PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE"

Transkrypt

1 MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom NIP tel. (0 42) REGON fax. (0 42) PKO BP SA w Warszawie Nr konta: PROJEKT BUDOWLANY przebudowy i rozbudowy budynku zwierzętarni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 1, dz. nr 116/31, obręb S-04 INWESTOR: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź, al. Kościuszki 4 ADRES OBIEKTU: Łódź, ul. Muszyńskiego 1 PROJEKTANCI: Projektant: mgr inż. arch. Michał Otomański upr. bud. nr 43/01/WŁ w specjalności architektonicznej mgr inż. arch. Andrzej Kusztelak mgr inż. Arch. Łukasz Wilczak Projektant: dr inż. Przemyław Bodzak nr upr 81/98/WŁ w spec. konstr. inżynieryjnej Projektant: mgr inż. Grzegorz Waszczykowski upr. bud. nr 171/88/WŁ w spec. instalacji sanitarnych Projektant: mgr inż. Stanisław Kusztelak upr. bud. nr 63/75/Łm w spec. instal. urządzeń elektr. Styczeń 2008r. Sprawdzający: mgr inż. arch. Barbara Krupowczyk upr. bud. nr 329/75/Łm w specjalności architektonicznej Sprawdzający: mgr inż. Robert Szymor nr upr 155/WŁ/01 w spec. konstr. inżynieryjnej Sprawdzający: mgr inż. Stefan Łągiewka upr. bud. nr 293/88/WŁ w spec. instalacji sanitarnych Sprawdzający: mgr. inż. Jerzy Jagas upr. bud. nr 134/75/Łm w spec. instal. urządzeń elektr. BIURO SPECJALIZUJE SIĘ W: PROJEKTOWANIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, WIELORODZINNYCH, PRZEMYSŁOWYCH, JEDNORODZINNYCH OPRACOWANIACH Z ZAKRESU URBANISTYKI I ARCHITEKTURY, PROJEKTOWANIU BUDYNKÓW I ICH OTOCZENIA ORAZ WYSTROJACH I STYLIZACJI WNĘTRZ.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A/ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny architektoniczny, 2. Opis konstrukcji budynku, 3. Program użytkowy, 4. Dane ogólne obiektu, 5. Rozwiązania budowlano-architektoniczne, materiałowe, instalacyjne. 6. Warunki dostępności dla niepełnosprawnych, 7. Ochrona ekologiczna obiektu, 8. Zatrudnienie, zagadnienia BHP 9. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej. 10. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. B/ CZĘŚĆ RYSUNKOWA nazwa rysunku skala nr rysunku 1. Rzut piętra inwentaryzacja 1: Rzut parteru - inwentaryzacja 1: Rzut piwnicy - inwentaryzacja 1: Przekrój inwentaryzacja 1: Przekrój inwentaryzacja 1: Rzut piwnicy projekt 1: Rzut parteru projekt 1: Rzut piętra projekt 1: Rzut dachu projekt 1: Przekrój 1 1 projekt 1: Przekrój 2 2 projekt 1: Przekrój 3 3 projekt 1: Przekrój 4 4 projekt 1: Elewacje - inwentaryzacja 1: Elewacje projekt 1: Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1: MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 2

3 1. OPIS OGÓLNY ARCHITEKTONICZNY Zgodnie ze zleceniem inwestora, przedmiotem inwestycji, jest przebudowa i rozbudowa budynku zwierzętarni zlokalizowanym na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 1 wraz z termomodernizacją obejmującą cały obiekt oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Rozbudowa budynku ogranicza się do dobudowania części zawierającej klatkę schodową wraz z pomieszczeniami biurowo administracyjnymi na parterze i piętrze oraz pomieszczeniami magazynowo porządkowymi w piwnicy. Przebudowie ulegnie cały budynek istniejący włącznie z ingerencją w układ i podział pomieszczeń zwierzętarni i pomieszczeń towarzyszących a także dydaktycznych zlokalizowanych na piętrze oraz wszystkich instalacji niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania. Wyburza się większość ścian działowych i wprowadza nowy podział po przez zastosowanie ścianek w konstrukcji szkieletowej. Wprowadzone zmiany związane z rozbudową i przebudową mają wpływ zarówno na elementy konstrukcji budynku jak i jego wyrazu architektonicznego (zmiany podziału i proporcji elewacji, kolorystyki), oraz dostosowania obiektu do obecnie obowiązujących przepisów i stosowanych standardów materiałowo-technicznych zarówno budowlanych jak i instalacyjnych. Zmianom podlegać będzie również najbliższe otoczenie obiektu poprzez projektowane elementy zagospodarowania terenu takie jak nowe wejścia do piwnicy i parteru budynku, podjazd dla osób niepełnosprawnych, dojazd od strony wewnętrznego parkingu, chodniki i utwardzenia terenowe itp. Projektowany, nowy układ podziału funkcji i poszczególnych pomieszczeń dostosowany do potrzeb użytkownika budynku i uzgodniony na wstępnym etapie projektowym. Projekt przewiduje przebudowę budynku zwierzętarni mającą na celu usprawnienie jej funkcjonowania jak również dostosowanie budynku do nowo obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W wyniku przebudowy powstanie hodowlano-doświadczalna zwierzętarnia z częścią dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Termomodernizacji podlegać będzie cały obiekt wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dostosowując przegrody budowlane do wymaganych współczynników przenikania ciepła a także stolarkę do stosowanych obecnie standardów i wymogów. Przebudowa zakłada współistnienie w jednym budynku części dydaktycznej, zlokalizowanej na piętrze budynku, oraz prawidłowo funkcjonującej części doświadczalno hodowlanej zlokalizowanej na parterze i w piwnicy. Podział taki wymusił niejako konieczność dobudowania nowej klatki schodowej wewnętrznej, mającej zapewnić niezależny dostęp do części dydaktycznej. Istniejąca klatka schodowa zapewnia komunikację pomiędzy pomieszczeniami zwierzętarni i awaryjnie służy również dla celów ewakuacji piętra. Na część dydaktyczną składa się 10 pomieszczeń - 8 pokoi asystenckich z 1 salą seminaryjną i jedną laboratoryjną dla potrzeb ćwiczeń, oraz szatnia dla studentów i sekretariat. Zwierzętarnia zaprojektowana została w oparciu o system stref czystych i brudnych, których skrzyżowanie nie występuje, a przejście pomiędzy strefami występuje jedynie poprzez śluzy, w których zmianie ulega okrycie wierzchnie. W układzie funkcji przyjęto następujące drogi przepływu: Droga zwierząt: W piwnicy budynku znajdują się pomieszczenia hodowli zwierząt jak również pomieszczenia kwarantanny. W tej części nie przebywają zwierzęta będące w eksperymencie. Wszystkie pomieszczenia dla zwierząt obsługiwane są dwoma MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 3

4 korytarzami: czystymi i brudnym. Dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano 3 dodatkowe wejścia bezpośrednio z zewnątrz do piwnicy budynku. Jednym z nich jest wejście dla zwierząt przywożonych spoza hodowli, które tą drogą trafiają do pomieszczeń kwarantanny. Po okresie kwarantanny dla potrzeb prowadzenia eksperymentów zwierzęta te są transportowane klatką zwierzętarni do pomieszczeń na parterze przeznaczonych dla zwierząt w eksperymencie. Pomieszczenia te jak również pokoje zabiegowe podobnie jak w hodowli i kwarantannie obsługiwane są przez system dwóch korytarzy: czystego i brudnego. Zwierzęta każdorazowo dla potrzeb dokonywania zabiegów są zabierane z pomieszczeń dla zwierząt i przenoszone do gabinetów zabiegowych. Wszystkie pomieszczenia dla zwierząt i gabinety zabiegowe są pozbawione światła dziennego. W pomieszczeniach dla zwierząt zainstalowane będzie system oświetlenia sztucznego 12/12. Wyjątkiem są wydzielone pomieszczenia dla zwierząt i gabinety zabiegowe prowadzące badania w dziedzinie chronofarmakologi. Te pomieszczenia są dodatkowo śluzowane w celu zabezpieczenia możliwości dostępu światła dziennego. W pomieszczeniach tych występować będzie jedynie światło czerwone. Po zakończeniu eksperymentu szczątki zwierząt transportowane są poprzez korytarze brudne do windy brudnej i zwożone do pomieszczeń z zamrażalkami. Szczątki te poprzez osobno zaprojektowane wyjście z piwnicy dla usuwania odpadów są wywożone i utylizowane poza terenem uniwersytetu zgodnie ze stosownie zawartą umową ze specjalistycznym zakładem utylizacji. Droga ludzi: Pomieszczenia dla pracowników zwierzętarni zaprojektowane zostały na parterze budynku. Składają się na nie pokój kierownika i pracowników oraz szatnie: czysta i brudna wraz z węzłem sanitarnym. Dla potrzeb wejścia w strefę przebywania zwierząt zaprojektowano osobne wejście przeznaczone dla pracowników i eksperymentatorów. Wejście to prowadzi do szatni brudnej a następnie czystej. W strefę przeznaczoną dla zwierząt wejście jest możliwe tylko w specjalnym okryciu wierzchnim. Jedynym pomieszczeniem dostępnym bezpośrednio z zewnątrz jest pokój kierownika zwierzętarni, który z racji swoich obowiązków znaczną część dnia pracy spędza poza strefą przeznaczoną dla zwierząt. Ma on jednak możliwość po skorzystaniu z przeznaczonej dla siebie śluzy na zmianę okrycia i wejścia w strefę zwierząt. Pracownicy zwierzętarni mają możliwość poruszania się po parterze i piwnicach obiektu za pośrednictwem istniejącej klatki schodowej znajdującej się w strefie czystej zwierzętarni. Każdorazowo przejście pracownika z korytarz czystego do brudnego odbywa się za pośrednictwem śluzy. Droga paszy i wyściółki: Dla potrzeb dostarczania produktów do magazynów: paszowego i wyściółki zaprojektowano specjalne wejście z zewnątrz bezpośrednio do piwnicy. Z zejścia tego korzystać będzie również obsługa techniczna, która będzie miała tutaj dostęp do pomieszczeń technicznych. Pasza i wyściółka z magazynów korytarzem czystym trafia do pomieszczeń hodowlanych i kwarantanny, a windą czystą do pomieszczeń zwierząt znajdujących się w eksperymencie. Brudna wyściółka wraz z odchodami zwierząt za pośrednictwem windy brudnej bądź korytarzy brudnych trafia do pomieszczenia odpadów z którego to pomieszczenia za sprawą bezpośredniego wyjścia na zewnątrz jest usuwana i wywożona na podstawie odrębnych umów usuwania odpadów stałych. Droga sprzętu: Magazyny klatek i sprzętu znajdują się piwnicy obiektu. Za pośrednictwem korytarzy czystych i windy czystej trafiają do pomieszczeń dla zwierząt. Brudne klatki i sprzęty są zabierane i transportowane komunikacją brudną do pomieszczenia zmywalni. Zmywalnia posiada bezpośrednie połączenie z pomieszczeniem autoklawu dla klatek i pom. na odpady. Autoklaw jest przelotowy i połączony z magazynem klatek czystych. MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 4

5 2. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU STAN ISTNIEJĄCY: Istniejący budynek wybudowany jest w technologii tradycyjnej. Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są ściany szczytowe wymurowane z cegły pełnej gr.38cm, ściana gr. 25cm przy klatce schodowej istniejącej, oraz dwóch ramach żelbetowych w rozstawie osiowym 660cm. Na ramach i murach oparte są stropy Akermana o gr. 27cm. Stropodach na stropie Akermana wykonany z opartych na ściankach ażurowych z cegły kratówki płytek korytkowych gr. 3cm, pokrycie z papy, docieplenie betonem komórkowym. Stan istniejący materiały i wykończenie: Ściany murowane z cegły pokryte tynkiem cem-wap. Tynki w złym stanie technicznym do skucia wszystkie tynki wewnętrzne. Ściany malowane farbą emulsyjną, lamperie olejne. Istniejące ścianki działowe w konstrukcji stalowej, szkieletowej, przeszklone do usunięcia. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana do demontażu. Parapety wewnętrzne z lastrika do usunięcia. Posadzki obłożone płytkami terakoty w złym stanie technicznym. W pomieszczeniach technologicznych na posadzce i ścianach do wys. 2m w pozostałych pomieszczeniach na posadzkach wszystkie wykładziny ścienne i podłogowe do usunięcia. W posadzkach wykonane są kanały na grzejniki kanały zabetonować. W ścianach zewnętrznych wykonać wnęki na projektowane grzejniki. Dach kryty papą. Istniejące warstwy papy pozostawić i mocować do warstw szlichty styropap. Kominy nowoprojektowane wykonać obmurowując cegłą pełną i tynkowane tynkiem cem-wap. Istniejące kominy w złym stanie technicznym wyburzyć i odbudować od stropu ostatniej kondygnacji. Wykończenie kominów typowymi czapkami betonowymi obrobionymi blachą. Wpusty kanalizacji deszczowej na dachu zastosować nowe. STAN PROJEKTOWANY: Projektowana dobudowa wykonana będzie również w technologii tradycyjnej. Dobudowaną częścią budynku Konstrukcja murowana ze stropami żelbetowymi monolitycznymi opartymi na ścianach murowanych z cegły pełnej. Schody projektowane żelbetowe monolityczne płytowe. Ławy monolityczne żelbetowe. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Wykończenie pomieszczeń: Szczegółowe informacje na temat wykończenia pomieszczeń i zastosowanych materiałów opisano w punkcie 5. Rozwiązania architektoniczno-budowlane, materiałowe i instalacyjne. MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 5

