Demografia ze szczególnym uwzględnieniem roczników szkolnych OGÓŁEM POLSKA ,2 1159,3 1192,2 1214,5 1213,7 1115,7 973,6 857,6 819, ,0 1415,9 1436,1 1473,3 1632,4 1589,8 1435,0 1247,1 1121, ,8 2340,6 2265,2 2206,0 2217,3 2437,9 2378,6 2151,1 1874, ,3 1383,3 1326,6 1269,4 1086,1 1116,8 1226,0 1184,6 1062, ,2 1585,2 1518,5 1446,8 1173,1 1049,3 1187,4 1220,8 1141, ,1 3626,7 3495,5 3370,9 2817,2 2320,4 2135,4 2366,9 2416,5 Dolnośląskie ,4 82,3 84,5 86,0 84,6 76,8 66,7 59,0 57, ,7 98,0 100,1 103,6 114,6 110,0 98,4 85,2 77, ,7 160,9 155,4 150,8 154,2 169,9 163,8 146,7 127, ,6 96,7 92,8 88,2 74,2 78,1 85,3 81,4 72, ,6 109,9 104,6 100,4 80,8 72,0 83,2 84,6 78, ,6 268,1 256,1 244,2 200,5 164,7 152,7 170,5 172,3 źródło: Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Demograficznych Warszawa 2009 Tabela 8. Prognoza ludności według edukacyjnych grup wieku (w tysiącach) Województwa Wiek Tabela 9. Zmiany stanów ludności według edukacyjnych grup wieku, rok 2007=100 Województwa Wiek OGÓŁEM POLSKA ,4 106,3 108,3 108,3 99,5 86,8 76,5 73, ,0 101,4 104,1 115,3 112,3 101,3 88,1 79, ,8 93,7 91,2 91,7 100,8 98,4 89,0 77, ,4 91,5 87,5 74,9 77,0 84,5 81,7 73, ,9 92,8 88,4 71,7 64,1 72,6 74,6 69, ,3 92,8 89,5 74,8 61,6 56,7 62,8 64,2 Dolnośląskie ,6 106,5 108,3 106,6 96,7 84,0 74,3 71, ,3 102,4 106,1 117,3 112,6 100,7 87,2 78, ,6 93,2 90,4 92,5 102,0 98,2 88,0 76, ,2 92,2 87,7 73,8 77,6 84,8 80,9 72, ,9 95,2 91,3 90,9 87,7 86,7 70,5 71,2 62,8 58,5 72,6 54,2 73,9 60,6 68,3 61,2 źródło: Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Demograficznych Warszawa 2009 Jak pokazują powyższe zestawienia, liczba uczniów (a dokładnie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym 16-18) będzie w województwie dolnośląskim, w perspektywie do 2035 roku spadała, lecz w grupie gimnazjalnej wolniej, niż w grupie ponadgimnazjalnej. Wstępny termin realizacji projektu rok Wniosek Ilość uczniów w grupie ponadgimnazjalnej należy szacować na poziomie roku 2013/ uczniów. Jest to ilość zbliżona do ilości obecnej 340 uczniów. 25

26 1.10. Bilans infrastruktury służącej realizacji celów nauczania Tabela 10. Warianty rozwiązań infrastrukturalnych Potrzeby w zakresie infrastruktury bez zagospodarowania terenu i energetyki wariant po uzgodnieniach A. Języki obce 2 pracownie języków obcych B. Edukacja przyrodnicza gabinety przedmiotowe: przyrodniczo - chemiczny astronomiczny/planetarium gabinety przedmiotowe: artystyczny muzyczno - taneczny/mała sala gimnastyczna komputerowy rzemieślniczy C. Edukacja artystyczna i techniczna pracownie zawodoznawcze: gastronomiczna obsługi konsumenta rehabilitacji (rehabilitant/masażysta) handlowa (sprzedawca/handlowiec) fryzjersko - kosmetyczna D. Edukacja dla bezpieczeństwa nie wymaga dodatkowej infrastruktury E. Wychowanie fizyczne hala sportowa sala gimnastyczna/aula/gabinet muzyczno - taneczny Edukacja w zakresie języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy obywatelskiej. Potrzeby szkoły integracyjnej. Pozostałe potrzeby biblioteka czytelnia z pracownią multimedialną pokój nauczycielski pokój pedagoga szkolnego pokój pielęgniarki sanitariaty źródło: opracowanie własne na podstawie zlecenia, konsultacji i uzgodnień Planowane kierunki kształcenia, które będą podlegały badaniom ankietowym przeprowadzonym wśród gimnazjalistów: Klasa biologiczno-chemiczna łączona z klasą geograficzno-fizyczną, Klasa humanistyczno-lingwistyczna łączona z klasą matematyczno-informatyczną, Technik organizacji usług gastronomicznych łączona z technik handlowiec, Klasa wielozawodowa, Szkoła policealna dla zawodów: masażysta, kosmetyczka, technik prac biurowych Przyjęty zakres pracowni i gabinetów wyczerpuje potrzeby w powyższym zakresie. 26

27 Oferta powyższych kierunków opracowana została na podstawie danych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku i zweryfikowana będzie po uzyskaniu informacji z Urzędu Pracy w Kudowie Zdroju Program dla energii odnawialnej opis ogólny Wstępne zbilansowanie potrzeb energetycznych nastąpi po wyborze wariantu docelowego, w końcowej części opracowania z uwzględnieniem rodzaju energii uzupełniającej i propozycją rozbudowy istniejącego lub dobudowy dodatkowego źródła ciepła Budynek istniejący Budynek zostanie poddany, w ramach przebudowy, pełnej termomodernizacji wyżej opisanej Budynek dydaktyczny nowy Zastosowanie pomp ciepła: grunt obiekt ogrzewany/klimatyzowany Gruntowy wymiennik ciepła: układ dolnego źródła: glikol woda z kolektorami poziomymi lub z sondami pionowymi układ górnego źródła: niskotemperaturowy ogrzewanie podłogowe Budynek i grunt izolowane. Rekuperacja: wymienniki ciepła powietrze powietrze w układzie wymuszonej wentylacji obiektu Budynek sali sportowej Jak wyżej. Dodatkowo dach pokryty kolektorami słonecznymi próżniowymi. Istnieje konieczność ustawienia dachu w kierunku południowym oraz pod optymalnym kątem nachylenia. Stąd wynika konieczność zlokalizowania projektowanego budynku na południowej stronie działki tak, aby wyższa część dachu przylegała do łącznika. Z kolei sąsiedztwo nowego budynku dydaktycznego z zabytkowym budynkiem za północną granicą działki będzie bardziej sprzyjające ze względów architektonicznych. Może to mieć znaczenie ze względu na występującą strefę ochrony konserwatorskiej Oświetlenie terenu Oświetlenie terenu będzie wykonane lampami typu parkowego zasilanymi bateriami słonecznymi odpowiedniej mocy. Oświetlenie to będzie wkomponowane w architekturę ogrodzenia oraz ciągów pieszych. 27

28 1.12. Wariant po uzgodnieniach Punktem wyjścia jest ilość sal dydaktycznych 18. Ilość sal istniejących 9 bez sali położonej na poziomie piwnicy z następujących powodów: proponowane przeznaczenie tej sali magazyn przenośnych urządzeń auli okresowo montowanych w sali gimnastycznej, inne pomieszczenia magazynowe w piwnicy powinny być przeznaczone do magazynowania tych przedmiotów, które znajdują się obecnie w bunkrze, w kotłowni i w natryskach, bunkier powinien być zlikwidowany, w kotłowni nie należy przechowywać żadnych przedmiotów postronnych, natryski będą przywrócone do eksploatacji, wygospodarowana dodatkowa powierzchnia (np. ½ piwnicznej sali lekcyjnej po jej przekwalifikowaniu na magazyn urządzeń auli) będzie zagospodarowana na rozbudowę szatni i natrysków z podziałem na dziewczęce i chłopięce oraz na przechowalnię sprzętu sportowego. Przeznaczenie 9 sal nowych: pracownie językowe 2 (w przybliżeniu 2 30m 2 ) pracownie zawodoznawcze 4 (w przybliżeniu 4 50m 2 ) zmniejszenie o 1 poprzez połączenie pracowni rehabilitanta/masażysty i pracowni fryzjersko-kosmetycznej: gastronomiczna, obsługi konsumenta, rehabilitanta/masażysty i fryzjersko-kosmetyczna (połączone), handlowa, gabinety przedmiotowe 3 (w przybliżeniu 3 50m 2 ) zmniejszenie o 3 poprzez: zlokalizowanie gabinetu astronomicznego w planetarium; brak preferencji dla gabinetu muzyczno-tanecznego, który w przypadku nagłośnienia sali gimnastycznej może funkcjonować w tej sali; urządzenie gabinetu przyrodniczo-chemicznego w dotychczasowej sali chemicznej: artystyczny, komputerowy, rzemieślniczy. Istnieje możliwość urządzenia gabinetu przyrodniczo-chemicznego w salach istniejących, lecz z odpowiednim wyposażeniem, które należy objąć programem. 28

29 Istnieje też możliwość utworzenia rezerwowej powierzchni wynikającej z uwarunkowań architektonicznych nowego budynku. Ostateczny rozkład pomieszczeń zostanie zaproponowany w dalszej części opracowania. 29

30 2. Program funkcjonalno - użytkowy 2.1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kudowie-Zdroju Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 22a 2.3. Nazwy i kody Grupy, klasy i kategorie robót 30

31 Tabela 11. Grupy, klasy i kategorie robót projektowych grupa klasa kategoria Usługi architektoniczne i podobne Doradcze usługi architektoniczne Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje Określenie i spisanie ilości do budowy Nadzór nad robotami budowlanymi Nadzór nad projektem i dokumentacją Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe Usługi inżynieryjne Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej Usługi energetyczne i podobne Usługi budowlane Telekomunikacyjne usługi doradcze Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych Usługi projektowania fundamentów Usługi projektowania konstrukcji nośnych Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne Usługi badania podłoża Usługi sporządzania map Usługi pomiarowe Usługi techniczne Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu Usługi planowania przestrzennego Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu Usługi związane z budownictwem Usługi nadzoru budowlanego Usługi nadzorowania placu budowy Doradcze usługi budowlane Usługi zarządzania budową Usługi zarządzania projektem budowlanym Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej Usługi kontroli i nadzoru technicznego Usługi nadzoru technicznego źródło: opracowanie własne na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV

32 Tabela 12. Grupy, klasy i kategorie robót budowlanych grupa klasa kategoria Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty na placu budowy Próbne wiercenia i wykopy Próbne wiercenia Próbne wykopy Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami Roboty inżynieryjne i budowlane Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Wyrównywanie terenu Roboty budowlane w zakresie scen Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie systemów alarmowych i anten Instalowanie wind i ruchomych schodów Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 32

33 Inne instalacje elektryczne Roboty izolacyjne Izolacja cieplna Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych Roboty w zakresie okładziny tynkowej Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty instalacyjne gazowe Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Wznoszenie ogrodzeń Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Tynkowanie Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Roboty w zakresie stolarki budowlanej Roboty ciesielskie Pokrywanie podłóg i ścian Kładzenie płytek Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian Roboty malarskie i szklarskie Roboty szklarskie Nakładanie powierzchni kryjących Roboty elewacyjne Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Dekorowanie Zewnętrzne czyszczenie budynków Roboty remontowe i renowacyjne źródło: opracowanie własne na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV

34 2.4. Nazwa zamawiającego oraz jego adres POWIAT KŁODZKI ul. Okrzei Kłodzko 2.5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalnoużytkowy mgr inż. Jerzy Kwintkiewicz Menadżerskie Biuro Asocjacyjne Nr ewid. 787/03 UG Krzykosy Książ Wielkopolski skrytka pocztowa 19 tel./fax: Cześć opisowa 3.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Na zakres robót budowlanych składają się: 1. Przebudowa istniejącego budynku szkolnego rok budowy dobudowa poddasza użytkowego i dostosowanie architektury do otoczenia, termomodernizacja budynku: wymiana instalacji co i wybudowanie instalacji cwu, wymiana przegród zewnętrznych drzwi i okien, które nie spełniają wymogów co do przenikalności ciepła, termoizolacja elewacji budynku termoizolacja przyszłego dachu i ścian poddasza remont wnętrza budynku: przebudowa pomieszczeń w zakresie wynikającym z niniejszego programu, odnowa kompleksowa wykończenia. remont, przebudowa i dobudowa instalacji budynku, likwidacja podziemnego, nieczynnego składu opałowego oraz zbędnego komina starej kotłowni węglowej, 34

35 wykonanie izolacji akustycznej stropu istniejącej sali gimnastycznej, izolacja wilgotnościowa pionowa ścian podziemia 2. Budowa nowego budynku dydaktycznego. 3. Zaplanowanie pracowni zawodoznawczych, gabinetów przedmiotowych i innych ważnych pomieszczeń zgodnie z wstępnymi ustaleniami. 4. Budowa sali sportowej. 5. Budowa boisk otwartych. 6. Budowa łącznika dla komunikacji pomiędzy budynkami. 7. Budowa ogrodzenia. 8. Zagospodarowanie terenu. 9. Wyposażenie nowych budynków ze szczególnym uwzględnieniem części dydaktycznej w kontekście. 10. Dostosowanie całego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do wymogów sanitarnych. 11. Wyposażenie obiektu w zasilanie energetyczne z odnawialnych źródeł energii Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Własność terenu. Właścicielem działki jest inwestor POWIAT KŁODZKI. nr działki 190, nr KW Kłodzko zarząd trwały: Zespół Szkół Ogólnokształcący im. Józefa Lompy z siedzibą w Kudowie-Zdroju, przy ul. Zdrojowej 22A Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój: Podstawa prawna - uchwała nr XXII/154/96 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 roku. Oznaczenie nieruchomości: położenie - Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 22a opis - działka nr 190 obręb Zakrze Ustalenia funkcjonalne planu: ustalenia dla terenu B-2 UO (2 ha) ustalenia funkcjonalne - USŁUGI OŚWIATY 35

36 ustalenia przestrzenne - dopuszcza sie budowę lub rozbudowę kubatur związanych ze szkołą ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej - woda: z istniejących wodociągów, ścieki: do istniejącego kolektora, energia elektryczna: z istniejącej sieci, gaz: z istniejącej sieci NC ustalenia dotyczące komunikacji - dojazd z sąsiedniej ulicy lokalnej, nie dopuszcza sie dojazdu z ul. Zdrojowej ustalenia dotyczące tymczasowego użytkowania: istniejące, dopuszcza się lokalizację funkcji tymczasowych Inne uwarunkowania uzgodnienia z operatorami przyłączy wszystkich mediów co do warunków rozbudowy, ustalenie czy inwestycja znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej (na co wskazuje sąsiedztwo budynku urzędu miasta, który nosi cechy obiektu zabytkowego) i poczynienie uzgodnień z nadzorem konserwatorskim, rozpoznanie i uzgodnienie co do mediów nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego, takich jak: woda deszczowa miejsce odprowadzenia, łączność telekomunikacyjna ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych dla wymaganych parametrów łączy internetowych (niewykluczone zastosowanie światłowodu), uzgodnienie poszerzenia wjazdu na posesję od strony ulicy Szkolnej Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 1. Wielkość szkoły. Planowana ilość sal lekcyjnych po rozbudowie i przebudowie Ilość uczniów. Całkowita ilość uczniów 340 osób. Typy szkół: liceum technikum zasadnicza szkoła zawodowa szkoła policealna 3. Potrzeby uczniów. 36

37 integracja środowiska młodzieżowego 10-tysięczengo miasta, poszukiwanie zawodów, na które jest lokalne zapotrzebowanie (potwierdzone przez szkołę badaniami rynku pracy), poszukiwanie profilu nauczania zgodnego z wyborem przedmiotów egzaminacyjnych na studia. 4. Potrzeby szkoły. Wariant szkoły łączącej liceum i technikum z uwzględnieniem zapotrzebowania na szkołę wielozawodową. 5. Dostosowanie do nowych wymogów szkolnictwa. Zmiany w zakresie poszczególnych przedmiotów nauczania stawiają szczególne wymagania w następujących dziedzinach: języki obce edukacja przyrodnicza edukacja artystyczna i techniczna edukacja dla bezpieczeństwa wychowanie fizyczne 6. Rodzaje sal dydaktycznych w kontekście potrzeb uczniów i wymogów szkolnictwa. języki obce 2 pracownie języków obcych, edukacja przyrodnicza: gabinety przedmiotowe: przyrodniczo chemiczny, astronomiczny/planetarium, edukacja artystyczna i techniczna: gabinety przedmiotowe: artystyczny, muzyczno - taneczny/mała sala gimnastyczna, komputerowy, rzemieślniczy, pracownie zawodoznawcze: gastronomiczna, obsługi konsumenta, rehabilitacji (rehabilitant/masażysta), handlowa (sprzedawca/handlowiec), 37

38 fryzjersko kosmetyczna, edukacja dla bezpieczeństwa nie wymaga dodatkowej infrastruktury, wychowanie fizyczne: sala sportowa, sala gimnastyczna/aula/gabinet muzyczno taneczny. 7. Pozostałe potrzeby dydaktyczne oraz potrzeby z zakresu otoczenia dydaktycznego. biblioteka czytelnia z pracownią multimedialną pokój nauczycielski pokój pedagoga szkolnego pokój pielęgniarki sanitariaty 8. Potrzeby przestrzenne i likwidacja barier architektonicznych. ogrodzenie i oświetlenie terenu, parking osobowy, gospodarczy, chodniki, zieleń, dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. 9. Potrzeby ekologiczne. zastosowanie 3 typów odbiorników energii odnawialnej (kolektory próżniowe, fotoogniwa, pompy ciepła), boks na odpady segregowane Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 38

39 Tabela 13. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń języki obce 2 pracownie języków obcych, 60 [m 2 ] przyrodniczo chemiczny, 50 [m 2 ] astronomiczny/planetarium, lokum w planetarium nad łącznikiem artystyczny, 50 [m 2 ] muzyczno - taneczny/mała sala gimnastyczna, lokum w małej sali gimnastycznej komputerowy, 50 [m 2 ] rzemieślniczy, 50 [m 2 ] gastronomiczna, 50 [m 2 ] obsługi konsumenta, 50 [m 2 ] rehabilitacji (rehabilitant/masażysta), 50 [m 2 ] handlowa (sprzedawca/handlowiec), 50 [m 2 ] fryzjersko kosmetyczna, lokum w pracowni rehabilitacji sala sportowa, [m 2 ] sala gimnastyczna/aula/gabinet muzyczno taneczny. istniejąca biblioteka 45 [m 2 ] czytelnia z pracownią multimedialną 70 [m 2 ] pokój nauczycielski z aneksem kuchenno-sanitarnym 50 [m 2 ] pokój pedagoga szkolnego 30 [m 2 ] pokój pielęgniarki 30 [m 2 ] sanitariaty 100 [m 2 ] razem [m 2 ] razem poza salą sportową 785 [m 2 ] wysokośd pomieszczeo dydaktycznych 3,0 [m] kubatura użytkowa pomieszczeo dydaktycznych [m 3 ] źródło: opracowanie własne na podstawie wytycznych Inwestora i norm SALA SPORTOWA. Wielkość boiska sali sportowej 36 x 18 m Gabaryty budynku: długość 36 m szerokość 25 m wysokość 9 m Rodzaj i wielkość pomieszczeń zaplecza zaplanowanych na poziomie 4,5 m z przestrzenią komunikacyjno widokową ulokowaną na antresoli): WC dla niepełnosprawnych - 6 m 2 WC nauczyciela - 4 m 2 pokój nauczyciela - 20 m 2 pomieszczenie gospodarcze - 10 m 2 39

40 przebieralnia dziewcząt - 20 m 2 WC, natryski dziewcząt - 25 m 2 WC, natryski chłopców - 25 m 2 przebieralnia chłopców - 20 m 2 magazyn sprzętu - 40 m 2 komunikacja - 80 m 2 razem 250 m 2 Powierzchnia zabudowy m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Kubatura m 3 Na poziomie sali - trybuny na 200 widzów. BOISKO OTWARTE. Boisko otwarte, wielofunkcyjne, powinno mieć wielkość co najmniej 44 m x 22 m = 968 m 2. Istnieje możliwość stosownie do przestrzeni, którą dysponujemy, urządzenia zespołu boisk o różnej wielkości, z następującym przeznaczeniem: boisko do piłki ręcznej z kortem tenisowym boisko do koszykówki boisko do siatkówki Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto Polska Norma PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych Przyjęto wskaźnik przestrzeni komunikacyjnej (powierzchni ruchu) do poużytkowej wierzchni całkowitej (powierzchni netto) w wysokości 21% - na poziomie odpowiadającym wskaźnikowi w istniejącym budynku szkolnym. 40

41 Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników Rysunek 13. Istniejący budynek na planie działki 190 źródło: Powiat Kłodzki Oznaczenia: D1 sala gimnastyczna D2 część administracyjno mieszkalna D3 przestrzeń komunikacyjna i częściowo dydaktyczna D4 część dydaktyczna 41

42 Tabela 14. Przeliczenie powierzchni użytkowej planowanego poddasza budynek istniejący D1 D2 D3 D4 opis sala gimnastyczna część administracyjno mieszkalna przestrzeń komunikacyjna i częściowo dydaktyczna część dydaktyczna Razem długośd poddasza 18,00 12,00 12,00 24,00 szerokośd użyteczna* 9,00 5,00 9,00 5,00 powierzchnia użyteczna całkowita 162,00 60,00 108,00 120,00 450,00 minus kolizje (kanały wentylacyjne, techniczne, 8,10 3,00 5,40 6,00 22,50 dźwigary, inne) netto 153,90 57,00 102,60 114,00 427,50 wskaźnik komunikacji 21% 21% 21% 21% pow. użytkowa pomieszczeo 121,80 45,10 81,20 90,20 338,30 wskaźnik doświetlenia 24% 24% 24% 24% max. pow. okien dachowych (przeszkleo) 36,80 13,70 24,50 27,30 102,30 powierzchnia użytkowa pomieszczeo dydaktycznych na poddaszu źródło: opracowanie własne nad salą gimnastyczną * patrz Rysunek 15 i Rysunek 16 nad budynkiem starym razem 120,00 220,00 340,00 Bilans powierzchni użytkowej pomieszczeń dla budynku nowego. Zapotrzebowanie powierzchni użytkowej patrz Tabela m 2. Planowana powierzchnia użytkowa pomieszczeń na poddaszu budynku istniejącego 340 m 2. Planowana powierzchnia użytkowa pomieszczeń budynku nowego 445 m Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników Zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej powierzchni pomieszczeń nie mogą być wyższe niż minimalna wielkość sali, tj. 30 m 2. Wskaźniki przestrzeni komunikacyjnej w stosunku do powierzchni całkowitej użytkowej nie mogą być niższe niż 21 1%. Do powyższego wskaźnika nie wchodzi przestrzeń komunikacyjna planowanego łącznika. 42

43 3.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. Zamawiający wymaga aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 40 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 36 miesięcy, na zamontowany osprzęt również minimum 36 miesięcy. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu maksymalnie 7 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi szkolenie piętnastu osób personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji oraz obsługi pracowni, gabinetów, sali sportowej i boisk, z także wyposażenia auli, sal multimedialnych i planetarium Przygotowanie terenu budowy Teren na którym ma zostać usytuowany nowy budynek dydaktyczny wraz z salą sportową i boiskiem stanowi w chwili obecnej plac o nawierzchni gruntowej, pokrytej trawnikiem z urządzonym prowizorycznym boiskiem do gry w piłkę wyposażonym w bramki. W części przyległej do istniejącego budynku powierzchnia jest utwardzona i pokryta asfaltem. W trakcie wykonywania prac konieczne będzie usuniecie humusu w celu przygotowania terenu pod fundamenty nowych obiektów oraz zlikwidowanie starych nawierzchni asfaltowych, których stan pod względem erozji jest zaawansowany do stopnia uniemożliwiającego naprawę. Prowadzone prace należy wykonać w sposób nie powodujący narażenia na uszkodzenie obiektów znajdujących się w pobliżu terenu budowy oraz w sposób bezpieczny dla otaczającej zieleni. Zamawiający wskaże wykonawcy punkt poboru wody oraz energii elektrycznej na potrzeby placu budowy Architektura 43

44 Wybór dachu mansardowego dla zrealizowania funkcji poddasza użytkowego. Rysunek 14. Geometria dachu mansardowego źródło: Przegląd zagadnień z zakresu architektury W sytuacji planowania sal dydaktycznych na poddaszu w budynku istniejącym, należałoby liczyć powierzchnie całkowitą (użytkową i komunikacyjną) dla wysokości pomieszczeń nie mniejszej niż 3 m. Rysunek 15. Poddasze D1, D3 z korektą powierzchni całkowitej źródło: opracowanie własne 44

45 Rysunek 16. Poddasze D2, D4 z korektą powierzchni całkowitej źródło: opracowanie własne Architekt rozważy, czy należy przyjąć model dachu czterospadowego, czy należałoby kierować się równym nachyleniem górnej części połaci dachowej dla uzyskania następującego efektu: Rysunek 17. Wariant dachu mansardowego źródło: opracowanie własne Wtedy wystąpiłaby możliwość intensywnego doświetlania od góry (przy jednoczesnym wyższym stopniu trudności technicznych, a tym samym wyższych kosztach takiego rozwiązania). NOWY BUDYNEK. Położenie nowego budynku w kompleksie z budynkiem starym implikuje architekturę nowego budynku. Planuje się budynek II kondygnacyjny z dachem mansardowym, użytkowym 45

46 poddaszem i o szerokości takie samej jak szerokość budynku starego, lecz ustawiony na planie prostopadle do budynku starego (w kształcie litery L), po stronie wschodniej, patrz Rysunek 18. W ten sposób uzyskujemy dodatkowy efekt w postaci placu o trójstronnie zamkniętej przestrzeni (od zachodu mała sala gimnastyczna, od południa część dydaktyczna starego budynku, od wschodu budynek nowy), który może pełnić funkcję dziedzińca szkolnego. Planowane gabaryty budynku: Tabela 15. Planowane gabaryty nowego budynku planowana powierzchnia użytkowa pomieszczeń dydaktycznych nowego budynku 455 [m 2 ] kondygnacja I 175 [m 2 ] kondygnacja II 175 [m 2 ] wskaźnik wykorzystania powierzchni poddasza/powierzchni kondygnacji zwykłych 60% poddasze użytkowe 105 [m 2 ] wskaźnik powierzchni przestrzeni komunikacyjnej 21% powierzchnia użytkowa kondygnacji zwykłych 221 [m 2 ] wskaźnik powierzchni użytkowej/powierzchni zabudowy 95% powierzchnia zabudowy 232 [m 2 ] szerokość budynku 11 [m] długość budynku 21 [m] wysokość budynku 8 (wys. starego budynku) + 4,5 12,5 [m] źródło: opracowanie własne 46

47 źródło: opracowanie własne bud. stary I kond. II kond. Tabela 16. Planowany rozkład pomieszczeń języki obce 2 pracownie języków obcych, gab. przyrodniczo chemiczny, gab. artystyczny, gab. komputerowy, gab. rzemieślniczy, prac. gastronomiczna, prac. obsługi konsumenta, prac. rehabilitacji (rehabilitant/masażysta)+fryzj.- kosmet prac. handlowa (sprzedawca/handlowiec), biblioteka czytelnia z pracownią multimedialną pokój nauczycielski z aneksem kuchenno-sanitarnym pokój pedagoga szkolnego pokój pielęgniarki sanitariaty razem poddasze bud. nowy razem 47

48 Rysunek 18. Istniejący budynek szkoły na planie działki źródło: POWIAT KŁODZKI 48

49 Konstrukcja Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Rysunek 19. Poglądowe rozmieszczenie pomieszczeń I kondygnacji źródło: opracowanie własne 49

50 Rysunek 20. Poglądowe rozmieszczenie pomieszczeń II kondygnacji źródło: opracowanie własne Rysunek 21. Poglądowe rozmieszczenie pomieszczeń poddasza źródło: opracowanie własne 50

51 Rysunek 22. Wygląd dachu - rzut z góry źródło: opracowanie własne 51

52 Rysunek 23. Lukarna duża źródło: ŁĄCZNIK w kształcie cylindra będzie zwieńczony na wysokości podwyższonej II kondygnacji kopułą planetarium. 52

53 Rysunek 24. Proponowane rozmieszczenie pomieszczeń na poddaszu budynku istniejącego źródło: opracowanie własne 53

54 Rysunek 25. Przewidywane rozmieszczenie obiektów na planie źródło: opracowanie własne 54

55 Legenda: ⓿ - istniejący budynek szkolny ❶ - nowy budynek dydaktyczny ❷ - sala sportowa z posadzką sportową (sprężystość konstrukcji drewnianej) ❸ - łącznik z windą zwieńczony kopułą planetarium ❹ - boisko otwarte ❺ - parking osobowy ❻ - parking gospodarczy z boksem na segregowane odpady ❼ - dziedziniec szkolny z platanem pośrodku (zasadzonym na 50-lecie szkoły) Cel energetyczny programu wymaga ustawienia budynku sali sportowej poprzecznie do kierunku północ południe, tak aby uzyskać najkorzystniejsze nasłonecznienie dachu pod kątem pozyskiwania energii słonecznej. Ponieważ dach ten jako dach sali sportowej nie będzie miał poddasza użytkowego, jest on najlepszy miejscem do wykorzystania energii słonecznej. Architektonicznie będzie on odbiegał od budynków szkolnych, natomiast może komponować się doskonale z kopułą planetarium i kompleksowi obiektów szkolnych nadawać wydźwięk postępu techniczno edukacyjno ekologicznego na tle zrównoważonej, tradycyjnej i zabytkowej architektury miasta. Patrz Rysunek

56 Rysunek 26. Widok planetarium źródło: opracowanie własne 56

57 PLANETARIUM służyć będzie poznawaniu astronomii na podstawie programu opracowanego dla szkół oraz przy pomocy specjalnego sprzętu projekcyjnego optycznego lub cyfrowego. Tematy seansów: Gwiazdozbiory nieba wiosennego Gwiazdozbiory nieba letniego Gwiazdozbiory nieba jesiennego Gwiazdozbiory nieba zimowego Ruch planet na niebie Zaćmienia Słońca Zaćmienia Księżyca Wyznaczanie położenia ciał niebieskich Ruch Księżyca i Słońca na niebie Rysunek 27. Zasada nachylenia kolektorów słonecznych i wysokości planetarium źródło: opracowanie własne Optymalny kąt nachylenia płaszczyzny kolektora do poziomu = 45 o. 57

58 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy część terenu niezbędnego do wykonania robót. Teren, na którym mają zostać wykonane roboty będzie miał zapewniony dojazd drogowy od strony ulicy Szkolnej przez istniejące drogi komunikacyjne. Zamawiający wskaże wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za wyniki i następstwa działalności w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia osób trzecich, ochrony środowiska, warunków BHP, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem robót, zabezpieczeniem terenu robót, zabezpieczeniem ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót. Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli będą podlegały w szczególności: rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalnoużytkowym oraz warunkami umowy, stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie, wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, jakość i dokładność wykonania prac, 58

59 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, prawidłowość połączeń funkcjonalnych, sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno użytkowym i umową. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów : odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót), odbiór końcowy (przekazanie zamawiającemu gotowego do eksploatacji obiektu). Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów budowy. Zamawiający ustanowi dla wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót, zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe: projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, wykonanie fundamentów stanowiska oraz płaszczyzny manewrowej wraz z dokumentacją wykonawczą i specyfikacjami technicznymi dla tych robót, roboty montażowe, instalacyjne i wykończeniowe wraz z dokumentacja wykonawczą i specyfikacjami technicznymi dla tych robót, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dźwigi, pomosty itp. Koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy należą również w całości do wykonawcy Instalacje instalacja elektryczna i sygnalizacyjna: elektryczna rozbudowa, dostosowanie do aktualnych wymogów (5-cio i 3- przewodowa) odgromowa po przebudowie dachu nowa, teletechniczna: łączność telefoniczna, 59

60 sieć komputerowa (w przyszłości budowa systemu dziennika elektronicznego ), sieć internetowa (przewodowa), instalacja przeciw-pożarowa, instalacja monitoringu (częściowo istniejąca), instalacja sanitarna: wodna, co i cwu kanalizacyjna: ściekowa, deszczowa, w zakresie odprowadzania wód opadowych z parkingów i chodników wyposażona w odmulacze (segregatory piasku i odpadów produktów naftowych), instalacja gazowa (tylko w obrębie kotłowni) Wykończenie - Podłogi i posadzki wg szczegółowych rozwiązań projektowych. - W sali gimnastycznej proponuje się posadzkę sportową (elastyczna konstrukcja drewniana). W salach, hallach, pomieszczeniach magazynowych wykładzinę z surowców naturalnych Marmoleum produkcji Forbo Krommenie. Wykładzina klatki schodowej z firmy Bonita. - Ścianki działowe z bloczków YTONG grubości 11,5 cm. - Wykończenie wewnętrzne ścian i stropów: tynki drobnoziarniste kat. III, gipsowane. - Parapety wewnętrzne betonowe lub blaszane tłoczone malowane na biało. - Wykończenia ścian umywalni płytki ceramiczne szkliwione w kolorze białym do wysokości nadproży drzwiowych. - Stolarka okienna wg zestawienia, plastikowa, biała. Szklenie podwójne w zestawach. - Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana. Ślusarka aluminiowa wg specyfikacji handlowej. - Klatka schodowa- żelbetowa, wylewana, wg projektu konstrukcji. Na stopniach wykładzina firmy Bonita, balustrada wg projektu. - Wyposażenie wewnętrzne budynku: 60

