Ogólne warunki korzystania z serwisu FTP VIVA i strony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki korzystania z serwisu FTP VIVA i strony www.vivafoto-art.pl"

Transkrypt

1 Ogólne warunki korzystania z serwisu FTP VIVA i strony Wszystkie zlecenia fotograficzne przyjmowane przez stronę oraz serwis i serwis ftp://ftp.vivafoto-art.pl realizowane są wyłącznie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków. Właścicielem strony oraz serwisu i serwisu ftp://ftp.vivafoto-art.pl jest: VIVA FOTO-ART Katarzyna Paprota Lublin,ul. Gliniana 60 NIP: Wszystkie zdjęcia przykładowych produktów, projekty graficzne, wzory ramek należą do firmy VIVA FOTO-ART KATARZYNA PAPROTA. Kopiowanie, rozpowszechnianie jest zabronione. Studio VIVA FOTO-ART zajmuje się wykonywaniem zleconych usług fotograficznych między innymi zdjęć na papierze fotograficznym z plików cyfrowych zapisanych w formacie JPEG oraz foto- upominków. Zleceniodawcą może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Relacje między ZLECENIODAWCĄ a STUDIEM określają niniejsze warunki. REJESTRACJA 1.Zarejestrowanie lub zalogowanie KLIENTA na stronie oraz serwisu i serwisu ftp://ftp.vivafoto-art.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu: - prawidłowej realizacji zlecenia - przesłania informacji odnośnie terminu realizacji zlecenia - przesłania informacji handlowych i marketingowych związanych z działalnością serwisu VIVA FOTO-ART zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Zgodnie z ustawą klienci serwisu internetowego oraz serwisu i serwisu ftp://ftp.vivafoto-art.pl mają prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich poprawiania. VIVA FOTO-ART dołoży wszelkich starań aby zapewnić skuteczną ochronę danych osobowych klienta, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w serwis osób trzecich. WYKONANIE USŁUGI 2.Klient zleca wykonanie usługi przesyłając zdjęcia na serwer ftp://ftp.vivafoto-art.pl Korzystając z serwisu KLIENT za pomocą wybranego przez siebie programu do przesyłania zdjęć na serwer wysyła wybrane zdjęcia na serwer ftp://ftp.vivafoto-art.pl w/g ustalonych przez STUDIO wytycznych. 3.Telefoniczne potwierdzenie przez Klienta złożenia zamówienia na serwer jest jednoznaczne z zawarciem umowy wykonania usługi ze studiem. 4.Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia Klient zleca wykonanie fotogadżetu według indywidualnego projektu.

2 5.Przesłanie do realizacji przez KLIENTA zlecenie wykonania zdjęć lub fotogadżetu jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy KLIENTEM a STUDIEM. 6.Studio po telefonicznym potwierdzeniu przez klienta złożenia formularza zamówienia i dokonania wpłaty za fotogadżet na konto, wykonuje projekt fotogadżetu. 7.Umowę uważa się za zawartą w chwili dokonania e -mailowej akceptacji fotogadżetu przez klienta.wówczas studio przystępuje do realizacji indywidualnego projektu. STUDIO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SYTUACJE BĘDĄCE NASTĘPSTWEM BŁĘDNEGO LUB NIECZYTELNEGO WYPEŁNIENIA FORMULARZA 8.Klient ma obowiązek upewnić się że wszelkie materiały przedstawione studiu do realizacji nie są obciążone żądaniami do praw autorskich osób trzecich. Klient przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w razie ewentualnych kosztów, strat i wszelkich skarg wynikających z naruszenia praw autorskich osób trzecich, dotyczących materiałów przekazanych przez KLIENTA do obróbki w STUDIU. Studio zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zlecenia w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie że zlecenie może naruszać dobro osobiste osób trzecich oraz gdy zawarte treści sprzeczne są z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi. 9.Klient jest zobowiązany potwierdzić każde zamówienie telefonicznie tel , tel. kom W przypadku wszystkich foto- gadżetów i zleceń powyżej kwoty 20,00 złotych konieczna jest przedpłata na konto bankowe wysokości 30% wartości zlecenia lub pełna kwota, wówczas studio przystępuje do realizacji zlecenia. nr. konta ODBIÓR POWIERZONEGO ZLECENIA 10.Zamówione zlecenia KLIENT może odebrać osobiście w laboratorium (nie płacąc kosztów przesyłki) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej ( listem poleconym lub paczką )lub za pośrednictwem wskazanej przez siebie poczty kurierskiej na adres zamieszczony w formularzu zamówienia na terenie POLSKI. KOSZTY PRZESYŁKI PONOSI KLIENT. Każde zlecenie traktowane jest jako całość i wysyłane jest na podany przez KLIENTA adres wybraną spedycją. Każde zamówienie przed wysłaniem jest dokładnie sprawdzone i bezpiecznie zapakowane. PŁATNOŚĆ 11.Należność za zamówienie oraz koszty dostarczenia mogą być uiszczane jedynie poprzez przelew bankowy, bezpośredni przelew na konto bankowe VIVA FOTO-ART nr. konta lub gotówkę płacąc w laboratorium. CENNIK 12.Jeżeli zlecenie jest wysyłane pocztą lub przez firmę kurierską na wskazany przez klienta adres do ceny usługi doliczona jest opłata za przesyłkę wg. cennika

3 danego przewoźnika,którego wskazał klient. O kosztach wysyłki klient zostanie poinformowany owo. Klient może zmienić e- mailowo formę odbioru usługi, pod warunkiem, że firma kurierska nie została zamówiona. 13.W przypadku braku odebrania przesyłki lub podania błędnego adresu i w ten sposób skierowanie przesyłki do zwrotu, koszt ponownego wysłania wynosi dwukrotność ceny przesyłki, gdyż zawiera zwrot i ponowne pakowanie zamówienia. 14.Cena za usługi obliczana jest w oparciu o cennik FTP zamieszczony na stronie obowiązujący w dniu złożenia zlecenia, cena fotogadżetów według cennika fotoupominków umieszczonego na stronie Wszystkie ceny zawierają podatek od towarów i usług VAT we właściwej i obowiązującej wysokości. Klient odbierając usługę ma do wyboru: paragon lub fakturę. Aby otrzymać fakturę konieczne jest podanie : NIP, nazwy firmy, adresu 15.W przypadku odbioru zlecenia w studiu obowiązuje KLIENTA cennik FTP. Cennik usług FTP dotyczy tylko transakcji gotówkowych. Przy transakcjach online nie jest uwzględniana karta rabatowa stałego klienta, ani karta płatnicza. DANE O ZLECENIU 16.Laboratorium realizuje zdjęcia z plików cyfrowych zapisanych w formacie JPEG w przestrzeni barwnej RGB. Nazwy plików i folderów nie mogą zawierać polskich znaków, nazwy folderów do 25 znaków. Minimalna ilość zamówionych zdjęć do formatu 15x21-5 sztuk. 17.Laboratorium nie odpowiada za jakość przysłanych zdjęć Szczegółowe informacje odnośnie kadrowania i formatów zdjęć znajdziecie Państwo na stronie 18.Pliki cyfrowe - zdjęcia przekazane do realizacji zlecenia usuwane są z bazy danych po 5 dniach od dnia realizacji. Zlecenia do odbioru w laboratorium przechowywane są do jednego miesiąca od daty realizacji. Po tym czasie zlecenie jest niszczone. 19.Gotowy produkt foto gadżet (produkt z nadrukiem) może różnić się od poglądowego, zarówno wielkość jak i umiejscowienie nadruków może ulec zmianie. Projekty produktów w serwisie są tylko poglądowe i serwis nie gwarantuje idealnego odwzorowania w oryginale (powodem mogą być ograniczone możliwości techniczne, różnice w wyglądzie poglądowym, różnice pomiędzy proporcjami i rozdzielczością poszczególnych ekranów komputerowych, a także różnice pomiędzy obrazem płaskim, a rzeczywistym). Studio dochowa jednak należytej staranności, by gotowe produkty były jak najbardziej zbliżone do poglądowych. Nadruki, a w szczególności ich kolory mogą różnić się od poglądowych, różnice mogą wynikać z ograniczeń technicznych przy wykonywaniu nadruków, a także od ustawień kolorystycznych ekranów użytkowników. Studio dołoży wszelkich starań, aby nadruki i ich kolory były jak najbardziej zbliżone do wersji poglądowej, a w sytuacjach nietypowych gdy pojawią się problemy z określeniem koloru, wykładnikiem przy produkcji będą kolory podstawowe. CZAS WYKONANIA ZLECENIA 20.Czas wykonania usługi : zdjęcia do 24 godzin, fotoupominki 2 dni robocze od chwili potwierdzenia zamówienia i dokonania wpłaty w sytuacjach tego wymagających, dotyczy zleceń odbieranych osobiście w laboratorium. Czas realizacji zleceń wysyłkowych do 8 dni roboczych. Studio zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu wykonania usługi z przyczyn niezależnych od laboratorium. Klient zostanie o tym

4 poinformowany telefonicznie. Studio nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia przesyłki przez wybraną spedycję. REKLAMACJE, REZYGNACJE, ZWROTY 21.Wykonane przez studio VIVA FOTO-ART usługi objęte są gwarancją producenta. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest: data odbioru zlecenia, paragon lub faktura, dokładny opis reklamacji. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa KLIENT. W przypadku przesyłek wysyłanych drogą pocztową, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody i nie przyjmować uszkodzonego produktu. Przyjęcie towaru przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu i zawartości przesyłki. Reklamacja jest uwzględniana w przypadku pojawienia się różnic pomiędzy zamówieniem a odebraną usługą - dotyczy formatu odbitki lub rodzaju papieru. Ze względu na indywidualny charakter zamówienia (odbitki wykonane są zgodnie z dostarczonymi przez klienta plikami oraz wytycznymi dotyczącymi rodzaju papieru i formatu odbitki), zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zlecenie zostało potwierdzone przez klienta i jest w czasie realizacji. W przypadku nie dostosowania odbitek przez klienta do zamawianych formatów, laboratorium nie przyjmuje reklamacji z powodu obcięcia góry lub dołu zdjęcia. Reklamacje nie są uwzględniane bez uzasadnionej przyczyny. Laboratorium nie bierze odpowiedzialności za złą jakość zdjęć spowodowaną małą rozdzielczością pliku lub wadami nadesłanych plików. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko te wady, które powstały w trakcie realizacji zlecenia. Ze względu na to, że fotogadżety są produktami personalizowanymi, wykonanymi na zamówienie i nienadającymi się do dalszej odsprzedaży, nie ma możliwości zwrotu zamówionych produktów, jeśli zostały wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu zamówienia i potwierdzone e- mailowo przez Klienta. Laboratorium akceptuje wszelkie zwroty i reklamacje wynikające z błędów i niedopatrzeń przy produkcji fotogadżetów. 22. STUDIO VIVA FOTO-ART jest odpowiedzialne względem Klienta, jeżeli sprzedana usługa posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 23.W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: - wymiany usługi lub towaru na nowy - naprawy usługi lub owaru - obniżenia ceny -odstąpienia od umowy o ile wada jest istotna Wybór żądania zależy od Klienta. 24.Klient może zrezygnować z już złożonego zamówienia. Rezygnacji można dokonać tylko gdy dane zlecenie nie jest w trakcie realizacji, nie jest potwierdzone telefonicznie, ani zaakceptowane e- mailowo przez klienta ze względu na indywidualny charakter zamówienia. Aby zrezygnować z usługi, zakupu klient musi poinformować laboratorium o swojej decyzji telefonicznie , aby upewnić się że dana usługa nie jest w czasie realizacji. Jeżeli klient opłacił daną usługę proszony jest o wypełnienie i odesłanie formularza odstąpienia od umowy. Formularz do pobrania na stronie

5 UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: - o świadczenie usług, jeżeli studio wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według określonej specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb REKLAMACJE Studio odpowiada wobec klienta za wady sprzedanego towaru i usług. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru i usług z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres studia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: W przypadku reklamowania usługi, towaru nieposiadającego wady objętej gwarancją laboratorium zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami klienta. 25. STUDIO VIVA FOTO-ART w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 26.Warunkiem koniecznym, aby STUDIO VIVA FOTO-ART rozpatrzyło reklamację, jest dostarczenie przez Klienta reklamowanej usługi wraz z dowodem zakupu na adres ROBI FOTO-VIDEO ROBERT PAPROTA, Lublin, ul. Zana W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, w zależności od przedstawionego żądania, naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji, na podstawie formularza odstąpienia od umowy. 28.Zwracany towar, usługę odsyłają Państwo do studia na własny koszt. Zwrot zapłaconej przez Państwa ceny produktu nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego towaru.(proszę pamiętać o przesłaniu numeru konta na które ma zostać przelana należność za towar, skróci to czas oczekiwania na pieniądze). OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI 29.Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji zamówienia. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi zamówienia. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Studio zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały

6 zawarte w zakładce Polityka prywatności na stronie studia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 30.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, potwierdzające pierwszeństwo mają te przepisy.

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plinta-serwis.abc24.pl prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ttfoto.pl prowadzony jest przez firmę 4profi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Niniejszy regulamin jest udostępniony Państwu przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogli Państwo go przechowywać i odtwarzać w zwykłym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DRECOTTON.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny DRECOTTON.pl i Sprzedającym jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ REALIZOWANEJ PRZEZ MASTERDENT

REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ REALIZOWANEJ PRZEZ MASTERDENT REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ REALIZOWANEJ PRZEZ MASTERDENT Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa szczegółowe warunki zawierania umów sprzedaży na odległość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. Postanowienia ogólne. REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl są Małgorzata Tracz (6371975762) i Magdalena Tracz- Niemczyk (6371885846),

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej. 1. Postanowienia Ogólne 1. Właścicielem sklepu Voip Optolan jest firma Optolan Sp. z o.o. Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną pod numerem KRS 0000222711 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez

Bardziej szczegółowo