6 3. PROGRAM UŻYTKOWY POMIESZCZENIA PIWNICY: l.p. Nazwa pomieszczenia Ściana Podłoga Wielkość 1. Magazyn brudny Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 7,92 m 2 2. Zamrażarki Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 7,57 m 2 3. Zamrażarki Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 6,07 m 2 4. Pomieszczenie na odpady Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 11,46 m 2 5. Przedsionek brudny Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 6,63 m 2 6. Kwarantanna Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 6,78 m 2 7. Przedsionek czysty Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 8,29 m 2 8. Magazyn czysty Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 3,78 m 2 9. Przedsionek brudny Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 2,58 m Zmywalnia Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 23,24 m Korytarz brudny Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 21,60 m Kwarantanna królików Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 12,64 m Korytarz czysty Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 21,75 m Korytarz czysty Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 22,51 m Pomieszczenie autoklawu Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 12,25 m Kwarantanna szczurów Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 6,57 m Magazyn klatek czystych Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 19,33 m Kwarantanna myszy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 6,28 m Hodowla myszy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 12,86 m Magazyn paszowy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 22,90 m Hodowla szczurów Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 12,62 m Magazyn wyściółki Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 17,84 m Przedsionek Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 4,06 m Hodowla królików Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 18,28 m Wentylatornia Farba lateksowa Płytki gresowe 22,56 m Sanitriaty Płytki gresu Płytki terakoty 16,39 m Komunikacja czysta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 17,01 m Pomieszczenie porządkowe Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 2,98 m Korytarz brudny Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 19,56 m 2 Razem powierzchnia 374,00 m 2 MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 6

7 POMIESZCZENIA PARTERU: l.p. Nazwa pomieszczenia Ściana Podłoga Wielkość 1. WC Glazura Płytki terakoty 4,84 m 2 2. Komunikacja części Tynk mozaikowy 2m Płytki gresowe 32,60 m 2 dydaktycznej 3. Pokój kierownika Farba lateksowa ColoRex lub poliuretan 9,14 m 2 4. Śluza Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 1,72 m 2 5. Pokój pracowników Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 12,80 m 2 6. Korytarz czysty Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 27,86 m 2 7. Korytarz czysty Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 5,00 m 2 8. Korytarz brudny Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 12,98 m 2 9. Pomieszczenie myszy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 6,13 m Korytarz czysty Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 25,43 m Pomieszczenie myszy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 8,53 m Pomieszczenie świnek Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 4,28 m Pomieszczenie szczurów Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 13,97 m Korytarz brudny Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 18,88 m Pom. szczurów Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 17,05 m 2 (chronofarmakologia) 16. Gabinet zabiegowy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 13,15 m Śluza brudna Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 5,72 m 2 (chronofarmakologia) 18. Gabinet zabiegowy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 6,59 m 2 (chronofarmakologia) 19. Gabinet zabiegowy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 6,59 m 2 (chronofarmakologia) 20. Śluza czysta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 5,61 m 2 (chronofarmakologia) 21. Gabinet zabiegowy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 13,35 m Pomieszczenie myszy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 10,17 m Pomieszczenie myszy Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 10,92 m Pomieszczenie królików Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 28,48 m Pomieszczenie królików Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 27,62 m Śluza Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 1,68 m Korytarz czysty Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 18,33 m Szatnia czysta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 10,98 m Sanitariaty Glazura Płytki terakoty 5,44 m Szatnia brudna Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 6,69 m Przedsionek Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 8,85 m Komunikacja czysta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 20,00 m 2 Razem powierzchnia 401,38 m 2 MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 7

8 POMIESZCZENIA PIĘTRA: l.p. Nazwa pomieszczenia Ściana Podłoga Wielkość 1. Komunikacja Tynk mozaikowy 2m Płytki gresowe 30,88 m 2 2. Sekretariat Farba lateksowa Płytki gresowe 10,95 m 2 3. Pokój kierownika Farba lateksowa Płytki gresowe 12,65 m 2 4. Szatnia Tynk mozaikowy 2m Płytki gresowe 8,33 m 2 5. Komunikacja Tynk mozaikowy 2m Płytki gresowe 64,79 m 2 6. Sala seminaryjna Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 22,50 m 2 7. Pokój asystenta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 15,99 m 2 8. Pokój asystenta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 23,31 m 2 9. Pokój asystenta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 19,36 m Pokój asystenta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 20,85 m Pokój asystenta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 19,77 m Pokój asystenta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 22,85 m Pokój asystenta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 18,81 m Sala ćwiczeń laboratoryjnych Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 46,50 m Sanitariaty Glazura Płytki Terakoty 17,85 m Pokój asystenta Polipropylen Staridex ColoRex lub poliuretan 19,07 m Komunikacja Tynk mozaikowy 2m Płytki gresowe 20,31 m Poczekalnia Tynk mozaikowy 2m Płytki gresowe 11,80 m 2 Razem powierzchnia 406,57 m 2 Razem powierzchnia budynku 1 181,95 m 2 4. DANE OGÓLNE OBIEKTU. l.p. Dane techniczne obiektu Ilość 1. Powierzchnia użytkowa budynku 1 181,95 m 2 2. Powierzchnia zabudowy budynku 578,00 m 2 3. Powierzchnia ruchu budynku 412,79 m 2 4. Wskaźnik powierzchni ruchu do powierzchni netto pomieszczeń 34,92% 5. Kubatura całego budynku netto 4 248,48 m 3 6. Maksymalna wysokość w świetle konstrukcji 3,53 m KOLORYSTYKA WNĘTRZ: - kolor biały ściany i sufity malowane, glazura ścienna, drzwi wewnętrzne. - kolor jasno-niebieski posadzka ColoRex (AS2207) - kolor niebieski posadzka ColoRex (AS2210) - kolor piaskowy - posadzka ColoRex (AS2202) - balustrady kolor grafitowy RAL 7016 MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 8

9 5. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO ARCHITEKTKTONICZNE, MATERIAŁOWE, INSTALACYJNE. 5.1 Ściany. W budynku zastosowano kilka rodzajów ścian zewnętrznych i wewnętrznych zarówno jedno jak i wielowarstwowych. Zgodnie z rysunkiem rzutu, wszystkie miejsca zaznaczone szrafem kropkowanym należy odczytywać jako roboty wyburzeniowe. W budynku występują ściany istniejące pomieszczeń murowane. Projektowany podział wtórny na konstrukcji lekkiej z profili stalowych cienkościennych, poszytych płytami GK. Ściany zewnętrzne: Konstrukcyjne istniejące murowane z cegły pełnej gr. 38 i 25cm. projektowane murowane z cegły pełnej gr. 25cm i działowe szkieletowe gr. 12cm wg projektu. Osłonowe ocieplenie za pomocą styropianu gr. 12cm. Ściany wewnętrzne: Konstrukcyjne murowane o gr. 38 i 25cm wg projektu. Szkieletowe z poszyciem płytami STG i rdzeniem z wełny mineralnej w środku gr. 12cm na profilach cienkościennych 100mm z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 8cm i poszyte płytą GKF. Wykończenie ścian łatwo-zmywalne ułatwiające utrzymanie w czystości. Wykończenie ścian: Wykończenie ścian zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń i wymaganiami użytkownika. Opis wykończenia poszczególnych pomieszczeń pokazano w tabelkach. Ściany pomieszczeń laboratoryjnych i technologicznych wykańczać preparatem polipropylenowym typu Steridex pełniącego rolę preparatu wywołującego powłokę grzybobójczą i bakteriobójczą. Zastosowana powłoka STERIDEX w pełni uniemożliwia wzrost pleśni i bakterii. STERIDEX został stworzony specjalnie z myślą o zastosowaniu w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, szpitalach, klinikach, zakładach przemysłu elektronicznego, oraz we wszystkich obiektach których normy wymagają wysokiej sterylności. Powłoka STERIDEX kilkukrotnie przewyższa swą trwałością środki tradycyjne, przez co uwalnia od konieczności częstego i kosztownego odnawiania pomieszczeń. STERIDEX jest środkiem o dużej zawartości żywic, opartym na rozpuszczalniku wodnym, tworzy ochronną warstwę niedopuszczającą do rozwoju grzybów i bakterii. Materiał nie zawiera środków szkodliwych, takich jak rtęć, arsen, fenole i związki metali, jest zatem substancją ekologicznie czystą. Dzięki wysoko zaawansowanej technologii preparat ten z upływem czasu nie traci nic ze swoich właściwości. Powłoka zachowuje swą skuteczność w zakresie temperatur od -50 do +100 stopni Celsjusza. Dzięki swej elastyczności nie dopuszcza do powstania pęknięć, które mogą być źródłem infekcji. Charakteryzuje się również łatwością mycia za pomocą dostępnych w handlu środków czystości, pary wodnej i wody pod wysokim ciśnieniem. MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 9

10 5.1 Tynki Tynki wewnętrzne Wykonane z mas gipsowych np. niemieckiej firmy KNAUF MP 75L, nakładanych maszynowo, dających ścianom idealną gładź, następnie malowanych na gładko, gruntowanych i malowanych dwukrotnie białą farbą akrylową o dużej wytrzymałości. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności takich jak: łazienki, toalety i w miejscach występowania płytek ściennych, została zaprojektowana masa na bazie cementu, na którą bezpośrednio na kleju można układać glazurę. Sufity w tych pomieszczeniach malowane są farbą lateksową. Ściany i sufity klatek schodowych i korytarzy są wykończone również masą gipsową j.w. Ściany korytarzy malowane są farbą akrylową do jednolitej barwy, ściany do wysokości 1.40 m okładane tynkiem mozaikowym chroniący ściany przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Tynki wewnętrzne można również przyjąć jako wykonane z płyt GKI przyklejanych na placki lub na ruszcie stalowym (profil kapeluszowy) ale ze względów użytkowych i estetycznych proponuje się zastosowanie tynków gipsowych maszynowych wykonanych na mokro. W pomieszczeniach sanitarnych (mokrych) na ścianach zastosować okładzinę z płytek glazurowanych na klejach do glazur do wysokości całego pomieszczenia - min. wysokości zgodnie z przepisami +2,00m, 5.2 Ściany wewnętrzne wykończenie. W miejscach przebić lub uszkodzeń wykonać wyrównanie powierzchni przez nałożenie gładzi gipsowej kat. IV (dla powierzchni pod malowanie). W ścianach szkieletowych dwukrotne malowanie farbą lateksową w kolorze białym do pełnej wysokości pomieszczenia. W pomieszczeniach technologicznych wykończenie ścian powierzchnią łatwo zmywalną w technologii bez spoinowej z zaokrągleniami na krawędziach ściana ściana i w miejscach gromadzenia brudu. Ściany istniejące pokryte tynkiem cem-wap. należy wykończyć poprzez nałożenie tynku gipsowego, maszynowego po skuciu istniejącego tynku. 5.3 Stolarka drzwiowa. Cała stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona do wymiany. Stosować drzwi zgodnie z rysunkiem zestawienia. 5.4 Termomodernizacja. Projekt zakłada wykonanie pełnej termomodernizacji obiektu tzn. docieplenia ścian metodą lekką mokrą w oparciu o technologię jednego z producentów całego systemu doklejenie warstwy 12cm grubości styropianu FS-15 i wykończenie powierzchni elewacji tynkiem akrylowym cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego zgodnie z kolorystyką przyjętą na rysunku elewacji. Sam tynk zewnętrzny to powłoka z masy akrylowej, układana na siatce i warstwie wypraw klejowych. W celu podniesienia standardu wykonania elewacji zewnętrznej, proponuje się zastosowanie kompletnej technologii systemowej np. szwajcarskiej firmy KABE z zastosowaniem dekoracyjnych profili do boniowania z tworzyw sztucznych. Tynk strukturalny gładki i fakturowy o zróżnicowanej kolorystyce wg rysunków elewacji. Docieplenie stropodachu projektuje się poprzez wdmuchnięcie granulatu celulozowego np. Ekofiber w przestrzeń pomiędzy płytki korytkowe a strop. Dodatkowo dla wyrównania powierzchni i nowego poszycia oraz poprawy MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 10

11 parametrów przemarzania projektuje się pokrycie go warstwą styropapu (mocowanie mechaniczne i klejowe), oraz poszycie papą NRO. Dodatkowo w całym budynku projektuje się wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej drewnianej i wymianę jej na aluminiową. 5.5 Wentylacja. Projekt zakłada wykonie wentylacji mechanicznej dla całego obiektu z wydzielonymi układami osobno dla części biurowo dydaktycznej, osobno dla części doświadczalnej i hodowli i osobno dla pomieszczeń kwarantanny. Instalacja wentylacji wykonana będzie jako nowa instalacja. Istniejące przewody i urządzenia należy zdemontować i utylizować. Opis szczegółowy wykonania instalacji wentylacji w projekcie branżowym. 5.6 Centralne ogrzewanie. Projekt zakłada wykonie instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła ciepłowniczego w ramach istniejącego przyłącza. Instalacja co będzie wykonana jako nowa instalacja. Opis szczegółowy wykonania instalacji c.o. w projekcie branżowym. Istniejące kanały w posadzkach należy zabetonować (zaślepić) i wykonać w istniejących ścianach wnęki na grzejniki zgodnie z ich rozmiarami podanymi w projekcie instalacji c.o. 5.7 Instalacja wod. kan. Opis szczegółowy wykonania instalacji wod-kan w projekcie branżowym. Przebudowa instalacji wod kan w ramach istniejących przyłączy, wraz zaprojektowaniem stacji uzdatniania wody dla potrzeb bytowych zwierząt. Do wszystkich odbiorników doprowadzono wodę w miarę potrzeb. W miejscach gdzie jest to konieczne zaprojektowano dodatkowe elementy kanalizacji kratki podłogowe i zasyfonowane podejścia pod urządzenia i stoły laboratoryjne ze zlewem. 5.8 Instalacja elektryczna. Projekt instalacji elektrycznej ma zapewnić zarówno oświetlenie podstawowe jak również ewakuacyjne obiektu. Instalacją oświetlenia zakładać będzie zasadę braku dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt zwierząt jak również będzie odpowiednia dla potrzeb pracowni chrono - farmakologicznych. Projekt zakłada wyposażenie obiektu w gniazda wtyczkowe 230 V i siłowe 400 V, jak również zasilanie urządzeń technologicznych takich jak: autoklaw, dygestoria, komory laminarne, zamrażarki, centrale wentylacyjne, dźwigi itp. 5.2 Stropy Konstrukcja płyty stropowej w części nowoprojektowanej monolityczna żelbetowa jako płyty pełne jednokierunkowo i krzyżowo zbrojone. Sufity podwieszane z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym w systemie np. RIGIPS lub w miejscach prowadzenia instalacji kasetonowe typu ARMSTRONG. W pomieszczeniach mokrych sufity wykonać z płyt G K wodoodpornych. Izolacje akustyczne z wełny mineralnej wykonać w miejscach szczególnie narażonych takich jak urządzenia wentylacyjne lub inne źródła hałasu a także pod kondygnacją techniczną wełna mineralna miękka gr. 20cm, pod wełną zastosować paroizolacje z folii PE. W strefach laboratoryjnych pomieszczeń zwierzętarni zastosowano sufity z płyt gipsowych typu Farmacell i płyty GKB gr. 12,5mm. W pomieszczeniach mokrych stosować płyty GKI. MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 11

12 5.3 Warstwy posadzkowe - wykończenie - węzły sanitarne i pomieszczenia zaplecza: płytki gresowe; izolacja przeciwwilgociowa powłokowa, płynna, nakładana wałkiem. - W klatkach schodowych płyty gresowe ryflowane na stopniach. W korytarzach płytki gresowe, granitogres lub kamień (granit szary). Warstwy podłogowe zastosowano na konstrukcyjnym stropie z 5cm zbrojoną szlichtą cementową zbrojoną siatką stalową 3, 10 x 10 cm, oraz warstwą izolacyjną ze styropianu gr. 3cm. Dla dodatkowego wygłuszenia zleca się zastosowanie dodatkowo maty akustycznej. - W pomieszczeniach laboratoryjnych zastosowano specjalną wykładzinę PCV ColoRex np. firmy Fobo-Giubiasco w wykończeniu bezspoinowym oraz z cokołem półokrągłym wchodzącym na ściany. Alternatywnie można zastosować posadzkę poliuretanową, cienkowpowłokową firmy np. Sika. W pomieszczeniach technologicznych posadzka łatwo zmywalna w technologii bez spoinowej w zaokrągleniem na krawędziach podłoga ściana i w miejscach gromadzenia brudu. 5.4 Dach i zadaszenia Zadaszenie wejść do budynku w postaci daszków w konstrukcji żelbetowej, pokrytych papą. Warstwy spadkowe z wylewki betonowej - warstwy analogiczne do konstrukcji dachu (płyty korytkowe, zwieńczone szlichtą i poszycie z papy (NRO). Stropodach części nowoprojektowanej wykonać analogicznie do istniejącego poprzez zastosowanie ścianek ażurowych i opartych na nich płyt korytkowych. Poszycie z papy w kolorze szarym (NRO). 5.5 Balustrady Balustrady wys. min. 110cm ze stali nierdzewnej lub malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL Balustrada schodów wys.110cm, słupki i poręcz z rury ze stali nierdzewnej. Balustrady elewacyjne schodów zewnętrznych - elementy stalowe konstrukcji spawane, ocynkowane sekcjami, montaż końcowy skręcany. Pochwyt balustrad z rury okrągłej 50mm ze stali nierdzewnej. Wypełnienie balustrad prętami 10mm ze stali nierdzewnej lub malowanego proszkowo. 5.6 Parapety Parapety i obróbki: parapety okienne, obróbki blacharskie wykończenia okładzin aluminiowych i profili ślusarki okiennej z blachy aluminiowej w kolorze grafitowym. Pozostałe obróbki z blachy stalowej powlekanej proszkowo na kolor szary RAL Okna Okna w pomieszczeniach na profilach aluminiowych kolor RAL Pozostałe elementy wg zestawienia ślusarki i stolarki. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna o izolacyjności akustycznej i antywibracyjnej spełniającej wymagania Polskich Norm w tym zakresie. Okna i fasady oraz drzwi w systemie na profilach aluminiowych szkolne szkłem o podwyższonej odporności na uderzenia i bezpiecznych (tłukących się na drobne kawałki). 5.8 Drzwi Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej ewakuacyjnych np. aluminiowe, przeszklone wg zestawienia stolarki kolor RAL MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 12

13 Drzwi do pomieszczeń technicznych np. pełne o odporności ogniowej EI30, antywłamaniowe kolor szary (grafitowy RAL 7016.). 5.9 Urządzenia dźwigowe. Dźwigi towarowe wg założeń dźwigowych załączonych do dokumentacji wg. standardu np.: OTIS, KONE, KRUPP, PILAWA. Spełniające warunki obsługi technicznej z dostosowanie udźwigu i gabarytów kabiny do możliwości szybu i zakładanej eksploatacji. Dźwigi poręczowe dostosowane do wymogów transportu osób niepełnosprawnych Izolacje Paraizolacja - wykonywana z folii PE paroszczelnej, zastosowanej w warstwach podłogowych jak i dachowych dla ochrony przed zawilgoceniem płyt z wełny mineralnej. Przeciwwilgociowa - z folii termozgrzewalnej PE-LD, hydroizolacyjnej gr. 0,3mm w warstwach podłogowych, dachowych lub w technologii KERAKOLL preparatem IDROBUILD AS w postaci emulsji nanoszonych wałkiem z taśmami wklejanymi w miejscach narażonych na ruchy płaszczyzn lub konstrukcyjne mikroszczeliny Ochrona akustyczna W celu zapewnienia wymaganego komfortu akustycznego wewnątrz pomieszczeń zamkniętych ustala się konieczność stosowania okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej (przy założeniu że okna stanowią 50% powierzchni ściany zewnętrznej ). Izolacyjność standardowa Rw okna = 25 db. Dla ścian i stropów należy zapewnić odpowiednią izolacyjność akustyczną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisów prawa budowlanego Ochrona cieplna Współczynniki przenikania ciepła: - ściana zewnętrzna - 0,29 W/m 2 *K - stropodach - 0,24 W/m 2 *K Obróbki blacharskie OBRÓBKI BLACHARSKIE I ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE DACHU Obróbki blacharskie dachu z blachy powlekanej gr. 0,55 mm kolor RAL Kanały wentylacyjne 150 z blachy ocynkowanej wyprowadzone ponad dach i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi. Odwodnienie dachu poprzez wpusty dachowe szczegóły w projekcie instalacji sanitarnych. Elementy odprowadzenia wody z dachu w postaci koryta wewnętrznego i rur prowadzonych wewnątrz budynku. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej (NRO). Kolor grafitowy. Mocowanie poprzez klejenie do styropapu. UWAGA: Wszystkie wymiary przed przystąpieniem do wymiany lub złożeniem zamówienia stolarki budowlanej sprawdzić w naturze. Wyposażenie pomieszczeń piwnicy: Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń zgodnie z projektem architektonicznym i poszczególnymi projektami branżowymi. Fartuchy glazury We wszystkich pomieszczeniach w miejscach bezpośrednio przy odbiornikach sanitarnych (umywalka, zlew) należy wykonać fartuchy z glazury na ścianach jeżeli nie przewidziano w takim pomieszczeniu innego zmywalnego wykończenia ściany. MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 13

14 Postumenty pod urządzenia, Pod projektowane urządzenia należy wykonać postumenty o wymiarach określonych na rysunkach projektów branżowych. Wykończenie postumentu poprzez obłożenie płytką gresu analogicznie jak posadzki. 5. WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Budynek dostosowano do możliwości korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne. Zaprojektowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich umożliwiającą dostęp do budynku pokonując różnicę poziomów. W całym obiekcie zastosowano drzwi bez progów i o odpowiedniej szerokości. Wszystkie kondygnacje nadziemne, dydaktyczne (parter i piętro), są obsługiwane przez dźwigi osobowe poręczowe dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych zamontowane na projektowanej klatce schodowej. Na poszczególnych kondygnacjach zaprojektowano pomieszczenia sanitarne dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 7. OCHRONA EKOLOGICZNA OBIEKTU Projektowany budynek zarówno ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalnoprzestrzenne, technologiczne, zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe jak i na planowaną eksploatację nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. Z budynku nie będą usuwane ani emitowane agresywne ścieki, płyny, gazy, wibracje, odpady stałe, promieniowanie jonizujące i zakłócenia elektromagnetyczne. 8. ZATRUDNIENIE I ZAGADNIENIA BHP W budynku przewiduje się pomieszczenia do pracy ciągłej jak i czasowej. Ilość pracowników i ilość studentów będzie dostosowana do sposobu wykorzystania pomieszczeń jak i profilu prowadzonej działalności. Dla potrzeb pracowników jak i studentów przewidziano odpowiednie ilości pomieszczeń socjalnych, szatni i węzłów sanitarnych jak również porządkowych. Szafki ubraniowe dla okryć wierzchnich dla pracowników poszczególnych pomieszczeń zlokalizowane są w każdym pomieszczeniu biurowym a pozostałe w szatniach w ilości dostosowanej do ilości osób. Wieszaki na fartuchy i odzierze wierzchnią laboratoryjna zastosowano także w śluzach. W pomieszczeniach do pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Wysokość pomieszczeń jest zgodna z wymaganiami i dostosowana do Ilości osób i funkcji poszczególnych pomieszczeń. Pomieszczenia do pracy i innych funkcji mają zapewnione odpowiednie ilości światła dziennego poprzez zastosowanie otworów okiennych. 9. ANEKS OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Informacje wyjściowe 9.2. Klasyfikacja pożarowa 9.3. Przewidywana liczba osób w budynku 9.4. Odporność pożarowa budynku i ogniowa elementów budowlanych 9.5. Strefy pożarowe 9.6. Warunki ewakuacji 9.7. Zabezpieczenia instalacyjne Instalacja elektryczna (IE) Instalacja odgromowa (IO) Oświetlenie ewakuacyjne (OE) MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 14

15 Instalacja hydrantów wewnętrznych (HW) 9.8. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru 9.9. Dojazd pożarowy Wystrój wnętrz Inne uwarunkowania 9.1. Informacje wyjściowe Projektowana przebudowa nie wpłynie na zmianę klasyfikacji pożarowej budynku. Wszystkie dotychczasowe wymagania nadal pozostają obowiązujące. Projekt przewiduje utrzymanie wydzielenia pożarowego kondygnacji podziemnej ścianami klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 i drzwiami odporności ogniowej EI 30. Aneks zawiera w formie opisowej niezbędne do realizacji zabezpieczenia przeciwpożarowe, wynikające z przepisów prawa budowlanego o ochronie przeciwpożarowej. Zawarte w Aneksie wymagania-rozwiązania przeciwpożarowe znajdują swoje odzwierciedlenie w projekcie budowlanym - w poszczególnych branżach. W trakcie budowy obiektu, zaleca się jednak posiłkowanie niniejszym Aneksem, gdyż wyjaśnia on istotę przyjętych w projekcie rozwiązań niezbędnych dla zapewnienia wymaganego polskim prawem bezpieczeństwa pożarowego. W Aneksie użyto skrótów, które oznaczają: a) WT Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690), b) WOP Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563), c) DWP Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 121, poz. 1139), d) [4] kwadratowy nawias z liczbą wskazuje pozycję przepisu bądź normy wymienioną w wykazie przepisów Klasyfikacja pożarowa Projektowany budynek zalicza się do: 1) grupy budynków niskich (N) wysokość do 12m (8m), licząc od terenu przy najniżej położonym wejściu na parter do górnej płaszczyzny stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową, 2) kategorii zagrożeń: a) PM o gęstości obciążenia ogniowego Q < 500 MJ/m 2 kondygnacja piwnicy -1 o pow. < 500 m 2 mieszcząca w sobie pomieszczenia techniczne, oraz magazynowe i porządkowe itp., niezbędnymi do funkcjonowania obiektu. Z poziomu piwnicy jest dostępna klatka schodowa istniejąca i dwie windy towarowe, brudna i czysta odrębnie obsługujące części: czysta i brudną pomieszczeń budynku. b) ZL III kondygnacja parteru biura, labolatoria kondygnacja parteru z wejściem głównym do budynku dostępnym z terenu od strony północnej poprzez schody i pochylnie dla niepełnosprawnych. Powierzchnia kondygnacji < 500 m 2, c) ZL III kondygnacja: +1 piętro usługi, oświata, biura kondygnacja obsługiwana projektowaną klatką schodową przeznaczoną wyłącznie do tych funkcji. Powierzchnia kondygnacji < 500 m 2, 9.3. Przewidywana liczba osób w budynku Przewidywana max liczba osób w budynku może wynosić do 49, przy czym liczba ta na poszczególnych kondygnacjach może wynosić: MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 15

16 poziom -1, brak pobytu ludzi, poziom 0 do 15 osób, poziom +1 do 34 osoby, W budynku nie przewiduje się pomieszczeń przeznaczonych na jednoczesny pobyt powyżej 50 osób Odporność pożarowa budynku i ogniowa elementów budowlanych, Budynek zaprojektowano w wymaganej klasie D odporności pożarowej z elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Odporność ogniowa elementów budowlanych jest nie niższa niż: a) główna konstrukcja nośna R30, b) konstrukcja dachu (-), bez wymagań, c) stropy REI 30, d) ściany wydzielające klatki schodowe REI 30, e) ściany zewnętrzne EI 30. f) ściany wewnętrzne (-), bez wymagań, obudowa poziomych dróg ewakuacji EI 15 g) ściany wydzielające: wentylatornię EI 60, rozdzielnię energetyczną EI 60, szachty instalacyjne, w tym wentylacyjne EI 60, h) ściany osłonowe zewnętrzne EI 30 w pasach nadprożowych, międzykondygnacyjnych o wysokości min 0,8 m nie dotyczy to przeszkleń w ciągach komunikacyjnych. UWAGA: Dach istniejącego budynku magazynowego niższego o odległości 8m, od ściany z oknami budynku wyższego, powinien być wykonany z materiałów NRO i mieć klasę odporności ogniowej RE 30. Kwalifikowaną odporność ogniową muszą mieć ponadto: drzwi do: pomieszczeń technicznych (wentylatorni, węzła cieplnego, maszynowni dźwigów klasy min EI 30, UWAGI: 1) Wszystkie drzwi przeciwpożarowe należy wyposażyć w urządzenia samozamykające. 2) Przeszklenia elewacyjne budynku oraz przeszklenia okien należy wykonać ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki Strefy pożarowe W budynku wyróżnia się następujące strefy pożarowe: S1 piwnicę jako PM, S2 parter i piętro jako ZL III, Wentylatornie i inne pomieszczenia techniczne będą również wydzielone pożarowo. UWAGI: 1) Wszystkie przejścia instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzielające strefy pożarowe należy uszczelnić do klasy EI tych oddzieleń a na przewodach rurowych z tworzyw sztucznych o Ø > 40 mm zastosować opaski przeciwpożarowe. 2) W ścianach bądź stropach oddzieleń przeciwpożarowych, przez które przechodzą kanały wentylacyjne nieobudowane i wchodzą do następnej strefy, należy zainstalować klapy pożarowe, o klasie EI oddzieleń. Miejsca uszczelnień pożarowych należy oznakować wg aprobaty technicznej danego systemu Warunki ewakuacji W budynku zaprojektowano 2 klatki schodowe prowadzące do wyjścia bezpośrednio na zewnątrz budynku. Wszystkie korytarze i hole oraz obydwie klatki schodowe i części komunikacyjne będą wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne. MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 16

17 Długość dojść ewakuacyjnych w częściach: ZL III nie przekracza 40 m, tj. do wyjścia do klatki schodowej i na zewnątrz budynku. PM długość dojścia < 40 m do wyjścia na zewnątrz. Klatki schodowe oraz poziome ciągi komunikacyjne należy oznakować fosforencyjnymi znakami ewakuacji wg PN-N /12 Szerokość drzwi wyjściowych z pomieszczeń na korytarze będzie wynosić min 0,9m. Szerokość drzwi wyjściowych do klatek schodowych i z zewnątrz budynku min 1,2m (min 0,9 m 1 skrzydło). Szerokość biegów schodowych użytkowa (w świetle poręczy) min 1,2 m, a szerokość spoczników międzykondygnacyjnych min 1,5 m. Projektowane parametry ciągów komunikacyjnych i zabezpieczenia gwarantują komfortowe warunki ewakuacji ludzi z budynku Zabezpieczenia instalacyjne Instalacja elektryczna (IE) 1) Budynek należy wyposażyć w główny, przeciwpożarowy wyłącznik prądu (GWP), który winien wyłączyć prąd w całym budynku Instalacja odgromowa (IO) Budynek należy wyposażyć w instalację odgromową z uziomem otokowym oraz z zabezpieczeniami przepięciowymi w rozdzielniach energetycznych. Instalacje podłączyć do wszystkich urządzeń na dachu Oświetlenie ewakuacyjne (OE) Na ciągach wymienionych w pkt. 6. zainstalować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, spełniające kryteria normy PN-EN Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie może być mniejsze niż 1 lx w osi dróg oraz 5 lx przy zaworach hydrantowych, hydrantach i przyciskach pożarowych ROP. Czas pracy lamp ewakuacyjnych z własnym źródłem prądu min 2h Instalacja hydrantów wewnętrznych (HW) W budynku należy zainstalować hydranty wewnętrzne: Ø 25 z wężami półsztywnymi w ilości 1 szt. na kondygnację (długość węży dobrać tak, aby zapewnić ochronę całego budynku (30m), Hydranty należy umieścić na korytarzach. Wydajność hydrantu Ø 25 min 1 l/s przy ciśnieniu min 0,2 MPa. Hydranty Ø 25 zasilić stalowymi pionami min Ø 32 z sieci miejskiej i połączyć na sztywno z odbiornikiem wody np. WC na kondygnacji Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru Należy zapewnić wodę z hydrantów zewnętrznych w ilości min 20 l/s z min 2 hydrantów Ø 80 na działce Uniwersytetu Medycznego w odległości: min 5 m od budynku, max 75 m od budynku, min 1,5 m od krawędzi drogi dojazdowej, max 15 m od krawędzi drogi dojazdowej Dojazd pożarowy Jest istniejący i projektowanym układem dróg wewnętrznych. Budynek nie wymaga drogi pożarowej Wystrój wnętrz W obrębie ciągów komunikacyjnych w całym budynku oraz w pomieszczeniach biurowousługowych na kondygnacjach parteru i piętra nie przewiduje się łatwopalnego, stałego wystroju wnętrz. Wykładziny podłogowe i okładziny ścienne muszą być co najmniej trudnozapalne i nie wydzielające bardzo toksycznych dymów w trakcie spalania ( 258, ust. 1 WT). Sufity podwieszone muszą być co najmniej niezapalne i niekapiące oraz nie odpadające pod wpływem ognia. MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 17

18 9.11. Inne uwarunkowania Urządzenie służące do ochrony przeciwpożarowej obiektu, w tym także drzwi przeciwpożarowe, klapy itd. muszą posiadać certyfikaty polskich placówek uprawnionych do badań bądź placówek państw Unii Europejskiej notyfikowanych przez Komisję Europejską wg dyrektywy nr 89/106/EWG (CPO). W końcowej fazie budowy należy opracować dla obiektu Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. 10. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO Niniejszy projekt budowlany posiada stopień uszczegółowienia oraz zakres rzeczowy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.120 poz. 1133) jak i z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie 12 kwietnia 2002r z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projektant, a także sprawdzający, oświadczają, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i ogólnymi zasadami wiedzy technicznej w budownictwie w zakresie prac jakich dotyczy. Projektant: Sprawdzający: mgr inż. arch. Michał Otomański mgr inż. arch. Barbara Krupowczyk upr. bud. nr 43/01/WŁ upr. bud. nr 431/87/WŁ Izba Archit. LO 0207 Izba Archit. LO 0148 Opracował : mgr inż. arch. Andrzej Kusztelak mgr inż. arch. Łukasz Wilczak Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary należy sprawdzić na budowie. Realizacje należy przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem oraz wszystkie roboty wykonywać zgodnie z zasadami BHP i Prawa Budowlanego pod nadzorem osób uprawnionych. Wszelkich zmiany w projekcie mogą być dokonywane tylko za zgodą autorów projektu. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego i polskimi normami oraz ściśle z wybraną technologią producenta zgodnie z certyfikatami i instrukcjami produktów i materiałów. MICHAŁ OTOMAŃSKI Łódź, styczeń 2008` Nr strony 18

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Spis zawartości: Lp. Nazwa Str. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego.

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I STRONA TYTUŁOWA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA III OPIS TECHNICZNY IV RYSUNKI NR RYSUNKU

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA KONCEPCJA PRZEBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO OŚMIOKONDYGNACYJNEGO CZĘŚCI C W KATOWICACH - UL. LWOWSKA 23 KONCPECJA FAZA: BRANŻA:

ARCHITEKTURA KONCEPCJA PRZEBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO OŚMIOKONDYGNACYJNEGO CZĘŚCI C W KATOWICACH - UL. LWOWSKA 23 KONCPECJA FAZA: BRANŻA: 43-100 Tychy, ul. F. Modrzewskiego 49, tel. kom. 509 966188,502 294303 www.pracowniakolor.pl NIP: 677-162-20-27, REGON: 241062052. NR OPRACOWANIA 6/A/2014 ZLECENIE nr 746/DPM/PMT/MS/2014 KONCEPCJA PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Egzemplarz Nr 4 tel./fax. /81/ 532 91 23; 600 024 321 ul. Chmielna 2A ; 20-079Lublin INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Inwestor : Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ WYMAGANIA FUKCJONALNE BLOK OPERACYJNY BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA możliwość swobodnego wprowadzenia łóżka z pacjentem możliwość swobodnego poruszania się zepołu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Krasickiego 60 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lokalizacja: Inwestor: Branża: TARNOWSKIE GÓRY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR B.145.05.04/A Tytuł opracowania REWITALIZACJA BUDYNKU PRACE WYKOŃCZENIOWE Adres UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 42-400 ZAWIERCIE Nr działki Działka nr 133 Zleceniodawca MIEJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43 Inwestor : Gmina Cieszyn 43-400 Cieszyn, Rynek 1 Temat : Projekt remontu pomieszczeń Autor opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : ZAPLECZE SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012. Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa

OBIEKT : ZAPLECZE SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012. Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa 1.DANE EWIDENCYJNE: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAPLECZA SOCJALNEGO OBIEKT : ZAPLECZE SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012 INWESTOR: GMINA MIEJSKA SULMIERZYCE UL.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I.CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. Opis techniczny 1.1. Opis ogólny. 1.2. Materiały źródłowe. 1.3. Zakres modernizacji. 1.4. Opis stanu istniejącego. 1.5. Opis robót modernizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia:

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Załącznik nr 1 1. Wejście główne dół klatki schodowej 2. Wejście wewnętrzne od stacji kontroli pojazdów (klatka schodowa). 3. Klatka schodowa do I

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo