Regulamin Konkursu dla wielkopolskich szkół podstawowych - Moja miejscowość w Ogólne zasady Konkursu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu dla wielkopolskich szkół podstawowych - Moja miejscowość w 2030. 1. Ogólne zasady Konkursu"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu dla wielkopolskich szkół podstawowych - Moja miejscowość w Ogólne zasady Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Gospodarki Adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 46, Poznań, fax.: , zwany dalej ORGANIZATOREM 2. Realizatorem Konkursu jest: Pro Design Sp. z o.o. Adres do korespondencji: ul. Zwierzyniecka 3, Poznań Pro Design jest podmiotem wykonawczym w zakresie organizacji i przeprowadzenia poszczególnych etapów Konkursu, zwany dalej REALIZATOREM 2. Cel Konkursu 1. Celem Konkursu jest: a) pobudzanie wyobraźni dzieci w celu wyrażenia ich wizji i oczekiwań wobec swoich małych ojczyzn, b) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i wieloaspektowego postrzegania przyszłości miejsca, w którym żyją dzieci, c) aktywizacja pracy nauczycieli z uczniami. 2. Konkurs inspirowany jest prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego procesem wdrażania scenariusza Dynamicznego Rozwoju Foresightu dla Wielkopolski. 3. Organizacja konkursu 1. Ogłoszenie Konkursu, Regulamin Konkursu, Karta uczestnictwa w Konkursie oraz inne informacje dotyczące spraw nieuregulowanych w regulaminie dostępne są na stronie internetowej UMWW: 2. W Konkursie mogą uczestniczyć klasy szkół podstawowych z siedzibą na terenie województwa wielkopolskiego, zlokalizowane w miejscowościach poniżej 10 tyś. mieszkańców. 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Karty uczestnictwa (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) oraz przesłanie jej wraz z pracami plastycznymi za pośrednictwem poczty (list polecony) do Realizatora Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 17 września 2012r. (liczy się data wpływu korespondencji do siedziby Realizatora). 4. Przesłanie podpisanej przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę Karty uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 1

2 5. W Konkursie mogą brać wszystkie klasy ze szkół podstawowych, które przygotują pracę plastyczną, wykonaną w technice kolażu (technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw - gazet, tkaniny, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp. Są one naklejane na papier, w tym wypadku formatu A3 i mogą być łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi farbami, kredkami itp.) składającą się z 4 osobnych arkuszy każdy o formacie A3, które będą interpretacją tematów: a. przestrzeń (ulice, domy, ogrody, komunikacja itp.), b. praca (zawody, miejsca pracy, narzędzia, maszyny itp.), c. zabawa (miejsca wypoczynku, zabawki, place zabaw, rozrywki), d. ludzie (mieszkańcy, inne narodowości, młodzi, starzy, relacje między nimi), 6. Ilość klas przystępujących do Konkursu z danej szkoły podstawowej jest dowolna. Nie ma ograniczeń, co do ilości prac zgłoszonych przez jedną klasę. 7. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich, a także wobec Organizatora i Realizatora, w przypadku gdyby przedstawiona praca naruszała prawa osób trzecich lub dobre obyczaje i podstawowe zasady współżycia. 8. Konkurs składa się z trzech etapów: a) etap I szkolny do 17 września 2012 r., b) etap II subregionalny do 21 września 2012r., c) etap III wojewódzki do 27 września 2012r. 9. Organizacja I etapu Konkursu: Szkoła przesyła wypełnioną i podpisaną przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę Kartę uczestnictwa w Konkursie wraz z podpisanymi na odwrocie (szkoła, klasa, nazwiska dzieci, nazwisko opiekuna) pracami plastycznymi drogą pocztową (list polecony) do 17 września 2012r. do Realizatora Konkursu z dopiskiem na kopercie: I etap Konkursu - Moja miejscowość w Organizacja II etapu Konkursu: Realizator powołuje 5 Subregionalnych Komisji Konkursowych. Subrgionalna Komisja Konkursowa musi liczyć minimum trzy osoby. Subregiony składają się z następujących powiatów: - subregion północnej wielkopolski z powiatami: złotowskim, pilskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim i wągrowieckim; - subregion poznański - z powiatami: obornickim, szamotulskim, poznańskim, średzkim i śremskim; - subregion wschodniej wielkopolski - z powiatami: gnieźnieńskim, wrzesińskim, słupeckim, konińskim, kolskim i tureckim; - subregion południowej wielkopolski - z powiatami jarocińskim, pleszewskim, kaliskim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim i kępińskim; - subregion zachodniej wielkopolski - z powiatami międzychodzkim, nowotomyskim, grodziskim, wolsztyńskim, kościańskim, leszczyńskim, gostyńskim i rawickim. 11. Subregionalne Komisje Konkursowe dokonują oceny i wyboru jednej najlepszej pracy konkursowej z każdego subregionu w terminie września 2012r. Subregionalne Komisje Konkursowe sporządzają protokół z oceny merytorycznej prac konkursowych dopuszczonych do II etapu wraz z liczbą punktów przyznanych poszczególnym pracom. 2

3 12. Prace konkursowe podlegają ocenie merytorycznej uwzględniającej 4 kryteria: 1) oryginalność pomysłu; 2) skuteczność przekazu; 3) wrażenia artystyczne; 4) nakład pracy. Wszystkie kryteria oceniane są w skali ocen od 1 do 5 (przy czym 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 - oznacza najwyższą ocenę). Maksymalna liczba punktów przyznana jednej pracy konkursowej wynosi 20 punktów. Praca, która uzyskała 5 lub mniej punktów nie może przejść do III etapu konkursu. 13. Subregionalne Komisje Konkursowe w terminie do r. przesyłają drogą elektroniczną na adres lub na numer fax: , protokół z wyników II etapu Konkursu z dopiskiem: II etap Konkursu - Moja miejscowość w Protokół zawierać musi ocenę merytoryczną wybranej pracy konkursowej oraz ilość przyznanych punktów. 14. Organizacja III etapu Konkursu: Organizator przy współudziale z Realizatorem powołuje Wojewódzką Komisję Konkursową, która składać się będzie z minimum trzech osób. Komisję tworzą członkowie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, działającej przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniach września 2012r. 15. Wynikiem prac Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest wybór 3 laureatów konkursu oraz sporządzenie protokołu zawierającego uzasadnienie przyznania I, II i III nagrody. Oryginał protokołu przekazany zostanie Departamentowi Gospodarki w terminie do 27 września 2012r. 16. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach września 2012r. i w tym samym dniu laureaci miejsca I i II będą zobowiązani do podjęcia decyzji o wyborze warsztatu. 17. Koszty organizacyjne Konkursu, z wyjątkiem kosztów organizacji I etapu - szkolnego, ponosi Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W szczególności dotyczy to kosztów nagród dla laureatów Konkursu oraz kosztów ponoszonych przez Realizatora wybranego przez Organizatora Konkursu. 4. Nagrody 1. Nagrody otrzymują klasy, które zajęły w etapie wojewódzkim I, II i III miejsce. 2. Laureaci Konkursu, otrzymają nagrodę w postaci: Jednodniowego pobytu w Poznaniu, obejmującego następujący program: a) zwiedzanie Labiryntu Innowacji, tj. ekspozycji towarzyszącej Światowym Dniom Innowacji, b) zwiedzanie wystawy prac konkursowych w Concordia Design, c) lunch w Concordia Design, d) zwiedzanie drukarni Concordia Print, e) warsztaty tematyczne w Concordia Design: I nagroda możliwość wyboru z 3 propozycji II nagroda możliwość wyboru z 2 propozycji III nagroda udział w warsztacie wcześniej niewybranym przez laureatów I i II miejsca f) transport w obie strony, 3. Dopuszcza się możliwość, w uzgodnieniu z Organizatorem Konkursu, ufundowania nagród przez inne podmioty, na każdym z etapów Konkursu. 3

4 5. Postanowienia końcowe 1. Autorzy prac wybranych w etapach II i III udzielają Organizatorowi Konkursu licencji niewyłącznej do bezpłatnego ich wykorzystania na wszystkich możliwych polach eksploatacji. 2. Kwestie sporne związane z wykładnią i stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegiem Konkursu rozstrzyga Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy współudziale z Realizatorem. KARTA UCZESTNICTWA Nazwa szkoły.. Adres szkoły. Powiat. Telefon Faks W Konkursie Moja miejscowość w 2030, biorą udział klasy: Ilość Kontakt do opiekuna Klasa zgłoszonych Imię i nazwisko opiekuna (telefon, prac ) Oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu. Oświadczam również, że szkoła jest zlokalizowana w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 10 tyś. Mieszkańców. Miejscowość i data. Podpis Dyrektora szkoły 4

5 Pieczątka szkoły 5

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE CELE KONKURSU WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE CELE KONKURSU WARUNKI UCZESTNICTWA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka. 2. Administratorem konkursu, danych osobowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PRZYGOTOWANIE PRACY PLASTYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z TEMATYKĄ PROEKOLOGICZNĄ PT.: WODA NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM ŚRODA WLKP., KWIECIEŃ 2011r. 1 Przedmiot Konkursu Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie"

Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie" konkurs dla Beneficjentów CUPT na najlepszą niestandardową kampanię lub event promujący inwestycje współfinansowane z Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Załącznik nr 1 do uchwały nr 3406 /2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2013 REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Unijne rymy

Regulamin Konkursu Unijne rymy Regulamin Konkursu Unijne rymy 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrodę w konkursie Unijne Rymy (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ?

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? konkurs plastyczny INNY format pracy i technika wykonania dowolne termin: 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo