PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE"

Transkrypt

1 MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom NIP tel. (0 42) REGON fax. (0 42) PKO BP SA w Warszawie Nr konta: PROJEKT BUDOWLANY przebudowy i rozbudowy budynku zwierzętarni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 1, dz. nr 116/31, obręb S-04 INWESTOR: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź, al. Kościuszki 4 ADRES OBIEKTU: Łódź, ul. Muszyńskiego 1 PROJEKTANCI: Projektant: mgr inż. arch. Michał Otomański upr. bud. nr 43/01/WŁ w specjalności architektonicznej mgr inż. arch. Andrzej Kusztelak mgr inż. Arch. Łukasz Wilczak Projektant: dr inż. Przemyław Bodzak nr upr 81/98/WŁ w spec. konstr. inżynieryjnej Projektant: mgr inż. Grzegorz Waszczykowski upr. bud. nr 171/88/WŁ w spec. instalacji sanitarnych Projektant: mgr inż. Stanisław Kusztelak upr. bud. nr 63/75/Łm w spec. instal. urządzeń elektr. Styczeń 2008r. Sprawdzający: mgr inż. arch. Barbara Krupowczyk upr. bud. nr 329/75/Łm w specjalności architektonicznej Sprawdzający: mgr inż. Robert Szymor nr upr 155/WŁ/01 w spec. konstr. inżynieryjnej Sprawdzający: mgr inż. Stefan Łągiewka upr. bud. nr 293/88/WŁ w spec. instalacji sanitarnych Sprawdzający: mgr. inż. Jerzy Jagas upr. bud. nr 134/75/Łm w spec. instal. urządzeń elektr. BIURO SPECJALIZUJE SIĘ W: PROJEKTOWANIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, WIELORODZINNYCH, PRZEMYSŁOWYCH, JEDNORODZINNYCH OPRACOWANIACH Z ZAKRESU URBANISTYKI I ARCHITEKTURY, PROJEKTOWANIU BUDYNKÓW I ICH OTOCZENIA ORAZ WYSTROJACH I STYLIZACJI WNĘTRZ.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A/ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny architektoniczny, 2. Opis konstrukcji budynku, 3. Program użytkowy, 4. Dane ogólne obiektu, 5. Rozwiązania budowlano-architektoniczne, materiałowe, instalacyjne. 6. Warunki dostępności dla niepełnosprawnych, 7. Ochrona ekologiczna obiektu, 8. Zatrudnienie, zagadnienia BHP 9. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej. 10. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. B/ CZĘŚĆ RYSUNKOWA nazwa rysunku skala nr rysunku 1. Rzut piętra inwentaryzacja 1: Rzut parteru - inwentaryzacja 1: Rzut piwnicy - inwentaryzacja 1: Przekrój inwentaryzacja 1: Przekrój inwentaryzacja 1: Rzut piwnicy projekt 1: Rzut parteru projekt 1: Rzut piętra projekt 1: Rzut dachu projekt 1: Przekrój 1 1 projekt 1: Przekrój 2 2 projekt 1: Przekrój 3 3 projekt 1: Przekrój 4 4 projekt 1: Elewacje - inwentaryzacja 1: Elewacje projekt 1: Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1: MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 2

3 1. OPIS OGÓLNY ARCHITEKTONICZNY Zgodnie ze zleceniem inwestora, przedmiotem inwestycji, jest przebudowa i rozbudowa budynku zwierzętarni zlokalizowanym na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 1 wraz z termomodernizacją obejmującą cały obiekt oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Rozbudowa budynku ogranicza się do dobudowania części zawierającej klatkę schodową wraz z pomieszczeniami biurowo administracyjnymi na parterze i piętrze oraz pomieszczeniami magazynowo porządkowymi w piwnicy. Przebudowie ulegnie cały budynek istniejący włącznie z ingerencją w układ i podział pomieszczeń zwierzętarni i pomieszczeń towarzyszących a także dydaktycznych zlokalizowanych na piętrze oraz wszystkich instalacji niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania. Wyburza się większość ścian działowych i wprowadza nowy podział po przez zastosowanie ścianek w konstrukcji szkieletowej. Wprowadzone zmiany związane z rozbudową i przebudową mają wpływ zarówno na elementy konstrukcji budynku jak i jego wyrazu architektonicznego (zmiany podziału i proporcji elewacji, kolorystyki), oraz dostosowania obiektu do obecnie obowiązujących przepisów i stosowanych standardów materiałowo-technicznych zarówno budowlanych jak i instalacyjnych. Zmianom podlegać będzie również najbliższe otoczenie obiektu poprzez projektowane elementy zagospodarowania terenu takie jak nowe wejścia do piwnicy i parteru budynku, podjazd dla osób niepełnosprawnych, dojazd od strony wewnętrznego parkingu, chodniki i utwardzenia terenowe itp. Projektowany, nowy układ podziału funkcji i poszczególnych pomieszczeń dostosowany do potrzeb użytkownika budynku i uzgodniony na wstępnym etapie projektowym. Projekt przewiduje przebudowę budynku zwierzętarni mającą na celu usprawnienie jej funkcjonowania jak również dostosowanie budynku do nowo obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W wyniku przebudowy powstanie hodowlano-doświadczalna zwierzętarnia z częścią dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Termomodernizacji podlegać będzie cały obiekt wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dostosowując przegrody budowlane do wymaganych współczynników przenikania ciepła a także stolarkę do stosowanych obecnie standardów i wymogów. Przebudowa zakłada współistnienie w jednym budynku części dydaktycznej, zlokalizowanej na piętrze budynku, oraz prawidłowo funkcjonującej części doświadczalno hodowlanej zlokalizowanej na parterze i w piwnicy. Podział taki wymusił niejako konieczność dobudowania nowej klatki schodowej wewnętrznej, mającej zapewnić niezależny dostęp do części dydaktycznej. Istniejąca klatka schodowa zapewnia komunikację pomiędzy pomieszczeniami zwierzętarni i awaryjnie służy również dla celów ewakuacji piętra. Na część dydaktyczną składa się 10 pomieszczeń - 8 pokoi asystenckich z 1 salą seminaryjną i jedną laboratoryjną dla potrzeb ćwiczeń, oraz szatnia dla studentów i sekretariat. Zwierzętarnia zaprojektowana została w oparciu o system stref czystych i brudnych, których skrzyżowanie nie występuje, a przejście pomiędzy strefami występuje jedynie poprzez śluzy, w których zmianie ulega okrycie wierzchnie. W układzie funkcji przyjęto następujące drogi przepływu: Droga zwierząt: W piwnicy budynku znajdują się pomieszczenia hodowli zwierząt jak również pomieszczenia kwarantanny. W tej części nie przebywają zwierzęta będące w eksperymencie. Wszystkie pomieszczenia dla zwierząt obsługiwane są dwoma MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 3

4 korytarzami: czystymi i brudnym. Dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano 3 dodatkowe wejścia bezpośrednio z zewnątrz do piwnicy budynku. Jednym z nich jest wejście dla zwierząt przywożonych spoza hodowli, które tą drogą trafiają do pomieszczeń kwarantanny. Po okresie kwarantanny dla potrzeb prowadzenia eksperymentów zwierzęta te są transportowane klatką zwierzętarni do pomieszczeń na parterze przeznaczonych dla zwierząt w eksperymencie. Pomieszczenia te jak również pokoje zabiegowe podobnie jak w hodowli i kwarantannie obsługiwane są przez system dwóch korytarzy: czystego i brudnego. Zwierzęta każdorazowo dla potrzeb dokonywania zabiegów są zabierane z pomieszczeń dla zwierząt i przenoszone do gabinetów zabiegowych. Wszystkie pomieszczenia dla zwierząt i gabinety zabiegowe są pozbawione światła dziennego. W pomieszczeniach dla zwierząt zainstalowane będzie system oświetlenia sztucznego 12/12. Wyjątkiem są wydzielone pomieszczenia dla zwierząt i gabinety zabiegowe prowadzące badania w dziedzinie chronofarmakologi. Te pomieszczenia są dodatkowo śluzowane w celu zabezpieczenia możliwości dostępu światła dziennego. W pomieszczeniach tych występować będzie jedynie światło czerwone. Po zakończeniu eksperymentu szczątki zwierząt transportowane są poprzez korytarze brudne do windy brudnej i zwożone do pomieszczeń z zamrażalkami. Szczątki te poprzez osobno zaprojektowane wyjście z piwnicy dla usuwania odpadów są wywożone i utylizowane poza terenem uniwersytetu zgodnie ze stosownie zawartą umową ze specjalistycznym zakładem utylizacji. Droga ludzi: Pomieszczenia dla pracowników zwierzętarni zaprojektowane zostały na parterze budynku. Składają się na nie pokój kierownika i pracowników oraz szatnie: czysta i brudna wraz z węzłem sanitarnym. Dla potrzeb wejścia w strefę przebywania zwierząt zaprojektowano osobne wejście przeznaczone dla pracowników i eksperymentatorów. Wejście to prowadzi do szatni brudnej a następnie czystej. W strefę przeznaczoną dla zwierząt wejście jest możliwe tylko w specjalnym okryciu wierzchnim. Jedynym pomieszczeniem dostępnym bezpośrednio z zewnątrz jest pokój kierownika zwierzętarni, który z racji swoich obowiązków znaczną część dnia pracy spędza poza strefą przeznaczoną dla zwierząt. Ma on jednak możliwość po skorzystaniu z przeznaczonej dla siebie śluzy na zmianę okrycia i wejścia w strefę zwierząt. Pracownicy zwierzętarni mają możliwość poruszania się po parterze i piwnicach obiektu za pośrednictwem istniejącej klatki schodowej znajdującej się w strefie czystej zwierzętarni. Każdorazowo przejście pracownika z korytarz czystego do brudnego odbywa się za pośrednictwem śluzy. Droga paszy i wyściółki: Dla potrzeb dostarczania produktów do magazynów: paszowego i wyściółki zaprojektowano specjalne wejście z zewnątrz bezpośrednio do piwnicy. Z zejścia tego korzystać będzie również obsługa techniczna, która będzie miała tutaj dostęp do pomieszczeń technicznych. Pasza i wyściółka z magazynów korytarzem czystym trafia do pomieszczeń hodowlanych i kwarantanny, a windą czystą do pomieszczeń zwierząt znajdujących się w eksperymencie. Brudna wyściółka wraz z odchodami zwierząt za pośrednictwem windy brudnej bądź korytarzy brudnych trafia do pomieszczenia odpadów z którego to pomieszczenia za sprawą bezpośredniego wyjścia na zewnątrz jest usuwana i wywożona na podstawie odrębnych umów usuwania odpadów stałych. Droga sprzętu: Magazyny klatek i sprzętu znajdują się piwnicy obiektu. Za pośrednictwem korytarzy czystych i windy czystej trafiają do pomieszczeń dla zwierząt. Brudne klatki i sprzęty są zabierane i transportowane komunikacją brudną do pomieszczenia zmywalni. Zmywalnia posiada bezpośrednie połączenie z pomieszczeniem autoklawu dla klatek i pom. na odpady. Autoklaw jest przelotowy i połączony z magazynem klatek czystych. MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 4

5 2. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU STAN ISTNIEJĄCY: Istniejący budynek wybudowany jest w technologii tradycyjnej. Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są ściany szczytowe wymurowane z cegły pełnej gr.38cm, ściana gr. 25cm przy klatce schodowej istniejącej, oraz dwóch ramach żelbetowych w rozstawie osiowym 660cm. Na ramach i murach oparte są stropy Akermana o gr. 27cm. Stropodach na stropie Akermana wykonany z opartych na ściankach ażurowych z cegły kratówki płytek korytkowych gr. 3cm, pokrycie z papy, docieplenie betonem komórkowym. Stan istniejący materiały i wykończenie: Ściany murowane z cegły pokryte tynkiem cem-wap. Tynki w złym stanie technicznym do skucia wszystkie tynki wewnętrzne. Ściany malowane farbą emulsyjną, lamperie olejne. Istniejące ścianki działowe w konstrukcji stalowej, szkieletowej, przeszklone do usunięcia. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana do demontażu. Parapety wewnętrzne z lastrika do usunięcia. Posadzki obłożone płytkami terakoty w złym stanie technicznym. W pomieszczeniach technologicznych na posadzce i ścianach do wys. 2m w pozostałych pomieszczeniach na posadzkach wszystkie wykładziny ścienne i podłogowe do usunięcia. W posadzkach wykonane są kanały na grzejniki kanały zabetonować. W ścianach zewnętrznych wykonać wnęki na projektowane grzejniki. Dach kryty papą. Istniejące warstwy papy pozostawić i mocować do warstw szlichty styropap. Kominy nowoprojektowane wykonać obmurowując cegłą pełną i tynkowane tynkiem cem-wap. Istniejące kominy w złym stanie technicznym wyburzyć i odbudować od stropu ostatniej kondygnacji. Wykończenie kominów typowymi czapkami betonowymi obrobionymi blachą. Wpusty kanalizacji deszczowej na dachu zastosować nowe. STAN PROJEKTOWANY: Projektowana dobudowa wykonana będzie również w technologii tradycyjnej. Dobudowaną częścią budynku Konstrukcja murowana ze stropami żelbetowymi monolitycznymi opartymi na ścianach murowanych z cegły pełnej. Schody projektowane żelbetowe monolityczne płytowe. Ławy monolityczne żelbetowe. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Wykończenie pomieszczeń: Szczegółowe informacje na temat wykończenia pomieszczeń i zastosowanych materiałów opisano w punkcie 5. Rozwiązania architektoniczno-budowlane, materiałowe i instalacyjne. MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 5

6 3. PROGRAM UŻYTKOWY POMIESZCZENIA PIWNICY: l.p. Nazwa pomieszczenia Ściana Podłoga Wielkość 1. Magazyn brudny Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 7,92 m 2 2. Zamrażarki Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 7,57 m 2 3. Zamrażarki Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 6,07 m 2 4. Pomieszczenie na odpady Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 11,46 m 2 5. Przedsionek brudny Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 6,63 m 2 6. Kwarantanna Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 6,78 m 2 7. Przedsionek czysty Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 8,29 m 2 8. Magazyn czysty Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 3,78 m 2 9. Przedsionek brudny Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 2,58 m Zmywalnia Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 23,24 m Korytarz brudny Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 21,60 m Kwarantanna królików Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 12,64 m Korytarz czysty Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 21,75 m Korytarz czysty Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 22,51 m Pomieszczenie autoklawu Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 12,25 m Kwarantanna szczurów Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 6,57 m Magazyn klatek czystych Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 19,33 m Kwarantanna myszy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 6,28 m Hodowla myszy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 12,86 m Magazyn paszowy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 22,90 m Hodowla szczurów Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 12,62 m Magazyn wyściółki Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 17,84 m Przedsionek Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 4,06 m Hodowla królików Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 18,28 m Wentylatornia Farba lateksowa Płytki gresowe 22,56 m Sanitriaty Płytki gresu Płytki terakoty 16,39 m Komunikacja czysta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 17,01 m Pomieszczenie porządkowe Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 2,98 m Korytarz brudny Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 19,56 m 2 Razem powierzchnia 374,00 m 2 MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 6

7 POMIESZCZENIA PARTERU: l.p. Nazwa pomieszczenia Ściana Podłoga Wielkość 1. WC Glazura Płytki terakoty 4,84 m 2 2. Komunikacja części Tynk mozaikowy 2m Płytki gresowe 32,60 m 2 dydaktycznej 3. Pokój kierownika Farba lateksowa ColoRex lub poliuretan 9,14 m 2 4. Śluza Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 1,72 m 2 5. Pokój pracowników Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 12,80 m 2 6. Korytarz czysty Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 27,86 m 2 7. Korytarz czysty Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 5,00 m 2 8. Korytarz brudny Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 12,98 m 2 9. Pomieszczenie myszy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 6,13 m Korytarz czysty Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 25,43 m Pomieszczenie myszy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 8,53 m Pomieszczenie świnek Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 4,28 m Pomieszczenie szczurów Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 13,97 m Korytarz brudny Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 18,88 m Pom. szczurów Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 17,05 m 2 (chronofarmakologia) 16. Gabinet zabiegowy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 13,15 m Śluza brudna Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 5,72 m 2 (chronofarmakologia) 18. Gabinet zabiegowy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 6,59 m 2 (chronofarmakologia) 19. Gabinet zabiegowy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 6,59 m 2 (chronofarmakologia) 20. Śluza czysta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 5,61 m 2 (chronofarmakologia) 21. Gabinet zabiegowy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 13,35 m Pomieszczenie myszy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 10,17 m Pomieszczenie myszy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 10,92 m Pomieszczenie królików Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 28,48 m Pomieszczenie królików Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 27,62 m Śluza Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 1,68 m Korytarz czysty Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 18,33 m Szatnia czysta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 10,98 m Sanitariaty Glazura Płytki terakoty 5,44 m Szatnia brudna Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 6,69 m Przedsionek Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 8,85 m Komunikacja czysta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 20,00 m 2 Razem powierzchnia 401,38 m 2 MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 7

8 POMIESZCZENIA PIĘTRA: l.p. Nazwa pomieszczenia Ściana Podłoga Wielkość 1. Komunikacja Tynk mozaikowy 2m Płytki gresowe 30,88 m 2 2. Sekretariat Farba lateksowa Płytki gresowe 10,95 m 2 3. Pokój kierownika Farba lateksowa Płytki gresowe 12,65 m 2 4. Szatnia Tynk mozaikowy 2m Płytki gresowe 8,33 m 2 5. Komunikacja Tynk mozaikowy 2m Płytki gresowe 64,79 m 2 6. Sala seminaryjna Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 22,50 m 2 7. Pokój asystenta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 15,99 m 2 8. Pokój asystenta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 23,31 m 2 9. Pokój asystenta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 19,36 m Pokój asystenta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 20,85 m Pokój asystenta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 19,77 m Pokój asystenta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 22,85 m Pokój asystenta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 18,81 m Sala ćwiczeń laboratoryjnych Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 46,50 m Sanitariaty Glazura Płytki Terakoty 17,85 m Pokój asystenta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 19,07 m Komunikacja Tynk mozaikowy 2m Płytki gresowe 20,31 m Poczekalnia Tynk mozaikowy 2m Płytki gresowe 11,80 m 2 Razem powierzchnia 406,57 m 2 Razem powierzchnia budynku 1 181,95 m 2 4. DANE OGÓLNE OBIEKTU. l.p. Dane techniczne obiektu Ilość 1. Powierzchnia użytkowa budynku 1 181,95 m 2 2. Powierzchnia zabudowy budynku 578,00 m 2 3. Powierzchnia ruchu budynku 412,79 m 2 4. Wskaźnik powierzchni ruchu do powierzchni netto pomieszczeń 34,92% 5. Kubatura całego budynku netto 4 248,48 m 3 6. Maksymalna wysokość w świetle konstrukcji 3,53 m KOLORYSTYKA WNĘTRZ: - kolor biały ściany i sufity malowane, glazura ścienna, drzwi wewnętrzne. - kolor jasno-niebieski posadzka ColoRex (AS2207) - kolor niebieski posadzka ColoRex (AS2210) - kolor piaskowy - posadzka ColoRex (AS2202) - balustrady kolor grafitowy RAL 7016 MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 8

9 5. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO ARCHITEKTKTONICZNE, MATERIAŁOWE, INSTALACYJNE. 5.1 Ściany. W budynku zastosowano kilka rodzajów ścian zewnętrznych i wewnętrznych zarówno jedno jak i wielowarstwowych. Zgodnie z rysunkiem rzutu, wszystkie miejsca zaznaczone szrafem kropkowanym należy odczytywać jako roboty wyburzeniowe. W budynku występują ściany istniejące pomieszczeń murowane. Projektowany podział wtórny na konstrukcji lekkiej z profili stalowych cienkościennych, poszytych płytami GK. Ściany zewnętrzne: Konstrukcyjne istniejące murowane z cegły pełnej gr. 38 i 25cm. projektowane murowane z cegły pełnej gr. 25cm i działowe szkieletowe gr. 12cm wg projektu. Osłonowe ocieplenie za pomocą styropianu gr. 12cm. Ściany wewnętrzne: Konstrukcyjne murowane o gr. 38 i 25cm wg projektu. Szkieletowe z poszyciem płytami STG i rdzeniem z wełny mineralnej w środku gr. 12cm na profilach cienkościennych 100mm z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 8cm i poszyte płytą GKF. Wykończenie ścian łatwo-zmywalne ułatwiające utrzymanie w czystości. Wykończenie ścian: Wykończenie ścian zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń i wymaganiami użytkownika. Opis wykończenia poszczególnych pomieszczeń pokazano w tabelkach. Ściany pomieszczeń laboratoryjnych i technologicznych wykańczać preparatem polipropylenowym typu Steridex pełniącego rolę preparatu wywołującego powłokę grzybobójczą i bakteriobójczą. Zastosowana powłoka STERIDEX w pełni uniemożliwia wzrost pleśni i bakterii. STERIDEX został stworzony specjalnie z myślą o zastosowaniu w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, szpitalach, klinikach, zakładach przemysłu elektronicznego, oraz we wszystkich obiektach których normy wymagają wysokiej sterylności. Powłoka STERIDEX kilkukrotnie przewyższa swą trwałością środki tradycyjne, przez co uwalnia od konieczności częstego i kosztownego odnawiania pomieszczeń. STERIDEX jest środkiem o dużej zawartości żywic, opartym na rozpuszczalniku wodnym, tworzy ochronną warstwę niedopuszczającą do rozwoju grzybów i bakterii. Materiał nie zawiera środków szkodliwych, takich jak rtęć, arsen, fenole i związki metali, jest zatem substancją ekologicznie czystą. Dzięki wysoko zaawansowanej technologii preparat ten z upływem czasu nie traci nic ze swoich właściwości. Powłoka zachowuje swą skuteczność w zakresie temperatur od -50 do +100 stopni Celsjusza. Dzięki swej elastyczności nie dopuszcza do powstania pęknięć, które mogą być źródłem infekcji. Charakteryzuje się również łatwością mycia za pomocą dostępnych w handlu środków czystości, pary wodnej i wody pod wysokim ciśnieniem. MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 9

10 5.1 Tynki Tynki wewnętrzne Wykonane z mas gipsowych np. niemieckiej firmy KNAUF MP 75L, nakładanych maszynowo, dających ścianom idealną gładź, następnie malowanych na gładko, gruntowanych i malowanych dwukrotnie białą farbą akrylową o dużej wytrzymałości. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności takich jak: łazienki, toalety i w miejscach występowania płytek ściennych, została zaprojektowana masa na bazie cementu, na którą bezpośrednio na kleju można układać glazurę. Sufity w tych pomieszczeniach malowane są farbą lateksową. Ściany i sufity klatek schodowych i korytarzy są wykończone również masą gipsową j.w. Ściany korytarzy malowane są farbą akrylową do jednolitej barwy, ściany do wysokości 1.40 m okładane tynkiem mozaikowym chroniący ściany przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Tynki wewnętrzne można również przyjąć jako wykonane z płyt GKI przyklejanych na placki lub na ruszcie stalowym (profil kapeluszowy) ale ze względów użytkowych i estetycznych proponuje się zastosowanie tynków gipsowych maszynowych wykonanych na mokro. W pomieszczeniach sanitarnych (mokrych) na ścianach zastosować okładzinę z płytek glazurowanych na klejach do glazur do wysokości całego pomieszczenia - min. wysokości zgodnie z przepisami +2,00m, 5.2 Ściany wewnętrzne wykończenie. W miejscach przebić lub uszkodzeń wykonać wyrównanie powierzchni przez nałożenie gładzi gipsowej kat. IV (dla powierzchni pod malowanie). W ścianach szkieletowych dwukrotne malowanie farbą lateksową w kolorze białym do pełnej wysokości pomieszczenia. W pomieszczeniach technologicznych wykończenie ścian powierzchnią łatwo zmywalną w technologii bez spoinowej z zaokrągleniami na krawędziach ściana ściana i w miejscach gromadzenia brudu. Ściany istniejące pokryte tynkiem cem-wap. należy wykończyć poprzez nałożenie tynku gipsowego, maszynowego po skuciu istniejącego tynku. 5.3 Stolarka drzwiowa. Cała stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona do wymiany. Stosować drzwi zgodnie z rysunkiem zestawienia. 5.4 Termomodernizacja. Projekt zakłada wykonanie pełnej termomodernizacji obiektu tzn. docieplenia ścian metodą lekką mokrą w oparciu o technologię jednego z producentów całego systemu doklejenie warstwy 12cm grubości styropianu FS-15 i wykończenie powierzchni elewacji tynkiem akrylowym cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego zgodnie z kolorystyką przyjętą na rysunku elewacji. Sam tynk zewnętrzny to powłoka z masy akrylowej, układana na siatce i warstwie wypraw klejowych. W celu podniesienia standardu wykonania elewacji zewnętrznej, proponuje się zastosowanie kompletnej technologii systemowej np. szwajcarskiej firmy KABE z zastosowaniem dekoracyjnych profili do boniowania z tworzyw sztucznych. Tynk strukturalny gładki i fakturowy o zróżnicowanej kolorystyce wg rysunków elewacji. Docieplenie stropodachu projektuje się poprzez wdmuchnięcie granulatu celulozowego np. Ekofiber w przestrzeń pomiędzy płytki korytkowe a strop. Dodatkowo dla wyrównania powierzchni i nowego poszycia oraz poprawy MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 10

11 parametrów przemarzania projektuje się pokrycie go warstwą styropapu (mocowanie mechaniczne i klejowe), oraz poszycie papą NRO. Dodatkowo w całym budynku projektuje się wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej drewnianej i wymianę jej na aluminiową. 5.5 Wentylacja. Projekt zakłada wykonie wentylacji mechanicznej dla całego obiektu z wydzielonymi układami osobno dla części biurowo dydaktycznej, osobno dla części doświadczalnej i hodowli i osobno dla pomieszczeń kwarantanny. Instalacja wentylacji wykonana będzie jako nowa instalacja. Istniejące przewody i urządzenia należy zdemontować i utylizować. Opis szczegółowy wykonania instalacji wentylacji w projekcie branżowym. 5.6 Centralne ogrzewanie. Projekt zakłada wykonie instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła ciepłowniczego w ramach istniejącego przyłącza. Instalacja co będzie wykonana jako nowa instalacja. Opis szczegółowy wykonania instalacji c.o. w projekcie branżowym. Istniejące kanały w posadzkach należy zabetonować (zaślepić) i wykonać w istniejących ścianach wnęki na grzejniki zgodnie z ich rozmiarami podanymi w projekcie instalacji c.o. 5.7 Instalacja wod. kan. Opis szczegółowy wykonania instalacji wod-kan w projekcie branżowym. Przebudowa instalacji wod kan w ramach istniejących przyłączy, wraz zaprojektowaniem stacji uzdatniania wody dla potrzeb bytowych zwierząt. Do wszystkich odbiorników doprowadzono wodę w miarę potrzeb. W miejscach gdzie jest to konieczne zaprojektowano dodatkowe elementy kanalizacji kratki podłogowe i zasyfonowane podejścia pod urządzenia i stoły laboratoryjne ze zlewem. 5.8 Instalacja elektryczna. Projekt instalacji elektrycznej ma zapewnić zarówno oświetlenie podstawowe jak również ewakuacyjne obiektu. Instalacją oświetlenia zakładać będzie zasadę braku dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt zwierząt jak również będzie odpowiednia dla potrzeb pracowni chrono - farmakologicznych. Projekt zakłada wyposażenie obiektu w gniazda wtyczkowe 230 V i siłowe 400 V, jak również zasilanie urządzeń technologicznych takich jak: autoklaw, dygestoria, komory laminarne, zamrażarki, centrale wentylacyjne, dźwigi itp. 5.2 Stropy Konstrukcja płyty stropowej w części nowoprojektowanej monolityczna żelbetowa jako płyty pełne jednokierunkowo i krzyżowo zbrojone. Sufity podwieszane z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym w systemie np. RIGIPS lub w miejscach prowadzenia instalacji kasetonowe typu ARMSTRONG. W pomieszczeniach mokrych sufity wykonać z płyt G K wodoodpornych. Izolacje akustyczne z wełny mineralnej wykonać w miejscach szczególnie narażonych takich jak urządzenia wentylacyjne lub inne źródła hałasu a także pod kondygnacją techniczną wełna mineralna miękka gr. 20cm, pod wełną zastosować paroizolacje z folii PE. W strefach laboratoryjnych pomieszczeń zwierzętarni zastosowano sufity z płyt gipsowych typu Farmacell i płyty GKB gr. 12,5mm. W pomieszczeniach mokrych stosować płyty GKI. MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 11

12 5.3 Warstwy posadzkowe - wykończenie - węzły sanitarne i pomieszczenia zaplecza: płytki gresowe; izolacja przeciwwilgociowa powłokowa, płynna, nakładana wałkiem. - W klatkach schodowych płyty gresowe ryflowane na stopniach. W korytarzach płytki gresowe, granitogres lub kamień (granit szary). Warstwy podłogowe zastosowano na konstrukcyjnym stropie z 5cm zbrojoną szlichtą cementową zbrojoną siatką stalową 3, 10 x 10 cm, oraz warstwą izolacyjną ze styropianu gr. 3cm. Dla dodatkowego wygłuszenia zleca się zastosowanie dodatkowo maty akustycznej. - W pomieszczeniach laboratoryjnych zastosowano specjalną wykładzinę PCV ColoRex np. firmy Fobo-Giubiasco w wykończeniu bezspoinowym oraz z cokołem półokrągłym wchodzącym na ściany. Alternatywnie można zastosować posadzkę poliuretanową, cienkowpowłokową firmy np. Sika. W pomieszczeniach technologicznych posadzka łatwo zmywalna w technologii bez spoinowej w zaokrągleniem na krawędziach podłoga ściana i w miejscach gromadzenia brudu. 5.4 Dach i zadaszenia Zadaszenie wejść do budynku w postaci daszków w konstrukcji żelbetowej, pokrytych papą. Warstwy spadkowe z wylewki betonowej - warstwy analogiczne do konstrukcji dachu (płyty korytkowe, zwieńczone szlichtą i poszycie z papy (NRO). Stropodach części nowoprojektowanej wykonać analogicznie do istniejącego poprzez zastosowanie ścianek ażurowych i opartych na nich płyt korytkowych. Poszycie z papy w kolorze szarym (NRO). 5.5 Balustrady Balustrady wys. min. 110cm ze stali nierdzewnej lub malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL Balustrada schodów wys.110cm, słupki i poręcz z rury ze stali nierdzewnej. Balustrady elewacyjne schodów zewnętrznych - elementy stalowe konstrukcji spawane, ocynkowane sekcjami, montaż końcowy skręcany. Pochwyt balustrad z rury okrągłej 50mm ze stali nierdzewnej. Wypełnienie balustrad prętami 10mm ze stali nierdzewnej lub malowanego proszkowo. 5.6 Parapety Parapety i obróbki: parapety okienne, obróbki blacharskie wykończenia okładzin aluminiowych i profili ślusarki okiennej z blachy aluminiowej w kolorze grafitowym. Pozostałe obróbki z blachy stalowej powlekanej proszkowo na kolor szary RAL Okna Okna w pomieszczeniach na profilach aluminiowych kolor RAL Pozostałe elementy wg zestawienia ślusarki i stolarki. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna o izolacyjności akustycznej i antywibracyjnej spełniającej wymagania Polskich Norm w tym zakresie. Okna i fasady oraz drzwi w systemie na profilach aluminiowych szkolne szkłem o podwyższonej odporności na uderzenia i bezpiecznych (tłukących się na drobne kawałki). 5.8 Drzwi Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej ewakuacyjnych np. aluminiowe, przeszklone wg zestawienia stolarki kolor RAL MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 12

13 Drzwi do pomieszczeń technicznych np. pełne o odporności ogniowej EI30, antywłamaniowe kolor szary (grafitowy RAL 7016.). 5.9 Urządzenia dźwigowe. Dźwigi towarowe wg założeń dźwigowych załączonych do dokumentacji wg. standardu np.: OTIS, KONE, KRUPP, PILAWA. Spełniające warunki obsługi technicznej z dostosowanie udźwigu i gabarytów kabiny do możliwości szybu i zakładanej eksploatacji. Dźwigi poręczowe dostosowane do wymogów transportu osób niepełnosprawnych Izolacje Paraizolacja - wykonywana z folii PE paroszczelnej, zastosowanej w warstwach podłogowych jak i dachowych dla ochrony przed zawilgoceniem płyt z wełny mineralnej. Przeciwwilgociowa - z folii termozgrzewalnej PE-LD, hydroizolacyjnej gr. 0,3mm w warstwach podłogowych, dachowych lub w technologii KERAKOLL preparatem IDROBUILD AS w postaci emulsji nanoszonych wałkiem z taśmami wklejanymi w miejscach narażonych na ruchy płaszczyzn lub konstrukcyjne mikroszczeliny Ochrona akustyczna W celu zapewnienia wymaganego komfortu akustycznego wewnątrz pomieszczeń zamkniętych ustala się konieczność stosowania okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej (przy założeniu że okna stanowią 50% powierzchni ściany zewnętrznej ). Izolacyjność standardowa Rw okna = 25 db. Dla ścian i stropów należy zapewnić odpowiednią izolacyjność akustyczną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisów prawa budowlanego Ochrona cieplna Współczynniki przenikania ciepła: - ściana zewnętrzna - 0,29 W/m 2 *K - stropodach - 0,24 W/m 2 *K Obróbki blacharskie OBRÓBKI BLACHARSKIE I ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE DACHU Obróbki blacharskie dachu z blachy powlekanej gr. 0,55 mm kolor RAL Kanały wentylacyjne 150 z blachy ocynkowanej wyprowadzone ponad dach i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi. Odwodnienie dachu poprzez wpusty dachowe szczegóły w projekcie instalacji sanitarnych. Elementy odprowadzenia wody z dachu w postaci koryta wewnętrznego i rur prowadzonych wewnątrz budynku. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej (NRO). Kolor grafitowy. Mocowanie poprzez klejenie do styropapu. UWAGA: Wszystkie wymiary przed przystąpieniem do wymiany lub złożeniem zamówienia stolarki budowlanej sprawdzić w naturze. Wyposażenie pomieszczeń piwnicy: Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń zgodnie z projektem architektonicznym i poszczególnymi projektami branżowymi. Fartuchy glazury We wszystkich pomieszczeniach w miejscach bezpośrednio przy odbiornikach sanitarnych (umywalka, zlew) należy wykonać fartuchy z glazury na ścianach jeżeli nie przewidziano w takim pomieszczeniu innego zmywalnego wykończenia ściany. MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 13

14 Postumenty pod urządzenia, Pod projektowane urządzenia należy wykonać postumenty o wymiarach określonych na rysunkach projektów branżowych. Wykończenie postumentu poprzez obłożenie płytką gresu analogicznie jak posadzki. 5. WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Budynek dostosowano do możliwości korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne. Zaprojektowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich umożliwiającą dostęp do budynku pokonując różnicę poziomów. W całym obiekcie zastosowano drzwi bez progów i o odpowiedniej szerokości. Wszystkie kondygnacje nadziemne, dydaktyczne (parter i piętro), są obsługiwane przez dźwigi osobowe poręczowe dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych zamontowane na projektowanej klatce schodowej. Na poszczególnych kondygnacjach zaprojektowano pomieszczenia sanitarne dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 7. OCHRONA EKOLOGICZNA OBIEKTU Projektowany budynek zarówno ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalnoprzestrzenne, technologiczne, zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe jak i na planowaną eksploatację nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. Z budynku nie będą usuwane ani emitowane agresywne ścieki, płyny, gazy, wibracje, odpady stałe, promieniowanie jonizujące i zakłócenia elektromagnetyczne. 8. ZATRUDNIENIE I ZAGADNIENIA BHP W budynku przewiduje się pomieszczenia do pracy ciągłej jak i czasowej. Ilość pracowników i ilość studentów będzie dostosowana do sposobu wykorzystania pomieszczeń jak i profilu prowadzonej działalności. Dla potrzeb pracowników jak i studentów przewidziano odpowiednie ilości pomieszczeń socjalnych, szatni i węzłów sanitarnych jak również porządkowych. Szafki ubraniowe dla okryć wierzchnich dla pracowników poszczególnych pomieszczeń zlokalizowane są w każdym pomieszczeniu biurowym a pozostałe w szatniach w ilości dostosowanej do ilości osób. Wieszaki na fartuchy i odzierze wierzchnią laboratoryjna zastosowano także w śluzach. W pomieszczeniach do pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Wysokość pomieszczeń jest zgodna z wymaganiami i dostosowana do Ilości osób i funkcji poszczególnych pomieszczeń. Pomieszczenia do pracy i innych funkcji mają zapewnione odpowiednie ilości światła dziennego poprzez zastosowanie otworów okiennych. 9. ANEKS OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Informacje wyjściowe 9.2. Klasyfikacja pożarowa 9.3. Przewidywana liczba osób w budynku 9.4. Odporność pożarowa budynku i ogniowa elementów budowlanych 9.5. Strefy pożarowe 9.6. Warunki ewakuacji 9.7. Zabezpieczenia instalacyjne Instalacja elektryczna (IE) Instalacja odgromowa (IO) Oświetlenie ewakuacyjne (OE) MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 14

15 Instalacja hydrantów wewnętrznych (HW) 9.8. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru 9.9. Dojazd pożarowy Wystrój wnętrz Inne uwarunkowania 9.1. Informacje wyjściowe Projektowana przebudowa nie wpłynie na zmianę klasyfikacji pożarowej budynku. Wszystkie dotychczasowe wymagania nadal pozostają obowiązujące. Projekt przewiduje utrzymanie wydzielenia pożarowego kondygnacji podziemnej ścianami klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 i drzwiami odporności ogniowej EI 30. Aneks zawiera w formie opisowej niezbędne do realizacji zabezpieczenia przeciwpożarowe, wynikające z przepisów prawa budowlanego o ochronie przeciwpożarowej. Zawarte w Aneksie wymagania-rozwiązania przeciwpożarowe znajdują swoje odzwierciedlenie w projekcie budowlanym - w poszczególnych branżach. W trakcie budowy obiektu, zaleca się jednak posiłkowanie niniejszym Aneksem, gdyż wyjaśnia on istotę przyjętych w projekcie rozwiązań niezbędnych dla zapewnienia wymaganego polskim prawem bezpieczeństwa pożarowego. W Aneksie użyto skrótów, które oznaczają: a) WT Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690), b) WOP Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563), c) DWP Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 121, poz. 1139), d) [4] kwadratowy nawias z liczbą wskazuje pozycję przepisu bądź normy wymienioną w wykazie przepisów Klasyfikacja pożarowa Projektowany budynek zalicza się do: 1) grupy budynków niskich (N) wysokość do 12m (8m), licząc od terenu przy najniżej położonym wejściu na parter do górnej płaszczyzny stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową, 2) kategorii zagrożeń: a) PM o gęstości obciążenia ogniowego Q < 500 MJ/m 2 kondygnacja piwnicy -1 o pow. < 500 m 2 mieszcząca w sobie pomieszczenia techniczne, oraz magazynowe i porządkowe itp., niezbędnymi do funkcjonowania obiektu. Z poziomu piwnicy jest dostępna klatka schodowa istniejąca i dwie windy towarowe, brudna i czysta odrębnie obsługujące części: czysta i brudną pomieszczeń budynku. b) ZL III kondygnacja parteru biura, labolatoria kondygnacja parteru z wejściem głównym do budynku dostępnym z terenu od strony północnej poprzez schody i pochylnie dla niepełnosprawnych. Powierzchnia kondygnacji < 500 m 2, c) ZL III kondygnacja: +1 piętro usługi, oświata, biura kondygnacja obsługiwana projektowaną klatką schodową przeznaczoną wyłącznie do tych funkcji. Powierzchnia kondygnacji < 500 m 2, 9.3. Przewidywana liczba osób w budynku Przewidywana max liczba osób w budynku może wynosić do 49, przy czym liczba ta na poszczególnych kondygnacjach może wynosić: MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 15

16 poziom -1, brak pobytu ludzi, poziom 0 do 15 osób, poziom +1 do 34 osoby, W budynku nie przewiduje się pomieszczeń przeznaczonych na jednoczesny pobyt powyżej 50 osób Odporność pożarowa budynku i ogniowa elementów budowlanych, Budynek zaprojektowano w wymaganej klasie D odporności pożarowej z elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Odporność ogniowa elementów budowlanych jest nie niższa niż: a) główna konstrukcja nośna R30, b) konstrukcja dachu (-), bez wymagań, c) stropy REI 30, d) ściany wydzielające klatki schodowe REI 30, e) ściany zewnętrzne EI 30. f) ściany wewnętrzne (-), bez wymagań, obudowa poziomych dróg ewakuacji EI 15 g) ściany wydzielające: wentylatornię EI 60, rozdzielnię energetyczną EI 60, szachty instalacyjne, w tym wentylacyjne EI 60, h) ściany osłonowe zewnętrzne EI 30 w pasach nadprożowych, międzykondygnacyjnych o wysokości min 0,8 m nie dotyczy to przeszkleń w ciągach komunikacyjnych. UWAGA: Dach istniejącego budynku magazynowego niższego o odległości 8m, od ściany z oknami budynku wyższego, powinien być wykonany z materiałów NRO i mieć klasę odporności ogniowej RE 30. Kwalifikowaną odporność ogniową muszą mieć ponadto: drzwi do: pomieszczeń technicznych (wentylatorni, węzła cieplnego, maszynowni dźwigów klasy min EI 30, UWAGI: 1) Wszystkie drzwi przeciwpożarowe należy wyposażyć w urządzenia samozamykające. 2) Przeszklenia elewacyjne budynku oraz przeszklenia okien należy wykonać ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki Strefy pożarowe W budynku wyróżnia się następujące strefy pożarowe: S1 piwnicę jako PM, S2 parter i piętro jako ZL III, Wentylatornie i inne pomieszczenia techniczne będą również wydzielone pożarowo. UWAGI: 1) Wszystkie przejścia instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzielające strefy pożarowe należy uszczelnić do klasy EI tych oddzieleń a na przewodach rurowych z tworzyw sztucznych o Ø > 40 mm zastosować opaski przeciwpożarowe. 2) W ścianach bądź stropach oddzieleń przeciwpożarowych, przez które przechodzą kanały wentylacyjne nieobudowane i wchodzą do następnej strefy, należy zainstalować klapy pożarowe, o klasie EI oddzieleń. Miejsca uszczelnień pożarowych należy oznakować wg aprobaty technicznej danego systemu Warunki ewakuacji W budynku zaprojektowano 2 klatki schodowe prowadzące do wyjścia bezpośrednio na zewnątrz budynku. Wszystkie korytarze i hole oraz obydwie klatki schodowe i części komunikacyjne będą wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne. MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 16

17 Długość dojść ewakuacyjnych w częściach: ZL III nie przekracza 40 m, tj. do wyjścia do klatki schodowej i na zewnątrz budynku. PM długość dojścia < 40 m do wyjścia na zewnątrz. Klatki schodowe oraz poziome ciągi komunikacyjne należy oznakować fosforencyjnymi znakami ewakuacji wg PN-N /12 Szerokość drzwi wyjściowych z pomieszczeń na korytarze będzie wynosić min 0,9m. Szerokość drzwi wyjściowych do klatek schodowych i z zewnątrz budynku min 1,2m (min 0,9 m 1 skrzydło). Szerokość biegów schodowych użytkowa (w świetle poręczy) min 1,2 m, a szerokość spoczników międzykondygnacyjnych min 1,5 m. Projektowane parametry ciągów komunikacyjnych i zabezpieczenia gwarantują komfortowe warunki ewakuacji ludzi z budynku Zabezpieczenia instalacyjne Instalacja elektryczna (IE) 1) Budynek należy wyposażyć w główny, przeciwpożarowy wyłącznik prądu (GWP), który winien wyłączyć prąd w całym budynku Instalacja odgromowa (IO) Budynek należy wyposażyć w instalację odgromową z uziomem otokowym oraz z zabezpieczeniami przepięciowymi w rozdzielniach energetycznych. Instalacje podłączyć do wszystkich urządzeń na dachu Oświetlenie ewakuacyjne (OE) Na ciągach wymienionych w pkt. 6. zainstalować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, spełniające kryteria normy PN-EN Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie może być mniejsze niż 1 lx w osi dróg oraz 5 lx przy zaworach hydrantowych, hydrantach i przyciskach pożarowych ROP. Czas pracy lamp ewakuacyjnych z własnym źródłem prądu min 2h Instalacja hydrantów wewnętrznych (HW) W budynku należy zainstalować hydranty wewnętrzne: Ø 25 z wężami półsztywnymi w ilości 1 szt. na kondygnację (długość węży dobrać tak, aby zapewnić ochronę całego budynku (30m), Hydranty należy umieścić na korytarzach. Wydajność hydrantu Ø 25 min 1 l/s przy ciśnieniu min 0,2 MPa. Hydranty Ø 25 zasilić stalowymi pionami min Ø 32 z sieci miejskiej i połączyć na sztywno z odbiornikiem wody np. WC na kondygnacji Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru Należy zapewnić wodę z hydrantów zewnętrznych w ilości min 20 l/s z min 2 hydrantów Ø 80 na działce Uniwersytetu Medycznego w odległości: min 5 m od budynku, max 75 m od budynku, min 1,5 m od krawędzi drogi dojazdowej, max 15 m od krawędzi drogi dojazdowej Dojazd pożarowy Jest istniejący i projektowanym układem dróg wewnętrznych. Budynek nie wymaga drogi pożarowej Wystrój wnętrz W obrębie ciągów komunikacyjnych w całym budynku oraz w pomieszczeniach biurowousługowych na kondygnacjach parteru i piętra nie przewiduje się łatwopalnego, stałego wystroju wnętrz. Wykładziny podłogowe i okładziny ścienne muszą być co najmniej trudnozapalne i nie wydzielające bardzo toksycznych dymów w trakcie spalania ( 258, ust. 1 WT). Sufity podwieszone muszą być co najmniej niezapalne i niekapiące oraz nie odpadające pod wpływem ognia. MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 17

18 9.11. Inne uwarunkowania Urządzenie służące do ochrony przeciwpożarowej obiektu, w tym także drzwi przeciwpożarowe, klapy itd. muszą posiadać certyfikaty polskich placówek uprawnionych do badań bądź placówek państw Unii Europejskiej notyfikowanych przez Komisję Europejską wg dyrektywy nr 89/106/EWG (CPO). W końcowej fazie budowy należy opracować dla obiektu Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. 10. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO Niniejszy projekt budowlany posiada stopień uszczegółowienia oraz zakres rzeczowy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.120 poz. 1133) jak i z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie 12 kwietnia 2002r z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projektant, a także sprawdzający, oświadczają, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i ogólnymi zasadami wiedzy technicznej w budownictwie w zakresie prac jakich dotyczy. Projektant: Sprawdzający: mgr inż. arch. Michał Otomański mgr inż. arch. Barbara Krupowczyk upr. bud. nr 43/01/WŁ upr. bud. nr 431/87/WŁ Izba Archit. LO 0207 Izba Archit. LO 0148 Opracował : mgr inż. arch. Andrzej Kusztelak mgr inż. arch. Łukasz Wilczak Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary należy sprawdzić na budowie. Realizacje należy przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem oraz wszystkie roboty wykonywać zgodnie z zasadami BHP i Prawa Budowlanego pod nadzorem osób uprawnionych. Wszelkich zmiany w projekcie mogą być dokonywane tylko za zgodą autorów projektu. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego i polskimi normami oraz ściśle z wybraną technologią producenta zgodnie z certyfikatami i instrukcjami produktów i materiałów. MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 18

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE

BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny architektury budynku na terenie inwestycji, o kształcie pięciokąta sytuuje się równolegle do drogi

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne

Opis techniczny. 1. Dane ogólne 1. Dane ogólne Opis techniczny 1.1 Nazwa i adres inwestora Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku C I piętro z przeznaczeniem na Dział Administracji w Budynku Głównym Segment C 1.2 Inwestor Szpital

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala

Bardziej szczegółowo