61 w umywalniach i szatniach dziewcząt i chłopców: białe umywalki, miski ustępowe, baterie natryskowe, kabiny do przebierania, w bibliotece, salach lekcyjnych umywalki białe, wyposażenie kotłowni istniejące, a po zbilansowaniu potrzeb energetycznych z uwzględnieniem uzyskanej energii odnawialnej oraz oszczędności na termomodernizacji istniejącego budynku ewentualna korekta Zagospodarowanie terenu OGRODZENIE Rysunek 28. Projekt ogrodzenia źródło: opracowanie własne OŚWIETLENIE TERENU Lampy zasilane energią słoneczną (ogniwa fotoelektryczne). Specyfikacja: Wysokość słupa: 4m Materiał: stal ocynkowana Wymiary: górna średnica 76mm / dolna średnica 159mm Grubość materiału z którego wykonany jest słup: 2,5mm i 2,75mm Wymiary podstawy słupa: 300*300mm Dodatki: Stelaż na baterię i mocowanie 61

62 Czas pracy lampy: do 10-12h/dzień Wymiary klosza oprawy: Ø 400mm Materiał: klosz wykonany z plastiku Źródło światła: 1 szt. 9W /12V fluorescent Stopień ochrony: IP65 Autonomia: do 3 dni Wymiary panela: 1037*535*35 mm Moc panela: 75W Kontroler: zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem Akumulator: 100Ah/12V Typ akumulatora: żelowy Sposób włączania: włącznik zmierzchowy 62

63 Rysunek 29. Lampa projektowana do oświetlenia terenu źródło: Chodniki i przejścia dla pieszych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowe usytuowanie chodników i przejść według projektu, po ostatecznym wyborze rodzaju, ilości i usytuowania boisk otwartych. Wjazd od strony ulicy Szkolnej. Dodatkowy wjazd awaryjny od ulicy Zdrojowej, przez parking gospodarczy, obecny dojazd do byłego magazynu opału, tzw. bunkra. Centralne miejsce dla projektowania małej architektury dziedziniec szkolny. 63

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Rudołowice. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica 1

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV 45214200-2 INWESTYCJA : SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SZKOŁA PODSTAWOWA KĄTY GM. GÓRA KALWARIA, dz. nr ewid. 123, 122/10 INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach 1. Lokalizacja terenu Działki

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Kolejne prace adaptacyjne w ZSTiA mają się ku końcowi.

Kolejne prace adaptacyjne w ZSTiA mają się ku końcowi. Kolejne prace adaptacyjne w ZSTiA mają się ku końcowi. Od kilku tygodni trwa kolejny etap prac adaptacyjnych w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. Zmiany dotyczą głównie wnętrza budynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Zespołu Szkół o Salę gimnastyczną i oddział przedszkolny w Gnojnicy Dolnej

Rozbudowa Zespołu Szkół o Salę gimnastyczną i oddział przedszkolny w Gnojnicy Dolnej Załączniki Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Rozbudowa Zespołu Szkół o Salę gimnastyczną i oddział przedszkolny w Gnojnicy Dolnej Adres obiektu budowlanego: Kody CPV: Gnojnica działka

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Rzut piwnicy rys. nr A100 2. Rzut parteru rys. nr A101 3. Rzut I pietra rys. nr A102 4. Rzut II pietra rys. nr A103 5. Rzut III piętra rys. nr A104 6. Rut strychu

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie .. (Pieczęć Wykonawcy/ów ) (Tel., fax, e-mail) Gmina Czerniejewo Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Warszawa, dn. 15.03.2016r. USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest narodową instytucją kultury, powołaną do życia przez Ministerstwo Kultury w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul.harfowa 38 80-298 GDAŃSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO Dotycząca budowy instalacji solarnej dla Szkoły Podstawowej nr 65 ul. Golikówka 52 w Krakowie Branża: konstrukcyjno - budowlana Lokalizacja: Kraków,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący SPIS TREŚCI I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący 1. Zagospodarowanie terenu 1:500 2. Rzut parteru 1 1:200

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK GŁÓWNY. Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna

BUDYNEK GŁÓWNY. Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna Data opracowania: 2012-10-26 Nr opracowania: 3/10/2012 INWESTOR OBIEKT RODZAJ OPRACOWANIA Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Węgliniec 10.09.2012r. Program funkcjonalno uŝytkowy Temat: Przebudowa systemu grzewczego w budynku gimnazjum przy ul. T. Kościuszki Nr 5 dla Zespołu Szkół w Węglińcu KODY CPV kody podstawowe (określające

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600, Radom, ul.żeromskiego 31 tel./fax 48 340 46 46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Projekt budowlany wykonania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA i UZBROJENIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA i UZBROJENIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA i UZBROJENIA TERENU Obiekt: budowa budynku przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem, zespołem Ŝywienia oraz dwóch sal lekcyjnych przy istniejącej Szkole Podstawowej w Świętej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.69.2014 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...2 2. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJĄCY...3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, r. OR

Białystok, r. OR Białystok, 05-10-2015 r. OR.-272.9.2015 Odpowiedzi na pytania anonimowe nr: 1 24 zgłoszone do Regulaminu konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI: STRONA 1 SPIS TREŚCI: 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI... 2 1.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIAŁCE... 2 1.3. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wymiana okien w Domu Studenta Piast Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 "KORDIANA"

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 KORDIANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 "KORDIANA" Tom I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Tom II - ARCHITEKTURA Tom III - KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo